Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen J. Post, J. de Haan Samenvatting Doel: Het bepalen van wachttijden bij de doktersdienst voor de provincie Groningen en kop van Drenthe Methode: Voor de telefonische bereikbaarheid werd gedurende de eerste vijf maanden van 2003 (N=68.122) de wachttijden voor het opnemen van de telefoon door de doktersdienst gemeten. Daarnaast werd de wachttijd voor het terugbellen van de assistent voor een beoordeling van de hulpvraag gemeten en de wachttijd voor een visitearts om bij de patiënt langs te gaan. Dit voor de periode juni 2002 tot juni In totaal hulpvragen. Resultaten: 92% van de telefonische oproepen werd binnen 25 seconden beantwoord, 5% legt de telefoon op (waarvan 74% binnen 25 seconden). Zo n 40% van de hulpvragen wordt binnen 2 minuten door de assistente beoordeeld, 80% binnen een kwartier. Van alle hulpvragen moet 6% langer dan 30 minuten wachten op een beoordeling, overdag loopt dit op tot 18%. Van alle visites wordt de helft binnen een uur afgesloten, 15% duurt qua afhandeling langer dan 2 uur. Bij consulten is 88% binnen 2 uur na de eerste oproep het contact afgesloten. Conclusie: De doktersdienst is goed bereikbaar. De wachttijden voor beoordeling van de hulpvraag is in overdag situaties duren te vaak te lang. Voor de afhandeling van spoedvisites is goede samenwerking met de ambulancedienst noodzakelijk. Inleiding In 1999 werd in de stad Groningen gestart met een huisartsenpost voor de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten). De intake van de door de patiënten gestelde hulpvragen werd verricht door een doktersassistente. In 2002 sloten de praktijken van het platteland zich bij de dienstenstructuur aan en zien we overal in de provincie Groningen de grootschalige huisartsenposten in functie. De tijd die een assistente nodig heeft om een gesprek te beoordelen wisselt sterk en varieert van een halve minuut tot een kwartier. (zie hoofdstuk 8) Deze lange gesprekstijden hebben direct invloed op de telefonische bereikbaarheid. Er is gekozen voor een concept waarbij de patiënt snel iemand aan de telefoon krijgt. Hiervoor werden receptionisten in dienst genomen, meestal derdejaars medische studenten, binnen de DDG, NAW-ers genoemd. Deze receptionisten werken van tot uur en noteren naam, adres, eigen huisarts en verzekeringsgegevens en ze geven ook een korte omschrijving van de klacht. Tevens doen ze de eerste prioritering. Bij spoed wordt de hulpvraag, zonder de verbinding te verbreken, doorgegeven aan de (spoed-)assistente op het callcenter, die dan die 75

2 spoedvraag beoordeelt. In alle andere gevallen wordt de verbinding verbroken en de hulpvraag aan de assistente van de huisartsenpost in de buurt van de patiënt doorgegeven. De assistente op de perifere post belt dan terug (zie hoofdstuk 2) Het was de bedoeling om 90% van de oproepen binnen 30 seconden te beantwoorden. Deze snelle reactie kan voorkomen dat mensen die in paniek bellen, niet worden geconfronteerd met telefooncomputers, keuzemenu s of de mededeling dat een ander nummer moet worden gebeld. Over de bereikbaarheid van callcenters bestaat in het algemeen veel kennis. (1-3) Belangrijke variabelen zijn beschikbare telefoonlijnen, bezetting en de duur van het gesprek. Met de introductie van dit in Engeland gangbare organisatieconcept is de wachttijd tot het opnemen van de telefoon tot een minimum beperkt. In de nachtelijk uren is er geen receptionist. Dan wordt de telefoon door één van de twee assistenten aangenomen. We kunnen om ook de overige wachttijden in beeld te brengen onderscheid maken tussen de wachttijd bij de receptionist, de tijd die men wacht voor een beoordeling van de assistente en de wachttijd voor de afhandeling van de hulpvraag. Het doel van dit onderzoek is om die wachttijden inzichtelijk te maken en eventuele knelpunten in kaart te brengen. De volgende vragen dienen hiertoe te worden beantwoord: - Wat zijn de wachttijden voor de telefoon wordt opgenomen? - Wat zijn de wachttijden voor de patiënt wordt teruggebeld voor de triage? - Wat zijn de wachttijden tot het afsluiten van het contact met de patiënt door de visitearts? - Wat zijn de wachttijden tot het afsluiten van het contact met de patiënt door de consultarts? Methode Om de wachttijden voor telefoonopname te kunnen meten, wordt gebruik gemaakt van de registratie van de computer die verbonden is met de telefooncentrale. Van alle telefoontjes die binnenkomen op het nummer van de DDG ( ) wordt de tijd tussen bellen en opnemen van de telefoon geregistreerd. Als de patiënt de verbinding verbreekt voordat de telefoon wordt opgenomen wordt ook de tijd tussen bellen en verbreken van de verbinding geregistreerd.. De metingen zijn uitgevoerd in de eerste vijf maanden van De metingen voor 1 jan 2003 zijn niet volledig geregistreerd in verband met hardwareproblemen. Het gaat om telefoontjes. Voor een grafische weergave van de bereikbaarheid van de 76 Wachttijden

3 belcentrale wordt gebruik gemaakt het zogenaamde service level. (1;3) Variabelen in de service level zijn de wachttijd waarop de oproep wordt beantwoord en het aantal oproepen die in de wachtrij zijn afgebroken. De berekening vindt volgens deze internationale standaard plaats op de computer die is aangesloten op de telefooncentrale. De 100% norm die bij dit onderzoek wordt gesteld is dat alle oproepen binnen 25 seconden worden beantwoord, zonder dat een verbinding wordt verbroken. De overige wachttijden (voor triage en contact met de arts) zijn gemeten van 1 juni 2002 tot 1 juni Hierbij gaat het om ruim hulpvragen. De wachttijd voor triage is de tijd tussen de oproep van de patiënt en de triage door de assistente. Bij de wachttijden voor het visiterijden gaat het om de tijd tussen de eerste oproep en de tijd die is genoteerd bij het afsluiten van de oproep. Het afsluiten van de hulpvraag vindt plaats als de huisarts de gegevens heeft ingevoerd in de computer. Dit invoeren van de gegevens vond niet altijd op het juiste moment plaats; namelijk direct na het contact met de patiënt. Met name het open laten staan van een oproep in de laptop van de visiteauto betekent dat niet de ware tijd wordt geregistreerd waarop de huisarts het contact met de patiënt afsluit. Het afsluiten van de hulpvraag op de computer vindt echter zeker niet plaats vóór het contact met de patiënt, zodat de tijden die zijn geregistreerd in Adastra het software pakket op de post- een maximale tijd aangeven tussen eerste oproep en afsluiten van de hulpvraag. Ter verduidelijking: een wachttijd van 30 minuten betekent dus een reistijd naar de patiënt, bezoek bij de patiënt en nadien vastleggen van het contact binnen 30 minuten. Resultaten Van alle aangenomen telefoontjes (N = = 100%) werd 64 % binnen 10 seconden beantwoord en 92% binnen 25 seconden. Geen enkele beller kreeg een in gesprek toon. Het aantal niet beantwoorde oproepen was 5%. (N=3.679 oproepen) Hiervan legden 74% van de bellers binnen 25 seconden de telefoon neer; 26% van de bellers legden neer nadat ze langer dan 25 seconden moesten wachten. Bij de receptionist lopen de wachttijden overdag niet op, behalve een kleine toename van de wachttijd tussen en uur. Het aantal mensen dat de telefoon oplegt en langer dan 25 seconden moet wachten is relatief het grootst in de eerste uren van de nacht, het minst overdag in de weekenden. In de eerste 5 maanden van 77

4 2003 kwam het 16 dagen voor dat tussen en uur de telefoon 4 keer of vaker werd neergelegd, nadat er langer dan 25 seconden werd gewacht. Het grafische verloop van de service level over de 24 uur van de dag wordt weergegeven in figuur 1. Hierbij gaat het om een percentage van de norm die gesteld is op 100% van de oproepen beantwoorden binnen 25 seconden, gecorrigeerd voor het aantal bellers wat de verbinding heeft verbroken service level percentage :00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00 tijdstip van de dag Figuur 1: Gemiddelde bereikbaarheid uitgedrukt in percentage van optimale bereikbaarheid van 1 jan juni 2003 (N=68.122) De wachttijd voor de triage van alle oproepen staat in figuur 2 en 3. Bij 6,4% van alle oproepen is deze wachttijd bij de receptionist langer dan 30 minuten. Bij de DDG worden de hulpvragen die niet een spoedeisend karakter hebben beoordeeld op de perifere posten. In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de wachttijden op de verschillende posten. Relevant is hier vooral het percentage van de hulpvragen waar langer dan 15 minuten moet worden gewacht voor de beoordeling. De posten die het kleinste inwoneraantal verzorgen (Winsum en Hoogezand) hebben de kortste wachttijden. In figuur 4 wordt een overzicht gegeven van het verloop van de wachttijden in de loop van de dag. Overdag in het weekend stijgt de wachttijd tot langer dan 30 minuten bij 18% 78 Wachttijden

5 van alle oproepen. Er is in de loop van het onderzochte jaar geen duidelijke verandering opgetreden in de wachttijd voor de eerste beoordeling. In figuur 5 wordt een overzicht gegeven voor de tijd tussen het moment van het eerste gesprek met de receptionist en het afsluiten van de visite in de auto door de huisarts. De visiteauto genoemd CDDO extra is de auto die alleen in de weekenden overdag wordt ingezet in Oost Groningen en heeft de langste wachttijden. Van alle visites wordt 48% binnen een uur afgesloten, 15% duurt langer dan 2 uur. Voor spoedvisites geldt dat 73% binnen een uur is afgesloten percentage min 2-15 min > 30 min wachttijd Figuur 2: Wachttijden voor de triage van alle oproepen (N= ) percentage minl 2-16 min min >30 min 10 0 Groningen Delfzijl Hoogezand Leek Winsum Stadskanaal Winschoten posten Figuur 3 Wachttijd voor de triage over de verschillende posten (N = ) 79

6 80% 70% 60% percentage 50% 40% 30% 0-2min 2-16 min min >30 min 20% 10%. 0% uren van de dag Figuur 4: Wachttijd voor triage over de loop van de dag (N= ) 50% 45% 40% percentage 35% 30% 25% 20% 15% < 30 min min min >120 min 10% 5% 0% CDDG auto CDDE auto CDDO auto CDDO extra auto CDDS- Zuid CDDS- Noord visite auto's Figuur 5: Wachttijd tot het afsluiten van de visites van de verschillende visiteauto's (N=23.099) De consulten vinden op afspraak plaats en in overleg met de patiënt. Wachttijden voor de consulten worden weergegeven in figuur 6. Bij 88% van de hulpvragen was het contact binnen 2 uur afgesloten. 80 Wachttijden

7 percentage < 30 min min min >120 min Figuur 6 Wachttijd tot het afsluiten van een consult (N= ) Beschouwing De bereikbaarheid van de centrale huisartsenpost is goed: 92% van de telefoontjes die worden aangenomen wordt binnen 25 seconden beantwoord. Toch legt nog 5% van de bellers de hoorn op de haak van wie 74% binnen 25 seconden. Patiënten die bellen worden dus snel te woord gestaan door de receptionist. Dat is weliswaar meestal een medisch student en niet degene die de hulpvraag van de patiënt direct kan beantwoorden, maar wel bij paniek en spoed direct actie onderneemt. Het langere wachten met name in het begin van de nacht heeft te maken met het feit dat de assistenten zelf de telefoon aannemen. Het terugbellen door een assistente na de intake door de receptionist voor de triage gebeurt over het algemeen vlot. Anders dan bij de eerste aanname van de telefoon door de receptionist, laat de triage op de uren overdag weekend en feestdagen- langer op zich wachten. Op alle posten lopen de wachttijden voor triage dan duidelijk op. We vergelijken onze cijfers met die in Engeland bij de NHS-direct 1 zijn gevonden. De kwaliteitsnorm die hier wordt gehanteerd is dat patiënten binnen 30 seconden te woord moeten worden gestaan en binnen 20 minuten moet de hulpvraag zijn beoordeeld. (4;5) Wat betreft de telefonische bereikbaarheid haalt de belcentrale van de DDG in Groningen voor 1 De NHS-direct heeft als onderdeel van de National Health Service (NHS) in Engeland 21 grote call-centers voor de hele bevolking voor 24 uurs triage en advies: 81

8 zeker 92% deze norm. Op de uren overdag is de werklast onder assistenten blijkbaar te hoog om veel patiënten op tijd te kunnen beoordelen. De helft van alle visites worden binnen een uur afgesloten. Bij slechts 1 op de 6 visites laat dit langer dan 2 uur op zich wachten. Gevoelig liggen de wachttijden vooral bij spoedgevallen waarbij de inspanningsverplichting is vastgelegd op een aankomst van de huisarts binnen 15 minuten. (6;7) Deze norm is vanwege de afstanden zeker op het platteland in de provincie niet altijd haalbaar. De metingen van dit onderzoek geven daar geen uitsluitsel over. Een goede samenwerking met de Centrale Post Ambulances (CPA) is echter belangrijk bij de afhandeling van een spoedgeval. Een goed uitgangspunt is hier, dat het voor de patiënt niet mag uitmaken of de doktersdienst of 112 wordt gebeld: in beide situaties moet er adequaat en snel worden gehandeld. Korte communicatielijnen zijn hierin belangrijk. Indien volgens de regels van een nog verder uit te werken primaire prioriteringsprotocol de patiënt voor een spoedvisite in aanmerking komt, dan moet de spoed-assistente de hulp van de CPA kunnen inschakelen. Zij kan tijdens het gesprek met het ambulancepersoneel de patiëntgegevens elektronisch doorgeven vanuit het systeem. De Engelse huisartsen staan overigens onder minder druk: spoedvisites moeten daar binnen een uur en routinevisites binnen 6 uur worden afgelegd. (4;5) De wachttijden voor een consult zijn van minder groot belang. Slechts 11% moet langer dan twee uur wachten voor een consult. De patiënten krijgen van de assistente een tijd waarop ze worden verwacht. Interessant is in hoerverre deze tijd wordt overschreden en door wie (patiënt door te late aankomst of door de dokter in verband met drukte). Bij eerder onderzoek bij de CDDG werd driekwart van de consulten binnen een uur afgehandeld. (Zie hoofdstuk 3) Behalve voor het afhandelen van spoed, zijn er nog geen normen in Nederland voor het afhandelen van andere vorm van prioriteit van hulpvraag. Conclusie en aanbevelingen Als we nog verder de bereikbaarheid willen verbeteren en de geconstateerde knelpunten willen oplossen zou dat gezocht moeten worden in uitbreiding van personeel (extra receptionisten) en/of door training van het huidige personeel. Er zal dan getraind moeten worden op het sneller afhandelen van het gesprek, waardoor een nog kortere gesprekstijd ontstaat. 82 Wachttijden

9 Verder onderzoek van knelpunten in de werkbelasting van assistenten wordt beschreven in hoofdstuk 6. Een verbetering van de wachttijden in de uren overdag is echter gewenst gezien de te lange wachttijd voor de triage. Het is aan te bevelen om de vastlegging van de aankomsttijden van de visites te verbeteren. Met name waar het gaat om spoedvisites is nog onduidelijk hoe lang het duurt voor de huisarts bij de patiënt arriveert. Wat betreft de routine visites lijken wachttijden aanvaardbaar. Een belangrijke taak voor de dispatcher is het aansturen van de visiteauto, zoals een verkeersleider dat doet. (hoofdstuk 2) Zij weet waar de auto rijdt, hoeveel visites er nog moeten worden gereden en waar de patiënten, die bezocht moeten worden, verblijven. Een goede scholing van de dispatcher is noodzakelijk, opdat zij optimaal gebruik kan maken van haar instrumenten. Bij spoed en een anamnese waarbij duidelijk is dat de patiënt snel naar het ziekenhuis moet worden vervoerd moet de hulp van de CPA worden ingeschakeld. Zeker als een visite voor een nadere beoordeling niet op tijd kan worden gereden. Literatuur (1) Erlang A. The Theory of Probabilities and Telephone Conversations. University of Copenhagen, (2) Angus I. An introduction to Erlang B and Erlang C. Telemanagement 1983; 187:6-8. (3) Boucher JR. Traffic System Design Handbook : Timesaving Telecommunication Traffic Tables and Programs. IEEE Press, (4) Carson D, Reeves N, Trimble I, Lattimer V, et all. Raising Standards for Patients New Partnerships in Out-of-Hours Care, An independent review of GP Out-of-Hours Services in England.[rapport] Department of Health (NHS) (5) Pencheon D. NHS direct: managing demand. BMJ 1998; 316: (6) Dijkers FW, Heres W. Een nieuwe dienstenstructuur voor huisartsen, hoe realistisch is het vijftienminutencriterium. Med Contact 2000; 4: (7) Van der Aa K, De Knuif M, Dijkers FW, Giesen P, Rijken A, Westrate M et al. Addendum bij nota Bereikbaarheid en Beschikbaarheid van huisartsenzorg. [rapport] Utrecht, LHV-uitgave

10 84 Wachttijden

Ontstaan en werkwijze van de centrale huisartsenposten voor de hele provincie Groningen en kop van Drenthe

Ontstaan en werkwijze van de centrale huisartsenposten voor de hele provincie Groningen en kop van Drenthe Hoofdstuk 2 Ontstaan en werkwijze van de centrale huisartsenposten voor de hele provincie Groningen en kop van Drenthe Inleiding De huisartsenzorg heeft in de laatste jaren een verandering ondergaan in

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229 s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Als medische hulp niet kan wachten Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u

Nadere informatie

De vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren. 1

De vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren. 1 Hoofdstuk 3 De vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren. 1 J. Post, J. de Haan, K.H. Groenier Samenvatting Doel: Inzicht verwerven in het aanbod en de afhandeling van hulpvragen buiten kantooruren.

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Werken op een huisartsen post: de ervaring van de huisartsen

Hoofdstuk 9 Werken op een huisartsen post: de ervaring van de huisartsen Hoofdstuk 9 Werken op een huisartsen post: de ervaring van de huisartsen J. Post, J. de Haan Samenvatting Inleiding: Aan de huisartsen in de provincie Groningen en de kop van Drenthe werd gevraagd naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Algemene beschouwing

Hoofdstuk 12 Algemene beschouwing Hoofdstuk 12 Een onderzoek naar de grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren was tien jaar geleden nog ondenkbaar. Als men toentertijd had geopperd dat in 2004 bijna alle huisartsen in Nederland

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Spoed buiten openingstijden:

Spoed buiten openingstijden: St. Jacobslaan 343 6533 VD Nijmegen Telefoonnummer: 024 355 08 10 Spoed buiten openingstijden: 0900 8880 www.bhh-huisartsen.nl Kwaliteit met een menselijk gezicht Bij ons kunt u terecht voor laagdrempelige,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Triage- en hulpverleningstijden op de dokterspost

Hoofdstuk 8 Triage- en hulpverleningstijden op de dokterspost Hoofdstuk 8 Triage- en hulpverleningstijden op de dokterspost Is het gebruik van een triage-ondersteunend expertsysteem tijdrovend? R.S.G. Ong, J. Post, H. van Rooij, J. de Haan. Samenvatting: Doel: Vergelijken

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren

Grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren Grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren Omslagontwerp: Hilbrand Hut Dit onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door de Stichting Centraal Fonds RVVZ (Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen)

Nadere informatie

Bijlage 1: vragen bij de interviews van de assistenten (hoofdstuk 6)

Bijlage 1: vragen bij de interviews van de assistenten (hoofdstuk 6) Bijlage 1: vragen bij de interviews van de assistenten (hoofdstuk 6) 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Bent u gediplomeerd doktersassistente? 3. In welk jaar haalde u het diploma? 4. Welke opleiding tot doktersassistente

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Aangeboden morbiditeit bij grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren in de stad

Hoofdstuk 4 Aangeboden morbiditeit bij grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren in de stad Hoofdstuk 4 Aangeboden morbiditeit bij grootschalige huisartsenzorg buiten kantooruren in de stad J. Post, M. Kerkhof, J. de Haan Samenvatting Doel: Inzicht te krijgen in het aanbod aan en afhandeling

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Hoofdstuk 11 Patiënttevredenheid over grootschalige diensten op het platteland

Hoofdstuk 11 Patiënttevredenheid over grootschalige diensten op het platteland Hoofdstuk 11 Patiënttevredenheid over grootschalige diensten op het platteland J. Post, J. de Haan, K.H. Groenier Samenvatting Doel: Inzicht verkrijgen in de tevredenheid van patiënten over de huisartsenzorg

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Huisartsenpost: momentje alstublieft!

Huisartsenpost: momentje alstublieft! Huisartsenpost: momentje alstublieft! Telefonische bereikbaarheid van huisartsenposten A.C.J.J. de Hoogh Studentnr: 9826475 Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedeisende zorg Afd. Kwaliteit van Zorg UMC

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage?

Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Drs. Drieske Halink studentnummer 0031127 Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedzorg Afd. Kwaliteit

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Feedbackrapport: Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage?

Feedbackrapport: Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Feedbackrapport: Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Drs. Drieske Halink, junior onderzoeker Drs. Paul Giesen, huisarts-onderzoeker Nederlands Kenniscentrum

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 15 oktober 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C verpleegkundige

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Groningen, 22 januari Geachte Adviesraadleden,

Groningen, 22 januari Geachte Adviesraadleden, Groningen, 22 januari 2015 Geachte Adviesraadleden, In juni 2014 kwamen wij met de toekomstvisie voor DDG naar buiten. We wilden hierover een besluit laten nemen in september. Op dat moment bleek dat wij

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Geïntegreerde Xelion Softphone

Geïntegreerde Xelion Softphone Xelion 6 is VoIP telefooncentrale die standaard een volledig scala aan functies heeft om de klantcontacten van een organisatie optimaal af te handelen. Agents kunnen overal en altijd snel en productief

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 VERSIE 1.0 COLOFON InEen, augustus 2014 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor een verzoek

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Medisch Centrum de Steenpoort Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Medisch Centrum de Steenpoort zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Blokfluitlaan LB Oldenzaal

Blokfluitlaan LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal 1 Inhoudsopgave Informa?e voor pa?ënten 3 Afwezigheid van uw huisarts 4 Visiteaanvraag 4 Spoed 5 Doktersassistentes 5 Telefonisch consult 6 Uitslagen 6 Schema van aanwezigheid

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Enquete Spoedzorg. Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer

Enquete Spoedzorg. Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Enquete Spoedzorg Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Page 1 Enquete Spoedzorg Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Not Answered Refused

Nadere informatie

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe Lezing Prof. Guus Schrijvers te Westerbork 28 april 2010 Over mezelf Hoogleraar Public Health Geeft leiding aan Unit Zorginnovatie UMC te Utrecht

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. R358O. Oor Inboeknummer robstooz8y Dossiernummer oo8.4oz za februari zozo Raads informatiebrief Betreft motie tot onderzoek Eerste Hulp- en Doktersposten. Inleiding In

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Peildatum: maart 2014 Brenda Pekkeriet, Huisarts Huisartsenzorg Pekkeriet 17 maart 2015 info@huisartsenzorgpekkeriet.nl 1 Aanleiding Om

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Visites bij de Centrale Huisartsenposten ZOB en Huisartsenpost HOV

Visites bij de Centrale Huisartsenposten ZOB en Huisartsenpost HOV Visites bij de Centrale Huisartsenposten ZOB en Huisartsenpost HOV Wat zijn de verschillen? Céline de Weerd Lisette Keppel i200349 i215082 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, opleiding Geneeskunde

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Verschil in aangeboden morbiditeit in groot- en kleinschalige dienstenstructuur.

Hoofdstuk 5 Verschil in aangeboden morbiditeit in groot- en kleinschalige dienstenstructuur. Hoofdstuk 5 Verschil in aangeboden morbiditeit in groot- en kleinschalige dienstenstructuur. J. Post, A. van Verseveld, K.H. Groenier, J. de Haan. Samenvatting Doel. Het bepalen van de invloed van de verandering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Inhoud. 2.5 De comateuze patiënt 22 2.6 Herhalen van receptuur voor bloedglucoseverlagende

Inhoud. 2.5 De comateuze patiënt 22 2.6 Herhalen van receptuur voor bloedglucoseverlagende Inhoud 1 Inleiding 7 11 Ontregelde diabetes mellitus en de werkwijze op de huisartsenpost 7 12 Contact op de huisartsenpost: verschillende patiënten, verschillende artsen 9 2 Hulpvragen rond diabetes mellitus

Nadere informatie

Doelmatige personeelsinzet in huisartsen dienstenstructuren

Doelmatige personeelsinzet in huisartsen dienstenstructuren Rapportdeel 2 Doelmatige personeelsinzet in huisartsen dienstenstructuren Een onderzoek naar de wijze waarop huisartsen, assistenten, chauffeurs en indirect personeel efficiënt kunnen worden ingezet in

Nadere informatie

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht Pagina 1 van 5 Goede telefonische bereikbaarheid hangt voor een belangrijk deel samen met het communicatiebeleid van uw organisatie. Op basis van dit beleid kan uw organisatie het nummerplan van de telefooncentrale

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Samenvatting SAMENVATTING

Samenvatting SAMENVATTING Samenvatting SAMENVATTING De organisatie van de huisartsenzorg buiten kantoortijd is in Nederland in korte tijd omgevormd van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige centrale huisartsenposten.

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het definitieve plan aan voor een toekomstbestendige Doktersdienst.

Hierbij bieden wij u het definitieve plan aan voor een toekomstbestendige Doktersdienst. Geachte huisartsen, beste collegae, Hierbij bieden wij u het definitieve plan aan voor een toekomstbestendige Doktersdienst. Inmiddels zijn de informatieavonden achter de rug. We hebben goed inzicht gekregen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/47736

Nadere informatie

Huisartsenzorg buiten kantoortijd in regio Kampen

Huisartsenzorg buiten kantoortijd in regio Kampen Huisartsenzorg buiten kantoortijd in regio Kampen Onderzoek naar de wachttijd van de patiënt bij hoog urgente visites Judith Vanthoor student geneeskunde Studentnr: 0037656 Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten

Nadere informatie

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek BELEIDSREGEL Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Te snel naar de huisartsenpost

Te snel naar de huisartsenpost Spoedbeleving patiënten is amper te beïnvloeden beeld: Vincent van den Hoogen, HH Te snel naar de huisartsenpost dr. Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en projectleider Alice Hammink, MSc onderzoeker dr.

Nadere informatie

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 Praktijkinformatie Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08 dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 www.dehogenhoed.nl Telefoonnummers HUISARTSEN H. Poerbodipoero

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best PRAKTIJKFOLDER Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 31 5683 ED BEST Telefoon: 0499-371325 Spoed: 0499-371325 optie 1 Fax: 0499-392654

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk Datum aanmaak rapport:25-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Adastra gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Adastra gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Adastra gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde

Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde Welkom op de polikliniek Interne Geneeskunde Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest u meer over de gang van zaken op

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren

Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren Den Haag, september 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Het zorgsysteem in Nederland is zodanig ingericht dat huisartsenpraktijken

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten

Afdeling Spoedeisende Hulp. Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Afdeling Spoedeisende Hulp Hoe wij werken en waarom u soms moet wachten Inleiding U heeft zich gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp. Alhoewel wij ons best doen om de wachttijden zo kort mogelijk te

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde

Bedrijfscase 2007. Eindverslag. Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Bedrijfscase 2007 Telefonische bereikbaarheid VUmc polikliniek Heelkunde Eindverslag Natasia Buitenman Joeri Fokke Bas Meeuwissen Renée van Odenhoven Vincent Onos Managementsamenvatting Het callcenter

Nadere informatie

Focus triagist nog te veel op de diagnose

Focus triagist nog te veel op de diagnose Focus triagist nog te veel op de diagnose Alarmerende klachten van bescheiden bellers moeten scherp worden herkend De telefonische triage is het meest hachelijke onderdeel van de hulpverlening in een huisartsenpost.

Nadere informatie

EEN GENERIEKE IPAD-APP VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN

EEN GENERIEKE IPAD-APP VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN EEN GENERIEKE IPAD-APP VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN 2012 LOGA Een generieke app voor de ipad ter ondersteuning van het nemen van beslissingen Introductie Inleiding Mensen moeten doorlopend problemen

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie