Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk"

Transcriptie

1 Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

2 Pagina 2 van 13

3 Inhoud Samenvatting kruispunt Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk Inleiding Observaties 6.3 Analyse Maatregelen Kosten 9 Bijlage 6.A Ongevallenanalyse kruispunt 6 11 Bijlage 6.B Samenvatting parameterwijzigingen kruispunt 6 13 Pagina 3 van 13

4 Pagina 4 van 13

5 Samenvatting kruispunt 6 Het kruispunt N340 A28 Nieuwleusenerdijk, kruispunt 6, is de zuidoostelijke aansluiting op afrit 21 van de A28. Kruispunt 6 is gekoppeld met kruispunt 5. Er staat regelmatig een wachtrij richting Ommen tot op kruispunt 6. Het verkeer op de snelweg ondervindt geen hinder van deze wachtrij. Wel ontstaan daarbij gevaarlijke situaties op het kruispunt. Om het kruisingsvlak vrij te houden adviseert het GGT een filelus aan te brengen in het wegvak richting Ommen. Omdat de groentijd van een aantal richtingen te kort is om de wachtrij volledig af te wikkelen, adviseert het GGT hogere maximum groentijden in te stellen. Om de groenfasen op een veilige manier te beëindigen adviseert het GGT de detectieconfiguratie aan te passen volgens de IVER richtlijn en tijdelijk een aantal parameterinstellingen te wijzigen. Het aanpassen van het regelprogramma kost maximaal De kosten voor het aanleggen van de detectielussen bedragen ongeveer Pagina 5 van 13

6 Pagina 6 van 13

7 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 6.1 Inleiding Kruispunt 6 is de zuidoostelijke aansluiting op afrit 21 van de A28. Zoals vermeld in hoofdstuk 5 is dit kruispunt gekoppeld met kruispunt 5. Aan de zuidzijde van het kruispunt ligt een fietsoversteek. Twee kilometer ten zuidoosten van het kruispunt ligt een spoorwegovergang. Het eerstvolgende geregelde kruispunt, kruispunt 7, ligt zes kilometer ten oosten van de spoorwegovergang (zie figuur 6.2). Figuur 6.1 Schematische weergave kruispunt A28 N N340/ Kranenburgweg N758/ Nieuwleusenerdijk N340/ Hessenweg Figuur 6.2 Overzicht omgeving kruispunt 6 A28 Spoorlijn Kruispunt 6 Kruispunt 7 Kruispunt 5 N340 Pagina 7 van 13

8 6.2 Observaties Het GGT heeft het functioneren van de VRI beoordeeld tijdens een observatie gedurende de avondspits op dinsdag 9 juni en de ochtendspits op woensdag 10 juni Er zijn geen storingen gesignaleerd in de regelkast. De ontruimingstijden lijken goed te zijn ingesteld. Wat verder opviel tijdens de observatie was dat de fasevolgorde niet elke cyclus hetzelfde is. De cyclustijd is in de avondspits ongeveer 130 seconden en in de ochtendspits 120 seconden. Op het kruispunt rijdt veel vrachtverkeer. Tijdens de observatie van de avondspits stond er een wachtrij richting Ommen, door het sluiten van de spoorwegovergang 1,5 km verderop. Het GGT heeft gezien dat deze wachtrij het kruispunt blokkeerde. Dit gaf een gevaarlijke situatie omdat auto s stilstonden midden op het kruispunt terwijl verkeer op richtingen 2 en 8 er langs reed. De terugslag reikte ook tot op de afrit van de A28, maar het verkeer op de snelweg ondervond hier geen hinder van. De drukste richtingen zijn 2, 6, 11 en 12, met in de ochtendspits een piek om 7:30. Richting 6 werd niet elke cyclus helemaal afgewikkeld. Er was op richting 6 af en toe een piek in het aanbod, waarschijnlijk nadat de spoorwegovergang gesloten was. Ook de fietsers op richting 23 en 24 kregen niet altijd genoeg groen om alle fietsers over te laten steken. In de avondspits gebeurde een ongeluk voor kruispunt 5, waardoor de toestroom op de richtingen 7, 8 en 9 een stuk minder was. Het GGT heeft ook gekeken naar de werking van de vrije koppeling tussen de kruispunten 5 en 6. De richtingen 8, 9 en 11 van kruispunt 5 zijn gekoppeld met richting 7 en 8 van kruispunt 6. Deze richtingen zijn in de ochtendspits erg rustig. In de avondspits is richting 8 druk. De koppeling grijpt niet iedere cyclus in, maar als hij ingrijpt werkt hij goed. Pelotons die zonder koppeling hadden moeten stoppen, kunnen door de koppeling nog door groen doorrijden, zonder dat het licht heel lang onbenut op groen staat. 6.3 Analyse Op het kruispunt zijn van 2004 t/m 2008 twintig ongevallen geconstateerd (zie ook bijlage 6.A). Van de 20 geregistreerde ongevallen op kruispunt 6 zijn zeven kopstaart ongevallen veroorzaakt door onvoldoende houden. Kopstaart ongevallen worden normaal gesproken veroorzaakt door een te ondiep detectieveld, door verkeerd ingestelde geeltijden of hiaattijden of door het bereiken van het maximum groen voordat de wachtrij is afgewikkeld. Het GGT heeft daarom gekeken naar de detectieconfiguratie, geeltijden, hiaattijden en de maximum groentijden. De detectieconfiguratie op kruispunt 6 is niet optimaal. Op alle richtingen ligt slechts één verre lus. Om het groen van een richting veilig af te breken zijn volgens de IVER drie verre lussen nodig, één op 70 meter vanaf de stopstreep voor het verlengen van het groen tot de maximum groentijd, één op 88 meter ten behoeve van de dilemmazone en één op 114 meter ten behoeve van de comfortzone (zie Uitgangspunten onderzoek). Een compleet detectieveld zal het aantal kopstaart ongevallen naar verwachting doen afnemen. Pagina 8 van 13

9 Bij 80km/u beveelt het handboek verkeerslichtenregelingen een geeltijd van 4,0 seconden aan op de richtingen en 5,0 seconden op rechtdoor gaande richtingen (zie ook de Uitgangspunten onderzoek). Dat betekent voor dit kruispunt dat de geeltijd op de richtingen 2,5, 8 en 11 naar 5,0 seconden moeten. Nadat IVER-detectieconfiguratie is aangelegd mogen de geeltijden op de doorgaande richtingen met 1,0 seconde omlaag. Om de groenfase zo veilig mogelijk af te breken heeft het GGT nieuwe hiaattijden berekend op basis van de huidige detectieconfiguratie. Wanneer de lange detectielus kan worden afgeschakeld, moet de hiaattijd op de verre detectielus relatief hoog worden ingesteld. Het GGT heeft de hiaattijden daarom berekend met het uitgangspunt dat de lange lussen niet afgeschakeld worden. De berekende waarden zijn te vinden in bijlage 6.B. Deze waarden moeten worden herzien als de detectieconfiguratie wordt aangepast. Door het fluctuerende aanbod wordt richting 6 niet elke cyclus helemaal afgewikkeld. Om dit te voorkomen kan de bovengrens van de maximum groentijd worden verhoogt naar 40 seconden. De richtingen 23 en 24 hebben niet altijd lang genoeg groen om alle fietsers veilig over te laten steken. Ook hiervoor kan de bovengrens van de maximum groentijd worden verhoogd, naar 25 seconden. Om te voorkomen dat de wachtrij richting het spoor tot op het kruisingsvlak van kruispunt 6 komt te staan, kan op het wegvak na het kruispunt richting het spoor een filelus worden aangebracht die verkeer op de richtingen 3,7 en 11 tegenhoudt. Slaat de wachtrij terug tot de filelus op richting 11, dan is het wenselijk de blokkering op deze richting weer uit te schakelen. 6.4 Maatregelen Om de groenfasen op een veilige manier te beëindigen adviseert het GGT de geelen hiaattijden aan te passen en IVER-detectieconfiguratie aan te leggen. Om aan de IVER-detectieconfiguratie te voldoen moeten meer verweglussen worden aangebracht. Daarnaast adviseert het GGT de maximum groentijden voor richting 6, 23 en 24 aan te passen en een filelus aan te brengen op het wegvak richting het spoor. 6.5 Kosten De kosten voor de geadviseerde aanpassingen in het regelprogramma bedragen maximaal Het aanleggen van de detectielussen kost ongeveer Pagina 9 van 13

10 Pagina 10 van 13

11 Bijlage 6.A Ongevallenanalyse kruispunt 6 Op kruispunt 6 zijn van 2004 tot en met 2008 twintig ongevallen geregistreerd. In tabel 6.A.1 zijn de ongevalgegevens van de ongevallen weergegeven. Tabel 6.A.1 Ongevalgegevens Botspartners 2004 Ochtendspits / 2004 Ochtend / Vrachtauto 2004 Avondspits / Dier 2004 Middag Bromfiets / Lichtmast 2005 Avond Lichtmast / Onbekend voertuig i.g.v. doorrijder 2006 Avond / 2006 Nacht / Bestelauto 2006 Avondspits / Landbouwvoertuig 2006 Ochtendspits / Bromfiets 2007 Middagspits / 2007 Avondspits / 2007 Avondspits / Trekker met oplegger 2008 Middag / 2008 Middag / 2008 Ochtend / 2008 Middag / 2008 Avondspits / Jaar Tijdsperiode Hoofdtoedracht Fout inhalen/snijden Niet ingevuld Macht over stuur verliezen Niet ingevuld Fout inhalen/snijden Geen doorgang verlenen Geen doorgang verlenen Fout inhalen/snijden Manoeuvre Op kruising flank botsing met rijstrook verandering Overstekende dieren Botsing met lichtmast Botsing met lichtmast Schampen Overige flankongevallen Twee links de voertuigen Op kruising flank botsing met rijstrook Ernst van het ongeval Overig gewond verandering Fout door bocht Overige Fout inhalen/snijden Botsing met overig wegmeubilair Bestelauto inhalen/snijden foutief inhalen 2008 Middagspits / Niet ingevuld Botsing met Fout Kopstaart met Pagina 11 van 13

12 Overig overig wegmeubilair 2008 Avond / Fout oversteken wegmeubilair Overstekende Dier 2008 Ochtendspits Vrachtauto / dieren Vrachtauto Van de 20 geregistreerde ongevallen op kruispunt 6 zijn zeven kopstaart ongevallen veroorzaakt door onvoldoende houden. Vijf ongevallen zijn veroorzaakt door fout inhalen of snijden. Pagina 12 van 13

13 Bijlage 6.B Samenvatting parameterwijzigingen kruispunt 6 Geeltijden Richting Huidige geeltijd (sec.) 2 4,0 5,0 3 4,0 4,0 5 4,0 5,0 6 4,0 4,0 7 4,0 4,0 8 4,0 5,0 9 4,0 4,0 10 4,0 4,0 11 4,0 5,0 12 4,0 4,0 Geadviseerde geeltijd (sec.) Hiaattijden Detectielus Lengte lus (m.) Afstand tot stopstreep (m.) Huidige hiaattijd (sec.) ,0 0, ,0 0, ,0 1, ,0 0, ,0 2, ,0 0, ,5 3, ,0 0, ,0 0, ,5 3,5 7.2a, b 13, 7 15, 29 1,0 0, ,0 2,0 8.2a, b 8, 12 20, 29 1,0 0, ,0 1,5 9.2a, b 13, 7 15, 29 1,0 0, ,0 2, ,0 0, ,0 2, ,0 0, ,0 0, ,5 2, ,0 0, ,0 0, ,5 2,5 Geadviseerde hiaattijd (sec.) Pagina 13 van 13

Kruispunt 8: N342 N737

Kruispunt 8: N342 N737 Kruispunt 8: N342 N737 Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting kruispunt 8 5 8 Kruispunt 8: N342 N737 7 8.1 Inleiding 7 8.2 Observaties 7 8.3 Analyse 8 8.4 Maatregelen 10 8.5 Kosten 10 Bijlage 8.A Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Inhoud Samenvatting kruispunt 12 5 12 Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor 7 12.1 Inleiding 7 12.2 Observaties 12.3 Analyse 8 8 12.4 Maatregelen 9 12.5 Kosten 9 Bijlage

Nadere informatie

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Inhoud Samenvatting kruispunt 15 5 15 Kruispunt 15: N346 Aansluiting A35 7 15.1 Inleiding 7 15. Observatie 15.3 Analyse 9 15.4 Maatregelen 10 15.5 Kosten 10 Bijlage

Nadere informatie

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Pagina 2 van 10 Inhoud Samenvatting kruispunt 40 5 40 Kruispunt 40: N764 N765 (de Manenberg) 7 40.1 Inleiding 7 40.2 Observaties 40.3 Analyse 7 8 40.4 Maatregelen 10 40.5

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Quick Scan Bleiswijk

Quick Scan Bleiswijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick Scan Bleiswijk Kort onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt N209-Hoekeindseweg te Bleiswijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Kruispunt N282 Oosterhoutseweg Heideweg te Rijen

Kruispunt N282 Oosterhoutseweg Heideweg te Rijen Kruispunt N282 Oosterhoutseweg Heideweg te Rijen Een onderzoek volgens de Zilveren aanpak naar de veiligheid voor (senior) weggebruikers en het functioneren van VRI 613 te Rijen. Datum 31 januari 2011

Nadere informatie

Provincie Limburg; gemeente Roermond

Provincie Limburg; gemeente Roermond 3 Provincie Limburg; gemeente Roermond Quickscan van 3 kruispunten op de N293 Datum 23 oktober 2009 Status Definitief Provincie Limburg; gemeente Roermond, 23 oktober 2009 Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus 20 6190 AA BEEK Quick Scan Beek Raadhuisstraat - Wolfeynde - Stationsstraat Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Periode 2005 2009 Verkeersongevallenanalyse B&U IGI Geodata Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus 205 2050

Nadere informatie

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen 27 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland 3 Quick scan Gooiseweg Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland Datum 30 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Resultaten van optimalisering van de VRI s Rotterdamseweg Madame Curielaan & Haagweg Geestbrugweg

Nadere informatie

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt 3 Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Utrechtseweg Universiteitsweg te De Bilt Datum 17 december 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Onderzoek naar het functioneren van de VRI en de verkeersveiligheid op het kruispunt Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg te Venlo. Datum 12 juli 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief Quick Scan Almelo Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de kruispunten Egbert ten Catelaan Willem de Clercqstraat en Plesmanweg - Kolthofsingel Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein 3 Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Laagravenseweg Ravenswade te Nieuwegein Datum 16 juli 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Advies inzake de doorstroming van het verkeer. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Geen seconde verspild in De Bilt

Geen seconde verspild in De Bilt Ministerie van Verkeer en Waterstaat Geen seconde verspild in De Bilt Advies inzake de doorstroming in de gemeente De Bilt deel 1 24 augustus 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Quickscan Jan van Galenstraat

Quickscan Jan van Galenstraat 3 Quickscan Jan van Galenstraat Onderzoek naar verbeterde doorstroming op tien kruispunten Datum 29 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat Datum 4 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Rotterdam Sandelingplein

Rotterdam Sandelingplein 3 Rotterdam Sandelingplein Verbetering van de doorstroming op korte termijn Datum 23 september 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat

Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat Pagina 2 van 15 Inhoud Samenvatting kruispunt 28 5 28 Kruispunt 28: N377 Zwarte Dijk Herenstraat te Slagharen 7 28.1 Inleiding 7 28.2 Observatie 28.3 Analyse

Nadere informatie

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Quick scan naar mogelijke verbeteringen met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 18 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen 3 Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen Onderzoek naar het functioneren van een streng van negen VRI s Datum 12 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Contactpersoon

Nadere informatie

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Ministerie van Verkeer en Waterstaat N225 Hoofdstraat Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 10 december 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch

Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch 3 Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch Onderzoek naar de functionele werking van de verkeersregelinstallaties XP40 en XP42 Datum 17 maart 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Quick scan verkeersregelinstallaties

Quick scan verkeersregelinstallaties Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan verkeersregelinstallaties N57 Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N57 tussen Ouddorp en Serooskerke (Walcheren). oktober 2008 Ministerie

Nadere informatie

Delft: traject Wateringsevest

Delft: traject Wateringsevest 3 Delft: traject Wateringsevest Quick scan ter verbetering van de doorstroming en veiligheid Datum 19 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief Arnhem Velperpoort Datum 19 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team

Nadere informatie

Quickscan Mecklenburgweg

Quickscan Mecklenburgweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Mecklenburgweg Advies inzake de doorstroming bij het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg 21 juli 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Veilig over Rijkswegen 2013

Veilig over Rijkswegen 2013 Veilig over Rijkswegen 2013 Deel C: Detailanalyses West-Nederland Zuid Datum Februari 2015 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Informatie Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL loket

Nadere informatie

Quick scan verkeerslichten Stationsplein te Weert

Quick scan verkeerslichten Stationsplein te Weert Quick scan verkeerslichten Stationsplein te Weert Op zoek naar verbeteringen in de huidige regeling van de gecombineerde kruispunten Stationsplein, Stationsstraat, Louis Regoutstraat, Parallelweg, Driesveldlaan.

Nadere informatie

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Op- en afrit A12 Oostweg te Zoetermeer 17 september 2008 Ministerie van

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

Rapportage Erasmusweg Den Haag

Rapportage Erasmusweg Den Haag Rapportage Erasmusweg Den Haag De bevindingen van de observaties op de Erasmusweg op een rij Datum 2 maart 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Advies inzake het afstellen van VRI 569, Kempenbaan Zuid (N269) met afrit A58 te Tilburg te Roosendaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling 22 januari 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Analyse Zuidweg te Zoetermeer

Analyse Zuidweg te Zoetermeer Analyse Zuidweg te Zoetermeer Een onderzoek naar het instellen van een netwerkcoördinatie op de Zuidweg. Datum 23 augustus 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Optimalisatie van de regeling in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Datum 26 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunt Hamburgerweg Telgterweg te Ermelo Advies inzake het onnodig wachten op het kruispunt Hamburgerweg - Telgterweg te Ermelo maart 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie in combinatie met verkeersregelaar op het kruispunt N18-N313 te Lievelde tijdens het

Nadere informatie

VRI-keten Julianaplein - Europaplein

VRI-keten Julianaplein - Europaplein VRI-keten Julianaplein - Europaplein Onderzoek naar quick-win maatregelen om de verkeersdoorstroming op de zuidelijke Ringweg van Groningen te verbeteren. Datum 24 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Bottleneck Zuid-Limburg

Bottleneck Zuid-Limburg Bottleneck Zuid-Limburg Advies inzake de doorstroming op een achttal kruispunten in het invloedsgebied van de bottleneck in Zuid-Limburg Datum 20 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

C. Verkeersongevallenanalyse

C. Verkeersongevallenanalyse 64 C. Verkeersongevallenanalyse C. Verkeersongevallenanalyse Ten behoeve van de ongevallenanalyse N 377 Lichtmis Slagharen is gebruik gemaakt van de brongegevens welke worden aangeleverd door Dienst Verkeer

Nadere informatie

Verkeersverbetering in Nijmegen

Verkeersverbetering in Nijmegen 3 Verkeersverbetering in Nijmegen Onderzoek naar doorstroming op de route Jonkerbosplein Weg door Jonkerbos - Grootstalselaan Datum 23 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

MER Capaciteitsvergroting N209 Doenkade en reconstructie knoop A13-N209 Dynamische verkeerssimulatie

MER Capaciteitsvergroting N209 Doenkade en reconstructie knoop A13-N209 Dynamische verkeerssimulatie MER Capaciteitsvergroting N209 Doenkade en reconstructie knoop A13-N209 Dynamische verkeerssimulatie Provincie Zuid-Holland 16 oktober 2009 Eindrapport 9R9099.A33 George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

De Comfort VRI. incl. Groen Op Maat & GRIB. Voertuigafhankelijk. lokaal detectie (IVER) Voertuigafhankelijk Verkeersafhankelijk. De Comfort VRI!

De Comfort VRI. incl. Groen Op Maat & GRIB. Voertuigafhankelijk. lokaal detectie (IVER) Voertuigafhankelijk Verkeersafhankelijk. De Comfort VRI! De Comfort VRI incl. Groen Op Maat & GRIB Voertuigafhankelijk lokaal detectie (IVER) Voertuigafhankelijk Verkeersafhankelijk Voertuigafhankelijk Historie: 1928: Eerste VRI 30 40: Luchtdrempels 60 70: Eerste

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Rapportage Kruispunt Neervoortsedreef-A270

Rapportage Kruispunt Neervoortsedreef-A270 Rapportage Kruispunt Neervoortsedreef-A270 Vastgesteld door B&W op: 5 april 2015 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Situering en geschiedenis... 4 Snelheidsregime... 5 Vormgeving... 5 Snelheid... 7 Intensiteiten...

Nadere informatie

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar (Bijdragenr. 70) EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar A. Bezemer (DTV Consultants) C. Stolz (DTV Consultants) J.G.M. Boormans (DTV Consultants) K. Langelaar (DTV Consultants) Samenvatting

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Jaap Tigelaar. Ons kenmerk: :0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Jaap Tigelaar. Ons kenmerk: :0.3. Kopieën aan: ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 MEMO 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Haagweg - Verkeersstudie (Cocon + dynamisch) Arnhem, 1 juli 2013 Projectnummer:

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

Quick wins kruispunten

Quick wins kruispunten Quick wins kruispunten Verkeerslichtengeregelde kruispunten regelen en sturen Keuze voor rotonde (kwalitatief) Bron: Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder, OCW 2014 Keuze voor verkeerslicht (kwalitatief)

Nadere informatie

Doorstroming bundel Rotterdam Zuid

Doorstroming bundel Rotterdam Zuid Doorstroming bundel Rotterdam Zuid Quick Scan Datum 2 maart 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Doorkiesnummers: Telefoon 015 260 27 73 Fax 015 213 68 23 Aan Commissie Wijk, Verkeer en Beheer Afschrift aan Nota Datum 09-09-2008 Ons kenmerk Onderwerp Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen.

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen. Stadsbrug Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen 1 augustus 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

[Geef tekst op] De Comfort VRI Groen op Maat, GRIB en andere maatregelen

[Geef tekst op] De Comfort VRI Groen op Maat, GRIB en andere maatregelen [Geef tekst op] De Comfort VRI Groen op Maat, GRIB en andere maatregelen Auteur: Zeger Schavemaker (IT&T) 9e Symposium Dynamisch Verkeersmanagement (2011) Samenvatting Zijn de grenzen van voertuigafhankelijk

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Veilig over Rijkswegen Deel C: Detailanalyses Zeeland

Veilig over Rijkswegen Deel C: Detailanalyses Zeeland Veilig over Rijkswegen 2010 Deel C: Detailanalyses Zeeland Veilig over Rijkswegen 2010 Deel C: Detailanalyses Zeeland Datum 29 december 2011 Status Definitief Pagina 2 van 20 Veilig over Rijkswegen 2010

Nadere informatie

Veilig over Rijkswegen 2010. Deel C: Detailanalyses Utrecht

Veilig over Rijkswegen 2010. Deel C: Detailanalyses Utrecht Veilig over Rijkswegen 2010 Deel C: Detailanalyses Utrecht Veilig over Rijkswegen 2010 Deel C: Detailanalyses Utrecht Datum 29 december 2011 Status Definitief Pagina 2 van 28 Veilig over Rijkswegen 2010

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september 2013 077291904:B - Definitief B02047.000155.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Verkeerstructuur... 3 3 Verkeersafwikkeling...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Handleiding verkeerskundige evaluaties

Handleiding verkeerskundige evaluaties Handleiding verkeerskundige evaluaties Handvatten voor wegbeheerders om de prestatie van hun VRI s in kaart te brengen. Datum 21 juni 2013 Status definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen en effecten van maatregelen

Analyse verkeersongevallen en effecten van maatregelen onderdeel bij planstudie N 331 GOW-A Zwartsluis-Vollenhove Analyse verkeers en effecten van maatregelen N 331 Zwartsluis - Vollenhove Team beleidsinformatie Bestuurlijke Aangelegenheden Februari 2008 Colofon

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor

Verkeersveiligheidsmonitor Verkeersveiligheidsmonitor Cijfers & Trends Gemeente Molenwaard 2009-2013 Datum: 23-9-2014 Realisatie door VIA met inzet van ViaStat. INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers...

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Onderzoek twee kruispunten. op de C. Missetstraat in. de binnenstad van Doetinchem

Onderzoek twee kruispunten. op de C. Missetstraat in. de binnenstad van Doetinchem Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek twee kruispunten op de C. Missetstraat in de binnenstad van Doetinchem Advies inzake de geloofwaardigheid en doorstroming op de kruispunten met de C. Missetstraat

Nadere informatie

Zoeken naar rek in de regeling

Zoeken naar rek in de regeling Zoeken naar rek in de regeling Ron Hendriks Fietsfiles in de spits. De overtreffende trap van drukte op het fietspad. In steden als Amsterdam en Utrecht inmiddels een vaker terugkerend beeld. Verkeerslichten

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Visie op slimmere verkeerslichten

Visie op slimmere verkeerslichten Visie op slimmere verkeerslichten Voertuigafhankelijke regelingen Vrijwel alle huidige Vlaamse (en Nederlandse) verkeerslichtenregelingen zijn voertuigafhankelijk. Dat wil zeggen dat groenfases verlengd

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

N 340/N48 Zwolle-Ommen

N 340/N48 Zwolle-Ommen N 340, vlot en veilig door de Vechtstreek N 340/N48 Zwolle-Ommen Arriërveld aangepaste aansluiting bijlage 7 van toelichting Provinciaal Inpassingsplan juli 2012 2012-100 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk

Nadere informatie

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Situatie Probleemstelling. De gemeente Breda heeft VVN Afd. Breda gevraagd om een advies over de verkeerssituatie Liesboslaan - Princenhagelaan te Breda. In het verleden

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

FIETSEXAMEN MECHELEN. Vertrek en aankomst in het Vrijbroekpark. Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg

FIETSEXAMEN MECHELEN. Vertrek en aankomst in het Vrijbroekpark. Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg FIETSEXAMEN MECHELEN Vertrek en aankomst in het Vrijbroekpark Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg Vertrek in het Vrijbroekpark, zijde Biesieklette Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg -

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten

Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Vlaams actieplan voor veiligere verkeerslichten Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017 Stanny Van Herzeele/Humerto Van Nunen 1 Agenda Waarom een actieplan verkeerslichten? Visie op slimmere verkeerslichten

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met het verbeteren van het kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met het verbeteren van het kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met het verbeteren van het kruispunt Spoorstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat. Nummer: 6i. AAN de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 mei

Nadere informatie

Onderzoek Heyendaalseweg te Nijmegen

Onderzoek Heyendaalseweg te Nijmegen 3 Onderzoek Heyendaalseweg te Nijmegen Advies inzake de doorstroming op kruisingen op de Heyendaalseweg met de Groesbeekseweg, Archipelstraat, Surinameweg en de Fort Kijk in de Potstraat Datum juni 2010

Nadere informatie