Kern: handelwijze huisarts met betrekking tot het voorschrijven van een klysma, niet alert zijn op bijwerkingen van morfine en bejegening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kern: handelwijze huisarts met betrekking tot het voorschrijven van een klysma, niet alert zijn op bijwerkingen van morfine en bejegening."

Transcriptie

1 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak februari 2013 Kern: handelwijze huisarts met betrekking tot het voorschrijven van een klysma, niet alert zijn op bijwerkingen van morfine en bejegening. De klachten houden in: 1. Klaagster verwijt de huisarts dat hij dat hij de toediening van het klysma over heeft gelaten aan haar buurvrouw. Verweerder had dit, vanwege het risico op darmperforatie, nooit mogen doen. 2. De huisarts was op de hoogte van de pijnstillers en als arts bekend met de bijwerkingen daarvan. Hij had bij klaagster naar darmproblemen moeten informeren en maatregelen moeten treffen. 3. Vanaf het moment van ziekenhuisopname, 21 februari 2011, tot en met de afspraak op 19 juli 2012 heeft de huisarts geen enkele interesse getoond in klaagster. De commissie verklaart de klacht over de toediening van het klysma, nu het een zogenoemd zelfzorggeneesmiddel betreft, ongegrond. De klacht over de bijwerkingen van de morfine en bejegening worden (gedeeltelijk) gegrond verklaard. DE PROCEDURE Bij brief van 14 augustus 2012, door de commissie ontvangen op 29 augustus 2012, heeft klaagster een klacht ingediend jegens verweerder. Klaagster heeft op 2 september 2012 de klachtencommissie schriftelijk gemachtigd de klacht voor te leggen aan verweerder en heeft hierbij tevens de klachtencommissie gemachtigd alle relevante gegevens betreffende de klacht op te vragen. De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken: de klachtbrief van 14 augustus 2012, het verweerschrift van verweerder van 27 september 2012; de repliek van klaagster van 19 oktober 2012; de dupliek van verweerder van 9 november Op 9 januari 2013 vond een hoorzitting plaats. Klaagster was aanwezig, bijgestaan door mevr. A. van CliëntenBelang; verweerder was aanwezig, vergezeld door mevr. B., collegahuisarts. Na de zitting heeft de commissie aan verweerder verzocht om enkele documenten uit het medisch dossier van klaagster te overleggen. De commissie heeft deze documenten op 21 januari 2013 ontvangen. Klaagster is de mogelijkheid geboden om te reageren op de documenten. Van deze gelegenheid heeft klaagster geen gebruik gemaakt. De uitspraak is vervolgens vastgesteld op 6 februari

2 DE FEITEN De klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klaagster is op 16 december 2010 in de kliniek te C. (hierna: de kliniek) aan haar pols geopereerd. Op 4 februari 2011 heeft er eveneens een ingreep aan de pols van klaagster plaatsgevonden. Klaagster is vervolgens op 5 februari 2011 weer ontslagen uit de kliniek. Vanwege de pijn aan haar geopereerde pols kreeg klaagster op 7 februari 2011 door de kliniek (orthopeed) Oxynorm en Oxycontin (hierna: morfine) voorgeschreven. Deze recepten gingen niet gepaard met een recept voor laxantia. Op 16 februari 2011 heeft verweerder een herhaalrecept uitgeschreven voor morfine. Dit recept ging niet gepaard met een recept voor laxantia. Op 21 februari is verweerder gebeld door de buurvrouw van klaagster. Aanleiding voor het telefonisch contact waren de obstipatie klachten bij klaagster. Het journaal van die dag vermeldt: S: tel buurvrouw: zit verstopt, gaat niet meer. Denkt aan morfine. wil laxans. Patiënt zelf aan de lijn gevraagd: obstipatieklachten aantal dagen, echter ook wel pijn soms in buik erbij. Pijn aan pols. zit er door. Pols gaat niet goed. heeft geen laxans bij de morfine E: - mogelijk obstipatie P: start klysma, vast klysma nemen. Kom tussen de middag toch ook visite voor beoordeling buik en pols verhaal te horen. Verweerder heeft vervolgens een Docusinezuur/Sorbitol Klysma (Klyx clysma) van 120 ml voorgeschreven en een visite voor dezelfde dag afgesproken. De buurvrouw van klaagster heeft het klysma bij de apotheek opgehaald en aan klaagster toegediend. Klaagster is daarna met ernstige buikklachten per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis is de conditie van klaagster verslechterd en is een darmperforatie, waarschijnlijk ten gevolge van de toediening van het klysma, gediagnosticeerd. DE KLACHT De klachten van klaagster zijn de volgende: 1. Klaagster verwijt verweerder dat hij de toediening van het klysma over heeft gelaten aan haar buurvrouw. Verweerder had dit, vanwege het risico op darmperforatie, nooit mogen doen. 2. Verweerder was op de hoogte van de pijnstillers. Verweerder is als arts bekend met de bijwerkingen daarvan en had bij klaagster naar darmproblemen moeten informeren en maatregelen moeten treffen. 3. Vanaf het moment van ziekenhuisopname, 21 februari 2011, tot aan haar afspraak op 19 juli 2012 met verweerder heeft hij geen enkele interesse getoond in klaagster. Tijdens het gesprek op 19 juli 2012 heeft verweerder geen moment zijn medeleven getoond maar op kille toon de schuld in de schoenen van klaagster geschoven. 2

3 Klaagster licht haar klacht als volgt toe. Klaagster heeft tengevolge van de pijn aan haar pols opiaten voorgeschreven gekregen. Klaagster stelt dat van deze middelen bekend is dat zij gepaard gaan met darmverstopping. Op 21 februari 2011 had klaagster hevige buikpijn en verstopping in haar darmen. Klaagster voelde zich ook ziek door de pijn aan haar pols. Klaagster heeft haar buurvrouw gebeld en deze heeft om ongeveer 8.30 uur contact opgenomen met de praktijk van verweerder. Verweerder heeft het advies gegeven om een klysma toe te dienen en gezegd dat hij tegen uur langs zou komen. In tegenstelling tot wat verweerder beweert heeft klaagster niet met hem gesproken. Klaagster wist van niets toen de buurvrouw, na ongeveer tien minuten te zijn weggeweest, met het klysma aan kwam. Zij voelde zich volledig overvallen. De buurvouw van klaagster heeft het klysma toegediend en dit is vreselijk misgegaan. Ondanks het feit dat klaagster veel pijn had heeft de buurvrouw toch doorgezet tot klaagster begon te bloeden en over moest geven. De buurvrouw heeft vervolgens 112 gebeld en klaagster is met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Klaagster is op 22 februari 2011 met spoed geopereerd. Er is een stukje darm verwijderd en klaagster heeft een stoma gekregen. De chirurg had eigenlijk niet verwacht dat zij het zou overleven. Na een revalidatieperiode in een verpleegtehuis is klaagster op 19 april 2011 weer naar huis gegaan. Op 3 oktober 2011 is getracht om het stoma op te heffen. Dit is mislukt en klaagster heeft een dunnedarmstoma gekregen. Op 12 december 2011 is getracht om dit stoma op te heffen. Uiteindelijk kreeg klaagster van de chirurg te horen dat de darmperforatie door het klysma is veroorzaakt. Er is geen verbetering van haar buik meer mogelijk. Klaagster ondervindt nog dagelijks de gevolgen hiervan. Klaagster had op 19 juli 2012 een afspraak met verweerder. Vanaf december 2010 had klaagster geen contact meer met hem gehad. Verweerder is nooit langs gekomen en heeft nooit iets van zich laten horen. Klaagster wilde weten of verweerder haar buurvrouw toestemming had gegeven om het klysma toe te dienen. Tijdens dit gesprek heeft verweerder geantwoord dat er iemand van de praktijk bij klaagster is langs geweest. Verweerder heeft eveneens bevestigd dat hij de buurvrouw van klaagster toestemming heeft gegeven om het klysma toe te dienen: iedereen mag dit doen volgens verweerder. Verweerder zei dat klaagster maar stop tegen de buurvrouw had moeten roepen en dat het haar eigen schuld was. HET VERWEER Verweerder heeft zich verweerd door onder meer het volgende, zakelijk en samengevat weergegeven, aan te voeren. Verweerder is op 21 februari 2011 door de buurvrouw van klaagster gebeld met de vraag om laxans. Verweerder heeft daarop klaagster zelf aan de telefoon gevraagd. Bij navraag 3

4 bleek hem dat er bij de start van morfine geen laxans door de orthopeed is voorgeschreven. Klaagster had al een paar dagen obstipatieklachten. Verweerder heeft klaagster voorgesteld vast een klysma te proberen en meegedeeld dat hij na het ochtendspreekuur op visite zou komen. Verweerder heeft de vraag om laxans geëxploreerd om acute zaken op dat moment uit te sluiten. Verweerder heeft besloten om op visite te gaan ter beoordeling van de effecten van het klysma, ter beoordeling of er iets anders aan de hand is en in verband met de (klachten aan de) pols van klaagster. Verweerder stelt dat het voorgeschreven klysma een klysma is dat mensen zelf thuis kunnen toedienen of, hetgeen niet ongebruikelijk is, een ander toe laten dienen. Het betreffende klysma is volgens verweerder eveneens in de vrije verkoop bij apotheek of drogist. Het klysma is thuis door de buurvouw gegeven, daar is iets fout gegaan. Verweerder kan zich niet precies herinneren wat hij tegen de buurvrouw heeft verteld, maar standaard informeert hij op welke wijze een klysma gegeven dient te worden. Toen de huisarts in opleiding (HAIO) kwam om het afgesproken huisbezoek af te leggen, was klaagster al opgenomen. Verweerder geeft aan dat de orthopeed morfine heeft voorgeschreven zonder laxans en dat dit ook door de apotheek niet is onderkend. De praktijk van verweerder was nog niet door de orthopeed geïnformeerd. Door verweerder is op 16 februari 2011 een herhaalrecept voor morfine uitgeschreven en de medicatie is door de apotheek bij klaagster thuis bezorgd. Bij het telefonische consult van 21 februari 2011 kwam verweerder er achter dat klaagster geen laxans gebruikte. Verweerder is nu extra alert geworden bij het voorschrijven van herhaalrecepten voor morfine. Dit was een leerpunt. Navraag bij de apotheek leverde de informatie op dat de apotheek sinds een half jaar de voorschrijvend specialist of huisarts belt als er tegelijkertijd met een recept voor morfine geen laxans wordt voorgeschreven. Ten aanzien van de klacht van klaagster dat hij geen interesse heeft getoond merkt verweerder het volgende op. De praktijk waar verweerder als huisarts werkzaam is bestaat uit drie huisartsen en een huisarts in opleiding. Er is een zogenoemde ongedeelde patiëntenpool. Dit betekent dat niet iedereen elke keer door dezelfde huisarts wordt gezien. Klaagster weet dit en heeft regelmatig een andere huisarts dan verweerder gezien. Nadat klaagster vanuit het ziekenhuis in het verzorgingshuis is opgenomen, is zij op 11 maart 2011 door een collega-huisarts bezocht. Ook daarna, in de loop van 2011 en 2012, is klaagster diverse malen door collega- huisartsen gezien en is er aandacht aan haar beleving geschonken. De consulten van klaagster bij de HAIO zijn besproken met verweerder of zijn collega. Daarbij is de situatie van klaagster besproken. Er was geen speciale reden om verweerder op klaagster te attenderen. Het verhaal van de klysma was toen nog niet bekend aldus verweerder. Op 19 juli 2012 heeft er op de praktijk een gesprek plaatsgevonden tussen klaagster, verweerder en een collega van verweerder. Verweerder geeft aan dat zijn beleving en de 4

5 beleving van klaagster over het gesprek ver uiteen lopen. Hij, en zijn collega, herkennen zich niet in de weergave ervan door klaagster en hebben niet de door klaagster beweerde uitspraken gedaan. Verweerder vindt het spijtig dat het hem niet is gelukt om klaagster op een goede manier zijn medeleven te tonen. Op 28 augustus 2012 heeft een collega-huisarts van verweerder tijdens een gesprek met klaagster aangeboden om een nieuw gesprek met hem te hebben. Dit heeft klaagster afgewezen. Verweerder vindt het afschuwelijk wat klaagster heeft meegemaakt en vindt het heel spijtig dat het zo is gelopen. Verweerder betuigt zijn medeleven hierover. BEOORDELING VAN DE KLACHTEN 1. Het toedienen van het klysma overlaten aan de buurvrouw van klaagster De commissie stelt in de eerste plaats vast dat verweerder en klaagster verschillen van mening over het antwoord op de vraag of verweerder klaagster tijdens het telefoongesprek van 21 februari 2011 zelf aan de lijn heeft gehad. De commissie stelt verder vast dat het journaal van die dag vermeldt dat verweerder klaagster aan de lijn heeft gevraagd. Nu de lezingen van klaagster en de huisarts tegenover elkaar staan en er voor de commissie geen aanleiding is om de lezing van de een overtuigender of geloofwaardiger te achten dan van de ander en de commissie ook niet aan de hand van het journaal kan vaststellen wat er tijdens het telefoongesprek precies is gezegd en tegen wie, laat de commissie dit aspect bij de beoordeling van de klacht dan ook buiten beschouwing. Het gaat immers bij de beoordeling van dit klachtonderdeel om de vraag of verweerder het betreffende klysma voor had mogen schrijven en de toediening ervan aan de buurvrouw van klaagster over had kunnen laten. De commissie stelt vast dat het in de onderhavige kwestie gaat om het voorschrijven van een zogenoemd Klyx clysma 120 ml. Een dergelijk klysma is verkrijgbaar bij apotheek of drogist en heeft als status dat het een zelfzorggeneesmiddel betreft. Een zelfzorggeneesmiddel betekent dat het in beginsel afdoende is om de informatie en voorlichting over het gebruik en de toediening ervan door middel van een bijsluiter te regelen. Voorgaande betekent dat een dergelijk klysma in beginsel door een leek toegediend kan en mag worden. De commissie ziet zich geplaatst voor de vraag of verweerder in deze situatie ook tot voorschrijven van het klysma over kon gaan en de toediening ervan over kon laten aan de buurvrouw. Daartoe overweegt de commissie als volgt. Verweerder wordt gebeld door de buurvrouw van klaagster. Verweerder komt op grond van het verhaal en op grond van het morfine gebruik tot de (werk)diagnose dat er bij klaagster sprake is van obstipatie. Verweerder besluit om vast een Klyx klysma voor te schrijven en na het spreekuur op huisbezoek te gaan. De commissie begrijpt dat verweerder, gezien het feit dat de buurvrouw hem belde, uitging van een zodanige relatie tussen klaagster en haar buurvrouw dat zij het klysma ook kon toedienen. De commissie overweegt dat het in voorkomende gevallen zorgvuldig is om te checken of de desbetreffende persoon ook daadwerkelijk in staat is om een dergelijk klysma toe te dienen. Echter, op grond van wat 5

6 de commissie hiervoor ten aanzien van een zelfzorggeneesmiddel heeft overwogen, acht zij het achterwege laten daarvan niet dermate onzorgvuldig om de klacht om die reden reeds gegrond te verklaren. Het feit dat klaagster morfine gebruikte, het feit dat het om een zelfzorggeneesmiddel ging en het feit dat verweerder tegelijkertijd met het voorschrijven ervan een visite plande ter verdere beoordeling, brengt de commissie tot het oordeel dat verweerder op dat moment over kon gaan tot het voorschrijven van het betreffende klysma. De commissie overweegt verder dat een darmperforatie ten gevolge van de toediening van een Klyx klysma een zelden voorkomende complicatie is. Hoezeer ook valt te betreuren dat dit bij klaagster is gebeurd, de arts kan op dit punt geen verwijt worden gemaakt. De klacht is ongegrond. 2. Verweerder was op de hoogte van het gebruik van morfine en de mogelijke bijwerkingen ervan en had maatregelen moeten treffen De commissie stelt vast dat de morfine door de orthopeed van de kliniek is voorgeschreven. Verweerder heeft ter zitting aangegeven dat op het moment van het herhaalrecept, op 16 februari 2011, hij nog niet op de hoogte was gebracht door de kliniek. Duidelijk is geworden dat zowel de orthopeed als de apotheker niet bedacht zijn geweest om een recept voor laxantia voor te schrijven tegelijkertijd met een recept voor morfine. De commissie is van oordeel dat dit gegeven verweerder echter niet ontslaat van zijn eigen verantwoordelijk, als huisarts van klaagster, om bij een herhaal recept voor morfine zich ervan te vergewissen of er tevens laxantia zijn voorgeschreven. Verweerder heeft dit dan ook op 16 februari 2011 onterecht achterwege gelaten. De klacht is gegrond. De commissie merkt daar bij op dat verweerder heeft aangegeven dat dit een aandachtpunt is geworden binnen de werkwijze van de praktijk. 3. a. Geen interesse tonen in klaagster. b. Tijdens het gesprek van 19 juli 2012 geen medeleven tonen. A: Geen interesse getoond De commissie maakt uit het journaal op dat er in de periode vanaf maart 2011, na de opname van klaagster in het verzorgingshuis, tot aan augustus 2012, het moment waarop klaagster de praktijk van verweerder verliet, meer dan tien keer een visite is afgelegd bij klaagster. Van deze visites hebben er acht plaatsgevonden bij de HAIO. Daarnaast hebben er telefonische contacten met klaagster plaatsgevonden en is zij enkele keren op het spreekuur geweest. Deze spreekuur contacten hebben zowel plaatsgevonden bij de HAIO als bij collega-huisartsen van verweerder. Verweerder zelf heeft in de betreffende periode geen persoonlijk contact gehad met klaagster. De commissie maakt verder uit het journaal op dat tijdens de visite en de spreekuur consulten de situatie waarin klaagster fysiek en emotioneel verkeerde expliciet aan de orde is geweest. 6

7 De commissie is van oordeel dat op grond van het voorgaande niet gezegd kan worden dat er geen interesse is getoond in klaagster of dat er niet zorgvuldig is gehandeld. De commissie begrijpt echter dat de klacht van klaagster met name ziet op het feit dat verweerder zelf geen interesse in haar heeft getoond. De commissie constateert dat, in weerwil met de visie van de praktijk (een ongedeelde patiëntenpool) klaagster verweerder, zoals zij ter zitting aangaf, wel degelijk als haar eigen huisarts beschouwde. De commissie overweegt als volgt: Klaagster is op 21 februari 2011, na het uitschrijven van het recept door verweerder, acuut opgenomen in het ziekenhuis. De HAIO trof klaagster niet meer thuis aan. De commissie is van oordeel dat het op de weg van verweerder had gelegen om zich op dat moment op de hoogte te stellen van de reden van opname. De opname had bij verweerder toch op z n minst vragen moeten oproepen. In ieder geval had het op de weg van verweerder gelegen om op het moment dat hij op de hoogte kon zijn van de darmperforatie ten gevolge van het klysma op 21 februari 2011, de commissie wijst daarbij op de brief van de specialist van 25 maart 2011, klaagster zelf een bezoek te brengen en dit niet over te laten aan de HAIO. Te meer nu uit het journaal blijkt dat er nog al wat speelde bij klaagster in het jaar In plaats daarvan was de datum van 19 juli 2012, anderhalf jaar later en de dag waarop klaagster met verweerder in gesprek wilde, het eerste moment waarop verweerder klaagster sprak. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond. b. Tijdens het gesprek van 19 juli 2012 geen medeleven tonen. Dit klachtonderdeel van klaagster heeft betrekking op het gesprek dat zij op 19 juli 2012 met verweerder en zijn collega heeft gevoerd. Klaagster wilde terugkomen op het gebeuren van 21 februari Klaagster wilde met name van verweerder horen of hij haar buurvrouw toestemming had gegeven om het klysma toe te dienen. Klaagster heeft verweerder tijdens dit gesprek als kil ervaren. Verweerder zou eveneens klaagster de schuld hebben gegeven van het gebeuren. Verweerder betwist dat hij zich op een dergelijke wijze heeft uitgelaten en heeft het gesprek anders ervaren dan klaagster. De commissie stelt vast dat klaagster en verweerder verschillende belevingen hebben over het gesprek. Nu de lezingen van partijen tegenover elkaar staan en ook het journaal daarover geen duidelijk biedt, kan de commissie niet exact vaststellen wat er tijdens het gesprek over en weer is gezegd. De commissie is echter wel van oordeel dat niet is gebleken dat verweerder bewust geen interesse heeft getoond in klaagster en de schuld van het gebeuren bij klaagster heeft willen leggen. De commissie verklaart dit klachtonderdeel dan ook ongegrond. DE UITSPRAAK De commissie verklaart: 7

8 Klacht 1: ongegrond Klacht 2: gegrond Klachtonderdeel 3a: gegrond Klachtonderdeel 3b: ongegrond Deze beslissing is genomen door: mw. mr. M.J.M. Weerts, voorzitter, dhr. drs. A.M. Mathot, huisarts, lid op voordracht Huisartsenkring, dhr. drs. J.Th. van Leeuwen, huisarts, lid op voordracht Huisartsenkring, mw. P. Nep, lid op voordracht Cliëntenbelang mw. M. Verhoeven, lid op voordracht Cliëntenbelang, bijgestaan door mw. mr. M.B. Verkleij, ambtelijk secretaris. DE REACTIE VAN DE HUISARTS Overeenkomstig artikel 2 lid 5 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) heeft de huisarts de plicht om binnen een maand na ontvangst van deze uitspraak schriftelijk aan klager en aan de klachtencommissie mee te delen of hij naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zal treffen en zo ja, welke. Ingeval de huisarts niet binnen een maand aan deze verplichting voldoet, behoort hij dit met vermelding van de redenen te laten weten. 8

DE PROCEDURE DE FEITEN

DE PROCEDURE DE FEITEN Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak januari 2013 Kern: te late doorverwijzing bij verhoogde ASAT en ALAT waarden Klager verwijt de huisarts dat hij hem te laat heeft doorverwezen

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts In de onderstaande kwestie zegt de huisarts, uitgaande van een geschonden vertrouwensband,

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: Klager vindt dat de huisarts zijn klachten niet serieus heeft genomen, hem verkeerde medicatie heeft voorgeschreven en heeft geweigerd

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak KERN: Klager verwijt de aangeklaagde huisarts dat deze hem preventief onderzoek naar darmkanker heeft geweigerd, dit ondanks zijn leeftijd en

Nadere informatie

Kern: Klager vindt dat verweerder niet adequaat heeft gereageerd op zijn klachten van ongewild gewichtsverlies.

Kern: Klager vindt dat verweerder niet adequaat heeft gereageerd op zijn klachten van ongewild gewichtsverlies. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak maart 2013 Kern: De Klachtencommissie constateert dat verweerder onderzoek heeft verricht naar de klachten van klager. Uit de onderzoeken die

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak KERN: Klaagster verwijt de aangeklaagde huisarts dat hij geen lichamelijk onderzoek heeft verricht ondanks langdurige menstruatieklachten. Endometriose

Nadere informatie

De klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: klacht over het maken van betaling- en behandelafspraken door de huisarts met het UWV Artikel 446 WGBO (behandelingsplan) en artikel 448

Nadere informatie

Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten?

Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten? Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak maart 2013 Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten? Klaagster verwijt

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de huisarts als informant voor het AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) Klaagster neemt het de huisarts kwalijk dat zij informatie

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Januari 2012

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Januari 2012 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Januari 2012 Kern: patiënt belt twee dagen achter elkaar over (dezelfde) klachten. De tweede keer wordt een visite gevraagd. Triage. Huisarts

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: In onderstaande casus verwijt klaagster verweerder (hidha) onder meer dat hij tijdens een viste te weinig aandacht heeft gehad voor haar

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: lijn/poortwachterfunctie huisarts DE PROCEDURE

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: lijn/poortwachterfunctie huisarts DE PROCEDURE Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: Bejegening/ serieus nemen van (gynaecologische) lijn/poortwachterfunctie huisarts klachten/verwijzing twee DE PROCEDURE Bij brief van 5

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Kern: Klaagster verwijt verweerster dat zij niet heeft geluisterd naar de signalen van het uitblijven van ontlasting gedurende

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Kern: Klaagster vindt dat 1. Verweerder jarenlang verkeerde redenen voor haar gezondheidsklachten heeft gegeven. Daardoor is geen

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Kern: Klaagster vindt dat verweerder tijdens het telefoongesprek dat is gevoerd nadat de patiënt s nachts was gevallen, niet goed

Nadere informatie

Kern: HAP: onderzoek dikke enkel na val; diagnose gemist; Otawa Ankle Rules

Kern: HAP: onderzoek dikke enkel na val; diagnose gemist; Otawa Ankle Rules Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak november 2013 Kern: HAP: onderzoek dikke enkel na val; diagnose gemist; Otawa Ankle Rules Verweerster komt, na onderzoek op de HAP, tot de diagnose:

Nadere informatie

Geschillencommissie Huisartsenzorg West

Geschillencommissie Huisartsenzorg West Geschillencommissie Huisartsenzorg West Referentie: 201703/ms UITSPRAAK Inzake Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats] klaagster tegen Mevrouw [verweerster], huisarts gevestigd te [plaats] verweerster

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen.

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: had de huisarts een melding bij het AMK moeten doen? Meestal wordt een hulpverlener aangeklaagd omdat hij onterecht een AMK melding zou

Nadere informatie

2017/G5/HAZ 1. Geschillencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Referentie:G5 UITSPRAAK. Inzake

2017/G5/HAZ 1. Geschillencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Referentie:G5 UITSPRAAK. Inzake Geschillencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland Referentie:G5 UITSPRAAK Inzake De heer [naam] Wonende te [plaats] Klager Gemachtigde: mevrouw [naam] tegen De heer [naam] te [plaats] Verweerder 2017/G5/HAZ

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: waarnemend huisarts/ laatste levensfase/palliatieve zorg.

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: waarnemend huisarts/ laatste levensfase/palliatieve zorg. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: waarnemend huisarts/ laatste levensfase/palliatieve zorg. In onderstaande casus klaagt de weduwe over het handelen van de arts, als waarnemend

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 21 juli 2006 binnengekomen klacht van: A beiden wonende te B klagers gemachtigde C

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: mag een huisarts overgaan tot euthanasie bij een patiënt met een euthanasieverklaring indien er volgens de familie sprake is van ondraaglijk

Nadere informatie

Kern: - contacten met Bureau Jeugdzorg door de huisarts, verslaglegging door Jeugdzorg - onderkennen longembolie

Kern: - contacten met Bureau Jeugdzorg door de huisarts, verslaglegging door Jeugdzorg - onderkennen longembolie Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: - contacten met Bureau Jeugdzorg door de huisarts, verslaglegging door Jeugdzorg - onderkennen longembolie DE PROCEDURE Bij brief (e-mail)

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 15 oktober 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C verpleegkundige

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 24 februari 2009 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C huisarts

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 1408 Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het

Nadere informatie

Geschillencommissie Huisartsenzorg West

Geschillencommissie Huisartsenzorg West Geschillencommissie Huisartsenzorg West Referentie: 201701/ms UITSPRAAK Inzake De heer [klager] wonende te [plaats] Klager tegen gezondheidscentrum [verweerder] gevestigd te [plaats] Verweerder vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak oktober Kern: zinloos medisch handelen/ oordeel komt toe aan arts.

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak oktober Kern: zinloos medisch handelen/ oordeel komt toe aan arts. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak oktober 2013 Kern: zinloos medisch handelen/ oordeel komt toe aan arts. Klager verwijt verweerder dat hij, ondanks aandringen van de familie,

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden Uit de onderstaande casus blijkt weer eens hoe belangrijk het is om als huisarts

Nadere informatie

UITSPRAAK. Inzake. Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats]l Klaagster. tegen

UITSPRAAK. Inzake. Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats]l Klaagster. tegen Geschillencommissie Openbare Apotheken UITSPRAAK Inzake Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats]l Klaagster tegen de heer [verweerder] de beherend apotheker van [naam apotheek] gevestigd te [plaats] Verweerder

Nadere informatie

De klacht van klaagster houdt, zakelijk weergegeven en samengevat, het volgende in.

De klacht van klaagster houdt, zakelijk weergegeven en samengevat, het volgende in. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: mag de huisarts varen op de diagnose en het behandelbeleid van de specialist? Tevens gaat het in deze casus om het belang van communicatie

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Rep.nr. G2008/29 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 24 april 2008 binnengekomen klacht van: MEVROUW A, wonende te

Nadere informatie

16.072T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.072T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.072T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 7 mei 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster gemachtigde mr. J. Broeders

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen G2010/51 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2010/51 Rep.nr. G 2010/51 6 december 2011 Def. 159 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen over en beslist op de op 9 augustus 2012 ingekomen klacht van

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen over en beslist op de op 9 augustus 2012 ingekomen klacht van G2012/87 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2012/87 Rep. nr. G2012/87 26 februari 2013 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft het volgende

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE 004/2010 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: 004/2010 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 23 december 2010 naar aanleiding van de op 12 januari 2010 bij het Regionaal

Nadere informatie

Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Bejegening tijdens terminale fase.

Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Bejegening tijdens terminale fase. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak oktober 2013 Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Bejegening tijdens terminale fase. Klager

Nadere informatie

Beslissing d.d. 17 juli 2008 naar aanleiding van de op 17 september 2007 ingekomen klacht van

Beslissing d.d. 17 juli 2008 naar aanleiding van de op 17 september 2007 ingekomen klacht van REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 17 juli 2008 naar aanleiding van de op 17 september 2007 ingekomen klacht van A, wonende te B, k l a g e r -tegen- C, huisarts te D, gemachtigde: mr. L.

Nadere informatie

Klachtencommissie huisartsenzorg Uitspraak Kern: Kan de huisarts varen op de bevindingen en diagnose van de specialist?

Klachtencommissie huisartsenzorg Uitspraak Kern: Kan de huisarts varen op de bevindingen en diagnose van de specialist? Klachtencommissie huisartsenzorg Uitspraak Kern: Kan de huisarts varen op de bevindingen en diagnose van de specialist? In de onderstaande kwestie wordt de huisarts aangeklaagd door de echtgenote van de

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 27 november 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C huisarts

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 13 november 2006 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE 006/2009 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: 006/2009 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 23 december 2010 naar aanleiding van de op 21 januari 2009 ingekomen klacht

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Internet Www.rvr.org Postbus 24080 3502 MB Utrecht Crocsckan 35 3521 BJ Utrocht Centraal kantoor Utrecht Raad voor Rechtsbijstand TeL 068-7871000. Fax088-787 10 8 Doorkiesnr. : 088-7871020 Datum : 30 juli

Nadere informatie

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers

de heer A en mevrouw B te C, ouders van D, voormalig leerling van E te C, klagers SAMENVATTING 105334 Ouders klagen erover dat de directie hun zoon disproportioneel heeft gestraft doordat hij niet mee mocht met het schoolkamp. Daarnaast heeft de school onjuist gehandeld toen klagers

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid,

De heer M.E. W., wonende te A, hierna te noemen: klager tegen De besloten vennootschap M MAKELAARDIJ B.V., gevestigd te B, NVM-lid, Beweerdelijk onvoldoende belangenbehartiging. Ontmoedigingsbeleid. Verkoper is van mening dat zijn makelaar, die tevens zijn buurvrouw is, een ontmoedigingsbeleid heeft gevoerd bij de verkoop van zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Fysiotherapie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Mutaties en samenstelling klachtencommissie 4 3. Zittingen 4 4. Werkwijze

Nadere informatie

DE PROCEDURE DE FEITEN. De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen.

DE PROCEDURE DE FEITEN. De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: (N.B: klacht is geadresseerd op naam van huisarts-manager en gericht tegen haar en twee collega s en assistentes.) a. weigering citalopram

Nadere informatie

16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol

Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak oktober 2013 Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Klager verwijt verweerder dat hij de buikpijn

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Uitspraak: 26 januari 2010 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Uitspraak: 26 januari 2010 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN Uitspraak: 26 januari 2010 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 23 december 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te

Nadere informatie

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. ADVIES 107494 - De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken. inzake de klacht van: mevrouw A te B, ouder van C, klaagster tegen ADVIES mevrouw D, docent Beeldende Kunst aan E te

Nadere informatie

16.029Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.029Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.029Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/196 Klacht over niet bevorderen naar Havo 4 ondanks het volgen van zomerschool. Klacht is ongegrond. De Commissie adviseert partijen

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2362 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Tijdig beroep op ontbindende voorwaarde? Klager/koper deed op de dag dat het financieringsbeding

Nadere informatie

16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Raad van Discipline. adres. tegen:

Raad van Discipline. adres. tegen: Verzetbeslissing Beslissing van 2 september 2014 in de zaak 14010A naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de plaatsvervangend voorzitter van de raad van discipline van 25 februari 2014

Nadere informatie

16.050Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.050Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.050Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

Rep.nr. G2009/15 7 september 2010

Rep.nr. G2009/15 7 september 2010 G2009/15 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2009/15 Rep.nr. G2009/15 7 september 2010 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft het volgende

Nadere informatie

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Klachtencommissie SCEN

Klachtencommissie SCEN Klachtencommissie SCEN Oordeel van 25 oktober 2016 naar aanleiding van de op 4 april 2016 ontvangen klacht van A, wonend te B C, wonend te D jegens E, SCEN-arts, gevestigd te F 1 De klacht Op 4 april 2016

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage Secretaeaat Pestbus 85850, 2508 CN 's-gravenhage telefoon (070) 354 70 54 telefax (070) 350 10 24 het secretahaat is telefonisch bereikbaar van rna t/m

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het volgende

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2014-07 1 augustus 2014 De commissie constateert dat de school zich niet heeft gehouden aan het protocol Incidenten. De aangeklaagden

Nadere informatie

2008/088 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer 2008/088 van: A., wonende te B.

2008/088 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer 2008/088 van: A., wonende te B. C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer van: A., wonende te B., appellant, klager in eerste aanleg, tegen C., arts, werkzaam te D., verweerder

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Rep.nr. G2008/16 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 18 maart 2008 binnengekomen klacht van: MEVROUW A wonende te

Nadere informatie

De Commissie heeft het bevoegd gezag en de directeur van de school gevraagd te reageren op het gestelde in de klachtbrief.

De Commissie heeft het bevoegd gezag en de directeur van de school gevraagd te reageren op het gestelde in de klachtbrief. Klachtnummer 07016 Verwijdering leerling; streng sanctiebeleid De klacht valt in twee onderdelen uiteen, te weten: de gebrekkige communicatie en de handelswijze van de school met betrekking tot de verwijdering

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG c2012.093 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: c2012.093 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2012-080 6 november 2012 Klacht intimidatie en schending lichamelijke integriteit leerling door leerkracht, geen communicatie en onduidelijke

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

DE RAAD VAN TUCHT VOOR REGISTERACCOUNTANTS EN ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN TE 'S-GRAVENHAGE

DE RAAD VAN TUCHT VOOR REGISTERACCOUNTANTS EN ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN TE 'S-GRAVENHAGE 1315/08.10 DE RAAD VAN TUCHT VOOR REGISTERACCOUNTANTS EN ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN TE 'S-GRAVENHAGE heeft de volgende uitspraak gedaan inzake de klacht van: Stichting SOBI, gevestigd te Nieuwersluis,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. C.A. Koopman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. C.A. Koopman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-385 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. C.A. Koopman, secretaris) Klacht ontvangen op : 19 november 2015 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager Beweerdelijk te lage waardering. Beweerdelijk verstrekte vertrouwelijke mededeling aan derden. Klaagster en haar echtgenoot zijn in een echtscheiding verwikkeld. In dat kader vindt een kort geding plaats

Nadere informatie

16.051T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.051T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.051T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG GP2013/13 ECLI:NL:TGZRGRO:2014:22 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: GP2013/13 Rep.nr. GP2013/13 8 juli 2014 Def. 068 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE

Nadere informatie

Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN Uitspraak: 7 april 2015 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 12 november 2014 binnengekomen klacht van: [A] wonende te [B]

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) te Utrecht

UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) te Utrecht UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) te Utrecht Betreffende klacht 14.21T ingediend door de heer XXX (hierna te noemen klager ) tegen

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2010 093 Oordeel Verzoeker De heer M. C. te Zwolle Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 3 november 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

16.082T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 23 december 2016

16.082T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 23 december 2016 16.082T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 23 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN

KLACHTENCOMMISSIE ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN Postbus 2122, 6020 AC Budel Tel.: 0495-499585 E-mail: kab@kab-klachten.nl www.kab-klachten.nl KLACHTENCOMMISSIE ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN tweede kwartaalverslag 2015 1 Hierbij treft u het verslag aan

Nadere informatie

C, tandarts, werkzaam te B, bijgestaan door mr. L. Neuschäfer-Greebe, verbonden aan DAS Rechtsbijstand te Amsterdam,

C, tandarts, werkzaam te B, bijgestaan door mr. L. Neuschäfer-Greebe, verbonden aan DAS Rechtsbijstand te Amsterdam, 272/2012 ECLI:NL:TGZRZWO:2013:47 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 272/2012 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 1 november 2013 naar aanleiding

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. Beslissing naar aanleiding van de op 11 januari 2017 binnengekomen klacht van:

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. Beslissing naar aanleiding van de op 11 januari 2017 binnengekomen klacht van: 2017/012 ECLI:NL:TGZRAMS:2017:112 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 2017/012 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM Beslissing naar

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 15 mei 2007 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s te r, tegen

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop.

Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop. Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop. Klaagster tracht haar woning via beklaagde te verkopen. Omdat zij haast heeft doet haar makelaar de suggestie

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 11 november 2009

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 11 november 2009 in de zaak van, wonende te Heiloo tegen Stichting Kennemer Wonen, gevestigd te Alkmaar Partijen worden hierna aangeduid als en KW. Verloop van de procedure heeft op 12 september 2009 bij de Commissie AedesCode

Nadere informatie

Beslissing in de zaak onder nummer C van:

Beslissing in de zaak onder nummer C van: c2013.473 ECLI:NL:TGZCTG:2014:300 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: c2013.473 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie