Wedstrijdreglement Zaalvoetbal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdreglement Zaalvoetbal"

Transcriptie

1 Wedstrijdreglement Zaalvoetbal Artikel 1 Algemeen De recreatieve competitie wordt genoemd Recreatief zaalvoetbal Urk, officieel afgekort RZU. De mixed competitie wordt genoemd Mixed zaalvoetbal Urk, officieel afgekort MZU. De zomeravond competitie wordt genoemd Zomer avond zaalvoetbal, officieel afgekort ZAZ. De wedstrijden van deze competities worden gespeeld conform de spelregels van de KNVB. Deelname aan de zaalvoetbal competities geschiedt op eigen risico. Zvv Urk of de commissie van het recreatief zaalvoetbal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten van blessures of enigerlei andere zaken. Daarnaast is de commissie of Zvv Urk niet aansprakelijk voor enige vorm van materiële schade, ontstaan tijdens gebruik van de accommodatie. Artikel 2 Commissie De organisatie van het RZU, MZU en ZAZ is namens het bestuur van Zvv Urk in handen van de commissie recreatief voetbal. RZU MZU ZAZ Voor verdere contactinformatie zie Artikel 3 Deelnemende spelers en - teams Deelnemende teams aan de competities zijn die teams, die door de commissie zijn toegelaten. De aanvoerder van elk team wordt door de commissie als aanspreekpunt voor betreffend team beschouwd. Alleen spelers, die op de geldige spelerslijst van het team voorkomen, zijn speelgerechtigd. Een spelerslijst moet minimaal 7 spelers bevatten. Een spelerslijst mag maximaal 2 eerste selectiespelers van een veldelftal bevatten. Artikel 4 Lidmaatschap van spelers Alle deelnemers aan de RZU en MZU competities dienen lid te zijn van Zvv Urk. Voor nieuwe spelers is het dus belangrijk, dat ook zij lid worden van onze vereniging. Zolang een speler geen lid is, is hij niet speelgerechtigd! Iemand kan pas lid van Zvv Urk worden zodra alle benodigde gegevens correct worden aangeleverd bij de competitieleider of ledenadministratie. De contributie bedraagt 40 euro per jaar. De commissie en Zvv Urk zijn gezamenlijk dan wel afzonderlijk bevoegd om spelers te weigeren, echter wel met redenen omkleed. Onrechtmatige spelers tijdens een wedstrijd wordt beoordeeld als ongeldige spelers (zie artikel 15.1a, 15.1b en 15.1c). Artikel 5 Extra (nieuwe) spelers Gedurende de 1 e speelronde, daarmee wordt bedoeld tot halverwege de competitie (RZU tot 12 e, MZU tot 10 e wedstrijd), kunnen nieuwe spelers toegevoegd worden aan een team. Ook voor deze nieuwe spelers geldt dat men lid wordt/is van de vereniging conform art 4. Alle gegevens dienen volledig aangeleverd te worden. De contributie bedraagt, ongeacht het aantal wedstrijden ook voor

2 deze spelers 40 euro. In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie gevraagd worden om een uitzondering te maken na het verstrijken van de transferdeadline voor wat betreft het toevoegen van spelers. Onrechtmatige spelers tijdens een wedstrijd worden beoordeeld als ongeldige spelers (zie artikel 15.1a, 15.1b en 15.1c). Artikel 6 Wisselen gedurende het seizoen Het onderling uitwisselen van spelers tijdens het seizoen is niet toegestaan. Wel heeft een speler tijdens de competitie eenmaal de mogelijkheid om overschrijving naar een ander team aan te vragen. Een overschrijving is na het passeren van de helft van de competitie niet meer mogelijk. Artikel 7 De wedstrijden De Recreatief zaalvoetbal competitie wordt gedurende de maanden september tot en met april gespeeld op dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond in Sporthal De Schelp en/of De Vlechttuinen. Incidenteel kan er op een andere speeldag gespeeld worden. De Mixed zaalvoetbal competitie wordt gedurende de maanden november tot en met maart gespeeld op de zaterdag (middag) in Sporthal De Schelp, Sporthal De Vlechttuinen, Evert van Benthemhal in Ens en de Toernooihal in Creil. Incidenteel kan er op een andere speeldag of in een andere sporthal worden gespeeld. De Zomeravond zaalvoetbal competitie wordt gedurende de maanden april tot en met juni gespeeld op een doordeweekse avond in een Sporthal De Schelp en/of De Vlechttuinen. De aanvoerders van de teams zijn verplicht voor de aanvang van de wedstrijden het wedstrijdformulier volledig met naam en voornaam in te vullen. De aanvoerder is en blijft verantwoordelijk voor de juiste invulling hiervan. De wedstrijden hebben een speelduur van 2 x 20 minuten. De klok in de zaal staat afgesteld op 20 minuten. De laatste minuut van beide helften zal door de scheidsrechter worden bepaald. De totale gereserveerde speeltijd voor een wedstrijd is 45 minuten. De klok begint te lopen op het aanvangstijdstip. Een team dient vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar te zijn. Officieel kan de scheidsrechter de wedstrijd affluiten, indien een team vijf minuten na aanvangstijd niet speelklaar is. In onderling vrijblijvend overleg met de aanvoerder van de tegenpartij kan de wedstrijd alsnog (verkort) plaatsvinden. De uitslag hiervan is dan bindend. Een team is verplicht met vier spelers (inclusief de doelman) te beginnen. Een team, dat met minder dan vier spelers aan de aftrap verschijnt, is niet speelklaar en niet speelgerechtigd. Deze situatie wordt beoordeeld als niet op komen dagen (zie 15.2a, 15.2b en 15.2c). Artikel 8 Planning wedstrijden De competitieleider is verplicht om minimaal twee weken van te voren een voorlopig weekprogramma vast te stellen. Tot één week vóór aanvang van de speelronde kan in overleg met de competitieleider een wedstrijd worden uitgesteld/verplaatst. Een team dat niet aanwezig is voor een definitief vastgestelde wedstrijd, wordt beoordeeld als niet opkomen (zie artikel 15.2a, 15.2b en 15.2c) Binnen één week (RZU) / vijf dagen (MZU) vóór aanvang van de wedstrijd kan uitsluitend onder bijzondere omstandigheden een wedstrijd worden uitgesteld. Dit is ter beoordeling van de commissie en zal de wedstrijd later tijdens competitie opnieuw plannen.

3 Een team, dat uit de competitie wordt genomen of zichzelf uit de competitie terug trekt, heeft geen enkel recht op restitutie van het inschrijfgeld. Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers per team daalt tot minder dan drie, waaronder de doelverdediger, dan dient de wedstrijd te worden gestaakt. Wanneer een team op enigerlei wijze schuldig is aan het staken van een wedstrijd, kan dit als strafzaak aangemeld worden bij de tuchtcommissie KNVB. De uitspraak van de tuchtcommissie wordt door de commissie recreatief overgenomen. Zie artikel 11. De stand van de wedstrijd, zoals die op het moment van staken op het scorebord vermeldt staat, blijft voorlopig gehandhaafd en wordt in de uitslagenreeks opgenomen, tenzij de tucht- of recreatieve commissie anders beslist. Uitsluitend in het belang van de competitie wordt de wedstrijd voor de resterende tijd uitgespeeld. Artikel 9 Kampioenen De winnaars van de klassen zijn de teams met de meeste punten. Bij gelijk aantal punten word de positie op de ranglijst bepaald aan de hand van het doelsaldo. Mocht ook dat gelijk zijn, dan geldt het onderlinge resultaat. Bij RZU mag nummer 1 van de hoofdklasse zich kampioen van het Recreatief Zaalvoetbal Urk noemen. Nummers 1 van de 1e en 2e klasse promoveren. Het team, dat als laagste in zijn klasse is geëindigd, degradeert naar een lagere klasse. (m.u.v. de 2e klasse). Bij MZU mag nummer 1 van de hoofdklasse zich kampioen van het Mixed Zaalvoetbal Urk noemen. Nummers 1 van de 1e 2e, 3e en 4e klasse promoveren. De teams, die als laagste in hun klasse zijn geëindigd, degraderen naar een lagere klasse (m.u.v. de 4e klasse). Indien er sprake is van vermindering c.q. uitbreiding c.q. terugtrekking van teams in een klasse, dan beslist de commissie over een aangepaste promotie / degradatie. ZAZ wordt gespeeld in een soort van toernooivorm. Hier is promotie/degradatie niet van toepassing. De winnaars van de poules worden bepaald zoals hierboven beschreven wordt. Artikel 10 Scheidsrechters en zaalwachten Om alles tijdens de zaalvoetbalwedstrijd in goede banen te leiden, wordt voor alle wedstrijden van het RZU, MZU en ZAZ een scheidsrechter aangesteld, de zaalwacht dient te worden geleverd door het thuisspelende team van de voorafgaande wedstrijd. Voor de 1e wedstrijd wordt een zaalwacht aangesteld. De rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, hem toegekend door de KNVB - spelregels, nemen een aanvang zodra hij de speelzaal betreedt en eindigt als de teams, die onder zijn leiding hebben gespeeld, de sporthal hebben verlaten. Denk dus niet dat na een wedstrijd een scheidsrechter nog eens op zijn fouten kan worden gewezen. Ook dan is een scheidsrechter bevoegd om straffen uit te delen. De scheidsrechter wordt tijdens de wedstrijd geassisteerd door de zaalwacht. De zaalwacht noteert de doelpunten en houdt de tijd bij, let op de wissels en op de spelers met tijdstraffen en houdt deze straftijd bij. De zaalwacht kan, wanneer hij zich gehinderd voelt in zijn of haar werkzaamheden, dit kenbaar maken aan de scheidsrechter. Deze kan op zijn beurt straffen uitdelen. De commissie zal in principe altijd achter een beslissing van de scheidsrechter staan. Het mag immers niet zover komen dat de teams beslissen en uitmaken wat er zal gebeuren. De teams zijn niet verplicht om voor een lijnrechter te zorgen. Dat betekent ook dat een team zich nooit kan beroepen op een beslissing van een scheidsrechter en op fouten welke door hem gemaakt worden in relatie tot de afwezigheid van de lijnrechter. Wil een team een lijnrechter opstellen, dan moet deze minimaal de leeftijd van 16 jaar hebben.

4 Artikel 11 Tuchtcommissie Strafzaken als gevolg van rode kaarten of het staken door scheidsrechter of door team(s) - van een wedstrijd worden door de commissie recreatief van Zvv Urk behandeld volgens de richtlijnen van de KNVB. Een speler aan wie door de scheidsrechter een directe rode kaart is gegeven, is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn team geschorst. Hiervan wordt geen verdere mededeling gedaan. Bij zeer ernstige vergrijpen word het doorgezet naar de tuchtcommissie van de KNVB. Bij een eventuele uitspraak door de tuchtcommissie wordt deze wedstrijd in mindering gebracht op de opgelegde straf. Artikel 12 Meningsverschillen Het kan natuurlijk voorkomen, dat u het niet eens bent met een beslissing van de commissie recreatief. Dat kunt u schriftelijk binnen drie werkdagen kenbaar maken bij het bestuur van Zvv Urk. Het bestuur zal dan nagaan of de commissie in gebreke is gebleken en zal het onderwerp ter sprake brengen op de eerstvolgende bestuursvergadering. Een beslissing van de commissie recreatief blijft gedurende een probleemstelling gehandhaafd, tenzij de commissie of het bestuur anders beslist. In beroep gaan tegen een beslissing betekent dus niet, dat een beslissing is opgeheven of opgeschort. Artikel 13 Algemene regels in en rond de sporthal In de kleedkamers en voorafgaande aan de wedstrijd mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd. Spelers, die voor of tijdens een wedstrijd onder invloed van alcohol blijken te zijn, zullen door de scheidsrechter het recht om te spelen worden ontzegd. Roken is in de kleedkamer, douchegelegenheden, op de tribune en in de kantine niet toegestaan. Overtreding hiervan zal streng worden gestraft. Het speelveld mag alleen worden betreden met sportschoeisel zonder noppen of repen. Het dragen van sportschoenen met zolen, waardoor schade aan de sportvloer wordt veroorzaakt, is eveneens niet toegestaan. Sportschoenen met zwarte zolen zijn te allen tijde verboden! Kinderen in de speelzaal zijn niet toegestaan. De scheidsrechter mag de wedstrijd niet aanvangen, indien er kinderen in de zaal aanwezig zijn. Op de bank mogen alleen de spelers met de coach en verzorger plaatsnemen. Denk erom dat u geen waardevolle spullen achterlaat in de kleedruimte. Verzamel ze liever bij één persoon, bijv. de coach. Artikel 14 Algemene regels tijdens wedstrijd Thuisspelend: Het eerste genoemde team is het thuisspelende team. Dat geld zowel op Urk als in de andere plaatsen (Ens of Creil of elders). Uitspelend: Het tweede genoemde team is het uitspelende team. Dat geld zowel op Urk als in andere plaatsen (Ens of Creil of elders). Aftrap: Binnen Zvv Urk kan ook gekozen worden voor een gemakkelijke oplossing en wel dat het uitspelende team als gast de wedstrijd begint met de aftrap. In de tweede helft kan dan het thuisspelende team met de aftrap beginnen. Gelijkheid van tenue: Indien beide teams dezelfde tenuekleuren dragen, dan is het uitspelende team verplicht om vervangende wedstrijdkleding te dragen. De commissie draagt zorg voor minimaal twee verschillende kleuren hesjes per sporthal.

5 Wisselen: Vijf meter vanaf de middellijn is een zone van vijf meter (op de eigen speelhelft voor de eigen speelbank) gereserveerd om te wisselen. De nieuwe speler mag pas het veld betreden als de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten. 1e gele kaart in een wedstrijd: 2 minuten tijdstraf, tenzij binnen die tijd gescoord wordt door het team in de meerderheid. Indien beide teams vanwege straftijden uit gelijk aantal (3 of 4) spelers bestaat en er wordt gescoord, dan vind geen aanvulling plaats. 2e gele kaart in een wedstrijd: Sr toont vervolgens rood. Definitieve verwijdering. Na 5 minuten straftijd mag speler weer aangevuld worden, tenzij binnen die tijd gescoord wordt door het team in de meerderheid. Geen consequenties in tuchtrechterlijke zin. 1e gele kaart en gelijktijdig 2e gele kaart: Sr toont vervolgens rood. Definitieve verwijdering. Na 7 minuten straftijd mag speler weer aangevuld worden, tenzij binnen die tijd gescoord wordt door het team in de meerderheid. Geen consequenties in tuchtrechterlijke zin. 1e rode kaart in een wedstrijd: Sr toont direct rood. Definitieve verwijdering. Na 5 minuten straftijd mag speler weer aangevuld worden, tenzij binnen die tijd gescoord wordt door het team in de meerderheid. Via wedstrijdformulier afhandeling door tuchtcommissie. Wisselspelers: Indien een wisselspeler zich onbehoorlijk gedraagt, kan hij een gele of rode kaart krijgen. Er volgt geen tijdstraf. Wanneer hij echter zijn tweede gele kaart ontvangt, dient hij de zaal te verlaten. Kreeg hij de 1e kaart op de wisselbank en de 2e gele kaart terwijl hij in het veld stond, dan dient het team 5 minuten met een man minder te spelen. Afstand: De spelers van de tegenpartij moeten bij een intrap of vrije trap een afstand van vijf meter in acht nemen. De bal moet mits aan de afstand is voldaan binnen vier seconden genomen worden. Intrap: De speler die de intrap neemt, moet met een deel van de voet van het standbeen op de zijlijn of daarachter (buiten het speelveld) staan. Indien hij met een voet binnen het speelveld staat, dan is de intrap foutief genomen. Artikel 15 Straffen Ongeldige speler 15.1a: Wanneer een team tijdens een vastgestelde wedstrijd voor de 1e keer een speler mee laat doen, die niet op de geldige spelerslijst voorkomt of op een andere wijze niet speelgerechtigd is, dan is de wedstrijd reglementair verloren met 3-0. Tevens worden er 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. De wedstrijd wordt wel gespeeld. Indien de uitslag van de wedstrijd meer in het voordeel van het andere team is wordt die gehandhaafd. 15.1b: Wanneer een team tijdens een vastgestelde wedstrijd voor de 2e keer een speler mee laat doen, die niet op de geldige spelerslijst voorkomt of op een andere wijze niet speelgerechtigd is, dan is de wedstrijd reglementair verloren met 3-0. Tevens worden er 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht. De wedstrijd wordt wel gespeeld. Indien de uitslag van de wedstrijd meer in het voordeel van het andere team is word die gehandhaafd.

6 15.1c: Wanneer een team tijdens een vastgestelde wedstrijd voor de 3e keer een speler mee laat doen, die niet op de geldige spelerslijst voorkomt of op een andere wijze niet speelgerechtigd is, dan wordt dat team uit de competitie genomen en wordt dit team als gedegradeerd beschouwd. Alle tot dan toe gespeelde wedstrijden van dit team worden als niet gespeeld beschouwd. 15.1d: Wanneer beide teams een speler mee laten doen, die niet op de geldige spelerslijst voorkomt of op een andere wijze niet speelgerechtigd is, dan word de wedstrijd gewoon als gespeeld beschouwd maar beide teams krijgen geen wedstrijdpunten. Tevens worden er bij het team waarvoor het een 1e overtreding is 2 punten in mindering gebracht. Bij het team dat voor de 2e keer in overtreding is worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht. Het team dat voor de 3e keer in overtreding is word uit de competitie genomen. Niet op komen dagen 15.2a: Een team dat voor de 1e keer niet aan de aftrap verschijnt voor een vastgestelde wedstrijd, verliest de wedstrijd reglementair met 3-0. Indien de organisatie vooraf niet op de hoogte wordt gebracht, waardoor scheidsrechter en/of tegenstander voor niks aanwezig zijn, zullen er 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. 15.2b: Indien een team voor de 2e keer niet verschijnt voor een vastgestelde wedstrijd, dan verliest het betreffende team reglementair met 3-0 en worden tevens 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. Indien de organisatie voor de 2 e keer vooraf niet op de hoogte wordt gebracht, waardoor scheidsrechter en/of tegenstander voor niks aanwezig zijn, zal het team uit de competitie genomen worden. 15.2c: Indien een team voor de 3e keer niet verschijnt voor een aangestelde wedstrijd, dan wordt het team uit de competitie genomen en wordt dit team als gedegradeerd beschouwd. Alle tot dan toe gespeelde wedstrijden van dit team worden als niet gespeeld beschouwd. Niet leveren van een zaalwacht 15.3a: Indien een team voor de 1e keer geen zaalwacht levert worden 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. 15.3b Indien een team voor de 2e keer geen zaalwacht levert worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht. 15.3c Indien een team voor de 3e keer geen zaalwacht levert word het uit de competitie genomen en word dit team als gedegradeerd beschouwd. Alle tot dan toe gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd. 15.4: Toepassing van bovengenoemde straffen worden per aspect cumulatief opgeteld. Dat betekent dat een enkele overtreding van 15.1 en/of 15.2 en/of 15.3 en/of 15.4 al dan niet in willekeurige volgorde worden samengevoegd en uiteindelijk tot diskwalificatie zullen leiden.

7 Artikel 16 betalingsplicht inschrijfgeld & contributie A: De aanvoerder van het team is verantwoordelijk voor betaling van de inschrijfgelden. B: Indien vóór aanvang van de competitie het inschrijfgeld niet voldaan is, zal het team als nietingeschreven worden beschouwd en wordt het team uit de competitie genomen. C: Tijdens het lopende seizoen wordt de contributie voor het desbetreffende seizoen geïnd. Indien om wat voor reden de contributie niet geïncasseerd kan worden, wordt zowel de aanvoerder als desbetreffende speler daarover ingelicht. De aanvoerder is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn team en dus ook voor zijn spelers. Speler en team krijgt 2 weken de tijd om alsnog aan de verplichting te voldoen. Indien hier niet aan voldaan wordt, mag het team niet spelen totdat het openstaande bedrag is overgemaakt. Wedstrijden die niet gespeeld worden, worden beoordeeld als niet op komen dagen(zie 15.2a, 15.2b en 15.2c). Artikel 17 Hoofdelijke aansprakelijkheid Indien een team van Zvv Urk zich op eigen initiatief terug trekt uit een lopende competitie, dan wordt de aanvoerder verantwoordelijk gesteld voor de betaling van de nog openstaande posten. De betaling dient plaats te vinden binnen de aangegeven betalingstermijn. Indien een team zich op eigen initiatief terug trekt uit de competitie, dan wordt dat team afgevoerd en niet als degradant beoordeeld. Het team kan zich onder voorwaarden opnieuw aanmelden voor een nieuwe competitieronde, maar dan wel voor de laagste klasse. Voorwaarde is dat openstaande posten voldaan zijn. Artikel 18 Soevereiniteit Het bestuur en de commissie hebben met de grootste zorg dit reglement samengesteld en aangepast naar de actuele omstandigheden. Het kan voorkomen dat het niet aan alle aspecten voldoet dan wel tekortkomingen heeft. Het bestuur behoudt het recht om in het algemene belang af te wijken van dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie recreatief van Zvv Urk. De commissie recreatief is ondergeschikt aan het hoofdbestuur van Zvv Urk, dat het vetorecht heeft.

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

Welkom op het Blaashal toernooi

Welkom op het Blaashal toernooi Welkom op het Blaashal toernooi Op zaterdag 8 januari, heten wij iedereen welkom bij de 1e editie van het Blaashal zaalvoetbaltoernooi. Zes voetbalverenigingen (in de categoriën D, E en F) zullen om een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJDEN CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE & OERLEMANS SCHILDERSBEDRIJFCUP

REGLEMENT WEDSTRIJDEN CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE & OERLEMANS SCHILDERSBEDRIJFCUP BLZ 1 VAN 12 Artikel 1 Algemeen. 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de N.C.S. 2. Alle teams kunnen zich inschrijven. Artikel 2a Speler. 1. Een speler kan per seizoen maar voor een team uitkomen.

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJDEN DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE & ZVV DE SALAMANDER CUP

REGLEMENT WEDSTRIJDEN DONGENSE ZAALVOETBALCOMPETITIE & ZVV DE SALAMANDER CUP BLZ 1 VAN 10 Artikel 1 Algemeen. 1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Zvv de Salamander 2. Alle teams kunnen zich inschrijven. 3. Het bestuur is gemachtigd zonder opgaaf van reden een team

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR 1 REGLEMENT VAN DE ORGANISATIE RECREATIEZAALVOETBAL ALKMAAR 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding

Nadere informatie

P R O G R A M M A. RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2015 Zaalvoetbaltoernooi

P R O G R A M M A. RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2015 Zaalvoetbaltoernooi P R O G R A M M A RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2015 Zaalvoetbaltoernooi maandag 28 december 2015 Sporthal Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 te DELFT Voorwoord Voor he 3 e achtereenvolgende jaar staat

Nadere informatie

P R O G R A M M A. RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2014 Zaalvoetbaltoernooi

P R O G R A M M A. RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2014 Zaalvoetbaltoernooi P R O G R A M M A RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2014 Zaalvoetbaltoernooi Zaterdag 27 december 2014 Sporthal Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 te DELFT Voorwoord Vanwege het succesvol verlopen RODI

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 VROUWEN SENIOREN/VROUWEN U22 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL DE CROSSER TE WERKENDAM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID BC VIRTUS VOORWOORD

Nadere informatie

Schoolzaalvoetbaltoernooi

Schoolzaalvoetbaltoernooi Schoolzaalvoetbaltoernooi Voor wie Groep 7 en 8 Waar Maaspoort Sports & Events Marathonloop 1 5235 AA s-hertogenbosch Tel: (073) 64 94 222 Wanneer Maandag 27 december 2010 Tijden Start toernooi: 09.00

Nadere informatie

Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie

Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie 1. Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! 2. Teams dienen 5 minuten voor aanvang

Nadere informatie

4. Deelnemende teams. 5. Speeldata. 6. Wedstrijdprogramma. De volgende teams nemen deel aan de pilot competitie voor E -pupillen

4. Deelnemende teams. 5. Speeldata. 6. Wedstrijdprogramma. De volgende teams nemen deel aan de pilot competitie voor E -pupillen 4. Deelnemende teams De volgende teams nemen deel aan de pilot competitie voor E -pupillen AFC Ajax E1 AFC Ajax E2 AZ-FCM/Dichtbij.nl E1 DCG-AORC/Lebo Vastgoed E1 HV/Veerhuys E1 Koninklijke HFC E1 Heerhugowaard

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Programmaboekje Regio Groningen Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Versie 14 januari Wijzigingen: Wedstrijden Poule Gro F2, E1 en E2 van 2 februari te Lewenborg zijn verplaatst naar Sporthal Hoogkerk

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Instructies voor de zaalleiding

Instructies voor de zaalleiding Instructies voor de zaalleiding Wij zijn te gast in de zaal en moeten iedere klacht proberen te voorkomen. Anders worden wij volgend jaar niet meer toegelaten! Daarom: Iedereen (zaaldienst, coaches en

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL Programmaboekje Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland Show it Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2. Algemene informatie... 4 3. Belangrijke mededelingen...

Nadere informatie

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN SEIZOEN 2013-2014 Reglementen aanmelden - opzeggen Aanmelden Leden of aankomende leden kunnen zich uitsluitend met het inschrijvingsformulier aanmelden als

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Scheidsrechters De vereniging welke de toernooileiding verzorgt dient voor scheidsrechters te zorgen.

Scheidsrechters De vereniging welke de toernooileiding verzorgt dient voor scheidsrechters te zorgen. Algemene zaken 27e RABOBANK VIDOZA Jeugdtoernooi 2015 Toernooicomissie samenstelling: Scherpenzeel : Renswoude : Advendo : Valleivogels : Woudenberg : Remco van Kommer tel. 06 52407596 Scherpenzeel Henk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De indeling is als volgt: 1. Algemene bepalingen 2. Bestuur 3. Leden 4. Competitie 5. Tuchtzaken 6. Financiën 7. Accommodaties Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. art. 1-1 Algemeen.

Nadere informatie

Dames Jeugd Challenge

Dames Jeugd Challenge Dames Jeugd Challenge < 16 jaar, < 14 jaar, < 12 jaar Speelschema Ronde 1 = nr. 2 voorgaande challenge nummer 3 voorgaande challenge Ronde 2 = verliezer ronde 1 winnaar voorgaande challenge Ronde 3 = winnaar

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E. Federaties Almelo / Tubbergen. Seizoen REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN

Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E. Federaties Almelo / Tubbergen. Seizoen REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E Federaties Almelo / Tubbergen Seizoen 2015-2016 REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN 1 Speeltijd - De wedstrijdduur bedraagt 1 maal 14 minuten

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

R E G L E M E N T S P E L R E G E L S

R E G L E M E N T S P E L R E G E L S R E G L E M E N T 1. Het schoeisel moet bestaan uit trim- of gymschoenen, die niet buiten gedragen zijn. 2. Iedere deelnemer dient verplicht het tenue van de eigen vereniging te dragen. Er worden geen

Nadere informatie

Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E. Federaties Almelo / Tubbergen. Seizoen REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN

Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E. Federaties Almelo / Tubbergen. Seizoen REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E Federaties Almelo / Tubbergen Seizoen 2016-2017 REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN 1 Speeltijd - De wedstrijdduur bedraagt 1 maal 14 minuten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Beilen 2010/ Versie 3, 2 februari

Programmaboekje Regio Beilen 2010/ Versie 3, 2 februari Programmaboekje Regio Beilen Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2010/ 2011 Versie 3, 2 februari Wijziging Wedstrijden uit de poule Beilen E1 gepland in de Racket & Healthcentre is verplaatst van 5 februari naar

Nadere informatie

Programmaboekje. B1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen. Ransuil te Geesteren Vinckenweg TB Geesteren

Programmaboekje. B1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen. Ransuil te Geesteren Vinckenweg TB Geesteren B1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen Datum: 30 december 2015 Van 14.00 uur tot 18.00 uur Programmaboekje Ransuil te Geesteren Vinckenweg 14 7678 TB Geesteren Beste voetbalvrienden, Namens de

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE SAILORS JEUGDCUP 2013 0223-610623 www.beekmanglas.nl Welkom bij de 8e editie van de Sailors Jeugdcup! VOORWOORD door de toernooileiding Namens de afdeling zaalvoetbal van M.S.V. Zeemacht

Nadere informatie

REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN

REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN Reglement M.Z.V. REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN 2013-2014 De competitie wordt dit jaar gespeeld in een schotse opzet bestaande uit 12 teams. Eerst zullen alle teams eenmaal tegen elkaar spelen waarna

Nadere informatie

Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E. Federaties Almelo / Tubbergen. Seizoen REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN

Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E. Federaties Almelo / Tubbergen. Seizoen REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN Z A A L V O E T B A L C O M P E T I T I E Federaties Almelo / Tubbergen Seizoen 2014-2015 REGLEMENT ZAALVOETBAL JEUGDFEDERATIES ALMELO/TUBBERGEN 1 Speeltijd - De wedstrijdduur bedraagt 1 maal 14 minuten

Nadere informatie

Programmaboekje. E1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen. Datum: zaterdag 28 december Van tot uur

Programmaboekje. E1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen. Datum: zaterdag 28 december Van tot uur E1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen Datum: zaterdag 28 december Van 16.00 tot 20.00 uur Programmaboekje Burgemeester Verdegaalhal Pastoor Bloemenstraat 1 7651 CD Tubbergen Beste voetbalvrienden,

Nadere informatie

Dutch Career Cup Draaiboek

Dutch Career Cup Draaiboek Dutch Career Cup Draaiboek Indoortoernooi Almere 20 februari 2015 Inleiding In dit document treft u informatie voor het aankomende indoor Dutch Career Cup op 20 februari 2015 in Almere. Graag verzoeken

Nadere informatie

Programmaboekje zaalvoetbaltoernooi 2016

Programmaboekje zaalvoetbaltoernooi 2016 Programmaboekje zaalvoetbaltoernooi 2016 Sporthal Welgelegen, Utrecht 21 februari 2016 Groep A Ik trainee meer LIC 2 FC BT Utrecht Groep B The Champs LIC 1 OLD STARS Douane Schiphol Pax LIC 3 1. Welkomstwoord

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB De aanvoerder (1.2) Onder aanvoerder wordt verstaan die speler van het elftal/team die zich onderscheidt van de overige spelers van het elftal/team door middel

Nadere informatie

REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER Versie: 2.4.0 Status: Definitief Datum: 12 juli 2016 Bijlagen bij dit reglement Algemeen Reglement sectie Snooker HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN ARTIKEL 101 ALGEMEEN 1. Alle

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2017-2018 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales KNVB Schoolvoetbal

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Daar ben je bij!! Het begint zaterdag 10 juni 2017 om 09:00 uur.

Daar ben je bij!! Het begint zaterdag 10 juni 2017 om 09:00 uur. Daar ben je bij!! Het gaat weer gebeuren in Noord-Holland: het grootste jeugd voetbaltoernooi voor de mini pupillen tot en met de jeugd onder 15 jaar. Zoals de voorgaande edities zijn de organisatoren,

Nadere informatie

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Organisatie 3 a) Sportcommissie KL b) Wedstrijdleiding c) Wedstrijdsecretariaat d) Accommodatie 2. Chronologisch overzicht 4 3. Huishoudelijke mededelingen 5 4. Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Programmaboekje. Jaarwisselingtoernooi

Programmaboekje. Jaarwisselingtoernooi boekje Jaarwisselingtoernooi 2014-2015 Speeldata Zaterdag 20 december 2014 Zaterdag 27 december 2014 Vrijdag 2 januari 2015 Zaterdag 3 januari 2015 Locatie Deelnemers Sporthal De Scheg Senioren heren Senioren

Nadere informatie

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND AUGUSTUS 2006 REGLEMENT KOMPETITIEWEDSTRIJDEN ARTIKEL 01: ALGEMEEN Het bestuur van de T.Z.V.B. is belast met het vaststellen van en het houden van toezicht

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2016 2017 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 De KNVB Schoolvoetbalreglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales

Nadere informatie

DIOS/ Scholencompetitie

DIOS/ Scholencompetitie KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL DIOS/ Scholencompetitie knvb.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Speeldagen... 4 3. Poule A jongens... 4 4. Uitslagen en standen... 6 5. Scheidsrechters...

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

COMPETITIE REGLEMENT OASE INTERNE VETERANEN VOETBAL

COMPETITIE REGLEMENT OASE INTERNE VETERANEN VOETBAL COMPETITIE REGLEMENT OASE INTERNE VETERANEN VOETBAL De interne veteranen voetbal competitie wordt geleid door de voetbalcommissie. Voor de aanvang van de competitie zal door de voetbalcommissie na overleg

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 MANNEN SENIOREN POULE D MANNEN U18 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL TUINWIJK TE BERGEN OP ZOOM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID WBB GIANTS

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2017 2018 REGIO EMMEN E.O. / REGIO ASSEN E.O. Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels ALGEMENE BEPALINGEN Organisatie De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl!

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! Artikel 1 Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! Artikel 2 Teams

Nadere informatie

Continental 7x7 35/45+ voetbal

Continental 7x7 35/45+ voetbal Continental 7x7 35/45+ voetbal 7x7 35/45+ Na- en Voorjaarsreeks Reeks van toernooien op vrijdagavond Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze niet meer iedere zaterdag en zondag actief willen zijn.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De indeling is als volgt: 1. Algemene bepalingen 2. Bestuur 3. Leden 4. Competitie 5. Tuchtzaken 6. Financiën 7. Accommodaties Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. art. 1-1 Algemeen.

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys Deelnemende verenigingen 1. Veensche Boys A 2. Veensche Boys B 3. Sparta Nijkerk A 4. Sparta Nijkerk B 5. SO Soest 6. Terschuurse Boys 7. Elspeet 8. Otterlo Locatie

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

NK Pathé 7x7 Woensdag 20 Mei 2015

NK Pathé 7x7 Woensdag 20 Mei 2015 NK Pathé 7x7 Woensdag 20 Mei 2015 Teams Dames Poule A Dames Poule B Poule A Arena Dames 1 Utrecht Dames 1 Utrecht 1 Eindhoven Dames 1 Tuschinski Dames 2 Helmond 1 Amersfoort Dames 1 Munt Dames 1 Arena

Nadere informatie

40 e editie. van het. ASWH O13-1 zaaltoernooi. Hendrik Ido Ambacht. 05 januari 2017

40 e editie. van het. ASWH O13-1 zaaltoernooi. Hendrik Ido Ambacht. 05 januari 2017 40 e editie van het ASWH O13-1 zaaltoernooi te Hendrik Ido Ambacht 05 januari 2017 2 WELKOM DEELNEMERS De ASWH wisselbeker staat weer centraal tijdens dit ASWH O13-1pupillentoernooi dat maar liefst voor

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. DIOS Zaalvoetbal scholencompetitie Seizoen 2015/ 16

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. DIOS Zaalvoetbal scholencompetitie Seizoen 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL DIOS Zaalvoetbal scholencompetitie Seizoen 2015/ 16 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Speeldagen... 4 3. Opzet scholencompetitie... 4 4. Uitslagen en standen...

Nadere informatie

Programmaboekje NK Zaalvoetbal voor Voortgezet Onderwijs. Sporthal Leidschenveen Vaz Diazdreef 20, Den Haag

Programmaboekje NK Zaalvoetbal voor Voortgezet Onderwijs. Sporthal Leidschenveen Vaz Diazdreef 20, Den Haag Programmaboekje NK Zaalvoetbal voor Voortgezet Onderwijs Sporthal Leidschenveen Vaz Diazdreef 20, Den Haag Zaterdag 22 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Programma 22 juni 2013 Sporthal Leidschenveen

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken

REGLEMENTEN. Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken REGLEMENTEN Stichting Zaalvoetbal Federatie rayon Breda en omstreken Inhoudsopgave Artikel Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

COMPETITIE REGLEMENT BBF Partners:

COMPETITIE REGLEMENT BBF Partners: COMPETITIE REGLEMENT HOOFDSTUK I: "ALGEMEEN" Artikel 1 De competitie wordt onder auspiciën van de Bossche Badminton Federatie, hierna te noemen de B.B.F., gespeeld en door het bestuur van deze Federatie

Nadere informatie

Hoofdsponsor RABOBANK WATERLAND e.o. te Purmerend

Hoofdsponsor RABOBANK WATERLAND e.o. te Purmerend Voetbalvereniging Z.O.Beemster 22e Z.O.B. RABOBANK Waterland e.o. Jeugdzaalvoetbaltoernooi D, E en F pupillen 27 en 28 december 2010 sporthal De Beukenkamp te Purmerend Hoofdsponsor RABOBANK WATERLAND

Nadere informatie

NK Pathé 7x7 Woensdag 15 Mei 2013

NK Pathé 7x7 Woensdag 15 Mei 2013 NK Pathé 7x7 Woensdag 15 Mei 2013 Deelnemende teams Dames Poule A Poule B Poule C Poule D Amersfoort Dames Arena 1 Arena 2 Amersfoort De Kuip 2 De Kuip Dames De Kuip 1 Arnhem 1 De Kuip 3 Breda 2 De Munt

Nadere informatie

Programmaboekje Meisjesfinaledag jeugdzaalcompetitie 22 februari 2014 Sportcentrum Leek 9.00 uur uur

Programmaboekje Meisjesfinaledag jeugdzaalcompetitie 22 februari 2014 Sportcentrum Leek 9.00 uur uur KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Programmaboekje Meisjesfinaledag jeugdzaalcompetitie 22 februari 2014 Sportcentrum Leek 9.00 uur 19.00 uur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toernooireglement...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Het speelveld Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. De zandlaag is circa 30 cm. hoog De afmetingen van het speelveld zijn 16 meter lang en

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Leeuwarden. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2013/ 2014

Programmaboekje Regio Leeuwarden. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2013/ 2014 Programmaboekje Regio Leeuwarden Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2013/ 2014 Eerdere wijzigingen: Poule F2 speelt ook nog wedstrijden op 22 februari Sporthal Plaats Friesland F1 is aan poule F2 toegevoegd Twine,

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

Programmaboekje. A1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen. Ransuil te Geesteren Vinckenweg TB Geesteren

Programmaboekje. A1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen. Ransuil te Geesteren Vinckenweg TB Geesteren A1-jeugd zaalvoetbaltoernooi Gemeente Tubbergen Datum: 28 december 2016 Van 15.00 uur tot 17.00 uur Programmaboekje Ransuil te Geesteren Vinckenweg 14 7678 TB Geesteren Beste voetbalvrienden, Namens de

Nadere informatie

AMSTERDAM YOUTH INDOOR

AMSTERDAM YOUTH INDOOR AMSTERDAM YOUTH INDOOR WIE De jeugdteams met het meeste talent WAAR Op drie velden in de Amstelhal@Borchland WAT Boardingtoernooi voor E-selectie en F-selectie teams WANNEER Zaterdag 11 januari Zondag

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012

WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012 WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012 1. De spelleiding is in handen van het team genoemd op het speelschema. Genoemd team is verantwoordelijk voor het omroepen/afroepen van de wedstrijden

Nadere informatie

Jaarwisselingstoernooi zaalvoetbal Deventer 2013/2014

Jaarwisselingstoernooi zaalvoetbal Deventer 2013/2014 Programmaboekje Jaarwisselingstoernooi zaalvoetbal Deventer 2013/2014 Speeldata Zaterdag 21 december 2013 Zaterdag 28 december 2013 Vrijdag 3 januari 2014 Zaterdag 4 januari 2014 Locatie Sporthal De Scheg

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2015/ 16

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2015/ 16 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2015/ 16 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2015/ 16 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

VVM JEUGDTOERNOOI 20 MEI 2017 OCHTEND

VVM JEUGDTOERNOOI 20 MEI 2017 OCHTEND VVM JEUGDTOERNOOI 20 MEI 2017 OCHTEND 1 Rabobank Gouwestreek sponsort V.V. Moordrecht Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we allemaal graag naar kijken, maar ook de

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u een zonnig, maar bovenal een sportief en gezellig evenement toe! De Organisatie

Voorwoord. Wij wensen u een zonnig, maar bovenal een sportief en gezellig evenement toe! De Organisatie Voorwoord Namens de organisatie heten wij u van harte welkom op het KGU Horeca Mini Straatvoetbaltoernooi 2015. Het evenement zal dit jaar voor de tweede keer plaatsvinden. De organisatie van het KGU Horeca

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kunnen de elftallen deelnemen die in seizoen 2015/

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. Deelnemers Artikel 1 Groepen personen kunnen zich inschrijven als deelnemer van de stichting en de positie van zaalvoetbalteam verkrijgen

Nadere informatie

VVM JEUGDTOERNOOI 20 MEI 2017 MIDDAG

VVM JEUGDTOERNOOI 20 MEI 2017 MIDDAG VVM JEUGDTOERNOOI 20 MEI 2017 MIDDAG 1 Rabobank Gouwestreek sponsort V.V. Moordrecht Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we allemaal graag naar kijken, maar ook de sport

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Toernooireglement Lommel Futsal Week 2016

Toernooireglement Lommel Futsal Week 2016 Toernooireglement 1. Algemeen 1.1. Organisatie - De Lommel Futsal Week is een organisatie van de. - De deelname aan de Lommel Futsal Week geschiedt volledig op eigen risico. - De organisatie is niet verantwoordelijk

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

AB-HOLLANDER ZAALVOETBAL TOERNOOI. Voor A- JUNIOREN

AB-HOLLANDER ZAALVOETBAL TOERNOOI. Voor A- JUNIOREN AB-HOLLANDER ZAALVOETBAL TOERNOOI Voor A- JUNIOREN MaandAG 28 DECEMBER 2009 SportZAAL DE KOEL te Borger Opening 8.50 uur FINALEs om 12.30 en 16.30 uur - Programma en Reglement - 1 December 2009 Welkom!!

Nadere informatie