Algemene gegevens. Mijn naam Adres, Postcode Woonplaats Studentnummer adres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene gegevens. Mijn naam Adres, Postcode Woonplaats Studentnummer E-mailadres"

Transcriptie

1 Algemene gegevens Mijn naam Adres, Postcode Woonplaats Studentnummer adres Organisatie waarin ik werkzaam ben Mijn positie binnen deze organisatie Het volgende invullen wanneer u werkzaam bent in een organisatie (onder werkzaam mag hier ook gelezen worden: als vrijwilliger werkzaam of anderszins werkzaam). 1

2 Type organisatie (bedrijfsleven, overheid, semioverheid) In welke branche opereert uw organisatie Aanwijzing voor het uitwerken van de opdrachten Dit sjabloon bevat voor elke opdracht een leeg opdrachtmodel waarin u uw antwoord kunt invoeren. U stuurt tussentijds een aantal versies naar uw begeleider. Stuur steeds het meest recente voortgangsverslag waarin alles is opgenomen tot en met de datum van verzenden. Het is dus een groeiend document. 2

3 EERSTE DEEL Het eerste deel is een lijst van vragen die u moet beantwoorden op basis van het begeleidend boek Sturing en Organisatie van ICTvoorzieningen van Theo Thiadens. De vragenlijst is er om u op een actieve manier kennis te laten maken met belangrijke zaken uit de theorie. Het is de bedoeling dat u de antwoorden op de vragen in het sjabloon uitwerkt. Tijdens het beoordelingsgesprek komen de uitwerkingen van enkele vragen aan de orde. U mag tijdens dat beoordelingsgesprek overigens alle lesmateriaal meenemen en raadplegen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de begeleider een lijst antwoorden toe te sturen en te vragen na te gaan of de antwoorden goed zijn, waarna u die uit uw hoofd leert. Als we dat hadden gewild dan hadden we de antwoorden wel in de cursus opgenomen. Beschouw het als alternatief voor de volgende situatie: u krijgt onvoorbereid op het examen drie vragen over het boek. Wij komen u tegemoet door u de vragen nu te geven. Probeer ermee om te gaan dat u in het onzekere bent over de antwoorden en daar zelf iets aan kunt doen door het boek opnieuw en zo goed mogelijk te bestuderen en daarin naar antwoorden te zoeken. Dat is een actieve manier van studeren, waarmee u al bezig bent uzelf effectief voor te bereiden op het beoordelingsgesprek. We vermelden hierna de vragen en daarna is er per vraag een flexibele ruimte om uw antwoorden in te vullen; wellicht vindt u het handig om bij uw antwoorden te verwijzen naar de pagina van het boek. 3

4 Vragen over boek Sturing en organisatie van ICT-voorzieningen; we vermelden het nummer van de bladzijde en het nummer van de vraag uit het tekstboek. Vraag 1 : Uit hoofdstuk 1 Pagina 19 Vraag 1 Wat is business-it alignment, wat is ICT-governance en wat is ICT-management? Leg uw antwoord uit met een voorbeeld. <type hier uw antwoord in> Vraag 2 : Uit hoofdstuk 1 Pagina 19 Vraag 4: Hoe leggen Weil c.s uit wat het verband is tussen de keuzen, die een organisatie maakt en hun inzet van ICT? Illustreer uw antwoord met vier voorbeelden. Vraag 3 : Uit hoofdstuk 1 Pagina 19 Vraag 5: Geef de invalshoeken op het vakgebeid sturing en organisatie van ICT-voorzieningen. Leg elke invalshoek met een voorbeeld uit. Vraag 4 : Uit hoofdstuk 2 Pagina 33 Vraag 2: Wat zijn prestatieeisen? Wat houdt ISO 9126 in? Welke typen eisen geeft het duivelselastiek? En waar komt de term duivelselastiek vandaan? Licht dit toe met een voorbeeld. 4

5 Vraag 5 : Uit hoofdstuk 2 Pagina 33 Vraag 4 Wat is de definitie van architectuur die in dit boek wordt gehanteerd? Wie hanteert de informatievoorzieningsarchitectuur? Wie de ICT-architectuur? Geef van elke architectuur de objecten en recepten. Licht deze toe met een voorbeeld. Vraag 6 : Uit hoofdstuk 2 Pagina 33 Vraag 7 Wat doet TOGAF? Welke architecturen kent zij en wat houden deze in? Wat is het technisch referentiemodel binnen TOGAF? Vraag 7 : Uit hoofdstuk 3 Pagina 51 Vraag 2 Welke stadia kent CMMI wat betreft procesverbetering? Hoe past hierin CMMI voor producten en diensten? En CMMI voor inkoop? 5

6 Vraag 8 : Uit hoofdstuk 3 Pagina 51 Vraag 5 Wat houden de voorwaarden voor effectieve besturing in? Geef van elke voorwaarde een toepassing. Vraag 9 : Uit hoofdstuk 3 Pagina 51 Vraag 6 Wat is de IT Balanced Score Card? Illustreer uw antwoord met een voorbeeld. Wat zijn volgens Delen vaak de problemen met het gebruik van de balanced score card in de IT? Vraag 10 : Uit hoofdstuk 4 Pagina 69 Vraag 2 Geef de opzet van BiSL. Vraag 11 : Uit hoofdstuk 4 Pagina 71 Vraag 4 Wat zijn de strategische, de tactische en de operationele processen van BiSL? 6

7 Vraag 12 : Uit hoofdstuk 4 Pagina 71 Vraag 5 Hoe ziet een ICT-organisatie werkend met BiSL er in de praktijk uit? Vraag 13 : Uit hoofdstuk 5 Pagina 89 Vraag 1 Waarom richt men applicatiebeheer in? Vraag 14 : Uit hoofdstuk 5 Pagina 89 Vraag 3 Hoe zit de methode ASL in elkaar? Op welke niveaus kent ASL processen? En waarom is het belangrijk dat men processen op drie niveaus onderkent? Vraag 15 : Uit hoofdstuk 5 Pagina 89 Vraag 4 Hoe verbetert men de processen van applicatiebeheer en hoe certificeert men die? 7

8 Vraag 16 : Uit hoofdstuk 6 Pagina 103 Vraag 1 Geef de hoofdlijnen van de geschiedenis van ITIL. Geef aan wat de essentie was van het oorspronkelijke ITIL, wat de veranderingen waren van ITIL versie 2 en wat ITIL versie 3 voor vernieuwing brengt. Vraag 17 : Uit hoofdstuk 6 Pagina 103 Vraag 3 Wat zijn de drie elementen nodig om te komen tot een optimale sturing van een exploitatie organisatie? Vraag 18 : Uit hoofdstuk 6 Pagina 104 Vraag 6 Waarom zou een organisatie denken aan het gebruik van ITIL versie 3 voor haar exploitatie? Waarom zal volledige implementatie van alle processen als aangegeven in ITIL versie 3 zelden voorkomen? Vraag 19 : Uit hoofdstuk 7 Pagina 120 Vraag 4 Wat is de serie ISO 9000 voor soort normen? En hoe is deze serie normen in te zetten bij het werken met een ICT-organisatie? 8

9 Vraag 20 : Uit hoofdstuk 7 Pagina 120 Vraag 7 Welke taken zijn er op het terrein van risicomanagement? Hoe kan men ervoor zorgen dat een bestaande organisatie al die taken uitvoert? Vraag 21 : Uit hoofdstuk 7 Pagina 120 Vraag 9 Wat is operationeel risico? Vraag 22 : Uit hoofdstuk 8 Pagina 135 Vraag 2 Hoe kan men de theorie van Mintzberg toepassen bij het in een organisatie beleggen van verantwoordelijkheden voor functioneel beheer, applicatiebeheer en exploitatie? Leg uw antwoord uit met twee voorbeelden. Vraag 23 : Uit hoofdstuk 8 Pagina 135 Vraag 3 Wat is het belang van de visie van Starreveld c.s. op de inrichting van de organisatie voor ICT-voorzieningen? Leg deze visie uit. Illustreer uw antwoord met twee voorbeelden. 9

10 Vraag 24 : Uit hoofdstuk 8 Pagina 135 Vraag 6 Hoe werkt bij ketens de theorie van de organisatie van ICT-voorzieningen voor functioneel beheer, applicatiebeheer en exploitatie? Leg uw antwoord uit met twee voorbeelden. Vraag 25 : Uit hoofdstuk 9 Pagina 151 Vraag 1 Geef de definitie van organisatie/ict-alignment en van ICT-governance. Wat is de plaats van ICT-management daarbinnen? Vraag 26 : Uit hoofdstuk 9 Pagina 152 Vraag 5 Noem vijf symptomen die er op wijzen dat er verbeteringen mogelijk zijn in een organisatie op het terrein van ICT-governance. Hoe krijgt men volgens Weil c.s. voor elkaar om tot deze maatregelen te komen? Vraag 27 : Uit hoofdstuk 9 Pagina 152 Vraag 8 Geef een aantal kenmerken van een gebrekkige effectiviteit van ICT en ook van een hoge alignment van ICT op de wensen. Dit conform Shpilberg c.s. 10

11 Vraag 28 : Uit hoofdstuk 12 Pagina 202 Vraag 2 Geef vijf voordelen en drie nadelen van outsourcing. Voeg bij elk voor- en nadeel een voorbeeld toe. Vraag 29 : Uit hoofdstuk 12 Pagina 202 Vraag 3 Geef het (out) sourcebeslismodel. Vraag 30 : Uit hoofdstuk 12 Pagina 202 Vraag 4 Wat zijn de (ou)sourcingsvormen on shore, near shore en global shore? Licht uw antwoord toe met drie voorbeelden. Vraag 31 : Uit hoofdstuk 15 Pagina 258 Vraag 6 Wat zijn de vier kernpunten van de methode ISPL? Welke zes inkoopprocessen kent ISPL? Welke drie typen documenten, producten en diensten levert het werken met ISPL op? 11

12 Vraag 32 : Uit hoofdstuk 15 Pagina 258 Vraag 7 Wat zijn SLA s? Wat is het verschil tussen een contract, een DAP dossier en een SLA? Illustreer uw antwoord met twee voorbeelden. Vraag 33 : Uit hoofdstuk 15 Pagina 258 Vraag 10 Welke eisen kan men aan een SLA stellen? Denk hierbij aan de opzet, de inhoud en de betrokkenen bij het realiseren van de SLA. Vraag 34 : Uit hoofdstuk 16 Pagina 279 Vraag 1 De vraagorganisatie wordt gedwongen na te denken over maatregelen op het terrein van de vertrouwelijkheid, de betrouwbaarheid en de continuïteit van zijn ICT. Hoe kan men systematisch naar deze drie aspecten kijken? Wat zijn de accentverschuivingen op dit terrein, als men de acties nu vergelijkt met die van rond 1985? Licht uw antwoord toe met een voorbeeld. 12

13 Vraag 35 : Uit hoofdstuk 16 Pagina 279 Vraag 2 Wat doet de set standaarden ISO 27000? Noem zeven van de elf belangrijkste aandachtsgebieden van deze standaard en leg ze uit met een voorbeeld. Vraag 36 : Uit hoofdstuk 16 Pagina 279 Vraag 7 Wat doen de normen BS en BS ? Wat is het onderscheid tussen deze twee normen? Waarom is dit onderscheid van belang? 13

14 TWEEDE DEEL Het tweede deel van de praktijkopdracht betreft een toepassing van de theorie uit het boek. De essentie van deze opdracht is dat u een bepaald gedeelte van beheer binnen de informatievoorziening kiest en een evaluatie daarvan uitvoert en vervolgens verbetervoorstellen ontwikkelt zodat het beheer dan beter verloopt. Een mogelijke manier om een gedeelte van het beheer af te bakenen is uit te gaan van de in het tekstboek beschreven methoden BiSL, ASL of ITIL en na te gaan waar in de organisatie deze processen voorkomen. Belangrijk bij de uitwerking is dat u zoveel mogelijk probeert de theorie uit het boek hierin te verwerken en toe te passen. Het staat u overigens vrij om naast het cursusboek nog andere boeken over beheer te gebruiken. Neem de titels van deze boeken dan wel op in het sjabloon. In dit gedeelte moet u zeker de volgende zaken beschrijven: het afgebakende gedeelte van de organisatie dat u kiest en dat te maken heeft met beheer; de sturing zoals die aanwezig is in het afgebakende gedeelte; wat het te maken heeft met governance en welke de verbeteringen zijn. Voor het beschrijven van de sturing kunt u gebruik maken van het besturingsparadigma. 14

15 Dit tweede deel van het sjabloon bestaat uit de volgende 4 deelopdrachten. Deelopdracht 1] Beschrijf het afgebakend gedeelte van de organisatie dat u kiest en dat te maken heeft met beheer 15

16 Deelopdracht 2] Beschrijf de sturing zoals die aanwezig is in dit gedeelte; gebruik het besturingsparadigma; Deelopdracht 3] Beschrijf wat het verband is met governance. NB: stuur nu uw ingevuld sjabloon naar de begeleider zodat deze kan bepalen of het afgebakend gedeelte van het beheer geschikt is voor een een juist vervolg. 16

17 Deelopdracht 4] Voer op het door u afgebakend gedeelte een verbeteranalyse uit conform onderstande fasen en stappen; geef per stap uw bevindingen weer; Fase 1. Analyse van problemen, huidige situatie en behoeften 1.1 situatieanalyse probleeminventarisatie analyse van belangengroepen probleemgroepering beschrijving van de huidige situatie 17

18 1.2 beschrijven doelstellingen [van het systeem van beheer] 1.3 formuleren veranderingsbehoeften 18

19 Fase 2. Studie van veranderingsalternatieven 2.1 het bedenken van veranderingsalternatieven 2.2 het beoordelen van de veranderingsalternatieven Fase 3. Keuze van de veranderingsaanpak 3.1 keuze van het veranderingsalternatief 3.2 keuze van de ontwikkelingsmaatregelen 19

20 DERDE DEEL In het derde deel van de praktijkopdracht past u de theorie over wat wetenschappelijk is toe op een zelf te kiezen artikel over beheer. Hoofdstuk 3 van het werkboek gaat over de vraag hoe u een artikel kunt beoordelen op wetenschappelijkheid. Deelopdracht 1] Keuze artikel. Wat van u nu verwacht wordt, is dat u eerst zelf een artikel kiest uit een of andere wetenschappelijke bron en dat vervolgens beoordeelt op zijn wetenschappelijkheid. Het artikel moet komen uit de literatuur over ict-management. NB: U stuurt dit artikel eerst naar uw begeleider, zodat die kan beoordelen of het artikel geschikt is om mee verder te gaan. Deelopdracht 2] Beoordeling artikel. Het is vervolgens de bedoeling dat u het gevonden artikel op vergelijkbare manier beoordeelt als geïllustreerd in paragraaf 2 van bijlage 1: toepassing van de theorie op een artikel uit de ict-managementliteratuur. U zult constateren dat in subparagraaf 2.1 van die paragraaf veertien vragen centraal staan. Er zijn drie vragen die u in elk geval moet beantwoorden; uit de overige elf vragen mag u er vier zelf kiezen. U moet wel motiveren waarom u juist die vier hebt gekozen. 20

21 De drie vragen die u zeker moet beantwoorden, zijn de volgende: 1 Is de probleemstelling van het onderzoek, dat in het artikel is vermeld, helder geformuleerd en vloeien de onderzoeksvragen hier logisch uit voort? 2 Welk onderzoeksontwerp is gekozen bij het onderzoek voor dit artikel en welke uitdagingen brengt dit met zich mee wat betreft de betrouwbaarheid, de validiteit en de generaliseerbaarheid van de data? 3 Worden de conclusies van het onderzoek weergegeven en is er nader gereflecteerd op de resultaten van het onderzoek, de beperkingen ervan en de gemaakte keuzen bij het onderzoek? 21

22 Zelf gekozen vraag 1: Motivering keuze vraag: Zelf gekozen vraag 2: Motivering keuze vraag: Zelf gekozen vraag 3: Motivering keuze vraag: Zelf gekozen vraag 4: Motivering keuze vraag: 22

23 VIERDE DEEL U sluit de praktijkopdracht af met een reflectie over het leerproces dat u hebt doorgemaakt. Uiteindelijk stuurt u het geheel ingevulde sjabloon naar de examinator. Deze maakt met u een afspraak voor het beoordelingsgesprek. Met deze cursus wordt beoogd een aantal leerdoelen te realiseren op het terrein van het inrichten en beheren van ict. Welnu, het is de bedoeling dat u in de reflectie ingaat op de mate waarin u deze leerdoelen bereikt heeft. Het is de bedoeling dat u ze stuk voor stuk behandelt. We memoreren de drie overkoepelende leerdoelen van de cursus: -Kennis en begrip hebben van: a. sturen en organiseren van ict onder architectuur; b. de organisatie van informatievoorziening en de ict (o.a. de methoden BiSL, ASL en ITIL); c. ict-governance en omgaan met Sourcing. Uw reflectie ten aanzien van bovenstaand leerdoel: -In staat zijn tot het in beeld brengen en het beoordelen van een concrete beheersituatie en het ontwikkelen van alternatieven ter verbetering. Uw reflectie ten aanzien van bovenstaand leerdoel: -In staat zijn tot het beoordelen van de wetenschappelijkheid van artikelen, in het bijzonder als het artikelen zijn die gaan over inrichting en beheer van ict. Uw reflectie ten aanzien van bovenstaand leerdoel: 23

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

IT GOVERNANCE IN DE LIFT

IT GOVERNANCE IN DE LIFT Informatiemanagement Methodes om tot een goed werkmodel te komen IT GOVERNANCE IN DE LIFT Uit verschillende IT-onderzoeken blijkt dat IT governance volop in de belangstelling staat van Nederlandse organisaties.

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Sturing en Organisatie van ICT-voorzieningen

Sturing en Organisatie van ICT-voorzieningen Sturing en Organisatie van ICT-voorzieningen Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Bedrijfsgericht Informatiseren

Bedrijfsgericht Informatiseren Bedrijfsgericht Informatiseren Alignment, Architecturen & Besturen DeGouw Trainingen Visie en werkzaamheden Business & ICT Alignment: beiden schuiven steeds meer in elkaar! Architectuur: een hulpmiddel

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie

HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie Inleiding Zon, zee, en 5 sterren Wie wil dat niet van tijd tot tijd: een heerlijke vakantie op een zonnig eiland in een fijn hotel? Maar, om

Nadere informatie

Niveaus in de vraagorganisatie Een raamwerk met processen binnen de ICT-vraagorganisatie

Niveaus in de vraagorganisatie Een raamwerk met processen binnen de ICT-vraagorganisatie Niveaus in de vraagorganisatie Een raamwerk met processen binnen de ICT-vraagorganisatie Niveaus in de vraagorganisatie Een raamwerk met processen binnen de ICT-vraagorganisatie Student: Naam: Studie:

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 15 Bijlage 2 Format rekenbeleidsplan In dit format komen achtereenvolgens de volgende

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties De ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties na verzelfstandiging worden bepaald

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Verslag praktijkwerkstuk

Verslag praktijkwerkstuk Verslag praktijkwerkstuk Informatie- en procesarchitectuur T48221 Verslag praktijkwerkstuk Mijn naam Adres, Postcode Woonplaats Algemene gegevens Studentnummer E-mailadres Organisatie waarin ik werkzaam

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 Z elfevaluatie Werkboek Beleidsmatig OCM ACM Sturende processen (intern) Sturende processen (extern) Operationeel Beheer Onderhoud/vernieuwing Intern Verbindende processen Extern Naam Groep Datum

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 3 Bijlage 1 Format taalbeleidsplan Het taalbeleidsplan is gericht op vergroting van de

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Voor je ligt de evaluatiewijzer didactisch coachen in de lesgebonden situatie. Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling

Nadere informatie

Onderkennen en optimaliseren van ICT-serviceketens

Onderkennen en optimaliseren van ICT-serviceketens Onderkennen en optimaliseren van ICT-serviceketens Th.J.G. Thiadens e.a. 0. Samenvatting 1 1. ICT-serviceketens en hun optimalisatie 1 2. ICT-serviceketens en hun optimalisatie in theorie 2 2.1. Opbouw

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo, Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 Z elfevaluatie Werkboek Beleidsmatig OCM ACM Sturende processen (intern) Sturende processen (extern) Operationeel Beheer Onderhoud/vernieuwing Intern Verbindende processen Extern Naam Groep Datum

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 De strategische I&I -principes Waarover? 0) reikwijdte I&I(-principes) Wat en waarom? 1) behoefte klantdirecties & concern

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Onderzoek naar de invulling van de IV- en ICT- vlakken van het negenvlak.

Onderzoek naar de invulling van de IV- en ICT- vlakken van het negenvlak. Onderzoek naar de invulling van de IV- en ICT- vlakken van het negenvlak. Programma: 1. Fontys, hogeschool ICT, en zijn lectoraten. 1.1. Focus punt voor onderzoek. 1.2. Hoe maakt het lectoraat IT governance

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie

Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie 2 I N H O U D S O P G A V E INLEIDING... 4 DOEL... 5 METHODE... 5 CONCLUSIES... 6 Communicatie; begrijpen

Nadere informatie

5 handvatten voor de menselijke maat voor gegevenskwaliteit

5 handvatten voor de menselijke maat voor gegevenskwaliteit 5 handvatten voor de menselijke maat voor gegevenskwaliteit Frank van Outvorst Tooling-Event Wie ben ik? Wie zijn wij? Frank van Outvorst Mede-auteur BiSL Werk: Consultant procesverbetering BIM en IM inhoudelijke

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

Besluitvorming, afstemming en beheer van ICT bij ketens

Besluitvorming, afstemming en beheer van ICT bij ketens Besluitvorming, afstemming en beheer van ICT bij ketens Een model voor de analyse van ICT-beheer, business/ict-alignment & IT-governance van keteninformatiesystemen Bart Dijkstra, studentnummer 850148036

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de interventiecyclus. Jac Christis, 11 september 2013

Onderzoek in het kader van de interventiecyclus. Jac Christis, 11 september 2013 Onderzoek in het kader van de interventiecyclus Jac Christis, 11 september 2013 Onderzoeksopzet 1. Formuleer je onderzoeksvraag 2. Bepaal welke gegevens je nodig hebt 3. Bepaal hoe je die gegevens verzamelt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleiding MARIJ Module 7

Opleiding MARIJ Module 7 1. Sturen op samenhang 2. Overview MARIJ 3. MARIJ voor architecten Opleiding MARIJ Module 7 5. Architectuur processen en producten 4. MARIJ implementatie 6. Architectuur bemensing en competenties Architectuur

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands Taal op koers 29 oktober 2014 Cindy Poortman en Kim Schildkamp Uitdagingen in de onderwijspraktijk Voortijdige schooluitval Gebrek aan praktische

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Th.J.G. Thiadens, A.W. Abcouwer e.a.

Th.J.G. Thiadens, A.W. Abcouwer e.a. De invulling van een architectuurmodel: Het negenvlak, ofwel het Amsterdams Informatiemanagementmodel in Nederlandse overheids- en onderwijsorganisaties Th.J.G. Thiadens, A.W. Abcouwer e.a. 0. Samenvatting

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie