Nederland heeft goud in handen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland heeft goud in handen"

Transcriptie

1 Nederland heeft goud in handen

2 De Knowledge Mile in Amsterdam is 5 en 6 november decor voor de 5e General Assembly van de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap. Ruim 40 Centres zijn inmiddels operationeel; hierin werken mbo en hbo samen met het bedrijfsleven om aantrekkelijk onderwijs maken, samen te innoveren en Leven Lang Leren-arrangementen te ontwikkelen. In de oude Raadzaal van het Premsela-gebouw verzamelt zich een groep experts uit verschillende geledingen: beroepsonderwijs, landelijke en provinciale overheden en bedrijfsleven. De toekomst van de Centres staat centraal. Hoe zorgen zij ervoor dat wat nu is opgebouwd en succesvol is verduurzaamd wordt? Welke randvoorwaarden moet de overheid scheppen? Voorzitter van de bijeenkomst is Siemens-topman Ab van der Touw. De commissie met zijn naam is ingesteld door de minister van OCW om te adviseren over publiek-private samenwerking in het onderwijs. Van der Touw vindt dat er in een relatief korte tijd veel tot stand is gebracht. Nederland heeft met de centres goud in handen. Echter, internatio nale politieke en economische spanningen, demografische ontwikkelingen en de dreiging van oplopende (jeugd)werkloosheid nopen tot het nadrukkelijk versnellen van de ingezette beweging. 2 < Nederland heeft goud in handen

3 Ab van der Touw: We zien een bemoedigend begin van de Centres met goede verbinding met bedrijven. Waar het verbeteren van onderwijs al heel goed lukt, kan er nog wel veel winst geboekt worden door meer samen te innoveren. Leven Lang Leren verdient echt meer aandacht, daar liggen ook volop kansen, mede aangespoord door kabinetsbesluiten om dat prioriteit te maken de komende jaren. Blijven leren De ontwikkeling van een Centre staat nooit stil. Blijven leren is daarom een belangrijke opdracht voor de komende periode. Ook al kennen de Centres allemaal een eigen ontwikkelpad, zij hebben veel aan de ervaring van andere. De regie over de toekomst ligt dan ook bij de Centres. Zij houden elkaar scherp op de uitgangspunten van het concept en toetreding tot het netwerk is niet vrijblijvend. Niet alleen onderling leren is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling, ook de verbinding met de kaderscheppende instanties op landelijk niveau is voor de Centres belangrijk om succesvol te kunnen zijn. Daarom zal een forum van deskundigen aan de slag gaan met vragen en obstakels van de Centres. Op deze manier kan het netwerk van Centres gerichter en directer ingang vinden op de politieke beleidsagenda en daar ook invloed op uit oefenen. Een duurzaam lerend netwerk vraagt zowel om een flexibele organisatievorm met ruimte voor diversiteit als om sterke en warme banden tussen de leden met gedeelde belangen en verantwoordelijkheden. Jet-Net kan als inspiratie dienen voor een dergelijke organisatievorm Commissie De Boer en Hermans 2011 Start Pilots 3 CoE 4 CiV 2012 Start Tweede generatie 17 CoE 12 CiV 2013/14 Start Derde generatie in mbo 5 CoE 18 CiV 3 < Nederland heeft goud in handen

4 Diederik Zijderveld: Het is van groot belang om bottum up te innoveren en van elkaar te leren vanuit intrinsieke motivatie. De Centres zoeken toegevoegde waarde in het netwerk van binnenuit. Doekle Terpstra: Onderwijs en ondernemers moeten op zoek gaan naar wederzijdse belangen. Het motief om samen te werken moet voortkomen uit de overtuiging dat beide partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Bert Beun: Er is tijd nodig om het mkb-veld mee te nemen in de filosofie van de Centres. Bij mkb is vooral behoefte aan mbogeschoolden, gaat aandacht voor de toekomst gepaard met de zorgen voor morgen en wil men niet allerlei verschillende loketten. Regionaal maatwerk is belangrijk om mee te nemen in de beoordeling en ontwikkeling van Centres in de toekomst. Het duurzaamheids perspectief na 2016 De Centres hebben een goed begin gemaakt met aanzienlijke stappen op het gebied van onderwijs, eerste resultaten in bedrijfsopdrachten en Leven Lang Lerenarrangementen. Uit de verschillende rapportages blijkt dat het ritme en tempo echter niet de zekerheid geeft dat er zicht is op financiele duurzaamheid wanneer de rijksfinanciering stopt in Hoe vermijden we de risico s van het wegvallen van externe druk en financiële steun aan de Centres. Tijdens de bijeenkomst worden van verschillende kanten ideeën en kansen aangedragen. 4 < Nederland heeft goud in handen

5 Rietkerk ziet in de duurzaamheidsvraag drie thema s: het versterken van regionale innovatieve ecosystemen, met nadruk op de Leven Lang Leren-functie van de Centres. Het ontbreken van meerjarige Rijksfinanciering vermindert de kansen op het aanspreken van Europese programma s en het matchen van andere geldstromen. Voor het committeren van het bedrijfsleven zijn zowel transparantie in geldstromen als helderheid over het matchen van geldstromen belangrijk. Van Rosmalen en Beun uiten zorgen over het duurzaamheidsperspectief van de Centra voor innovatief vakmanschap op het moment dat Rijksfinanciering stopt. Beun pleit daarom voor een structurele financiering in plaats van projectfinanciering. Het wekt namelijk bij het bedrijfsleven de indruk dat ze via de Centres het regulier onderwijs aan het cofinancieren zijn. Rein Willems: Opleidingsportfolio s in het mbo en hbo moeten samen met bedrijven worden ontwikkeld. Van der Touw constateert dat het mbo in een lastigere fase zit dan de hbo-instellingen en roept op tot reflectie op de noodzaak integraler beleid te voeren, en om topsectorenbeleid, sectorplannen, Techniekpact, Europese subsidies, fiscaal beleid en regionaal beleid beter te verbinden. Theo Rietkerk : We moet de regionale innovatieve ecosystemen en krachten zien te benutten en zien te verbinden met landelijke beleid. Daartoe verdient het de aanbeveling een experimenteerartikel en ruimte te creëren voor een innovatieve aanpak. En zwaartepuntfinanciering (1%-regel) voor het mbo past daar ook bij. De groep experts roept op om een principieel debat aan te gaan over de positie van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs: welke aanpassingen zijn nodig in het financieringssysteem en welke mogelijkheden zijn er om daar op een andere manier naar te kijken, zodat het onderwijssysteem zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de regionale innovatie en arbeidsmarktbehoefte. Ruimte, tijd, voldoende financiering en vrijheid om te kunnen innoveren zijn de komende periode voorwaarden om de krachtig ingezette goede beweging in duurzame effecten om te zetten, zo besluit voorzitter Ab van der Touw de bijeenkomst. 5 < Nederland heeft goud in handen

6 Aanwezigen Expertgroep Leden commissie publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs: Ab van der Touw (Siemens, voorzitter commissie), Karel van Rosmalen (Zuyd Hogeschool, lid commissie). Leden onafhankelijke expertgroep: Piet van Staalduinen (Kamer van Koophandel, voorzitter expertgroep); Edwin Berends (DSM, lid expertgroep); Jan Peter van den Toren (Birch Consultants, lid expertgroep). Representanten mbo en hbo: Bert Beun (Deltion College), Gerard van Haarlem (Hogeschool van Amsterdam), Diederik Zijderveld (Avans hogeschool). Representant bedrijfsleven / topsectoren: Jann de Waal (Info.nl, Creatieve Industrie), Rein Willems (VNCI). Overig: Paul Rullmann (Stichting Surf), Theo Rietkerk (Provincie Overijssel), Doekle Terpstra (Hogeschool Inholland, Techniekpact), Jacky Bax (ministerie van OCW), Jonne Groot (ministerie van OCW), Paul Thewissen (ministerie van EZ), Hans Corstjens (Platform Bèta Techniek), Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek), Pieter Moerman (Platform Bèta Techniek), Sander van der Ham (Platform Bèta Techniek). Amsterdam, 5 november 2014

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015

Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015 Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015 Op 2 maart vond de Slotconferentie van de HO-tour plaats bij De Fabrique in Utrecht. De Slotconferentie markeert het einde van de HO-tour en de eindsprint

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Techniekagenda Noord Nederland

Techniekagenda Noord Nederland Techniekagenda Noord Nederland - op weg naar de Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland - noordelijke bijdrage aan het landelijke TechniekPact 2013-2020 Drachten, 25 april 2013 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid Amsterdam, maart 2011 De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie