Anders Werken in plaats van nieuwbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anders Werken in plaats van nieuwbouw"

Transcriptie

1 flexibel huisvestingsconcept CJIB Anders Werken in plaats van nieuwbouw Voor de nieuwbouw van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden wilde de organisatie een flexibele manier van huisvesten introduceren. Thijs Edelkoort van AT Osborne ontwikkelde in samenwerking met de organisatie een niet-traditioneel huisvestingsconcept. Reind Loggen (58) was toen voorzitter van de stuurgroep, inmiddels is hij directeur P&O van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Nu de nieuwbouw nagenoeg is afgerond, is het tijd om terug te kijken. Tekst: Thijs Edelkoort en Peter Bekkering Het Nieuwe Werken komt vaak voort uit maatschappelijke ontwikkelingen. Was dit ook bij het CJIB zo en, zo ja, wat waren de maatschappelijke ontwikkelingen? Met name de veranderende arbeidsmarkt. Je ziet enerzijds de vergrijzing, de andere beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en de komst van een nieuwe generatie. Dat heeft tot gevolg dat je met andere vormen van arbeidscontracten moet gaan werken. Anderzijds zie je dat mensen zijn uitgekeken op de klassieke vormen van belonen. De discussie gaat niet meer over 1 of 2 procent loonsverhoging, maar over hoe iemand bij zijn toekomstige werkgever zijn talenten kan ontplooien. De intrinsieke motivatie zit dus tegenwoordig bij de ontwikkelkant van de werknemer. De werknemer anno 2011 is op zoek naar zinvol werk. Daar zul je als werkgever op moeten gaan organiseren. Een ander verschil tussen de huidige en mijn generatie is dat de huidige generatie werk een andere plek geeft. Werken is voor hen een deel van hun leven dat moet worden ingepast. Ze plooien dus het werk om het leven in plaats van andersom, zoals mijn generatie deed. Als je dat 28

2 het nieuwe werken cjib Uiteindelijk heeft de personeelsgroei de nieuwbouw moeten legitimeren vertaalt naar bedrijfsconcepten, zie je dat dat best realiseerbaar is. Voorwaarde is wel dat je anders probeert te denken. Hoe is de situatie op dat gebied bij het CJIB? Bij het CJIB werken veel mensen voor een tweede inkomen. Als je die mensen in kantooruren laat werken, zijn ze een groot deel van hun inkomen kwijt aan kinderopvang. Als je hen laat werken op tijden die hen uitkomen, kunnen ze zichzelf een flinke materiële loonsverhoging geven. Daarnaast hebben ze minder stress en is het werk makkelijker inpasbaar in hun leven. Laten de productieprocessen bij het CJIB dat ook toe? Natuurlijk. Waarom zou dat niet zo zijn? Het gaat erom dat 97 procent van de mensen in je organisatie doet waarvoor ze gehaald zijn, hun taak verrichten. Tegelijkertijd is de omslag van controle naar vertrouwen al een tijd aan de gang. Dat moet ook wel, anders haal je de zingeving uit functies. In zo n situatie is de stap naar thuiswerken of op Facility Management Magazine Jaarboek

3 locatie inloggen op een tijdstip dat het de werknemer uitkomt niet zo groot meer. Maar is zo n omslag van controle naar vertrouwen wel mogelijk bij een overheidsorganisatie, die op haar beurt wordt gecontroleerd door instanties als de Tweede Kamer? Dat hoeft elkaar niet te bijten, mits je duidelijke resultaatafspraken maakt. De Tweede Kamer houdt zich niet bezig met de hoe -vraag, maar met de uiteindelijke resultaten. Daar komt nog een argument bij: in de huidige situatie staan kantoorgebouwen het grootste deel van de tijd leeg. Wanneer je kiest voor een andere manier van werken, met een betere spreiding over de 24 uur, hoef je minder te investeren in gebouwen en kun je meer investeren in de kwaliteit van de arbeid. Daarmee is het eigenlijk een heel eenvoudige businesscase. Uiteindelijk heeft de personeels groei de nieuwbouw moeten legitimeren Hebben jullie die businesscase bij het CJIB ook zo gemaakt? Ja, en een van de pijnlijkste uitkomsten van die businesscase was dat bij gelijk gebleven personeelsaantallen de hele nieuwbouw niet nodig was geweest wanneer ze dit model eerder hadden geïntroduceerd! Nu hebben ze een risico van 50 miljoen euro genomen. Uiteindelijk heeft de personeelsgroei de nieuwbouw moeten legitimeren. En hoe zit dat bij het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie? Ook daar wordt de nieuwbouw deels op deze businesscase gestoeld. Waarbij ik wel aanteken dat het volgens mij meer de theorie is dan dat mensen zich er al een voorstelling van kunnen maken. Daar komt nog een ander aspect van de arbeidsmarkt bij: het vaste dienstverband, ooit een van de sterkste arbeidsvoorwaarden, heeft zijn langste tijd gehad, ook bij de overheid. Het is straks niet meer de werkgever die bepaalt, maar het inhoudelijke arrangement dat de werknemer wil. En op het moment dat arbeid schaars is, kan er van alles. Je lost het dan niet meer met geld op (arbeidstoeslag), maar met arbeidsvoorwaarden, die te maken hebben met de omstandigheden waaronder je werkt en met de inhoud. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de overheid meer zzp ers moet gaan aannemen, wat tot voor kort niet was toegestaan. Is dat niet strijdig met het veiligheidsbelang? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Het veiligheidsbelang is een kwaliteitsaspect. Neem bijvoorbeeld de rechtspraak. Daar zijn plaatsvervangende rechters vaak gewoon advocaten. Of kijk naar de ICT. Dat wordt vaak, ook bij het CJIB, uitbesteed aan bedrijven. Uit het oogpunt van risicospreiding is het dan beter om het over meerdere kleinere bedrijven te splitsen in plaats van je afhankelijk te maken van een groot bedrijf. Was ook een maatschappelijke ontwikkeling als duurzaamheid een factor bij de invoering van Anders Werken? Dat hangt er vanaf wat je onder duurzaamheid verstaat. Als je er kwaliteit van arbeid onder verstaat, dan is het antwoord bevestigend. Maar ook als je kijkt naar op andere tijden naar kantoor gaan of soms helemaal niet naar kantoor gaan om de filedruk te verminderen. Of naar de keuze voor openbaar vervoer. Dan moet overigens de kwaliteit van het OV wel fors worden verbeterd, want die sluit nu niet aan bij de wens van de moderne werknemer. We hebben het nu over externe ontwikkelingen gehad. Waren er ook interne ontwikkelingen binnen het CJIB die aanleiding waren om naar Anders Werken te kijken? We waren in die tijd bij het CJIB volop bezig met The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Daarbij staat (anders) gedrag centraal. Vervolgens ga je Covey toespitsen op de situatie bij het CJIB. Bij het CJIB was er aanvankelijk veel weerstand tegen Anders Werken, omdat het om in termen van De Caluwé te blijven blauw werd aangevlogen. Toen kwam Covey van pas: bij ander gedrag, anders met elkaar omgaan en transparantie hoort ook een andere kantooromgeving. Niet langer aparte kamertjes waarin iedereen met iedereen praat, maar een open, transparante kantooromgeving waarbij de proactiviteit van mensen het uitgangspunt is. Was het toeval dat Anders Werken en Covey samenvielen? Deels wel. Maar de belangrijkste drijfveer voor Anders Werken was niet Covey, maar kostenbesparing. Dat vind ik overigens niet de juiste motivatie, want het leidt er vaak toe dat mensen gecompenseerd willen worden. Procesvernieuwing is een betere drijfveer voor Anders Werken. Je krijgt dan namelijk dat de processen elkaar gaan versterken. Dat is ook bij het CJIB gelukt. Naast gebouwen en managementstijl is bij Anders Werken het derde item de ICT. Bij het CJIB stonden bij het management en de huisvesting de seinen op groen, terwijl de ICT nog allerlei beren op de weg zag. Je ziet dat het vroeger vaak de boekhouders waren die zulke processen tegenhielden, tegenwoordig zijn het inderdaad de ICT-ers. Dat is overigens vaak ingegeven door oprechte bezorgdheid vanuit beheersoptiek. Wat te vaak in zo n situatie gebeurt, is dat het met macht wordt overruled in plaats van dat het probleem wordt opgelost. Zo n probleem is echter wel op te lossen, mits je het vanuit 30

4 het nieuwe werken cjib doelstellingen en waarde benadert. Die keuze hebben wij als management gemaakt, maar ook de ICT. Daarbij kwam het goed van pas dat tegelijkertijd met ons ook ICT met de Seven Habits van Covey bezig was. Door de Universiteit van Tilburg hebben we laten onderzoeken hoe de implementatie van Anders Werken is verlopen. Daaruit kwam naar voren dat voor een ICT-afdeling Covey een begrijpelijke manier is om over gedrag te praten. Omdat het compact is en omdat Covey laat zien dat gedrag meer is dan emotie. Helpt Covey om een zachte kant van het proces heel concreet te maken? Inderdaad. Wat bij ons bovendien heel erg meespeelde, is dat de facilitators, degenen die de Covey-training gaven, collega s waren en geen externen. Je zag tijdens het proces dat de status van die facilitators toenam. Ze krijgen vanuit de organisatie veel waardering en dat motiveerde hen weer. Als directeur heb ik me niet met de inhoudelijke kant bemoeid, wel heb ik de facilitators steeds bevestigd dat ze op de goede weg waren. Ik heb op een gegeven moment voorgesteld om de uren van de facilitators tegen een anders werken de andere (werk)plek wees proactief wel: stimulus keuzevrijheid respons zelfbewustzijn voorstellings vermogen geweten vrije wil niet: beroep op collectief geheugen, instinct, geconditioneerd leven keuzevrijheid is onze grootste kracht er moet niet één type (werk) plek zijn, maar verschillende typen die geschikt zijn voor verschillende activiteiten begin met het einde voor ogen centrum van ons bestaan maak een persoonlijk statuut zekerheid innerlijke waarde sturing onafhankelijkheid kracht proactief wijsheid alle aspecten afgestemd je weet waar je heen gaat zodat je beter begrijpt waar je nu bent de (werk)plekken moeten laten voelen en zien dat je zelf verantwoordelijk bent voor je handelen (persoonlijk statuut) belangrijke zaken eerst focus op kwadrant II geen kwadrant IV en III persoonlijk statuut rollen doelen rollen doelen plannen schematiseren kwadrant II: voorzorgsmaatregelen werken aan relaties nieuwe mogelijkheden ontdekken planning, recreatie de (werk)plekken lokken uit dat activiteiten optimaal gepland worden: per dag of per week denk in termen van winnen/winnen een oplossing voordelig voor beide partijen resultaten (niet methoden) geven richtlijnen specificeren hulpmiddelen om resultaat te bereiken verantwoordelijkheden stellen norm gevolgen geven aan wat er gaat gebeuren winnen/winnen werkt alleen als het door het systeem wordt ondersteund (opleiding, planning, communicatie, begroting, honorering de (werk)plekken zijn beschikbaar voor iedereen, samen deel je de ruimtes en de werkplekken eerst begrijpen, dan begrepen worden leren te luisteren naar anderen empatisch luisteren communicatie er zijn voldoende (werk) plekken om te communiceren in 1:1 gesprekken werk synergetisch hoog vertrouwen; hoog samenwerken zoeken naar derde weg de (werk)plekken dagen uit tot en bieden ruimte voor samenwerking hou de zaag zerp lichamelijke dimensie spirituele dimensie geestelijke dimensie sociaal-emotionele dimensie ga naar de sportschool zoek inspiratie blijf leren, lees een boek maak gebruik van de 4, 5, 6 (werk)plekken faciliteren de ontwikkeling van deze dimensies Figuur 1. De Seven Habits van Covey gekoppeld aan Het Nieuwe Werken: een logische combinatie. Facility Management Magazine Jaarboek

5 lager tarief te verrekenen. Dat is echter nooit gebeurd, omdat managers het zagen als hun bijdrage aan het veranderproces. Ze zagen het dus meer als investering dan als kostenpost. Hebben er nog andere deelprocessen aangehaakt bij deze veranderplannen? Tegelijkertijd met de invoering van Anders Werken hadden we de serresessies, waarbij we met grote delen van de organisatie spannende bijeenkomsten hielden over de toekomst, met voor overheid c.q. CJIB een ongekende openheid. En er liep een heel proces rond leiderschap, gebaseerd op vier pijlers: Vertrouwen, Synergie, Resultaatverantwoordelijkheid en Inspiratie. Het management moest vervolgens een leiderschapsprofiel samenstellen, gebaseerd op die pijlers. Uiteindelijk kwamen alledrie de deelprocessen (Anders Werken, Serresessies en Leiderschap) bij elkaar in Covey. Vanuit die Covey-methodiek hadden we het overal over en spraken we dezelfde taal. Daardoor ontstond een dynamiek, waarbij alles kon. waar moet je werken? samen verantwoordelijk hoe moet je werken? zelf verant woordelijk hoe vind je elkaar? hoe werk je met elkaar? Wie had de lead bij de synchronisatie van de deelprocessen? Of ontstond dat vanzelf? Je moet die synchronisatie niet strak gaan plannen. Dan gebeurt het zeker niet. Je moet met de mindset beginnen, vanuit een visie het verhaal gaan vertellen. Mensen pakken dan zelf wel hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat zaken goed komen. Als je vervolgens zo nu en dan informeert hoe het ervoor staat en je brengt mensen bij elkaar om eventuele plooien glad te strijken, dan kom je in een natuurlijk proces, waar niet controle maar vertrouwen het kenmerk is. Als je processen vanuit vertrouwen aanstuurt, vraagt dat veel van jezelf vanuit de inspiratie- en ontwikkelkant, maar je hoeft weinig aandacht aan controle te besteden, want dat is geen item. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat we met een aantal processen eerder klaar waren dan we gepland hadden. Figuur 2. Nieuwe faciliteiten lokken ander gedrag uit. Door deze gedragsregels te plaatsen in de cirkel van invloed, zien medewerkers hoe het andere gedrag kan worden geïmplementeerd. Vroeger hielden boekhouders de processen tegen, nu de ICT-ers in het kort Voor de nieuwbouw van het Centraal Justitieel Incasso Bureau wilde de organisatie een flexibele manier van huisvesten introduceren. Thijs Edelkoort van AT Osborne ontwikkelde in samenwerking met de organisatie een niet-traditioneel huisvestingsconcept. Terugkijkend wordt geconcludeerd dat de keuze voor de principes van Covey het implementatieproces van Anders werken enorm heeft ondersteund. Hierbij staat (anders) gedrag centraal. Bij ander gedrag, anders met elkaar omgaan en transparantie hoort ook een andere kantooromgeving. Geen aparte kamertjes, maar een open, transparante kantooromgeving waarbij productiviteit het uitgangspunt is. 32

6 het nieuwe werken cjib Fungeerde die visie dan als synchronisatie? Niet helemaal. Wij hadden natuurlijk die serresessies, waarbij visievorming centraal stond en waarbij, zoals ik al eerder zei, grote groepen medewerkers waren betrokken. Later hebben we de dialoog ontdekt als gangbare managementstijl. In het voorjaar van 2010 hebben we bij alle managementteams geïnventariseerd waar ze stonden. Daarbij hebben we niet naar cijfers gevraagd, maar naar hun verhaal. Het proces is uiteindelijk afgesloten met een grote bijeenkomst van directie en de managementteams. Daar hebben we geconstateerd dat het overgrote deel van het proces goed ging en dat we er tegelijkertijd voor moesten waken dat dingetjes niet uitgroeiden tot dingen. En, misschien wel de belangrijkste conclusie, dat we door vertrouwen eerder onze doelen halen. Omdat je veel energie stopt in relaties binnen organisaties, ga je daar je processen op richten, zodat je daarna kunt oogsten. Nu de nieuwbouw gereed is, is ook de organisatie klaar om probleemloos in het Anders Werken-concept te stappen? Tijdens dit proces raakte het CJIB het rekeningrijden de aanleiding voor de nieuwbouw kwijt, maar kreeg ze de rijksincasso terug. Wat aanvankelijk een groot verlies leek, bleek uiteindelijk een enorme winst te zijn. De innovatie die de processen hebben ondergaan ten gevolge van de te verwachten invoering van het rekeningrijden hebben er namelijk voor gezorgd dat het CJIB nu probleemloos rijksincasso kon binnenhalen. Hoe wordt in Friesland aangekeken tegen het CJIB? Het CJIB is enerzijds een van de grootste werkgevers in Friesland en wordt anderzijds gezien als een heel innovatief bedrijf. Het CJIB heeft ook bij moeilijke functies zodoende geen problemen mensen binnen te halen. Zo heeft het CJIB bijvoorbeeld de ICT, die vroeger geheel extern zat, nu intern kunnen halen, een kostenbesparing van twee derde. En die kostenbesparing is er ook op andere terreinen. Zo zit het CJIB bijvoorbeeld 15 procent onder de geraamde bouwkosten! En dat komt mede doordat de verantwoordelijken in het proces een groot zelfsturend vermogen hebben. Daarmee heb ik ook invulling gegeven aan een van de opdrachten die ik bij de start van het proces kreeg: haal de overmaat aan hiërarchie uit het CJIB. Dat is gelukt, het CJIB is inmiddels meer een netwerkorganisatie. Waren de uitkomsten van de veranderplannen zoals verwacht en waren er nog andere successen te vieren? Een van de grootste successen heeft te maken met het ICT-vernieuwingsproces Noordenwind. Dat is lang kantje boord geweest. Het dreigde aan alle kanten te ontsporen: geen resultaat, een (te) grote afhankelijkheid van leveranciers, forse kostenoverschrijdingen. Op een gegeven moment hebben we het roer omgegooid: de externe consultants zijn naar huis gestuurd en we zijn met eigen mensen verdergegaan. Dat leverde enorme kostenbesparingen op. Daardoor is het project veranderd in een stabiele succesfactor. Covey maakt de zachte kant van het proces heel concreet Een ander succes is dat we door de invoering van het resultaatgericht werken veel minder management hebben. Daardoor nemen de mogelijkheden en de ontwikkeling van medewerkers toe. Inmiddels is er een programma geïntroduceerd dat die ontwikkelingen meetbaar maakt. Elke medewerker krijgt zijn eigen portfoliobeheer, zijn personeelsdossier. Met zijn beoordelingen door het management, met de assessments van de medewerker, maar ook met zijn wensen en zijn cv. Bij projecten kun je trefwoorden intikken en het systeem vindt dan de juiste mensen. Een belangrijke ontwikkeling, want projectmatig werken is de toekomst. Een andere ontwikkeling is de afschaffing van de functiewaardering en de invoering van functiestramienen. Daardoor krijgen medewerkers meer inzicht welke competenties ze moeten ontwikkelen om een volgende stap te maken. Nog een stap verder is om medewerkers een ontwikkelbudget te geven, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze die stap gaan maken. Als die stap ook wordt gezet, is het CJIB op dat gebied een van de modernste organisaties van Nederland. Terugkijkend zien we dat de keuze voor de principes van Covey het implementatieproces van Anders werken enorm ondersteund heeft. Als medewerkers vanuit dit gedachtegoed kunnen opereren, is Het Nieuwe Werken een logische keuze. Ook interessant op fmm.nl Kim Spinder promoot Het Nieuwe Werken binnen de overheid. Ze doet dit onder meer via het project Deelstoel. Via kunnen ambtenaren bij een andere overheidsinstantie een werkplek of vergaderzaal boeken. Het doel: een effectievere, efficiëntere en betere overheid. > Facility Management Magazine Jaarboek

Anders Werken in plaats van nieuwbouw

Anders Werken in plaats van nieuwbouw Anders Werken in plaats van nieuwbouw Voor de nieuwbouw van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden wilde de organisatie een flexibele manier van huisvesten introduceren. Thijs Edelkoort

Nadere informatie

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Expertmeeting HDR-De Bijenkorf

Het Nieuwe Werken Expertmeeting HDR-De Bijenkorf Het Nieuwe Werken Expertmeeting HDR-De Bijenkorf Performa-beurs 13-10-2010 Thijs Edelkoort en Maaike Korenstra Het Nieuwe Werken Definitie volgens AT Osborne: Door maatschappelijke ontwikkelingen en de

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

De wereld achter onbenut vermogen

De wereld achter onbenut vermogen De wereld achter onbenut vermogen Goed voor de zaak en goed voor jezelf Op zoek naar een vitale organisatie U werkt, uw collega s en medewerkers werken. Dus het werkt zou u bijna denken. Maar ergens voelt

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen FACTO CONGRES 2012 www.factomagazine.nl/congres Principes van het World Café Creatieve input van elke deelnemer

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Over ruzie en hoe je dat oplost natuurlijk!

Over ruzie en hoe je dat oplost natuurlijk! Over ruzie en hoe je dat oplost natuurlijk! Hoe werk je met een spreekbeurtwerkplan? Het eerste deel bestaat uit vragen. Met een moeilijk woord noemen we dat theoretisch onderzoek. In het tweede deel vind

Nadere informatie

Keuze organisatievormen matrix

Keuze organisatievormen matrix Keuze en matrix Onderdeel van toolkit Nieuw Leren 3. Keuze matrix Structuur Wat Hoe is de ingericht? Functies, bevoegdheden, hiërarchie, verdeling van arbeid, etc. Hiërarchisch op basis van hark, functie

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN PROCORE - HET NIEUWE WERKEN ALGEMENE WERKWIJZE Omgeving Van omgeving naar doelstelling naar strategie Organisatiestrategie Missie en Visie Klanten & Markten Producten & Diensten Strategy alignment Huisvestingstrategie

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma 1 WiebenIK? ACRONIEM van WIJBE Wilskracht Ijver Betrokkenheid Empathie DOUMA Doorzetter Open Uniek Maatschappelijk betrokken Ambitieus 4-79-64-3985-3-329873977-291050

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management MVO en reorganisatie Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie 1 Inhoudsopgave Mvo en reorganisatie Verantwoord en succesvol

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren? Door: Peter Bekkering

Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren? Door: Peter Bekkering Inhoud Inleiding... 3 Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren?... 4 Meetbaar beter presteren door werkinnovatie... 7 Winning Workplace... 10 HR en inzetbaarheid van personeel...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef HR trends - algemeen De belangrijkste maatschappelijke krachten die nu spelen en grote invloed op HR hebben zijn: technologische vooruitgang, economische context,

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

Positief leidinggeven in de praktijk

Positief leidinggeven in de praktijk Positief leidinggeven in de praktijk Engel Muller, Velp augustus 2012 Afgelopen 16 juli overleed Stephen (R.) Covey, schrijver van The 7 habits of highly effective people, een van de meest verkochte boeken

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Volwassen beleid leidt tot volwassen resultaten (deel 1) Door: Pauline Miedema en Annette Aarts Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol

Nadere informatie

Work Life Balance. Executive Leadership Foundation 2011 dit materiaal mag worden gebruikt, mits met correcte bronvermelding!

Work Life Balance. Executive Leadership Foundation 2011 dit materiaal mag worden gebruikt, mits met correcte bronvermelding! Work Life Balance 1 Executive Leadership Foundation 2011 dit materiaal mag worden gebruikt, mits met correcte bronvermelding! FAMILY SELF WORK Source: The Leadership engine, Noel Tichy, 1997-2000 FAMILY

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken. Plaats & tijd onafhankelijkheid

Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken. Plaats & tijd onafhankelijkheid Inspiratiefilm Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken Werkplek! Activiteit Individu! Samen Routinematig! Projectmatig Taakgericht! Multidisciplinair Aanwezigheid (9-5)! Ontmoeting, resultaat

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Oasen stijl

Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl pilot Sinds een jaar of vijf wordt binnen de kantoren van BV Nederland gepraat over Het Nieuwe Werken. En eigenlijk iedereen wil er wel aan,

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol beleid realiseren op dit vlak is een hele uitdaging. Leidinggevenden ervaren dit thema

Nadere informatie

Paspoort naar succes GEERT TEUNISSEN. Dunboek Paspoort naar succes

Paspoort naar succes GEERT TEUNISSEN. Dunboek Paspoort naar succes Paspoort naar succes GEERT TEUNISSEN Dunboek Paspoort naar succes INLEIDING Paspoort naar succes Als je droomt van een inspirerende werkplek, inspirerend werk, nieuwe carrière of nieuw levenspad, dan is

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans?

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Annemarie Koopman en Betty Ambaum Wat roept zelforganisering op? Bedreiging of carrièrekans voor wie? Jan Valkenborgh Bestuurder Daelzicht Nederland

Nadere informatie

Voorbeelden van meeren minder-acties

Voorbeelden van meeren minder-acties Voorbeelden van meeren minder-acties Op de volgende pagina s geven we voorbeelden van acties die moeten leiden tot meer aandacht voor een bepaalde drijfveer, of juist minder. De meer-acties gebruikt u

Nadere informatie

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid Diddo van Zand Ixly Even voorstellen Mijn rollen: - Ontwikkelen - Ondernemen - Adviseren - Coachen Wat is een Rol? Rol: een samenhangende set werk activiteiten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

Lessons learned over boeien en binden van docenten met actieonderzoek

Lessons learned over boeien en binden van docenten met actieonderzoek Duurzaam Vitaal Leraarschap in het Voortgezet Onderwijs Lessons learned over boeien en binden van docenten met actieonderzoek door Piet Verstegen & Thomas Jager (piet.verstegen@inholland.nl, thomas.jager@inholland.nl)

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

EFFECTIEF LEIDERSCHAP Trefwoorden: leiderschap, prioriteiten, time management EFFECTIEF LEIDERSCHAP Belangrijk gaat voor dringend De effectieve manager moet op zoek naar de balans tussen productie en productiemiddelen. In een

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

E-learning implementeren. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

E-learning implementeren. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com E-learning implementeren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Mijn kijk op e-learning implementeren

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo?

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Deels, de tijdelijke MT leden zitten in de voorbereidingscommissie. Betekent

Nadere informatie

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe.

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Huis der Gemeente kost geen 29 miljoen Wat kost het Huis der Gemeente? Met de gemeenteraad

Nadere informatie

Werknemers stonden raar te kijken toen ik opeens zelf de koffie ging halen.

Werknemers stonden raar te kijken toen ik opeens zelf de koffie ging halen. Grafimediabedrijf 4 - sociale innovatie in de praktijk Het bedrijf stimuleert sinds 2009 de proactiviteit van zijn werknemers en geeft hen bijbehorende verantwoordelijkheden. Het samenspel van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie 1. Als mensen handelen, naar welk beeld handelen zij dan? A. Vanuit de werkelijkheid zoals anderen die denken te zien. B. Zij handelen vanuit de

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2012 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #4 November 2012 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO Leo van den Hoek FOTO Implementeren, hoe doe je dat? Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur Thema s 1. Context: wat en hoe implementeren? 2. Onderwerp 1: intensiveren van opleidingen 3. Onderwerp 2: verbeteren teamfunctioneren

Nadere informatie

Leren hoe je leren kunt

Leren hoe je leren kunt Leren hoe je leren kunt Als manager stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers en draag je zorg voor een goede onderlinge communicatie. Managers en medewerkers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Nadere informatie

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen 16 Oudergids Beste ouder, verzorger of andere belangstellende, Fijn dat u de tijd neemt om deze The leader in me- oudergids te lezen. De gids is gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief

Nadere informatie

Spelen voor een gedragen huisvesting

Spelen voor een gedragen huisvesting Spelen voor een gedragen huisvesting Het werkplekspel - Rapportage TU Delft, bibliotheek Sandra Brunia Marion Beijer Dit onderzoek is uitgevoerd door: Sandra Brunia MSc Marion Beijer MSc Center for People

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt September 2016 Flexibilisering van de arbeidsmarkt De wereld om ons heen verandert. Zo ook de arbeidsmarkt. De tijd waarin werknemers louter voor onbepaalde tijd in dienst werden genomen, ligt (heel) ver

Nadere informatie