Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR)."

Transcriptie

1 Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig Verontschuldigd Rolanda Guilmet, Johan Polders Voorzitter Dina Spruyt Schepen van Leefmilieu Benny Munten Secretaris Wim Compernolle De volgende Milieu AdviesRaad op 19 maart 2013!! Dit voor de goedkeuring van het MilieuJaarProgramma 2013 (MJP 2013) in kader van de SamenwerkingsOvereenkomst. Gebruikte afkortingen MAR SO GAS PV CBS Milieu AdviesRaad SamenwerkingsOvereenkomst Gemeentelijke Administratieve Sanctie Proces-Verbaal College van Burgemeester en Schepenen Besproken agendapunten 1. Welkomstwoordje en bedanking door de voorzitter. Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). 2. Bestaan van de adviesraad Het bestaan van de adviesraad werd besproken. De MAR komt voort uit de SamenwerkingsOvereenkomst (SO) die de gemeente heeft afgesloten. Één van de voorwaarden voor het bekomen van subsidies in kader van deze SO is het organiseren van een MAR. Het rapport van het jaarverslag van de MAR moet ook in dit kader bekeken worden. Ook na het aflopen van de SO zal de MAR blijven bestaan. Contracttekst: Hoofdstuk 2: Specifieke Bepalingen per thema: art De samenstelling van de MAR werd beslist op de gemeenteraad van 03/02/2003 (zie bijlage bij ) Stemgerechtigde leden: Volgende organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af: Milieu en natuurverenigingen (6) 1

2 Jachtverenigingen (1) Onderwijsinstellingen (2) Sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties (2) Beroepsgroepen en organisaties (2) Geïnteresseerde inwoners met enig deskundigheid inzake milieu en natuur: Geïnteresseerde burgers (4) Niet stemgerechtigde leden: De schepen van leefmilieu Gemeentelijk ambtenaar 1 lid van elke politieke fractie Voor de nieuwe MAR is een oproep opgenomen in Actueel. Alle leden aanwezig tijdens deze MAR stellen zich opnieuw kandidaat voor de nieuwe MAR 3. Jaarverslag van de MAR en de visienota leefmilieu 2013 Jaarverslag van de MAR en de visienota leefmilieu 2013 werden kort toegelicht. De leden van adviesraad gaan de teksten doorlezen, eventuele opmerkingen overmaken en hun finale goedkeuring doorzenden (tot 10 dagen na ontvangst van dit verslag). Beide documenten zitten als bijlage bij het verslag. De tekst van het jaarverslag is reeds een eerste maal aangepast na de MAR. De foutieve woordkeuze bij de redenen van het ontbreken van enkele leden werd gewijzigd. Bij de bespreking van de visienota werd kort aangehaald welke aanpassingen aan de tekst van 2012 gebeurde. Zo wordt in de tekst de link gelegd naar een mogelijke ondertekening van de Burgemeestersconvenant, verder is er ook een aanpassing bij het thema hinder gaande over pest-soorten en exoten. Er werd beslist dat er een MAR in kader van energiebesparing georganiseerd kan worden, in de toekomst zouden er meer MAR over dergelijke thema s moeten kunnen plaatsvinden. De MAR is ook van mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Hierbij werd de uiteenzetting aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) met mogelijke werken aan de gemeentelijke gebouwen (door Alexander Bobyr) kort aangehaald. De gratis energiescan door Infrax: De opname van de pest-soorten is nuttig op vlak van de gemeentelijke problematiek met de distels. In het verleden was er bij meldingen onvoldoende opvolging naar bestrijding toe. Huidige reglementering: (KB van 16 oktober 1981, herhaaldelijk aangepast, laatste maal in 2013, via Art. 43. De verantwoordelijke is verplicht de bloei alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle middelen te beletten. Als schadelijke distels worden beschouwd : - Akkerdistel (Cirsium arvense Scop.); - Speerdistel (Cirsium lanceolatum Hill.); 2

3 - Kale Jonker (Cirsium palustre Scop.); - Kruldistel (Carduus crispus L.). Een afwijking van de verdelgingsplicht van de kale jonker wordt toegestaan door de Dienst in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten. 4. Huidige stand van zaken milieuvergunningsaanvraag klasse 1, EnerVest De huidige stand van zaken omtrent de windmolens van EnerVest werd kort aangehaald. Tegen de goedkeuring van de provincie zijn momenteel 4 bezwaren ingediend. Afwachten over de verdere behandeling van het dossier. Ook de goedkeuring in Vlaams-Brabant en de afkeuring in Limburg werd kort aangehaald. 5. Natuurwandeling met de nieuwe MAR Met de nieuwe MAR wordt een activiteit georganiseerd. Omdat het natuurgebied een belangrijk deel van de gemeente Geetbets is, wordt er voor gekozen om hier een verkenningswandeling te organiseren voor de leden van de MAR. Deze wandeling zal plaatsvinden op zondag 26 mei 2013 om 10:00. De start van deze tocht is bij Dina Spruyt. Afsluitend kan een barbecue georganiseerd worden. 6. GAS-boete sluikstort/zwerfvuil. Met de huidige reglementen komt het regelmatig voor dat PV s die opgesteld worden rond sluikstort/zwerfvuil vaak zonder gevolg blijven. De rechtbank houdt zich niet bezig met dit soort zaken. Momenteel zijn er 2 gedetacheerde provinciale ambtenaren in Leuven die de dossiers behandelen. Wanneer er geoordeeld wordt dat een PV niet in aanmerking komt moet de gemeente 45 euro betalen om het dossier toch te laten behandelen. De huidige regels zorgen er momenteel voor dat er niets gebeurt. Dit moet herbekeken worden. Een probleem hierbij is dat de ambtenaar moeilijk de PV kan opstellen alsook de strafmaat kan bepalen. Een mogelijke oplossing is GAS-boete op niveau van de politiezone te regelen. Hiervoor moeten echter alle gemeenten van de politiezone overeenkomen, wat in het verleden nog niet gelukt is. Als oplossing zou best een eigen gemeentelijk GAS-reglement opgesteld worden. Aan de milieuambtenaar wordt gevraagd hieromtrent meer informatie te verzamelen. Momenteel loopt er ook een dossier tegen iemand die 2 maal op heterdaad betrapt is met sluikstorten. Voor dit dossier kon gebruik gemaakt worden van het belastingreglement dat geldt wanneer de opruiming van het zwerfvuil door de gemeentelijke diensten werd uitgevoerd. In het verleden gebeurde deze opruiming soms door de vervuiler zelf wanneer hij merkte dat hij betrapt werd en kon dit belastingreglement niet gebruikt worden. Door de politie is er een PV opgesteld op basis van getuigenissen van enkele alerte burgers. De dader heeft bij de politie bekend en er hangt hem een belasting van 2x750 euro boven het hoofd voor het opruimen en verwijderen van het afval en de bijbehorende administratieve kosten. Wanneer dit hele dossier rond is volgt er een communicatie naar de burgers, via actueel. 7. Acties in

4 De acties die de MAR in gedachten heeft voor 2013 zijn de milieuhappening, de nacht van de duisternis en een zwerfvuilactie. De milieuhappening zal plaatsvinden op 8 september Over de locatie is nog geen beslissing genomen. De voorgestelde locaties zijn in Rummen en in Schelfheide waar de aanplanting van nieuwe boompjes is geweest. De nacht van de duisternis is op 12 oktober Infrax heeft reeds gemeld dat voor het gelijkaardig Earth Hour geen aanpassing van de openbare verlichting mogelijk is. Een mogelijkheid is volgens de MAR het opzoeken van de donkere ruimten in Geetbets of een wandeling met fakkels. Voorbeelden van locaties zijn Warandebos en het fietspad van Geetbets naar Halen of Budingen (3km aan onverlichte fietspaden). Zwerfvuilactie. De MAR vindt dat een zwerfvuilactie nog steeds zin heeft. Wanneer de scholen ingeschakeld kunnen worden is er ook een goede sensibilisering naar de kinderen toe. Wanneer ze aan dergelijke actie meedoen zal dit thuis ook besproken worden en op die manier worden de ouders ook betrokken in de sensibilisatie. De voorbije jaren was er een tekenwedstrijd aan verbonden. Dit zou ook dit jaar nuttig kunnen zijn. Het enige spijtige aan dit soort actie met de scholen is dat we de kinderen inschakelen om het vuil van de volwassen op te ruimen. Ook kan er eens nagedacht worden over alternatieve vormen van sensibilisatie rond zwervuil en sluikstort. Bijvoorbeeld het nagelen van afval aan een paal, Aan de milieuambtenaar wordt gevraagd om contact op te nemen met de scholen om te kijken wanneer een zwerfvuilactie voor hen past. De MAR denkt dat dergelijke actie misschien plaats kan vinden in de actie Let s do it Belgium. Vorig jaar was deze actie in september, dit jaar echter op maart. Dit is zeer snel maar er wordt gevraagd aan de scholen of dit mogelijk is. Verder denkt de MAR dat de actie best plaats kan vinden nadat de bermen gemaaid werden. Bij controle van de maaidata door de milieuambtenaar blijkt dat de volgende maaidata in 2012 werden gehanteerd (in 2013 zal dit vrijwel hetzelfde zijn): Periode 1: van 16 mei tot en met 31 mei (vervroegd maaien = enkel het maaien van de gevaarlijke punten - ca m²) Periode 2: van 16 juni tot en met 31 juli (eerste maaibeurt of voorjaarsmaaibeurt - ca m²) Periode 3: van 16 september tot en met 15 november (tweede maaibeurt of najaarsmaaibeurt - ca m²) 8. Transparantie GECORO In het verleden waren er problemen met de transparantie van de GECORO. Voor de GECORO kan de milieuambtenaar de agendapunten kort bespreken met de stedenbouwkundig ambtenaar om te kijken welke punten interessant zouden kunnen zijn voor de MAR. Er zijn ook drie leden van de MAR lid van de GECORO, deze personen zijn ook op de hoogte van datgene dat op de GECORO besproken wordt. 4

5 9. Sensibilisering Net als rond energiebesparing kunnen we een specifieke MAR aan dit thema wijden. 10. Idee voor betere opvolging Het verslag wordt doorgestuurd naar de leden van de MAR en na goedkeuring (mogelijk tot 10 dagen na verzenden verslag) komt het verslag op het CBS die op hun beurt antwoorden op het verslag. De leden van de MAR zijn hier mee akkoord. 5

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie