BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008"

Transcriptie

1 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A. Heijligers Auteur: D. Boes Dirk Jan Boes 2008, Op gedeelten van deze rapportage rust auteursrecht, deze blijven dan ook eigendom van de rechtmatige eigenaar. DEFINITIEF BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 In opdracht van:

2 Dirk Jan Boes, VORMGEVING OPMAAK Dirk Jan Boes FOTOGRAFIE ILLUSTRATIES SCHETSEN Dirk Jan Boes (tenzij anders vermeld) PRINT Team 2 Studio voor de bouwkunst Reacties en bijdragen kunnen gezonden worden naar: Colofon BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 VERANTWOORDING VOORZIJDE OMSLAG Illustratie: Fontein + Havezate Marxveld te Vollenhove Illustratie: Maria Kerk te Vollenhove Dirk Jan Boes Illustratie: Kaart van Bleau Theatrum urbium Belgicae Foederatae, van uitgever/drukker Johannes Blaeu uit 1649 Illustratie: Stadswapen Vollenhove Afkomstig van de kaart van Bleau // Theatrum urbium Belgicae Foederatae, van uitgever/drukker Johannes Blaeu uit 1649 VERANTWOORDING ACHTERZIJDE OMSLAG Illustratie: Kaart van Bleau Theatrum urbium Belgicae Foederatae, van uitgever/drukker Johannes Blaeu uit 1649 Bron gedicht: Bron gedicht: Vollenhove: Ooit een belangrijke vissersplaats aan de Zuiderzee, Peter Dorleijn Illustratieverantwoording omslag

3 Inhoud Colofon / omslagverantwoording 1 1 Inleiding Voorwoord Inleiding Situering van het plangebied 5 2 Onderzoek Geschiedenis Havezate Marxveld Geschiedenis Tuinen van Marxveld Uitgangspunten (her)ontwerp Analyse complex Marxveld 14 3 Beelden Sfeerbeelden 15 4 Analyse Tuinen van Marxveld Macro analyse & conclusies Meso analyse & conclusies Micro analyse & conclusies 30 5 De Tuin Gereedschappen 36 6 Herontwerp / aanbevelingen Tuinen van Marxveld Aanbeveling Tuinen Marxveld Het herontwerp Ontwerp Tuinen Old Ruitenborgh (1) & Toutenburg (2) Ontwerp Openluchttheater Ruine Toutenburg (3) 50 7 Conclusie 53 Bronvermelding 54 Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 2

4 HOOFDSTUK 1Inleiding 1.1 VOORWOORD De tuinen van Marxveld, behorend bij de Havezate Marxveld, zijn kenmerkend voor het pittoreske stadje Vollenhove. Een vergeten stad met een luisterrijk verleden: dat is Vollenhove. In een imposant kasteel resideerde hier de bisschop van Utrecht als landsheer van het Oversticht. Eeuwenlang blies er een zilt zeewindje door de straten. Het kasteel en de zee zijn verdwenen maar het stadje mag er nog altijd zijn. Met vele historische locaties waarvan havezate Marxveld met zijn prachtige tuinen er slechts één is. Marxveld, een zogenaamde havezate: een edelmanswoning waaraan het recht gekoppeld was om in de Staten van Overijssel zitting te hebben. Edelen waren daardoor verplicht om zich in Vollenhove te vestigen. Dat leidde tot een unieke gemeenschap van burgers en edelen. Sfeerbeeld van het omvangrijke kasteel Toutenburg waarschijnlijk ronde de periode Van den Boetzelaar: (schilderij van F. Camerlinck, afbeeldingsbron: In Vollenhove wonen tegenwoordig een kleine 5000 mensen. Door de eeuwen heen lag het inwonertal echter maar rond de In totaal waren er in het verleden twaalf havezaten in de stad en acht in het omringende gebied. De ommuurde tuinen van havezate Marxveld geven een indruk van de levensstijl van de edelen. In deze tuin zijn 4 verschillende tuinstijlen toegepast, deze worden dan ook gezien als één van de meest bijzondere in de omgeving. Het leek mij dan ook een geschikte locatie voor mijn opdracht van het vak Landschap- en Tuinkunst & Stedenbouw. Het plan van Ir. Cornelis Lely met de drooglegging van de voormalig Zuiderzee. (afbeeldingsbron: Sfeerbeeld van het voormalig Zuiderzee stadje Vollenhove aan het strand met de verloren zee. (afbeeldingsbron: Geplaatst door Roel Sieders) Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 3

5 1.2 INLEIDING Vollenhove is een stadje dat in de 11e eeuw is ontstaan op een opduiking van de uit de ijstijd daterende stuwwalgordel, welke loopt in de lijn Urk-Hoorn-Castricum. Hiermee onderscheidt Vollenhove zich dan ook van omliggende plaatsen welke ontstaan zijn door de veenontginning (turfwinning). Vollenhove is ontstaan rondom de Grote Kerk en het daarachter gelegen bisschoppelijke slot t Olde Huys. Dit slot is inmiddels verdwenen en de omgrachting is vergroot tot haven. De aanwezigheid van bisschop Godfried van Rhenen en een Latijnse school heeft veel adel aangetrokken. Dit verklaart het grote aantal havezaten (oorspronkelijk 17) die in de stadje gelegen zijn, waaronder ook de prachtige Havezate Marxveld. Havezate Marxveld is gebouwd in 1620 en verkeerde door de jarenlange leegstand in verwaarloosde toestand, evenals de tuinen. Ook in het centrum gelegen en grenzend aan de tuin is de Kleine Kerk (O.L. Vrouwe kerk - Geref.). Een sober, eenbeukig gebouw uit De toren is van latere datering. Kerk en toren zijn eind vorige eeuw gerestaureerd, in respectievelijk 1913 en Tevens ligt in de directe omgeving van de Havezate Marxveld het voormalig gemeentehuis Old Ruitenborgh van de voormalige Gemeente Brederwiede (heden Gemeente Steenwijkerland). Old Ruitenborgh is gelegen ten zuiden van Havezate Marxveld. Zowel Old Ruitenborgh als Marxveld zijn ommuurd. De tuinen van Marxveld gelden heden echter als één van de belangrijkste en meest historische van het stadje Vollenhove. Voor de opdracht van Landschapsarchitectuur & Tuinkunst zijn dit de belangrijkste aspecten: Het onderzoek naar het ontstaan van de nu huidige tuinen en een analyse/ herontwerp voor deze tuinen. Dit boekwerk geeft uw inzicht in de Tuinen van Marxveld behorende bij de Havezate Marxveld te Vollenhove. Onder anderen wordt weergegeven hoe de tuinen zich door de jaren heen hebben ontwikkeld en tot stand zijn gekomen. Tevens zal de roemruchte geschiedenis van de Havezate Marxveld worden beschreven. Verder vindt u in dit boek een goede weergave van de wijze waarop de ommuurde tuinen vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn gesitueerd (het zogenaamde Macro schaalniveau). Op dit niveau wordt het gehele stadje Vollenhove geanalyseerd en tevens een wordt een klein gedeelte van de Gemeentes Steenwijkerland en de Gemeente Noordoostpolder beschreven. Plattebrond van de stad Vollenhove uit het midden van de 17de eeuw. De stad had geen eigenlijke haven; de boten meerden af aan een steiger. (Kaart van Bleau, rijksarchief in Overijssel, Zwolle). Bron: Vollenhove: Ooit een belangrijke vissersplaats aan de Zuiderzee, Peter Dorleijn Deze analyse geeft een goed beeld hoe de verhoudingen zijn tussen groen en bebouwing in het stadje en de directe streek hier omheen. Vanuit een kleinere schaal (Meso schaalniveau) worden de Tuinen van Marxveld uitgelicht. Hier opvolgend zullen de tuinen op Micro schaalniveau worden uitgelicht en deze zullen worden geanalyseerd. Uit deze analyses zal een conclusie worden getrokken waardoor er een herontwerp tot stand kan komen voor een bepaalde plaats. Ook is in dit boekwerk een duidelijk beeld geschept van de verschillende toegepaste gereedschappen. t Is onze ondergang en dood De demping onzer zee Zij gaf ons, zijhat schamel brood Wij deden het er mee. Bron gedicht: Vollenhove: Ooit een belangrijke vissersplaats aan de Zuiderzee, Peter Dorleijn Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 4

6 1.3 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 0 30 km 0 5 km Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 5

7 1.3 VERVOLG Overzichtskaart Provincie Overijssel / Topografische Dienst Kadaster (c) Bron: website h p://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html Overzichtskaart Stad Vollenhove / Topografische Dienst Kadaster (c) Bron: website h p://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 6

8 1.3 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 0 30 km Overzichtskaart Stadshart Vollenhove, uitgelicht Bisschopstraat 22 Havezate Marxveld / Topografische Dienst Kadaster (c) Bron: website h p://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 7

9 HOOFDSTUK 2Geschiedenis BINNEN DE MUREN VAN MARXVELD ANNO 2008 Telst met dank aan website: henkvanheerde.nl 2.1 GESCHIEDENIS HAVEZATE MARXVELD De havezate Marxveld en de bijbehorende tuinen zijn gevestigd aan de Bisschopstraat 22 te Vollenhove. Boven de deur van het pand (eigenlijk de zijgevel) staat de naam in zwarte hoofdletters geschreven. Rechts naast het huis staat nu een smeedijzeren hek, vroeger was er een stenen muur met een poort, waardoor men aan de voorkant van het huis op een plein kwam. Later is de verdieping op het huis gekomen. Het huis is inpandig vele malen ingrijpend gewijzigd, de buitenzijde vooral in Het voormalige koetshuis aan de oostzijde van het huis heette "Telvoren", later ook Tilvoorde (tot de stroopfabriek aan de overkant van Marxveld deze naam kreeg) en was jarenlang het onderkomen van de Oudheidkamer. Het pand westwaarts van het huis tot aan de hoek Bisschopstraat - Bentstraat heet "Eckelenboom" en herbergt nu enkele woningen van woningstichting Wetland Wonen. Pentekening vermoedelijk 18 eeuw Havezate Marxveld Bron website: kasteleninoverijssel.nl De geschreven geschiedenis van Marxveld, dat toen nog niet zo heette, begint rond het begin van de 16e eeuw. Willem Sloet komt als eigenaar voor op een lijst van brandladders en brandhaken die het stadsbestuur in 1501 had laten opmaken. Bij de huwelijksvoorwaarden, gesloten 17 januari 1506 tussen Willem Sloet en joffer Ghese van Inghen, brengt hij onder anderen "dat huys ende hoff met cleynoden ende soe als dat staet ende gelegen is bynnen Vollenhove mee. Willem Sloet hertrouwt na het overlijden van zijn eerste vrouw met Henrica van Suyrbeeck in Dan wordt de ligging van het huis omschreven als gelegen aan de Bisschopstraat tussen de woningen van de weduwe van Roelof Vos ten westen, de erfgenamen van Johan ter Berchorst ten oosten en strekkende van de Bisschopstraat tot aan de Hofstraat. Van Willem Sloet is niet veel meer bekend dan dat hij in 1520 werd benoemd tot schout van Steenwijk. Agnes, een dochter van Willem Sloet en Reiniera van Suurbeeck, bracht door haar huwelijk Marxveld aan Roelof van den Clooster tot Vledderinge (een havezate bij Meppel). Na hun overlijden kwam Marxveld aan hun dochter Margaretha van den Clooster, de vrouw van Rutger van der Marck, en werd het Cloostermark genoemd: een samentrekking van 'Clooster' en 'Marck', beider namen. In het archief van Middachten komen in een acte van 13 mei 1600 de namen voor van Rutger van der Marck zu Ahuss en Margaretha van den Clooster. In een opgave van de jaarlijkse inkomsten van de Kleine Kerk uit staat: Juffer van der Marck van de hoff van L. Vrouwen karcke jaarlix 21 stuvers. Dit is dus een soort pacht. Harmen van der Marck verklaarde te Vollenhove op 1 december 1623 overgedragen te hebben zijn 1/5 deel van landerijen en behuizing binnen Vollenhove die hij van zijn broer Adolph van der Marck gekocht had en die zijn broer van zijn overleden moeder geërfd had. Hij draagt nu alles over aan Jr. Arend Sloet ten Tweenijenhuizen, dit naar een maagscheid tussen voornoemde vrienden en verwanten op 8 december 1621 opgericht (archief Marxveld). Everhart van der Marck, kanunnik van Oldenzaal, draagt hem 10 oktober 1625 ook 1/5 deel van Marxveld over. Dit stuk en andere stukken van de periode bevinden zich in het archief Sloet, Rijksarchief Zwolleffgdfg, inv. no. 56 en 57. Westgevel oktober 2008 Havezate Marxveld Bron: Dirk Jan Boes In deze tijd moet Marxveld een ingrijpende verbouwing hebben ondergaan ter verhoging van het aanzien. Daarvoor moet het huis een veel eenvoudiger karakter hebben gehad. De Vollenhoofse edelen merkten er in 1653 schamper over op dat het met riet en stro gedekt was geweest als was het slechts een 'gemeen borgerhuis'. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 8

10 2.1 VERVOLG Zeker is dat Arend Sloet de gevel aan de straatkant opnieuw heeft laten opmetselen, het dak laten vernieuwen en de bovenkamers laten verbeteren. Inwendig dateert thans alleen het balkenplafond Nog uit die tijd. Het gebruik van schelpmotieven boven de vensters doet vermoeden dat Arend zich bij de renovatie heeft laten inspireren door het juist gereedgekomen nieuwe raadhuis uit Bij de verdeling van de ouderlijke erfgoederen door hun kinderen op 12 juli 1651 werd het huis en hof met zijn adellijke gerechtigheden binnen Vollenhove gelegen en andere vaste goederen toegedeeld aan juffer Margaretha Sloet. Deze Margaretha Sloet bracht Marxveld door haar huwelijk met Lodewijk Gansneb genaamd Tengnagel in dat geslacht. Bij akte van 2 februari 1654 geeft zij aan haar man, om gedurende zijn leven in volle eigendom te beheren en te bewonen, haar huis en hof met zijn adellijke gerechtigheden te Vollenhove, strekkende noordwaarts aan de Bisschopstraat tot zuidwaarts aan de Hoffstraat = Nieuwstraat = Groenestraat. Hij werd in 1654 van Marxveld verschreven nadat met veel moeite het huis, dat hij in 1645 nog 'Cloostermarck' noemde, als havezate erkend werd door de Overijsselse Staten. De naam Cloostermarck zou al gauw daarna worden verdrongen door die van 'Marxveld', want Lodewijk liet zich als 'tot Marxveld' ten landdage verschrijven. Blijkbaar vond hij de deelname aan het landsbestuur van Overijssel niet voldoende, want in 1663 deed hij moeite om in het Vollenhoofse stadsbestuur te komen. Hij werd tot schepen verkozen, maar zou het niet worden omdat hem duidelijk werd gemaakt dat zijn riddermatigheid dit belette. In 1674 kocht hij het huis met de daar achter gelegen tuin ten oosten van Marxveld van bewoner dr. Winold Telvoren en voegde het aan de havezate toe. Het huis werd daarna ook Telvoren genoemd. Alhoewel Arend Sloet het huis meer aanzien had gegeven, ging het in uiterlijk en omvang de woningen van vooraanstaande burgers toch niet te boven. Marxveld telde tot 1682 vijf schoorstenen; de aanzienlijkste burgerwoningen in de stad bezaten er evenveel of zelfs meer. Lodewijks oudste dochter Armgardina Margaretha breidde in 1692 het grondgebied van de havezate verder uit door van Arend Coenraad van der Lawick tot Benthuis de hof achter de Kleine Kerk te kopen. Door deze aankoop grensde het complex aan de oostzijde aan de Kerksteeg. Armgardina Margaretha Gansneb genaamd Tengnagel trouwt op huwelijkse voorwaarden van 27 november 1698 met achterneef Gijsbert Frederik Sloet, die 14 jaar jonger was. Zij had bij die gelegenheid laten vastleggen dat hij zijn leven lang van haar havezate aan de landdagen zou mogen deelnemen.. Hij noemt zich in 1706 tot Marxveld, en zo kwam deze havezate weer in het geslacht Sloet. Na het beëindigen van zijn militaire loopbaan in het regiment Van Hessen - Homburg liet hij zich in 1722 van Marxveld verschrijven. Armgardina overleed in In 1723 wordt Cabanus als huurder van Telvoren genoemd. In het archief Sloet berust een inventaris van obligaties enz., d.d. 24 april 1728 in de boedel van Arent Herman Sloet, waar onder no. 11 voorkomt: aflossing van 25 stuivers 's jaars gaande uit het huis van Marxveld en uitkoop van 28 stuivers uit Rotger van der Markshuis, nu Marxveld. Hoewel van Marxveld verschreven, woonde Gijsbert als weduwnaar meestal op zijn buitengoed Scherpenzeel bij Olst. Rond 1740 heeft hij Marxveld laten verbouwen. De thans nog aanwezige decoratie van diverse vertrekken - schoorstenen, deurpanelen en stucplafond - dateert uit deze tijd. Als vertrekken werden genoemd het salet (de latere grote zaal), de kamer van Gijsbert Frederik Sloet, de kelderkamer (opkamer) en de keuken. Van Marxveld werd in 1759 verschreven de landrentmeester Coenraad Willem Sloet, die als medeerfgenaam, de andere 1/10 delen van Marxveld van zijn broeders en zusters enz. had overgenomen. Beide huizen waren in die tijd verhuurd, omdat men doorgaans elders verbleef. In die akten staat: de havezate Marxveld met recht van verschrijving ten landdage, bestaande uit twee huizen, naast elkaar aan de Bisschopstraat, thans bewoond door Adolph Oirbaan en de Wed. van Ds. Landman, waaraan ten oosten Hendrik Polman en ten westen Vrouwe Douariere van Haersolte tot den Oldenhave, met wheere, grond, hof, schuren enz. bezwaard met 1 gld. 4 st. jaarlijks aan het Weeshuis van Vollenhove. Dirk Jan Boes // Deeltijd- maatwerk student WIndesheim // School Of Build And Environment S BOUWKUNDE 9

11 2.1 VERVOLG Uit stukken over een hevige verwarring over de verschuldigde uitgangen ten voordele van het Weeshuisuit Marxveld en Benthuis is af te leiden, dat grond van de hof van Marxveld destijds van Benthuis is aangekocht. Coenraad Willem Sloet overleed ongehuwd in 1784, na tot testamentaire erfgename te hebben ingesteld zijn schoonzuster F. M. Sloet douairière van Boldewijn Sloet tot Lindenhorst. Haar zoon Reint Wolter, neef van Coenraad Willem, erfde Marxveld 'vanwege een byzondere affectie' en werd in 1785 van Marxveld verschreven. Reint had rechten gestudeerd. Als rechtsgeleerde lag voor hem een succesvolle carrière in het verschiet. Maar in 1788 werd hij vanwege zijn hervormingsgezindheid, die zich uitte in de weigering de vernieuwde eed op de constitutie af te leggen, als statenlid geschorst. In 1795, in de Franse Tijd, beleefde hij een glorieuze terugkeer in de politiek als drost van Vollenhove. In 1805 promoveerde hij z elfs tot Overijssels hoogste politieke ambt als drost van Salland. Hij verkocht 31 december 1805 de Benthe, strekkende van de Bentsteeg tot aan de Bentdijk aan Anthonie Sloet van Oldruitenborgh. Reint Wolter Sloet overleed ongehuwd 25 augustus 1842 op zesentachtigjarige leeftijd in zijn buitenverblijf Scherpenzeel. Reint Wolter Baron Sloet tot Marxveld liet bij testament, gedeponeerd ten kantore van de notaris te Wijhe bij acte van 16 juni 1839, Marxveld na aan zijn nicht, Douairière Johanna Phillippa H. Baronesse van Knobelsdorff, geboren Baronesse van Dedem. Bij akten van publieke verkoop en toewijzing van 15 en 29 september 1857 verkocht zij de havezate Marxveld met de gehele tuin en het daaraan gelegen woonhuisje Tilvoorde, kadastraal Sectie A, no. 269, 270 en 271, geheel groot 48 roeden, 40 ellen voor f 3.657,24. Teunis Everts Spit was de hoogste bieder, maar was gemachtigde voor een ander. Koper bleek de 26-jarige Gerard Baron Sloet, kandidaat notaris te Vollenhove. Gerard Sloet kocht in 1859 het huis 'de Eckelenboom' met achtergelegen tuin, ten westen van Marxveld. Door deze aankoop zou het havezate-complex een gebied bestrijken vanaf de Kerksteeg tot aan de Bentstraat en zijn huidige omvang krijgen. Hij huwde in 1860 met zijn achternicht Catharina Elisabeth Boudewina Witsen Elias uit Warnsveld en ging op Marxveld wonen. Zij gaven opdracht voor een grote verbouwing van omstreeks Daarbij werd het huis vergroot en onderging het uitwendig een versobering. De speelse renaissancetrapgevel aan de Bisschopstraat werd afgetopt en van zijn trappen en ornamenten ontdaan. De versiering onder de vensters verdween en alleen de natuurstenen schelpvullingen in de boogtrommels boven de onderste drie vensters bleven gehandhaafd. Het naastgelegen huis Telvoren werd afgebroken. Op deze plaats verrees een koetshuis en paardestal en kreeg Marxveld een nieuwe entree. Ook inwendig onderging het huis een grote verandering. Slechts in de opkamer en de grote zaal, beide rechts van de nieuwe ingang, bleef iets van de oude inrichting bewaard. Vanaf die tijd zouden Gerard en zijn nakomelingen zich 'Sloet van Marxveld' noemen, hoewel ze officieel als Sloet van Oldruitenborgh te boek staan. Tot op heden is de familie bij de plaatselijke bevolking als zodanig bekend. Gerard Sloet heeft zich gedurende zijn leven bijzonder ingezet voor de ontwikkeling van Vollenhove. Hij was later dijkgraaf, en zette zich in voor een tramlijn vanaf Zwolle. Tegenover Marxveld stichtte hij in 1869 een stroopfabriek, die hij Tilvoorde noemde naar het oorspronkelijke huis Telvoren. Naar hem werd in 1952 de Chr. Landbouwhuishoudschool genoemd: "Baron Sloet van Marxveldschool". Deze werd op 29 oktober 1952 officieel geopend. De school, gevestigd in de Groenestraat op de plaats waar nu de Openbare Basisschool 'De Voorpoort' staat, verdween in de jaren 1980 door de schaalvergroting in het onderwijs. In een kasboek van Plattenburg en Cannevelt komt voor: 5 september 1885 van Marxveld 172 en Pleiter 260 stenen en 19 maart 1895, 200 oude dakpannen van Marxveld (Archief Marxveld). Dirk Jan Boes // Deeltijd- maatwerk student WIndesheim // School Of Build And Environment S BOUWKUNDE 10

12 2.1 VERVOLG Bij herstel in 1945 van een vloer op Marxveld bleek, dat de balken in de vloer tot aan de planken in een bed van zuiver droog zeezand lagen: dus geen ventilatie onder de vloer door. Toen Gerards zoon Ir. Anton Henri (in de familie Henri genoemd) in 1903 trouwde, betrok deze Marxveld en verhuisden zijn ouders naar de Oldenhof. Gerard overleed in Henri en zijn vrouw Maria Digna Friederike d'ablaing van Giessenburg woonden van 1917 tot 1941 op Beukbergen in Huis ter Heide. Toen in 1941 Beukbergen door de Duitsers werd gevorderd keerden ze naar Vollenhove terug. Henri overleed op Marxveld in Zijn vrouw, die in 1972 stierf, was de laatste bewoner van het huis. De havezate stond daarna jaren leeg en raakte in verval. In 1982 besloot de eigenaar, ir. Jan Willem Gerard Sloet van Oldruitenborgh, het monumentale complex, bestaande uit Marxveld met het koetshuis (het vroegeretelvoren), de Eckelenboom en de oude stroopfabriek, te verkopen aan de toenmalige gemeente Brederwiede. In 1984 werd door de onthulling van een fraaie herdenkingssteen met de tekst: 'TEMPORA SUSTE NEAT' (heeft de tijd doorstaan) de verbouwing van de Eckelenboom tot drie woningen feestelijk afgesloten. In december 1988 werd Marxveld opgeleverd. De volledig als kantoorpand verbouwde havezate bood vanaf dat jaar onderdak aan de afdeling Grondgebied van de gemeente Brederwiede, en later Steenwijkerland. In 2004 werd het pand door de gemeente-ambtenaren verlaten en werd het verkocht aan een particulier annex ondernemer. Het pand is opnieuw verbouwd, tijdens deze meest recente verbouwing is een groot deel van het oorspronkelijke karakter hersteld. Dirk Jan Boes // Deeltijd- maatwerk student WIndesheim // School Of Build And Environment S BOUWKUNDE 11

13 2.2 GESCHIEDENIS TUINEN VAN MARXVELD Als op oude kaarten of in andere bronnen informatie over Marxveld te vinden was, had dat zelden betrekking op de tuin. Als de tuin al werd vermeld, betrof het nooit een waarheidsgetrouwe weergave. Historisch gezien is van de tuinen van Vollenhove vrijwel dan ook niets bekend. Enig inzicht kan worden verkregen uit oude afbeeldingen zoals bijvoorbeld de Atlas van Bleau uit de 17e eeuw. Hieruit kan een beeld worden verkregen van de tuinen in die tijd. Echter een gesprek met de heren Ir. A. Hammer (eigenaar van de Havezate & de tuinen van Marxveld) en J. Steenbeek (hoofd buitendienst Gemeente Steenwijkerland) heeft mij in deze dan toch enige duidelijkheid verschaft. Baron Henri Sloet overleed op Marxveld in Zijn vrouw, die in 1972 stierf, was de laatste bewoner van het huis. De havezate stond daarna jaren leeg en raakte in verval. De oude tuinman Peter Kip, die een boerderijtje in de Bentstraat naast Marxveld bewoonde, had zo goed en kwaad als het ging de tuin bijgehouden. Na zijn dood overwoekerden manshoge brandnetels en bramenstruiken de tuin en had de klimop bezit van huis- en tuinmuren genomen. Een situatie die zelfs aanleiding was voor een documentaire op de televisie. Zodoende ben ik er geheel tegen mijn verwachting in, achter gekomen dat Marxveld nooit een stijltuin heeft gehad. De tuin was een gebruikstuin, er werden veel groenten en fruit verbouwd. Er waren een aantal aangename plekken rond het huis gegroepeerd zoals een taxusprieeltje, een rosarium, een theehuisje en kassen. Echter dit waren maar losse elementen. De toenmalige Gemeente Brederwiede kocht in 1984 het complex Marxveld aan van de erven Sloet en liet door Ingenieursbureau Oranjewoud BV in maart 1986 een inrichtingsplan maken voor de tuinen. Oorspronkelijk was het idee om een aantal woningen in de tuin te bouwen. Binnen het aan drie zijden door muren omgeven tuincomplex werden uiteindelijk een middeleeuwse, een renaissance-, een baroktuin en een tuin in landschapsstijl aangelegd. In augustus 1988, tijdens het vollenhoofse volksfeest, werd de tuin officieel in gebruik genomen. Het is er overdag goed toeven op één van de Engelse banken die aan de randen van de tuin zijn neergezet en 's avonds is het aangenaam flaneren door de fraai verlichte tuin. Door de verkoop van de havezate Marxveld met bijbehorende tuin in 2005 dreigde de toegankelijkheid te worden beperkt. De nieuwe particuliere eigenaar Dhr. Ir. A. Hammer, die overigens tot 2015 het onderhoud heeft uitbesteed aan de gemeente, is bang voor aansprakelijkheid voor voetgangers die de tuin verlaten via de poortjes. Daarnaast is in de afgelopen tijd het vandalisme, vooral 's avonds, toegenomen. De tuin is zodoende alleen via het grote toegangshek tussen Marxveld en Eckelenboom betreden kunnen worden. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 12

14 2.3 UITGANGSPUNT (HER)ONTWERP 1984 Uit stukken van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. blijkt dat als uitgangspunt voor het ontwerp van de huidige tuinen, is gekozen om de tuinen op zich zelfstaand te behandelen. Dit omdat de tuinen destijds de functie van openbare tuinen zouden krijgen. Dit hield in dat het niet de bedoeling was om de tuinen een voorkant (bij het huis) of een achterkant (bij de muur) te geven. Er werd getracht om de muur als omringend element tot zijn recht te laten komen. De tuin was niet in de eerste plaats belangrijk als achtergronddecor voor sociale contacten en moest dus waardevol zijn in zich. Dit betekende dat er veel te zien en te beleven moest zijn. Hierop werd op ingespeeld door de tuin een samenhangend en toch gevarieerd karakter te geven. Gevarieerd in de zin van variatie in gebruik en uiterlijk. Er is geprobeerd in te spelen op het tuinkarakter zoals dat is geweest en er is getracht de tuin overzichtelijk in te richten terwille van de veiligheid: verschillende groepen mensen (vrouwen, kinderen, bejaarden etc.) moesten op alle momenten van de dag een veilig gebruik van de tuin kunnen maken. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 13

15 2.4 ANALYSE COMPLEX MARXVELD De tuinen van Marxveld vormen zowel naar situering als naar karakter, de overgang van stad naar land en van cultuur naar natuur. De tuinen van Marxveld grenzen niet alleen direct aan de stenen stad. Juist de bebouwing is in de hoge mate bepalend voor het karakter. In de eerste plaats is dit natuurlijk de havezate Marxveld zelf maar zeker ook de dominerende plaats die de Onze Lieve Vrouwekerk binnen dit complex inneemt. Met de overige bebouwing wordt de noordzijde van het tuinencomplex afgesloten door een zeer gevarieerde bebouwingsrand met enkele nauwe doorsteken naar de Bisschopstraat. Het stenen en besloten karakter van het tuinencomplex wordt nog eens versterkt en geaccentueerd door de muren die de tuin aan de west-, zuid- en oostzijde afschermen van respectievelijk de Bentstraat, de Groenestraat en de Kerksteeg. Binnen het tuinencomplex worden, als restanten van de vroegere tuinen, een aantal fruitbomen, enkele solitairen en uitgegroeide Buxus- en Taxusstruiken aangetroffen. De tuin van het voormalig gemeentehuis Old Ruitenborgh ligt niet alleen verder van de stad, ook het karakter wordt minder door bebouwing bepaald. Is bij het complex Marxveld meer sprake van een tuin tussen bebouwing, bij Old Ruitenborgh is sprake van bebouwing in een park. In het westelijk deel speelt de bebouwing nog een belangrijke rol. Niet alleen ligt hier het onlangs in 2008 gerestaureerde Old Ruitenborgh, (inmiddels particulier bezit, en af te huren voor trouwerijen, vergadering, conferenties etc.) ook is aan de zuid- en westzijde nog sprake van een ommuring met daarbinnen grote grasvelden, beplantingsstroken, bomen en fraaie solitairen (Taxus). Het oostelijk deel is uitgesproken groen en bestaat uit door beplanting omsloten grasvelden met solitaire bomen. De Parktuin Toutenburgh grenst aan het open veenweide landschap van Noord-West Overijssel. Zowel langs de verbinding tussen de Havezate Old Ruitenborgh en de ruïne Toutenburgh als de begrenzende Toutenburger Allee staan geknotte linden. Het complex zelf bestaat uit een gevarieerd bos met een natuurlijk karakter. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 14

16 HOOFDSTUK 3Beelden 3.1 SFEERBEELDEN Sfeerbeeld richting het westen, vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk). Bron website chcvollenhove.nl Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 15

17 3.1 VERVOLG Sfeerbeeld richting het Zuid-Westen, vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk). Bron website chcvollenhove.nl Sfeerbeeld richting het Zuiden vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk), Landgoed Old Ruitenborgh. Bron website chcvollenhove.nl Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 16

18 3.1 VERVOLG Sfeerbeeld richting het Noord-Westen, vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk), rechts de Havezate. Bron website chcvollenhove.nl Sfeerbeeld vanaf de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk) op de Barok & Renaissancse tuinen. Bron website chcvollenhove.nl Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 17

19 3.1 VERVOLG Sfeerbeeld vanuit Renaissancse-tuin richting de entree (West-zijde) O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk). Bron: Dirk Jan Boes Sfeerbeeld vanuit de Barok-tuin richting de Zuidzijde van de Havezate Marxveld Bron: Dirk Jan Boes Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 18

20 0 30 km HOOFDSTUK 4Analyse 4.1 MACRO ANALYSE Basiskaart MACRO Schaalniveau Bron: Google Earth Pro Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 19

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

NATUURLIJK RITME. Kunstproject Oranjewoud W E R K D O C U M E N T. Versie # 1. Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting Passages.

NATUURLIJK RITME. Kunstproject Oranjewoud W E R K D O C U M E N T. Versie # 1. Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting Passages. NATUURLIJK RITME Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting Passages november, 2010 W E R K D O C U M E N T Versie # 1 Kunstproject Oranjewoud Natuurlijk Ritme, Museum Belvédère, Stichting Tijd/Stichting

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Koop horecaruimte op Dedemsvaartseweg-Noord 20 te Lutten 795000 kosten koper

Koop horecaruimte op Dedemsvaartseweg-Noord 20 te Lutten 795000 kosten koper Koop horecaruimte op 795000 kosten koper Aanbiedende partij: Thoma Postjr Bedrijfsmakelaars Email: deventerbog@thomapost.nl Telefoon: 0570614607 Website: www.thomapost.nl Omschrijving OPEN HUIS OP AFSPRAAK!

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Het kasteel begin 19e eeuw. Naar een gouache van J.A. Knip. RHCe, fotocollectie nr. 108658.

Het kasteel begin 19e eeuw. Naar een gouache van J.A. Knip. RHCe, fotocollectie nr. 108658. 2. Huidige kasteel Anders dan in het verleden vaak gedacht is, heeft het kasteel van Helmond een eeuwenlange bouwgeschiedenis gekend. Begonnen in het tweede kwart van de veertiende eeuw (ca. 1325) werd

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km)

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km) Omschrijving Bijzonder aan s-graveland is de concentratie van zoveel buitenplaatsen op een relatief klein rechthoekig gebied. De buitenplaatsen zijn mede bepalend voor het karakter van de hele gemeente.

Nadere informatie

project verborgen buitens

project verborgen buitens project verborgen buitens Gegevens verborgen buiten: Swanenburg Naam eigenaar: Fam. Cornelisse-Francke Adres: Swanenburgseweg 4 Postcode : 4356 RR Woonplaats : Oostkapelle Telefoonnummer: 071-5155502 Emailadres:

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp bezoekerstuin Aardenburg. beeldentuin en expositie archeologisch museum groene oase theetuin labyrint

Voorlopig ontwerp bezoekerstuin Aardenburg. beeldentuin en expositie archeologisch museum groene oase theetuin labyrint Voorlopig ontwerp bezoekerstuin Aardenburg beeldentuin en expositie archeologisch museum groene oase theetuin labyrint Colofon oktober 2011 ir Hanneke Kloosterman, landschapsarchitect bnt 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Plangebied: Restaurant Koekenbier in het Koningin Emmapark, gemeente Medemblik Adviesnummer: 151 Opsteller: C. Schrickx, C. Soonius & M. H. Bartels Datum: 03-09-2012 Op verzoek van de gemeente Medemblik

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur

Loenen aan de Vecht. Oud Over 30a. Inpassingsplan edele schuur Loenen aan de Vecht Oud Over 30a LOE-1545 31 maart 2015 Moerdijkstraat Moerdijkstraat 23 2751 23 2751 BE BE Moerkapelle Colofon Inhoudsopgave Loenen aan de Vecht LOE-1545 31 maart 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 1 Achtergrond Colofon: Gemeente Leiden Dienst Milieu en Beheer Tekst, foto s en tekeningen: M. Gaemers, C.Snoep, K. Jansen In samenwerking met N. van Beest, K. Bosma,

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Brochure Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 595.000,-- k.k.

Brochure Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 595.000,-- k.k. Brochure Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 595.000,-- k.k. Omschrijving Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Langs het vaarwater van de rivier de Lek en aan de rand van de historische binnenstad

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Grondplan Alden Biesen

Grondplan Alden Biesen Grondplan Alden Biesen Vind makkelijk je weg in Landcommanderij Alden Biesen en ontdek op de plattegrond van het domein wat er allemaal te zien is. Bezoek de schitterende historische gebouwen en prachtige

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland TE KOOP Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 224 1025 WD AMSTERDAM Tel: 020 636 58 89 (Hoofdvestiging

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

STOLPJE A.C. DE GRAAFWEG 4 HEERHUGOWAARD

STOLPJE A.C. DE GRAAFWEG 4 HEERHUGOWAARD 1 STOLPJE A.C. DE GRAAFWEG 4 HEERHUGOWAARD 2016-4 Dirk van Zoelen uit Opmeer had land aan de Westerlangereisdijk. Deze dijk vormt het noordelijk deel van de ringdijk om Heerhugowaard. Beneden deze dijk

Nadere informatie

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten WSV Zelden Rust ( Aktivia nr 261) organiseert: Zaterdag mei 20?? Omloop Vestingstad Hulst Start: Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst ( Zeeuws-Vlaanderen) Afstanden: 7,15,21 en 28 km. Starturen: 07.30

Nadere informatie

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Nieuw appartement met 3 slaapkamers 1 ste VERDIEPING A.1 Ligging: Grote Molenweg 165 Omschrijving: Woonkamer met open keuken, badkamer, apart toilet,

Nadere informatie

De Overtuin Oranjewoud

De Overtuin Oranjewoud De Overtuin Oranjewoud structuurplan De Overtuin Oranjewoud structuurplan Sneek, augustus 2002 C o l o f o n opdrachtgever gemeente Heerenveen M. Tiekink H. Huisman G. Wolters adviseur Noord Peil landschapsarchitekten

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 Rhenen binnenstad Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 In de verdeling van de [ ] architecten werd in theorie het uiterste gedaan om te zorgen dat het straatbeeld, in overeenstemming met

Nadere informatie

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen GEMEENTE WIJCHEN Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van het voorliggend landschapsplan voor het perceel Graafseweg 916 te

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k.

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k. TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT Zeer representatief kasteel, gelegen in de Maastrichtse wijk Heer, met slotgracht en eigen parkeerterrein. Het souterrain is thans in

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA VILLA TERRE NEUVE - BRUMMEN 07-10-2009 STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA PEGASUSSTRAAT 7-2516AR DEN HAAG - TEL: 070-3222757 - INFO@STUDIOSCHAEFFER.NL STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA Pegasusstraat 7 2516

Nadere informatie

genieten in een groen buitengebied

genieten in een groen buitengebied Broekstraat Oirschot genieten in een groen buitengebied 2 riante bouwkavels in Oirschot ruime bouwkavels in landelijk Brabant De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 Rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Eewal 43 - Leeuwarden

Eewal 43 - Leeuwarden Eewal 43 - Leeuwarden Vraagprijs 339.500,-- kosten koper Omschrijving Eewal 43 - Leeuwarden MONUMENTAAL GRACHTENPAND MET MOGELIJKHEID VOOR BED EN BREAKFAST, IN HET HISTORISCHE STADSCENTRUM VAN LEEUWARDEN.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Slot Valckesteyn. Poortugaal. Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal

Slot Valckesteyn. Poortugaal. Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal Slot Valckesteyn Poortugaal Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal Slot Valckesteyn Slot Valckesteyn Op enkele kilometers afstand van het eerste huis bouwde de Heer van Putten rond 1310 kasteel Valckesteyn.

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Hoofdstraat , DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Hoofdstraat , DRIEBERGEN-RIJSENBURG Hoofdstraat 130 132, DRIEBERGEN-RIJSENBURG Vraagprijs 650.000 k.k. Woonoppervlak 240 m² Perceelgrootte 355 m² 9 Kamer(s) 9 Slaapkamer(s) Bouwjaar 1810 Hoofdstraat 130 132 DRIEBERGENRIJSENBURG Op

Nadere informatie

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Medwert 5 - Holwerd Vraagprijs 549.000,-- kosten koper

Medwert 5 - Holwerd Vraagprijs 549.000,-- kosten koper Medwert 5 - Holwerd Vraagprijs 549.000,-- kosten koper Omschrijving Medwert 5 - Holwerd Deze fraaie woonboerderij uit de 17de eeuw staat tussen hoog geboomte, temidden van prachtige gerestaureerde kop-hals-romp

Nadere informatie

Hij moet avond aan avond bezig zijn geweest

Hij moet avond aan avond bezig zijn geweest Hij moet avond aan avond bezig zijn geweest 76 Herenhuis januari/februari 2013 Getalenteerde kunstenaar beschilderde eigen woning en winkel Decoratieschilderingen van top tot teen Eind 2013 worden twee

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

OBJECT ADRES ANDERS. Vrijstaande woning met tuin en garage perceel 200 m 2 eigen grond. Akkerput 5 4505 PT Zuidzande VASTGOED VASTGOED

OBJECT ADRES ANDERS. Vrijstaande woning met tuin en garage perceel 200 m 2 eigen grond. Akkerput 5 4505 PT Zuidzande VASTGOED VASTGOED ANDERS VASTGOED OBJECT Vrijstaande woning met tuin en garage perceel 200 m 2 eigen grond ADRES Akkerput 5 4505 PT Zuidzande Zuidzandsestraat 8 4501 AP Oostburg Tel. 00 31(0)117 450001 Gsm 00 31(0)6 29040241

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Inrichtingsplan Vesting Loevestein

Inrichtingsplan Vesting Loevestein Inrichtingsplan Vesting Loevestein Vesting Loevestein herbergt drie kenmerkende tijdsperioden namelijk de Middeleeuwen, de Staatsgevangenis en de Hollandse Waterlinie. Iedere tijdsperiode heeft zijn sporen

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs:

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs: TE KOOP - PETERSBURCH Damplein 5 - Edam Vraagprijs: 1.950.000 www.reliplan.nl 2 Object Multifunctioneel Het object kan multifunctioneel aangewend worden voor bedrijvigheid, expositie, wonen en horeca.

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver

1. Centrale entree pui met trap. 2. Bomen en 3. Haag. 4. De penanten bij de oprit. 5. De vijver 1. Centrale entree pui met trap 2. Bomen en 3. Haag 4. De penanten bij de oprit 5. De vijver 3.2 Cultuurhistorische elementen Belangrijk vertrekpunt bij de verdere planuitwerking van de locatie De Goede

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Geerdijk 36 B, 7683 SR Den Ham

Geerdijk 36 B, 7683 SR Den Ham Geerdijk 36 B, 7683 SR Den Ham In het mooie buitengebied van Den Ham wordt deze multifunctionele bedrijfsruimte met vrijstaande woning en camping te koop aangeboden op een perceel groot 8.935 m². Thans

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Tuin van Geloven. Stadsklooster Den Haag Westeinde 101, 2512 GW Den Haag Telefoon: 070 389 50 55

Tuin van Geloven. Stadsklooster Den Haag Westeinde 101, 2512 GW Den Haag Telefoon: 070 389 50 55 Tuin van Geloven Stadsklooster met kloostertuin aan het Westeinde in Den Haag In het stadsklooster St. Jozefs Bescherming aan het Westeinde 101 in Den Haag wonen en werken al vanaf 1861 broeders van de

Nadere informatie

HISTORISCHE GROENTEN HOREN BIJ DEZE TUIN. Traditionele moestuin keert terug bij Kasteel Renswoude

HISTORISCHE GROENTEN HOREN BIJ DEZE TUIN. Traditionele moestuin keert terug bij Kasteel Renswoude Traditionele moestuin keert terug bij Kasteel Renswoude HISTORISCHE GROENTEN HOREN BIJ DEZE TUIN De voormalige moestuin van kasteel Renswoude ligt pal naast het huis van Patrica en Paul, die een gedeelte

Nadere informatie

Te Koop. Bijzonder Kerkgebouw. Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906)

Te Koop. Bijzonder Kerkgebouw. Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906) Te Koop Bijzonder Kerkgebouw Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906) Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 240 1025 WE

Nadere informatie

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove

Te huur. 13 multifunctionele woningen Canneveltstraat/Wheeme in Vollenhove. Duurzaam en comfortabel wonen nabij de stadskern van Vollenhove Wetland Wonen Groep Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Tel.nr. 0527-249710 Fax.nr. 0527-249730 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl Te huur 13 multifunctionele woningen

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Villa Bon Abri. Brusselseweg 520 te Maastricht. Samenvatting

Villa Bon Abri. Brusselseweg 520 te Maastricht. Samenvatting Villa Bon Abri Brusselseweg 520 te Maastricht Samenvatting Aan de rand van het bruisende Maastricht, op nog geen 2,5 km verwijderd van het Vrijthof, ligt het bijzondere landgoed Bon Abri. De fraaie, onder

Nadere informatie

herontwikkeling Sint Jozefschool Peperstraat 29 Gouda november 2011

herontwikkeling Sint Jozefschool Peperstraat 29 Gouda november 2011 herontwikkeling Sint Jozefschool Peperstraat 29 Gouda november 2011 colofon non-design Rogier Krullaars Rob Wilhelmy Damsté Max van Steen Laan van Meerdervoort 218 2517 BK Den Haag w: www.non-design.nl

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Brochur. Drift 96 - Doorn. Vraagprijs 1.450.000,-- k.k. Huurprijs 3.500,-- p.m.

Brochur. Drift 96 - Doorn. Vraagprijs 1.450.000,-- k.k. Huurprijs 3.500,-- p.m. Brochur Drift 96 - Doorn Vraagprijs 1.450.000,-- k.k. Huurprijs 3.500,-- p.m. Omschrijving Drift 96 - Doorn Een heerlijke boswandeling in eigen tuin! U wilt centraal in Nederland wonen en toch afgelegen?

Nadere informatie

Hanevoet. Postbus LR Eindhoven

Hanevoet. Postbus LR Eindhoven Postbus 9657 5602 LR Eindhoven www.vanabbestichting.nl info@vanabbestichting.nl Situatie in Eindhoven Hanevoet/Ooievaarsnest ligt in het uiterste zuid-westen van Eindhoven. Het is een uitbreidingplan uit

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Wittenoordseweg 8, 3927 CE Renswoude. Vraagprijs 469.000,- k.k.

Wittenoordseweg 8, 3927 CE Renswoude. Vraagprijs 469.000,- k.k. Vraagprijs 469.000,- k.k. Kenmerken Vraagprijs : 469.000,00 Soort : Woonhuis Type woning : Vrijstaande woning Aantal kamers : 6 kamers waarvan 4 slaapkamer(s) Inhoud woning : 600 m 3 Perceel oppervlakte

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

Sint Joris Doelstraat BA Sommelsdijk TE KOOP K.K.

Sint Joris Doelstraat BA Sommelsdijk TE KOOP K.K. Sint Joris Doelstraat 20 3245 BA Sommelsdijk TE KOOP 139.500 K.K. Sint Joris Doelstraat 20 3245 BA Sommelsdijk Inleiding In het oude en nostalgische centrum van Sommelsdijk gelegen GERENOVEERDE VRIJSTAANDE

Nadere informatie

VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN

VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN TE KOOP VAARTWEG 108 5106 NE DONGEN Omschrijving Object Uniek, spectaculair, monumentaal en gelegen in een prachtige landelijke omgeving. De Hubertuskerk in Dongen Vaart betreft een zeer

Nadere informatie

Tsjerkebuorren 1 DRACHTSTERCOMPAGNIE

Tsjerkebuorren 1 DRACHTSTERCOMPAGNIE Mijn Makelaar Mink Tsjerkebuorren 1 DRACHTSTERCOMPAGNIE Vraagprijs 249.000,00 kosten koper. Aanvaarding in overleg. Mijn Makelaar Mink Friesland bank 29 73 86 670 Burg. Wuiteweg 45 Telefoon 0512-51 91

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN I De Buitenplaats Van Ruytenburch. opdrachtgever Heijmans /

BEELDKWALITEITSPLAN I De Buitenplaats Van Ruytenburch. opdrachtgever Heijmans / BEELDKWALITEITSPLAN I De Buitenplaats Van Ruytenburch opdrachtgever Heijmans / 30-10-2014 De Buitenplaats in zijn omgeving 2 Inhoudsopgave I De Buitenplaats Van Ruytenburch 1. INLEIDING 5 het akkoord van

Nadere informatie

onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht

onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht dd juli 2009 SO/IS, Tim Vermeer Samenvatting Op verzoek van de gemeenteraad is een onderzoek uitgevoerd naar de leegstand in de historische

Nadere informatie

Herfstige. ontdekkingstocht. 102 tuin in beeld

Herfstige. ontdekkingstocht. 102 tuin in beeld 102 tuin in beeld 103 Herfstige ontdekkingstocht BENT U OP ZOEK NAAR INSPIRATIE VOOR UW TUIN? OF WILT U GEWOON EVEN GENIETEN VAN EEN MOOIE WANDELING OF EEN RUSTIG MOMENT OP EEN MOOIE PLEK? DAN ZOU U ZEKER

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Cantharel 27 Alphen aan den Rijn

Cantharel 27 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Julianastraat 85-87 2405 CG Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-43 45 61 Email: info@koppesmakelaardij.nl Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk telefoon:

Nadere informatie

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol.

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Literatuur: Gedenkboek 100 jaar Nieuw Amsterdam-Veenoord P. van der Woude 1960 Gedenkboek 125 jaar Tweelingdorp

Nadere informatie