fwg 3.0 via internet in twee stappen operationeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fwg 3.0 via internet in twee stappen operationeel"

Transcriptie

1 Toegang tot FWG 3.0 u over een super-useraccount beschikt dat specifiek voor uw abonnement is aangemaakt. De gegevens van dit account, de gebruikersnaam en het wachtwoord, zijn door FWG aan u verstrekt. Zodra u inlogt in FWG 3.0 via internet op komt u in het Persoonlijk menu terecht. Daar vindt u linksonder de optie Beheer. Als u ingelogd bent als super-user of dezelfde rechten hebt, is deze knop zwart en kunt u dit openen door erop te klikken. Beheer is op een andere manier ingericht dan in de cd-romversie. De reden hiervoor is dat er op de internetversie nieuwe functionaliteiten zijn: invoeren van groepsrollen; bestanden met functies samenvoegen of splitsen (optioneel); toevoegen van uw instellingslogo aan het Persoonlijk menu (optioneel). Daarnaast vindt u in Beheer de volgende functionaliteiten: inzien van de abonnementgegevens van uw organisatie; gebruikers aanmaken en bewerken; kiezen voor een volledig indelingstraject (vijf fasen) of een verkort traject (drie fasen); afdelingsnamen invoeren of bewerken; toegankelijk maken van inzage voor medewerkers en al dan niet kiezen voor het gebruik maken van een functie-identificatienummer; overzicht instellingsfuncties inzien en van een functie weer een voorstel maken of deze verplaatsen naar het instellingsarchief in het persoonlijk menu; beheren van de vrije velden waarmee u zelf variabelen kunt aanmaken en zo de eigen instellingsfuncties kunt onderbrengen in een zelf te kiezen structuur in Inzicht & Overzicht. fwg 3.0 via internet in twee stappen operationeel Alleen degene die beschikt over de gegevens van het super-useraccount heeft in eerste instantie toegang tot het systeem en zal een paar handelingen moeten uitvoeren om FWG 3.0 andere gebruikers van de organisatie toegankelijk te maken: definieer groepsrollen; ken groepsrollen toe aan gebruikers. Deze stappen lichten we hierna toe. Vervolgens gaan we in op andere mogelijkheden binnen Beheer.

2 definiëren van groepsrollen In FWG 3.0 kunt u bij Beheer gebruikers bevoegdheden toekennen. Deze bevoegdheden worden rollen genoemd. In de cd-romversie van FWG 3.0 hebben gebruikers afzonderlijke rollen. In FWG 3.0 via internet worden afzonderlijke rollen gecombineerd in groepsrollen. In Beheer moeten deze groepsrollen worden toegekend aan de gebruikers. De verschillende rollen zijn: Rol Beschrijving Start nieuwe indeling Aanmaken van een nieuwe functie-indeling in stap 1. Indelen Toetsen Archief Beheer Inzicht & Overzicht Overzicht indelingen Uitvoeren van de stappen 2 tot en met 4 in het indelingsproces. Toetsen van een functie in stap 5 en het accorderen van een Concept en indien geen sprake is van een verkort indelingstraject van Advies en Voorstel. Toegang tot het Archief met vervallen ijkfuncties en gearchiveerde instellingsfuncties. Mogelijkheid om vervallen instellingsfuncties terug te zetten naar status Besluit. Toegang tot Beheer met de mogelijkheden die in dit hoofdstuk worden toegelicht. Inzicht & Overzicht openen en functies en indelingsgegevens ordenen, sorteren en selecteren ten behoeve van diverse overzichten. Toegang tot Overzicht indelingen in het Persoonlijk menu. Oefenen Mogelijkheid om gebruik te maken van het Oefenprogramma.

3 De super-user dient een aantal keuzes te maken met betrekking tot wie welke rol in het indelingsproces vervult. De volgende vragen zijn daarbij relevant: Wie start de indeling? Er moet minimaal één gebruiker indelingen kunnen starten. U kunt er voor kiezen om deze taak aan één of meer Toetsers te geven. Het is echter ook mogelijk om het starten van nieuwe indelingen uit te laten voeren door een gebruiker die geen ontwerpen maakt of toetst. Kies de optie die voor uw organisatie het beste werkt. Wie maakt en toetst ontwerpen? In veel organisaties maken personeelsfunctionarissen een ontwerpindeling, die vervolgens door een manager wordt getoetst. Het kan ook zijn dat het management ontwerpindelingen maakt die door P&O worden getoetst. Ook hier geldt dat er minimaal één gebruiker moet zijn die een indeling mag ontwerpen en toetsen om het indelingstraject geheel te kunnen doorlopen. Wie krijgt toegang tot Overzicht alle indelingen en Inzicht & Overzicht? In ieder geval moeten gebruikers die concepten toetsen, de samenhang met het functiegebouw - het geheel van functies in een (deel van de) organisatie - kunnen overzien. Het kan handig Wie mogen/moeten oefenen? Als iemand onervaren is in het indelen van functies en het beoordelen van functie-eisen of de kennis moet opgefrist worden, wordt de toegang tot en het gebruik van het oefenprogramma aanbevolen. Het oefenprogramma biedt circa 25 functies waarbij het indelingsproces wordt doorlopen. Op de door de oefenaar gemaakte keuzes wordt feedback gegeven. Hiermee raakt de oefenaar vertrouwd met de functionaliteiten van FWG 3.0 en doet ervaring op met de waardering van functies. Beheer Standaard heeft degene met het super-useraccount alle rechten in het systeem en de mogelijkheid om in Beheer te komen. Geadviseerd wordt om ook andere gebruikers van FWG 3.0 een groepsrol toe te kennen met toegang tot Beheer. In de bovengeschetste opties zijn we uitgegaan van een situatie met verschillende gebruikers van FWG 3.0, waarbij met name het maken en toetsen van een ontwerpindeling door twee verschillende personen wordt uitgevoerd. Dit bevelen wij aan om de kans te minimaliseren dat individuele interpretatieverschillen van invloed zijn op de indeling. Hoe gaat u te werk? Het toekennen van de verschillende rollen aan de groepen van rollen aanmaken, bijvoorbeeld een combinatie van Oefenen en Indelen. Deze combinatie van rollen geeft u een naam. Vervolgens kunt u aan een gebruiker deze groepsrol toekennen, waarna deze gebruiker dus toegang krijgt tot FWG 3.0, kan oefenen en een ontwerpindeling kan maken.

4 Als u Groepsrollen in Beheer voor het eerst opent ziet u een groepsrol die toegang geeft tot Beheer. Om een groepsrol aan te maken, klikt u onderin het scherm op Toevoegen. In het scherm dat verschijnt vult u bij Omschrijving een naam in voor de groepsrol. Klik vervolgens op de knop Selecteren en selecteer de rollen die u met elkaar wilt combineren door deze aan te vinken. Vervolgens klikt u op Selecteren en daarna op gekozen voor de naam Indeler en via Selecteren is gekozen voor een vijftal afzonderlijke rollen die tezamen de groepsrol Indeler vormen. Op deze wijze kunt u een aantal groepsrollen aanmaken. Door op de naam van een groepsrol te klikken, kunt u deze ook bewerken of verwijderen door onderin het scherm op de betreffende knop te klikken. toekennen van groeps rol(len) aan gebruikers en/of gebruikers aanmaken Nadat u groepsrollen hebt gedefinieerd dient u deze toe te kennen aan de gebruikers van FWG 3.0. Klik hiervoor in Beheer op Gebruikers. Indien u al werkte met FWG 3.0 op cd-rom, dan vindt u hier de gebruikersnamen van reeds bestaande FWG 3.0-gebruikers uit uw organisatie. Achter bestaande gebruikersnamen staat het relatienummer van de organisatie. Deze gebruikersnamen kunt u desgewenst aanpassen en er dient een wachtwoord opgegeven te worden. De reden voor aanpassing van gebruikersnamen en het (opnieuw) opgeven van wachtwoorden is dat gebruikersnamen en wachtwoorden als combinatie uniek moeten zijn voor alle FWG 3.0- gebruikers die op internet met het systeem werken. De rechten die gebruikers op de cd-romversie hadden, zijn door de conversie van gegevens komen te vervallen. Die dient u door middel van de groepsrollen opnieuw toe te kennen. Groepsrollen toekennen Als al gebruikers in het systeem staan, dubbelklikt u op een naam of u selecteert een naam en klikt onderin het scherm op Bewerken om het Als u voor het eerst met FWG 3.0 gaat werken, is het scherm Gebruikers nog leeg. U moet dan eerst gebruikers aanmaken (zie hieronder). Bij Groepsrollen klikt u op Selecteren en vinkt u de groepsrol(len) die u aan die betreffende gebruiker wilt geven aan en vervolgens op Selecteren. Bij Instellingen moet u aangeven tot welk (deel van het) functiegebouw de gebruiker Aanmaken gebruikers Klik onder in het scherm Gebruikers op Toevoegen. Vervolgens vult u alle velden in. Een gebruikersnaam en wachtwoord worden door de gebruiker gebruikt om in te kunnen loggen op het adres van de gebruiker in te vullen. Het wachtwoord dient minimaal te bestaan uit acht karakters waaronder één cijfer en één hoofdletter. U kunt per gebruiker een eigen wachtwoord invoeren maar we raden u aan voor elke gebruiker in eerste instantie hetzelfde wachtwoord aan te maken. U kunt alle gebruikers op de hoogte stellen van het feit dat hun adres als Gebruikersnaam dient en wat het wachtwoord is. Nadat een gebruiker is ingelogd, kan deze in het Persoonlijk menu onder Extra het wachtwoord zelf wijzigen.

5

6 Tip Om de gebruikers van FWG 3.0 via internet in staat te stellen in te loggen op het systeem, kunt u ze, nadat u de gebruikers (bestaande of nieuwe) in Beheer heeft voorzien van een (gebruikersnaam en) wachtwoord, op de hoogte stellen van het websiteadres en hun inloggegevens. in het FWG 3.0-systeem. Met Instelling bepaalt u nader toegelicht. Een gebruiker dient toegang te krijgen tot minimaal één bestand met functies. Wachtwoord vergeten Mocht een gebruiker diens wachtwoord vergeten zijn, dan kan vanuit Beheer een nieuw wachtwoord worden ingevoerd. Selecteer de betreffende gebruiker in het overzicht Gebruikers en klik op Resetten wachtwoord. Voer hier twee keer het Het is mogelijk om de advies- en voorstelfase over te slaan en de indeling direct na de conceptfase als besluit in het systeem op te nemen. Dit is het verkorte traject. Indien u hiervoor kiest, kunt u dit aangeven onder de optie Instellingen. Onder Instellingen staat ten minste één bestand met functies, uw functiegebouw. Als u voor het eerst met FWG 3.0 de cd-romversie werkte, is het functiegebouw nog leeg omdat u nog geen functies hebt ingedeeld met het systeem. Heeft er een conversie plaatsgevonden van de cd-romversie naar de internetversie, dan is uw bestaande functiegebouw meegenomen. Om de keuze voor verkort traject aan te geven selecteert u de naam van de database en klikt u onderin het scherm op Bewerken. In het volgende scherm kunt u Verkort traject klikken. Dit betekent dus dat bij alle in te delen functies voor dit betreffende bestand de fasen Advies en Voorstel worden overgeslagen. Na deze toelichting op het toegankelijk maken van FWG 3.0 gaan we in op een nieuwe functionaliteit Instellingen. Binnen deze functionaliteit kunt u aangeven of u het volledige (5 fasen) of verkorte (3 fasen) traject wilt volgen bij het indelen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen databases met functies samen te voegen of op te splitsen. kiezen voor volledig of verkort traject voor het indelingsproces Standaard wordt bij het indelen van functies met FWG 3.0 het volledige traject doorlopen, dat bestaat uit vijf stappen: voorbereiding, ontwerp, concept, advies en voorstel om te komen tot een samenvoegen, splitsen of aanmaken functiegebouw via instellingen (optioneel) Net als bij de cd-romversie van FWG 3.0 is het met de internetversie mogelijk om te werken met verschillende databestanden. We lichten de mogelijkheden toe en gaan uit van een aantal verschillende opties: De cd-romversie was in gebruik Nadat uw organisatie heeft aangegeven over te willen stappen op de internetversie van FWG 3.0 vindt een conversie plaats waardoor reeds opgeslagen indelingsgegevens omgezet worden en u hiermee verder kunt werken op het internet.

7

8 In deze situatie zijn er twee mogelijkheden: bij de cd-romversie was er één database met functies; bij de cd-romversie werd gewerkt met meer dan één database met functies. Afhankelijk van de situatie die van toepassing is, treft u onder Instellingen namen aan die met dit bestand/deze bestanden corresponderen. Uw organisatie gaat voor het eerst FWG 3.0 gebruiken Onder Instellingen staat minimaal één database. Deze bevat nog geen (indelings/instellings) gegevens. Welke van bovenstaande situaties ook van toepassing is, u kunt zonder meer hetgeen u aantreft onder Instellingen handhaven. Maar Instellingen biedt een aantal mogelijkheden: als u met meerdere databases werkte, kunt u deze samenvoegen; als u met één database werkte kunt u de informatie splitsen in meerdere bestanden of u kunt naast één of meer bestaande databases een geheel nieuw bestand starten. Per gebruiker kunt u dan aangeven tot welke gegevens hij of zij toegang heeft. We lichten de genoemde mogelijkheden kort toe. Samenvoegen van functiegebouwen Bij een fusie zijn er bijvoorbeeld twee verschillende functiegebouwen die moeten worden samengevoegd. Onder Instellingen staan de databases van beide organisaties, elk met afdelingen en gebruikers. U zou onder Instelling een nieuwe database kunnen toevoegen en functies van de twee verschillende organisaties hierin samenvoegen. Via de functionaliteit Verhuizen instellingsfunctie onder Beheer kunt u functies selecteren en deze van het ene naar het andere bestand verhuizen (zie hieronder). Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tabel. Bij Instellingen staan twee databases met de functiegebouwen van organisatie A en B. Er wordt eerst een nieuw leeg bestand aangemaakt ( Fusieorganisatie ) met daarbij behorende afdelingen. Vervolgens wordt dit lege bestand gevuld met functies uit de bestanden van organisatie A en B met behulp van de functionaliteit Verhuizen instellingsfunctie. Instelling Organisatie A Functies van functiegebouw organisatie A Instelling Organisatie B Functies van functiegebouw organisatie B Instellingen Fusieorganisatie Bevat alle instellingsgegevens van organisatie A en B Geautoriseerd: Management organisatie A, Procesverantwoordelijken Manager P&O Geautoriseerd: Management organisatie B Procesverantwoordelijken Manager P&O Geautoriseerd: Management organisatie A en B, procesverantwoordelijken en Manager P&O

9 Via Gebruikers regelt u toegang voor de gebruikers van het nieuwe bestand Fusieorganisatie. Als alle functies van de databases van Organisatie A en B samengevoegd zijn tot een nieuw bestand dan zijn ze leeg en kunnen verwijderd worden. Hoe verhuist u instellingsfuncties? Deze functionaliteit is bedoeld om functies te verplaatsen tussen de databases die onder Instellingen zijn aangemaakt. Eerst kiest u bovenin het scherm bij Instelling het bronbestand en klikt op Selecteren. In de lijst functies die verschijnt vinkt u aan welke functies u wilt verhuizen naar het doelbestand. In afbeelding Zorgorganisatie A geselecteerd om te verhuizen naar het doel: Zorgorganisatie B. Let er wel op dat u bij een nieuwe database eerst nieuwe afdelingen aanmaakt alvorens functies hiernaartoe te kunnen verhuizen. Dit doet u via Afdelingen onder Beheer waar u per bestand afdelingen kunt toevoegen of bewerken. Via de functionaliteiten Instellingen en Verhuizen instellingsfuncties is het dus mogelijk om, indien gewenst, functies samen te voegen tot één bestand of deze te verdelen over verschillende bestanden. Bij Gebruikers kunt u onder Instellingen vervolgens aangeven wie met welke bestand werkt. Indien u na een fusie de gegevens per locatie liever gescheiden houdt maar als procesverantwoordelijke wel graag een totaaloverzicht wilt hebben, dan kunt u dat het beste regelen via Gebruikers. De gebruikers per locatie worden gekoppeld aan de database van hun locatie en u als procesverantwoordelijke wordt gekoppeld aan alle bestanden. Als u vervolgens bijvoorbeeld naar Inzicht & Overzicht gaat ziet u informatie uit alle locaties. Dat geldt ook als u klikt op Overzicht functies en vervolgens Instellingsfuncties aanvinkt. In de kolom Instelling ziet u direct uit welk bestand de informatie afkomstig is Splitsen van een functiegebouw In plaats van samenvoegen kunnen er redenen zijn om het functiegebouw te splitsen in onderdelen, bijvoorbeeld de diverse locaties of de onderscheiden diensten van uw organisatie. Dit maakt het mogelijk om gebruikers van FWG 3.0 toegang te geven tot een of meer databases met elk een onderscheiden groep functies. Concreet betekent dit dat een gebruiker tijdens het indelen bij bijvoorbeeld Overzicht functies alleen die instellingsfuncties te zien krijgt van het deel van het bestand waartoe hij of zij geautoriseerd is. In de tabel op de volgende pagina wordt het bestand met het functiegebouw gesplitst in twee delen. Bij Instellingen wordt het bestand Locatie A en Locatie B aangemaakt. Deze worden gevuld met functies uit het bestand Zorgorganisatie met behulp van Verhuizen instellingsfunctie. Via Gebruikers regelt u of gebruikers toegang krijgen tot één van de locaties of beide. Het management van beide locaties ziet na autorisatie alleen de gegevens van de eigen locatie. Procesverantwoordelijken en de manager P&O zijn geautoriseerd voor alle instellingsfuncties en verkrijgen daarmee een totaaloverzicht. Alle gebruikers van FWG 3.0 moeten bij Instelling minimaal aan één database zijn gekoppeld. Een nieuw functiegebouw maken Behalve samenvoegen of splitsen van bestaande bestanden kunt u ook naast een bestaand bestand een geheel nieuw bestand aanmaken. Dit kan van nut zijn om een nieuw functiegebouw na een harmonisatietraject bij een fusie op te zetten. Na besluiten over de nieuwe functiestructuur volgt het beschrijven van de functies. Deze kunnen dan in een nieuw bestand worden ingedeeld. Als dit is afgerond kunt u de oude databases handhaven voor een beperkt aantal gebruikers of de daarin opgenomen functies verhuizen naar het nieuwe bestand en daar archiveren.

10 Instellingen Zorgorganisatie (naam organisatie) Bevat alle instellingsgegevens Instelling Locatie A Functies van locatie A Instelling Locatie B Functies locatie B Geautoriseerd: Management locatie A Procesverantwoordelijken Manager P&O Geautoriseerd: Management locatie B Procesverantwoordelijken Manager P&O De functionaliteiten Instellingen en Verhuizen instellingsfuncties bieden dus allerlei maatwerkmogelijkheden. Het bovenstaande geeft een impressie van de mogelijkheden. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het FWG Servicepunt via uw logo toevoegen U heeft de mogelijkheid om uw bedrijfslogo aan FWG 3.0 toe te voegen. Deze wordt rechtsboven in het Persoonlijk menu zichtbaar. Om het logo toe te voegen klikt u in Beheer op Abonnementhouder. Rechts in het venster klikt u op Bewervoegt u het logo toe door op Toevoegen te klikken en op uw computer gewenste bestand te openen. Hier kunt u het logo indien gewenst ook verwijderen of wijzigen. 2.8 inzage voor medewerkers Medewerkers kunnen inzage krijgen in het FWG 3.0-systeem via het volgende webadres: Om hier in te kunnen loggen moeten zij een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. De gebruikersnaam is uw FWG-relatienummer. Deze vindt u op de eerste regel bij de optie Abonnementhouder in Beheer. Het wachtwoord kunt u aanmaken in Beheer door onder Abonnementhouder te klikken op Bewerken en in het volgende venster wachtwoord in te toetsen. De gebruikersnaam en wachtwoord kunt u vervolgens kenbaar maken aan de medewerker die inzage in het systeem wil. Functie-ID Een medewerker ontvangt een uitdraai van een indelingsvoorstel. Deze uitdraai kunt u voorzien van een functie-identificatienummer (functie-id). Dit nummer is uniek voor het betreffende indelingsvoorstel en wordt meegeprint op het voorstel. Dit functie-id kan vervolgens ingevoerd worden door de werknemer in het inlog venster van het inzageprogramma, waar door een aantal relevante gegevens van de desbetreffende functie-indeling worden getoond.

11

12

13 Als u geen gebruik maakt van het functie-id zal het systeem na inloggen door de medewerker leeg starten en kan men zelf de benodigde gegevens invoeren. Bij beide varianten geldt dat wijzigingen in de gegevens niet kunnen worden opgeslagen. Indien u gebruik wilt maken van een functie-id bij de inzage, kunt u dit aanvinken nadat u in Beheer onder Abonnementhouder op Bewerken Opslaan als u alles ingevuld heeft. wijzigen/verwijderen van een instellingsfunctie en archiveren Een instellingsfunctie is een ingedeelde en door de werkgever vastgestelde functie met de status Besluit. Het kan voorkomen dat u een Instellingsfunctie wilt wijzigen, verwijderen of archiveren. In Inzicht & Overzicht is het mogelijk van alle indelingen/instellingsfuncties de afdeling, code en de vrije velden te wijzigen. Wilt u de andere velden wijzigen of de gehele functie verwijderen dan kunt u dit doen door in Beheer via Instellingsfuncties de gewenste functie te selecteren en vervolgens te klikken op de knop Maak weer Het indelingsvoorstel is dan weer te openen door de Toetser die aan de indeling gekoppeld is. Als er gekozen is om het volledige traject te volgen, dan wordt de functie teruggezet naar het mapje Advies/Voorstel met status Voorstel. Als het verkorte indelingstraject wordt gevolgd, wordt de instellingsfunctie in het mapje Toetsen met status Concept geplaatst. Vanuit het persoonlijke menu kunt u nu de functie wijzigen dan wel verwijderen. In plaats van het daadwerkelijk fysiek verwijderen van een instellingsfunctie bijvoorbeeld na een herindeling en een nieuw indelingsbesluit, kunt u oude indelingsbesluiten ook archiveren. Onder Archief in het Persoonlijk menu staan de tabbladen Instellingsfunctie en IJkfunctie. In het instellingsarchief staan vier opties die u per functie uit kunt voeren, waaronder van een vervallen instellingsfunctie weer een indelingsbesluit maken Maak instellingsfunctie (afbeelandere de functie-eisenpatronen en de vervaldata genoemd en kunt u door middel van Toon details de bijbehorende functiebeschrijving inzien vrije velden Onder de functionaliteit Vrije velden kunt u vrije velden toevoegen en beheren. Zoals eerder in deze handleiding aangegeven, kunt u op deze manier zelf variabelen aanmaken en zo de eigen instellingsfuncties onderbrengen in een zelf te kiezen structuur. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een functiefamiliestructuur waarin bijvoorbeeld alle paramedische functies, alle middenmanagers en staffuncties zijn gekoppeld aan respectievelijk de functiefamilie Paramedici, Middenmanagement en Staffuncties. Welke variabelen en hoeveel variabelen er aangemaakt worden, bepaalt u zelf. Onder het tabblad Vrije Velden vindt u twee vensters. In het linker venster kunt u de variabelen aanmaken en beheren. Zodra u in het linker venster een variabele heeft geselecteerd, worden in het rechter venster de waarden die voor deze variabele aan een instellingsfunctie gehangen Voor de variabele(n) die u aanmaakt bij de vrije velden, kan een aparte autorisatie worden toegepast. Per variabele heeft u de keus of iedereen met toegang tot Inzicht & Overzicht de variabele kan zien, of dat alleen gebruikers met toegang tot I&O en Beheer de variabele kunnen zien. Door bij het aanmaken van een variabele het vinkje achter Publiceren weg te halen, zal deze variabele alleen zichtbaar zijn voor gebruikers met rechten voor I&O en Beheer.

overzicht informatie in inzicht & inleiding

overzicht informatie in inzicht & inleiding inleiding Geautoriseerde gebruikers kunnen Inzicht & Overzicht bereiken vanuit hun Persoonlijk menu. Met Inzicht & Overzicht afgekort I&O kunt u overzichten en selecties maken van uw instellingsfuncties.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Instructie inzageversie voor medewerkers

Instructie inzageversie voor medewerkers Instructie inzageversie voor medewerkers Voor inzage in het FWG 3.0 systeem, kunt u als medewerker gebruik maken van de inzageversie van FWG 3.0 via internet. Het werkt overeenkomstig het FWG 3.0-systeem

Nadere informatie

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Hoe log ik in Van start gaan Beginnen met het aanmaken van je prijslijst Hoe voeg ik een kader met titel toe Hoe voeg ik lijnen tekst toe aan een kader Kiezen

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Handleiding gebruik photo-gallery

Handleiding gebruik photo-gallery Handleiding gebruik photo-gallery Nadat u uw photo-gallery admin wachtwoord heeft ingesteld kunt u op uw fotoboek inloggen op http://www.uwwebsite.nl/photo-gallery/ Mocht u ooit de instellingen en inhoud

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1 HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE 28-2-2011 13:26:45 Holland Combinatie BV 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEN... 3 TABBLAD UITVOER... 4 EDITIES... 5 OBJECTEN TOEVOEGEN... 6 EXTRA VELDEN... 9 OBJECTEN PLAATSEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good practices (praktijkvoorbeelden en erkende interventies) Versie 3.0 04-02-2016 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl December 2017 Voor het plaatsen van vrijwilligersvacatures op MaastrichtDoet.nl dient u eenmalig een account aan te maken. Vervolgens kunt u onbeperkt inloggen

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good Practices Versie 2.0 19-06-15 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die Good Practices

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.3 Datum : juni 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.3 26-06-2017 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

OZO Handleiding 2. Voor organisatoren

OZO Handleiding 2. Voor organisatoren OZO Handleiding 2 Voor organisatoren Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als organisator gebruik kunt maken van de functies die u alleen als organisator hebt. Wilt u als organisator voor uzelf

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Hoe te beginnen. Voor gebruikers met de rol Beheerder

Hoe te beginnen. Voor gebruikers met de rol Beheerder Hoe te beginnen Voor gebruikers met de rol Beheerder INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Dienstovereenkomst... 1 1.2 Doel... 1 1.3 Structuur... 1 1.4 Toegang webapplicatie voedselbank.nu... 1 1.5 Aanmelden...

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Wat is een profiel...

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Vooraf 5 1.2 Wat is Mijn.PvdA.nl? 5 1.3 Inloggen op Mijn.PvdA.nl 5

Nadere informatie

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv Handleiding Berichtensysteem Multitask ICT bv Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 2 Berichten 4 2.1 Berichten bekijken 5 2.1.1 Ongelezen berichten 5 2.1.2 Zoeken 5 2.1.3 Berichten accorderen 5 2.1.4 Bericht gelezen

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Administrator pages ASCIMA AscimaAdmin Version 1.7 1 INHOUDSOPGAVE

Administrator pages ASCIMA AscimaAdmin Version 1.7 1 INHOUDSOPGAVE Administrator pages ASCIMA AscimaAdmin Version 1.7 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 PROCEDURE STAPPEN... 2 2.2 INLOGMENU... 2 2.3 HOOFDMENU... 2 2.3.1 Klant invoer scherm... 4

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Na aandringen van de deelnemers van vorig jaar zijn de handelingen vereenvoudigd; u kunt nu

Nadere informatie

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

ReproConsult B.V. Customerweb handleiding

ReproConsult B.V. Customerweb handleiding ReproConsult B.V. Customerweb handleiding Versie 2.0 Bij J. Vink Maart 2015 Afbeelding 1 Op afbeelding 1 ziet u het inlogscherm van het Customerweb. U logt hier in met uw e-mailadres en uw eigen wachtwoord.

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie