sociaal-economische wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociaal-economische wetenschappen"

Transcriptie

1 sociaal-economische wetenschappen >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> bacheloropleiding

2 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen A. Engelen J. Crab, Photo Alto, Photo Disc Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie van deze brochure.

3 Inhoud 3 Voorwoord 5 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 6 Studentgerichtheid 6 Innoverende academische opleidingen 6 Infrastructuur 6 Vorming 7 Antwerpen 7 Over Sociaal-economische wetenschappen 8 Veel maatschappelijke thema s en problemen zijn 8 niet in vakjes onder te brengen Het bachelorprogramma Sociaal-economische wetenschappen 8 bestaat uit een vaste kern aan opleidingsonderdelen Er is veel ruimte voor persoonlijke invulling 8 Studieopbouw 10 BaMa-structuur 10 Studieopbouw bacheloropleiding 11 Studieopbouw masteropleiding 11 Verder studeren na je universitair diploma 11 Sociaal-economische wetenschappen, iets voor jou? 12 Sociaal-economische wetenschappen kies je vanuit een 12 grote belangstelling voor economie, mens en maatschappij Je wordt verwacht zelfstandig te kunnen werken 12 Hoe begin je eraan? 13 Welk diploma heb je nodig? 13 Introductieweek 13 Bachelor Sociaal-economische wetenschappen: studieprogramma 14 Bachelor eerste jaar 15 Bachelor tweede jaar 18 Bachelor derde jaar 22 Opleidingsonderdelen 24 Bachelor eerste jaar 24 Bachelor tweede en derde jaar 38 De master Sociaal-economische wetenschappen 40

4 4 Inhoud Onderwijs en examens 42 Onderwijs 42 Studiepunten 42 Semestersysteem - Examens 43 Ombudspersoon 44 Internationaal 44 Studiebegeleiding 46 Studieadvies en studentenbegeleiding 46 Vakspecifieke begeleiding 47 Je kansen op de arbeidsmarkt 48 Je potentieel arbeidsterrein als afgestudeerde is zeer breed 48 Voortstuderen na Sociaal-economische wetenschappen 49 Specifieke lerarenopleiding 49 Master na Masteropleidingen 49 Hoe bereik je makkelijk de campussen? 50 Wegbeschrijving 50 Met de fiets 50 Met de bus of de tram 50 Met de trein 50 Met de auto 50 Plattegrond van de campussen 51 Stadscampus 51 Campus Groenenborger 52 Campus Middelheim 53 Campus Drie Eiken 54 Bijkomende informatie 55 Provinciale informatiedagen 55 Infomomenten voor toekomstige studenten 55 Brochures over andere opleidingen 55 Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten 56 Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen 56

5 Voorwoord 5 Welkom bij de Universiteit Antwerpen. Je hebt je weg naar onze universiteit gevonden en je wenst wellicht wat meer informatie over onze instelling en de studierichtingen die wij bieden. Dit boekje brengt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten. De bestaande opleidingen werden met ingang van het academiejaar omgevormd naar de bachelor- en masterstructuur. Vanaf werden de masteropleidingen gestart die aansluiten op de academische bacheloropleidingen. Binnen de associatie wordt de samenwerking bevorderd met de Plantijnhogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool. Studeren aan de universiteit is het begin van een nieuwe periode in je leven. Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit van je keuze en dat je je nadien goed voelt met je behaalde diploma. Daarom stelt de Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van de opleiding op topniveau te houden. Onze opleidingen worden regelmatig bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar één van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het aangenaam is om aan de Universiteit Antwerpen te studeren. Zowel onze medewerkers als studenten zullen je er graag over vertellen en kijken alvast uit naar de kennismaking! Universiteit Antwerpen Prof. dr. Alain Verschoren Rector

6 6 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? Studentgerichtheid De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent onder andere dat je zoveel mogelijk college volgt in kleine groepen, hetgeen een vlotte interactie mogelijk maakt. De kleine afstand tussen studenten en het docentencorps zorgt ervoor dat je bij je profs terecht kan met allerlei vragen en problemen. De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard; dit biedt ook nieuwe kansen voor een interactief onderwijssysteem. Studenten worden bovendien ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Tenslotte is de Universiteit Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning, waarbij wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten. Innoverende academische opleidingen De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, waarbij de opleidingen zowel oog hebben voor theorie als voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek, dat ook interna tionale faam geniet. De ivoren academische toren werd reeds lang geleden gesloopt: academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet zozeer het memoriseren van feitenkennis centraal: je verwerft relevante kennis en vaardigheden die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De BaMa-structuur werd ook gezien als een kans tot vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen werden ingevoerd, keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen verruimd. Infrastructuur Voor haar onderwijs beschikt de Universiteit Antwerpen over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. De laatste jaren werd ook grootschalig geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten op te vangen en hen een aangename leeromgeving te bieden.

7 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 7 De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten, verspreid over vier campussen en zeven faculteiten. De campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken liggen aan de stadsrand, in een groene omgeving. De campussen Middelheim en Groenenborger grenzen aan het openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim en het Nachtegalenpark. Studeer je op campus Drie Eiken dan kan je volop genieten van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde 16de-eeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen. Vorming De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen aanbieden, maar ook een brede vorming. Jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit in haar curricula, en bij personeel en studenten. Antwerpen Tenslotte kies je voor de stad Antwerpen. Studeren is meer dan met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad. Antwerpen is, naast een universiteitsstad, een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kortom: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken. Speciaal voor de lancering van de nieuwe huisstijl van de Universiteit Antwerpen, schreef Pieter Embrechts een lied U Aan het woord. In deze brochure vertellen wij graag over onze universiteit, daarna is het woord aan A!

8 8 Over Sociaal-economische wetenschappen Veel maatschappelijke thema s en problemen zijn niet in vakjes onder te brengen Zo is werkloosheid bijvoorbeeld niet alleen een economisch probleem (met invloed op de begroting). Je kunt dit probleem ook vanuit een sociologische invalshoek bekijken (misschien blijkt werkloosheid samen te hangen met opleidingsniveau of leeftijd) of in een juridische context (de voorwaarden voor stempelgeld worden in wetten vastgelegd). Op dezelfde manier zou je beleidsdomeinen als onderwijs, immigratie, gezondheid en welzijn vanuit verschillende disciplines kunnen bestuderen. Sociaal-economische wetenschappen is een studie op het grensgebied van Sociologie en Economie. Deze veelzijdige opleiding is uniek in Vlaanderen. Je verwerft de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op beleidsniveau adviezen te geven of beslissingen te nemen. Door je wetenschappelijke achtergrond en je multidisciplinaire kennis hou je rekening met uiteenlopende aspecten van problemen, en kan je zowel met economisten en juristen als met sociologen en beleidsmakers samenwerken. De verschillende invalshoeken worden niet alleen parallel aangeboden, maar je krijgt ook inzicht in de verwevenheid van deze disciplines en in het spanningsveld tussen economische belangen en maatschappelijke doelstellingen. Het bachelorprogramma Sociaal-economische wetenschappen bestaat uit een vaste kern aan opleidingsonderdelen Elke student krijgt een brede basisvorming. Naast economie, recht en menswetenschappen, staan een aantal talen (Frans, Engels, Duits of Spaans) en kwantitatieve vakken (met een stevig pakket wiskunde en statistiek) op het programma. Verder verzamel je de nodige kennis en kunde om onderzoek te leren opzetten, uitvoeren en evalueren, en om onderzoeksresultaten van collega s kritisch te analyseren. Er is veel ruimte voor persoonlijke invulling Je kan - zolang je uit de verschillende opleidingsonderdelen voldoende vakken opneemt - je eigen studieprogramma samenstellen. Je krijgt de kans om je in één discipline meer te verdiepen door voor een bepaald zwaartepunt te kiezen vanaf het tweede bachelorjaar. Een zwaartepunt Economische en Sociale Wetenschappen ligt voor de hand. Verder is er een rechtstreekse overgang naar verschillende andere masteropleidingen mogelijk door een gerichte keuze van zwaartepunt. Ook in de bachelorproef in het tweede en derde jaar kan je je eigen accenten leggen.

9 Over Sociaal-economische wetenschappen 9 Sociaal-economische wetenschappen is een studie op het grensgebied van Sociologie en Economie.

10 10 Studieopbouw BaMa-structuur De opleidingsprogramma s van de universiteiten werden vanaf academiejaar omgevormd tot een drie jaar durende academische bacheloropleiding en een één- of meerjarige Master. De masteropleiding Sociaaleconomische wetenschappen is een éénjarige masteropleiding (60 sp). Met een academisch bachelordiploma in handen heb je optimale kansen om een master aan te vangen.

11 Studieopbouw 11 Studieopbouw bacheloropleiding In de loop van de drie bachelorjaren kan je je algemene intellectuele vorming verbreden, en krijg je een stevige theoretische basis in verschillende sociaalwetenschappelijke vakgebieden enerzijds, en in bedrijfskunde en economie anderzijds. Je leert de noodzakelijke vaardigheden aan om onderzoek op te zetten, uit te voeren en te evalueren, en je leert op systematische wijze nadenken over uiteenlopende problemen die in de verschillende vakgebieden worden behandeld. In het eerste jaar staat een eerste kennismaking met het domein van de sociale wetenschappen en met economie op het programma. Zo ontdek je welke vakgebieden je het meest interesseren, en kan je in het tweede en derde jaar zelf een pakket van vakken samenstellen, toegespitst op meer specifieke onderwerpen. Studieopbouw masteropleiding Het diploma Bachelor Sociaal-economische wetenschappen geeft toegang tot de masteropleiding, waarin je je kennis verder kan uitdiepen. Het programma leidt tot het diploma Master in de Sociaal-economische wetenschappen. Verder studeren na je universitair diploma Verder studeren na je universitair diploma De verdere studie- en specialisatiemogelijkheden zijn: Specifieke lerarenopleiding Master na masteropleiding Doctoraatsopleiding Postacademische vorming

12 12 Sociaal-economische wetenschappen, iets voor jou? Sociaal-economische wetenschappen kies je vanuit een grote belangstelling voor economie, mens en maatschappij Je wil ontdekken hoe de samenleving economisch en juridisch geordend is, op welke mechanismen deze ordening gebaseerd is, en welke belangengroepen welke rol spelen. Economische of juridische voorkennis is niet vereist. Voor wiskunde wordt voortgebouwd op de kennis die je bezit als je afstudeert van het Algemeen Secundair Onderwijs van 4 uur wiskunde. Vanaf juli kunnen de ingeschreven studenten gebruik maken van een volledig uitgewerkt zelfstudiepakket voor de opfrissing van wiskunde, beschikbaar op het elektronisch leerplatform van de Universiteit Antwerpen. Voor Engels en Frans wordt eveneens uitgegaan van het eindniveau van het Algemeen Secundair Onderwijs. Verder kunnen een sterk redeneervermogen, een goed geheugen, en de capaciteit om verbanden te leggen je slaagkansen verhogen. Gezien het gewicht van vakken als statistiek en onderzoeksmethoden doorheen de hele opleiding, zijn logisch inzicht en analytisch denken belangrijke vaardigheden. Je wordt verwacht zelfstandig te kunnen werken Je moet zelf de leerstof het hele semester of jaar bijhouden, op tijd je vragen formuleren, papers schrijven, enz. Om de groepsopdrachten tot een goed einde te brengen, moet je in staat zijn om op een constructieve manier met je jaargenoten samen te werken. Zoals voor elke universitaire studie, zijn ook voor Sociaal-economische wetenschappen een goed doorzettingsvermogen en een positieve werkhouding vereist.

13 Hoe begin je eraan? 13 Welk diploma heb je nodig? Om te worden toegelaten tot de bachelorstudie Sociaal-economische wetenschappen, moet je in principe een diploma van het secundair onderwijs bezitten. Mensen zonder diploma secundair onderwijs kunnen ook op basis van elders verworven competenties (EVC) (vb. werkervaring) worden toegelaten tot een universitaire studie. Buitenlandse studenten moeten beschikken over een equivalent getuigschrift of over een diploma dat hen in eigen land toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie in het secundair onderwijs aan een niet- Nederlandstalige school les volgde, neemt deel aan de Universiteit Antwerpen-taaltest: een gestandaardiseerde test die je schriftelijke en mondelinge taalbeheersing van het Nederlands nagaat. Als je vragen hebt in verband met de toelatingsvoorwaarden, neem je best contact op met de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. Introductieweek Tijdens de eerste week van het academiejaar worden de vakken van het eerste bachelorjaar uitvoerig ingeleid. Je krijgt een overzicht van de inhoud van elk vak, de verwachtingen van de docent, de examenvorm, en de begeleidingsmogelijkheden.

14 14 Bachelor Sociaal-economische wetenschappen: studieprogramma Het academiejaar bestaat uit twee semesters (van september tot januari en van februari tot juli). De lessen van bepaalde vakken worden soms in één semester gegroepeerd, zodat elk semester een eigen lessenrooster heeft. De laatste kolom met de studiepunten geeft een idee van de belasting die het vak binnen de totale opleiding vertegenwoordigt. De studiepunten geven een indicatie van de geschatte studielast per vak per week. In het berekenen van het totale examenresultaat wordt hiermee rekening gehouden. Een vak met een groot aantal studiepunten heeft een groter gewicht op de deliberatie. De hierna volgende tabellen beschrijven het keuzemenu voor de studenten Sociaal-economische wetenschappen. Bij elk vak staat vermeld uit welke opleiding het afkomstig is. Als eerstejaarsstudent kies je uit elk studiedomein minstens één vak en dien je een keuzepakket samen te stellen van in totaal 60 studiepunten. Toelichting bij de codes in de voorlaatste kolom: BK Bedrijfskunde CW Communicatiewetenschappen EB Economisch beleid FILOS Wijsbegeerte HIR Handelsingenieur HIB Handelsingenieur in de beleidsinformatica GESCH Geschiedenis PSW Politieke en sociale wetenschappen PW Politieke wetenschappen RECH Rechten TEW Toegepaste economische wetenschappen TL Taal- en letterkunde SW Sociologie

15 Bachelor eerste jaar: studieprogramma 15 Bachelor eerste jaar * opleiding jaar sp Kies per studiedomein één of twee vakken (1 x 6 studiepunten of 2 x 3 studiepunten): Sociologische analyse Sociologie en rechtssociologie RECH, 1 6 Inleiding tot de sociologie PSW, 1 6 Samenleving, feiten en problemen (verplicht) PSW, 1 6 Economische analyse Inleiding tot de algemene economie TEW, 1 6 Inleiding tot de algemene economie PSW, 1 6 Economie RECH, 1 6 Geschiedenis Hedendaagse economische en politieke geschiedenis TEW, 3 6 Geschiedenis van België RECH, 1 6 Sociale en politieke geschiedenis PSW, 1 6 Recht Inleiding tot het recht TEW, 1 6 Inleiding tot het recht en de publieke instellingen PSW, 1 6 Bronnen en beginselen van het recht RECH, 1 6 Kwantitatief redeneren (Wiskunde is verplicht; kies 6 sp Statistiek) Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen TEW, 1 6 Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen I TEW, Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen II TEW, 1 3 Statistiek 1 PSW, 1 6

16 16 Bachelor eerste jaar: studieprogramma Bedrijfskunde Accountancy TEW, 1 BK 6 Informatiesystemen TEW, 1 HIB 3 Management en organisatie TEW, 1 BK 6 Inleiding tot de financiële markten 1 TEW, 1 BK 3 Inleiding tot de financiële markten 2 TEW, 1 BK 3 Filosofie en ethiek Inleiding tot de filosofie PSW, 1 6 Filosofie en wijsgerige antropologie RECH, 1 6 Vreemde taal (je moet op het einde van de BA voor minimum 2 talen niveau 2 behaald hebben) Zakelijk en economisch Engels 1 TEW, 1 3 Zakelijk en economisch Frans 1 TEW, 1 3 Zakelijk en economisch Duits 1 TEW, 1 3 Zakelijk en economisch Spaans 1 TEW, 1 3 * Onder voorbehoud van wijzigingen

17 Bachelor eerste jaar: studieprogramma 17 Na het mooi gespreide programma van het eerste jaar krijg je meer greep op de invulling van je rooster in het tweede en derde jaar. Je kiest zelf voor concentratie of spreiding en vult een zwaartepunt in. Toch is de keuzevrijheid niet onbeperkt omdat je ervoor moet zorgen dat je na drie jaar voldoende studiepunten hebt vergaard uit elk studiedomein. Volgende tabel geeft een overzicht. Studiedomein Te verzamelen studiepunten Totaal Eerste jaar Tweede en derde jaar Sociologische analyse Economische analyse Psychologie en antropologie Geschiedenis Recht Filosofie en ethiek Levensbeschouwelijke vraagstukken 3 3 Kwantitatief redeneren Bedrijfskunde Vreemde taal Keuzevakken Zwaartepunt Integratie Totaal

18 18 Bachelor tweede jaar: studieprogramma Bachelor tweede jaar * opleiding jaar sp Per jaar dienen studenten een keuzepakket samen te stellen ter waarde van 60 studiepunten. Na jaar twee en drie moeten de vereiste studiepunten binnen elk domein gerealiseerd worden. 12 Bekijk ook de tabel van het eerste jaar, in beperkte mate kan je ook in het tweede jaar nog kiezen voor vakken die in de eerste jaar gedoceerd worden (maximaal 3) Sociologische analyse Sociologische auteurs (verplicht) PSW, 2 SW 6 Samenleving, feiten en problemen (verplicht) PSW, 1 SW 6 Sociologie van de sociale ruimte PSW, 3 SW 6 Cultuur- en mediatheorie PSW, 2 CW 6 Cultuursociologie PSW, 3 SW 6 Inleiding tot de communicatiewetenschap PSW, 1 6 Inleiding tot de politicologie PSW, 1 6 Sociology of organizations PSW, 2 CW /SW 6 Social demography PSW, 3 SW 6 Economische analyse Micro-economie (verplicht) TEW, 2 6 Macro-economie (verplicht) TEW, 2 6 Europese en internationale omgeving TEW, 1 BK 6 Recht Onderneming en recht TEW, 2 BK 6 Sociaal recht RECH, 3 6 Recht van de Europese Unie RECH, 2 6 Kwantitatief redeneren Statistiek II PSW, 3 6

19 Bachelor tweede jaar: studieprogramma 19 Bedrijfskunde Financiële rapportering en analyse TEW, 2 BK 6 Marketingbeleid TEW, 2 BK 6 HRM en arbeidsrecht TEW, 2 BK 6 Financieel management TEW, 3 BK 6 Management accounting en controle TEW, 3 BK 3 Logistiek en transport of BA 1 vak studiedomein bedrijfskunde TEW, 3 BK 3 Vreemde taal Zakelijk en economisch Engels 2 TEW, 2 3 Zakelijk en economisch Frans 2 TEW, 2 3 Zakelijk en economisch Spaans 2 TEW, 2 3 Zakelijk en economisch Duits 2 TEW, 2 3 BA 1 vak studiedomein vreemde talen Zwaartepunt. Het zwaartepunt is bedoeld om de opleiding te verdiepen. Er zijn 4 zwaartepunten: Bedrijfskunde (studiedomein bedrijfskunde) Economische analyse (studiedomein economische analyse) Sociologische analyse (studiedomein sociologische analyse) Sociaal-economische analyse Integratie Bachelorproef deel 1: Seminarie Economisch beleid TEW, 2 EB 6 Vrije keuze Beleidsinformatica TEW, 3 BK 6 Structuur en werking van de pers en de audiovisuele media PSW, 1 CW 6 Media, rhetoric and democracy PSW, 2 CW 6 Actuele problemen van de Belgische politiek PSW, 1 PW 6

20 20 Bachelor tweede jaar: studieprogramma Debating development PSW 3 Cultuurfilosofie PSW, 3 PW/SW 6 Sociale en politieke filosofie FILOS I 6 Beslissingsondersteunende methoden TEW, 2 BK 6 Optimalisering voor economisten TEW, 2 EB 6 Acerta Leerstoel Social Profit RE, MA 3 Psychologie en Antropologie Antropologie LW 6 Antropologie PSW 6 Algemene en sociale psychologie PSW 6 * Onder voorbehoud van wijzigingen

21 Bachelor tweede jaar: studieprogramma 21

22 22 Bachelor derde jaar: studieprogramma Bachelor derde jaar * Per jaar dienen studenten een keuzepakket samen te stellen ter waarde van 60 studiepunten. Bekijk ook de tabel van het eerste en tweede jaar, in beperkte mate kan je ook in het derde jaar nog kiezen voor vakken die in jaar 1 (maximaal 3) of in jaar 2 gedoceerd worden. opleiding jaar sp Na jaar 3 moeten de vereiste studiepunten binnen elk domein gerealiseerd worden. Sociologische analyse Arbeidssociologie PSW, 3 SW 6 Bestuurskunde PSW, 2 PW 6 Comparative politics PSW, 2 PW 6 Inleiding tot de Internationale betrekkingen PSW, 2 PW 6 Ba 2 vak uit het studiedomein sociologische analyse Economische analyse Markt en strategie TEW, 2 EB 6 Micro-economic policy analysis TEW, 3 EB 6 Publieke economie en publieke financiën TEW, 3 EB 6 Internationale economie en Europese integratie TEW, 3 HI 6 Geschiedenis van het economisch denken TEW, 3 BK 6 Economic of global policy issues TEW, 3 EB 6 Ba 2 vak uit het studiedomein economische analyse Kwantitatief redeneren Inleiding tot de econometrie (met oefeningen) TEW, 3 EB 6 Ba 2 vak uit het studiedomein kwantitatief redeneren

23 Bachelor derde jaar: studieprogramma 23 Bedrijfskunde Productiemanagement TEW, 3 BK 3 Ba 2 vak of Ba 1 vak uit het studiedomein bedrijfskunde Vreemde taal Ba 2 vak uit het studiedomein vreemde talen Integratie Bachelorproef deel II: Seminarie topics van Sociaal-economisch beleid PSW, 3 SW 6 Sociaal-economische analyse 6 Verbredende studiedomeinen Levensbeschouwing UA 3 Zwaartepunt: verderzetting keuze Ba 2 Vrije keuze Theorie van de visuele communicatie PSW, 2 CW 6 Zakelijk en economisch Engels 3 TEW, 3 3 Zakelijk en economisch Frans 3 TEW, 3 3 Zakelijk en economisch Spaans 3 TEW, 3 3 Zakelijk en economisch Duits 3 TEW, 3 3 Sport economics TEW, 3 BK 6 Ba 2 vak uit de opleiding SEW PSW, 1 CW 6 * Onder voorbehoud van wijzigingen

24 24 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar In deze brochure laten we je kennis maken met de inhoud van de opleidingsonderdelen van de eerste bachelor. Op de website vind je meer uitgebreide informatie terug over de begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Bachelor eerste jaar SOCIOLOGISCHE ANALYSE Sociologie en rechtssociologie Het onderdeel sociologie als een wetenschap van de samenleving houdt in dat de sociologische concepten en denkrichtingen worden toegelicht. Het geheel van deze inzichten wordt toegepast op het recht. Daarbij komen de vragen naar het waarom van het bestaan van het recht (waarom is het zoals het is en waarom verandert het) en de invloed van het recht op de maatschappelijke structuren en op het gedrag, aan bod. Vertrekkende vanuit bepaalde maatschappelijke situaties wordt enerzijds bekeken welke rol zij spelen voor de totstandkoming van het recht en anderzijds bekeken hoe het recht als middel van sociale controle uitwerking heeft in (bepaalde aspecten van) de samenleving. De cursus wordt zo opgebouwd dat gestart wordt met de sociologie (met elementen van rechtssociologie) en de bestudering van de eigenheid van de sociologie: haar onderzoeksvoorwerp (de samenleving), haar activiteit, de diverse wetenschappelijke perspectieven ( paradigma s ) en haar methode. Daarnaast gaat de cursus in op de rechtssociologie als een bijzondere discipline, eerst algemeen (wat is rechtssociologie?), later aan de hand van de voor het recht relevante problemen en instituties. De kern van de rechtssociologie als empirische wetenschap is de analyse van de sociale genese van het recht aan de ene kant en de sociale werking van het recht aan de andere kant. Inleiding tot de Sociologie De cursus wil de student een eerste, grondige kennismaking geven met de sociologie, d.i. de wetenschap die het menselijk handelen in sociaal verband tracht te beschrijven en verklaren. Die kennismaking gebeurt in drie stappen.

25 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 25 Om te beginnen wordt het specifieke van de sociologische benaderingswijze duidelijk gemaakt door haar af te bakenen van de andere menswetenschappen en van meer speculatieve benaderingen van het menselijk handelen. Vervolgens wordt het sociologische basisinstrumentarium (vakbegrippen en analytische denkkaders) systematisch ontvouwd en overvloedig geïllustreerd. Tenslotte worden enkele belangrijke sociale problemen en sociologische deelgebieden verkend. Samenleving, feiten en problemen Deze cursus behandelt enkele actuele problemen van de welvaartsstaat: groei en crisis van de welvaartsstaat; welvaart, groei, inflatie, werkgelegenheid; bevolking en beroepsbevolking; de sociale organisatie van de welvaartsstaat; de overheid als centrale herverdeler; verdeling van de geldinkomens; de verdeling van de sociale goederen en diensten; de politieke democratie. ECONOMISCHE ANALYSE Inleiding tot de algemene economie Na een omschrijving van het economisch probleem en de methode van de economische wetenschap komen micro-economische onderwerpen aan bod: het marktmechanisme; het overheidsingrijpen in de markt; de studie van consumptiebeslissingen; het beschrijven van productieprocessen doormiddel van productie- en kostenfuncties; het gedrag van de producent onder alternatieve marktvormen. Verder volgen onderwerpen uit de macro-economie: macro-economische grootheden; economische groei en macro-economisch evenwicht; werkloosheid en inflatie; monetaire en budgettaire politiek. Het laatste deel is specifiek gewijd aan de internationale dimensie van de economie: internationale handel, betalingsbalans, wisselkoers en monetaire unie. Inleiding tot de Algemene Economie Het betreft een algemene inleiding tot de economie. De cursus bestaat uit 2 delen. Het eerste deel behandelt micro-economische thema s: het gedrag van de consument en de vraag naar goederen en diensten het gedrag van de ondernemer, productie, kosten en aanbod prijsvorming in de markt (competitie en monopolie) rol van de overheid

26 26 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar

27 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 27 Het tweede deel behandelt macro-economische thema s: nationale rekeningen en de economische kringloop goederen- en dienstenmarkt, geldmarkt en arbeidsmarkt rol van de overheid in het sturen van de economie internationale handel De cursus maakt gebruik van grafische en eenvoudige wiskundige modellen. De theorie wordt met behulp van toepassingen en oefeningen verdiept. Economie De cursus omvat vier delen: 1. Micro-economie: gedrag van gezinnen (consumptie, arbeidsaanbod, sparen); gedrag van ondernemingen (types ondernemingen en doelstellingen, technologie & kosten, aanbodgedrag, vraag naar productiefactoren); prijsvorming in de markt (competitie, monopolie, imperfecte competitie). 2. Studie van de rol van de overheid: functies, welvaartseconomie, belastingen & uitgaven. 3. Macro-economie: nationale rekeningen, bestedingen en economische activiteit, geldleer, budgettair & monetair beleid en economische groei. 4. Internationale economie: handel, economische integratie en ontwikkelingseconomie. GESCHIEDENIS Sociale en politieke geschiedenis De cursus biedt inzicht in de kenmerken van de hedendaagse Westerse samenleving via de studie van de sociale en politieke ontwikkelingen in het verleden. Hoewel de lange negentiende en de twintigste eeuw een centrale plaats krijgen, wordt teruggegrepen naar de kenmerken van de samenleving tijdens het Ancien Regime om de studenten een breder en ruimer historisch perspectief te bieden. Er is ook bewust aandacht voor de levensbeschouwelijke, de economische en de institutionele aspecten van de samenleving die de sociale en politieke veranderingsprocessen mee stuurden. Bijzondere aandacht is er voor demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei, migraties, huwelijks- en gezinspatronen), sociale gelaagdheid en mobiliteit, sociale en politieke ongelijkheid, diversiteit in samenlevingsvormen en staatsstructuren, processen van groepsvorming, identiteit en bewustwording van sociale en politieke bewegingen en de relatie van de Westerse wereld tot andere beschavingen en culturen.

28 28 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar In het hart van het verhaal staat het individu met zijn historisch gegroeide mensenrechten. Niet in de eerste plaats dit individu, maar de wijze waarop verschillende individuen met elkaar samenleven, vormt de kern van de cursus. Geschiedenis van België Het eerste deel, gedoceerd in het 1ste semester, behandelt de geschiedenis van de Lage Landen tot aan de Franse Revolutie. Voor de Middeleeuwen ligt de klemtoon op het graafschap Vlaanderen, nadien op de (Zuidelijke) Nederlanden. Het gaat daarbij om de evolutie van de buitenlandse en de binnenlandse politiek, met klemtoon op dit laatste. Meer concreet geschiedt de analyse vanuit de noties staatsvorming en bestuur. Daarbij wordt gepeild naar de oorsprong en de ontwikkeling van de constitutionele machtsverdeling (thans het grondwettelijke recht), van het administratief recht, het publieke strafrecht en het publieke procesrecht, als fundamenten van een zich ontwikkelende staatsstructuur, en ontstaan vanuit privaatrechtelijke concepten. Een rode draad door dat alles is de langzaam toenemende actieradius van de binnenlandse politiek. Tegelijk worden ook de rechtsbronnen van uit Ancien Régime bestudeerd, als instrument van het publiek recht: gewoonterecht, wetgeving, rechtspraak, rechtsleer (waaronder het Romeins recht en het canoniek recht). Het tweede deel (2de semester) spitst zich toe op de politieke geschiedenis van het huidige België, vanaf de annexatie door Frankrijk in De invalshoek blijft institutioneel, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en voor de geschiedenis van de politieke partijen en hun programma. De institutionele evolutie hangt nauw samen met de steeds toenemende expansie van het domein van de binnenlandse politiek. Wat dat laatste betreft ligt de klemtoon op de ontwikkeling van het Belgische socio-economische model, op de levensbeschouwelijke evolutie en op de problematische Belgische communautaire verhoudingen met de daaruit voortvloeiende staatshervormingen. De analyse van de rechtsbronnen in deel 1 (Ancien Régime, zie hoger) wordt niet gecontinueerd in deel 2, daar ze voor de hedendaagse periode in andere cursussen wordt behandeld.

29 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 29 Hedendaagse economische en politieke geschiedenis Beoogd wordt de studenten vertrouwd te maken met de hedendaagse en eigentijdse wereldgeschiedenis (overwegend 20ste eeuw). Dit gebeurt door de algemene lijnen van de historische evolutie tijdens die periode te belichten én ook door in capita selecta specifieke fenomenen en tendensen diepgaand te behandelen. Het accent wordt gelegd op de politieke en sociaal-economische evolutie van de regio s Europa, de Verenigde Staten en Oost- en Zuid- Oost-Azië. De cursus wil inzicht verschaffen zowel in de evolutie zelf als in de samenhang tussen de politieke en institutionele ontwikkeling enerzijds en de ruimere maatschappelijke, sociaal-economische veranderingen anderzijds. het gaat m.a.w. om inzicht in de diachronische en de synchronische verbanden. In een eerste hoofdstuk dat de studenten door middel van zelfstudie moeten aanvullen, verwerven zij inzicht in de politieke en sociaal-economische situatie in de wereld aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens zullen een aantal thema s aan bod komen, zoals o.m. de economische problematiek na de Eerste Wereldoorlog, de crisis van de jaren 1930 en de toenmalige politieke situatie, de politieke en sociaal-economische impact van de Tweede Wereldoorlog, het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Pax Americana na de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de Europese integratie, de golden sixties en de crisis vanaf de jaren 1970, de sterke opkomst van de Aziatische economieën in de jaren 1970 en 1980, de problematiek van de Derde Wereldlanden, de turbulente politieke evolutie in Centraal- en Oost-Europa tijdens de laatste decennia van de 20ste eeuw, de toenemende vervlechting van de nationale economieën en het fenomeen van en het debat over de zogenaamde globalisering. RECHT Inleiding tot het recht Enkele basisbegrippen van het recht en van de rechtsorde, het publiek recht en de bronnen van het recht, de gerechtelijke orde (en het verloop van een gerechtelijke procedure), het personen- en familierecht. Een inleiding tot het bewijsrecht; het goederen- en zakenrecht (en de zakelijke zekerheden); de verbintenissen en contracten; enkele bijzondere overeenkomsten; de onrechtmatige daad en de foutaansprakelijkheid. Enkele begrippen uit het handelsrecht: handelstussenpersonen, distributiecontracten en waardepapieren.

30 30 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar Inleiding tot het recht en de publieke instellingen De cursus biedt in het eerste deel een kennismaking met het objectieve recht. Hij geeft een omschrijving van het recht als systeem en gaat vervolgens in op de verschillende bronnen van het recht: de wet, de rechtspraak, de rechtsleer, de gewoonte, de algemene rechtsbeginselen en de billijkheid. Specifieke aandacht gaat daarbij naar regels die de verhouding van de overheid met individuele personen beheersen: beginselen van behoorlijke regelgeving, van behoorlijk bestuur en van behoorlijke rechtsbedeling, en grondrechten. Eveneens wordt de mens als rechtssubject besproken, met aandacht voor de verschillende soorten subjectieve rechten. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de wilsautonomie en contractvrijheid. De wisselwerking tussen samenleving en recht wordt besproken aan de hand van een topic uit het privaatrecht. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste principes die de Belgische staatsinrichting beheersen, van de publieke instellingen op nationaal en internationaal niveau en van de manier waarop politieke machtsverhoudingen hierin functioneren. De federale instellingen, de instellingen van de gemeenschappen en gewesten, de Europese Unie en de Verenigde Naties worden belicht. Bronnen en beginselen van het recht Deze cursus beoogt een inzicht te geven in het rechtssysteem. Het recht wordt geacht gericht te zijn op het tot stand brengen van een rechtszekere en rechtvaardige ordening van het samenleven van mensen, door het opleggen van regels, het toepassen en handhaven ervan. In de cursus wordt het benaderd vanuit een dubbele invalshoek: als een systeem van objectief recht en als een geheel van subjectieve rechten en verplichtingen.

31 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 31 De verschillende bronnen van het recht - wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, gewoonte, billijkheid en algemene rechtsbeginselen - worden onderzocht. De actoren van het rechtssysteem worden in kaart gebracht. De basisbeginselen van de verschillende rechtstakken worden besproken. De student wordt vertrouwd gemaakt met de bouwstenen van het rechtssysteem en maakt aldus ook kennis met de basisbegrippen van de juridische taal. KWANTITATIEF REDENEREN Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen Na een korte algemene inleiding besteden we voornamelijk aandacht aan drie grote onderwerpen: de analyse, integraalrekening en reeksen. Voor elk onderdeel herhalen we eerst de belangrijkste topics van de basisleerstof uit het S.O., waarna we deze thema s uitdiepen en verbreden, en toepassen op economische en bedrijfseconomische situaties. Het hoofdstuk Analyse behandelt zowel functies van één als meerdere veranderlijken, in het licht van onderzoek van extremen (een vrij belangrijk onderwerp in een faculteit toegepaste economische wetenschappen). Bij het hoofdstuk Integraalrekening besteden we aandacht aan enkelvoudige en meervoudige integralen, en aan onbepaalde en bepaalde integralen. In het hoofdstuk Reeksen tenslotte, staan we stil bij Taylorreeksen en machtreeksen. Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 De cursus start met een algemene inleiding over o.a. de zin van de statistiek, paradigma van de statistiek, het verzamelen en meten van data, meetschalen, soorten steekproeven en steekproeffouten. Ook het belang van kansrekenen voor de statistische besluitvorming wordt belicht. Om gegevens samen te vatten, behandelen we in de beschrijvende statistiek de belangrijkste grafische en numerieke voorstellingen en de keuze van de meest correcte voorstelling. Na een kort overzicht van de kanstheorie volgt een studie van toevallige variabelen, met de belangrijkste discrete en continue verdelingen als voorbeelden. Tenslotte wordt de centrale limietstelling geïntroduceerd en wordt het gebruik van simulatie als probleemoplossende techniek geïllustreerd. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van (bedrijfs) economische toepassingen.

32 32 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2 Als inleiding tot de verklarende of inferentiële statistiek wordt het begrip schatter uitgelegd. De klemtoon ligt hierbij op de steekproefproportie, het steekproefgemiddelde en de steekproefvariantie. Voor elk van deze schatters wordt de steekproefverdeling afgeleid. Het belang van de centrale limietstelling wordt hierbij beklemtoond. De onderwerpen die hierna aan bod komen zijn het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen en het toetsen van hypothesen. Na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van (bedrijfs)economische toepassingen. Statistiek I Vooreerst wordt de statistiek gesitueerd binnen het terrein van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Daarna wordt nader ingegaan op de twee grote deelgebieden van de statistische analyse: descriptieve en verklarende statistiek. De descriptieve statistiek begint met de analyse van een variabele. Vervolgens worden relaties gelegd tussen twee en meer variabelen. Het gedeelte verklarende statistiek vangt aan met een introductie in de kansrekening en de theoretische verdelingen. De cursus wordt afgesloten met het maken van schattingen en het toetsen van hypothesen op basis van steekproefgegevens. BEDRIJFSKUNDE Management en organisatie De leerstof zit vervat in 3 delen die telkens bestaan uit diverse subdelen of hoofdstukken. Deel I kan beschouwd worden als een algemeen duidend en positionerend deel. Hoofdstuk 1 omschrijft of duidt het begrip organisatie en hoofdstuk 2 doet hetzelfde met het begrip management. Hoofdstuk 2 verduidelijkt eveneens het vakgebied management én positioneert het t.o.v. andere vakgebieden. Tenslotte behandelt hoofdstuk 3 de voornaamste managementperspectieven. Deel II behandelt de kern van het managementgebeuren of de zogenaamde managementcyclus. Deze cyclus bestaat traditioneel uit 4 functies: plannen, organiseren, leiding geven en controleren. Elk van deze functies komt

33 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 33 uitvoerig aan bod in een afzonderlijk hoofdstuk (4, 5, 6 en 7). Telkens staan we stil bij de volgende centrale vragen: wat is/impliceert de desbetreffende functie? Welke concrete activiteiten kunnen we binnen deze functie onderscheiden? Wat zijn de typische kenmerken en aandachtspunten van deze activiteit? Welke technieken en instrumenten kunnen hierbij gebruikt worden? In deel III staan we stil bij de verschillende deel vakgebieden of managementdomeinen binnen het algemeen vakgebied management. Enerzijds behandelen we enkele specialistische of functionele managementdomeinen (vb. aankoopmanagement, marketingmanagement, HRM, communicatiemanagement,... Anderzijds behandelen we enkele generalistische managementdomeinen (vb. strategisch management, cultuurmanagement,...). Telkens staan we stil bij de volgende centrale vragen: wat is de centrale focus van het managementdomein in kwestie? Welke concrete activiteiten kunnen we onderscheiden (vertrekkend vanuit de managementcyclus deel II)? Welke specifieke technieken en instrumenten kunnen we hierbij gebruiken? De leerstof vormt het voorwerp van een begeleid zelfstudietraject gebaseerd op een handboek en een begeleiding en/of ondersteuning via de digitale leeromgeving (Blackboard) en facultatieve (!) werkcolleges. De studenten kunnen inzake de begeleiding en/of ondersteuning een aantal keuzes maken waardoor er gedeeltelijk een geïndividualiseerd leertraject ontstaat. Doorheen het begeleide zelfstudietraject worden er verplicht te realiseren opdrachten voorzien, 4 in totaal. De opdrachten hebben tot doel om de in het theoretisch luik aangereikte inzichten te leren gebruiken als analysebril om op een meer gesystematiseerde, gerichte en wetenschappelijke wijze te kijken naar de complexe werkelijkheid van organisaties en het management van deze organisaties. Via de digitale leeromgeving (Blackboard) wordt elke opdracht gespecificeerd én door de student gerealiseerd. De vorm van de opdrachten loopt parallel met het examen. Zo bestaan de opdrachten uit een mix van meerkeuzevragen en open vragen. In dat opzicht vormen ze naast een permanente evaluatie ook een goede voorbereiding op het examen. De opdrachten tellen onder de vorm van permanente evaluatie mee voor de uiteindelijke evaluatie van het vak. Ze bedragen 5 van de 20 punten. De behaalde score op 5 telt zowel mee voor de eerste als de tweede zittijd van een academiejaar. Het cijfer is uiteraard niet overdraagbaar indien de student het vak in een volgend academiejaar opnieuw moet afleggen.

34 34 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar Accountancy Deze cursus introduceert de student in het proces dat leidt tot de opstelling van een jaarrekening. D.w.z. dat hij een inleiding krijgt op de techniek van het dubbel boekhouden en het openen en afsluiten van de boekhouding. Daarna wordt de aandacht toegespitst op de enkelvoudige jaarrekening. Het juridisch kader dat hierbij gevolgd wordt, is de Belgische wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de industriële en handelsonderneming. De posten van de volledige jaarrekening zullen uitvoerig besproken worden, zodanig dat iedere student op zinvolle wijze de cijfergegevens achter iedere post kan interpreteren en weet via welk proces deze bedragen gegenereerd worden. Een door een onderneming gerapporteerd resultaat is immers geen exact objectief cijfer, maar een bedrag dat de uitkomst is van een reeks keuzes binnen een wettelijk kader. Informatiesystemen In het eerste deel van de cursus wordt de werking van de hardware besproken. Hierbij wordt ingegaan op de technologie gebruikt voor alle componenten van het moederbord (geheugen, processor, bus, poort,...) en van de randapparatuur (harde schijf, printer,...). Het tweede deel van de cursus behandelt de systeem- en toepassingssoftware. Hierbij wordt een inleiding gegeven op de werking van Windows en Linux besturingssystemen. Tevens wordt Excel meer gedetailleerd besproken als illustratie van toepassingssoftware. In het derde deel van de cursus worden computernetwerken behandeld. Vooral de hardware (modems, hubs, routers,...) en de software (protocollen) van moderne computernetwerken (Internet, ADSL, ISDN, draadloos,...) wordt uitgewerkt. Het vierde deel van de cursus behandelt het gegevensbeheer. In dit deel worden een aantal klassieke bestandsorganisaties besproken als inleiding op de behandeling van relationele databanken. Microsoft Access wordt gebruikt als illustratie van een eenvoudig databankpakket. Inleiding tot de financiële markten 1 In een deel 1 wordt de rol van de financiële markten en instellingen in het economische leven besproken. Vervolgens (deel 2) komt de studie van de financiële markten op korte termijn aan bod. Hierbij worden de volgende producten besproken: de schatkistcertificaten, de interbancaire leningen, de repurchase agreements en het commercial paper. In deel 3 komen de segmenten van de financiële markt op lange termijn aan bod. Obligatie- en aandelenmarkten nemen hier de voornaamste plaats in. Daarnaast komen ook certificaten van instellingen voor collectieve belegging, vastgoed-certificaten en ander lange

35 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 35 termijn producten aan bod. De cursus wordt afgerond met een eerste kennismaking met afgeleide producten zoals termijncontracten, futures en opties. Inleiding tot de financiële markten 2 Vooreerst worden de dagtelconventies in financiële markten besproken. Vervolgens komen de interestconventies (enkelvoudige rente, samengestelde rente en continue rente) aan bod. Het verband met de financiële producten die bestudeerd werden in Inleiding tot de Financiële Markten 1 wordt gelegd. Vervolgens worden concepten zoals netto contante waarde, intern rendement en annuiteiten uitgewerkt en toegepast. FILOSOFIE EN ETHIEK Inleiding tot de filosofie De cursus behandelt de volgende grondthema s uit de hedendaagse filosofie: de vraag naar het goede leven en de normfundering, de rechtvaardige maatschappij, identiteit en cultuur, handelend zelf (subject) en bewustzijn, het lichaam-geest probleem, aard en grenzen van de kennis, wetenschap en evolutie, wetenschap en technologie, religie en zingeving. Deze thema s worden uitgewerkt, binnen een historisch overzicht van de grote tijdvakken in de ontwikkeling van de filosofie. Filosofie en wijsgerige antropologie De cursus geeft in een inleidend hoofdstuk een algemeen overzicht van de antwoorden die in de westerse wijsbegeerte zijn gegeven op de drie grote vragen rond de zgn. metafysische triniteit: mens-, wereld- en godsbeeld. Vervolgens wordt dit algemene overzicht geconcretiseerd aan de hand van een grondige kennismaking met de grote wijsgerige stromingen (en auteurs) van het westerse denken. De cursus is dan ook zowel historisch als thematisch opgebouwd. Verspreid over de vier grote tijdvakken (oudheid, middeleeuwen, moderne tijd, hedendaagse tijd) wordt nagegaan hoe de westerse mens gepoogd heeft een antwoord te formuleren op de drie grote wijsgerige vragen en hoe die antwoorden zijn denken en handelen hebben gestuurd. Daarbij wordt een evenwicht nagestreefd tussen enerzijds een kennismaking met technisch-filosofische kwesties en anderzijds een inzicht in de brede cultuurfilosofische achtergrond van de westerse beschaving. Diverse wijsgerige probleemgebieden (vragen uit de epistemologie, kosmologie, theodicee,

36 36 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar ethiek, sociale en politieke filosofie...) komen aan bod. De klemtoon ligt echter op de wijsgerige antropologie als de studie van en de reflectie over de mens in de context van de hedendaagse cultuur. VAARDIGHEDEN EN VREEMDE TAAL Zakelijk en economisch Engels 1 Capita selecta uit Business Vocabulary in Use: Intermediate met als volgende thema s: Employment and Organizations Marketing Time Management Dealing with Stress Doing Business across Cultures Capita selecta uit de Engelse grammatica: Present, past and future tenses Continuous v. simple verb forms Relative pronouns The noun phrase Begrijpen van teksten uit de Engelstalige media in verband met bovengenoemde thema s; luisteroefeningen (o.a. interviews met bekende internationale business gurus, radio reportages over het leven op de werkvloer in een internetbedrijf); spreekoefeningen (vb. class discussions, eenvoudige presentaties en business simulations); schrijfoefeningen (zakelijke s; summary writing); persoonlijke lectuur van een aantal krantenartikels over economische en actuele thema s. Zakelijk en economisch Frans 1 De cursus omvat: een herhaling van de grammatica (vnl. morfologie); zakelijke en economische terminologie; (de belangrijkste component) zakelijke communicatie in het Frans: luisteroefeningen en leesvaardigheid, actieve gesprekssituaties en discussies, redigeren van teksten (zakenbrieven, s, teksten die een opinie uitdrukken en verdedigen).

37 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 37 Zakelijk en economisch Spaans 1 Grammatica: deze cursus legt de basis van de Spaanse grammatica, die wordt ingeoefend o.a. met computerondersteuning; Woordenschat: hoewel de nadruk valt op de algemene basiswoordenschat, wordt er ook een aanzet gegeven tot economisch taalgebruik aan de hand van enkele zakelijk georiënteerde thema s. De woordenschat wordt actief ingeoefend door middel van communicatieve en functionele oefeningen (met aandacht voor de vier basisvaardigheden); Land -en cultuurkunde: er worden een aantal relevante aspecten aangebracht van de Spaanse samenleving; een lectuuropdracht sluit hierbij aan. Zakelijk en economisch Duits 1 Actieve kennis van de algemene en specifieke Duitse basiswoordenschat (500 hoogstfrequente woorden in hun frequentste collocaties); Actieve kennis van de grammaticale bouwstenen van de Duitse hoofdzin. Met concentrische opbouw van woord naar woordgroep, van woordgroep naar zin, van zin naar tekst; Begrijpen van en (geleid) spreken over teksten uit kwaliteitsmedia i.v.m. algemene of Duitstalige sociaal-economische realiteit; Een vijftal zakelijke gespreksvormen.

38 38 Opleidingsonderdelen bachelor tweede en derde jaar BACHELOR TWEEDE EN DERDE JAAR Per jaar dienen studenten een keuzepakket samen te stellen, ter waarde van 60 studiepunten. Het vakkenaanbod vind je op de bladzijden 18 tot 21 van deze brochure. Bekijk ook de tabel van de bachelor eerste jaar, want in beperkte mate kan je ook in de bachelor tweede jaar nog kiezen voor vakken die in de bachelor eerste jaar gedoceerd worden (maximaal 3). Via de website -> Sociaal-economische wetenschappen kan je bij het overzicht van de opleidingsonderdelen de vakbeschrijvingen van de bachelor tweede en derde jaar terugvinden.

39 Opleidingsonderdelen bachelor tweede en derde jaar 39

40 40 De master Sociaal-economische wetenschappen

41 De master Sociaal-economische wetenschappen 41 Master In de masteropleiding Sociaal-economische wetenschappen staan thema s of probleemvelden centraal. Docenten met een verschillende achtergrond confronteren er hun inzichten over. Als student volg je deze oefeningen in multidisciplinair wetenschappelijk werk van nabij. Na een informatieve startweek, teken je een individueel leertraject uit en toon je in een meesterproef aan hoe verrijkend een veelzijdige kijk kan zijn wanneer je een specifiek maatschappelijk fenomeen bestudeert. Meer informatie vind je in de brochure Sociaal-economische wetenschappen - deel 2, masteropleidingen of op de website

42 42 Onderwijs en examens Onderwijs Voor de meeste vakken worden hoorcolleges georganiseerd. Je volgt in groep een uiteenzetting van de docent, al dan niet ondersteund door audio-visueel materiaal. Voor bepaalde vakken zijn er ook werkcolleges, waar de leerstof uit de hoorcolleges in kleinere groepen wordt uitgediept en ingeoefend. Als universiteitsstudent leer je zelfstandig, kritisch en probleemoplossend denken. Je bepaalt zelf je studietempo en bereidt tussentijdse evaluatiemomenten voor. Zo krijg je de nodige bagage en ontwikkel je de nodige creativiteit om een grote diversiteit aan problemen te behandelen. Dit heeft tot gevolg dat het bedrijfsleven voor de invulling van hogere functies de voorkeur geeft aan universitairen. De digitale leeromgeving Blackboard speelt in deze context een grote rol. Opdrachten worden via dit medium doorgegeven en interactief verwerkt en je kan docenten te allen tijde om feedback vragen. Het contact met professoren en assistenten is niet altijd even intens als met je leerkrachten in het secundair onderwijs, maar je wordt allerminst aan je lot overgelaten. Wanneer je zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken, zijn deze mensen zeker bereid een antwoord of oplossing te formuleren voor je vragen of problemen. Het uitgebreide gamma aan begeleidingsmogelijkheden wordt verderop in deze brochure besproken. Studiepunten De studieomvang van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. Een voltijds academiejaar telt voor 60 studiepunten. Deze norm werd overgenomen van het Europees ECTS-project (European Community Course Credit Transfer System). Deze studiepunten zijn een relatieve maatstaf voor de studieomvang van de opleidingsonderdelen in het jaarprogramma. De volledige bacheloropleiding Sociaal-economische wetenschappen omvat 180 studiepunten, de masteropleiding 60 studiepunten. Elk studiepunt komt overeen met een studietijd van 25 tot 30 uren. Hierin zijn zowel het bijwonen van de colleges of practica, de voorbereidingstijd en het studeren voor de examens vervat. De studietijd van een voltijds academiejaar varieert van 1500 tot 1800 uren studie. Het aantal studiepunten van een opleidingsonderdeel zegt dus veel meer over hoeveel tijd je er uiteindelijk aan zal besteden, dan enkel het aantal uren dat je les hebt. De normen zijn overal in Vlaanderen en in Europa gelijkaardig, dus gemakkelijk vergelijkbaar.

43 Onderwijs en examens 43 Semestersysteem - Examens Het academiejaar is opgedeeld in zes opeenvolgende periodes: het eerste semester, de semestervakantie, het tweede semester, de zomervakantie, de tweede examenzittijd en een les- en examenvrije periode. Wat het eerste semester betreft, leg je in januari examens af voor ongeveer de helft van het jaarprogramma, in juni voor de overige vakken van de eerste examenzittijd. Voor wie niet geslaagd is na de eerste examenzittijd, wordt in september de tweede examenzittijd ingericht. Door de flexibilisering in het hoger onderwijs bestaan er geen studiejaren meer. Wel worden nog modeltrajecten vastgesteld. Als je voor een voltijds modeltraject kiest, rond je een bacheloropleiding (180 sp) af in drie jaar tijd: 60 studiepunten per jaar. Wanneer je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel en dus minstens 10 op 20 behaalt, verwerf je een creditbewijs dat overeenkomt met het aantal studiepunten van dit opleidingsonderdeel. Indien je niet alle creditbewijzen voor je studieprogramma behaalt, kan je (soms) toch verder met je studie. De faculteit moet dan je programma - een geïndividualiseerd traject of GT - goedkeuren. Omdat de studieprogramma s volgens een logische volgorde werden ingebouwd, zijn er voorwaarden vastgelegd om welbepaalde vakken al te mogen volgen. Dit noemt men volgtijdelijkheid. Je slaagt voor een opleiding als je creditbewijzen haalt voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding. Dankzij de nieuwe bachelor- en masterstructuur en het flexibiliseringssysteem heb je als student meer keuzemogelijkheden gekregen om je studieprogramma in te vullen. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders over de samenstelling van je programma en over de aangeboden keuzemogelijkheden. Het is echter belangrijk voldoende vooruitgang te boeken in je studietraject en in een redelijke tijd je diploma te behalen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangbewaking en -begeleiding opgezet; de faculteit zal je studieprestaties volgen en kan je bindende voorwaarden opleggen wanneer je niet de helft van de studiepunten van het goedgekeurde studieprogramma van het academiejaar hebt behaald! Het volledige onderwijs- en examenreglement vind je terug op

44 44 Onderwijs en examens Ombudspersoon Tijdens de examens kan je met problemen (examenregeling, uitstel van examen, onderbreking of definitief stopzetten van examens, conflict met de docent) terecht bij de ombudspersoon van je opleiding. De ombudspersoon zorgt ervoor dat het examenreglement correct wordt opgevolgd en bemiddelt tussen studenten en docenten. De ombudspersoon is ook aanwezig bij de deliberatie en kan, op basis van verzachtende omstandigheden zoals ziekte of ongeval, je zaak bepleiten. Je kan steeds de gegevens van jouw ombudspersoon terugvinden op de website van de Universiteit Antwerpen: onder de rubriek huidig student, ombudspersoon. Internationaal De Universiteit Antwerpen neemt actief deel aan de Europese uitwisselingsprogramma s zoals ERASMUS. Elk jaar studeert een aanzienlijk grote groep studenten één semester aan een buitenlandse universiteit. In het kader van het ERASMUS-programma heeft de Universiteit Antwerpen samenwerkingsakkoorden gesloten met heel wat universiteiten in West- en Centraal Europa. Maar de Universiteit Antwerpen kijkt verder dan Europa. Op bilaterale basis (buiten het kader van ERASMUS) werden wereldwijd uitwisselingsprogramma s uitgewerkt. In het kader van Internationale Ontwikkelingssamenwerking kan je met een beurs een aantal maanden in een ontwikkelingsland studeren. Je studieperiode aan één van de buitenlandse partneruniversiteiten wordt erkend als onderdeel van je studie aan de Universiteit Antwerpen.

45 Onderwijs en examens 45

46 46 Studiebegeleiding Studieadvies en studentenbegeleiding Tijdens het academiejaar kan je bij de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding in eerste instantie terecht voor informatie en advies. Je kan daarbij niet alleen denken aan algemene informatie over opleidingen binnen en buiten de Universiteit Antwerpen, maar ook aan informatie over het leerkrediet, over het onderwijs- en examenreglement, enzovoort. Daarnaast kan je bij de dienst terecht met studiegebonden en persoonlijke problemen. Dit zowel onder de vorm van groepsactiviteiten als onder de vorm van individuele begeleiding, die beide volledig gratis worden aangeboden. Afspraken met de begeleiders van deze dienst kan je maken via het Studenten Informatie Punt (STIP). Studiekeuze en heroriëntering Bij de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding kan je onder meer terecht voor advies omtrent je studiekeuze. Aan de hand van gesprekken en oefeningen kan je meer zicht krijgen op je persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en de studierichtingen die daarbij passen. Ook bij twijfel aan je studiekeuze kan je bij de dienst terecht om je oorspronkelijke studiekeuze te herevalueren om vervolgens na te gaan welke stappen je kan ondernemen wanneer je wil stoppen of veranderen van studierichting. Algemene studiebegeleiding: studievaardigheden en studieplanning Daarnaast organiseren studentenbegeleiders elk semester trainingen over studievaardigheden, o.a. de trainingen effectief plannen en studeren en uitstelgedrag. Je kan er echter ook terecht voor individuele en digitale begeleiding rond deze topics. Voor specifieke vragen over je individuele programma, vrijstellingen e.d. kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van je faculteit. Psychosociale begeleiding Ook wanneer je last hebt om je te concentreren, twijfelt aan je studiekeuze, kampt met examenangst of persoonlijke problemen ervaart zoals het afspringen van een relatie, ernstige ziekte in je onmiddellijke omgeving,... kan je een afspraak maken met een studentenbegeleider voor een psychologische begeleiding. Dat kan op verschillende manieren, gaande van individuele gesprekken over het volgen van een training tot het bekomen van een gepaste doorverwijzing. Dit alles gebeurt steeds op vrijwillige basis.

47 Studiebegeleiding 47 Begeleiding van studenten met een functiebeperking, topsport of kunstbeoefening Studenten met functiebeperkingen (fysische handicap of chronische ziekte, leerstoornis zoals dyslexie, AD(H)D, psychische problemen...) of met bijzondere vragen omwille van sport op topniveau of kunstbeoefening kunnen via de dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding bijzondere faciliteiten voor onderwijs en/of examens aanvragen. Dit is voorzien in het Onderwijs- en examenreglement van de Universiteit Antwerpen. Na het indienen van je aanvraag, word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een studentenbegeleider. In onderling overleg worden de nodige afspraken gemaakt. Als je dossier helemaal in orde is en voorzien van de nodige attesten zal de dienst je dossier ter goedkeuring voorleggen aan de rector. Afstudeerbegeleiding Tot slot kan je bij de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding terecht voor begeleiding bij het afstuderen. Misschien kan je hulp gebruiken bij je zoektocht naar geschikte jobs, wil je weten welke jobs bij je passen, wil je weten welke studies je na het behalen van je diploma nog kan gaan doen, hoe je het solliciteren best aanpakt, Met al deze vragen kan je op de dienst terecht voor een individuele begeleiding. Ook worden jaarlijks sollicitatietrainingen aangeboden en jobdagen georganiseerd met panelgesprekken, infosessies en bedrijvenstanden. Je kan hierover meer informatie krijgen op het STIP. Het aanbod aan individuele, groepsgerichte en digitale begeleiding wordt ook in het begin van elk semester bekend gemaakt in alle mogelijke publicaties voor studenten. Je vindt ook heel wat informatie op Vakspecifieke begeleiding Met vragen over of problemen met één van je cursussen kan je steeds terecht bij de prof die deze cursus doceert of bij zijn of haar assistent. Gewoon even langslopen of een schrijven: je zal merken dat je snel geholpen wordt. Voor bepaalde vakken worden extra groepssessies georganiseerd, om de besproken theorie uit hoorcolleges toe te lichten en in oefeningen toe te passen. Bij deze sessies is vooral de wisselwerking tussen studenten en begeleider belangrijk: je kan hulp vragen waar je vastloopt, je begeleider houdt rekening met de gekende knelpunten van de cursus, en je krijgt nuttige tips voor de studie van de leerstof. De masteropleiding biedt je de mogelijkheid je in de praktijk voor te bereiden op een werksector naar keuze.

48 48 Je kansen op de arbeidsmarkt Je potentieel arbeidsterrein als afgestudeerde is zeer breed Je potentieel arbeidsterrein als afgestudeerde Sociaal-economische wetenschappen is zeer breed, evenals de waaier van functies waarin je tewerkgesteld kan worden. Je veelzijdige opleiding maakt van jou een ideale go-between tussen vakspecialisten en de vaak geformuleerde vragen van mensen en bedrijven. Bemiddelen en her-talen zullen jou eigen zijn. Veelzijdigheid betekent natuurlijk ook dat aan deze opleiding geen duidelijk uitgetekend beroepsbeeld verbonden is zoals dit wel het geval is met sommige andere studierichtingen. Daardoor kan en moet je als student tijdens je studies zelf accenten leggen. Als Master in de Sociaal-economische wetenschappen kan je als ambtenaar tewerkgesteld worden in plaatselijke administraties, gemeenten, provincies, intercommunales, bij de Vlaamse en federale overheid, in internationale organisaties en in de diplomatie. De federale overheidsdiensten werven aan op basis van vergelijkende examens. Deze worden georganiseerd door Selor (voorheen Vast Wervingssecretariaat). Prognoses qua tewerkstelling zijn moeilijk te maken. Wel kan in het algemeen gesteld worden dat het enkele jaren duurt vooraleer studenten de aangepaste betrekking gevonden hebben, wat ook voor andere studierichtingen het geval is. Omdat je meestal omwille van het academisch vormingsniveau aangeworven wordt, treed je in concurrentie met afgestudeerden uit andere menswetenschappen (rechten, economie, psychologie, communicatiewetenschappen, enz.). Afgestudeerden in de Sociaal-economische wetenschappen komen in aanmerking voor alle functies waarvoor een universitair niveau vereist wordt: administratieve en beheersfuncties zoals personeelsdiensten, stafdiensten, public-relations, marketingbureaus enz. Hun talenkennis speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Ook een loopbaan in de media, de culturele sector en communicatieve functies in ruime zin behoren tot de mogelijkheden. Andere afgestudeerde Sociaal-economische wetenschappers werken als zelfstandige of oefenen een functie uit in het middenkader van ondernemingen.

49 Voortstuderen na Sociaal-economische wetenschappen 49 Specifieke lerarenopleiding -> Je kan de lerarenopleiding volgen tijdens het masterjaar of later. De opleiding beperkt zich niet tot de vorming van studenten die willen gaan lesgeven. De voortdurende veranderingen in het sociale en economische leven hebben het fenomeen van de buitenschoolse vorming en opleiding onder meer in de bedrijven zelf in belang doen toenemen. Daarom wil de academische lerarenopleiding niet alleen in een vorming van toekomstige leraars voorzien, maar ook een algemene vorming voor vormers aanbieden. Master na Masteropleidingen Op de webstek van de Universiteit Antwerpen kan je steeds een actueel overzicht vinden op

50 50 Hoe bereik je makkelijk de campussen? Wegbeschrijving Op kan je de wegbeschrijving naar de verschillende campussen terugvinden. Met de fiets De campussen zijn gemakkelijk te bereiken met de fiets! Meer en meer studenten kiezen voor dit transportmiddel. Je kan je op deze manier immers snel verplaatsen. Op elke campus staan verschillende fietsparkings ter beschikking van de studenten. Met de bus of de tram De Lijn info: Voor alle informatie over reiswegen, dienstregelingen, verloren voorwerpen en algemene inlichtingen: op weekdagen van 7u tot 19u, za-, zo- en feestdagen van 10u tot 18u. Je kan ook terecht in één van de Lijnwinkels om dienstregelingsboekje te kopen. Die bieden een overzicht van alle bus- en/of tramlijnen in een streek. Op veel bussen en trams vind je een folder met de dienstregeling van de lijn waarop je rijdt. Natuurlijk kan je ook steeds één van de chauffeurs aanspreken of surfen naar de website: De website van De Lijn beschikt ook over een routeplanner die voor jou de reis van deur tot deur met bus, tram en/of trein uitstippelt. Dienst Abonnementen van De Lijn Antwerpen Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, tel. +32 (0) op weekdagen van 8u30 tot 16u Met de trein Voor alle informatie over reiswegen, dienstregelingen, vertrek- en aankomsttijden kan je terecht op de website van de NMBS, Met de auto Alle campussen beschikken over ruime parkings, behalve de Stadscampus. Wens je toch in de buurt van de Stadscampus te parkeren, volg dan best de blauwe parkeerroute Meir Universiteit. Parkeren in Antwerpen is echter niet gratis! Meer info kan je terugvinden op

51 Hoofdadres Stadscampus Prinsstraat Antwerpen Plattegrond van de campussen 51

52 52 Plattegrond van de campussen Hoofdadres Campus Groenenborger Groenenborgerlaan Antwerpen

53 Hoofdadres Campus Middelheim Middelheimlaan Antwerpen Plattegrond van de campussen 53

54 54 Plattegrond van de campussen Hoofdadres Campus Drie Eiken Universiteitsplein Antwerpen

55 Bijkomende informatie 55 Provinciale informatiedagen Medewerkers van de Universiteit Antwerpen nemen jaarlijks deel aan de netoverschrijdende studie-infobeurzen (Sidin s). Deze worden per provincie georganiseerd op initiatief van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Infomomenten voor toekomstige studenten Open lesdagen Tijdens de Krokusvakantie organiseert de Universiteit Antwerpen open lesdagen. Bij de open lesdagen kan je twee soorten van lessen volgen, namelijk meelooplessen en proeflessen. Meer info en inschrijven via openlesdagen. Infodagen Elk jaar organiseert de Universiteit Antwerpen infodagen. Deze hebben plaats in maart en april. Naast een algemene en een specifiek studiegerichte infosessie kan je aan de infostanden verschillende cursussen inkijken en brochures verkrijgen. Je krijgt de gelegenheid tot vragen stellen en desgewenst tot een persoonlijk gesprek. Vooraf inschrijven is niet nodig. De data en meer info vind je op Infomarkt Twijfel je nog over je studiekeuze? Wil je nog graag een bevestiging van je keuze? Dan kan je terecht op de infomarkt in september. Ook hier kan je aan infostanden cursussen inkijken en brochures verkrijgen. Vooraf inschrijven is niet nodig. De datum en meer info vind je op Brochures over andere opleidingen Andere publicaties in deze reeks (alfabetisch gerangschikt): Biochemie en biotechnologie, Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Biomedische wetenschappen, Chemie, Communicatiewetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische wetenschappen, Fysica, Geneeskunde, Geschiedenis, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Informatica, Politieke wetenschappen, Rechten, Sociologie, Taal- en letterkunde, TEW: bedrijfskunde, TEW: economisch beleid, Wijsbegeerte, Wiskunde. Wil je meer informatie dan kan je een brochure van één van deze opleidingen aanvragen bij het Studenten Informatie Punt (STIP) of via

56 56 Bijkomende informatie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Studenten Informatie Punt (STIP) Agoragebouw, 1ste verdieping Grote Kauwenberg Antwerpen Tel.: + 32 (0) Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Faculteit TEW Decanaat Prinsstraat Antwerpen Tel.: + 32 (0)

Sociaal-economische wetenschappen

Sociaal-economische wetenschappen bacheloropleiding Sociaal-economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Faculteit Toegepaste

Nadere informatie

Sociaaleconomische Wetenschappen. bacheloropleiding

Sociaaleconomische Wetenschappen. bacheloropleiding Sociaaleconomische Wetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4

Nadere informatie

sociaal-economische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen sociaal-economische wetenschappen bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding sociaal-economische wetenschappen 6 Sociaal-economische

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen

bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Sociaal-economische wetenschappen

Sociaal-economische wetenschappen masteropleiding Sociaal-economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid

toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

sociaal-economische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen sociaal-economische wetenschappen >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

Sociaal economische wetenschappen. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

Sociaal economische wetenschappen. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding Sociaal economische wetenschappen faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

bacheloropleiding Handelsingenieur faculteit toegepaste economische wetenschappen

bacheloropleiding Handelsingenieur faculteit toegepaste economische wetenschappen bacheloropleiding Handelsingenieur faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen 2016-2017 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Over Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid...6 Doelgroep

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 Master in Organisatie en Management binnen de Universiteit Antwerpen...5 Over de master in Organisatie en Management...6 Wat maakt

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen

masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen masteropleiding Organisatiebeleid faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Ann Engelen (kaft) An

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement vrijstellingen communicatiemanagement De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding CM. De benamingen van de

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Handelsingenieur in de Beleidsinformatica. bacheloropleiding

Handelsingenieur in de Beleidsinformatica. bacheloropleiding Handelsingenieur in de Beleidsinformatica bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in 2015-2016 - BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dit is het programma dat gevolgd wordt door studenten

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Handelsingenieur. bacheloropleiding

Handelsingenieur. bacheloropleiding Handelsingenieur bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming 5 Antwerpen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

Veiligheidswetenschappen. masteropleiding

Veiligheidswetenschappen. masteropleiding Veiligheidswetenschappen masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Veiligheidswetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding veiligheidswetenschappen

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid. masteropleiding

Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid. masteropleiding Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Economisch beleid binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie