Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616."

Transcriptie

1 Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over [1] Ontfanck van de inkumpsten ende renten der stadt Borckeloe Irstelichen, also anno 1590 den 5 ten septembris anno 1590 (leider Godt) Vaeckes porte met den raethuysssolder (dennen tot behoeff der stadt plach to verpachten) jammerlich ter asschen geraeden unde noch ter tijt de poerte niet wedderum bezoldert, darum dit averall utgetrocken, mit Memorie Dat huyssken in den wall myt het huyssken allernegst Otto Mullerincks huess is an Hermen van Eybergen na inholt siener verschrivonge verkofft, darum hier Niett Item noch is de rentmeester Gouvert Bartolomeus bei het slott van siene vorrige de anno 1615 gedaene reckenunge der stadt schuldig gebleven de somma van tachtentich daler 19 stuver na luyt derselviger reckeninge. Derselve hier vor anfanck angeschreven, dat slot darmet gedoedet, hier 80 daler, 19 stuiver 1 80 daler, 19 stuiver [2] Accijs Item, ontfangen van Nanneman van Hemeren de somma van 73 1/2 daler te corten de helffte van 147 daler darup anno 1615 den 28 en aprilis Nanneman van Hemeren de keersche van den accijs die slach gegeven na inholt des keerschenbrandes hier de 73 1/2 daler verschennen up Paesschen anno 1616, hier 73 daler, 20 stuiver Noch ontfangen van Nanneman van Hemeren de somma van tachtentich daler, de helffte van hundertsestich daler, darup anno 1616 den geheelen accijs is verpacht, van d'ander helffte sal in de naestfolgende reckeninge verandtwordt weerden, verschennen Martini anno 1616, hier 80 daler Toll Item ontfangen van Henrick Muller de somma van 22 daler, de helffte van 44 daler. Darup anno 1615 am 11 den may Johan Robers unde hem den tollen to voeren was ingedaen luet der verpachtunge verschreven up Paesschen anno 1616, hir 22 daler 175 daler, 15 stuver [3] Item noch ontfangen van Roeleff Stomp de somma van 22 1/2 daler, de helffte van 45 daler darup anno 1616, Roelef Stomp bei bernender keerschen van den tol 1 Optelling of som van deze bladzijde 1

2 den slach is gegeven verschennen up Martini anno 1616, hier 22 daler, 15 stuver. Noch ontfangen van Bartolt van Halle, borgemeister, de somma van 43 daler, 22 1/2 stuver, darvoir he dem Stadthaegen dit jaer in pacht gehadt hefft, verschennen up Martini anno 1616, hier 43 daler, 22 1/2 stuver. Noch ontfangen van Goessen Smyt negen daler, ende dat vanwegen de pacht van den gaerden tegen het gasthues avergelegen, verschennen up Martini anno 1616, hier 9 daler. Noch ontfangen van Johan Roebers twelff daler, ende dat vanwegen de pacht van de Lebbenborch, verschennen up Martini anoo 1616, hier 1 87 daler, 7 1/2 stuver. [4] Noch ontfangen van Frerick Muller twie daler, ende dat vanwegen de pacht van het Hegentken tegen het Mollenhuys aever gelegen, verschennen Martini anno 1616, hier Noch ontfangen van Goessens vier daler, ende dat van de pacht van den solder up ter schoelen, verschennen up Jacobi anno 1616, hier 4 daler. Noch ontfangen van Willem Kallenkamp eenen rixdaler ende dat vanwegen siener kaste staende up de raethueses plaetze, hier 1 daler, 18 stuver. Noch ontfangen van Hermen van Eybergen twie olde Schrickenborger 2, gaende jaerlix ut sien huess allernegst by? porten gelegen, verschennen up Martini anno 1616, hier Item, noch ontfangen van Arnolt Rothuys twie daler ende dat vanwegen de pacht van het Hegentken tegen het Gruysbruick, verschennen Martini anno 1616, hier 10 daler. [5] Ander ontfanck van vrijkopinge der wacht Indien ersten ontfangen van Johan Tekelenborch enen daler, darvoir he een halff jaer kamerwachte vrij gewest is van Michaelis bes up Paesschen anno 1616, hier Noch ontfangen van Henrick van Eybergen eenen rixdaler van een halff jaer wachtvrij te sien van Michaelis bes up Paesschen anno 1616, hier: 1 daler, 18 stuiver. Noch ontfangen van Herman van Eybergen eenen rixdaler, darvoir he een halff jaer van Michaelis bes up Paesschen anno 1616 wachtvrij gewest is, hier1 daler, 18 stuiver. 2 Waarschijnlijk: Schrikkelberger: de Nederlandse benaming voor de Saksische Engelgroschen, geslagen uit het zilver van de Schreckenberg. 2

3 Noch ontfangen van Mette Veldinck eenen daler, darvoir sie orer wachte een jaer vrij gekofft, verschennen up Michaelis anno 1616, hier Noch van Goessen van Loen ontfangen een daler, darvoir se ock een jaer lanck oere wachte verdungen, verschennen up Michaelis anno 1616, hier 6 daler, 6 stuiver. [6] Noch ontfangen van vrouw Kottings drie daler, darvoir sie een halff jaer orer wachte vrij gekofft up Michaelis, de verschennen is anno 1616, hier 3 daler. Noch ontfangen van de weduwe van zeliger Henricus Kappers eene Spentze matte, darvoir sie ock een jaer lanck wachtvrij gewest is, verschennen up Michaelis anno 1616, hier 1 daler, 17 stuiver. Noch ontfangen van Griete ten Velthuys eene spantze matte3, darvoir sie ock een jaer lanck oere wacht vrij gekofft, verschennen up Michaelis anno 1616, hier: 1 daler, 17 stuiver. Noch ontfangen van Marselbrinck 20 stuver dat he van mey bes up Michaelis wachtvrij gewest is, verschennen anno 1616, hier 20 stuver. Noch ontfangen van Delys Lansinck eenen daler, darvoir he van Michaelis bes up Paesschen anno 1616 wachtvrij gewest is, hier Noch ontfangen van Henrick Muller 22 stuver, darvoir he een halff jaer wachtvrij gewest is van Michaelis bes up Paesschen anno 1616, hier 22 stuver. 8 daler, 16 stuver. [7] Noch ontfangen van Johan de Rhoede eenen daler, darvoir he siner wachte een halff jaer vrij gekofft van Michaelis bes up Paesschen anno 1616, hier Noch ontfangen van Triene Gijginck 15 stuivers van een jaer wachtvrij te sien, verschennen up Michaelis anno 1616, hier 15 stuivers Noch ontfangen van Nibbel Geese 15 stuivers, darvoir sie oere wachte een jaer vrij gekofft, verschennen up Micahelis anno 1616, hier 15 stuver. Noch ontfangen van Merrie Moydermans 15 stuivers, darvoir sie oere wachte een jaer verdungen, verschennen up Michaelis anno 1616, hir 15 stuivers. Noch ontfangen van de olde pastorssche ses daler, darvoir se eyn jaer lanck up Michaelis anno 1616, hier 6 daler. 3 Spaanse mat: (Spaans) reaal van achten (zilveren munt). 3

4 11 daler, 15 stuivers. [8] Item noch ontfangen van Johan van Marhulzen vieff daler, daervoer he een jaer lanck wachtvrij gewest is, verschennen up Michaelis anno daler. Noch ontfangen van Goessen Haykinck 24 stuivers vor eenen lederen emmer so he van de stadt ontfangen, hier 24 stuivers. Noch ontfangen van Henrick Veldinck 24 stuivers voer eenen lederen emmer so he in julio van de stadt ontfangen, hier 24 stuivers. 6 daler, 18 stuivers. De sestien gulden so de rentmeister ontfangen van den Raeresch, sint betaelt an Peter Lanssinck, vermoge quytantie, hier memorie. [9] Ander ontfanck van weidegelt up 't Gruissbruick: Noch ontfangen van de weduwe van zeliger Joest Sluiter twie daler, darvoir sie een koeweidens vor dit jaer up 't Stadtbruick gehadt hefft, hier Noch ontfangen van Thonys Verwer twee daler voer een koeweidens so het up 't Stadtbruick gehadt hefft, hier Noch ontfangen van Johan Smyt twie daler voer een koeweidens so he up 't Stadtbruick gehadt hefft, hier Noch ontfangen van seckere personen de oer borgerschafft gewunnen, belopende in alles, so de stadt darvan tokumpt, 16 daler, hier 16 daler. 2 Somma summarum belopt de ontfanck in alles vierhundertacht daler, 6 1/2 stuiver. [10] Uuitgaeve tegens den vorscreven ontfanck. In den ersten den 2 den martii gedaen den soldaten in der kercke als het huess Borckeloe belegert was twie vueder holts, ider vuer gereckent op 38 stuver, in biewesent van Henrich van Naelen, hier 2 daler 16 stuver. Item noch den jungen buir ende Thonys Smeynck ider anderhalffen dach getuenet an den wegh tegens Johan van Triers hoff, deselven des dages gegeven tien stuver, een kanne biers, hier 1 daler, 3 1/2 stuver, 1 ort. Noch an Jaspar Schutten betalt ses stuver aen brandewijn de de borgemeistere met Johan van Marhulzen als een supplicatie an sijn genade graeff Joest etc., ingestelt unde up Brunckhorst gesunden, hier 6 stuver. Noch Gerdt van Lyngen gegeven 15 stuver dat he een dach an de brugge 4

5 gearbeidet, hier 15 stuver. Noch Willem van Eyll gegeven van de vorsseide twie vuer holts an de kercke te vueren, vieff stuver, een kanne biers, facit 6 stuver, 1 ort. : 4 daler, 17 stuver. [11] Noch gegegeven twie kanne biers van de stouwe to stoppen an de Mollenkamp, facit 2 1/2 stuver. Noch een holtken gekofft vor twe stuver an dat Schelderhuessken an de Giestersche poerte gemackt is, hir 2 stuver. Ock gegeven meester Berndt Stienmetzeler vier stuver, een kanne biers dat he den heerdt in 't wachthuess vor Kockespoerte gemackt hefft, hier 5 stuver, 1 ort. Daerto gekofft 38 stiene, darvoir betaelt soeven stuver, hier 7 stuver. Noch Henrick van Naelen gedaen een daler als Timan de tynnegieter erstmael na den schoelmeister ginck, hier Ut bevel der borgemeisteren denselven tynnegieter in sien wedderkumpst noch gegeven 22 stuver, hier 22 stuver. Noch den jungen buir und Rotger ten Nienhuess elck een dach na het Gruissbruick getunet, ider des dages gegeven tien stuver, 1 kanne biers, 22 1/2 stuver. Noch den twen dachhuerderen gegeven vieff stuver dat sie den tuen mackten achter Albert Niesen huess, hier 5 stuver. 3 daler, 6 stuver, 1 ort. [12] Noch den jungen Buir gegeven twen stuver, een kanne biers, dat he een dach willigen gesnuiet unde tot busschen gebunden de graeff Herman Otto dale hadde laeten houwen, hier 11 stuver, 1 ort. Item noch den jungen Buir gegegeven acht stuver dat he an de olde schantze gearbeidet ende gegreven, hier 8 stuver. Item noch up Paessche avondt den richter, borgemeisteren unde anderen gerichtdieneren toegesant ider twie kanne wijns als van oldes gebruicklich, belopende 14 kanne, ider kanne 14 stuver, facit 6 daler 16 stuver. Daerto ock noch ider stadtdiener op Paesscheavondt een kanne wijns und ider diener 12 stuver voer oer beloninge, mackt 1 daler, 22 stuver. Noch Henrick van Naelen gedaen twie rixdaler vor den badden de de schilderie brochte van de stadt Deventer, hier 3 daler, 6 stuver. Noch Peter Hoetmaker gegeven twie daler van een halff jaer de porte up ende to t'doen, hier 14 daler, 3 stuver, 1 ort. [13] Item, noch meester Cristiaen met sien knecht ider twie daege gearbeidet als sie de nije brugge affgebrocken an den apelhoff und de Gruissbruicksbrugge wedder gemackt hebben, ider gegeven 12 des dages, unde onder hen beiden eene vaene biers, facit, 1 daler, 24 stuver. Noch de buirwarckers met den stadtdieners, dat sie de paele darinne geheiet 5

6 hebben, gegeven Noch Frerick van Naelen gedaen acht stuver vor een slott an den Gruissbruickes boem, hier 8 stuver. Noch ut bevel der borgemeisteren den langen Kuper gegeven twie daler als he na Vullenhoe reisede na den olden schoelmeister Joerien, hier Noch betaelt aen borgemeister Seymen 6 1/2 vaene biers, de kanne 1 1/2 stuver, als sien sonne Henricus erstmael van Arnem hier gekommen, hier 1 daler, 5 stuver. Noch an hem betaelt 2 1/2 vaene biers als baeven, als sien sonne andermaell van Arnem gekommen, hier 15 stuver. 6 daler, 8 stuver. [14] Item, als ick met Frerick van Naelen junckeren Beverfoerden de elzen slieten affgekofft, doemals vertert drie kanne, 1 1/2 stuver biers, facit 4 1/2 stuver. Item, noch betaelt an Gaerdt Marcquerinck vier gulden, voer een tonne biers, de de soldaten in der kercken gedruncken, hier 2 daler, 20 stuver. Noch gegeven Johan van Marhulzens sonne ses stuver dat he ut beveel van sien genade graeff Joest etc. unseren heeren, de gantze borgerie upgeschreven, hier6 stuver. Item in mayo als de borgemeistere de koene up 't Gruissbruick upgebrant unde vorts up deselve tijt de rotten umme gesatt, domals de borgemeistere metten staddienars vertert 12 vaene biers myn 1 kanne, mackt 2 daler, 11 stuver. Noch Rotger ten Nijenhuess eenen halven dach an 't bruick horden getuenet, unde eenen halven dach an de Giesterssche poerte getuenet, hem gegeven tien stuver, 1 kanne biers, facit 11 1/2 stuver. 5 daler, 23 stuver. [15] Noch Rotger ten Nijenhuess van 26 willigen planters met doer enen to bebynden van ider 't stuck 1 oert stuver gegeven met een mengelen biers, facit 7 stuver, 1 ort. Noch de Giesterssche brugge laeten maeken, daran een dach gearbeidet, daerbei gedruncken ses kanne 1 1/2 stuver biers, facit 9 stuver. Noch juncker Beverfoerden voer de affgekoffte 26 slieten gegeven vor 't stucke 8 1/2 stuver unde twie vanne biers to winkoepe de kanne 1 1/2 stuver, facit7 daler, 15 stuver. Noch an des junckeren bouman de vorsscreven elzen slieten bestaedet nedder to houwen, darvan gegeven eenen daler, 1 kanne biers, facit 1 daler, 1 1/2 stuver. Item den lesten aprilis als de accijstoll und ander lenderien verpachtet sint worden, de stadt tot de uncosten een halve tonne biers gegeven, 1 daler, 15 stuver. Item noch up may van Groete Veldinck eenen bollen gekofft vor elff daler myn 1 ort, und 1 vaene 1 1/2 biers, mackt hier 10 daler, 23 1/2 stuver. 21 daler, 16 stuver, 1 ort. [16] Item up den olden mey de borgemeisteren de rotten umme geset, vertert domals 26 1/2 stuver, 1 ort. Noch Johan van Weesel gegeven 2 stuver dat he den verloerene bullen wedderum gesocht, hier 2 stuver. Item den 6 den may olden stiels de van Beverforden gekoffte slieten up Borckeloe 6

7 vueren laeten, darvan Willem ten Bouhuess und Corthoff gegeven vier daler, twie vaene 1 1/2 stuver biers, facit 4 daler, Den 9 den may Deerick Vaeck gedaen een daler van den lesten schoelmeister so van Zutphen quam, hir Des anderen dages Henrick van Naelen noch gehaelt vor denselven schoelmeister 20 stuver, hier 20 stuver. Den 15 den may borgemeister Viet Schomaker van mij gehaelt tien daler de de borgemeisteren met genommen up Zutphen na den Landach und vertert eene vaene biers van acht stuver, warvan Herman van Eps inne beholden 3 1/2 gulden de daer sint avergebleven, dese affgetagen bliefft 7 daler, 8 stuver. 14 daler, 8 1/2 stuver, 1 ort. [17] Item noch ut beveel der borgemeisteren eene schamele arme vrouwe gegeven 1 oert dalers, hiet 7 1/2 stuver. Item, ut beveel der borgemeisteren den soldaten up 't Huess Borckeloe een tonne biers tot meybier gegeven, kostet drie daler, hier 3 daler. Noch Henrick van Naelen gedaen achtien stuver voer een schaemel verbrandt man van Rienen, hier 18 stuver. Noch den 26 sten may Derrick Vaeck gegeven 26 stuver tot een paer schoene, hier26 stuver. Noch Johan Buir gegeven eenen daler, dat he de borgemeisteren na den Landach up Zutphen gefueret, hier Den 20 sten junii als die borgemeisteren wroege ende proeve geholden up 't raethuess, vieff kanne 1 1/2 stuver biers gehaelt, facit 7 1/2 stuver. Noch den 22 sten junii meester Johan Slottemaker van twie slotten te vermaken gegeven 4 1/2 stuver. Noch den 24 sten junii borgemeister Bartolt van Halle gedaen twe gulden, de de schoelmeister Jacobus kreech als he na Zutphen ginck etc., hier 1 daler, 10 stuver. 7 daler, 13 1/2 stuver. [18] Noch ut beveel der borgemeisteren de schutterie to Borckeloe vereheret een tonne biers, kostet 3 daler. Item, als men Deerick Vaeckes brugge gemackt, aldaer laeten haelen twie kanne biers, hier 3 stuver. Noch ut beveel der borgemeisteren een verbrant man ut de stadt Wijborch gegeven 15 stuver. Item den 5 den julii jungen Buir unde Thonys Smeynck ider eenen halven dach voer de Giesterssche poerte bollen verlacht, beide gegeven tien stuver unde ider een kanne biers, facit 13 stuver. Noch Marten van Dipenem gegeven drie stuver, dat he de bollen behouwen, hier 3 stuver. Noch Henrick van Naelen gedaen twelff stuver vor een koepman de sich beclaegde dat hem 't siene affgenommen was, hier Noch Henrick van Naelen gedaen 7 stuver voer een slott an den boem vor het Gruissbruick, hier 7 stuver. 7

8 [19] Noch Berndt stalknecht gegeven vier stuver, dat he een breif up Lochum gebracht, hier 4 stuver. Den 15 den julii borgemeister Viet Schomaker gehaelt twie rixdaler de men den harvemeister vereheret ten einde dat die keerschen deneden alle avondt up 't Huess to Borckelo moste hebben mochten abgeschaffet weerden, hier 3 daler 6 stuver. Item noch ut beveel der borgemeisteren den graven vor Kockespoerte tusschen de straete ende hoffgaerdens up laeten graeven, Johan van Weesel twie daege daran gearbeidet, des dages hem gegeven tien stuver, een kanne biers, facit hier 23 stuver. Noch den 20 sten julii Henrick van Naelen gedaen 20 stuver als he met een supplicatie na unseren genadigen heeren graeff Joest etc. ginck, hier 20 stuver. Noch Deerick Vaeck gedaen eene vaene biers de de borgemeisteren metten sargiant van het Huess vertert hadden, hier 6 stuver. 4 daler, 29 stuver. [20] Noch Henrick van Naelen gedaen den 23 sten julii 20 stuver darmet he met een supplicatie an de heeren Gedeputierden up Zutphen gegaen, hier 20 stuver. Noch ut beveel der borgemeisteren Henrick van Naelen gedaen 20 stuver vor een schaemel man met een been, hier 20 stuver. Noch Deerick Vaeck gedaen den 27 sten julii 20 stuver unde een kanne biers als he met een brieff nha Brunckhorst an unsen genedigen heeren gegaen is, hier 21 1/2 stuver. Noch den Langen Kuper gegeven acht ende twintich stuver tot een par schoene de he in de nachtwachte te bescheiden, hier 28 stuver. Noch gegeven Johan van Weesel 13 1/2 stuver dat he dat hoefft an den Raer Essche gemackt und de gotte upgebrocken, daran gelecht eene nije schaele, van der schaelen verdient 12 stuver unde een kanne biers, hier 13 1/2 stuver. 3 daler, 13 stuver. [21] Noch Henrick van Naelen gedaen vier stuver vor een blatt te vermaken, hier4 stuver. Noch borgemeister Viet Schomaker met Henrick van Naelen laeten haelen vor ende nha voer een schamel junge van Brunckswick elff kanne biers, facit 16 1/2 stuver. Den 8 sten augusti als de borgemeisteren an Johan Hueninck bestaedet de brugge to macken vor de Giesterssche poerte, domals de burgemeistere vertert tot oerer quota 7 1/2 vaene 1/2 stuver biers, belopt hier 1 daler, 15 stuver. Noch betaelt an borgemeister Bartoltt van Halle vieff daler 1 1/2 stuver de de schoelmeister Jacobus bei hem vertert hadde in sien huess, hier 5 daler, 1 1/2 stuver. Noch ut beveel der borgemeisteren Deerick Vaeck gedaen 15 stuver vor eene schamele vrouwe, etc., hier 15 stuver. Noch in augusti de borgemeysteren gehaelt vierdehalven daler, 2 stuver de de secretaris vor de brieff van sien genade dat he uns bei unse olde gerechticheit wolde laeten blieven, vereheret worden, hier 3 daler, 17 stuver. 11 daler,9 stuver. [22] Noch Henrick Muller mij gecortet an den toll twie leddige biertonnen, so to Lochum gebleven, 20 stuver vor ider tonne, hier 1 daler, 10 stuver. 8

9 Imgelichen noch van Goevertt aldaer twie leddige to und verbleven vor ider tonne 20 stuver gereckent, hier 1 daler, 10 stuver. Den 8 sten augusti Johan Hueninck gegeven up reckenschafft van het verdrach so de borgemeisteren met hem geholden wegen leverunge des holtes unde tymmerunge der bruggen vor de Giestersche poerte, unde daerto een rixdaler vor Johan Hueninges vrouw de oer toebescheiden was, hier 21 daler, 17 stuver. Noch den stadtdieners gegeven een vaene biers vor hoer lopen umb de pechters tot betalunge te brengen, hier 6 stuver. Noch Dries ter Aevest bei den borgemeisteren ut bewegenden oersaecken van de pacht van den gaerden tegen het Gasthuess gelegen, quitgelaten, drie ort dalers 17 1/2 stuver. 25 daler, 6 1/2 stuver. [23] Noch Johan van Weesel gegeven tien stuver und 1 kanne biers, dat he den wegh tegens Riessbeckengaerden upgemackt hefft, hier 11 1/2 stuver. Noch meister Johan slattemaker gegeven 4 1/2 stuver vor eenen slottel te maecken aen Kocks poerte, hier 4 1/2 stuver. Noch denn Langen Kuiper gegeven 12 stuver dat he eenen brieff up Zutphen gebracht hefft an den predicant Fabritio, hier Noch ut beveel der borgemeisteren gegeven een schaemel man ut het Landt van Cleeve, de verbrant was, 15 stuver, hier 15 stuver. Johan Hueninck gedaen een halve tonne biers, de he to bescheiden in 't verdrach van de brugge te macken vor de Giestersse poerte, hier 1 daler 15 stuver. Noch ut beveel der borgemeisteren den schoelmeister Jaecobo gegeven 35 stuver als he wedderum vertoech tot teergelt hier 1 daler, 5 stuver. Noch an Sybert Trompter betaelt twe daler vor eenen balcken so an de Giesterssche brugge gekommen, hir Somma summarum 6 daler, 3 stuver. [24] Noch Johan Hueninck gegeven twie vaene biers, de he up verscheiden tijden in leverunge des holts to der bruggen gedruncken, hir In october Henrick van Naelen gedaen 15 stuver vor een schaemel man van Arhem, hier 15 stuver. Noch van Dries ter Aevest gekofft in beiwesent van Henrick van Naelen vier lange elzen slieten vor 49 stuver unde een stucke grontholts an Kockespoerte vor 21 stuver, darto noch vor 35 stuver cl..en latten, de an beide wachthueset gelattet sint, hier t'samen 3 daler, 15 stuver. Noch up Michaelis Peter Hoetmaker betaelt twie daler van een halff jaer t's-avondes ende t'morgens de poerten up ende toe t'doen, hier Noch ut beveel der borgemeisteren dat schoemakersgilde vereheret met een tonne biers van drie daler, hier 3 daler. 9 daler, 9

10 [25] Noch van Menckfelt gekofft een halve vieme daeckes vor een daler und vor twe stuver bantgarden, de an 't wachthuess vor Kockespoerte gekomen, hier1 daler, 2 stuver. Den ersten novembris als de borgemeisteren de rotten umbgesatt, domals met den wachtmeister ende stadtdieners vertert 1 daler, 16 stuver. Den tweeden novembris als de weddevrouwen van oere wachte metten borgemeisteren vridungen, domals vertert negen kanne twe stuvers biers, facit18 stuver. Noch Gerdt Dinckelman unde Berndt vuer der stadt gearbeidet ider 6 1/2 dach, als sie de beiden wachhueser vor Kocks- ende Derick Vackes poerte gemackt hebben, met een delle in der schoelen, ider des dages tien stuver, een kanne biers, facit t'samen 5 daler. Noch Berndt vuer nader tijt gegeven drie stuver dat he de delle in der schoelen vor 't vierdach gemackt, hier 1 stuver. 8 daler, 9 stuver. [26] Den 8 sten novembris betaelt an Herman Kappers 42 stuver voer 7 vaene biers de de soldaten van het Huess Borckeloe bei hem vertert, den oersaecken dat sie geen leem up 't Fockinckbruick stecken sollen, hier 1 daler, Noch Johan Hueninck betaeltt twie gulden vor 224 voet eycken latten, dat hundert achtien stuver de an dat nije wachthuess voer Kockespoerte gekommen, hier1 daler, 10 stuver. Noch ut beveel der borgemeisteren denseven dach betaeltt aen Herman Kappers eene spantse matte, de he wegen der stadt an eenen to Munster ut der borgemeisteren beveel verrichtet hadde, hier 1 daler, 17 stuver. Item noch betaelt an Arnolt Rotthuess drie stuver vor een stucke ryes dat an Kockes wachthuess gekommen, hier 3 stuver. Noch gekofft een boeck pappirs vor ses stuver daer de rentmeister siene antekenunge unde anders upgeschreven, hier 6 daler. 4 daler, 18 stuver. [27] Item, den 15 den novembris als de borgemeisteren wroege ende proeven geholden, domals in presentie des richters Johan de Rhoede zu Tongerloe vertert vieffrich stuver, hier 1 daler, 20 stuver. Den 23 sten novembris noch Johan Hueninck gegeven vieffien daler, darmet der verdrach van de leverunge des holts unde tymmerunge der brugge vor de Giesterssche poerte vuldaen ende betaelt is, hier 15 daler. Item, noch unse borgemeisteren na den vorsseiden verdrach nader met Johan Hueninck gehandelt wegen etlich holt dat he noch totter der vorsseide bruggen solde leveren, daervoir hem de borgemeisteren gelafft hebben 16 daler de ick ock an hem betaelt hebbe, macken hier met 4 1/2 vaene biers de darup to wijnkoepe gedruncken, t'samen 16 daler, 27 stuver. Item, noch van Johan Hueninck gekofft eene nije ryt vor twelff stuver, de tot eenen sleegel an Derick Vaeckes poerte gemackt is, hier, 1 [28] Den 30 sten novembris betaelt an meester Henrick slottemaker 14 stuver vor slotte ende slottelen, so an Derick Vaeckes poerte ende wall gemaeckt hefft, hier14 stuver. Item noch Henrick van Naelen gehaelt twelff stuver vor de stadt Griet in 't Landt van Cleeve de verbrandt wass, hier 10

11 Noch Berndt vuer betaelt 7 1/2 stuver van den cachelaven in der schoelen te maecken, hier 7 1/ Item noch betaelt an borgemeister Bartolt van Halle de somma van 28 daler, 7 1/2 stuver na luet siene hier bei desen avergegeven reckenunge ende darup dienende quitantie, hier 28 daler, 7 1/2 stuver. Item, noch meister Berndt steenmetzeler gegeven drie stuver van den voet van der schoelen ende kerckroester te maken, hier 3 stuver. Noch Gerdt Dinckelman gegeven vor vier dagen drie schoeff arbeides als he den dieck betuenet in den Giestersschen diecke, des dages tien stuver, een kanne biers, facit 1 daler, 23 stuver. 31 daler, 7 stuver. [29] Item, up Kerssavondt den raetwijn an den rentmeister, borgemeisteren ende anderen gerichtsdieneren toegesant, belopende t'samen 24 kanne, ider kanne 15 stuver, als van oldes gebruicklich, hier 7 daler. Item, noch den beiden stadtdieneren ider een kanne wijns, facit Item, noch betaelt an den koster drie hornsgulden tot 12 't stuck voer sien belonunge van 't urwarck to waeren ende ses stuver vor clocksmeer, hier 1 daler, Item, noch Peter van Wullen, gerichtsschriver, gegeven een rixdaler di hem jarlix up middewintersavont vor schriefftgelt tot een offerpenninck gegeven werdt, hier 1 daler, 17 stuver. Noch Hermen ten Brincke der stadt gearbeidet drie dage als he met Gerdt Dinckelman den voetpat vor de Giestersche poerte betuenet, des dages tien stuver, een kanne biers, dan angesien he der stadt van sien borgerschafft noch schuldich 1 daler, hir alleine de drie kanne biers, facit 4 1/2 stuver. Noch Henrick van Naelen gedaen 28 stuver tot een par schoene, hier 28 stuver. 12 daler, 2 1/2stuver. [30] Den 1 rsten decembris betaelt an meister Christiaen, tymmerman, met sien knecht, negen daege arbeides, des dages ider 12 stuver unde 14 kanne 1 1/2 stuver biers, dat he an de brugge vor de Giestersche poerte der stadt gearbeidet, mackt met drie stuver vor een einde ryes darto gedaen, t'samen 8 daler. Item, noch an Johan Roebers betaelt dertien daler negen stuver de he met sien arbeidt dit gantze jaer der stadt affverdient hefft, luet sien reckeninge ende quytantie hierbei avergegeven, hier 13 daler, 9 stuver. Item betaelt an Roeleff Stomp, smyt, 29 dalerm 23 1/2 stuver vor iserwerck, dat he an Derick Vackes brugge dit jaer unde anders ander stadtwarck gemackt hefft, luet sien reckenunge ende quitantie hierbij avergegeven, hier 29 daler, 23 1/2 stuver. Noch betaelt an Herman van Eps, borgemeister, viertien daler, acht stuver, vor negele und anders, so dit jaer an bruggen, porten gebruickt unde van hem gehaelt, sint hier 14 daler, 8 stuver. 45 daler, 10 1/2 stuver. [31] Item, noch den 18 den decembris Anna van Naelen een man van Duesberch an 11

12 unse huess gebracht de beroevet was, denselven gegeven Noch an Johan van Marhulzen betaelt tien daler, 29 stuver, luet sijn reckenunge, so de borgemeisteren met hem geholden, dewelche het der stadt met supplicatien toeschriven unde anders affverdient hefft, luet sien quitantie, hier: 10 daler, 29 stuver. Item, noch gekofft twie boeck pappiers 't welck 6 stuver, umb desse reckenunge darup driedubbelt aff to schrieven, hier Item, noch kumpt den rentmeister van desse reckeninge driedubbelt in 't viene to schriven, een rixdaler, hier 1 daler, 18 stuver. Item, noch als desser reckenunge bei den borgemeisteren ende gemeinslueden is geslotten, een tonne biers gedruncken van vieff daler und een pond keerssen gehaelt vor 6 stuver, hier: 5 daler, 6 stuver. Noch noch Henrick Muller betaelt 33 stuver de de vuerheeren bei hem in augusto verledden vertert hebben, hier 1 daler, 3 stuver. 19 daler, 20 stuver. [32] Noch an denselven Henrick Muller betaelt een daler so de vuerheeren in den verledden herfss bei hem vertert hebben als sie na het vuer hedden gesien, hier Item, betalt an Otto Mullerinck drie daler dat he den schoelmeister Jacobus een titlanck in 't huess gehadt hefft, hier 3 daler. Item, noch ut beveel der borgemeisteren den soldaten alhier een tonne biers gegeven voer een nije jaer, hier 3 daler. Item, up Kerssavondt als borgemeistere met de vuerheeren umme gegaen als van oldes gebruicklich unde nha emmeren, eyshacken unde het vuer gesien, vertert: 9 stuver. 7 daler, 9 stuver. Somma summarum belopt de utgaeve van desse reckeninge in alles driehundert vierundetwintich daler, 26 1/2 stuver. [33] Desse vorsseide up d'ander ziede gestalte uuitgaeve tegens den vorsscreven ontfanck, eins tegens den anderen affgetagen, ende geliquidiert, befundet sich dat de stadtrentmeister Goevert Bartolomeus der stadt schuldich gebleven drie ende tachtentich daler, tien stuver. Des in oerkundt der warheit hebben die borgemeisteren ende gemeinslueden deser stadt Borckelo desse reckeninge met eigenen handen underschreven. Geschiet den 4 den januari anno [was getekend:] Vijth Schomaker, Herman van Eps, Bertholt van Hall, Berent Moiderman, Albert Sluiether, Hendrick van Eybergen, Henryck Teckman, Hendrick Muller, Hermannus van Keppel. 12

Blad 10 Den 2 januari. Twe kerssen vor de heeren van de maegestrat ende den darden dito twe f 0 4 0

Blad 10 Den 2 januari. Twe kerssen vor de heeren van de maegestrat ende den darden dito twe f 0 4 0 396 Blad 1 1714/1715 Recken[in]ghe van de stadt Gronlo begoennen met den 1 juli 1714 en geeindigt met den laesten juni 1715 dor den rentm[ester] Bernadt Starinck overgeven Blad 2 Ontfanckt van de middelen

Nadere informatie

DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG

DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG OAD 856 (1422/23) Cumputatam Werneri Lering Burgmagister in Doisborgen Anno vicesimatertia in festo ad cathedram cumputata [Rekening van Werner Lering 1422/23] [keerzijde

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808.

Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808. Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808. Het is nadien buiten Markelo geraakt en in de periode 1865 1870 heeft het bij een (onbekend) cafe in Ambt Delden

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar 1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar Lies Haan-Beerends Dat het jaartal 1672 een belangrijk jaar in onze vaderlandse geschiedenis is geweest hebben we als kind allemaal al op de lagere school geleerd.

Nadere informatie

WANNEER we bij de beschouwing van de Muntpoort te Dordrecht

WANNEER we bij de beschouwing van de Muntpoort te Dordrecht KEIZER KAREL EN DE MUNTPOORT TE DORDRECHT DOOR P. L. BROEKSMIT I WANNEER we bij de beschouwing van de Muntpoort te Dordrecht den nadruk allereerst wilden leggen op het kunsthistorische, de titel zou kunnen

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Vanden sacramente van Aemsterdam.

Vanden sacramente van Aemsterdam. Het wonder dat Willem van Hildegaersberch in deze sproke verhaalt, voltrok zich in maart 1345 in een woning aan de Kalverstraat. Nog ieder jaar vindt in die maand in Amsterdam de Stille Omgang plaats,

Nadere informatie

Hoe Florendos aenquam op de frontieren van Macedonien, alwaer hy seer grooten wonderbaerlicken rouwe bedreef, om dat hy Griane niet en hadde moghen met nemen, gelijck als syn voornemen geweest was. Het.VIIJ.

Nadere informatie

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel

Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel 1 Neue Kontakte Kapitel 3 3de klas Redemittel Wie war dein Urlaub? Einfach toll! Wo wart ihr? Wir waren zuerst in Frankreich und dann in Spanien. Mit wem warst du in Urlaub? Mit meinen Eltern und mit einer

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Het spel dat we niet mochten spelen

Het spel dat we niet mochten spelen Het spel dat we niet mochten spelen door Rob Heinen Na het sein wisselen op onze Sinterklaasavond, schuiven wij aan aan tafel dertien. Dat had al een waarschuwing kunnen zijn. Ik krijg, op Spel 13, de

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S17-11 Datum uitspraak: 23 februari 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: Miel de Vries te Amersfoort verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? Uw hart luchten Adviezen inwinnen Uw problemen bespreken Mevrouw Meijers weet wat het is om te zorgen voor iemand met dementie: Zowel mijn buurvrouw

Nadere informatie

Op 11 november wordt elk jaar op veel plaatsen Sint Maarten gevierd. Kinderen trekken dan met een uitgeholde pompoen waarin een kaarsje brandt langs

Op 11 november wordt elk jaar op veel plaatsen Sint Maarten gevierd. Kinderen trekken dan met een uitgeholde pompoen waarin een kaarsje brandt langs Op 11 november wordt elk jaar op veel plaatsen Sint Maarten gevierd. Kinderen trekken dan met een uitgeholde pompoen waarin een kaarsje brandt langs de deuren om Sint Maarten liedjes te zingen. Utrecht

Nadere informatie

VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748

VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 Ik J.H. ter Horst sw?: Richter tot haexbergen, en onderigter Jan Bonkink certificeren bij desen dat dese registers van haexbergen en die van de Boerscappen ter onser presentie,

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van

Nadere informatie

Hij Moet Meer Worden Chip Brogden

Hij Moet Meer Worden Chip Brogden Hij Moet Meer Worden Chip Brogden Hij moet wassen, ik moet minder worden. (Johannes 3:30) Deze zeven woorden die wij in Johannes 3, vers 30 vinden, geven het hele mysterie weer van Gods handelen met de

Nadere informatie

Wie is de VROUW uit Openbaring 12?

Wie is de VROUW uit Openbaring 12? Een ANDER geluid! Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot LERING, tot WE- DERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING (2 Tim. 3:16 SV) Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan

Nadere informatie

Oefening 1: Gebruik van letters

Oefening 1: Gebruik van letters Oefening 1: Gebruik van letters 5 meer dan een getal x + 5 5 minder dan een getal x 5 Het vijfvoud van een getal 5x Eén vijfde van een getal 1/5x 5 meer dan het vijfvoud van een getal 5x + 5 Oefening 2:

Nadere informatie

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN 209 Inleiding Deze folder geeft een algemeen advies voor patiënten die een grote chirurgische buikoperatie (maag-/darmoperatie) hebben

Nadere informatie

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Kerst is Gods oorlogsverklaring aan de draak 1. Bijbel Openbaring 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd

Nadere informatie

BENDE VAN HOE EN VERSTUYFT IN ONZE CONTREIEN

BENDE VAN HOE EN VERSTUYFT IN ONZE CONTREIEN BENDE VAN HOE EN VERSTUYFT IN ONZE CONTREIEN GENT - De beruchte bende Van Hoe-Verstuyft opereerde in de streek van Gent en Brugge kort na WOI. 36 misdrijven werden toegeschreven aan de bende. Daarbij vielen

Nadere informatie