Het jaar in een notendop, wat deed Sequoia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaar in een notendop, wat deed Sequoia?"

Transcriptie

1 Het jaar in een notendop, wat deed Sequoia? De meeste beursindices hebben in het jaar 2015 een bescheiden winst geboekt. Toch zijn de schommelingen gedurende het jaar aanzienlijk geweest. Zo begon de MSCI World aandelenindex het jaar met een s jging van bijna 6% (tot halverwege mei) om vervolgens in enkele stappen met bijna 15% te dalen (eind september). Na een scherp herstel met een winst van 10% in één maand (oktober) eindigde het jaar vervolgens vola el met een totale daling van bijna 3%. Voor andere aandelenindices gelden andere cijfers, maar de bewegingen zijn in de meeste gevallen vergelijkbaar geweest. De onderstaande grafiek laat het koersverloop van de MSCI Wereldindex en van de AEX index zien over het afgelopen jaar. De indices starten op 100 aan het begin van het jaar. Voor de wereldindex zijn twee lijnen te zien: in euro s en in dollars. De notering in dollars in oranje is de normale notering, waarvan de bewegingen hierboven zijn beschreven. Als deze koersen omgerekend worden naar euro s, zijn de bewegingen van de wereldindex (in blauw) erg vergelijkbaar met die van de AEX. SEQUOIA NIEUWSBRIEF Januari 2016, NR. 1 Copyright 2016, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 Vola liteit hoort bij beleggen, waarbij verschillende factoren deze koersbewegingen veroorzaken. Afgezien van bedrijfsma ge ontwikkelingen spelen uiteraard macro-economische factoren en ook poli- eke gebeurtenissen een grote rol. O ewel: het herstel van de economie hoe niet per saldo een posi ef effect op de koersen te hebben. Met dit in onze gedachten hebben wij een visie voor 2016 gevormd. Wij denken dat het economisch herstel in de Westerse wereld doorzet, al is de vertraging in de groei in de Azia sche landen nog niet gekeerd. De verwach ng is dat de wereldwijde economische groei op zal lopen in de komende periode. Dit is in principe een posi ef scenario voor aandelen. De waardering van aandelen vinden wij alleszins redelijk. Het is zeker zo dat bedrijven verwach ngen over winsten waar moeten gaan maken; onze inscha ng is dat dit in de meeste gevallen gaat lukken. Met name in de tweede hel van 2015 hebben we gemerkt dat de invloed van de centrale banken op de koersontwikkelingen groot is. Zo besloot de Chinese centrale bank in augustus de wisselkoers van de munt ten opzichte van de dollar aan te passen, hetgeen tot een hevige koersreac e leidde. Ook recent, begin januari, leverde een aanpassing van de bandbreedte van de wisselkoers een flinke daling van de koersen op. Tussendoor zorgden de beslissingen van de Europese Centrale Bank over het verruimen van de geldhoeveelheid door het opkopen van leningen eveneens voor schommelingen. Daarnaast zal de invloed van de Amerikaanse Federal Reserve menigeen ook niet zijn ontgaan. Wij denken dat dergelijke beleidsma ge beslissingen, naast ook poli eke factoren een grote invloed op de aandelenbeurzen zullen blijven houden. Spanningen in het Midden Oosten, verkiezingen in de VS, de verhoudingen binnen de Europese Unie; er speelt van alles. Wij verwachten geen sterk oplopende rente, zodat de alterna even voor beleggingen in aandelen beperkt zijn (in aantal en in rendement). Reverse Exchangeable Notes: instrument met rendement Binnen deze visie voorzien wij voor de komende jd een aandelenbeurs die zich beweegt in een bandbreedte (licht dalend of licht oplopend) en geen grote s jging zal laten zien. Met de lage rente als gegeven hebben wij naar alterna even in de portefeuilles gezocht, met een aantrekkelijk rendement. Daarom zijn wij overgegaan tot het aankopen van Reverse Exchangeables (REX). Deze converteerbare obliga es geven een aantrekkelijke coupon en lossen aan het einde van de loop jd af in contanten of in een zakelijke waarde. Dit wordt vooraf vastgelegd door de koper en de uitgevende instelling. In veel portefeuilles is een REX op de Eurostoxx50 opgenomen, die is aangekocht bij BNP Paribas. Deze REX hee een loop jd tot 27 december Op het moment van aflossing wordt een couponrente van 8,75% over de inleg betaald. Daarnaast wordt de inleg terugbetaald, waarbij de eindkoers van de Eurostoxx50 (op 27 december 2016) bepalend is voor de hoogte van de aflossing. Wij hebben ervoor gekozen een daling in te calculeren in de index tot een niveau van 10% onder de stand van 22 december De koers op het moment van aankoop heet de referen ekoers (in dit geval was dat 3214,32). De koers na een daling van 10% is 2892,89. Dit heet het knock-in niveau.

3 Indien de waarde van de Eurostoxx50 hoger is dan 2892,89 op het moment van aflossing, wordt 100% van de inleg terugbetaald (plus de coupon van 8,75%). Mocht de index meer dan 10% dalen, dan geldt een andere regel: als de aandelenindex aan het einde van 2016 x% gedaald is ten opzichte van de oorspronkelijke stand, wordt (100-x)% van de inleg terugbetaald. Dus als de Eurostoxx50 op het moment van aflossing met 15% is gedaald en u hee 1000 ingelegd, dan ontvangt u 85% van 1000 (=100-15), ofwel 850 terug. Ook in dat geval wordt de coupon van 8,75% over de inleg betaald. Bij de prijs- en couponbetalingen van een REX spelen verschillende factoren een rol, waaronder de vola liteit van de onderliggende waarde. Als de markten behoorlijk bewegen, is er een hogere couponvergoeding dan in het geval de markten rus g een bepaalde rich- ng opgaan. In de portefeuilles willen wij een beperkt percentage invullen met Reverse Exchangeables. Hierbij kiezen wij verschillende onderliggende indices (verschillende regio s). De aankoop hiervan wordt op diverse momenten gedaan, waarbij de financiering plaatsvindt door het verkopen van beleggingen binnen zakelijke waarden. De bovenstaande grafiek gee onze visie weer, waarbij de Eurostoxx50 als voorbeeld is genomen. Wij verwachten dat deze index de komende jd binnen een bandbreedte zal bewegen. Uitschieters boven de referen ekoers of onder het knock-in niveau sluiten wij daarbij niet uit. Wel is onze inscha ng dat de koers aan het einde van dit jaar tussen deze niveaus zal liggen. Voordelen en nadelen bij het beleggen in Reverse Exchangeables Een belegging levert veelal een hoger rendement naarmate het risico hoger is. Welke factoren spelen er bij het beleggen in Reverse Exchangeables? De REX wordt uitgegeven door een financiële instelling, in het geval van de Eurostoxx50 is dat BNP Paribas. De koper van de REX loopt een risico op (de kredietwaardigheid van) deze financiële instelling. Als de koers van de onderliggende index sterk oploopt, loopt de bezi er van de REX rendement mis. Er wordt namelijk maximaal 100% terugbetaald. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de hoge coupon, die hoger is dan het dividend op de index. Als de koers van de onderliggende index sterk daalt, tot onder het knock-in niveau, krijgt de koper van de REX minder dan 100% uitbetaald. Wel gee de REX door de coupon een vergoeding, zodat de REX beter presteert dan de onderliggende waarde. Een REX is minder vola el dan de onderliggende index. De liquiditeit van de REX is beperkter dan die van de onderliggende index. Het is wel mogelijk om gedurende de loop jd te handelen in de REX. Gezien onze visie is dit instrument een alterna ef binnen zakelijke waarden, waarbij het totale risico in de portefeuilles daalt en de REX een rela ef hoog direct rendement (coupon) gee. De beleggingen in zakelijke waarden worden afgebouwd op de momenten van aankoop van de Reverse Exchangeables.

4 Column van Prof. mr. dr. Bernard M.E.M. Schols, Als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen Vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning. Een gelukkige 'schijf van vijf' gewenst De 'schijf van vijf' anno 2016 Wie wel eens geprobeerd hee zijn vermogen kunstma g te verkleinen, bijvoorbeeld met een papieren schenking (the dutch gi ), hee ongetwijfeld al kennis gemaakt met de 'schijf van vijf', het perpetuum mobile der duurzame estate planning. Het betre niet alleen een filosofie van levenskunst, maar kan ook dienen als een effec eve strategie in dezen die uitgesmeerd wordt over vijf schijven, te weten: het huwelijksvermogensrecht, de schenking, het testament, de levensverzekering en over de grens: interna onaal. We lopen ze samen even na en pikken er hier en daar een lekkernijtje uit. Het huwelijksvermogensrecht Wie een grote stap wil ze en in het kader van de verkleining van het vermogen, doet er goed aan om de huwelijkse voorwaarden nog eens uit de kluis te halen. Wellicht is door opheffing van deze jaren geleden gemaakte huwelijksafspraken, toen de liefde nog zo pril was, uw vermogen in een klap te halveren. Om ( jdens het huwelijk) aan 'boedelmenging' te mogen doen, hoe men tegenwoordig niet meer goedkeuring aan de rechter te vragen. Een notariële akte volstaat. Maatwerk is uiteraard mogelijk. Het is niet alleen eenvoudig te regelen, maar dit huwelijksvermogensrechtelijk proces verloopt in de regel ook nog eens fiscaal geruisloos. Hoezo? Boedelmenging wordt in beginsel niet gezien als een schenking (géén schenkbelas ng) en wordt bij overlijden (van de rijkere) de omvang van de nalatenschap verkleind (minder er elas ng). De fiscus vindt het zelfs goed dat het echtpaar in de huwelijkse voorwaarden slechts doet alsof men in geval van overlijden in gemeenschap van goederen gehuwd is (in jargon: een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding). In Den Haag is men overigens een nieuwe (beperktere) gemeenschap van goederen aan het ontwerpen. Treffend werden er in de Tweede Kamer ter nadere toelich ng van het nieuwe systeem teksten van Acda & de Munnik bijgesleept: 'Cd van jou, cd van mij. Cd van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, dus van mij.' Een doordenkertje. De schenking We bevinden ons momenteel in een schenkingsinterbellum, want de populaire extra verhoogde eigenwoningschenking (van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014) o ewel de 'jubelton' komt weer terug, maar wel pas in De kruitdampen van de vorige vrijgevigheidsexplosie zijn nauwelijks opgetrokken of een nieuwe schenkingsronde staat weer voor de deur. Niet als jdelijke prikkel voor de woningmarkt, maar nu om structureel het financieel onderwater staan van ieders heilig huisje te voorkomen. De jubelton wordt immers vooral gebruikt voor de aflossing op de eigenwoninglening. Het interessante van de nieuwe regeling is dat, hoewel het een eenmalige faciliteit betre, deze herkansing uitgesmeerd mag worden over een periode van maar liefst drie jaar. Eenmalig wordt voor de nieuwelingen driemalig. Kind over de datum? Het generaal pardon voor de 'veer g-plussers' keert niet terug o ewel het adagium 'trouw pas als je veer g bent', geldt weer. Jubelschenken aan 'derden' (binnen de lee ijdsgrenzen) is wel weer toegestaan. Er is een ingewikkelde overgangsregeling voor het herkansen met de jubeljoker. Verdiep u er goed in.

5 En vergeet het niet: schenken betekent erven zonder sterven. Bouw het desnoods geestelijk op met een klein oefenschenkinkje. Het testament Hee u al nagedacht over de vraag wie uw nalatenschap gaat afwikkelen en hoeveel sterren deze vertrouwenspersoon krijgt om al uw wensen te vervullen? Er zijn drie smaken. Allereerst is er de executeur met één ster o ewel de begrafenisexecuteur. Deze executeur regelt uw uitvaart en hee verder geen bemoeienis met de financiële afwikkeling van de nalatenschap. Dan is er de tweesterrenexecuteur. Deze executeur hee het financiële en juridische management van de nalatenschap o ewel het 'beheer'. Hij gebruikt dit beheer vooral om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. Hij mag bijvoorbeeld legaten uitkeren, ook die aan zichzelf, en is fiscaal verplicht om de aangi e voor de er elas ng te doen. Onder omstandigheden is deze func onaris ook hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de er elas ng. And last but not least: de driesterren'executeur'. Deze afwikkelingsbewindvoerder kan in het testament, schrik niet(!), de bevoegdheid verleend worden om naar eigen inzicht de nalatenschap te verdelen, zelfstandig, zonder medewerking van de erfgenamen. Het staat er echt. Laat dit maar even op u inwerken. Wie overigens zo min mogelijk overheidsbemoeienis (o ewel zo min mogelijke bemoeienis van de rechter) wenst bij de afwikkeling van zijn nalatenschap, benoemt in zijn testament sowieso een tweesterrenexecuteur. Bij eventuele beneficiaire aanvaarding vindt immers de zogeheten 'we elijke vereffening' plaats, tenzij er een beheersexecuteur benoemd is. Er van uitgaande dat ook het saldo van de nalatenschap ruimschoots posi ef is. In dat geval is de boedelafwikkeling volledig te priva seren. En op naar de volgende schijf toch nog even over vertrouwenspersonen gesproken. Hee u ook al een levensexecuteur/levenstestament, met niet alleen uw financiële, maar ook al uw medische wensen, bij onverhoopte calamiteiten? De levensverzekering Weet u welke levensverzekeringen u afgesloten hee, en waar de betreffende polissen liggen, en nog belangrijker: wie de beguns gde is? Besteed dezelfde zorg hieraan als aan uw uiterste wil. Wist u bijvoorbeeld dat u thans niet alleen schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen onder bewind kunt stellen, maar ook de uitkeringen op grond van een levensverzekering? En om ervoor te zorgen dat een uitkering van levensverzekering niet met er elas ng belast wordt, moet er door partners niet alleen 'kruislings' verzekerd worden, maar moet ook hun 'huwelijksgoederenregime de construc e kunnen dragen'. Anders en eenvoudiger gezegd: hou de levensverzekering buiten de (hierboven aanges pte) 'boedelmenging'. Interna onaal En tot slot zoals beloofd nog even over de grens. De meest spectaculaire ontwikkeling op de schijf van vijf is ongetwijfeld de recente inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening op 17 augustus Sinds deze datum is ons revolu onaire Nederlandse erfrecht, een exportar kel geworden. De rechtskeuze voor Nederlands erfrecht zal in beginsel ook in Europa gerespecteerd dienen te worden, althans als de erflater de Nederlandse na onaliteit bezit. De Nederbelg weet niet wat hem of haar overkomt. En de sterren van de executeur? Ook die gaan in beginsel mee Europa in. Laat uw 'schijf van vijf' maar draaien! En niet pas aan het eind van het nieuwe jaar. Prof. mr. dr. Bernard M.E.M. Schols Als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning

6 Berekening van uw beleggingsresultaat. Invloed van grote stor ngen/on rekkingen. De laatste jd krijgen wij vragen over de opbouw van de berekende rendementen in de rapportage. Door de posi eve rendementen jdens de eerste hel van 2015 en de veelal slechte maand augustus zijn de rendementspercentages bij grote stor ngen en on rekkingen minder voorspelbaar. De berekening die wij uitvoeren is dat we per maand bepalen wat het gemiddeld vermogen is en ook per maand kijken wat het resultaat is. Hiermee berekenen we dan per maand een rendement. Het totale rendement is dan een vermenigvuldiging van de maandrendementen. Hieronder een voorbeeld: Maand 1 is er een startvermogen van en een posi ef beleggingsresultaat van Dit resultaat, omgerekend naar een rendementspercentage, komt uit op + 1,0%. Aan het einde van maand 1 komt er een stor ng van Maand 2 is er dan een beginvermogen van en deze tweede maand laat een nega ef beleggingsresultaat van zien. Dit resultaat, omgerekend naar een rendementspercentage komt uit op -/- 0,6%. Cumula ef is er over de periode van 2 maanden in absolute bedragen een nega ef beleggingsresultaat behaald van De berekening van het cumula eve rendementspercentage komt echter uit op een posi ef rendement van 0,4% (1,01 x 0,994 = 1,00394). Omdat het nega eve resultaat op een veel groter vermogen behaald is, telt dit rela ef gezien veel minder zwaar mee in vergelijking met het posi eve resultaat in de eerste maand.

7 Fundshare Sequoia Quantum Sa s Fund Toelich ng bij de performance Het FundShare Sequoia Quantum Sa s Fund hee voor het gehele jaar 2015 een rendement van 4,99% behaald. Een forse daling in de zomerperiode hee er helaas voor gezorgd dat het mooie rendement van begin van het jaar resulteerde in het bovengenoemde jaar rendement. Bedrijf uitgelicht Wirecard AG, opgericht in 1999, is een wereldwijd financieel dienstverlenings- en technologiebedrijf. Het bedrijf biedt betalingsverwerkings-, kaartuitgi e- en risicobeheerdiensten aan. Het bedrijf behoort tot de wereldtop als het gaat om het verwerken van online betalingen, risico controle en de interna onale uitvoering hiervan. Er worden verschillende soorten creditcards en bankpasjes uitgegeven aan klanten uit diverse industrieën. Het bedrijf ontwikkelt individuele oplossingen voor klanten in retailbedrijven, dienstverleningsbedrijven en het bankwezen. Doel is te zorgen voor veilige, transparante, efficiënte en interna onale verwerking van betalingen. Zowel offline, online of mobiel, ieder financiële proces kan worden uitbesteed aan hen, ongeacht de groo e van het bedrijf. Het bedrijf is bij velen bekend van de prepaid creditcard. Op tegoedbasis en online kan hiermee direct gebruik worden gemaakt bij de bedrijven die zijn aangesloten bij Mastercard en Visa. Het bedrijf werkt onder een Duitse banklicen e en staat genoteerd aan de beurs van Frankfurt. Het aantal werknemers is 1750.

8 Copyright 2016, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Euforie op de aandelenmarkten, onzekerheid op de obliga emarkten en onthutste gezichten bij spaarders. Zo zou het eerste kwartaal van 2015 beknopt kunnen worden samengevat.

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Tijdens de voorbije wintermaanden was het voor economen vrijwel onmogelijk om een betrouwbare inscha ng te maken van de reële economische situa e. Door het strenge winterweer

Nadere informatie

Mijmeren op de schijf van vijf

Mijmeren op de schijf van vijf Schijf van vijf Mijmeren op de schijf van vijf Ontwikkelingen in de wondere wereld der estate planning Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols Bernard Schols trakteert u op een korte wandeling door het bos van ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Juli 2013, NR. 3. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Juli 2013, NR. 3. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Een kwes e van jd De afgelopen jaren is weer eens overduidelijk gebleken, dat angst een slechte raadgever is. Terwijl een groot aantal beleggers het voor gezien hield toen de economische crisis zijn intrede

Nadere informatie

In theorie is er op langere termijn geen (wetenschappelijk bewezen) stabiele rela e tussen de economische groei en de rendementen op aandelenmarkten.

In theorie is er op langere termijn geen (wetenschappelijk bewezen) stabiele rela e tussen de economische groei en de rendementen op aandelenmarkten. Het kwartaal in een notendop Sinds de vorige nieuwsbrief hee u van ons enkele keren een bericht ontvangen. De markten bewogen flink en wij vonden het pre g om onze visie op die momenten met u te delen.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Griekenland Het vorige kwartaal werd voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkelingen in Griekenland. Ondertussen is er een akkoord bereikt, dat de Griekse bevolking

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Kwan ta eve verruiming In maart star e de Europese Centrale Bank met de kwan ta eve verruiming. Daarmee wordt bedoeld het maandelijks opkopen van voornamelijk staatobliga-

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Surprise. 23 mei 2016 Stand van het stoplicht: Oranje. Soms is goed nieuws slecht nieuws. En soms is slecht nieuws goed nieuws.

Surprise. 23 mei 2016 Stand van het stoplicht: Oranje. Soms is goed nieuws slecht nieuws. En soms is slecht nieuws goed nieuws. 23 mei 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Surprise Soms is goed nieuws slecht nieuws. En soms is slecht nieuws goed nieuws. Is het u ook wel eens opgevallen? Een bedrijf komt met goede cijfers en toch

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Aan het begin van het kwartaal waarschuwde de BIS (Bank for Interna onal Se lements) voor financiële onevenwich gheden. Zij wees met name op de gevaren van een (te) ruim monetair

Nadere informatie

HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP

HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP Sinds Fed voorzi er Ben Bernanke op 22 mei in een speech sprak over een mogelijk minder ruim monetair beleid in de VS, zijn niet alleen de kapitaalmarktrentes wereldwijd opgelopen,

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER 15 maart 2016 Mazars Private Clients: ESTATE PLANNING 1 WIE ZIJN WIJ? Mazars Private Clients Estate Planning Bianca de Kroon & Danka Saija Lange

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Sentiment versus Fundament

Sentiment versus Fundament 20 januari 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Sentiment versus Fundament Sentiment Aan het begin van het nieuwe jaar zijn we gewend elkaar een voorspoedig jaar toe te wensen. De beurzen geven daar dit

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Veranderingen SEQUOIA NIEUWSBRIEF. April 2013, NR. 2. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

Veranderingen SEQUOIA NIEUWSBRIEF. April 2013, NR. 2. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Veranderingen Zoals door sommigen werd voorspeld, lijkt het jaar 2013 zich te ontpoppen als het jaar van de veranderingen. Terwijl onze vors n de troon vrijmaakte voor haar zoon, brak kerkelijk leider

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Een moment van bezinning

Een moment van bezinning Een moment van bezinning Hoewel de economische problemen natuurlijk nog lang niet zijn opgelost, toonden de markten zich uiterst vriendelijk gedurende de afgelopen zomermaanden. Wellicht geholpen door

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Januari 2013, NR. 1. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

Eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Januari 2013, NR. 1. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Eind goed al goed? Het jaar 2012 was allesbehalve saai te noemen. Zoals verwacht, werd het een bijzonder roerig jaar, dat werd gekenmerkt door zijn vele hoogte- en dieptepunten. Het was ook het jaar van

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept

Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept STICHTING HUISVESTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL TE DOETINCHEM Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu?

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Author : G.K. van Dommelen Date : 02-10-2014 (publicatiedatum 3 oktober 2014) Op 18 september jongstleden publiceerden wij een artikel over het bod dat

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Presentatie voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. 10 november 2017 Mr. B. Zwaveling Mr. L.

Presentatie voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. 10 november 2017 Mr. B. Zwaveling Mr. L. Presentatie voor de donateurs van museum Oud Overschie en andere belangstellenden uit Overschie. 10 november 2017 Mr. B. Zwaveling Mr. L. van Veen Introductie Lint Notarissen Lekkerkerk Notaris mr. L.

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Olie: Het zwarte goud?

Olie: Het zwarte goud? Olie: Het zwarte goud? 21 december 2016 Stand van het stoplicht: Groen In deze nieuwsbrief willen wij aandacht besteden aan energie in het algemeen en olie in het bijzonder. De centrale vraag is welke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Stilte voor de storm? Aan het begin van de herfst, met al enkele orkanen achter de rug, rijst de vraag of we ook op de financiële markten een stormachtige periode tegemoet

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Werken met onzekerheden

Werken met onzekerheden 20 januari 2017 Stand van het stoplicht: Groen Werken met onzekerheden Resumé Ons werk als Amfora Vermogensbeheer houdt onder meer in om de kennis uit het verleden zo goed mogelijk te gebruiken om nu juiste

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Factor Certificaten op Indices

Factor Certificaten op Indices Factor Certificaten op Indices Deze producten bieden geen kapitaalgarantie Het basisprospectus betreffende de Factor Certificaten is goedgekeurd door het BaFin, de Duitse regulerende instantie. De producten

Nadere informatie

Informatieve avond. Erfbelasting, testamenten en schenken. Missie. Opbouwen Instandhouden Overdragen. van vermogen

Informatieve avond. Erfbelasting, testamenten en schenken. Missie. Opbouwen Instandhouden Overdragen. van vermogen Informatieve avond Erfbelasting, testamenten en schenken Missie Opbouwen Instandhouden Overdragen van vermogen 1 Overdragen vermogen Onderdeel van financiele planning Huwelijksvermogensrecht Ondernemersrecht

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie