Huisregels locatie De Vaart Jeugdzorg Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisregels locatie De Vaart Jeugdzorg Plus"

Transcriptie

1 Huisregels locatie De Vaart Jeugdzorg Plus

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kernwaarden Aanwijzingen en opdrachten Rook-, drugs- en (energie) drankverbod Omgangsvormen 5 2 Binnenkomst Behandeling Perspectiefplan Dossiers 7 4 Dagprogramma Bedtijden In de buitenlucht Onderwijs Sport Bibliotheek Winkel en winkelbestellijst TV kijken 10 5 Verzorging Voeding Kleding Persoonlijke verzorging Medische verzorging Geestelijke verzorging 12 6 Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen Gebruik intercom Persoonlijke bezittingen Regelgeving foto s 14 7 Contact buiten de instelling Bezoek Regeling van controle van de bezoekers Beperken van bezoek Geprivilegieerd bezoek Bellen met relaties Post van relaties Contacten via de computer Perscontacten 17 Revisie: januari /26

3 8 Verlof Uitvoering verlof Reiskosten verlof 18 9 Controlerende & beperkende maatregelen Controlerende maatregelen Beperkende maatregelen Bescherming rechtspositie Bemiddelings- en klachtenregeling: vertrouwenspersoon en klachtencommissie Medezeggenschap en cliëntenraad Zakgeld en sparen Overige zaken Inkomsten Aansprakelijkheid Brand of andere calamiteiten 26 Locatie De Vaart Bezoekadres: Poelruiterpad 9, Sassenheim Postadres: Postbus 4, 7135 ZG Harreveld Telefoonnummer: adres Website: Revisie: januari /26

4 1 Inleiding Je bent geplaatst in de jeugdzorg plus -instelling De Vaart in Sassenheim. De Vaart is een onderdeel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Jeugdzorg plus wordt ook wel gesloten jeugdzorg genoemd. Gesloten wil zeggen dat het gebouw en het terrein zijn afgesloten en dat er specifieke maatregelen kunnen worden opgelegd die je vrijheid kunnen beperken. Op De Vaart worden jongens en meisjes geplaatst. Elke afdeling telt twee groepen van maximaal tien jongeren per groep. De groepen Artemis, Athena, Hera en Hestia zijn speciaal voor meisjes. Nomia, Poseidon, Pan, Zephyros en Zeus zijn gemengde groepen. Je bent in een fase van je leven dat je steeds meer je eigen leven gaat leiden. Je leert zelfstandig worden en bent steeds minder afhankelijk van anderen. Maar zelfstandig zijn houdt meer in dan je eigen weg gaan. Een jongere die zelfstandig is kan de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en zijn of haar handelen, maar is ook in staat zich sociaal en verantwoord op te stellen, rekening te houden met anderen en is zelfredzaam. Om zelfstandig te kunnen worden moet je leren hoe bijvoorbeeld een wasmachine werkt, hoe je je eigen eten kunt koken, hoe je je band plakt en hoe je een probleem dat je ervaart met een leerkracht, met ouders of vrienden kunt oplossen. Kortom, je leert steeds meer zelf te doen en op te lossen. Daarnaast leer je ook steeds meer over jezelf, wat je leuk vindt en wat niet, en denk je na over wie je bent en zou willen zijn, hoe anderen je ervaren en maak je plannen voor de toekomst. Je bent door de kinderrechter op De Vaart geplaatst omdat bepaald is dat je gesloten zorg nodig hebt. In de wet is aangegeven wat gesloten zorg inhoudt en welke maatregelen wij mogen nemen. De wet bepaalt ook dat we huisregels opstellen, zodat het voor iedereen duidelijk is welke regels er binnen onze locatie gelden. Ook al heb je niet zelf voor je verblijf hier gekozen, wij willen toch graag dat iedereen het verblijf hier goed ervaart. Want dan is de kans het grootst dat jij, met onze hulp, goed aan jouw problemen kunt werken. Regels zijn daar bij nodig. Regels leren ons wat hoort en wat niet hoort, dragen ertoe bij dat zowel jongeren als personeel zich veilig voelen. Regels bevorderen een plezierige sfeer en geven je duidelijkheid over wat er van jou en anderen verwacht wordt in verschillende situaties. Hoe zelfstandig en volwassen een mens ook is, er blijven altijd regels. 1.1 Kernwaarden Gelijkwaardigheid: Iedereen telt evenzeer mee, ondanks dat we niet gelijk zijn Wij nemen jou serieus, daarom luisteren we naar je mening en je wensen. Jij neemt ons ook serieus door de instructies en opdrachten die we je geven uit te voeren, ook als je het er niet mee eens bent. Ben je het er niet mee eens, dan krijg je, zo snel mogelijk nadat je hebt gedaan wat er van je werd gevraagd, de kans om je bezwaren aan ons uit te leggen. Verantwoordelijkheid: Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen gedrag Samen maken we afspraken over de doelen waaraan je wilt werken, de duur van de behandeling en wanneer en hoe vaak we de voortgang van de behandeling evalueren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je eigen behandeling. Je doet mee aan alle activiteiten van de groep, mits door de gedragswetenschapper of pedagogisch medewerkers anders is vastgesteld. Denk je dat je een goede reden hebt om aan een bepaalde activiteit niet mee te doen, dan kun je ons toestemming vragen om weg te blijven bij deze activiteit. Naarmate je ontwikkeling vordert, krijg je meer verantwoordelijkheden en vrijheden. Respect: Iedereen respecteert elkaars wensen en grenzen In een leefgroep wonen meerdere jongeren die onvrijwillig in De Vaart verblijven. Hou rekening met elkaar dan wordt er ook rekening met jou gehouden. Zoals je wil dat er met jou wordt omgegaan zo ga je ook met een ander om. Al je groepsgenoten hebben hun eigen problemen en ontwikkeltraject. Je hoort en ziet veel dingen van elkaar die niet iedereen hoeft te weten. Hou rekening met het delen van persoonlijke informatie van een groepsgenoot aan anderen en respecteer de ideeën en oplossingen van de ander. Revisie: januari /26

5 Zorg: Iedereen heeft zorg en aandacht voor elkaar De jongeren met wie je leeft hebben allemaal hun eigen unieke achtergrond, levensloop, gewoontes en drijfveren. Toon interesse in elkaar en geef elkaar de ruimte en de kans om jezelf te zijn en (nieuwe) dingen te doen. Stimuleer je groepsgenoot om het zoveel mogelijk zelf te doen en zelf op te lossen. Soms is het maken van een keuze moeilijk of het bespreken van een bepaald onderwerp. Je kan een ander daarbij helpen of je kan een ander om hulp vragen. We willen de tijd dat je bij ons bent zo nuttig mogelijk besteden. We werken aan opvoeding en begeleiding en helpen je met je voorbereiding voor je terugkeer in de maatschappij. Dat heeft alleen zin als we respect voor elkaar hebben, afspraken nakomen en ons houden aan duidelijke regels over de manier waarop we met elkaar omgaan. De medewerkers in deze instelling zijn er voor een veilig leefklimaat en willen jou graag helpen en begeleiden. Lees de huisregels goed door. En als je vragen hebt, blijf er dan niet mee zitten. Stel je vragen gerust aan je mentor of een pedagogisch medewerker. Wij wensen je veel succes de aankomende tijd! 1.2 Aanwijzingen en opdrachten Horizon hebben de taak je verblijf in De Vaart zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor kunnen ze je aanspreken op je gedrag en je aanwijzingen en opdrachten geven. Aanwijzingen en opdrachten van medewerkers voer je uit. Een medewerker kan je bijvoorbeeld naar je kamer sturen als je ongewenst gedrag vertoont, zoals schelden en pesten of zelfs agressief gedrag als slaan, spugen en schoppen. 1.3 Rook-, drugs- en (energie) drankverbod In de gebouwen van De Vaart geldt een rookverbod. Volgens de Tabakswet mogen geen rookwaren worden verstrekt of verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Ben je jonger dan 14 jaar, dan mag je niet roken. Als je tussen de 14 en 16 bent en je hebt toestemming van je ouders of verzorgers om te roken, dan verbieden wij dat niet. We ontmoedigen het roken wel en zullen dan ook geen rookwaar voor je aanschaffen. Je rookwaar zal in de periode dat je jonger bent dan 16 jaar door je ouders of verzorgers moeten worden meegenomen. Pedagogisch medewerkers mogen geen rookwaar kopen voor jongeren onder de 16 jaar. Als je rookt, wordt je rookwaar voor je bewaard door de pedagogisch medewerkers van je groep. Als je mag roken, dan rook je alleen buiten daar waar het toegestaan is en onder begeleiding van een medewerker. De pedagogisch medewerkers geven je dan je rookwaar en nemen het na afloop van het rookmoment weer terug. Wij willen jongeren met een drugs- en/of drankprobleem helpen en voorkomen dat jongeren een drugs- en/of drankprobleem krijgen. Wij spannen ons tot het uiterste in om de instelling vrij van drugs en alcoholische- en energiedrank te houden. Je mag daarom geen drugs of alcoholische- en energiedrank in je bezit hebben. Ook mag je geen voorwerpen in je bezit hebben die met drugsgebruik te maken hebben, zoals pijpjes, voorwerpen met een wietblad, enzovoort (zie ook hoofdstuk 6.2). Deze voorwerpen dragen namelijk bij aan een sfeer dat drugs oké zijn en dat willen wij niet. Op het moment dat het vermoeden bestaat dat je drugs en/of drank bij je hebt of ergens verstopt lijkt te hebben, kunnen medewerkers je kamer en eventueel je kleding en lichaam onderzoeken op de aanwezigheid hiervan. Gevonden drugs worden in beslag genomen en, afhankelijk van de hoeveelheid, vernietigd of aan de politie overgedragen. 1.4 Omgangsvormen In De Vaart verblijven en werken mensen met verschillende culturele achtergronden, levensovertuigingen, gewoontes en ideeën. Dat vraagt van iedereen ruimte en respect voor mensen die misschien net even anders denken en doen dan jijzelf. Dit verwachten we zowel van de pedagogisch medewerkers als van je groepsgenoten en van jou. Schelden, agressief taalgebruik en fysieke agressie worden dan ook niet getolereerd. Als het nodig is zullen hierover afzonderlijke afspraken met je worden gemaakt. Deze afspraken zullen worden opgenomen in je perspectiefplan. In De Vaart wordt gewoon Nederlands gesproken. In de maatschappij en later op het werk wordt dat ook van je verwacht. Revisie: januari /26

6 2 Binnenkomst Als je bij ons komt, heb je eerst een intakegesprek. Daarna laten we je jouw eigen kamer zien en vertellen we iets over de dagelijkse activiteiten. Als later blijkt dat je op een andere groep beter tot je recht komt, kan het zijn dat in een later stadium wordt besloten om je naar een andere groep over te plaatsen. Maar in principe staat vooraf vast op welke groep je verblijft. Bij binnenkomst heb je een aantal zaken bij je, zoals een geldige identiteitskaart of paspoort (plus eventueel een verblijfsvergunning), een inentingskaart, een saneringskaart van de tandarts, een inschrijvingsbewijs van je zorgverzekeraar en je Burgerservicenummer. Mocht je onverhoopt deze documenten niet bij je hebben, zullen we met elkaar ervoor zorgen dat we deze documenten zo snel mogelijk verzamelen. Telefoons, Ipods of andere elektronica met foto-, camera-, internet, en/of geluidsopnamemogelijkheden overhandig je, met bijbehorende opladers, aan een veiligheidsmedewerker voor controle. Het is niet toegestaan dergelijke elektronica tijdens je verblijf op De Vaart te gebruiken. Geluidsdragers zonder deze mogelijkheden mag je, in overleg met een pedagogisch medewerker, wel op de groep of op je kamer gebruiken (zie ook hs. 6.2). Na controle door een veiligheidsmedewerker dien je de niettoegestane elektronica in een persoonlijk afsluitbaar kastje te bewaren. Iedere jongere krijgt bij binnenkomst zo n kastje toegewezen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van je sleutel: de enige die toegang heeft tot je persoonlijke kastje ben jij. In het kamercontract teken jij voor ontvangst van de sleutel van jouw persoonlijke kastje. Hou er rekening mee dat je daarmee ook zelf verantwoordelijk bent voor het opladen van bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Scherpe en/ of gevaarlijke voorwerpen mogen niet mee naar de groep en lever je in bij de veiligheidsmedewerkers. Je spullen gaan door de bagagescanner en zelf ga je piepvrij door de detectiepoort. Op indicatie van de gedragswetenschapper kan het zijn dat je wordt onderzocht aan je kleding en/of je lichaam. Hierbij wordt ook je bagage gecontroleerd (zie ook hs ). Verboden spullen, zoals genoemd in hoofdstuk 6.2, worden in beslag genomen. Bij opname kun je waardevolle bezittingen in bewaring geven. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. Bij vertrek uit De Vaart kun je de ingeleverde spullen weer meenemen. Het is mogelijk dat er bij binnenkomst een urinecontrole plaatsvindt. Dit kan vaker gebeuren als er naar aanleiding van je voorgeschiedenis hiertoe aanleiding bestaat. Nadat je bagage en kleding is gecontroleerd, vindt een kennismakingsgesprek plaats met een pedagogisch medewerker (bij voorkeur je mentor). Dit is een kennismakingsgesprek waarin we over en weer allerlei aanvullende informatie aan elkaar kunnen vragen. Tijdens dit gesprek zullen we informatie geven over onder andere de dagelijkse gang van zaken, de dagroutine en de geldende (huis)regels. Al je vragen kun je in dit gesprek kwijt. We vullen zo snel mogelijk met jou de kledinglijst in (zie hs. 5.2) en indien nodig maken we afspraken over het aanvullen van je garderobe. Ook wordt er een foto van je gemaakt voor in je dossier. We overhandigen je een informatiepakket met daarin: - deze huisregels; - kamercontract; - informatie over het indienen van een klacht (zie ook hoofdstuk 11.1); - de informatiefolder van de vertrouwenspersoon; - folder omtrent geestelijke verzorging en - protocol Dossier van de jeugdige. Bij opname krijg je direct een aanspreekpunt toegewezen. Binnen één tot twee weken zal je een eigen mentor toegewezen krijgen. De eerste paar weken maak je met veel verschillende personen kennis. Bijvoorbeeld de activiteitenbegeleider, de rapporteur, leraren van school, verpleegkundigen van de Medische Dienst, therapeut, geestelijke verzorger e.d. Wanneer je op een doordeweekse dag in De Vaart wordt opgenomen, is het streven dat de Medische Dienst binnen 24 uur een intake verzorgt. Ben je in het weekend geplaatst, dan zal deze intake zoveel mogelijk op maandag plaatsvinden. De Medische Dienst besteed tijdens de intake onder andere aandacht aan infectieziektepreventie, druggebruik, vaccinatie, medische voorgeschiedenis, lengte en gewicht. Revisie: januari /26

7 3 Behandeling Je bent op De Vaart geplaatst in het kader van je eigen veiligheid en omdat de rechter het nodig vindt dat je tijdelijk in een gesloten instelling wordt geplaatst, om jouw situatie te stabiliseren en te normaliseren. Dit geldt voor alle meisjes en jongens die hier verblijven. De behandeling vindt plaats op de leefgroep. Door de pedagogisch medewerkers wordt met jou aan je behandeldoelen gewerkt. Je hebt wekelijks een gesprek met je mentor; het zogenaamde mentorgesprek. Daarnaast bestaat de behandeling binnen De Vaart uit groepsgesprekken en mogelijk ook individuele gesprekstherapie en andere therapieën, zoals creatieve therapie. Creatieve therapie is therapie door middel van muziek, theater, tekenen en schilderen. Daarnaast hanteren wij de basismethodiek YouTurn: deze bestaat uit het Sociaal Competentie Model en Equip. Deze methodiek wordt met alle jongeren in De Vaart aangegaan. 3.1 Perspectiefplan Als je bij ons binnenkomt is wordt er zo snel mogelijk een voorlopig perspectiefplan opgesteld. Dit wordt gedaan aan de hand van de informatie die we al over je hebben gekregen. Het voorlopige perspectiefplan wordt opgestuurd naar Bureau Jeugdzorg. Jij en je ouders / verzorgers en/of voogd stemmen in met het voorlopig perspectiefplan. Bureau Jeugdzorg zorgt ervoor dat je ouders / verzorgers en/of (gezins-)voogd het plan krijgen. Het ondertekende voorlopige perspectiefplan wordt vervolgens teruggestuurd naar De Vaart. Het voorlopige perspectiefplan vormt de basis voor de structuur van je verblijf in De Vaart. In het perspectiefplan wordt vastgelegd wat de doelstellingen zijn tijdens je verblijf op De Vaart en hoe we die doelstellingen willen bereiken. In het perspectiefplan leggen we ook vast wat je individuele werkdoelen zijn en wat je gaat doen op het gebied van onderwijs en andere activiteiten. Binnen twaalf weken na je binnenkomst wordt het perspectiefplan verder uitgewerkt. Dit plan wordt vastgesteld, nadat het met jou en indien mogelijk met je ouders/verzorgers en (gezins-)voogd is besproken. Periodiek bekijken we of alles volgens plan verloopt en of je perspectiefplan aangepast moet worden. Je ouders/verzorgers en/of (gezins-)voogd, het afdelingshoofd, de gedragswetenschapper, de mentor en de klassenleraar van school zijn hierbij aanwezig, voor zover dat mogelijk is. Dit noemen we een perspectiefplanbespreking. Daarin bespreken we hoe je hebt gewerkt aan je basisprofielen en/of je deze hebt behaald. Als je deze profielen doorlopen hebt en goed af hebt gesloten bespreek je samen met je mentor en de deelnemers van de perspectiefplanbespreking welke persoonlijke ontwikkelingsprofielen voor de komende periode op worden gesteld. 3.2 Dossiers Bepaalde gegevens over jou en je verblijf nemen we in een dossier op. Hierin komen met name: - kopieën van ontvangen en verstuurde brieven over jou; - beschikkingen; - perspectiefplannen; - alle papieren die over verlof gaan; - uitspraken van de klachtencommissie; - incidentenregistratie formulieren en - je pasfoto die op locatie gemaakt wordt. We kunnen je vragen om officiële documenten die aan jou gericht zijn van Bureau Jeugdzorg, advocaat etc. te mogen kopiëren voor de opbouw van je dossier. Je hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Inzage en informatie door jongere Als je wilt, mag je jouw eigen dossier inzien. Je mag een kopie van je perspectiefplan en de verslagen van de evaluaties van dit plan hebben. De gedragswetenschapper en afdelingshoofd van je groep kunnen echter ook beslissen, indien hier goede redenen voor zijn, om je jouw dossier niet of slechts gedeeltelijk te laten zien of je perspectiefplan en de evaluaties niet of slechts gedeeltelijk aan je te geven. Dit is het geval als de gedragswetenschapper of het afdelingshoofd denkt dat je onvoldoende in staat bent om goed in te schatten wat er over je staat geschreven. Je kunt tegen deze beslissing een klacht indienen (zie hoofdstuk 11.1). Revisie: januari /26

8 Op een voor jou begrijpelijke wijze kun je toelichting krijgen op jouw dossier/rapportage. Het afdelingshoofd of de gedragswetenschapper van je afdeling zorgt hiervoor. Wanneer je jouw dossier wilt inzien vraag je dit aan je afdelingshoofd of gedragswetenschapper. Deze zorgt er voor dat jij in de gelegenheid wordt gesteld je dossier onder begeleiding in te zien. Inzage en informatie aan wettelijk vertegenwoordiger Als je niet, of niet goed, in staat bent om goed in te schatten wat er over je staat geschreven, dan kan je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld je ouders of je voogd) vragen om inzage in je dossier of inlichtingen over jou. De gedragswetenschapper kijkt dan altijd of je belangen zich daartegen niet verzetten. Als je 16 jaar of ouder bent en je bent in staat je belangen goed in te schatten, moet de wettelijk vertegenwoordiger jouw toestemming hebben om je dossier te mogen inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft altijd recht op inzage in je dossier als het gaat om zijn eigen gegevens. Inzage en informatie aan derden In principe mogen de medewerkers van Horizon zonder jouw toestemming geen inlichtingen over jou en/of informatie uit je dossier aan anderen verstrekken. Als je niet in staat bent om je belangen goed in te schatten, kan je wettelijk vertegenwoordiger deze toestemming geven. Inzage en informatie van gegevens mogen wel worden gegeven aan (andere) zorgverleners en Bureau Jeugdzorg, indien zij die informatie nodig hebben voor een goede uitvoering van je zorg of aan degenen die betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van een maatregel van kinderbescherming (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling). Bij een overplaatsing naar een andere (jeugdzorg)instelling sturen we je dossier met je mee naar de andere instelling. Procedure tot inzage, bewaren en vernietigen In principe bewaren we je dossier gedurende vijftien jaren. We bewaren het langer als dat redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige hulpverlening noodzakelijk is. Jij kan een verzoek indienen om je dossier (voor een gedeelte) te vernietigen. Het hoofd behandeling zal dat niet doen, als redelijkerwijs aannemelijk is dat het bewaren (van dat gedeelte) van het dossier belangrijk is voor een ander, of als het wettelijk gezien niet mag worden vernietigd. Revisie: januari /26

9 4 Dagprogramma Het dagprogramma omvat alle activiteiten vanaf het moment van opstaan s morgens tot het moment van het naar bed gaan s avonds en het volgen van onderwijs. Het programma is er onder meer op gericht om je eigen mogelijkheden beter te leren kennen en je te helpen om je verder te ontplooien. Op deze manier willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op je terugkeer naar de samenleving. Daarom wordt er van je verwacht dat je aan het dagprogramma deelneemt. Door de week en in het weekend zijn er gemeenschappelijke activiteiten in het dagprogramma opgenomen. Hieronder valt tijd voor recreatie, georganiseerde activiteiten en vrije tijd. In het kader van je gezondheid is vastgesteld dat je elke week aan één sportactiviteit deelneemt. Tijdens de eerste week in de instelling kunnen andere afspraken gelden (zie hoofdstuk 2). Voor alle groepen geldt hetzelfde dagprogramma. In het dagprogramma is aangegeven hoe de dag is ingedeeld en wanneer de activiteiten plaatsvinden. In het dagprogramma zijn ook de tijden opgenomen dat je op je kamer bent. Zo ben je in ieder geval op je kamer gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd en tijdens het studie-uur na het avondeten. Je kamerdeur gaat tijdens de nachtrust op slot. Op andere momenten gaat je kamerdeur niet op slot, tenzij er iets anders met je is afgesproken. Tijdens vakanties of weekenden worden activiteiten ondernomen die niet in het dagprogramma zijn opgenomen. Voorbeelden zijn spelmiddagen en extra sportactiviteiten. Van de pedagogisch medewerkers krijg je te horen wat de activiteit is. 4.1 Bedtijden De bedtijd is afhankelijk van je leeftijd. Jongeren van 12 tot 15 jaar zijn om uur op kamer en jongeren van 15 tot 18 jaar zijn om uur op kamer. De deuren gaan op slot nadat je contact hebt gehad met de pedagogisch medewerker. In het belang van de jongere, vastgesteld door mentor en gedragswetenschapper, kan de bedtijd worden vervroegd. 4.2 In de buitenlucht Als je gezondheid het toelaat, kun je dagelijks in totaal ten minste 1 uur in de buitenlucht zijn. Dit uur hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook als je in afzondering bent geplaatst, kun je dagelijks tenminste 1 uur per dag in de buitenlucht zijn. Dit kan ook in de ruimte die zich naast de afzonderingsruimte bevindt. 4.3 Onderwijs Je bent gedurende je verblijf op De Vaart verplicht om onderwijs of andere scholings- en vormingsactiviteiten te volgen. Indien mogelijk houden we bij de keuze van het onderwijs rekening met je wensen en die van je ouders/verzorgers of (gezinsvoogd). De school (het Argos College) is een VSO cluster 4 school waar VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) wordt gegeven. Daarnaast is binnen de school de opleiding AKA (Arbeidsmarkt gekwalificeerde Assistent) in ontwikkeling. Je kunt daarvoor terecht in de klassen; Techniek (breed), Consumptief, Zorg en Welzijn en AKA Breed. Het AKA-diploma geeft je een goede start op de arbeidsmarkt of de mogelijkheid om verder te leren op het ROC. Waar nodig én mogelijk wordt onderwijs op maat geboden afgestemd op jouw onderwijsbehoefte en toekomstperspectief. School is een plek waar je werkt aan je toekomst. Je hoort dan ook op school aanwezig te zijn. Mocht je om een bepaalde reden niet op school kunnen zijn, dan blijf je op de leefgroep en wordt er door de pedagogisch medewerkers bepaald wat je gaat doen. 4.4 Sport Je mag tenminste eenmaal per week sporten of een andere vorm van lichamelijke beweging uitvoeren, uitzonderingen daargelaten. De hiervoor bestemde tijden zijn opgenomen in het dagprogramma. Revisie: januari /26

10 4.5 Bibliotheek Je hebt op De Vaart de mogelijkheid om boeken te lenen uit de interne bibliotheek. In overleg met je mentor kun je een afspraak maken wanneer jij naar de bibliotheek mag om boeken te lenen. 4.6 Winkel en winkelbestellijst Je kunt éénmaal per week via een bestellijst van je eigen geld spullen kopen, zoals snoepgoed, frisdrank, lectuur, postzegels, rookwaar (voor jongeren van 16 jaar of ouder) of toiletartikelen. Uiteraard kun je alleen dingen kopen die in De Vaart zijn toegestaan en waar jij toestemming voor hebt. Je zakgeld kun je hier onder andere aan besteden. Geld dat je van je ouders/verzorgers of voogd hebt gekregen mag je hier ook besteden. Het kan zijn dat we een maximum stellen aan het te besteden bedrag. Dit wordt met jou besproken en vastgelegd. 4.7 TV kijken In het dagprogramma is vastgelegd op welke momenten je op doordeweekse dagen op de groep TV mag kijken. In de weekenden en tijdens vakanties is het TV kijken in overleg en zijn er geen vaste tijden. De Kijkwijzer is leidraad voor de hele groep, dus dat betekent dat je rekening houdt met je groepsgenoten bij het kijken naar films. De TV op kamer gaat doordeweeks om uur uit als je jonger bent dat 15. Ben je 15 of ouder, dan gaat de TV uit om uur. In het weekend gaan de TV s om uur uit. Als de pedagogisch medewerkers of gedragswetenschappers dat nodig vinden, dan maken ze aparte afspraken met jou over TV kijken. Revisie: januari /26

11 5 Verzorging We vinden je lichamelijke en uiterlijke verzorging en hygiëne belangrijk. We zorgen er dan ook voor dat je goed te eten krijgt, medische verzorging krijgt indien je dit nodig hebt en, indien je dit wenst, de beschikking krijgt over geestelijke verzorging. Je krijgt op De Vaart de gelegenheid om jezelf op een goede manier te verzorgen. 5.1 Voeding In De Vaart wordt op vaste tijden gekookt en gegeten. De tijden staan vermeld in het dagprogramma. Zo mogelijk houden we bij het menu rekening met je godsdienst en levensovertuiging. Je kunt alleen een bepaald dieet of aangepaste voeding krijgen als dat volgens de Medische Dienst om medische redenen noodzakelijk is. Daarnaast kun je bij binnenkomst op een lijstje aangeven wat je niet lekker vindt. Het weekmenu wordt in overleg met de groep en de pedagogisch medewerkers bepaald. 5.2 Kleding Je mag in De Vaart je eigen kleren en schoenen dragen, tenzij die een gevaar kunnen opleveren voor de orde of de veiligheid in de instelling of niet voldoen aan redelijk te stellen eisen (bijvoorbeeld racistische teksten, hoge hakken of kleding die te bloot is). Ook draag je tijdens bepaalde activiteiten of tijdens het sporten bepaalde voorgeschreven kleding of schoenen. Wil je kleding ruilen of uitlenen? Bespreek dat dan eerst met de pedagogisch medewerkers. We hebben het liever niet, maar het is op jouw eigen risico. Verkopen van kleding is niet toegestaan. Bij opname in De Vaart bekijken we aan de hand van de kledinglijst hoeveel en welke kleding je bij je hebt. Wanneer aan de hand van de kledinglijst blijkt dat je te weinig kleding hebt, bekijkt je mentor of gedragswetenschapper samen met je ouder(s)/verzorger of voogd in hoeverre zij financieel in staat zijn jouw kledinguitzet aan te vullen. Wanneer blijkt dat zij hier geen zorg voor kunnen dragen, zoekt je mentor of gedragswetenschapper in de Narniakast op De Vaart passende kleding voor je uit. Wanneer in de Narniakast onvoldoende passende kleding voor je te vinden is en je ouder(s) of voogd dit niet kunnen financieren, schaft je mentor of gedragswetenschapper in overleg met het afdelingshoofd nieuwe kleding(stukken) voor je aan. Horizon heeft een verzorgingsverplichting en zorgt er voor dat je gedurende je verblijf op De Vaart gekleed bent. Je ontvangt geen kleedgeld, maar het is wel goed mogelijk dat je van je ouders kleedgeld ontvangt of dat je van je zak- en/of spaargeld kleding koopt. Daar waar mogelijk en waar het past binnen de begeleiding mag je zelf je kleding wassen. 5.3 Persoonlijke verzorging Je krijgt in De Vaart de gelegenheid om je uiterlijke en lichamelijke hygiëne op een goede manier te verzorgen. De pedagogisch medewerkers kunnen je nadere aanwijzingen geven hoe je zorg draagt voor persoonlijke verzorging. De Vaart zorgt voor een goede hygiëne, onder andere door het ter beschikking stellen van middelen voor de persoonlijke hygiëne, zoals linnengoed, zeep enzovoort. Luxere producten kun je van je zakgeld aanschaffen. Washandjes, handdoeken, tandenborstels, scheergerei, nagelschaartjes, nagelvijlen, beddengoed en dergelijke zijn strikt voor persoonlijk gebruik. Douchen Je doucht s ochtends voor schooltijd, tenzij met jou anders is afgesproken. Wanneer jij op een ander tijdstip doucht, zorg je er wel voor dat je s ochtends gewassen en fris op de groep verschijnt. Na het sporten bieden we je ook de mogelijkheid om te douchen. Bij binnenkomst krijg je een pakket van handdoeken en washandjes. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze spullen (als je weg gaat, lever je deze spullen in bij pedagogisch medewerker). Op je wasdag was jij je eigen kleding en handdoeken/washandjes. Als je nog nooit hebt gewassen zal de pedagogisch medewerker je hierbij helpen. Haardracht en kapper Je mag je haar naar eigen inzicht dragen. Vanuit opvoedkundige redenen kunnen hieraan wel beperkingen worden gesteld. Iedere jongere die op De Vaart verblijft mag eens in de tien weken intern de kapper bezoeken voor een knipbeurt. Deze knipbeurt wordt vergoed door Horizon. Via je mentor kun je hiervoor een afspraak maken. In overleg met je mentor mag je jouw haar op eigen kosten Revisie: januari /26

12 (laten) verven in natuurlijke kleuren: blond- rood en bruintinten. Het verven mag je zelf doen op de groep, maar kan ook bij de interne kapper van De Vaart. Je wordt dan op de hoogte gebracht van de kosten hiervan, welke je kunt betalen van je zak- en/of spaargeld. In overleg met je mentor kan worden toegestaan dat je jouw haar laat knippen, verven of met een tondeuse laat scheren door een groepsgenoot. Afhankelijk van de fase waarin je je bevindt, is het ook mogelijk om tijdens verlof een externe kapper bezoeken. Deze privilege kan via je mentor worden aangevraagd en de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. 5.4 Medische verzorging Als je ziek bent, blijf je op de groep, tenzij er redenen zijn om op bed te liggen of op je kamer te blijven. De pedagogisch medewerkers van je groep kunnende Medische Dienst inschakelen en kunnen tevens in overleg besluiten wanneer je op de groep en/of in de buitenlucht kunt zijn. De pedagogisch medewerkers houden regelmatig contact met je en zorgen voor eten, drinken en overige verzorging Kinder- en jeugdpsychiater De gedragswetenschapper maakt in overleg met jou een afspraak met de psychiater. Medicatieverstrekking of -wijziging gaat in overleg met de gedragswetenschapper. Je mentor zal overleggen met je ouders en/of (gezins-)voogd over het gebruik van medicatie als je jonger bent dan 16 jaar Huisarts De huisartsen houden één keer per week spreekuur. Via de verpleegkundige van de Medische Dienst kun je een afspraak maken. Je kan de arts die aan Horizon verboden is bezoeken. Je wordt dan gehaald en gebracht door de pedagogisch medewerkers. Voor spoedgevallen is er 24 uur per dag een arts bereikbaar. Binnen kantooruren is dat via de verpleegkundige van de Medische Dienst en buiten kantooruren via het dienstdoende afdelingshoofd of gedragswetenschapper. De artsen schrijven medicatie voor indien dat nodig is. De verpleegkundige van de Medische Dienst zorgt ervoor dat de medicatie op de afdeling beschikbaar is. De pedagogisch medewerkers delen de medicatie op de voorgeschreven tijdstippen uit. Spoedrecepten (buiten kantoortijden) worden door de pedagogisch medewerkers gehaald bij de dienstapotheek Tandarts, fysiotherapie en andere medische disciplines De tandarts is op gezette tijden aanwezig. De tandarts houdt zelf bij wanneer je op controle kunt komen en maakt hierover afspraken met de pedagogisch medewerkers. Voor spoedgevallen benaderen de pedagogisch medewerkers de tandarts. Je hebt het recht om één keer per jaar een periodieke controle van je gebit te ondergaan. Bij tussentijdse klachten mag je een tandarts bezoeken. Dit beleid geldt ook voor fysiotherapie en andere medische disciplines School Afspraken met betrekking tot de medische verzorging worden door de pedagogisch medewerkers doorgegeven aan school. 5.5 Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging is er voor alle jongeren. Je mag je godsdienst of je levensovertuiging vrij belijden en beleven. Je kunt onder andere kerk- of gebedsdiensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten bijwonen in De Vaart. Daarnaast kun je met de geestelijk verzorger in een vertrouwelijk gesprek praten over je levensvragen en/of je geloofsovertuiging. Met behulp van de geestelijk verzorgers willen we je een plek bieden waar je met al je (levens)-vragen terecht kunt. Gesprekken kunnen gaan over: - geloofsvragen, samen de Bijbel of de Koran lezen, bidden, een kaarsje aansteken; - vragen op het gebied van de sacramenten; - het samen nadenken over belangrijke levensvragen voor je; - of gewoon je verhaal kwijt willen; - of alleen even stil kunnen zijn. Je kunt aan de pedagogisch medewerkers of gedragswetenschapper vragen om een afspraak met (één van) de geestelijk verzorger(s) van je keuze te maken. Revisie: januari /26

13 6 Gebruik kamer en persoonlijke bezittingen In iedere kamer zijn standaard een aantal spullen aanwezig. Als je jouw kamer voor het eerst in gebruik neemt, maar ook tijdens je verblijf, zullen de pedagogisch medewerkers samen met je bekijken of alles aanwezig, opgeruimd en schoon is. Hierbij vul je het kamercontract in. Ook als je verhuist naar een andere kamer en bij je vertrek uit De Vaart, wordt gekeken of alles nog heel, aanwezig en schoon is. Wanneer bij een tussentijdse controle of bij je vertrek uit de kamer blijkt dat er spullen zijn beschadigd of weg zijn, zal er met jou een schadevergoedingsregeling worden getroffen. Natuurlijk hoeft dit niet als iets door normaal gebruik is versleten of is stuk gegaan. De medewerkers van Horizon mogen altijd je kamer binnenkomen. Het is verboden de deur, het raampje in de deur of het luikje dat er voor zit ergens mee te blokkeren of af te schermen. Voor je eigen en andermans veiligheid is het verboden om lampen of rookmelders af te dekken. Posters, foto s, enzovoort mogen alleen op of aan de hiervoor in je kamer bestemde houten lat worden gehangen. Dit heeft niet alleen met de netheid van je kamer te maken, maar is ook nodig voor de brandveiligheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van je kamer. De tijdstippen voor het goed schoonmaken van je kamer en wanneer je schoon beddengoed krijgt, zijn opgenomen in de dagroutine. Het kan zijn dat er in het kader van jouw veiligheid of die van anderen wordt besloten om je kamer te controleren op verboden goederen. Kamercontrole is een onderdeel van de beperkende en controlerende maatregelen die mogelijk zijn in de gesloten jeugdzorg (zie ook paragraaf 9. 1). Je krijgt op voorhand de kans de spullen in te leveren. Je mag buiten je kamer toezicht houden op de controle die pedagogisch medewerkers uitvoeren. De medewerkers laten je kamer na de controle bij voorkeur zo veel mogelijk achter in de staat zoals ze de kamer hebben aangetroffen. 6.1 Gebruik intercom Op een aantal momenten op de dag ben je op je eigen kamer. Als er iets belangrijks is dat niet kan wachten totdat een medewerker je komt halen, dan kun je gebruik maken van de intercom. Je krijgt dan contact met een pedagogisch medewerker of een medewerker van Veiligheid. Het spreekt voor zich dat de intercom alleen in noodgevallen gebruikt mag worden. Voorbeelden van situaties waarin het is toegestaan om de intercom te gebruiken zijn: - je voelt je niet goed en hebt hulp nodig; - je merkt dat het heel slecht gaat met een groepsgenoot; - je hebt veel last van een groepsgenoot die herrie maakt; - je was op je kamer geplaatst om rustig te worden en je hebt afgesproken dat jij je zou melden als je weer rustig bent. 6.2 Persoonlijke bezittingen Overeenkomstig met je vaardigheden én in overleg met je mentor of gedragswetenschapper is het toegestaan om persoonlijke bezittingen op je kamer te bewaren. In het kader van de orde en veiligheid van zowel jongeren als medewerkers en/of voor bescherming van je mentale of lichamelijke ontwikkeling is het mogelijk dat persoonlijke bezittingen (tijdelijk) van je kamer worden gehaald. Afhankelijk van de inschatting van de gedragswetenschapper kun je bij binnenkomst beginnen met een lege kamer. Het ruilen, uitlenen of op een andere manier je persoonlijke bezittingen van eigenaar te laten wisselen is op eigen risico. De volgende goederen mag je gedurende je verblijf op De Vaart niet in je bezit hebben: - bij de wet verboden goederen (bijv. softdrugs 5 gram, harddrugs, slag- of steekwapen); - op Horizon niet toegestane goederen: alcoholische- en energydranken, softdrugs 5 gram en voorwerpen en afbeeldingen (dan wel niet op kleding) van discriminerende, aanstootgevende, pornografische en/of strijdlustige aard; - huisdieren en - elektronica met foto-, camera-, internet, en/of geluidsopname mogelijkheden (bijv. mobiele telefoon, I-pod en spelcomputers met internetmogelijkheden). Het is niet toegestaan deze apparatuur tijdens je verblijf op De Vaart op de groep of op je kamer te gebruiken. Wanneer je op verlof gaat mag je deze goederen meenemen. Revisie: januari /26

14 Rookwaren, aanstekers en lucifers mag je tijdens je verblijf op De Vaart op de hiervoor vrijgemaakte momenten in het dagprogramma wel in gebruik hebben, maar deze worden voor je bewaard op het kantoor van je groep. Het spreekt voor zich dat dit geen uitputtende lijst is en dat zaken die je bij wet al niet in je bezit mag hebben hier ook onder vallen. Wanneer je spullen bezit die een gevaar op leveren voor jou of voor de orde en veiligheid op De Vaart, dan worden deze op jouw naam geregistreerd en bewaard of naar je ouders/verzorgers gestuurd. Als je er toestemming voor geeft kunnen ze ook worden vernietigd. Van de spullen die voor je worden bewaard, ontvang je een bewaarbewijs. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor dure sieraden en andere kostbare persoonlijke bezittingen. Je kunt, wanneer je op verlof gaat of je bezoek hebt, deze bewaarde spullen mee naar huis nemen of geven. De kosten van het bewaren, versturen of vernietigen kunnen bij jou in rekening worden gebracht. Spullen die volgens de wet verboden zijn, zoals drugs en wapens, worden in beslag genomen en bij de politie in geleverd. Het locatiemanagement kan bezittingen van je aan een opsporingsambtenaar geven als dit nodig is voor de voorkoming of de opsporing van strafbare feiten. Hoewel het op De Vaart niet is toegestaan om elektronica met foto-, camera-, internet-, en/of geluidsopname mogelijkheden te gebruiken, willen we je wel de mogelijkheid bieden om muziek te kunnen luisteren op je kamer. Daarom zijn geluidsdragers die uitsluitend de mogelijkheid bieden om muziek af te spelen wel toegestaan. De veiligheidsmedewerkers zullen bij binnenkomst controleren of jouw geluidsdrager aan deze vereiste voldoet. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor de voorwerpen die je bij je draagt of in je kamer hebt. Als er door toedoen van medewerkers voorwerpen van je beschadigd worden, dan kan je Horizon hiervoor aansprakelijk stellen. 6.3 Regelgeving foto s Bij opname binnen De Vaart wordt een eventueel aanwezig fotoalbum indien mogelijk gecontroleerd door je aanspreekpunt of mentor op aanstootgevende foto s. Indien deze aanwezig zijn worden ze uit het album gehaald. Je hebt de mogelijkheid om het fotoalbum op je kamer te bewaren onder voorwaarde dat de bovengenoemde foto s uit het album worden gehaald. Je krijgt de foto s terug als de begeleiding eindigt en je vertrekt uit De Vaart. Foto s die door jou van verlof worden meegenomen naar De Vaart worden eerst gecontroleerd door je mentor. In overleg met jou worden aanstootgevende foto s door het afdelingshoofd in bewaring genomen of gegeven aan ouders/verzorgers of (gezins-)voogd. Bij binnenkomst wordt er een pasfoto van je gemaakt. Deze wordt in opgenomen in je digitale dossier. Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers binnen locatie De Vaart foto s nemen, alleen met een camera die op de leiderskamer aanwezig is en die eigendom is van Horizon. Foto s waar alleen jij (herkenbaar) op staat mag je meenemen als je op verlof gaat en/of locatie De Vaart verlaat. Aanstootgevende foto s worden vernietigd. Bezoekers mogen geen elektronica met foto- camera-, geluidsopname- en/of internetmogelijkheden mee naar binnen nemen (zie verder paragraaf 7.1). Revisie: januari /26

15 7 Contact buiten de instelling 7.1 Bezoek Op De Vaart kun je dan ook bezoek ontvangen. De bezoekregeling hoort te passen in het kader van je behandeling, daarom worden er onder andere afspraken gemaakt over het aantal bezoeken en van wie je bezoek ontvangt. Bezoek vindt plaats in de avonduren of in het weekend en buiten schooltijden. Bezoek van advocaten en voogden kan wel plaatsvinden tijdens schooltijd. Iemand die je wil bezoeken, maakt van tevoren telefonisch een afspraak maken met een pedagogisch medewerker van je afdeling. De pedagogisch medewerker regelt de planning van het bezoek. houden jij en je bezoek zich aan de aanwijzingen van de medewerkers van Horizon, om te voorkomen dat bezoekers verzocht worden de instelling te verlaten.. Het bezoek vindt plaats op de groep. Als je over voldoende vaardigheden beschikt en het bezoekerscafé open is, kun je met je bezoek naar het bezoekerscafé (of buiten in de tuin, de binnenplaats of mentorkamer). Dit gaat in overleg met de pedagogisch medewerker en/of gedragswetenschapper. Je hebt recht om ten minste 1 uur per week bezoek te ontvangen. Minderjarige bezoekers kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek komen. De volgende regels gelden voor een bezoek: - het maximum aantal bezoekers is 4 personen; - tijdens het bezoek is de deur van het bezoekerscafé gesloten; - de lengte van het bezoek stem je af met de pedagogisch medewerker, indien nodig ook met je afdelingshoofd of gedragswetenschapper. - huisdieren mogen niet mee naar binnen, tenzij de gedragswetenschapper of het afdelingshoofd hiervoor akkoord heeft gegeven. In verband met allergieën en hygiëne blijven huisdieren in principe buiten (in de tuinen of op de binnenplaats); - de lijst met verboden goederen genoemd in hs. 6.2 geldt ook voor bezoekers en - alle overige voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en veiligheid in de instelling en/of je geestelijke en lichamelijke ontwikkeling zoals thermosflessen- en tassen en aardewerk zijn voor bezoekers niet toegestaan om mee naar binnen te nemen. Zelfgemaakt eten mag, indien op voorhand gemeld en goedgekeurd door een pedagogisch medewerker, mee genomen worden naar de groep. 7.2 Regeling van controle van de bezoekers Bij binnenkomst inventariseert je mentor samen met jou welke personen jou gedurende je verblijf op De Vaart zouden willen bezoeken. De namen van deze personen worden vermeld op een formulier waarvoor de gedragswetenschapper akkoord zal geven (Deze procedure geldt niet voor vertegenwoordigers van instanties en ketenpartners). Het kan voorkomen dat de gedragswetenschapper en/of afdelingshoofd het bezoek van bepaalde personen afkeurt (zie ook paragraaf 7. 3). Aan iedere bezoeker wordt gevraagd zich bij binnenkomst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Je ouders, stiefouders, pleegouders, familie, voogd (niet van Bureau Jeugdzorg of een voogdij-instelling), vrienden, kennissen en partners wordt gecontroleerd door middel van de detectiepoort of ze geen verboden spullen mee naar binnen willen nemen. Hun bagage wordt gecontroleerd door een röntgenapparaat. Persoonlijke bezittingen zoals een mobiele telefoon, handtas en dergelijke kunnen in een kluisje bij de receptie worden gelegd. 7.3 Beperken van bezoek Het beperken van het bezoek kan op basis van een beperkende maatregel (zie hoofdstuk 10.2) of een schriftelijke aanwijzing. Het kan voorkomen dat de gedragswetenschapper, afdelingshoofd en/of de pedagogisch medewerkers het bezoek van bepaalde personen niet goed vinden voor de behandeling van jou en/of anderen en/of voor je eigen veiligheid of de veiligheid van anderen. Indien het noodzakelijk is kan de gedragswetenschapper samen met het hoofd behandeling besluiten dat die persoon niet op bezoek mag komen. Dit is een beperkende maatregel (zie hoofdstuk 10.2) en moet worden vastgelegd in je plan. In een onveilige acute situatie (bijvoorbeeld door extreem onveilig Revisie: januari /26

16 gedrag van een bezoeker) kan ter plekke worden besloten om bezoek te weigeren terwijl dit niet in je plan is aangegeven. De gedragswetenschapper besluit dan samen met het hoofd behandeling dat je die persoon niet mag bezoeken. Dit verbod geldt voor maximaal 7 achtereenvolgende dagen, tenzij in die tijd het plan is aangepast. Dan kan de beperking van het bezoek langer gelden. Deze beperking wordt ook in je dossier vastgelegd. Om dezelfde redenen als waarvoor bezoek geweigerd kan worden, kan ook in je plan staan dat bij bezoek van sommige personen toezicht wordt gehouden. Medewerkers van Horizon mogen dan meeluisteren met je gesprekken en de gesprekken eventueel opnemen. Als dit gebeurt, wordt je bezoek daar van tevoren over geïnformeerd. Dit mag alleen als in je plan staat aangegeven dat dit in het kader van je behandeling en/of veiligheid nodig is. Als het niet in je plan staat en het toch noodzakelijk is, dan kan de gedragswetenschapper samen met het hoofd behandeling daartoe beslissen. De beperkende maatregel mag dan maximaal 7 achtereenvolgende dagen worden toegepast, tenzij in die tijd het plan is aangepast. Dan kan het toezicht bij het bezoek langer gelden. Indien je onder toezicht bent gesteld, kan je (gezins-)voogd ook bepalen (met schriftelijke aanwijzing) dat het contact met je ouders/verzorgers/anderen beperkt of (tijdelijk) verboden wordt. Het is een besluit van de gezinsvoogd waar Horizon zich aan zal moeten houden. Dit zal je natuurlijk zo snel mogelijk worden gemeld. Zo nodig legt de gedragswetenschapper bijvoorbeeld bij de bespreking van het plan uit waarom hiertoe is besloten. 7.4 Geprivilegieerd bezoek Een aantal personen en instanties wordt door het locatiemanagement van De Vaart aangewezen als geprivilegieerde oftewel bevoorrechte bezoekers. Voor deze personen en instanties gelden ruimere bezoekmogelijkheden en andere regels. Deze worden hieronder omschreven. Bij een bezoek van een geprivilegieerde bezoeker is in principe geen toezicht aanwezig, tenzij de gedragswetenschapper en het locatiemanagement toezicht noodzakelijk vinden omdat het bezoek anders een ernstig gevaar oplevert voor de bezoeker. Als je jouw advocaat op bezoek hebt en toezicht is noodzakelijk, dan wordt het toezicht zo uitgevoerd dat je nog wel vertrouwelijk met hem/haar kan praten, zonder dat jullie gesprek bij derden bekend wordt. Enkele geprivilegieerde bezoekers kunnen je altijd bezoeken als ze dat willen. Dit zijn: - De geneeskundig inspecteurs van volksgezondheid en de inspecteurs van de Inspectie Jeugdzorg; - de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, een commissie daaruit of leden daarvan; - de (leden van de) klachtencommissie van Horizon. 7.5 Bellen met relaties Op de groep heb je, als het past in de dagroutine én na toestemming van een pedagogisch medewerker, de mogelijkheid om te bellen. Je mag per dag 1 keer zelf bellen én 1 keer gebeld worden door personen buiten De Vaart. Richtlijn is 10 minuten per gesprek. In overleg met een pedagogisch medewerker kun je incidenteel langer bellen. Om iedereen de mogelijkheid te kunnen geven om te bellen met de groepstelefoon, maak je met je groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers afspraken over de tijden waarop je belt. Net zoals met bezoek wordt in je perspectiefplan vastgelegd met wie je mag bellen. Als het past binnen je behandeling mag je gebeld worden door ouders, verzorgers, familie, vrienden of vriendinnen. Als anderen je willen bellen dan dienen zij met je mentor een afspraak over de mogelijkheid en het tijdstip van bellen te maken. Het kan voorkomen dat de gedragswetenschapper telefoongesprekken met bepaalde mensen niet goed vindt voor jou, terwijl dat niet in het perspectiefplan is aangegeven. Ook kan hij/zij bepalen dat met het gesprek wordt meegeluisterd. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het weigeren of beperken van bezoek en het houden van toezicht bij bezoek (zie hs. 7.2). Revisie: januari /26

17 7.6 Post van relaties Je mag brieven en stukken per post verzenden en ontvangen. De hieraan verbonden kosten komen voor je eigen rekening, tenzij het locatiemanagement anders bepaalt. Brieven en stukken kunnen dagelijks na schooltijd worden ontvangen en deze open je in het bijzijn van pedagogisch medewerkers. Horizon ook de inhoud van brieven en stukken controleren. Daarnaast kan in het perspectiefplan worden opgenomen dat brieven en stukken die van jou afkomstig of voor jou bestemd zijn, worden gecontroleerd om te kijken of bepaalde voorwerpen zijn meegestuurd. Verboden spullen en middelen worden in bewaring genomen (zie hoofdstuk 6.2). Het kan voorkomen dat de gedragswetenschapper weigert dat je bepaalde brieven en stukken verstuurt, terwijl dat niet in het perspectiefplan is aangegeven. Ook kan hij/zij weigeren om bepaalde brieven en stukken die voor jou bestemd zijn aan je te geven. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het weigeren van bezoek (zie hoofdstuk 7.3). Deze maatregelen kunnen ertoe leiden dat bepaalde brieven en stukken of een gedeelte daarvan worden gekopieerd voordat het verstuurd wordt of aan je wordt gegeven. Indien poststukken niet aan je uitgereikt worden, word je hierover geïnformeerd. Niet uitgereikte brieven of poststukken worden: - in De Vaart bewaard en aan je teruggegeven bij ontslag, of overhandigd aan je wettelijke vertegenwoordiger of; - op je kosten naar de afzender of naar een door jou opgegeven adres gestuurd of; - met je toestemming vernietigd of; - aan een opsporingsambtenaar overhandigd, als dit nodig is ter voorkoming of opsporing van strafbare feiten. 7.7 Contacten via de computer In verband met de orde en veiligheid is het niet toegestaan via de computer te MSN-en, te en of op een andere manier of via andere sociale media-instrumenten contact te leggen met personen die buiten de instelling verblijven. 7.8 Perscontacten Je mag gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de media kranten, radio, televisie, enzovoort, maar alleen met toestemming van het locatiemanagement. Hiervoor geldt een afzonderlijke procedure. Deze procedure wordt met je doorgenomen als je aangeeft te willen praten met iemand van de media. Revisie: januari /26

18 8 Verlof 8.1 Uitvoering verlof Verlof betekent dat je voor een bepaalde tijd De Vaart mag verlaten. Het kan ingezet worden als een oefenmoment om te laten zien dat je om kan gaan met je verantwoordelijkheden. In je perspectiefplan staat aangegeven of je op verlof mag en in welke situaties jij met verlof mag. Daarnaast kan ook incidenteel verlof worden verleend als er (meestal onverwacht) iets belangrijks gebeurt waarbij je aanwezigheid nodig is. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een sterfgeval in het gezin, een examen dat je moet afleggen of een gerechtelijke procedure die je moet bijwonen. Verlof kan alleen worden verleend als dat verantwoord is en jij je houdt aan de dagelijkse routine. Ook kunnen voorwaarden aan het verlof worden verbonden waaraan jij je tijdens het verlof moet houden. Alleen als je bereid bent de voorwaarden na te leven mag het verlof worden verleend. Het verlof wordt ingetrokken als het niet langer verantwoord is of wanneer jij je niet aan de voorwaarden houdt. Voordat besloten wordt je verlof in te trekken, zal je mening hierover worden gevraagd. Je wordt dan gehoord. Als er sprake is van spoed, dan mag het horen achterwege worden gelaten. Voordat je op verlof gaat, is er overleg tussen de pedagogisch medewerkers en de mensen van je verblijfadres over hoe laat je vertrekt, hoe laat je bij hen bent en aan welke afspraken jij je dient te houden. De vertrek- en terugkomsttijden worden in overleg met de pedagogisch medewerkers voor jou persoonlijk vastgelegd. Bij vertrek van de groep en bij terugkomst kan er een urinecontrole plaatsvinden. Ook kunnen je tassen bij terugkomst gecontroleerd worden en kan je aan lichaam en kleding worden onderzocht op verboden voorwerpen (zie ook hoofdstukken 2, en 9.1.3). 8.2 Reiskosten verlof In je verlofplan staat aangegeven op welk(e) adres(sen) je verblijft wanneer je op verlof bent en op welke wijze de uitvoering van het verlof plaatsvindt: op de fiets of met het openbaar vervoer. Als je voor verlof naar huis of een ander afgesproken adres gaat binnen een straal van 10 km van De Vaart, dan kun je van De Vaart een fiets lenen waarop je naar je verlofbestemming kunt reizen. Met het openbaar vervoer mag ook, maar dan komen de kosten voor je eigen rekening of voor rekening van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Op inhoudelijke gronden kan hierop door het afdelingshoofd of gedragswetenschapper een uitzondering worden gemaakt. Buiten een straal van 10 km van De Vaart mag je met het openbaar vervoer naar je verlofbestemming reizen. In dit geval wordt er in je verlofplan een begroting opgenomen van de reiskosten en worden er afspraken gemaakt over de vergoeding. Wanneer je met het openbaar vervoer naar je verlofbestemming reist, wordt gekeken of je deze bestemming met de trein kunt bereiken. Is dit het geval, dan vertrek je van De Vaart met de fiets naar station Leiden Centraal. Vandaar kun je verder reizen met de trein, waarvoor je een trajectkaart van de NS meekrijgt. Dit voorgeprinte treinkaartje dien je af te stempelen bij een stempelautomaat op het station en bij terugkomst op De Vaart weer in te leveren. Wanneer je verlofbestemming buiten een straal van 10 km van De Vaart afligt en deze bestemming alleen met de bus te bereiken is, worden hierover met jou aparte afspraken gemaakt en vastgelegd in je verlofplan. Wanneer je rekening dit toelaat, mag je wanneer je op verlof gaat zakgeld meenemen. Vanuit opvoedkundige redenen kunnen hier beperkingen aan worden gesteld. Revisie: januari /26

19 9 Controlerende & beperkende maatregelen Controlerende en beperkende maatregelen zijn maatregelen, die tegen je wil in, je vrijheid kunnen beperken. Het uitgangspunt is dat beperkende en controlerende maatregelen alleen bij je kunnen worden toegepast, wanneer deze maatregel(en) in je perspectiefplan staan opgenomen. We streven er naar geen maatregelen toe te passen voordat jij daarover gehoord bent. Jouw mening en jouw kant van het verhaal zijn van belang. De medewerker die de beslissing tot het opleggen van de maatregel neemt, hoort je. Echter als er sprake is van spoed en er in het kader van jouw veiligheid snel moet worden beslist, dan hoef je niet vooraf gehoord te worden. Wordt een controlerende of beperkende maatregel opgelegd, dan wordt dit zo spoedig mogelijk vastgelegd in je dossier onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding waren om de maatregel op te leggen. Het kan voorkomen dat een medewerker het noodzakelijk acht een maatregel toe te passen, die niet vermeld staat in je (perspectief)plan. Een maatregel kan dan alleen worden toegepast wanneer een gedragswetenschapper hier toestemming voor geeft. 9.1 Controlerende maatregelen De controlerende maatregelen in deze paragraaf worden beschreven, houden een beperking van je vrijheid in. De maatregelen die zijn opgenomen in je perspectiefplan mogen tegen je wil en tegen de wil van degene die het gezag over je uitoefent (zoals je ouders of je voogd), worden toegepast voor zover dit nodig is om: - te controleren of hetgeen in je perspectiefplan is opgenomen wordt nagekomen of; - de huisregels te handhaven of; - te voorkomen dat opvoeding, zorg en/hulp aan andere jeugdigen wordt tegengewerkt. Een controlerende maatregel mag alleen worden toegepast als deze maatregel in je perspectiefplan is opgenomen, tenzij er sprake is van een acute noodsituatie. In dat geval kan een controlerende maatregel ook worden ingezet zonder dat deze is opgenomen in je perspectiefplan. De gedragswetenschapper moet hier dan binnen 24 uur mee instemmen. Deze maatregel mag dan maximaal zeven opeenvolgende dagen worden toegepast. Blijkt het toepassen van de maatregel langer nodig of wordt een herhaling verwacht, dan moet de maatregel binnen deze zeven dagen in je perspectiefplan worden opgenomen. De volgende controlemaatregelen kunnen worden opgelegd: - kamercontrole; - urinecontrole; - onderzoek aan lichaam en kleding; - controle van post op de aanwezigheid van voorwerpen (hoofdstuk 7.6) Kamercontrole In hoofdstuk 6.2 kun je lezen dat je sommige spullen niet in je bezit of op je kamer mag hebben. Ter handhaving van deze huisregel, om te controleren of dat wat in je perspectiefplan staat ook wordt nagekomen of om te voorkomen dat opvoeding, zorg en/of hulp aan andere jeugdigen wordt tegengewerkt, mogen de medewerkers van Horizon je kamer betreden om deze te inspecteren. Bij een kamercontrole wordt gekeken of je spullen op je kamer hebt die je niet in je bezit mag hebben. Zoals al eerder is vermeld krijg je de gelegenheid om tijdens de controle buiten je kamer aanwezig te zijn. Er kan een inspectie van je kamer worden gehouden: - als steekproef voor het algemeen toezicht op de aanwezigheid van verboden spullen in De Vaart; - als uit feiten of omstandigheden blijkt of aannemelijk is dat een kamercontrole nodig is; - als je jouw kamer krijgt bij aanvang van de opname om te inventariseren hoe de staat van de kamer is Urinecontrole In hoofdstuk 1.2 is opgenomen dat je geen gedragsbeïnvloedende middelen mag gebruiken of in bezit mag hebben. Onder gedragsbeïnvloedende middelen verstaan we verboden middelen zoals hard-, soft- en smartdrugs, maar ook middelen waarvan we het ongecontroleerde gebruik willen tegengaan, zoals alcohol en kalmerings- en slaapmiddelen. Ter handhaving van deze huisregel of om te controleren of dat wat in je perspectiefplan staat ook wordt nagekomen kun je verplicht worden om urine af te staan om te onderzoeken of je gedragsbeïnvloedende middelen hebt gebruikt. Revisie: januari /26

20 Je urine kan worden gecontroleerd als: - er signalen of vermoedens zijn dat je drugs gebruikt; - steekproef om het druggebruik binnen De Vaart te controleren; - in verband met het verlenen van toestemming voor het verlaten van De Vaart; - bij het verlaten van De Vaart in het kader van bijvoorbeeld verlof en bij de terugkomst hiervan. De uitslag van een urinecontrole wordt zo snel mogelijk aan je meegedeeld. Je kunt als je het niet eens bent met de uitslag dezelfde urine nog eens laten controleren. Indien de uitslag wederom positief is moet je de kosten zelf betalen Onderzoek aan lichaam en kleding In hoofdstuk 6.2 kun je lezen dat je sommige spullen/middelen niet in bezit mag hebben of mag gebruiken. Ter handhaving van deze huisregel of om te controleren of dat wat in je perspectiefplan staat ook wordt nagekomen is onderzoek aan het lichaam en kleding mogelijk. Bij een onderzoek aan het lichaam mag het hele lichaam van buitenaf worden bekeken, ook in lichaamsholten zoals je mond en je oren mag worden gekeken. Bijvoorbeeld om te controleren of je daar geen verboden voorwerpen, zoals drugs, in hebt gestopt. Dit onderzoek wordt gedaan door minimaal één pedagogisch medewerkers en een medewerker veiligheid of twee pedagogisch medewerkers, indien mogelijk en bij voorkeur is er minimaal één van hetzelfde geslacht als jij. Bij een onderzoek aan kleding mogen ook voorwerpen die je bij je hebt en met je meevoert (zoals tassen) worden onderzocht. Voor de veiligheid binnen de instelling kan er een onderzoek aan het lichaam of kleding plaatsvinden: - bij binnenkomst of bij het verlaten van De Vaart; - voorafgaand aan of na afloop van bezoek; - tegelijk met een urinecontrole; - op indicatie omdat we vermoeden dat je iets bij je hebt wat je niet in je bezit mag hebben; - bij wijze van steekproef. Als er bij het onderzoek voorwerpen worden gevonden die niet in je bezit mogen zijn, mag de pedagogisch medewerker deze voorwerpen in beslag nemen. De voorwerpen kunnen dan of op jouw kosten worden bewaard of naar je ouders/verzorgers worden gestuurd of - met jouw toestemming - worden vernietigd of aan een opsporingsambtenaar worden gegeven om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen. 9.2 Beperkende maatregelen De beperkende maatregelen in deze paragraaf houden een beperking van je bewegingsvrijheid in. Deze maatregelen kunnen tegen je wil en tegen de wil van degene die het gezag over je uitoefent, worden toegepast. Als de maatregelen in het perspectiefplan zijn opgenomen dan kunnen ze worden toegepast indien dit nodig is om: - de veiligheid van jou of anderen te waarborgen; - te zorgen dat jij meewerkt aan (onderdelen van) je begeleiding; - de huisregels te handhaven (als het gaat om de maatregelen in hoofdstuk en 9.2.4). Een beperkende maatregel mag alleen worden toegepast als dit in je perspectiefplan is opgenomen, tenzij er sprake is van een acute noodsituatie. In dat geval kan een beperkende maatregel ook worden ingezet zonder dat deze is opgenomen in je perspectiefplan. De gedragswetenschapper moet hier dan binnen 24 uur mee instemmen. Deze maatregel mag dan ten hoogste zeven opeenvolgende dagen worden toegepast. Blijkt het toepassen van de maatregel langer nodig of wordt een herhaling van de maatregel verwacht, dan moet de maatregel binnen deze zeven dagen in je perspectiefplan worden opgenomen. De verschillende beperkende maatregelen zijn: - vastpakken en vasthouden (hoofdstuk 9.2.1) - plaatsverbod (hoofdstuk 9.2.2) - afzondering (hoofdstuk 9.2.3) - tijdelijke overplaatsing (hoofdstuk 9.2.4) - geneeskundige behandeling onder dwang (hoofdstuk 9.2.5) - beperkingen van bezoek of bezoek onder toezicht (hoofdstuk 7.3) - beperken brief- en telefoonverkeer (hoofdstuk 7.5 en 7.6) - beperking van andere communicatiemiddelen (hoofdstuk 7.7. en 7.8) Revisie: januari /26

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Kleinschalige Voorziening Hendric van Veldekehof 29 1064 JG Amsterdam Algemene nummer : 020-5400500 www.spirit.nl Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Je bent geplaatst in de Kleinschalige Voorziening

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Huisregels locatie Anker Voor jongeren

Huisregels locatie Anker Voor jongeren Huisregels locatie Anker Voor jongeren Huisregels locatie Anker - december 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 3 2 Binnenkomst 4 3 Behandeling 5 3.1 Perspectiefplan 5 3.2 Dossiers 6 4 Dagprogramma

Nadere informatie

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Inhoud Inhoud... 2 Welkom in de Tijdelijk Verblijf groep... 4 Wie wonen en werken er?... 4 Huisregels... 5 Opstaan... 5 Naar bed gaan... 5 Brandveiligheid...

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Huisregels. Almata. Locatie Ossendrecht

Huisregels. Almata. Locatie Ossendrecht Huisregels Almata Locatie Ossendrecht De adresgegevens van Almata zijn: Bezoekadres Ossendrecht: OLV. Ter Duinenlaan 193 4641 RM Ossendrecht Telefoon 0164-271140 Fax 0164-271141 Postadres Ossendrecht:

Nadere informatie

Informatie voor jongeren

Informatie voor jongeren Informatie voor jongeren Welkom in De Koppeling Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? 2. Je dagelijks leven in de Koppeling 3. Met wie heb je te maken? 4. Werken aan jezelf 5. Wat mag je wel, wat mag je

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Behandelcentrum voor gedragsstoornissen en complex trauma. Huisregels

Behandelcentrum voor gedragsstoornissen en complex trauma. Huisregels Behandelcentrum voor gedragsstoornissen en complex trauma Huisregels Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium Bezoekadres Wageningsestraat 104 6671 DH Zetten (Gelderland) Postadres Postbus 1 6670

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Op bezoek. Op bezoek

Op bezoek. Op bezoek Op bezoek Het behouden en/of uitbreiden van sociale contacten is een wezenlijk onderdeel van de behandeling van onze patiënten. Vooral in de fase waarin de behandeling zich richt op terugkeer naar de maatschappij

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 11 12 14 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 10 11 12 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Op Bezoek. Informatie voor bezoekers

Op Bezoek. Informatie voor bezoekers Op Bezoek Informatie voor bezoekers Op bezoek Het behouden en/of uitbreiden van sociale contacten is een wezenlijk onderdeel van de behandeling van onze patiënten. Vooral in de fase waarin de behandeling

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM OUDERENKLINIEK INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Opname in een kliniek is altijd ingrijpend en emotioneel. Voor u, maar ook voor uw familie en vrienden. In deze folder

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: Informatieverstrekking FPA De Schelde 6 Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: Informatieverstrekking FPA De Schelde 6 Meer informatie: www.ggzwnb.nl INFORMATIEVERSTREKKING FPA DE SCHELDE 6 Jouw toekomst telt! HOEZO, MIJN TOEKOMST TELT? Je hebt in je leven al veel meegemaakt. Leuke, maar ook een aantal minder fijne dingen. Op dit moment ben je in deze

Nadere informatie

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Dit is een bewerking van het Reglement Beperkende Maatregelen in de KV. Er staat in wat dit reglement voor jou kan betekenen. De nummers zijn hetzelfde gebleven

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

DOSSIERVOERING & KLACHTEN

DOSSIERVOERING & KLACHTEN PRIVACY, WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, cliëntinformatie PRIVACY, XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind

INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS Een gesloten behandeling voor uw kind 2 Voor een betere toekomst Inhoud 1 Een gesloten behandeling voor uw kind: 4 wat betekent dat voor u als ouder 3 2 De

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Informatieboekje kinderafdeling

Informatieboekje kinderafdeling Ithaka Informatieboekje kinderafdeling In je handen heb je een boekje met informatie over de kinderafdeling van Ithaka. Je bent hier niet alleen, er zijn nog ongeveer 20 andere kinderen op de afdeling.

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Aan alle deelnemers en hun ouders/ verzorgers,

Aan alle deelnemers en hun ouders/ verzorgers, Aan alle deelnemers en hun ouders/ verzorgers, Op maandag 23 t/m woensdag 25 juni gaan alle leerlingen van H2a, HA2a en HA2b gezamenlijk, met de bus, op werkweek naar het C.J.V. kamp in Renesse. De werkweek

Nadere informatie

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP

KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, observatie, KADER HUISREGELS, GROEPSREGELS EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN STICHTING KORAAL GROEP Documentcode : 0900.682 Vastgesteld door

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Wilster Intensieve Jeugdzorg

Wilster Intensieve Jeugdzorg Wilster Intensieve Jeugdzorg Informatie over privacy voor ouders/verzorgers Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om? Hoe is uw privacy bij Wilster geregeld? Uw (pleeg/stief)kind wordt behandeld in

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

Op bezoek. Op bezoek

Op bezoek. Op bezoek Op bezoek Op bezoek Het behouden en/of uitbreiden van sociale contacten is een wezenlijk onderdeel van de behandeling van onze patiënten. Vooral in de fase waarin de behandeling zich richt op terugkeer

Nadere informatie

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis

Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Klinisch bevallen in het Elkerliek ziekenhuis Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen

Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.4.81 Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2011, nr. 12895, d.d. 15.7.2011 datum inwerkingtreding 17.7.2011

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Intensive care (IC) West 32. Algemene informatie

Intensive care (IC) West 32. Algemene informatie Intensive care (IC) West 32 Algemene informatie Welkom Namens allen die hier aan uw behandeling en verzorging zullen meewerken, heten wij u van harte welkom op onze afdeling. Uw komst naar onze afdeling

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen

Gedragsprotocol. Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Gedragsprotocol Preventie ongewenst gedrag vrijwilligers Gilde De Ronde Venen Inhoud 1. Doel en opbouw... 3 Doel van het document... 3 Opbouw van het document... 3 Bereik van het document... 3 Gebruikte

Nadere informatie

neosuite in het Anna Paviljoen

neosuite in het Anna Paviljoen neosuite in het Anna Paviljoen Inhoud Bezoek 4 Bezoek van kinderen tot 6 jaar 4 Bloemen 5 Contact met het Anna Paviljoen 6 Couveusecamera 3 Fotograferen en filmen in het Anna Paviljoen 5 Geld en kostbaarheden

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Huisregelboekje. Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker. Versie 2012-1.0. Versie 2009.01

Huisregelboekje. Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker. Versie 2012-1.0. Versie 2009.01 Huisregelboekje Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker Versie 2012-1.0 Versie 2009.01 Ministeriële regeling Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2011, nr. 5699818/11/DJI,

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie