Anesthesie. Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anesthesie. Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie"

Transcriptie

1 Anesthesie Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie Belangrijkste punten van deze folder: Het Groene Hart Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden (MCH)-Bronovo werken samen om u betere zorg te kunnen bieden. Dat doen we door specialistische kennis en ervaring op het gebied van kanker te bundelen in een gezamenlijk behandelteam. De operaties hiervoor vinden plaats op één locatie: Antoniushove van MCH-Bronovo in Leidschendam. Een goede voorbereiding op de operatie en opname is belangrijk. Tijdens het preoperatief spreekuur worden uw relevante gegevens verzameld en wordt u onderzocht, om onveilige situaties tijdens de operatie en/of opname waar mogelijk te voorkomen. Het preoperatief spreekuur vindt plaats op locatie Antoniushove van MCH-Bronovo in Leidschendam. Er bestaan verschillende soorten van anesthesie (narcose) of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van het soort operatie, uw lichamelijke conditie en uw persoonlijke voorkeur. Aan het einde van de folder vindt u een overzicht van alle belangrijke afspraken die met u worden gemaakt. Deze folder is samengesteld op basis van de algemene patiënten informatiefolder van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Inleiding Uw behandelend arts heeft samen met u besloten dat u geopereerd wordt. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zijn verschillende operaties voor patiënten met kanker uit het Groene Hart Ziekenhuis en MCH-Bronovo en het geconcentreerd op locatie Antoniushove van MCH-Bronovo in Leidschendam. Hier zal ook uw operatie plaatsvinden door een gespecialiseerd behandelteam. Een goede voorbereiding op uw operatie en opname is belangrijk. Deze voorbereiding start bij de preoperatieve polikliniek en bestaat onder andere uit een aantal gesprekken. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium uw gegevens te verzamelen en vast te leggen. Ook krijgt u alle belangrijke informatie over de voorbereiding op uw operatie. Soms is het nodig aanvullende onderzoeken te doen en uw conditie te verbeteren. Dit is nodig zodat u in de best mogelijke conditie voor de operatie bent. In deze folder vindt u informatie over: De voorbereiding op de operatie. Anesthesie (narcose of verdoving) en; De gang van zaken op de operatiedag. Als u na het lezen nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts, de anesthesioloog (narcose-arts) of de verpleegkundige. Op de laatste pagina s vindt u een overzicht van alle belangrijke afspraken die met u worden gemaakt. Lees deze afspraken in de

2 dagen voor de operatie goed door. Als u de gemaakte afspraken niet naleeft, moet de operatie misschien worden uitgesteld. Dit kan betekenen dat de operatie niet door kan gaan op de geplande dag. Bewaar de folder goed en neem deze mee als u wordt opgenomen. Bereikbaarheid preoperatieve polikliniek locatie Antoniushove van MCH-Bronovo Locatie Antoniushove in Leidschendam, op de begane grond tel.: (070) De preoperatieve polikliniek is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur en van tot uur. Het preoperatieve spreekuur Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor het preoperatieve spreekuur (POS) op locatie Antoniushove van MCH-Bronovo in Leidschendam. De datum, tijd en exacte locatie waarop deze afspraak plaatsvindt, krijgt u thuisgestuurd samen met een vragenlijst. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over uw gezondheid. Deze informatie gebruiken de medewerkers van de preoperatieve polikliniek en de anesthesioloog voor hun spreekuur. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst thuis alvast invult. Op de dag van uw afspraak voor het preoperatieve spreekuur meldt u zich allereerst bij de inschrijfbalie in de centrale hal voor de officiële registratie. Daarna gaat u naar de preoperatieve polikliniek, waar u zich meldt bij de secretaresse achter de balie van de poli. U levert uw ingevulde vragenlijst in bij de secretaresse. Bij sommige patiënten is aanvullend onderzoek nodig zoals bijvoorbeeld een hartfilmpje (ECG) of een bloedonderzoek. De secretaresse vertelt u wanneer en bij welke afdeling u dit kunt laten doen. Het preoperatieve spreekuur bevat de volgende onderdelen: Gesprek over uw medicijngebruik met de apothekersassistente. Vraaggesprek aan de hand van de ingevulde vragenlijst en lichamelijk onderzoek door de medewerker van de preoperatieve polikliniek (POSmedewerker). Gesprek met de anesthesioloog die verantwoordelijk is voor de verdoving (narcose) tijdens de operatie en afspreken welke vorm van anesthesie (verdovings-techniek) gebruikt wordt. Gesprek met de verpleegkundige (verpleegkundig spreekuur). Bloedonderzoek en eventueel aanvullend onderzoek zoals het maken van een hartfilmpje (ECG). Na alle onderdelen van het preoperatieve spreekuur doorlopen te hebben, kunt u naar het opnamebureau. Hier krijgt u informatie over de datum of de termijn waarop u geopereerd gaat worden. De secretaresse van de preoperatieve polikliniek zal u uitleggen waar het opnamebureau zich bevindt. Alle gesprekken vinden plaats in de preoperatieve polikliniek. Deze worden in principe achter elkaar gepland. Als er aanvullende onderzoeken nodig zijn, kan het zijn dat u naar een andere afdeling doorgestuurd wordt. De totale duur van de gesprekken samen is minimaal 45 minuten. Dit is afhankelijk van uw situatie en gezondheidstoestand, de aard van de ingreep en de drukte op de polikliniek. Wij adviseren u om iemand mee te nemen. U kunt dan later met elkaar de ontvangen informatie bespreken. Verhinderd Bent u voor een gemaakte afspraak verhinderd? Belt u dan zo spoedig mogelijk met de preoperatieve polikliniek om uw afspraak af te zeggen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken. We houden ons het recht voor u de kosten in rekening te brengen, als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van te voren afzegt.

3 Situaties waarbij u direct contact op moet nemen Meestal zit er maar een korte tijd tussen het preoperatieve spreekuur en de ingreep. Als er in deze korte periode iets verandert met uw gezondheid of in uw situatie, moet u dit doorgeven. U moet dit melden bij de polikliniek van de arts die u gaat opereren. Het kan namelijk gevolgen hebben voor uw behandeling. Soms is het nodig om een nieuwe afspraak voor de operatie te maken. Zo nodig krijgt u dan opnieuw een afspraak bij de preoperatieve polikliniek. Bij de volgende omstandigheden moet u contact opnemen: U bent bij een spoedeisende hulp geweest. U bent in een ziekenhuis opgenomen geweest. U bent andere medicijnen gaan gebruiken. U bent een behandeling bij een andere arts begonnen. Er is een verhoogde bloeddruk geconstateerd. U bent zwanger of denkt dit te zijn. Als u in de dagen voor of op de dag van de operatie koorts of een ernstige verkoudheid heeft, moet u dit direct doorgeven. U neemt hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Oncologische Chirurgie, locatie Antoniushove via tel.: (070) Soms kan de operatie daardoor niet doorgaan omdat dit onnodige risico s met zich mee kan brengen. Registratie en de voorbereidende gesprekken Het preoperatief spreekuur bestaat uit een aantal gesprekken met verschillende medewerkers. Wat u tijdens deze gesprekken kunt verwachten en waar ze over gaan, leest u in het volgende stuk. Officiële registratie Als u voor het eerst in MCH-Bronovo bent, moet u eerst geregistreerd worden in het computersysteem, voordat u met de voorbereidende gesprekken kunt beginnen. Dit kan bij de Inschrijfbalie in de centrale hal. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Inventarisatie medicijngebruik Voor de operatie en tijdens de opname is het belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt. Sommige medicijnen moet u tijdig stoppen voor de operatie. Bij het gebruik van andere medicijnen is het juist van belang ze te blijven gebruiken, ook als u opgenomen bent in het ziekenhuis. Verder zijn mensen soms allergisch voor bepaalde medicijnen die tijdens of na de operatie worden voorgeschreven. Uw arts moet dit vooraf weten om te voorkomen dat er een allergische reactie optreedt. U start daarom met een gesprek met de apothekersassistente. Deze zal de medicijnen en voorgeschreven doseringen controleren bij uw eigen apotheek. Het doel hiervan is dat het ziekenhuis over de juiste gegevens beschikt. Voor het opvragen van uw gegevens zal vooraf om uw toestemming worden gevraagd. Ter controle verzoeken wij u de doosjes van alle medicijnen die u gebruikt, mee te brengen naar het preoperatieve spreekuur. Doornemen van de vragenlijst en lichamelijk onderzoek De POS-medewerker stelt u, onder meer aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst, een aantal vragen over uw gezondheid. Vervolgens voert de POS-medewerker bij u een lichamelijk onderzoek uit. Dit onderzoek bestaat uit: Onderzoek van hart en longen. Het meten van lengte, gewicht en bloeddruk. Het opnemen van de hartslag. Gesprek met de anesthesioloog Tijdens het bezoek aan de preoperatieve polikliniek maakt u kennis met één van de anesthesiologen. De anesthesioloog is een arts die gespecialiseerd is in de verschillende vormen van anesthesie (narcose), de pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom

4 een operatie. De anesthesioloog is op de hoogte van uw behandeling. Hij of zij zal u vragen stellen over uw gezondheid en uw eventuele medicijnen en allergieën. Ook kunt u vragen verwachten over eerdere operaties: hoe u op de anesthesie heeft gereageerd en of er andere bijzonderheden waren. Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw algehele gezondheidstoestand. Dit is nodig om uw operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Tijdens dit gesprek zal de anesthesietechniek met u worden afgesproken. Meestal is de anesthesioloog met wie u spreekt, niet degene die u tijdens uw operatie zal begeleiden. De anesthesioloog die uw operatie daadwerkelijk zal begeleiden, kan mogelijk redenen hebben om af te wijken van de afgesproken anesthesietechniek. Dit kan in een enkel geval gebeuren. Welke vorm van anesthesie is voor u geschikt Er bestaan verschillende soorten van anesthesie of verdoving. De meest bekende is de algehele anesthesie of narcose. Hierbij wordt het hele lichaam verdoofd en bent u tijdelijk buiten bewustzijn. Bij regionale anesthesie wordt een gedeelte van het lichaam (zoals één arm, één been of het hele onderlichaam) tijdelijk gevoelloos gemaakt. Bij regionale anesthesie blijft u tijdens de operatie in principe wakker. Wel kunt u, als u dit wilt, een licht slaapmiddel krijgen. U ziet niets van de operatie omdat het deel van uw lichaam dat geopereerd wordt met doeken wordt afgedekt. Bij een kijkoperatie is het soms mogelijk om via een monitor mee te kijken. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van het soort operatie, uw lichamelijke conditie en uw persoonlijke voorkeur. De anesthesioloog bepaalt samen met u de meest geschikte anesthesietechniek. In deze folder vindt u informatie over de verschillende anesthesietechnieken. Verpleegkundig spreekuur Tijdens het verpleegkundig spreekuur informeert de verpleegkundige u over: De behandeling, de opname en de gang van zaken op de operatiedag. Het verblijf in het ziekenhuis en op de verpleegafdeling. Hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed verloop van de behandeling. Eventueel in te schakelen hulp na ontslag uit het ziekenhuis. Hierbij wordt gekeken naar hoe mobiel u bent, uw gezinssituatie en uw behuizing. Rondom de operatie Het is van groot belang om u goed voor te bereiden op uw operatie. Tijdens en na de operatie zorgt een behandelteam dat u alle noodzakelijke zorg krijgt. Voorbereiding op de operatie Het is belangrijk dat u voor de operatie nuchter bent; dat betekent dat u niets meer eet en drinkt (vlak) voor de operatie. Dit is in uw eigen belang want als u niet nuchter bent kunt u gaan braken tijdens de operatie. Er kunnen dan complicaties optreden. Als u niet nuchter bent, zal de operatie worden uitgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de operatie niet door kan gaan op de geplande dag. De anesthesist maakt met u tijdens het preoperatieve spreekuur de precieze afspraken over het nuchter zijn. Nuchter blijven betekent voor volwassenen: Tot 6 uur vóór het tijdstip van de operatie mag u gewoon eten en drinken. Tot 2 uur vóór het tijdstip van de operatie mag u alleen nog heldere dranken drinken. (Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade). Binnen de laatste 2 uur vóór de operatie is het absoluut niet toegestaan iets te eten of te drinken. Als u één of meerdere dagen voor de operatie wordt opgenomen, volg dan de aanwijzingen van de verpleegkundigen.

5 Voorbereiding op de operatie: Gebruik geen nagellak en make-up. Doe sieraden zoals horloge, ringen en armbanden af. Om te voorkomen dat sieraden kwijt raken of gestolen worden, kunt u deze beter thuis laten. Verwijder piercings in de mond en/of in het operatiegebied. Gebruik geen bodylotion of olie op de ochtend van de operatie. Uw bril en eventueel losse gebitsonderdelen of gebitsprothese moet u op de verpleegafdeling achter laten. In plaats van een pyjama krijgt u een operatiehemd aan. Soms wordt u geschoren op de plaats waar u geopereerd wordt. De operatie We doen er alles aan om u zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar het tijdstip van de operatie kan vooraf niet precies aangegeven worden. Op het moment van opname kan een schatting van het tijdstip gegeven worden. Voor uw operatie brengt de afdelingsverpleegkundige u naar het operatiekamercomplex. Hier zal een aantal zaken opnieuw besproken en gecontroleerd worden. Daarna wordt u aangesloten aan de monitor als extra controle voor de operatie. Ook krijgt u een infuus. Vervolgens zult u meestal even moeten wachten, tot de anesthesiemedewerker u naar de operatiekamer brengt. In de operatiekamer maakt u kennis met het operatieteam. Dit team bestaat uit de opererend medisch specialist(en) en de anesthesioloog. Verder bestaat het team uit een anesthesiemedewerker en vaak twee operatieassistenten. Daarnaast kunnen er arts-assistenten en coassistenten bij uw operatie aanwezig zijn. In de operatiekamer wordt voor uw veiligheid eerst de zogenoemde Time-out procedure verricht. Hierbij zult u uw naam en geboortedatum moeten noemen om uw identiteit vast te stellen. Ook worden een aantal zaken met betrekking tot uw gezondheid en de operatie nogmaals besproken met u en het gehele operatieteam. Pas als hier geen afwijkende zaken worden geconstateerd en het voor iedereen duidelijk is welke operatie verricht gaat worden, wordt de met u afgesproken anesthesietechniek uitgevoerd en kunt u worden geopereerd. Rondom en tijdens de operatie is de anesthesioloog of zijn assistent (de anesthesiemedewerker) voortdurend bij u om u te begeleiden en te bewaken. Uw vitale functies zoals bijvoorbeeld hartritme en bloeddruk worden continu bewaakt. Als het nodig is, kan de anesthesioloog op ieder gewenst moment tijdens de operatie, de anesthesie aanpassen. Ook zorgt de anesthesioloog ervoor dat uw vochtgehalte op peil blijft en dat u, als dat nodig is, een bloedtransfusie krijgt. Na de operatie Na de operatie brengen de anesthesioloog en/of de anesthesiemedewerker u naar de uitslaap- of verkoeverkamer. Dit is een aparte ruimte in het operatiekamercomplex. Gespecialiseerde verpleegkundigen zien er hier op toe dat u veilig en rustig bijkomt van de operatie. Hier wordt u weer aangesloten op de bewakingsapparatuur. Het is mogelijk dat u extra pijnstilling en eventueel middelen tegen de misselijkheid krijgt. Ook kunt u korte tijd extra zuurstof krijgen. U blijft op de verkoeverkamer totdat de anesthesioloog ervan overtuigd is dat u voldoende bent bijgekomen van de anesthesie, uw situatie bij controle stabiel is en u veilig naar de verpleegafdeling terug kunt. Op de verpleegafdeling kunt u weer bezoek ontvangen. Soms is het door uw gezondheidstoestand of de aard van de ingreep nodig dat uw vitale functies na de operatie langer bewaakt moeten worden. In dit geval wordt u na de operatie opgenomen op de afdeling Intensive Care. Adviezen voor thuis Bij oncologische (kanker-)operaties kunt u over het algemeen niet dezelfde dag naar huis. U wordt in dat geval opgenomen op de afdeling Oncologische Chirurgie, locatie Antoniushove van MCH-Bronovo. Als u

6 voldoende hersteld bent van de operatie, kunt u met ontslag (naar huis). Op het moment van ontslag krijgt u advies over het verdere herstelproces en het voorkomen van complicaties. Als u nog dezelfde dag naar huis mag, moet u zorgen voor goede begeleiding tijdens het vervoer naar huis. Ook thuis heeft u begeleiding nodig. Regel vervoer per taxi of eigen auto, maar rijd niet zelf! Doe het de eerste 24 uur rustig aan, bestuur geen machines en neem geen belangrijke beslissingen. Drink en eet met mate en gebruik geen alcohol. Het is heel gewoon dat u zich na een operatie nog een tijdlang niet fit voelt. Dat ligt niet aan de anesthesie, maar aan de ingrijpende gebeurtenis die iedere operatie nu eenmaal is. Het lichaam moet zich in eigen tempo herstellen en dat heeft zijn tijd nodig. Pijnbestrijding na een operatie Veel mensen zijn bang voor pijn na een operatie. Maar dat is niet het enige dat vervelend is van pijn. Pijn na de operatie kan slecht zijn voor uw herstel. Daarom wordt er alles aan gedaan om uw (eventuele) pijn zo goed mogelijk te bestrijden. Er zijn afspraken gemaakt over de behandeling van pijn na een operatie. In deze folder leest u op welke manier dat gebeurt en hoe u hieraan kunt meewerken. Pijn na de operatie De meeste mensen hebben pijn na een operatie. Dat komt doordat weefsel beschadigd is. Pijn is een teken dat u rust moet nemen. Het kan u zelfs dwingen om stil te blijven liggen. Door de pijn kunt u soms niet diep ademhalen en ook niet goed hoesten. Dit is niet bevorderlijk voor een snel herstel. Het voordeel van goede pijnbestrijding Goede pijnbestrijding heeft veel voordelen. Als u minder pijn heeft na de operatie, kunt u beter slapen, eten en drinken. Ook uw hart en longen werken beter, u bent minder moe en u heeft meer energie. Dit helpt om sneller te herstellen. Pijnmeting Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen te vertellen hoeveel pijn ze hebben. Dat is begrijpelijk; een ander kan uw pijn niet voelen. Daarom wordt hiervoor een pijnmeetlatje gebruikt (zie afbeelding 1). Hierop kunt u zelf aangeven hoeveel pijn u heeft. De verpleegkundige zal u ten minste 4 keer per dag vragen op het pijnmeetlatje aan te geven hoeveel pijn u heeft. Afbeelding: Pijnmeetlatje Hoe gebruikt u dit pijnmeetlatje? U krijgt bij het openen van het meetlint 2 balken te zien. Gebruik bij voorkeur de balk die van wit naar donkerrood kleurt (onderste balk). U moet aangeven hoeveel pijn u heeft. Hoe roder de vakjes, des te meer pijn u heeft. Als dit voor u onduidelijk is, is het mogelijk de gezichtjes die afgebeeld staan in de bovenste balk, te gebruiken. Onderaan het meetlint staat de pijnscore aangegeven van 1 tot 10. Hiermee kan de verpleegkundige aflezen hoeveel pijn u heeft en zien of u misschien (extra) medicijnen tegen de pijn nodig heeft. Pijnbestrijding Om de pijn te bestrijden, krijgt u op vaste tijdstippen Paracetamol en meestal ook Diclofenac (Voltaren). Dit is de gebruikelijke pijnmedicatie. Wij raden u aan deze medicijnen in te nemen, ook als u op dat moment niet veel pijn heeft. In veel gevallen wordt samen met Diclofenac ook een middel gegeven om de maagwand te beschermen. De anesthesioloog kijkt of u daarnaast nog extra pijnstilling nodig heeft. Als dat het geval is, dan is dat meestal een injectie met morfine. Morfine is een sterke pijnstiller. Daar kunt u wat duizelig of misselijk van worden. U hoeft niet bang te zijn dat deze pijnstiller slecht is voor uw gezondheid. U krijgt hier niet te veel van. De verpleegkundige zal een uur

7 nadat u de injectie met morfine gekregen heeft, opnieuw vragen hoeveel pijn u heeft. U geeft dat weer aan op het pijnmeetlatje. Wisseling in pijn Als u op meerdere plaatsen pijn heeft, moet u op het pijnmeetlatje aangeven welke pijn het ergst is. Dat is meestal de pijn die ontstaan is als gevolg van de operatie. Als u alleen pijn heeft op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij het bewegen, diep ademhalen, hoesten of bij de verzorging kunt u dat aan de verpleegkundige vertellen. Belangrijk Bij pijn hoeft u niet te wachten tot de verpleegkundige bij u aan bed komt voor de pijnmeting. Als u pijn heeft, kunt u het beste meteen om pijnstilling vragen. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is de pijn te bestrijden. Ook is het belangrijk dat u meldt of de pijnstillers goed, of juist niet goed helpen. Dan kan zo nodig de dosering of het soort pijnstilling veranderd worden. Tenslotte is het belangrijk dat u eventuele allergieën duidelijk heeft vermeld bij het opnamegesprek. Misselijkheid Sommige mensen voelen zich na een operatie misselijk of zij moeten overgeven. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. De ene persoon is hiervoor gevoeliger dan de andere. Het misselijk zijn kan ook samenhangen met het soort operatie of het narcosemiddel dat voor de operatie is gebruikt. Vertel het de verpleegkundige als u last heeft van misselijkheid of last blijft houden. Misselijkheid is goed te behandelen. De verschillende anesthesietechnieken Anesthesie betekent verdoving. Anesthesie zorgt er voor dat de patiënt tijdens de operatie geen pijn voelt. Er zijn verschillende anesthesietechnieken die gebruikt kunnen worden. Deze worden hieronder uitgelegd. Algehele anesthesie of narcose Voordat u de narcosemiddelen krijgt toegediend, wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag (ECG) te meten en een klemmetje of hulsje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De bloeddruk wordt aan de arm gemeten. Als u nog geen infuus heeft gekregen, wordt dit alsnog gedaan. Via het infuus spuit de anesthesioloog de narcosemiddelen in. In eerste instantie zult u zich wat draaierig en duizelig voelen. Daarna valt u binnen een minuut in slaap. Om de ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren en de luchtweg veilig te stellen, wordt in veel gevallen een plastic buisje in de keel gebracht. Dit gebeurt voordat de operatie begint. Daar zult u niets van merken; u bent immers onder narcose. Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of zijn assistent voortdurend bij u. De anesthesioloog en zijn assistent bewaken en besturen tijdens de operatie de functies van uw lichaam. Dankzij de bewakingsapparatuur kan precies worden vastgesteld hoe uw lichaam op de operatie en de anesthesie reageert. De ademhaling en de bloedsomloop kunnen als dat nodig is worden bijgestuurd. U krijgt medicijnen toegediend om de narcose te onderhouden en de pijn na de operatie te verlichten. Het wakker worden uit de narcose Als de operatie beëindigd is, wordt u wakker gemaakt. U kunt zich na de operatie nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Mogelijk krijgt u kort na de operatie wat extra zuurstof toegediend. Als de narcose is uitgewerkt, kunt u pijn krijgen in het deel van uw lichaam dat geopereerd is. Door de operatie en de anesthesiemiddelen kan er misselijkheid optreden. Het kan zijn dat u moet braken. Dit kan ook het gevolg van de operatie zijn. De medewerker van de verkoeverkamer (uitslaapkamer) kan u middelen tegen de pijn en misselijkheid geven. U mag daar ook gerust om vragen. Bijwerkingen van de narcose Terug op de afdeling kunt u zich nog steeds wat slaperig voelen. U kunt ook misselijk zijn en moeten braken. En u kunt pijn krijgen. De verpleegkundigen kunnen u hiervoor medicijnen geven. Dit gebeurt de eerste dag in opdracht van de anesthesioloog.

8 Heeft u een scherp of kriebelig gevoel achterin de keel, dan komt dat door het eerder genoemde buisje. Dit heeft tijdens de operatie in uw keel gezeten om uw luchtweg vrij te houden en uw ademhaling te kunnen controleren. Deze irritatie verdwijnt vanzelf binnen 1 à 2 dagen. Veel mensen hebben dorst na een operatie. Als u wat mag drinken, doe dan voorzichtig aan. Mag u niet drinken, dan kan de verpleegkundige uw lippen nat maken om de ergste dorst weg te nemen. Is narcose veilig? Anesthesie is tegenwoordig zeer veilig. Dit komt doordat de moderne narcosemiddelen en de bewakingsapparatuur verbeterd zijn en de anesthesioloog en zijn medewerkers goed zijn opgeleid. Complicaties Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Er zijn verschillende complicaties mogelijk: Overgevoeligheidsreacties: Overgevoeligheid voor de gebruikte verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit kan benauwdheid, huiduitslag en lage bloeddruk veroorzaken. Behandeling is meestal goed mogelijk. Gebitsbeschadiging: Beschadiging van het gebit bij het inbrengen van het beademingsbuisje. Zenuwbeschadiging: Door een ongunstige houding tijdens de operatie kunnen er zenuwbeschadigingen ontstaan, waardoor tintelingen en krachtverlies in een arm of been kunnen optreden. Een ernstige complicatie is bijna altijd te wijten aan het optreden van een onverwacht ernstig voorval of calamiteit tijdens de operatie. Een complicatie kan ook te maken hebben met uw gezondheidstoestand vóór de operatie. Vraag de anesthesioloog of de operatie en de anesthesie in uw situatie bijzondere risico s met zich mee kunnen brengen. Regionale anesthesie of verdoving Bij een regionale anesthesie wordt een gedeelte van het lichaam tijdelijk gevoelloos en bewegingloos gemaakt. Dit is bijvoorbeeld uw arm of het gehele onderlichaam. Bij regionale verdoving worden de zenuwen die op pijn reageren zo volledig mogelijk uitgeschakeld. Het gevoel verdwijnt soms niet helemaal. U voelt dat u wordt aangeraakt en dat een arm of been bewogen wordt. Dit is normaal, maar het mag geen pijn doen. Vaak lopen de pijnzenuwen samen met de zenuwen die de spieren laten werken. Die worden met de verdoving ook tijdelijk uitgeschakeld. Als de verdoving volledig is uitgewerkt, heeft u weer de normale kracht en beheersing over uw spieren. Er zijn twee soorten regionale anesthesie: de ruggenprik en plexusanesthesie. 1) De ruggenprik In de rug lopen vanuit het ruggenmerg grote zenuwen naar het onderlichaam en de benen. Deze zenuwbanen kunnen met een ruggenprik worden verdoofd. Die prik komt niet in de buurt van het ruggenmerg en deze kan daardoor dus niet beschadigd raken. Er zijn twee varianten van de ruggenprik: de spinale - en de epidurale anesthesie. Spinale anesthesie: Deze techniek is geschikt voor bijna alle ingrepen aan het onderlichaam (vanaf de navel tot de tenen). Om de ruggenprik toe te dienen, wordt u aangesloten op de bewakingsapparatuur. Daarna krijgt u een infuusnaald in uw arm. Hiervoor moet u zitten of op uw zij liggen. De ruggenprik is niet pijnlijker dan een gewone injectie. Als de verdoving wordt ingespoten merkt u eerst dat uw benen warm worden. Later gaan ze tintelen. Daarna worden ze gevoelloos en slap. Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker bij u. In principe bent u bij bewustzijn. Als u toch liever slaapt, kunt u een licht slaapmiddel krijgen. Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan het 1 tot 4 uur duren voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Met het uitwerken van de verdoving kunt u pijn krijgen.

9 Wacht niet te lang om de verpleegkundige een middel tegen de pijn te vragen. Dit is prettiger voor u en minder pijn is beter voor de genezing. Epidurale anesthesie: Deze vorm van verdoving wordt meestal gebruikt in combinatie met een narcose. Deze anesthesie heeft als doel de pijn na de operatie te bestrijden. Afhankelijk van de aard van de operatie kan deze prik op bijna iedere hoogte van de wervelkolom gegeven worden. Bij de epidurale anesthesie wordt een zeer dun slangetje tussen de wervels ingebracht. Hierdoor wordt gedurende 2 à 3 dagen na de operatie een plaatselijk verdovend middel gegeven. Doordat het slangetje dicht op de zenuwen ligt, is een kleine dosis voldoende. Hierdoor zullen er minder bijwerkingen optreden. Bijwerkingen en complicaties bij een ruggenprik Onvoldoende bestrijding van de pijn: Het kan voorkomen dat de verdoving onvoldoende werkt. Maar dit is een uitzondering. Als het gebeurt, kan de anesthesioloog soms een extra verdoving geven. In andere gevallen is het beter om alsnog voor een narcose te kiezen. De anesthesioloog zal dit met u bespreken. Lage bloeddruk: Als bijwerking van een ruggenprik kan de bloeddruk tijdelijk dalen. De anesthesioloog en de anesthesiemedewerker zijn hierop bedacht en zullen daar maatregelen tegen nemen. Hoge uitbreiding: Soms komt het voor dat het verdoofde gebied zich verder dan bedoeld naar boven uitbreidt. U kunt dan merken dat bijvoorbeeld ook uw handen gaan tintelen. Of het ademen gaat wat moeilijker of zwaarder. Deze klachten duren meestal kort. Moeilijkheden met plassen: De verdoving strekt zich ook uit tot de blaas. Het plassen kan daardoor moeilijker gaan dan normaal. Soms is het nodig om de blaas (eenmalig) met een katheter (slangetje) leeg te maken. Dit is niet pijnlijk. Rugpijn: Het komt voor dat er rugpijn ontstaat op de plaats waar de prik is gegeven. Dit kan ook te maken hebben met de houding tijdens de operatie. De klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Hoofdpijn: Na een ruggenprik (spinale anesthesie) kunt u soms hoofdpijn krijgen. Deze hoofdpijn is anders dan gewone hoofdpijn. Bij deze hoofdpijn wordt de pijn heviger bij het overeind komen en minder bij platliggen. De hoofdpijnklachten gaan soms gepaard met misselijkheid. Meestal verdwijnt deze hoofdpijn binnen enkele dagen vanzelf. U kunt het natuurlijk beloop versnellen door (bed)rust te nemen en veel water te drinken. Als de klachten zo hevig zijn dat u in bed moet blijven of als de klachten langer aanhouden dan 3 tot 4 dagen, neemt u dan contact op met de afdeling Anesthesiologie. De anesthesioloog heeft mogelijkheden om het herstel te bespoedigen. 2) Plexusanesthesie De arm kan worden verdoofd door de zenuwen (plexus) die vanuit het hoofd door de hals naar de arm lopen, tijdelijk uit te schakelen. Dit wordt gedaan door rond de zenuwen een lokaal verdovend middel in te spuiten. Dit kan bijvoorbeeld in de oksel of in de voor- of achterzijde van de hals. Waar het middel wordt toegediend, hangt af van de aard van de ingreep en de voorkeur van de behandelend anesthesioloog. Om u tijdens de operatie, als dat nodig is, medicijnen te kunnen toedienen, krijgt u een infuusnaald in de andere arm. De anesthesioloog prikt met een naald op de plaats waar de zenuwen lopen. Met deze naald kunnen zeer kleine elektrische schokjes gegeven worden (een zenuwstimulator). Hierdoor worden onwillekeurige trekkingen in de arm of hand teweeg gebracht. Hierdoor weet de anesthesioloog dat de naald op de goede plaats zit. Het kan ook zijn dat de anesthesioloog de zenuwbanen (plexus) met behulp van een echoapparaat opzoekt. Als de naald op de goede plaats zit, spuit de anesthesioloog de plaatselijk verdovende middelen in. Korte tijd later merkt u dat de

10 arm of hand gaat tintelen en warm wordt. Later verdwijnt het gevoel en kunt u de arm en hand niet meer bewegen. Als de verdoving is uitgewerkt, keert het gevoel terug. U kunt uw arm en hand dan weer bewegen. De verdoving moet 15 tot 30 minuten inwerken voordat het effect optimaal is. Tijdens de operatie blijft u in principe wakker. Als u dat liever niet wilt, kunt u om een slaapmiddel vragen. Afhankelijk van het gebruikte medicijn kan het 3 tot 8 uur duren voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Met het uitwerken van de verdoving kan ook pijn optreden. Wacht niet te lang met het vragen om een pijnstiller aan de verpleegkundige. Na een plexusanesthesie van een arm hoeft u soms niet in het ziekenhuis te blijven totdat de verdoving is uitgewerkt. Of u eerder naar huis kunt, hangt af van de operatie die bij u is verricht. Zolang de arm verdoofd is, moet u hem in een draagdoek (mitella) houden. Bijwerkingen en complicaties bij plexusanesthesie Onvoldoende bestrijding van de pijn: Het kan voorkomen dat de verdoving onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog een extra verdoving geven. In andere gevallen is het beter om alsnog voor een narcose te kiezen. De anesthesioloog zal dit met u bespreken. Tintelingen: U kunt, nadat de verdoving is uitgewerkt, nog enige tijd last houden van tintelingen in de arm en de hand. Dit komt door irritatie van de zenuwen door de prik of door de gebruikte medicijnen. Deze tintelingen verdwijnen in de meeste gevallen in de loop van weken tot maanden vanzelf. Overgevoeligheidsreacties: Overgevoeligheid voor de gebruikte verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit kan benauwdheid, huiduitslag en lage bloeddruk veroorzaken. Behandeling is meestal goed mogelijk. Toxische reacties: De zenuwen die verdoofd moeten worden lopen vlakbij grote bloedvaten. Het is mogelijk, dat er verdovend medicijn in de bloedbaan komt. Dat uit zich in een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond en een slaperig gevoel. Hartritmestoornissen en trekkingen kunnen voorkomen. Dit gebeurt zeer zelden. Behandeling van deze complicaties is goed mogelijk. Overzicht belangrijke afspraken voor de operatie Het aangekruiste onderwerp is voor u van toepassing. Medicijnen U moet al uw medicijnen tot 2 uur voor de operatie blijven gebruiken, behalve de volgende: Zie aantekeningen van de anesthesioloog op uw medicatielijst. Naam medicijn: Stoppen: dag(en) voor de operatie Naam medicijn: Stoppen: dag(en) voor de operatie Naam medicijn: Stoppen: dag(en) voor de operatie Neem alle medicatie die u thuis gebruikt in de originele verpakking mee op de dag van de opname. Neem ook uw medicatielijst mee en geef eventuele veranderingen hierop aan. Afgesproken anesthesietechniek: Algehele anesthesie Spinaal anesthesie Epiduraal anesthesie Subtenon anesthesie Retrobulbair anesthesie Lokaal anesthesie Plexus anesthesie Intraveneuze regionaal anesthesie Gecombineerde spinale-epidurale anesthesie

11 Nuchter zijn Voor de operatie moet u nuchter zijn (niet meer eten en drinken). Dit is om braken tijdens de operatie te voorkomen. Dit geldt voor alle anesthesietechnieken, tenzij anders door de anesthesioloog afgesproken. Als u één of meerdere dagen voor de operatie wordt opgenomen, volg dan de aanwijzingen van de verpleegkundigen. Uw bril en eventueel losse gebitsonderdelen of gebitsprothese moet u op de verpleegafdeling achter laten. Volwassenen: Tot 6 uur vóór het tijdstip van opname mag u gewoon eten en drinken. Tot 2 uur vóór het tijdstip van opname mag u niet meer eten en alleen nog heldere dranken drinken. (Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade). Binnen de laatste 2 uur vóór de operatie is het absoluut niet toegestaan iets te eten of te drinken. Specifieke afspraken over nuchter zijn (indien van toepassing): Antistolling U komt 1 dag voor de operatie voor een injectie met het antistollings medicijn (Fraxiparine) bij de volgende afdeling: Afdeling Locatie Tijd Voorbereiding op de operatie: Gebruik geen nagellak en make-up. Doe sieraden zoals uw horloge, ringen en armbanden af. Om te voorkomen dat sieraden kwijt raken of gestolen worden, kunt u deze beter thuis laten. Verwijder piercings in de mond en/of in het operatiegebied. Gebruik geen bodylotion of olie op de ochtend van de operatie.

12 Onze samenwerking Het GHZ en MCH-Bronovo werken samen om u betere zorg te kunnen bieden. Dat doen we door specialistische kennis en ervaring te bundelen. De operaties op het gebied van longkanker en eierstokkanker vinden plaats op één locatie: Antoniushove van MCH- Bronovo in Leidschendam. Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg HH Gouda (0182) Medisch Centrum Haaglanden- Bronovo Locatie Bronovo Bronovolaan AX Den Haag (070) Locatie Westeinde Lijnbaan VA Den Haag (070) Locatie Antoniushove Burgemeester Banninglaan BA Leidschendam (070) Colofon uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda productie : Marketing & Communicatie juni

Preoperatief spreekuur. Voorbereiding op de operatie en anesthesie

Preoperatief spreekuur. Voorbereiding op de operatie en anesthesie Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie Belangrijkste punten van deze folder: Een goede voorbereiding op de operatie en opname is belangrijk. Tijdens het preoperatief spreekuur

Nadere informatie

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik H.203616.0407 Anesthesie Ruggenprik 2 Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt?

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt? Anesthesie Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die

Nadere informatie

Anesthesie informatie

Anesthesie informatie Anesthesie informatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In

Nadere informatie

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis Anesthesiologie Anesthesie i Patiënteninformatie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is grotendeels overgenomen van de Nederlandse

Nadere informatie

Voorbereiding op de operatie en anesthesie

Voorbereiding op de operatie en anesthesie Voorbereiding op de operatie en anesthesie Preoperatief spreekuur Informatie voor patiënten Dit boekje meenemen bij uw afspraak op: om uur F0125-2140 december 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand.

Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand. Anesthesie 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend arts heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In deze folder wordt

Nadere informatie

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade H.204680.1106 Anesthesie Plexus blokkade Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

Informatie over uw anesthesie

Informatie over uw anesthesie Informatie over uw anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie onder één of andere vorm van anesthesie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Een anesthesioloog en/of een anesthesie

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan

Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan Inhoudsopgave Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan 2 De anesthesioloog 2 Vormen van anesthesie 2

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan

Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Inhoudsopgave Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan 2 De anesthesioloog 2 Vormen van

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM WAALRE

MEDISCH CENTRUM WAALRE MEDISCH CENTRUM WAALRE Narcose Anesthesie Om een ingreep mogelijk te maken, is er een vorm van verdoving nodig, dit wordt anesthesie genoemd. Afhankelijk van de ingreep krijgt u een regionale of algehele

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan

Anesthesiologie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Anesthesiologie Anesthesie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Algehele of regionale anesthesie

Algehele of regionale anesthesie Algehele of regionale anesthesie Haarlem Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of plaatselijke

Nadere informatie

Oncologie. Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie

Oncologie. Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie Oncologie Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie Inleiding Samen met uw behandelend arts heeft u besloten dat u geopereerd wordt. Voor deze behandeling werkt het Groene Hart

Nadere informatie

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie in verband met een vorm van borstkanker. U hebt daarover gesproken met uw behandelend specialist en de mammacareverpleegkundige. Tijdens de operatie gaat

Nadere informatie

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5 Inhoudsopgave 1. Verschillende vormen van anesthesie 2 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2 2. Naar huis 4 3. Complicaties en bijwerkingen 5 4. Vragen 6 Regionale anesthesie 1 1. Verschillende

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u hierover geïnformeerd. Bij de operatie is anesthesie

Nadere informatie

Algemene voorlichting over narcose en verdoving. polikliniek anesthesie

Algemene voorlichting over narcose en verdoving. polikliniek anesthesie Algemene voorlichting over narcose en verdoving polikliniek anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie

Nadere informatie

Voorbereiding op de operatie en anesthesie Preoperatief spreekuur

Voorbereiding op de operatie en anesthesie Preoperatief spreekuur Voorbereiding op de operatie en anesthesie Preoperatief spreekuur Uw behandelend arts heeft samen met u besloten dat u geopereerd wordt. Een goede voorbereiding op uw operatie en opname is belangrijk.

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE VOORBEREIDING OP UW OPERATIE 637 Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd. Daarom komt u op de polikliniek van de anesthesioloog. Hij/zij neemt in een gesprek met u door wat voor soort verdoving (anesthesie)

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Patienteninformatie: Onder anesthesie?

Patienteninformatie: Onder anesthesie? Patienteninformatie: Onder anesthesie? geschreven door J.W. Wirds dinsdag 01 augustus 2006 Laatst geupdate dinsdag 01 augustus 2006 Narcose Onder Anesthesie?Informatie over narcose, de ruggenprik en andere

Nadere informatie

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u.

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u. Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u anesthesie (verdoving) krijgt toegediend. De arts die dit verzorgt is een anesthesioloog. In deze brochure treft u informatie aan

Nadere informatie

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Anesthesie S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Inhoud pag. Anesthesioloog en de anesthesiemedewerker... 2 Voorbereiding op anesthesie en de operatie... 2 Als u medicijnen gebruikt... 3 Anticonceptie

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Binnenkort ondergaat u een operatie. Om dit goed voor te bereiden, bespreekt u op de polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) de anesthesie

Nadere informatie

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Afspraak anesthesioloog Datum: Tijd: Vestiging: Tilburg Waalwijk U wordt in het ziekenhuis opgenomen om een behandeling, onderzoek of operatie te ondergaan

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesiologie Anesthesiologie Anesthesie Inleiding Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig. In deze folder kunt u meer lezen

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening Route 35 1 Anesthesie U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Inleiding Voorbereiding op de operatie De ingreep Na de ingreep Is narcose veilig? Naar huis 8. Vragen?

Inleiding Voorbereiding op de operatie De ingreep Na de ingreep Is narcose veilig? Naar huis 8. Vragen? Algehele anesthesie Inhoud Inleiding 3 1. Voorbereiding op de operatie 3 2. De ingreep 5 3. Na de ingreep 6 4. Is narcose veilig? 7 5. Naar huis 8 Vragen? 8 2 Algehele anesthesie (Samen+) Inleiding Binnenkort

Nadere informatie

Anesthesiologie volwassenen

Anesthesiologie volwassenen Voordat u een operatie of behandeling ondergaat, heeft u eerst een gesprek bij de polikliniek. Om de anesthesie tijdens de operatie veilig te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. U

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Patienteninformatie: Onder anesthesie?

Patienteninformatie: Onder anesthesie? Patienteninformatie: Onder anesthesie? geschreven door J.W. Wirds dinsdag 01 augustus 2006 Laatst geupdate dinsdag 01 augustus 2006 Narcose Onder Anesthesie?Informatie over narcose, de ruggenprik en andere

Nadere informatie

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesist of de verpleegkundige.

Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de anesthesist of de verpleegkundige. Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. Daarom bent u door uw

Nadere informatie

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie De anesthesioloog Voorafgaand aan de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Anesthesiologie. patiëntenvoorlichting

Anesthesiologie. patiëntenvoorlichting patiëntenvoorlichting Anesthesiologie Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal Telefoon (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25

Nadere informatie

PRE-OPERATIEVE POLIKLINIEK. Tel: 057 35 61 21. 73.001N-140701 Diensthoofd Anesthesie - Reanimatie

PRE-OPERATIEVE POLIKLINIEK. Tel: 057 35 61 21. 73.001N-140701 Diensthoofd Anesthesie - Reanimatie INFORMATIE OVER UW ANESTHESIE Binnenkort ondergaat u een operatie of onderzoek onder anesthesie. Uw behandelend specialist heeft u hieromtrent geïnformeerd. Een anesthesist van het Jan Yperman Ziekenhuis

Nadere informatie

adviezen na een hernia-operatie anesthesie ZorgSaam

adviezen na een hernia-operatie anesthesie ZorgSaam adviezen na een hernia-operatie anesthesie ZorgSaam 1 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie

Nadere informatie

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige Anesthesiologie Uw instructies worden in deze folder ingevuld. Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken met de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige U heeft gesproken

Nadere informatie

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Antoniushove Informatie voor ouders F0076-3415 mei 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesie. Afdeling anesthesiologie. Afdeling anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesie. Afdeling anesthesiologie. Afdeling anesthesiologie Anesthesie Anesthesie Afdeling anesthesiologie Afdeling anesthesiologie Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te ondergaan. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Als alles in orde is, wordt dit doorgegeven aan Bureau Opname. Zodra uw opnamedatum bekend is, krijgt u bericht van Bureau Opname.

Als alles in orde is, wordt dit doorgegeven aan Bureau Opname. Zodra uw opnamedatum bekend is, krijgt u bericht van Bureau Opname. Anesthesiologie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In deze brochure

Nadere informatie

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Zenuwblokkade (plexus).meandermedischcentrum.nl Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Omdat u binnenkort een operatie ondergaat, komt u eerst een keer naar de Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO). Hoe bereidt u zich voor

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesiologie Anesthesiologie Anesthesie Inleiding Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig. In deze folder kunt u meer lezen

Nadere informatie

Welkom voor een dagopname op de kinderafdeling

Welkom voor een dagopname op de kinderafdeling Welkom voor een dagopname op de kinderafdeling Locatie Westeinde Informatie voor ouders F0262-1011 mei 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie OINFOINFOINFOIN INFOINFO INFOINF 402631/versie 1 Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie HL2457 Anesthesie V 08-10-2004, 11:22:56

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Anesthesiologie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Anesthesiologie. rkz.nl Patiënteninformatie Anesthesiologie rkz.nl Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving)

Nadere informatie

Operatie bij vernauwing van de plasbuis

Operatie bij vernauwing van de plasbuis Operatie bij vernauwing van de plasbuis In de plasbuis kan een vernauwing ontstaan. De uroloog heeft met u besproken de vernauwing weg te halen met een operatie. In deze folder leest u over de voorbereidingen,

Nadere informatie

De afdeling Dagbehandeling

De afdeling Dagbehandeling De afdeling Dagbehandeling MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0633-3415 april 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie. Anesthesie. Algehele of regionale. De anesthesioloog

Anesthesie. Anesthesiologie. Anesthesie. Algehele of regionale. De anesthesioloog Anesthesiologie Anesthesie Algehele of regionale Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig.

Nadere informatie

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus)

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl Sedatie met propofol Afdeling anesthesiologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is sedatie met propofol 3 Vragenlijst 3 Eten en drinken 4 Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis 5 De ingreep

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding kinderen

anesthesie en pijnbestrijding kinderen anesthesie en pijnbestrijding kinderen Inhoud Waarom naar de PPO? 3 Welke vormen van anesthesie zijn er? 4 Voorbereiden op de operatie 4 Nuchter zijn 5 De operatie 9 Na de operatie 9 Weer thuis 10 Blijft

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Binnenkort ondergaat uw kind een operatie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. De behandelend specialist

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Preoperatief centrum

Patiënteninformatie. Preoperatief centrum Preoperatief centrum Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie. Deze operatie zal plaatsvinden onder plaatselijke of algehele verdoving (anesthesie). Afspraken over

Nadere informatie

Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland

Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland Binnenkort ondergaat u een onderzoek en/of behandeling. Hierbij kunt u sedatie krijgen. Ter voorbereiding bent of gaat u op bezoek bij uw behandelend specialist

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Preoperatieve poliklinieken

Patiënteninformatie. Preoperatieve poliklinieken Patiënteninformatie Preoperatieve poliklinieken Inhoudsopgave Pagina Voorbereiding op de operatie 4 Opname 4 Nuchter zijn voor de operatie 5 Hygiënevoorschriften 6 Meenemen bij opname 6 Soorten anesthesie

Nadere informatie

Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas

Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas Bij u is de diagnose overactieve blaas gesteld. Dit betekent dat u vaak kleine beetjes moet plassen en moeite heeft om de plas op te houden. Ook kunt

Nadere informatie

Anesthesie. Algemene informatie

Anesthesie. Algemene informatie Anesthesie Algemene informatie Inleiding Binnenkort zult u een operatie ondergaan. Uw behandelend specialist heeft u daarover uitvoerig geïnformeerd. Bij deze operatie is anesthesie (verdoving of narcose)

Nadere informatie

Anesthesiologie en pijnbestrijding. Informatiefolder anesthesie

Anesthesiologie en pijnbestrijding. Informatiefolder anesthesie Anesthesiologie en pijnbestrijding Informatiefolder anesthesie 1 Waarom deze folder? Binnenkort ondergaat u (of degene voor wie u zorgt) een operatie in het Scheper Ziekenhuis. Hiervoor is anesthesie nodig.

Nadere informatie

Kromstand van de penis Voorbereiding Medicijnen Preoperatief spreekuur Nuchter zijn De opname

Kromstand van de penis Voorbereiding Medicijnen Preoperatief spreekuur Nuchter zijn De opname Nesbitt Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie van de penis. In deze folder leest u over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg. Kromstand van de penis Bij sommige mannen

Nadere informatie

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Dag/datum: Tijd: Afdeling:... Patiënten met een pacemaker mogen absoluut NIET in een MRI-scan!!! Neem in dit geval contact op met uw aanvragend specialist.

Nadere informatie

Anesthesie bij volwassenen

Anesthesie bij volwassenen ANESTHESIE Anesthesie bij volwassenen Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig.

Nadere informatie

Anesthesie en pré-operatieve screening. Belangrijke informatie over de anesthesie en pijnbestrijding tijdens uw opname

Anesthesie en pré-operatieve screening. Belangrijke informatie over de anesthesie en pijnbestrijding tijdens uw opname Anesthesie en pré-operatieve screening Belangrijke informatie over de anesthesie en pijnbestrijding tijdens uw opname Inleiding U heeft een afspraak bij de pré-operatieve polikliniek Op: dag om uur op

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders Anesthesie voor kinderen Informatie voor ouders Inhoud Inleiding... 3 Wat is anesthesie?... 3 Vormen van anesthesie... 4 De algehele anesthesie (onder narcose)... 4 De (loco) regionale anesthesie (plaatselijke

Nadere informatie

Anesthesie. Afdeling anesthesiologie

Anesthesie. Afdeling anesthesiologie Anesthesie Afdeling anesthesiologie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Soorten anesthesie 2 1.2 Voorbereiding op de operatie 3 2. Algehele anesthesie (narcose) 5 2.1 Het wakker worden uit de narcose 6 2.2

Nadere informatie

Anesthesie & Pijnbestrijding

Anesthesie & Pijnbestrijding Anesthesie & Pijnbestrijding Gang van zaken rondom een operatie Patiënteninformatie 1047672PR/4-2016/anesthesie & pijnbestrijding Anesthesie Binnenkort wordt u geopereerd. Uw behandelend specialist heeft

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

Operatie bij vernauwing plasbuis

Operatie bij vernauwing plasbuis Operatie bij vernauwing plasbuis Informatie voor patiënten F0842-3415 augustus 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Als u overgevoelig bent voor medicatie, probeer dan via uw huisarts of apotheek te achterhalen om welke medicijnen het gaat en neem deze gegevens mee.

Als u overgevoelig bent voor medicatie, probeer dan via uw huisarts of apotheek te achterhalen om welke medicijnen het gaat en neem deze gegevens mee. Preoperatieve Screening en anesthesie 1 Inhoud 1. De preoperatieve screening (POS)... 3 2. Voorbereiding op de operatie... 5 3. Vormen van Anesthesie... 7 4. Op het operatiekamercomplex... 12 5. Na de

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie -

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie - ANESTHESIEBROCHURE - Patiëntinformatie - 1 1. Wat is anesthesie? Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid. In

Nadere informatie

Anesthesie & Pijnbestrijding

Anesthesie & Pijnbestrijding Anesthesie & Pijnbestrijding Gang van zaken rondom een operatie Patiënteninformatie 1047672PR/2-2011/anesthesie & pijnbestrijding Inhoud 1 Inleiding 2 Verschillende soorten anesthesie 2.1 Algehele anesthesie

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening 00 Anesthesie bij kinderen Poli Preoperatieve Screening 1 Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind een afspraak op de poli Preoperatieve Screening (PPS)

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling

Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in uw onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel lumbale stenose genoemd. In

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS)

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS) Anesthesie Pré Operatieve Screening (POS) Binnenkort ondergaat u een operatieve ingreep. Daarvoor is een vorm van anesthesie (verdoving) nodig. In deze folder vertellen we u over de gang van zaken voor,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Informatiebrochure

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Informatiebrochure SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Anesthesie Informatiebrochure Anesthesie Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid.

Nadere informatie

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een hernia in de onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel een lage rughernia genoemd. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en de

Nadere informatie

Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose)

Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose) Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose) De behandeling Anesthesie is een ander woord voor verdoven, in slaap maken of narcose. De anesthesioloog is verantwoordelijk voor uw anesthesie. Samen

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens onderzoek of ingreep buiten de operatiekamer

Pijnbestrijding tijdens onderzoek of ingreep buiten de operatiekamer Sedatie en présedatie screening Pijnbestrijding tijdens onderzoek of ingreep buiten de operatiekamer Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Nuchter zijn Voor alle ingrepen moet

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 1003 Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Albert Schweitzer

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening 00 Anesthesie bij kinderen Poli Preoperatieve Screening 1 Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind een afspraak op de poli Preoperatieve screening (PPS)

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Preoperatieve Screening en anesthesie

Preoperatieve Screening en anesthesie Preoperatieve Screening en anesthesie Inhoud Inhoud De preoperatieve screening (POS)... 2 Voorbereiding op de operatie... 4 Vormen van Anesthesie... 6 Op het operatiekamercomplex... 11 Na de operatie...

Nadere informatie

Instructies vóór de operatie

Instructies vóór de operatie Instructies vóór de operatie Pre-operatieve screening en anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie in Gelre ziekenhuizen. Uw behandelend specialist heeft u geïnformeerd over de operatie. Bij die operatie

Nadere informatie

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP)

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP) Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP) Informatie voor patiënten F0309-3415 mei 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Dat is best spannend voor u als ouder en voor uw kind. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat staat u te wachten. Daarom

Nadere informatie

Anesthesie. Er zijn verschillende vormen van anesthesie: algehele, regionale en lokale anesthesie.

Anesthesie. Er zijn verschillende vormen van anesthesie: algehele, regionale en lokale anesthesie. Anesthesie "Anesthesie" is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties. Het betekent "gevoelloosheid". In de praktijk is anesthesie echter veel meer dan alleen de verdoving. Het doel van

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Dagbehandeling

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen die geopereerd worden Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op de afdeling

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal

Vernauwing van het wervelkanaal Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling Informatie voor patiënten F0849-3510 februari 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Het verwijderen van een nier

Het verwijderen van een nier Het verwijderen van een nier Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0127 Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een nier. In deze folder leest u over

Nadere informatie

Verdoving (anesthesie) bij volwassenen

Verdoving (anesthesie) bij volwassenen Verdoving (anesthesie) bij volwassenen De belangrijkste dingen voor u op een rij Bij een operatie komt er veel op u af. Daarom hebben wij voor u hieronder de belangrijkste punten samengevat. Wij raden

Nadere informatie

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP)

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP) Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP) Onderzoek heeft aangetoond dat uw prostaat vergroot is. Een vergrote prostaat kan klachten geven bij het plassen. Daarom heeft de arts u een prostaatoperatie

Nadere informatie