Inhoud. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 1"

Transcriptie

1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Microsoft Word Office Inleiding Word openen De werkbalken instellen Een tekstblad tonen Een tekst intypen Een tekst of tekstdeel selecteren Eén woord selecteren Enkele woorden selecteren Eén regel selecteren Een groter tekstdeel selecteren Een selectie ongedaan maken (= deselecteren) Een tekst bewerken Een andere lettergrootte kiezen Een ander lettertype instellen Een tekst in het vet plaatsen Een tekst onderstrepen Een tekst kopiëren Een tekst verplaatsen Een tekst in cursief zetten Een tekst in kleur zetten Een tekst centreren Een tekst doorbladeren Met de schuifbalken werken Met het muiswieltje werken (= scrollen) Een tekst uitprinten Een document bewaren Een document sluiten Een bestaand document openen Een nieuw document openen 22 Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 1

2 1.1 Inleiding Hoofdstuk 1 - Microsoft Word Office 2007 Microsoft Word is een onderdeel van Microsoft Office. Enkele andere gekende programma s daaruit zijn bv. Excel, Access, Word is een tekstverwerkingsprogramma. Je kunt er teksten mee intypen, bewerken, een eigen lay-out (= uitzicht) geven en uitprinten. Lay-out opmaken = een lettertype vergroten of verkleinen een ander lettertype kiezen een (stuk) tekst in vet of cursief (= schuin) zetten een (stuk) tekst onderstrepen een (stuk) tekst in kleur zetten Word openen Je kunt Word openen door op het bureaublad op het pictogram te dubbelklikken. Staat dit pictogram niet op je bureaublad, dan klik je met de linkermuisknop op de startknop, daarna op Alle programma s, op Microsoft Office en in het submenu dat nu verschijnt op Microsoft Office Word Volgend openingsvenster verschijnt: Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 2

3 Typisch voor Word is het blanco blad om op te werken. In de linkerbovenhoek daarvan verschijnt er een knipperend streepje: de cursor. Die geeft aan waar de tekst die je typt zal terechtkomen. In de titelbalk staan enkele pictogrammen, de naam van het document (hier Document 1) en van het programma (Microsoft Word). De menubalk toont wat je allemaal kunt doen met het programma Word. In het openingsvenster is het menulint Start geopend: Ieder menulint bevat tekst en pictogrammen en is ingedeeld in vakken. Onderaan het Start -lint staan de volgende tabbladen: Klembord Lettertype Alinea Stijlen Bewerken. Rechts van elk tabblad zie je een knopje met pijl. Wanneer je daarop klikt gaat er een nieuw menu open, waarin je alle gegevens van het tabblad kunt aanpassen: Als je met de linkermuisknop op een ander woord uit de menubalk klikt, open je een ander menulint: in de figuur hieronder dat van Invoegen : Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 3

4 1.3 De werkbalken instellen In de titelbalk staan enkele pictogrammen van de Werkbalk Snelle toegang. Door met de linkermuisknop op het pijltje ernaast te klikken zie je dat de pictogrammen overeenkomen met de items die in de lijst Werkbalk Snelle toegang aanpassen aangevinkt zijn: Wil je meer pictogrammen, dan vink je meer items aan. Bovenaan en links op het openingsscherm kan je ook aanduidingen krijgen over de breedte en hoogte van het blad waarop je tekst zal komen. Is dit niet zo, dan kan je dit zichtbaar maken door in de menubalk op Beeld te klikken en in het lint dat nu verschijnt in het tabblad Weergeven/verbergen het vakje vóór Liniaal aan te vinken. Daarvoor ga je er met de muispijl op staan en klik je met de linkermuisknop: 1.4 Een tekstblad tonen Ons openingsscherm toont het blanco blad waarop we werken. Wanneer je er iets intypt, zie je meteen de bladschikking. Dit blad met bladschikking kiezen gebeurt door in de menubalk op Beeld te klikken en in het lint dat nu verschijnt in het tabblad Documentweergaven op Afdrukweergave te klikken: Klik ook eens op Concept (rechts in het tabblad van Documentweergaven) om het verschil te zien. Klik nadien terug op Afdrukweergave. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 4

5 1.5 Een tekst intypen Wie al kan typen zal meteen een aantal dingen op het toetsenbord herkennen. Maar een computerklavier heeft ook speciale toetsen, bv. om een nieuwe alinea te beginnen, om hoofdletters te typen, om iets te wissen, enz. Die speciale toetsen hebben meestal Engelse namen. Waar die toetsen staan en waarvoor je ze gebruikt, vind je op de volgende twee bladzijden. Het typen zelf gebeurt zoals met een typmachine, met dit verschil dat de toetsen maar kort moeten ingedrukt worden. De woorden worden van elkaar gescheiden door kort op de spatiebalk te drukken. Bij het intypen van een lange zin is het niet nodig om op het einde van de regel de Enter toets te gebruiken: de tekst springt automatisch naar de volgende regel. Tip: Maak er een gewoonte van om voor je begint te typen de alineamarkering (= muzieknootje) uit het tabblad Alinea aan te zetten. Dit doe je door er met de linkermuisknop op te klikken: Op die manier zie je duidelijk waar je een spatie of een nieuwe regel hebt gekozen. Typ de volgende zin: dit is een eerste les Druk nu wat langer op de letter s Zo krijg je lesssssssssssss Met de Backspace toets kan je de overtollige letters wissen: Telkens kort klikken, want bij het ingedrukt houden van de toets worden meer letters gewist! Typ nu je eigen naam en adres: - een hoofdletter door de Shift toets ingedrukt te houden - een nieuwe lijn met de Enter toets - cijfers met het numerieke toetsenbord; dit zet je aan met de Num Lock toets - allemaal hoofdletters met de Caps Lock of Shift Lock toets. Dat de Num Lock en/of Caps Lock toets aanstaan zie je aan het groene lichtje erboven. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 5

6 Escape Tab Backspace Insert Num Lock Functietoetsen Numeriek toetsenbord Spatiebalk Caps Lock Shifttoetsen Enter Home Page up Windows Alt Controltoetsen Alt Gr End Page down Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 6

7 SHIFT TOETS CAPS LOCK ENTER DELETE BACKSPACE ALT ALT GR CTRL ESC NUMLOCK HOME END TAB PAGE UP PAGE DOWN WINDOWS- TOETS INSERT Waarvoor dient deze toets? (de schuin gedrukte toetsen komen in onze cursus niet aan bod) Vergelijkbaar met de hoofdlettertoets van een schrijfmachine. Altijd gebruiken in combinatie met een andere toets: vormt hoofdletters of de bovenste tekens op de toetsen met 2 tekens. Zet de hoofdletterfunctie vast. Alle letters worden hoofdletters. Meestal brandt er dan een lampje op het toetsenbord rechts bovenaan. Ook Return genoemd. Hiermee bevestig je een opdracht aan de computer. Bij tekstverwerken begin je met deze toets een nieuwe alinea. Verwijdert letters en andere tekens, rechts van de cursor; de cursor blijft staan. Verwijdert letters en andere tekens, links van de cursor: De cursor gaat een positie naar links en dat teken wordt verwijderd. Deze toets geeft een nieuwe betekenis aan andere toetsen; het computerprogramma bepaalt die betekenis. Altijd gebruiken in combinatie met een andere toets. Met deze toets kan het derde teken dat op sommige toetsen staat getypt worden. Altijd gebruiken in combinatie met een andere toets. Control-toets. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Alt-toets. Het computerprogramma regelt de betekenis. Meestal betekent het wegwezen of vernietigen. Het breekt een functie af of brengt je een stapje terug. Moet ingedrukt worden om het numerieke toetsenbord (de cijfers rechts) te kunnen gebruiken. Meestal brandt er dan een lampje op het toetsenbord rechts bovenaan. Zorgt ervoor dat de cursor naar het begin van een regel springt. Heeft in sommige computerprogramma s een andere betekenis. Zorgt ervoor dat de cursor naar het einde van een regel springt. Heeft in sommige computerprogramma s een andere betekenis. De tabulator doet de cursor naar een volgende kolom of cel springen. Bij sommige toetsenborden staan er op die toets twee pijlen. Gaat een scherm terug in het document. Gaat een scherm vooruit in het document. Hiermee wordt het menu van start zichtbaar. Door de toets samen met de letter E in te drukken wordt Verkenner (= Explorer) opgestart. Zorgt ervoor dat een bestaande tekst overtypt wordt, zonder die te wissen. In de balk onderaan staan dan de letters OVR. Met die toets ingedrukt kunnen geen woorden tussen een Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 7

8 bestaande tekst getypt worden. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 8

9 1.6 Een tekst of tekstdeel selecteren Een tekst die je wil bewerken moet je altijd eerst selecteren. Dat een tekst geselecteerd is zie je aan de witte letters op de zwarte achtergrond Eén woord selecteren Ga met de muispijl - die ziet er in de tekst als een verticaal streepje uit - op het woord staan en dubbelklik op de linkermuisknop Enkele woorden selecteren Ga met de muispijl juist voor het eerste of na het laatste woord staan. Druk nu de linkermuisknop in en sleep hem over wat je wil selecteren. Laat dan de muisknop los. Lukt dit niet meteen, ga dan eerst met je muispijl in een witte ruimte op je blad staan en klik op de linkermuisknop. Nu kan je opnieuw selecteren zoals hierboven aangegeven Eén regel selecteren Plaats de muispijl in de linkermarge naast de regel: er verschijnt een lichtgekleurde schuine pijl. Klik op de linkermuisknop om de regel te selecteren Een groter tekstdeel selecteren Plaats de muispijl in de linkermarge naast de eerste regel. Zodra de schuine pijl verschijnt druk je de linkermuisknop in en sleep je hem ingedrukt tot waar je wil selecteren. Laat dan de muisknop los Een selectie ongedaan maken (= deselecteren) Heb je per vergissing iets verkeerds geselecteerd, ga dan met de muispijl (verticaal streepje) naast je selectie, dus in het wit deel van je blad staan, en klik op de linkermuisknop. 1.7 Een tekst bewerken Het menu hiervoor staat in het menulint Start, en ook in de Werkbalk Snelle toegang (zie 2.3) indien Ongedaan maken en Opnieuw daarin aangevinkt is. Heb je iets op een verkeerde plaats getypt of een verkeerde bewerking uitgevoerd, klik dan op. Is er daardoor te veel verdwenen, klik dan op. Met de andere bewerkingen kunnen tekstdelen verplaatst of gekopieerd worden. Hoe dit gebeurt leer je later (zie p. 24, pt en p. 25, pt ). Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 9

10 Met de gegevens uit het tabblad Lettertype van het menulint Start kan een ingetypte tekst of tekstdeel een andere lay-out krijgen. Door met de muispijl op één van de pictogrammen te staan, zie je welke bewerking er gebeurt als je erop klikt: door op B (= Bold of vet) te klikken zal de geselecteerde tekst vet staan:. LET OP: wat je wil bewerken moet geselecteerd zijn! Een andere lettergrootte kiezen Selecteer eerst je naam en volledig adres. Ga naar het cijfer dat de lettergrootte aangeeft (hier 12) en klik op het pijltje ernaast. Kies daar 16 en klik erop. Resultaat: Jan Janssens Jan van Gent Straat GENT Een ander lettertype instellen Selecteer je naam. Ga naar het lettertype (hier Times New Roman) en klik op het pijltje ernaast. Kies daar Comic Sans MS en klik erop. Resultaat: Jan Janssens Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 10

11 1.7.3 Een tekst in het vet plaatsen Selecteer het postnummer en de gemeente uit je tekst in lettertype 16. Ga in het tabblad Lettertype naar B (= Bold: vet) en klik erop. Resultaat: 9000 GENT Een tekst onderstrepen Selecteer het postnummer en de gemeente uit pt Ga in het tabblad Lettertype naar U (= Underline: onderstrepen) en klik erop. Resultaat: 9000 GENT Een tekst kopiëren Met het tabblad Klembord van het menulint Start kunnen tekstdelen verplaatst of gekopieerd worden. Selecteer het volledige gewijzigde adres en klik in het tabblad Klembord op Kopiëren : Opmerking: Zonder selectie krijg je een menu waarin je Kopiëren niet kunt aanklikken. Ga nu met de muispijl naar de plaats in de getypte tekst waar de gekopieerde tekst moet komen en klik daar op de linkermuisknop, zodat de cursor verschijnt. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 11

12 Moet de gekopieerde tekst onder de getypte tekst komen, ga dan naar het einde van de tekst en klik daar op de linkermuisknop, zodat de cursor verschijnt. Druk nu op de Enter toets. Als je cursor juist staat, klik je in het tabblad Klembord op Plakken. Resultaat: de geselecteerde tekst verschijnt nog een keer Een tekst verplaatsen De werkwijze is dezelfde als om te kopiëren, maar je klikt nu in het tabblad Klembord op Knippen in plaats van op Kopiëren. Resultaat: de geselecteerde tekst staat niet meer waar hij eerst stond, maar verschijnt nu waar hij geplakt wordt. Opmerking: De tekstdelen die geselecteerd worden om te verplaatsen of te kopiëren gaan naar het klembord en blijven daar tot de computer afgesloten wordt. Het klembord kan als taakvenster op het scherm verschijnen. Zo kan je voordien geselecteerde tekstdelen opnieuw plakken. Om dit taakvenster te sluiten klik je op het kruisje naast Klembord Een tekst in cursief zetten Selecteer het gekopieerde adres en klik op de I. Zo krijg je een schuin lettertype. Resultaat: Jan Janssens Jan van Gent Straat GENT Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 12

13 1.7.8 Een tekst in kleur zetten Selecteer je familienaam uit het vorige adres. Klik op het pijltje naast A en kies de gewenste kleur door er met de muispijl op te klikken Een tekst centreren Kopieer het adres opnieuw en selecteer het. Klik op Resultaat: Iedere lijn staat in het midden van het blad. Jan Janssens Jan van Gent Straat GENT Opmerking: Op die manier kan tekst ook links of rechts uitgelijnd, of over de volledige breedte van het blad verdeeld worden. Probeer dit uit door op de pictogrammen naast Centreren te klikken. 1.8 Een tekst doorbladeren Door je adres zo dikwijls te kopiëren, zal je al meer dan één pagina tekst hebben. Op welke pagina je werkt en hoeveel pagina s je tekst heeft, zie je onderaan het scherm in de statusbalk (= witte balk net boven de taakbalk). Een tekst doorbladeren kan op verschillende manieren Met de schuifbalken werken Helemaal rechts in het venster is er een blauwe verticale balk met boven- en onderaan 2 pijltjes. Daartussen is er een wit schuifbalkje. Zet de muispijl op dit schuifbalkje. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het naar boven of beneden. Daardoor verschuift de tekst in het venster. Hetzelfde resultaat bekom je door met de linkermuisknop op de kleine blauwe pijltjes in de verticale balk te klikken, maar dit gaat minder vlug dan met het schuifbalkje. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 13

14 Door op de dubbele zwarte pijltjes onderaan de verticale balk te klikken, springt de tekst naar de vorige of volgende pagina. Onderaan de pagina is er ook een lichtblauwe horizontale schuifbalk. Die werkt op dezelfde manier Met het muiswieltje werken (= scrollen) Draai aan het muiswieltje zonder op de muis te duwen: zowel de tekst als het schuifbalkje aan de zijkant van het venster bewegen mee. Tekst verticaal verschuiven gaat zo het vlugst. 1.9 Een tekst uitprinten Vooraleer een tekst uit te printen vraag je best een afdrukvoorbeeld. Dit kan in de menubalk Snelle toegang bovenaan links op het scherm: Als het pictogram daar niet staat, klik dan op het pijltje rechts in de kleine werkbalk. In de lijst Werkbalk Snelle toegang aanpassen vink je Afdrukvoorbeeld aan: Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 14

15 Dit geeft volgend resultaat: Indien het document in orde is klik je op de Office-knop bovenaan links op het scherm en het volgend menu verschijnt: Kies voor Afdrukken. Het volgend venster wordt geopend: Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 15

16 Bovenaan zie je de Naam van de ingestelde printer. Bij Afdrukbereik zijn er drie mogelijkheden: - Alles afdrukken - Huidige pagina: de pagina waar de cursor staat bij het doorgeven van de opdracht - Pagina s: de juiste paginanummers intypen. Alles afdrukken is de standaardinstelling; wil je één van de andere mogelijkheden, dan moet je eerst op het knopje ervoor klikken. Het Aantal exemplaren staat standaard op 1. Door op het bovenste blauwe driehoekje ernaast te klikken kan je dat wijzigen. Druk tenslotte onderaan op OK. Afdrukken kan ook via het pictogram uit de werkbalk Snelle Toegang. Als je op het pictogram klikt, krijg je het venster van hierboven. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 16

17 1.10 Een document bewaren Het is meestal de bedoeling om een opgemaakt document te bewaren. Dit doe je door op de Office-knop te klikken en te kiezen voor Opslaan als Zo krijg je het venster Een kopie van het document opslaan : Belangrijk: Alleen als je kiest voor Word document zullen gebruikers van de lagere versies van Office dit document kunnen openen en lezen. De eerste maal dat je iets wil opslaan klik je daarom onderaan het scherm op Opties voor Word. Klik in het scherm dat nu verschijnt in de linkerkolom op Opslaan. Het volgend venster verschijnt: Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 17

18 Klik op het pijltje naast Word-document en selecteer in het rolmenu dat verschijnt Word document. Klik dan onderaan het scherm op OK. Nadien zal VISTA automatisch het bestandstype Word document voorstellen. Opmerking: Een document, oorspronkelijk als een gewoon Word-document bewaard, kan altijd opnieuw bewaard worden als een Word document. Het wijzigen van het soort document gebeurt via het pijltje op het einde van de tekstbalk Opslaan als onderaan het scherm. Door op dit pijltje te klikken verschijnt er een uitrolmenu. Daar kan dan gekozen worden voor Word document: In het balkje naast Bestandsnaam verschijnen automatisch de eerste woorden van je tekst. Die zijn blauw, dus geselecteerd. Is dit niet zo, selecteer ze nu: Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 18

19 Geef het document een zinvolle en unieke naam, bij voorkeur in hoofdletters, en klik dan onderaan op Opslaan. Na het opslaan staat in de titelbalk, naast de naam van het bestand, tussen haakjes Compatibiliteitsmodus. Zo zie je dat het document opgeslagen is als een Word document: 1.11 Een document sluiten Dit doe je door op de Office-knop te klikken en in het menu dat nu verschijnt te kiezen voor Sluiten. OPMERKING: Wanneer je in je document zelf het knopje X (rechtsboven in je scherm) gebruikt, zullen alle op dat ogenblik geopende Word- documenten afgesloten worden. Als je document al een naam heeft, krijg je nu soms het volgend scherm: Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 19

20 Door op Ja te klikken worden de nieuwste wijzigingen bij het sluiten opgeslagen. Door op Nee te klikken sluit je het document zonder de wijzigingen te bewaren. Door op Annuleren te klikken sluit je het document niet en kan je er verder in werken. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 20

21 1.12 Een bestaand document openen Klik op de Office-knop en kies Openen in het menu dat verschijnt. Je kunt ook op het pictogram met het mapje Openen in de Werkbalk snelle toegang klikken. Je krijgt volgend venster: In de adresbalk zie je de map Documenten. In deze map zit alles wat reeds opgeslagen werd. De documenten staan vermeld in het witte vlak daaronder. Aan de pictogrammen zie je dat er een Word -document bij is. Selecteer het Word -document ADRESSEN en klik dan onderaan op Openen. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 21

22 1.13 Een nieuw document openen Klik op de Office-knop en kies Nieuw in het menu dat verschijnt. Je kunt ook op het pictogram met het lege blad in de Werkbalk snelle toegang klikken. Onbegrensd - Initiatiecursus computergebruik WINDOWS VISTA 22

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word 8.1. Word starten 93 8.2. Een nieuwe tekst maken 94 8.3. Tekst meteen bewaren 95 8.4. Tekst schrijven 96 8.5. Tekst veranderen en verplaatsen 97 8.6. Een tabel maken 99 8.7.

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

Sneltoetsen. 1. Inleiding

Sneltoetsen. 1. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

ICT ICT 01. Voordat je begint met het maken van een tekst. moet je weten wat het toetsenbord kan. J.P.Siebelink. Office 2003

ICT ICT 01. Voordat je begint met het maken van een tekst. moet je weten wat het toetsenbord kan. J.P.Siebelink. Office 2003 ICT J.P.Siebelink Office 2003 ICT 01 Voordat je begint met het maken van een tekst moet je weten wat het toetsenbord kan Wat ga je doen? Door deze kaarten allemaal te maken weet je zeker dat je goed genoeg

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten WORD kan worden opgestart via menu Start, Alle Programma s, Microsoft Office, Microsoft Office WORD 2007. Soms staat er op het bureaublad een snelkoppeling naar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

ERGONOMISCH ADVIES : SNELTOETSEN

ERGONOMISCH ADVIES : SNELTOETSEN Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 bus 44 1000 BRUSSEL T 02 553 01 22 F 02 553 49 55 gdpb@kb.vlaanderen.be overheid.vlaanderen.be/welzijn-op-het-werk ERGONOMISCH

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Microsoft Word

Hoofdstuk 1. Microsoft Word Handleiding Hoofdstuk 1. Microsoft Word... 2 Vet, cursief en onderstreept... 2 Opslaan van een bestand... 2 Afsluiten van een bestand... 2 Definitief Verwijderen van een bestand... 2 Beginnen met nieuw

Nadere informatie

LINC vzw Maria-Theresiastraat 20 3000 Leuven Tel: 016/31.66.09 e-mail: info@linc-vzw.be www.linc-vzw.be. Ontwerp LINC logo: Colofon

LINC vzw Maria-Theresiastraat 20 3000 Leuven Tel: 016/31.66.09 e-mail: info@linc-vzw.be www.linc-vzw.be. Ontwerp LINC logo: Colofon STARTEN MET WORD Colofon De Leren is Leuk -pakketten zijn een product van LINC om de nieuwe geletterdheid te promoten. Een pakket bestaat uit een minibrochure en cd-rom waarbij het horen, zien en doen

Nadere informatie

Ergonomisch Advies: Sneltoetsen

Ergonomisch Advies: Sneltoetsen Ergonomisch Advies: Sneltoetsen Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 bus 44 1000 Brussel Tel. 02 553 01 22 - Fax 02 553 49 55 gdpb@bz.vlaanderen.be

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

GIGA Informatica WORD &POWERPOINT. GIGAIWW 1-4.indd :27:58

GIGA Informatica WORD &POWERPOINT. GIGAIWW 1-4.indd :27:58 GIGA Informatica WORD &POWERPOINT GIGAIWW 1-4.indd 1 23-07-2007 16:27:58 Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Windows Windows voor beginners

Windows Windows voor beginners Windows/beginners/23-02-15/pag 1/8 Windows Windows voor beginners Deze cursus is voor de echte beginner, dus voor iemand die nog net eerder met een computer werkte. Na het volgen van deze cursus zult u

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basishandelingen

Hoofdstuk 2 Basishandelingen Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk 1: Inleiding Je leert in dit hoofdstuk Studietaak 1: De celaanwijzer verplaatsen......................................................207

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

Word. Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Navigeren & selecteren. Vooscholen.wordpress.com. Opslaan als. Spellingscontrole

Word. Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Navigeren & selecteren. Vooscholen.wordpress.com. Opslaan als. Spellingscontrole Word Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL +

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer. Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer.  Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL + Muiswiel

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Wat kan je allemaal met het programma Word 2010?

Wat kan je allemaal met het programma Word 2010? Wat kan je allemaal met het programma Word 2010? Door: Meester Michael www.meestermichael.nl 1. Hoofdletters 3 2. Opslaan 4 3. Openen 6 4. Foutje? 7 5. Een tekst selecteren 7 6. Vet, schuin of onderstreept.

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Cursus Google Documenten

Cursus Google Documenten Cursus Google Documenten Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Google Documenten September 2015 2015, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

ICT: EEN VERJAARDAGSKAART

ICT: EEN VERJAARDAGSKAART ICT: EEN VERJAARDAGSKAART Huwelijk Geboorte 30 jaar getrouwd Vrijgezel 21 jaar Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:... 1 1. Wat is het probleem? Arno is binnenkort jarig en we willen hem feliciteren met

Nadere informatie

Bijlage I Sneltoetsen Word

Bijlage I Sneltoetsen Word Bijlage I Sneltoetsen Word Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Starten met Word 2007 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Starten met Word 2007 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Starten met Word 2007 15 1.1 Word 2007 starten 15 1.2 Het documentvenster 16 1.2.1 De titelbalk 16 1.2.1.1 De Officeknop 17 1.2.1.2 De werkbalk Snelle toegang 20 1.2.1.3 De titelbalk

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Knippen en Plakken. Het verschil tussen knippen en kopiëren.

Knippen en Plakken. Het verschil tussen knippen en kopiëren. Knippen en Plakken. Knippen en plakken kunt u doen met zo ongeveer alles in de computer; van woorden, letters en zinnen binnen een tekstdocument tot foto s, bestanden en mappen op de harde schijf. Bij

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Antwoordenboek Tekstverwerken

Antwoordenboek Tekstverwerken Antwoordenboek Tekstverwerken Tekstverwerken 1 Antwoordenboek Opdracht 3 De charms verschijnen. Beweeg je de cursor naar boven, dan gaat de balk met de charms er zo uitzien: Tekstverwerken 2 Antwoordenboek

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

Sneltoetsen bij Microsoft

Sneltoetsen bij Microsoft Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows...1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word...1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel...3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...4

Nadere informatie

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft Cursus ICT 3 e graad 1 Microsoft Word 1. Inleiding We openen Microsoft Word door te klikken op de Start-knop. Vervolgens kiezen we voor Alle programma s, Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003. Word

Nadere informatie

apple_gebruiken/ /pag 1/9 Apple gebruiken

apple_gebruiken/ /pag 1/9 Apple gebruiken apple_gebruiken/28-02-15/pag 1/9 Apple gebruiken Deze les is voor de echte beginner, dus voor iedereen, die nog niet eerder met een Apple computer of Macbook werkte. Na het volgen van deze les zult u in

Nadere informatie

Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff)

Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff) Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff) Beginfoto Bijsnijden 1) Open de afbeelding les19 Schaakbord.jpg en snij de foto bij zodat het bovenste donker groene deel wat verdwijnt. (Gereedschap Uitsnijden, in

Nadere informatie

Aandachtspunten voor Word

Aandachtspunten voor Word Aandachtspunten voor Word Lesblok 1: Let op het verschil tussen: Opslaan (geopend document onder dezelfde naam en op dezelfde locatie opnieuw opslaan) en Opslaan Als (Kies zelf een nieuwe naam en nieuwe

Nadere informatie

1 Een presentatie bekijken

1 Een presentatie bekijken 1 Een presentatie bekijken PowerPoint is een programma om presentaties te maken. In dit hoofdstuk leer je om een bestaande presentatie te bekijken. Ook maak je enkele wijzigingen in een bestaande presentatie.

Nadere informatie

Handleiding Word 2010

Handleiding Word 2010 Handleiding Word 2010 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in einge vorm of op enige

Nadere informatie

Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft

Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows...1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word...2 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel...4 4. Sneltoets-combinaties bij

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Computercursus voor beginners

Computercursus voor beginners Computercursus voor beginners 1. Introduktie 2. Werken met Verkenner 3. Internet, Email 4. Programma s 5. Oefenen Les 1 Introductie Deze cursus is over het gebruik van computer en laptop met Windows besturing.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 2 Word activeren 3 Beginscherm en het lint 4 Meer elementen van het programmavenster 5 Een programma sluiten 6 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen 8 Het

Nadere informatie

Kennismaken met Word 2007

Kennismaken met Word 2007 Kennismaken met Word 2007 1. Het programma Word Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar u kunt nog wat meer, u kunt brieven, enveloppen, etiketten, en andere types van

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Basiscursus Deel 2. Personal Computer Tekstverwerking

Basiscursus Deel 2. Personal Computer Tekstverwerking Basiscursus Deel 2 Personal Computer Tekstverwerking INHOUD 1 TEKSTVERWERKING MET KLADBLOK EN WORDPAD 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 TEKSTVERWERKING MET HET KLADBLOK 3 1.2.1 Oefentekst 3 1.2.1.1 Oefentekst intypen

Nadere informatie

Intypen Tussenvoegen Selecteren

Intypen Tussenvoegen Selecteren Tekst akties Intypen - de afbeelding linksboven op de toets kan je met de hooflettertoets(shift) ingedrukt typen (bvb. hoofdletters, cijfers en tekens) - de afbeelding linksonder op de toets kan je gewoon

Nadere informatie

Basiscursus Laptop. De Brug Hasselt vzw

Basiscursus Laptop. De Brug Hasselt vzw Basiscursus Laptop De Brug Hasselt vzw De basiscursus laptop is opgesteld door De Brug Hasselt vzw. De Brug Hasselt vzw Pieter Corbeelsstraat 16 bus 1 3500 Hasselt Telefoon: 0477.52.21.70 of 011.74.07.59

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS...

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... Word 2 WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... 10 KIEZEN VAN 1 WOORD... 10 KIEZEN VAN 1 ZIN... 10 KIEZEN VAN

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten PowerPoint opstarten POWERPOINT kan bijvoorbeeld worden opgestart via een snelkoppeling op het bureaublad. Presentaties openen en het

Nadere informatie

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave Mini Word-cursus Paginanummers Opmaakprofielen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Paginanummering 4 Kopteksten en voetteksten 5 Opmaakprofielen 6 Opmaakprofielen toepassen 6 Opmaakprofielen

Nadere informatie

WORD BASIS VOOR WINDOWS

WORD BASIS VOOR WINDOWS WORD BASIS VOOR WINDOWS Inleiding Benodigde voorkennis: Om deze cursus Word Basis te kunnen volgen, wordt u verondersteld bekend te zijn met de basishandelingen van de computer, zoals: typen en het omgaan

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Instructie XUBUNTU. Alle snoeren aangesloten? De stekkers in het stopcontact?

Instructie XUBUNTU. Alle snoeren aangesloten? De stekkers in het stopcontact? Alle snoeren aangesloten? De stekkers in het stopcontact? Instructie XUBUNTU Zet het beeldscherm maar aan. Aan en uitknop meestal helemaal rechts. Zet de pc aan. U ziet: Boven in het scherm de werkbalk.

Nadere informatie

Sneltoetsen bij Microsoft

Sneltoetsen bij Microsoft Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows... 1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word... 1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel... 3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...

Nadere informatie

HANDLEIDING POWERPOINT 2010

HANDLEIDING POWERPOINT 2010 HANDLEIDING POWERPOINT 2010 Ella Wynants & Caroline Nijsmans THOMAS MORE KEMPEN Turnhout Inleiding Dit zijn allerlei handelingen die je vaker zult moeten gebruiken. Je weet al een manier om dit te doen

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Office Aantekeningen workshop Office 2010 tijdens de afdelingsvergadering vwo op dinsdag 8 november 2011.

Office Aantekeningen workshop Office 2010 tijdens de afdelingsvergadering vwo op dinsdag 8 november 2011. Office 2010 Aantekeningen workshop Office 2010 tijdens de afdelingsvergadering vwo op dinsdag 8 november 2011. Werkbalk snelle toegang...1 Het lint...1 Bestand Opties Lint aanpassen...2 Altijd opslaan

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

8. Accenten en Trema's

8. Accenten en Trema's 8. Accenten en Trema's In deze module leert u letters met een accent of trema op uw scherm te krijgen. Eén mogelijkheid heeft u al gezien in Module 4 van de Basiscursus 1: het woord fout typen en het dan

Nadere informatie

Les03 Een ster maken en inkleuren

Les03 Een ster maken en inkleuren Les03 Een ster maken en inkleuren Een beetje meetkunde; tekenen met exacte afmetingen; gebruik van hulplijnen; figuren roteren; spiegelen met de functie transformatie; toverstokje gebruiken; veelhoeklasso

Nadere informatie

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie?

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? 1) Je opent PowerPoint met dit icoontje. Je komt op dit scherm: Hier in deze balk zie je in het klein welke dia s je allemaal hebt. Je kan de volgorde ook veranderen

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows. 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word

1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows. 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows... 1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word... 1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel... 3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Les 1. Digitale Media - DTP 1

Les 1. Digitale Media - DTP 1 Intro InDesign werkt met objecten, dit zijn alle elementen die je op een pagina kunt plaatsen. Bijvoorbeeld hulplijnen, om aan te geven waar de marges van de pagina s komen, maar ook tekstkaders, illustratiekaders,

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje:

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje: DEEL: THEMA In het Notebook kun je zelf snel de bladzijde een leuk uiterlijk geven d.m.v. een thema. Deze thema s vind je op de volgende manier: Klik op Gallery Klik op Thema Nu verschijnen er een aantal

Nadere informatie

1. Open het programma WORD, dit doe je door te dubbelklikken (2 keer snel achter elkaar) op dit icoontje.

1. Open het programma WORD, dit doe je door te dubbelklikken (2 keer snel achter elkaar) op dit icoontje. 1. Open het programma WORD, dit doe je door te dubbelklikken (2 keer snel achter elkaar) op dit icoontje. 2. Wanneer je het programma opent, krijg je dit venster te zien. 3. Je minimaliseert dit venster

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm:

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm: FreeMind Starten FreeMind is een gratis programma om een mindmap te maken. Je kan Freemind gratis downloaden op je computer. Om FreeMind te downloaden surf je naar: http://freemind.nl.softonic.com/download.

Nadere informatie