Notulen Wijkvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Wijkvergadering"

Transcriptie

1 Notulen Wijkvergadering Datum: 1 maart 2011 Nr: 180 Aanwezig: Rob (notulen), Nico R, Carla, Sandra, Mohammed, Mieke, Helena, Danielle, Willy Afgemeld: Nico v E, Gasten: Geen 0. Opening Rob opent de vergadering om 19:30 1. Vorige Notulen Acceptatie De notulen van 1feb 2011 worden goedgekeurd. Naar aanleiding van Dit onderwerp zal voortaan niet meer worden behandeld. Actielijst 2. Mededelingen Nieuwe leden Een advertentie om leden voor de WRL te werven in buurt in beeld heeft 1 reactie opgeleverd. Binnenkort zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden Subsidies Sandra zoekt uit of bij Schiphol, Rabo of het Oranje fonds subsidies voor het lopende jaar kunnen worden aangevraagd. Belangstelling schouw Het Service Centrum heeft alle dorps en wijkraden gevraagd of zij belangstelling hebben voor een jaarlijkse schouw nieuwe stijl. De WRL heeft uiteraard bevestigd belangstelling te hebben, we moeten afwachten of we ook geselecteerd worden en zullen daar wel op aandringen. Strooibeleid De WRL heeft mede namens de DRNV en WRG een brief gezonden aan B&W betreffen vragen en advies over het huidige strooibeleid. De brief staat op de website onder rubrieken. Klachten Venneperhout Helena heeft klachten gemeld over modelvliegtuigjes in Venneperhout en het fietsen op wandelpaden en zij meent dat de WRL daarin en rol moet spelen, een meerderheid vindt van niet, eea kan worden gemeld aan de verantwoordelijk instanties, Gemeente, , Staatsbosbeheer en de Politie (wijkagent). Werkgroep jeugd Verzoek om samen met de DRNV en WRG de werkgroep opnieuw te starten. Jacqueline van Meerwaarde heeft Rob per mail gevraagd om samen met Bert den Elzen te onderzoeken welke extra jeugdactiviteiten in het nieuwe wijkgebouw kunnen plaatsvinden. Rob zal de mail doorsturen. Helma Geheniau Helma stopt per 1 april al haar taken in de DR en als adviseuse in de GrGr, zij heeft ten minste 25 jaar een grote verdienste gehad in de DRNV, GrGr.en voor de omgeving van Nieuw-Vennep. Voortgang Pilot 3B+ De cijfers over de bekende spijkerboorroute voor de vliegtuigen tussen NV en H.dorp zijn bekend en blijken mee te vallen, gemiddeld ca 600 per maand. Tijdens de laatste CROS vergadering, is gebleken dat men er vanuit gaat dat de proef zal slagen en dat meerdere vliegtuigtypes de bochtstraal geleidelijk aan zullen gaan vliegen. Dit levert minder gehinderde op voor NV, Zwaanshoek en Hoofddorp Zuid/Oost. Maar is iets nadelig voor Floriande, zij zijn nog steeds tegen de proef.

2 Voortgang groengroep Als proef zijn er drie brieven door het SC gestuurd naar bewoners in Getsewoud waar het overhangend groen een probleem geeft op trottoir of straat. Twee hebben daar gevolg aan gegeven om het groen te snoeien. Als de proef slaagt zullen bewoners in Linquenda en elders ook worden aangeschreven om het overhangend groen te snoeien. Het Schelpenpad langs de Nieuwkerkertocht (NKT) groeit dicht, het SC zal onderzoeken wat hieraan kan worden gedaan. Er is achterstallig onderhoud bij de achterpaden in Linquenda. Dat staat elk jaar op de rol, maar komt niet verder dan de reservelijst van het werkplan. Het voorstel van het SC is nu per gebied een lijst te maken en vraaggericht te sturen. Het complete verslag volgt spoedig. Voortgang windmolenpark H.meer Zuid Bewoners en belanghebbende hebben diverse voorstellen gemaakt voor plaatsing van de molens met een capaciteit rond de 30MW. De 3 beste voorstellen worden verder uitgewerkt op haalbaarheid. Het hele traject kan nog wel 2 jaren duren, participatie is nog steeds mogelijk. Voortgang wijkgebouw De voortgang is nog steeds op planning, binnenkort na goedkeuring van de investeringen door de raad kunnen de aanbestedingen worden geregeld. Het bestek is bijna gereed. SSH (Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer) De stichting houdt een informatiebijeenkomst voor hun leden (vanaf 55+ ) in de Rank, Jos Bontekoe, Meerwaarde en de WRL zullen aanwezig zijn. OKI (ouder kind inloop) Sandra is aan de slag gegaan met de werving voor de OKI als extra activiteit in het nieuwe wijkgebouw. 3. Ingekomen stukken Geen 4. Aanvragen wijkbudgetten De wijkraad Linquenda heeft 5 aanvragen ingediend. De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld op de criteria die zijn opgesteld door de gemeente en gaan daarna ter beoordeling naar het Service centrum. In overleg met DR en WR worden de aanvragen beoordeeld op prioriteit en haalbaarheid, voor het gebied NV is er euro beschikbaar. De groene zoom Zuid en West mooier maken met hulp van scholen, bewoners en de Heimanshof. Het betreft een omvangrijk project om de groene zoom hoogwaardig ecologisch in te richten onder de paraplu van Linquenda met tevens de inzet van de GroenGroep. Het totale budget wat is aangevraagd is 2x = Euro plus nog 5000 euro subsidie van elders. 2 bankjes speelplek vronen, budget 3600 euro Veiligheidshek Vronen, budget 7500 euro Kindvriendelijke Instapsteiger nieuwkerkertocht ter hoogte van Smedenweg 28, budget is onbekend, daarom is voorlopig = gereserveerd. Helena heeft ook een budget aangevraagd voor een fietsenstalling bij Jeugdland, volgens Willy moet jeugdland dit zelf doen, de WRL gaat geen budgetten aanvragen voor andere partners. (inmiddels is bekend dat jeugdland zelf een aanvraag heeft ingediend). Voor de opening van het wijkgebouw is geen subsidie aangevraagd, domweg niet aan gedacht, mochten hiervoor toch middelen beschikbaar moeten komen (hoewel ongebruikelijk), dan zullen we tijdig ideeën moeten uitwerken en op zoek gaan naar sponsoren.

3 Rondvraag Danielle vraagt wie het aanspreekpunt is voor de opening van het wijkgebouw, volgens Rob is dit afhankelijk van wie de eigenaar/beheerder wordt, eea is nog onbekend. Als we activiteiten voor de opening willen organiseren moet we dit tijdig aangeven via de huidige project organisatie waarin de WRL participeert. Helena doet verslag over de opknap van de groene zoom ten zuiden van Linquenda, eind 2010 zijn de plannen het CDO (Concept Definitief Ontwerp) in eerste instantie ter commentaar aan de WRL en GG gegeven, als WRL en GG hebben we opmerkingen schriftelijk gemeld en verstuurd. Later worden ook de bewoners erbij betrokken. We wachten nu op antwoord en gezien de bezuinigingen moeten we nog maar zien of het kostbare plan nog gerealiseerd kan worden. Willy vraagt of het Service centrum al actie heeft ondernomen op het verslag van bewonersavond van 9 nov 2010, Rob geeft aan dit ze nog niet hebben geantwoord, zal dit navragen. Willy vraagt wanneer de volgende bewonersavond wordt gehouden, Rob geeft aan dat die nog niet staat gepland, voorgesteld wordt om dit eind juni te doen, mogelijk op 28 jun. Helena vraagt aan Carla of er nog actie moet worden ondernomen betreffende de brief over de gasleidingen, dit is niet nodig, Ymere heeft de huurwoningen gecontroleerd, de eigenaren van woningen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Helena wil graag weten met welke partners de WRL contacten of afspraken heeft, Rob geeft aan dat hiervan geen overzicht is, wellicht is handig om dit ergens vast te leggen. Helena vraagt wanneer Denise Abbas en iemand van het CDA worden uitgenodigd om het hondenbeleid te bespreken, Rob zegt, zodra daar aanleiding toe is, zullen we betrokkenen en eventueel de politiek uitnodigen. Structuur wijkraad Niet behandeld

4 Actielijst te doen Nr Actie Datum in Wie Status D.D Gereed 1. Wateroverlast 2-nov-10 Nico R Onderzoek Wacht op antwoord Jos Bontekoe Extra Lid werven voor Wateroverlast Status waterpeil navragen m.b.t. aanleg Venneperhout 2. Project Vronen 2-nov-10 Rob/Carla Aanleg drainage en opknap groen aan Hoofdvaart westzijde 3 Werkgroep Jeugd 4-jan-11 Danielle Sandra Mohammed Willy Contact opnemen met Meerwaarde mbt organiseren activiteiten / Jeugdbeleid Nedersticht uitnodigen? 4. Opening Wijkgebouw 1-feb-11 Allen Inzage nodig financiële kosten gebruik wijkgebouw. Met Meerwaarde activiteiten opzetten voor de opening 5. Probleem plastic inzameling Aug 2010 Rob Klachten doorsturen en bespreken met Service Center N.V. Wacht uitslag enquête DR en WR 6 Geluidshinder Poll 2-nov-10 Rob Dorpsraad publicatie afwachten. Onderzoek mogelijkheden Poll e kwartaal 2011 starten 17 feb 2011 Juli 2011 nov 2011 Proef loopt Tot 2012 mar Windmolenpark H meer Zuid 1-feb-10 Rob 3 ideeën voor plaatsing van een aantal molens worden uitgewerkt 8. Verbreding N207 2-dec-10 Rob Gegeven doorsturen naar DR?? 9. Zuidwest rand Linquenda 2-nov-10 Rob/Mieke/Gr Gr Advies van de wijkraad verstuurd. Status opvragen bij mevr. Van Diemen Eind 2013? 2013/2014 doorlopend 2012/ Erf afscheiding - schuttingenbeleid 9-dec-10 Rob Proef Rechtszaken in februari afwachten. Dec 2011

5 11 Strooibeleid 4-jan-11 Rob Advies naar B&W gestuurd Wordt geamendeerd, wacht op antwoord 1-mrt Huiskamer gesprekken Burgemeester 4-jan-11 Rob Uitnodiging verstuurd. Afwachten acceptatie. 1 e ½ Jaarverslag 4-jan-11 Rob Jaarverslag afmaken n.a.v. input leden 1-mrt Vrijwilligersavond 4-jan-11 Rob Reserveren & Uitnodiging sturen 1-mrt aanvr. Wijkbudget Gr zoom zuid Gr zoom west Instap steiger Hek speelpl. Vronen Bankjes Vronen 4-jan-11 Allen Volgen Lopend in Wijkdeelinspectie Allen Permanent, bel Iedereen bekijkt en meldt schriftelijk aan Rob overhangend groen Doorlopend

6 Actielijst gereed Nr Actie Datum in Wie Status D.D Gereed 2.a Snoeien van Essen op Vronen Rob/Sandra Alle bomen worden in 2011 gesnoeid. Project Vronen 2-nov-10 Rob/Carla Speelplaats OK Bankjes/hek aangevragd wijkbudget 2011 Jan e kwartaal 2011

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Commissie 1 e -2 e lijn ZGT

Commissie 1 e -2 e lijn ZGT Commissie 1 e -2 e lijn ZGT 2009 Januari 2009 Almelo Onvoldoende bezetting SEHA Gewijzigde oncologiebespreking (huisartsen worden niet meer uitgenodigd) Verbinding Commissie en ZGT Overleg georganiseerd

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten Inhoudsopgave: Blz.nr. 1. Een goeie moat kan gien kwoad 3 2. De moat 5 3. De jongere 7 4. Match moat-jongere 8 5. Evalueren 9 6. Public Relations 9

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 18 mei 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Verwolde/Ampsen Aanwezigen; Gem. Lochem Gert Jansen

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie