SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak."

Transcriptie

1 SCHOOLBAAN magazine Jaargang 5 nummer sterke nadruk op onderwijs schoolbaan pakkend vertellen hoort bij het vak lanceert eigen app

2 het talent Een keeper mag geen fouten maken 2 Kas Vaneman (14) startte als jonge doelman bij zijn plaatselijke voetbalclub ROAC. Zijn keeperstalenten bleven niet onopgemerkt. De scouts van UVS klopten bij hem aan en daarom traint hij nu vier keer in de week bij de Leidse eersteklasser en speelt hij op zaterdag een wedstrijd met de C-selectie. Voetballen is zijn grote passie, school vindt hij ook belangrijk. Hij wil later docent aardrijkskunde worden. Maar als hij de echte voetbaltop haalt, bijvoorbeeld het eerste elftal van zijn droomclub Feyenoord, zal dat er voorlopig niet van komen. Ik ben lekker fanatiek. Keepen is niet alleen de bal tegenhouden, je moet coachen, je verdedigers op de juiste plek zetten. Dat is wel een sterk punt van mij. Als keeper moet je goed tegen kritiek kunnen. Je krijgt bijna altijd de schuld van een tegendoelpunt, zelfs als de bal van twee meter afstand in de kruising wordt geschoten. Een keeper mag geen fouten maken. Met die druk kan ik goed omgaan. Ik doe goed mijn best op school. Ik sta s morgens altijd eerder op om mijn huiswerk te maken en dingen na te kijken. Ook als ik het eerste uur vrij heb, blijf ik niet in mijn bed liggen. De school heeft begrip voor mijn drukke Een goede keus... sportleven. Zo hoef ik de gymlessen niet te volgen. Ook die tijd gebruik ik om mijn huiswerk te maken of voor een proefwerk of schriftelijke overhoring te leren. Dat scheelt enorm. Wat mijn droom is? Later in een volle Kuip bij het eerste van Feyenoord op doel staan. Dat zou geweldig zijn. Begin maart 2014 maken de leerlingen van 3 havo en 3 vwo hun definitieve profielkeuze. Volgend schooljaar gaan ze hun lessen in de bovenbouw op de locatie Mariënpoelstraat in Leiden volgen. Een belangrijk jaar dus voor de klassen van de mentoren Anne van Eechoud en Xandra Ligtenberg. Het tweetal steekt daarom veel tijd en energie in een goede voorlichting. Zowel aan ouders als aan leerlingen. De eerste informatieavond voor ouders vond plaats in september. Daar werden de ouders door decaan Marlène Zwaving geïnformeerd over de verschillende profielen. Onlangs bezochten de leerlingen uit 3 havo en 3 vwo van de Schoolbaan hun toekomstige locatie, de Mariënpoelstraat te Leiden. Ze maakten kennis met het voor hen nieuwe gebouw, de coördinatoren en de verschillende vakdocenten die informatie gaven over nieuwe vakken. Ook konden ze vragen stellen aan leerlingen uit de bovenbouw. Begin februari 2014 is er een voorlichtingsavond voor ouders op de Mariënpoelstraat zodat ook zij kunnen zien en horen hoe

3 Sterke nadruk onderwijs op Bij alles wat het Bonaventuracollege doet, ligt het accent voortdurend op de kwaliteit van het onderwijs. Dat zegt Ivor Bergsma, directeur locatie Schoolbaan. We willen als team het beste uit onze leerlingen halen. Hoe beter het onderwijs, hoe beter onze leerlingen presteren. Docenten van het Bonaventuracollege volgen de komende twee schooljaren een intern scholingstraject. Daarin worden onder meer de verschillende differentiatiemogelijkheden binnen de les behandeld. Ivor Bergsma: Elke leerling heeft zijn eigen manier van leren, zijn eigen stijl en zijn eigen ontwikkelingstempo. De mogelijkheden binnen het onderwijs om leerlingen individueel vaardigheden en leerstof bij te brengen worden groter. Denk alleen maar aan de inzet van digitale middelen. We zijn al een leerlinggerichte school maar door nog meer naar het leren van de kinderen te kijken en daar ons onderwijsaanbod op af te stemmen, kan het nog beter worden. Daar draait het om. Aan de docent de taak dat inzichtelijk te maken en te organiseren. heel spannend Bergsma erkent dat dit laatste makkelijker gezegd dan gedaan is. Mede door de bezuinigingen op onderwijs dreigen klassen groter te worden en moet er meer voor minder. Bovendien is de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat scholen het er in Leiden aan toe gaat. Na het uitreiken van het tweede rapport zijn er tafeltjesavonden voor ouders om de voorlopige profielkeuze van hun kind, aan de hand van de behaalde resultaten, te bespreken met de desbetreffende vakdocenten en/of decaan. In mei tenslotte gaan de Schoolbaanleerlingen uit 3 havo en 3 vwo samen met de 3 havo en vwo leerlingen van de Mariënpoelstraat een hele dag met elkaar op stap zodat zij elkaar beter leren kennen. We gooien onze leerlingen bepaald niet in het diepe. Ze worden terdege voorbereid op wat hen te wachten staat. Aldus Van Eechoud en Ligtenberg. Inmiddels zijn de leerlingen gestart met Qompas, een digitale methode waarbij leerlingen door middel van zelftesten uitzoeken welk profiel en welke vakken het best bij ze past. De mentoren kunnen zien welke antwoorden de leerlingen geven en gaan daarover met ze in gesprek. Ligtenberg: Wij peilen nu de interesses en de mogelijkheden. We houden contact met de vakdocenten om te zien of de keus die leerlingen maken een goede keus voor die leerling is. Wat vind ik leuk en wat kan ik? Dat zijn de vragen waar het om draait. In de bovenbouw komt het echt op inzicht aan, vervolgt Van Eechoud. We leren leerlingen plannen, we leren ze studeren en we leren ze zelfstandig te werken. Die vaardigheden moeten ze straks in de bovenbouw beheersen. We stellen nu al hoge eisen. Daar plukken onze leerlingen straks in de vierde klas de vruchten van. leerlingen met een zorgindicatie, middels individuele ontwikkelingstrajecten, in staat moet stellen de lessen te volgen en zich de stof eigen te maken. Ik wil de term passend onderwijs trouwens breder trekken. Ik vind dat elke leerling, met of zonder diagnose of indicatie, zijn eigen ontwikkelingstraject verdient. Wij moeten daar richting aan geven. Nogmaals, deze school kiest voor goed onderwijs. De docent heeft, naast de leerling zelf, de grootste invloed op de leerprestaties van kinderen. Alle processen in een schoolorganisatie, hoe ver ze soms ook van het klaslokaal af lijken te staan, moeten altijd in dienst staan van het leerproces van kinderen. Hoe we dat onderwijs aan kinderen de komende tien jaar inrichten wordt heel spannend. SchoolPraat Natuurlijk zijn er nog andere, minder direct aan onderwijs gerelateerde zaken te melden, vertelt Ivor Bergsma. Het Bonaventuracollege locatie Schoolbaan ontwikkelt momenteel in samenwerking met SchoolPraat een app, waarmee we sneller en gerichter met ouders, leerlingen en medewerkers kunnen communiceren. Op onze website staat de basisinformatie, via de app kunnen we actuele berichten en roosterwijzigingen bekendmaken. Daarnaast verkennen we een samenwerking met de buitenschoolse opvang Kindkracht 0/12, om onze leerlingen twee 3 middagen per week op te vangen en onder vakkundige leiding huiswerk te laten maken. De kosten bedragen 10 euro per middag. We onderzoeken momenteel of daar voldoende belangstelling voor bestaat.

4 Ik ben niet zo van het vinger opsteken Pakkend vertellen hoort bij het vak Phinney Wilders studeerde klassieke talen. Tijdens zijn studie liep hij stage op zijn oude middelbare school. Hij werd direct gegrepen door het docentenvak en dus startte hij vorig jaar als docent klassieke talen op het Bonaventuracollege locatie Schoolbaan. Dit schooljaar geeft hij niet alleen les in Grieks en Latijn, de brugklassers krijgen van hem Frans. Ik heb altijd goed met pubers kunnen opschieten. 4 ren. Het is het enige nadeel van mijn overstap naar deze locatie. Want het bevalt me hier opperbest. Het is een leuke, knusse en kleinschalige school met veel persoonlijk contact tussen docenten en kinderen. Ik voel me hier helemaal thuis. Het onderwijs werd Wilders met de paplepel ingegoten. Zijn beide ouders zijn in het onderwijs werkzaam. Toch ging in eerste instantie zijn belangstelling uit naar de archeologie. Ik startte op de universiteit met de studie archeologie in combinatie met klassieke talen. Ik begreep al snel dat het beroep archeoloog ook negatieve kanten kent. Je moet echt de juiste contacten hebben om een bepaalde klus te krijgen. Daarom ben ik met archeologie gestopt en ben ik mij gaan concentreren op de studie klassieke talen. Tijdens mijn eerste onderwijsstage wist ik meteen dat ik voor de klas wilde staan. Van die beslissing heb ik nog geen seconde spijt gehad. Wie bij Wilders een les volgt ziet het meteen: dit is geen docent die op een Wilders moet vier dagen in de week vroeg uit de veren. Met het openbaar vervoer van Amsterdam naar Roelofarendsveen is een hele onderneming. Ik moet om zes uur mijn bed uit. Dat is de andere kant van werken op het Bonaventuracollege. Ik ga daarom samen met mijn broer rijlessen nemen. Een rijbewijs zou een flinke tijdsbesparing oplevestoel achter zijn bureau zit. Hij loopt voortdurend door de klas, geeft her en der aanwijzingen. Voor mij zijn een aantal zaken belangrijk. Het moet gezellig zijn in de klas en leerlingen moeten niet bang zijn om vragen te stellen. Aan mij de taak om de gezelligheid niet te laten ontaarden in wanorde. Die grens moet ik goed bewaken. Ik ben niet zo van het vinger opsteken, dan loop je het gevaar dat steeds dezelfde leerlingen aan het woord komen. Daarom loop ik voortdurend door de klas, zodat ik leerlingen individueel kan aanspreken. Maar er zijn natuurlijk momenten dat ik wel voor de klas sta, bijvoorbeeld als ik vertel. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in narratologie, de vertelkunst. Als docent klassieke talen moet je mythes en sages pakkend kunnen vertellen. Vertellen hoort bij het vak. Want ook als je Frans geeft, kun je via een verhaal leerlingen voor een onderwerp extra motiveren. Als ik dan zie dat het kwartje valt, ben ik helemaal tevreden.

5 De dag van Theun, Jisca en Loek Ze zitten in klas 1C. Jisca koos voor Xpressie, Theun voor sport en Loek voor de project richting. Het betekent dat ze een paar uur in de week met andere kinderen les hebben. Vandaag, vrijdag, is zo n dag : Techniek. Techniek is een leuk vak, omdat we allemaal verschillende dingen doen. Zagen bijvoorbeeld of via een tekening bepalen hoe de as van een auto loopt : Wiskunde. Vandaag kregen we de cijfers terug van onze SO. We hebben allemaal hoge cijfers gehaald. Jisca scoorde met een 9.1 het hoogst, Theun had een 8.8 en Loek een 8.1. Wiskunde is best moeilijk, maar meneer Verschoor kan goed uitleggen : Pauze. Altijd gezellig. Als het mooi weer is, gaan we vaak even naar buiten Vandaag regende het en zijn we binnen gebleven. We zitten altijd met een groepje uit de klas plus kinderen uit andere klassen. Er zitten zo veel bekenden op school : Lichamelijke Opvoeding, Beeldende Vorming en Dans. Deze twee uur hebben we niet klassikaal les. Jisca doet dans. Binnenkort is er een opvoering. Daar zijn ze nu hard voor aan het oefenen. Theun heeft beeldende vorming. Loek volgt een projectles. Hij heeft een huis ontworpen, dat hij met hout en karton aan het bouwen is. Opvallend detail: het huis van Loek heeft een speciale gamekamer : Pauze. Tijd voor een boterham of iets lekkers uit de automaat of de kantine. De meeste kinderen nemen zelf hun brood mee. Verder is er markt. Vooral de viskraam met visfrites is in trek : Engels. We hebben naar liedjes van Elvis Presley geluisterd. Die moesten we vertalen. We hebben ook nog even gedanst in de klas. Dat was lachen natuurlijk. Loek vindt Engels trouwens een moeilijk vak : Geschiedenis. We zouden vandaag een SO krijgen maar dat ging niet door. We hebben geschiedenis van mevrouw Bavelaar. Zij is onze mentor. We kregen vandaag les in het computerlokaal. We moesten inloggen via een speciaal programma en kregen het hoofdstuk over Jagers en Verzamelaars op het scherm te zien. Daarna moesten we met de computer opdrachten maken. Geschiedenis is de laatste les van de week. De dagen gaan snel. Dat komt omdat we in een leuke klas zitten en omdat er veel afwisseling in de lessen zit. Het is nooit saai. En wat staat er in het weekeinde op het programma? Loek: Ik ga naar Nederland tegen Hongarije in de Arena (eindresultaat 8-1). Jisca: Wij hebben een feest van de vriend van mijn oma in het Golden Tulip Hotel. We gaan er zwemmen en Italiaans eten. Theun: Ik ga lekker gamen. Dat vind ik leuk. 5

6 app Schoolbaan lanceert eigen Docent beeldende vorming Wouda Zandbergen toont vol trots de voorbeelden van de nieuwe app die sinds kort gedownload kan worden. Daarmee kunnen ouders en leerlingen sneller over informatie als actuele roosterwijzigingen beschikken. Zandbergen: Met deze app kunnen we ook pushberichten versturen naar een bepaalde groep kinderen. Bijvoorbeeld naar een klas als plotseling het eerste uur uitvalt. Of als er niet buiten maar binnen gegymd wordt. Het zijn dus hele praktische berichten die via de smartphone bekend worden gemaakt. De naam van de app is SchoolPraat vo. De app zal naast de website worden gebruikt. De website heeft de afgelopen weken een facelift gekregen en ziet er veel dynamischer uit. De fotocarrousel geeft een goede indruk van onze activiteiten. Verder staat op onze website alle informatie die met school te maken heeft. back to the sixties Voor de Xpressie leerlingen stonden de afgelopen weken diverse activiteiten op het programma. Zo werd een bezoek gebracht aan het atelier van kunstschilder Feike de Vries in Woubrugge, niet alleen een bekend schilder maar ook een boeiend verteller. Verder verzorgden de Xpressieklas 1 leerlingen een pauzeoptreden en volgden de leerlingen uit Xpressieklas 3 een modeworkshop in Haarlem. 6 De Xpressieleerlingen komen daarmee goed aan hun trekken. Maar, zoals docent Wouda Zandbergen zegt: We laten de kinderen iets zien, geven ze informatie, vervolgens moeten ze het geleerde verwerken. Bijvoorbeeld via een tekening waarin een bepaalde lichtinval wordt verwerkt. De Vries heeft de leerlingen daarover verteld aan de hand van schilderijen van Rembrandt. Bij de workshop mode bij Couturage in Haarlem legt de docente de leerlingen uit hoe mode een weerspiegeling is van een bepaald tijdsbeeld. Vervolgens moeten ze zelf kleding ontwerpen en maken. Bij Couturage hangen wel 2000 jurken en kostuums. Die mogen de leerlingen aantrekken. Verkleden blijft altijd leuk. Als ze rondlopen in hippiekleren is het echt back to the sixties.

7 Voor de leerlingen van 4 vmbo-t is een belangrijk jaar aangebroken. In mei 2014 wordt hun Schoolbaancarrière afgesloten met het eindexamen. Wat zijn de verwachtingen, wordt er hard gewerkt, beseffen alle leerlingen dat het inderdaad een belangrijk jaar wordt, gaat iedereen slagen en wat zijn de plannen Verrijkingsklas na het eindexamen? In de komende edities van Schoolbaan volgen we telkens vier leerlingen. De weg Het Bonaventuracollege locatie Schoolbaan startte in maart met de Verrijkingsklas. Leerlingen uit Groep 7 en 8 die uitblinken op verschillende competentieniveaus krijgen dinsdagmiddag les van economiedocent Marc Koevoets. Dit zijn leerlingen die mee willen doen, zich verder eindexamen naar het ontwikkelen. Ze zijn gericht op participeren en niet op consumeren. Daar hebben we ons programma op afgestemd. Martijn: Het gaat tot nu toe prima. Hoewel mijn eerste cijfer, een 4.7 voor wiskunde, wel een tegenvaller was. Ik weet zeker dat ik ga slagen. Na mijn examen ga ik naar het Nova College in Hoofddorp. Ik ga daar elektrotechniek doen. Mijn grote wens is om na mijn mbo diploma bij de Heineken fabriek in Zoetermeer te werken. Isabelle: Ik ben in de eerste klas gestart in vmbo kader. Het ging goed dus stroomde ik op naar vmbo-t. En nu wil ik na mijn examen naar de havo. Mijn interesse gaat uit naar de zakelijke juridische richting. Wat het precies worden gaat, weet ik nu nog niet. Ivo: Ik wil verpleegkundige worden. Dat is best nog een lange studie. Ik ga eerst verzorging op het mbo studeren en daarna nog een hbo opleiding volgen. Het wordt een kwestie van langzaam opbouwen. Maar het gaat zeker lukken. Romy: Ik wil net als Ivo de zorg in. Maar dan wel de kraamzorg. Daar heb ik een mbo opleiding voor nodig. We zitten met elkaar in een gezellige, drukke klas. Of iedereen beseft dat er inderdaad aan getrokken moet worden? Ik denk het niet. Onze mentor, mevrouw Remmerswaal, zegt regelmatig dat we echt wat moeten gaan doen. Ze zit er bovenop. Aan haar zal het niet liggen. Leerlingen trotseren regen en wind Tijdens brugklaskamp in nieuwkoop Pal na de Oude Wijven Zomer begin september, gingen de brugklasleerlingen op kamp in Nieuwkoop. Het weer sloeg juist deze dagen volledig om. Het was koud en het regende bijna voortdurend. Toch was het gezellig en werd de doelstelling elkaar en de docenten beter leren kennen bereikt. Evelien Mooijekind (12) en Rens Plasmeijer (12) kunnen nu lachen om al die plassen, de modder en de kille nachten in de tenten van de scouting. De eerste nacht verliep ondanks de regen op traditionele wijze. Jongens die naar de meisjestent probeerden te lopen, waar ze door docenten werden opgewacht. Pas om half vijf s morgens was het rustig op de camping. Evelien en Rens: Het boerensporten was heel leuk, lekker spelletjes doen tussen de schapen en de koeien. Wie het koud kreeg, mocht trouwens naar binnen. s Avonds was er nog een supergezellige disco. Deze school geeft je echt 7de kans om te wennen. Dat is wel nodig, want de middelbare school is toch heel anders dan onze basisschool. We hebben best veel huiswerk bijvoorbeeld. En elke les heb je een andere docent. Dankzij het kamp hebben we elkaar beter leren kennen. Onze klas 1B is erg leuk, we gaan goed met elkaar om en er wordt niet gepest.

8 Wij zijn een opleidingsschool Op het Bonaventuracollege locatie Schoolbaan leren acht stagiairs en vier eerstejaarsstudenten het vak van docent. Ad Hoeboer is studentenbegeleider. Zijn coaching achtergrond helpt hem deze toekomstige docenten optimaal te begeleiden. Ik speel in op hun positiviteit en probeer ze zelf te laten ontdekken wat het vak inhoudt. Zonder stageplekken straks geen goed opgeleide docenten. Daarom zijn wij een opleidingsschool. We hebben een jaarlijks quotum van vier stagiairs en twee eerstejaarsstudenten. Die komen van verschillende opleidingen zoals het ICLON, de docentenopleiding van de Universiteit Leiden, de Academie voor Lichamelijke Oefening en de Hogeschool van Amsterdam. Omdat het zo leuk is en we vooral positieve ervaringen hebben, is dit aantal verdubbeld. Aan de ene kant kost het begeleiden van stagiairs veel tijd, aan de andere kant krijgen we er als school veel energie van. Studenten hebben nieuwe ideeën, komen met plannen. Vanzelfsprekend maken we goede afspraken. Ze weten wat wij van ze verwachten. Als ze daaraan niet voldoen, stoppen we. Dat komt gelukkig zelden voor. Ik vind het belangrijk dat stagiairs en studenten hun creativiteit gebruiken, niet wachten tot iemand anders met oplossingen komt. Het is een moeilijk proces als je zelf voor de klas staat. Ze moeten nog zo veel leren. Nooit leerlingen negeren, ze niet kleineren en op de juiste momenten stimuleren, complimentjes geven. Dat vereist veel ervaring. Het is heel wat waard dat ze die ervaring voor een deel bij ons opdoen. Schoolbaan Schoolbaan VJ Roelofarendsveen T (071) F (071) E Stapje verder in derde klas Samenwerking staat centraal in de lesstof voor de leerlingen van de derde sportklas. We proberen elk jaar een stapje verder te gaan, aldus docent lichamelijke opvoeding Ad Hoeboer. Er zit een duidelijke opbouw in het lesprogramma van de sportklasleerlingen, legt Ad Hoeboer uit. We streven naar een opbouw in zwaarte om van het ik-gerichte naar het wij-gerichte te komen. Daarom ligt in de derde klas de nadruk op het creëren van samenwerking. Eerst een afspraak maken hoe we als team een wedstrijd gaan winnen. Als docenten proberen wij onze leerlingen zelfstandig te leren handelen en denken. We willen dat ze met emoties om kunnen gaan. Maar ook concentratie is belangrijk, waar leg je als leerling de focus van de beweging. Daar zijn we in de derde klas mee bezig. Het is zo mooi om te zien hoe leerlingen zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, waartoe ze eerst niet en nu wel in staat zijn.

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie