GA ANDERS STEMMEN GAS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GA ANDERS STEMMEN GAS"

Transcriptie

1 GA ANDERS STEMMEN GAS manifest

2 De knop moet om! In Groningen kan het. De Groninger kan het. Stop met het calimero-syndroom. Stop met zeuren. Stroop de mouwen op. Wij zijn die nuchtere Groningers die hard werken en het doen in plaats van roepen. Alles kan hier. Iedereen krijgt de kans. Pak die dan ook. Iedereen heeft het recht om geluk na te streven. Niemand anders is verantwoordelijk voor je geluk. Zeker de overheid niet. Doe je niet mee? Ga je hand maar ophouden in Den Haag zoals zij al jaren bij ons deden. Wij hebben Den Haag niet nodig. Zij onze gasbaten wel. Cultuurverandering! Groningen veilig, Onafhankelijk Groningen Groningen is vijftig jaar misbruikt als koloniaal wingebied. De verantwoordelijke partijen in het Gasgebouw (de Staat der Nederlanden, EBN, Shell, ExxonMobil, GasTerra) hebben de veiligheid van inwoners in gevaar gebracht. Onze veiligheid is genegeerd, ten faveure van winstmaximalisatie door gaswinning. Het waarborgen van veiligheid van burgers is de primaire taak van de overheid. De overheid heeft deze veiligheid niet gewaarborgd: integendeel, men heeft deze zelfs ondermijnd. Bovendien heeft Groningen niet evenredig kunnen profiteren van de winsten. Derhalve kan Groningen niet anders dan zich niet meer vertegenwoordigd zien door de Nederlandse Staat. Groningen roept daarom noodgedwongen de onafhankelijkheid uit. Om de veiligheid van burgers te kunnen waarborgen: Onafhankelijk Groningen. Een republiek. Gasbaten uit het verleden Groningen heeft als wingebied vijftig jaar ongeoorloofde staatssteun ter waarde van meer dan 200 miljard euro aan de Staat der Nederlanden geleverd. Deze staatssteun wordt met terugwerkende kracht omgezet in een lening met rente. De Staat der Nederlanden dient deze in tien jaar dient af te lossen aan Onafhankelijk Groningen. Gaswinning We gaan door met gaswinning maar maximaal op halve kracht, om de veiligheid in Onafhankelijk Groningen te kunnen waarborgen. NAM, GasUnie en GasTerra worden onteigend en eigendom van alle Groningers. Bestaande exportcontracten van de Nederlandse Staat en het Gasgebouw worden door Onafhankelijk Groningen als ongeldig gezien. Deze exportcontracten zullen opnieuw worden onderhandeld met deze landen. Met de Nederlandse Staat zal een nieuw contract voor afname worden onderhandeld. Groninger gasfonds De gasbaten zijn voor Onafhankelijk Groningen en worden naar Noors model in een structureel fonds gestopt. Daarmee jagen we de Groninger economie aan. Geen subsidies maar investeringen. Uit de aflossing van de lening door de Staat de Nederlanden aan Onafhankelijk Groningen en met het rendement van het gasfonds worden inwoners van Groningen structureel riant gecompenseerd voor directe schade, indirecte schade en waardevermindering. 2

3 Economie Zonder een goede economie zijn onderwijs, zorg en sociale ondersteuning niet te financieren. Groningen wordt dè economische motor van West-Europa. Alle structurele subsidies worden gestopt omdat deze in het verleden geen zelfstandige bedrijvigheid en werkgelegenheid hebben opgeleverd. Onafhankelijk Groningen gaat concurrerende belastingtarieven introduceren op arbeid en kapitaal. Bedrijven die investeren in groei, innovatie, verduurzaming en export worden vrijgesteld van belasting en krijgen voorrang voor incidentele opstartsubsidies en funding vanuit het Groninger Gasfonds. De arbeidsmarkt wordt volledig flexibel gemaakt. Internationale bedrijven mogen zich hier onder gunstige omstandigheden vestigen. Internationale kenniswerkers worden met open armen ontvangen. We willen niet alleen een kenniseconomie, maar ook een productie-economie: er is ruimte genoeg voor in onze provincie. Door lage belastingen op inkomen is de koopkracht hoog, ook voor mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt beginnen. Zorg De zorg is moreel failliet. Bestuurders graaien terwijl in dienstverlening wordt gesaneerd. Men is meer bezig met macht dan met zorg. De zorg wordt volledig hervormd. De macht van graaiende zorgverzekeraars, bestuurders, ziekenhuizen en artsen wordt doorbroken. Er komt een algemeen ziekenfonds voor iedereen. Zorg wordt transparant. De patiënt staat centraal. Basiszorg voor iedereen, maar onnodig gebruik van zorg wordt voor eigen rekening. De baantjesmolen en de subsidiecarrousel in de zorg wordt doorbroken. De subsidiestekker wordt uit Healthy Ageing getrokken omdat het niet tot zelfstandige bedrijvigheid leidt. In plaats daarvan wordt innovatie in de zorg vanuit bedrijfsleven gestimuleerd. Onderwijs Het onderwijs in Groningen is meer bezig met vastgoed en subsidies dan met aansluiting op het bedrijfsleven waardoor kansen op de arbeidsmarkt voor studenten onvoldoende zijn en studenten nu weggaan. Het onderwijs legt voortaan verantwoording af aan het bedrijfsleven in plaats van aan de overheid. Het bedrijfsleven wordt zelf verantwoordelijk voor koers, inhoud en accreditatie. De baantjesmolen en de subsidiecarrousel in het onderwijs wordt doorbroken. RuG en Hanzehogeschool worden gereorganiseerd en gemoderniseerd waarbij de RuG verantwoordelijk wordt voor toegepast wetenschappelijk onderzoek samen met het bedrijfsleven en de Hanze wordt opgeknipt in business units per sector. 3

4 Energie Groningen roept dat het een energieprovincie wil zijn maar dit heeft tot nu toe geresulteerd in een old boys network van GasUnie, GasTerra, NAM, provincie en RuG rond Energy Valley met aanverwante bestuurders en organisaties. Een club die meer op persoonlijk gewin was gericht dan op vernieuwend beleid. Daar gaat direct de subsidiestekker uit. In plaats daarvan wordt Groningen een broedplaats voor innoverende bedrijven die zich richten op grootschalige duurzame energie, waarbij duurzaam dus niet gaat over gesubsidieerde energievormen zoals windmolens maar om nieuwe energiebronnen en technieken die per KWh goedkoper zijn dan fossiele energie. Die ondernemingen krijgen alle ruimte in Groningen. Met als doel hier technieken te proberen en ze vervolgens te exporteren. Groningen wordt hèt energietechnologieland van Europa. Dit levert een kenniseconomie en een productie-economie op, en maakt Groningen volledig energieonafhankelijk, ook als ons gas opraakt. Sociaal stelsel Iedereen bouwt mee. Dat is het uitgangspunt. Voor mensen die niet in staat zijn om mee te doen is een goed vangnet. Dat is sociaal. Maar aan hangmatten doen we niet. Weiger je naar vermogen bij te dragen dan ga je maar in Nederland wonen, waar ze dat gewend zijn. Niet dat ze het zonder ons gas nog kunnen financieren, maar dat is niet ons probleem. Milieu We willen een realistisch milieubeleid. Geen gesubsidieerde windmolens. Groningen is voor en door mensen met ruimte voor dieren. We hebben geen natuur maar wel een prachtig cultuurlandschap. We willen een prettige en gezonde leefomgeving, dus uiteraard staan we voor realistische duurzame energie, een mooi land met vergezichten, en plek voor duurzame recreatie, rust, ruimte, plezier, werken, landbouw, wonen en toerisme. Bestuur Groningen kent nu de meeste ambtenaren per hoofd van de bevolking. Een te grote publieke sector remt de economie. We willen een kleine efficiënte overheid die verantwoordelijk is voor visie, bestuur, veiligheid, economische groei, infrastructuur. Elke Groninger heeft de verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen. Cultuur Cultuur is essentieel maar is geen kerntaak van de overheid. Door de hoge koopkracht kunnen Groningers zelf cultuur financieren. Zelf je cultuur organiseren bevordert de onderlinge binding tussen mensen. Deze aanpak zal zorgen voor een betrokken, eigen en eigenzinnige cultuur in ons land. Culturele instellingen en hun panden worden volledig verzelfstandigd en kunnen niet terugvallen op de samenleving als ze hun financiën niet op orde hebben. 4

5 Sport Sport is belangrijk maar is geen kerntaak van de overheid. Door de hoge koopkracht kunnen Groningers zelf sport financieren. Zelf je sport organiseren bevordert gemeenschapszin. Deze aanpak zal zorgen voor een betrokken, actiever en eigenzinnige sportcultuur in ons landje. Sportverenigingen en hun infrastructuur worden volledig verzelfstandigd en kunnen niet terugvallen op de samenleving als ze hun financiën niet op orde hebben. Scholen krijgen een belangrijker rol om sport te faciliteren. Welzijn, leefbaarheid Krimp is een trend die je niet tegengaat maar faciliteert. Leefbaarheid is geen overheidstaak maar je bent zelf verantwoordelijk voor de sfeer en de netheid van je erf, je straat, je buurt, je wijk, je dorp of stad. Door de sterke economie en hoge koopkracht kun je onderling met elkaar veel voor elkaar krijgen. Eigen verantwoordelijkheid eerst. Dit geldt ook voor welzijn: zorg voor elkaar, zorg voor je buren. Kinderopvang wordt laagdrempelig zodat iedereen maximaal kan deelnemen aan de maatschappij. De overheid faciliteert en draagt zorg voor uitstekende infrastructuur. Internationaal Wij zijn een internationaal georiënteerd land. Bedrijven zijn welkom. Iedereen die aan onze economie wil bijdragen is welkom. We handelen graag. We concurreren graag, ook op niveau belastingen. Wie niet welkom is, is diegene die probeert te parasiteren op onze rijkdom, onze cultuur, of probeert deze te ondermijnen. Ons internationaal beleid is gericht op handel, niet op oorlogsvoering of financiële hulp in corrupte landen. Democratie In Groningen wordt de Grondwet strakker gehandhaafd. We zijn een directe democratie naar Zwitsers model met veel referenda en veel controle op de overheid. We nemen een constitutioneel hof zodat elke wet getoetst kan worden aan de grondwet, om grondrechten van burgers te kunnen waarborgen. Elke bestuurder, ook die van met publiek geld gefinancierde instellingen, wordt gekozen om misbruik van posities zoals in het verleden voorkwam te voorkomen. Vrijheid en privacy Groningen wil geen Nederland zijn met een spionerende overheid. Wij garanderen vrijheden en privacy van onze inwoners. Bedrijven worden aan strikte privacyregels onderworpen. We zijn een vrij land met moderne West-Europese waarden: je gelooft wat je wil en dwingt jouw ideologie niet een ander op. Wees eigenzinnig, wees kritisch, voer debatten. Je mag beledigen, de grens ligt bij geweld. 5

6 Financieel Gasstaat Groningen is één van de rijkste landen ter wereld. We zijn de nummer vier van rijkste regio s in Europa. We willen een kleine betaalbare overheid die de economie op één zet, die zorgt voor groei, die slim omgaat met energie en export, en die met fondsen werkt. De begroting mag niet negatief zijn, en bestuurders dragen persoonlijke verantwoordelijkheid. Op banken wordt streng toegezien. Financiële woekerproducten zijn verboden. Banken dienen niet alleen spaarrekeningen met concurrerende rentes maar ook garantierekeningen aan te bieden waarbij inleg niet wordt uitgeleend zonder toestemming van de spaarder. Belastingen worden eerlijk verdeeld met een vlaktaks naar draagkracht en zijn internationaal concurrerend. Veiligheid Groningen moet de veiligheid van inwoners kunnen waarborgen. Niet alleen met betrekking tot aardbevingen maar ook onderling. De politie wordt sterk hervormd. Minder vergaderingen, meer op straat. Minder bestuurders, meer agenten. We stoppen met burgers lastig vallen, we gaan weer criminelen vangen. Groningen moet zich als rijk land ook kunnen verdedigen, tegen andere landen en tegen terroristen dus we willen een defensie die niet meedoet aan internationale oorlogsvoering. Europa Onafhankelijk Groningen ligt in Europa. We zijn Europa. We zijn echter geen vol lid van de EU. Wij willen autonoom kunnen beslissen over ons land. We willen geen netto bijdrager zijn aan een bureaucratische moloch waarin we nauwelijks een stem hebben. Economisch doen we graag mee aan een Europese Economische Unie. Nederlandse partijen en politici: J Accuse! Geen enkele Nederlandse politieke partij - in kabinet of in oppositie - heeft de afgelopen decennia iets gedaan voor de veiligheid en de belangen van Groningen: ondanks sterke aanwijzingen over aardbevingen en onveilige situaties hebben ze winstmaximalisatie van gaswinning doorgedrukt en geaccepteerd en weggekeken. PvdA, VVD, CDA, D66, maar ook SP, PVV, GroenLinks, en alle andere partijen zullen hier verantwoording voor moeten afdragen. Dit geldt ook voor hun bestuurders en politici: lokaal en regionaal. Zij waren erbij. Zij waren voor dit beleid. Zij hebben de gasbaten verkwanseld. Voor eigen gewin gebruikt. Voor hun valse ideologieën ingezet. Niet voor ons. Ons geld. Ons gas. Onze veiligheid. Zij zijn verantwoordelijk. In Onafhankelijk Groningen is geen plek voor zulke bestuurders. Elke politicus van één van deze partijen die ineens begaan is met Groningers, onze veiligheid, onze economie, die nu ineens roept dat de gaswinning moet worden teruggedraaid: het is verkiezingspropaganda. Retoriek. Pluchezoekende populisten. 6

7 GRONINGERS VERENIGD Wij roepen Groningers en Groninger bestuurders op hun lidmaatschap van hun Nederlandse politieke partij openlijk op te zeggen en zich aan te sluiten bij GAS. Ga Anders Stemmen. U en zij hebben nu de keuze: kies voor Nederland of kies voor Groningen. Laat persoonlijke belangen, partijbelangen en belangen van de Nederlandse Staat ons niet meer verdelen. Links, rechts, midden: welke stroming u ook aanhangt: het is allemaal ondergeschikt aan het Groninger belang: veiligheid, vrijheid, geluk nastreven en het recht onze eigen toekomst te kiezen. Er gaat niets boven Groningen GA ANDERS STEMMEN Kies samen voor Groningen Voor onze kinderen. Voor onze veiligheid Voor onze toekomst. GAS EROP en denk mee stem lijst 34 volg EN STEUN ons

8 GA ANDERS STEMMEN wij zijn GAS bestuurders, vrijdenkers, ondernemers, juristen, kunstenaars, intellectuelen, journalisten en betrokken Groningers stem lijst 8

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem

DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem Libertarische Partij Arnhem Arnhem, 28 november 2013 1 VOORWOORD Ieder mens

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer PvdA-Voorlichting Plein 2 Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Tel 070-318 2694 Den Haag, 7 december 2010 Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer -Gesproken woord geldt-

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

De social enterprise als businesspartner van de gemeente

De social enterprise als businesspartner van de gemeente De social enterprise als businesspartner van de gemeente Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop Inhoudsopgave De waarde van sociaal ondernemerschap 4 Aanbeveling 1: Wees contructief passief 6

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie