BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008"

Transcriptie

1 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A. Heijligers Auteur: D. Boes Dirk Jan Boes 2008, Op gedeelten van deze rapportage rust auteursrecht, deze blijven dan ook eigendom van de rechtmatige eigenaar. DEFINITIEF BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 In opdracht van:

2 Dirk Jan Boes, VORMGEVING OPMAAK Dirk Jan Boes FOTOGRAFIE ILLUSTRATIES SCHETSEN Dirk Jan Boes (tenzij anders vermeld) PRINT Team 2 Studio voor de bouwkunst Reacties en bijdragen kunnen gezonden worden naar: Colofon BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 VERANTWOORDING VOORZIJDE OMSLAG Illustratie: Fontein + Havezate Marxveld te Vollenhove Illustratie: Maria Kerk te Vollenhove Dirk Jan Boes Illustratie: Kaart van Bleau Theatrum urbium Belgicae Foederatae, van uitgever/drukker Johannes Blaeu uit 1649 Illustratie: Stadswapen Vollenhove Afkomstig van de kaart van Bleau // Theatrum urbium Belgicae Foederatae, van uitgever/drukker Johannes Blaeu uit 1649 VERANTWOORDING ACHTERZIJDE OMSLAG Illustratie: Kaart van Bleau Theatrum urbium Belgicae Foederatae, van uitgever/drukker Johannes Blaeu uit 1649 Bron gedicht: Bron gedicht: Vollenhove: Ooit een belangrijke vissersplaats aan de Zuiderzee, Peter Dorleijn Illustratieverantwoording omslag

3 Inhoud Colofon / omslagverantwoording 1 1 Inleiding Voorwoord Inleiding Situering van het plangebied 5 2 Onderzoek Geschiedenis Havezate Marxveld Geschiedenis Tuinen van Marxveld Uitgangspunten (her)ontwerp Analyse complex Marxveld 14 3 Beelden Sfeerbeelden 15 4 Analyse Tuinen van Marxveld Macro analyse & conclusies Meso analyse & conclusies Micro analyse & conclusies 30 5 De Tuin Gereedschappen 36 6 Herontwerp / aanbevelingen Tuinen van Marxveld Aanbeveling Tuinen Marxveld Het herontwerp Ontwerp Tuinen Old Ruitenborgh (1) & Toutenburg (2) Ontwerp Openluchttheater Ruine Toutenburg (3) 50 7 Conclusie 53 Bronvermelding 54 Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 2

4 HOOFDSTUK 1Inleiding 1.1 VOORWOORD De tuinen van Marxveld, behorend bij de Havezate Marxveld, zijn kenmerkend voor het pittoreske stadje Vollenhove. Een vergeten stad met een luisterrijk verleden: dat is Vollenhove. In een imposant kasteel resideerde hier de bisschop van Utrecht als landsheer van het Oversticht. Eeuwenlang blies er een zilt zeewindje door de straten. Het kasteel en de zee zijn verdwenen maar het stadje mag er nog altijd zijn. Met vele historische locaties waarvan havezate Marxveld met zijn prachtige tuinen er slechts één is. Marxveld, een zogenaamde havezate: een edelmanswoning waaraan het recht gekoppeld was om in de Staten van Overijssel zitting te hebben. Edelen waren daardoor verplicht om zich in Vollenhove te vestigen. Dat leidde tot een unieke gemeenschap van burgers en edelen. Sfeerbeeld van het omvangrijke kasteel Toutenburg waarschijnlijk ronde de periode Van den Boetzelaar: (schilderij van F. Camerlinck, afbeeldingsbron: In Vollenhove wonen tegenwoordig een kleine 5000 mensen. Door de eeuwen heen lag het inwonertal echter maar rond de In totaal waren er in het verleden twaalf havezaten in de stad en acht in het omringende gebied. De ommuurde tuinen van havezate Marxveld geven een indruk van de levensstijl van de edelen. In deze tuin zijn 4 verschillende tuinstijlen toegepast, deze worden dan ook gezien als één van de meest bijzondere in de omgeving. Het leek mij dan ook een geschikte locatie voor mijn opdracht van het vak Landschap- en Tuinkunst & Stedenbouw. Het plan van Ir. Cornelis Lely met de drooglegging van de voormalig Zuiderzee. (afbeeldingsbron: Sfeerbeeld van het voormalig Zuiderzee stadje Vollenhove aan het strand met de verloren zee. (afbeeldingsbron: Geplaatst door Roel Sieders) Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 3

5 1.2 INLEIDING Vollenhove is een stadje dat in de 11e eeuw is ontstaan op een opduiking van de uit de ijstijd daterende stuwwalgordel, welke loopt in de lijn Urk-Hoorn-Castricum. Hiermee onderscheidt Vollenhove zich dan ook van omliggende plaatsen welke ontstaan zijn door de veenontginning (turfwinning). Vollenhove is ontstaan rondom de Grote Kerk en het daarachter gelegen bisschoppelijke slot t Olde Huys. Dit slot is inmiddels verdwenen en de omgrachting is vergroot tot haven. De aanwezigheid van bisschop Godfried van Rhenen en een Latijnse school heeft veel adel aangetrokken. Dit verklaart het grote aantal havezaten (oorspronkelijk 17) die in de stadje gelegen zijn, waaronder ook de prachtige Havezate Marxveld. Havezate Marxveld is gebouwd in 1620 en verkeerde door de jarenlange leegstand in verwaarloosde toestand, evenals de tuinen. Ook in het centrum gelegen en grenzend aan de tuin is de Kleine Kerk (O.L. Vrouwe kerk - Geref.). Een sober, eenbeukig gebouw uit De toren is van latere datering. Kerk en toren zijn eind vorige eeuw gerestaureerd, in respectievelijk 1913 en Tevens ligt in de directe omgeving van de Havezate Marxveld het voormalig gemeentehuis Old Ruitenborgh van de voormalige Gemeente Brederwiede (heden Gemeente Steenwijkerland). Old Ruitenborgh is gelegen ten zuiden van Havezate Marxveld. Zowel Old Ruitenborgh als Marxveld zijn ommuurd. De tuinen van Marxveld gelden heden echter als één van de belangrijkste en meest historische van het stadje Vollenhove. Voor de opdracht van Landschapsarchitectuur & Tuinkunst zijn dit de belangrijkste aspecten: Het onderzoek naar het ontstaan van de nu huidige tuinen en een analyse/ herontwerp voor deze tuinen. Dit boekwerk geeft uw inzicht in de Tuinen van Marxveld behorende bij de Havezate Marxveld te Vollenhove. Onder anderen wordt weergegeven hoe de tuinen zich door de jaren heen hebben ontwikkeld en tot stand zijn gekomen. Tevens zal de roemruchte geschiedenis van de Havezate Marxveld worden beschreven. Verder vindt u in dit boek een goede weergave van de wijze waarop de ommuurde tuinen vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn gesitueerd (het zogenaamde Macro schaalniveau). Op dit niveau wordt het gehele stadje Vollenhove geanalyseerd en tevens een wordt een klein gedeelte van de Gemeentes Steenwijkerland en de Gemeente Noordoostpolder beschreven. Plattebrond van de stad Vollenhove uit het midden van de 17de eeuw. De stad had geen eigenlijke haven; de boten meerden af aan een steiger. (Kaart van Bleau, rijksarchief in Overijssel, Zwolle). Bron: Vollenhove: Ooit een belangrijke vissersplaats aan de Zuiderzee, Peter Dorleijn Deze analyse geeft een goed beeld hoe de verhoudingen zijn tussen groen en bebouwing in het stadje en de directe streek hier omheen. Vanuit een kleinere schaal (Meso schaalniveau) worden de Tuinen van Marxveld uitgelicht. Hier opvolgend zullen de tuinen op Micro schaalniveau worden uitgelicht en deze zullen worden geanalyseerd. Uit deze analyses zal een conclusie worden getrokken waardoor er een herontwerp tot stand kan komen voor een bepaalde plaats. Ook is in dit boekwerk een duidelijk beeld geschept van de verschillende toegepaste gereedschappen. t Is onze ondergang en dood De demping onzer zee Zij gaf ons, zijhat schamel brood Wij deden het er mee. Bron gedicht: Vollenhove: Ooit een belangrijke vissersplaats aan de Zuiderzee, Peter Dorleijn Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 4

6 1.3 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 0 30 km 0 5 km Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 5

7 1.3 VERVOLG Overzichtskaart Provincie Overijssel / Topografische Dienst Kadaster (c) Bron: website h p://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html Overzichtskaart Stad Vollenhove / Topografische Dienst Kadaster (c) Bron: website h p://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 6

8 1.3 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 0 30 km Overzichtskaart Stadshart Vollenhove, uitgelicht Bisschopstraat 22 Havezate Marxveld / Topografische Dienst Kadaster (c) Bron: website h p://gisopenbaar.overijssel.nl/website/cultuurhistorie/choi_overijssel.html Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 7

9 HOOFDSTUK 2Geschiedenis BINNEN DE MUREN VAN MARXVELD ANNO 2008 Telst met dank aan website: henkvanheerde.nl 2.1 GESCHIEDENIS HAVEZATE MARXVELD De havezate Marxveld en de bijbehorende tuinen zijn gevestigd aan de Bisschopstraat 22 te Vollenhove. Boven de deur van het pand (eigenlijk de zijgevel) staat de naam in zwarte hoofdletters geschreven. Rechts naast het huis staat nu een smeedijzeren hek, vroeger was er een stenen muur met een poort, waardoor men aan de voorkant van het huis op een plein kwam. Later is de verdieping op het huis gekomen. Het huis is inpandig vele malen ingrijpend gewijzigd, de buitenzijde vooral in Het voormalige koetshuis aan de oostzijde van het huis heette "Telvoren", later ook Tilvoorde (tot de stroopfabriek aan de overkant van Marxveld deze naam kreeg) en was jarenlang het onderkomen van de Oudheidkamer. Het pand westwaarts van het huis tot aan de hoek Bisschopstraat - Bentstraat heet "Eckelenboom" en herbergt nu enkele woningen van woningstichting Wetland Wonen. Pentekening vermoedelijk 18 eeuw Havezate Marxveld Bron website: kasteleninoverijssel.nl De geschreven geschiedenis van Marxveld, dat toen nog niet zo heette, begint rond het begin van de 16e eeuw. Willem Sloet komt als eigenaar voor op een lijst van brandladders en brandhaken die het stadsbestuur in 1501 had laten opmaken. Bij de huwelijksvoorwaarden, gesloten 17 januari 1506 tussen Willem Sloet en joffer Ghese van Inghen, brengt hij onder anderen "dat huys ende hoff met cleynoden ende soe als dat staet ende gelegen is bynnen Vollenhove mee. Willem Sloet hertrouwt na het overlijden van zijn eerste vrouw met Henrica van Suyrbeeck in Dan wordt de ligging van het huis omschreven als gelegen aan de Bisschopstraat tussen de woningen van de weduwe van Roelof Vos ten westen, de erfgenamen van Johan ter Berchorst ten oosten en strekkende van de Bisschopstraat tot aan de Hofstraat. Van Willem Sloet is niet veel meer bekend dan dat hij in 1520 werd benoemd tot schout van Steenwijk. Agnes, een dochter van Willem Sloet en Reiniera van Suurbeeck, bracht door haar huwelijk Marxveld aan Roelof van den Clooster tot Vledderinge (een havezate bij Meppel). Na hun overlijden kwam Marxveld aan hun dochter Margaretha van den Clooster, de vrouw van Rutger van der Marck, en werd het Cloostermark genoemd: een samentrekking van 'Clooster' en 'Marck', beider namen. In het archief van Middachten komen in een acte van 13 mei 1600 de namen voor van Rutger van der Marck zu Ahuss en Margaretha van den Clooster. In een opgave van de jaarlijkse inkomsten van de Kleine Kerk uit staat: Juffer van der Marck van de hoff van L. Vrouwen karcke jaarlix 21 stuvers. Dit is dus een soort pacht. Harmen van der Marck verklaarde te Vollenhove op 1 december 1623 overgedragen te hebben zijn 1/5 deel van landerijen en behuizing binnen Vollenhove die hij van zijn broer Adolph van der Marck gekocht had en die zijn broer van zijn overleden moeder geërfd had. Hij draagt nu alles over aan Jr. Arend Sloet ten Tweenijenhuizen, dit naar een maagscheid tussen voornoemde vrienden en verwanten op 8 december 1621 opgericht (archief Marxveld). Everhart van der Marck, kanunnik van Oldenzaal, draagt hem 10 oktober 1625 ook 1/5 deel van Marxveld over. Dit stuk en andere stukken van de periode bevinden zich in het archief Sloet, Rijksarchief Zwolleffgdfg, inv. no. 56 en 57. Westgevel oktober 2008 Havezate Marxveld Bron: Dirk Jan Boes In deze tijd moet Marxveld een ingrijpende verbouwing hebben ondergaan ter verhoging van het aanzien. Daarvoor moet het huis een veel eenvoudiger karakter hebben gehad. De Vollenhoofse edelen merkten er in 1653 schamper over op dat het met riet en stro gedekt was geweest als was het slechts een 'gemeen borgerhuis'. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 8

10 2.1 VERVOLG Zeker is dat Arend Sloet de gevel aan de straatkant opnieuw heeft laten opmetselen, het dak laten vernieuwen en de bovenkamers laten verbeteren. Inwendig dateert thans alleen het balkenplafond Nog uit die tijd. Het gebruik van schelpmotieven boven de vensters doet vermoeden dat Arend zich bij de renovatie heeft laten inspireren door het juist gereedgekomen nieuwe raadhuis uit Bij de verdeling van de ouderlijke erfgoederen door hun kinderen op 12 juli 1651 werd het huis en hof met zijn adellijke gerechtigheden binnen Vollenhove gelegen en andere vaste goederen toegedeeld aan juffer Margaretha Sloet. Deze Margaretha Sloet bracht Marxveld door haar huwelijk met Lodewijk Gansneb genaamd Tengnagel in dat geslacht. Bij akte van 2 februari 1654 geeft zij aan haar man, om gedurende zijn leven in volle eigendom te beheren en te bewonen, haar huis en hof met zijn adellijke gerechtigheden te Vollenhove, strekkende noordwaarts aan de Bisschopstraat tot zuidwaarts aan de Hoffstraat = Nieuwstraat = Groenestraat. Hij werd in 1654 van Marxveld verschreven nadat met veel moeite het huis, dat hij in 1645 nog 'Cloostermarck' noemde, als havezate erkend werd door de Overijsselse Staten. De naam Cloostermarck zou al gauw daarna worden verdrongen door die van 'Marxveld', want Lodewijk liet zich als 'tot Marxveld' ten landdage verschrijven. Blijkbaar vond hij de deelname aan het landsbestuur van Overijssel niet voldoende, want in 1663 deed hij moeite om in het Vollenhoofse stadsbestuur te komen. Hij werd tot schepen verkozen, maar zou het niet worden omdat hem duidelijk werd gemaakt dat zijn riddermatigheid dit belette. In 1674 kocht hij het huis met de daar achter gelegen tuin ten oosten van Marxveld van bewoner dr. Winold Telvoren en voegde het aan de havezate toe. Het huis werd daarna ook Telvoren genoemd. Alhoewel Arend Sloet het huis meer aanzien had gegeven, ging het in uiterlijk en omvang de woningen van vooraanstaande burgers toch niet te boven. Marxveld telde tot 1682 vijf schoorstenen; de aanzienlijkste burgerwoningen in de stad bezaten er evenveel of zelfs meer. Lodewijks oudste dochter Armgardina Margaretha breidde in 1692 het grondgebied van de havezate verder uit door van Arend Coenraad van der Lawick tot Benthuis de hof achter de Kleine Kerk te kopen. Door deze aankoop grensde het complex aan de oostzijde aan de Kerksteeg. Armgardina Margaretha Gansneb genaamd Tengnagel trouwt op huwelijkse voorwaarden van 27 november 1698 met achterneef Gijsbert Frederik Sloet, die 14 jaar jonger was. Zij had bij die gelegenheid laten vastleggen dat hij zijn leven lang van haar havezate aan de landdagen zou mogen deelnemen.. Hij noemt zich in 1706 tot Marxveld, en zo kwam deze havezate weer in het geslacht Sloet. Na het beëindigen van zijn militaire loopbaan in het regiment Van Hessen - Homburg liet hij zich in 1722 van Marxveld verschrijven. Armgardina overleed in In 1723 wordt Cabanus als huurder van Telvoren genoemd. In het archief Sloet berust een inventaris van obligaties enz., d.d. 24 april 1728 in de boedel van Arent Herman Sloet, waar onder no. 11 voorkomt: aflossing van 25 stuivers 's jaars gaande uit het huis van Marxveld en uitkoop van 28 stuivers uit Rotger van der Markshuis, nu Marxveld. Hoewel van Marxveld verschreven, woonde Gijsbert als weduwnaar meestal op zijn buitengoed Scherpenzeel bij Olst. Rond 1740 heeft hij Marxveld laten verbouwen. De thans nog aanwezige decoratie van diverse vertrekken - schoorstenen, deurpanelen en stucplafond - dateert uit deze tijd. Als vertrekken werden genoemd het salet (de latere grote zaal), de kamer van Gijsbert Frederik Sloet, de kelderkamer (opkamer) en de keuken. Van Marxveld werd in 1759 verschreven de landrentmeester Coenraad Willem Sloet, die als medeerfgenaam, de andere 1/10 delen van Marxveld van zijn broeders en zusters enz. had overgenomen. Beide huizen waren in die tijd verhuurd, omdat men doorgaans elders verbleef. In die akten staat: de havezate Marxveld met recht van verschrijving ten landdage, bestaande uit twee huizen, naast elkaar aan de Bisschopstraat, thans bewoond door Adolph Oirbaan en de Wed. van Ds. Landman, waaraan ten oosten Hendrik Polman en ten westen Vrouwe Douariere van Haersolte tot den Oldenhave, met wheere, grond, hof, schuren enz. bezwaard met 1 gld. 4 st. jaarlijks aan het Weeshuis van Vollenhove. Dirk Jan Boes // Deeltijd- maatwerk student WIndesheim // School Of Build And Environment S BOUWKUNDE 9

11 2.1 VERVOLG Uit stukken over een hevige verwarring over de verschuldigde uitgangen ten voordele van het Weeshuisuit Marxveld en Benthuis is af te leiden, dat grond van de hof van Marxveld destijds van Benthuis is aangekocht. Coenraad Willem Sloet overleed ongehuwd in 1784, na tot testamentaire erfgename te hebben ingesteld zijn schoonzuster F. M. Sloet douairière van Boldewijn Sloet tot Lindenhorst. Haar zoon Reint Wolter, neef van Coenraad Willem, erfde Marxveld 'vanwege een byzondere affectie' en werd in 1785 van Marxveld verschreven. Reint had rechten gestudeerd. Als rechtsgeleerde lag voor hem een succesvolle carrière in het verschiet. Maar in 1788 werd hij vanwege zijn hervormingsgezindheid, die zich uitte in de weigering de vernieuwde eed op de constitutie af te leggen, als statenlid geschorst. In 1795, in de Franse Tijd, beleefde hij een glorieuze terugkeer in de politiek als drost van Vollenhove. In 1805 promoveerde hij z elfs tot Overijssels hoogste politieke ambt als drost van Salland. Hij verkocht 31 december 1805 de Benthe, strekkende van de Bentsteeg tot aan de Bentdijk aan Anthonie Sloet van Oldruitenborgh. Reint Wolter Sloet overleed ongehuwd 25 augustus 1842 op zesentachtigjarige leeftijd in zijn buitenverblijf Scherpenzeel. Reint Wolter Baron Sloet tot Marxveld liet bij testament, gedeponeerd ten kantore van de notaris te Wijhe bij acte van 16 juni 1839, Marxveld na aan zijn nicht, Douairière Johanna Phillippa H. Baronesse van Knobelsdorff, geboren Baronesse van Dedem. Bij akten van publieke verkoop en toewijzing van 15 en 29 september 1857 verkocht zij de havezate Marxveld met de gehele tuin en het daaraan gelegen woonhuisje Tilvoorde, kadastraal Sectie A, no. 269, 270 en 271, geheel groot 48 roeden, 40 ellen voor f 3.657,24. Teunis Everts Spit was de hoogste bieder, maar was gemachtigde voor een ander. Koper bleek de 26-jarige Gerard Baron Sloet, kandidaat notaris te Vollenhove. Gerard Sloet kocht in 1859 het huis 'de Eckelenboom' met achtergelegen tuin, ten westen van Marxveld. Door deze aankoop zou het havezate-complex een gebied bestrijken vanaf de Kerksteeg tot aan de Bentstraat en zijn huidige omvang krijgen. Hij huwde in 1860 met zijn achternicht Catharina Elisabeth Boudewina Witsen Elias uit Warnsveld en ging op Marxveld wonen. Zij gaven opdracht voor een grote verbouwing van omstreeks Daarbij werd het huis vergroot en onderging het uitwendig een versobering. De speelse renaissancetrapgevel aan de Bisschopstraat werd afgetopt en van zijn trappen en ornamenten ontdaan. De versiering onder de vensters verdween en alleen de natuurstenen schelpvullingen in de boogtrommels boven de onderste drie vensters bleven gehandhaafd. Het naastgelegen huis Telvoren werd afgebroken. Op deze plaats verrees een koetshuis en paardestal en kreeg Marxveld een nieuwe entree. Ook inwendig onderging het huis een grote verandering. Slechts in de opkamer en de grote zaal, beide rechts van de nieuwe ingang, bleef iets van de oude inrichting bewaard. Vanaf die tijd zouden Gerard en zijn nakomelingen zich 'Sloet van Marxveld' noemen, hoewel ze officieel als Sloet van Oldruitenborgh te boek staan. Tot op heden is de familie bij de plaatselijke bevolking als zodanig bekend. Gerard Sloet heeft zich gedurende zijn leven bijzonder ingezet voor de ontwikkeling van Vollenhove. Hij was later dijkgraaf, en zette zich in voor een tramlijn vanaf Zwolle. Tegenover Marxveld stichtte hij in 1869 een stroopfabriek, die hij Tilvoorde noemde naar het oorspronkelijke huis Telvoren. Naar hem werd in 1952 de Chr. Landbouwhuishoudschool genoemd: "Baron Sloet van Marxveldschool". Deze werd op 29 oktober 1952 officieel geopend. De school, gevestigd in de Groenestraat op de plaats waar nu de Openbare Basisschool 'De Voorpoort' staat, verdween in de jaren 1980 door de schaalvergroting in het onderwijs. In een kasboek van Plattenburg en Cannevelt komt voor: 5 september 1885 van Marxveld 172 en Pleiter 260 stenen en 19 maart 1895, 200 oude dakpannen van Marxveld (Archief Marxveld). Dirk Jan Boes // Deeltijd- maatwerk student WIndesheim // School Of Build And Environment S BOUWKUNDE 10

12 2.1 VERVOLG Bij herstel in 1945 van een vloer op Marxveld bleek, dat de balken in de vloer tot aan de planken in een bed van zuiver droog zeezand lagen: dus geen ventilatie onder de vloer door. Toen Gerards zoon Ir. Anton Henri (in de familie Henri genoemd) in 1903 trouwde, betrok deze Marxveld en verhuisden zijn ouders naar de Oldenhof. Gerard overleed in Henri en zijn vrouw Maria Digna Friederike d'ablaing van Giessenburg woonden van 1917 tot 1941 op Beukbergen in Huis ter Heide. Toen in 1941 Beukbergen door de Duitsers werd gevorderd keerden ze naar Vollenhove terug. Henri overleed op Marxveld in Zijn vrouw, die in 1972 stierf, was de laatste bewoner van het huis. De havezate stond daarna jaren leeg en raakte in verval. In 1982 besloot de eigenaar, ir. Jan Willem Gerard Sloet van Oldruitenborgh, het monumentale complex, bestaande uit Marxveld met het koetshuis (het vroegeretelvoren), de Eckelenboom en de oude stroopfabriek, te verkopen aan de toenmalige gemeente Brederwiede. In 1984 werd door de onthulling van een fraaie herdenkingssteen met de tekst: 'TEMPORA SUSTE NEAT' (heeft de tijd doorstaan) de verbouwing van de Eckelenboom tot drie woningen feestelijk afgesloten. In december 1988 werd Marxveld opgeleverd. De volledig als kantoorpand verbouwde havezate bood vanaf dat jaar onderdak aan de afdeling Grondgebied van de gemeente Brederwiede, en later Steenwijkerland. In 2004 werd het pand door de gemeente-ambtenaren verlaten en werd het verkocht aan een particulier annex ondernemer. Het pand is opnieuw verbouwd, tijdens deze meest recente verbouwing is een groot deel van het oorspronkelijke karakter hersteld. Dirk Jan Boes // Deeltijd- maatwerk student WIndesheim // School Of Build And Environment S BOUWKUNDE 11

13 2.2 GESCHIEDENIS TUINEN VAN MARXVELD Als op oude kaarten of in andere bronnen informatie over Marxveld te vinden was, had dat zelden betrekking op de tuin. Als de tuin al werd vermeld, betrof het nooit een waarheidsgetrouwe weergave. Historisch gezien is van de tuinen van Vollenhove vrijwel dan ook niets bekend. Enig inzicht kan worden verkregen uit oude afbeeldingen zoals bijvoorbeld de Atlas van Bleau uit de 17e eeuw. Hieruit kan een beeld worden verkregen van de tuinen in die tijd. Echter een gesprek met de heren Ir. A. Hammer (eigenaar van de Havezate & de tuinen van Marxveld) en J. Steenbeek (hoofd buitendienst Gemeente Steenwijkerland) heeft mij in deze dan toch enige duidelijkheid verschaft. Baron Henri Sloet overleed op Marxveld in Zijn vrouw, die in 1972 stierf, was de laatste bewoner van het huis. De havezate stond daarna jaren leeg en raakte in verval. De oude tuinman Peter Kip, die een boerderijtje in de Bentstraat naast Marxveld bewoonde, had zo goed en kwaad als het ging de tuin bijgehouden. Na zijn dood overwoekerden manshoge brandnetels en bramenstruiken de tuin en had de klimop bezit van huis- en tuinmuren genomen. Een situatie die zelfs aanleiding was voor een documentaire op de televisie. Zodoende ben ik er geheel tegen mijn verwachting in, achter gekomen dat Marxveld nooit een stijltuin heeft gehad. De tuin was een gebruikstuin, er werden veel groenten en fruit verbouwd. Er waren een aantal aangename plekken rond het huis gegroepeerd zoals een taxusprieeltje, een rosarium, een theehuisje en kassen. Echter dit waren maar losse elementen. De toenmalige Gemeente Brederwiede kocht in 1984 het complex Marxveld aan van de erven Sloet en liet door Ingenieursbureau Oranjewoud BV in maart 1986 een inrichtingsplan maken voor de tuinen. Oorspronkelijk was het idee om een aantal woningen in de tuin te bouwen. Binnen het aan drie zijden door muren omgeven tuincomplex werden uiteindelijk een middeleeuwse, een renaissance-, een baroktuin en een tuin in landschapsstijl aangelegd. In augustus 1988, tijdens het vollenhoofse volksfeest, werd de tuin officieel in gebruik genomen. Het is er overdag goed toeven op één van de Engelse banken die aan de randen van de tuin zijn neergezet en 's avonds is het aangenaam flaneren door de fraai verlichte tuin. Door de verkoop van de havezate Marxveld met bijbehorende tuin in 2005 dreigde de toegankelijkheid te worden beperkt. De nieuwe particuliere eigenaar Dhr. Ir. A. Hammer, die overigens tot 2015 het onderhoud heeft uitbesteed aan de gemeente, is bang voor aansprakelijkheid voor voetgangers die de tuin verlaten via de poortjes. Daarnaast is in de afgelopen tijd het vandalisme, vooral 's avonds, toegenomen. De tuin is zodoende alleen via het grote toegangshek tussen Marxveld en Eckelenboom betreden kunnen worden. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 12

14 2.3 UITGANGSPUNT (HER)ONTWERP 1984 Uit stukken van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. blijkt dat als uitgangspunt voor het ontwerp van de huidige tuinen, is gekozen om de tuinen op zich zelfstaand te behandelen. Dit omdat de tuinen destijds de functie van openbare tuinen zouden krijgen. Dit hield in dat het niet de bedoeling was om de tuinen een voorkant (bij het huis) of een achterkant (bij de muur) te geven. Er werd getracht om de muur als omringend element tot zijn recht te laten komen. De tuin was niet in de eerste plaats belangrijk als achtergronddecor voor sociale contacten en moest dus waardevol zijn in zich. Dit betekende dat er veel te zien en te beleven moest zijn. Hierop werd op ingespeeld door de tuin een samenhangend en toch gevarieerd karakter te geven. Gevarieerd in de zin van variatie in gebruik en uiterlijk. Er is geprobeerd in te spelen op het tuinkarakter zoals dat is geweest en er is getracht de tuin overzichtelijk in te richten terwille van de veiligheid: verschillende groepen mensen (vrouwen, kinderen, bejaarden etc.) moesten op alle momenten van de dag een veilig gebruik van de tuin kunnen maken. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 13

15 2.4 ANALYSE COMPLEX MARXVELD De tuinen van Marxveld vormen zowel naar situering als naar karakter, de overgang van stad naar land en van cultuur naar natuur. De tuinen van Marxveld grenzen niet alleen direct aan de stenen stad. Juist de bebouwing is in de hoge mate bepalend voor het karakter. In de eerste plaats is dit natuurlijk de havezate Marxveld zelf maar zeker ook de dominerende plaats die de Onze Lieve Vrouwekerk binnen dit complex inneemt. Met de overige bebouwing wordt de noordzijde van het tuinencomplex afgesloten door een zeer gevarieerde bebouwingsrand met enkele nauwe doorsteken naar de Bisschopstraat. Het stenen en besloten karakter van het tuinencomplex wordt nog eens versterkt en geaccentueerd door de muren die de tuin aan de west-, zuid- en oostzijde afschermen van respectievelijk de Bentstraat, de Groenestraat en de Kerksteeg. Binnen het tuinencomplex worden, als restanten van de vroegere tuinen, een aantal fruitbomen, enkele solitairen en uitgegroeide Buxus- en Taxusstruiken aangetroffen. De tuin van het voormalig gemeentehuis Old Ruitenborgh ligt niet alleen verder van de stad, ook het karakter wordt minder door bebouwing bepaald. Is bij het complex Marxveld meer sprake van een tuin tussen bebouwing, bij Old Ruitenborgh is sprake van bebouwing in een park. In het westelijk deel speelt de bebouwing nog een belangrijke rol. Niet alleen ligt hier het onlangs in 2008 gerestaureerde Old Ruitenborgh, (inmiddels particulier bezit, en af te huren voor trouwerijen, vergadering, conferenties etc.) ook is aan de zuid- en westzijde nog sprake van een ommuring met daarbinnen grote grasvelden, beplantingsstroken, bomen en fraaie solitairen (Taxus). Het oostelijk deel is uitgesproken groen en bestaat uit door beplanting omsloten grasvelden met solitaire bomen. De Parktuin Toutenburgh grenst aan het open veenweide landschap van Noord-West Overijssel. Zowel langs de verbinding tussen de Havezate Old Ruitenborgh en de ruïne Toutenburgh als de begrenzende Toutenburger Allee staan geknotte linden. Het complex zelf bestaat uit een gevarieerd bos met een natuurlijk karakter. Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 14

16 HOOFDSTUK 3Beelden 3.1 SFEERBEELDEN Sfeerbeeld richting het westen, vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk). Bron website chcvollenhove.nl Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 15

17 3.1 VERVOLG Sfeerbeeld richting het Zuid-Westen, vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk). Bron website chcvollenhove.nl Sfeerbeeld richting het Zuiden vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk), Landgoed Old Ruitenborgh. Bron website chcvollenhove.nl Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 16

18 3.1 VERVOLG Sfeerbeeld richting het Noord-Westen, vanaf de toren van de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk), rechts de Havezate. Bron website chcvollenhove.nl Sfeerbeeld vanaf de O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk) op de Barok & Renaissancse tuinen. Bron website chcvollenhove.nl Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 17

19 3.1 VERVOLG Sfeerbeeld vanuit Renaissancse-tuin richting de entree (West-zijde) O.L. Vrouwekapel (Maria of Kleine Kerk). Bron: Dirk Jan Boes Sfeerbeeld vanuit de Barok-tuin richting de Zuidzijde van de Havezate Marxveld Bron: Dirk Jan Boes Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 18

20 0 30 km HOOFDSTUK 4Analyse 4.1 MACRO ANALYSE Basiskaart MACRO Schaalniveau Bron: Google Earth Pro Dirk Jan Boes S // Deeltijd- maatwerk student Windesheim // School of Built Environment & Transport BOUWKUNDE ARCHITECTUUR 19

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar Begraafplaatsen in de Noordoostpolder Inge Dekker & Henriëtte Emaar INHOUDSOPGAVE Klik op een titel om direct naar dat hoofdstuk te gaan Voorwoord pagina 4 Inleiding pagina 6 Kraggenburg pagina 67 Nagele

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 Colofon t i t e l Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten Nederland telt zo n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen,

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein 1 H et ontstaan van de Dam als het plein dat we nu kennen wordt voorafgegaan door twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen De Lelijke Tijd Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen Inleiding De nationale Open Monumentendag vindt dit jaar in Velsen plaats op zondag 12 september. Het landelijke thema De smaak van de 19de

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leven zonder zorg

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leven zonder zorg RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leven zonder zorg Nieuwe functies voor zorgvastgoed De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Werkplaats 18. Van wie is het park? Actiegroep wordt parkbeheerder Een buurthuis in de open lucht Duurzaam betekent dat je samen een park inricht

Werkplaats 18. Van wie is het park? Actiegroep wordt parkbeheerder Een buurthuis in de open lucht Duurzaam betekent dat je samen een park inricht Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, deze editie in samenwerking met ANWB en Expertisenetwerk Vrijetijdslandschappen Jaargang 12, december 2014 Werkplaats 18 Van wie is het

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie