Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010"

Transcriptie

1 KLPD/DOS/UINF/LAVA Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren maart 2011 Dienst Operationele Samenwerking 1

2 Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010 Voorwoord Voor U ligt de rapportage vaartuigdiefstallen 2010 van het Landelijk team Vaartuigcriminaliteit onderdeel van de Dienst Operationele Samenwerking, Unit Informatie, groep expertise van het Korps landelijke politiediensten, verder genoemd als LAVA team. Deze rapportage is op verzoek van het overleg voor criminaliteit in de recreatievaart 1 geschreven met als opdrachtgever het. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de diefstal van vaartuigen en buitenboordmotoren over de jaren 2008, 2009 en Tot de doelgroep behoort een ieder die geïnteresseerd is in kwantitatieve informatie over vaartuigcriminaliteit. De auteur van deze rapportage is R. van Leeuwen werkzaam bij het LAVA team van het Korps landelijke politiediensten. 1 Het overleg voor criminaliteit in de recreatievaart is een vertegenwoordiging van private en publieke partners. Dienst Operationele Samenwerking 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 5 Overzicht gestolen vaartuigen... 6 Aantal verwerkte aangiften... 6 Hoeveel vaartuigen worden er gestolen en teruggevonden... 6 Welke vaartuigen worden het meest weggenomen... 8 Wanneer worden vaartuigen gestolen (hot moments)... 9 Waar worden vaartuigen gestolen (hot spots) Overzicht op gestolen buitenboordmotoren Hoeveel buitenboordmotoren worden er gestolen en teruggevonden Welke buitenboordmotoren worden het meest weggenomen Wanneer worden buitenboordmotoren gestolen (hot moments) Waar worden de meeste buitenboordmotoren weggenomen (hot spots) Belangrijkste conclusies Dienst Operationele Samenwerking 3

4 Samenvatting Door leiding van de Dienst Operationele Samenwerking is de opdracht gegeven een overzicht te geven van de ontwikkeling van de diefstal van vaartuigen en buitenboordmotoren over de jaren 2008, 2009 en Deze opdracht is vertaald naar de volgende vraagstellingen: - hoeveel diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren zijn er in 2010 in Nederland gepleegd; - hoeveel vaartuigen en buitenboordmotoren worden er teruggevonden; - waar en wanneer hebben deze diefstallen plaatsgevonden; - wat voor soort vaartuigen zijn er weggenomen; - wat zijn de overzichten ten opzichte van voorgaande jaren. Deze rapportage is verdeeld in de onderwerpen; diefstal van vaartuigen en diefstal van buitenboordmotoren. Overzicht gestolen vaartuigen In 2010 werden in Nederland 1209 vaartuigen als gestolen geregistreerd. Dit is ten opzichte van 2009 een stijging van 46%. Daarentegen werden er in 2010 beduidend meer vaartuigen teruggevonden. In 2009 werd nog 13% van de in dat jaar gestolen vaartuigen teruggevonden, in 2010 is dit aantal gestegen tot 23%. Uit de cijfers blijkt, dat de kans op terugvinden van een vaartuig zeven keer zo groot is als het vaartuig RDW geregistreerd staat of als het CIN 1 van het vaartuig bij de aangifte bekend is, dan wanneer deze gegevens niet bekend zijn bij het opnemen van de aangifte. Het meest gestolen soort vaartuig in 2010 is de motorboot. Rubberboten, roei/visboten en sloepen nemen plaats twee drie en vier in. De motorboot en de sloep werden relatief gezien het meest teruggevonden. De diefstal van vaartuigen vond voornamelijk plaats in de watersportrijke politieregio s Amsterdam- Amstelland, Friesland en Hollands-Midden tijdens het watersportseizoen april tot en met oktober. Het hoogtepunt van de diefstallen was de maand juli. Overzicht gestolen buitenboordmotoren In 2010 werden in Nederland 2081 buitenboordmotoren als gestolen geregistreerd. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 3%. In 2010 werden meer buitenboordmotoren teruggevonden dan in In 2009 werd nog 4% van de in dat jaar gestolen buitenboordmotoren teruggevonden, in 2010 is dit aantal gestegen naar 6%. Uit de cijfers blijkt dat wanneer een serienummer van een buitenboordmotor bij de aangifte bekend is, er de meeste kans bestaat dat deze weer wordt teruggevonden. Yamaha, Mercury en Suzuki zijn de merken buitenboord motoren die het meest weggenomen worden. Als de focus gelegd wordt op het vermogen van de motor, dan blijkt dat de kleine motoren van 4, 6 en 8 PK het meest worden weggenomen. Net als bij de vaartuigen vinden de meeste diefstallen plaats in het watersportseizoen van april tot oktober. De piek van diefstallen ligt in maand juli. De diefstallen vonden het meest plaats in de regio s Friesland, Amsterdam-Amstelland, Hollands-Midden en Noord-Holland-Noord. Aanbeveling De kwaliteit van de aangiften die de grondslag vormen voor deze rapportage is belangrijk voor het terugdringen van criminaliteit in de recreatievaart. De aangifte is op dit ogenblik de belangrijkste bron voor het terugvinden van vaartuigen en buitenboordmotoren. In vele aangiften worden geen serienummers genoteerd terwijl later, na het sturen van een brief aan de aangever, blijkt dat er wel gegevens zoals rompnummers en serienummers bekend zijn bij de aangever. Voor het opnemen van een aangifte diefstal vaartuig/buitenboordmotor is door samenwerking met de diverse regiokorpsen een checklist ontwikkeld. Het LAVA team wil benadrukken dat het van belang is dat de checklist bij het opnemen van de aangifte gebruikt wordt, teneinde de kwaliteit van de aangifte te verhogen. 1 Craft Identification Number: Internationale benaming voor vaartuig identificatie nummer Dienst Operationele Samenwerking 4

5 Inleiding Binnen het Landelijk team Vaartuigcriminaliteit (LAVA team) van het worden gegevens verzameld en veredeld betreffende de diefstallen van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren. Het gaat hierbij om informatie welke kan dienen voor het maken van informatieproducten voor het ondersteunen van informatiegestuurde politie. In 2010 werden door het LAVA team 2711 aangiften die betrekking hadden op de diefstal van vaartuigen of motoren verwerkt en veredeld. Deze gegevens vormen de bron van deze rapportage. Het doel van deze rapportage is inzicht krijgen in het aantal diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren in 2010, het vergelijken van deze gegevens met voorgaande jaren en het delen van deze informatie met de verschillende partners. De volgende vragen zullen in deze rapportage beantwoord worden: Hoeveel diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren zijn er in 2010 in Nederland gepleegd en hoeveel worden er daarvan teruggevonden. Waar en wanneer hebben deze diefstallen plaatsgevonden en wat voor soort vaartuigen zijn er weggenomen. Wat zijn de trends en ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren. De benodigde informatie is betrokken vanuit de database van het LAVA team. Het LAVA team vult hun database met gegevens uit diverse informatiebronnen. Te weten: Het basis processysteem van de Nederlandse politie BVH Informatie uit verzoeken tot meer informatie gestuurd aan aangevers Gegevens aangereikt van expertisebureaus en verzekeringsmaatschappijen. De gegevens uit het LAVA databestand zijn niet helemaal dekkend voor Nederland. Dit komt onder andere door de aangiftebereidheid, de wijze van verwerking in de basis processystemen van de politie, technische (on)mogelijkheden en het na-ijlen van binnenkomende informatie. Het werkelijke aantal ontvreemde vaartuigen en buitenboordmotoren in Nederland zal dus waarschijnlijk hoger liggen. In vergelijking met voorgaande rapportages kan er over 2008 en 2009 een afwijking in aantallen/percentages voorkomen. Dit komt door het na-ijlen van informatie en het aanpassen van onjuistheden in de database. In deze rapportage zijn de brongegevens in het LAVA team databestand tot en met 13 januari 2011 geactualiseerd. In deze rapportage worden de volgende definities gebruikt. Snelle motorboot: Onder het begrip snelle motorboot wordt volgens het Binnenvaartpolitiereglement het volgende verstaan: Een klein schip (lengte minder dan 20 meter) dat, bij gebruikmaking van mechanische middelen tot voortbeweging, sneller kan varen dan 20 km per uur. RDW: Dienst Wegverkeer Bij besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat is de RDW aangewezen om registratiebewijzen van snelle motorboten af te (doen laten) geven en om de gegevens hiervan in een register bij te houden. CIN: Craft Identification Number. Internationale benaming voor Vaartuig identificatienummer. Sinds juni 1998 moeten alle nieuw gebouwde pleziervaartuigen, met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter en bestemd voor de Europese markt, voorzien zijn van een vaartuigidentificatienummer verder te noemen als CIN. Dienst Operationele Samenwerking 5

6 Overzicht gestolen vaartuigen Aantal verwerkte aangiften In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal aangiften van diefstal zoals deze zijn geregistreerd bij het LAVA team van het KLPD. Het werkelijke aantal ontvreemde vaartuigen en buitenboordmotoren in Nederland kan dus hoger liggen. Tabel 1: aantal verwerkte aangiften per onderwerp in 2010 Soort aangifte Voltooid Poging Eindtotaal Diefstal motor Diefstal vaartuig Diefstal vaartuig + AHW Diefstal vaartuig + motor Diefstal vaartuig + motor + AHW Eindtotaal Door het Lava team werden 2711 aangiften die betrekking hadden op de diefstal van vaartuigen of motoren verwerkt en veredeld. Er wordt onderscheid gemaakt in 5 onderwerpen en of het een poging of een voltooide diefstal betreft. De motor kan een inboordmotor of buitenboordmotor zijn. Cijfers van voorgaande jaren zijn niet beschikbaar omdat deze onderwerpen voorheen niet geregistreerd werden. Hoeveel vaartuigen worden er gestolen en teruggevonden In tabel 2 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen vaartuigen Tabel 2: aantal gestolen vaartuigen. Diefstal vaartuigen Totaal Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal vaartuigen dat is weggenomen in 2010 vermeerderd is ten opzichte van 2008 en Het aantal gestolen vaartuigen is ten opzichte van 2009 met 46 procent gestegen. Opmerking: Het Lava team is op 1 januari 2010 begonnen met het registreren van gestolen vaartuigen en buitenboordmotoren in een nieuwe database. Uit de beschikbare gegevens is het moeilijk aan te tonen dat het gebruik van de nieuwe database een rol speelt bij de toename van het aantal door het LAVA team geregistreerde gestolen vaartuigen. Het is echter ook niet uit te sluiten. In tabel 3 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen vaartuigen per jaar en welke daarvan zijn teruggevonden. Tabel 3: aantal gestolen en daarvan teruggevonden vaartuigen. Teruggevonden vaartuigen Gestolen vaartuigen Daarvan teruggevonden Percentage teruggevonden 18% 13% 23% In bovenstaande tabel 3 is te zien dat het percentage teruggevonden vaartuigen in 2010 ten opzichte van 2009 met 155 procent gestegen. In het totaal werden er in 2010 in Nederland 293 vaartuigen teruggevonden. Hieronder bevinden zich buitenlandse vaartuigen en vaartuigen die in een ander jaar werden weggenomen. Dienst Operationele Samenwerking 6

7 In onderstaande tabel 4 wordt van de gestolen vaartuigen aangegeven hoeveel er geregistreerd staan bij de Dienst Wegverkeer (RDW). De vaartuigen die bij de RDW geregistreerd zijn, betreffen zogenaamde snelle motorboten Dit kunnen verschillende soorten vaartuigen zijn. Tabel 4: aantal geregistreerde vaartuigen Ontvreemde vaartuigen Niet RDW geregistreerd RDW Geregistreerd Totaal De verhouding tussen het aantal gestolen RDW geregistreerde vaartuigen en het totaal aantal gestolen vaartuigen per jaar, is nagenoeg gelijk gebleven. Ieder jaar is een vijfde van alle ontvreemde vaartuigen RDW geregistreerd. Tabel 5: aantal vaartuigen waarvan een rompnummer bekend is Ontvreemde vaartuigen CIN niet bekend CIN bekend Totaal Percentage CIN bekend 60% 56% 69% Het aantal gestolen vaartuigen waarvan het CIN bekend is vertoont een stijgende lijn. In 2010 was dat 69% van de in dat jaar gestolen vaartuigen. Dat er van meer vaartuigen een CIN bekend is, is vermoedelijk het gevolg van het verplicht stellen van het aanbrengen van een CIN op vaartuigen welke vanaf 1998 op de Europese in de handel zijn gebracht. Door verjonging van de vloot komen er steeds meer vaartuigen met CIN op de markt. Tabel 6: kans op terugvinden vaartuigen waarvan een rompnummer of registratie bekend is Ontvreemde vaartuigen Totaal weggenomen per jaar Totaal terug zonder CIN of RDW Totaal terug met CIN of RDW Kans op terugvinden met CIN of RDW 14% 10% 20% Kans op terugvinden zonder CIN of RDW 3% 4% 3% Uit tabel 6 blijkt dat er in 2010 zeven maal meer kans bestaat op het terugvinden van een vaartuig als deze RDW geregistreerd is of als het CIN bij de aangifte bekend is, dan dat deze gegevens niet bij de aangifte bekend zijn. Dienst Operationele Samenwerking 7

8 Welke vaartuigen worden het meest weggenomen In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de soorten vaartuigen die zijn weggenomen. Tabel 7: aantal diefstallen per vaartuigsoort Aantal diefstallen per vaartuigsoort Soort vaartuig ZEILBOOT WOONSCHIP / WOONARK SLOEP RUBBERBOOT ROEI / VISBOOT RIB (RIGID INFLATABLE) PWC / WATERSCOOTER / JETSKI OVERIGE RECREATIEVAARTUIGEN MOTORBOOT KAJUITZEILJACHT KAJUITMOTORBOOT Aantal In tabel 7 is te zien dat met name de diefstallen van motorboten en rubberboten zijn toegenomen. De diefstal van sloepen is ook dit jaar weer in mindere mate toegenomen. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de soorten vaartuigen die zijn weggenomen en welke daarvan zijn teruggevonden. Tabel 8: teruggevonden vaartuigen naar vaartuigsoort Soort vaartuig Totaal weg Terug % Terug Totaal weg Terug % Terug Totaal weg Terug % Terug KAJUITMOTORBOOT % % % KAJUITZEILJACHT % % % MOTORBOOT % % % OVERIGE RECREATIEVAARTUIGEN % 0 0 nvt % PWC / WATERSCOOTER / JETSKI % % % RIB (RIGID INFLATABLE) % % % ROEI / VISBOOT % % % RUBBERBOOT % % % SLOEP % % % WOONSCHIP / WOONARK 1 0 0% 0 0 nvt % ZEILBOOT % % % Eindtotaal % % % Dienst Operationele Samenwerking 8

9 Uit tabel 8 blijkt dat van het soort vaartuig dat in 2010 meer dan 50 maal ontvreemd werd, de motorboot en de sloep procentueel het meest werd teruggevonden. Van sloepen is over het algemeen het CIN bekend omdat dit duurdere vaartuigen zijn. Bij de motorboten horen ook de geregistreerde snelle motorboten. Uit tabel 6 blijkt dat een geregistreerd vaartuig of een vaartuig waar het CIN van bekend is de meeste kans heeft om teruggevonden te worden. Wanneer worden vaartuigen gestolen (hot moments) Het inzichtelijk maken van het tijdstip van diefstal (seizoen, maand, dag) is op grond van de beschikbare gegevens moeilijk te doen. In de aangifte wordt een tweetal gegevens ingevoerd; de datum waarop het vaartuig voor het laatst is achter gelaten en de datum waarop men constateerde dat het vaartuig ontvreemd is. De werkelijke datum van diefstal ligt dus ergens tussen beide data in. In sommige gevallen bedraagt deze periode slechts enkele dagen maar in veel gevallen betreft dit enkele maanden, soms zelfs jaren, waardoor een nauwkeurige analyse niet mogelijk is. Toch is er een overzicht gemaakt op grond van de maand waarin het vaartuig voor het laatst is gezien. Als kanttekening bij dit overzicht moet dus vermeld worden dat in enkele gevallen de datum van diefstal wellicht later is dan hieronder aangeven. Tabel 9: Grafiek op maand diefstal vaartuig Hot Moments vaartuigdiefstal Aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Maand Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de meeste vaartuigen ontvreemd worden in het gebruiksseizoen van april tot en met oktober, met als hoogtepunt de vakantiemaanden juni, juli en augustus. Dienst Operationele Samenwerking 9

10 Waar worden vaartuigen gestolen (hot spots) In grafiek 10 hieronder is een overzicht gegeven van de top 10 van plaatsen in Nederland, waar de meeste vaartuigen zijn weggenomen. Tabel 10: Grafiek plaatsen diefstal vaartuigen Hot Spots vaartuigdiefstal 2010 AMSTERDAM ROTTERDAM ALMERE Plaats LEIDEN ZAANDAM LEEUWARDEN SNEEK LOOSDRECHT ALKMAAR VINKEVEEN Aantal In 2010 werden de meeste vaartuigen in Amsterdam weggenomen. Amsterdam is ook de plaats waar zich relatief de meeste vaartuigen bevinden. Daarentegen, zoals verderop in tabel 12 af te lezen is, werden in Amsterdam in 2010 ook de meeste vaartuigen teruggevonden. Dienst Operationele Samenwerking 10

11 Hieronder treft u een overzicht aan, per politieregio uitgelicht, van het aantal gestolen vaartuigen dat bij het LAVA team bekend is geworden. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan, dit wil niet altijd zeggen dat het vaartuig in die regio is ontvreemd. Tabel 11: Aantal diefstallen van vaartuigen per regio waarin de aangifte is opgenomen Aantal diefstallen per regio Regiokorps GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID FLEVOLAND KLPD KON. MARECHAUSSEE Aantal Uit de grafiek is af te lezen dat, de afgelopen jaren, de meeste diefstallen in de politieregio s Amsterdam-Amstelland, Friesland, Hollands-Midden en Noord-Holland-Noord worden opgenomen. Het aantal vaartuigdiefstallen waarvan de aangifte door het KLPD is opgenomen, betreft aangiften verspreid door Nederland. Wanneer we kijken naar de regio s met meer dan 50 vaartuigdiefstallen in 2010, dan zien we ten opzichte van 2009 een stijging van het aantal diefstallen. In de regio s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland is het aantal aangiften nagenoeg gelijk gebleven, terwijl in de regio s Rotterdam Rijnmond, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland het aantal diefstallen waarvan aangifte is opgenomen sterk gestegen is. Dienst Operationele Samenwerking 11

12 Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal teruggevonden vaartuigen, welke bij het LAVA team bekend zijn geworden, per politieregio uitgelicht. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan en waarvan het vaartuig is aangetroffen. Dit wil niet altijd zeggen dat het vaartuig in de regio van aangifte is aangetroffen. Tabel 12 aantal aangiften van diefstal en terugvinden op regio uitgelicht Omschrijving Totaal weg Terug Totaal weg Terug Totaal weg Terug GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID FLEVOLAND KLPD KON. MARECHAUSSEE Totaal Wanneer we kijken naar de regio s met meer dan 50 opgenomen aangiften in 2010, zien we dat in Amsterdam-Amstelland de meeste vaartuigen werden teruggevonden, gevolgd door de regio s Friesland en Hollands-Midden. Dienst Operationele Samenwerking 12

13 Overzicht op gestolen buitenboordmotoren Hoeveel buitenboordmotoren worden er gestolen en teruggevonden In onderstaande tabel 13 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen motoren naar soort motor. Op dit moment is niet aan te geven of het een los gestolen motor betreft of dat het een vaartuig inclusief motor betreft. Uit tabel 1 blijkt dat er 1307 aangiften verwerkt zijn met het onderwerp diefstal motor. Daarom gaan we er vanuit dat er minstens 1307 aangiften zijn, waarin de aangifte van diefstal van een of meerdere motoren wordt gedaan. Tabel 13: Tabel aantal gestolen motoren. Soort motor BUITENBOORDMOTOR INBOORDMOTOR ONBEKEND Eindtotaal Uit bovenstaande tabel blijkt dat, wanneer we de motoren waarvan niet bekend is wat voor soort motor het betreft buiten beschouwing laten, de diefstal van buitenboordmotoren met 3% is gestegen. In de verdere rapportage zullen we ons alleen toeleggen op de motoren waarvan we weten dat het buitenboordmotoren betreft. In onderstaande tabel 14 staan de aantallen van de gestolen buitenboordmotoren in de diverse jaren en welke daarvan tot op heden (datum ) zijn teruggevonden. Tabel 14: Tabel aantal gestolen en daarvan teruggevonden buitenboordmotoren. Buitenboordmotoren Gestolen motoren Daarvan teruggevonden Percentage terugvinden 7% 4% 6% Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal teruggevonden buitenboordmotoren in 2010 ten opzichte van 2009 is gestegen. Daarbij moet worden gesteld dat niet alle teruggevonden buitenboordmotoren bij het LAVA team worden teruggemeld. Meestal ligt er tussen de diefstal van motoren en het terugvinden een lange tijd (soms jaren). Ook zien we regelmatig dat van teruggevonden motoren alle nummers zijn verwijderd, waardoor er niet meer vast te stellen is welke motor het betreft. Hierdoor kunnen deze ook niet worden afgemeld. In tabel 15 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen buitenboordmotoren waarvan het serienummer bekend is. Tabel 15: Tabel aantal gestolen en daarvan teruggevonden buitenboordmotoren waarvan het serienummer bekend is. Buitenboordmotoren weggenomen daarvan teruggevonden weggenomen daarvan teruggevonden weggenomen daarvan teruggevonden met serienummer zonder serienummer Totaal Dienst Operationele Samenwerking 13

14 Uit tabel 15 blijkt dat wanneer een serienummer van een motor bekend is er meer kans is dat een motor wordt teruggevonden. Welke buitenboordmotoren worden het meest weggenomen In tabel 16 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen buitenboordmotoren per merk. Tabel 16: Tabel buitenboordmotoren naar merk Top 10 Merk YAMAHA MERCURY SUZUKI HONDA MARINER JOHNSON EVINRUDE TOHATSU MINN KOTA SELVA Uit bovenstaande tabel blijkt dat Yamaha en Mercury de merken van buitenboordmotoren zijn die het meest worden weggenomen en dat de top 10 van weggenomen buitenboordmotoren de afgelopen jaren nagenoeg niet is veranderd. In tabel 16 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen buitenboordmotoren naar vermogen. Tabel 17: Tabel buitenboordmotoren naar vermogen Top 10 Vermogen , Uit bovenstaande tabel blijkt dat kleinere motoren het meest worden weggenomen. De 4 PK motor wordt verreweg het meeste weggenomen. Dienst Operationele Samenwerking 14

15 Wanneer worden buitenboordmotoren gestolen (hot moments) Het inzichtelijk maken van het tijdstip van diefstal (seizoen, maand, dag) is op grond van de beschikbare gegevens moeilijk te doen. In de aangifte wordt een tweetal gegevens ingevoerd; de datum waarop het vaartuig voor het laatst is achter gelaten en de datum waarop men constateerde dat de buitenboordmotor ontvreemd is. De werkelijke datum van diefstal ligt dus ergens tussen beide data in. In sommige gevallen bedraagt deze periode slechts enkele dagen maar in veel gevallen betreft dit enkele maanden, soms zelfs jaren, waardoor een nauwkeurige analyse niet mogelijk is. Toch is er een overzicht gemaakt op grond van de maand waarin het vaartuig voor het laatst is gezien. Als kanttekening bij dit overzicht moet dus vermeld worden dat in enkele gevallen de datum van diefstal wellicht later is dan hieronder aangeven. Tabel 18: Grafiek op maand diefstal buitenboordmotor Hot Moments diefstal buitenboordmotor Aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Maand Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de diefstallen van buitenboordmotoren het vaarseizoen van april tot en met oktober volgen, met de piek in de vakantiemaanden juni, juli en augustus. Dienst Operationele Samenwerking 15

16 Waar worden de meeste buitenboordmotoren weggenomen (hot spots) In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de plaatsen in Nederland, waar de meeste buitenboordmotoren zijn gestolen. Tabel 19: Grafiek hot spots diefstal buitenboordmotor Hot Spots ontvreemde buitenboordmotoren AMSTERDAM HEEG ENKHUIZEN HAARLEM Plaats ALMERE LEEUWARDEN LOOSDRECHT LEIDEN SNEEK AALSMEER Aantal In 2010 werden de meeste buitenboordmotoren ontvreemd in Amsterdam. In Heeg is een grote stijging te zien van het aantal diefstallen van buitenboordmotoren. Deze stijging komt door 1 incident. Dit is een diefstal van 58 buitenboordmotoren uit een watersportbedrijf. Zonder dit incident zou Heeg op plaats 9 staan. Dienst Operationele Samenwerking 16

17 Hieronder treft u een overzicht aan, per politieregio uitgelicht, van het aantal gestolen buitenboordmotoren. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan, dit wil niet altijd zeggen dat de buitenboordmotor in die regio is weggenomen. Tabel 20: Grafiek aantal diefstallen van buitenboordmotoren per regio uitgelicht GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID FLEVOLAND KLPD Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 2010 het aantal gestolen buitenboordmotoren, waarvan aangifte is opgenomen, in de regio Friesland het grootst is. Eind oktober heeft er een bedrijfsinbraak in Heeg (Fr.) plaatsgevonden waar 58 motoren zijn weggenomen. Door deze diefstal is het aantal diefstallen in Friesland gestegen ten opzichte van Wanneer we verder kijken naar de regio s met meer dan 50 gestolen buitenboordmotoren in 2010, zien we ten opzichte van 2009 in de regio Groningen de grootste stijging (66%) en in de regio Noord- Holland-Noord (26%) de grootste daling van het aantal gestolen buitenboordmotoren. Dienst Operationele Samenwerking 17

18 Hieronder treft u een overzicht, per politieregio uitgelicht, van het aantal weggenomen en daarvan teruggevonden buitenboordmotoren, welke bij het LAVA bekend zijn geworden. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan en waarvan de buitenboordmotor is aangetroffen. Dit wil niet altijd zeggen dat de buitenboordmotor in die regio is aangetroffen. Tabel 21: Aantal weggenomen buitenboordmotoren en terugvinden per regio Omschrijving Weggenomen Teruggevonden Weggenomen Teruggevonden Weggenomen Teruggevonden GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID 3 6 FLEVOLAND KLPD Eindtotaal Wanneer we verder kijken naar de regio s met meer dan 50 gestolen buitenboordmotoren in 2010 zien we in de regio Friesland en Amsterdam-Amstelland de meeste teruggevonden buitenboordmotoren. Dienst Operationele Samenwerking 18

19 Belangrijkste conclusies De belangrijkste conclusies van deze rapportage het aantal vaartuigdiefstallen in 2010 een laat sterke stijging van 46% zien ten opzichte van 2009; in 2010 zijn er aanzienlijk meer vaartuigen teruggevonden ten opzichte van voorgaande jaren. In 2009 werd nog 13% van de in dat jaar gestolen vaartuigen teruggevonden, in 2010 is dit aantal gestegen tot 23%; de meeste vaartuigdiefstallen in 2010 vonden plaats in de maanden juni, juli en augustus. het aantal buitenboordmotordiefstallen in 2010 laat een lichte stijging van 3% zien ten opzichte van 2009; het terugvindpercentage van buitenboordmotoren is gestegen ten opzichte van 2009 maar deze is met 6% nog steeds erg laag; De meeste buitenboordmotordiefstallen in 2010 vonden plaats in de maanden juni, juli en augustus; De meeste kans op terugvinden bestaat als het vaartuig RDW geregistreerd is en als van het vaartuig of de buitenboordmotor respectievelijk het CIN of serienummer bekend is bij het doen van aangifte. Dienst Operationele Samenwerking 19

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit Rapportage Transportcriminaliteit Diefstal van transportmiddelen en/of lading 213 Politie Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Informatie Organisatie Team Transportcriminaliteit Auteur: H.F. van t Hart

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

KLPD/DOS/UI/IM&A. Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. April 2011

KLPD/DOS/UI/IM&A. Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. April 2011 KLPD/DOS/UI/IM&A Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector 2010 April 2011 Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Overvallen in Nederland

Overvallen in Nederland 38 2005 Overvallen in Nederland Jaaroverzicht 2004 Korps landelijke politiediensten DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE Overvallen in Nederland Jaaroverzicht 2004 Uitgave: Dienst Nationale Recherche

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012

Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012 KLPD/DOS/UI/IM&A Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012 Augustus 2012 Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector eerste

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012

FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 FYSIEKE VAARDIGHEIDSTOETS 2012 Professioneel en betrokken, waakzaam en dienstbaar geven politiemensen inhoud aan hun werk. Het werk van de politie vindt plaats in een dynamische en complexe context en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010

Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010 Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010 Den Haag, december 2010 Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verantwoording...................................................................

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Ledenbinding & -werving. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt.

Ledenbinding & -werving. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt. Ledenbinding & -werving Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België Communicatiestrategie Velt verleidt en brengt mensen samen op weg naar ecologisch

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

GHB PROBLEMATIEK BIJ POLITIE EN JUSTITIE VRIJ EENVOUDING TE MAKEN EN GOEDKOOP MET ALS GEVOLG

GHB PROBLEMATIEK BIJ POLITIE EN JUSTITIE VRIJ EENVOUDING TE MAKEN EN GOEDKOOP MET ALS GEVOLG GHB PROBLEMATIEK BIJ POLITIE EN JUSTITIE VRIJ EENVOUDING TE MAKEN EN GOEDKOOP Dirk J. Korf Bonger Instituut voor Criminologie, UvA NISPA CONGRES -GHB Monitor Nijmegen, 19 maart 2013 MET ALS GEVOLG Lokale

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkloosheid In opdracht van SER Gelderland September 20 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Datum toekenning certificaat Type certificaat Unie

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009

Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009 Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009 VERZUIM EN VERVANGING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 2009 - eindrapport - Dr. M. Witvliet Drs. S.G. van Otterloo Drs. H. van Leenen Dr. B. Dekker Amsterdam,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

SPECIAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN. Uitgelicht: Europese verkopen elektrische voertuigen. Agentschap NL, 31 januari 2013

SPECIAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN. Uitgelicht: Europese verkopen elektrische voertuigen. Agentschap NL, 31 januari 2013 SPECIAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN Uitgelicht: Europese verkopen elektrische voertuigen AVERE heeft eind vorig jaar verkoopcijfers van elektrische voertuigen gepubliceerd van een aantal Europese landen.

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Veiligheid motorrijders op autosnelwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012. P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012. P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012 P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Marap november 2011. Aansluitingen. 9 december 2011. Status Concept. Versie 1. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Marap november 2011. Aansluitingen. 9 december 2011. Status Concept. Versie 1. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Marap november 211 Aansluitingen 9 december 211 Status Concept Versie 1 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 28 AC Gouda T 182 59 35 3 www.oasen.nl Pagina 1 van 12 Marap november 211 Engineering

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2012 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Factsheet Brandweer Intelligence Community

Factsheet Brandweer Intelligence Community Factsheet Brandweer Intelligence Community Thema: Afkijken, overnemen en doorontwikkelen 1 ste bijeenkomst d.d. 14 mei 2013 Hieronder een korte opsomming van bevindingen van de eerste bijeenkomst van de

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie