Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20"

Transcriptie

1 Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20 Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding Pagina 4 Pagina 13 In het voertuig meenemen! Brugsanvisning Monteringsanvisning Side 16 Side 25 Skal medbringes i køretøjet! Bruksanvisning Monteringsanvisning Sida 28 Sida 37 Skall medföras i fordonet! Pagina 40

2 A SET Solar Dual Battery Charger remote temp. sensor remote meter connection X1 X2 X3 X4 X5 F1 F2 B1 1 * 2 * + - G2 + - G1 X1 - X4 max. Ø 4 mm² X5 8-pin RJ-45 * > 10 mm² 2

3 B C Solar Dual Battery Charger Ø 4 remote temp. sensor SET remote meter connection mm 3

4 Solarlaadautomaat SDC 10 / 20 Inhoudsopgave Gebruikte symbolen... 4 Gebruiksaanwijzing Verklarende woordenlijst... 4 Veiligheidsaanwijzingen... 5 Gebruiksdoel... 5 Niet-reglementair gebruik... 6 Onderhoud van de accu's... 6 Apparaatonderdelen... 6 Functie... 7 Laadprocedure... 7 Instellingen opvragen / wijzigen... 8 Bediening... 8 Accutype... 8 Laadstroomverdeling... 9 PWM laadfrequentie... 9 Functieweergave / Foutopsporing Onderhoud Technische gegevens Laaddiagram Verwijdering Conformiteitverklaring Truma fabrieksgarantieverklaring Inbouwhandleiding Veiligheidsinstructies Leveringsomvang Montage Aansluiting Installatieschema Inbedrijfstelling Gebruikte symbolen Symbool wijst op mogelijke gevaren. Aanwijzing met informatie en tips. Gebruiksaanwijzing Voor de aansluiting en inbedrijfstelling van het toestel absoluut de montage- en gebruiksaanwijzing lezen! Verklarende woordenlijst AGM-accu Accu OPTIMA YT S loodzuuraccu waarbij het elektrolyt in een microglasvlies (absorbed glass mat) gelegd in. komt overeen met een AGM-accu. 4

5 Veiligheidsaanwijzingen Bij het gebruik van elektrische toestellen dienen als beveiliging tegen elektrische schokken, letsels en brandgevaar de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden. Lees deze instructies en neem de instructies in acht, voor u het toestel gebruikt. Opstellen Zorg ervoor, dat de toestellen veilig opgesteld worden en niet kunnen neervallen of omvallen. Leg leidingen altijd zodanig, dat er geen struikelgevaar ontstaat. Stel elektrische toestellen niet bloot aan regen. Gebruik geen elektrische toestellen in een vochtige of natte omgeving. Gebruik elektrische toestellen niet in de omgeving van brandbare vloeistoffen of gassen. Bescherming tegen elektrische schokken Gebruik alleen toestellen, waarvan de behuizing en de leidingen onbeschadigd zijn. Zorg ervoor dat de kabels veilig gelegd worden. Trek niet aan de kabels. Solarmodules produceren bij lichtinval stroom. Ook bij weinig lichtinval is er volle spanning. De leegloopspanning kan dubbel zo hoog zijn. Raak geen stroomvoerende delen aan. Solarmodules voor de montage- en installatiewerkzaamheden bijv. met een karton afdekken. Gebruik Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of na het ontvangen van hun instructies over hoe het apparaat gebruik moet worden. Over kinderen moet toezicht gehouden worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Gebruik geen elektrische toestellen voor andere doeleinden dan het door de producent opgegeven gebruiksdoel. De ventilatieopeningen in de behuizing moeten vrij zijn en mogen niet door stukken bagage, handdoeken of kledingstukken enz. bedekt worden. Opgelet Accu s kunnen explosieve gassen opwekken bij het laden en tijdens de werking. Houd ze daarom op een veilige afstand tot vlammen en ontstekingsbronnen. Zorg voor voldoende ventilatie van de accuruimte. Herstellingen Voer geen herstellingen of veranderingen uit aan het toestel! Wend u tot uw verkoper of tot de Truma Service (zie Toebehoren Gebruik alleen toebehoren en hulpstukken die door de producent zijn goedgekeurd of aanbevolen. Gebruiksdoel De solarlaadautomaat dient voor het laden van 12 V (24 V) loodaccumulatoren, bestaand uit 6 (12) afzonderlijke cellen (bijv. autoaccu), met een capaciteit van Ah (SDC 10) of Ah (SDC 20). Het apparaat werd voor de aansluiting van solarmodules ontwikkeld. Gebruik alleen geschikte modules, bijv. Truma SM 65, SM 100 of SM 150. De maximale spannings- en stroomopnamewaarden in acht nemen. Het meest gangbare toepassingsgebied van de laadautomaat zijn accu s met gel, AGM of vloeibaar elektrolyt. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in campers en caravans. 5

6 Niet-reglementair gebruik Apparaatonderdelen Het apparaat is niet geschikt voor het laden van 6 V-accu s of 6 V-loodaccumulatoren, niet-oplaadbare accu s, nikkel-cadmium-accu s. B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 T Indien er accu s met een nominale spanning van 6 V met dit apparaat geladen worden, dan start de gasvorming onmiddellijk. Er kan explosief knalgas ontstaan. Het apparaat is uitsluitend voor de regeling van solarmodules geschikt. Geen andere spanningsbronnen (bijv. netspanning 230 V) op het apparaat aansluiten. Dit kan het apparaat en/of de spanningsbron beschadigen. Raadpleeg uw verkoper als er andere spanningsbronnen samen met het apparaat gebruikt moeten worden. Onderhoud van de accu's (ook onderhoudsvrije accu s) Om een lange levensduur van de accu s te bereiken, moeten de volgende punten in acht genomen worden: Accu s moeten voor en na gebruik volledig opgeladen worden. Bij langere stilstandtijden (zonder zonlicht) moet de accu afgeklemd en uiterlijk om de 12 weken gedurende 24 uur opgeladen worden. In de winter moet een volledig geladen accu koel en vorstvrij bewaard en regelmatig (om de 12 weken) bijgeladen worden. remote temp. sensor + 1 Solar Dual Battery Charger SET remote meter connection X1 X2 X3 X4 X5 Afb. 1: Apparaatonderdelen H1 LED-functieweergave accu 1 (tractieaccu) H2 LED-functieweergave accu 2 (startaccu) H3 LED accutype AGM, gel, Liquid (vloeibaar elektrolyt) H4 LED laadstroomverdeling H5 LED PWM laadfrequentie H6 geeft de waarden van H3, H4, H5 als cijfer weer T Modus opvragen / wijzigen B2 Interne temperatuursensor X1 Aansluiting voor temperatuursensor B1 X2 Aansluiting accu 1 (tractie-accu) X3 Aansluiting solarmodule X4 Aansluiting accu 2 (startaccu) X5 Aansluiting (RJ-45) voor draadloze indicator (optioneel) 6

7 Functie Het apparaat is met moderne, microprocessorgestuurde driefasen-laadtechniek met pulsduurmodulatie uitgerust. Deze techniek laat hoge prestaties toe bij een gering gewicht en kleine afmetingen. Door toepassing van hoogwaardige elektronica werkt het toestel met hoge werkingsgraad. Het automatische laden gebeurt behoedzaam en zonder schadelijk overladen van de accu. Zo wordt de levensduur van de accu aanzienlijk verlengd. Het apparaat is geschikt voor accu s met vloeibaar elektrolyt, gel of AGM-technologie en biedt een instelbare laadstroomverdeling voor twee afzonderlijke accuaansluitingen. Het apparaat is geconcipieerd voor continue en parallelle werking. Verbruikers kunnen continu aangesloten blijven, bijgeschakeld of afgekoppeld worden. De verbruikers worden van stroom voorzien en tegelijk wordt de accu geladen. De verbruikerstroom moet hierbij lager zijn dan de solarlaadstroom, omdat er anders geen lading van de accu plaatsvindt. Indien het apparaat samen met een externe temperatuursensor voor de tractieaccu (accu 1) gebruikt wordt, regelt het apparaat de laadspanning automatisch in functie van de accutemperatuur. Hierdoor wordt een bijzonder effectieve en behoedzame lading van de accu bereikt. Zonder gebruik van een externe temperatuursensor regelt het apparaat de laadprocedure aan de hand van de interne temperatuursensor. Door de aansluiting van één of meerdere solarmodules kunnen de tractie- en startaccu geladen worden. Houd hierbij rekening met de maximale spannings- en stroomopnamewaarden. Laadprocedure Het apparaat is uitgerust met een elektronische ompolings-, retourstroom- en solarkortsluitingsbeveiliging. Alleen wanneer de accu correct aangesloten is en er voldoende vermogen uit zonlicht voorhanden is, wordt de laadstroom vrijgegeven (zie Laaddiagram ). Bij gebruik van een temperatuursensor voor de tractieaccu verloopt het laadproces temperatuurafhankelijk. Hoofdlaadfase Lading met maximaal beschikbare solar-laadstroom tot de laadeindspanning bereikt wordt. Bijlaadfase De laadspanning wordt voor een tijdsduur van 2 uur gehouden. Na afloop van deze periode gebeurt er een omschakeling naar het laadbehoud. Laadbehoud De laadspanning is ingesteld op 13,8 V. De laadstroom daalt daarbij naar de voor de compensatie van de zelfontlading noodzakelijke waarde. De verbruikers worden verder van stroom voorzien. Als de verbruikte stroom de beschikbare solarlaadstroom overstijgt, kan de lading niet meer behouden worden. Als de accuspanning 13,3 V onderschrijdt, schakelt het apparaat bij voldoende solar-laadstroom automatisch naar de hoofdlaadfase. 7

8 Compensatielaadfase (Alleen voor het accutype AGM en vloeibaar elektrolyt) De compensatielaadfase dient om de celspanningen te compenseren en kan aanwezige sulfateringen verminderen. Als de spanning aan de accu onder 11,1 V daalt, wordt een diepontlading van de accu verondersteld. Het apparaat schakelt gedurende 2 uur in de compensatielaadfase. Na afloop van deze periode gebeurt er automatisch een omschakeling naar het laadbehoud. Diep ontladen accu s kunnen onherstelbaar beschadigd worden. Een compensatielading kan dit niet repareren. Gebruik een Truma-accubewaker om diepontlading te voorkomen. Bij accu s met vloeibaar elektrolyt kunnen explosieve gassen ontstaan, zorg dus voor voldoende ventilatie. Controleer regelmatig het vloeistofpeil. Overlading kan de accu beschadigen, controleer de desbetreffende gegevens van uw accu. De compensatielading verhoogt de laadspanning, dit kan verbruikers beschadigen. Zorg ervoor, dat alle verbruikers geschikt zijn voor deze spanningen. Parallelle werking Als er tijdens de acculading verbruikersstroom weggenomen wordt, wordt die uit de beschikbare solarlaadstroom genomen. Als de verbruikte stroom de beschikbare solarlaadstroom overstijgt, kan het apparaat de accu niet laden. Het apparaat begint automatisch met de lading als er weer voldoende solarlaadstroom beschikbaar is. Instellingen opvragen / wijzigen Bediening Het display H6 toont verschillende systeeminstellingen. Door kort indrukken van de knop (T) wordt tussen LED H3, H4 en H5 geschakeld en in H6 getoond. Door de knop nogmaals in te drukken, begint men weer bij LED H3. Accutype Het accutype kan uitsluitend voor accu 1 ingesteld worden, accu 2 wordt als hetzelfde accutype beschouwd. Opvragen Knop (T) indrukken tot LED H3 brandt, op het display H6 wordt de opgeslagen waarde getoond. Display H6 Accutype 1 Gel (voorinstelling) 2 AGM 3 Vloeibaar (vloeibaar elektrolyt) Wijzigen Knop (T) gedurende 5 seconden indrukken, tot het display H6 knippert. Druk op de knop (T) om de gewenste waarde in te stellen. Na 5 seconden zonder op de knop te drukken, wordt de getoonde waarde opgeslagen en het knipperen eindigt. 8

9 Laadstroomverdeling De laadstroomverdeling tussen accu 1 en accu 2 kan ingesteld worden. De volgende verdelingen kunnen gekozen worden. Opvragen Knop (T) indrukken tot LED H4 brandt, op het display H6 wordt de opgeslagen waarde getoond. Display H6 Accu 1 Accu % 100 % 1 10 % 90 % 2 20 % 80 % 3 30 % 70 % 4 40 % 60 % 5 50 % 50 % (voorinstelling) 6 60 % 40 % 7 70 % 30 % 8 80 % 20 % 9 90 % 10 % Wijzigen Knop (T) gedurende 5 seconden indrukken, tot het display H6 knippert. Druk op de knop (T) om de gewenste waarde in te stellen. Na 5 seconden zonder op de knop te drukken, wordt de getoonde waarde opgeslagen en het knipperen eindigt. Bij een normale laadprocedure verdeelt het apparaat de laadstroom tussen accu 1 en accu 2 zoals ingesteld. Als accu 1 volledig geladen is, wordt de volledige laadstroom naar accu 2 geleid, onafhankelijk van de ingestelde waarde. Als de spanning aan accu 1 daalt, begint de laadprocedure opnieuw. Indien alleen accu 1 aangesloten wordt, wordt de volledige laadstroom naar deze accu geleid, onafhankelijk van de ingestelde waarde. PWM laadfrequentie Hiermee kan de pulsfrequentie van het apparaat ingesteld worden. Deze kan ter verlaging van mogelijke interferenties gewijzigd worden. Opvragen Knop (T) indrukken tot LED H5 brandt, op het display H6 wordt de opgeslagen waarde getoond. Display H6 PWM laadfrequentie 0 25 Hz (voorinstelling) 1 50 Hz Hz Knop (T) gedurende 5 seconden indrukken, tot het display H6 knippert. Druk op de knop (T) om de gewenste waarde in te stellen. Na 5 seconden zonder op de knop te drukken, wordt de getoonde waarde opgeslagen en het knipperen eindigt. 9

10 Functieweergave / Foutopsporing De LED H1 (H2) geeft de status van accu 1 (accu 2) weer. Weergave LED knippert met lange tussenperiodes LED knippert LED brandt LED knippert met korte tussenperiodes LED brandt niet Oorzaak / Oplossing Controleer alle aansluitingen van het apparaat naar de accu en de solarmodule en zorg hierbij voor de correcte polariteit. Zekering, solarmodule en accu controleren. De accu is volledig geladen. De accu wordt geladen. De accu wordt niet geladen. Evt. defecte accu vervangen. Geen accu aangesloten of overspanning. Als deze maatregelen de storing niet verhelpen, neem dan contact op met de Truma Service. Onderhoud Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan het toestel moet absoluut de stroomtoevoer onderbroken worden! Solarmodules voor de montage- en installatiewerkzaamheden bijv. met een karton afdekken. Technische gegevens * Gegevens voor 12 V voor 24 V de waarden verdubbelen. Elektrische waarden Bedrijfsspanning 12 V 24 V automatische herkenning max. ingangsspanning 30 V 50 V Spanningsbereik * 8 15 V toegestaan -35 C +55 C omgevingstemperatuurbereik toegestaan -35 C +80 C opslagtemperatuurbereik Eigen verbruik 4 ma s nachts, 10 ma bij het laden PWM-frequentie, instelbaar 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz Stroom max. modulestroom permanent bij 25 C max. uitgangsstroom permanent bij 25 C SDC 10 SDC A (ca. 150 Wp) 10 A 20 A 20 A (ca. 300 Wp) Accucapaciteit Ah Ah Reinig het apparaat met een droge, pluisvrije doek. 10

11 Laadspanningen Accutype, instelbaar Gel AGM gesloten Vloeibaar Bijlaadfase * 14,2 V 14,4 V 14,6 V Laadbehoud * 13,8 V 13,8 V 13,8 V Compensatielaadfase * 14,6 V 14,8 V Hoofdlaadfase 13,3 V omschakelspanning * Maximale laadspanning * 16,6 V Temperatuurcompensatie * -30 mv / K Temperatuursensor -40 C +125 C (meetbereik) Laaddiagram HL = Hoofdlaadfase NL = Bijlaadfase (2 uur) LB = Laadbehoud U[V] U NL U EL U HL 0 HL NL Afb. 2: Laaddiagram (principieel verloop) EL t[h] Mechanische waarden SDC 10 SDC 20 Beschermingsklasse IP 30 Montage Wandmontage Gewicht 200 g 230 g Aansluitklemmen 4 mm² Afmetingen L x B x H 154 x 76 x 37,5 mm Vochtigheid 95 % (niet condenserend) Technische wijzigingen voorbehouden! Verwijdering Het toestel moet volgens de administratieve bepalingen van het respectievelijke land van gebruik verwijderd worden. Nationale voorschriften en wetten (in Duitsland is dit bijv. de Altfahrzeug-Verordnung) moeten in acht worden genomen. 11

12 Conformiteitverklaring 1. Stamgegevens van de fabrikant Naam: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adres: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identificatie van het apparaat Type / uitvoering: Solarlaadautomaat (Solar Dual Battery Charger) SDC 10/20 3. Voldoet aan de voorschriften in de volgende EG-richtlijnen 3.1 Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG 3.2 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 3.3 Richtlijn 2000/53/EG betreffende oude voertuigen en draagt het CE-teken. 4. Basis van het conformiteitbewijs EN 55022: A1:2007 EN :2006+A2:2009 EN :2008 EN 55024:1998+A2:2003 EN :2006+A11:2009+A1: Gegevens over de functie van de ondertekenaar Handtekening: Dirk Brunner Putzbrunn, Hoofd Productcenter Stroom 12 Truma fabrieksgarantieverklaring 1. Dekking De fabrikant geeft garantie in geval van gebreken aan het apparaat die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Daarnaast blijven de wettelijke garantieaanspraken jegens de verkoper bestaan. De aanspraak op garantie geldt niet voor slijtageonderdelen en bij natuurlijke slijtage, bij gasdrukregelinstallaties als gevolg van schade door ongerechtigheden (bijv. oliën, weekmakers) in het gas, als gevolg van het niet-naleven van de Truma-inbouw- en gebruiksaanwijzingen, als gevolg van ondeskundige behandeling, als gevolg van ondeskundige transportverpakking. 2. Omvang van de garantie De garantie geldt voor gebreken in de zin van artikel 1 die binnen 24 maanden na sluiting van de koopovereenkomst tussen de verkoper en de consument ontstaan. De fabrikant zal dergelijke gebreken bij wijze van nakoming verhelpen, dat betekent naar zijn keuze door reparatie of vervangende levering. Ingeval de fabrikant garantie verleent, begint de garantietermijn ten aanzien van de gerepareerde of vervangen onderdelen niet opnieuw, maar loopt de oude termijn door. Verdergaande aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding van de koper of van derden, zijn uitgesloten. De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) blijven onverlet. De kosten voor gebruikmaking van de fabrieksservicedienst van Truma voor het verhelpen van een onder de garantie vallend gebrek in het bijzonder transport-, reis-, werk- en materiaalkosten draagt de fabrikant, voor zover de servicedienst binnen Duitsland wordt ingezet. Werkzaamheden verricht door de servicedienst in andere landen zijn niet door de garantie gedekt.

13 Bijkomende kosten op grond van gecompliceerde uit- en inbouwomstandigheden van het apparaat (bijv. demontage van meubel- of carrosseriedelen) kunnen niet als garantieprestatie worden erkend. 3. Indiening van de garantieclaim Het adres van de fabrikant luidt: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Duitsland Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie Beschrijf alstublieft uw klachten gedetailleerd en geef het serienummer van het apparaat alsook de datum van aankoop op. Om de fabrikant in staat te stellen te controleren of er sprake is van een garantiegeval, moet de consument het apparaat op eigen risico naar de fabrikant / servicepartner brengen of opsturen. Bij schade aan de warmtewisselaar moet de gebruikte gasdrukregelaar eveneens worden opgestuurd. Bij airconditioningsystemen: Ter voorkoming van transportschade mag het apparaat alleen na overleg met het Truma Servicecentrum Duitsland of met de respectieve geautoriseerde servicepartner worden verzonden. Anders berust het risico voor eventuele hieruit voortvloeiende transportschade bij de verzender. Bij terugzending naar de fabriek als vrachtgoed verzenden. In geval van garantie draagt de fabriek de transportkosten c.q. kosten voor verzending naar de fabriek en terugzending naar de klant. Als er geen dekking bestaat, stelt de fabrikant de klant op de hoogte en noemt de door de fabrikant niet te dragen reparatiekosten; in dit geval komen ook de verzendkosten voor rekening van de klant. Inbouwhandleiding Veiligheidsinstructies In dit apparaat zijn componenten ingebouwd die een vonk of lichtboog kunnen veroorzaken! De montage en de aansluiting van elektrische apparaten moet in principe door geschoold personeel uitgevoerd worden! Solarmodules produceren bij lichtinval stroom. Ook bij weinig lichtinval is er volle spanning. De leegloopspanning kan dubbel zo hoog zijn. Raak geen stroomvoerende delen aan. Solarmodules voor de montage- en installatiewerkzaamheden bijv. met een karton afdekken. Het apparaat werd voor de aansluiting van solarmodules ontwikkeld. Gebruik uitsluitend geschikte modules zoals Truma SM 65, SM 100 of SM 150. Houd rekening met de maximale spannings- en stroomopnamewaarden. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven leidingdoorsneden en zekeringsterktes! Dit apparaat niet installeren of gebruiken in vochtige ruimtes (bijv. badkamers) of in ruimtes waar licht ontvlambare gasmengels kunnen ontstaan. De montage van het apparaat moet voldoen aan de technische en administratieve bepalingen van het respectievelijke land van gebruik (bijv. EN 1648). Nationale voorschriften en bepalingen moeten in acht genomen worden. 13

14 Leveringsomvang 1 solarlaadautomaat 1 temperatuursensor 1 houder voor temperatuursensor 1 Gebruiksaanwijzing en montagevoorschriften Montage Zie bladzijde 3, afbeelding B, C Het toestel moet tegen vochtigheid en nattigheid beschermd worden opgesteld. De opstellingsplaats moet schoon, droog en goed geventileerd zijn. Bij de werking kan de behuizing tot ca. 80 C opwarmen. Zorg ervoor, dat de ventilatiesleuven vrij blijven! Onvoldoende ventilatie kan oververhitting van het toestel veroorzaken! De inbouwruimte voor het toestel moet bovenaan en zijdelings van ventilatieopeningen voorzien zijn, die een totale opening van 100 cm² opleveren. Indien de temperatuur in het toestel door gebrekkige luchtcirculatie of een te hoge omgevingstemperatuur stijgt, kan het apparaat beschadigd worden. Accu s met vloeibaar elektrolyt moeten in een afzonderlijke box met een ventilatie naar buiten opgesteld worden. Een afzonderlijke box is bij gel- en AGM-accu s niet nodig. De installatievoorschriften van de accufabrikant in acht nemen. Aansluiting Lengtes en doorsneden van leidingen Uitvoering volgens EN en VDE 0100, deel 721. Zekeringen F1, F2 SDC A SDC A Zekeringen absoluut dicht bij de energiebron (bijv. accu) aanbrengen. Uitsluitend voorgeschreven leidingdoorsneden en zekeringsterktes gebruiken! Aansluiting energiebron / verbruikers Verbind het apparaat volgens het aansluitschema met de solarmodules en de accu s. Zorg voor een correcte aansluiting van de polen. Schakel meerdere solarmodules altijd parallel. Gebruik hiervoor uitsluitend modules met dezelfde typische spanningswaarden (ca. 18 V). Vraag uw verkoper naar de Truma-kabelsetuitbreiding. Houd rekening met de aansluitvolgorde. De automatische aanpassing 12 V / 24 V functioneert alleen dan correct en schade aan de accu kan verhinderd worden. 1. Accu 1 (2) op de laadregelaar aansluiten plus en min 2. Solarmodules op de laadregelaar aansluiten plus en min 3. Temperatuursensor op de laadregelaar aansluiten plus en min De demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde. Het apparaat met vier schroeven (diameter 4 mm geen schroeven met verzonken kop) veilig bevestigen. Schroeflengte en draaimoment zijn afhankelijk van de ondergrond. 14

15 Temperatuursensor Voor een temperatuurgevoerde acculading gebruikt u de bijgevoegde Truma-temperatuursensor, in het bijzonder bij AGM-accu s. Breng de sensor midden in de zone van de pluspool, op de behuizing van de accu (1) aan. Plaats daarvoor de sensor midden in de uitsparing van de houder. Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende houder. De houder krachtig op de gewenste positie op de accu drukken. Installatieschema Zie bladzijde 2, afbeelding A Inbedrijfstelling Het apparaat is in gebruik, zodra een accu of een solarmodule aangesloten is (aansluitvolgorde in acht nemen). Accutype instellen Het gebruikte accutype (accu 1) instellen (zie Instellingen opvragen / wijzigen accutype ). Temp. Sensor Fixer TSF - 01 Afb. 3: Montage van de temperatuurvoeler Temperatuursensor (B1) op het toestel aansluiten (aansluiting X1). Kabelbevestiging Alle leidingen (bijv. voor energiebronnen, verbruikers en toebehoren) met kabelbinders beveiligen. 15

16 Solar-ladeautomat SDC 10 / 20 Indholdsfortegnelse Anvendte symboler Brugsanvisning Glosar Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Ikke-formålsbestemt anvendelse Batteripleje Apparatets elementer Funktion Ladning Forespørgsel / ændring af indstillinger Betjening Batteritype Ladestrømsfordeling PWM ladefrekvens Funktionsindikation / Fejlsøgningsvejledning Vedligeholdelse Tekniske data Ladediagram Bortskaffelse Konformitetserklæring Truma producentgarantierklæring Monteringsanvisning Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Montage Tilslutning Tilslutningsdiagram Ibrugtagning Anvendte symboler Brugsanvisning Læs under alle omstændigheder brugsanvisningen inden tilslutning og ibrugtagning af apparatet! Glosar Symbol henviser til mulige farer. Henvisning med informationer og tips. AGM-batteri Batteri OPTIMA YT S Bly-syre-batteri, hvor elektrolyten er bundet i en mikroglasmåtte (absorbed glass mat). svarer til et AGM-batteri. 16

17 Sikkerhedsanvisninger Ved brug af elektriske apparater skal man til beskyttelse mod elektrisk stød, kvæstelser og brandfare være opmærksom på følgende principielle sikkerhedsforanstaltninger. Læs og overhold disse henvisninger, inden du benytter apparatet. Opstilling Vær opmærksom på, at apparaterne bliver opstillet sikkert og at de ikke kan falde ned eller vælte. Læg altid ledningerne således, at de ikke udgør en snublerisiko. Udsæt ikke elapparater for regn. Brug ikke elapparater i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke elapparater i nærheden af brandbare væsker eller gasser. Beskyttelse mod elektrisk stød Brug kun apparater, hvis huse og ledninger er ubeskadigede. Vær opmærksom på en sikker udlægning af kablerne. Træk ikke i kablerne. Solarmoduler producerer strøm ved lysindfald. Der foreligger også fuld spænding ved svagt lysindfald. Tomgangsspændingen kan være dobbelt så høj. Berør ikke strømførende dele. Tildæk solarmodulerne med f.eks. en papkasse inden montage- og installationsarbejder. Brug Dette apparat er ikke beregnet til at bliver brugt af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, undtagen, hvis disse er under opsyn af en for deres sikkerhed ansvarlig person eller af samme er blevet instrueret om, hvordan apparatet anvendes. Benyt ikke elektriske apparatet i modstrid med det af producenten anførte anvendelsesformål. Ventilationsslidserne på huset skal være frie og må ikke tildækkes med bagage, håndklæder eller tøj etc. OBS Batterier kan udvikle eksplosive gasser under ladning og drift. Hold dem væk fra flammer og antændelseskilder. Sørg for, at batterirummet er tilstrækkeligt ventileret. Istandsættelse Foretag ingen istandsættelsesarbejder eller ændringer på apparatet. Henvend dig til din forhandler eller til Truma Service (se Tilbehør Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, som bliver leveret og anbefalet af producenten. Anvendelse Solar-ladeautomaten er beregnet til opladning af 12 V (24 V) blyakkumulatorer, bestående af 6 (12) enkeltceller (f.eks. bilbatteri), med en kapacitet på Ah (SDC 10) hhv Ah (SDC 20). Dette apparat blev udviklet for tilslutning af solarmoduler. Anvend kun egnede moduler f.eks. Truma SM 65, SM 100 eller SM 150. Vær opmærksom på de makimale spændings- og strømforbrugsværdier. Opladerens foretrukne anvendelsesområde er batterier med gele-, AGMeller flydende elektrolyt. Apparatet er beregnet til montering i kabinen. Børn bør holdes under opsyn for at være sikker på, at de ikke leger med apparatet. 17

18 Ikke-formålsbestemt anvendelse Apparatets elementer Apparatet er ikke egnet til opladning af 6 V batterier eller 6 V blyakkumulatorer, ikke-opladelige batterier, nikkel-cadmium batterier. B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 T Oplades der batterier med en nominel-spænding på 6 V med dette apparat, starter gasningen øjeblikkeligt. Der kan så opstå eksplosiv knaldgas. Apparatet er kun egnet til regulering af solarmoduler. Tilslut ikke andre spændingskilder (f.eks. 230 V netspænding) til dette apparat. Dette kan føre til ødelæggelse af apparatet og / eller af kilden. Skal der benyttes andre spændingskilder sammen med dette apparatet, bedes du spørge din forhandler. Batteripleje (også vedligeholdelsesfrie batterier) For at opnå en lang batterilevetid, skal man være opmærksom på følgende punkter: Batterier bør lades helt op før og efter et strømforbrug, Ved længere stilstandstider (uden solindstråling), skal batteriet afbrydes og lades senest hver 12. uge i 24 timer. Om vinteren skal fuldt opladte batterier opbevares koldt og frostfrit og efterlades regelmæssigt (hver 12. uge). remote temp. sensor + 1 Solar Dual Battery Charger SET remote meter connection X1 X2 X3 X4 X5 Figur 1: Apparatets elementer H1 LED-funktionsindikation batteri 1 (forsyningsbatteri) H2 LED-funktionsindikation batteri 2 (startbatteri) H3 LED batteritype AGM, gele, liquid (flydende elektrolyt) H4 LED ladestrømsfordeling H5 LED PWM ladefrekvens H6 viser værdierne fra H3, H4, H5 som nummer T Forespørgsel / ændring af driftsmodus B2 Intern temperaturføler X1 Tilslutning til temperaturføler B1 X2 Tilslutning batteri 1 (forsyningsbatteri) X3 Tilslutning solarmodul X4 Tilslutning batteri 2 (startbatteri) X5 Tilslutning (RJ-45) til fjernindikation (option) 18

19 Funktion Apparatet er udstyret med moderne mikroprocessorstyret impulsbreddemoduleret trefase ladeteknik. Denne teknik tillader høj ydelse ved lav vægt og små dimensioner. Gennem brug af kvalitets elektronik arbejder det med en høj virkningsgrad. Den automatiske ladning sker skånende og uden skadelig overopladning af batteriet. Således forlænges batteriernes levetid væsentligt. Det er egnet til batterier med flydende-, geleeller AGM-teknologi og har en indstillelig ladestrømsfordeling til to separate batteritilslutninger. Apparatet er konstrueret til permanent og paralleldrift. Forbrugere kan tilsluttes permanent, tændes eller slukkes. Forbrugerne forsynes og batterierne lades samtidigt. Derved bør forbrugerstrømmen være mindre end solar-ladestrømmen, da batterierne ellers ikke lades. Bruges apparatet sammen med en ekstern temperaturføler til forsyningsbatteriet (batteri 1), regulerer apparatet ladespændingen automatisk afhængigt af batteritemperaturen. Herved opnås der en særlig effektiv og skånende ladning af batteriet. Anvendes der ingen ekstern temperaturføler regulerer apparatet ladningen ved hjælp af den interne temperaturføler. Ved tilslutning af et eller flere solarmoduler kan både forsynings- og startbatteriet lades. Vær opmærksom på de makimale spændings- og strømforbrugsværdier. Ladning Apparatet har et elektronisk polaritets-, returstrøms- og solarkortslutningsværn. Ladestrømmen frigives kun hvis batteriet er rigtigt tilsluttet og der står tilstrækkelig effekt fra solindstråling til rådighed (se»ladediagram«). Bruges der en temperaturføler til forsyningsbatteriet foregår opladningen temperaturafhængig. Hovedladefase Ladning med den maksimalt til rådighed stående solar-ladestrøm indtil den endelige ladespænding er nået. Efterladefase Ladespændingen holdes i en periode på 2 timer. Efter denne tid skiftes der til vedligeholdelsesfasen. Vedligeholdelsesladefase Ladespændingen er indstillet på 13,8 V. Derved falder ladestrømmen til den for batteriet til udligningsladning nødvendige værdi. Forbrugerne forsørges fortsat. Overstiger den forbrugte strøm den til rådighed stående solar-ladestrøm, kan ladningen ikke længere opretholdes. Underskrider batterispændingen 13,3 V skifter apparatet ved tilstrækkelig solar-ladestrøm automatisk til hovedladefasen. 19

20 Udligningsladefase (Kun ved batteritype AGM og flydende elektrolyt) Udligningsladefasen tjener til udligning af cellespændinger og kan reducere eksisterende sulfateringer. Falder spændingen på batteriet til under 11,1 V antages det, at batteriet er dybdeafladt. Apparatet skifter 2 timer i udligningsfasen. Derefter skifter det automatisk i vedligeholdelsesfasen. Dybdeafladte batterier kan tage permanent skade. Dette kan en udligningsladning så heller ikke reparere. Anvend en Truma batterivægter for at forhindre dybdeafladning. Ved batterier med flydende elektrolyt kan der opstå eksplosive gasser, sørg for tilstrækkelig udluftning. Kontrollér væskestanden regelmæssigt. Overophedning kan beskadige dit batteri, kontrollér de tilsvarende data på dit batteri. Udligningsladningen øger ladespændingen, dette kan muligvis beskadige forbrugere. Sørg for, at alle forbrugere er dimensioneret til disse spændinger. Paralleldrift Tages der strøm til forbrugere under batteriladningen, tages denne fra den til rådighed stående solar-ladestrøm. Overstiger den forbrugte strøm den til rådighed stående solar-ladestrøm, kan apparatet ikke lade batteriet. Apparatet begynder så at lade automatisk, når der igen står tilstrækkelig solar-ladestrøm til rådighed. Forespørgsel / ændring af indstillinger Betjening Indikation H6 viser forskellige systemindstillinger. Ved et kort tryk på knap (T) skiftes der mellem LED H3, H4 og H5 og visning i H6. Ved et nyt tryk begynder man igen ved LED H3. Batteritype Batteritypen kan kun indstilles for batteri 1, batteri 2 bliver så indstillet på samme batteritype. Forespørgsler Tryk på knap (T) til LED H3 lyser, den gemte værdi vises i indikation H6. Indikation H6 Batteritype 1 Gele (forindstilling) 2 AGM 3 Flydende (flydende elektrolyt) Ændring Tryk på knap (T) i 5 sekunder, indtil indikation H6 blinker. Indstil den ønskede værdi ved tryk på knap (T). Efter 5 sekunder uden tryk gemmes den viste værdi og indikationen holder op med at blinke. 20

Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20

Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20 Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20 Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding Pagina 4 Pagina 13 In het voertuig meenemen! Brugsanvisning Monteringsanvisning Side 16 Side 25 Skal medbringes i køretøjet!

Nadere informatie

Batterie Charger BC 416 IU (Mover )

Batterie Charger BC 416 IU (Mover ) Batterie Charger BC 416 IU (Mover ) Gebruiksaanwijzing Pagina 2 Inbouwhandleiding Pagina 10 Im vertuig meenemen! Brugsanvisning Side 17 Monteringsanvisning Side 25 Skal medbringes i køretøjet! Instrucciones

Nadere informatie

Battery Charger BC 616 IU

Battery Charger BC 616 IU Battery Charger BC 616 IU Gebruiksaanwijzing Pagina 2 Inbouwhandleiding Brugsanvisning Side 16 Monteringsanvisning Instrucciones de uso Página 30 Instrucciones de montaje Bruksanvisning Sida 44 Monteringsanvisning

Nadere informatie

Electronic Management EM 16 IU

Electronic Management EM 16 IU Electronic Management EM 16 IU Gebruiksaanwijzing Pagina 2 Inbouwhandleiding Brugsanvisning Side 11 Monteringsanvisning Instrucciones de uso Página 19 Instrucciones de montaje Bruksanvisning Sida 28 Monteringsanvisning

Nadere informatie

Boiler Elektro. Gebruiksaanwijzing Pagina 2. In het voertuig meenemen!

Boiler Elektro. Gebruiksaanwijzing Pagina 2. In het voertuig meenemen! Boiler Elektro Gebruiksaanwijzing Pagina 2 In het voertuig meenemen! Boiler Elektro Inhoudsopgave Gebruikte symbolen... 18 Model... 18 Gebruiksdoel... 18 Gebruiksaanwijzing Belangrijke bedieningsinstructies...

Nadere informatie

Battery Charger BC 416 IU

Battery Charger BC 416 IU Charger BC 416 IU Gebruiksaanwijzing Pagina 2 Inbouwhandleiding Pagina 10 Brugsanvisning Side 15 Monteringsanvisning Side 23 Instrucciones de uso Página 28 Instrucciones de montaje Página 36 Bruksanvisning

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25 Bestnr. 11 03 06 Zonne-energieset AS 25 Modulebeschrijving Het zonnepaneel AS 25 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine en middelgrote privé- en industriële toepassingen (b.v. energieverzorging

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah

GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah GEBRUIKSAANWIJZING voor 12V lood-zuur accu s van 1 tot 85Ah NL HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN DEZE EXIDE TECHNOLOGIES ACCULADER Deze acculader stelt u in staat om uw accu steeds in een optimale

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur.

Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Spanning gegarandeerd professionele test-, laaden startapparatuur. Accutesters de beste om te testen T 12 200 E 7 780 500 010 Voor alle 12V-accu's voor personenwagens van 27 tot 180 Ah. Bijzonder geschikt

Nadere informatie

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding Laad regulator SCR 24 Marine Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een superwind product. De SCR 24 Marine is een regelaar van de hoogste kwaliteit en zal perfect en betrouwbaar voor vele jaren

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Wärme-Unterbett TS 20, 23

Wärme-Unterbett TS 20, 23 Wärme-Unterbett TS 20, 23 NL TS 20 TS 23 06.0.43510 Hohenstein O Gebruiksaanwijzing Elektrische onderdeken Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Inhoudsopgave Inleiding Voor uw

Nadere informatie

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding.

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding. User guide Bedienungsanleitung Guide d utilisation Manual del usuario Guia do utilizador Istruzioni d uso Gebruikershandleiding Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje UK D F ES P I NL DK S FIN 2 8 14

Nadere informatie

VARTA zonne-energie accu 100

VARTA zonne-energie accu 100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 11 04 VARTA zonne-energie accu 100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE 365 dagen stroom zonder stopcontact! De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Gebrauchsanweisung Atlantis 200

Gebrauchsanweisung Atlantis 200 T 305 508 002 1B/ID.17077/06K Atlantis 200 Gebrauchsanweisung Directions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l uso Használati utasítás Instrukcja użytkowania Navodilo

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruikshandleiding

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruikshandleiding UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruikshandleiding BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd

HANdLeIdING GeFeLICITeeRd HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken.

HANDLEIDING. Voeg desgewenst oplaadopties aan het oplaadprogramma toe door nog enkele malen op de MODE-knop te drukken. HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje

HandleIdInG GeFelICITeeRd opladen STeKKeR* VoedInGSKaBel CTeK CoMFoRT ConneCT oplaadkabel VolledIG opgeladen onderhoudsladen SToRInGS- lampje 6V/0.8A HANDLEIDING GEFELICITEERD met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Steca Solarix PRS 2020 Zonne-energie laadregelaar 10 A / 15 A / 20 A / 30 A

Steca Solarix PRS 2020 Zonne-energie laadregelaar 10 A / 15 A / 20 A / 30 A Bestnr. 11 07 04 Steca Solarix PRS 2020 Zonne-energie laadregelaar 10 A / 15 A / 20 A / 30 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD-Scherm 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Geeft aan dat verbrande calorieën worden weergegeven 2. : Geeft aan dat

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A

Bestnr Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A Bestnr. 11 18 56 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

NIEUW. De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE

NIEUW. De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE NIEUW De beste energiebron voor onderweg CAMPER BOOT HUISJE De EFOY COMFORT laadt de accu voor uw elektrische apparaten volautomatisch op. Zo heeft u altijd voldoende stroom voor uw wensen het hele jaar

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL WA3744 1 2 a b A B C 1. Netstroomadapter 2. Aansluiting Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd. Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 75 Zonne-energie-accu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

IAN 104624. Montage- og sikkerhedsanvisninger. Assembly and safety advice. Montage- en veiligheidsinstructies

IAN 104624. Montage- og sikkerhedsanvisninger. Assembly and safety advice. Montage- en veiligheidsinstructies Shade Sail Shade Sail Assembly and safety advice Solsejl Montage- og sikkerhedsanvisninger Zonnescherm Montage- en veiligheidsinstructies IAN 104624 104624_rok_Sonnensegel_Cover_GB_IE_DK_NL.indd 2 04.12.14

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig

Handleiding. 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Handleiding 24 Volt Type 24TC25-B25 Aanvangspanning 25 Volt Géén scheidingsrelais nodig Enkelvoudige, vast ingesteld 25A max: Semi-Tractie/ AGM/ Odyssey 29,4V Dubbele uitvoering, vast ingesteld 50A max:

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

Bestnr. 85 52 71 CTEK Loodzuuraccu oplader 1,2-120Ah MULTI XS 3600

Bestnr. 85 52 71 CTEK Loodzuuraccu oplader 1,2-120Ah MULTI XS 3600 Bestnr. 85 52 71 CTEK Loodzuuraccu oplader 1,2-120Ah MULTI XS 3600 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing

BRAUN 360. Gebruiksaanwijzing BRAUN 360 Gebruiksaanwijzing 370 360 Series 3 on off low replace 16 m onths 370 Type 5774 Type 5779 Braun Infolines Deutsch 6 English 10 Français 14 Español 19 Português 24 Italiano 29 Nederlands 33 Dansk

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Technische gegevens. Bestnr. 84 72 91. in.pro. Check Temp

Inhoudsopgave. Technische gegevens. Bestnr. 84 72 91. in.pro. Check Temp Bestnr. 84 72 91 in.pro. Check Temp Belangrijk! Beslist lezen! Deze inbouwhandleiding is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding SWITCH MODE ACCULADER Switch Mode Acculader Model No. SEC - 1245E SEC - 1260E SEC - 1280E SEC - 2425E SEC - 2440E Gebruikers Handleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw acculader gaat

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 2210 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Elektrische fiets Pedelec

Elektrische fiets Pedelec Versie 06/2010 Bestnr. 86 20 23 Elektrische fiets Pedelec Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL

SW 803 Hybrid 1000. Software V3.11. Gebruiksaanwijzing NL SW 803 Hybrid 1000 Software V3.11 Gebruiksaanwijzing NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor een veilige installatie en gebruik. Vooral de teksten in de grijze vakken vragen om extra aandacht.

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding Best. nr. : 2030 00 DALI-potentiometer Best. nr. : 2020 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

RC Ferrari GT Collection, Art. M391

RC Ferrari GT Collection, Art. M391 GEBRUIKSAANWIJZING RC Ferrari GT Collection, Art. M391 Wij danken u voor de aankoop van een product van Millennium 2000 en wensen u veel plezier met het apparaat. Neem a.u.b. de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie