Multi-Mix PAM-12. Bestnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi-Mix PAM-12. Bestnr"

Transcriptie

1 Bestnr Multi-Mix PAM-12 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades en letsel die daarvan het gevolg zijn. Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Pagina Gebruik waarvoor het apparaat is bedoeld 3 Aanwijzingen betreffende veiligheid en gevaren 3 Aansluitings- en bedieningselementen 5 Busbezetting 10 Opstellen van de installatie 11 Aansluiting en ingebruikneming 11 Vervangen van de zekering 13 Gebruik 13 Onderhoud, verzorging en verwijdering 13 Onderhoud 13 Verwijdering 14 Verhelpen van storingen 14 Technische specificatie 15 Omgevingscondities 15 Uitrustingskenmerken 15 Omvang levering 16 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor het kopen van de Multi-Mix PAM-12. Met dit product heeft u een mengpaneel aangeschaft dat volgens de huidige stand in de techniek is opgebouwd. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. Om een optimaal en veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Helpdesk: Tel:

3 Gebruik waarvoor het apparaat bedoeld is Het toepassingsbereik van het mengpaneel omvat het gebruik in professionele en semi- professionele PA- muziekinstallaties. Het mengpaneel Multi- Mix PAM-12 is bedoeld voor het regelen en mixen van audiosignalen van laag niveau. Het apparaat wordt daarbij geschakeld tussen de te regelen bronnen en een versterker. Dit product is opgebouwd in veiligheidsklasse I en is alleen toegelaten voor aansluiting op 230 Volt / 50 Hz (10/16 A) wisselspanning en alleen voor wandcontactdozen met randaarde. Het gebruik is alleen toegestaan in gesloten ruimtes, niet in de openlucht. Het contact met vochtigheid b.v. in de badkamer dient beslist vermeden te worden. Een ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van dit product, bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok, enz. Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden! Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden. U dient zich beslist te houden aan de veiligheidsrichtlijnen! Aanwijzingen betreffende veiligheid en gevaren Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing. Lees svp voor u het apparaat in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing door, er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende het juiste gebruik. Bij schades die ontstaan door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die daarvan het gevolg zijn! Bij schades of persoonlijk letsel, die/ dat door onvakkundig gebruik of het zich niet houden aan de veiligheidsaanwijzingen veroorzaakt wordt(en), zijn wij niet aansprakelijk! In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! Om redenen van veiligheid en toelating (C ) is het eigenmachtig ombouwen en/ of veranderen van de installatie niet toegestaan. Let a.u.b. op een correcte ingebruikneming van het apparaat. houdt u hierbij aan deze gebruiksaanwijzing. Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, sterke trillingen, hoge vochtigheid of sterke mechanische invloeden. 3

4 Het apparaat is opgebouwd in veiligheidsklasse I. Als stroombron mag alleen een 230 V/ 50 Hz (10/16A) geaarde wandcontactdoos gebruikt worden. Probeer nooit het apparaat op een andere spanning te laten werken. Dit apparaat is alleen toegelaten voor gebruik in gesloten ruimtes. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht. Overtuig u ervan dat alle elektrische verbindingen, verbindingskabels tussen het apparaat en eventuele verlengingskabels volgens de voorschriften en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zijn. U dient er op te letten, dat de aardleiding (geel/ groen) noch in de netkabel, noch in een eventueel aangesloten verlengingskabel of in/ aan het apparaat onderbroken wordt, omdat er bij een onderbroken aardleiding levensgevaar bestaat! Gebruik zonder een geaarde verbinding is niet toegestaan. Elektrische apparaten horen niet in kinderhanden. Wees als er kinderen in de buurt zijn bijzonder voorzichtig. Kinderen zouden kunnen proberen, voorwerpen in het apparaat te steken. Er bestaat gevaar voor een levensgevaarlijke schok. Zet geen bloempotten e.d. op het apparaat. Giet nooit vloeistoffen over het apparaat uit. Er bestaat groot gevaar voor brand of een levensgevaarlijke elektrische schok. Als er echter toch per ongeluk vloeistof in het apparaat terecht komt, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit en wendt u tot een vakman. De netkabel mag nooit met natte handen er in- of uitgestoken worden. Trek de netkabel nooit aan de kabel uit de wandcontactdoos, trek hem er steeds alleen met de daarvoor bedoelde gripvlakken op de stekker uit de wandcontactdoos. Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, kunstoffolie resp. zakken, piepschuim etc. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn. Let er bij het opstellen van het apparaat op, dat de netkabel niet geplet wordt of door scherpe kanten beschadigd wordt. Trek steeds de stekker uit de wandcontactdoos - voor u het apparaat schoonmaakt - bij onweer - als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Let op voldoende ventilatie van het apparaat. Dek de ventilatie-openingen nooit af. In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de ARBO- regels. 4

5 Als de juiste aansluiting niet duidelijk is of u heeft nog vragen, die niet in de loop van deze gebruiksaanwijzing beantwoord worden, neem dan contact op met onze Technische Helpdesk (zie boven) of met een andere vakman. Wendt u ook tot een vakman, als u twijfelt over de werkwijze of de veiligheid van dit product. Aansluitings- en bedieningselementen 5

6 1) GAIN regelaar Met de GAIN regelaar wordt de ingangsgevoeligheid van het kanaal ingesteld. De verschillende hoge signalen van de aparte kanalen kunnen daardoor versterkt en aan elkaar aangepast worden. Het signaal (kanaal 1 4) kan optisch via het LED uitsturingsdisplay afgelezen worden (zie 9. LED uitsturingsdisplay). 2) HIGH regelaar Met deze regelaar kunnen de hoogtes van het desbetreffende ingangssignaal verhoogd of verlaagd worden. Het regelbereik ligt bij +/- 12dB (hoekfrequentie 10 khz). Het signaal wordt bij de stand van de regelaar 0 niet veranderd. 3) LOW regelaar Met deze regelaar kunnen de laagtes van het desbetreffende ingangssignaal verhoogd of verlaagd worden. Het regelbereik ligt bij +/- 12dB (hoekfrequentie 100 Hz). Het signaal wordt bij de stand van de regelaar 0 niet veranderd. 4) AUX1 regelaar De AUX1 regelaar is bedoeld voor het mengen van een separaat uitgangssignaal op de AUX Send1 bus. Het signaal voor de AUX1 regelaar wordt afgenomen voor de aparte kanaalfaders (Pre-Fader). Een verandering in de kanaalfader beïnvloedt het AUX Send2- uitgangssignaal daardoor niet. Deze regelaar is derhalve geschikt voor het aansturen van een monitor- installatie. 5) AUX2 regelaar De AUX2 regelaar is bedoeld voor het mengen van een separaat uitgangskanaal op de AUX Send2 bus. Het signaal voor de AUX1 wordt afgenomen na de aparte kanaalfaders (Post- Fader). Een verandering in de kanaalfader beïnvloedt daardoor het AUX Send1- uitgangssignaal. Deze regelaar is derhalve geschikt voor het aansturen van een effect- installatie. 6) PAN regelaar (CH1 CH4) / Balance regelaar (CH5/6 CH11/12) De taak van de PAN- regelaar (monokanaal) en van de balansregelaar (stereokanaal) is het verdelen van het kanaalsignaal over de rechter en de linker MAIN OUT uitgang. Met deze regelaars kan het ingangssignaal naar het rechter of naar het linker kanaal geschoven worden. In positie C krijgen beide kanalen hetzelfde aandeel van het kanaalsignaal In positie R wordt het kanaalsignaal naar de rechter uitgang geschoven. In positie L wordt het kanaalsignaal naar de linker uitgang geschoven. 7) Kanaalfader De kanaalfader regelt het volume van het aparte kanaal naar het totaalsignaal (MAIN OUT). In positie 0 is het niveau van het kanaalsignaal minimaal. In positie 10 is het niveau van het kanaalsignaal maximaal. De kanaalfader moet steeds teruggezet worden in positie 0, als de ingang niet gebruikt wordt. 6

7 8) POWER LED De POWER LED brandt, als het mengpaneel is ingeschakeld. 9) LED UITSTURINGSSAANDUIDING Via de beide LED- rijen kunnen het MAIN OUT of het Gain- ingangsniveau (kanaal 1-4) en het LINE signaal visueel gecontroleerd worden. Bij de MAIN OUT aanduiding van het uitgangsniveau wordt bij de linker LED- rij het linker uitgangskanaal en bij de rechter LED- rij het rechter uitgangskanaal getoond. Om een optimale uitsturing van het signaal te garanderen, dient de aanduiding steeds om het 0 LED op te lichten. Een korte overschrijding van deze markering is verwaarloosbaar. Hierbij treedt nog geen merkbare oversturing of vervorming op. Bij de aanduiding van het Gain- ingangsniveau/ LINE worden links de ingangssignalen van de kanalen CH1 CH4 na de GAIN regelaar en rechts het Line- ingangsniveau van alle kanalen samen (CH1 CH12) na de kanaalfaders getoond. 10) Display Selector schakelaar Als de display Selector niet ingedrukt is, dan wordt het MAIN OUT uitgangssignaal op de LED uitsturing getoond. Als de Display Selector schakelaar ingedrukt is, worden links de Gain ingangssignalen van kanaal CH1 CH4 getoond en rechts het LINE signaal van alle kanalen samen (CH1 CH12). 11) PHANTOM POWER LED Het PHANTOM POWER LED licht op, als de fantoomspanning ingeschakeld is. 12) Hoofdtelefoon- volumeregelaar (level) Met deze regelaar wordt het volume voor de aangesloten hoofdtelefoon ingesteld. In positie 0 staat het volume van het hoofdtelefoonsignaal op minimum, in positie 10 op maximum. Draai, voor u de hoofdtelefoon er insteekt, het volume terug naar 0. 13) Hoofdtelefoonbus (Phones) Aansluitbus voor een stereo hoofdtelefoon (6,3mm jackplug). Via de hoofdtelefoonbus worden het linker en rechter signaal voor de MAIN OUT faders afgeluisterd. 14) AUX Return1 regelaar Met de AUX Return1- regelaar wordt het ingangsvolume van het AUX Return1- signaal (L/R) ingesteld. Het signaal wordt onmiddellijk voor de MAIN OUT faders ertussen geplaatst. 15) AUX Return2 regelaar Met de AUX Return2- regelaar wordt het ingangsvolume van het AUX Return2- signaal (L/R) ingesteld. Als de TAPE IN toets ingedrukt is, wordt via deze regelaar het ingangsvolume van het op de TAPE IN bus aangesloten apparaat ingesteld. Het signaal wordt onmiddellijk voor de MAIN OUT faders ertussen geplaatst. 7

8 16) TAPE IN schakelaar Als de TAPE IN schakelaar niet ingedrukt is, regelt de AUX Return2 regelaar het signaal van de AUX Return2 bussen. Als de TAPE IN schakelaar ingedrukt is, regelt de AUX Return2 regelaar het signaal van de TAPE IN bussen. 17) MAIN OUT Fader Met deze beide faders worden het linker en rechter uitgangssignaal op de MAIN OUT- en op de TAPE OUT bussen ingesteld. In positie 0 is het niveau van het MAIN OUT- resp. TAPE OUT signaal minimaal. In positie 10 is het niveau van het MAIN OUT- resp. TAPE OUT signaal maximaal. 18) MIC bus Deze symmetrische (balanced) XLR bus is bedoeld voor de aansluiting van een microfoon. Als er voor het gebruik van de microfoon geen fantoomspanning nodig is, schakelt u deze voor het aansluiten uit. Microfoons of apparaten die geen fantoomspanning nodig hebben, kunnen daardoor beschadigd worden (zie 28 PHANTOM POWER schakelaar). 19) LINE bus (voor mono gebruik) Symmetrische (balanced) 6,3mm klinkbus voor aansluiting op een instrument met LINE- of cinch- uitgang (keyboard, CD etc.). Alleen de MIC- of de LINE bus van een kanaal mag bezet worden. Beide ingangen van een kanaal mogen niet tegelijkertijd bezet worden. 20) INSERT- bus De 6,3mm INSERT klinkbussen zijn uitgevoerd in een TRS klinkbusvorm. Daardoor is het mogelijk deze bussen gelijktijdig als signaalingang en als signaaluitgang (voor het invoegen van een compressor, equalizer, effectapparaat enz.) alleen of als signaaluitgang te gebruiken (zie INSERT kabels/ aansluiting). De INSERT bussen van kanaal 3 en 4 zijn pre- Fader geschakeld. De INSERT bussen van kanaal 1 en 2 kunnen zowel Pre- fader als Post- Fader omgeschakeld worden (zie INSERT 1/2 schakelaar). 21) LINE bussen (voor stereo- of mono gebruik) Met deze asymmetrische (unbalanced) bussen kunnen de gecombineerde kanalen 5-6, 7-8, 9-10 en voor stereo gebruikt worden. De LINE ingangen zijn bedoeld voor het aansluiten van apparaten met LINE- of cinch- uitgang (keyboard, synthesizer, CD- speler enz.). Om het kanaal als mono- kanaal te gebruiken, bezet u alleen de L (MONO)- bus. Het kanaal werkt nu als de LINE bussen (19). Het signaal wordt gelijk verdeeld over kanaal L en R. 22) AUX Send1- en AUX Send2 bus (symmetrisch) Op deze bussen komen de ingestelde signalen van de AUX1 resp. AUX2 regelaars binnen (zie 4 en 5). 8

9 23) AUX Return1 en AUX Return2 bussen (asymmetrisch) De AUX Return1 bus wordt hoofdzakelijk gebruikt als ingang voor een bewerkt AUX Send1 signaal (b.v. via een delay- apparaat). De bus AUX Send1 kan ook gebruikt worden als extra stereo- ingang. Bij de aansturing met een mono- signaal dient u de bus L AUX Return1 te beleggen. Het signaal wordt nu gelijk gemixt over kanaal L en R. De AUX Return2 bus wordt hoofdzakelijk gebruikt als ingang voor een bewerkt AUX Send2 signaal (b.v. via een delay- apparaat). Bij de aansturing met een mono- signaal dient u de bus L AUX Return2 te beleggen. Het signaal wordt nu gelijk gemixt over kanaal L en R. 24) TAPE IN- bus Deze cinch- bussen zijn bedoeld voor het aansluiten van een cassettedek, CD- speler, MDspeler enz. De TAPE IN- bussen kunnen alleen gebruikt worden, als de TAPE IN schakelaar ingedrukt is (zie 16 TAPE IN schakelaar). De volumeregeling vindt plaats via de AUX Return2 regelaar. 25) MAIN OUT bussen (symmetrisch) Op deze 6.3mm klinkbus is het uitgangssignaal van het mengpaneel geschakeld (L = linkerkanaal/ R= rechterkanaal).hier wordt de PA- versterker aangesloten. Het uitgangsniveau wordt via de beide MAIN OUT faders ingesteld. 26) TAPE OUT bussen Deze cinchbussen zijn bedoeld voor het aansluiten van een cassettedek, MD- speler, thuisversterker enz. Het uitgangsniveau wordt ingesteld via de MAIN OUT faders. 27) Netschakelaar Met deze schakelaar wordt het mengpaneel in- resp. uitgeschakeld. 28) PHANTOM POWER schakelaar Met deze schakelaar wordt de fantoomspanning +48Volt voor alle MIC bussen in- resp. uitgeschakeld. Microfoons of apparaten die geen fantoomspanning nodig hebben, kunnen door een ingeschakelde fantoomspanning beschadigd worden. Sluit bij geactiveerde fantoomspanning geen asymmetrisch aangesloten microfoons aan, ze zouden daardoor vernield kunnen worden. Sluit nooit direct na het uitschakelen van de PHANTOM POWER schakelaar een apparaat in. De fantoomspanning heeft ca. 1 minuut nodig tot deze teruggevallen is op 0 Volt. 29) INSERT 1/2 schakelaar Met deze schakelaar kan de INSERT- bus van kanaal 1 en 2, POST FADER of PRE- FADER geschakeld worden. Gebruik voor het omschakelen de punt van een balpen. Schakelaar ingedrukt = PRE- FADER (signaalafname voor kanaalfader). Schakelaar niet ingedrukt = POST FADER (signaalafname na kanaalfader). 30) Gegoten netstekker met netzekeringsvak De gegoten netstekker is bedoeld voor het aansluiten van de meegeleverde geaarde apparaatkabel. Als stroombron mag alleen een 230V/50 Hz (10/16 A) geaarde wandcontactdoos gebruikt worden. Probeer nooit het apparaat op een andere spanning te laten werken. 9

10 Busbezetting 1. INSERT kabel/ aansluiting Gebruikt als signaalingang en als signaaluitgang Om de INSERT- aansluiting gelijktijdig als signaalingang en als signaaluitgang (voor het bewerken van het signaal met compressor, effectapparaten enz.) te kunnen gebruiken, is een speciale Y- aansluitkabel nodig (INSERT busbezetting) Gebruikt als signaaluitgang Bij deze manier van aansluiten wordt het signaal via de INSERT bus uit het mengpaneel geleid. Het signaal staat niet meer ter beschikking voor een verdere bewerking op dit kanaal. 2. LINE (CH1 CH4) MAIN OUT Op deze 6,3mm klinkbussen kunnen zowel asymmetrische als symmetrische jackpluggen aangesloten worden. 3. LINE CH5/6 CH 11/12, AUX RTN1, AUX RTN2, AUX Send Op deze 6,3mm klinkbussen kunnen alleen asymmetrische jackpluggen aangesloten worden. 4. MIC Bus 10

11 Opstellen van de installatie U dient bij het opstellen van de installatie rekening te houden met de eigenschappen van de ruimte, zoals b.v. de positie van de dichtstbijzijnde wandcontactdoos, enz. Let er bij het kiezen van de opstelplek ook op, dat het apparaat niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht, trillingen, stof, hitte, kou en vochtigheid. Er mogen zich geen sterke transformatoren of motoren in de nabijheid van het apparaat bevinden. Stel het apparaat allen op op een stabiele, horizontale ondergrond. Er moet voldoende ventilatiemogelijkheid voor het apparaat aanwezig zijn, om de ontstaande hitte af te kunnen voeren. Dek de ventilatiespleten van het apparaat niet af. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, zou dit beschadiging van het apparaat tot gevolg kunnen hebben. Vanwege de veelvoud aan toegepaste lakken en politoer bij meubelen valt niet uit te sluiten, dat de voetjes, veroorzaakt door een chemische reactie, zichtbare sporen op de meubels achter zouden kunnen laten. Het apparaat moet daarom niet zonder geschikte bescherming op waardevolle meubeloppervlakken geplaatst worden. Aansluiting en ingebruikneming Overtuig u ervan, dat voor de aansluiting van het apparaat of voor elke verandering van de aansluiting, de netstekker uit de wandcontactdoos getrokken is en alle GAIN regelaars op minimum gedraaid zijn (linker aanslag). Schakel voor de aansluiting van het apparaat alle andere apparaten, die met het mengpaneel verbonden moeten worden, uit. Er zijn verschillende mogelijkheden het mengpaneel in uw installatie te integreren, de afbeelding van de aansluiting toont u een mogelijkheid. 11

12 De aansluiting moet steeds uitgevoerd worden door een vakman, die vertrouwd is met de desbetreffende bepalingen en technische omstandigheden. Let bij de aansluiting op de technische specificaties van het mengpaneel. Kabels zijn belangrijke verbindingselementen in de installatie, gebruik daarom hoogwaardige, sterke kabels met hoogwaardige stekkers. Leg de in-/ uitgangskabel van het mengpaneel niet direct naast netkabels, indien nodig kruist u deze kabels in een hoek van 90 om het gevaar van instrooien zo klein mogelijk te houden. De ingangen en de desbetreffende kanaalregelaars zijn door opschriften aan elkaar toegewezen, b.v. LINE ingang 1 is toegewezen aan de kanaalregelaars CH1. Let bij het instellen steeds op of het juiste kanaal bewerkt wordt. Controleer nogmaals of alle aansluitingen correct zijn. Draai de GAIN-, de AUX2-, AUX RTN1-, AUX RTN2- en de hoofdtelefoonregelaars van het mengpaneel in stand 0. Schuif de MAIN OUT faders en de kanaalfaders in positie 0. Schakel de signaalbronnen, zoals platenspeler, CD-speler, cassettedek enz. in. Draai de volumeregelaars van de aangesloten versterkers helemaal terug. Schakel het mengpaneel in d.m.v. de netschakelaar, de POWER LED brandt. Schakel de versterkers in. Kies op de versterker de ingang, waarop het mengpaneel aangesloten is (b.v. AUX). Gebruik een muziekstuk uit uw normale programma, stel een gebruikelijk niveau op uw signaalbron in. Let er op, dat geen enkel apparaat van de installatie overstuurd wordt. Stel de niveaus op het mengpaneel in, stel eerst het ingangsniveau in via de GAIN regelaar, dan de uitgangsniveaus via de kanaalfaders. Stel het niveau op de aangesloten eindversterker in. Draai de volumeregelaar van de aangesloten versterkers op ca. 50% - 75% open. Met de MAIN OUT faders kunt u het uitgangsniveau van het mengpaneel bepalen. Let er op, dat de aangesloten luidsprekers en de versterkers niet overbelast worden. De weergave mag in geen geval vervormd zijn. Als er vervormde muzieksignalen te horen zijn, hoewel er geen te hoog volume op de versterker gekozen is en het mengpaneel correct ingesteld is, dient u het mengpaneel direct uit te schakelen en de aansluiting te controleren. Als er geen fout in de aansluiting te vinden is, wendt u dan tot een vakman. U kunt nu de verschillende functies van het mengpaneel uitproberen. Om het mengpaneel uit te schakelen draait u eerst het volume op de versterker terug naar het minimum. Schakel de versterker uit. Draai de faders en de hoofdtelefoonregelaar op het mengpaneel terug naar hert minimum. Schakel dan het mengpaneel met de netschakelaar uit en daarna de signaalbronnen (platenspeler, CD-speler enz.). 12

13 Als u deze volgorde niet aanhoudt, zouden de luidsprekers of de versterker beschadigd kunnen worden. Muziek dient nooit gedurende langere tijd met een te luid volume beluisterd te worden, omdat daardoor het gehoor beschadigd wordt. Let er vooral voor u gaat beluisteren via de hoofdtelefoon op, dat het volume op minimum 0 gedraaid is. Verhoog het volume slechts langzaam tot een voor u aangenaam niveau. Vervangen van de zekering Als het nodig is de zekering van de netingang te vervangen, dient u op de volgende punten te letten: Voor het vervangen van de zekering moet de netstekker van het mengpaneel uit de wandcontactdoos getrokken worden en de zekeringhouder met daarvoor geschikt gereedschap opengemaakt te worden. Vervang de zekering alleen door een zekering van hetzelfde type, dezelfde nominale stroomsterkte en dezelfde triggerkarakteristiek. De waarde van de zekering is 250VAC/250mA traag (5 x 20 mm). Deze zekering mag alleen vervangen worden door een zekering van hetzelfde type. Gebruik Neem het apparaat nooit direct in gebruik, als het van een koude naar een warme ruimte gebracht wordt. Het daarbij ontstaande condenswater kan onder omstandigheden het apparaat vernielen. Laat het apparaat oningeschakeld op kamertemperatuur komen. Wacht tot het condenswater verdampt is. Vermijd het bedrijf onder ongunstige omgevingscondities. Ongunstige omgevingscondities zijn: te hoge luchtvochtigheid (> 90% rel. luchtvochtigheid), natheid, stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen. te hoge omgevingstemperaturen (> +50 C), te lage omgevingstemperaturen (< +5 C). Onderhoud, verzorging en verwijdering Onderhoud Controleer regelmatig de technische veiligheid van het apparaat, b.v. op beschadiging van de behuizing, netaansluiting enz. Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u het apparaat buiten werking te stellen en te beschermen tegen het per ongeluk in werking stellen door derden. 13

14 Er kan aangenomen worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, als: het apparaat zichtbaar beschadigd is het apparaat niet meer werkt na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden na transport onder moeilijke omstandigheden Voor u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt, dient u zich beslist te houden aan de volgende veiligheidsaanwijzingen: Trek de stekker uit de wandcontactdoos Een reparatie/ het openen van het apparaat mag alleen uitgevoerd worden door een vakman, die op de hoogte is met de daaraan verbonden gevaren resp. met de desbetreffende voorschriften. Het apparaat is onderhoudsvrij, maak het daarom nooit open. Door het openen van het apparaat vervalt het recht op garantie. Aan de buitenkant dient het apparaat alleen met een zachte, droge doek of penseel schoongemaakt te worden. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat daardoor de behuizing aangetast kan worden of de functie beïnvloed kan worden. Verwijdering Verwijder het onbruikbaar geworden apparaat volgens de geldende wettelijke voorschriften. Verhelpen van storingen Met dit apparaat heeft u een product aangeschaft, dat gebouwd is volgens de nieuwste inzichten van de techniek en gebruiksveilig is. Er kunnen zich desondanks storingen voordoen. Daarom willen we u hier beschrijven, hoe u mogelijke storingen kunt verhelpen. Let hierbij beslist op de veiligheidsaanwijzingen! Probleem Oorzaak Oplossing De netstekker steekt niet goed in de gegoten wandcontactdoos aan de achterkant van het apparaat Geen functie, nadat de netschakelaar ingeschakeld is. De POWER LED brandt niet. Er is geen geluid te horen. Er is geluid te horen, maar te zacht Zekering defect Geen ingangssignaal Ingang verkeerd of niet aangesloten Kanaal-, GAIN- of MAIN OUT- regelaars staan op 0 In-/ uitgangsniveau verkeerd ingesteld Kanaal-, GAIN- of MAIN OUT- regelaars Verkeerd ingesteld Steek de stekker er correct in. Zekering vernieuwen Aansturingsbron controleren Ingang correct aansluiten Schuifregelaars correct instellen In-/ uitgangsniveau instellen zoals beschreven Regelaar- instellingen controleren 14

15 Er is een bromtoon te horen Geen of geen correcte massa-/ randaardeaansluiting Bromlus Massa en randaardeverbindingen van alle apparaten van het systeem controleren. Signaalmassa door speciale massa- geïsoleerde kabels verbinden. Let op: niet de aardeverbinding van de spanningsvoorziening onderbreken. Andere reparaties dan hierboven beschreven dienen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman uitgevoerd te worden. Technische specificaties Werkspanning : 230 VAC / 50 Hz Vermogensgebruik : 28 W Frequentiebereik : khz Ruisfactor : 0,025% S/N ratio : 70 db Kanaalscheiding : 60 db MIC in (CH1 CH4) : 0,2mV / 3 kohm Line in (CH1 CH4) : 1mV / 10 kohm Line in (CH 5/6 CH 11/12) : 25mV / 10 kohm Main Out : 1V aan 600 Ohm (max. 7V) Klankregeling : +/-12dB / 10kHz(HIGH) +/-12dB / 100Hz (LOW) Netspanningzekering : 250 v / 250 ma / traag / 5 x 20 mm Afmetingen (b x h x d) : 302 x 90 x 292 mm Omgevingscondities Werktemperatuurbereik : +5 tot +50 C Relatieve luchtvochtigheid : < 90% (niet condenserend) Uitrustingskenmerken - 4 LINE / MIC ingangen (6,3mm klink / XLR) - 4 LINE stereo- ingangen (6,3mm jackplug) - TAPE IN/ OUT (cinch) - 4 INSERT in- / uitgangen (6,3mm jackplug) - AUX SEND1- en AUX SEND2 uitgangen (6,3mm jackplug) - MAIN OUT (6,3mm jackplug) - 2 schakelbare PREFADER / POST FADER INSERT- in-/ uitgangen 15

16 - Schakelbare fantoomspanning - Hoofdtelefoonuitgang (6,3mm jackplug) - Ingangen met bas- en hoge tonenregelaar, panorama/ balansregelaar, Gain- regelaar en AUX1- en AUX2- regelaar - Ingangen AUX1 RTN en 2 RTN (6,3mm jackplug/ stereo) - LED uitsturingsaanduiding - Netaansluiting via gegoten kabel Omvang levering Mengpaneel PAM12 Gegoten netkabel Gebruiksaanwijzing 16

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

12-kanaals professioneel Mengpaneel

12-kanaals professioneel Mengpaneel Versie 12/03 Bestnr. 30 13 39 12-kanaals professioneel Mengpaneel Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KODA Active Subwoofer SW-10A

KODA Active Subwoofer SW-10A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 33 KODA Active Subwoofer SW-10A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Mc Crypt actieve monitorboxen Control

Mc Crypt actieve monitorboxen Control Bestnr. 30 13 38 Mc Crypt actieve monitorboxen Control Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Multitester MS-258 2 in 1

Multitester MS-258 2 in 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 05 44 Multitester MS-258 2 in 1 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Inbouwversterkermodule

Inbouwversterkermodule G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 10 43-50W 30 10 44-150W Inbouwversterkermodule Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Radiografische repeater FS20RPT

Radiografische repeater FS20RPT Versie 10/05 Bestnr. 62 30 06 Radiografische repeater FS20RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr PALCOM Buizenversterker TA-70

Bestnr PALCOM Buizenversterker TA-70 Bestnr. 34 15 86 PALCOM Buizenversterker TA-70 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 33 Woelmuisvrij Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Bestnr. 34 03 12 Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

RAVELAND XMA 500 autoradioversterker

RAVELAND XMA 500 autoradioversterker Bestnr. 37 97 76 RAVELAND XMA 500 autoradioversterker Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler TTL-8600

Roadstar Platenspeler TTL-8600 Bestnr. 35 07 83 Roadstar Platenspeler TTL-8600 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Tesla Monitor. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tesla Monitor. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 88 64 Tesla Monitor Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Luidspreker AV 110. Bestnr

Luidspreker AV 110. Bestnr Bestnr. 33 81 33 Luidspreker AV 110 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 99 84 27 ATX-pc-schakelnetvoeding 250W Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

Power-versterker PA-940

Power-versterker PA-940 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 75 80 Power-versterker PA-940 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

VOLTCRAFT Voorschakeltransformatoren

VOLTCRAFT Voorschakeltransformatoren Versie 07/04 Bestnr. 51 02 85 AT-400 51 02 73 AT-1000 51 02 60 AT-1500 VOLTCRAFT Voorschakeltransformatoren Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Echo-microfoon WH-787

Echo-microfoon WH-787 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 90 01 Echo-microfoon WH-787 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Versie 09/13. Omvang van de levering contactdoos bedieningshandleiding

Versie 09/13. Omvang van de levering contactdoos bedieningshandleiding Versie 09/13 10-voudige master/slave-contactdoos Best.nr. 55 13 14 Beoogd gebruik Deze 10-voudige master/slave-contactdoos dient voor het automatisch inschakelen van maximaal 5 apparaten. De op de 5 slave-stopcontacten

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Camera met IR-schijnwerper

Camera met IR-schijnwerper Bestnr. 75 04 78 - kleurencamera 75 04 79 - zwart/wit-camera Camera met IR-schijnwerper Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Zwart-wit CCD-camera. Bestnr Versie 06/03

Zwart-wit CCD-camera. Bestnr Versie 06/03 Versie 06/03 Bestnr. 75 03 70 Zwart-wit CCD-camera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Headset Call4U Pro dnt

Headset Call4U Pro dnt Bestnr. 92 15 77 Headset Call4U Pro dnt Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Satellietfinder-set. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Satellietfinder-set. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 29 16 09 Satellietfinder-set Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler TTL-8743DJ

Roadstar Platenspeler TTL-8743DJ Bestnr. 34 03 11 Roadstar Platenspeler TTL-8743DJ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Accu-Refresher AR 600

Accu-Refresher AR 600 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 02 85 Accu-Refresher AR 600 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

1-uurs snellader UFC-2 set

1-uurs snellader UFC-2 set G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 20 33 1-uurs snellader UFC-2 set Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04 Versie 04/04 Bestnr. 92 20 17 DECT headset AW-430 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Zendergestuurde lichtschakelaar

Zendergestuurde lichtschakelaar G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 00 87 Zendergestuurde lichtschakelaar met zender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

VOLTCRAFT Energy-Check 3000

VOLTCRAFT Energy-Check 3000 Versie 03/09 Bestnr. 12 53 19 VOLTCRAFT Energy-Check 3000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. VOLTCRAFT Universele scheidingstransformator IT Introductie. Correcte toepassing. Bestnr

GEBRUIKSAANWIJZING. VOLTCRAFT Universele scheidingstransformator IT Introductie. Correcte toepassing. Bestnr (NL) GEBRUIKSAANWIJZING Versie 06/09 VOLTCRAFT Universele scheidingstransformator IT 1500 Bestnr. 51 16 06 Introductie Geachte klant, Gefeliciteerd met de aankoop van dit product. Wij danken u voor uw

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CATSCAT Kattentrainer

CATSCAT Kattentrainer G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 31 CATSCAT Kattentrainer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

ASTRA-satellietinstallatie

ASTRA-satellietinstallatie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 94 02 23 ASTRA-satellietinstallatie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Foto-elektronische rookmelder SD-191H

Foto-elektronische rookmelder SD-191H Versie 07/02 Bestnr. 75 02 91 75 03 72-set Foto-elektronische rookmelder SD-191H Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Bestnr. 11 20 11 Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Quad video processor met bewegingsherkenning

Quad video processor met bewegingsherkenning Bestnr. 75 07 40 Quad video processor met bewegingsherkenning Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr Porty voicerecorder

Bestnr Porty voicerecorder Bestnr. 34 00 65 Porty voicerecorder Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Achteruitrijdvideosysteem Model CM-1502

Achteruitrijdvideosysteem Model CM-1502 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 20 66 Achteruitrijdvideosysteem Model CM-1502 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOLTCRAFT Digitale voltmeter module DVM 310 /210

VOLTCRAFT Digitale voltmeter module DVM 310 /210 Bestnr. 12 66 91 DVM310 12 65 94 DVM210 VOLTCRAFT Digitale voltmeter module DVM 310 /210 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Bestnr Airbrush compressor Astro

Bestnr Airbrush compressor Astro Bestnr. 24 81 34 Airbrush compressor Astro Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr ELA mengversterker MUP

Bestnr ELA mengversterker MUP Bestnr. 301549 ELA mengversterker MUP 12.4-12.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 45 Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Radiografische deurbel

Radiografische deurbel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 01 24 Radiografische deurbel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 75 09 02 Kleurencamera met geluid KC-3800

Bestnr. 75 09 02 Kleurencamera met geluid KC-3800 Bestnr. 75 09 02 Kleurencamera met geluid KC-3800 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Multitester MS-18/2. Bestnr. 12 05 99

Multitester MS-18/2. Bestnr. 12 05 99 Bestnr. 12 05 99 Multitester MS-18/2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

CD-Speler CD-991. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

CD-Speler CD-991. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 31 25 50 CD-Speler CD-991 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr Soldeer- desoldeerstation ST 804

Bestnr Soldeer- desoldeerstation ST 804 Bestnr. 83 23 75 Soldeer- desoldeerstation ST 804 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

VOLTCRAFT Kabeltester CT-1

VOLTCRAFT Kabeltester CT-1 Bestnr. 12 19 07 VOLTCRAFT Kabeltester CT-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies GEBRUIKSAANWIJZING 2 Dateq XTC Handleiding Veiligheidsinstructies NL Veiligheidsinstructies 1 Alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten als eerste gelezen worden. 2 Alle

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie