Geachte heer Mak, Ik begrijp dat u niet meer zal reageren op mijn vragen en opmerkingen over uw verkiezingsbeloftes. Is dat dan burgerparticipatie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer Mak, Ik begrijp dat u niet meer zal reageren op mijn vragen en opmerkingen over uw verkiezingsbeloftes. Is dat dan burgerparticipatie?"

Transcriptie

1 Geachte heer Mak, Het spijt mij dat u aanstoot neemt van mijn vergelijking tussen Vereniging Liberaal Wormerland en de Partij Voor de Vrijheid. Ik kan mij toch niet aan de indruk onttrekken dat zowel de PVV als VLW geen partijstructuur hebben, maar in een verenigingsvorm zijn opgericht. En, dat beide partijen zeer sterk hangen aan hun oprichters (Wilders i.c. Hendriks). Wellicht dat ik het niet goed zie, maar deze gelijkenis komt op mij als burger als zodanig over. Zonder verder politieke waarde-oordelen te geven. Ik benoem slechts dat wat ik denk te signaleren. Wat ik jammer vind, is dat u niet op de inhoud wil reageren. Ik heb meerdere punten benoemd die in mijn ogen niet aansluiten. Inhoudelijk trof ik in uw verkiezingsprogramma en coalitieakkoord zaken aan die in mijn ogen niet sluiten met het geplande beleid. Wederom, corrigeer mij als ik er naast ziet. Maar, corrigeer mij dan wel met inhoudelijk zaken. Ik constateer dat u de niet buiten bestaande rode contour wilde bouwen, maar dat de coalitie nu wel de rode contour gaat verplaatsen om bebouwing voor Bouwfonds mogelijk te make. Ik constateer dat de SP niet een projectontwikkelaar het initiatief zou geven, hetgeen nu wel gebeurt. Ik constateer dat burgerparticipatie niet wordt uitgevoerd, daar waar de heer Roemer dit juist verwacht van burgers (zoals in de vroegere jaren de heer Den Uyl van burgerlijke ongehoorzaamheid sprak). Ik spreek namens mijzelf, maar ik weet dat het comité Neck Zuid van meer dan 85 burgers handtekeningen heeft om in overleg te gaan. Tot op heden reageert de coalitie op niets. Ik begrijp dat u niet meer zal reageren op mijn vragen en opmerkingen over uw verkiezingsbeloftes. Is dat dan burgerparticipatie? Hoogachtend, E. Noordeloos Op 2 april :19 heeft Henk Mak het volgende geschreven: > Meneer, > > Naar aanleiding van uw o.a.naar het partijbestuur en Emile Roemer, wij > wensen niet op onwaarheden in te gaan, we staan nog steeds achter ons

2 > verkiezingsprogramma en blijven dat doen. > Ook de opmerking over de Vereniging Liberaal Wormerland heeft ons, maar ook > het bestuur van de SP diep geschokt. wij hebben een prima samenwerking met > deze partij, dat dit u niet aanstaat is voor uw rekening, om dan een partij > op zo'n manier weg te zetten is zeer discutabel en buiten alle proporties, > wij nemen hier verre afstand van. > Vanaf nu beschouwen wij de discussie als beeindigt en zullen niet meer > reageren op welk bericht van u dan ook. > > Namens het bestuur SP, > Wormerland, > H.P.Mak. ==================================== Geacht partijbureau, geachte heer Roemer, Ik ben boos en teleurgesteld. Met respect volg ik de opmars van de SP. Een democratische partij met oog voor de belangen van de bevolking. Helaas heb ik ook andere ervaringen met de SP. Op lokaal niveau. De SP Wormerland stelt teleur. En, doet afbraak, aan wat landelijk wordt opgebouwd. Het woord houden en burgers actief mee laten doen. Daar ik lokaal geen oor vind, richt mij tot u. Ik benoem zaken open, eerlijk en duidelijk. Het gaat mij niet om het beschadigen van mensen of de lokale SP. Het gaat mij om transparantie, beloftes nakomen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Ik hoop dat u burgerparticipatie met recht waardeert en niet afdoet als bemoeizucht van lastige burgers zoals het gevoel bestaat in Wormerland. In onze kleine gemeenschap Neck, een dorpje met zo'n 450 huishoudens en vallend onder het geheel van de gemeente Wormerland ( inwoners), zijn recent renovatie plannen van ons dorpscentrum doorgedrukt. Tegen de wil van onze bewoners in (er is een referndum gehouden), is er gekozen voor een optie die niet de keuze van de bewoners was; er worden 60 woningen gebouwd. De SP neemt hier zitting in een coalitie met Vereniging Liberaal Wormerland (VLW). VLW is een PVV-achtige (sorry voor de vergelijking) afsplitsing van de lokale VVD. Een coalitie die op voorhand vragen oproept. In dit college gebeuren vreemde zaken. Er is een tweede bouwplan Neck gelanceerd, nu met 63 woningen. Dit houdt in dat er in

3 totaal 123 woningen bij worden gebouwd, op ons totaal van zo'n 450 woningen. De redenatie achter de bebouwing is het besluit van de raad om onze sportverenigingen te privatiseren. Hier is geld voor nodig. Toevallig is een deel van het weiland aangekocht door Bouwfonds. Bouwfonds heeft dan ook het initiatief genomen om huizen te gaan bouwen en in ruil voor nieuwbouw aangeboden die nieuwe velden aan kosteloos aan te leggen. Is de gemeente van het probleem af; Bouwfonds verdient miljoenen. En de inwoners van Neck zijn de dupe! Dit kan toch niet zo zijn? De SP Wormerland stelt een aantal zaken in haar verkiezingsprogramma : 2.1 de terugtredende overheid heeft in het verleden de woningbouw overgelaten aan de woningcorporaties en projectontwikkelaars. De overheid, die geen winstoogmerk heeft, dient zelf weer de regie in handen te nemen... (in Neck gebeurd precies het tegenovergestelde; Bouwfonds neemt de leiding, bepaalt en verdient). 2.2 Op het gebied van planologie is de SP Wormerland voor behoud van de zogenaamde rode contouren (op deze link van de gemeente website staan de rode contouren (pagina 59); het huidige plan licht daar aan diverse zijden buiten. 41 van de geplande woningen worden gerealiseerd op grond van bouwfonds; grond die buiten deze rode contouren ligt!) 2.5 duurzaam bouwen; het is belangrijk dat woningen gezond, veilig, milieuvriendelijk en energiezuinig zijn. (het plan is gepland op minder dan 300 meter van de snelweg; er is in de gemeente Wormerland geen plek te vinden, die dichter bij de snelweg ligt, een snelweg waar elke ochtend kilometers file staan!) wij vinden dat het behoud van het historisch gezicht van Wijde Wormer prioriteit moet hebben (de polder wordt volgebouwd!) 4.1 -de natuur dreigt door verdergaande bebouwing in het gedrang te komen. De SP zet zich in voor behoud, onderhoud en verbetering van parkjes en plantsoenen... (alle parkjes in Neck zijn verdwenen) -Voor nieuwbouwprojecten komen standaardnormen voor groen en speelruimte...( in de nieuwbouwwijk zijn geen parkjes/speelveldjes gepland)

4 -Onze groene gebieden dienen ook daadwerkelijk groen te blijven, dus geen bebouwing in onze natuurgebieden (het gehele plan wordt in een natuurlijk groengebied gerealiseerd) In het coalitieakkoord van april 2010: Ruimtelijke ordening & openbare Ruimte. 1. Belangrijk is evenwel dat de huidige "rode contouren" gehandhaafd en geëerbiedigd worden. bebouwing buiten de "rode contouren" wordt niet toegestaan. (zoals eerder gesteld, wordt dit plan voor een groot gedeelte buiten de daar besproken rode contour gerealiseerd; beide verkiezingsprogramma's alsmede het coalitie akkoord is hier duidelijk in; maar men houdt zich er niet aan) 2. Binnen alle kernen van Wormerland dient voldoende groen te zijn en te blijven. (de laatste speelplaats is in het centrumplan verdwenen, in de nieuwbouw komt er niets terug) Op de website van SP Wormerland. 1. (vandaag heeft de SP wethouder Anna de Groot aangegeven dat die weg er gewoon gaat komen: "de provincie heeft al toegezegd dat er ontheffing op de rode contour komt") 2. (vandaag heeft de SP wethouder Anna de Groot aangegeven dat de plannen van bouwfonds doorgezet worden, en dat Bouwfonds de opdracht heeft gekregen het nieuwe bestemmingsplan te ontwerpen... BOUWFONDS!) Als bewoners zijn we sinds het begin van deze plannen verontrust. We willen om tafel. Participeren als burgers. Maar, we krijgen nul op het rekest. De wethouders zijn 1 keer in Neck geweest en hebben het plan gepresenteerd onder het mom van: "dit gaan we doen. Hebben jullie nog wijzigingen". Hetgeen resulteerde in frustratie en boosheid onder de burgers. Dat is geen participatie! Daarna heeft het comité Neck-Zuid de bewoners (en raadsleden en college) uitgenodigd om dit overleg over te doen (op eigen kosten en initiatief nogmaals gedaan). Iedereen was tevreden; ook de aanwezige raadsleden. Zij gaven aan: "praat met elkaar (college en bewoners)". Het VLW-SP College heeft tot op heden (5 maanden later) geen gehoor gegeven. Vandaag zijn 4 bewoners uitgenodigd voor overleg. Ons comité

5 vertegenwoordigd inmiddels 86 bewoners. Maar, wordt nog steeds niet uitgenodigd. Gelukkig was ik bij die 4. En, wederom werden plannen gepresenteerd. En weer werd er niet naar ons geluisterd, noch iets met onze input gedaan. Een ware Louis IVX regentenmentaliteit daalde over ons neer. "Wij handelen in het algemene belang", was de uitspraak van de SP wethouder. "Hoe bepaal je het algemeen belang als je niet met de gemeenschap praat?", was onze vraag. "dat bepalen wij"; was het regenten antwoord (droit divin). Op ons verzoek met (delen van) de gemeenschap te gaan praten werd niet ingegaan. Andere direct belanghebbenden worden ook niet geïnformeerd werd ons verteld. "Dat gaan we niet doen" aldus SP Wethouder De Groot. Als burger is het al moeilijk om met lokale politiek om te gaan. Tijdens het spel worden de regels veranderd. Men wordt verkozen op bepaalde beloftes, die men niet waarmaakt. Een interne lobby om via Provinciale Staten buiten de rode contour te mogen bouwen loopt. En, wij kunnen niets doen. Beloftes blijken loos! Ook van de SP (Wormerland). Ik hoop dat de landelijk structuur van de SP ons heil biedt. Dat u de lokale partij op haar verantwoordelijkheden kan wijzen. Beloftes nakomen. Doen wat je zegt! VLW is helaas een lokale vereniging zonder enige partijstructuur vaart haar eigen koers. Daar kunnen we niet aankloppen. Bij de SP hopelijk wel. Als u het vertrouwen opzegt in minister Schippers omdat ze oneerlijk/onvolledig is geweest, dan moet u zeker eens dieper SP-VLW coalitie onderzoeken. Want oneerlijkheid en onvolledigheid, daar weten we in Neck inmiddels alles van. Heer Roemer, ik hoop dat u deze burgerparticipatie wel waardeert. En, deze niet behandelt zoals de lokale politiek. Wij zijn niet bemoeizuchtig. Wij wonen hier! Wij zijn betrokken! Ik hoop van u te vernemen. Met vriendelijke groet, Edwin Noordeloos

6 p.s. in het kader van transparantie, eerlijkheid en volledigheid, stuur ik deze brief in cc naar de SP Wormerland.

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Gouda, 30 april 2015 Aangetekend verzonden, gemaild naar alle Raadsleden, wethouders en burgemeester, de pers ter hand gesteld, alsmede geplaatst op www.goudanoordzoalshethoort.info Betreft: officiële

Nadere informatie

Elke politiek krijgt het electoraat dat ze verdient

Elke politiek krijgt het electoraat dat ze verdient Denken over democratie (5) Elke politiek krijgt het electoraat dat ze verdient arjan vliegenthart 50 Nederland lijkt bevangen door een crisis in de democratie. Wie het nieuwe boek van Ed van Thijn leest,

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kom naar de informatieavonden

Kom naar de informatieavonden Nieuwsbrief Nummer 8 januari 2011 Kom naar de informatieavonden Meer informatie over de A4 Delft-Schiedam Het Tracébesluit voor de A4 Delft-Schiedam is genomen, maar hoe gaat het nu verder? Wanneer wordt

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten

Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten Lezing voor Slotcongres Beter en Concreter 25 maart 2015, Utrecht Jacques Wallage De Raad voor het openbaar bestuur heeft geadviseerd

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010 Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam De mooiste en best ingepaste weg van Nederland Officiële ondertekening van het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Op

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Vertrouwen komt te voet maar niet vanzelf. Hoe burgers, boeren, overheid en gezondheidszorg polderen in Brabant

Vertrouwen komt te voet maar niet vanzelf. Hoe burgers, boeren, overheid en gezondheidszorg polderen in Brabant Vertrouwen komt te voet maar niet vanzelf Hoe burgers, boeren, overheid en gezondheidszorg polderen in Brabant Mariet Paes November 2012 Uitgave Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant, november 2012

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie