WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING"

Transcriptie

1 M as te ro fs ci en in ce 5 ja in O ar s te op at hi e WORD OSTEOPAAT GEEF UW BEROEP EEN NIEUWE WENDING Studierichting Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) in coöperatie met de Universiteit van Wales (fulltime) en BCOM/University of Westminster (parttime). Master of Science in Osteopathie (MSc.Ost.) in coöperatie met de University of Applied Sciences Tyrol (fhg) GENT (B) - ANTWERPEN (B) - ZEIST (NL) IAO Trendsetter in wetenschappelijke osteopathie

2 2 Hartelijk welkom aan The International Academy of Osteopathy (IAO). U interesseert zich voor de opleiding tot osteopaat? Hierdoor kiest u duidelijk voor een beroep met toekomst en met de IAO voor een instituut, dat sedert zijn oprichting in 1987 een hoge reputatie heeft verworven. Meer dan studenten uit 17 landen maken gebruik van de studiemogelijkheden aan de IAO. De kwaliteit van de opleiding tot osteopaat wordt vooral gemeten met de behandelresultaten die in de praktijk verkregen worden. De IAO beroept zich hier op haar theoretische en praktische vakkennis: academisch geschoolde docenten, een holistisch opleidingsconcept, een uitstekende en gewaarborgde kwaliteitscontrole en een kwalitatief hoogstaand bijscholingsbeleid. De IAO is een internationale school die verschillende erkende academische opleidingen tot osteopaat aanbiedt. Onze opleidingen worden georganiseerd in de schoot van het Hoger Instituut voor Osteopathie (HIO), zijn in overeenstemming met het Bologna proces en leiden tot een Diploma in de Osteopathie (DO), Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons)Ost.) of een Master of Science in Osteopathie (MSc.Ost.). Kort en bondig : met osteopathie studeren aan de IAO bent u zeker van uitstekende behandelresultaten en van werkgelegenheid in gans Europa. Het door de IAO afgeleverde DO diploma en de academische graden (BSc.Ost.(University of Wales) en MSc.Ost. (University of Applied Sciences - Tyrol (fhg)) hebben wereldwijd een uitstekende reputatie en erkenning. Wij verheugen ons erop u weldra als nieuwe student(e) te mogen verwelkomen. Grégoire Lason DO, MSc.Ost. University of Applied Sciences Directeurs I.A.O. Luc Peeters DO, MSc.Ost. University of Applied Sciences Bezoek de IAO website:

3 3 Osteopathie is wetenschap, kunst en filosofie De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still. Meer dan 120 enkel een volwaardige medische discipline is maar tevens een wetenschap. jaar geleden kwam hij tot de bevinding dat de klassieke geneeskunde zich meer en meer Toch is de osteopathie ook meer dan dat. Oste- bekommerde om het behandelen van symp- opathie is tevens een kunst. Osteopaten leven tomen en zich meer en meer verwijderde van zich overtuigd en met gevoel in in het probleem het holistische concept. Still zocht naar nieuwe van de patiënt. Ze werken niet met medicatie definities van ziekte en gezondheid, naar nieuwe of instrumenten, enkel met hun ervaren han- behandelmethodes en naar nieuwe middelen den. Hiermee lossen ze blokkades op, draineren om gezond te blijven. Zijn ontdekkingen vormen ze organen en verbeteren ze de neurogene con- De osteopaat behan- nog steeds de grondslag van de osteopathische ductie. Door deze aanpak zullen de autoregula- delt de ganse patiënt. geneeskunde. tiemechanismen in het lichaam worden aangespoord, zal de immuniteit verbeteren en zullen Ons lichaam functioneert als een eenheid klachten verdwijnen. Osteopaten zien het menselijk lichaam als een eenheid. Osteopathie is ook een filosofie die zich Onder de voorwaarde dat beenderen en baseert op sterke en praktische principes. Eén gewrichten beweeglijk blijven, kan het lichaam van deze principes is het holisme. De osteopaat zelf heel wat problemen verhelpen. Functie- behandelt geen ziekten maar behandelt de zieke stoornissen beperken het eigen weerstandsver- in zijn geheel. mogen. Ook gebeurt het maar al te vaak dat bewegingsverliezen in één gewricht klachten Deze principes, filosofie, kunst en wetenschap geven in andere gewrichten of in andere zet de IAO om in leerdoelstellingen die via lichaamsdelen. Zo kan een blokkade in de voet moderne didactische middelen worden overge- na een inversietrauma de oorzaak zijn van lage bracht. Theoretische kennis en praktische be- rugklachten. kwaamheden vullen elkaar aan en worden op De levensnoodzakelijke mobiliteit en harmonie hoog kwaliteitsniveau onderwezen. van de verschillende lichaamssystemen bewaken en herstellen vormt het fundament van de osteopathie. Het weze duidelijk dat hiervoor een grondige kennis noodzakelijk is van de basismedische wetenschappen zoals anatomie, fysiologie en neurologie. Dit maakt dat de osteopathie niet Botten, spieren, pezen, ligamenten en organen kunnen de positie en het functioneren van lichaamsdelen erg verstoren, vergelijkbaar met takken en stenen die de loop van een rivier kunnen veranderen Dr. Andrew Taylor Still Elektronische Osteopathische Encyclopedie - e-books over alle osteopathische thema s -

4 4 I.A.O.: kwaliteit, ervaring, traditie Net zoals in Groot-Brittannië, de Verenigde Voor deze vier opleidingen legt de IAO zichzelf De IAO is trendsetter Staten en Frankrijk is de osteopathie in België en hoge eisen op. Alle docenten bezitten een univer- voor de osteopathie Nederland erkend en vervolledigt ze de klassieke sitair diploma in de osteopathie of in de genees- in Europa geneeskunde. Ziekenfondsen betalen in hun aan- kunde, er worden vakboeken gepubliceerd en er vullende verzekeringspaketten osteopathie behan- worden wetenschappelijke studies doorgevoerd. delingen terug en de vraag naar goed gevormde, Dit alles leidt tot de uitstekende internationale competente en veilige osteopaten stijgt. reputatie van de IAO. De IAO is het meest gerenommeerde opleidingsin- IAO-afgestudeerden genoten van een gefundeerde stituut voor osteopathische geneeskunde in West- wetenschappelijke opleiding, die hen tot compe- en Midden Europa. tente, veilige en efficiënte osteopaten maakt. In de Benelux wordt zowel voorzien in een fulltime Overzicht van de opleidingsmogelijkheden: Bachelor of Science opleiding over 4 jaren (voor ASO of HBO + prope- (Hons.) in deuse of VWO studenten) als in een fulltime oplei- Osteopathy ding over 3 jaren (voor studenten met een basisdiploma kinesitherapie, fysiotherapie, geneeskunde, Master of Science in Osteopathie manuele therapie). Beide, door de Universiteit van Wales geaccrediteerde opleidingen leiden rechtstreeks tot het DO diploma en tot de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc. (Hons)Ost. De opleidingen worden georganiseerd in de schoot van het Hoger Instituut voor Osteopathie (HIO). Voor werkende kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen en manueel therapeuten voorziet de IAO een modulair systeem op 5 jaar dat eveneens leidt tot het DO diploma en tevens de mogelijkheid biedt om een BSc.(Hons.)Ost. te behalen via de University of Westminster. Reeds meer dan 1100 De IAO biedt in samenwerking met de University of afgestudeerden Applied Sciences Tyrol (fhg) aan al haar afgestude- in Europa erden de mogelijkheid om de academische graad MSc.Ost. te behalen. Een unicum in continentaal Europa waarmee de IAO haar voortrekkersrol opnieuw waarmaakt. Ook een cursus Manipulaties en Weke Delen Technieken is voorzien op 1 jaar te Gent (B), Antwerpen (B) en Zeist (NL).

5 5 Gestructureerd en doelgericht De IAO-opleiding omvat de volledige osteopathie. jarenlange praktijkervaring. Dit betekent dat de studenten de patiënt leren onderzoeken en behandelen in alle drie kernge- Alle lessen zijn in het Nederlands, ondersteund bieden van de osteopathie zoals beschreven in de door uitgebreide elektronische syllabi met fotoma- Doelgericht WHO Benchmarks for training in Osteopathy. teriaal, PowerPoint presentaties, driedimensionale onderwijs beelden over praktische anatomie en biomechade pariëtale osteopathie nica. Elk academiejaar ontvangen de studenten Dit is het oudste onderdeel van de osteopathie. een DVD met alle testen en technieken op strea- De mobiliteit en het goed functioneren van been- ming video. deren, gewrichten, spieren en ligamenten wordt onderzocht en behandeld. Individuele Via het gedocumenteerde IAO-intranet kunnen begeleiding studenten met de docenten communiceren en kan De viscerale osteopathie er praktisch en wetenschappelijk nieuws uitgewis- Dit onderdeel van de osteopathie houdt zich seld worden. Communicatie is voor de IAO uiterst ondermeer bezig met het goed functioneren van belangrijk. Zo komen de klassenraden regelmatig het verteringssysteem. met de directie bijeen, delen de studenten hun mening mee via regelmatig georganiseerde polls, De craniosacrale osteopathie is er een chatroom voorzien en verschijnt er twee- Dit onderdeel van de osteopathie houdt zich maandelijks een gratis nieuwsbrief met nieuws uit bezig met het goed functioneren van de hersenen de osteopathie wereld en wetenschappelijke arti- en het centrale zenuwstelsel. kels. Opleiding tot experten Informatief Samengevat, functioneert de IAO in een effi- Naast de noodzakelijke theorie is de opleiding ciënte combinatie van theorie, praktijk, informa- Afgestudeerden sterk praktisch gericht. De lessen worden op pro- tie en integratie. Dit is een optimale voorberei- kunnen lid worden fessionele wijze gegeven door universiteitspro- ding om professionele zekerheid in het beroep te van alle Europese fessoren, artsen, Bachelors en Masters in de garanderen, op zowel therapeutisch als financieel beroepsverenigingen. osteopathie. De praktijkdocenten zijn niet enkel vlak. Voor België is dit het academisch gevormd maar hebben tevens een ROB, voor Nederland het NRO en NVO. NIEUW! NIEUW! NIEUW! De IAO geeft de Osteopathische Encyclopedie uit bestaande uit een hele reeks e-books. Deze encyclopedie werd onderverdeeld in e-books over het craniosacrale, het viscerale en het musculoskeletale systeem. Ieder e-book vormt een geheel waarin een bepaalde lichaamsregio wordt besproken. Elk e-book bevat naast tekst, tekeningen en audio eveneens video s van osteopathische testen en technieken. De e-books zijn onmiddellijk downloadbaar en kunnen op 6 computers of digitale lezers geplaatst worden. Ze functioneren op alle moderne systemen (Windows, Vista, Mac, ). Bezoek de e-shop:

6 6 Hoogwaardige wetenschap, compact en efficiënt onderwezen Fulltime 4 jaar (ASO - HBO + propedeuse - VWO) : Gent Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van ECTS credits Opleidingsmogelijkheden 1. Fulltime 4 jaar (ASO / HBO + propedeuse - VWO). Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5 Principes, filosofie en geschiedenis van de osteopathie en basisterminologie Anatomie van het musculoskeletale systeem + dissectie Cytologie - histologie Biochemie Fysiologie Pathologie en semiologie : basis principes-anamnese-klinisch onderzoek-huidmusculoskeletaal (traumatologie-orthopedie-reumatologie) Palpatoire anatomie Biomechanica Musculoskeletale osteopathie Jaar 3 Jaar 2 Psychologie Recht en wetgeving Research methodologie Viscerale anatomie + dissectie Fysiologie Embryologie Radiologie Pathologie en semiologie: -Bacteriologie - immunologie -Gynaecologie -Pediatrie -Neurologie -Urologie -Nefrologie + andrologie Biomechanica Palpatoire anatomie Musculoskeletale osteopathie en Body adjustment Klinische osteopathie I Praktische neurologie Craniosacrale osteopathie I Klinische osteopathie II Embryologie / radiologie Craniosacrale osteopathie II Klinische osteopathie III Stage Principes van de osteopathie Ilium Bekkenorganen (blaas, uterus, rectum) Lumbale wervelkolom Heup Knie Voet Ketens onderste lidmaat Sacrum Body adjustment Nier Thoracale wervelkolom Ribben Diafragma Lever In de clinic Klein Dokkaai met supervisie Jaar 4 Fysiologie/pathologie I Integratie I Klinische osteopathie IV Colon intestinum tenue Maag duodenum Milt pancreas Cervicale wervelkolom Fysiologie/pathologie II en thesis Craniosacrale osteopathie III Klinische osteopathie V Hart Longen Schouder-elleboog-pols-hand Fasciatherapie Jones Craniosacrale osteopathie IV Integratie II Thesis Stage In de clinic Klein Dokkaai met supervisie De opleiding omvat 240 credits en wordt besloten met de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) uitgereikt door de University of Wales. Afgestudeerden kunnen facultatief instappen in het MSc.Ost. programma (120 credits - modulair - samenwerking met de University of Applied Sciences - Tyrol (fhg) die de graad uitreikt) vanaf het laatste jaar. Osteopathie is een functionele geneeskunde

7 7 2. Fulltime 3 jaar (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten). Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5. Jaar 1 Principes, filosofie en geschiedenis van de osteopathie Recht en wetgeving Embryologie Farmacologie Neus-keel-oor Viscerale anatomie + dissectie Biomechanica Musculoskeletale osteopathie Palpatoire anatomie Fulltime 3 jaar (Kiné, fysio, geneeskunde, ): Gent Jaar 2 Klinische osteopathie I Praktische neurologie Craniosacrale osteopathie I Klinische osteopathie II Embryologie / radiologie Craniosacrale osteopathie II Klinische osteopathie III Stage Principes van de osteopathie Ilium Bekkenorganen (blaas, uterus, rectum) Lumbale wervelkolom Heup Knie Voet Ketens onderste lidmaat Sacrum Body adjustment Nier Thoracale wervelkolom Ribben Diafragma Lever In de clinic Klein Dokkaai met supervisie Jaar 3 Fysiologie/pathologie I Integratie I Klinische osteopathie IV Colon intestinum tenue Maag duodenum Milt pancreas Cervicale wervelkolom Fysiologie/pathologie II en thesis Craniosacrale osteopathie III Klinische osteopathie V Hart Longen Schouder-elleboog-pols Hand Fasciatherapie Jones Craniosacrale osteopathie IV Integratie II Thesis Stage In de clinic Klein Dokkaai met supervisie De opleiding omvat 180 credits en wordt besloten met de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.)Ost.) uitgereikt door de University of Wales. Afgestudeerden kunnen facultatief instappen in het MSc.Ost. programma (120 credits - modulair- samenwerking met de University of Applied Sciences - Tyrol (fhg) die de graad uitreikt) vanaf het laatste jaar.

8 8 3. Modulair 5 jaar (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten). Modulair 5 jaar Gent Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5 en te Antwerpen (B), Scandic, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen en te Zeist (NL), Woudenbergseweg 56-58, KNVB hotel. (U kan steeds van cursusplaats wisselen indien een datum u niet past.) Modulair 5 jaar Antwerpen Modulair 5 jaar Zeist Jaar Principes-ilium Bekkenorganen Lumbale wervelkolom Praktische neurologie Craniosacrale osteopathie I Stage 2 Heup-knie Voet-OGK Embryologie-safety I Craniosacrale osteopathie II Sacrum-general treatment Stage 3 Nier Thoracale wervelkolom Diafragma-lever Integratie I Safety II Stage Ribben 4 Colon-I.T. Maag-pancreas-milt Craniosacrale osteopathie III Safety III Bovenste extremiteit Stage 5 Cervicale wervelk. Hart-long Carniosacrale osteopathie IV Fasciatherapie Integratie II Stage 6 sessies van 3 dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag) per jaar. (5de jaar 7 sessies) Iedere sessie wordt opgebouwd rond een thema. 1 dag snijzaal (zaterdag) per jaar. Theorie examens electronisch via leerplatform. Aparte examendag praktijk. De lessen gaan door van 8:00 tot 18:45. Op zondag geen les. De opleiding wordt besloten met het DO diploma en geeft toelating tot de Conversion Course (University of Westminster) die leidt tot de graad Bachelor of Science with Honours in Osteopathy (BSc.(Hons.) Ost.) Afgestudeerden kunnen facultatief instappen in het MSc.Ost. programma (120 credits - modulair - samenwerking met de University of Applied Sciences - Tyrol (fhg) die de graad uitreikt) vanaf het 4de jaar. Een belangrijk deel van het MSc.Ost. programma is reeds vervat in de basisopleiding van de IAO. 4. Parttime cursus Manipulaties en Weke Delen Technieken 1 jaar (kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten). Te Gent (B), Campus Klein Dokkaai 3-5 en te Antwerpen (B), Scandic, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen en te Zeist (NL), Woudenbergseweg 56-58, KNVB hotel. (U kan steeds van cursusplaats wisselen indien een datum u niet past.) Jaar dagen 3 dagen 2 dagen 2 dagen 2 dagen 2 dagen 3 dagen 1 Ilium Onderste extemiteit Sacrum Lumbale wervelkolom Thoracale Cervicale wervelkolom Bovenste extremiteit wervelkolom-ribben 5 seminaries van 2 dagen (za/zon) en 2 seminaries van 3 dagen (vrij/za/zo). Iedere sessie wordt opgebouwd rond een thema. Geen examens. De lessen gaan door van 8:00 tot 18:45. Op zondag van 8:00 tot 16:45. Getuigschrift. De lessen gaan door van 8:00 tot 18:45. Op zondag van 8:00 tot 16:45 Osteopathie loont!

9 9 Uitstekende vooruitzichten Master programma: Parttime. Het Master programma wordt georganizeerd in samenwerking met de University of Applied Sciences Tyrol (fhg) die de graad uitreikt. Het Master programma omvat 4 semesters, waarvan het eerste vervat zit in de reguliere IAO opleiding. Het betreft een volledige Master van 120 credits waardoor men nadien kan doorstromen naar het doctoraat. Carrièremogelijkheden in binnen- en buitenland Evenveel vrouwen als mannen zijn osteopaat Het Master Programma bestaat uit 4 semesters Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 DO Programma 8 aanvullende Master modules 30 modules (modulair) = 6 modules van 4 dagen/jaar gedurende 5 jaar 4 modules 2 modules 2 modules Het Master Programma bestaat uit 4 semesters, gespreid over 5 jaar Semester 1 = het DO Programma Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules Semester 2 4 modules Semester 3 2 modules Semester 4 2 modules Het Master Programma kan ook over 6 jaar gespreid worden Semester 1 = het DO Programma Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules Semester 2 4 modules Het Master Programma kan ook over meerdere jaren gespreid worden Semester 1 = het DO Programma Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Een of meerdere jaren 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules 6 modules Semester 2 4 modules Semester 3 2 modules Semester 4 2 modules Semester 3 2 modules Semester 4 2 modules

10 10 Erkenning De IAO-opleiding tot osteopaat is de enige opleiding in de Benelux die kwaliteitsonderwijs levert dat gehomologeerd is, niet alleen met het DO diploma met uitstekende reputatie maar tevens met het universitair diploma BSc.(Hons.)Ost.(University of Westminster) en MSc.Ost.(University of Applied Sciences-Tyrol). Beide fulltime opleidingen zijn geaccrediteerd door de Universiteit van Wales en de parttime opleiding door de University of Applied Sciences Tyrol (fhg) die de Master graad uitreikt. Hierdoor voldoet de IAO aan de BAMA norm zoals bepaald in de Bologna verklaring. Ook het ECTS (European Credit Transfer System) wordt gebruikt in het omstandig beschreven IAO curriculum. Het IAO curriculum is eveneens conform de WHO richtlijnen. Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wijziging dd. 16 juni 2006: Art. 25, 6. Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend. Levenslang studeren Ook na succesvol afstuderen blijven de studenten contact houden met de IAO. Vanwege de grote verantwoordelijkheid die de osteopaat neemt naar zijn patiënt toe, schoolt hij regelmatig bij. De IAO voorziet dan ook in kwalitatief hoogstaande postgraduate cursussen, gegeven door binnen en buitenlandse gerenommeerde osteopaten. Vraag de flyer Postgraduate Vorming aan: Clinic Op de Campus Klein Dokkaai beschikt de IAO over een osteopathische clinic. Hier komen patiënten ambulant en worden ze osteopathisch onderzocht en behandeld door studenten, onder leiding van ervaren en universitair opgeleide osteopaten. Behandelingen zijn gratis. Subsidie De IAO is een volwaardig opleidingsverstrekker erkend door de Vlaamse overheid! Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid (KMO portefeuille) een deel van het cursusgeld terugbetaalt aan alle Vlamingen (zelfstandigen) die aan de IAO studeren. Het kan gaan tot 50% van de lesgelden! De IAO is een door het NUFFIC erkende opleiding. Daardoor verleent de Informatie Beheer Groep (IBG) studiefinanciering aan Nederlanders die aan de IAO fulltime studeren!

11 11 Kwaliteit op hoog niveau Gecontroleerde kwaliteit bieden is een must. Daarom liet de IAO niets aan het toeval over en behaalde de kwaliteitsnorm EN ISO 9001 voor Osteopathic Training and Education. Naast de regelmatige interne kwaliteitscontroles ondergaat de IAO externe kwaliteitsaudits op alle IAO onderwijsniveaus en structuren. Overzicht en instrumentarium van kwaliteitsverzekering: Interne kwaliteitsverzekering Externe kwaliteitsverzekering Academisch niveau: Accreditatie door de Universiteit van Wales (fulltime) - BSc.(Hons.)Ost. Jaarlijkse studenten poll British College of Osteopathic Medicine en de University of Westminster (Londen) - Conversion Course: BSc.(Hons.) Ost. University of Applied Sciences Tyrol (fhg) - coöperatie MSc.-programma. Organisatorisch niveau: Klassenraden Europese kwaliteitsnorm: EN ISO9001 Osteopathic Training and Education Onze missie Ons doel is onze studenten op te leiden tot veilige, competente en onafhankelijke osteopaten. Daarvoor bieden wij een moderne en academische opleiding in de osteopathie aan die beantwoordt aan de hoogst mogelijke academische en organisatorische kwaliteiten. Met dit hoge opleidingsniveau beogen we de meest kwaliteitsvolle osteopathische behandelingen voor alle patiënten. Wij zetten ons in voor de academisering van het osteopathische beroep en voor de erkenning van het beroep in alle landen waar we de lessen organiseren. Samenwerking met de bestaande medische beroepen is cruciaal in onze strategie. Via postgraduate cursussen houden wij contact met onze afgestudeerden. We bieden hen de mogelijkheid om verder in het beroep te ontwikkelen.

12 12 De eerste stap in uw succesvolle toekomst We zijn bereikbaar op: Nog vragen? The International Academy of Osteopathy vzw Bel ons! Klein Dokkaai 3-5 B-9000 Gent T : (0) F : (0) De eerste en enige school voor osteopathie met het EN ISO 9001 kwaliteitslabel in onderwijs (Osteopathic Training and Education), úw garantie voor een opleiding die 100 % voldoet aan de eisen van de Integrale Kwaliteitszorg. Verantwoordelijke uitgever: I.A.O. vzw, Klein Dokkaai 3-5, B 9000 Gent. Tel: (0) , Tel Clinic: (0) , Fax: (0) Web: Bank: KBC ( IBAN: BE SWIFT: KREDBEBB) Copyright 2011: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Al l e n a c t i e f...

Al l e n a c t i e f... Al l e n a c t i e f... o o k m e t r e u m a d e e l 1 FWRO -Expertrapport betreffende de bevordering van de arbeidsparticipatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie