HealthyWork Uw partner op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HealthyWork Uw partner op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid!"

Transcriptie

1 HealthyWork Uw partner op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid! Visie en aanpak op duurzame inzetbaarheid van HealthyWork Steeds meer werkgevers en medewerkers zien het belang ervan in om aandacht te besteden aan de optimale en duurzame inzetbaarheid. Werken aan de fit tussen werknemer en werkgever. Een wederkerige volwaardige arbeidsrelatie, waarbij werkgever en werknemer op waardevolle en gelijkwaardige wijze in elkaar investeren. Werkgevers willen vitale, gemotiveerde, productieve medewerkers, die met hun competenties, talenten en energie aansluiten bij de eisen van het werk, benodigd om de duurzame bedrijfsvoering te waarborgen. Medewerkers willen uitdagend werk, voldoende regelmogelijkheden, een goede werksfeer, goede fysieke werkomstandigheden, een evenwichtige balans tussen werk en privé, werk afgestemd op uitdagingen in relatie tot vaardigheden, werk dat aansluit bij hun passie en waarden, waar ruimte is voor innovatie, en waar ze goed voor beloond worden. Ook verwachten ze dat ze zich kunnen ontwikkelen, ontplooien en in beweging blijven om zo ten allen tijden aan de eisen van het werk of aan de eisen van werk elders op de arbeidsmarkt te voldaan. Natuurlijk is hiervoor een basale vitaliteit en gezondheid gewenst.

2 Visie Het gaat bij optimale en duurzame inzetbaarheid om een volwaardige geïnspireerde relatie van de werknemer met zijn werk. De werknemer wil middels een arbeidsrelatie zijn talenten kunnen ontwikkelen en daardoor zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het afstemmen van bovengenoemde issues speelt hierbij een rol en het managen van de verwachtingen, wensen en ontwikkelingsbehoeften van beiden. Zowel werknemer als werkgever zijn verantwoordelijk voor deze afstemming met oog voor de toekomstige behoeften en belangen. Duurzame inzetbaarheid vereist twee actieve partijen: werk- gever en werknemer. Essentieel bij duurzame inzetbaarheid is een goede dialoog, waarin de medewerker en leidinggevenden gezamenlijk vanuit een wederzijds belang het gesprek aangaan over de persoonlijke FIT van de medewerker met het werk. De uitkomst van het gesprek kan worden vastgelegd in een maatwerk afspraak(my HealthyWork), waarin aangegeven wordt wat mogelijk verbeterd kan worden in de persoonlijk FIT met het werk en welke stappen er voor de gewenste ontwikkeling worden genomen. Energie, inspiratie en talent worden zo optimaal ingezet. De 4 topics van optimale en duurzame inzetbaarheid. HealthyWork hanteert 4 topics als het gaat om optimale en duurzame inzetbaarheid. Te weten : Relatie met het werk, gezondheid/leefstijl, loopbaan- & talentontwikkeling en mobiliteit. Langs deze topics wordt de inzetbaarheid van de medewerkers zelf in kaart gebracht, maar ook worden langs deze topics de gegevens beschikbaar op organisatieniveau in beeld gebracht. HealthyWork Model

3 Bouwen aan een optimale en duurzame relatie van de medewerker met het werk. Het bouwen aan een optimale en duurzame inzetbare relatie van de medewerkers met het werk kan vanuit verschillende invalshoeken opgestart worden. Er zijn organisaties die er voor kiezen om eerst een goede kwantitatieve en kwalitatieve analyse te maken van de huidige medewerkerspopulatie en vandaaruit een prognose te maken over hoe de populatie er over 5 of 10 jaar uit zal zien. Op basis van deze informatie wordt het actieplan optimale en duurzame inzetbaarheid vormgegeven. Ook zijn er organisaties die direct aan de slag gaan met het versterken van de regie van de medewerkers om de verantwoordelijkheid voor het werkend leven, nu en in de toekomst te kunnen nemen. Zij kiezen voor een pragmatische insteek door de medewerkers de Personal HealthyWork scan aan te bieden, de leidinggevenden te trainen in het voeren van de juiste dialoog en de medewerkers de mogelijkheid te bieden om een gesprek met de werkrelatiecoach aan te gaan. De opgestelde interventiekaart zorgt voor een adequate afstemming van geconstateerde problematiek met de aangeboden en beschikbare interventies. Andere organisaties kiezen er voor om eerst enkele inspiratiesessies te doen met de directie, OR en het management om zo visie te delen en gezamenlijk te kiezen voor de aanpak op het gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid. Er is dus uniforme weg om te komen tot een optimale en duurzame relatie van de medewerkers met het werk. Bovendien zal elke organisatie gezien zijn bedrijfseconomische en demografische situatie zijn eigen human capital plan hebben met accenten op verschillende gebieden van optimale en duurzame inzetbaarheid. Ook hier moet op een goede manier aangesloten worden. Hieronder worden de modules beschreven, die door HealthyWork worden aangeboden en welke in elke samenhang leiden tot een verbetering van de inzetbaarheid van uw medewerkers.

4 De Healthy Work modules: Samen bouwen aan een optimale en duurzame inzetbaarheid Module 1 :Strategische workforce analyse; kwantitatieve en kwalitatieve analyse inzetbaarheid Opstellen van de business case optimale en duurzame inzetbaarheid Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de huidige en toekomstige werkpopulatie. De 4 topics van optimale en duurzame inzetbaarheid ( relatie met het werk, gezondheid en leefstijl, talentontwikkeling en mobiliteit) vormen hier het uitgangspunt. Van de huidige werkpopulatie wordt op gefundeerde wijze een analyse gemaakt van de huidige en kwantitatieve gegevens, gekoppeld aan demografische gegevens en van de huidige kwalitatieve gegevens zowel van de gehele organisatie, afdeling, team of specifiek gericht op doelgroepen ( denk aan leeftijdsgroepen of functiegroepen etc.). Op basis van deze analyse kan een beeld geschetst worden hoe de organisatie er in de toekomst uitziet en de veranderende kosten de hiermee te maken hebben.deze analyse wordt o.a. gebruikt bij CAO onderhandelingen of gebruikt bij het opstellen van het strategisch human capital plan. Deze (financiële) business case geeft inzicht in de noodzakelijke stappen, die ingezet moeten worden om de huidige werkpopulatie te behouden en / of te verbeteren en de werkpopulatie in de toekomst gezond en inzetbaar te houden. Bij CocaCola heeft deze analyse, die in 2012 samen met HealthyWork is gemaakt geleid tot een maatwerkgerichte aanpak. Deze analyse is zowel door de werkgever CCE zelf als door de vakbonden met lovende woorden bekroond.

5 Module 2: De HealthyWorkCompass (interventiekaart) opstellen. In kaart brengen van de supply chain(providerboog) van interventies op gebied van optimale en duurzame inzetbaarheid (HealthyWork interventiekaart) De providerboog van interventies (intern en extern), gericht op het verbeteren van de werkrelatie, gezondheid en leefstijl, talent ontwikkeling en mobiliteit, wordt in kaart gebracht. Door middel van een documentenanalyse gevolg door een interne audit met HR (en/ of anderen die zich bezig houden met optimale en duurzame inzetbaarheid worden de interventies in kaart gebracht. Interventies: Intern (HR, health services, mobility services, development services). Extern (zorg- en inkomensverzekeringen, Arbo- dienstverlener, CAO en fondsen). Financieel, procesmatig en inhoudelijk gekoppeld aan de 4 topics. Voor de leidinggevenden en/of medewerker wordt indien gewenst een spoorboekje optimale en duurzame inzetbaarheid gemaakt waarin de interventies en de bijbehorende financiële stromen gekoppeld aan de 4 topics van duurzame inzetbaarheid worden opgenomen. Dit kan ook digitaal aangeboden worden. De interventiekaart op individueel niveau biedt zowel de leidinggevende als de medewerker de mogelijkheid om pragmatisch en aansluitend bij de vraagstelling op het gebied van inzetbaarheid die interventies in gang te zetten die gericht zijn op de vraagstelling. Dit bevordert het inzetbaarheidsproces en zorgt dat medewerkers volledig aan het werk blijven. De interventiekaart op organisatieniveau geeft inzicht in de lopende activiteiten en/of programma s die ingezet zijn. Bij CocaCola is deze op hun intranetsite geplaatst, zodat alle medewerkers ten alle tijden hier gebruik van kunnen maken.

6 Module 3 : HealthyWork Rapportage opstellen en ondersteuning bieden bij het opstellen van verbeterplannen. De Personal HealthyWork Scan is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, welke een helder inzicht geeft in de optimale en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Naast rapportages op organisatie niveau levert het ook voor de medewerker zijn eigen spiegel van het werkend leven en zet de medewerker aan tot het nemen van acties die zijn inzetbaarheid bevorderen, nu en in de toekomst ( MyHealthyWork, het werkend leven dossier) 4TOPICS O P T I M A A L D U U R Z A A M & Rela%e&met& met&werk& Gezondheid& Talent& ontwikkeling& Mobiliteit&& (intern/extern)& Tevredenheid& Mo%va%e& Inspira%e& Gezondheid& Leefs%jl& Werkvermogen& &Inzicht&en& energie& Tijdelijk/&& permanent& Personal&Healthy& Work&rapport& Team/Strategisch& niveau& Bevorderen& eigen& inzetbaarheid& doe&je&met& elkaar& Met behulp van de Personal HealthyWork Scan, welke online aangeboden kan worden aan de medewerkers worden de gegevens geanonimiseerd verwerkt tot organisatie rapportages. Op basis van de informatie voortkomend uit de Personal HealthyWork Scan kan een rapport op team- / afdeling- business unit, organisatieniveau, functieniveau en/of leeftijdsfase niveau gemaakt worden. De uitkomsten/resultaten van de van de Personal HealthyWork Scan kunnen dus op elk niveau verstrekt worden en naar wens van de opdrachtgever. Zij worden gebruikt bij het opstellen van verbeterplannen op operationeel, tactisch en of strategisch niveau. Ondersteuning bij het opstellen van de concrete verbeterplannen wordt geboden in elke gewenste vorm.

7 De HealthyWork rapportage bevat (standaard) de volgende onderdelen: 1. Participatie graad/demografische gegevens - Inzicht in participatie aan de Personal HealthyWork Scan en mogelijk aanvullende onderzoeken ( denk aan Medical Check etc); - inzicht in inschakeling van de externe HealthyWorkPsycholoog of een interne coach ter ondersteuning bij het opstellen van het actieplan; - inzicht in overige activiteiten afgesproken in de procesgang van het organisatieproject. - Inzicht in de demografische gegevens 2. Terugkoppeling van de gemiddelde scores op de 4 topics van optimale en duurzame inzetbaarheid en de leiderschapsstijl. Topic 1: Relatie met werk ( tevreden, gemotiveerd, geïnspireerd) De psychosociale en financieel juridische FIT met het werk wordt in beeld gebracht Topic 2: Gezondheid en leefstijl Gezondheid, werkvermogen (WAI) en leefstijl (BRAVO, BMI) worden gemeten Topic 3: Talentontwikkeling Wensen en behoeften ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling worden in beeld gebracht. Topic 4: interne en externe mobiliteit Concrete wens ten aanzien van tijdelijke en of permanente transitie van werk naar werk, intern of extern. 3. Spreidingstabellen van optimale en duurzame inzetbaarheid 3.1 Optimale inzetbaarheid : Spreiding van teams ( of medewerkers) op het vlak van optimale inzetbaarheid. Deze wordt bepaald door topics relatie met werk en gezondheid. 3.2 Duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie: Spreiding van teams ( of medewerkers) op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Deze wordt bepaald door topics (loopbaan en talent) Ontwikkeling en Interne Mobiliteit 3.3. People at risk: Op basis van de scores kan gekeken worden of er medewerkers in de risicozone zitten met vergrote kans op uitval of ongewenste mobiliteit. 4. Mogelijk aanvullende analyses in kader van levensfasebewust personeelsbeleid, behouden van kennis, diversiteit, arbeidsvoorwaarden beleid etc. De rapportages kunnen geleverd worden naar wens van de opdrachtgever en op elk niveau. Ook kunnen aan de vragenlijst items toegevoegd worden die belangrijk zijn voor de organisatie of de medewerkers in de organisatie. De Personal HealthyWork Scan kan zowel het PMO ( vragenlijst gedeelte) als het MTO vervangen. Dit jaar wordt het derde jaar dat de AEB werkt met de Personal HealthyWork Scan onder hun noemer METEO.

8 Module 4 : Inspiratiesessies optimale en duurzame inzetbaarheid Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid voor directie, HR, OR Practise what you preach! (Commitment van top management) Strategie, visie en aanpak ten aanzien duurzame inzetbaarheid. De business case duurzame Inzetbaarheid: Renderende investering op economische waarden als productiviteit, vitaliteit en innovatie en concurrentiekracht. Optimale en duurzame personeel strategische keuzes afgestemd op bedrijfseconomische koers. Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid voor HR Organiseer de HR services vanuit het thema duurzame arbeidsparticipatie en maak de toegevoegde waarde van de HR services inzichtelijk. Inzicht in activiteiten processen HR gericht op duurzame inzetbaarheid. Toegevoegde waarden HR, strategisch en economisch. Inrichten of verbeteren van interne of externe providerboog gericht op duurzame inzetbaarheid (effectiviteitmeting interventies). Zorg- en inkomensverzekeringen, arbeidsvoorwaarden (CAO) inrichten van uit principes duurzame inzetbaarheid. Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid voor managers Management is niet alleen verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, maar zou ook verantwoording moeten afleggen! Leren van vaardigheden op gebied van de dialoog over duurzame inzetbaarheid met de medewerker. Informeren over de principes van dienend leiderschap( raadplegend, stimulerend tot innovatie, mobiliteit en ontwikkeling en deal makend). Bewust maken van de effectiviteit van duurzame inzetbaarheid op productiviteit, vitaliteit en professionele ontwikkeling van de medewerkers.

9 Modules ter bevordering van de regievoering van de medewerker ten aanzien van het werkend leven, nu en in de toekomst Module 5 : de inzet van de Personal HealthyWork Scan Op eigen kracht inzetbaar, nu en in de toekomst. Dat is het motto. Met behulp van de Personal HealthyWork Scan krijgt de werknemer direct na het online invullen van de scan een individuele spiegel ten aanzien van de eigen optimale en duurzame inzetbaarheid. Heeft hij een tevreden, gemotiveerde en zelfs een geïnspireerde fit met het werk? Hoe gezond en vitaal voor zijn werk en kan hij het werk over 2 jaar ook nog aan(wai)? Ook krijgt hij inzicht in zijn leefstijl (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning(BRAVO) en Gewicht (BMI) Ook worden de persoonlijke ontwikkelingswensen in kaart gebracht en wordt hij zich bewust of hij zich binnen de organisatie of juist buiten de organisatie tijdelijk of permanent zijn talent verder wil ontwikkelen. Personal HealthyWork Scan

10 De MYHealthyWork rapportage geeft zo een spiegel aan de medewerker op de 4 verschillende topics. Het biedt de medewerker handvaten om naar aanleiding van deze informatie zelf zijn actieplan voor optimale en duurzame inzetbaarheid op te stellen. De medewerker kan hiervoor (externe)hulp van de (een)werkrelatiecoach/ HealthyWorkCoach krijgen. Afhankelijk van de procedure welke gehanteerd wordt binnen de organisatie zal de medewerker het gesprek aangaan met de leidinggevende om zijn actieplan te bespreken en commitment te krijgen voor uitvoering en mogelijk de financiële middelen. Zo kunnen zij in onderling afstemming het MYHEALTHYWORK plan opstellen, waar oa. ruimte is voor de interventies, die: - gericht zijn op het verbeteren en bevorderen van de persoonlijk FIT en de persoonlijke ontwikkelingsacties; - gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid voor het werk, werkvermogen en de leefstijl ( BRAVO, BMI) - en/of gericht zijn op het in beweging komen (tijdelijk of permanent) naar een andere functie binnen of buiten de organisatie of sector ((inter)sectorale mobiliteit KAMobI). Naar wens kunnen vragen of topics toegevoegd worden specifiek gericht op de situatie bij de opdrachtgever Met MARS samen hebben we in 2012 in een pilot (You+MARS Health Management) bovenstaande zeer succesvol geïmplementeerd en werken nu aan de uitrol voor de hele supply organisatie. De Personal HealthyWork Scan wordt onder de noemer van de You+MARS Scan gebruikt. In het proces wordt na de inzet van de You+MARS scan de mogelijkheid tot een medische check geboden en wordt de WerkrelatieCoach geboden ter ondersteuning bij het opstellen van het You+MARS Actieplan. HealthyWork/Active Ageing, Margreet Verbeek, BOUNCE HealthyWorkPartner, Jeroen Wonders, M M , T E: E: t MyHealthyWork

11 Module 6: de inzet de WerkrelatieCoach/HealthyWork Coach De HealthyWorkCoach helpt medewerkers inzicht te krijgen in de eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst. De aandachtspunten zijn hierbij : de eigen relatie met het werk, de vitaliteit ten aanzien van het werk, de wensen en mogelijkheden van (talent)ontwikkeling en loopbaanwensen intern binnen de organisatie of extern elders op de arbeidsmarkt. Ook kan zij persoonlijke psychische vraagstukken en organisatie vraagstukken in het kader van inzetbaarheid helder krijgen. Door middel van een interview of met behulp van de resultaten van de Personal HealthyWork Scan helpt zij de medewerker met het opstellen van het persoonlijke inzetbaarheid plan voor nu en in de toekomst. De HealthyWorkCoach is bekend met de interventieproviderboog en gaat vertrouwelijk met de informatie om. De informatie blijft bij de medewerker en de medewerker zelf bespreekt zijn plan met de leidinggevende. Jaarlijks kan op geanonimiseerde wijze op hoofdlijnen van de 4 topics inzicht verschaft worden aan de organisatie, indien dit gewenst is. Module 7 Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers Biedt de medewerkers ondersteuning bij de bewustwording van hun eigen persoonlijke ontwikkelingswensen, vitaliteit en fit met het werk. Bewust maken van de medewerker om de eigen verantwoordelijkheid en regie voor het werkende leven te nemen. Ondersteuning bieden bij het interpreteren van de scan en bij opstellen actieplan. Gespreksvaardigheden leren om op een adequate manier de dialoog met de leidinggevende hierover aan te gaan. Programma s aansluitend bij wensen organisatie De programma s gericht op het bevorderen van de optimale en duurzame inzetbaarheid, welke Healthy Work de laatste jaren heeft gedaan en nog doet bij verschillende multinationals bevatten verschillende van bovengenoemde activiteiten. Maatwerk en aansluiting maken bij de wens en de stand van zaken met betrekking tot optimale en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij leidend. Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

HealthyWork/Active1Ageing,1Margreet1Verbeek,1M1+316147792841 1 1 E:1margreet.verbeek@healthywork.nl1,1www.healthywork.nl1 T1MyHealthyWork!!!!

HealthyWork/Active1Ageing,1Margreet1Verbeek,1M1+316147792841 1 1 E:1margreet.verbeek@healthywork.nl1,1www.healthywork.nl1 T1MyHealthyWork!!!! HealthyWorkUwpartnerophetgebiedvanoptimaleenduurzameinzetbaarheid VisieenaanpakopduurzameinzetbaarheidvanHealthyWork Steedsmeerwerkgeversenmedewerkerszienhetbelangervaninomaandachttebestedenaande optimaleenduurzameinzetbaarheid.werkenaande

Nadere informatie

Susan Boyle' s Dream is the biggest wake up call for all of us to seek our uniqueness!

Susan Boyle' s Dream is the biggest wake up call for all of us to seek our uniqueness! Susan Boyle' s Dream is the biggest wake up call for all of us to seek our uniqueness! Margreet Verbeek E margreet.verbeek@loyalis.nl T 045-5798836 M 06-10150695 www.loyalis.nl www.healthywork.nl Achtergrond

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model?

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Zijn mensen te vatten in cijfers? Geld is het opperste stuurmechanisme? Managen = MBA? .en hard HRM Management stuurt op cijfers (kunnen we het beheersen,

Nadere informatie

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid Genootschap Verantwoord werken aan Vitaliteit en inzetbaarheid Landelijk werkende organisatie met 80 professionals in werkveld arbeid en gezondheid Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Wie ben ik Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Integrale aanpak Wie staat waar? Gezondheidsmatrix Obv 1000 FTE Vitaal 110% 15% Gezond 100% 20% Potential at risk 90% 30% At risk 80%

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014

Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd. Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Den Haag, 1 juli 2014 Workshop: Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd Werken aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Den Haag, 1 juli 2014 Rob Gründemann, TNO Hoofddorp HU University of Applied Sciences Utrecht Opzet

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid 1 Duurzame inzetbaarheid 2 Inzetbaarheid @ DSM Nederland Life Science & Materialen 46.5 jaar (NL 41.7)

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Agenda 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ouder worden en Werkvermogen? 3. Antecedenten duurzame inzetbaarheid? 4. Onderzoek

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Online Talent Manager event 12 mei 2014 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit

Nadere informatie

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES U wilt graag dat uw medewerkers dagelijks presteren op het hoogste niveau. Topsporters weten het als geen ander: je kunt alleen succesvol zijn als je ook

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Productblad. Vitaliteit. in beeld

Productblad. Vitaliteit. in beeld Productblad Vitaliteit in beeld onze expertise uw winst Waarom Bent u in gesprek met uw medewerkers over duurzame vitaliteit en inzetbaarheid? En wordt de eigen verantwoordelijkheid hierin benoemd en

Nadere informatie

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden.

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. U wilt ESF-subsidie aanvragen en inzetten om vorm te geven aan een project Duurzame Inzetbaarheid dat specifiek gericht is op en ten goede komt

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk

Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Laura Keijzer en Bart Hoex 1 december 2016 1 Inhoud 1. Urgentie van Duurzame Inzetbaarheid 2. Belang van Werkgeluk 3. Visie en interventies 4. Projectaanpak a. Informatie

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Zo staan uw medewerkers er voor (2014) 100 medewerkers: 10 met stressklachten 4 verhoogde kans burn-out 2 depressief

Nadere informatie

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.fitform.nl Opleidingsaanbod;

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check

Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check Digitale Brochure mijnclic begeleidt mensen op weg naar een betere leefstijl en gezondheid Over mijnclic mijnclic staat voor mijn Cardiac Lifestyle Intervention

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid in het nieuws Duurzame inzetbaarheid in het nieuws

Nadere informatie

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wat werkt voor de oudere werknemers?

Wat werkt voor de oudere werknemers? Wat werkt voor de oudere werknemers? Hoe houdenwe mensenlangergezondaanhet werk Drs Wendy Koolhaas Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

De beweging naar Positieve Gezondheid in organisaties Fostering self-regulation in health in organisations

De beweging naar Positieve Gezondheid in organisaties Fostering self-regulation in health in organisations De beweging naar Positieve Gezondheid in organisaties Fostering self-regulation in health in organisations Ellen Bos, Arjella van Scheppingen Value2share Kees van der Ploeg, Medicoach 19 Juni 2015 Met

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid in de praktijk

duurzame inzetbaarheid in de praktijk duurzame inzetbaarheid in de praktijk een proactieve integrale benadering Hester Wagenvoort 29 januari 2013 programma 1. impressie Elkerliek ziekenhuis 2. beleid en praktijk aanleiding activiteiten verleden,

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL Is uw verzuimbegeleiding goed geregeld? Uw bedrijfsarts en arboarts bij u in de buurt, binnen en buiten kantoortijden. Stationsstraat 16 4041

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Speciaal voor het voortgezet onderwijs. Professionaliseringsportaal-VO. voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid

Speciaal voor het voortgezet onderwijs. Professionaliseringsportaal-VO. voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Speciaal voor het voortgezet onderwijs Professionaliseringsportaal-VO voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Professionaliseringsportaal-VO voor duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Wilt uw organisatie

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Waarom HumanCapitalCare? Wij zijn een innovatieve onafhankelijke

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Voorwoord Beste kandidaat, Je gaat binnenkort deelnemen aan een reflectieonderzoek. In deze informatiebrochure kun je lezen wat je kunt verwachten van een

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Met medewerkers met gezond gewicht: Kunt u 20% op uw verzuimkosten besparen. Boekt u winst in productiviteit. Gezond BMI = 4,16% meer productief.

Met medewerkers met gezond gewicht: Kunt u 20% op uw verzuimkosten besparen. Boekt u winst in productiviteit. Gezond BMI = 4,16% meer productief. Achterhoek De vitaliteit van medewerkers is van invloed op directe kosten én productiviteit Met medewerkers met gezond gewicht: Kunt u 20% op uw verzuimkosten besparen. Boekt u winst in productiviteit.

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Uw medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar

Uw medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar Uw medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar 1 Uw medewerkers aan zet Hoe presteren uw medewerkers optimaal en hoe worden zij duurzaam inzetbaar? Het antwoord op deze vraag is verrassend simpel. Dat

Nadere informatie

DSM case: Geef handen en voeten aan DI in 3 stappen. Elise Goosens, Go Sens! Voormalig project director DI DSM. Partners: WWW.OVERDI.

DSM case: Geef handen en voeten aan DI in 3 stappen. Elise Goosens, Go Sens! Voormalig project director DI DSM. Partners: WWW.OVERDI. DSM case: Geef handen en voeten aan DI in 3 stappen Elise Goosens, Go Sens! Voormalig project director DI DSM Partners: Mijn drive: Mensen in organisaties in hun kracht zetten Mijn missie: Het verbinden

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Innovatie HR. Innovatie. Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015

Innovatie HR. Innovatie. Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015 Innovatie HR Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015 1 Innovatie Wat is innovatie? Product Proces Instrumenten Conventies In onze wereld veelal de term Sociale innovatie: d.i. is vernieuwing van

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie