Koolwijk Cijfers + Pensioen in eigen beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koolwijk Cijfers + Pensioen in eigen beheer"

Transcriptie

1 Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software Pensioen in eigen beheer Inhoud Pag. 1 t/m 4 Invoer koopsommethode. Pag. 5 t/m 11 Afdruk voorbeelden. Pag. 12 t/m 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16 t/m 17 Pag. 18 Pag. 19 t/m 22 Pag. 23 t/m 24 Pag. 25 Pag. 26 Pag. 27 Wijzigen pensioenleeftijd. Overstap naar middelloon Verwerking mutatie middelloon Premie/Koopsommethode Salarismutatie Reserve vasthouden en wijzigen deeltijd, met voorbeelden. Schema techniek eindloon Aantekening middelloon. Diverse details Opmaak pdf format Let op: invoer bevestigen met [Enter], dus niet met [Tab] Wij raden u ten sterkste aan, om vooral in aanvang, gebruik te maken van onze (gratis*) telefonische assistentie! *) Koopprogramma s minimaal 3 maanden Freericksplaats GJ Rotterdam ( 010)

2 Start Na het aanklikken van het pictogram wordt het pensioenprogramma geopend. Het wezenpensioen heeft geen effect op de reserve. Wel op het verloop van het overlijdensrisi- Het eerste scherm wordt geopend en kan worden ingevuld. Uiteraard moeten eerst de personalia en de overige gegevens die noodzakelijk zijn om een pensioenberekening te maken, zoals de diverse data ingevoerd worden. Tevens kunnen via dit scherm de [Variabelen] worden gewijzigd. (zie volgende pagina) Na invoer en bevestigen met de knop [Data controle] ) worden de datagegevens uitgewerkt. U krijgt daarna ook de mogelijkheid om parttime percentages in te voeren. [wijzig] ( zie pagina: 15 ) Let wel op: de tijdelijke duur heeft uitsluitend betrekking op de toekomstige pensioenopbouw. Reeds opgebouwde dienstjaren worden dus niet gewijzigd. Het voordeel is, dat ook zeer onregelmatige deeltijden op correcte wijze kunnen worden doorgevoerd. Zie ook pag. 19 Na invoeren en correct bevinden: [ Pijl ] aanklikken 2 Het rekenscherm wordt nu zichtbaar.

3 De variabelen voor de commerciële waardering gaan doorgaans uit van andere aannames dan die bij eigenbeheer. Marktrente: Het laagste van het maandelijkse u-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage. Gemiddeld 1,67 (2012) Index:: doorgaaans 2% Kosten: Een percentage van de reseve, (3%) echter met een maximum van Leeftijdscorrecties. Heeft geen effect op de reserve, Wel op het risicokapitaal Zowel de variabelen voor het eigenbeheer als de variabelen voor de commerciële benadering kunt u als standaard invoeren en/of per berekening wijzigen. Momenteel mogen niet alle reserveringsmethoden worden gebruikt zoals premie-verzekeraars en berekeningen op basis van interest in plaats van actuarieel. Ook anno 2013 worden de vaste indexering na ingang en de kosten opslagen door de inspectie Vp.B. niet geaccepteerd. U heeft wel deze mogelijkheden, zodat u toekomstige nieuwe opvattingen eenvoudig kunt implanteren. Wordt aanklikken data controle zichtbaar Let op: in dit eerste voorbeeld wordt de koopsommethode uitgewerkt 3

4 Dit rekenblad gaat uit van de koopsommethode en eindloonregeling. Wijzigingen in de reserveringsmethode en/of de opbouwmethode heeft effect op het schermbeeld. = Na toepassing VPL niet meer relevant. Voor oudere berekeningen nog toepasbaar. Keuze opbouwmethode Salaris deeltijd. Wordt herrekend naar 100% arbeidsduur. Vorig scherm volgend scherm Deze pagina geeft u, na invoer van de gegevens, de uitwerking van de pensioenopbouw. Alles in één scherm, zodat u het overzicht blijft behouden. Altijd eenmalig Deze uitsplitsing wordt alleen getoond als er daadwerkelijk sprake is van tijdelijke pensioen. De berekening wordt pas verwerkt na dat u Uitwerking heeft aangeklikt. Hier kunt u ook een memo maken die in het pdf document kan worden afgedrukt. In feite is het niet meer dan een eenvoudig kladblok dat u voor bijzondere aantekeningen kunt gebruiken. 4

5 Deze eerste uitwerking is in platte tekst. Teksten van deze pagina s kunt u,via kopiëren en plakken, eenvoudig in een tekstverwerker plaatsen is. Ideaal dus om pensioenopbouw (over bijvoorbeeld de laatste vijf jaren ) in een kort rapport te verwerken. De basisgegevens zijn dan immers slechts één keer nodig. Inplaats van vijf complete rapporten kunt u dan volstaan met een of twee A4 tjes. Het levert u weliswaar geen tijdswinst op, maar een cliënt die adviezen waardeert op basis van duidelijkheid en leesbaarheid (en minder op het gewicht van de uitgebrachte rapporten), zal u er dankbaar voor zijn! Wegschrijven U kunt de berekening als tekst wegschrijven. Belangrijker is het echter om het bestand weg te schrijven, zodat u het later opnieuw kunt openen om een nieuwe afdruk te maken en opvolgende berekeningen te maken. Let op: alleen op deze plaats kunt u het bestand opslaan! 5

6 Pdf format. Keuze verkort 6

7 Pdf format. Keuze Uitgebreid Pagina 1 7

8 Pagina 2 8

9 Pagina 3 Pdf format. Keuze Doorloop Pagina 1 9

10 Doorloop pagina 2 Doorloop pagina 3 10

11 Pdf format. Keuze Toelichting Deze pagina zult u zelden naar uw relatie opzenden. De gegevens zijn dan ook bedoeld om daar waar vragen bestaan over de gevolgde methode (niet in de laatste plaats door inspecteurs Vp.B. el op de hoogte zijn van de verschillende methodes) u antwoord kunt geven. 11

12 Pensioen converteren naar een latere ingangsdatum Willen we een pensioen naar een latere datum converteren (actuarieel oprenten) en willen wij de oude opgebouwde rechten niet verloren laten gaan, dan hebben wij de volgende gegevens nodig: 1) Stand oude aanspraken. 2) Contante waarde van deze aanspreken. De waarde van de contantewaarde van de oude aanspraken wordt actuarieel opgerent naar de nieuwe ingangsdatum van het pensioen en vervolgens opnieuw aangewend voor de nieuwe afgefinancierde aanspraken. Het verschil tussen oud- en nieuw- opgebouwd pensioen noemen we excedent pensioen. We gaan terug naar het uitwerkingsblad: (2 x retour dus.) Bij de tweede retour krijgt u de volgende melding. Na aanklikken van [Ja] komt u weer in scherm 1 Daar klikt u aan: Pensioendatum verschuiven En het schermpje wordt zichtbaar. Hier vult u zowel de nieuwe pensioendatum als ook het nieuwe opbouwpercentage in. Na aanklikken van OK Krijgt u nogmaals de keuze: Na aanklikken van [Ja] komt u direct in het scherm: uitwerking. 12

13 Na aanklikken van Uitwerking en vervolgens pdf, ziet u op de 3e pagina de toelichting betreffende de conversie. Het excedent pensioen uit de vorige berekening bedroeg: Na conversie: dus de verhoging van het excedent pensioen bedraagt 5.342,= De aanspraken op 67 jarige leeftijd zijn verhoogd, terwijl de contante waarde van de pensioen toezegging gelijk is gebleven. 13

14 Overstap naar middelloon. Het wijzigen van een op eindloon gebaseerde opbouwmethode is een vrij eenvoudige zaak. Bereken de laatste stand aanspraken op basis van eindloon. Door aanklikken van de optie middelloon, verandert het schermbeeld. De opgebouwde aanspraken op basis van eindloon worden opzij gezet als opgebouwd tot aan de berekeningsdatum. De middelloon methode werkt dus niet met terugwerkende kracht. Bij de premiemethode dus ook geen backservice. Index nu ook op de reeds opgebouwde aanspraken 14

15 Mutatie middelloon Gewijzigde datum PG nieuw Uit de regeling is altijd exclusief het excedent pensioen. 15

16 De Premie/Koopsom methode. De koopsommethode koopt jaarlijks een evenredig deel van het pensioen in. Het behoeft geen nadere verklaring dat inkoop van zeg maar O.P. vlak voor de pensioendatum aanzienlijk duurder is dan de inkoop van hetzelfde pensioenbedrag op 25 jarige leeftijd. De premiemethode gaat uit van een jaarlijks gelijkblijvende premie. In het begin te hoog en aan het einde te laag. Hierdoor worden de pensioenlasten als het ware geëgaliseerd. Bij verhoging van het pensioen in de eindloon-regeling dient de verhoging van het pensioen dat betrekking heeft over de verstreken diensttijd te worden afgefinancierd door middel van een koopsom.(backservice), de toekomstige opbouw van dit deel gaat weer via een (verhoging van de) premie. Zie ook We kiezen bij de variabelen de optie: Premie tijdsevenredig We gaan er vanuit, dat het een geheel nieuwe berekening is. Gegevens eigenbeheer oud stellen we op 0 (nul) Het scherm van de uitwerking is aangepast aan de reserveringsmethode premie-tijdsevenredig, ook wel premie/koopsom genoemd. Kiest u voor zonder backservice (ongebruikelijk) dan zal de reserve uitsluitend de contante waarde van het excedent worden. Normaal is echter, dat u de opgebouwde aanspraken uit de verstreken dienstjaren wel affinanciert. (backservice) Het zal u niet verbazen, dat de zo berekende reserve overeenkomt met de reserve op basis van de koopsommethode. 16

17 Uitwerking premie/koopsom methode Nog geen oude premie Wel reserve uit excedent Premie verstreken jaren Jaarlijkse premie 17

18 Salarismutatie per

19 Reserve vasthouden Het komt regelmatig voor, dat u wel een geboekte reserve wordt aangeleverd maar u geen aansluiting kunt vinden met de opgebouwde aanspraken, de gebruikte variabelen en/of gehanteerde rekenmethode. De optie [Reserve vasthouden] is daarom toegevoegd. Na invullen van de totalen eigenbeheer oud, en de gegeven reserve terwijl u de Premie op 0 zet, wordt de bijbehorende premie berekend. Als de zo herberekende reserve lager uit te vallen dan volgens de koopsommethode dan krijgt u daarvan melding. Arbeidsduur wijzigen Wijziging in de arbeidsduur heeft uitsluitend betrekking op de toekomende dienstjaren. De opgebouwde dienstjaren tot aan de wijziging blijven dus ongewijzigd! Daar waar sprake is van een opvallende salarisdaling, door bijvoorbeeld minder activiteiten in de BV, kan overwogen worden om over te gaan op deeltijd. Ook wisselende deeltijden kunnen zo eenvoudig doorberekend worden. Zie de voorbeelden. Belangrijk 19

20 Voorbeelden wijzigen arbeidsduur Waar sprake is van een normaal dienstverband wordt de arbeidsduur op 100% gezet. A: Datum pensioeningang Datum indiensttreding = Dienstjaren. B: Datum berekening - Datum indiensttreding = Verstreken. C: Datum pensioeningang Datum berekening = Toekomende dienstjaren. Tot zover niets nieuws. Wenst de werknemer zijn dienstverband om te zetten in een Deeltijd functie, dan wordt de opstelling als volgt: A: Dienstjaren gewogen = Verstreken jaren (gegeven) + toekomende dienstjaren gewogen B: Verstreken = Gegeven! C: Toekomende dienstjaren gewogen = Arbeidsduur% x (Datum pensioeningang Datum berekening) Hoogte te bereiken O.P. Pensioengrondslag x opbouwpercentage (2,33%) x (Verstreken + toek. Gewogen) Hoogte opgebouwd O.P. Pensioengrondslag x opbouwpercentage (2,33%) x Verstreken (gegeven!) Hoogte nog op te bouwen O.P. Pensioengrondslag x opbouwpercentage (2,33%) x Toek.jaren x Arbeidsduur% Arbeidsduur wijziging heeft dus uitsluitend effect op de toekomstige diensttijd! De verstreken dienstjaren en de reeds opgebouwde aanspraken blijven behouden. Let op: Als de financieringswijze geschiedt door middel van de premiemethode (verzekeraars) dan kan een verlaging van de reserve optreden! Dit omdat de pensioenopbouw niet (meer) evenredig verloopt. Immers er is op de berekeningsdatum meer pensioen opgebouwd dan tijdsevenredig. Let op 2: De correctie op de opgebouwde aanspraken, omdat er extern een gedeelte van de toezegging is verzekerd, kan leiden tot een (tussentijds) hogere correctie op de opgebouwde aanspraken. Het programma gaat immers uit van de fictie dat de extern verzekerde aanspraken eenzelfde tijdsevenredige opbouw kennen als de eigenbeheersopbouw. Voorbeeld: O.P. op te bouwen in 10 jaar, 100% Arbeidsduur. Opgebouwd O.P. na 5 jaar: Nog op te bouwen Totaal te bereiken Na 5 jaar: 5/ 10 x = extern opgebouwd verondersteld. In eigenbeheer opgebouwd Nu na 5 jaar overgang naar 40% arbeidsduur. Opgebouwd O.P. na 5 jaar: Nog op te bouwen Totaal te bereiken Opgebouwd O.P. na 5 jaar (onveranderd) Toekomende jaren 40% x 5 jaar = 2 jaar. Verstreken 5 jaar, (totaal dus 7 gewogen jaren) Correctie: 5 / 7 x = 7.142,85 In eigenbeheer dus ,15 Verklaring: In het eerste geval was 25% van de voorziening extern verzekerd. ( / ) In het tweede geval is dat 35,71% ( / ) Opgebouwd 1 e geval: % x = Opgebouwd 2 e geval: ,71% x =

21 Arbeidsduur: 100,0000% Geboortedatum werknemer ( Man ) Geboortedatum partner (Vrouw ) Normaal (Gewogen ) Berekeningsdatum Dienstjaren 28 jaren 2 mnd ( 27,4359) In dienst sedert Verstreken 14 jaren 0 mnd ( 13,2692) Pensioendatum Toekomende 14 jaren 2 mnd ( 14,1667) Pensioenleeftijd 65 jr 0 mnd Salaris (deeltijd) % Salaris Opbouwpercentage 2,3300 Franchise Diensttijd(gewogen) 27, x Pensioengrondslag Pensioenpercentage 63,93 Aanspraken OP NP Opgebouwd Nog op te bouwen Totaal Doelvermogen E.B Bruto doelvermogen in eigen beheer Contantewaarde aanspraken eigen beheer (excl. exc.) Stand reserve per Van af : Arbeidsduur: 69,2300% Normaal (Gewogen ) Berekeningsdatum Dienstjaren 28 jaren 2 mnd ( 23,0768) In dienst sedert Verstreken 14 jaren 0 mnd ( 13,2692) Pensioendatum Toekomende 14 jaren 2 mnd ( 9,8076) Salaris (deeltijd) % Salaris Opbouwpercentage 2,3300 Franchise Diensttijd(gewogen) 23, x Pensioengrondslag Pensioenpercentage 53,77 Aanspraken OP NP Opgebouwd Nog op te bouwen Totaal Doelvermogen E.B Bruto doelvermogen in eigen beheer Contantewaarde aanspraken eigen beheer (excl. exc.) Stand reserve per Stand reserve per

22 Van af Arbeidsduur: 69,2300% Normaal (Gewogen ) Berekeningsdatum Dienstjaren 28 jaren 2 mnd ( 23,0768) In dienst sedert Verstreken 15 jaren 0 mnd ( 13,9615) Pensioendatum Toekomende 13 jaren 2 mnd ( 9,1153) Salaris (deeltijd) % Salaris Opbouwpercentage 2,3300 Franchise Diensttijd(gewogen) 23, x Pensioengrondslag Pensioenpercentage 53,77 Aanspraken OP NP Opgebouwd Nog op te bouwen Totaal Doelvermogen E.B Bruto doelvermogen in eigen beheer Contantewaarde aanspraken eigen beheer (excl. exc.) Van af Arbeidsduur: 100,0000% Normaal (Gewogen ) Berekeningsdatum Dienstjaren 28 jaren 2 mnd ( 27,1282) In dienst sedert Verstreken 15 jaren 0 mnd ( 13,9615) Pensioendatum Toekomende 13 jaren 2 mnd ( 13,1667) Salaris (deeltijd) % Salaris Opbouwpercentage 2,3300 Franchise Diensttijd(gewogen) 27, x Pensioengrondslag Pensioenpercentage 63,21 Aanspraken OP NP Opgebouwd Nog op te bouwen Totaal Doelvermogen E.B Bruto doelvermogen in eigen beheer Contantewaarde aanspraken eigen beheer (excl. exc.) Stand reserve per Berekeningsgrondslagen Pensioenaanspraken berekend op basis van de eindloon-regeling Reservering Actuarieel : Koopsom-methode Tafel GBM/GBV ,000% Uitkeringstermijn pensioenen: Maand achteraf Premie per jaar vooruit verschuldigd 22

23 De techniek: EINDLOON Nieuwe berekening Rekenrente 4% Sterfte verwaarloosd. Doelvermogen: : ,78 In dienst in regeling Pensioen datum 35 jaar 45 jaar 65 jaar : 2.152,67 Om te sparen in 20 jaar, zal jaarlijks bij vooruitbetaling moeten worden ingelegd. 1) 10/30 e deel van deze premie heeft betrekking op de verstreken dienstjaren. 10/30 x = 1.076,33 2) De contante waarde hiervan is 1.076,33 x ä20 = ,78 (backservice) 3) De totale premie van wordt vermindert met 1.076,33 waardoor de benodigde premie 2.152,67 wordt. 4) Van het doelvermogen is nu (op de pensioendatum) afgefinancierd De Reserve = CW lasten - CW baten CW lasten: x A20 = ,69 CW baten 2.152,67 x ä20 = ,40 Reserve ,98 (wat uiteraard gelijk is aan de backservice) 23

24 Mutatie verwerken: EINDLOON. Doelvermogen: oud bij nieuw In dienst mutatie Pensioen datum 35 jaar 55 jaar 65 jaar 20 Om te sparen in 10 jaar, zal jaarlijks 4.004,37 bij vooruitbetaling moeten worden ingelegd. 20/30 e deel van deze premie heeft betrekking op de verstreken dienstjaren. 20/30 x 4.004,37 = 2.669,58 De contante waarde hiervan is 2.669,58 x ä10 = ,79 (backservice) De totale (mutatie) premie van 4.004,37 wordt verminderd met 2.669,58 waardoor de premie mutatie op 1.334,79 komt. De nieuwe premie wordt 2.152, ,79 = 3.487,46 (Verschuldigd direct na de berekeningsdatum) De reserve wordt: CW lasten - CW baten Controle door oprenting baten: 30 8: , ,67 oud 1.334,79 bij 3.487,46 nieuw CW lasten: x A10 = , ,78 x S10 = ,63 CW baten 3.487,46 x ä10 = , ,67 x s10 = ,99 Reserve ,75 Backservice = ,79 10 Totaal =

25 Middelloon, even opletten! Middelloon kent geen backservice. Hoe te berekenen: 1 e berekening Zet berekeningsdatum op aanvangsdatum regeling. Maak P.G. Maak berekening af Berekend premie op aanvangsdatum Reserve = 0 Opgebouwde rechten 0 Terug naar 1 e blad Zet berekeningsdatum op Geen wijzigingen aanbrengen Maak berekening af. Berekend: Reserve per Opgebouwde rechten = opbouwpercentage x 1 jaar (of minder) x P.G. Vervolgberekening Zet berekeningsdatum op 1-1 volgend jaar Maak (nieuwe) P.G. Maak berekening af Berekend premie op aanvangsdatum Reserve per 1-1 Opgebouwde rechten per 1-1 Terug naar 1 e blad Zet berekeningsdatum op Geen wijzigingen aanbrengen Maak berekening af. Berekend: Reserve per Opgebouwde rechten = opgebouwde rechten per opbouwpercentage x 1 jaar x P.G. Deze methode kan uiteraard ook met de eindloon regeling worden gebruikt. Resultaat: Premie wordt per 1-1 berekend (lagere premie) dus hogere reserve per aan het einde van het jaar. Backservice is echter per "onzichtbaar". Ajs u echter de berekeningsdatum alsnog op zet, en overigens geen wijzigingen aanbrengt, Dan wordt de reserve per bekend. Bewaar de eerste berekening als toelichting voor de cliënt en/of inspectie V.Pb. 25

26 Details Na VPL is deze optie niet meer relevant. Wij hebben deze optie echter niet verwijderd, zodat er nog altijd met terugwerkende kracht berekeningen kunnen worden uitgevoerd en oudere KC bestanden kunnen worden opgehaald.. Vanaf 2013 worden de cijfers echter niet meer automatisch aangevuld. Ook de franchise gegevens worden niet meer automatisch aangevuld, omdat dat zou betekenen dat u dan toch jaarlijks een update nodig heeft. Na aanklikken Verschijnt deze mededeling Als dit beeld verschijnt betekent dat, dat de rekenregels van Witteveen nog niet zijn toegepast. 26

27 Het programma geeft u de mogelijkheid om: Koppen en platte tekst een verschillende kleur te geven. (vinkje opmaak aanklikken en kleuren kiezen) De pagina s uitlijnen zodat ze passend worden voor uw eigen briefpapier. Uw eigen logo in te voeren. Format:.jpg of. bmp U kunt dat zeer eenvoudig doen, door bijvoorbeeld een (uitsnede van) een foto als logo te gebruiken. ( bedrijfspand?) Deze bewerken met bijv. Paint en opslaan als.bmp of.jpg Het logo wordt automatisch aangepast aan de daartoe bestemde ruimte. Het verkleinen en uitlijnen van het logo is een van de opties. Let op: Logo opslaan in de map waarin het nieuwe pensioenprogramma staat, Bestandsnaam: mijnlogo.jpg of mijnlogo.bmp (kleine letters gebruiken) Het effect pas zichtbaar als een uitwerking opnieuw wordt aangeklikt. Nadeel: Het document is in.pdf format en kan dus niet gewijzigd worden.. 27

Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software

Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software Aanvangswaarde. 1 (1) Berekenen van pensioenreserve / premie en doelkapitaal. (2) Berekenen van uitkeringen en doelkapitaal (3) Actuarieel oprenten

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software

Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software Koolwijk Cijfers + actuariële en financiële software Benadering van de commerciële waarde van Lijfrente Stamrecht Gouden handdruk Primaire toepassingen (1) Berekenen van het benodigd kapitaal bij een gegeven

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. N.A.W. Gegevens Pensioengerechtigde

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde V van Backservice Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde V van Backservice Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt een fiscale berekening gemaakt voor een DGA die bij de overgang in het kader van de Wet VPL de pensioenregeling heeft laten staan, zonder backservice over pre-vpl

Nadere informatie

Berekeningen DGA en echtscheiding voor bijeenkomst 26 mei 2011 Netlaw

Berekeningen DGA en echtscheiding voor bijeenkomst 26 mei 2011 Netlaw Berekeningen DGA en echtscheiding voor bijeenkomst 26 mei 2011 Netlaw 1. PENSIOENBEREKENING DGA Fiscale waardering Algemeen Geboortedatum verzekerde (man) 01-01-1960 Geboortedatum partner (vrouw) 01-01-1963

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Handleiding. Pensioenberekeningen 2014 voor abonnees van Kluwer Pensioen Online. Versie 1.0

Handleiding. Pensioenberekeningen 2014 voor abonnees van Kluwer Pensioen Online. Versie 1.0 Handleiding Pensioenberekeningen 2014 voor abonnees van Kluwer Pensioen Online Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Uitgangspunten voorbeeld 4 Aanpassingsvariant 1 Handhaven eindloonregeling en pensioenleeftijd

Nadere informatie

KOOLWIJK CIJFERS + Converteren van pensioenpolissen naar huidige waarde. Kapitaalverzekeringen contant maken.

KOOLWIJK CIJFERS + Converteren van pensioenpolissen naar huidige waarde. Kapitaalverzekeringen contant maken. 1 KOOLWIJK CIJFERS + Converteren van pensioenpolissen naar huidige waarde Kapitaalverzekeringen contant maken. I.B. vergelijkingen, Voor en na 65. mede om premiecompensatie te berekenen 1 2 Conversie Het

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 1. Frits is in 2012 65 jaar geworden. Frits is enige tijd geleden getrouwd met Barbara (62 jaar). Voor beiden was dit de tweede keer. Frits ontvangt

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Zorgplicht en verantwoordelijkheid

Zorgplicht en verantwoordelijkheid Zorgplicht en verantwoordelijkheid Het pensioen van de DGA Frank van der Heijden, Pensioenspecialist Agenda Wetsvoorstel AOW Commissie Goudswaard Historie Pensioen BV Pensioenbewustzijn van de DGA Standaard

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

Pensioenopbouw na de opgegeven datum is niet meer het resultaat is van de gezamenlijke inspanning van beide partners.

Pensioenopbouw na de opgegeven datum is niet meer het resultaat is van de gezamenlijke inspanning van beide partners. Toelichting berekening pensioenverevening bij echtscheiding Algemene gegevens Datum berekening Dit is de (beoogde) echtscheidings-datum waarop de berekening wordt gemaakt. Toepassing Wet VPS De Wet VPS

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015 Hoe was het en hoe wordt het Pensioen? Wat is pensioen Onderdelen van een pensioenregeling Ontwikkelingen afgelopen jaren Huidige problematiek Het UPO (voorbeeld

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Eric Uijen / Henriëtte de Lange Programma Introductie (waarom nieuwe regeling / proces) Eric Uijen Toelichting nieuwe pensioenregeling Henriëtte

Nadere informatie

Rekenresultaat berekening overdrachtswaarde. Grondslagen algemeen. Grondslagen overdracht. Grondslagen actuarieel. Waardering aanspraken

Rekenresultaat berekening overdrachtswaarde. Grondslagen algemeen. Grondslagen overdracht. Grondslagen actuarieel. Waardering aanspraken Grondslagen algemeen Algemene gegevens Datum van de berekening 1 januari 2012 Gegevens verzekerde Geslacht verzekerde Man Geboortedatum verzekerde 1 januari 1961 Gegevens partner Partner systeem Geslacht

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen Technische en bedrijfseconomische grondslagen DGA Pensioen Voor nieuwe overeenkomsten en verlengingen Technische grondslagen Sterftetafel: - Kapitaal bij leven: ZL2011 sekseneutraal - Nabestaandenpensioen:

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 2010 Towers Watson. All rights reserved. De Pensioenregeling van RBS in vogelvlucht Een korte impressie van uw pensioenregeling door

Nadere informatie

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Om inzicht te krijgen in wat de financiele gevolgen zijn voor de versobering van de pensioenopbouw vanaf 2014, inclusief het

Nadere informatie

Zo zit dat met uw pensioen! St. Odulphuslyceum

Zo zit dat met uw pensioen! St. Odulphuslyceum Zo zit dat met uw pensioen! St. Odulphuslyceum versie 8; 01-01-2015 Wat verwacht u na deze presentatie aan informatie mee naar huis te nemen? 2 Pensioen een huis met meerdere verdiepingen Begane grond:

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1,

Tentamen Pensioenactuariaat 1, Tentamen Pensioenactuariaat 1, 28-6-2007 Op dit tentamen kun je 100 punten halen : 25 pt Opgave A, óf je eindcijfer van de opdrachten tijdens het collegeblok. Het maximum van de twee scores is geldig,

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014. HR Nederland

Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014. HR Nederland Aanpassing Diensten-pensioen per 1 januari 2014 HR Nederland Najaar 2013 Wat verandert er op 1 januari 2014? Alle deelnemers in het Diensten-pensioen gaan vanaf 01/01/2014 deelnemen in de C&T-regeling,

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Paragraaf Omschrijving. 2. Algemeen 3 2.1. Opzet van de handreiking 3 2.2. Uitgangspunten 4

Paragraaf Omschrijving. 2. Algemeen 3 2.1. Opzet van de handreiking 3 2.2. Uitgangspunten 4 KENNISGROEP PENSIOENEN (LOONBELASTING) HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 9 juli 2014) Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen besluit waarderingsaspecten DGA maximum pensioengevend

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP en uitgesteld opgebouwd PP

Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP en uitgesteld opgebouwd PP Bijlage I bij besluit CPP2009-1487M inzake beschikbare-premieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 3.3 Staffels met uitgangspunten, toelichting, voorwaarden en bijzonderheden 1. Staffels Tabel

Nadere informatie

Regeling rekenregels waardeoverdracht

Regeling rekenregels waardeoverdracht SZW Regeling rekenregels waardeoverdracht Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 maart 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AVPB/05/16911, tot vaststelling van rekenregels

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zekerheidspensioen op basis van OverrenteAandeel (plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie).

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Afkortingen PG = Pensioengrondslag OP = Ouderdomspensioen TOP TOP = Tijdelijke Ouderdomspensioen 60-65 PP = Partnerpensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN.2 Artikel 1... 2 HOOFDSTUK 2. GEGEVENSVERSTREKKING DOOR HET UITVOERINGSINSTITUUT 2 Artikel 2... 2 Artikel 3...

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

Q&A Uniform Pensioenoverzicht 2017

Q&A Uniform Pensioenoverzicht 2017 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Q&A Uniform Pensioenoverzicht 2017 www.bploodsen.nl Vragen Waarom is in de UPO 2017 het opgebouwde pensioen 5 per 1 januari 2017 vanaf 60 tot 65 en vanaf 65 tot 67,

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN Marktanalyse Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN AWVN Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93050 2509 AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn: Telefoon 070 850 86 00 E-mail werkgeverslijn@awvn.nl Internet www.awvn.nl

Nadere informatie

Laatste nieuws! Komen de Daltons naar Europa?

Laatste nieuws! Komen de Daltons naar Europa? Laatste nieuws! Komen de Daltons naar Europa? Van onze special verslaggever in Texas, Amerika: De Dalton broers hebben het wel gehad met Texas! Altijd weer gepakt worden door Lucky Luke als ze weer eens

Nadere informatie

Instructie gebruik BPFAVH Pensioen Planner.

Instructie gebruik BPFAVH Pensioen Planner. Instructie gebruik BPFAVH Pensioen Planner. INLEIDING... 2 INVULLEN VAN STANDAARD GEGEVENS... 3 MODULES... 4 DE BASISPENSIOENREGELING DE AANVULLENDE PENSIOENREGELING DE REGELING TIJDELIJK NABESTAANDENPENSIOEN

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

DyVix. Skoope TM. Pensioensoftware voor adviseurs

DyVix. Skoope TM. Pensioensoftware voor adviseurs Als pensioenadviseur werkzaam in de zakelijke markt heeft u te maken met complexe materie en constant wijzigende omstandigheden. Wetgeving, economische ontwikkelingen en de bedrijfsmatige situatie van

Nadere informatie

Technisch rapport Pensioentekort Berekening 2016/ NAW-gegevens Partner Pensioen. Adres Tingietersweg 2

Technisch rapport Pensioentekort Berekening 2016/ NAW-gegevens Partner Pensioen. Adres Tingietersweg 2 BOX 1 Pensioenrapport NAW-gegevens Naam Peter Pensioen Naam partner Partner Pensioen Adres Tingietersweg 2 Woonplaats 2031 ES Haarlem Algemeen Geboortedatum pensioengerechtigde (man) 21-12-1968 Geboortedatum

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor Vergelijking keuzemogelijkheden Algemene informatie Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (het is niet

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie