Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Plaats: Eindhoven Schooljaar: Ingevuld door: Astrid van der Knaap Datum: 30 maart 2014

2 Inhoud SOVA training... 3 Ondersteuning bij psychische problemen Muzikale therapie... 7 Huiswerkbegeleiding door AB... 9 Remedial Teaching Interne begeleiding Ambulante Begeleiding

3 Naam ondersteuningsvoorziening: SOVA training Inleiding: Sociale vaardigheids training. Doel van deze training is om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten. Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Bedoeld voor leerlingen die dusdanig gebrekkige sociale vaardigheden hebben dat deze niet overeenkomen met het niveau wat eigenlijk bij hun leeftijd past. Dit belemmert hen in hun ontwikkeling. De ondersteuning wordt gegeven door SOVA-trainer die de leerlingen in een aantal bijeenkomsten, met behulp van opdrachten en groepsgesprekken, sociale vaardigheden aanleert. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? Voor leerlingen die veel minder sociale vaardigheden bezitten dan hun leeftijdgenoten. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken. 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Een docent met als specialisatie SOVA-training geeft aan bij mentoren welke kinderen(kenmerken) in aanmerking kunnen komen voor SOVA-training. Indien bij leerlingen deze kenmerken gesignaleerd worden kan een kind geselecteerd en benaderd worden. Indien het kind en ouders er open voor staan kan de training van start gaan. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Materialen voor de uitvoering van bepaalde opdrachten. 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? De SOVA-training vindt plaats in een vaste lokaal. 3

4 6. Wat is de capaciteit van de voorziening Een maximum aantal van 8 leerlingen op jaarbasis. 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. Monitoring gebeurt op basis van gesprekken tussen begeleiding en leerling en ouders en signalen uit rapportvergaderingen. In deze regelmatige evaluaties wordt vastgesteld of de beschreven (korte termijn)doelen gehaald worden. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? In de vorm van voortgang/terugkom gesprekkenen met alle betrokken personen. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? 1 SOVA-trainer voor 70 klokuren. Geen materiële kosten. 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Vanuit lumpsum. 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Inzet van de PDCA-cyclus. Evaluatie met zorgcoordinator. 4

5 Naam ondersteuningsvoorziening: Ondersteuning bij psychische problemen. Inleiding: De schoolpsycholoog kan worden ingeschakeld bij problemen die niet direkt op leergebied liggen maar andere oorzaken hebben. De ondersteuning is preventief bedoeld. Eventueel wordt door verwezen naar een externe hulpverlener. Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Reguliere onderwijssetting, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over specifieke kenmerken van de leerling t.b.v. een succesvolle aanpak. De schoolpsycholoog geeft ondersteuning bij problemen die niet op leergebied liggen. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? Voor leerlingen met psychische problemen. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken. 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Docenten zijn op de hoogte van de specifieke kenmerken van de verschillende psychische problemen en geven aan als er vermoeden is van een probleem bij een leerling. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Geen specifieke materialen. 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? De schoolpsycholoog heeft een eigen ruimte om leerlingen te ontvangen. 6. Wat is de capaciteit van de voorziening Leerlingen hebben recht op 5x een bezoek aan de schoolpsycholoog in een jaar indien hier aanleiding toe is. Mocht er op een bepaald moment geen plek zijn worden leerlingen op een wachtlijst geplaatst. 5

6 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? Tijdens overleg van afdelingshoofd en schoolpsycholoog en tijdens rapportbesprekingen wordt besproken of de inzet van schoolpsycholoog voldoende resultaat heeft op geleverd. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? 1 persoon op freelance basis. Kosten gemiddeld per schooljaar. 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Indien verschillende geldstromen hiervoor worden ingezet, geef hiervan een specificatie. Lumpsum en vrijwillige ouderbijdrage. 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Door regelmatige evaluaties van schoolpsycholoog met adjunct-directeur, afdelingshoofden en zorgcoordinator. 6

7 Naam ondersteuningsvoorziening: Muzikale therapie Inleiding: Ondersteuning door een muziektherapeut voor leerlingen met een specifieke hulpvraag op het gebied van het vergroten van zelfvertrouwen, beter communiceren, ontspanning of juist in beweging brengen. Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Reguliere onderwijssetting, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over specifieke kenmerken van de leerling t.b.v. een succesvolle aanpak. Ondersteuning door muziektherapeut met behulp van instrumenten en muziek voor leerlingen met een specifieke hulpvraag op het gebied van het vergroten van zelfvertrouwen, beter communiceren, ontspanning of juist in beweging brengen. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag op het gebied van het vergroten van zelfvertrouwen, beter communiceren, ontspanning of juist in beweging brengen. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Een docent met als specialisatie muzikale therapie geeft aan bij mentoren welke kinderen (met bepaalde kenmerken) in aanmerking komen voor muzikale therapie. Na het herkennen van kenmerken worden leerlingen geselecteerd en benaderd. Indien het kind en ouders er open voor staan kan de therapie van start gaan. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Muziekinstrumenten. 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? De muzikale therapie vindt plaats in een vaste ruimte. 7

8 6. Wat is de capaciteit van de voorziening? Een maximum aantal van 4 leerlingen op jaarbasis. 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. Monitoren gebeurt op basis van gesprekken tussen begeleiding en leerling en ouders en signalen uit rapportvergaderingen. In deze regelmatige evaluaties wordt vastgesteld of de beschreven (korte termijn)doelen gehaald worden. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? In de vorm van voortgangsgesprekken met alle betrokken personen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat op basis van de bereikte successen de begeleiding kan afnemen of kan eindigen wordt dat traject ingezet. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? Een docent heeft hiervoor als therapeut 80 klokuren. 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Vanuit de lumpsum. 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Inzet van de PDCA-cyclus. Evaluatie met zorgcoordinator. 8

9 Naam ondersteuningsvoorziening: Huiswerkbegeleiding door AB Inleiding: Ondersteuning van ambulante begeleiders bij het maken van het huiswerk voor leerlingen met een gedragsstoornis (autisme, AD(H)D) Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Reguliere onderwijssetting, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over specifieke kenmerken van de leerling t.b.v. een succesvolle aanpak. Ondersteuning bij agendabeheer, plannen, structuren en organiseren van schoolse zaken. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? a. Voor leerlingen met een diagnose die moeite hebben met agendabeheer, plannen, structureren en organiseren b. Voor leerlingen waarbij een vermoeden is van een stoornis zodanig dat aan het RSV een aanvraag wordt ingediend voor ondersteuning. Afhankelijk van de binnen het RSV afgesproken procedures zal hiervoor een advies t.b.v. plaatsing in deze ondersteuningsvoorziening worden ingewonnen bij de PCL. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken. 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Docenten zijn op de hoogte van de kenmerken van de beperking van de leerlingen weten hoe ze het beste met deze kenmerken om kunnen gaan. Ambulant begeleiders zijn opgeleid om de beperking te signaleren, analyseren en hier mee aan de slag te gaan. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Planagenda (indien nodig). Digitale middelen. 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? De huiswerkbegeleiding beschikt over een eigen ruimte. 9

10 6. Wat is de capaciteit van de voorziening Een maximum aantal van 8 leerlingen op jaarbasis: bij deze groep start de begeleiding zodra de diagnose bekend is en de financiering geregeld. 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. Monitoring gebeurt op basis van gesprekken tussen interne begeleiding, ambulante begeleiding, leerling en ouders en signalen uit rapportvergaderingen. In deze regelmatige evaluaties wordt vastgesteld of de beschreven (korte termijn) doelen gehaald worden. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? In de vorm van voortgangsgesprekken met alle betrokken personen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat op basis van de bereikte successen de begeleiding kan afnemen of kan eindigen wordt dat traject ingezet. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? 4 uur gefinancierd vanuit het ambulante deel van de LGF gelden 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Indien verschillende geldstromen hiervoor worden ingezet, geef hiervan een specificatie. Vanuit het ambulante deel van de LGF gelden 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Inzet van de PDCA-cyclus. Evaluatie met zorgcoördinator. 10

11 Naam ondersteuningsvoorziening: Remedial Teaching Inleiding: Ondersteuning op het gebied van leerproblemen, zowel algemeen als vakspecifiek. Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Reguliere onderwijssetting, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over specifieke kenmerken van de leerling t.b.v. een succesvolle aanpak. De RT-er geeft ondersteuning bij leerproblemen m.b.v. verschillende methoden. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? Voor leerlingen met leerproblemen. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken. 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Docenten zijn op de hoogte van de specifieke kenmerken van de verschillende leerproblemen en geven aan als er vermoeden is van een leerprobleem bij een leerling. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Digitale middelen (bv WRTS) 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? De RT heeft een eigen ruimte om leerlingen te ontvangen. 6. Wat is de capaciteit van de voorziening Leerlingen hebben recht op 5x RT in een jaar indien hier aanleiding toe is. Mocht er op een bepaald moment geen plek zijn worden leerlingen op een wachtlijst geplaatst. 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? 11

12 Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? Tijdens rapportbesprekingen wordt besproken of de inzet van RT voldoende resultaat heeft op geleverd. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? Twee personen, van wie één freelance en één docent in vaste dienst. De docent heeft 415 klokuren, de freelancer kost gemiddeld per schooljaar. 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Indien verschillende geldstromen hiervoor worden ingezet, geef hiervan een specificatie. Vrijwillige ouderbijdrage, LGF budgetten en lumpsum. 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Door regelmatige evaluaties van RT-ers met adjunct-directeur, afdelingshoofden en zorgcoördinator. 12

13 Naam ondersteuningsvoorziening: Interne begeleiding Inleiding: Ondersteuning door docent of RT-er bij het behalen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een gedragsstoornis (autisme, AD(H)D), slechthorende leerlingen, langdurig of chronisch zieke kinderen of kinderen met een lichamelijke handicap. Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Reguliere onderwijssetting, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over specifieke kenmerken van de leerling t.b.v. een succesvolle aanpak. Naar behoefte ondersteuning van een intern begeleider of RT-er. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? c. Voor leerlingen met een diagnose, langdurig zieke kinderen of lichamelijk gehandicapte kinderen. d. Voor leerlingen waarbij een vermoeden is van een stoornis zodanig dat aan het RSV een aanvraag wordt ingediend voor ondersteuning. Afhankelijk van de binnen het RSV afgesproken procedures zal hiervoor een advies t.b.v. plaatsing in deze ondersteuningsvoorziening worden ingewonnen bij de PCL. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken. 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Voor de interne begeleiding wordt een beroep gedaan op een docent met expertise op dit gebied of wordt een beroep gedaan op een RT-er. De begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Dit houdt in dat hij/zij gesprekken met de leerling heeft, handelingsplannen schrijft en bij overleggen aanwezig is. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Bij slechthorendheid: solo-apparatuur. Bij langdurig/chronisch ziek: webchair. RT: digitale middelen. Er is een orthotheek op school aanwezig. Deze materialen kunnen indien nodig 13

14 worden ingezet. 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? Voor reguliere interne begeleiding is er, zo nodig, de beschikking over een gespreksruimte. RT beschikt over een eigen ruimte. 6. Wat is de capaciteit van de voorziening Een maximum aantal van 24 leerlingen op jaarbasis: bij deze groep start de begeleiding zodra de diagnose bekend is en de financiering geregeld. In de meeste gevallen gaat het om begeleiding op jaarbasis. 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. Monitoring gebeurt op basis van gesprekken tussen begeleiding en leerling en ouders, en signalen uit rapportvergaderingen. In deze regelmatige evaluaties wordt vastgesteld of de beschreven (korte termijn)doelen gehaald worden. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? In de vorm van voortgangsgesprekken met alle betrokken personen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat op basis van de bereikte successen de begeleiding kan afnemen of kan eindigen wordt dat traject ingezet. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? Wij hebben 24 LGF leerlingen, die op maat begeleiding krijgen van interne begeleiders of RT-er. De onderwijs- en ondersteuningsactiviteiten lopen vaak door elkaar en de aard en zwaarte van de hulpvraag van de leerling speelt ook een rol. De ene leerling vraagt meer ondersteuning dan de andere, waardoor het budget niet altijd evenredig loopt. Daarnaast ondersteunen wij leerlingen die een hulpvraag hebben en (nog) geen LGF gelden. Wij hebben in schooljaar een totaal bedrag van ontvangen voor 24 LGF leerlingen. Daarnaast begeleidt de RT-er een aantal leerlingen uit de RZB gelden. 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Vanuit de LGF budgetten en RZB gelden. Daarnaast wordt er ieder jaar naar behoefte geld ingezet vanuit de ouderbijdrage en de lumpsum uit de LGF gelden, 8960 uit de RZB gelden. 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Inzet van de PDCA-cyclus. Evaluatie met zorgcoördinator. 14

15 Naam ondersteuningsvoorziening: Ambulante Begeleiding Inleiding: Ondersteuning door een externe ambulant begeleider van Triade /Berkenschutse/SSOE bij het behalen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een gedragsstoornis (autisme, AD(H)D), slechthorende leerlingen en langdurig of chronisch zieke kinderen of kinderen met een lichamelijke handicap. Ambulante begeleiding wordt ingezet om leerling individueel te ondersteunen en om het team te professionaliseren in de aanpak van leerlingen met een beperking. Beschrijving en inrichting van de ondersteuningsvoorziening: 1. A. Wat zijn de onderwijsactiviteiten voor de leerling? Leerlingen volgen een regulier programma met havo en vwo als uitstroomprofiel. In voorkomende gevallen is er een arrangement met een andere V(S)O-school, of volgt een leerling onderwijs vanuit thuis m.b.v. een webchair. B. Wat zijn de onderwijskenmerken en specifieke begeleidingsactiviteiten? Reguliere onderwijssetting, waarbij de docenten zijn geïnformeerd over specifieke kenmerken van de leerling t.b.v. een succesvolle aanpak. Naar behoefte inzet van ambulant begeleider om de intern begeleider te ondersteunen wanneer deze vast loopt. 2. Voor leerlingen met welke kenmerken? e. Voor leerlingen met een diagnose, langdurig zieke kinderen of gehandicapte kinderen. f. Voor leerlingen waarbij een vermoeden is van een stoornis zodanig dat aan het RSV een aanvraag wordt ingediend voor ondersteuning. Afhankelijk van de binnen het RSV afgesproken procedures zal hiervoor een advies t.b.v. plaatsing in deze ondersteuningsvoorziening worden ingewonnen bij de PCL. Voor bovenstaande leerlingen geldt dat zij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: Leerlingen dienen het juiste niveau en capaciteiten te hebben om voor één van de uitstroomprofielen een diploma te behalen. Leerlingen dienen in staat te zijn de geldende schoolregels na te leven. Leerlingen moeten in staat zijn zonder aanpassingen in het gebouw te functioneren. Leerlingen dienen leerbaar te zijn en dienen op basis van de aangeboden onderwijsactiviteiten en begeleiding zichtbare progressie te kunnen boeken. 3. Welke competenties/kwaliteiten van personeel worden ingezet? Docenten zijn op de hoogte van de specifieke kenmerken van de beperking en nemen indien nodig contact op over de betreffende leerling met de AB. Docenten staan open voor observaties en overleg van/met AB. 4. Welke specifieke materialen worden ingezet? Materialen uit de orthotheek. 15

16 5. Op welke wijze is de ondersteuningsvoorziening gehuisvest? De AB heeft geen eigen huisvesting. 6. Wat is de capaciteit van de voorziening Een maximum aantal van 24 leerlingen op jaarbasis: bij deze groep start de begeleiding zodra de diagnose bekend is en de financiering geregeld. In de meeste gevallen gaat het om begeleiding op jaarbasis. 7. Op welke wijze wordt meetbaar bijgedragen aan het onderwijs van de leerling in het kader van het ontwikkelingsperspectief? Door het verkrijgen van een overgangsbewijs naar het volgende leerjaar en uiteindelijk het behalen van het diploma. Monitoren gebeurt op basis van gesprekken tussen AB, begeleiding, leerling en ouders en signalen uit rapportvergaderingen. In deze regelmatige evaluaties wordt vastgesteld of de beschreven (korte termijn)doelen gehaald worden. 8. Op welke wijze vindt hiervan evaluatie plaats? In de vorm van voortgangsgesprekken met alle betrokken personen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat op basis van de bereikte successen de begeleiding kan afnemen of kan eindigen wordt dat traject ingezet. 9. Hoeveel personeel/materieel wordt ingezet en wat zijn de kosten hiervan? De AB is per leerling 38 uur per jaar aan de school verbonden. Hiervan worden 4 uren per week besteed aan huiswerkbegeleiding. De overige uren worden verdeeld over de zorgleerlingen. 10. Vanuit welke middelen worden deze kosten gefinancierd? Indien verschillende geldstromen hiervoor worden ingezet, geef hiervan een specificatie. De AB wordt gefinancierd uit de ambulante gelden van de rugzak. 11. Op welke wijze wordt de kwaliteit geborgd in het kader van de beoogde werking van de ondersteuningsvoorziening? Door regelmatige evaluaties/intervisies van AB met intern begeleiders en zorgcoördinator. 16

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schoolondersteuningsprofiel Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2014-2015 Inhoud Inleiding Ondersteuningsvoorzieningen: 1. Individuele

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. van. Christiaan Huygens College. Locatie Broodberglaan. Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw)

Ondersteuningsprofiel. van. Christiaan Huygens College. Locatie Broodberglaan. Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Ondersteuningsprofiel van Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2015-2016 Inhoud Individuele begeleiding Studiebegeleiding Interne

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN. Huygens Lyceum EINDHOVEN SCHOOLJAAR / 29

ONDERSTEUNINGSPLAN. Huygens Lyceum EINDHOVEN SCHOOLJAAR / 29 ONDERSTEUNINGSPLAN Huygens Lyceum EINDHOVEN SCHOOLJAAR 2016-2017 1 / 29 kenmerk:i2b/b/ondersteuningsplan 1617 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Uitgangspunten blz. 4 3. Eerstelijns ondersteuning blz.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN SCHOOLJAAR

ONDERSTEUNINGSPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN SCHOOLJAAR ONDERSTEUNINGSPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN SCHOOLJAAR 2015-2016 kenmerk:i2b/b/ondersteuningsplan 1516 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Uitgangspunten blz. 4 3. Eerstelijnszorg

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012 Zorgstructuur Kim van de Belt 28 november 2012 Inhoud presentatie Candea College Zorgstructuur Sterke punten en ontwikkelpunten Discussie Candea College 2400 leerlingen 3 locaties VMBO, HAVO, VWO Technasium,

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Algemene informatie over de brugklas. Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan

Algemene informatie over de brugklas. Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Het Christiaan Huygens College, locatie Rachmaninowlaan is een kleine protestants christelijke havo vwo school. Er

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe 22.02 2014 2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe 22.02 2014 2018 Ondersteuningsplan SamenwerkingsverbandVOZuidoostDrenthe 22.02 20142018 11april2014 Inhoud Voorwoord...4 1.VisieendoelstellingSWV...6 2.OrganisatieSWV...8 2.1GegevensSWVVO/VSOZuidoostDrenthe...8 2.2GewoneenbuitengewoneledenvanhetSWV...8

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 APRIL 2012

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 APRIL 2012 ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 APRIL 2012 GOMARUS COLLEGE GRONINGEN MAGNOLIASTRAAT ALGEMEEN Inleiding Omdat de Magnolialocatie een kleinschalige locatie is waar de lijnen kort zijn, worden we vaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN VMBO DE ROOI PANNEN EINDHOVEN 16-18

ONDERSTEUNINGSPLAN VMBO DE ROOI PANNEN EINDHOVEN 16-18 ONDERSTEUNINGSPLAN VMBO DE ROOI PANNEN EINDHOVEN 16-18 VMBO Eindhoven is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Eindhoven en De Kempen. De afdeling biedt de basisondersteuning

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

ZORGPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN

ZORGPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN ZORGPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN 2009-2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 2 2. Uitgangspunten blz. 3 3. Eerstelijnszorg blz. 3 3.1 Onderwijs in de jaarlaag 3.2 Begeleiding

Nadere informatie

Specifieke ondersteuning/zorg (passend onderwijs) Petra Kok, Annet Lucassen, Miranda van Soerland, Liane de Vries

Specifieke ondersteuning/zorg (passend onderwijs) Petra Kok, Annet Lucassen, Miranda van Soerland, Liane de Vries Specifieke ondersteuning/zorg (passend onderwijs) Petra Kok, Annet Lucassen, Miranda van Soerland, Liane de Vries Programma Vormen van ondersteuning op Lek en Linge Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Contact

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN

ONDERSTEUNINGSPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN ONDERSTEUNINGSPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN 2014-2015 kenmerk:i2b/b/ondersteuningsplan 14-15 def Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 2 2. Uitgangspunten blz. 3 3. Eerstelijnszorg

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan

Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Het Christiaan Huygens College, locatie Rachmaninowlaan is een kleine protestants christelijke havo vwo school. Er

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Algemeen Gegevens school Orion Lyceum Waterloostraat 27 Breda 076-5729864 R.Schipperen M. Rijnders, zorgcoördinator, coördinator leerjaar 1/4 Leerwegen

Nadere informatie

Leerlingenzorg en zorgleerlingen

Leerlingenzorg en zorgleerlingen Leerlingenzorg en zorgleerlingen Graduate School of Teaching 30 mei 2016 dr. Hanneke Visser van Balen Wat is een zorgleerling? Wat is leerlingenzorg? Opzet van dit college - Wat is een zorgleerling en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Ondersteuning op Groevenbeek. Begeleiden doen we samen

Ondersteuning op Groevenbeek. Begeleiden doen we samen Ondersteuning op Groevenbeek Begeleiden doen we samen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ondersteuning op Groevenbeek 3 2. Wanneer krijg je ondersteuning? 3 3. Leerwegondersteuning (lwoo) 4 4. Ondersteuning bij sociaal-emotionele

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

1. Opening Ingrid heet iedereen van harte welkom, waarna er een voorstelronde is van de leden.

1. Opening Ingrid heet iedereen van harte welkom, waarna er een voorstelronde is van de leden. Soort vergadering: 1e overleg Resonansgroep 2012-2013 Datum: 10 okt 2012 Aanwezig: Maurits de Jong (1A), Frans van Ekert (2A), Sjaak Maalman (2B), Ingrid van Meer (3V), Ellen Peijnenborgh (H3), Anita van

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Dockinga College Ferwert

Dockinga College Ferwert Dockinga College Ferwert [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2009-2010 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Schoolondersteuning AB Het Spectrum

Schoolondersteuning AB Het Spectrum Per wanneer: Waar: Voor wie: Aanmelden: Start bij tenminste 10 aanmeldingen. Mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 15.00-18.00 uur. AB Het Spectrum, Radonweg 24 te Amersfoort Leerlingen met een vorm

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, zorgcoördinator www.mencia.nl Leerwegen sectoren Mavo

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Passend Perspectief. Samenvatting en conclusies. mei 2007

Passend Perspectief. Samenvatting en conclusies. mei 2007 Passend Perspectief een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de zorgexpertise van het regulier voortgezet onderwijs in Voorne-Putten/Rozenburg mei 2007 Samenvatting en conclusies In het najaar

Nadere informatie

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:..

Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :... Huidige school:... Huidige klas en niveau:... Thuisadres:.. Inlichtingenformulier (in te vullen door de vertrekschool) Gegevens leerling: Naam :.... Huidige school:.... Huidige klas en niveau:......... Thuisadres:.. Postcode Woonplaats :. :. Geboortedatum:. Telefoon

Nadere informatie

Zorgwijzer december 2012

Zorgwijzer december 2012 LWOO Leerlingen met een LWOO beschikking krijgen extra hulp en ondersteuning bij spelling, rekenen, huiswerk en met de gelden worden kleine klassen gerealiseerd waar de leerlingen met LWOO beter tot hun

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE Binnen de zorgstructuur van het Valuascollege onderscheiden we drie fasen: Fase 1: Zorg in het kernteam; Fase 2: Het klein ZAT Fase 3: Het Groot ZAT Soms maken de mentor, of

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel Schoolgegevens Adres: Lijsterlaan 2 Postcode: 5348HL Telefoon: 0412623181 E-mail: Website: Onderwijsconcept: In IKC Regenboog worden alle kinderen (0-12) de hele dag uitgedaagd te leren, te spelen en elkaar

Nadere informatie

Arrangementen. Beschrijving van arrangementen cluster 3 en 4. Loket Randstad: arrangementen beschrijving/versie 2015-07/ pagina 1

Arrangementen. Beschrijving van arrangementen cluster 3 en 4. Loket Randstad: arrangementen beschrijving/versie 2015-07/ pagina 1 Arrangementen Beschrijving van arrangementen cluster 3 en 4 Loket Randstad: arrangementen beschrijving/versie 2015-07/ pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 totaaloverzicht ondersteuningsarrangementen

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek

Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg AD Bennebroek Beleid Willinkschool externe RT Rijksstraatweg 89 2121 AD Bennebroek 023-5846505 www.willinkschool.nl Inleiding Het kan voorkomen dat voor een leerling, bij wie sprake is van belemmeringen in het ont wikkelingsproces,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ZORG. Uitgangspunten:

BELEIDSPLAN ZORG. Uitgangspunten: BELEIDSPLAN ZORG. Uitgangspunten: Het eerste uitgangspunt: Vanuit onze visie van kansen bieden aan leerlingen stimuleren we opstroom en voorkomen we afstroom. Het tweede uitgangspunt: De zorg vindt primair

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mgr. Frencken College Slotlaan 40 4902 AE Oosterhout Sascha Hagendoorn, zorgcoördinator Leerwegen sectoren Brugklas 1 en 2 Topklas Havo Vwo Bijzonderheden

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Zorg goed voor elkaar. Ondersteuning voor leerlingen op onze school

Zorg goed voor elkaar. Ondersteuning voor leerlingen op onze school Zorg goed voor elkaar Ondersteuning voor leerlingen op onze school december 2017 1 1. Zorg bij ons op school Op het Sint-Janslyceum streven we ernaar iedereen zo goed mogelijk onderwijs te geven. De docenten

Nadere informatie

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder!

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! De diensten AmbulantE Begeleiding in de regio Zeeland bundelen hun cursusaanbod 2 0 1 1 2 0 1 2 Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! Auris Dienstverlening Goes cluster 2 (0113) 32 32 64 www.aurisdienstverlening.nl

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het Nieuwe Eemland November Inleiding

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het Nieuwe Eemland November Inleiding Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het Nieuwe Eemland November 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

Interne ondersteuningsbegeleiding in de praktijk en zorgplicht Ordenen, verhelderen en bewaken via Professionele Momenten

Interne ondersteuningsbegeleiding in de praktijk en zorgplicht Ordenen, verhelderen en bewaken via Professionele Momenten Interne ondersteuningsbegeleiding in de praktijk en zorgplicht Ordenen, verhelderen en bewaken via Professionele Momenten Ordenen, verhelderen en bewaken 24-06-14 1 Interne ondersteuningsstructuur en PM

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 1 25 VRAGEN Fijn dat je er bent! 1 Wat is de Schakelklas? Voor kinderen die meer nodig hebben dan onze basiszorg en begeleiding hebben we

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR

TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR Uitbreiding tussenvoorziening op De Kameleon 14 DECEMBER 2016 Versie 1 Inhoudsopgave Huidige situatie... 2 Doelgroep... 2 Tussenvoorziening voor jonge

Nadere informatie

MBO Handelingsplan. Naam:**** **** Periode:aug.09-aug.12

MBO Handelingsplan. Naam:**** **** Periode:aug.09-aug.12 MBO Handelingsplan Naam:**** **** Periode:aug.09-aug.12 REC-Flevoland, dienst Ambulante Begeleiding pagina 1 versie april 2008 Persoonsgegevens deelnemer Naam: **** **** Adres: Postcode en Woonplaats:

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. P. van Vessem Leerwegen sectoren Basis, kader,

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie