Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010"

Transcriptie

1 KLPD/DOS/UINF/LAVA Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren maart 2011 Dienst Operationele Samenwerking 1

2 Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2010 Voorwoord Voor U ligt de rapportage vaartuigdiefstallen 2010 van het Landelijk team Vaartuigcriminaliteit onderdeel van de Dienst Operationele Samenwerking, Unit Informatie, groep expertise van het Korps landelijke politiediensten, verder genoemd als LAVA team. Deze rapportage is op verzoek van het overleg voor criminaliteit in de recreatievaart 1 geschreven met als opdrachtgever het. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de diefstal van vaartuigen en buitenboordmotoren over de jaren 2008, 2009 en Tot de doelgroep behoort een ieder die geïnteresseerd is in kwantitatieve informatie over vaartuigcriminaliteit. De auteur van deze rapportage is R. van Leeuwen werkzaam bij het LAVA team van het Korps landelijke politiediensten. 1 Het overleg voor criminaliteit in de recreatievaart is een vertegenwoordiging van private en publieke partners. Dienst Operationele Samenwerking 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 5 Overzicht gestolen vaartuigen... 6 Aantal verwerkte aangiften... 6 Hoeveel vaartuigen worden er gestolen en teruggevonden... 6 Welke vaartuigen worden het meest weggenomen... 8 Wanneer worden vaartuigen gestolen (hot moments)... 9 Waar worden vaartuigen gestolen (hot spots) Overzicht op gestolen buitenboordmotoren Hoeveel buitenboordmotoren worden er gestolen en teruggevonden Welke buitenboordmotoren worden het meest weggenomen Wanneer worden buitenboordmotoren gestolen (hot moments) Waar worden de meeste buitenboordmotoren weggenomen (hot spots) Belangrijkste conclusies Dienst Operationele Samenwerking 3

4 Samenvatting Door leiding van de Dienst Operationele Samenwerking is de opdracht gegeven een overzicht te geven van de ontwikkeling van de diefstal van vaartuigen en buitenboordmotoren over de jaren 2008, 2009 en Deze opdracht is vertaald naar de volgende vraagstellingen: - hoeveel diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren zijn er in 2010 in Nederland gepleegd; - hoeveel vaartuigen en buitenboordmotoren worden er teruggevonden; - waar en wanneer hebben deze diefstallen plaatsgevonden; - wat voor soort vaartuigen zijn er weggenomen; - wat zijn de overzichten ten opzichte van voorgaande jaren. Deze rapportage is verdeeld in de onderwerpen; diefstal van vaartuigen en diefstal van buitenboordmotoren. Overzicht gestolen vaartuigen In 2010 werden in Nederland 1209 vaartuigen als gestolen geregistreerd. Dit is ten opzichte van 2009 een stijging van 46%. Daarentegen werden er in 2010 beduidend meer vaartuigen teruggevonden. In 2009 werd nog 13% van de in dat jaar gestolen vaartuigen teruggevonden, in 2010 is dit aantal gestegen tot 23%. Uit de cijfers blijkt, dat de kans op terugvinden van een vaartuig zeven keer zo groot is als het vaartuig RDW geregistreerd staat of als het CIN 1 van het vaartuig bij de aangifte bekend is, dan wanneer deze gegevens niet bekend zijn bij het opnemen van de aangifte. Het meest gestolen soort vaartuig in 2010 is de motorboot. Rubberboten, roei/visboten en sloepen nemen plaats twee drie en vier in. De motorboot en de sloep werden relatief gezien het meest teruggevonden. De diefstal van vaartuigen vond voornamelijk plaats in de watersportrijke politieregio s Amsterdam- Amstelland, Friesland en Hollands-Midden tijdens het watersportseizoen april tot en met oktober. Het hoogtepunt van de diefstallen was de maand juli. Overzicht gestolen buitenboordmotoren In 2010 werden in Nederland 2081 buitenboordmotoren als gestolen geregistreerd. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 3%. In 2010 werden meer buitenboordmotoren teruggevonden dan in In 2009 werd nog 4% van de in dat jaar gestolen buitenboordmotoren teruggevonden, in 2010 is dit aantal gestegen naar 6%. Uit de cijfers blijkt dat wanneer een serienummer van een buitenboordmotor bij de aangifte bekend is, er de meeste kans bestaat dat deze weer wordt teruggevonden. Yamaha, Mercury en Suzuki zijn de merken buitenboord motoren die het meest weggenomen worden. Als de focus gelegd wordt op het vermogen van de motor, dan blijkt dat de kleine motoren van 4, 6 en 8 PK het meest worden weggenomen. Net als bij de vaartuigen vinden de meeste diefstallen plaats in het watersportseizoen van april tot oktober. De piek van diefstallen ligt in maand juli. De diefstallen vonden het meest plaats in de regio s Friesland, Amsterdam-Amstelland, Hollands-Midden en Noord-Holland-Noord. Aanbeveling De kwaliteit van de aangiften die de grondslag vormen voor deze rapportage is belangrijk voor het terugdringen van criminaliteit in de recreatievaart. De aangifte is op dit ogenblik de belangrijkste bron voor het terugvinden van vaartuigen en buitenboordmotoren. In vele aangiften worden geen serienummers genoteerd terwijl later, na het sturen van een brief aan de aangever, blijkt dat er wel gegevens zoals rompnummers en serienummers bekend zijn bij de aangever. Voor het opnemen van een aangifte diefstal vaartuig/buitenboordmotor is door samenwerking met de diverse regiokorpsen een checklist ontwikkeld. Het LAVA team wil benadrukken dat het van belang is dat de checklist bij het opnemen van de aangifte gebruikt wordt, teneinde de kwaliteit van de aangifte te verhogen. 1 Craft Identification Number: Internationale benaming voor vaartuig identificatie nummer Dienst Operationele Samenwerking 4

5 Inleiding Binnen het Landelijk team Vaartuigcriminaliteit (LAVA team) van het worden gegevens verzameld en veredeld betreffende de diefstallen van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren. Het gaat hierbij om informatie welke kan dienen voor het maken van informatieproducten voor het ondersteunen van informatiegestuurde politie. In 2010 werden door het LAVA team 2711 aangiften die betrekking hadden op de diefstal van vaartuigen of motoren verwerkt en veredeld. Deze gegevens vormen de bron van deze rapportage. Het doel van deze rapportage is inzicht krijgen in het aantal diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren in 2010, het vergelijken van deze gegevens met voorgaande jaren en het delen van deze informatie met de verschillende partners. De volgende vragen zullen in deze rapportage beantwoord worden: Hoeveel diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren zijn er in 2010 in Nederland gepleegd en hoeveel worden er daarvan teruggevonden. Waar en wanneer hebben deze diefstallen plaatsgevonden en wat voor soort vaartuigen zijn er weggenomen. Wat zijn de trends en ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren. De benodigde informatie is betrokken vanuit de database van het LAVA team. Het LAVA team vult hun database met gegevens uit diverse informatiebronnen. Te weten: Het basis processysteem van de Nederlandse politie BVH Informatie uit verzoeken tot meer informatie gestuurd aan aangevers Gegevens aangereikt van expertisebureaus en verzekeringsmaatschappijen. De gegevens uit het LAVA databestand zijn niet helemaal dekkend voor Nederland. Dit komt onder andere door de aangiftebereidheid, de wijze van verwerking in de basis processystemen van de politie, technische (on)mogelijkheden en het na-ijlen van binnenkomende informatie. Het werkelijke aantal ontvreemde vaartuigen en buitenboordmotoren in Nederland zal dus waarschijnlijk hoger liggen. In vergelijking met voorgaande rapportages kan er over 2008 en 2009 een afwijking in aantallen/percentages voorkomen. Dit komt door het na-ijlen van informatie en het aanpassen van onjuistheden in de database. In deze rapportage zijn de brongegevens in het LAVA team databestand tot en met 13 januari 2011 geactualiseerd. In deze rapportage worden de volgende definities gebruikt. Snelle motorboot: Onder het begrip snelle motorboot wordt volgens het Binnenvaartpolitiereglement het volgende verstaan: Een klein schip (lengte minder dan 20 meter) dat, bij gebruikmaking van mechanische middelen tot voortbeweging, sneller kan varen dan 20 km per uur. RDW: Dienst Wegverkeer Bij besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat is de RDW aangewezen om registratiebewijzen van snelle motorboten af te (doen laten) geven en om de gegevens hiervan in een register bij te houden. CIN: Craft Identification Number. Internationale benaming voor Vaartuig identificatienummer. Sinds juni 1998 moeten alle nieuw gebouwde pleziervaartuigen, met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter en bestemd voor de Europese markt, voorzien zijn van een vaartuigidentificatienummer verder te noemen als CIN. Dienst Operationele Samenwerking 5

6 Overzicht gestolen vaartuigen Aantal verwerkte aangiften In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal aangiften van diefstal zoals deze zijn geregistreerd bij het LAVA team van het KLPD. Het werkelijke aantal ontvreemde vaartuigen en buitenboordmotoren in Nederland kan dus hoger liggen. Tabel 1: aantal verwerkte aangiften per onderwerp in 2010 Soort aangifte Voltooid Poging Eindtotaal Diefstal motor Diefstal vaartuig Diefstal vaartuig + AHW Diefstal vaartuig + motor Diefstal vaartuig + motor + AHW Eindtotaal Door het Lava team werden 2711 aangiften die betrekking hadden op de diefstal van vaartuigen of motoren verwerkt en veredeld. Er wordt onderscheid gemaakt in 5 onderwerpen en of het een poging of een voltooide diefstal betreft. De motor kan een inboordmotor of buitenboordmotor zijn. Cijfers van voorgaande jaren zijn niet beschikbaar omdat deze onderwerpen voorheen niet geregistreerd werden. Hoeveel vaartuigen worden er gestolen en teruggevonden In tabel 2 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen vaartuigen Tabel 2: aantal gestolen vaartuigen. Diefstal vaartuigen Totaal Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal vaartuigen dat is weggenomen in 2010 vermeerderd is ten opzichte van 2008 en Het aantal gestolen vaartuigen is ten opzichte van 2009 met 46 procent gestegen. Opmerking: Het Lava team is op 1 januari 2010 begonnen met het registreren van gestolen vaartuigen en buitenboordmotoren in een nieuwe database. Uit de beschikbare gegevens is het moeilijk aan te tonen dat het gebruik van de nieuwe database een rol speelt bij de toename van het aantal door het LAVA team geregistreerde gestolen vaartuigen. Het is echter ook niet uit te sluiten. In tabel 3 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen vaartuigen per jaar en welke daarvan zijn teruggevonden. Tabel 3: aantal gestolen en daarvan teruggevonden vaartuigen. Teruggevonden vaartuigen Gestolen vaartuigen Daarvan teruggevonden Percentage teruggevonden 18% 13% 23% In bovenstaande tabel 3 is te zien dat het percentage teruggevonden vaartuigen in 2010 ten opzichte van 2009 met 155 procent gestegen. In het totaal werden er in 2010 in Nederland 293 vaartuigen teruggevonden. Hieronder bevinden zich buitenlandse vaartuigen en vaartuigen die in een ander jaar werden weggenomen. Dienst Operationele Samenwerking 6

7 In onderstaande tabel 4 wordt van de gestolen vaartuigen aangegeven hoeveel er geregistreerd staan bij de Dienst Wegverkeer (RDW). De vaartuigen die bij de RDW geregistreerd zijn, betreffen zogenaamde snelle motorboten Dit kunnen verschillende soorten vaartuigen zijn. Tabel 4: aantal geregistreerde vaartuigen Ontvreemde vaartuigen Niet RDW geregistreerd RDW Geregistreerd Totaal De verhouding tussen het aantal gestolen RDW geregistreerde vaartuigen en het totaal aantal gestolen vaartuigen per jaar, is nagenoeg gelijk gebleven. Ieder jaar is een vijfde van alle ontvreemde vaartuigen RDW geregistreerd. Tabel 5: aantal vaartuigen waarvan een rompnummer bekend is Ontvreemde vaartuigen CIN niet bekend CIN bekend Totaal Percentage CIN bekend 60% 56% 69% Het aantal gestolen vaartuigen waarvan het CIN bekend is vertoont een stijgende lijn. In 2010 was dat 69% van de in dat jaar gestolen vaartuigen. Dat er van meer vaartuigen een CIN bekend is, is vermoedelijk het gevolg van het verplicht stellen van het aanbrengen van een CIN op vaartuigen welke vanaf 1998 op de Europese in de handel zijn gebracht. Door verjonging van de vloot komen er steeds meer vaartuigen met CIN op de markt. Tabel 6: kans op terugvinden vaartuigen waarvan een rompnummer of registratie bekend is Ontvreemde vaartuigen Totaal weggenomen per jaar Totaal terug zonder CIN of RDW Totaal terug met CIN of RDW Kans op terugvinden met CIN of RDW 14% 10% 20% Kans op terugvinden zonder CIN of RDW 3% 4% 3% Uit tabel 6 blijkt dat er in 2010 zeven maal meer kans bestaat op het terugvinden van een vaartuig als deze RDW geregistreerd is of als het CIN bij de aangifte bekend is, dan dat deze gegevens niet bij de aangifte bekend zijn. Dienst Operationele Samenwerking 7

8 Welke vaartuigen worden het meest weggenomen In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de soorten vaartuigen die zijn weggenomen. Tabel 7: aantal diefstallen per vaartuigsoort Aantal diefstallen per vaartuigsoort Soort vaartuig ZEILBOOT WOONSCHIP / WOONARK SLOEP RUBBERBOOT ROEI / VISBOOT RIB (RIGID INFLATABLE) PWC / WATERSCOOTER / JETSKI OVERIGE RECREATIEVAARTUIGEN MOTORBOOT KAJUITZEILJACHT KAJUITMOTORBOOT Aantal In tabel 7 is te zien dat met name de diefstallen van motorboten en rubberboten zijn toegenomen. De diefstal van sloepen is ook dit jaar weer in mindere mate toegenomen. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de soorten vaartuigen die zijn weggenomen en welke daarvan zijn teruggevonden. Tabel 8: teruggevonden vaartuigen naar vaartuigsoort Soort vaartuig Totaal weg Terug % Terug Totaal weg Terug % Terug Totaal weg Terug % Terug KAJUITMOTORBOOT % % % KAJUITZEILJACHT % % % MOTORBOOT % % % OVERIGE RECREATIEVAARTUIGEN % 0 0 nvt % PWC / WATERSCOOTER / JETSKI % % % RIB (RIGID INFLATABLE) % % % ROEI / VISBOOT % % % RUBBERBOOT % % % SLOEP % % % WOONSCHIP / WOONARK 1 0 0% 0 0 nvt % ZEILBOOT % % % Eindtotaal % % % Dienst Operationele Samenwerking 8

9 Uit tabel 8 blijkt dat van het soort vaartuig dat in 2010 meer dan 50 maal ontvreemd werd, de motorboot en de sloep procentueel het meest werd teruggevonden. Van sloepen is over het algemeen het CIN bekend omdat dit duurdere vaartuigen zijn. Bij de motorboten horen ook de geregistreerde snelle motorboten. Uit tabel 6 blijkt dat een geregistreerd vaartuig of een vaartuig waar het CIN van bekend is de meeste kans heeft om teruggevonden te worden. Wanneer worden vaartuigen gestolen (hot moments) Het inzichtelijk maken van het tijdstip van diefstal (seizoen, maand, dag) is op grond van de beschikbare gegevens moeilijk te doen. In de aangifte wordt een tweetal gegevens ingevoerd; de datum waarop het vaartuig voor het laatst is achter gelaten en de datum waarop men constateerde dat het vaartuig ontvreemd is. De werkelijke datum van diefstal ligt dus ergens tussen beide data in. In sommige gevallen bedraagt deze periode slechts enkele dagen maar in veel gevallen betreft dit enkele maanden, soms zelfs jaren, waardoor een nauwkeurige analyse niet mogelijk is. Toch is er een overzicht gemaakt op grond van de maand waarin het vaartuig voor het laatst is gezien. Als kanttekening bij dit overzicht moet dus vermeld worden dat in enkele gevallen de datum van diefstal wellicht later is dan hieronder aangeven. Tabel 9: Grafiek op maand diefstal vaartuig Hot Moments vaartuigdiefstal Aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Maand Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de meeste vaartuigen ontvreemd worden in het gebruiksseizoen van april tot en met oktober, met als hoogtepunt de vakantiemaanden juni, juli en augustus. Dienst Operationele Samenwerking 9

10 Waar worden vaartuigen gestolen (hot spots) In grafiek 10 hieronder is een overzicht gegeven van de top 10 van plaatsen in Nederland, waar de meeste vaartuigen zijn weggenomen. Tabel 10: Grafiek plaatsen diefstal vaartuigen Hot Spots vaartuigdiefstal 2010 AMSTERDAM ROTTERDAM ALMERE Plaats LEIDEN ZAANDAM LEEUWARDEN SNEEK LOOSDRECHT ALKMAAR VINKEVEEN Aantal In 2010 werden de meeste vaartuigen in Amsterdam weggenomen. Amsterdam is ook de plaats waar zich relatief de meeste vaartuigen bevinden. Daarentegen, zoals verderop in tabel 12 af te lezen is, werden in Amsterdam in 2010 ook de meeste vaartuigen teruggevonden. Dienst Operationele Samenwerking 10

11 Hieronder treft u een overzicht aan, per politieregio uitgelicht, van het aantal gestolen vaartuigen dat bij het LAVA team bekend is geworden. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan, dit wil niet altijd zeggen dat het vaartuig in die regio is ontvreemd. Tabel 11: Aantal diefstallen van vaartuigen per regio waarin de aangifte is opgenomen Aantal diefstallen per regio Regiokorps GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID FLEVOLAND KLPD KON. MARECHAUSSEE Aantal Uit de grafiek is af te lezen dat, de afgelopen jaren, de meeste diefstallen in de politieregio s Amsterdam-Amstelland, Friesland, Hollands-Midden en Noord-Holland-Noord worden opgenomen. Het aantal vaartuigdiefstallen waarvan de aangifte door het KLPD is opgenomen, betreft aangiften verspreid door Nederland. Wanneer we kijken naar de regio s met meer dan 50 vaartuigdiefstallen in 2010, dan zien we ten opzichte van 2009 een stijging van het aantal diefstallen. In de regio s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland is het aantal aangiften nagenoeg gelijk gebleven, terwijl in de regio s Rotterdam Rijnmond, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland het aantal diefstallen waarvan aangifte is opgenomen sterk gestegen is. Dienst Operationele Samenwerking 11

12 Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal teruggevonden vaartuigen, welke bij het LAVA team bekend zijn geworden, per politieregio uitgelicht. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan en waarvan het vaartuig is aangetroffen. Dit wil niet altijd zeggen dat het vaartuig in de regio van aangifte is aangetroffen. Tabel 12 aantal aangiften van diefstal en terugvinden op regio uitgelicht Omschrijving Totaal weg Terug Totaal weg Terug Totaal weg Terug GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID FLEVOLAND KLPD KON. MARECHAUSSEE Totaal Wanneer we kijken naar de regio s met meer dan 50 opgenomen aangiften in 2010, zien we dat in Amsterdam-Amstelland de meeste vaartuigen werden teruggevonden, gevolgd door de regio s Friesland en Hollands-Midden. Dienst Operationele Samenwerking 12

13 Overzicht op gestolen buitenboordmotoren Hoeveel buitenboordmotoren worden er gestolen en teruggevonden In onderstaande tabel 13 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen motoren naar soort motor. Op dit moment is niet aan te geven of het een los gestolen motor betreft of dat het een vaartuig inclusief motor betreft. Uit tabel 1 blijkt dat er 1307 aangiften verwerkt zijn met het onderwerp diefstal motor. Daarom gaan we er vanuit dat er minstens 1307 aangiften zijn, waarin de aangifte van diefstal van een of meerdere motoren wordt gedaan. Tabel 13: Tabel aantal gestolen motoren. Soort motor BUITENBOORDMOTOR INBOORDMOTOR ONBEKEND Eindtotaal Uit bovenstaande tabel blijkt dat, wanneer we de motoren waarvan niet bekend is wat voor soort motor het betreft buiten beschouwing laten, de diefstal van buitenboordmotoren met 3% is gestegen. In de verdere rapportage zullen we ons alleen toeleggen op de motoren waarvan we weten dat het buitenboordmotoren betreft. In onderstaande tabel 14 staan de aantallen van de gestolen buitenboordmotoren in de diverse jaren en welke daarvan tot op heden (datum ) zijn teruggevonden. Tabel 14: Tabel aantal gestolen en daarvan teruggevonden buitenboordmotoren. Buitenboordmotoren Gestolen motoren Daarvan teruggevonden Percentage terugvinden 7% 4% 6% Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal teruggevonden buitenboordmotoren in 2010 ten opzichte van 2009 is gestegen. Daarbij moet worden gesteld dat niet alle teruggevonden buitenboordmotoren bij het LAVA team worden teruggemeld. Meestal ligt er tussen de diefstal van motoren en het terugvinden een lange tijd (soms jaren). Ook zien we regelmatig dat van teruggevonden motoren alle nummers zijn verwijderd, waardoor er niet meer vast te stellen is welke motor het betreft. Hierdoor kunnen deze ook niet worden afgemeld. In tabel 15 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen buitenboordmotoren waarvan het serienummer bekend is. Tabel 15: Tabel aantal gestolen en daarvan teruggevonden buitenboordmotoren waarvan het serienummer bekend is. Buitenboordmotoren weggenomen daarvan teruggevonden weggenomen daarvan teruggevonden weggenomen daarvan teruggevonden met serienummer zonder serienummer Totaal Dienst Operationele Samenwerking 13

14 Uit tabel 15 blijkt dat wanneer een serienummer van een motor bekend is er meer kans is dat een motor wordt teruggevonden. Welke buitenboordmotoren worden het meest weggenomen In tabel 16 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen buitenboordmotoren per merk. Tabel 16: Tabel buitenboordmotoren naar merk Top 10 Merk YAMAHA MERCURY SUZUKI HONDA MARINER JOHNSON EVINRUDE TOHATSU MINN KOTA SELVA Uit bovenstaande tabel blijkt dat Yamaha en Mercury de merken van buitenboordmotoren zijn die het meest worden weggenomen en dat de top 10 van weggenomen buitenboordmotoren de afgelopen jaren nagenoeg niet is veranderd. In tabel 16 is een overzicht gegeven van het aantal gestolen buitenboordmotoren naar vermogen. Tabel 17: Tabel buitenboordmotoren naar vermogen Top 10 Vermogen , Uit bovenstaande tabel blijkt dat kleinere motoren het meest worden weggenomen. De 4 PK motor wordt verreweg het meeste weggenomen. Dienst Operationele Samenwerking 14

15 Wanneer worden buitenboordmotoren gestolen (hot moments) Het inzichtelijk maken van het tijdstip van diefstal (seizoen, maand, dag) is op grond van de beschikbare gegevens moeilijk te doen. In de aangifte wordt een tweetal gegevens ingevoerd; de datum waarop het vaartuig voor het laatst is achter gelaten en de datum waarop men constateerde dat de buitenboordmotor ontvreemd is. De werkelijke datum van diefstal ligt dus ergens tussen beide data in. In sommige gevallen bedraagt deze periode slechts enkele dagen maar in veel gevallen betreft dit enkele maanden, soms zelfs jaren, waardoor een nauwkeurige analyse niet mogelijk is. Toch is er een overzicht gemaakt op grond van de maand waarin het vaartuig voor het laatst is gezien. Als kanttekening bij dit overzicht moet dus vermeld worden dat in enkele gevallen de datum van diefstal wellicht later is dan hieronder aangeven. Tabel 18: Grafiek op maand diefstal buitenboordmotor Hot Moments diefstal buitenboordmotor Aantal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Maand Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de diefstallen van buitenboordmotoren het vaarseizoen van april tot en met oktober volgen, met de piek in de vakantiemaanden juni, juli en augustus. Dienst Operationele Samenwerking 15

16 Waar worden de meeste buitenboordmotoren weggenomen (hot spots) In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de plaatsen in Nederland, waar de meeste buitenboordmotoren zijn gestolen. Tabel 19: Grafiek hot spots diefstal buitenboordmotor Hot Spots ontvreemde buitenboordmotoren AMSTERDAM HEEG ENKHUIZEN HAARLEM Plaats ALMERE LEEUWARDEN LOOSDRECHT LEIDEN SNEEK AALSMEER Aantal In 2010 werden de meeste buitenboordmotoren ontvreemd in Amsterdam. In Heeg is een grote stijging te zien van het aantal diefstallen van buitenboordmotoren. Deze stijging komt door 1 incident. Dit is een diefstal van 58 buitenboordmotoren uit een watersportbedrijf. Zonder dit incident zou Heeg op plaats 9 staan. Dienst Operationele Samenwerking 16

17 Hieronder treft u een overzicht aan, per politieregio uitgelicht, van het aantal gestolen buitenboordmotoren. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan, dit wil niet altijd zeggen dat de buitenboordmotor in die regio is weggenomen. Tabel 20: Grafiek aantal diefstallen van buitenboordmotoren per regio uitgelicht GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID FLEVOLAND KLPD Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 2010 het aantal gestolen buitenboordmotoren, waarvan aangifte is opgenomen, in de regio Friesland het grootst is. Eind oktober heeft er een bedrijfsinbraak in Heeg (Fr.) plaatsgevonden waar 58 motoren zijn weggenomen. Door deze diefstal is het aantal diefstallen in Friesland gestegen ten opzichte van Wanneer we verder kijken naar de regio s met meer dan 50 gestolen buitenboordmotoren in 2010, zien we ten opzichte van 2009 in de regio Groningen de grootste stijging (66%) en in de regio Noord- Holland-Noord (26%) de grootste daling van het aantal gestolen buitenboordmotoren. Dienst Operationele Samenwerking 17

18 Hieronder treft u een overzicht, per politieregio uitgelicht, van het aantal weggenomen en daarvan teruggevonden buitenboordmotoren, welke bij het LAVA bekend zijn geworden. Het betreft hier de regio waar de aangifte is gedaan en waarvan de buitenboordmotor is aangetroffen. Dit wil niet altijd zeggen dat de buitenboordmotor in die regio is aangetroffen. Tabel 21: Aantal weggenomen buitenboordmotoren en terugvinden per regio Omschrijving Weggenomen Teruggevonden Weggenomen Teruggevonden Weggenomen Teruggevonden GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE IJSSELLAND TWENTE NOORD- EN OOST GELDERLAND GELDERLAND-MIDDEN GELDERLAND-ZUID UTRECHT NOORD-HOLLAND-NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND KENNEMERLAND AMSTERDAM-AMSTELLAND GOOI EN VECHTSTREEK HAAGLANDEN HOLLANDS MIDDEN ROTTERDAM-RIJNMOND ZUID-HOLLAND-ZUID ZEELAND MIDDEN- EN WEST BRABANT BRABANT-NOORD BRABANT ZUID-OOST LIMBURG-NOORD LIMBURG-ZUID 3 6 FLEVOLAND KLPD Eindtotaal Wanneer we verder kijken naar de regio s met meer dan 50 gestolen buitenboordmotoren in 2010 zien we in de regio Friesland en Amsterdam-Amstelland de meeste teruggevonden buitenboordmotoren. Dienst Operationele Samenwerking 18

19 Belangrijkste conclusies De belangrijkste conclusies van deze rapportage het aantal vaartuigdiefstallen in 2010 een laat sterke stijging van 46% zien ten opzichte van 2009; in 2010 zijn er aanzienlijk meer vaartuigen teruggevonden ten opzichte van voorgaande jaren. In 2009 werd nog 13% van de in dat jaar gestolen vaartuigen teruggevonden, in 2010 is dit aantal gestegen tot 23%; de meeste vaartuigdiefstallen in 2010 vonden plaats in de maanden juni, juli en augustus. het aantal buitenboordmotordiefstallen in 2010 laat een lichte stijging van 3% zien ten opzichte van 2009; het terugvindpercentage van buitenboordmotoren is gestegen ten opzichte van 2009 maar deze is met 6% nog steeds erg laag; De meeste buitenboordmotordiefstallen in 2010 vonden plaats in de maanden juni, juli en augustus; De meeste kans op terugvinden bestaat als het vaartuig RDW geregistreerd is en als van het vaartuig of de buitenboordmotor respectievelijk het CIN of serienummer bekend is bij het doen van aangifte. Dienst Operationele Samenwerking 19

KLPD/DOS/UINF/LAVA. Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren

KLPD/DOS/UINF/LAVA. Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren KLPD/DOS/UINF/LAVA Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren April 2012 Rapportage criminaliteit in de recreatievaart 2011 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse vaartuigdiefstallen Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren

Criminaliteitsanalyse vaartuigdiefstallen Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren Criminaliteitsanalyse vaartuigdiefstallen 2009 Diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren Februari 2010 Analyse criminaliteitsbeeld van vaartuigdiefstallen 2009 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. Januari t/m September 2009

Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. Januari t/m September 2009 Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Januari t/m September 29 Oktober 29 Analyse criminaliteitsbeeld van ladingdiefstallen in de wegtransportsector januari t/m september

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Statistiek Voertuigdiefstal 2006

Statistiek Voertuigdiefstal 2006 Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Statistiek Voertuigdiefstal 2006 A.J.Kuperus Strategisch analist Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit januari 2006 1 Inhoud Blad 3 Voorwoord

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Juli Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Januari t/m juni 2009

Juli Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Januari t/m juni 2009 Juli 2009 Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Januari t/m juni 2009 Analyse criminaliteitsbeeld van ladingdiefstallen in de wegtransportsector januari t/m juni 2009 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: februari 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief

Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert. Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Procesbeschrijving Accountbeheer NL-Alert Versie: 1.0 Datum: 17 april 2013 Status: definitief Contactpersoon opdrachtnemer: Contactpersoon opdrachtgever: Auteur: Politie Nederland, Meldkamer Diensten Centrum

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit Rapportage Transportcriminaliteit Diefstal van transportmiddelen en/of lading 213 Politie Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Informatie Organisatie Team Transportcriminaliteit Auteur: H.F. van t Hart

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011 Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 0 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen,

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Poldis rapportage 2011

Poldis rapportage 2011 Poldis rapportage 2011 15 juni 2012 Bas Tierolf Niels Hermens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Discriminatie... 4 1.3 Registratie discriminatie-incidenten... 4 Selectie incidenten

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Convenant project Informatieveiligheid

Convenant project Informatieveiligheid Ondergetekenden: 1. De veiligheidsregio s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de veiligheidsregio s (hierna: veiligheidsregio); 2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstal in de wegtransportsector.

Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstal in de wegtransportsector. Criminaliteitsanalyse van ladingdiefstal in de wegtransportsector. Januari t/m Maart 2009 April 2009 Analyse criminaliteitsbeeld van ladingdiefstallen in de wegtransportsector januari t/m maart 2009 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit Rapportage Transportcriminaliteit Diefstal van transportmiddelen en/of lading 213 Politie Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Informatie Organisatie Team Transportcriminaliteit Auteur: H.F. van t Hart

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012

Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012 KLPD/DOS/UI/IM&A Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector Eerste halfjaar 2012 Augustus 2012 Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector eerste

Nadere informatie

Overvallen in Nederland

Overvallen in Nederland 38 2005 Overvallen in Nederland Jaaroverzicht 2004 Korps landelijke politiediensten DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE Overvallen in Nederland Jaaroverzicht 2004 Uitgave: Dienst Nationale Recherche

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Aantal hypotheken 1e kw 09

Aantal hypotheken 1e kw 09 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

Convenant programma Geo

Convenant programma Geo Ondergetekenden: 1. De veiligheidsregio s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de veiligheidsregio s (hierna: veiligheidsregio); 2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

KLPD/DOS/UI/IM&A. Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. April 2011

KLPD/DOS/UI/IM&A. Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector. April 2011 KLPD/DOS/UI/IM&A Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector 2010 April 2011 Criminaliteitsrapportage van ladingdiefstallen in de wegtransportsector 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken - 0 - De basis/bron van deze gegevens is een MS Office-Excelsheet dat destijds is samengesteld door het Streekarchief Brabant Noordoost te Veghel. Dit Excelsheet is door ondergetekende op een aantal punten

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie