WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING"

Transcriptie

1 M as te ro fs ci en in ce 5 ja in O ar s te op at hi e WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING Studierichting Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) in coöperatie met de Universiteit van Wales (fulltime) en BCOM/University of Westminster (parttime). Master of Science in Osteopathie (MSc.Ost.) in coöperatie met de University of Applied Sciences Tyrol (fhg) GENT (B) - ANTWERPEN (B) - ZEIST (NL) IAO Trendsetter in wetenschappelijke osteopathie

2 2 Hartelijk welkom aan The International Academy of Osteopathy (IAO). U interesseert zich voor de opleiding tot osteopaat? Hierdoor kiest u duidelijk voor een beroep met toekomst en met de IAO voor een instituut, dat sedert zijn oprichting in 1987 een hoge reputatie heeft verworven. Meer dan studenten uit 17 landen maken gebruik van de studiemogelijkheden aan de IAO. De kwaliteit van de opleiding tot osteopaat wordt vooral gemeten met de behandelresultaten die in de praktijk verkregen worden. De IAO beroept zich hier op haar theoretische en praktische vakkennis: academisch geschoolde docenten, een holistisch opleidingsconcept, een uitstekende en gewaarborgde kwaliteitscontrole en een kwalitatief hoogstaand bijscholingsbeleid. De IAO is een internationale school die verschillende erkende academische opleidingen tot osteopaat aanbiedt. Onze opleidingen worden georganiseerd in de schoot van het Hoger Instituut voor Osteopathie (HIO), zijn in overeenstemming met het Bologna proces en leiden tot een Diploma in de Osteopathie (DO), Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons)Ost.) of een Master of Science in Osteopathie (MSc.Ost.). Kort en bondig : met osteopathie studeren aan de IAO bent u zeker van uitstekende behandelresultaten en van werkgelegenheid in gans Europa. Het door de IAO afgeleverde DO diploma en de academische graden (BSc.Ost.(University of Wales) en MSc.Ost. (University of Applied Sciences - Tyrol (fhg)) hebben wereldwijd een uitstekende reputatie en erkenning. Wij verheugen ons erop u weldra als nieuwe student(e) te mogen verwelkomen. Grégoire Lason DO, MSc.Ost. University of Applied Sciences Directeurs I.A.O. Luc Peeters DO, MSc.Ost. University of Applied Sciences Bezoek de IAO website:

3 3 Osteopathie is wetenschap, kunst en filosofie De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still. Meer dan 120 enkel een volwaardige medische discipline is maar tevens een wetenschap. jaar geleden kwam hij tot de bevinding dat de klassieke geneeskunde zich meer en meer Toch is de osteopathie ook meer dan dat. Oste- bekommerde om het behandelen van symp- opathie is tevens een kunst. Osteopaten leven tomen en zich meer en meer verwijderde van zich overtuigd en met gevoel in in het probleem het holistische concept. Still zocht naar nieuwe van de patiënt. Ze werken niet met medicatie definities van ziekte en gezondheid, naar nieuwe of instrumenten, enkel met hun ervaren han- behandelmethodes en naar nieuwe middelen den. Hiermee lossen ze blokkades op, draineren om gezond te blijven. Zijn ontdekkingen vormen ze organen en verbeteren ze de neurogene con- De osteopaat behan- nog steeds de grondslag van de osteopathische ductie. Door deze aanpak zullen de autoregula- delt de ganse patiënt. geneeskunde. tiemechanismen in het lichaam worden aangespoord, zal de immuniteit verbeteren en zullen Ons lichaam functioneert als een eenheid klachten verdwijnen. Osteopaten zien het menselijk lichaam als een eenheid. Osteopathie is ook een filosofie die zich Onder de voorwaarde dat beenderen en baseert op sterke en praktische principes. Eén gewrichten beweeglijk blijven, kan het lichaam van deze principes is het holisme. De osteopaat zelf heel wat problemen verhelpen. Functie- behandelt geen ziekten maar behandelt de zieke stoornissen beperken het eigen weerstandsver- in zijn geheel. mogen. Ook gebeurt het maar al te vaak dat bewegingsverliezen in één gewricht klachten Deze principes, filosofie, kunst en wetenschap geven in andere gewrichten of in andere zet de IAO om in leerdoelstellingen die via lichaamsdelen. Zo kan een blokkade in de voet moderne didactische middelen worden overge- na een inversietrauma de oorzaak zijn van lage bracht. Theoretische kennis en praktische be- rugklachten. kwaamheden vullen elkaar aan en worden op De levensnoodzakelijke mobiliteit en harmonie hoog kwaliteitsniveau onderwezen. van de verschillende lichaamssystemen bewaken en herstellen vormt het fundament van de osteopathie. Het weze duidelijk dat hiervoor een grondige kennis noodzakelijk is van de basismedische wetenschappen zoals anatomie, fysiologie en neurologie. Dit maakt dat de osteopathie niet Botten, spieren, pezen, ligamenten en organen kunnen de positie en het functioneren van lichaamsdelen erg verstoren, vergelijkbaar met takken en stenen die de loop van een rivier kunnen veranderen Dr. Andrew Taylor Still Elektronische Osteopathische Encyclopedie - e-books over alle osteopathische thema s -

4 4 I.A.O.: kwaliteit, ervaring, traditie Net zoals in Groot-Brittannië, de Verenigde Voor deze vier opleidingen legt de IAO zichzelf De IAO is trendsetter Staten en Frankrijk is de osteopathie in België en hoge eisen op. Alle docenten bezitten een univer- voor de osteopathie Nederland erkend en vervolledigt ze de klassieke sitair diploma in de osteopathie of in de genees- in Europa geneeskunde. Ziekenfondsen betalen in hun aan- kunde, er worden vakboeken gepubliceerd en er vullende verzekeringspaketten osteopathie behan- worden wetenschappelijke studies doorgevoerd. delingen terug en de vraag naar goed gevormde, Dit alles leidt tot de uitstekende internationale competente en veilige osteopaten stijgt. reputatie van de IAO. De IAO is het meest gerenommeerde opleidingsin- IAO-afgestudeerden genoten van een gefundeerde stituut voor osteopathische geneeskunde in West- wetenschappelijke opleiding, die hen tot compe- en Midden Europa. tente, veilige en efficiënte osteopaten maakt. In de Benelux wordt zowel voorzien in een fulltime Overzicht van de opleidingsmogelijkheden: Bachelor of Science opleiding over 4 jaren (voor ASO of HBO + prope- (Hons.) in deuse of VWO studenten) als in een fulltime oplei- Osteopathy ding over 3 jaren (voor studenten met een basisdiploma kinesitherapie, fysiotherapie, geneeskunde, Master of Science in Osteopathie manuele therapie). Beide, door de Universiteit van Wales geaccrediteerde opleidingen leiden rechtstreeks tot het DO diploma en tot de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc. (Hons)Ost. De opleidingen worden georganiseerd in de schoot van het Hoger Instituut voor Osteopathie (HIO). Voor werkende kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen en manueel therapeuten voorziet de IAO een modulair systeem op 5 jaar dat eveneens leidt tot het DO diploma en tevens de mogelijkheid biedt om een BSc.(Hons.)Ost. te behalen via de University of Westminster. Reeds meer dan 1100 De IAO biedt in samenwerking met de University of afgestudeerden Applied Sciences Tyrol (fhg) aan al haar afgestude- in Europa erden de mogelijkheid om de academische graad MSc.Ost. te behalen. Een unicum in continentaal Europa waarmee de IAO haar voortrekkersrol opnieuw waarmaakt. Ook een cursus Manipulaties en Weke Delen Technieken is voorzien op 1 jaar te Gent (B), Antwerpen (B) en Zeist (NL).

5 5 Gestructureerd en doelgericht De IAO-opleiding omvat de volledige osteopathie. jarenlange praktijkervaring. Dit betekent dat de studenten de patiënt leren onderzoeken en behandelen in alle drie kernge- Alle lessen zijn in het Nederlands, ondersteund bieden van de osteopathie zoals beschreven in de door uitgebreide elektronische syllabi met fotoma- Doelgericht WHO Benchmarks for training in Osteopathy. teriaal, PowerPoint presentaties, driedimensionale onderwijs beelden over praktische anatomie en biomechade pariëtale osteopathie nica. Elk academiejaar ontvangen de studenten Dit is het oudste onderdeel van de osteopathie. een DVD met alle testen en technieken op strea- De mobiliteit en het goed functioneren van been- ming video. deren, gewrichten, spieren en ligamenten wordt onderzocht en behandeld. Individuele Via het gedocumenteerde IAO-intranet kunnen begeleiding studenten met de docenten communiceren en kan De viscerale osteopathie er praktisch en wetenschappelijk nieuws uitgewis- Dit onderdeel van de osteopathie houdt zich seld worden. Communicatie is voor de IAO uiterst ondermeer bezig met het goed functioneren van belangrijk. Zo komen de klassenraden regelmatig het verteringssysteem. met de directie bijeen, delen de studenten hun mening mee via regelmatig georganiseerde polls, De craniosacrale osteopathie is er een chatroom voorzien en verschijnt er twee- Dit onderdeel van de osteopathie houdt zich maandelijks een gratis nieuwsbrief met nieuws uit bezig met het goed functioneren van de hersenen de osteopathie wereld en wetenschappelijke arti- en het centrale zenuwstelsel. kels. Opleiding tot experten Informatief Samengevat, functioneert de IAO in een effi- Naast de noodzakelijke theorie is de opleiding ciënte combinatie van theorie, praktijk, informa- Afgestudeerden sterk praktisch gericht. De lessen worden op pro- tie en integratie. Dit is een optimale voorberei- kunnen lid worden fessionele wijze gegeven door universiteitspro- ding om professionele zekerheid in het beroep te van alle Europese fessoren, artsen, Bachelors en Masters in de garanderen, op zowel therapeutisch als financieel beroepsverenigingen. osteopathie. De praktijkdocenten zijn niet enkel vlak. Voor België is dit het academisch gevormd maar hebben tevens een ROB, voor Nederland het NRO en NVO. NIEUW! NIEUW! NIEUW! De IAO geeft de Osteopathische Encyclopedie uit bestaande uit een hele reeks e-books. Deze encyclopedie werd onderverdeeld in e-books over het craniosacrale, het viscerale en het musculoskeletale systeem. Ieder e-book vormt een geheel waarin een bepaalde lichaamsregio wordt besproken. Elk e-book bevat naast tekst, tekeningen en audio eveneens video s van osteopathische testen en technieken. De e-books zijn onmiddellijk downloadbaar en kunnen op 6 computers of digitale lezers geplaatst worden. Ze functioneren op alle moderne systemen (Windows, Vista, Mac, ). Bezoek de e-shop:

6 6 Hoogwaardige wetenschap, compact en efficiënt onderwezen Fulltime 4 jaar (ASO - HBO + propedeuse - VWO) : Gent Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van ECTS credits Opleidingsmogelijkheden 1. Fulltime 4 jaar (ASO / HBO + propedeuse - VWO). Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5 Principes, filosofie en geschiedenis van de osteopathie en basisterminologie Anatomie van het musculoskeletale systeem + dissectie Cytologie - histologie Biochemie Fysiologie Pathologie en semiologie : basis principes-anamnese-klinisch onderzoek-huidmusculoskeletaal (traumatologie-orthopedie-reumatologie) Palpatoire anatomie Biomechanica Musculoskeletale osteopathie Jaar 3 Jaar 2 Psychologie Recht en wetgeving Research methodologie Viscerale anatomie + dissectie Fysiologie Embryologie Radiologie Pathologie en semiologie: -Bacteriologie - immunologie -Gynaecologie -Pediatrie -Neurologie -Urologie -Nefrologie + andrologie Biomechanica Palpatoire anatomie Musculoskeletale osteopathie en Body adjustment Klinische osteopathie I Praktische neurologie Craniosacrale osteopathie I Klinische osteopathie II Embryologie / radiologie Craniosacrale osteopathie II Klinische osteopathie III Stage Principes van de osteopathie Ilium Bekkenorganen (blaas, uterus, rectum) Lumbale wervelkolom Heup Knie Voet Ketens onderste lidmaat Sacrum Body adjustment Nier Thoracale wervelkolom Ribben Diafragma Lever In de clinic Klein Dokkaai met supervisie Jaar 4 Fysiologie/pathologie I Integratie I Klinische osteopathie IV Colon intestinum tenue Maag duodenum Milt pancreas Cervicale wervelkolom Fysiologie/pathologie II en thesis Craniosacrale osteopathie III Klinische osteopathie V Hart Longen Schouder-elleboog-pols-hand Fasciatherapie Jones Craniosacrale osteopathie IV Integratie II Thesis Stage In de clinic Klein Dokkaai met supervisie De opleiding omvat 240 credits en wordt besloten met de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) uitgereikt door de University of Wales. Afgestudeerden kunnen facultatief instappen in het MSc.Ost. programma (120 credits - modulair - samenwerking met de University of Applied Sciences - Tyrol (fhg) die de graad uitreikt) vanaf het laatste jaar. Osteopathie is een functionele geneeskunde

7 7 2. Fulltime 3 jaar (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten). Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5. Jaar 1 Principes, filosofie en geschiedenis van de osteopathie Recht en wetgeving Embryologie Farmacologie Neus-keel-oor Viscerale anatomie + dissectie Biomechanica Musculoskeletale osteopathie Palpatoire anatomie Fulltime 3 jaar (Kiné, fysio, geneeskunde, ): Gent Jaar 2 Klinische osteopathie I Praktische neurologie Craniosacrale osteopathie I Klinische osteopathie II Embryologie / radiologie Craniosacrale osteopathie II Klinische osteopathie III Stage Principes van de osteopathie Ilium Bekkenorganen (blaas, uterus, rectum) Lumbale wervelkolom Heup Knie Voet Ketens onderste lidmaat Sacrum Body adjustment Nier Thoracale wervelkolom Ribben Diafragma Lever In de clinic Klein Dokkaai met supervisie Jaar 3 Fysiologie/pathologie I Integratie I Klinische osteopathie IV Colon intestinum tenue Maag duodenum Milt pancreas Cervicale wervelkolom Fysiologie/pathologie II en thesis Craniosacrale osteopathie III Klinische osteopathie V Hart Longen Schouder-elleboog-pols Hand Fasciatherapie Jones Craniosacrale osteopathie IV Integratie II Thesis Stage In de clinic Klein Dokkaai met supervisie De opleiding omvat 180 credits en wordt besloten met de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) uitgereikt door de University of Wales. Afgestudeerden kunnen facultatief instappen in het MSc.Ost. programma (120 credits - modulair- samenwerking met de University of Applied Sciences - Tyrol (fhg) die de graad uitreikt) vanaf het laatste jaar.

8 8 3. Modulair 5 jaar (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten). Modulair 5 jaar Gent Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5 en te Antwerpen (B), Scandic, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen en te Zeist (NL), Woudenbergseweg 56-58, KNVB hotel. (U kan steeds van cursusplaats wisselen indien een datum u niet past.) Modulair 5 jaar Antwerpen Modulair 5 jaar Zeist Jaar Principes-ilium Bekkenorganen Lumbale wervelkolom Praktische neurologie Craniosacrale osteopathie I Stage 2 Heup-knie Voet-OGK Embryologie-safety I Craniosacrale osteopathie II Sacrum-general treatment Stage 3 Nier Thoracale wervelkolom Diafragma-lever Integratie I Safety II Stage Ribben 4 Colon-I.T. Maag-pancreas-milt Craniosacrale osteopathie III Safety III Bovenste extremiteit Stage 5 Cervicale wervelk. Hart-long Carniosacrale osteopathie IV Fasciatherapie Integratie II Stage 6 sessies van 3 dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag) per jaar. (5de jaar 7 sessies) Iedere sessie wordt opgebouwd rond een thema. 1 dag snijzaal (zaterdag) per jaar. Theorie examens electronisch via leerplatform. Aparte examendag praktijk. De lessen gaan door van 8:00 tot 18:45. Op zondag geen les. De opleiding wordt besloten met het DO diploma en geeft toelating tot de Conversion Course (University of Westminster) die leidt tot de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.) Ost.) Afgestudeerden kunnen facultatief instappen in het MSc.Ost. programma (120 credits - modulair - samenwerking met de University of Applied Sciences - Tyrol (fhg) die de graad uitreikt) vanaf het 4de jaar. Een belangrijk deel van het MSc.Ost. programma is reeds vervat in de basisopleiding van de IAO. 4. Parttime cursus Manipulaties en Weke Delen Technieken 1 jaar (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten). Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5 en te Antwerpen (B), Scandic, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen en te Zeist (NL), Woudenbergseweg 56-58, KNVB hotel. (U kan steeds van cursusplaats wisselen indien een datum u niet past.) Jaar dagen 3 dagen 2 dagen 2 dagen 2 dagen 2 dagen 3 dagen 1 Ilium Onderste extemiteit Sacrum Lumbale wervelkolom Thoracale Cervicale wervelkolom Bovenste extremiteit wervelkolom-ribben 5 seminaries van 2 dagen (za/zon) en 2 seminaries van 3 dagen (vrij/za/zo). Iedere sessie wordt opgebouwd rond een thema. Geen examens. De lessen gaan door van 8:00 tot 18:45. Op zondag van 8:00 tot 16:45. Getuigschrift. De lessen gaan door van 8:00 tot 18:45. Op zondag van 8:00 tot 16:45 Osteopathie loont!

9 9 Uitstekende vooruitzichten Master programma: Parttime. Het Master programma wordt georganizeerd in samenwerking met de University of Applied Sciences Tyrol (fhg) die de graad uitreikt. Het Master programma omvat 4 semesters, waarvan het eerste vervat zit in de reguliere IAO opleiding. Het betreft een volledige Master van 120 credits waardoor men nadien kan doorstromen naar het doctoraat. Carrièremogelijkheden in binnen- en buitenland Evenveel vrouwen als mannen zijn osteopaat Het Master Programma bestaat uit 4 semesters Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 DO Programma 8 aanvullende Master modules 30 modules (modulair) = 6 modules van 4 dagen/jaar gedurende 5 jaar 4 modules 2 modules 2 modules Het Master Programma bestaat uit 4 semesters, gespreid over 5 jaar Semester 1 = het DO Programma Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules Semester 2 4 modules Semester 3 2 modules Semester 4 2 modules Het Master Programma kan ook over 6 jaar gespreid worden Semester 1 = het DO Programma Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules Semester 2 4 modules Het Master Programma kan ook over meerdere jaren gespreid worden Semester 1 = het DO Programma Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Een of meerdere jaren 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules Semester 2 4 modules Semester 3 2 modules Semester 4 2 modules Semester 3 2 modules Semester 4 2 modules

10 10 Erkenning De IAO-opleiding tot osteopaat is de enige opleiding in de Benelux die kwaliteitsonderwijs levert dat gehomologeerd is, niet alleen met het DO diploma met uitstekende reputatie maar tevens met het universitair diploma BSc.(Hons.)Ost.(University of Westminster) en MSc.Ost.(University of Applied Sciences-Tyrol). Beide fulltime opleidingen zijn geaccrediteerd door de Universiteit van Wales en de parttime opleiding door de University of Applied Sciences Tyrol (fhg) die de Master graad uitreikt. Hierdoor voldoet de IAO aan de BAMA norm zoals bepaald in de Bologna verklaring. Ook het ECTS (European Credit Transfer System) wordt gebruikt in het omstandig beschreven IAO curriculum. Het IAO curriculum is eveneens conform de WHO richtlijnen. Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wijziging dd. 16 juni 2006: Art. 25, 6. Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend. Levenslang studeren Ook na succesvol afstuderen blijven de studenten contact houden met de IAO. Vanwege de grote verantwoordelijkheid die de osteopaat neemt naar zijn patiënt toe, schoolt hij regelmatig bij. De IAO voorziet dan ook in kwalitatief hoogstaande postgraduate cursussen, gegeven door binnen en buitenlandse gerenommeerde osteopaten. Vraag de flyer Postgraduate Vorming aan: Clinic Op de Campus Klein Dokkaai beschikt de IAO over een osteopathische clinic. Hier komen patiënten ambulant en worden ze osteopathisch onderzocht en behandeld door studenten, onder leiding van ervaren en universitair opgeleide osteopaten. Behandelingen zijn gratis. Subsidie De IAO is een volwaardig opleidingsverstrekker erkend door de Vlaamse overheid! Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid (KMO portefeuille) een deel van het cursusgeld terugbetaalt aan alle Vlamingen (zelfstandigen) die aan de IAO studeren. Het kan gaan tot 50% van de lesgelden! De IAO is een door het NUFFIC erkende opleiding. Daardoor verleent de Informatie Beheer Groep (IBG) studiefinanciering aan Nederlanders die aan de IAO fulltime studeren!

11 11 Kwaliteit op hoog niveau Gecontroleerde kwaliteit bieden is een must. Daarom liet de IAO niets aan het toeval over en behaalde de kwaliteitsnorm EN ISO 9001 voor Osteopathic Training and Education. Naast de regelmatige interne kwaliteitscontroles ondergaat de IAO externe kwaliteitsaudits op alle IAO onderwijsniveaus en structuren. Overzicht en instrumentarium van kwaliteitsverzekering: Interne kwaliteitsverzekering Externe kwaliteitsverzekering Academisch niveau: Accreditatie door de Universiteit van Wales (fulltime) - BSc.(Hons.)Ost. Jaarlijkse studenten poll British College of Osteopathic Medicine en de University of Westminster (Londen) - Conversion Course: BSc.(Hons.) Ost. University of Applied Sciences Tyrol (fhg) - coöperatie MSc.-programma. Organisatorisch niveau: Klassenraden Europese kwaliteitsnorm: EN ISO9001 Osteopathic Training and Education Onze missie Ons doel is onze studenten op te leiden tot veilige, competente en onafhankelijke osteopaten. Daarvoor bieden wij een moderne en academische opleiding in de osteopathie aan die beantwoordt aan de hoogst mogelijke academische en organisatorische kwaliteiten. Met dit hoge opleidingsniveau beogen we de meest kwaliteitsvolle osteopathische behandelingen voor alle patiënten. Wij zetten ons in voor de academisering van het osteopathische beroep en voor de erkenning van het beroep in alle landen waar we de lessen organiseren. Samenwerking met de bestaande medische beroepen is cruciaal in onze strategie. Via postgraduate cursussen houden wij contact met onze afgestudeerden. We bieden hen de mogelijkheid om verder in het beroep te ontwikkelen.

12 12 De eerste stap in uw succesvolle toekomst We zijn bereikbaar op: Nog vragen? The International Academy of Osteopathy vzw Bel ons! Klein Dokkaai 3-5 B-9000 Gent T : (0) F : (0) De eerste en enige school voor osteopathie met het EN ISO 9001 kwaliteitslabel in onderwijs (Osteopathic Training and Education), úw garantie voor een opleiding die 100 % voldoet aan de eisen van de Integrale Kwaliteitszorg. Verantwoordelijke uitgever: I.A.O. vzw, Klein Dokkaai 3-5, B 9000 Gent. Tel: (0) , Tel Clinic: (0) , Fax: (0) Web: Bank: KBC ( IBAN: BE SWIFT: KREDBEBB) Copyright 2011: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING

WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING M D as iplo te m ro a f S in ci Os en te ce op in ath Os ie te - D op O at hi e WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING Studierichting DO (Diploma in Osteopathie) - 4 jaar parttime / 5 jaar fulltime

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Principes en filosofie

Nadere informatie

C u r r i c u l u m m o d u l a i r e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m m o d u l a i r e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m m o d u l a i r e o p l e i d i n g 1. Indeling van de onderwerpen Jaar Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 1 Osteopathische principes en het iliosacrale gewricht De heup en de knie

Nadere informatie

C u r r i c u l u m m o d u l a i r e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r

C u r r i c u l u m m o d u l a i r e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r C u r r i c u l u m m o d u l a i r e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 1. Indeling van de onderwerpen Jaar Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 1 Osteopathische principes en het

Nadere informatie

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g L e s d a t a 1 7-18, m o d u l a i r e o p l e i d i n g 1. Gent 2. Antwerpen 3. Zeist 1 1. Gent 1 ste jaar (2017-2018) 1 ste module 07 09/09/2017 Osteopathische principes en het iliosacrale gewricht

Nadere informatie

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g

L e s d a t a , m o d u l a i r e o p l e i d i n g L e s d a t a 1 6-17, m o d u l a i r e o p l e i d i n g 1. Gent 2. Antwerpen 3. Zeist 1 1. Gent 1 ste jaar (2016-2017) 1 ste module 22 24/09/2016 Osteopathische principes en het iliosacrale gewricht

Nadere informatie

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer,

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer, Demo Geachte mevrouw, mijnheer, Dank u wel voor de interesse die u voor dit e-book betoont! De osteopathische encyclopedie Deze demo bestaat uit een willekeurig aantal gekozen pagina s uit het e-book De

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden 2016-2017 Algemene verkoopsvoorwaarden Academiejaar 2016-2017 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van The International Academy of Osteopathy (IAO) op 01 juli 2016. Copyright

Nadere informatie

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 204-205 Inleiding 2 2 Instelling: UgenT 3 2. Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie: schijf 3 2.2 Revalidatie wetenschappen en kinesitherapie:

Nadere informatie

23-5-2011. Pagina 15 van 15

23-5-2011. Pagina 15 van 15 TEN VERZOEKE VAN HET ROB REGISTER OSTEOPATEN BELGIË / Registre des Ostéopathes de Belgique BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN OSTEOPATHIE IN BELGIË Een verkennende studie van het opleidingsaanbod 23-5-2011

Nadere informatie

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim Osteopathie Presentatie Passage Bergentheim Inhoud vragen positie zorg praktijk opleiding enquete Motivatie Uitgebreide interesse in het begrijpen van het functioneren van het menselijk lichaam Anatomie

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Osteopathische geneeskunde. De milt. Luc Peeters & Grégoire Lason

Osteopathische geneeskunde. De milt. Luc Peeters & Grégoire Lason Osteopathische geneeskunde De milt Luc Peeters & Grégoire Lason De milt Luc Peeters & Grégoire Lason Copyright door Osteo 2000 bvba 2013. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

I n f o r m a t i e f o l d e r

I n f o r m a t i e f o l d e r I n f o r m a t i e f o l d e r POSTGRADUAATSOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE Academiejaar 2013-2014 M o t i v e r i n g De opleiding leidt op tot gespecialiseerde kinesitherapeuten in het musculoskeletale

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

International College for Research on Equine Osteopathy BROCHURE OPLEIDING DIEROSTEOPATHIE. www.icreo.com

International College for Research on Equine Osteopathy BROCHURE OPLEIDING DIEROSTEOPATHIE. www.icreo.com International College for Research BROCHURE OPLEIDING DIEROSTEOPATHIE 2 Wat is osteopathie? Osteopathie is een geneeswijze, die op het einde van de 19e eeuw door Dr. A.T. STILL in de U.S.A. ontdekt werd.

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer,

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer, Demo Geachte mevrouw, mijnheer, Dank u wel voor de interesse die u voor dit e-book betoont! De osteopathische encyclopedie Deze demo bestaat uit een willekeurig aantal gekozen pagina s uit het e-book De

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

FICO Flanders International College of Osteopathy

FICO Flanders International College of Osteopathy FICO Flanders International College of Osteopathy De opleiding op FICO Het Flanders International College of Osteopathy leidt al vele jaren osteopaten op. Gedurende meer dan een kwart eeuw heeft FICO een

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE SUMMERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

FICO Flanders International College of Osteopathy

FICO Flanders International College of Osteopathy FICO Flanders International College of Osteopathy De opleiding op FICO Het Flanders International College of Osteopathy leidt al vele jaren osteopaten op. Gedurende meer dan een kwart eeuw heeft FICO een

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke 14 en 15 oktober 2016

Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke 14 en 15 oktober 2016 Pilates workshops met Ton Voogt & Michael Fritzke 14 en 15 oktober 2016 Op 14 en 15 oktober organiseert Frits van der Werff Pilatesstudio internationale pilatesworkshops met master trainer teachers Ton

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Neurolinguïstisch programmeren een succes!

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Wondzorgopleidingen in Vlaanderen?

Wondzorgopleidingen in Vlaanderen? Wondzorgopleidingen in Vlaanderen? Luc Gryson RN, MSc, MA, DA CNC wondzorgvereniging Feit Wondzorg evolueert snel en intens naar een grotere interdisciplinariteit Elke blijvende verbetering van wondzorg

Nadere informatie

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer,

Demo. De osteopathische encyclopedie. The International Academy of Osteopathy I.A.O. Geachte mevrouw, mijnheer, Demo Geachte mevrouw, mijnheer, Dank u wel voor de interesse die u voor dit e-book betoont! De osteopathische encyclopedie Deze demo bestaat uit een willekeurig aantal gekozen pagina s uit het e-book De

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

JING MING opleidingen MYOFASCIALE THERAPIE

JING MING opleidingen MYOFASCIALE THERAPIE JING MING opleidingen Trigger Punten Pijnbehandeling andere benadering Beschermde TITEL Deze opleiding is de enige volwaardige cursus over Trigger Punten waarna U zich als afgestudeerde mag profileren

Nadere informatie

Opleiding Thermografie bij Dieren

Opleiding Thermografie bij Dieren International Centre for Equine Thermographic Diagnostics Cursusjaar 2016 / 2017 Opleiding Thermografie bij Dieren ICETD Website : www.icetd.com Email : info@icetd.com Tel. 0031 6 51830315 Wat is thermografisch

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vastgesteld door de EC op 2 september 2013 1 Opgesteld door Aandachtsgroep Overgangsregeling Voorzitter Mw. J.H.M. Schonk

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Arabisch

Proefhoofdstuk Arabisch Proefhoofdstuk Arabisch www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be Situering van

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen

Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Symposium Bologna Experten Leuven, 8 november 2012 Nexus onderzoek - onderwijs: Kinesitherapie onderwijs in Vlaanderen Peter Van Roy Vrije Universiteit Brussel Kinesitherapie in de tweede helft van de

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Opleiding Thermografie bij Dieren

Opleiding Thermografie bij Dieren International Centre for Equine Thermographic Diagnostics Cursusjaar 2015 / 2016 Opleiding Thermografie bij Dieren ICETD Website : www.icetd.com Email : info@icetd.com Tel. 0031 6 51830315 Wat is thermografisch

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Grote ondernemingen Zakelijke belastingen Kantoor Rotterdam. Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus AH MIDDELBURG

Grote ondernemingen Zakelijke belastingen Kantoor Rotterdam. Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus AH MIDDELBURG Belastingdienst, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus 325 4330 AH MIDDELBURG Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam Postbus 50961 3007 BC Rotterdam www.belastingdienst.nl

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Welkom Prof.dr.C.Van den Broeck Jos De Cat Prof.dr.H.Feys Ann Govaere Patrick Algoet Zoë Clasen Wendy Van Daele Inhoud 1. Doel

Nadere informatie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen.

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Een osteopaat gaat uit van de visie dat de mens biologisch één geheel is en dat alle afzonderlijke delen (systemen)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor:

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: VAKDIERENARTS KLEINE HUISDIEREN Academiejaar 2015-2017 Informatie en inschrijvingspakket VOORWOORD Beste Collega, Het diploma van dierenarts biedt een

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding Hippocrates Groeien in gezondheid door kennis Gezondheid is een kostbaar bezit. Wij willen graag

Nadere informatie

Nederlands Academisch College voor Osteopathie N.A.C.O. PROTOCOL BEOORDELING JURY CASUISTIEKEXAMEN, CASESTUDIE & THESIS

Nederlands Academisch College voor Osteopathie N.A.C.O. PROTOCOL BEOORDELING JURY CASUISTIEKEXAMEN, CASESTUDIE & THESIS NO 06 Nederlands Academisch College voor Osteopathie N.A.C.O. Vestiging: Hugo de Grootkade 30-38 1052 LT Amsterdam PROTOCOL BEOORDELING JURY CASUISTIEKEXAMEN, CASESTUDIE & THESIS Nederlands Academisch

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Bedrijfsbeheer een succes! Beste

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Opleiding tot. Performance Trainer

Opleiding tot. Performance Trainer Opleiding tot Performance Trainer Waarom studeren bij Motive to Move Motive to Move Academy is een opleidingsinstituut wat zich als belangrijkste doel gesteld heeft om kwaliteitstrainers in sport op te

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Verpleegkunde HBO 5. 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde

Verpleegkunde HBO 5. 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde 1. Situatie van de HBO 5 opleiding verpleegkunde 1.1. Aantal scholen in Vlaanderen: 20 met regionale spreiding, waarvan 16 uit het katholieke net, 2 gemeenschapsonderwijs, 1 stedelijke en 1 van het provinciaal

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE EXCLUSIEF VOOR ARTSEN Studiegids MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE Evidence based medicine en evidence based practice Drie studieniveaus CAS, DAS en MSc Samenwerking tussen Vrije Universiteit Brussel, Stichting

Nadere informatie

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA SCHOOL OF ARTS STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA School of Arts bundelt de kracht en expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Kinesitherapie vanuit een ander perspectief

Kinesitherapie vanuit een ander perspectief Universitair Centrum Sint-Jozef Leuvensesteenweg 517 Kortenberg Symposium 6 maart 2010 Kinesitherapie vanuit een ander perspectief Kinesitherapie vanuit een ander perspectief: Fasciatherapie Voormiddagsessie

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Module 4: De ziekte van Dupuytren en de behandeling van littekens ter hoogte van hand en pols in de praktijk gebracht.

Module 4: De ziekte van Dupuytren en de behandeling van littekens ter hoogte van hand en pols in de praktijk gebracht. Geachte collega, Graag nodigen wij u uit op de eerstvolgende Postacademische Vorming Handrevalidatie. Module 4: De ziekte van Dupuytren en de behandeling van littekens ter hoogte van hand en pols in de

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 WELKOM Het is met veel plezier en een grote eer voor ons om U deze informatie over de aankomende ECIWO Geneeskunde Specialisten Training (EGST-4)

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Opleiding Thermografie bij Dieren

Opleiding Thermografie bij Dieren International Centre for Equine Thermographic Diagnostics Cursusjaar 2013 Opleiding Thermografie bij Dieren Hans Arendse / Fenella Doesburg Website : www.icetd.com Email : info@icetd.com Tel. 0031 6 34002463

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Wat kan u verwachten van uw osteopaat

Wat kan u verwachten van uw osteopaat Wat kan u verwachten van uw osteopaat Kwaliteitsnormen voor de osteopathie in Europa What to expect from your osteopath 1 De Europese norm voor Osteopathische Gezondheids Voorziening verzekert patiënten

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes!

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dieetkok:

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorstelling bedrijf... 3 Producten... 4 Reden in India... 5 Gerichte vragen... 6 Voorstelling bedrijf Het Indiaas Instituut voor

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage ChinLi TuiNa Welkom Uitleg over Tuina massage Kennismaking Tuina Wat is Tuina, inleiding Historie Hoe werkt Tuina Welke klachten kun je met Tuina behandelen Tuina in de praktijk Vragen Demonstratie TuiNa

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie