VB Magazine Online /08 1 / 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6"

Transcriptie

1 Een van de krachtigste elementen binnen Visual Basic 2003 vind ik wel de mogelijkheid om objecten te overerven; ook wel inheritance genoemd. U kunt niet alleen uw eigen classes en business objecten overerven, maar ook standaard Visual Basic.NET controls. Hierdoor bent u in staat om op eenvoudige wijze bestaande control op een zodanige wijze uit te breiden of aan te passen, dat het voor ùw specifieke situatie geschikt wordt. In dit artikel gaan we de standaard ListBox uitbreiden met de mogelijkheid om ook afbeeldingen in de lijst te tonen. Ik ben mij er van bewust dat op het Internet wel meer van deze controls te downloaden zijn, maar het gaat in dit artikel hoofdzakelijk om de werkwijze. Het doel is dat u deze techniek weet toe te passen, om zelf wel die unieke controls te kunnen bouwen, die u op het Internet niet kunt vinden. Met Visual Basic.NET kunt u op twee manieren uw eigen controls bouwen. op basis van een Class Library of op basis van een Windows Control Library. De keuze hangt af van welk type control u wilt gaan maken. Als u een bestaand control wil gaan aanpassen, dan kunt u het beste kiezen voor Class Library. Wilt u echter meerdere controls combineren in één control, dan kiest u voor Windows Control Library. U maakt dan een zogenaamde usercontrol. Aangezien ik in dit artikel een ListBox wil gaan uitbreiden met extra functionaliteiten, kies ik voor het eerste. Tevens voeg ik altijd direct nog een project toe aan de solution, namelijk een Windows Application, zodat ik mijn control makkelijk kan testen tijdens het ontwikkelen. Wanneer het control eenmaal gecompileerd is tot een DLL, kunt u het op een eenvoudige wijze toevoegen in alle andere.net projecten waaraan u werkt. De taal op zich is dan niet meer belangrijk, u kunt het namelijk gebruiken in Visual Basic.NET of C#. Afbeelding 1 Nieuw project starten Alle controls binnen Visual Basic.NET, zoals bijvoorbeeld de TextBox, ListBox en zelfs een Form zijn overgeërfd van System.Control. Er zijn dus eigenlijk niet twee manieren om een eigen control te bouwen, maar drie. U kunt namelijk overerven van: System.Windows.Forms.UserControl (Windows Control Library); System.Windows.Forms.Control; System.Windows.Forms.ListBox In het geval van de laatste kan natuurlijk elk ander Windows Control worden gekozen. Omdat wij echter een List- Box willen uitbreiden kiezen we voor het laatste. De VBGListBox control zal worden derived of afgeleid van de standaard ListBox. Een afgeleide class kan de properties, methods en events van baseclass uitbreiden door deze te overriden of shadowen. Normaal gesproken zijn alle classes over te erven, tenzij ze zijn gemarkeerd als NotInheritable. Listing 1 VBGListBox Public Class VBGListBox Inherits System.Windows.Forms.ListBox End Class Wanneer u bovenstaande code compileert, dan heeft u reeds een eigen ListBox gebouwd. Namespaces Namespaces maken een integraal onderdeel uit van het Microsoft.NET Framework. Om uw control niet te laten verwarren met de originele ListBox, kunt u het natuurlijk een andere naam geven, maar ook binnen een andere namespace bewaren. Ik geef er de voorkeur aan, om binnen mijn codevensters altijd de volledige namespace te gebruiken. Ik dien daarom wel in de het propertiesscherm van mijn project de Root namespace te wissen. Ook kunnen we in dit scherm de naam van de assembly (DLL) wijzigen. Omdat onze DLL slechts één control, bevat, namelijk de ListBox, noem ik de DLL: VBG.Windows.Forms.ListBox De naam van de namespace moet ik dan natuurlijk nog wel toevoegen aan mijn code. VB Magazine Online /08 1 / 6

2 Afbeelding 3 ReadOnly Property DrawMode VBGListBox toevoegen aan Test Project Afbeelding 2 Properties van onze DLL Let s code Onze VBGListBox is op dit moment nog niets meer of minder dan de bestaande ListBox. We gaan het nu uitbreiden met nieuwe functionaliteit. Allereerst voegen we een constructor toe. In deze procedure wordt de DrawMode ingesteld op OwnerDrawFixed; wat inhoudt dat we aangeven dat wijzelf gaan zorgdragen voor het tekenen van de elementen, maar ook dat deze elementen dezelfde grootte hebben. Ook wordt een importstatement voor System.Windows.Forms toegevoegd. Dat scheelt ons in het verloop nogal wat typewerk. U kunt het control testen door het toe te voegen aan een testproject. Dit kan pas nadat u het gecompileerd hebt tot een DLL. Voeg een control toe door in de Toolbox met uw rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor Add/Remove items. Gebruik de knop Browse om de DLL te selecteren die zich in de \Bin map van het VBGListBox- Project bevindt. Listing 2 Constructor en shadowed property. Public Sub New() MyBase.New() MyBase.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed Afbeelding 4 Control toevoegen aan Toolbox Public Shadows ReadOnly Property DrawMode() As DrawMode Return MyBase.DrawMode Interessant is de verwijzing naar MyBase. Wellicht ken u het keyword Me. Me verwijst naar zichzelf, dus in ons geval naar de instantie van de class VBGListBox. Deze class kent geen property DrawMode; de class waar het van derived is echter wel. Aangezien onze baseclass een List- Box is, verwijzen we naar deze class met behulp van het keyword MyBase. Wanneer we nu onze DLL compileren, het control zouden toevoegen aan ons testproject en zouden plaatsen op een Form, dan zouden we nog steeds de DrawMode kunnen aanpassen. Dit is iets wat we niet willen, daarom moeten we deze property overriden of shadowen als een Read Only Property. Met het keyword Shadow geven we aan dat een property (method) met dezelfde naam onzichtbaar moet worden gemaakt en in plaats daarvan deze procedure moet worden gebruikt. Deze property implementeren we dus als ReadOnly, waardoor we als gebruiker van het control deze waarde niet meer kunnen instellen. Zie afbeelding 3. VBGListItem en VBGListItems De kracht van onze ListBox zit hem in het feit dat wij een ander soort item willen toevoegen aan de lijst. Een item die het in ieder geval mogelijk maakt om ook afbeeldingen op te nemen. Zowel het object voor dit item, als de collectie van die items zullen we zelf moeten definiëren. Daarna zullen we de gewone.items collectie moeten vervangen door onze collectie: VBGListItems. VBGListItem Het maken van een VBGListItem is principe eenvoudig. We voegen aan de huidige class VBGListBox een nieuwe class toe met als naam VBGListItem. In dit voorbeeld worden omwille van de duidelijkheid de properties geïmplementeerd als Public variabelen, in plaats van /Set procedures. Listing 3 VBGListItem Public Class VBGListItem Public Text As String Public Bitmap As Bitmap End Class VB Magazine Online /08 2 / 6

3 Deze class kunt u altijd uitbreiden met extra properties wanneer u deze nodig mocht hebben. Wanneer in de VBGListBox bijvoorbeeld records uit een database moet worden getoond, dan zou u bijvoorbeeld nog een property RecordID kunnen toevoegen, om elk item direct te kunnen identificeren. Dit object representeert dus een regel (item) in onze VBGListBox. VBGListItems Een collectie van VBGListItem objecten wordt opgeslagen in het VBGListItems object. Dit object wordt afgeleid van het CollectionBase object. Hierdoor wordt het maken van dit object erg eenvoudig. Listing 4 VBGListItems Public Class VBGListItems Inherits CollectionBase Public Function Add(ByVal VBGListItem As VBGListItem) As _ Int32 Return List.Add(VBGListItem) Public Sub Insert(ByVal Index As Int32, ByVal VBGListItem _ As VBGListItem) List.Insert(Index, VBGListItem) Public Shadows Function IndexOf(ByVal VBGListItem As _ VBGListItem) As Int32 Return list.indexof(vbglistitem) Public Shadows Function Contains(ByVal VBGListItem As _ VBGListItem) As Boolean Return List.Contains(VBGListItem) Public Function Remove(ByVal VBGListItem As VBGListItem) List.Remove(VBGListItem) Default Public Property Item(ByVal Index As Int32) As _ VBGListItem Return List.Item(Index) Set(ByVal Value As VBGListItem) List.Item(Index) = Value End Set U ziet dat bestaande methods op het standaard List-object (CollectionBase) weer geshadowed worden, om om te werken met ons eigen VBGListItem object. We hebben nu het VBGListItem en de collectie ervan, het VBGListItems object gedefinieerd. De volgende stap is om de functionaliteit van de standaard.items property van de ListBox te vervangen door onze functionaliteit. We moeten immers onze VBGListItem-objecten kunnen toevoegen in plaatst van alleen tekstregels. We gaan daarom in onze VBGListBox class een nieuwe property toevoegen, die de oorspronkelijke.items property gaat overschrijven. U ziet dat wederom het keyword Shadow wordt gebruikt, omdat we een bestaande property willen overschrijven. Listing 5 Onze.Items property Private WithEvents mobjitems As New VBGListItems() Public Shadows Property Items() As VBGListItems Return mobjitems Set(ByVal Value As VBGListItems) mobjitems = Value End Set Wanneer u op dit moment het control zou gaan testen, zult u merken dat u aan de VBGListBox inderdaad items kan toevoegen. Zelfs de propertywindow binnen Visual Studio.NET snapt dat we met een ander object te maken hebben dan een simpele tekstregel. Of dit wenselijk is? Hier kom ik later op terug. De volgende stap is het toevoegen en afhandelen van events. Op de VBGListBox worden vier events geïmplementeerd: Cleared() ItemInserted() ItemChanged() ItemRemoved() Deze vier event moeten zowel in de VBGListItems-class, als in de VBGListBox worden gedeclareerd en afgehandeld. In Listing 6 ziet u hoe de code er voor het ItemInserted() event eruit ziet. De andere events werken analoog hieraan. Listing 6a ItemInserted() Event - VBGListItems Public Event ItemInserted(ByVal Index As Integer, _ ByVal VBGListItem As VBGListItem) Protected Overrides Sub OnInsertComplete(ByVal Index As Int32, _ ByVal Value As Object) RaiseEvent ItemInserted(Index, Value) Listing 6b ItemInsert() Event - VBGListBox Public Event ItemInserted(ByVal Index As Integer, _ ByVal VBGListItem As VBGListItem) Private Sub mobjitems_iteminserted(byval Index As Integer, _ ByVal VBGListItem As VBGListItem) _ Handles mobjitems.iteminserted MyBase.Items.Insert(Index, VBGListItem) RaiseEvent ItemInserted(Index, VBGListItem) VB Magazine Online /08 3 / 6

4 Binnen de collectionclass wordt het OnInsertComplete event afgevangen. Dit is een standaard event van de CollectionBase class. Feitelijk doen we vervolgens niets meer of minder dan dit event als het ware doorsturen, door het door ons gedeclareerde event opnieuw te raisen. Doordat we het object mobjitems met WithEvents hebben gedeclareerd (Listing 5), kunnen we het in onze VBGList- Box weer afvangen. In dit event (Listing 6b) wordt het object daadwerkelijk aan de ListBox toegevoegd en vervolgens wordt het event nogmaals geraised, zodat het eventueel binnen ons Testproject ook afgehandeld kan worden. Tekenen afhandelen We kunnen nu items toevoegen, maar ze worden nog niet getoond in het control. Dit heeft te maken met het feit dat we reeds eerder hebben aangegeven (middels de Draw- Mode property) dat we dit zelf voor onze rekening zouden nemen. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan we het MyBase.DrawItem event overschrijven. Dit doen we door een procedure aan te maken, met dezelfde parameters als het event en deze met het keyword Handles aan het MyBase.DrawItem event te koppelen. Listing 7 MyBase.DrawItem Private Sub VBGListBoxDrawItem(ByVal sender As Object, _ ByVal e As DrawItemEventArgs) _ Handles MyBase.DrawItem Het voert te ver om de code in deze procedure uitvoerig te bespreken. Wat van belang is dat uiteindelijk de e.graphics.drawimage() en de e.graphics.drawtext() methods worden aangeroepen voor het daadwerkelijke tekenen van de items. De parameters zijn in de online help terug te vinden en hebben met name betrekking op het juist positioneren van de afbeelding en tekst. Me.Items(e.Index) is de referentie naar het huidige VBGListItem-object. U ziet dus ook onze properties Text en Bitmap terug komen. Onze VBGListBox is nu klaar voor gebruik. We moeten het eerst compileren. Nu kunnen we het binnen ons Test- Project toevoegen (Afbeelding 4) en op een Form plaatsen. Tevens plaatsen we op het form een PictureBox, hernoemen deze tot picvbglistbox en stellen de.image property in op een pictogram van 16x16 pixels. Vervolgens kunnen we met de volgende code een item aan onze VBGListBox toevoegen. Listing 7 VBGListBox in actie Dim objvbglistitem As New VBG.Windows.Forms.VBGListItem objvbglistitem.text = "Visual Basic Groep" objvbglistitem.bitmap = picvbglistbox.image VBGListBox.Items.Add(objVBGListItem) ' Bepaal of we met een geldige regel te maken hebben If (e.index = -1) Or _ (e.index > MyBase.Items.Count - 1) Then e.drawbackground() Exit Sub ' Bepaal of we geen geselecteerd item moeten tekenen... If Not (e.state And DrawItemState.Selected) Then e.drawbackground() ' Bepaal of we een gewoon item of geselecteerd item.. Dim objtextbrush As Brush If e.state And DrawItemState.Selected Then objtextbrush = SystemBrushes.HighlightText Else objtextbrush = SystemBrushes.ControlText ' Bepaal of we een afbeelding moeten tekenen If Me.Items(e.Index).Bitmap Is Nothing Then ' Nee dus, alleen tekst. e.graphics.drawstring(me.items(e.index).text, Me.Font, _ objtextbrush, e.bounds.x, e.bounds.y) Else ' Ja dus... teken de afbeelding en tekst e.graphics.drawimage(me.items(e.index).bitmap, e.bounds.x, _ e.bounds.y, Me.Items(e.Index).Bitmap.Width, e.bounds.height) e.graphics.drawstring(me.items(e.index).text, Me.Font, _ objtextbrush, e.bounds.x + Me.Items(e.Index).Bitmap.Width, _ e.bounds.y) Afbeelding 5 VBGListBox in actie Perfectioneren Onze VBGListBox doet nu zijn werk, maar er zijn nog wel een paar aandachtspunten waardoor we onze code kunnen perfectioneren. Toolboxbitmap Het zal u wellicht zijn opgevallen dat wanneer u de VBGListBox hebt toegevoegd aan de Toolbox dat er een standaard pictogram wordt getoond (namelijk een tandwieletje). Hoewel het toevoegen van zo n toolboxbitmap niet vreselijk ingewikkeld is, zijn er een paar aandachtspunten waarop u dient te letten. De afbeelding moet een Bitmap (*.bmp) met maximaal 16 kleuren en een afmeting van 16x16 pixels; De kleur die de pixel linksonder heeft zal gebruikt worden als transparante kleur; VB Magazine Online /08 4 / 6

5 De afbeelding dient aan het project te worden toegevoegd. Let op: de bestandsnaam moet de volledige namespace bevatten. In ons geval noemen we het bestand VBGListBox.bmp dus: VBG.Windows.Forms.VBGListBox.bmp. Ook moet vervolgens in de property windows van Visual Basic.NET dit bestand gemarkeerd worden als Build Action = Embedded Resource. De classdefefinitie laat men voorafgaan met het volgende attribuut. <ToolboxBitmap(Type(VBGListBox), "VBGListBox.bmp")> _ Listing 8 SelectedItem Public Shadows Property SelectedItem() As VBGListItem Return MyBase.SelectedItem Set(ByVal Value As VBGListItem) MyBase.SelectedItem = Value End Set Het toevoegen van een VBGListItem kan ook nog vereenvoudigd worden. Op dit moment moet men een VBGListItem object aanmaken, de properties zetten en vervolgens toevoegen met behulp van de Add() method. Het zou makkelijker zijn om direct de Add() method te kunnen aanroepen met twee parameters, Text en Bitmap. We kunnen deze functionaliteit bereiken door in de VBGListItems() class de Add() method te overloaden. Simpelweg komt het er op neer dat we een nieuwe Add() procedure toevoegen, met andere parameters. Doordat deze parameters afwijken van de eerste method, weet de compiler welke procedure hij moet gebruiken. Afbeelding 6 ToolboxBitmap Properties verbergen We hebben het reeds eerder gehad over het feit dat de IDE van Visual Basic.NET al op de hoogte is van het feit dat we te maken hebben met een andere type Item-object. Nu zouden we code kunnen gaan schrijven dat we zelfs deze collectie al at design time kunnen gaan vullen (en opslaan!), maar we zouden er ook voor kunnen kiezen om deze property simpelweg voor de designer te verbergen. Dit kunnen we doen door het toevoegen van het attribuut Browsable(False) direct voor de procedure. Wel moet er nog een import statement komen naar System.ComponentModel. Afbeelding 8 Overloaded Add() method Listing 9a VBGListItems Add() method Public Function Add(ByVal Text As String, _ ByVal Bitmap As Bitmap) As Int32 Dim objvbglistitem As New VBGListItem objvbglistitem.text = Text objvbglistitem.bitmap = Bitmap Return List.Add(objVBGListItem) Listing 9b VBGListBoxTest Add() method ' Gebruik overloaded Add() method VBGListBox.Items.Add(" Me.Icon.ToBitmap) Afbeelding 7 Verberg een property SelectedItem & Overloading van Add() Method Het control kent nu SelectedItem property meer. Dit is toch wel handig, omdat men dan niet op basis van de Selected- Index het object hoeft op te zoeken. Aangezien deze property wel op een standaard ListBox zit, zullen we deze moeten shadowen. Afsluiting Het aanpassen van standaard controls binnen Visual Basic.NET is goed te doen en biedt legio mogelijkheden. Wel moet u van te voren goed nadenken wat de uiteindelijke functionaliteit moet zijn. Wanneer dit helder is, zijn in principe ook de properties en methods bekend. Op dat moment kan in feite al met de implementatie begonnen worden. VB Magazine Online /08 5 / 6

6 Wie is André Obelink? André Obelink (1969) is werkzaam als technical manager en consultant bij AcouSoft Informatisering B.V. AcouSoft is marktleider in Nederland op het gebied van software voor de audicienbranche. Daarnaast bouwt AcouSoft maatwerkapplicaties en ondersteunt zij andere bedrijven bij allerhande softwaretrajecten in VB6/VB.NET/MS Access 97/XP en SQL-Server 7/2000. André is een MCSD, programmeert in Visual Basic sinds 1991 (ja versie 1.0 dus..) en behoort tot een van de oprichters van de Visual Basic Groep. Als hij niet programmeert, doceert, leest, schrijft of droomt over programmeren, brengt hij graag zijn tijd door met zijn vrouw en twee kinderen. U kunt hem bereiken via Copyright Visual Basic Groep. Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd. Afdrukken voor eigen gebruik is toegestaan. VB Magazine Online /08 6 / 6

vbg.vbnet.beginner Omgaan met files en directories binnen Visual Basic.NET

vbg.vbnet.beginner Omgaan met files en directories binnen Visual Basic.NET In Visual Basic 6 was het werken met bestanden en mappen niet altijd even vriendelijk. Met de komst van het FileSystemObject binnen de Microsoft Scripting Runtime library werd het al veel beter. Het.NET

Nadere informatie

vbg.vbnet.beginner Foutafhandeling binnen Visual Basic.NET

vbg.vbnet.beginner Foutafhandeling binnen Visual Basic.NET Fouten in software zijn onwenselijk, maar bijna niet te voorkomen. Er zijna namelijk zaken waar uw software geen invloed op uit kan oefenen. Het verbreken van een netwerkverbinding is een voorbeeld hiervan.

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic 1. Waarom? (Voor Beginners) Er zijn geregeld vragen over hoe je nu eigenlijk een parallelle poort moet aansturen. Op het internet is heel wat te vinden, maar

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

VB Magazine Online /01 1 / 6

VB Magazine Online /01 1 / 6 Het overstappen van Visual Basic 6 naar Visual Basic.NET valt nog niet mee. Met Visual Basic 6 bent u in staat om objecten te bouwen, maar volledig object georiënteerd programmeren (OOP) is niet mogelijk.

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Visual Basic 2005 nieuwe taalelementen André Obelink, MCSD, MVP

Visual Basic 2005 nieuwe taalelementen André Obelink, MCSD, MVP Visual Basic 2005 nieuwe taalelementen André Obelink, MCSD, MVP Auteur, VBcentral.nl Microsoft MVP Visual Basic VP Speakers Bureau INETA Europe - www.europe.ineta.org www.vbcentral.nl - www.obelink.com

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

Een gelinkte lijst in C#

Een gelinkte lijst in C# Een gelinkte lijst in C# In deze tutorial ga demonstreren hoe je een gelinkte lijst kan opstellen in C#. We gaan een klasse schrijven, die een gelijkaardige functionaliteit heeft als een ArrayList, namelijk

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc)

Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) Productfiche RoadByte eid Framework Flexibele oplossing om de eid kaart aan te spreken vanuit.net (en Delphi, Visual Basic, C++ etc) RoadByte BVBA stelt het RoadByte eid Framework product voor. Dit framework

Nadere informatie

Een unit test is geen integratie test. Niet het hele systeem, maar onderdelen van een systeem worden getest.

Een unit test is geen integratie test. Niet het hele systeem, maar onderdelen van een systeem worden getest. WAT IS EEN UNIT TEST? Een unit test is een test om de functionaliteit van stukken code te controleren. Een goede unit test waarborgt een consistente werking van een klein onderdeel (een unit ) van de broncode.

Nadere informatie

Navigatie is een belangrijk onderdeel van elke website. Er

Navigatie is een belangrijk onderdeel van elke website. Er Ben Bastiaensen is leerkracht informatica aan KTA de Merodelei Turnhout SiteMapProvider uitbreiden B R E I D D E N AV I G AT I O N C O N T RO L S U I T De SiteMapProvider in ASP.NET levert een krachtige

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

Afdrukken met Visual Basic 2008

Afdrukken met Visual Basic 2008 Afdrukken met Visual Basic 2008 André Obelink www.maryor.nl www.obelink.com Over mezelf MarYor software & consultancy Auteur van artikelen en boeken Geschreven voor Microsoft.NET Magazine, PC Active, MSDN

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 1 Inhoud Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 2 Geluidsbronnen simulator, deel 2 Inleiding De weergave versnellen

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Opgaven. Python Assessment

Opgaven. Python Assessment Opgaven Python Assessment Nijmegen - Utrecht www.atcomputing.nl Copyright 2015,2016 Versie: 1a Inleiding Met dit assessment kun je controleren of je voldoende parate kennis over Python hebt om te beginnen

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 2a

Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 2a Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 2a 1. Inhoud Eenvoudige (enkelvoudige) overerving, override, ToString(), base, private, public, protected, virtual 2. Inleiding 2.1 Overerving In het voorgaande WPO

Nadere informatie

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Versie Datum Auteurs Opmerkingen 1 25-09-2001 Kees Hemerik (code) Gebaseerd op Delphi 5 Enterprise. Roel Vliegen (tekst) 2 17-03-2005 Kees Hemerik Aanpassingen: Delphi 7,

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 11 december 2015 Ingebouwde datastructuren Meer boomstructuren Access specifiers Gebruikersinvoer Codestijl Packages SAT-solver Ingebouwde datastructuren Ingebouwde

Nadere informatie

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal.

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal. 4. Array s Een array is een geïndexeerde variabele. Deze zin zal de nodig vragen oproepen, waarop enige uitleg van toepassing is. Met variabelen hebben we al kennis gemaakt. In een variabele kun je iets

Nadere informatie

Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014

Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014 Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014 Openbare versie Inleiding Dit document bestaat uit meerdere delen. Voornamelijk de verschillende problemen zijn onderverdeeld in verschillende kopjes.

Nadere informatie

Objectgeorïenteerd werken is gebaseerd op de objecten die door het systeem gemanipuleerd worden.

Objectgeorïenteerd werken is gebaseerd op de objecten die door het systeem gemanipuleerd worden. Herhaling Objectgeorïenteerd werken is gebaseerd op de objecten die door het systeem gemanipuleerd worden. De basisbouwsteen is het object; een geïntegreerde eenheid van data en operaties werkend op deze

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen.

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen. Indexers in C#.Net In deze tutorial ga ik het hebben over indexers. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een ArrayList object, kan je de gegevens uit deze collectie opvragen als ware het een array. // ArrayList

Nadere informatie

Ontwikkelen Smart Documents met Microsoft Office System

Ontwikkelen Smart Documents met Microsoft Office System Peter Himschoot en Wim Uyttersprot Peter Himschoot is werkzaam als softwarearchitect en trainer bij U2U, en is MSDN Regional Director voor België en Luxemburg. Hij is bereikbaar via peter@u2u.net. Wim

Nadere informatie

Labo 1 Programmeren II

Labo 1 Programmeren II Labo 1 Programmeren II L. Schoofs K. van Assche Voor de OA Labo Programmeren II programmeren we in C# en met Microsoft Visual Studio 2005 als ontwikkelomgeving (voorlopig beta2). Deze IDE maakt gebruik

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur 1. deze opgave telt voor 30% van het totaal. Schrijf een compleet programma, dat door de gebruiker vanaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Wanneer ik s ochtends mijn

Wanneer ik s ochtends mijn 404 VB 2005B.qxd 3-6-2005 11:07 Pagina 68 Visual Basic 2005 Zelf een ochtendkrant op maat bouwen André Obelink OP DE CD-ROM Visual Basic 2005 Op de cd-rom staat een bètaversie van Visual Basic 2005 CD-nelmenu:

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Programmeerstructuren met App Inventor

Programmeerstructuren met App Inventor Programmeerstructuren met App Inventor Kevin Krul, Universiteit Utrecht Roncalli, Bergen op Zoom Inhoud: Les 1: Introductie tot App Inventor, when statement en variabelen. Les 2: Introductie if-statement

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Derde Delphi Programma verkenning

Derde Delphi Programma verkenning Derde Delphi Programma verkenning In deze opdracht gaan we een aantal typische componenten en gegevenstypen van Windows en Delphi verkennen. We bouwen een eenvoudige rekenmachine en ondertussen leer je

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

public Bier ( string N, double P, Brouwerij B) { Naam = N; AlcoholPerc = P; Brouwer = B;

public Bier ( string N, double P, Brouwerij B) { Naam = N; AlcoholPerc = P; Brouwer = B; Beschouw bijvoorbeeld de twee onderstaande klassen, waarvan de attributen en eigenschappen geannoteerd zijn met bijkomende XML-annotaties: using System ; using System. Xml ; using System. Xml. S e r i

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding. Hoofdstuk 2: Klassen en objecten Datahiding: afschermen van implementatiedetails. Naar de buitenwereld toe enkel interfaces.

Hoofdstuk 1: Inleiding. Hoofdstuk 2: Klassen en objecten Datahiding: afschermen van implementatiedetails. Naar de buitenwereld toe enkel interfaces. Hoofdstuk 1: Inleiding Objectoriëntatie: 1. Objecten & klassen: samenwerking van componenten om bepaald doel te bereiken; herbruikbaarheid. 2. Encapsulation: afschermen gedragingen en kenmerken van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool 1. Hoe voeg ik foto s toe aan mijn profiel? 3 2. Hoe voeg ik klassenfoto s toe? 7 3. Hoe voeg ik fotoalbums toe? 11 4. Hoe zoek en bekijk ik klassenfoto s? 13

Nadere informatie

Whitepaper Implementatie contextafhankelijke opdrachtbalken in MS Excel

Whitepaper Implementatie contextafhankelijke opdrachtbalken in MS Excel Whitepaper Implementatie contextafhankelijke opdrachtbalken in MS Excel Auteur: Emiel Nijhuis Gepubliceerd: 15 april 2010 Inleiding Binnen MS Office worden werkbalken, menubalken en snelmenu's via VBA

Nadere informatie

Je hoeft je maar met twee bestanden bezig te houden:

Je hoeft je maar met twee bestanden bezig te houden: 1 2 3 Deze set Sushi Kaarten leert je hoe je een web-app maakt met een nogte-doen lijst. Als je op enig moment wilt zien hoe de web-app kan worden, kijk dan op dojo.soy/js-todo. Deze app kun je gebruiken

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Inleiding Programmeren 2

Inleiding Programmeren 2 Inleiding Programmeren 2 Gertjan van Noord, Leonie Bosveld 12 december 2016 Zelle hoofdstuk 10 Stof Overzicht - theorie 1. Zelle hoofdstuk 4 en 5 2. Zelle hoofdstuk 7 en 8, recursie, Brookshear hoofdstuk

Nadere informatie

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele Informatica Objectgeörienteerd leren programmeren Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Objectgeörienteerd

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Android apps met App Inventor 2 antwoorden

Android apps met App Inventor 2 antwoorden 2014 Android apps met App Inventor 2 antwoorden F. Vonk versie 1 11-11-2014 inhoudsopgave Mollen Meppen... - 2 - Schrandere Scholier... - 15 - Meteoor... - 21 - Dit werk is gelicenseerd onder een Creative

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10 CPP 1 van 10 ADSdt 1-2009 TENTAMENVOORBLAD Voor aanvang van het tentamen s.v.p. de tentamengegevens goed doorlezen om eventuele misverstanden te voorkomen!! Naam student : Studentnummer : Groep : Studieonderdeel

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 13 december 2013 Terugblik Fibonacci public class Fibonacci { public static void main(string[] args) { // Print het vijfde Fibonaccigetal System.out.println(fib(5));

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

1 Een beetje theorie vooraf 1. Wat is een programma? 2 Hoe maakt u een programma? 3 IL-code en JIT-compiler 5

1 Een beetje theorie vooraf 1. Wat is een programma? 2 Hoe maakt u een programma? 3 IL-code en JIT-compiler 5 1 Een beetje theorie vooraf 1 Wat is een programma? 2 Hoe maakt u een programma? 3 IL-code en JIT-compiler 5 Voordelen combinatie compiler en interpreter 6 Het.NET Framework 9.NET en Java 9.NET, COM en

Nadere informatie

In gesprek met externe toepassingen

In gesprek met externe toepassingen In gesprek met externe toepassingen Oracle WebForms regelt interactie Steeds vaker wordt gekozen voor een Oracle WebForms applicatie (three tier architecture) als oplossing voor een aan vervanging toe

Nadere informatie

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten.

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten. Doel van deze lesbrief Deze lesbrief is bedoeld om je op de hoogte te brengen van de basisbegrippen die gangbaar zijn bij object georiënteerd programmeren (OOP). In deze lesbrief kom je korte codefragmenten

Nadere informatie

Labo 2 Programmeren II

Labo 2 Programmeren II Labo 2 Programmeren II L. Schoofs K. van Assche Gebruik Visual Studio 2005 om een programma te ontwikkelen dat eenvoudige grafieken tekent. Deze opgave heb je vorig academiejaar reeds in Java geïmplementeerd.

Nadere informatie

Programmeren in C# Overerving

Programmeren in C# Overerving Programmeren in C# Overerving Programmeren in C# 2 public class Balloon private int x = 50; private int y = 50; private int diameter = 20; public int Diameter getreturn diameter; setif (value

Nadere informatie

Uitwerking Eerste deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 23 december 2016, uur

Uitwerking Eerste deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 23 december 2016, uur Uitwerking Eerste deeltentamen Mobiel programmeren - versie 1 Vrijdag 23 december 2016, 11.00-13.00 uur 1. Een klasse is niet: (a) het type van een object (b) een groepje methoden (c) een groepje variabelen

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App

Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Handleiding Auxil Zebra LabelWriter Koppeling App Versie Opmerkingen Datum 1.0 Eerste concept af van de handleiding 27-02-2017 1.1 Zebra Designer download link geupdate 03-03-2017 Handleiding Auxil ZEBRA

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

SYNTRA-WEST. Cursus OOP. Deel

SYNTRA-WEST. Cursus OOP. Deel SYNTRA-WEST Cursus OOP Deel Syntra-West voorheen VORMINGSINSTITUUT VOOR KMO Syntra-West Doorniksesteenweg 220 8500 Kortrijk Tel. 056/26.02.00 Fax 056/22.81.07 i Inhoudsopgave SYNTRA-WEST... 0 CURSUS OOP...

Nadere informatie

Stappenplannen MailPlus SOAP API

Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API oktober 2009 Introductie Dit document bevat stappenplannen welke u als technische gebruiker van MailPlus op weg kunnen helpen met de koppeling

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Debugging en Tracing met Visual Basic.NET

Debugging en Tracing met Visual Basic.NET Debugging en Tracing met Visual Basic.NET André Obelink, MCSD Visual Basic Groep Me.About Me.VBG - een van de oprichters 1995, eindredacteur, website Me.Experience - VIC20, Commodore 64, Clipper CBM basic

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Snel op weg met Solid Edge ST5

Snel op weg met Solid Edge ST5 Snel op weg met Solid Edge ST5 Dit document helpt u, om na installatie van Solid Edge ST5, snel aan de slag te kunnen met de software. Beschreven staat welke instellingen u kunt aanpassen om een betere

Nadere informatie

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13 5 Inhoud Inhoud Over dit boek 7 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9 2 Functionele specificatie 13 3 Implementatie grafische gebruikersinterface 31 4 De klassen en methoden 57 5 Technische

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 OOP EN.NET... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Kwaliteit van een programma... 11 1.2.1 Correctheid en bruikbaarheid... 11 1.2.2 Robuustheid...

Nadere informatie

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS DELPHI VOOR ELEKTRONICI CURSUS Deel 2: Een rekenmachine programmeren Herman Bulle met dank aan Anton Vogelaar In het vorige artikel hebben we de programmeeromgeving van Delphi geïntroduceerd en zijn er

Nadere informatie

IMP Uitwerking week 13

IMP Uitwerking week 13 IMP Uitwerking week 13 Opgave 1 Nee. Anders moet bijvoorbeeld een venster applicatie een subklasse zijn van zowel Frame en WindowListener. Als de applicatie ook een button of een menu heeft, dan moet het

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie