Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay Kengetallen 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer Onderzoeksopzet Special: Word of Mouth Dankwoord Respondenten 6 3. WOM in het algemeen Heeft men het online of offline over uw organisatie? Vrienden en relaties meeste invloed op anderen 8 4. De waarde van WOM Hoe belangrijk is WOM? Awareness de belangrijkste waarde van WOM WOM minimaal in het marketingbudget Inzet online WOM boven offline WOM Wanneer levert WOM resultaat op? Het vergaren van WOM kennis WOM als marketingtool Kwaliteit het meest besproken element loyale klanten/bestaande fans de beste groep Wat is de optimale inzet van WOM? WOM als bedrijfsstrategie Online communities belangrijkste online plek Managen van het imago Verantwoordelijkheid voor het imago Stellingen Stellingen 18 DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 2

3 Word of Mouth is here to stay De marketeers zijn zich goed bewust van de kracht van Word of Mouth en waar de mogelijkheden liggen om het optimaal in te zetten, als marketingtool en/of als bedrijfsstrategie. Toch zijn organisaties en marketeers nog zoekende waar het Word of Mouth betreft. Men heeft wel een idee van hoe en wat, alleen wordt het nog weinig concreet opgepakt. Niet elke organisatie reserveert budget voor Word of Mouth. Daarnaast is bijvoorbeeld bij de meeste organisaties de verantwoordelijkheid van Word of Mouth wel ondergebracht bij een specifieke afdeling, maar heeft niet iedere organisatie een persoon of team aangewezen die zich specifiek bezighoudt met het online en/of offline managen van Word of Mouth conversaties. Word of Mouth wordt door de marketeers heel waardevol gevonden voor de verkoop van een product of dienst (marketingtool), en ook voor het creëren of behoud van het imago van de organisatie (bedrijfsstrategie). Op de schaal van 1 tot 7 wordt Word of Mouth gemiddeld met een 5,6 gewaardeerd. De belangrijkste waarden van Word of Mouth zien de marketeers in awareness en imago. Maar op welke manier kan de waarde van Word of Mouth het best naar boven worden gebracht? Wanneer het de inzet van Word of Mouth betreft hebben de marketeers een combinatie van online en offline voor ogen. Aan de ene kant vindt men online communities en forums heel belangrijk en aan de andere kant blijkt persoonlijk contact met de klant nog steeds van groot belang te zijn. De meeste marketeers verwachten dat de inzet van Word of Mouth zich binnen één jaar terugbetaalt, al zal Word of Mouth gericht op de verkoop van een product/dienst eerder resultaat opleveren dan wanneer het gericht is op het imago van de organisatie. De marketeers zijn het eens dat vrienden en relaties de meeste invloed op de mening van anderen hebben. Dit is dus de groep waar zij het meest rekening mee moeten houden. In de gesprekken is de kwaliteit het meest besproken element van een product of dienst. En om Word of Mouth te genereren voor de verkoop van een product of dienst kunnen volgens de meerderheid van de marketeers het best loyale klanten / bestaande fans worden ingezet. Ondanks de hoge waardering van Word of Mouth en het bewustzijn van de kracht en de mogelijkheden van Word of Mouth, is slechts de helft van de organisaties in Nederland actief met Word of Mouth bezig. Van deze organisaties reserveert 24% ook daadwerkelijk een deel van het budget voor deze vorm van dialoogmarketing. 31% van de organisaties gaat zich binnenkort verdiepen in het onderwerp of wilt hiermee gaan experimenteren. Maar of een organisatie zich nu wel of niet actief bezighoudt met Word of Mouth, de marketeers zijn het erover eens dat Word of Mouth géén tijdelijke trend is die weer over waait: Word of Mouth is here to stay! DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 3

4 1. Kengetallen 55% van de marketeers is van mening dat het uitwisselen van de meningen en ervaringen van de consumenten met betrekking tot de organisatie en/of product voornamelijk offline gebeurt en 45% denkt online. Vrienden en relaties (49%) hebben de meeste invloed op de mening van anderen. De marketeers vinden WOM heel belangrijk voor de organisatie. Op de schaal van 1 tot 7 wordt WOM gemiddeld met een 5,6 gewaardeerd. Awareness (25%) is de belangrijkste waarde van WOM voor de marketeer gevolgd door Imago (23%). 59% van de organisaties is actief bezig met WOM; hiervan heeft 24% een deel van het budget voor WOM gereserveerd. Een organisatie zet WOM bij de verkoop van een product/dienst en voor het imago van de organisatie voornamelijk online in (53%). 27% zet WOM eerder offline in en 20% is neutraal. WOM gericht op de verkoop van een product/dienst levert volgens de marketeer eerder resultaat op dan WOM gericht op het imago van de organisatie. De kwaliteit (28%) en de remarkable things (21%) zijn de meest besproken elementen van een product of dienst loyale klanten en/of bestaande fans van het product is de beste groep om WOM voor de verkoop te genereren (53%). Online communities en forums zijn de belangrijkste online plekken voor het creëren of behoud van het imago van de organisatie/product. De helft van de organisaties heeft een persoon of een team aangewezen die zich specifiek bezighoudt met het online en/of offline managen van het imago van de organisatie/product. De mening van de marketeers is verdeeld bij de stelling WOM is belangrijker als bedrijfsstrategie gericht op het imago dan als marketingtool gericht op de verkoop. 51% vindt dat WOM belangrijk is als bedrijfsstrategie terwijl 49% aangeeft WOM als marketingtool belangrijker te vinden. WOM is geen tijdelijke trend die weer over waait, aldus 97% van de marketeers. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 4

5 2. DM Barometer 2.1. Onderzoeksopzet De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing). Dialoogmarketing omvat alle vormen van marketing waarbij de dialoog tussen twee mensen het uitgangspunt is voor communicatie: van folder tot , van telefoon tot social marketing. Bij dialoogmarketing is geen sprake van éénrichtingsverkeer maar wordt zowel de zender als de ontvanger in beweging gezet. Het doel van de DM Barometer is het verkrijgen van concrete, objectieve en inzichtelijke cijfers van de branche, welke onmisbaar zijn in het benadrukken van de slagkracht van dialoogmarketing aan collega s, opdrachtgevers, afnemers en als signaal naar de politiek. Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special). De DM Barometer resulteert in een uitgebreide rapportage met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche. De antwoorden worden anoniem verwerkt en alleen op brancheniveau gerapporteerd Special: Word of Mouth In het tweede kwartaal van 2009 heeft de DM Barometer een specifiek thema uit de branche onder de loep genomen; Word of Mouth. Word of Mouth (WOM) is een oud en welbekend fenomeen. De laatste tijd kunnen we een groei in zowel de inzet als de omzet van WOM constateren. Aan de ene kant heeft deze groei te maken met de opkomst van internet en daarmee sociale media. Daarbij leven we nu in tijden waar een groot informatieaanbod aanwezig is. Hierdoor wordt automatisch meer met elkaar gesproken over ervaringen en meningen van bijvoorbeeld organisaties en producten. DDMA definieert Word of Mouth (WOM) als volgt: "informele uitwisseling van een mening of informatie over een product, dienst, merk en/of organisatie tussen twee of meerdere consumenten". 1 WOM kan zowel online als offline plaatsvinden. Voorbeelden online WOM: posts op weblogs discussies op forums en online communities Voorbeelden offline WOM: persoonlijke gesprekken buzz op basis van productervaringen door (nieuwe) gebruikers DDMA maakt binnen de definitie van WOM een onderscheid in relatie tot het gewenste doel, hoewel het één uiteraard verbonden is met het ander. 1. WOM als marketingtool gericht op de VERKOOP van een product of dienst. 2. WOM als bedrijfsstrategie gericht op het IMAGO van de organisatie/product Dankwoord Florian Peek en Willem Sodderland hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de vragenlijst voor deze Special, waarvoor hartelijk dank! 1 DM Woordenboek. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 5

6 2.4. Respondenten Respondenten Dit kwartaal hebben 112 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer. Over de respondenten kan het volgende worden gezegd: 21% van de respondenten is eigenaar, directeur of directie/management. Daarnaast is 31% een marketing/sales manager of heeft een gelijkwaardige functie en 18% is medewerker marketing/communicatie. Het overige deel bestaat uit adviseur/consultant, fondsenwerver en anders danwel onbekend. Van de respondenten is 54% man en 46% vrouw. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 6

7 3. WOM in het algemeen 3.1. Heeft men het online of offline over uw organisatie? Wanneer consumenten hun meningen en ervaringen m.b.t. uw organisatie en/of product uitwisselen, gebeurt dit volgens u dan voornamelijk offline of online? (Verdeel 100 punten over offline en online WOM.) Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde marketeer denkt dat 55% van het uitwisselen van de meningen en ervaringen met betrekking tot de organisatie en/of product voornamelijk offline gebeurt en 44% online. In diverse artikelen staat geschreven dat meningen en ervaringen met betrekking tot een organisatie of een product voornamelijk offline met elkaar worden gedeeld en in mindere mate online. In face-to-face gesprekken wordt nu eenmaal veelal gesproken over organisaties, merken, producten en diensten. 15% van ieder gesprek bevat informatie over een merk of service (bron: Northeastern University) 2. Ook volgens Fergus Hampton (Millward Brown) is online WOM relatief klein in vergelijking met offline WOM. 3 Uit TalkTrack tm van Keller Fay Group (2008) 4 blijkt dat ongeveer 90% van de WOM conversaties offline gebeurt (face-to-face en telefonisch) en 10% online plaatsvindt. Hoewel in dit onderzoek het percentage offline WOM iets hoger ligt dan online WOM, komt het resultaat niet geheel overeen met hetgeen in de artikelen wordt gezegd daar het verschil tussen offline en online nu veel kleiner is. Online WOM is de laatste jaren enorm toegenomen. Daarnaast is online WOM zichtbaar voor een grotere groep mensen dan bij offline WOM het geval is waardoor het zich snel kan verspreiden. Ook is het internet een bron van informatie dat wordt gedeeld in offline WOM conversaties (Keller Fay Group, ). Op deze manier maakt online WOM een zekere indruk op de marketeer waardoor het de illusie wekt dat het een groter deel beslaat dan het daadwerkelijk doet. 2 Marketingfacts (2006). Facts & Figures Word of Mouth. 3 Molblog (2007). International Word of Mouth Conference Keller Fay Group (2008). A special TalkTrack analysis: Online vs. offline Word of Mouth. 5 Keller Fay Group (2006). 15% of Consumers Account for 1.5 Billion Brand Impressions Per Day, One Third of All Word of Mouth in America. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 7

8 3.2. Vrienden en relaties meeste invloed op anderen Welke groep heeft volgens u de meeste invloed op de mening van anderen? Volgens de helft van de marketeers (49%) hebben vrienden en relaties de meeste invloed op de mening van anderen, gevolgd door de groep experts (22%) en een veelheid aan mensen peer pressure (13%). Bovenstaande uitkomst is niet verrassend. Uit resultaten van eerdere onderzoeken zoals het Nielsen Global Online Consumer Survey 6 en een TNS poll 7 is al gebleken dat aanbevelingen door vrienden/kennissen de meest vertrouwde vorm van alle media is. De uitkomst van deze Special is een aanvulling op de genoemde onderzoeken. Deze Special laat namelijk zien dat ook de marketeers zich goed beseffen dat aanbevelingen door vrienden en relaties een grote invloed hebben op de mening van een individu. 6 Nielsen Global Online Consumer Survey (2009). Persoonlijke aanbevelingen en online reviews van consumenten zijn wereldwijd de meest vertrouwde vormen van adverteren. 7 TNS Global Digital Life (2008). Online news is now one of the UK s most trusted sources of information. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 8

9 4. De waarde van WOM In deze Special is tevens een aantal vragen uit het onderzoek Buzz Monitor 2008 van Buzzer 8 meegenomen. De Buzz Monitor had ten doel het belang van WOM marketing in de organisatie te achterhalen. Aan dit onderzoek deden 76 marketeers mee. Waarom is het interessant om deze vragen mee te nemen in de Special? Ten eerste omdat het goede en interessante vragen zijn. Daarnaast betrof de onderzoeksperiode van de Buzz Monitor eind 2007 en zijn we nu 1,5 jaar verder. En als laatst is sprake van een verschil in doelgroep in de twee onderzoeken. De marketeers die de Buzz Monitor hebben ingevuld, zijn mensen die via Buzzer op het onderzoek zijn geattendeerd. Deze mensen zijn werkzaam bij organisaties die zich (specifiek) bezighouden met buzzing of hierin geïnteresseerd zijn. De respondenten van de DM Barometer bevinden zich in de bredere dialoogmarketing branche en richten zich over het algemeen op meerdere vormen van dialoogmarketing. Het is interessant om te zien of er verschillen zijn tussen de resultaten van de Buzz Monitor en deze Special waarbij de bovengenoemde punten in gedachte worden gehouden Hoe belangrijk is WOM? In welke mate vindt u WOM belangrijk voor de verkoop van uw product of dienst? In welke mate vindt u WOM belangrijk voor het creëren of behoud van het imago van uw organisatie/dienst? De marketeers achten WOM heel belangrijk voor zowel de verkoop als het imago. Men geeft WOM voor de verkoop een cijfer van 5,46 en WOM voor het imago een 5,78 (waarbij 1 = niet belangrijk en 7 = zeer belangrijk). In de Buzz Monitor kwam, omgerekend, exact hetzelfde cijfer naar voren als nu, namelijk 5,46. Ook in een onderzoek van Osterman Research en BoldMouth (2006) 9 werd de Amerikaanse marketeer gevraagd naar het belang van WOM marketing in een marketingcampagne, dat resulteerde in een gemiddelde van 5,33. In de afgelopen jaren is het belang van WOM, uitgedrukt in een cijfer, dus licht gestegen en blijkt WOM nog steeds heel belangrijk te zijn voor de marketeer Awareness de belangrijkste waarde van WOM Wat is volgens u de belangrijkste waarde van WOM? (Verdeel 100 punten.) Zowel in de Buzz Monitor als in deze Special is Awareness de belangrijkste waarde van WOM. Ook bij Imago en Sales is weinig verandering zichtbaar ten opzichte van 1,5 jaar geleden. Daar tegenover valt het verschil bij Inzicht en Reclame op. 8 Buzzer (2008). Resultaat Buzz Monitor Osterman Research en BoldMouth (2006). In: emarketer - Marketers Talk About Word of Mouth. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 9

10 De toelichting bij de waarden Inzicht en Reclame was in de onderzoeken niet gelijk aan elkaar. Dit in samenhang met het verschil in doelgroepen verklaart het verschil in percentages bij deze waarden. Hieronder zijn de twee toelichtingen gegeven. Inzicht BM: De conversaties tussen consumenten geven inzichten die je kunt gebruiken om product en/of marketing te optimaliseren. DM: Dialoog tussen consumenten over het product of dienst geven inzichten die de organisatie kan gebruiken om deze te optimaliseren. Reclame BM: Je reclameboodschap wordt gratis verspreid onder consumenten (virale werking). DM: De consument informeren over het product of dienst. De stijging van de waarde Inzicht heeft ermee te maken met dat in deze Special van dialoog is gesproken in plaats van conversaties. Het is aannemelijk dat de respondenten van de DM Barometer zich hierdoor meer in deze waarde kunnen vinden. Bij de waarde Reclame spreekt Buzz Monitor van buzzing wat een uiting is van WOM marketing. In deze Special hebben we het over WOM in het algemeen zonder daar specifieke uitingen aan te geven. Vandaar de daling van de waarde Reclame WOM minimaal in het marketingbudget Welke stelling past het best bij uw organisatie? Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Mijn organisatie is actief bezig met WOM. Hiervoor is een deel van het budget gereserveerd. Mijn organisatie is actief bezig met WOM, maar hier is geen specifiek deel van het budget voor gereserveerd. Mijn organisatie is nog niet actief bezig met WOM. We willen wel binnen dit jaar een start maken of experimenteren met WOM. Mijn organisatie heeft geen plannen met WOM, maar we gaan ons binnenkort verdiepen in het onderwerp. Mijn organisatie heeft geen plannen met WOM. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 10

11 Wanneer wordt gekeken naar het percentage van organisaties die actief bezig zijn met WOM liggen de resultaten van de twee onderzoeken niet ver uit elkaar (59% vs. 57%). De verdeling over deze eerste twee stellingen is wel veranderd. Dit jaar hebben minder organisaties een deel van het budget voor WOM gereserveerd ten opzichte van eind Het kan zijn dat WOM minder belangrijk is geworden binnen de marketingstrategieën. Het is echter meer waarschijnlijk dat het verschil in percentages komt door de verschillende doelgroepen in de onderzoeken. De marketeers die hebben deelgenomen aan de Buzz Monitor zijn werkzaam bij organisaties die zich bezighouden met buzzing dat onder WOM marketing valt. Deze marketeers hebben eerder een deel van het budget voor WOM gereserveerd dan de respondenten van de DM Barometer. Als de uitkomsten worden vergeleken met het onderzoek van Osterman Research en BoldMouth, kan worden gezegd dat de resultaten plausibel zijn aangezien de percentages overeenkomen met die in de grafiek. Uit het onderzoek onder Amerikaanse marketeers kwam voort dat 50% van de marketeers WOM marketing toepast (stelling 1 & 2), 21% bij stelling 3, 14% bij stelling 4 en 10% heeft geen plannen met WOM. Een belangrijke constatering is dat wanneer we de verschillende onderzoeken naast elkaar leggen, in de loop der jaren een stijging is waar te nemen in het aantal organisaties die actief bezig is met WOM. Welk percentage van het totale marketingbudget heeft uw organisatie in 2009 gereserveerd voor WOM (naar schatting)? Gemiddeld wordt 12% van het totale marketingbudget aan WOM besteed. Hierbij dient echter een kanttekening te worden geplaatst. Niet elke respondent heeft 0% ingevuld wanneer hij bij de voorgaande vraag voor stelling 3, 4 of 5 heeft gekozen. Wanneer alleen wordt gekeken naar stelling 1 komt een gemiddelde percentage van 39% naar voren. Bij stelling 1 en 2 samen wordt gemiddeld 15% van het totale marketingbudget aan WOM besteed. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 11

12 4.4. Inzet online WOM boven offline WOM Wanneer uw organisatie actief bezig is met WOM, gericht op de verkoop en/of het imago, zet zij dan voornamelijk online WOM of offline WOM in? De grafiek laat zien dat organisaties bij de verkoop van een product of dienst en het imago van de organisatie voornamelijk online WOM inzetten (53%). 27% van de marketeers zou eerder offline WOM inzetten en 20% is neutraal. Hoewel de meerderheid van de organisaties eerder online dan offline WOM inzet, is het geen overtuigende keuze. De respondent is gevraagd antwoord te geven op de schaal van 1 tot 7, waarbij 1 = online, 4 = neutraal en 7 = offline. Het gemiddelde cijfer komt uit op 3,45. Dit betekent dat de marketeer inderdaad voornamelijk aan online WOM doet maar ook aandacht besteed aan offline WOM. 11% van de respondenten gaat geheel voor online WOM, tegenover 5% dat alleen offline WOM inzet. Uit een onderzoek van London School of Economics (2005) 10 is gebleken dat persoonlijk contact van aanmerkelijk grotere invloed is dan online bronnen. Een grote meerderheid van de respondenten laat zich leiden door de ervaringen van bekenden, deze ervaringen beschouwen zij als veel overtuigender dan de informatie die hen via online kanalen bereikt. Toch blijkt uit deze Special dat marketeers die actief bezig zijn met WOM voornamelijk online WOM inzetten Wanneer levert WOM resultaat op? Binnen welke periode verwacht u dat WOM, gericht op het imago van de organisatie, over het algemeen resultaat oplevert? Binnen welke periode verwacht u dat WOM, gericht op de verkoop van een product of dienst, over het algemeen resultaat oplevert? 10 London School of Economics (2005). Advocacy Drives Growth. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 12

13 Uit de grafiek op de voorgaande pagina blijkt dat in beide gevallen de meeste marketeers denken dat de inzet van WOM zich binnen één jaar terugbetaalt. Tevens laten de resultaten zien dat de marketeers verwachten dat WOM gericht op de verkoop eerder resultaat oplevert dan wanneer het gericht is op het imago. De uitkomst op deze vraag is niet verrassend. Waarom? Omdat het creëren of het behoud van het imago meestal een langdurig proces is (het beschadigen hiervan daarentegen niet), wat een organisatie niet zomaar neer zet. Dat is bij de verkoop van een product of dienst anders, aangezien het vaak een relatief korte looptijd kent. De resultaten uit deze Special onderbouwen dit vermoeden Het vergaren van WOM kennis Wat doet u om op de hoogte te blijven van de best practices op het gebied van WOM? De helft van de marketeers blijft middels informatie en ervaringen van collega s op de hoogte van de best practices op het gebied van WOM. 42% vergaart kennis door middel van literatuur en onderzoek en 38% geeft aan naar seminars en bijeenkomsten te gaan. Daarnaast is 24% van de respondenten van mening dat te weinig voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van WOM bestaan. 12% doet niets om op de hoogte te blijven van de best practices. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 13

14 5. WOM als marketingtool 5.1. Kwaliteit het meest besproken element Met betrekking tot mijn product of dienst praat de consument vooral over: De marketeers zijn gevraagd om een rangorde aan te brengen, waarbij 1 = het meest besproken tot 5 = het minst besproken. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan. Met betrekking tot een product of dienst is volgens de marketeer de kwaliteit (28%) het meest besproken element, gevolgd door de remarkable things (21%). De consument praat het minst over de funfactor (12%) van een product of dienst loyale klanten/bestaande fans de beste groep Welke groep kan een organisatie volgens u het best inzetten voor het genereren van WOM voor de verkoop van een product of dienst? (Ze vinden het product of dienst allemaal even interessant.) DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 14

15 In de grafiek op de voorgaande pagina worden zowel de percentages uit deze Special als de resultaten uit de Buzz Monitor 2008 weergegeven. Wanneer een organisatie WOM voor de verkoop van een product of dienst wilt genereren, kan zij het best loyale klanten en/of bestaande fans van het product inzetten. Dit wordt door beide onderzoeken als beste groep aangewezen door de marketeers. Daarna volgen geselecteerde nieuwsgierige consumenten en 500 zeer invloedrijke consumenten als interessante groep Wat is de optimale inzet van WOM? Waar liggen volgens u goede mogelijkheden om WOM optimaal in te zetten voor de verkoop van uw product of dienst? 60% van de marketeers ziet een goede kans in het organiseren van een event voor persoonlijk contact met de klant. Het lokaliseren van en reageren op conversaties over het product of dienst op forums en online communities komt op de tweede plek (53%) gevolgd door het ontwikkelen van een platform zodat consumenten hun ervaringen kunnen delen (52%). Ook in het onderzoek van buzzbasics & blogresearch (2006) 11 geeft ruim 50% van de marketeers aan dat het organiseren van een event voor persoonlijk contact met de klant een belangrijk onderdeel is van een WOM campagne. De marketeer hecht dus veel waarde aan offline WOM (persoonlijk contact) wanneer het om een goede verkoopstrategie gaat. Gezien de bovenstaande resultaten vindt de marketeer ook online WOM belangrijk in de verkoopstrategie (online communities en het ontwikkelen van een platform). Oftewel, een mix van offline en online WOM blijkt optimaal te zijn voor de verkoop van een product of dienst. 11 Buzzbasics & blogresearch (2006). Onderzoek WOM 2006: Word of Mouth in Nederland. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 15

16 6. WOM als bedrijfsstrategie 6.1. Online communities belangrijkste online plek In welke mate acht u de onderstaande online plekken belangrijk voor WOM als bedrijfsstrategie gericht op het imago van de organisatie/product? De marketeers zijn gevraagd om een rangorde aan te brengen, waarbij 1 = het meest belangrijk tot 8 = het minst belangrijk. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan. Online communities en forums zijn volgens de marketeer de belangrijkste online plekken voor het creëren of behoud van het imago van de organisatie/product. Wiki s scoren hierbij het minst. In het onderzoek van buzzbasics & blogresearch (2006) komt weblogs naar voren als belangrijkste online plek gevolgd door forums en prijsvergelijkers. In dat onderzoek werd deze vraag niet specifiek gesteld voor WOM als bedrijfsstrategie gericht op het imago van de organisatie/product. Wellicht dat dit verschil het resultaat heeft beïnvloed Managen van het imago Heeft uw organisatie één persoon of een team aangewezen die zich specifiek bezighoudt met het online en/of offline managen van het imago van de organisatie/product? DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 16

17 Uit de resultaten blijkt dat de helft van de organisaties (51%) een persoon of een team heeft aangewezen die zich specifiek bezighoudt met het online en/of offline managen van het imago van de organisatie/product. De andere helft heeft geen persoon of team voor het managen van het imago aangewezen. 11% van de organisaties is dit overigens wel van plan. 15% van de Nederlanders beïnvloedt de mening van anderen over merken en bedrijven door op internet positieve en negatieve berichten en meningen te plaatsen. Dit blijkt uit een onderzoek van MarketResponse in samenwerking met NIMA 12. Online WOM vormt daarmee een kracht waarmee organisaties serieus rekening moeten houden. Mensen hechten veel waarde aan het oordeel van anderen, veel meer dan aan informatie van de organisatie zelf, aldus MarketResponse. Fergus Hampton (Millward Brown) geeft aan dat klagen over een merk binnen online WOM erg hoog is en dan ook als een invloedrijke bron moet worden gezien. Volgens Hampton moeten organisaties online conversaties niet af en toe maar continu monitoren. Gezien de resultaten in deze Special volgt vooralsnog slechts de helft van de organisaties het advies van Hampton op en is 11% wel van plan om het imago van de organisatie/product online danwel offline te gaan managen. De overige organisaties lijken (nog) geen rekening houden met de kracht van WOM Verantwoordelijkheid voor het imago Onder wiens verantwoording valt WOM als bedrijfsstrategie gericht op het imago van de organisatie/product? De verantwoordelijkheid voor WOM als bedrijfsstrategie gericht op het imago van de organisatie/product valt grotendeels onder de Afdeling Marketing (28%), de Directie (24%) en de Afdeling Communicatie (17%). Bij 9% van de organisaties valt WOM niet onder de verantwoording van een aangewezen afdeling. 12 MarketResponse & NIMA (2009). 15% van de Nederlanders beïnvloedt de mening van de rest van Nederland. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 17

18 7. Stellingen In de DM Barometer wordt tevens een aantal stellingen opgenomen welke aansluiten bij de actualiteit en de huidige trends. Deze stellingen kunnen met eens en oneens worden beantwoord. In deze Special zijn de onderstaande stellingen voorgelegd Stellingen Het effect van WOM is nauwelijks meetbaar, dus niet interessant. Het gros van de marketeers (97%) zijn het niet eens dat het effect van WOM nauwelijks meetbaar is, en dus niet interessant. WOM is belangrijker als bedrijfsstrategie gericht op het imago dan als marketingtool gericht op de verkoop. De mening van de marketeers bij deze stelling is fifty-fifty. 51% vindt dat WOM belangrijker is als bedrijfsstrategie gericht op het imago, terwijl 49% van de marketeers aangeeft WOM als marketingtool gericht op de verkoop belangrijker te vinden. Het beïnvloeden van koopbeslissingen is verschoven van aanbieders naar consumenten. Het beïnvloeden van koopbeslissingen is volgens circa twee derde van de marketeers (70%) inderdaad verschoven van aanbieders naar consumenten. 30% kan zich niet vinden in deze stelling. Het is moeilijker het imago van een organisatie te veranderen dan te introduceren. Uit de reacties op deze stelling blijkt, volgens een grote meerderheid (87%), dat het moeilijker is om het imago van een organisatie te veranderen dan te introduceren. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 18

19 WOM is een tijdelijke trend en waait weer over. WOM is geen tijdelijke trend die weer over waait, aldus 97% van de marketeers. We can afford to lose money, but we cannot afford to lose a shred of reputation (Warren E. Buffet) Een grote meerderheid van de marketeers (92%) kan zich vinden in de quote van Warren E. Buffet. WOM is mond-tot-mond marketing in een nieuw jasje. WOM is mond-tot-mond marketing in een nieuw jasje, vindt 81% van de marketeers. 19% is het hier niet mee eens. DM Barometer Special: Word of Mouth is here to stay 19

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring 2012 VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring Robin Vandebroek Lezing De presentatie van Alex Van Leeuwen over social media monitoring ging over de producten die het bedrijf Buzzcapture

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 december 2005 Stichting SpinAwards / RM Interactive Overname uit dit rapport is toegestaan, mits met bronvermelding: SpinAwards Interactieve

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Samenvatting klantonderzoek 2016

Samenvatting klantonderzoek 2016 Samenvatting klantonderzoek 2016 DutchCulture September 2016 Charlotte van Dorp Markus Huibrechtse MSc. Voorwoord door DutchCulture Beste relatie, Voor u ligt een samenvatting van de resultaten uit ons

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Trendsvormers. Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt. Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode

Trendsvormers. Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt. Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode Trendsvormers Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode September Sanoma Afdeling Sales Uitgevers 2008 Bron: Rapportage Trendsvormers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Executive Summary 3. Onderzoeksresultaten 4 Percentage direct marketing 1 ste kwartaal 2006 ten opzichte van 4 1 ste kwartaal 2005

Inhoudsopgave. Executive Summary 3. Onderzoeksresultaten 4 Percentage direct marketing 1 ste kwartaal 2006 ten opzichte van 4 1 ste kwartaal 2005 DM Barometer 1ste kwartaal 2006 Inhoudsopgave Executive Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 direct marketing 1 ste kwartaal 2006 ten opzichte van 4 1 ste kwartaal 2005 Budgetverdeling direct marketing 2006

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication PERSBERICHT MEI 2013 Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication Live Communication bureau The Oval Office peilt naar het belang van merkbelevingen bij Belgische marketing- en

Nadere informatie

ONLINE INFLUENCER MARKETING SURVEY

ONLINE INFLUENCER MARKETING SURVEY ONLINE INFLUENCER MARKETING SURVEY Voorwoord Bezoek een marketing-seminar of sla er een marketingblog op na en je komt het onderwerp geheid tegen: social media. Door het toegenomen gebruik van deze media

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce via sociale media? Bronto.co.uk

Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce via sociale media? Bronto.co.uk Is Nederland klaar voor de koopknop? Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce via sociale media? 1 Rapport: Is Nederland klaar voor de koopknop? Hoe denken Nederlandse consumenten over commerce

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapportage Expertonderzoek Klantgericht Ondernemen - 6 juni 2012. klantgericht ondernemen leidt tot kritischer klanten

Rapportage Expertonderzoek Klantgericht Ondernemen - 6 juni 2012. klantgericht ondernemen leidt tot kritischer klanten Rapportage Expertonderzoek Klantgericht Ondernemen - 6 juni 2012 klantgericht ondernemen leidt tot kritischer klanten Noordwest-Veluwe Samenvatting Achtergrond Al in de 90 er jaren bleek dat goed presterende

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Werkwijze... 3 Hoofdstuk 1: Volgen van ontwikkelingen rond internet... 4 Interesse digitale

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Introductie 4. Toelichting onderzoek 5. De resultaten Mate van volwassenheid van data driven marketing 6

Introductie 4. Toelichting onderzoek 5. De resultaten Mate van volwassenheid van data driven marketing 6 ONDERZOEKSRAPPORT 10 NOVEMBER 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave Introductie 4 Toelichting onderzoek 5 De resultaten 6 1. Mate van volwassenheid van data driven marketing 6 2. Beperkt aantal organisaties hebben

Nadere informatie

pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé

pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé 1 Wie kent het merk Rituals Cosmetics? 2 en Rituals Edelstenen make-up? 3 In hoeveel landen is Rituals

Nadere informatie

ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Print of digitaal? Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Welke Printmedia? Informeren Verpakken Verleiden Informeren en

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Online marketing in de bouw HOOFDSTUK 1 MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Lange tijd werd gedacht: Als ik maar vaak genoeg vertel hoe fantastisch mijn product is, dan overtuig ik

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Accountability van marketing: een must in crisistijd

Accountability van marketing: een must in crisistijd Marketing Online Molblog RSLTblog Home / Achtergrond / Accountability van marketing: een must in crisistijd Accountability van marketing: een must in crisistijd Theo van Vugt Achtergrond / 16 oktober 2009,

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie