! # # $ % # % & % & ' ( )* +, " -. #

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! # # $ % # % & % & ' ( )* +, " -. #"

Transcriptie

1 "

2 # # $ % # % & % & ' ( )* +, " -. # /& %& 0123& & & &3.# 5 3& %&41(03 * &74 '. & 7 " -3 -% #8 $9 #-6 ):, & 4 ; 0 :. * %&43- %&(<& &. 3%&#&. = & (... &2(. &. %&$ # "

3 5*. & 7 ' = & " 9&> & &? 4 4& ; 67 : 8 7. %&$ 6 $ * 674 "

4 / 7 # A& B&? C), 4 B C) D D, &7 0 / 0 :7 0 7A 76A2 A 7D 07 E "7& -7A &704& 07&>$7 7 B &4C07; 7 DFF D 0 &07 # & E A& E 7 B C2 D &4 (0B C D - E & '"

5 * 4 && & & 4 (F 0 G & 04#0 > - # &$ & & 43 7DD& 4 D0 A4& 0 G 4 7# D7D 4 D 0 ( G 7 - & 0 40D G G40 B C # B& C = 70 4 (7 7 &>0 D H0 07 I ""

6 207'7 0> #0&?D D&&4 (0D #04(77 07 ;"

7 .7 & ( 0&0&< & 2 &070 &<G &&4D 0 E &0& & & " # & 74 )/ J, " #$%& ' " ( "& ( & & &D 70D D &> 7 &? :"

8 $ ( 4& - 4 (04 & & G 704 %& $ Burnout Tegenoverdracht Secundaire stressreactie Secundaire stressstoornis Vicarious Traumatization Secundaire traumatisatie Compassion Fatigue Werkbelasting Depressie Overbelasting Surménage E 0D & 7D FF & 8 4& E($ & 7 %' & K4 & & & 4 (K40FF4 & ( L "

9 G0 & 0- &< F 4-0 4& (0FFD7 D 4& ( 7 &&& & && 0 - &K 0 M& 8 )&, 2 40 & 0 6>D D &?D 70 I07 7), (7 &7 )&, &K)D 0D, E00&< 4A 4 #0 7 D & "

10 % % & 7E 7 0 )&D&,0 7 )444, #7 < #. 04 & E & < E 0 & 0 E040 & &00 & G 7D 0&& ( 07&& & & 2& 0 & 7 &% 4 &0& "

11 ( ) % (& & 4&2 3 %* N & 3-0 && E0 & & &- 0& & & & B &C 07 &4 3 &) 7D, & 4), E 740 % E 3 ( & $ L,#+ & && &0&),,, -,.-+) - & & - & 4& & &,- & &0 &< "

12 ( / -. )H 7 4, 7& &&-4 &7&& %0 #& 3-07&< 0 & L & - L &7D.7& & - 0), 74) &,A &474D 0& E&0& 0 & -0& 0&0&7D % ) %00 ( 0&3 + 1) ) )+) % D 7 4 ) D,. % $& "

13 -0D0 0 D D 4 8 #DD %0 2 ) % * A ) D, 8 /D 0 8 ( & %07 % G& & - )D& %0 3. / D4 %0& 4 9 / 4 A 4 B C0 )&, %& $ 7 64& "

14 BA 4 C3 & 9&> - & 07 &G0& 2 &4& 04& &( 4 & 0 47&+ D&D4&07 & 0 ( %0 1), DD E 0 7 ( 07 &4& 8 & % 04 *&&& % -8 )1 %0' -0&& 0 0 G < '"

15 070 & 0& 4 &77 08 *444D 7#4(# 9 :;0'<D 7 :;0< 4 & B CE 7 A & %0 E&4 7 0 & & ""

16 .21 1 ;9 :50'5:50< 4 %).%)= ( 1, ;. < 0 6?.) , &* &* & & & = 1?6 +6, +,? )) 1?, + & && 4 ( %0*.21 1 ;9 :50'5:50< %) 4.%)= ( 1, 0 A '' : 8?1 +? +.1 & & ;"

17 8 ). 2 7 &04&0 &E A& 7& 4 & D & -4 & B 8B )7%5 &0 D4, D 7 D7 0$ 70& % 2&D0+40 B&& &C 4& A& && &A 2 0&& &BCD ( %0 #4 07L 7(0 && &0#4 4&-L && & 04 % A& 07D &74 ( & :"

18 && & 4& D0)0D D& 0 D00, A0<? & ),0 D0& 70D &A7 &77 && & D 07 7 $ &74 Cfr Pierre Janet: energiehuishouding Psychologische kracht investering situatie feedback "

19 Cfr Pierre Janet: energiehuishouding Psychologische kracht investering situatie feedback Cfr Pierre Janet: energiehuishouding Psychologische kracht investering situatie feedback #07BE( &C8 ) & ), "

20 &70 E74 B&CD & &D ) 7 4& &0&0& 0%& D 04& 7B A E77 D & D),D),4& 7 B ) D0 % & &4& 7-47 &4& % % 47-5 K 0 0 & 4&?)D 7D D &, / 4& -),7 && &- & 4&?A 7&4 )O,- &0& A 7D0& E +& & "

21 ( %& -0 & 0(%-? && ( )% ). ( & -%#8 & &. 07 &4 G & & ( & &4BFF & &4 4 4 C-%#8 40& -& -% #8/0 0& & & - &> 7 && & 4 0) &4&4, 04& 70 7& )& &, 4& 70 4&D 4 &)7 0, % & & & ( 3 ) *' + && "

22 ) &,- & &.& / &0&1 / *& 2 &.&" / ' / &3& &&&2 ' 4& &34" & + '5 '6&+ &3 &(77 &* 5" &&77 &&/( && &3/ A & & &8 0& $ 4< "

23 %& 0 & & *& &D <D D4I 07 G7& 0 4&&? 0&&4 7 # 0 & & 7 7 A &4 A0& ( 3 -* 4 89( ::2 ' ' '* &+ 7 '&3 '&& "&& &* & "

24 A &7D 4 7 & -0 & A07& Veldorganisatie IK OMGEVING 20 %' #7 &&7- && 07LE&4 &BC & &44 &4 G/ D & 7 - & G0& 4& 4& ), '"

25 Omgeving verruimen IK OMGEVING-1 OMGEVING %C* * D & -0 & & Omgeving verruimen IK OMGEVING-1 OMGEVING % -0 & E& 00 - ( % &7 0 7# 7< &/0 4 < 0& & 7 ""

26 ( -0 7 & &0 D 7 < &&4 < & = E &7 D4 4 E0 < D 0 &&2 7D (+0A 740 & - && 0&7B-C & ) &, &4 ;"

27 4). ( 3 0 E 7 B 0 4 C. 4 7 D & - 4- % - & "%) 6# & 7 )1B #;& 74 &.. 7 & 9 D0:' E D3). & 4 2 & & )):, &&& G & )&. #, 7 % &44& 4&? 0 D 7 ),,+ 0& :"

28 07&< 4 4 & &)4, & # & &3 D D 7&P &? 6 %).26 &&7 &&77 & )&, )7, 4 0 &4 0 7 B0 C 0 N7 - & &4 4&07- &7 "

29 81 E)+. E 0 0 & ( &7 &&4(. %0 #":>?;:. && #%2:?8 ;' ";'7 &4& & )", & && %&0 && 0 &07 # A2%A & 007 D 7 007A & O&0-07& - L 8 &7 77 #N && 7 &74 3O 7 3O2A)2A &, && 3O ;'7 ) &7., 3":''2A&&& 3&&& 4 D "7-7 7&&N "7 "

30 , )+1 # 0 4K 4 3 )G7& F 5, 6 ), )), 5 ) )) 1 G,, H. 0& 7 A7& &7 B C 20 3 <3 03 D &D47 & & &&3 7 4& % $ 8 %?< DN B C 4( #5 D B ):,& 743 B( F F 7DF )&, ) 4,D 04 &4&4 &4 D 7 7 D 0&&&&& C E 4 0 #& &0 & ( & N "

31 4&? &7 74 & &D.7,) 07 4&4&.7 1, 77& &)&&,? 4&4& D 0 &7 & && &)7, A& &. %&D %).?( )D,D4.#D % -0 &. 4D & & 0 77& ( %& 20D % #8 $9#6- ):, (%-?-$:3( )% ). ( A *& &A& 3(-0;<3 % )3.). (: /0 )2E, #-%. E0 &0 G... HD ; G, H "

32 ##6-4&?0( & &)H, &4 ) D&DH, 7 4& 4&? 4)H4&, A &74. 6 & 1, 5, 1, + ), - & & &7D-% 7D &7 - & 74), -0& 7)&, ),4 7&)D, 0& (4 & &0D 7-4 E 7 7 &. & 3 "

33 0 o )0, o & &4 )68%, o o & (4 3 1,I Vergelijking burnout en overspannenheid Q +11)+5 1) 1 %,6),.. 16, A1, Q *J F 6, 18 %?+, Q 2 I 5 51 Q ) 1 11 Q $ )+11), 1. ) Q 4) 1 + Q, Q %) ) Q %K) Q? (, Q (,. Q ) 1 1 Q )+1, 1 ) Q Q 4) 1+ ;, < Q $1 Q? +) Q %.) K) %' ( 7& "

34 A6 % ( 07 7 E&7 # 4 4 & E &7& D0 0 4 & 0&7 G & (0 # &7 ( & & & 3 %* 2 D &07 7 4& N00 &4 && D ) D,. % ( 8 7& )D& D4&, ' - 8 7&0& 47 %& " 8 B C0D 0 0D D D 7 '"

35 ; ( &4 4# 7 D7 &7 %&0 :.7 E070&7 0& 4?<& 0 &( 0D4 0 2&7 7 #4& 04 ( & & 7 4 G70 %& 27&& 0 (0 0. 4? 4K&&& &0 &47 7 &4& & 4 4& 4& 20 4 ""

36 - %& # # && # 7 %&& ( &&8), -03B 5.CD E &070 & 40?A 0* 0D 47 E(-1 )F)- )-%(,%). 7-7 AD ( 04 % )) - ;%<.. 7&>( D 7 &> # & 4& & - &. D 7&> &7 ;"

37 % - 1 I %& -0 & & Het Karasek-model Taakeisen oplopend Ontplooiing Motivatie Regelruimte oplopend Zinloos werk Actief werk Passief werk Slopend werk Spanning Klachten Gezondheidsrisic o's - ;(3<( 74E 07 7 &4 4 E $&7 0 0 &B4 CE 7 & :"

38 Het Michigan-model Persoonlijkheid Objectieve omgeving Subjectieve omgeving Stressreactie Ziekte Sociale steun Werk Privé 22 %&' )- ):",3,- 7& 70 A7 0&- 0 7& & &0 7& 7 && - &4 &( 7 & )7 A, & -07 E07 & &4 &70& 8 &7 0- &D 7 7 0E 0 &< 7 &-0 0& FF &D 4D4 ( &< 0 FF "

39 # 2 ;# 2<- %& E# 2-3 4&4 &4&. & & & 044 ( 4 4& 7 Het WEB-model Oorzaken Gevolgen Planning Ongewenste intimiteiten Werkdruk Werkstressoren Burnout Verzuim Verloopintentie Etc. Sociale steun Feedback Ontplooiing Energiebronnen Betrokkenheid Motivatie Goede gezondheid Etc &4.4 &4 & "

40 1 82(.., ) * &I0 && N &07 & &-0 Behandelprotocol WEB-model 2 inventarisatiegesprekken Klachtenreductie en/of en/of en/of Cognitieve therapie Werkhervatting Time management Werkgerichte interventie Coaching: hervalpreventie & & & & D 4 47 &7 43 7& 43 & %&* '"

41 ( 7 & 471(CD B= EA C G 70 E 7 /7 0 & D && ( & D &- <D & ( - & E A 6 *&& A0 & 4& (4 & ( E 0 74&& D 4 <&? ( & 7 %& #4 *& &3 &? &? & 0 0& & ' 9& D A D & & &7-&? & 7 '"

42 E 7 0 & " D7), 3 ; 6 30 &0& 7 E04 4 # 0&04 07 &4D &4-0 7 G & 0& & & 7 4&07 -& && &04 0 : * 3 0 D * & & &* * * 4 4&E 4& &(4& &D&4DD & 4D & &>D 7 0 E & & 7 & && &K $ 3 & & > $ 37& L N 707 '"

43 . & 1 (. 0 ),E & 7 & 7 8 & 7 & & -0 &K A 7 '"

44 %)$ A ) D & &.& ( & & 7 # 07&07 &447 4& 4& 8 4 &47 &?7 04 0&4 &?8 D 8 07D I D 0 # 0 & %&$ D8 %0 3:D & 3, D )6,E7 7&? &4 & & A E& 7 &&&? ) ) ) A& 5) ) ''"

45 (7 0& 7*$ & % -% #80 -*$%% BCA &? D& & 5 %&$ &% 4 &65D& 07& )3 8?) $ 6 ), 7&-&& 7 & 7 G770 4&&& G7704 & E $ 78& $ 0 7 &&4 && % '""

46 %)$ )., +( 1 +, 1 ) 5 + ) L, 1 ) ) ;,) ) ) -, <6 8$%%-) ),) )-) 1 1, I 1) 5 ) +,1) ,; ,<M 11.,5 1,) ). ';"

47 A 773 Secundaire traumatisatie Gevolg van langdurige blootstelling aan stress ten gevolge van de confrontatie met personen die lijden. Chronisch stress-syndroom PTSS-achtige klachten Psychologisch-cognitieve veranderingen Intrusieve gedachten Herinneringen en nachtmerries Angst en vermijdingsgedrag Somber wereldbeeld Veranderde psychologische behoeften 10 % Secundaire traumatisatie en DSM IV (1) In de DSM IV vinden we de volgende definitie van het begrip traumatisering": iemand moet "hebben meegemaakt, getuige geweest zijn van, of geconfronteerd zijn met een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die betreft of betreffen de feitelijke of vermeende dood of ernstige verwonding, of bedreiging van de persoonlijke integriteit van zichzelf of anderen". De DSM definieert de reactie van de getraumatiseerde persoon als: "intense angst, hulpeloosheid en afschuw". Wanneer we naar de reacties luisteren van traumatherapeuten, dan vinden we deze emotionele kleuring in meerdere of mindere mate terug. 15 %& ':"

48 3 ) - ;0< 41,1I QK Q, Q + Q Q Q Q Q) ) -, Q, Q 1 ) Q 1,,, 1 % 3 ) - ;< )+) I Q,) )) 6 I.,+5- ) 5,+ 5)65,1 Q, Q16 Q Q Q Q.1 Q , 19 %' '"

49 Secundaire traumatisatie en DSM IV (2) Clusters van klachten behorend tot het posttraumatisch stresssyndroom volgens DSM IV: Intrusieve gedachten, herinneringen en nachtmerries geassocieerd met het trauma. Neiging tot vermijding van triggers, associaties en situaties die doen denken aan het trauma, ontkenning, inperking van het gevoelsleven, het gevoel geen toekomst te hebben. Hyperarousal: komt tot uiting in slaapproblemen, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, schrikreacties en psychosomatische klachten. 16 N 8 0 J- 7 E 2 D J # FF # 0 7 7# 007& D7 &<D70 ( &? A 7 E 0 00G %* '"

50 E 040 D 04 E 7 0 && &? & Baten Toename van: zelfzekerheid zelfvertrouwen gevoeligheid, alertheid Persoonlijke groei Meer openheid en diepgang in relaties % Kosten therapeuten hebben meer dan een algemene populatie psychische problemen en onderkennen dit niet of niet tijdig 25% van de Amerikaanse psychiaters voelt zich suïcidaal, 1 op 16 deed al een poging 82% heeft ernstige relationele problemen (scheidingscijfer 51%) lage emotionele investering in de eigen familie afname van de intensiteit van de vriendschapsrelaties twijfel over de juiste beroepskeuze 46% van ons ervaart zijn of haar beroepsleven na 25 jaar als onbevredigend - 4 ( 774 G7 00& ""

51 %' E & 0 0L 2& & &0 0&? 0 E 0& $70 0&? 04 < 2 0& 07 E&&F& & 0 D Onbewuste motieven Studenten psychologie hebben meer dan normaal emotionele en ervaren interpersoonlijke stress ervaren. In GVO hoge prevalentie van: Depressie Schizofrenie Ernstige karakterstoornissen Alcoholisme In GVO vaak de rol op zich genomen van: Lastdrager Go-between Zondebok Parentificatie Narcistische motieven Socialisatie tot onbaatzuchtig helper die voorbijgaat aan eigen behoeften. # 0 7 % & 7 #0 4 7 D&04D & 8 0D 70 D 70D D& I ""

52 80 0& D D 4 0 G070)4,00& ),0 0 G & 0& 74 $70 7L & 04 4&& /0D 2 DD 0#0 & D0 &- 4D & 0 0&04 0 D 7 :) O. & 0& &? ( 07 0 R D &D D 7 & D D ) F,D 4&D D0 24& &0&07 N 04&( 04 0 &0&0 ( 07 0 &?D &? &77& D0 7 )4D, D 7&) 4&,0 & &7 F7 ""

53 $ S 4 &D & 0 &-& & 4& - 0&0& E7407 0(?)D D0 3TE7 E 77 N & T $&07 & & %'0 $ 3 &?D & & D 4K %' $ I 0 &7)0, & & E && &? & &B7C 37 N 7 &> ( 7 0 %' ""

54 %3 07 ) 0,D 4& 8 7 &>0 &>0 7&>8 7 & 7 E &?0 7 & 07 E & &4K 7 %'& ' 6? 3 47DDD 7 D &0 D & & & 3L&D D D04 07 &4 & &)U &, %' " A 3 7 & &0& 4&? & 44& "'"

55 %'' ; A 4& 3 7 &7 00 ), & 0&0 ) &4 7&S, - 74& & & -4& & & %07L D %7. 7& & 0 4 & 3, + -& D && &? 04 %' (0& < &3 &3D D# +7&&D D D& 3 D4&D 4 ' 3&?0704 """

56 #&07 &7D 4 477(0 &70 &70 Gezonde copingstijl. + ) 8. ;1),< 2, :, %'* 67 Blauwe zone: gezonde copingstijl Ik en Jij 68?A &D770D I07? D00 ";"

57 ? ( 0 &< &4 D BC 7 70 ( 0 %' A 6) 8..P ) 8. ;1),< 2, :, + ) ;.) F < 69 N & & 0 A & 0& 4 7 E &? #+7 27# & 4&D 4 7& &? % ":"

58 Confluentie: fusie, versmelting, symbiose Ik = Jij = Wij 70 N 770 &7 & 47D &7 -& 7(0 &7 ),47&7 %0 Blaiming, strijd, vechten Ik tegen jou 71 ""

59 70&)D 7 D&,40& 44V 0 % Professionele façade, verlaten, abandon, vluchten Ik verlaat jou 72 A0 & 7 47 ( && E 4 &7&77 &? 07A 4 % %1 ) B+ 3. I #+ % +I B I 1 B 73 ""

60 3.. + A 6) 8..P Risico op secundaire traumatisatie ) 8. ;1),< 2, :, Risico op Burnout + ) ;.) F < 74 %& # D ),4 & 4 )&?D7&?D7 D& D 7,D D & 0N 0 & -& 0&4 0 -&7 & #& & & E 04 D - & G404 & 8 7. %&$ %C' ;"

61 ?+) ;0< # &% * + ' % # &% * + ' % ( ) # $" % & '% " 20?+) ;< %' 0 % - % %' '' % / + #. ) #, - # ',, # 21 3I 7- &<07 < & % &; 4 4& ;"

62 &,4& < 2 &.& & '* &"& ' 4 " 4 &,/&& 04"& Interpretatie (1) Alle moeilijke gevallen Problemen met de directeur Werk niet van zich af kunnen zetten Angstig en gespannen Vermijden Escalatie Sluit de buitenwereld uit Hoge werkbelasting Collegiale spanning Stress-reactie, preoccupatie met werksituatie idem Afstandelijke copingreactie Stress-reactie wordt stressstoornis Isolement, omgeving uitsluiten %* Interpretatie (2) Hoofdprobleem: burnout. Door een te grote werkbelasting en aanslepende conflicten met een leidinggevende ontstaat een stress-reactie die escaleert en tot werkonbekwaamheid leidt % -/ 0& G & 0 G 04 & 7E 3 ;"

63 # 4 /47 # & &< / 0 & 6> / D 7 8 &&? F 0 7/ 4 / D D7 - ; / 0 7 E7 &&0% 0 7 / 0 / 7D0 0 4D E7 %/ 0 G D0 G 0 G G / &G 4& 7& 8 7 & 400& )&,& )I %* 3A& 7 && 4 # ( 6 D7 77& 0 0# D07& 7 707& ;"

64 6 E & 7# D D&& I# D &&( # & 7 0 & & # 4< # % 7 #7 &?( 7 & # 7 && 6 G& # 0 - & D0 & & D %*0 # 0& 4 E 6 & -& (D24A8 +.) 0&?/ 7 0 &7 )#-,E 4 4 G 4& 0& 7&? & E )(/,G 4< &70 & D070 0 %* $ %* - & &7 & && ;'"

65 0&7 07 &-0 07 & 4J &4& %3 &?D E - 7 %& 3 0G74 0&? 0 ' - 3 0D70 4D " (3 0& 07 4& & ; N 3 0 D 7 &4747 ;""

66 81 8:2?2L$2 1. Opleidingsinstituten en scholen: realistische verwachtingen, geen fabels 2. Werkgevers: a. Voorwaardenscheppend faciliterend b. Jobvariatie en jobrotatie c. Actief personeelsbeleid d. VTO-beleid e. Functionerings- en evaluatiegesprekken op regelmatige basis f. Appreciatie insentives g. Werknemervriendelijk personeelsbeleid 3. Intervisie en supervisie 4. Zelfzorg 5. Privésfeer: Relationele ondersteuning 84 %*& G & 4- & 70 0 $7 & & &0 0 >7 & & 7 # 07 3#4 D D # 4& 4 0 & # 40 &0 8 4&, 7 7E0 7 S&0 N 00 && 07E ). 7 # ;;"

67 & &, 1,1, +, )E &,1 D G& & 704& 07 7E 4 0) ) 1E & -&4&P 7 7.) E D 7 7 &)D D,+ 7 )8 N 7.&, -.) F& )7 D0 7 &S,A & 0 & ( ) N&?& &G& 70 & D & 0D7 4 D& & ;:"

68 ,1Q-. E 7 &$&0 7 7 & ( 403N 4# - 0 &( 4D4 &7)04 4,0 # 44& 040 &4 074 && 7D A& ( 4 4 & (F4 & # 7 7 0( 7 4& Numbers Burnout: 95 % stay in office if working conditions change Secondary Traumatization 50 % make a career shift outside the non profit sector 25 % make a career shift but inside the non profit sector ONLY 25 % stay in office %* 30 ;"

69 $ Test jezelf Zelftest voor hulpverleners (Figley) Checklist symptomen individuele hulpverlener Individueel Professioneel Checklist symptomen in teams en organisaties Zelfzorg vragenlijst traumahulpverleners (Donk) Onderkennen van veranderingen (McCann en Pearlman) Zelfbeschermende technieken ;"

70 $ D ( 07 && 7 &7* 7 G4 50 N 6= -0& 3 4& - -%&$ % )65, &G& 7 7 E ( & & )04, :"

71 >. 1,1 - &&& G &77 4 D &?D & 3 - E &. %&$ &% - 7.& 04= & & T65TD. 0D*&&% % WD") 36=D*G%5 &&4DGD, :"

72 H H0 H H 7 'H "H 6. # 7 #774 # 77 ' #7 " # 4 #04&4 ; 7 # &4 70 : #7 47 # # # # 4 # 4 7 ' # 707 " #& & ; $ 7 &?X& 4 & : # #4&D &? # 0 #04 & #04 & # & 7 # ' # 0 " # 7 ; E 7&?0 7 : # &? #&?044 # 7&? #& 0 # & < 7 &? $ 7 &?DDD0 D7 # FF&? ' #& & &? #&& 7&? " #&L4& & 7 ; &? :"

73 #&? : & # &? #77 ' #7 &? # ' &? ' # &? 7 ' %07 0 '' # &? # '" &? 7,1,1 1 '; #7 # &&7 ': #D0D 7 ' ' # 4 7 " #&& " # 7 77 & " #7 #4777 " 77 0 "' "" # 7 "; # 7&S # 70 ": # " 7 E D7 " &? #77 F &7 ; # ; & &7 # XX& 7 ; ; # ;' # 7 ;" #7 007 &&D 70 ;; # 7 07 :"

74 %) &D 4-0 &07 & 0& 6 4 N & ' : ; : ' " " ' ' " '" ; ' ' ' " ; "; : " ; " ; : ; ' ;' '; ;" ': ' " ; " " "' ' "" '' ": " ; ;; $ $ $ &65 &. 4& $ & :'"

75 @ & ;4 < & : " & " :" & :; " < &%)$ )% ;3, D < ;4 : " ; ' < & & & & '4 < 4 < : ;' ;' 0 :""

76 &74 2& F =0 0 J2 0&74 LJ & 0J :;"

77 3), -,1 1 8$%%-) ) ) &?, 7 & ) DDD, & 4-1 && ), & ) 7047D47D&&, ) 7, 3 1R 1 D 0 74 & 74 4 '?), & D 4 4&&D & 4 " 8) ). 1 4D &D D& D 0 0&044 7 ) 0D D4 &, ::"

78 8. 2 L &73 1, )44, DL D &&) D, & &&&S &4&&S L % ) ) ) & &4 # &3& & A 3 - &6 X ) 4& & 0, 4 &) D D &D&, &3%& 4 R & X :"

79 3), 1 )3 &4& 74& &? # -& 8 4< 8 9D&4&& 4 4 ( & 4 / & &&? / N & &7 )44, 404 D :"

80 >.6 1+ %& 4K3 "H'HH0HH 7 # )D&D,0 #&74 # &0 #&0 07 # 70 # #D0DD D D04 4 & #7 D044 # 7 # # #&4 #4 4 A 0I #7 044& # 7& #& 74 # 4 # < 7 # 7 # 7 3 7&D D & # &&7040 # 73<D D D& #4& #04< 7 A 0I "

81 # 7 0& #74&& 77 #4704&D 704 #704 # 4 D74 40 # &DD D 00 #04 #0D 7& #7 &&D DD D & # A 0I " #0 )&, #7 &S #74 #0 7&07 # 0&?&S # 7&0S4 # 7 0&4 # # 74 # 7&S # 4 D A 0I #$ # 4 &7 # 4 & D0D A I "

82 % <& ;" & 'U"H *&&040 3 <& ; & 'U"H (040 3 <& " & 'U"H * <& "" & 'U"H (&3 <& & 'U"H -0 & 7 D & - D4 & D < &. 3 -DADA 7 2 ), D$ A&D "

83 A11;8< Onderkennen van verandering (Pearlman) Referentiekader Egosterkte Egobronnen Basale psychologische behoeften Veranderingen op sensorisch gebied 39 E &? 0& J N7 7 %7 9 7 D 70 J -047X &"' 7 04 G7004 J 2 J 7 3 G7004 J 2 J E ),3 G7004 J 2 J ' J " A77 7D J # 7 4 JE74 J.74&&4D740D4 7D704 J "

84 8704 D704 4 & 7D04 J (.&704)4 7040,.7 0 D0&704D 4 04 J ""( 83704D7407D J 9& D & 4J# J J8 J ' 6 3& 7JE J " #704 30& 704D 7J870& J )"'(' E J#4KJ E 4 & 7044 J 9 D& 7&? ' G7 D #04J #7 D E 7 7J " A & 3 8 -& - E %. 3 * DAD%D=2D =& "NY DN D; '"

85 >.) ) G7 )D444 4 &D& 7D7D040, G 37 & 4 &7)7,3 4&&&?77 J $ 770< / 4/ N0&)7D 44, 9& )D4,E0&S# & &JGD 7. &D4 777&&D &&8.7 &D &4 37 Z -4E&707 * &.74&& 7 )77 07D 774, *(-9)(-09 &, & D& D D4 * M && ""

Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen.

Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen. Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen. Inleiding Het doel van deze handreiking is een zo optimale als mogelijke ondersteuning voor de bergingsmedewerker / hulpverlener te bewerkstelligen,

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Omgaan met schokkende gebeurtenissen

Omgaan met schokkende gebeurtenissen Omgaan met schokkende gebeurtenissen Een leidraad voor leidinggevende en medewerkers Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch, juni 2005 Begeleidingscommissie Omgaan met schokkende gebeurtenissen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Een schokkende gebeurtenis is een gebeurtenis die buiten de normale alledaagse gebeurtenissen valt. In elke werksituatie kunnen medewerkers

Nadere informatie

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS In deze tekst worden deze verschillende behandelmogelijkheden voor posttraumatische stressstoornis op een rij gezet. De informatie is bedoeld

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

PTSS bij de politie een beter beeld

PTSS bij de politie een beter beeld PTSS bij de politie een beter beeld 16 jaar politiepoli, 1000 gebruikers Dr. A.S. Smit Prof.dr. B.P.R. Gersons Drs. S. van Buschbach M. den Dekker, MSc Drs. J. Mouthaan Prof.dr. M. Olff PTSS bij de politie

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Slachtofferhulp is een aanbod van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk 2 Slachtoffer van een schokkende gebeurtenis? Je

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet

De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet Dr. M.E. Kalverboer, Drs. A.E. Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen April 2006 Inhoud Inleiding 3 I

Nadere informatie

MIJ KRIJGEN ZE NIET GEK

MIJ KRIJGEN ZE NIET GEK MIJ KRIJGEN ZE NIET GEK Geert Teunissen @geertteunissen Mij Krijgen Ze Niet Gek WAT WIL JE? 1. Ik hoop door deze workshop mezelf en anderen beter kunnen begrijpen. 2. Ik hoop mijn eigen stresssituaties

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen MRA 0612 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en alcoholmisbruik. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Bijlage 28: Verlies en rouw bij kinderen

Bijlage 28: Verlies en rouw bij kinderen Bijlage 28: Verlies en rouw bij kinderen 1 Verlieservaringen Een kind ervaart verlies en rouw 1 niet enkel bij het overlijden van een dierbaar persoon. Er zijn zes levensgebieden 2 waarbinnen een kind

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Ontsnappen uit het zwarte gat

Ontsnappen uit het zwarte gat Ontsnappen uit het zwarte gat Van Verlatenheid tot Essentie Willem Lammers, 2012 Je bent meer dan alleen je lichaam. Je bent meer dan alleen een psychologische bundel functies die geest genoemd wordt.

Nadere informatie

Gezondheid in organisaties en systemisch werk.

Gezondheid in organisaties en systemisch werk. Gezondheid in organisaties en systemisch werk. Het staat met grote letters op onze website. Bureau Galenkamp&Schut staat voor: gezondheid in systemen. Het is onze missie, onze ster aan de horizon. In dit

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

STRESS OP HET WERK RISICOFACTOREN, EVALUATIE EN PREVENTIE

STRESS OP HET WERK RISICOFACTOREN, EVALUATIE EN PREVENTIE STRESS OP HET WERK RISICOFACTOREN, EVALUATIE EN PREVENTIE November 2006 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door

Nadere informatie

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem van overleven naar leven Afstudeerscriptie voor medische basisvakken Bodymind opleidingen Henk-Jan van Reenen, mei 2011 www.lichaamsgerichte-therapie.org

Nadere informatie