Anders Werken in plaats van nieuwbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anders Werken in plaats van nieuwbouw"

Transcriptie

1 flexibel huisvestingsconcept CJIB Anders Werken in plaats van nieuwbouw Voor de nieuwbouw van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden wilde de organisatie een flexibele manier van huisvesten introduceren. Thijs Edelkoort van AT Osborne ontwikkelde in samenwerking met de organisatie een niet-traditioneel huisvestingsconcept. Reind Loggen (58) was toen voorzitter van de stuurgroep, inmiddels is hij directeur P&O van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Nu de nieuwbouw nagenoeg is afgerond, is het tijd om terug te kijken. Tekst: Thijs Edelkoort en Peter Bekkering Het Nieuwe Werken komt vaak voort uit maatschappelijke ontwikkelingen. Was dit ook bij het CJIB zo en, zo ja, wat waren de maatschappelijke ontwikkelingen? Met name de veranderende arbeidsmarkt. Je ziet enerzijds de vergrijzing, de andere beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en de komst van een nieuwe generatie. Dat heeft tot gevolg dat je met andere vormen van arbeidscontracten moet gaan werken. Anderzijds zie je dat mensen zijn uitgekeken op de klassieke vormen van belonen. De discussie gaat niet meer over 1 of 2 procent loonsverhoging, maar over hoe iemand bij zijn toekomstige werkgever zijn talenten kan ontplooien. De intrinsieke motivatie zit dus tegenwoordig bij de ontwikkelkant van de werknemer. De werknemer anno 2011 is op zoek naar zinvol werk. Daar zul je als werkgever op moeten gaan organiseren. Een ander verschil tussen de huidige en mijn generatie is dat de huidige generatie werk een andere plek geeft. Werken is voor hen een deel van hun leven dat moet worden ingepast. Ze plooien dus het werk om het leven in plaats van andersom, zoals mijn generatie deed. Als je dat 28

2 het nieuwe werken cjib Uiteindelijk heeft de personeelsgroei de nieuwbouw moeten legitimeren vertaalt naar bedrijfsconcepten, zie je dat dat best realiseerbaar is. Voorwaarde is wel dat je anders probeert te denken. Hoe is de situatie op dat gebied bij het CJIB? Bij het CJIB werken veel mensen voor een tweede inkomen. Als je die mensen in kantooruren laat werken, zijn ze een groot deel van hun inkomen kwijt aan kinderopvang. Als je hen laat werken op tijden die hen uitkomen, kunnen ze zichzelf een flinke materiële loonsverhoging geven. Daarnaast hebben ze minder stress en is het werk makkelijker inpasbaar in hun leven. Laten de productieprocessen bij het CJIB dat ook toe? Natuurlijk. Waarom zou dat niet zo zijn? Het gaat erom dat 97 procent van de mensen in je organisatie doet waarvoor ze gehaald zijn, hun taak verrichten. Tegelijkertijd is de omslag van controle naar vertrouwen al een tijd aan de gang. Dat moet ook wel, anders haal je de zingeving uit functies. In zo n situatie is de stap naar thuiswerken of op Facility Management Magazine Jaarboek

3 locatie inloggen op een tijdstip dat het de werknemer uitkomt niet zo groot meer. Maar is zo n omslag van controle naar vertrouwen wel mogelijk bij een overheidsorganisatie, die op haar beurt wordt gecontroleerd door instanties als de Tweede Kamer? Dat hoeft elkaar niet te bijten, mits je duidelijke resultaatafspraken maakt. De Tweede Kamer houdt zich niet bezig met de hoe -vraag, maar met de uiteindelijke resultaten. Daar komt nog een argument bij: in de huidige situatie staan kantoorgebouwen het grootste deel van de tijd leeg. Wanneer je kiest voor een andere manier van werken, met een betere spreiding over de 24 uur, hoef je minder te investeren in gebouwen en kun je meer investeren in de kwaliteit van de arbeid. Daarmee is het eigenlijk een heel eenvoudige businesscase. Uiteindelijk heeft de personeels groei de nieuwbouw moeten legitimeren Hebben jullie die businesscase bij het CJIB ook zo gemaakt? Ja, en een van de pijnlijkste uitkomsten van die businesscase was dat bij gelijk gebleven personeelsaantallen de hele nieuwbouw niet nodig was geweest wanneer ze dit model eerder hadden geïntroduceerd! Nu hebben ze een risico van 50 miljoen euro genomen. Uiteindelijk heeft de personeelsgroei de nieuwbouw moeten legitimeren. En hoe zit dat bij het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie? Ook daar wordt de nieuwbouw deels op deze businesscase gestoeld. Waarbij ik wel aanteken dat het volgens mij meer de theorie is dan dat mensen zich er al een voorstelling van kunnen maken. Daar komt nog een ander aspect van de arbeidsmarkt bij: het vaste dienstverband, ooit een van de sterkste arbeidsvoorwaarden, heeft zijn langste tijd gehad, ook bij de overheid. Het is straks niet meer de werkgever die bepaalt, maar het inhoudelijke arrangement dat de werknemer wil. En op het moment dat arbeid schaars is, kan er van alles. Je lost het dan niet meer met geld op (arbeidstoeslag), maar met arbeidsvoorwaarden, die te maken hebben met de omstandigheden waaronder je werkt en met de inhoud. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de overheid meer zzp ers moet gaan aannemen, wat tot voor kort niet was toegestaan. Is dat niet strijdig met het veiligheidsbelang? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Het veiligheidsbelang is een kwaliteitsaspect. Neem bijvoorbeeld de rechtspraak. Daar zijn plaatsvervangende rechters vaak gewoon advocaten. Of kijk naar de ICT. Dat wordt vaak, ook bij het CJIB, uitbesteed aan bedrijven. Uit het oogpunt van risicospreiding is het dan beter om het over meerdere kleinere bedrijven te splitsen in plaats van je afhankelijk te maken van een groot bedrijf. Was ook een maatschappelijke ontwikkeling als duurzaamheid een factor bij de invoering van Anders Werken? Dat hangt er vanaf wat je onder duurzaamheid verstaat. Als je er kwaliteit van arbeid onder verstaat, dan is het antwoord bevestigend. Maar ook als je kijkt naar op andere tijden naar kantoor gaan of soms helemaal niet naar kantoor gaan om de filedruk te verminderen. Of naar de keuze voor openbaar vervoer. Dan moet overigens de kwaliteit van het OV wel fors worden verbeterd, want die sluit nu niet aan bij de wens van de moderne werknemer. We hebben het nu over externe ontwikkelingen gehad. Waren er ook interne ontwikkelingen binnen het CJIB die aanleiding waren om naar Anders Werken te kijken? We waren in die tijd bij het CJIB volop bezig met The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Daarbij staat (anders) gedrag centraal. Vervolgens ga je Covey toespitsen op de situatie bij het CJIB. Bij het CJIB was er aanvankelijk veel weerstand tegen Anders Werken, omdat het om in termen van De Caluwé te blijven blauw werd aangevlogen. Toen kwam Covey van pas: bij ander gedrag, anders met elkaar omgaan en transparantie hoort ook een andere kantooromgeving. Niet langer aparte kamertjes waarin iedereen met iedereen praat, maar een open, transparante kantooromgeving waarbij de proactiviteit van mensen het uitgangspunt is. Was het toeval dat Anders Werken en Covey samenvielen? Deels wel. Maar de belangrijkste drijfveer voor Anders Werken was niet Covey, maar kostenbesparing. Dat vind ik overigens niet de juiste motivatie, want het leidt er vaak toe dat mensen gecompenseerd willen worden. Procesvernieuwing is een betere drijfveer voor Anders Werken. Je krijgt dan namelijk dat de processen elkaar gaan versterken. Dat is ook bij het CJIB gelukt. Naast gebouwen en managementstijl is bij Anders Werken het derde item de ICT. Bij het CJIB stonden bij het management en de huisvesting de seinen op groen, terwijl de ICT nog allerlei beren op de weg zag. Je ziet dat het vroeger vaak de boekhouders waren die zulke processen tegenhielden, tegenwoordig zijn het inderdaad de ICT-ers. Dat is overigens vaak ingegeven door oprechte bezorgdheid vanuit beheersoptiek. Wat te vaak in zo n situatie gebeurt, is dat het met macht wordt overruled in plaats van dat het probleem wordt opgelost. Zo n probleem is echter wel op te lossen, mits je het vanuit 30

4 het nieuwe werken cjib doelstellingen en waarde benadert. Die keuze hebben wij als management gemaakt, maar ook de ICT. Daarbij kwam het goed van pas dat tegelijkertijd met ons ook ICT met de Seven Habits van Covey bezig was. Door de Universiteit van Tilburg hebben we laten onderzoeken hoe de implementatie van Anders Werken is verlopen. Daaruit kwam naar voren dat voor een ICT-afdeling Covey een begrijpelijke manier is om over gedrag te praten. Omdat het compact is en omdat Covey laat zien dat gedrag meer is dan emotie. Helpt Covey om een zachte kant van het proces heel concreet te maken? Inderdaad. Wat bij ons bovendien heel erg meespeelde, is dat de facilitators, degenen die de Covey-training gaven, collega s waren en geen externen. Je zag tijdens het proces dat de status van die facilitators toenam. Ze krijgen vanuit de organisatie veel waardering en dat motiveerde hen weer. Als directeur heb ik me niet met de inhoudelijke kant bemoeid, wel heb ik de facilitators steeds bevestigd dat ze op de goede weg waren. Ik heb op een gegeven moment voorgesteld om de uren van de facilitators tegen een anders werken de andere (werk)plek wees proactief wel: stimulus keuzevrijheid respons zelfbewustzijn voorstellings vermogen geweten vrije wil niet: beroep op collectief geheugen, instinct, geconditioneerd leven keuzevrijheid is onze grootste kracht er moet niet één type (werk) plek zijn, maar verschillende typen die geschikt zijn voor verschillende activiteiten begin met het einde voor ogen centrum van ons bestaan maak een persoonlijk statuut zekerheid innerlijke waarde sturing onafhankelijkheid kracht proactief wijsheid alle aspecten afgestemd je weet waar je heen gaat zodat je beter begrijpt waar je nu bent de (werk)plekken moeten laten voelen en zien dat je zelf verantwoordelijk bent voor je handelen (persoonlijk statuut) belangrijke zaken eerst focus op kwadrant II geen kwadrant IV en III persoonlijk statuut rollen doelen rollen doelen plannen schematiseren kwadrant II: voorzorgsmaatregelen werken aan relaties nieuwe mogelijkheden ontdekken planning, recreatie de (werk)plekken lokken uit dat activiteiten optimaal gepland worden: per dag of per week denk in termen van winnen/winnen een oplossing voordelig voor beide partijen resultaten (niet methoden) geven richtlijnen specificeren hulpmiddelen om resultaat te bereiken verantwoordelijkheden stellen norm gevolgen geven aan wat er gaat gebeuren winnen/winnen werkt alleen als het door het systeem wordt ondersteund (opleiding, planning, communicatie, begroting, honorering de (werk)plekken zijn beschikbaar voor iedereen, samen deel je de ruimtes en de werkplekken eerst begrijpen, dan begrepen worden leren te luisteren naar anderen empatisch luisteren communicatie er zijn voldoende (werk) plekken om te communiceren in 1:1 gesprekken werk synergetisch hoog vertrouwen; hoog samenwerken zoeken naar derde weg de (werk)plekken dagen uit tot en bieden ruimte voor samenwerking hou de zaag zerp lichamelijke dimensie spirituele dimensie geestelijke dimensie sociaal-emotionele dimensie ga naar de sportschool zoek inspiratie blijf leren, lees een boek maak gebruik van de 4, 5, 6 (werk)plekken faciliteren de ontwikkeling van deze dimensies Figuur 1. De Seven Habits van Covey gekoppeld aan Het Nieuwe Werken: een logische combinatie. Facility Management Magazine Jaarboek

5 lager tarief te verrekenen. Dat is echter nooit gebeurd, omdat managers het zagen als hun bijdrage aan het veranderproces. Ze zagen het dus meer als investering dan als kostenpost. Hebben er nog andere deelprocessen aangehaakt bij deze veranderplannen? Tegelijkertijd met de invoering van Anders Werken hadden we de serresessies, waarbij we met grote delen van de organisatie spannende bijeenkomsten hielden over de toekomst, met voor overheid c.q. CJIB een ongekende openheid. En er liep een heel proces rond leiderschap, gebaseerd op vier pijlers: Vertrouwen, Synergie, Resultaatverantwoordelijkheid en Inspiratie. Het management moest vervolgens een leiderschapsprofiel samenstellen, gebaseerd op die pijlers. Uiteindelijk kwamen alledrie de deelprocessen (Anders Werken, Serresessies en Leiderschap) bij elkaar in Covey. Vanuit die Covey-methodiek hadden we het overal over en spraken we dezelfde taal. Daardoor ontstond een dynamiek, waarbij alles kon. waar moet je werken? samen verantwoordelijk hoe moet je werken? zelf verant woordelijk hoe vind je elkaar? hoe werk je met elkaar? Wie had de lead bij de synchronisatie van de deelprocessen? Of ontstond dat vanzelf? Je moet die synchronisatie niet strak gaan plannen. Dan gebeurt het zeker niet. Je moet met de mindset beginnen, vanuit een visie het verhaal gaan vertellen. Mensen pakken dan zelf wel hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat zaken goed komen. Als je vervolgens zo nu en dan informeert hoe het ervoor staat en je brengt mensen bij elkaar om eventuele plooien glad te strijken, dan kom je in een natuurlijk proces, waar niet controle maar vertrouwen het kenmerk is. Als je processen vanuit vertrouwen aanstuurt, vraagt dat veel van jezelf vanuit de inspiratie- en ontwikkelkant, maar je hoeft weinig aandacht aan controle te besteden, want dat is geen item. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat we met een aantal processen eerder klaar waren dan we gepland hadden. Figuur 2. Nieuwe faciliteiten lokken ander gedrag uit. Door deze gedragsregels te plaatsen in de cirkel van invloed, zien medewerkers hoe het andere gedrag kan worden geïmplementeerd. Vroeger hielden boekhouders de processen tegen, nu de ICT-ers in het kort Voor de nieuwbouw van het Centraal Justitieel Incasso Bureau wilde de organisatie een flexibele manier van huisvesten introduceren. Thijs Edelkoort van AT Osborne ontwikkelde in samenwerking met de organisatie een niet-traditioneel huisvestingsconcept. Terugkijkend wordt geconcludeerd dat de keuze voor de principes van Covey het implementatieproces van Anders werken enorm heeft ondersteund. Hierbij staat (anders) gedrag centraal. Bij ander gedrag, anders met elkaar omgaan en transparantie hoort ook een andere kantooromgeving. Geen aparte kamertjes, maar een open, transparante kantooromgeving waarbij productiviteit het uitgangspunt is. 32

6 het nieuwe werken cjib Fungeerde die visie dan als synchronisatie? Niet helemaal. Wij hadden natuurlijk die serresessies, waarbij visievorming centraal stond en waarbij, zoals ik al eerder zei, grote groepen medewerkers waren betrokken. Later hebben we de dialoog ontdekt als gangbare managementstijl. In het voorjaar van 2010 hebben we bij alle managementteams geïnventariseerd waar ze stonden. Daarbij hebben we niet naar cijfers gevraagd, maar naar hun verhaal. Het proces is uiteindelijk afgesloten met een grote bijeenkomst van directie en de managementteams. Daar hebben we geconstateerd dat het overgrote deel van het proces goed ging en dat we er tegelijkertijd voor moesten waken dat dingetjes niet uitgroeiden tot dingen. En, misschien wel de belangrijkste conclusie, dat we door vertrouwen eerder onze doelen halen. Omdat je veel energie stopt in relaties binnen organisaties, ga je daar je processen op richten, zodat je daarna kunt oogsten. Nu de nieuwbouw gereed is, is ook de organisatie klaar om probleemloos in het Anders Werken-concept te stappen? Tijdens dit proces raakte het CJIB het rekeningrijden de aanleiding voor de nieuwbouw kwijt, maar kreeg ze de rijksincasso terug. Wat aanvankelijk een groot verlies leek, bleek uiteindelijk een enorme winst te zijn. De innovatie die de processen hebben ondergaan ten gevolge van de te verwachten invoering van het rekeningrijden hebben er namelijk voor gezorgd dat het CJIB nu probleemloos rijksincasso kon binnenhalen. Hoe wordt in Friesland aangekeken tegen het CJIB? Het CJIB is enerzijds een van de grootste werkgevers in Friesland en wordt anderzijds gezien als een heel innovatief bedrijf. Het CJIB heeft ook bij moeilijke functies zodoende geen problemen mensen binnen te halen. Zo heeft het CJIB bijvoorbeeld de ICT, die vroeger geheel extern zat, nu intern kunnen halen, een kostenbesparing van twee derde. En die kostenbesparing is er ook op andere terreinen. Zo zit het CJIB bijvoorbeeld 15 procent onder de geraamde bouwkosten! En dat komt mede doordat de verantwoordelijken in het proces een groot zelfsturend vermogen hebben. Daarmee heb ik ook invulling gegeven aan een van de opdrachten die ik bij de start van het proces kreeg: haal de overmaat aan hiërarchie uit het CJIB. Dat is gelukt, het CJIB is inmiddels meer een netwerkorganisatie. Waren de uitkomsten van de veranderplannen zoals verwacht en waren er nog andere successen te vieren? Een van de grootste successen heeft te maken met het ICT-vernieuwingsproces Noordenwind. Dat is lang kantje boord geweest. Het dreigde aan alle kanten te ontsporen: geen resultaat, een (te) grote afhankelijkheid van leveranciers, forse kostenoverschrijdingen. Op een gegeven moment hebben we het roer omgegooid: de externe consultants zijn naar huis gestuurd en we zijn met eigen mensen verdergegaan. Dat leverde enorme kostenbesparingen op. Daardoor is het project veranderd in een stabiele succesfactor. Covey maakt de zachte kant van het proces heel concreet Een ander succes is dat we door de invoering van het resultaatgericht werken veel minder management hebben. Daardoor nemen de mogelijkheden en de ontwikkeling van medewerkers toe. Inmiddels is er een programma geïntroduceerd dat die ontwikkelingen meetbaar maakt. Elke medewerker krijgt zijn eigen portfoliobeheer, zijn personeelsdossier. Met zijn beoordelingen door het management, met de assessments van de medewerker, maar ook met zijn wensen en zijn cv. Bij projecten kun je trefwoorden intikken en het systeem vindt dan de juiste mensen. Een belangrijke ontwikkeling, want projectmatig werken is de toekomst. Een andere ontwikkeling is de afschaffing van de functiewaardering en de invoering van functiestramienen. Daardoor krijgen medewerkers meer inzicht welke competenties ze moeten ontwikkelen om een volgende stap te maken. Nog een stap verder is om medewerkers een ontwikkelbudget te geven, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze die stap gaan maken. Als die stap ook wordt gezet, is het CJIB op dat gebied een van de modernste organisaties van Nederland. Terugkijkend zien we dat de keuze voor de principes van Covey het implementatieproces van Anders werken enorm ondersteund heeft. Als medewerkers vanuit dit gedachtegoed kunnen opereren, is Het Nieuwe Werken een logische keuze. Ook interessant op fmm.nl Kim Spinder promoot Het Nieuwe Werken binnen de overheid. Ze doet dit onder meer via het project Deelstoel. Via kunnen ambtenaren bij een andere overheidsinstantie een werkplek of vergaderzaal boeken. Het doel: een effectievere, efficiëntere en betere overheid. > Facility Management Magazine Jaarboek

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE AWVN Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE FNV ZELFSTANDIGEN Voorwoord Zzp ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

De mens centraal in de nieuwe economie

De mens centraal in de nieuwe economie De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum De mens centraal in

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Fietsen zonder zijwieltjes

Fietsen zonder zijwieltjes Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs 2 project Steunpunt Zeer Zwakke Scholen Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie