HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?"

Transcriptie

1 HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

2 Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen, zowel tussen ouders en kinderen als tussen kinderen en leerkrachten en soms zelfs tussen leerkrachten en ouders. Zo zorgt huiswerk dikwijls voor een enorme strijd tussen kinderen en ouders. Kinderen willen geen huiswerk maken of ouders dreigen met huiswerk als straf. Tussen leerkrachten en kinderen gaat het dan eerder om het in orde zijn met het huiswerk of de hoeveelheid huiswerk. Zo durven kinderen nogal eens klagen over het feit dat ze té veel huiswerk krijgen. Verder zorgt huiswerk soms ook voor spanningen tussen leerkrachten en ouders. Sommige ouders willen dat hun kinderen veel huiswerk krijgen en vinden dat de leerkracht té weinig huiswerk geeft, anderen vinden daarentegen dat kinderen al voldoende tijd besteden aan schoolse zaken en vinden dat hun kind juist té veel huiswerk krijgt. Door al deze spanningen rijst soms de vraag naar het waarom van het huiswerk, wat de verwachtingen zijn van leerkrachten ten aanzien van huiswerk en hoe ouders hun kinderen hier goed bij kunnen ondersteunen. 2

3 In deze brochure pogen we u hierbij enkele handvaten te geven. 3

4 1. Waarom krijgen kinderen huiswerk? De voornaamste functies van huiswerk zijn vooral het bevorderen of ondersteunen van het leren zelfstandig werken en het vormen van een brug tussen school en thuis. Huiswerk kan een middel zijn om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden, zoals een planning opmaken, zichzelf aan het werk zetten en houden, een opdracht lezen en interpreteren, nauwkeurig werken, zich concentreren, nakijken of alles gemaakt is, Dit zijn vaardigheden die het kind ook in zijn latere leven van pas zullen komen. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders hierbij betrokken zijn en interesse tonen in het schoolse leven van hun kind. Huiswerk biedt ook heel wat informatie voor ouders over waar het kind mee bezig is op school en wat er aan bod komt in de klas. Zorg er wel voor dat er op een gezellige manier aandacht 4

5 wordt gegeven aan het huiswerk en dat er daarnaast ook nog over andere dingen gepraat wordt. Kinderen willen ook eens gewoon over hun hobby s of andere zaken praten. Tot slot kunnen ouders ook op basis van het huiswerk een gesprek aanknopen met de leerkracht over het schools functioneren van hun kind of problemen hierbij doorgeven. De manier waarop binnen een gezin met huiswerk wordt omgegaan zal bepaalde gewoonten creëren die een invloed zullen hebben op de manier waarop het kind op toekomstige problemen reageert. Huiswerk goed ondersteunen is dus toch wel belangrijk. 5

6 2. Verwachtingen van leerkrachten ten aanzien van ouders? Uit onderzoek blijkt dat de verwachtingen die leerkrachten hebben ten aanzien van huiswerkbegeleiding door ouders, niet stroken met het beeld dat ouders hier zelf van hebben. Ouders denken dikwijls dat leerkrachten van hen verwachten dat zij uitleg geven als het kind iets niet begrepen heeft, extra oefeningen opgeven en het huiswerk verbeteren. Leerkrachten verwachten daarentegen echter vooral goede omstandigheden, het aansporen van kinderen om aan het huiswerk te beginnen en het controleren of het huiswerk gemaakt is. Ouders moeten met andere woorden geen hulpleerkrachten worden. Het is niet de bedoeling dat zij het kind gaan sturen, uitleg gaan geven en het huiswerk gaan verbeteren. Dergelijke hulp zorgt ervoor dat kinderen misschien wel een goed of foutloos huiswerk meenemen naar school maar houdt het kind wel afhankelijk en werkt het zelfstandig werken van het kind tegen. Daarnaast zorgt het verbeteren van het huiswerk door de ouders er ook voor dat de leerkracht geen zicht meer krijgt op het leerproces van het kind. Door de fouten in het huiswerk weet de leerkracht immers welke leerstof de leerling minder 6

7 goed beheerst. De leerkracht kan hier dan op inspelen door extra uitleg te geven. Ouders kunnen dus beter het proces ondersteunen door in plaats van oplossingen te geven, vragen te gaan stellen zoals Wat wordt er gevraagd bij deze opdracht?, Wat moet je eigenlijk doen?, Heb je al eens zo n taak of oefening moeten maken?. Op deze manier stimuleer je het kind om verder na te denken en blijft het huiswerk de verantwoordelijkheid van het kind. Je kind heeft ook het gevoel de oplossing zelf gevonden te hebben, wat goed is voor diens zelfvertrouwen. Belangrijk is vooral dat de ouder de verantwoordelijkheid van het kind niet overneemt. Hoe meer een ouder dit overneemt, hoe meer een ouder hulp biedt en mislukking probeert te voorkomen, hoe onverantwoordelijker, hulpelozer het kind wordt en hoe groter diens gevoel van mislukking. Ouders mogen m.a.w. niet overmatig betrokken zijn en als het ware constant rond het kind heen gaan hangen. Dit geeft aan het kind de boodschap dat de ouder er geen vertrouwen in heeft dat hij of zij de taak tot een goed einde zal brengen. De verantwoordelijkheid aan het kind laten betekent echter niet dat we ons kind aan zijn lot moeten overlaten. In wat volgt gaan we in op hoe ouders hun kind dan wel kunnen ondersteunen. 7

8 3. Kinderen ondersteunen bij hun huiswerk Bij het maken van huiswerk wordt de zelfstandigheid van het kind sterk aangesproken. Leren zelfstandig werken komt niet vanzelf door kinderen aan het werk te zetten en er niet meer naar om te kijken. Zelfstandig leren werken is een leerproces, dat zowel thuis als op school dient gestimuleerd te worden. Thuis kan dit al vanaf de peutertijd gestimuleerd worden. Gewoonten inzake verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in de vroege kindertijd houden het meest verband met het zelfstandig kunnen werken bij het huiswerk. Zo gebeurt het vaak dat ouders gaan voorkomen dat het kind te maken heeft met mislukkingen of falen. Men wil het kind hiervoor behoeden en beschermen. Op die manier ervaart het kind echter nooit de gevolgen van zijn gedrag. Kinderen leren dan geen verantwoordelijkheid dragen en zullen dit bijgevolg ook niet dragen met betrekking tot hun huiswerk. Voorbeeld 1: Jan (6 jaar) geraakt nooit op tijd klaar voor school. Mama Els moet hem de hele tijd opjagen, maakt dan 8

9 maar zelf zijn boekentas, neemt zelf zijn zwemtas mee en rijdt extra snel om toch op tijd aan de schoolpoort te staan. Voorbeeld 2: Loes (2,5 jaar) is net zindelijk. Haar ouders hangen de hele tijd rond haar om er zeker van te zijn dat er geen ongelukjes komen. Loes krijgt met andere woorden niet de verantwoordelijkheid voor dit leerproces. Voorbeeld 3: Mehdi (9 jaar) ruimt nooit zijn kamer op. Mama sakkert de hele week op Mehdi dat hij zijn kamer moet opruimen. Mehdi vindt op zijn kamer ook nooit wat hij nodig heeft voor school. Mama gaat dan op zoek en zorgt ervoor dat Mehdi toch alles mee heeft naar school. Op het einde van de week is mama het beu en ruimt ze zelf de kamer van Mehdi op. Voorbeeld 4: Rosa (11 jaar) moet een werkstuk voor school maken. Zoals steeds wacht ze tot de laatste dag om hieraan te beginnen. Dan moet mama alles laten vallen en in allerijl met haar naar de bibliotheek rijden zodat ze de nodige informatie kan opzoeken. Op die manier geraakt haar werkstuk nog net op tijd af. In bovenstaande gevallen zorgen de ouders er steeds voor dat er geen fouten of mislukkingen gebeuren met betrekking tot hun kind. Zij nemen de verantwoordelijkheid over zodat het 9

10 kind niet te maken krijgt met fouten en mislukkingen. Op die manier leert het kind echter nooit zelf verantwoordelijkheid te dragen. De ouders lossen immers alles op voor het kind dus moet het kind zijn gedrag niet veranderen en geen verantwoordelijkheid voor zichzelf opnemen. Ouders doen er dus beter aan om hun kind te laten zien wat de gevolgen van zijn/haar gedrag zijn. Als de mama van Rosa tegen haar dochter zegt dat het niet mogelijk is om direct naar de bibliotheek te rijden met haar maar dat zij dit vroeger dient te zeggen, zal Rosa weliswaar dit werkstuk niet tijdig afkrijgen maar zal zij de volgende keer misschien vroeger beginnen aan haar werk. Veel ouders willen echter niet dat hun kind te maken krijgt met mislukkingen en falen, en voelen zichzelf soms ook gefaald als hun kind met bepaalde zaken niet in orde is op school. Als ouders willen we natuurlijk het beste voor de kinderen en willen we deze behoeden voor negatieve ervaringen. Aan de andere kant leren de kinderen echter niets bij als wij telkens voor hen in de bres springen en de zaken voor hen gaan oplossen. Om kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen is het belangrijk om hen een dagelijkse routine te leren van taken in en om huis. Kinderen kan je al van in de kleutertijd 10

11 taakjes geven. Kleine kinderen leren eerst verantwoordelijkheid inzake het opruimen van hun eigen speelgoed, het op orde houden van hun kamer en het afruimen van de eettafel. Naarmate kinderen ouder worden moet hun verantwoordelijkheid worden uitgebreid. Zo kunnen kinderen in de basisschool best de tafel dekken en afruimen, helpen bij de afwas, hun eigen bed opmaken, stofzuigen, In het dagelijks leven is het belangrijk om kinderen kansen te geven om dingen zelf te doen. Neem het dus niet te snel over van je kind. (Voor meer informatie hierover: zie onze brochure Zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren ) Voorbeeld 1: Als Lena (6 jaar) haar schriftje niet meer vindt gaat mama niet zelf op zoek maar vraagt ze wanneer Lena dit het laatst gebruikt heeft en laat haar eerst zelf op zoek gaan. Voorbeeld 2: Wanneer Marino (10 jaar) niet verder geraakt bij het maken van zijn modelvliegtuigje, vraagt papa hem eens op de doos te kijken en laat hem zelf op zoek gaan naar wat er is misgelopen aan de hand van de instructies op de doos. Papa stuurt hem door middel van gerichte vragen maar geeft hem niet de oplossing. 11

12 Als iets niet lukt, moedig je kind aan om het nog eens te proberen in plaats van het over te nemen. Leer kinderen in het algemeen zoveel mogelijk zichzelf uit de slag te trekken. Verder kan je je kind ook al vroeg leren systematisch zaken aan te pakken. Zo kan je je kind leren om systematisch op te ruimen in plaats van in het wilde weg: de poppen bij de poppen, de auto s bij de auto s, Als kinderen dit van kleins af aan al spelend leren is de kans dat ze hun schoolwerk ook op die manier gaan aanpakken groter. Naast het in het dagelijkse leven reeds stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen kan je ook een aantal concrete zaken doen voor, tijdens en na het huiswerkmoment Voor het huiswerk In de eerste plaats is het vooral belangrijk om goede omstandigheden en gewoonten te creëren die het kind in staat stellen om zijn huiswerk tot een goed einde te brengen. Een vaste structuur en regelmaat is hierbij belangrijk. Zo weet het kind waar het aan toe is en wat het mag verwachten. 12

13 Een vast tijdstip en een vaste plaats is tevens belangrijk. Kies hierbij een plaats waar de nodige rust is, (Geen televisie die aanstaat of luidruchtig spelende jongere broers of zussen) zodat het kind zich kan concentreren. Om deze reden is het dikwijls te verkiezen om het huiswerk te maken op een afgezonderde eigen plek zoals een bureau op de kamer van het kind in plaats van bvb. in de keuken of living waar het hele gezin zit. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat je als ouder niet overmatig betrokken bent bij het huiswerk (er niet gaat gaan naast zitten) maar dat er wat zelfstandigheid van het kind verlangd wordt. Indien het huiswerk in een gemeenschappelijke ruimte in huis gemaakt wordt krijgt het huiswerk een centrale plaats in het gezin en krijgt het kind sneller de kans om macht uit te oefenen over het gezin. Het kind kan heel wat doen bewegen door zich onbekwaam te gaan gedragen. Voorbeeld: Bij Manuel thuis is het huiswerkmoment telkens een strijd. Om vijf uur roept mama dat het huiswerktijd is. Manuel zet zich dan aan de keukentafel en begint de clown uit te hangen. Hij hangt op zijn stoel, speelt met zijn materiaal en moeit zich met alles wat in het gezin gebeurt vanop zijn plaatsje aan de keukentafel. Mama zet zich dan uiteindelijk 13

14 naast Manuel om hem in actie te krijgen en maakt samen met hem zijn huiswerk. In het voorbeeld wordt duidelijk dat Manuel zijn huiswerk niet zelfstandig hoeft te maken. Manuel weet immers dat wanneer hij voldoende de clown uithangt, mama uiteindelijk hem wel zal komen helpen. Mama zou Manuel misschien beter zijn huiswerk in zijn kamer of een apart bureau laten maken (evenwel zonder afleiders zoals tv of computer in de betreffende kamer). Sommige ouders durven dit niet aan omdat ze denken dat het huiswerk dan niet zal afgeraken en het kind op zijn kamer wel andere dingen zal doen. Als men de verantwoordelijkheid voor het huiswerk echter echt bij het kind laat, dan is het ook zijn verantwoordelijkheid als hij de volgende dag met een onafgewerkt huiswerk naar de klas moet. Zo leert het kind wat de gevolgen zijn van zijn gedrag, namelijk een onafgewerkte taak met alle gevolgen van dien in de klas. Indien wij als ouders echter toch als reddende engel het kind na een tijd op zijn kamer of aan de keukentafel gaan helpen door ernaast te gaan zitten en het toch samen te gaan doen, leert het kind niet wat de gevolgen van zijn gedrag zijn en zal het dit bijgevolg ook niet veranderen. 14

15 Naast het kiezen van een goede werkplek zonder afleiders, is het ook belangrijk dat er op de werkplek alles te vinden is wat het kind nodig heeft. Verder moet er ook voldoende plaats en orde zijn in de werkplek van het kind. Op een overvolle bureau kan een kind niet werken. Ook moet de plek prettig zijn qua stoel, bureau, verlichting, Qua tijdstip is het belangrijk dat het huiswerk elke dag op hetzelfde moment gemaakt wordt. Op deze manier wordt dit een routine en bevorder je de zelfdiscipline van het kind. Belangrijk is om dit moment niet té lang na de thuiskomst te leggen, anders is het moeilijker voor het kind om weer op gang te komen. Dit wil echter niet zeggen dat een kind direct bij zijn binnenkomen al moet geconfronteerd worden met huiswerk maken. Een klein beetje ontspanning kan deugd doen. Aan de andere kant moet er ook geen uren gewacht worden om aan het huiswerk te beginnen. Soms kan het wel zijn dat kinderen te moe zijn om nog huiswerk te maken. Dan kan het helpen om hen eerst even wat te laten eten of spelen. Het kan zijn dat kinderen daarna wel weer heel wat energie hebben. Probeer samen met je kind het tijdstip voor het huiswerk vast te leggen. Je kan dit koppelen aan het ritme binnen je gezin, 15

16 bvb. voor het eten of na het eten, een half uur of uur voor een bepaald TV programma. Belangrijk is dat hier ook regels rond bestaan. Als kinderen niet aan hun huiswerk willen beginnen op het afgesproken tijdstip, dienen er consequenties te volgen. Het heeft geen zin om de hele tijd achter het kind aan te zitten en hem of haar te proberen aansporen toch te beginnen. Op die manier wordt het huiswerk maken soms een enorme strijd die uiteindelijk niets oplevert. Voorbeeld: In het gezin van Evy is het elke dag strijd rond het huiswerkmoment. Als vader zegt dat het huiswerktijd is blijft Evy gewoon zitten in de zetel en luistert ze niet. Dit moment gaat dan gepaard met een trekken en sleuren van vader om Evy toch op haar plaats te krijgen. Daarna loopt Evy constant weg en maakt zij er op die manier een spelletje van. Vader kan haar telkens opnieuw gaan zoeken. Op die manier is het voor niemand in het gezin een leuke avond. In het voorbeeld doet vader er beter aan om gewoon consequenties te stellen, zoals bijvoorbeeld geen televisie, computer of buiten spelen met vriendinnetjes vooraleer het huiswerk gemaakt is. Men kan dit ook aan het kind uitleggen. 16

17 De ouder dient ook eerst de hele dag te gaan werken, daarna de maaltijd te bereiden en andere huishoudelijke taken uit te voeren, vooraleer men aan een avondje ontspanning kan beginnen. Als vader dit gewoon als consequentie stelt en verder de verantwoordelijkheid voor het huiswerk maken aan Evy laat, heeft hij meer kans dat Evy aan haar huiswerk zal beginnen. Vader ontneemt haar dan immers de kans om het hele gezin te domineren met haar gedrag. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen elke dag ongeveer evenveel tijd aan het huiswerk besteden. Dit wil zeggen dat ze bij weinig huiswerk op een bepaalde dag al even iets kunnen doen tegen een later tijdstip. Grotere kinderen kan je eventueel aansporen om een weekplanning op te maken. Qua volgorde is het belangrijk dat kinderen werk met grote inspanningen afwisselen met werk waarvoor minder grote concentratie vereist is. Het is hierbij beter dat kinderen eerst met de voor hun moeilijke vakken beginnen dan met de eerder gemakkelijke vakken. In het begin is de concentratie immers het grootst. Bij veel huiswerk is het afwisselen van moeilijke met gemakkelijke vakken en een pauze tussendoor aangewezen. Ook het afwisselen van huiswerk dat je moet 17

18 maken met het leren van lessen is een goede methode om geconcentreerd te blijven tijdens het huiswerk. Uit deze opmerkingen blijkt duidelijk dat een goede planning belangrijk is. Ouders kunnen het kind ondersteunen door samen met het kind de agenda en het huiswerk door te nemen. Zo kan men samen plannen wat men eerst zal doen en wat erna en hoeveel tijd dit alles zal vergen. Op die manier leert het kind geleidelijk aan hoe het tijd moet indelen. Plak ook een eindtijd op het huiswerk zodat het kind leert omgaan met zijn tijd. Voorbeeld: In het gezin Pieters geldt de volgende structuur. Om kwart over vijf begint de inspanning en maken de kinderen het huiswerk terwijl mama het eten klaarmaakt. Om zes uur wordt er gegeten en om half acht is het tijd voor ontspanning voor het slapen gaan. Verder is het ook belangrijk dat je bij de leerkracht van je kind nagaat hoeveel tijd er normaal gezien nodig is om het huiswerk af te krijgen. Deze tijd evolueert met de leeftijd. Op die manier kan je ook aan de leerkracht doorgeven hoeveel tijd je kind in werkelijkheid spendeert aan het huiswerk. 18

19 Een goede nachtrust is ook van wezenlijk belang voor een kind. Gedurende de slaap wordt de concentratie van een kind opgeladen. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de duur van de nachtrust en de sterkte van de concentratie. Tot slot is het ook belangrijk dat kinderen nog voldoende tijd over hebben voor ontspanning. Op die manier kunnen kinderen tot rust komen en zullen zij ook een betere nachtrust hebben. Verder is het belangrijk dat er voor kinderen toch ook nog iets leuks volgt na een ganse dag school en het maken van taken Tijdens het huiswerk Tijdens het huiswerk kan je je kind ook ondersteunen. Dit wil niet zeggen dat je je kind moet uitleg geven en bijgevolg zelf van alles goed op de hoogte moet zijn. Kinderen hebben al heel veel aan betrokkenheid en aanmoediging van de ouders. Het is tevens belangrijk om geen eigen strategieën of trucjes uit je eigen schooltijd te leren aan kinderen. Kinderen hebben het dan dikwijls op school anders geleerd en geraken enkel maar in verwarring door onze inbreng. Tijdens het huiswerk help je het kind best niet, tenzij het erom vraagt. Anders loop je het risico dat kinderen continu je hulp nodig hebben. Veel kinderen klagen erover dat ze het zelf niet 19

20 kunnen of niet snappen en dat de ouder bijgevolg moet helpen. Als dit gebeurt is het beter om je kind door te verwijzen naar de leerkracht. Hij of zij moet dan aan de leerkracht vragen om het opnieuw uit te leggen. Als ouder leg je het toch anders uit dan de leerkracht en ook dit zal je kind niet appreciëren. Hierbij is het ook belangrijk om aan te geven dat jij als ouder dan niet de aangewezen persoon bent om je kind hierbij te helpen. In plaats van de oplossing te geven of uitleg te geven als je kind niet direct weet wat het moet doen, kan je wel door gerichte vragen te stellen je kind sturen. Zo kan je bijvoorbeeld vragen hoe de leerkracht het heeft uitgelegd. Je kan je kind tijdens het huiswerkmoment op verschillende manieren ondersteunen: door samen de schoolagenda te overlopen, na te gaan of het kind zelf weet wat het moet doen, soms eens mee te luisteren als het kind hardop leest, het kind te overhoren als het daar zelf om vraagt en het kind te stimuleren om zelf na te denken. Bij dit laatste is het belangrijk om hierbij enkele denkstappen te gebruiken, namelijk: Wat wordt er precies gevraagd? Wat moet je kennen en kunnen? Wat niet? Hoeveel tijd heb je voor de taak? Heb je in 20

21 de klas soortgelijke oefeningen gemaakt? Sluiten deze oefeningen aan op iets dat je in de klas hebt geleerd? Hoe kan je deze opdrachten oplossen of deze lessen leren? Hoe pak je het aan? Wat heb je daarvoor nodig? Wat doe je het best eerst? Wat erna? Volg je het plan? Lukt het om je huiswerk op deze manier te maken/je lessen op deze manier te leren? Heb ik mijn doel bereikt? Heb ik een antwoord gevonden op hetgeen gevraagd werd? Zelf kijken of het goed is en nakijken op fouten. Door deze denkstappen te volgen kan je het kind helpen zelfstandig zijn huiswerk te maken of zijn lessen te leren. In het begin kan je je kind op deze manier sturen, na verloop van tijd is het dan de bedoeling dat je kind zelf in deze stappen leert denken. Het is hierbij belangrijk om het denken in deze stappen vroeg te introduceren bij andere taakjes zoals een puzzel maken, samen een taart bakken, iets bouwen (een speelgoedauto of vliegtuig), de kamer opruimen, Als jijzelf bij bepaalde taken ook luidop nadenkt, sta je hiervoor tevens model (Zie onze brochure: Zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren voor 21

22 meer informatie over het integreren van deze denkstappen in het dagelijks leven). Voorbeeld: Bart (10 jaar) moet een grote toets leren over het menselijk lichaam, een onderwerp dat hij niet leuk vindt. Bart weet niet hoe hij eraan moet beginnen? Papa vraagt hem wat hij precies moet kunnen. Bart antwoordt: die paar pagina s. Papa ziet dat het tekeningen zijn en vraagt wat hij daar precies van moet kennen, moet hij de bloedvaten en organen kunnen aanduiden op de tekening, zelf kunnen tekenen of gewoon alles kunnen opsommen. Bart geeft aan dat hij ze op de tekening moet kunnen aanduiden. Papa vraagt hoe hij dat nu het beste zou kunnen leren?. In het voorbeeld laat papa Bart niet aan zijn lot over maar geeft hij ook niet direct de oplossing. Hij leert Bart zelf na te denken over een geschikte aanpak bij het leren van zijn les. Soms vragen kinderen om de les op te vragen. Je kan dit wel doen voor je kind maar zorg ervoor dat je kind hier niet volledig van afhankelijk wordt. Laat hem ook eens zelf vragen verzinnen, een dictee bijvoorbeeld eerst zelf inspreken op cassette en daarna laten horen,. Als je de les opvraagt zorg er dan voor dat je een andere volgorde toepast of het op een onverwachte manier vraagt. Zoek ook naar nieuwe toepassingen. 22

23 3.3. Na het huiswerk Als je kind klaar is met zijn huiswerk, kan je controleren of hij inderdaad alles gemaakt heeft. Wat je echter beter niet doet is het huiswerk verbeteren. Indien je het huiswerk van je kind verbetert, weet de leerkracht immers niet of je kind het wel begrepen heeft en wel mee is met de oefeningen en leerstof. De leerkracht zal er zo misschien ten onrechte vanuit gaan dat je kind geen behoefte heeft aan extra uitleg. Je kan kinderen na het huiswerk ook aanmoedigen om zichzelf te controleren en te evalueren. Je kan aan het kind vragen of hij zijn huiswerk heeft nagekeken? Zo kan je vragen of hij alles heeft ingevuld, niets vergeten is, de juiste bewerking heeft uitgevoerd en of er geen oplossingen bijzitten waarvan je op het eerste zicht kan inschatten dat ze onmogelijk zijn. Als het moeilijk lukte of je kind het niet begrijpt kan je hem of haar aanmoedigen om extra uitleg te vragen of in de agenda van je kind noteren dat het erg moeilijk was voor hem of haar. Sommige ouders denken dat het goed is om kinderen extra huiswerk te geven als ze iets niet goed kunnen. Dit is voor een kind echter een extra confrontatie met zijn eigen falen. Zo kan het kind zijn motivatie verliezen. 23

24 Na het nakijken van het huiswerk, kan je je kind ondersteunen in het maken en klaarstellen van zijn boekentas voor de volgende dag. Zorg ervoor dat ook hier niet jij al het werk doet maar dat je je kind stuurt door gerichte vragen te stellen. Als je merkt dat je kind dit reeds zelfstandig kan, laat hem dan ook die verantwoordelijkheid. Tot slot is het belangrijk dat je waardering uitspreekt voor je kind, dat je hem zegt dat je tevreden bent als hij goed heeft gewerkt. Zorg ervoor dat je complimentjes hierbij wel oprecht zijn, een kind voelt het als het niet gemeend is. Spreek niet alleen waardering uit over het resultaat maar ook over het proces - hoe het kind zijn taken heeft aangepakt - en de inspanningen van het kind. Een goede motivatie, een gezond zelfvertrouwen en een geloof in eigen kunnen is erg belangrijk om tot leren te komen. 24

25 4. Besluit Huiswerkmomenten zorgen in vele gezinnen voor conflicten. Deze conflicten kunnen uitmonden in een echte strijd tussen ouders en kinderen, die voor beide partijen enorm vermoeiend is. Zo zijn er ouders die doordat ze enorm betrokken zijn en willen dat hun kind op school slaagt- uren en uren bij hun kind aan de keukentafel zitten om het kind aan het werken te krijgen. In deze brochure toonden we aan dat dit, hoe goedbedoeld ook, eigenlijk een averechts effect heeft. Als we kinderen aan het werken willen krijgen, dienen we de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij hen te laten en hen op die manier de gevolgen van hun gedrag te laten ervaren. Dit vraagt echter tijd. Als ouders beslissen om niet meer de hele tijd achter het kind te zitten maar hem of haar de verantwoordelijkheid te laten, zal het eerst zelf nog slechter gaan, vooraleer er verbetering mogelijk is. Het kind zal immers eerst alles proberen om de ouder toch terug te laten handelen zoals ervoor. Doorzetten is dus de boodschap. 25

26 Er zijn evenwel goede manieren om onze kinderen toch te ondersteunen zonder de verantwoordelijkheid voor het huiswerk over te nemen, en dit zowel voor, tijdens als na het huiswerk. Op die manier wordt het kind gecoacht in zijn weg naar meer zelfstandigheid. 26

27 Hulp of informatie nodig? Solidariteit voor het Gezin Afdeling Hopon A.&M. Hellinckxstraat Ganshoren Tel.: 02/ Meer lezen? Boeken voor ouders en leerkrachten: Huiswerk in de basisschool?: sleutelen aan het huiswerkbeleid. Yvan Ameye en Patrick Vanspauwen, Uitgeverij Garant. Helpen met huiswerk: tips voor leraren en ouders. Leo Sanders, Uitgeverij Nijkerk. Stop het huiswerkprobleem: begrijpen voorkomen oplossen. John Rosemons, Uitgeverij Omega Boek. Het OK-gevoel: willen studeren kan je (ook) leren! Een boek voor ouders. Paul maes (jr. en sr.), Die Keure Educatief. 27

28 Leren leren, thuis en op school. Ivo Engelen, Uitgeverij Garant. Websites: (klasse voor ouders) (tijdschrift van de Vrije Centra voor LeerlingenBegeleiding) (site met leertips voor kinderen/jongeren) Bovenstaande boeken en websites werden gebruikt bij het opmaken van deze brochure. Deze boeken zijn bij ons uitleenbaar in onze bibliotheek. Deze brochure is een realisatie van Solidariteit voor het Gezin. 28

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID in MAATJES

HUISWERKBELEID in MAATJES HUISWERKBELEID in MAATJES Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

O O O O O O. Huiswerktips voor ouders De Toermalijn Overrijnseveld 1 Cothen

O O O O O O. Huiswerktips voor ouders De Toermalijn Overrijnseveld 1 Cothen Beste ouder, Stop met spelen en maak je huiswerk! Mama, hoe begin ik aan die taak? Jij kan toch nog niet klaar zijn met je huiswerk?! Papa, kan jij me helpen met het plannen van mijn lessen? Klinken deze

Nadere informatie

Huiswerktips. Maak tijd

Huiswerktips. Maak tijd Huiswerktips Huiswerktips Voor sommige kinderen is huiswerk maken een helse taak. In deze brochure krijg je een heleboel tips over hoe je je kind kan helpen met zijn huiswerk. Maak tijd Sommige kinderen

Nadere informatie

H u i s w e r k b e l e i d

H u i s w e r k b e l e i d H u i s w e r k b e l e i d Voor maken. sommige een Voor kinderen aantal anderen kinderen een is complexe het levert huiswerk huiswerk taak echter waarbij geen een zij problemen bron een beroep van op,

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het:

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het: Groenveldstraat 46, 3001 Heverlee Tel. 016/ 20 80 26 Fax 016/23 60 46 basisschool@donboscoheverlee.be - www.donboscoheverlee.be Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op

Nadere informatie

HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING

HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING HUISWERKBELEID 1. AANLEIDING In het schooljaar2013-2014 staat onder andere een beleidsplan over huiswerk centraal. Met dit nieuwe beleidsplan krijgen de leerkrachten een afgewogen werkinstrument ter beschikking.

Nadere informatie

Slim huiswerk maken, tips om huiswerk maken te begeleiden

Slim huiswerk maken, tips om huiswerk maken te begeleiden Slim huiswerk maken, tips om huiswerk maken te begeleiden Werkplek - De spullen binnen handbereik o Houd spullen die nuttig zijn bij het maken van huiswerk dicht bij de hand. o Handige spullen bij het

Nadere informatie

Kleuters. De vier stappen zijn de volgende:

Kleuters. De vier stappen zijn de volgende: 2 W e r k h o u d i n g & Kleuters 1 Werkhouding De zelfinstructietraining is een methode om een goede werkhouding aan te leren, het biedt structuur en duidelijkheid. Er zijn 4 stappen die verwoord en

Nadere informatie

Visie op huiswerk. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod.

Visie op huiswerk. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet Visie op huiswerk Lessen en huistaken liggen in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de ouders en de school. Voor

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart.

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. Huiswerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het leren leren van kinderen. Huiswerk ligt dus in het

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Huiswerktips voor ouders Stedelijke Basisschool Staakte

Huiswerktips voor ouders Stedelijke Basisschool Staakte Huiswerktips voor ouders Stedelijke Basisschool Staakte Heb je geen huiswerk vandaag? Moet je nog niet beginnen? Wanneer ga je nu eindelijk je huiswerk maken? Ben je nu al klaar? Iedereen kent deze discussie

Nadere informatie

HUISWERK IN VBSH. Huiswerk in VBSH 1

HUISWERK IN VBSH. Huiswerk in VBSH 1 HUISWERK IN VBSH Huiswerk in VBSH 1 INHOUD KIJK WAT IK AL KAN! blz. 3 WAT IS HUISWERK? blz. 3 WAAROM KRIJG IK HUISWERK? blz. 4 WE MAKEN AFSPRAKEN blz. 5 WE DOEN HET SAMEN blz. 7 Huiswerk in VBSH 2 HUISWERK

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Huiswerkbeleid de Boomgaard

Huiswerkbeleid de Boomgaard Huiswerkbeleid de Boomgaard Visie Huiswerk is een brug tussen school en thuis: huiswerk betrekt ouders bij het schoolgebeuren. Het is een manier om interesse te tonen in het schoolleven van de kinderen.

Nadere informatie

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is SAMEN SCHOOL MAKEN Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is het uitvoeren van opdrachten buiten klasverband. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Sneller, Leuker en Makkelijker : Plannen. Pauline Jonker Maak Mij Wat Wijs!

Sneller, Leuker en Makkelijker : Plannen. Pauline Jonker Maak Mij Wat Wijs! Sneller, Leuker en Makkelijker : Plannen Pauline Jonker Maak Mij Wat Wijs! Welkom! Allereerst bedankt voor het downloaden van deze planner! Deze planner gaat jou helpen om SLiM te plannen. Je gaat leren

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Bijlage 6 uit het schoolreglement

Bijlage 6 uit het schoolreglement Bijlage 6 uit het schoolreglement Visietekst huistaken Sint-Paulus, De Deynestraat / Rerum Novarumplein Gent Inleiding Met een visietekst willen we de fundamentele ideeën formuleren van het huistakenbeleid

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via het huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen

Nadere informatie

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 1. Resultaten ouderbevraging 1. De meest voorgekomen antwoorden zijn: - Het inoefenen van geziene leerstof. - Het is een vorm van controle door en voor

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Beleidsplan Huiswerk

Beleidsplan Huiswerk Beleidsplan Huiswerk Opgesteld: januari 2015 Bijstellen: jaarlijks in maart Beleidsplan Huiswerk Middels dit beleidsplan Huiswerk willen wij u duidelijk maken hoe wij als school omgaan met huiswerk, wat

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Versie: november 2013

Huiswerkbeleid Versie: november 2013 Huiswerkbeleid Versie: november 2013 1 Inhoud 1. Wat is huiswerk?... 3 2. Doelstellingen huiswerk... 3 3. Doorlopende leerlijn... 3 4. Rol leerkracht... 6 5. Rol ouder... 7 6. Rol kind/leerling... 7 2

Nadere informatie

Wat is belangrijk? ik kan me niet concentreren. ik heb geen zin. ik ben de helft weer vergeten. ik snap er niets van

Wat is belangrijk? ik kan me niet concentreren. ik heb geen zin. ik ben de helft weer vergeten. ik snap er niets van ik kan me niet concentreren ik heb geen zin ik ben de helft weer vergeten ik snap er niets van Maar al te vaak hoor je dergelijke verzuchtingen van mensen die boven hun studieboeken gebogen zitten. Al

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. Basisschool Tarcisius Heerlen

Huiswerkprotocol. Basisschool Tarcisius Heerlen Huiswerkprotocol Basisschool Tarcisius Heerlen Huiswerkprotocol Basisschool Tarcisius Heerlen Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk te geven. Door middel van huiswerk zien de ouders van onze school

Nadere informatie

Leren (kan je ) leren!

Leren (kan je ) leren! Leren (kan je ) leren! Leertips op maat van de middenschool Beste leerlingen en ouders, Het begrip leren leren klinkt jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren. We hopen dat er in de basisschool al

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen.

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen. Leestips! Tip 1: Thuis lezen moet leuk zijn voor uw kind. Het gaat erom om samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn. Moedig Uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

HUISWERK IN SINT-JANS-MOLENBEEK 21 SEPTEMBER 2010 YVAN AMEYE

HUISWERK IN SINT-JANS-MOLENBEEK 21 SEPTEMBER 2010 YVAN AMEYE HUISWERK IN SINT-JANS-MOLENBEEK 21 SEPTEMBER 2010 YVAN AMEYE Elke school geeft huiswerk Huiswerk roept heel wat vragen op: Is huiswerk zinvol? Wat wordt er verwacht van kind en ouder? Wat mag er van de

Nadere informatie

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Huistaakbeleid BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Inleidende tekst Om op een degelijke manier aan huistaakbeleid te doen moeten

Nadere informatie

HEB JE HUISWERK VANDAAG?

HEB JE HUISWERK VANDAAG? BLAD 1 HEB JE HUISWERK VANDAAG? Je kind moet thuis werken voor school. In de agenda kan je kijken wat je kind moet doen. Wat moet je doen? 1 Maak oefening 1 op blad 2: Wat doet je kind na de school? 2

Nadere informatie

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 R.K. Basisschool De Vlinder RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken

Nadere informatie

Slaapproblemen? Een aantal feiten. Gezonde slaap. Soorten Slecht Slapen

Slaapproblemen? Een aantal feiten. Gezonde slaap. Soorten Slecht Slapen Niet waar Soms waar Wel waar Slaapproblemen? Een aantal feiten Uit onderzoek blijkt dat èèn op de 10 jongeren zo nu en dan last heeft van slaapproblemen. Dit kan iedereen overkomen en eigenlijk is het

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Weerbaarheid Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien, dat is handig!

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE VOOR OUDERS

HUISWERKBROCHURE VOOR OUDERS G.V.L.S. Regina Pacis Mortselsesteenweg 70 2540 Hove HUISWERKBROCHURE VOOR OUDERS INHOUD 2 Voorwoord 3 Visie 5 Technische fiche: wanneer, hoe lang, wat 7 Engagement i.v.m. differentiatie 8 Engagement rond

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

Visie. Daarbij willen we de kinderen voorbereiden op de huiswerkcultuur die op (Spaanse) middelbare scholen heerst.

Visie. Daarbij willen we de kinderen voorbereiden op de huiswerkcultuur die op (Spaanse) middelbare scholen heerst. Huiswerkbeleid Visie Een school zonder huiswerk zou ons ideaal zijn maar aangezien we een drietalig curriculum hebben komen we in tijdnood als er thuis niet ook wat schoolwerk gedaan wordt. Daarbij willen

Nadere informatie

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

OBS Nicolaas Beets. Huiswerkbeleid

OBS Nicolaas Beets. Huiswerkbeleid OBS Nicolaas Beets Huiswerkbeleid Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 3 2. Doel van huiswerk Pag. 4 3. Huiswerkoverzicht per groep Pag. 5 4. Samenwerking met ouders Pag. 10 5. Tips voor het stimuleren

Nadere informatie

EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID

EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID Stationstraat 22, 8700 Tielt 051/406263 051/409943 hetspoor@kbo-tielt.be www.kbo-tielt.be/hetspoor EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID (geïnspireerd op Huiswerk in de basisschool, van Ameye en Vanspauwen) Vooraf

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. huiswerk = schoolwerk dat thuis gemaakt moet worden

Huiswerkbeleid. huiswerk = schoolwerk dat thuis gemaakt moet worden Vrije school Herdersem - 1 - Huiswerkbeleid Wat is huiswerk? Volgens Van Dale woordenboek: huiswerk = schoolwerk dat thuis gemaakt moet worden Huiswerk is dus alles wat de leerkracht opgeeft als thuis

Nadere informatie

Inhoud: 1. Visie. 2. Regelgevend kader. 3. Wat verstaan we onder huiswerk? 4. Hoeveel tijd besteden we aan huiswerk? 5. Waarom huiswerk?

Inhoud: 1. Visie. 2. Regelgevend kader. 3. Wat verstaan we onder huiswerk? 4. Hoeveel tijd besteden we aan huiswerk? 5. Waarom huiswerk? Huiswerkbeleidsplan Inhoud: 1. Visie 2. Regelgevend kader 3. Wat verstaan we onder huiswerk? 4. Hoeveel tijd besteden we aan huiswerk? 5. Waarom huiswerk? 6. Wat verwachten we van de ouders? 7. Wat als

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. Fusieschool de Plenkert/St. Joseph. bs St. Joseph

Huiswerkprotocol. Fusieschool de Plenkert/St. Joseph. bs St. Joseph Huiswerkprotocol Fusieschool de Plenkert/St. Joseph bs St. Joseph Huiswerkprotocol bs de Plenkert/St. Joseph Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk te geven in de groepen 4 tot en met 8. Door middel

Nadere informatie

Thuis leren en studeren. Tips voor ouders

Thuis leren en studeren. Tips voor ouders Thuis leren en studeren Tips voor ouders Inhoud 1. Hoe huiswerk en studies organiseren? 2. Hoe help ik met studeren? 3. Hoe samen op weg naar zelfstandiger studeren? 4. Hoe samen door de proefwerkenperiode?

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen?

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen? Huistakenbeleid Waarom huistaken zinvol zijn! Oefenen en afwerken Door huistaken te geven willen wij ervoor zorgen dat leerstof verder kan ingeoefend en geautomatiseerd worden. Vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES.

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. 3 1 2 EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. Realistisch kijken naar wat kinderen wel en niet kunnen. WAT KAN JE KIND (AL)? Natuurlijk verwacht je veel van je kind. Dat het snel nieuwe dingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van het Puberbrein Wouter Camps

Ontwikkeling van het Puberbrein Wouter Camps Wat halen ze in hun hoofd? Ontwikkeling van het Puberbrein Wouter Camps Dit zijn ze nou.. 3 Fasen Vroege adolescentie Midden adolescentie Late adolescentie Doelstellingen Kennismaking met informatie over

Nadere informatie

Huiswerk in onze school

Huiswerk in onze school Huiswerk in onze school Huiswerk is voor ons team belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de geziene leerstof. Door huiswerk te maken leren onze leerlingen ook zelfstandig

Nadere informatie

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 2 Deel 1 Beïnvloeden van gedrag - Zeg wat je doet en doe wat je zegt - 3 Interactie Het gedrag van kinderen is grofweg in te delen in gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag is gedrag dat we

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Het maken van huiswerk. en uw rol daarbij

Het maken van huiswerk. en uw rol daarbij Het maken van huiswerk en uw rol daarbij Studiegewoonten en studievaardigheden Bij het maken van huiswerk spelen een heleboel dingen een rol. Vrijwel al deze zaken verdelen we grofweg in twee categorieën:

Nadere informatie

Huiswerkprotocol. Basisschool Sint Antonius

Huiswerkprotocol. Basisschool Sint Antonius Huiswerkprotocol Basisschool Sint Antonius Huiswerkprotocol Basisschool Sint Antonius Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk te geven in de groepen 4 tot en met 8. Door middel van huiswerk zien de

Nadere informatie

Huiswerktips voor Ma en Pa

Huiswerktips voor Ma en Pa Huiswerktips voor Ma en Pa t Leren is mooi 2 Inhoud p.2 Inhoudstafel p.3 Voorwoord p.4 Er is voor alles een tijd p.6 en een plaats p.8 Samen leren en werken is leuker p.10 Een goede werkmethode: het 5

Nadere informatie

Slaapproblemen? Gezonde slaap

Slaapproblemen? Gezonde slaap Dit is een folder van www.orthoconsult.nl geschreven door dhr. drs. Ard Nieuwenbroek, trainer/ therapeut bij Ortho Consult. Deze folder is op een aantal punten aangepast en aangevuld door de stressbegeleiders

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

Leren leren : geschiedenis

Leren leren : geschiedenis Leren leren : geschiedenis A. In klas 1) actief meewerken Als je actief meewerkt in de klas, spaar je thuis heel wat tijd uit! = nadenken over vragen, proberen te antwoorden, vragen stellen over onderdelen

Nadere informatie

Visie op huiswerk. Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken.

Visie op huiswerk. Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet Visie op huiswerk Lessen en huistaken liggen in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de ouders en de school. Voor

Nadere informatie

Toelichting bij de MZO screening voor ouders

Toelichting bij de MZO screening voor ouders Toelichting bij de MZO screening voor ouders 1 Copyright 2014 Bureau Perspectief Amsterdam Zie voor meer informatie www.motivatiezelfonderzoek.nl 2 De schalen van de MZO screening De MZO screening is gericht

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Leren kan je leren 1 ste jaar leerlingenfiche 1. TechnOV. Zennelaan 51-53. School voor wetenschap en technologie

Leren kan je leren 1 ste jaar leerlingenfiche 1. TechnOV. Zennelaan 51-53. School voor wetenschap en technologie Leren kan je leren 1 ste jaar leerlingenfiche 1 TechnOV Zennelaan 51-53 School voor wetenschap en technologie Naam: Klas: Leren kan je leren 1 ste jaar leerlingenfiche 2 1. Organiseren en verkennen 1.1

Nadere informatie

GOEDE STUDIEGEWOONTEN DE PLAATS

GOEDE STUDIEGEWOONTEN DE PLAATS GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken zijn er vier belangrijke hoofdzaken. Dat zijn: A. de plaats B. de tijd C. goede gezondheid D. planning DE PLAATS De beste plaats om je

Nadere informatie

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014 Studievaardigheden N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst, of wanneer u

Nadere informatie

Begeleiden bij het huiswerk maken

Begeleiden bij het huiswerk maken Begeleiden bij het huiswerk maken Als ouder wil je graag dat je kind het goed doet op school. Daar wil je hem/haar graag bij helpen. Maar hoe doe je dat op een goede manier? 1. Bespreek dagelijks wat je

Nadere informatie

Studieprofielen 1. PLANNING EN WERKMETHODE

Studieprofielen 1. PLANNING EN WERKMETHODE Studieprofielen 1. PLANNING EN WERKMETHODE Lees eerst de opgave voor je aan een toets of taak begint. Vraag tijdens het studeren af waarvoor je het geleerde kan gebruiken. Een tekst leer je vlotter als

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Wanneer zijn de kinderen klaar voor een zindelijkheidstraining? Kinderen zijn mogelijk klaar voor een zindelijkheidstraining wanneer ze:

Wanneer zijn de kinderen klaar voor een zindelijkheidstraining? Kinderen zijn mogelijk klaar voor een zindelijkheidstraining wanneer ze: Zindelijkheidstraining Net als de meeste ouders kijkt u misschien uit naar de dag dat uw kind geen luiers meer nodig heeft. Uw kind zindelijk maken kan een enorme opgave lijken, vooral wanneer familie,

Nadere informatie

Ergotherapie en oncologische revalidatie

Ergotherapie en oncologische revalidatie 1620 november juni 20092011 Ergotherapie en oncologische revalidatie 16 november 2011 Ergotherapeute Margot van Melick 1620 november juni 20092011 Inleiding Inleiding casus Mevr. Janssen Ergotherapie:

Nadere informatie

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose.

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel kinderen zonder diagnose. Talenten en problemen Het is zó frustrerend als je ziet dat getalenteerde kinderen telkens weer worstelen met simpele taken zoals huiswerk, opruimen en aankleden. Of met het omgaan met boosheid en teleurstellingen.

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Huiswerkbeleidsplan. 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan

Huiswerkbeleidsplan. 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan Huiswerkbeleidsplan 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan 1. Visie 2. Doelstellingen 3. Wat verwachten we van de ouders? 4. Wat verwachten we niet van de ouders? 5. Wat doen we als een huiswerk niet gemaakt

Nadere informatie

Huiswerkregels Sint Martinusschool

Huiswerkregels Sint Martinusschool Huiswerkregels Sint Martinusschool Wat is het doel van huiswerk? a) Huiswerk is in de eerste plaats een belangrijk middel om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. b) Een ander belangrijk doel

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

4 De organisatie van je tijd

4 De organisatie van je tijd 4 De organisatie van je tijd 4.1 Activiteiten Omschrijf hieronder kort maar volledig al je schoolse en buitenschoolse activiteiten. Vermeld geen bijzaken, vermijd overlappingen en noteer alleen de zaken

Nadere informatie

Uitgeverij Schoolsupport ww.schoolsupport.nl

Uitgeverij Schoolsupport ww.schoolsupport.nl 24 De Dyslexie-Survivalgids Hoofdstuk 2 Gevoelens? Je zult het waarschijnlijk niet altijd even gemakkelijk hebben om met je probleem om te gaan. Dit is heel normaal. Wie naar het eerste leerjaar gaat,

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Eten, slapen & zindelijk worden

Eten, slapen & zindelijk worden Eten, slapen & zindelijk worden Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien,

Nadere informatie

Engels als Aanvullende Taal

Engels als Aanvullende Taal International School of Amsterdam Engels als Aanvullende Taal Richtlijnen voor Ouders English as an Additional Language (EAL) Dutch Het doel van het EAL programma is om kinderen zelfstandig en zelfverzekerd

Nadere informatie

Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6

Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6 Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6 Inhoud Inhoud 1 1. Waarom geven wij huiswerk? 2 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten? 3 4. Wat verwacht de

Nadere informatie

heb ik wel alles? Thuis per kleur schikken

heb ik wel alles? Thuis per kleur schikken heb ik wel alles? Eindelijk: alle tekst- en werkboeken zijn op jouw naam geleverd, voor elk vak heb je hier en daar nog een map moeten kopen. Maar: soms heb je die op school nodig, soms thuis! En elke

Nadere informatie

Taken en lessen bij de duizendpoten

Taken en lessen bij de duizendpoten 1 Taken en lessen bij de duizendpoten 2 Tips Hou een papierklem bij aan de rand van dit boekje. Het kan je telkens helpen om in een stappenplan te tonen waar je bent gebleven. Hou dit boekje bij in je

Nadere informatie

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30 Enquête Omdat er nog maar heel weinig gegeven is over het computergebruik van de leerlingen van het lager onderwijs, heb ik een enquête gehouden bij de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid en onderpresteren

Hoogbegaafdheid en onderpresteren Hoogbegaafdheid en onderpresteren Onderwijs Praktijk Texel Hoogbegaafdheid en onderpresteren Veel kinderen weten niet dat leren leuk kan zijn en weten niet wat ze nodig hebben om zich minder ellendig te

Nadere informatie

Je kan je energiebalans pas goed inschatten als je er even bij stilstaat (=opdracht 1).

Je kan je energiebalans pas goed inschatten als je er even bij stilstaat (=opdracht 1). EnergieBalans & Zelfsturing (BO) Opdracht 1.In kaart brengen van je energiebalans Om te weten te komen wat er best bijgestuurd wordt, of je beter in bepaalde richting verder evolueert, of waar je nu je

Nadere informatie