CENTRALE HENGSTENKEURING Op 11 en 12 februari 2011 in de manege van het KNHS-Centrum te Ermelo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRALE HENGSTENKEURING Op 11 en 12 februari 2011 in de manege van het KNHS-Centrum te Ermelo."

Transcriptie

1 CENTRALE HENGSTENKEURING 2011 Op 11 en 12 februari 2011 in de manege van het KNHS-Centrum te Ermelo. Hierbij nodigen wij u uit uw hengst van minimaal 3 jaar of ouder en nog niet ingeschreven in het Stamboek ter inschrijving in het Stamboek aan te bieden op de hengstenkeuring van 11 en 12 februari INSCHRIJVING: Deelneming staat uitsluitend open voor leden van het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek. Voor inschrijving gelieve gebruik te maken van het hierbij afgedrukte inschrijfformulier. De inschrijvingen dienen voor 20 december op het stamboekkantoor te zijn ingediend. Nadrukkelijk willen wij u er op wijzen, dat te late aangiftes niet worden geaccepteerd. Dit formulier samen met het bijbehorende origineel afstammingsbewijs dat op uw naam moet staan, vormen samen uw inschrijving. Aangifte zonder deze combinatie inschrijfformulier en origineel afstammingsbewijs kan door ons helaas niet worden geaccepteerd! Het paspoort behoeft u niet mee te sturen. Alle hengsten dienen ook gechipt te zijn. Voor hengsten met een ander dan NWPCS stamboekpapier zullen 22,50 incl BTW aan extra administratiekosten berekend worden. Naast bovenstaande zaken wijzen wij u erop dat een hengst daadwerkelijk ingeschreven wordt als de betreffende eigenaar aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt ook voor financiële verplichtingen die los staan van de hengstenkeuring. INLEGGELD: Ter bestrijding van de kosten die ten behoeve van de propaganda in binnen- en buitenland gemaakt worden voor de verkoop, heeft de Ledenraad besloten een inleggeld te heffen van 99,75 incl BTW. Dit inleggeld zal worden terugbetaald indien de betreffende hengst voor wordt teruggetrokken, ofwel indien de hengst voor de keuring verongelukt. In alle andere gevallen wordt dit bedrag niet terugbetaald. HER- EN NAKEURING De her- en nakeuring wordt gehouden op woensdag 16 maart 2011 eveneens in het KNHS-centrum. Voor nakeuring kunnen alleen die hengsten in aanmerking komen die met een redenen omklede veterinaire verklaring afwezig zijn gebleven op de CHK. Deze dierenartsverklaring dient op de CHK te worden overlegd. ONGEOORLOOFDE MIDDELEN Er dient gedurende de gehele selectieprocedure rekening gehouden te worden met controle op ongeoorloofde middelen. INFLUENZA ENTING: Alle hengsten moeten ingeënt zijn tegen influenza en tetanus (incl.de basisenting). Indien de hengsten niet of onvoldoende zijn ingeënt worden ze niet tot de keuring toegelaten. U dient het originele inentingsbewijs voor de keuring op het secretariaat te tonen. Dierenartsverklaringen die op de CHK worden toegefaxt worden niet geaccepteerd. Voor gedetailleerde vereiste informatie over de inentingen verwijzen we u naar de bijlage. DNA-ONDERZOEK: Van alle hengsten die in 2011 voor het eerst in het Stamboek worden ingeschreven zullen de DNApatronen worden vastgesteld. Haarmonsters worden na de 2 e bezichtiging van de ingeschreven hengsten getrokken. De kosten voor dit onderzoek komen ten laste van de eigenaar van de hengst. Vanuit het stamboekkantoor kan de eigenaar een factuur tegemoet zien. DNA-ONDERZOEK HENGSTENMOEDERS EN -VADERS: Van alle hengsten die in 2011 voor het eerst in het Stamboek worden ingeschreven zullen het DNApatroon van de moeders en, indien niet bekend, ook van de vaders moeten worden vastgesteld ( voor 18 maart 2011). De eigenaren van de betreffende hengsten op wiens naam deze in de catalogus

2 staan vermeld, dienen alle medewerking hieraan te verlenen. De kosten voor dit onderzoek komen ten laste van de eigenaar van de jonge hengst. Inschrijving van hengsten vindt plaats onder voorbehoud van de uitslag van het DNA-onderzoek. SPERMA-ONDERZOEK: De voor het Verrichtingsonderzoek aangewezen NWR hengsten en de nieuw in het Stamboek ingeschreven WPBR-hengsten dienen op sperma te worden onderzocht. De uitslag van de sectie NWR-hengsten dient bekend te zijn op de datum van toelating tot het verrichtingsonderzoek Voor de sekties A, B, C en D geldt, dat er spermaonderzoek op vrijwillige basis kan plaatsvinden. De kosten voor dit onderzoek komen ten laste van de eigenaar van de jonge hengst. Vanuit de faculteit kan de eigenaar een faktuur tegemoet zien. Een afspraak op de faculteit te Utrecht kunt u op 12 februari bij het keuringsecretariaat ter plekke regelen. Inschrijving van hengsten vindt plaats onder voorbehoud van de uitslag van het spermaonderzoek. Het bestuur heeft besloten het resultaat van het spermaonderzoek te publiceren. TRAINING: Alle nieuw te keuren hengsten zullen na aanwijzing voor de 2 e bezichtiging aan een veterinaire inspectie worden onderworpen en zullen tevens op een harde ondergrond moeten worden getoond. U dient uw hengst(en) op dit onderdeel te trainen zowel op de rechte lijn, als op de voltes (6 tot 10 meter middellijn). BEGELEIDING EN KLEDINGVOORSCHRIFTEN De begeleiders dienen correct gekleed in het wit in de keuringsbaan te verschijnen. Bij de individuele presentatie is een tweede begeleider, eveneens in het wit, toegestaan, niet bij het rondstappen in de groep. Binnen de keuringsbaan is een zweepje met een maximum lengte van 75 cm óf een rammeldoosje toegestaan. Andere hulpmiddelen zijn verboden. TOILET EN BESLAG Voor het toilet gelden de volgende regels: Invlechten: Sektie A,B,C en D invlechten van manen en/of staart niet toegestaan. Sektie NWR en WPBR: invlechten van manen en staart toegestaan. Normaal beslag toegestaan alleen voor NWR en WPBR hengsten. Het is verboden de staartdracht van de pony s kunstmatig te verhogen op straffe van uitsluiting. 32-DAGEN TEST: Deze test zal plaatsvinden van 21 maart tot en met 23 april 2011 in het KNHS Centrum te Ermelo. SPORTGEGEVENS VAN INGESCHREVEN HENGSTEN EN HENGSTENMOEDERS: In de catalogus zullen de verrichtingsresultaten van IBOP-proeven van de moeders van de opgegeven hengsten, indien de eigenaren deze bij aanmelding verstrekken, vermeld worden. Naast deze gegevens is het mogelijk sportgegevens te vermelden van zowel de hengstenmoeders als van de hengsten zelf. De eigenaar dient hiertoe een bewijs van een van de basisorganisaties op te sturen aan het Stamboekkantoor voor 1 januari Hiervoor komen alle pony s in aanmerking, die startgerechtigd zijn in de klasse L (dressuur, springen en/of mennen) of hoger. Van de hengsten die de IBOP-proef hebben afgelegd zullen de behaalde cijfers in de catalogus worden vermelden. HENGSTEN JAARGANG 2010: Alle hengsten van de jaargang 2010 moeten verplicht ter keuring verschijnen voor definitieve goedkeuring. De hengsten moeten aan de hand gekeurd worden. Voor de sectie NWR geldt, dat de hengsten aan de hand én onder het zadel voorgesteld moeten worden. REEDS INGESCHREVEN HENGSTEN: Alle reeds in het stamboek ingeschreven hengsten die niet verplicht zijn aan de hengstenkeuring deel te nemen, kunnen op vrijwillige basis voor de hengstenkeuring worden opgegeven. Deze vrijwillig getoonde hengsten worden niet geprimeerd doch uitsluitend geplaatst, de eerste en tweede

3 geplaatste hengsten kunnen wel gewoon aan de kampioenskeuring deelnemen. Er is voor deze hengsten geen inschrijfgeld verschuldigd. Alleen die hengsten die worden opgegeven (schriftelijk) zullen in de catalogus worden opgenomen. KAMPIOENSKEURINGEN: Evenals op de afgelopen hengstenkeuring zullen er in 2011 kampioenskeuringen plaatsvinden. Deze keuringen welke per sectie worden gehouden, staan open voor alle reeds ingeschreven hengsten. FOKWAARDEBEPALING: Stamboekhengsten die voldoen aan de criteria voor toekenning van een fokpremie, worden op de Hengstenkeuring verwacht voor de uitreiking daarvan. ZADELRUBRIEK: Het is mogelijk om op vrijwillige basis in het Stamboek ingeschreven hengsten (alle secties) op te geven voor een zadelrubriek. Dit kan schriftelijk opgegeven worden aan het stamboekkantoor voor 1 januari Vergeet u niet de naam van de ruiter of amazone te vermelden! KEURINGSRAPPORTEN: Een eigenaar heeft het recht om binnen 8 dagen na de keuring schriftelijk een keuringsrapport aan te vragen bij het stamboekkantoor te Harderwijk. Dit is alleen van toepassing voor hengsten, die niet in het Stamboek ingeschreven worden (nieuwe jaargang 2011). HUUR BOXEN: Evenals voorgaande jaren is het ook nu weer mogelijk boxen te reserveren in het KNHS-Centrum te Ermelo. De kosten bedragen incl BTW per box per dag. Reserveren (schriftelijk) is mogelijk tot en met 1 januari 2011 op het stamboekkantoor te Harderwijk, Stephensonstraat 25A-27, 3846 AK Harderwijk en postbus 156, 3840 AD Harderwijk. Wij attenderen u erop dat er een beperkt aantal boxen beschikbaar is. Dus is ons advies: reserveer zo snel mogelijk! OVERNACHTING: Evenals voorgaande jaren is het ook nu weer mogelijk op het KNHS Centrum te overnachten. De kosten bedragen 35,- (inclusief een toegangskaart voor zaterdag ) per persoon per nacht. Dit bedrag is inclusief een ontbijt. Reserveren is mogelijk tot en met 25 januari 2011 op het stamboekkantoor te Harderwijk. DAGINDELING: De volgorde van keuren wordt t.z.t. gepubliceerd in het Welsh Magazine, website en in de catalogus.

4 TARIEVEN: De in deze algemene voorwaarden genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad op 11 december OVERIGE Deelnemers dienen de aanwijzingen van de functionarissen stipt op te volgen. Bij afwijking kan het bestuur sancties treffen. De beslissing van de jury is bindend. Het NWPCS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongelukken op het keuringsterrein of in onmiddellijke omgeving daarvan ontstaan. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie. Door het enkele feit van inschrijving voor de keuring verklaart de deelnemer zich aan bovenstaande bepalingen te onderwerpen.

5 AANGIFTE FORMULIER CHK 2011 Naam hengst : Registratienummer: Chipnummer: SECTIE: Lidnr. + naam en volledig adres van de eigena(a)r(en) :... Ten behoeve van het DNA-onderzoek bent u verplicht de naam, het volledige adres en telefoonnummer van de huidige eigenaar van de moeder van uw hengst te vermelden Ondergetekende, als eerste op dit formulier vermeld als eigenaar, verklaart mede namens eventuele mede-eigenaren kennis te hebben genomen van de voorwaarden hengstenkeuring 2011 en daarmee akkoord te gaan c.q. zich daaraan te zullen houden en zich te onderwerpen aan de door het Welsh Bestuur te bepalen tijd en plaats waarop de hengst dient te worden voorgebracht. Huur boxen Vrijdag 11 februari :. (aantal) (incl overnachting vrij/za ja/nee*) Zaterdag 12 februari :. (aantal) * doorstrepen wat niet van toepassing is Plaats : Datum :.... Handtekening :.. INSCHRIJFFORMULIEREN ZONDER ORIGINEEL AFSTAMMINGSBEWIJS WORDEN NIET GEACCEPTEERD. INSCHRIJFFORMULIEREN DIENEN VOOR 20 DECEMBER 2010 OP HET STAMBOEKKANTOOR TE ZIJN ONTVANGEN.

6 INFORMATIE OVER DE MOEDERLIJN VAN DE OPGEGEVEN HENGST

7 Bijlage Voorschriften voor een juiste influenza enting - Een juist uitgevoerde basis influenza enting bestaat uit twee entingen die door een dierenarts worden toegediend en in het paardenpaspoort op de juiste plaats worden ingeschreven. - De inschrijving dient minimaal voorzien te zijn van de datum van inenting, de bijbehorende sticker van de enting en de handtekening en stempel van de dierenarts. - De tijd tussen de eerste en de tweede enting van de basisenting dient niet minder dan 21 dagen en niet meer dan 92 dagen te zijn. - Na de basisenting dient de enting tegen influenza binnen de 365 dagen te worden herhaald. Ook deze entingen dienen volgens voorschrift in het paspoort te worden ingeschreven. - Indien de periode tussen de entingen langer dan 365 dagen bedraagt, dient een nieuwe basisenting te worden gegeven. - Inentingen die vanuit een ander document worden overgenomen in het paardenpaspoort dienen geheel overgenomen te worden zodat kan worden nagegaan of het dier inderdaad volgens de voorschriften is ingeënt. De entingen kunnen per opdracht door de inschrijvende dierenarts worden ingeschreven en getekend. - Eventueel kan door de inschrijvende dierenarts een korte, gedateerde en getekende verklaring in het paspoort worden opgenomen, waardoor duidelijk wordt dat de basisenting in het verleden conform voorschrift is gegeven, en er geen periode langer dan 365 dagen tussen de vervolg entingen is geweest. - De laatste enting die in het paspoort is ingeschreven dient minimaal 7 dagen voor eerste dag van de keuring plaatsgevonden te hebben.

Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2016

Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2016 Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2016 Hierbij nodigt het bestuur u uit uw hengst van minimaal 3 jaar of ouder en nog niet ingeschreven in het Stamboek ter inschrijving in het Stamboek aan

Nadere informatie

Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2017

Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2017 Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2017 Het Interim-bestuur van het NWPCS nodigt u graag uit uw hengst van minimaal 3 jaar of ouder en nog niet ingeschreven in het Stamboek ter inschrijving

Nadere informatie

Art. 1 Dit reglement neemt de terminologie over van de Statuten en de daarop rustende Reglementen van de Vereniging.

Art. 1 Dit reglement neemt de terminologie over van de Statuten en de daarop rustende Reglementen van de Vereniging. Keuringsreglement Inleidende bepalingen Art. 1 Dit reglement neemt de terminologie over van de Statuten en de daarop rustende Reglementen van de Vereniging. Art. 2 Dit reglement regelt de selectie en de

Nadere informatie

Keuringsreglement VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDS WELSH PONY EN COB STAMBOEK

Keuringsreglement VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDS WELSH PONY EN COB STAMBOEK Keuringsreglement VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDS WELSH PONY EN COB STAMBOEK Vastgesteld op 26 april 1996, bijgewerkt 17 juni 1996. Gepubliceerd in het Welsh Nieuws nr. 14 van juli 1996. Bijgewerkt: 1

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Artikel 1-Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen zijn onderdeel van het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Inhoudsopgave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Fokdoel Artikel 3 -Keuringen Algemeen Artikel 4 -Inschrijven en aanmelden voor keuringen

Nadere informatie

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2015. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2015. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw HENGSTEN- PLAN Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2015 Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw ALGEMEEN REGLEMENT Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Artikel 1. Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen NRPS keuringen behoren bij het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen worden voor de diverse

Nadere informatie

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw HENGSTEN- PLAN Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016 Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw ALGEMEEN REGLEMENT Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare

Nadere informatie

Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring

Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring Het hoofdbestuur van het Nederlands Shetland Pony Stamboek heeft de hierna volgende inschrijvings- en keuringsvoorwaarden van toepassing verklaard

Nadere informatie

Showreglement. Katten in competitie 23 Euro 20 Euro Nest (min. 3 kittens) 28 Euro 25 Euro Huiskatten 18 Euro 15 Euro 1 extra kooi 15 Euro

Showreglement. Katten in competitie 23 Euro 20 Euro Nest (min. 3 kittens) 28 Euro 25 Euro Huiskatten 18 Euro 15 Euro 1 extra kooi 15 Euro Prijzen inschrijvingen Showreglement Niet leden Leden Katten in competitie 23 Euro 20 Euro Nest (min. 3 kittens) 28 Euro 25 Euro Huiskatten 18 Euro 15 Euro 1 extra kooi 15 Euro Determinatie +3 Euro Catalogus

Nadere informatie

Falabella Stamboek Europa INSCHRIJFFORMULIER

Falabella Stamboek Europa INSCHRIJFFORMULIER Falabella Stamboek Europa INSCHRIJFFORMULIER EUROPESE FALABELLA MERRIE, HENGSTEN-, VEULENKEURING OP 27 augustus 2017: inschrijving sluit op 1 Augustus 2017! Stamboekopname, conform rubrieken stamboekopname

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA REGIONALE KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2017 (o.v.b. aanname voorstel in ALV 2017)

VRAAGPROGRAMMA REGIONALE KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2017 (o.v.b. aanname voorstel in ALV 2017) VRAAGPROGRAMMA REGIONALE KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2017 (o.v.b. aanname voorstel in ALV 2017) Hierbij bieden wij U het vraagprogramma aan voor de Regionale Keuringen en Centrale Keuring in 2017. De

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit NRPS Hengstenkeuring 2015/2016 november 2015

Uitvoeringsbesluit NRPS Hengstenkeuring 2015/2016 november 2015 Uitvoeringsbesluit NRPS Hengstenkeuring 2015/2016 november 2015 Artikel 1. Algemeen 1. Onder De NRPS Hengstenkeuring wordt verstaan een eerste, een tweede en een derde bezichtiging, de nakeuring en de

Nadere informatie

Premiekeuringen 2017 (Digitale opgave)

Premiekeuringen 2017 (Digitale opgave) Premiekeuringen 2017 (Digitale opgave) Data keuringen Keuring- en sluitingsdata Regionale keuringen 2017 AFD. NOORD 24 juni R.K. Exloo secties A, B, NWR en WPBR 4 juni 29 juli R.K. Tolbert secties A, B,

Nadere informatie

PRE stamboek Nederland Vereniging van het Spaanse paard in Nederland

PRE stamboek Nederland Vereniging van het Spaanse paard in Nederland Verkorte reglementen Concurso Morfológico 2014: 1. U moet voldaan hebben aan de financiële verplichtingen zoals betaling voor deelname aan het Concurso morfologico en/of achterstallige betalingen. Indien

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring 2018

Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring 2018 Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring 2018 Het hoofdbestuur van het Nederlands Shetland Pony Stamboek heeft de hiernavolgende inschrijvings- en keuringsvoorwaarden van toepassing verklaard

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met

Nadere informatie

1) verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands

1) verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands Stamboekreglement Art. 1 Het Stamboekreglement regelt de registratie van Welsh Pony s, Cobs, Welsh part-bred pony s en Nederlandse Welsh Rijpony s. Dit reglement is gebaseerd op artikel 11 van de Statuten

Nadere informatie

Prijzen inschrijvingen. Showreglement

Prijzen inschrijvingen. Showreglement Prijzen inschrijvingen Showreglement Niet leden Leden Katten in competitie 21 Euro 18 Euro Nest (min. 3 kittens) 24 Euro 21 Euro Huiskatten 17 Euro 14 Euro 1 extra kooi 15 Euro Determinatie +3 Euro Catalogus

Nadere informatie

De veterinaire inspectie geschiedt aan de hand van een standaardformulier waarbij de uitkomsten van de veterinaire inspectie kunnen worden vermeld.

De veterinaire inspectie geschiedt aan de hand van een standaardformulier waarbij de uitkomsten van de veterinaire inspectie kunnen worden vermeld. Veterinaire Jaarrapportage 2016 Evaluatie veterinaire inspecties stamboekopname merries. Evenals in vorige jaren zijn de merries die in aanmerking kwamen voor Stamboekopname voorafgaand aan de beoordeling

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00 SGW Ysselsteyn imburgs kampioenschap Eventing YSSESTEYN ( 5813E ) 5-10-2013-6-10-2013 VP00012 Status : Goedgekeurd Wedstrijd goedgekeurd op : 19-6-2013 Outdoor Pony & Paard Categorie 3 Openstelling : Onbeperkt

Nadere informatie

Vereniging Barockpinto Studbook KVK nr. 01144654

Vereniging Barockpinto Studbook KVK nr. 01144654 Keuringsreglement Vereniging Barockpinto Studbook Hoofdstraat 51, 7981 AD, Diever - The Netherlands - +31 (0) 6 52 33 22 54 E-mail: info@barockpintostudbook.com - Website: www.barockpintostudbook.com Huishoudelijk

Nadere informatie

4. Na sluitingsdatum van de aanmelding is het niet meer mogelijk paarden toe te voegen of te wijzigen (datum poststempel geldt).

4. Na sluitingsdatum van de aanmelding is het niet meer mogelijk paarden toe te voegen of te wijzigen (datum poststempel geldt). 1 REGLEMENT 2017 VAN HET INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAP VAN DE VOLBLOED LUSITANO WEDSTRIJD VAN MODEL EN GANGEN EN OPNAMEKEURING IN HET STAMBOEK VAN FOKDIEREN Het internationale kampioenschap van de volbloed

Nadere informatie

Vereniging Barockpinto Studbook KVK nr. 01144654

Vereniging Barockpinto Studbook KVK nr. 01144654 Registratie Reglement Vereniging Barockpinto Studbook Hoofdstraat 51, 7981 AD, Diever - The Netherlands - +31 (0) 6 52 33 22 54 E-mail: info@barockpintostudbook.com - Website: www.barockpintostudbook.com

Nadere informatie

Vergeet uw paarden paspoort niet, als u met de paarden de weg opgaat!

Vergeet uw paarden paspoort niet, als u met de paarden de weg opgaat! STAPPENPLAN KEURING Vergeet uw paarden paspoort niet, als u met de paarden de weg opgaat! Paard niet correct geënt, paard kan niet worden gekeurd Er wordt door ons streng gecontroleerd op de entingen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KWPN-aanlegonderzoek. Definities

Algemene voorwaarden KWPN-aanlegonderzoek. Definities Algemene voorwaarden KWPN-aanlegonderzoek Definities 1. KWPN: Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland te Ermelo aan de Beek 119, verder te noemen KWPN. 2. Opdrachtgever: De natuurlijke personen,

Nadere informatie

Protocol veterinaire inspectie

Protocol veterinaire inspectie Protocol veterinaire inspectie Vastgesteld in de Ledenraad op 12 november 2016 Protocol veterinaire inspectie. Inleiding Het doel van een veterinaire inspectie is inzicht te verkrijgen in de mogelijk aanwezige,

Nadere informatie

NATIONALE C-SHOW VERENIGING ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN IN NEDERLAND. TERREIN: ZILFIA S HOEVE, Houten Fortweg 13

NATIONALE C-SHOW VERENIGING ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN IN NEDERLAND. TERREIN: ZILFIA S HOEVE, Houten Fortweg 13 NATIONALE C-SHOW 2016 VERENIGING ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN IN NEDERLAND TERREIN: ZILFIA S HOEVE, Houten Fortweg 13 AANVANG SHOW 09.30 uur Aanvang Premiekeuring 08.30 uur ZATERDAG 23 JULI 2016 De gegevens

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK"

REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK" artikel 1: Dit reglement bestaat uit: A. Stamboekreglement B. Keuringsreglement. A. STAMBOEKREGLEMENT: DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

Nadere informatie

Reglement hengstenkeuring 2015

Reglement hengstenkeuring 2015 Reglement hengstenkeuring 2015 De hengstenkeuring vindt 2 maal per jaar plaats: de voorjaarskeuring in maart en de najaarskeuring in oktober. 1. De hengsten die gebruikt zullen worden voor de openbare

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van maandag 19 juni t/m maandag 3 juli 2017 Via (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van maandag 19 juni t/m maandag 3 juli 2017 Via  (met een toegestuurd code) Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 26-29 juli 2017 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras) Afmeting losrijring:

Nadere informatie

Algemene informatie Provinciale keuringen

Algemene informatie Provinciale keuringen Algemene informatie Provinciale keuringen Belangrijke mededelingen Paarden en pony's mogen aan één provinciale keuring per jaar deelnemen. De tijdsindeling van elke keuring wordt op de NRPS-website bekend

Nadere informatie

Hippiade Voltige 2016 Versie 20 juni 2016

Hippiade Voltige 2016 Versie 20 juni 2016 Datum: Vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus 2016 Accommodatie: Secretariaat: KNHS-Centrum Ermelo Prinses Amalia Hal De Beek 125 3852 PL ERMELO KNHS-Afdeling Evenementen Tel: 0577 408 381 E-mail:

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code) Wedstrijd: Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 22 juli t/m 25 juli 2015 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras)

Nadere informatie

INSCHRIJFPROCEDURE INDOOR AMBT DELDEN 2016

INSCHRIJFPROCEDURE INDOOR AMBT DELDEN 2016 Wedstrijd: Indoor Ambt Delden Locatie: Paardensportcentrum De Hoffmeijer Hoffmeijerweg 10 7495 RZ Ambt Delden Wedstrijddatum: 31 januari t/m 6 februari 2016 Afmeting hoofdring: Indoor 65 m x 25 m (zand)

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 secretariaat PFKB Litas 8, 4871 BM Etten-Leur Telefoon: 06 22 745 882 Email: secretariaat@pfkb.nl Website: www.pfkb.nl Bank nr. NL09 RABO 0102 3969 73 UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 Op zondag

Nadere informatie

DE TWENTSE RUITERDAGEN R.J.V. en P.C. DE BÖGELSCAMP VRAAGPROGRAMMA

DE TWENTSE RUITERDAGEN R.J.V. en P.C. DE BÖGELSCAMP VRAAGPROGRAMMA DE TWENTSE RUITERDAGEN R.J.V. en P.C. DE BÖGELSCAMP VRAAGPROGRAMMA Wedstrijdnr.: VP Plaats: Saasveld Wedstrijddatum: 5 t/m 12 november 2017 Lokatie: Manege de Ankerhal te Saasveld Categorie: 1 Parcoursbouwer:

Nadere informatie

Hoofdstelnummer De hoofdstelnummers kunnen bij het secretariaat afgehaald te worden. Alleen dieren met hoofdstelnummers worden gekeurd.

Hoofdstelnummer De hoofdstelnummers kunnen bij het secretariaat afgehaald te worden. Alleen dieren met hoofdstelnummers worden gekeurd. Algemene informatie Provinciale keuringen Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: * Veulenboek: Nakomelingen van goedgekeurde of door het NRPS erkende hengsten, mits er aan het

Nadere informatie

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014 Vraagprogramma Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement evenement locatie datum finale basis dressuur klasse Z2 Outdoor Gelderland Nationaal Sportcentrum

Nadere informatie

1. Tijdsindeling keuring / aanvaarding Arabo-Friezen en Test-boek/Sportboek hengsten 12 maart 2016

1. Tijdsindeling keuring / aanvaarding Arabo-Friezen en Test-boek/Sportboek hengsten 12 maart 2016 EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZW E.A.F.S T.a.v. Wilfrieda Smits Bleekstraat 11/501 2800 Mechelen (Belgien) GSM: 0032 (0)0486 517682 Tel.: 0032 (0)15 410417 E-mail: arabo-friezen@telenet.be REGLEMENT

Nadere informatie

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ *

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ * Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek Postbus 190 8430 AD Oosterwolde www.new forestpony.nl 24e NATIONALE NEW FOREST SPORTDAG zaterdag 24 september 2016 KNHS-CENTRUM, ERMELO VRAAGPROGRAMMA De

Nadere informatie

FSE KEURING 27 AUGUSTUS 2017 VRAAGPROGRAMMA

FSE KEURING 27 AUGUSTUS 2017 VRAAGPROGRAMMA FSE KEURING 27 AUGUSTUS 2017 VRAAGPROGRAMMA Open voor FSE geregistreerde hengsten, merries, 1 en 2 jarige hengsten & merries en hengst- & merrieveulens Datum: 27 AUGUSTUS 2017 Locatie: Manege Groenewoude

Nadere informatie

Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society

Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society Artikel 1 Doel van de fokkerij De fokkerij van de Hackney is een zuivere rasfokkerij. Het doel van de society is alle fokdieren die voldoen

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Opening De voorzitter opent de avond en heet iedereen van harte welkom. Een maand geleden zijn de voorzitter en bestuursleden gekozen in een

Nadere informatie

Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2015) Wedstrijddatum: maart 2014

Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2015) Wedstrijddatum: maart 2014 Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2015) Wedstrijddatum: 12-15 maart 2014 Indoor Dressuur / Springen Categorie: 1 Paarden & Pony s beide Afmeting wedstrijdring:

Nadere informatie

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ *

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ * Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek Postbus 190 8430 AD Oosterwolde www.newforestpony.nl JUBILEUM EDITIE *25ste* NATIONALE NEW FOREST SPORTDAG Zaterdag 30 september 2017 Locatie: KNHS-CENTRUM,

Nadere informatie

Voorblad Vraagprogramma

Voorblad Vraagprogramma Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Voorblad Vraagprogramma Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: KNHS Regio: Wedstrijddatum: Accommodatiegegevens: Naam accommodatie: Postcode + plaats: Rotterdam

Nadere informatie

Hippiade Endurance 2017 Versie

Hippiade Endurance 2017 Versie Datum Vrijdag 25 augustus 2017 Accommodatie: Nationaal Hippisch Centrum De Beek 125 3852 PL ERMELO Secretariaat: KNHS-Afdeling Eventmanagement Tel: 0577 408 200 E-mail: eventmanagement@knhs.nl Wedstrijdnummer(s):

Nadere informatie

Vereniging Het Groninger Paard

Vereniging Het Groninger Paard Vereniging Het Groninger Paard www.hetgroningerpaard.nl Ballum (Ameland) 23 juli 2015 Regionale keuring Registratiebewijs bij stamboekopname of graadverhoging Wanneer uw paard is opgenomen in het stamboek

Nadere informatie

Algemene informatie Provinciale keuringen. Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats:

Algemene informatie Provinciale keuringen. Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: Algemene informatie Provinciale keuringen Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: * Veulenboek: Nakomelingen van goedgekeurde of door het NRPS erkende hengsten, mits er aan het

Nadere informatie

Sportdag. 28 april Nationale T.C.N. sportdag op Manege Groenewoude 19 juni Geachte participanten,

Sportdag. 28 april Nationale T.C.N. sportdag op Manege Groenewoude 19 juni Geachte participanten, 28 april 2011 Geachte participanten, De jaarlijkse T.C.N. sportdag wordt dit jaar niet gelijk met de stamboekdag gehouden, aangezien we de sportdag meer aandacht willen geven en de mensen die anders moeten

Nadere informatie

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM code PRDALG-01 versie 03 ingangsdatum 31-12-2015 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 01 06-07-2013 Eerste versie 02 01-10-2013 - Eerste versie omgezet naar juiste lay-out - Inhoudelijk niets gewijzigd.

Nadere informatie

Vraagprogramma. CH De Graafhorst dinsdag 31 mei Klasse BB, B, L, M, Z, ZZ

Vraagprogramma. CH De Graafhorst dinsdag 31 mei Klasse BB, B, L, M, Z, ZZ Vraagprogramma CH De Graafhorst dinsdag 31 mei 2016 Klasse BB, B, L, M, Z, ZZ algemene informatie type evenement landelijke springwedstrijd wedstrijdnummer evenement CH De Graafhorst data dinsdag 31 mei

Nadere informatie

Veekeuring Fryslân. 4. Alleen dieren die in de catalogus voorkomen doen mee aan de individuele keuring.

Veekeuring Fryslân. 4. Alleen dieren die in de catalogus voorkomen doen mee aan de individuele keuring. Veekeuring Fryslân Vraagprogramma * Deelname is opengesteld voor dieren uit de provincie Friesland. * Dieren dienen op de sluitingsdatum van de aangifte aanwezig te zijn op een UBN binnen de provincie

Nadere informatie

BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013

BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013 BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013 De laatste jaren werden er meer dan 100 hengsten aangeboden voor de kandidaat keuring BWP en kan er zeker en vast gesproken worden van kwaliteitsvolle en interessante

Nadere informatie

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015 Wedstrijdplaats: Indoor de Bergen (779694) Recreatiepark De Bergen Zoetendaal 6 5446 PW Wanroij Wedstrijddatum: 18-22 november 2015 Inschrijvingen: Digitaal inschrijven vanaf 26 oktober 2015 via www.concours.nl

Nadere informatie

VETERINAIRREGLEMENT KWPN

VETERINAIRREGLEMENT KWPN VETERINAIRREGLEMENT KWPN Artikel 1 -Algemeen 1. Dit reglement is van toepassing op alle bij het KWPN geregistreerde paarden en op alle paarden die deelnemen aan evenementen van het KWPN. Het Reglement

Nadere informatie

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2015

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2015 Vraagprogramma Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2015 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement basis dressuur klasse Z2 evenement Outdoor Gelderland locatie Nationaal Sportcentrum Papendal,

Nadere informatie

Reglement Subli Competitie 2017

Reglement Subli Competitie 2017 Reglement Subli Competitie 2017 ALGEMEEN 1. De Subli Competitie is een competitie voor vier en vijfjarige dressuurpaarden en staat open voor paarden van alle stamboeken. 2. De Subli Competitie bestaat

Nadere informatie

Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland

Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland Bestuur : J-H. Stadhouders Voorzitter S. Hoitsma Vice-voorzitter N. Lucius Penningmeester J-W. van Zon Secretaris J. Janssen Lid A. Schrauwen Lid M. van

Nadere informatie

Vraag & Antwoord MIDSUMMER DAIRY SHOW

Vraag & Antwoord MIDSUMMER DAIRY SHOW Vraag & Antwoord MIDSUMMER DAIRY SHOW Algemeen De hieronder genoemde criteria zullen als richtlijn gelden. Aangemelde dieren Aanmelding van vaarzen is mogelijk tot een maximale afkalfleeftijd van 32 maanden

Nadere informatie

16 juni 2011. Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2011. adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg.

16 juni 2011. Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2011. adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg. 16 juni 2011 Geachte participanten, De jaarlijkse T.C.N. stamboekdag wordt voor de 2 e maal op de manege Groenewoude te Woudenberg van Hetty de Koning en Rob de Wijs gehouden. Dit jaar is het op zondag

Nadere informatie

premie wordt gegeven aan hengsten die scoren van 55 tot 64,99%. Hengsten die lager scoren dan 55% worden niet geprimeerd en ontvangen geen dekbonnen.

premie wordt gegeven aan hengsten die scoren van 55 tot 64,99%. Hengsten die lager scoren dan 55% worden niet geprimeerd en ontvangen geen dekbonnen. Bij aankoop van een paard in België moet het paard volgende documenten hebben : een Europees paspoort met schets getekend door een veearts, een chipnummer en ingeschreven in de databank van het VCP. Beschikt

Nadere informatie

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek Inhoudspogave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Het NRPS Veulenboek Artikel 3 -Het NRPS Register A Artikel 4 -Het NRPS Register B Artikel 5 -Het NRPS

Nadere informatie

The Dragon Welsh Pony Show 2016

The Dragon Welsh Pony Show 2016 The Dragon Welsh Pony Show 2016 www.dragonwelshshow.com Keuringssecretariaat: Mevrouw Anette Poot, Remkettingweg 2A, 4054 MH, Echteld, Nederland Telefoon: 0031 (0)6 5465 39 67 E-mail: info@dragonwelshshow.com

Nadere informatie

Inbrengvoorwaarden KWPN Select Sale 2017 Springhengsten

Inbrengvoorwaarden KWPN Select Sale 2017 Springhengsten Algemeen 1. Deze Inbrengvoorwaarden KWPN Select Sale 2017 Spring Hengsten (hierna: Inbrengvoorwaarden ) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de stichting KWPN Select Sale (hierna: KSS )

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

Inbrengvoorwaarden KWPN Select Sale 2016 Dressuur Hengsten

Inbrengvoorwaarden KWPN Select Sale 2016 Dressuur Hengsten Algemeen 1. Deze Inbrengvoorwaarden KWPN Select Sale 2016 Dressuur (hierna: Inbrengvoorwaarden ) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de stichting KWPN Select Sale (hierna: KSS ) en degene

Nadere informatie

Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen)

Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen) Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen) Inleiding Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. De KNHS

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA DRESSUUR Outdoor Gelderland Trofee 2012 Versie 1

VRAAGPROGRAMMA DRESSUUR Outdoor Gelderland Trofee 2012 Versie 1 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement basis dressuur klasse Z2 evenement Outdoor Gelderland locatie De Steeg datum finale zaterdag 2 juni 2012 organisatie naam Outdoor Gelderland BV adres

Nadere informatie

Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2017) Wedstrijddatum: maart 2017

Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2017) Wedstrijddatum: maart 2017 Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: s-hertogenbosch (Brabanthallen tijdens Indoor Brabant 2017) Wedstrijddatum: 11-12 maart 2017 Indoor Dressuur / Springen Categorie: 3 Paarden & Pony s beide Afmeting wedstrijdring:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. 2. Dit uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK VZW

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK VZW HOOFDSTUK I Doel : Het fokken van een raszuiver Haflingerpaard Worden als raszuiver beschouwd : merrie s die 1 9/16 % of minder vreemd

Nadere informatie

Vraagprogramma Outdoor Gelderland Observatiewedstrijd Dressuur Pony s, Junioren & Young Riders Donderdag 5 juni 2014

Vraagprogramma Outdoor Gelderland Observatiewedstrijd Dressuur Pony s, Junioren & Young Riders Donderdag 5 juni 2014 Vraagprogramma Outdoor Gelderland Observatiewedstrijd Dressuur Pony s, Junioren & Young Riders Donderdag 5 juni 2014 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement evenement locatie datum observatiewedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE STAMBOEKHOUDING

REGLEMENT OP DE STAMBOEKHOUDING REGLEMENT OP DE STAMBOEKHOUDING 1. Registers Art. 1. De registers Van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger zijn: a. Veulenboekregister voor trekpaarden. b. Veulenboekregister

Nadere informatie

De Voorjaarsbeurs Oldambt

De Voorjaarsbeurs Oldambt 17, 18, 19 april 2015 Eextahal Scheemda De Voorjaarsbeurs Oldambt Wilt u zich als ondernemer presenteren bij een breed publiek? Meld u dan nu aan voor de voorjaarsbeurs Oldambt. In het voorjaar van 2015

Nadere informatie

De Bosbes. Algemene Voorwaarden. Versie 2

De Bosbes. Algemene Voorwaarden. Versie 2 De Bosbes Algemene Voorwaarden Versie 2 10-08-2016 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Algemeen... 4 Artikel 3 Eerste inschrijving... 4 Artikel 4 Reserveringssom... 5 Artikel 5 Betaling...

Nadere informatie

Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek

Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek pagina 1 (V2004/10APCcwk-minipaarden.nl) Regelgeving van het N.M.P.R.S ALGEMEEN 1. Ieder lid of donateur van het N.M.P.R.S. zal zich houden aan de statuten, vastgelegd in het verenigingscontract, waarvan

Nadere informatie

53e IICH Groningen Zuidbroek

53e IICH Groningen Zuidbroek ZUIDBROEK Stichting Ruitersport Noord Nederland (V30156) 21-12-2014-10-1-2015 Fred Schutter VP0054694 06-15514706 Status: Goedgekeurd info@iichgroningen.nl Datum goedgekeurd: 14-10-2014 www.iichgroningen.nl

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Open Nederlandse Politie. Kampioenschappen Zondag 3 juli 2016 te Enschede

Open Nederlandse Politie. Kampioenschappen Zondag 3 juli 2016 te Enschede Open Nederlandse Politie Kampioenschappen 2016 Zondag 3 juli 2016 te Enschede 1 Op zondag 3 juli 2016 worden wederom de Open Nederlandse Politie Kampioenschappen verreden. Hierbij nodigen wij ruiters en

Nadere informatie

Programma Bathmen te Paard 2015

Programma Bathmen te Paard 2015 Programma Bathmen te Paard 2015 ALGEMEEN Accommodatie : Manege t Ruiterkamp, Koekendijk 20, 7434 CK te Bathmen Afmeting hoofdring : 35 x 60 meter Afmeting losrijring : 35 x 40 meter Datum : dinsdag 3 t/m

Nadere informatie

KNHS Kampioenschappen Samengesteld L,M,Z Paarden 2011

KNHS Kampioenschappen Samengesteld L,M,Z Paarden 2011 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Vraagprogramma KNHS Kampioenschappen Samengesteld L,M,Z Paarden 2011 Data: vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2011 Plaats: Barchem Organisatie: Stichting

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAARDIGHEID & MENNEN DRESSUUR

WEDSTRIJDREGLEMENT VAARDIGHEID & MENNEN DRESSUUR WEDSTRIJDREGLEMENT VAARDIGHEID & MENNEN DRESSUUR Versie April 2017 Artikel 1 De pony s 1.1 Onder pony s worden verstaan merries, hengsten en ruinen die voldoen aan de rasstandaard en/of geregistreerd (in

Nadere informatie

Vraagprogramma 56 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

Vraagprogramma 56 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Vraagprogramma 56 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Wedstrijdplaats:Zuidbroek Wedstrijddatum:20 t/m 30 december 2017 en 2 t/m 6 januari 2018 Bijzonderheden: Het officiële door de KNHS

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT KFPS 2009

KEURINGSREGLEMENT KFPS 2009 KEURINGSREGLEMENT KFPS 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 2 KFPS-leden en ten naamstelling registratiebewijs Artikel 3 Soorten keuringen Artikel 4 Keuringsrubrieken Artikel 5 Het keuren

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE TEUGEL RUBRIEKEN

WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE TEUGEL RUBRIEKEN WEDSTRIJDREGLEMENT LANGE TEUGEL RUBRIEKEN Versie November 2016 Artikel 1 De pony s 1.1 Onder pony s worden verstaan merries, hengsten en ruinen die voldoen aan de rasstandaard en/of geregistreerd (in het

Nadere informatie

Concept Vraagprogramma (versie 6 november 2013) Indoor de Bergen 2013

Concept Vraagprogramma (versie 6 november 2013) Indoor de Bergen 2013 Wedstrijdplaats: Indoor de Bergen (779694) Recreatiepark De Bergen Zoetendaal 6 5446 PW Wanroij Wedstrijddatum: 13-17 november 2013 Inschrijvingen: Digitaal inschrijven vanaf 4 oktober 2013 via www.concours.nl

Nadere informatie

2.1. Als leidend beginsel geldt het reglement in verband met de selectie 19.. van de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus (K.M.S.H.).

2.1. Als leidend beginsel geldt het reglement in verband met de selectie 19.. van de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus (K.M.S.H.). Reglement Selectiekeuring Artikel 1 1.1. De selectiekeuring heeft tot doel zoveel mogelijk gegevens over de Leonbergers in België te verzamelen. De selectiekeuring staat open voor alle fokkers en liefhebbers

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013 www.trec-raalte.nl Welkom bij de eerste editie van TREC Raalte! De locatie van deze wedstrijd is het terrein van manegebedrijf Stal t Reelaer in Raalte. Een mooie uitvalsbasis

Nadere informatie

Welsh Pony & Cob Vereniging Erkend stamboek voor de Welsh Erkend EU-paspoort uitgevende instantie opgericht in 1970 Official WPCS Daughter Society

Welsh Pony & Cob Vereniging Erkend stamboek voor de Welsh Erkend EU-paspoort uitgevende instantie opgericht in 1970 Official WPCS Daughter Society Welsh Pony & Cob Vereniging Erkend stamboek voor de Welsh Erkend EU-paspoort uitgevende instantie opgericht in 1970 Official WPCS Daughter Society AANVRAAG PASPOORT Goedgekeurd door bestuur WPCV, 20-09-2016

Nadere informatie

Dopingreglement K.V.T.H.

Dopingreglement K.V.T.H. Dopingreglement K.V.T.H. BIJLAGE F Art. 1: Algemeen 1. Dit reglement moet worden beschouwd als een reglement bedoeld in artikel 11 van de statuten. Derhalve wordt dit reglement vastgesteld door het hoofdbestuur.

Nadere informatie

COMPETITIEBEPALINGEN ROELOFSEN RAALTE SALLAND CUP 2012 versie 4. 16 maart 2012 Manege Bartels, Mariënheem

COMPETITIEBEPALINGEN ROELOFSEN RAALTE SALLAND CUP 2012 versie 4. 16 maart 2012 Manege Bartels, Mariënheem versie 4 16 maart 2012 Manege Bartels, Mariënheem Algemene informatie type evenement evenement CSI Salland locatie Manege Bartels, Mariënheem datum vrijdag 16 maart 2012 Organisatie naam CSI Salland 2**

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

GEITENFOKVERENIGING "DE DAGERAAD"

GEITENFOKVERENIGING DE DAGERAAD Beste Geitenvrienden, Wij zijn van plan om een keuring te organiseren voor C.W. waardige en N.C.W. waardige dieren. De locatie is: Manege Van de Fam Heuvelink Vordenseweg 22 7231 PB Warnsveld Tel: 0575-521921

Nadere informatie