Betreft: lidmaatschap VFO 2004, abonnement op Pedagogische Studiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: lidmaatschap VFO 2004, abonnement op Pedagogische Studiën"

Transcriptie

1 Afzender: Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek Vesaliusstraat 2 B-3000 Leuven Leuven, postdatum Geachte mevrouw/mijnheer, Beste collega, Betreft: lidmaatschap VFO 2004, abonnement op Pedagogische Studiën Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wenst een forum te zijn voor al wie in Vlaanderen, vanuit welke discipline ook, actief met onderwijsonderzoek bezig is maar ook voor wie, vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld, in onderwijsonderzoek geïnteresseerd is. Tevens wil het VFO zich profileren als belangenvereniging van Vlaamse onderwijsonderzoekers. Van daaruit wil het Forum zich opstellen als een gesprekspartner voor de Vlaamse overheid. Hierbij nodigen wij u uit om lid te worden van het VFO of uw lidmaatschap te hernieuwen voor Het gewone lidmaatschap van het VFO staat open voor al wie in Vlaanderen met onderwijsonderzoek bezig is, ongeacht zijn of haar basisdiscipline. Voor tijdelijke onderzoekers (assistenten, onderzoeksmedewerkers, bursalen) geldt een gereduceerd tarief. Andere geïnteresseerden en organisaties kunnen ook lid worden (bijzondere leden). Wie lid is van het VFO kan gratis deelnemen aan de VFO-studiedagen (exclusief lunch) en kan tegen gereduceerde prijs deelnemen aan de jaarlijkse Onderwijsresearchdagen die samen met onze Nederlandse zustervereniging (VOR) worden georganiseerd. Voor individuele leden (niet voor organisaties) is een bijkomend voordeel verbonden aan het VFO-lidmaatschap: zij kunnen zich tegen gereduceerde prijs abonneren op het wetenschappelijke tijdschrift Pedagogische Studiën (PS), dat sedert 2001 gezamenlijk door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en het VFO wordt uitgegeven.

2 Hieronder vindt u de tarievenstructuur voor het VFO-lidmaatschap en de combinatie met een abonnement op Pedagogische Studiën. lidmaatschap abonnement PS totaal - gewone VFO-leden 25,- 36,- 61,- - assistenten, onderzoekers (tijdelijk) 15,- 36,- 51,- - bijzondere leden (niet-onderzoekers) 25,- 36,- 61,- - organisaties (met reducties voor twee afgevaardigden) 25,- zie abonnementsprijzen hieronder Niet-leden en organisaties kunnen via het VFO een abonnement nemen op Pedagogische Studiën tegen de volgende tarieven: Abonnement particulieren 76,00 Studentenabonnement (max. 6 jaar) 48,00 Instituutsabonnement 134,00 Losse nummers 20,00 Een abonnement geldt vanaf het begin van een jaargang en wordt automatisch verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd vóór 1 december. Een abonnement tegen gereduceerd tarief voor VFO-leden kan alleen genomen worden samen met de betaling van de VFO-lidmaatschapsbijdrage.

3 Wat te doen? U kunt lid worden van het VFO en/of een abonnement nemen op PS door uw bijdrage te storten op rekening nummer van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek met als mededeling: (uw naam) VFO04 of: (uw naam) VFO04 + PS of: (uw naam) PS naargelang u enkel uw lidmaatschap betaalt, zich tevens als VFO-lid wenst te abonneren op Pedagogische Studiën of u zich enkel op PS wenst te abonneren. Gelieve in elk geval steeds uw naam in de mededeling van de overschrijving op te nemen. Om administratieve vergissingen uit te sluiten verzoeken we u tevens ook bijgevoegd antwoordformulier terug te sturen of te faxen (faxnummer: 016/ ) of de betreffende gegevens door te mailen naar Met vriendelijke groet, Steven Janssens voorzitter Dirk De Bock penningmeester

4 Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek Vesaliusstraat 2 B-3000 Leuven Antwoordformulier VFO terug te sturen naar VFO, Afdeling Didactiek, Vesaliusstraat 2, 3000 Leuven of te faxen naar 016/ Titel Voornaam: Naam: Correspondentie-adres.. -adres(sen) wenst lid te worden/blijven van het VFO (kruis aan) Gewoon lid (onderzoeker) 25 tijdelijk onderzoeker / assistent 15 bijzonder lid (niet-onderzoeker) 25 organisatie 25 neemt tevens een abonnement op Pedagogische Studiën en betaalt bijkomend: als individueel VFO-lid 36 particulier niet-vfo-lid 76 student 48 organisatie of instituut 134 Het totaal bedrag van.. wordt overgeschreven op rekening nummer van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek met vermelding van (uw naam) VFO04 of (uw naam) VFO04 + PS of (uw naam) PS

5 Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde Met ingang van 1 januari 2001 werden het Tijdschrift voor Onderwijsresearch (TOR) en Pedagogische Studiën (PS) als één blad worden voortgezet onder de naam Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. Sedertdien werd dit tijdschrift uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), in samenspraak met het VFO. Doelgroep, inhoud en vorm De beoogde doelgroep van het nieuwe tijdschrift is breder dan bij TOR het geval was. Pedagogische Studiën is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn op het terrein van onderwijs en opvoeding en die door hun werk of studie geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Inhoudelijk gezien richt het tijdschrift zich op vraagstukken die betrekking hebben op het onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs. Bijdragen zullen bestaan uit verslagen van empirisch en theoretisch onderzoek, literatuuroverzichten, opiniërende en kritische bijdragen (inclusief boekbesprekingen) alsmede verslagen van belangrijke gebeurtenissen of beschouwingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Er zullen zes nummers per jaar gaan verschijnen (bij TOR waren dat er vier). Pedagogische Studiën vervult sedert 2001 de rol van verenigingsblad voor het VFO en de VOR, net als TOR dat tot nu toe was voor de VOR. In elk nummer wordt het VOR-bulletin opgenomen, evenals VFO-mededelingen. Redactie Met ingang van 1 januari 2001 trad een nieuwe redactie aan. De redactie is grotendeels samengesteld uit de vroegere redactie van PS, aangevuld met een aantal leden uit de vroegere TORredactie en een extra Vlaams redactielid. Uitgangspunt bij de samenstelling van de nieuwe redactie was dat de divisies van de VOR alsmede de (ortho)pedagogiek erin zijn gerepresenteerd. Bovendien wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van leden van afdelingen van Nederlandse en Vlaamse instellingen voor hoger (universitair) onderwijs die rechtstreeks in relatie staan met onderzoek en onderwijs op het gebied van de onderwijskunde en/of de pedagogiek. Het redactiesecretariaat omvat een secretariaat voor artikelen en een secretariaat voor 'Notities', 'Commentaren' en 'Boekbesprekingen'. Zowel het VOR-bestuur als het bestuur van het VFO beogen via de uitgave van Pedagogische Studiën als ledenblad van beide verenigingen het onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen een extra impuls te geven en de wederzijdse uitwisseling en samenwerking te intensiveren. Beide besturen vertrouwen erop dat VOR- en VFO- leden aldus nog meer van hun lidmaatschap zullen kunnen profiteren.

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Schoolteam- vragenlijst

Schoolteam- vragenlijst Schoolteam- vragenlijst Contactpersoon Frederik Maes Tel. 016/32.61.86 Fax 016/32.58.59 E-mail: frederik.maes@ped.kuleuven.ac.be februari 2005 Doel en inhoud van de vragenlijst Deze vragenlijst maakt deel

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig

ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig Ga naar de website van ETC Essen (http://www.etc-essen.com) en klik vervolgens

Nadere informatie