Veiligheid, hygiene & organisatie 29 mei 2009 Assistent Trainer Waterpolo 2 Copyright: KNZB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid, hygiene & organisatie 29 mei 2009 Assistent Trainer Waterpolo 2 Copyright: KNZB"

Transcriptie

1 Veiligheid, hygiene & organisatie 29 mei 2009 Assistent Trainer Waterpolo 2 Copyright: KNZB Blessures & ongelukken Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Dat wil zeggen dat er maar weinig mis hoeft te gaan of een sportbeoefenaar loopt een blessure op. Soms ontstaat een blessure plotseling door een ongeval of een aanwijsbaar moment tijdens het uitvoeren van een bepaalde beweging. Bijvoorbeeld bij een afzet van de plank, maar soms is er sprake van blessure die heel geleidelijk ontstaat. In dat laatste geval is er meestal sprake van een overbelastingsblessure. Daarbij hoeft zeker niet alleen gedacht te worden aan blessures die ontstaan door hele zware belastingen, maar dit soort blessures kan ook het gevolg zijn van betrekkelijk lichte belastingen, die zeer vaak herhaald worden, bijvoorbeeld vele malen per dag en vele dagen in de week. Een voorbeeld van een dergelijke overbelastingsblessure is de zwemmersschouder. Wanneer dergelijke overbelastingsblessures optreden en klachten ontstaan aan botten, gewrichten, pezen of spieren is het zaak daar serieus aandacht aan te besteden. Het veel gehoorde "gewoon doorgaan en het gaat wel over" lijdt meestal niet tot een vermindering van klachten en kan juist heel gevaarlijk zijn. De klachten verergeren vaak, omdat de overbelasting, soms in combinatie met een onjuiste techniek, blijft bestaan. Rust of een verandering van het trainingsprogramma, soms ook een verandering van de gebruikte techniek, kunnen nodig zijn. De eerste stap bij dit soort overbelastingsproblemen is het vragen van een advies aan een arts, bij voorkeur een arts die ervaring heeft met de betreffende tak van sport en ook ervaring heeft met overbelastingsproblemen. Samen zullen sportbeoefenaar, arts en trainer moeten werken aan herstel, dat vaak langzaam tot stand komt. Daarbij moet speciale aandacht geschonken worden aan het weer te vroeg hervatten van de training of wedstrijd. Het te vroeg hervatten van de te zware belasting doet de klachten die weg leken soms weer te voorschijn komen. Voorzichtigheid blijft steeds geboden, omdat de persoon in kwestie mogelijk ook aanleg heeft voor dit soort klachten. Want de een krijgt dit soort klachten wel, terwijl een ander, met een vergelijkbare techniek en soms zelfs een veel zwaardere trainingsbelasting de klachten in het geheel niet vertoont. De overige blessures (of zo men wil ongevallen) zijn gelukkig beter aan te pakken. De eerste stap met betrekking tot deze blessures is "het voorkomen" ervan. Een aantal maatregelen voor het voorkomen van deze blessures zijn: 1. Zorg ervoor dat een bepaalde accommodatie gebruikt wordt voor de activiteit waarvoor die accommodatie bedoeld is. (Bijvoorbeeld niet rennen op natte perrons, niet duiken in ondiep water, geen tikkertje spelen op en om de duikplank). Bedenk zelf nog een aantal activiteiten die niet thuis horen in een zwembad. 2. Zorg, voordat zware belastingen worden opgelegd, voor een goede warming up. Ook al is niet duidelijk in hoeverre een goede warming up blessures kan voorkomen, is voorzichtigheid geboden. Een goede warming up lijkt blessures te voorkomen, en schaadt zeker niet. Bedenk een aantal oefeningen in het water die aan het begin van een les of training kunnen dienen als een warming up. 3. Zorg ervoor dat er niet al te moeilijke oefeningen moeten worden gedaan. Nog altijd ontstaat een aantal blessures door technisch onvermogen. Vermijden van technisch moeilijke oefeningen voorkomt een aantal blessures. Zijn toch moeilijke oefeningen in het programma gewenst, zorg dan voor een goed doordachte en verantwoorde opbouw van de oefenstof. Doe de moeilijke oefeningen op een moment dat de leerlingen nog niet vermoeid zijn, omdat de combinatie van vermoeidheid en moeilijke oefenstof Assistent Trainer Waterpolo 2 KNZB Mei

2 de kans op ongevallen en blessures doet toenemen. 4. Kies organisatie vormen mede op grond van de veiligheid van alle aanwezigen, ook die van de toeschouwers of bezoekers. Ondanks alle vooraf genomen maatregelen, we spreken ook wel van preventieve maatregelen, gebeuren er ongelukken en treden blessures op. En als dat het geval is moet er doeltreffend worden opgetreden. Alleen al vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid (er alles aan gedaan hebben om blessures en ongevallen zo goed mogelijk te behandelen) zijn de volgende zaken van belang: 1. Zorg voor een gedegen kennis van de EHBO (diploma, herhalingscursus, ervaring). 2. Het landelijk alarmnummer (112) van de hulpdiensten en van tenminste een arts dient op een bekende plaats aanwezig te zijn. 3. Verbandmateriaal moet in voldoende hoeveelheden op een toegankelijke plaats beschikbaar zijn. 4. Er dient een soort draaiboek te zijn waarin opgenomen is wie wat doet in geval van een ongeval of een blessure (wie verbindt de wond, wie belt het landelijk alarmnummer, wie neemt de les over, etc.). 5. Maak over bovenstaande punten afspraken met de beheerder van de accommodatie. 6. Noteer tijdens een ernstig ongeval de belangrijkste gegevens en maak achteraf een verslagje, bijvoorbeeld voor de vereniging of voor het zwembad. 7. Leer van welke zaken je af moet blijven, omdat daarvoor deskundigheid nodig is. Zwemwaterhygiëne Zwemmen doen we in water. Dat water komt in contact met onze huid, maar via onze mond en neus komt het water ook in onze maag en darmen. Iedere zwemmer brengt een hoeveelheid bacteriën mee op zijn huid, in de neus en de mond en in de darmen. Een deel van deze bacteriën komt terecht in het water en dus ook in en op het lichaam van andere zwemmers, en kunnen daardoor eventueel ziekten overbrengen. Over het algemeen valt dat gevaar mee, omdat er voor gezorgd is dat er voldoende desinfecterende stoffen (bijvoorbeeld chloorbleekloog) aan het zwemwater wordt toegevoegd. Deze desinfecterende stoffen moeten de bacteriën in het zwemwater onschadelijk maken. Toch is het raadzaam om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk bacteriën in het water terecht komen. Wat hierboven staat voor bacteriën geldt ook voor vuil. Stofdeeltjes maken het water troebel, en als dat te erg wordt kan het soms zijn dat de bodem van het zwembad niet meer zichtbaar is. Dat is een groot gevaar voor de veiligheid. Als het water niet voldoende helder is kunnen we niet beoordelen wat er in de buurt van de bodem gebeurt, maar ook wordt het moeilijker om de techniek van zwemmen, springen enz. in het water te beoordelen. Ieder zwembad beschikt over een filterinstallatie die ervoor moet zorgen dat vuil (haren, huidschilfers en stofdeeltjes) uit het water wordt verwijderd. Maar als we er voor zorgen dat er weinig vuil in het water komt dan zal het water daardoor zeker helderder blijven. Zowel met betrekking tot de bacteriën als met betrekking tot het vuil kunnen er een aantal maatregelen genomen worden die er voor zorgen dat vervuiling tot een minimum beperkt blijft. Bijvoorbeeld: 1. Zorg voor een strikte scheiding tussen het deel van het zwembad waar met schoeisel gelopen wordt en het deel waar met blote voeten gelopen wordt. 2. Breng geen kledingstukken en andere materialen in contact met het zwemwater. Materiaal dat in het zwembad gebruikt moet in het zwembad moeten blijven. Assistent Trainer Waterpolo 2 KNZB Mei

3 Materiaal dat van buiten komt moet eerst goed schoongemaakt worden voordat het in het zwembad gebruikt wordt. 3. Zorg ervoor dat alle zwemmers voordat zij het water ingaan goed douchen en zich wassen met warm water en zeep. In sommige zwembaden mag onder de douche geen zeep gebruikt worden. Dat vervult de douche ruimte. Op die manier blijft de doucheruimte schoon en vervuilt het zwemwater. Hierboven zijn een tweetal zaken aan de orde gekomen die verband houden met de eisen die aan zwemwater gesteld kunnen worden. Die eisen zijn: a. Zwemwater moet voldoende helder zijn (je moet de bodem kunnen zien, en goed ook). b. Zwemwater mag geen schadelijke bacteriën bevatten. Er is nog een derde eis en die kan als volgt omschreven worden: c. Zwemwater moet een redelijke temperatuur hebben. Over deze laatste eis kan het volgende worden opgemerkt: Een mens kan alleen maar leven als de temperatuur diep in zijn lichaam ongeveer 37 graden bedraagt. Als een mens zich in een omgeving bevindt waarvan de temperatuur lager is dan zijn lichaamstemperatuur, dan wordt er warmte afgegeven aan de omgeving en daardoor koelen we af. In lucht valt die afkoeling nog wel mee, daarom kunnen we bijvoorbeeld in lucht van 20 graden goed leven, maar in water gaat dat minder goed. Dat komt omdat warmte veel sneller door water wordt opgenomen dan door lucht. Of anders gezegd, aan water geven we veel sneller warmte af dan aan lucht. Om te voorkomen dat het lichaam in het water te sterk afkoelt moeten we zorgen voor voldoende warm water. Wat de meest geschikte watertemperatuur is, dat wil zeggen wat de watertemperatuur is waarbij ook magere mensen niet meer afkoelen is niet bekend, omdat... dat nog nooit goed is uitgezocht. Bovendien hangt het er vanaf hoe actief je bent in het water. Personen met een beetje dikke onderhuidse vetlaag die ook nog actief zijn in het water koelen ook bij 24 graden nog niet af, terwijl magere mensen ook als zij intensief zwemmen in water van 27 graden het nog koud krijgen. Bedenk in ieder geval dat zwemwater veel warmer hoort te zijn dan lucht om ons nog behaaglijk te kunnen voelen. Bedenk ook dat als iemand het koud krijgt als hij aan het zwemmen is, harder zwemmen niet helpt. Wel wordt er dan meer warmte geproduceerd, maar de warmteafgifte neemt door sneller te gaan zwemmen ook toe en nog sneller dan de warmteproductie, waardoor men toch nog afkoelt. Iemand die het echte koud heeft in het water moet er uit (mogen) ook al is de les of de training nog lang niet afgelopen. Vroeger, en ook nog wel, werd er geroepen dat je wel wende aan koud water. Je werd er hard van. Geloof dat niet. Mensen die het voortdurend koud hebben in het zwembad komen op den duur niet meer terug. Als het water te koud is blijven alleen de wat dikkere mensen zwemmen en als je afgaat op het postuur van de topzwemmers dan moet het water meestal te koud zijn. Zwemmen blijf je alleen doen als je het leuk vindt. Dus magere mensen houden er mee op. Net zo als de kleine basketballers. Zo hou je bij het basketballen alleen de lange mensen over, en bij het zwemmen alleen de wat dikkere mensen. Assistent Trainer Waterpolo 2 KNZB Mei

4 Warming up Warming up is een in de sport veelgebruikt begrip. Maar lang niet altijd is duidelijk wat men ermee bedoelt of wat de bedoeling van een warming up is voor een wedstrijd of een training is. Om die onduidelijkheid weg te nemen zullen hierna eerst de mogelijke bedoelingen van de warming up worden besproken. Daarbij zal ook worden nagegaan of die bedoelingen ook haalbaar zijn en of de warming up aan die verwachtingen kan voldoen. Vervolgens zal nagegaan worden hoe een warming up eruit dient te zien bij een landtraining of voor wedstrijden op het droge. Tenslotte zal nagegaan worden welke richtlijnen er gegeven kunnen worden met betrekking tot de warming up ten behoeve van zwemtraining/wedstrijden. De bedoeling van de warming up Wie in de sportliteratuur gaat zoeken kan veel redenen vinden waarom een warming up worden toegepast. De belangrijkste redenen worden hier besproken: 1. Verhogen van de spiertemperatuur Spieren werken het beste bij een temperatuur even boven 37 graden Celsius. Waarom dat zo is moet hier buiten beschouwing blijven. De spieren, met name de arm en beenspieren, hebben in rust, zeker in een koude omgeving, een aanzienlijk lagere temperatuur (bijvoorbeeld 34 á 33 graden Celsius) en dat staat goede prestaties in de weg. Wanneer deze spieren actief gebruikt worden produceren die spieren een aanzienlijke hoeveelheid warmte. Ongeveer 80% van alle energie die in een spier wordt gemaakt uit voedingsstoffen wordt omgezet in warmte, waardoor de spiertemperatuur stijgt. Door actief spiergebruik kan binnen 10 minuten de temperatuur diep in de betrokken spier tot de gewenste temperatuur stijgen. Noodzakelijk is dat alle spieren die opgewarmd moeten worden bij de warming up ook actief worden gebruikt. 2. Verhoging van de spierdoorbloeding Wil een spier tijdens wedstrijden goed functioneren, dan is het noodzakelijk dat er voldoende bloed door deze spier stroomt. Dat bloed zorgt niet alleen voor de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof, maar ook voor de afvoer van afvalstoffen. In rust worden spieren nauwelijks van bloed voorzien, maar dat is dan ook niet nodig. Een spier heeft dan weinig energie nodig. Hij verbruikt amper voedingsstoffen en zuurstof en produceert ook bijna geen afvalstoffen. Wanneer een spier maximaal gebruikt wordt kan de energiebehoefte tot het 50 voudige stijgen. Wil de bloedvoorziening in de spier toenemen, dan is het nodig dat het hart meer bloed door het lichaam pompt en bovendien moeten bloedvaten in de spier opengezet worden. Beide zaken kunnen tot stand komen door de spieren actief te gebruiken. In feite zou deze aanpassing ook tijdens een wedstrijd tot stand komen, maar dat duurt enige minuten, waarin zich afvalstoffen in de spier ophopen. Na een goede warming up is die aanpassing al tot stand gekomen. Pas dan begint men aan een wedstrijd. 3. Op gang brengen van de warmte afgifte Bij zware inspanning ontstaat er in het lichaam veel warmte. Om te voorkomen dat de temperatuur van ons lichaam te hoog wordt moet, tenminste een deel Assistent Trainer Waterpolo 2 KNZB Mei

5 van, die warmte worden afgevoerd. Daarvoor moet de doorbloeding van de huid toenemen, zodat de warmte via het bloed aan de huid kan worden afgegeven, die op zijn beurt de warmte weer aan de buitenlucht kan afgeven. Bovendien dienen de zweetklieren geactiveerd te worden, zodat de zweet gaan produceren, dat op de huid verdampt en zo warmte afvoert. Deze aanpassing kost tijd, ongeveer vijf minuten, en het is verstandig om deze aanpassing reeds voor een wedstrijd door een goede warming up tot stand te laten komen. 4. Soepel maken van spieren en pezen In de sportpraktijk gaat men er vanuit dat door een warming up spieren en pezen soepel worden, waardoor de kans op blessures kleiner wordt. Of echter na een warming up de kans op blessures echt kleiner is, is nog nooit aangetoond. Voorzichtigheidshalve is het verstandig om er van uit te gaan dat een warming up ook van belang kan zijn voor het voorkomen van blessures, ook al is het effect in dit opzicht niet aangetoond. 5. Mentale voorbereiding op de wedstrijd Het begrip warming up wordt ook gebruikt om aan te geven dat men door een (mentale) warming up een deelnemer geestelijk wil voorbereiden op een wedstrijd. Hoewel deze vorm van voorbereiding van groot belang is voor een sportman of sportvrouw, is het beter om deze vorm van voorbereiding niet tot de (fysieke) warming up te rekenen, omdat deze voorbereiding niets met de temperatuur van spieren of met andere eigenschappen van de spieren te maken heeft. Overigens dient men wel te bedenken dat in de geestelijke voorbereiding de lichamelijke voorbereiding een belangrijke rol kan spelen, bijvoorbeeld doordat een atleet ter voorbereiding alle handelingen nauwgezet doorloopt, in een eigen ritme, volgens een eigen gewoonte. Een goede warming up De warming up kan op twee geheel verschillende manieren plaats vinden, namelijk actief en passief. Onder een passieve warming up wordt dan verstaan een warming up door massage of een warme douche. De handelingen bij deze vorm van warming up worden dus niet verricht door de sportman of sportvrouw zelf. De vraag is in hoeverre deze passieve warming up aan de gestelde doeleinden beantwoord. Voor massage geldt dat het de doorbloeding en de temperatuur van de huid zeker verhoogt, maar of dat ook geldt voor de temperatuur en de doorbloeding van de veel dieper gelegen spieren is nog maar de vraag. Zeker is dat het de stofwisseling in de spieren niet verhoogt en ook de aanpassing van bijvoorbeeld de hartfrequentie en de zweetproduktie komt niet voldoende tot stand. Massage blijkt dus een goede warming up voor de masseur zelf, maar niet voor de atleet. Hetzelfde geldt voor een warme douche of het op andere manieren toedienen van warmte. Het effect hiervan blijft beperkt tot de huid en misschien de spieren die vlak onder de huid liggen. Dieper gelegen spieren zullen geen invloed ondervinden en op de stofwisseling in de spieren en op de activiteit van het hart is de invloed verwaarloosbaar. Kortom een passieve warming up is eigenlijk niets meer dan een hele slechte warming up. Bij een actieve warming up ligt dat allemaal wat gunstiger. Veel van de hiervoor genoemde bedoelingen (in ieder geval nr. 1 t/m 3) kunnen erdoor gerealiseerd worden. Assistent Trainer Waterpolo 2 KNZB Mei

6 Tenminste als men een behoorlijk programma maakt voor de warming up, dat moet voldoen aan de volgende richtlijnen: a. Alle spieren die bij een wedstrijd of training gebruikt gaan worden moeten ook tijdens de warming up gebruikt worden. b. De warming up moet tenminste 15 minuten duren. c. De warming up moet zo zwaar zijn dat de hartfrequentie stijgt tot iets boven de 170 slagen per minuut verminderd met de leeftijd. d. De warming up dient zo zwaar te zijn dat licht zweten ontstaat, hetgeen geconstateerd kan worden aan het vochtig aanvoelen van de huid. Men dient te bedenken dat de effecten van een warming up, ook van een goede, weer verdwijnen als men de warming up beëindigd heeft. Daarom verdient het aanbeveling dat men na een warming up snel aan de wedstrijd begin en in de tussenliggende periode, door kleding en beweging afkoeling zoveel mogelijk voorkomt. De warming up bij het zwemmen Omdat zwemmen gebeurt in water dat een lagere temperatuur heeft dan ons lichaam en omdat in water, ook bij zware inspanning nog afkoeling kan optreden is het de vraag of bovenstaande richtlijnen wel gehanteerd kunnen worden voor het zwemmen en zo dat al kan, is het de vraag of die richtlijnen voldoende zijn. Er bestaat helaas nog te weinig onderzoek waaruit gegevens voor het zwemmen te ontlenen zijn. Voorlopig moeten we het er dus maar mee doen. Speciale voorzichtigheid is echter geboden voor magere mensen die zich in koud water (lager dan 26 graden) gaan voorbereiden. Voor hen is het vermoedelijk niet mogelijk om spier en lichaamstemperatuur op te voeren door een zwem warming up. Wanneer na de warming up nog een douche wordt genomen verdient het aanbeveling om dat douchen te beëindigen met een koude douche. Daardoor gaan namelijk de bloedvaten in de huid dicht, zodat de warmte afgifte via de huid wordt tegengegaan en zo blijft het effect van de warming up langer behouden. Assistent Trainer Waterpolo 2 KNZB Mei

6,9. Presentatie door een scholier 1940 woorden 14 november keer beoordeeld

6,9. Presentatie door een scholier 1940 woorden 14 november keer beoordeeld Presentatie door een scholier 1940 woorden 14 november 2016 6,9 15 keer beoordeeld Vak LO Sportblessures Inleiding We weten allemaal dat sporten gezond is. Maar te veel sporten is ook niet goed voor je

Nadere informatie

Warming-up & Blessure Preventie Rick Dumoulin & Léon de Baat

Warming-up & Blessure Preventie Rick Dumoulin & Léon de Baat Warming-up & Blessure Preventie Rick Dumoulin & Léon de Baat Warming-up theorie Blessures Warming-up praktijk. Handige sites Waarom een warming-up? Sportcultuur Gewoonte Kennis MHC? Definitie: Warming-up

Nadere informatie

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Voorzorgsmaatregelen voor lymfoedeem

Afdeling Heelkunde, locatie AZU. Voorzorgsmaatregelen voor lymfoedeem Afdeling Heelkunde, locatie AZU Voorzorgsmaatregelen voor lymfoedeem Na verwijdering of bestraling van lymfeklieren is er altijd een kans op lymfoedeem. Er zijn een aantal factoren die de kans op lymfoedeem

Nadere informatie

Oefeningen en leefregels na het okselkliertoilet

Oefeningen en leefregels na het okselkliertoilet Oefeningen en leefregels na het okselkliertoilet Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0342 Oefeningen Na de operatie kan uw schouder aan de geopereerde kant minder beweeglijk zijn. Door armoefeningen

Nadere informatie

Oefeningen en leefregels na het okselkliertoilet

Oefeningen en leefregels na het okselkliertoilet Oefeningen en leefregels na het okselkliertoilet Oefeningen Na de operatie kan uw schouder aan de geopereerde kant minder beweeglijk zijn. Door armoefeningen te doen, kunt u het herstel van de beweeglijkheid

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

ORIËNTATIELOOP: BEWEGEN EN GEZONDHEID

ORIËNTATIELOOP: BEWEGEN EN GEZONDHEID ORIËNTATIELOOP: BEWEGEN EN GEZONDHEID THEMA: DE ORGANEN WATER Ons lichaam bestaat voor gemiddeld 70 procent uit water. Voldoende water drinken is essentieel voor het menselijke lichaam, vooral wanneer

Nadere informatie

Hoe krijgt u lymfoedeem? Welke vormen van lymfoedeem zijn er?

Hoe krijgt u lymfoedeem? Welke vormen van lymfoedeem zijn er? Lymfoedeem Wat is lymfoedeem? Lymfoedeem is een ophoping van lymfevocht. Dit kan ontstaan in bijvoorbeeld een arm of been. De arm of het been kan daardoor dik worden. Lymfevocht stroomt door de lymfevaten.

Nadere informatie

Hardlopen Voor Beginners

Hardlopen Voor Beginners Hardlopen Voor Beginners Loopgroep Noord Nederland Klazienaveen DE LUNA" DE LEEUW 1 7891 TS KLAZIENAVEEN. Inhoudsopgave * Verantwoord beginnen met hardlopen * Starten zonder loopervaring * Alles over de

Nadere informatie

Dermatologie. Open been. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Dermatologie. Open been. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Dermatologie Open been Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Wat is een open been? Een open been of ulcus cruris is een wond of zweer aan het onderbeen.

Nadere informatie

VERBETER VERZORG HERSTEL

VERBETER VERZORG HERSTEL VERBETER VERZORG HERSTEL Ontwikkeld voor en door sporters, ontstaan vanuit passie voor sport en gedreven door de wens sporters beter te laten presteren. COMFORT ACTIVE CARE VERZORGENDE CRÈME VOORKOMING

Nadere informatie

LYMFOEDEEM Inleiding

LYMFOEDEEM Inleiding lymfoedeem LYMFOEDEEM Inleiding Deze informatie is bestemd voor patiënten die een borstoperatie hebben ondergaan waarbij eveneens de lymfeklieren uit de oksel zijn verwijderd. Het kan ook zijn, dat u nog

Nadere informatie

SI- gewrichtsklachten

SI- gewrichtsklachten SI- gewrichtsklachten De sacro-iliacaalgewrichten (SI-gewrichten), ook wel heiligbeengewrichten genoemd, vormen de verbinding tussen het heiligbeen (sacrum) en het bekken en daarmee tussen de rug en de

Nadere informatie

ZWEMTIPS EN SCHEMA S 11STEDENZWEMTOCHT

ZWEMTIPS EN SCHEMA S 11STEDENZWEMTOCHT ZWEMTIPS EN SCHEMA S 11STEDENZWEMTOCHT ALGEMEEN DE VOORBEREIDING Zwemmen in open water is heel anders dan in een zwembad. Het is handig om een paar keer in open water gezwommen te hebben voordat je aan

Nadere informatie

Het bewegingsstelsel. 1 Inleiding

Het bewegingsstelsel. 1 Inleiding DC 14 Het bewegingsstelsel 1 Inleiding Wij bewegen voortdurend. Om dat mogelijk te maken, hebben we een heel systeem. Dat systeem bestaat voornamelijk uit beenderen, gewrichten en spieren. De spieren worden

Nadere informatie

5,4. Praktische-opdracht door een scholier 1298 woorden 21 juni keer beoordeeld. Inhoudsopgave

5,4. Praktische-opdracht door een scholier 1298 woorden 21 juni keer beoordeeld. Inhoudsopgave Praktische-opdracht door een scholier 1298 woorden 21 juni 2004 5,4 90 keer beoordeeld Vak LOB Inhoudsopgave Inleiding De les in het kort, materiaal Warming-up Oefeningen met de bal Oefeningen met betrekking

Nadere informatie

Bewustsporten.nl. Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek

Bewustsporten.nl. Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en veilig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel

Nadere informatie

JAARPLANNING TRAININGEN Wedstrijd en Masterszwemmen

JAARPLANNING TRAININGEN Wedstrijd en Masterszwemmen DE TRAININGSZONES: (gemaakt nav diverse artikelen op internet en de KNZB trainingszones) Hersteltraining of net na een ziekte/blessure Zwemsnelheid 60% - 65% Ontspannen. Aëroob 0 (actief herstel) Afvoer

Nadere informatie

Orthopedie. Cuff repair

Orthopedie. Cuff repair Orthopedie Cuff repair Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder: de afgescheurde pees in uw schouder wordt hersteld. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

1. Temperatuurregeling

1. Temperatuurregeling 1. Temperatuurregeling Afb. 1 Als je het warm hebt, wordt je gezicht rood. Dit komt doordat de bloedvaatjes net onder je huid wijder worden doordat bepaalde spieren zich samentrekken. Zo staat je lichaam

Nadere informatie

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Hyperventilatie Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor mensen die verwezen zijn door de huisarts naar de eerste hart hulp (EHH) met een bepaald klachtenpatroon dat kan passen bij hart-

Nadere informatie

1. Temperatuurregeling

1. Temperatuurregeling 1. Temperatuurregeling Afb. 1 Als je het warm hebt, wordt je gezicht rood. Dit komt doordat de bloedvaatjes net onder je huid wijder worden doordat bepaalde spieren zich samentrekken. Zo staat je lichaam

Nadere informatie

LEEFSTIJLADVIEZEN BIJ ATROSE FRANCISCUS VLIETLAND

LEEFSTIJLADVIEZEN BIJ ATROSE FRANCISCUS VLIETLAND LEEFSTIJLADVIEZEN BIJ ATROSE FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw reumatoloog heeft u verteld dat u artrose heeft, een vorm van reuma. Om klachten van uw gewrichten zo veel mogelijk te voorkomen, zijn een

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Boek 2: Je lichaam

Samenvatting Biologie Boek 2: Je lichaam Samenvatting Biologie Boek 2: Je lichaam Samenvatting door S. 823 woorden 12 oktober 2014 6,8 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Basisstof 2. De 4 functies van het skelet : Stevigheid

Nadere informatie

Helmond verras app. Beginnen met hardlopen.

Helmond verras app. Beginnen met hardlopen. Helmond verras app Beginnen met hardlopen. Deze informatie helpt je om verantwoord met de sport te starten, zodat je zoveel mogelijk van het hardlopen kunt genieten! Die rode wangen, dat frisse gezicht

Nadere informatie

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4 Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en veilig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel

Nadere informatie

Van de redactie. Orionzin Jaargang 2018 Voorjaar Pagina 1

Van de redactie. Orionzin Jaargang 2018 Voorjaar Pagina 1 Orionzin Jaargang 2018 Voorjaar Pagina 1 Van de redactie December 2018, het jaar is weer voorbij gevlogen. Voor je ligt de laatste Orionzin van 2018. Helaas is dit ook de allerlaatste keer dat de Orionzin

Nadere informatie

Onco-Move. Bewegen tijdens chemotherapie

Onco-Move. Bewegen tijdens chemotherapie Onco-Move Bewegen tijdens chemotherapie Introductie De behandeling van kanker, in het bijzonder de chemotherapie en/of radiotherapie, kan aanleiding zijn tot langdurige vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

Wat is het lymfestelsel en welke functie heeft het?

Wat is het lymfestelsel en welke functie heeft het? Bij u zijn de lymfeklieren uit de oksel verwijderd. Na het verwijderen van de lymfeklieren uit de oksel kan het lymfevocht minder goed worden afgevoerd. Wanneer het vocht zich ophoopt in de arm, dan is

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) & Blessure preventie Wie zijn wij? Wij zijn Procare fysiotherapie met praktijkruimtes in Gorinchem, Vuren en Herwijnen. Onze praktijken bieden naast diverse specialisaties

Nadere informatie

Blessurepreventie. Secundaire preventie heeft betrekking op het tijdig herkennen en behandelen van klachten of banale letsels om erger te voorkomen

Blessurepreventie. Secundaire preventie heeft betrekking op het tijdig herkennen en behandelen van klachten of banale letsels om erger te voorkomen Blessurepreventie Blessurepreventie bestaat uit drie luiken: Primaire preventie is gericht op het voorkomen van nieuwe letsels. Secundaire preventie heeft betrekking op het tijdig herkennen en behandelen

Nadere informatie

Sportgezondheid : Warming-up : Hoe en Waarom? Versie september 2005 Bron: KNHB / R.Meeus / J.Etienne / B.Bams

Sportgezondheid : Warming-up : Hoe en Waarom? Versie september 2005 Bron: KNHB / R.Meeus / J.Etienne / B.Bams Sportgezondheid : Warming-up : Hoe en Waarom? Versie september 2005 Bron: KNHB / R.Meeus / J.Etienne / B.Bams De noodzaak van een warming-up voor een wedstrijd of training is algemeen aanvaard in de sportwereld.

Nadere informatie

AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN SPRINGERSKNIE - JUMPERS KNEE - HERSTEL

AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN SPRINGERSKNIE - JUMPERS KNEE - HERSTEL AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN SPRINGERSKNIE - JUMPERS KNEE - HERSTEL Springersknie De springersknie is een chronische blessure, waarbij de kniepees is geïrriteerd. Bij te grote belastingen, zoals explosief

Nadere informatie

P I J N A P O T H E E K. N L

P I J N A P O T H E E K. N L SPIER- EN GEWRICHTS- PIJN WAT ZIJN SPIER- EN GEWRICHTSPIJN SOORTEN SPIER- EN GEWRICHTSPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN APOTHEEK.NL SPIER-

Nadere informatie

Wat is wijsheid bij een whiplash?

Wat is wijsheid bij een whiplash? EM PL KN AA GF RW 20 1 EB 0 EX K EM NG Wat is wijsheid bij een whiplash? Tips om het herstel van een whiplash te bevorderen en verstandig te blijven bewegen Wat te doen bij whiplashklachten Een aanrijding

Nadere informatie

Orthopedie. Neerplastiek. Operatieve acromionplastiek volgens Neer

Orthopedie. Neerplastiek. Operatieve acromionplastiek volgens Neer Orthopedie Neerplastiek Operatieve acromionplastiek volgens Neer Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding voor

Nadere informatie

Lymfoedeem Radboud universitair medisch centrum

Lymfoedeem Radboud universitair medisch centrum Lymfoedeem Uw arts heeft lymfoedeem bij u geconstateerd. In deze folder zal worden uitgelegd wat lymfoedeem is, hoe het kan worden behandeld en wat u zelf kunt doen om er voor te zorgen dat u zo min mogelijk

Nadere informatie

Verzorging insteekopeningen externe fixateur

Verzorging insteekopeningen externe fixateur Verzorging insteekopeningen externe fixateur In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten de verzorging van de insteekopening van uw externe fixateur thuis zelf te gaan doen. In deze folder wordt

Nadere informatie

Naam: BLOEDSOMLOOP. Vraag 1. Waaruit bestaat bloed?

Naam: BLOEDSOMLOOP. Vraag 1. Waaruit bestaat bloed? Naam: BLOEDSOMLOOP Bloed Een volwassen persoon heeft 5 á 6 liter bloed. Dat bloed bestaat uit bloedplasma, bloedcellen (rode en witte) en bloedplaatjes. Als bloed een paar dagen heeft gestaan, zakken de

Nadere informatie

Achillespeesklachten

Achillespeesklachten Afdeling: Onderwerp: Orthopedie 1 Blessure aan de achillespees De achillespees is een kwetsbare plek. Vooral bij sporters is er een kans op een blessure: een scheur in de pees of een ontsteking. In deze

Nadere informatie

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5

INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING MET BETABLOKKERS 5 WAT IS HARTFALEN? 3 WAT VOELT U ALS U AAN HARTFALEN LIJDT? 3 WAT DOET UW ARTS OM UW ZIEKTE TE BEHANDELEN? 4 Controle van de symptomen4 De verdere evolutie van de ziekte voorkomen 4 INSTELLEN VAN EEN BEHANDELING

Nadere informatie

Waterrecreatie? je kan hooguit nat worden

Waterrecreatie? je kan hooguit nat worden Waterrecreatie? je kan hooguit nat worden Nou en??? Richtlijnen van de vereniging, preventie, zie de website Eerste Hulp, onderkoeling en oververhitting, in deze presentatie. Presentatie door: Jeannette

Nadere informatie

Waarom de meeste hardlopers klachten krijgen!

Waarom de meeste hardlopers klachten krijgen! Waarom de meeste hardlopers klachten krijgen! Waarom de meeste hardlopers klachten krijgen! In nederland hebben hebben we ongeveer 1,2 miljoen mensen die hardlopen. Hiervan komen er ongeveer 720.000 per

Nadere informatie

De een heeft het warm, de ander te warm en de ander heeft het veel te warm, en dat in dezelfde werkruimte.

De een heeft het warm, de ander te warm en de ander heeft het veel te warm, en dat in dezelfde werkruimte. Hittestress: werken en warm weer Inleiding De een heeft het warm, de ander te warm en de ander heeft het veel te warm, en dat in dezelfde werkruimte. De gevoelstemperatuur wordt, behalve door de luchttemperatuur

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING Niet spoedeisende Eerste Hulp

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING Niet spoedeisende Eerste Hulp INHOUDSOPGAVE 3 NIET SPOEDEISENDE EERSTE HULP... - 2-3.1 Flauwte... - 2-3.2 Wonden... - 2-3.3 Neusbloeding... - 4-3.4 Letsel aan het oog... - 4-3.5 Kneuzing / verstuiking... - 4-3.6 Botbreuken / ontwrichting...

Nadere informatie

Trainingsregels voor zwemmers

Trainingsregels voor zwemmers Trainingsregels voor zwemmers 1. Op tijd voor aanvang training omkleden 2. Samen het bad klaar maken 3. Melden bij te laat zijn (in het zwembad) bij de hoofdtrainer 4. Inzwemmen na aanwijzing train(st)er

Nadere informatie

BEHANDELING BIJ ENKELBANDLETSEL FRANCISCUS VLIETLAND

BEHANDELING BIJ ENKELBANDLETSEL FRANCISCUS VLIETLAND BEHANDELING BIJ ENKELBANDLETSEL FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Bij enkelbandletsel is de buitenband van de enkel gescheurd. Dit letsel wordt veroorzaakt doordat de voet naar binnen zwikt. Door het verzwikken

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 3 Verbranding en ademhaling

Samenvatting Biologie Thema 3 Verbranding en ademhaling Samenvatting Biologie Thema 3 Verbranding en ademhaling Samenvatting door een scholier 1370 woorden 8 juni 2011 5,6 79 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou H3.1 Wat is verbranding? Bij

Nadere informatie

Onder omstandigheden van rust bedraagt de ademfrequentie bedraagt 12-16/min.: de totale hoeveelheid

Onder omstandigheden van rust bedraagt de ademfrequentie bedraagt 12-16/min.: de totale hoeveelheid Werkstuk door een scholier 1560 woorden 13 december 2002 6,8 85 keer beoordeeld Vak LO Inleiding: waarom is bewegen goed? Hoe meer je je botten en spieren beweegt, hoe sterker ze worden. Zonder beweging

Nadere informatie

24-Uurs bloeddrukregistratie

24-Uurs bloeddrukregistratie 24-Uurs bloeddrukregistratie Inleiding In overleg met uw arts is afgesproken uw bloeddruk gedurende 24 uur te registreren. Deze registratie is belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen helpen met de juiste

Nadere informatie

Bewegen tijdens de behandeling van kanker

Bewegen tijdens de behandeling van kanker Bewegen tijdens de behandeling van kanker Bij de behandeling van kanker kunt u last krijgen van vermoeidheid en conditieverlies. Dit wordt vaak erger tijdens de behandelperiode. Ook na de behandeling kunt

Nadere informatie

1. We ademen om te leven

1. We ademen om te leven 1. We ademen om te leven Net als alle levende wezens hebben wij energie nodig om te leven. De spijsvertering zorgt ervoor dat ons lichaam de voedingsstoffen opneemt. De bloedsomloop brengt die stoffen

Nadere informatie

Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen. Volg ons ook op:

Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen. Volg ons ook op: Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen Volg ons ook op: LIVIT.NL Steunkousen Heeft u problemen met de doorbloeding in uw benen of armen? Dan kunnen

Nadere informatie

Chinese Hoofd-Nek-Schouders

Chinese Hoofd-Nek-Schouders Sportmassage Dient om de hele conditie van het lichaam en voornamelijk de spieren te verbeteren. Sporters presteren beter, hebben minder last van blessures en herstellen sneller na de inspanning. Deze

Nadere informatie

Hyperventilatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Hyperventilatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Hyperventilatie Wanneer u gespannen bent of angstig, kunnen verschillende lichamelijke klachten ontstaan. Eén van die klachten is hyperventileren. Hyperventileren wil zeggen dat u te snel of te diep ademt.

Nadere informatie

17Spierklachten en ontstekingen

17Spierklachten en ontstekingen DC 17Spierklachten en ontstekingen 1 Inleiding Pijn aan je spieren is meestal niet ernstig, maar wel lastig. Het is vaak te voorkomen en er is zeker iets aan te doen. We behandelen een aantal klachten.

Nadere informatie

E-BOOK. Krachtschema. Wil jij fitter en sterker worden? DOE MEE. Voor 1 dag

E-BOOK. Krachtschema. Wil jij fitter en sterker worden? DOE MEE. Voor 1 dag E-BOOK Wil jij fitter en sterker worden? DOE MEE Krachtschema Voor 1 dag Hi, super leuk dat je mijn E-book hebt aangevraagd! Wil jij graag fitter en sterker worden? Met dit krachtschema voor 1 dag help

Nadere informatie

De behandeling van enkelbandletsel met een enkelbrace. Instructies en oefeningen

De behandeling van enkelbandletsel met een enkelbrace. Instructies en oefeningen De behandeling van enkelbandletsel met een enkelbrace Instructies en oefeningen U heeft letsel aan uw enkelband(en) en krijgt hiervoor een (vervolg)behandeling met een enkelbrace. De enkelbrace Na enkelbandletsel

Nadere informatie

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen Er is dus asbest verspreid, wat betekent dit voor mij? Het asbestgebied is afgezet. U mag hier wel uit, u wordt ontsmet bij het naar buiten gaan. Mag ik het

Nadere informatie

GESCHREVEN DOOR WIL BOONSTRA EN GERT VAN VEEN

GESCHREVEN DOOR WIL BOONSTRA EN GERT VAN VEEN Shiatsu GESCHREVEN DOOR WIL BOONSTRA EN GERT VAN VEEN Introductie Shiatsu is een natuurlijke stimulatie van het lichaam door het beïnvloeden van de energiestromen in het lichaam door aanraking en drukuitoefening.

Nadere informatie

DE HUID. 1 Bouw en functie

DE HUID. 1 Bouw en functie DE HUID 1 Bouw en functie De huid is het grootste orgaan van je lichaam.het is ook een soort "visitekaartje". Vandaar dat je je huid goed moet verzorgen. Je huid beschermt je tegen beschadiging, infecties,

Nadere informatie

Informatiebrochure Lymfoedeem voor patiënten

Informatiebrochure Lymfoedeem voor patiënten Informatiebrochure Lymfoedeem voor patiënten Inhoud Lymfoedeem... 3 1 Omschrijving... 3 2 Preventieve maatregelen tijdens lymfoedeem... 4 2.1 Probeer infecties aan hand en arm te voorkomen... 4 2.2 Advies...

Nadere informatie

Hart als Snelheidsmeter

Hart als Snelheidsmeter Informatie en opdrachten Week 1 Vandaag maak jij een begin met de training voor de Rietplasloop 2016. Jij gaat deelnemen aan de 5 kilometer. Dit gaat natuurlijk niet zomaar, daar moet je voor trainen.

Nadere informatie

Diabetes en huidverzorging

Diabetes en huidverzorging Diabetes en huidverzorging Als mijn huid te droog wordt, kunnen er kloofjes ontstaan. Voor mij kan dat riskant zijn, omdat de kans op infecties dan groter is Piet (58), diabetes type 2 sinds vijftien jaar

Nadere informatie

Het weer en reumatoïde artritis. De rol van het microklimaat aan de huid.

Het weer en reumatoïde artritis. De rol van het microklimaat aan de huid. Samenvatting Het weer en reumatoïde artritis. De rol van het microklimaat aan de huid. Als ik voor het eerst met iemand kennis maak en vertel dat ik reuma heb, dan hoor ik vaak O, dan is dit zeker goed

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Waar gaan we het over hebben Waarom toezicht houden? Hoe zit het juridisch Gevaren in jouw bad Verdrinkingen Hoe houd je toezicht Waarom

Nadere informatie

Trainen voor meerdaagse wandeltochten en trekkings Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee gaat maken waarin een trektocht is opgenomen.

Trainen voor meerdaagse wandeltochten en trekkings Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee gaat maken waarin een trektocht is opgenomen. Trainen voor meerdaagse wandeltochten en trekkings Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee gaat maken waarin een trektocht is opgenomen. Deze gids is voor iedereen die een reis met Sawadee

Nadere informatie

Use it or lose it Inside Out Health www.jenaidavanwijk.com

Use it or lose it Inside Out Health www.jenaidavanwijk.com 1 Disclaimer De oefeningen, trainingen, adviezen en instructies in deze PDF zijn gemaakt voor gezonde en blessurevrije mensen. Wanneer je een fysieke beperking, een blessure of klachten hebt van welke

Nadere informatie

MIND BODY M A S S A G E P R A K T I J K. Ontspanningsmassage

MIND BODY M A S S A G E P R A K T I J K. Ontspanningsmassage BODY & MIND M A S S A G E P R A K T I J K Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage De beleving van een heerlijke ontspanningsmassage Een ontspanningsmassage is een algehele lichaamsmassage waarbij lichaam

Nadere informatie

Na een buikoperatie: adviezen voor thuis

Na een buikoperatie: adviezen voor thuis Patiënteninformatie Na een buikoperatie: adviezen voor thuis Na een buikoperatie: adviezen voor thuis 1312776 Na een buikoperatie.indd 1 1 03-03-17 13:44 Na een buikoperatie: adviezen voor thuis Polikliniek

Nadere informatie

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een

Als er een kleine hoeveelheid vocht uit de wond lekt, kunt u een droog steriel gaas op de wond leggen en deze vastplakken met een Leefregels na PCI U heeft een dotterbehandeling ondergaan. Dit wordt ook wel een PCI genoemd, wat staat voor Percutane Coronaire Interventie. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat het herstelproces en de

Nadere informatie

Cursisten die een geldig EHBO-diploma of BHV-certificaat hebben kunnen worden vrijgesteld van de EHBSO.

Cursisten die een geldig EHBO-diploma of BHV-certificaat hebben kunnen worden vrijgesteld van de EHBSO. 3.3. EHBSO Intro Binnen de opleiding LSR niveau 3 wordt aandacht besteed aan EHBSO. Het betreft hier een basisgedeelte. Dit betekent dat niet verwacht kan worden dat tijdens de cursus een volledig EHBO-diploma

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Zweten Inleiding Hallo allemaal ik houd mijn spreekbeurt over zweten ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik er niet zoveel over wist en het wel interessant leek ik vond het leuk om er aan te werken. Ik

Nadere informatie

Kunststofgips en softgips is al na 30 minuten helemaal uitgehard. Softgips wordt niet zo hard als ander gips, maar blijft wat flexibel en soepel.

Kunststofgips en softgips is al na 30 minuten helemaal uitgehard. Softgips wordt niet zo hard als ander gips, maar blijft wat flexibel en soepel. U hebt op de Spoedeisende hulp (SEH) of gipskamer een gipsverband gekregen om uw been en/of voet, namelijk: Gipsspalk (mineraalgips) Circulair gips (kunststofgips) Softgips Het gipsverband zorgt ervoor

Nadere informatie

Wondbehandeling. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven

Wondbehandeling. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven Wondbehandeling Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven U heeft letsel aan de huid opgelopen en informatie gekregen over de behandeling. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen. Wondbehandeling

Nadere informatie

Les 1 Ontstaan aardgas

Les 1 Ontstaan aardgas Les 1 Ontstaan aardgas In 1959 werd onder het land van boer Boon in de buurt van Slochteren gas ontdekt. Het bleek één van de grootste gasvelden van de wereld te zijn! Hoe is dat gas in de boden van Nederland

Nadere informatie

Rivierenland Move BEWEGEN TIJDENS DE BEHANDELING VAN KANKER

Rivierenland Move BEWEGEN TIJDENS DE BEHANDELING VAN KANKER Rivierenland Move BEWEGEN TIJDENS DE BEHANDELING VAN KANKER Als gevolg van de medische behandeling van kanker (operatie, chemotherapie of/en radiotherapie) kunt u last krijgen van vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

Herhalingsles Het lichaam. Ademhaling. Benoem de aangeduide delen op onderstaande tekeningen aan.

Herhalingsles Het lichaam. Ademhaling. Benoem de aangeduide delen op onderstaande tekeningen aan. Herhalingsles Het lichaam Ademhaling Benoem de aangeduide delen op onderstaande tekeningen aan. Als we ademen, stroomt er lucht binnen in ons lichaam. Welke weg legt deze lucht af? Vul het schema aan.

Nadere informatie

Eerste yoga les voor de kinderen. Dinsdag 10 juli 2012. Tijdsduur: 2x 30 minuten. Locatie: Hoppas, Woudrichem. Aantal kinderen: max: 4

Eerste yoga les voor de kinderen. Dinsdag 10 juli 2012. Tijdsduur: 2x 30 minuten. Locatie: Hoppas, Woudrichem. Aantal kinderen: max: 4 Eerste yoga les voor de kinderen. Dinsdag 10 juli 2012. Tijdsduur: 2x 30 minuten. Locatie: Hoppas, Woudrichem Aantal kinderen: max: 4 Toestemming van de ouders? Aandachtspunt: Observeren niveau, behoefte

Nadere informatie

inh oud Huid en haar 1. De huid in lagen 2. Nieuwe huid 3. De huid in kleurtjes 4. Voelen met je huid 5. Zweet 6. Haartjes en kippenvel 7.

inh oud Huid en haar 1. De huid in lagen 2. Nieuwe huid 3. De huid in kleurtjes 4. Voelen met je huid 5. Zweet 6. Haartjes en kippenvel 7. Huid en haar inhoud Huid en haar 3 1. De huid in lagen 4 2. Nieuwe huid 5 3. De huid in kleurtjes 6 4. Voelen met je huid 7 5. Zweet 8 6. Haartjes en kippenvel 9 7. Littekens 10 8. Huid en haarweetjes

Nadere informatie

Uw arm of been in het gips

Uw arm of been in het gips SPOEDEISENDE HULP & GIPSKAMER Uw arm of been in het gips ADVIES Uw arm of been in het gips U hebt op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) of op de Gipskamer van het St. Antonius Ziekenhuis een gipsverband

Nadere informatie

Minder last van uw rug

Minder last van uw rug Minder last van uw rug Hoe kunt u pijn onderin uw rug verminderen en nieuwe klachten voorkomen Rugklachten zelf onder controle Pijn in uw rug is lastig en vervelend. Om vele redenen. Uw humeur kan eronder

Nadere informatie

Oppervlakkige hyperthermie

Oppervlakkige hyperthermie Kanker Instituut Uw heeft van uw behandelend arts gehoord dat u een behandeling met hyperthermie (warmtebehandeling) zult krijgen. Voorafgaand aan de eerste hyperthermie-behandeling heeft u een gesprek

Nadere informatie

Schouderprothese. Fysiotherapie. alle aandacht

Schouderprothese. Fysiotherapie. alle aandacht Schouderprothese Fysiotherapie alle aandacht Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de schouder. Bij deze ingreep vervangt de orthopedisch chirurg uw schoudergewricht door een kunstgewricht. Deze

Nadere informatie

Verzorging insteekopeningen externe fixateur Gipskamer

Verzorging insteekopeningen externe fixateur Gipskamer Verzorging insteekopeningen externe fixateur Gipskamer Locatie Hoorn/Enkhuizen Informatie voor patiënten Verzorging insteekopeningen externe fixateur In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten

Nadere informatie

Spieren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73593

Spieren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73593 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 december 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/73593 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Lymfoedeem na een borstoperatie

Lymfoedeem na een borstoperatie Lymfoedeem na een borstoperatie Dit hoofdstuk krijgt u als bij uw borstoperatie ook de lymfklieren in de oksel zijn verwijderd. Een klein percentage van de patiënten krijgt, als de lymfeklieren in de oksel

Nadere informatie

De haarvaten bundelen zich tot aderen en het bloed, nu arm aan zuurstof en voedingsstoffen, wordt teruggevoerd naar het hart.

De haarvaten bundelen zich tot aderen en het bloed, nu arm aan zuurstof en voedingsstoffen, wordt teruggevoerd naar het hart. Open been Wat is een open been? Een open been of "ulcus cruris" is een wond of zweer aan het onderbeen. Vaak is de wond met een geelbruin beslag of een korst bedekt. De wond kan in het begin ook zwart

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCAMPAGNE HYDRATATIE

VEILIGHEIDSCAMPAGNE HYDRATATIE Meer water, minder bellen Hydration Promotie van het belang van hydratatie bij het duiken VEILIGHEIDSCAMPAGNE HYDRATATIE Wat is uitdroging en hoe is het van invloed op de duikveiligheid Uitdroging doet

Nadere informatie

Herstel na een schouderluxatie. Chirurgie en Orthopedie

Herstel na een schouderluxatie. Chirurgie en Orthopedie Herstel na een schouderluxatie Chirurgie en Orthopedie Inleiding U hebt bij een ongeval een schouderluxatie opgelopen. Dit betekent dat de schouderkop geheel uit de kom is geschoten. Dit veroorzaakt veel

Nadere informatie

Uw behandelend arts heeft hyperhidrosis bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelings-mogelijkheden.

Uw behandelend arts heeft hyperhidrosis bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelings-mogelijkheden. Hyperhidrosis Uw behandelend arts heeft hyperhidrosis bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelings-mogelijkheden. Wat is hyperhidrosis? Hyperhidrosis is

Nadere informatie

Hardlopen. Conditie opbouwen en onderhouden

Hardlopen. Conditie opbouwen en onderhouden Hardlopen Conditie opbouwen en onderhouden Conditie opbouwen en onderhouden Deze folder kan u helpen op een verantwoorde wijze aan uw conditie te werken. Lees de folder eerst eens rustig door en trek dan

Nadere informatie

HELPT BIJ ZWARE EN VERMOEIDE BENEN

HELPT BIJ ZWARE EN VERMOEIDE BENEN ANTISTAX HELPT BIJ ZWARE EN VERMOEIDE BENEN ANTISTAX houdt je op de benen BENEN HEBBEN RUST NODIG! Er zijn 26 botjes, 33 gewrichten, 107 bandjes of ligamenten, 19 voetspieren en 11 onderbeenspieren nodig

Nadere informatie

Handen wassen met zeep

Handen wassen met zeep HANDLEIDING DIGIBORD PRESENTATIE Handen wassen met zeep Meer informatie op hygienewerkt.info Met deze handleiding geven wij u een toelichting op de Digibord presentatie Handen wassen met zeep. Per slide

Nadere informatie

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie)

COMPLICATIES Lange termijn complicaties Complicaties van de ogen (retinopathie) Complicaties van de nieren (nefropathie) COMPLICATIES Lange termijn complicaties Wanneer u al een lange tijd diabetes heeft, kunnen er complicaties optreden. Deze treden zeker niet bij alle mensen met diabetes in dezelfde mate op. Waarom deze

Nadere informatie

MIND BODY M A S S A G E P R A K T I J K. Stoelmassage

MIND BODY M A S S A G E P R A K T I J K. Stoelmassage BODY & MIND M A S S A G E P R A K T I J K Stoelmassage Stoelmassage De stoelmassage (ook wel bedrijfsmassage genoemd) is een verkorte, makkelijk toepasbare massagevorm. Hoewel een stoelmassage maar 30

Nadere informatie

Verwijderen blindedarm bij kind en jongeren

Verwijderen blindedarm bij kind en jongeren Verwijderen blindedarm bij kind en jongeren Ziekenhuis Gelderse Vallei Jij bent opgenomen met een blindedarmontsteking op de kinder- en jongerenafdeling. De medische naam voor blindedarm is appendix. De

Nadere informatie

Hygiëne/infectiepreventie

Hygiëne/infectiepreventie Hygiëne/infectiepreventie Hoe we ervoor zorgen dat u bij een verblijf in het ziekenhuis geen infectie oploopt. Van elke honderd patiënten, die in de Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, lopen ongeveer

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie