Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20"

Transcriptie

1 Solar Dual Battery Charger SDC 10 / 20 Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding Pagina 4 Pagina 13 In het voertuig meenemen! Brugsanvisning Monteringsanvisning Side 16 Side 25 Skal medbringes i køretøjet! Bruksanvisning Monteringsanvisning Sida 28 Sida 37 Skall medföras i fordonet! Pagina 40

2 A SET Solar Dual Battery Charger remote temp. sensor remote meter connection X1 X2 X3 X4 X5 F1 F2 B1 1 * 2 * + - G2 + - G1 X1 - X4 max. Ø 4 mm² X5 8-pin RJ-45 * > 10 mm² 2

3 B C Solar Dual Battery Charger Ø 4 remote temp. sensor SET remote meter connection mm 3

4 Solarlaadautomaat SDC 10 / 20 Inhoudsopgave Gebruikte symbolen... 4 Gebruiksaanwijzing Verklarende woordenlijst... 4 Veiligheidsaanwijzingen... 5 Gebruiksdoel... 5 Niet-reglementair gebruik... 6 Onderhoud van de accu's... 6 Apparaatonderdelen... 6 Functie... 7 Laadprocedure... 7 Instellingen opvragen / wijzigen... 8 Bediening... 8 Accutype... 8 Laadstroomverdeling... 9 PWM laadfrequentie... 9 Functieweergave / Foutopsporing Onderhoud Technische gegevens Laaddiagram Verwijdering Conformiteitverklaring Truma fabrieksgarantieverklaring Inbouwhandleiding Veiligheidsinstructies Leveringsomvang Montage Aansluiting Installatieschema Inbedrijfstelling Gebruikte symbolen Symbool wijst op mogelijke gevaren. Aanwijzing met informatie en tips. Gebruiksaanwijzing Voor de aansluiting en inbedrijfstelling van het toestel absoluut de montage- en gebruiksaanwijzing lezen! Verklarende woordenlijst AGM-accu Accu OPTIMA YT S loodzuuraccu waarbij het elektrolyt in een microglasvlies (absorbed glass mat) gelegd in. komt overeen met een AGM-accu. 4

5 Veiligheidsaanwijzingen Bij het gebruik van elektrische toestellen dienen als beveiliging tegen elektrische schokken, letsels en brandgevaar de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden. Lees deze instructies en neem de instructies in acht, voor u het toestel gebruikt. Opstellen Zorg ervoor, dat de toestellen veilig opgesteld worden en niet kunnen neervallen of omvallen. Leg leidingen altijd zodanig, dat er geen struikelgevaar ontstaat. Stel elektrische toestellen niet bloot aan regen. Gebruik geen elektrische toestellen in een vochtige of natte omgeving. Gebruik elektrische toestellen niet in de omgeving van brandbare vloeistoffen of gassen. Bescherming tegen elektrische schokken Gebruik alleen toestellen, waarvan de behuizing en de leidingen onbeschadigd zijn. Zorg ervoor dat de kabels veilig gelegd worden. Trek niet aan de kabels. Solarmodules produceren bij lichtinval stroom. Ook bij weinig lichtinval is er volle spanning. De leegloopspanning kan dubbel zo hoog zijn. Raak geen stroomvoerende delen aan. Solarmodules voor de montage- en installatiewerkzaamheden bijv. met een karton afdekken. Gebruik Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of na het ontvangen van hun instructies over hoe het apparaat gebruik moet worden. Over kinderen moet toezicht gehouden worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Gebruik geen elektrische toestellen voor andere doeleinden dan het door de producent opgegeven gebruiksdoel. De ventilatieopeningen in de behuizing moeten vrij zijn en mogen niet door stukken bagage, handdoeken of kledingstukken enz. bedekt worden. Opgelet Accu s kunnen explosieve gassen opwekken bij het laden en tijdens de werking. Houd ze daarom op een veilige afstand tot vlammen en ontstekingsbronnen. Zorg voor voldoende ventilatie van de accuruimte. Herstellingen Voer geen herstellingen of veranderingen uit aan het toestel! Wend u tot uw verkoper of tot de Truma Service (zie Toebehoren Gebruik alleen toebehoren en hulpstukken die door de producent zijn goedgekeurd of aanbevolen. Gebruiksdoel De solarlaadautomaat dient voor het laden van 12 V (24 V) loodaccumulatoren, bestaand uit 6 (12) afzonderlijke cellen (bijv. autoaccu), met een capaciteit van Ah (SDC 10) of Ah (SDC 20). Het apparaat werd voor de aansluiting van solarmodules ontwikkeld. Gebruik alleen geschikte modules, bijv. Truma SM 65, SM 100 of SM 150. De maximale spannings- en stroomopnamewaarden in acht nemen. Het meest gangbare toepassingsgebied van de laadautomaat zijn accu s met gel, AGM of vloeibaar elektrolyt. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in campers en caravans. 5

6 Niet-reglementair gebruik Apparaatonderdelen Het apparaat is niet geschikt voor het laden van 6 V-accu s of 6 V-loodaccumulatoren, niet-oplaadbare accu s, nikkel-cadmium-accu s. B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 T Indien er accu s met een nominale spanning van 6 V met dit apparaat geladen worden, dan start de gasvorming onmiddellijk. Er kan explosief knalgas ontstaan. Het apparaat is uitsluitend voor de regeling van solarmodules geschikt. Geen andere spanningsbronnen (bijv. netspanning 230 V) op het apparaat aansluiten. Dit kan het apparaat en/of de spanningsbron beschadigen. Raadpleeg uw verkoper als er andere spanningsbronnen samen met het apparaat gebruikt moeten worden. Onderhoud van de accu's (ook onderhoudsvrije accu s) Om een lange levensduur van de accu s te bereiken, moeten de volgende punten in acht genomen worden: Accu s moeten voor en na gebruik volledig opgeladen worden. Bij langere stilstandtijden (zonder zonlicht) moet de accu afgeklemd en uiterlijk om de 12 weken gedurende 24 uur opgeladen worden. In de winter moet een volledig geladen accu koel en vorstvrij bewaard en regelmatig (om de 12 weken) bijgeladen worden. remote temp. sensor + 1 Solar Dual Battery Charger SET remote meter connection X1 X2 X3 X4 X5 Afb. 1: Apparaatonderdelen H1 LED-functieweergave accu 1 (tractieaccu) H2 LED-functieweergave accu 2 (startaccu) H3 LED accutype AGM, gel, Liquid (vloeibaar elektrolyt) H4 LED laadstroomverdeling H5 LED PWM laadfrequentie H6 geeft de waarden van H3, H4, H5 als cijfer weer T Modus opvragen / wijzigen B2 Interne temperatuursensor X1 Aansluiting voor temperatuursensor B1 X2 Aansluiting accu 1 (tractie-accu) X3 Aansluiting solarmodule X4 Aansluiting accu 2 (startaccu) X5 Aansluiting (RJ-45) voor draadloze indicator (optioneel) 6

7 Functie Het apparaat is met moderne, microprocessorgestuurde driefasen-laadtechniek met pulsduurmodulatie uitgerust. Deze techniek laat hoge prestaties toe bij een gering gewicht en kleine afmetingen. Door toepassing van hoogwaardige elektronica werkt het toestel met hoge werkingsgraad. Het automatische laden gebeurt behoedzaam en zonder schadelijk overladen van de accu. Zo wordt de levensduur van de accu aanzienlijk verlengd. Het apparaat is geschikt voor accu s met vloeibaar elektrolyt, gel of AGM-technologie en biedt een instelbare laadstroomverdeling voor twee afzonderlijke accuaansluitingen. Het apparaat is geconcipieerd voor continue en parallelle werking. Verbruikers kunnen continu aangesloten blijven, bijgeschakeld of afgekoppeld worden. De verbruikers worden van stroom voorzien en tegelijk wordt de accu geladen. De verbruikerstroom moet hierbij lager zijn dan de solarlaadstroom, omdat er anders geen lading van de accu plaatsvindt. Indien het apparaat samen met een externe temperatuursensor voor de tractieaccu (accu 1) gebruikt wordt, regelt het apparaat de laadspanning automatisch in functie van de accutemperatuur. Hierdoor wordt een bijzonder effectieve en behoedzame lading van de accu bereikt. Zonder gebruik van een externe temperatuursensor regelt het apparaat de laadprocedure aan de hand van de interne temperatuursensor. Door de aansluiting van één of meerdere solarmodules kunnen de tractie- en startaccu geladen worden. Houd hierbij rekening met de maximale spannings- en stroomopnamewaarden. Laadprocedure Het apparaat is uitgerust met een elektronische ompolings-, retourstroom- en solarkortsluitingsbeveiliging. Alleen wanneer de accu correct aangesloten is en er voldoende vermogen uit zonlicht voorhanden is, wordt de laadstroom vrijgegeven (zie Laaddiagram ). Bij gebruik van een temperatuursensor voor de tractieaccu verloopt het laadproces temperatuurafhankelijk. Hoofdlaadfase Lading met maximaal beschikbare solar-laadstroom tot de laadeindspanning bereikt wordt. Bijlaadfase De laadspanning wordt voor een tijdsduur van 2 uur gehouden. Na afloop van deze periode gebeurt er een omschakeling naar het laadbehoud. Laadbehoud De laadspanning is ingesteld op 13,8 V. De laadstroom daalt daarbij naar de voor de compensatie van de zelfontlading noodzakelijke waarde. De verbruikers worden verder van stroom voorzien. Als de verbruikte stroom de beschikbare solarlaadstroom overstijgt, kan de lading niet meer behouden worden. Als de accuspanning 13,3 V onderschrijdt, schakelt het apparaat bij voldoende solar-laadstroom automatisch naar de hoofdlaadfase. 7

8 Compensatielaadfase (Alleen voor het accutype AGM en vloeibaar elektrolyt) De compensatielaadfase dient om de celspanningen te compenseren en kan aanwezige sulfateringen verminderen. Als de spanning aan de accu onder 11,1 V daalt, wordt een diepontlading van de accu verondersteld. Het apparaat schakelt gedurende 2 uur in de compensatielaadfase. Na afloop van deze periode gebeurt er automatisch een omschakeling naar het laadbehoud. Diep ontladen accu s kunnen onherstelbaar beschadigd worden. Een compensatielading kan dit niet repareren. Gebruik een Truma-accubewaker om diepontlading te voorkomen. Bij accu s met vloeibaar elektrolyt kunnen explosieve gassen ontstaan, zorg dus voor voldoende ventilatie. Controleer regelmatig het vloeistofpeil. Overlading kan de accu beschadigen, controleer de desbetreffende gegevens van uw accu. De compensatielading verhoogt de laadspanning, dit kan verbruikers beschadigen. Zorg ervoor, dat alle verbruikers geschikt zijn voor deze spanningen. Parallelle werking Als er tijdens de acculading verbruikersstroom weggenomen wordt, wordt die uit de beschikbare solarlaadstroom genomen. Als de verbruikte stroom de beschikbare solarlaadstroom overstijgt, kan het apparaat de accu niet laden. Het apparaat begint automatisch met de lading als er weer voldoende solarlaadstroom beschikbaar is. Instellingen opvragen / wijzigen Bediening Het display H6 toont verschillende systeeminstellingen. Door kort indrukken van de knop (T) wordt tussen LED H3, H4 en H5 geschakeld en in H6 getoond. Door de knop nogmaals in te drukken, begint men weer bij LED H3. Accutype Het accutype kan uitsluitend voor accu 1 ingesteld worden, accu 2 wordt als hetzelfde accutype beschouwd. Opvragen Knop (T) indrukken tot LED H3 brandt, op het display H6 wordt de opgeslagen waarde getoond. Display H6 Accutype 1 Gel (voorinstelling) 2 AGM 3 Vloeibaar (vloeibaar elektrolyt) Wijzigen Knop (T) gedurende 5 seconden indrukken, tot het display H6 knippert. Druk op de knop (T) om de gewenste waarde in te stellen. Na 5 seconden zonder op de knop te drukken, wordt de getoonde waarde opgeslagen en het knipperen eindigt. 8

9 Laadstroomverdeling De laadstroomverdeling tussen accu 1 en accu 2 kan ingesteld worden. De volgende verdelingen kunnen gekozen worden. Opvragen Knop (T) indrukken tot LED H4 brandt, op het display H6 wordt de opgeslagen waarde getoond. Display H6 Accu 1 Accu % 100 % 1 10 % 90 % 2 20 % 80 % 3 30 % 70 % 4 40 % 60 % 5 50 % 50 % (voorinstelling) 6 60 % 40 % 7 70 % 30 % 8 80 % 20 % 9 90 % 10 % Wijzigen Knop (T) gedurende 5 seconden indrukken, tot het display H6 knippert. Druk op de knop (T) om de gewenste waarde in te stellen. Na 5 seconden zonder op de knop te drukken, wordt de getoonde waarde opgeslagen en het knipperen eindigt. Bij een normale laadprocedure verdeelt het apparaat de laadstroom tussen accu 1 en accu 2 zoals ingesteld. Als accu 1 volledig geladen is, wordt de volledige laadstroom naar accu 2 geleid, onafhankelijk van de ingestelde waarde. Als de spanning aan accu 1 daalt, begint de laadprocedure opnieuw. Indien alleen accu 1 aangesloten wordt, wordt de volledige laadstroom naar deze accu geleid, onafhankelijk van de ingestelde waarde. PWM laadfrequentie Hiermee kan de pulsfrequentie van het apparaat ingesteld worden. Deze kan ter verlaging van mogelijke interferenties gewijzigd worden. Opvragen Knop (T) indrukken tot LED H5 brandt, op het display H6 wordt de opgeslagen waarde getoond. Display H6 PWM laadfrequentie 0 25 Hz (voorinstelling) 1 50 Hz Hz Knop (T) gedurende 5 seconden indrukken, tot het display H6 knippert. Druk op de knop (T) om de gewenste waarde in te stellen. Na 5 seconden zonder op de knop te drukken, wordt de getoonde waarde opgeslagen en het knipperen eindigt. 9

10 Functieweergave / Foutopsporing De LED H1 (H2) geeft de status van accu 1 (accu 2) weer. Weergave LED knippert met lange tussenperiodes LED knippert LED brandt LED knippert met korte tussenperiodes LED brandt niet Oorzaak / Oplossing Controleer alle aansluitingen van het apparaat naar de accu en de solarmodule en zorg hierbij voor de correcte polariteit. Zekering, solarmodule en accu controleren. De accu is volledig geladen. De accu wordt geladen. De accu wordt niet geladen. Evt. defecte accu vervangen. Geen accu aangesloten of overspanning. Als deze maatregelen de storing niet verhelpen, neem dan contact op met de Truma Service. Onderhoud Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan het toestel moet absoluut de stroomtoevoer onderbroken worden! Solarmodules voor de montage- en installatiewerkzaamheden bijv. met een karton afdekken. Technische gegevens * Gegevens voor 12 V voor 24 V de waarden verdubbelen. Elektrische waarden Bedrijfsspanning 12 V 24 V automatische herkenning max. ingangsspanning 30 V 50 V Spanningsbereik * 8 15 V toegestaan -35 C +55 C omgevingstemperatuurbereik toegestaan -35 C +80 C opslagtemperatuurbereik Eigen verbruik 4 ma s nachts, 10 ma bij het laden PWM-frequentie, instelbaar 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz Stroom max. modulestroom permanent bij 25 C max. uitgangsstroom permanent bij 25 C SDC 10 SDC A (ca. 150 Wp) 10 A 20 A 20 A (ca. 300 Wp) Accucapaciteit Ah Ah Reinig het apparaat met een droge, pluisvrije doek. 10

11 Laadspanningen Accutype, instelbaar Gel AGM gesloten Vloeibaar Bijlaadfase * 14,2 V 14,4 V 14,6 V Laadbehoud * 13,8 V 13,8 V 13,8 V Compensatielaadfase * 14,6 V 14,8 V Hoofdlaadfase 13,3 V omschakelspanning * Maximale laadspanning * 16,6 V Temperatuurcompensatie * -30 mv / K Temperatuursensor -40 C +125 C (meetbereik) Laaddiagram HL = Hoofdlaadfase NL = Bijlaadfase (2 uur) LB = Laadbehoud U[V] U NL U EL U HL 0 HL NL Afb. 2: Laaddiagram (principieel verloop) EL t[h] Mechanische waarden SDC 10 SDC 20 Beschermingsklasse IP 30 Montage Wandmontage Gewicht 200 g 230 g Aansluitklemmen 4 mm² Afmetingen L x B x H 154 x 76 x 37,5 mm Vochtigheid 95 % (niet condenserend) Technische wijzigingen voorbehouden! Verwijdering Het toestel moet volgens de administratieve bepalingen van het respectievelijke land van gebruik verwijderd worden. Nationale voorschriften en wetten (in Duitsland is dit bijv. de Altfahrzeug-Verordnung) moeten in acht worden genomen. 11

12 Conformiteitverklaring 1. Stamgegevens van de fabrikant Naam: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adres: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identificatie van het apparaat Type / uitvoering: Solarlaadautomaat (Solar Dual Battery Charger) SDC 10/20 3. Voldoet aan de voorschriften in de volgende EG-richtlijnen 3.1 Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG 3.2 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 3.3 Richtlijn 2000/53/EG betreffende oude voertuigen en draagt het CE-teken. 4. Basis van het conformiteitbewijs EN 55022: A1:2007 EN :2006+A2:2009 EN :2008 EN 55024:1998+A2:2003 EN :2006+A11:2009+A1: Gegevens over de functie van de ondertekenaar Handtekening: Dirk Brunner Putzbrunn, Hoofd Productcenter Stroom 12 Truma fabrieksgarantieverklaring 1. Dekking De fabrikant geeft garantie in geval van gebreken aan het apparaat die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Daarnaast blijven de wettelijke garantieaanspraken jegens de verkoper bestaan. De aanspraak op garantie geldt niet voor slijtageonderdelen en bij natuurlijke slijtage, bij gasdrukregelinstallaties als gevolg van schade door ongerechtigheden (bijv. oliën, weekmakers) in het gas, als gevolg van het niet-naleven van de Truma-inbouw- en gebruiksaanwijzingen, als gevolg van ondeskundige behandeling, als gevolg van ondeskundige transportverpakking. 2. Omvang van de garantie De garantie geldt voor gebreken in de zin van artikel 1 die binnen 24 maanden na sluiting van de koopovereenkomst tussen de verkoper en de consument ontstaan. De fabrikant zal dergelijke gebreken bij wijze van nakoming verhelpen, dat betekent naar zijn keuze door reparatie of vervangende levering. Ingeval de fabrikant garantie verleent, begint de garantietermijn ten aanzien van de gerepareerde of vervangen onderdelen niet opnieuw, maar loopt de oude termijn door. Verdergaande aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding van de koper of van derden, zijn uitgesloten. De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) blijven onverlet. De kosten voor gebruikmaking van de fabrieksservicedienst van Truma voor het verhelpen van een onder de garantie vallend gebrek in het bijzonder transport-, reis-, werk- en materiaalkosten draagt de fabrikant, voor zover de servicedienst binnen Duitsland wordt ingezet. Werkzaamheden verricht door de servicedienst in andere landen zijn niet door de garantie gedekt.

13 Bijkomende kosten op grond van gecompliceerde uit- en inbouwomstandigheden van het apparaat (bijv. demontage van meubel- of carrosseriedelen) kunnen niet als garantieprestatie worden erkend. 3. Indiening van de garantieclaim Het adres van de fabrikant luidt: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Duitsland Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie Beschrijf alstublieft uw klachten gedetailleerd en geef het serienummer van het apparaat alsook de datum van aankoop op. Om de fabrikant in staat te stellen te controleren of er sprake is van een garantiegeval, moet de consument het apparaat op eigen risico naar de fabrikant / servicepartner brengen of opsturen. Bij schade aan de warmtewisselaar moet de gebruikte gasdrukregelaar eveneens worden opgestuurd. Bij airconditioningsystemen: Ter voorkoming van transportschade mag het apparaat alleen na overleg met het Truma Servicecentrum Duitsland of met de respectieve geautoriseerde servicepartner worden verzonden. Anders berust het risico voor eventuele hieruit voortvloeiende transportschade bij de verzender. Bij terugzending naar de fabriek als vrachtgoed verzenden. In geval van garantie draagt de fabriek de transportkosten c.q. kosten voor verzending naar de fabriek en terugzending naar de klant. Als er geen dekking bestaat, stelt de fabrikant de klant op de hoogte en noemt de door de fabrikant niet te dragen reparatiekosten; in dit geval komen ook de verzendkosten voor rekening van de klant. Inbouwhandleiding Veiligheidsinstructies In dit apparaat zijn componenten ingebouwd die een vonk of lichtboog kunnen veroorzaken! De montage en de aansluiting van elektrische apparaten moet in principe door geschoold personeel uitgevoerd worden! Solarmodules produceren bij lichtinval stroom. Ook bij weinig lichtinval is er volle spanning. De leegloopspanning kan dubbel zo hoog zijn. Raak geen stroomvoerende delen aan. Solarmodules voor de montage- en installatiewerkzaamheden bijv. met een karton afdekken. Het apparaat werd voor de aansluiting van solarmodules ontwikkeld. Gebruik uitsluitend geschikte modules zoals Truma SM 65, SM 100 of SM 150. Houd rekening met de maximale spannings- en stroomopnamewaarden. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven leidingdoorsneden en zekeringsterktes! Dit apparaat niet installeren of gebruiken in vochtige ruimtes (bijv. badkamers) of in ruimtes waar licht ontvlambare gasmengels kunnen ontstaan. De montage van het apparaat moet voldoen aan de technische en administratieve bepalingen van het respectievelijke land van gebruik (bijv. EN 1648). Nationale voorschriften en bepalingen moeten in acht genomen worden. 13

14 Leveringsomvang 1 solarlaadautomaat 1 temperatuursensor 1 houder voor temperatuursensor 1 Gebruiksaanwijzing en montagevoorschriften Montage Zie bladzijde 3, afbeelding B, C Het toestel moet tegen vochtigheid en nattigheid beschermd worden opgesteld. De opstellingsplaats moet schoon, droog en goed geventileerd zijn. Bij de werking kan de behuizing tot ca. 80 C opwarmen. Zorg ervoor, dat de ventilatiesleuven vrij blijven! Onvoldoende ventilatie kan oververhitting van het toestel veroorzaken! De inbouwruimte voor het toestel moet bovenaan en zijdelings van ventilatieopeningen voorzien zijn, die een totale opening van 100 cm² opleveren. Indien de temperatuur in het toestel door gebrekkige luchtcirculatie of een te hoge omgevingstemperatuur stijgt, kan het apparaat beschadigd worden. Accu s met vloeibaar elektrolyt moeten in een afzonderlijke box met een ventilatie naar buiten opgesteld worden. Een afzonderlijke box is bij gel- en AGM-accu s niet nodig. De installatievoorschriften van de accufabrikant in acht nemen. Aansluiting Lengtes en doorsneden van leidingen Uitvoering volgens EN en VDE 0100, deel 721. Zekeringen F1, F2 SDC A SDC A Zekeringen absoluut dicht bij de energiebron (bijv. accu) aanbrengen. Uitsluitend voorgeschreven leidingdoorsneden en zekeringsterktes gebruiken! Aansluiting energiebron / verbruikers Verbind het apparaat volgens het aansluitschema met de solarmodules en de accu s. Zorg voor een correcte aansluiting van de polen. Schakel meerdere solarmodules altijd parallel. Gebruik hiervoor uitsluitend modules met dezelfde typische spanningswaarden (ca. 18 V). Vraag uw verkoper naar de Truma-kabelsetuitbreiding. Houd rekening met de aansluitvolgorde. De automatische aanpassing 12 V / 24 V functioneert alleen dan correct en schade aan de accu kan verhinderd worden. 1. Accu 1 (2) op de laadregelaar aansluiten plus en min 2. Solarmodules op de laadregelaar aansluiten plus en min 3. Temperatuursensor op de laadregelaar aansluiten plus en min De demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde. Het apparaat met vier schroeven (diameter 4 mm geen schroeven met verzonken kop) veilig bevestigen. Schroeflengte en draaimoment zijn afhankelijk van de ondergrond. 14

15 Temperatuursensor Voor een temperatuurgevoerde acculading gebruikt u de bijgevoegde Truma-temperatuursensor, in het bijzonder bij AGM-accu s. Breng de sensor midden in de zone van de pluspool, op de behuizing van de accu (1) aan. Plaats daarvoor de sensor midden in de uitsparing van de houder. Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende houder. De houder krachtig op de gewenste positie op de accu drukken. Installatieschema Zie bladzijde 2, afbeelding A Inbedrijfstelling Het apparaat is in gebruik, zodra een accu of een solarmodule aangesloten is (aansluitvolgorde in acht nemen). Accutype instellen Het gebruikte accutype (accu 1) instellen (zie Instellingen opvragen / wijzigen accutype ). Temp. Sensor Fixer TSF - 01 Afb. 3: Montage van de temperatuurvoeler Temperatuursensor (B1) op het toestel aansluiten (aansluiting X1). Kabelbevestiging Alle leidingen (bijv. voor energiebronnen, verbruikers en toebehoren) met kabelbinders beveiligen. 15

16 Solar-ladeautomat SDC 10 / 20 Indholdsfortegnelse Anvendte symboler Brugsanvisning Glosar Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Ikke-formålsbestemt anvendelse Batteripleje Apparatets elementer Funktion Ladning Forespørgsel / ændring af indstillinger Betjening Batteritype Ladestrømsfordeling PWM ladefrekvens Funktionsindikation / Fejlsøgningsvejledning Vedligeholdelse Tekniske data Ladediagram Bortskaffelse Konformitetserklæring Truma producentgarantierklæring Monteringsanvisning Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Montage Tilslutning Tilslutningsdiagram Ibrugtagning Anvendte symboler Brugsanvisning Læs under alle omstændigheder brugsanvisningen inden tilslutning og ibrugtagning af apparatet! Glosar Symbol henviser til mulige farer. Henvisning med informationer og tips. AGM-batteri Batteri OPTIMA YT S Bly-syre-batteri, hvor elektrolyten er bundet i en mikroglasmåtte (absorbed glass mat). svarer til et AGM-batteri. 16

17 Sikkerhedsanvisninger Ved brug af elektriske apparater skal man til beskyttelse mod elektrisk stød, kvæstelser og brandfare være opmærksom på følgende principielle sikkerhedsforanstaltninger. Læs og overhold disse henvisninger, inden du benytter apparatet. Opstilling Vær opmærksom på, at apparaterne bliver opstillet sikkert og at de ikke kan falde ned eller vælte. Læg altid ledningerne således, at de ikke udgør en snublerisiko. Udsæt ikke elapparater for regn. Brug ikke elapparater i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke elapparater i nærheden af brandbare væsker eller gasser. Beskyttelse mod elektrisk stød Brug kun apparater, hvis huse og ledninger er ubeskadigede. Vær opmærksom på en sikker udlægning af kablerne. Træk ikke i kablerne. Solarmoduler producerer strøm ved lysindfald. Der foreligger også fuld spænding ved svagt lysindfald. Tomgangsspændingen kan være dobbelt så høj. Berør ikke strømførende dele. Tildæk solarmodulerne med f.eks. en papkasse inden montage- og installationsarbejder. Brug Dette apparat er ikke beregnet til at bliver brugt af personer (inklusive børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, undtagen, hvis disse er under opsyn af en for deres sikkerhed ansvarlig person eller af samme er blevet instrueret om, hvordan apparatet anvendes. Benyt ikke elektriske apparatet i modstrid med det af producenten anførte anvendelsesformål. Ventilationsslidserne på huset skal være frie og må ikke tildækkes med bagage, håndklæder eller tøj etc. OBS Batterier kan udvikle eksplosive gasser under ladning og drift. Hold dem væk fra flammer og antændelseskilder. Sørg for, at batterirummet er tilstrækkeligt ventileret. Istandsættelse Foretag ingen istandsættelsesarbejder eller ændringer på apparatet. Henvend dig til din forhandler eller til Truma Service (se Tilbehør Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, som bliver leveret og anbefalet af producenten. Anvendelse Solar-ladeautomaten er beregnet til opladning af 12 V (24 V) blyakkumulatorer, bestående af 6 (12) enkeltceller (f.eks. bilbatteri), med en kapacitet på Ah (SDC 10) hhv Ah (SDC 20). Dette apparat blev udviklet for tilslutning af solarmoduler. Anvend kun egnede moduler f.eks. Truma SM 65, SM 100 eller SM 150. Vær opmærksom på de makimale spændings- og strømforbrugsværdier. Opladerens foretrukne anvendelsesområde er batterier med gele-, AGMeller flydende elektrolyt. Apparatet er beregnet til montering i kabinen. Børn bør holdes under opsyn for at være sikker på, at de ikke leger med apparatet. 17

18 Ikke-formålsbestemt anvendelse Apparatets elementer Apparatet er ikke egnet til opladning af 6 V batterier eller 6 V blyakkumulatorer, ikke-opladelige batterier, nikkel-cadmium batterier. B2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 T Oplades der batterier med en nominel-spænding på 6 V med dette apparat, starter gasningen øjeblikkeligt. Der kan så opstå eksplosiv knaldgas. Apparatet er kun egnet til regulering af solarmoduler. Tilslut ikke andre spændingskilder (f.eks. 230 V netspænding) til dette apparat. Dette kan føre til ødelæggelse af apparatet og / eller af kilden. Skal der benyttes andre spændingskilder sammen med dette apparatet, bedes du spørge din forhandler. Batteripleje (også vedligeholdelsesfrie batterier) For at opnå en lang batterilevetid, skal man være opmærksom på følgende punkter: Batterier bør lades helt op før og efter et strømforbrug, Ved længere stilstandstider (uden solindstråling), skal batteriet afbrydes og lades senest hver 12. uge i 24 timer. Om vinteren skal fuldt opladte batterier opbevares koldt og frostfrit og efterlades regelmæssigt (hver 12. uge). remote temp. sensor + 1 Solar Dual Battery Charger SET remote meter connection X1 X2 X3 X4 X5 Figur 1: Apparatets elementer H1 LED-funktionsindikation batteri 1 (forsyningsbatteri) H2 LED-funktionsindikation batteri 2 (startbatteri) H3 LED batteritype AGM, gele, liquid (flydende elektrolyt) H4 LED ladestrømsfordeling H5 LED PWM ladefrekvens H6 viser værdierne fra H3, H4, H5 som nummer T Forespørgsel / ændring af driftsmodus B2 Intern temperaturføler X1 Tilslutning til temperaturføler B1 X2 Tilslutning batteri 1 (forsyningsbatteri) X3 Tilslutning solarmodul X4 Tilslutning batteri 2 (startbatteri) X5 Tilslutning (RJ-45) til fjernindikation (option) 18

19 Funktion Apparatet er udstyret med moderne mikroprocessorstyret impulsbreddemoduleret trefase ladeteknik. Denne teknik tillader høj ydelse ved lav vægt og små dimensioner. Gennem brug af kvalitets elektronik arbejder det med en høj virkningsgrad. Den automatiske ladning sker skånende og uden skadelig overopladning af batteriet. Således forlænges batteriernes levetid væsentligt. Det er egnet til batterier med flydende-, geleeller AGM-teknologi og har en indstillelig ladestrømsfordeling til to separate batteritilslutninger. Apparatet er konstrueret til permanent og paralleldrift. Forbrugere kan tilsluttes permanent, tændes eller slukkes. Forbrugerne forsynes og batterierne lades samtidigt. Derved bør forbrugerstrømmen være mindre end solar-ladestrømmen, da batterierne ellers ikke lades. Bruges apparatet sammen med en ekstern temperaturføler til forsyningsbatteriet (batteri 1), regulerer apparatet ladespændingen automatisk afhængigt af batteritemperaturen. Herved opnås der en særlig effektiv og skånende ladning af batteriet. Anvendes der ingen ekstern temperaturføler regulerer apparatet ladningen ved hjælp af den interne temperaturføler. Ved tilslutning af et eller flere solarmoduler kan både forsynings- og startbatteriet lades. Vær opmærksom på de makimale spændings- og strømforbrugsværdier. Ladning Apparatet har et elektronisk polaritets-, returstrøms- og solarkortslutningsværn. Ladestrømmen frigives kun hvis batteriet er rigtigt tilsluttet og der står tilstrækkelig effekt fra solindstråling til rådighed (se»ladediagram«). Bruges der en temperaturføler til forsyningsbatteriet foregår opladningen temperaturafhængig. Hovedladefase Ladning med den maksimalt til rådighed stående solar-ladestrøm indtil den endelige ladespænding er nået. Efterladefase Ladespændingen holdes i en periode på 2 timer. Efter denne tid skiftes der til vedligeholdelsesfasen. Vedligeholdelsesladefase Ladespændingen er indstillet på 13,8 V. Derved falder ladestrømmen til den for batteriet til udligningsladning nødvendige værdi. Forbrugerne forsørges fortsat. Overstiger den forbrugte strøm den til rådighed stående solar-ladestrøm, kan ladningen ikke længere opretholdes. Underskrider batterispændingen 13,3 V skifter apparatet ved tilstrækkelig solar-ladestrøm automatisk til hovedladefasen. 19

20 Udligningsladefase (Kun ved batteritype AGM og flydende elektrolyt) Udligningsladefasen tjener til udligning af cellespændinger og kan reducere eksisterende sulfateringer. Falder spændingen på batteriet til under 11,1 V antages det, at batteriet er dybdeafladt. Apparatet skifter 2 timer i udligningsfasen. Derefter skifter det automatisk i vedligeholdelsesfasen. Dybdeafladte batterier kan tage permanent skade. Dette kan en udligningsladning så heller ikke reparere. Anvend en Truma batterivægter for at forhindre dybdeafladning. Ved batterier med flydende elektrolyt kan der opstå eksplosive gasser, sørg for tilstrækkelig udluftning. Kontrollér væskestanden regelmæssigt. Overophedning kan beskadige dit batteri, kontrollér de tilsvarende data på dit batteri. Udligningsladningen øger ladespændingen, dette kan muligvis beskadige forbrugere. Sørg for, at alle forbrugere er dimensioneret til disse spændinger. Paralleldrift Tages der strøm til forbrugere under batteriladningen, tages denne fra den til rådighed stående solar-ladestrøm. Overstiger den forbrugte strøm den til rådighed stående solar-ladestrøm, kan apparatet ikke lade batteriet. Apparatet begynder så at lade automatisk, når der igen står tilstrækkelig solar-ladestrøm til rådighed. Forespørgsel / ændring af indstillinger Betjening Indikation H6 viser forskellige systemindstillinger. Ved et kort tryk på knap (T) skiftes der mellem LED H3, H4 og H5 og visning i H6. Ved et nyt tryk begynder man igen ved LED H3. Batteritype Batteritypen kan kun indstilles for batteri 1, batteri 2 bliver så indstillet på samme batteritype. Forespørgsler Tryk på knap (T) til LED H3 lyser, den gemte værdi vises i indikation H6. Indikation H6 Batteritype 1 Gele (forindstilling) 2 AGM 3 Flydende (flydende elektrolyt) Ændring Tryk på knap (T) i 5 sekunder, indtil indikation H6 blinker. Indstil den ønskede værdi ved tryk på knap (T). Efter 5 sekunder uden tryk gemmes den viste værdi og indikationen holder op med at blinke. 20

Det Kongelige Handelsforbund for Planteskolprodukter og Blomsterløg (Anthos)

Det Kongelige Handelsforbund for Planteskolprodukter og Blomsterløg (Anthos) Det Kongelige Handelsforbund for Planteskolprodukter og Blomsterløg (Anthos) Almindelige leverings- og betalingsbetingelser for Danmark (for blomsterløg gælder andre betingelser) Sekretariat: P.O. Box

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

21 De uitbouw The annexe Utbyggnad Tilbygning

21 De uitbouw The annexe Utbyggnad Tilbygning Een voortent opzetten in 10 stappen + Garantiebewijs Erecting an awning in 10 steps + Warrantly Certificate Montering av förtält i 10 steg + Garantibevis ådan stiller du et fortelt op i 10 trin + Garantibevis

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Graupner Best.-nr. 6417

Graupner Best.-nr. 6417 Graupner Best.-nr. 6417 Handleiding ULTRAMAT 25 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, capaciteitsmeet-,accuonderhouds- en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-sintercellen en Pb-accu s Laadstroom

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

TA-RW255. Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning. Stereo Cassette Tape Deck

TA-RW255. Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning. Stereo Cassette Tape Deck T-RW255_DNSv.book Page 1 Wednesday, pril 20, 2005 9:40 M Deutsch Nederland Svenska Stereo Cassette Tape Deck T-RW255 Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Vor lnbetriebnahme...2 lvorens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Gebruiksaanwijzing H 10004251 01.06 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De inormatie is

Nadere informatie