NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN"

Transcriptie

1 BRL 9923 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN STEIGERDELEN Techniekgebied E2 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 15 september 2004 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw d.d van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden

2 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Deze nationale beoordelingsrichtlijn is op 3 december 2004 door de certificatie-instelling SKH conform het Reglement voor Productcertificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO productcertificaat Houten Steigerdelen. Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus AD Wageningen Telefoon (0317) Fax (0317) Website Certificatie-instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 3 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Procedure ter verkrijging van een productcertificaat Termen en definities Producteisen Technische specificatie verschillende steigerdeel types Nadere eisen 9 7. Eisen m.b.t. het kwaliteitssysteem Externe kwaliteitsbewaking door certificatie-instelling Eisen aan certificatie instelling en personeel Herkenbaarheid Titels vermelde documenten Bijlage Bijlage 1: Model KOMO productcertificaat... 14

4 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Algemeen De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor een productcertificaat c.q. de instandhouding van een KOMO productcertificaat voor Houten Steigerdelen. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO productcertificaat. Eisen die ontleend zijn aan publiekrechtelijke regelgeving zijn voorzien van een verticale streep in de linker kantlijn. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatieinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- of attesteringsreglement van de betreffende instelling. 1.2 Onderwerp De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op: Steigerdeel type 1: Steigerdelen van massief naaldhout die machinaal op sterkte zijn gesorteerd. Steigerdeel type 2: Steigerdelen die zijn samengesteld uit gelamineerd fineerhout(lvl) waarvan de sterkte is aangetoond. Steigerdeel type 3: Steigerdelen bestaande uit gevingerlast gelamineerd hout waarvan de sterkte is aangetoond. Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn heeft geen betrekking op de totale steigerconstructie. 2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT 2.1 Start De aanvrager van het productcertificaat geeft aan welke dikte(s), welke breedtes in geval van steigerdeel 2 en 3 en in welke houtsoort de steigerdelen geleverd zullen worden. De producent verstrekt tevens de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de technische specificatie. De producent geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 2.2 Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling onderzoekt of de in het productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met hoofdstukken 4 en 5. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO productcertificaat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, wordt verleend.

5 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 5 van Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager van een productcertificaat in overeenstemming is met hoofdstuk Afgifte van het productcertificaat Het productcertificaat wordt in overeenstemming met de door de Harmonisatie Commissie Bouw vastgestelde modellen conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (par. 2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (par. 2.3) in positieve zin zijn afgerond. 2.5 Externe kwaliteitszorg Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk TERMEN EN DEFINITIES Voor termen en definities wordt verwezen naar; - NEN 5461 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte. - NEN 5466 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoorten Europees vuren, Europees grenen en Europees lariks, 2 e druk, juli 1999 (+ wijzigingsbladen). - NEN-EN 338 Hout voor constructieve toepassingen. Naaldhout en populierenhout. Sterkteklassen - NEN-EN 385 Gevingerlast hout voor constructieve toepassingen Toepassingen Prestatie-eisen en minimale vervaardigingseisen. - NEN-EN 386 Gelijmd gelamineerd hout voor constructieve toepassingen Toepassingen Prestatie-eisen en minimale vervaardigingseisen. - NEN-EN 519 Hout voor constructieve toepassingen. Sorteren naar kwaliteitsklasse. Eisen voor machinaal op sterkte gesorteerd hout en voor sorteermachines. Deze zal in de toekomst vervangen gaan worden door NEN-EN deel 1,2 en 3 Timber structures- Strength graded structural timber with rectangular cross section. - NEN-EN Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Steigers Prestatie-eisen en algemeen ontwerp. Januari Ontwerpnorm NEN-EN Gelamineerd fineerhout ( Laminated Veneer Lumber (LVL)). Specificaties, definities, classificatie en eisen. Bovendien zijn de volgende definities van toepassing: Machinaal op sterkte sorteren Machinaal op sterkte sorteren is een proces waarbij de sterkte- en stijfheideigenschappen van het hout worden bepaald door een machine op een niet-destructieve wijze. De sterkteklasse wordt uitgedrukt in een C -klasse conform NEN-EN 338. Onder steigerplanken in deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan: Ongeschaafde nieuwe massieve houten planken (steigerdeel type 1) of samengesteld uit gelamineerd fineerhout (steigerdeel type 2) of gevingerlast gelamineerd hout (steigerdeel type 3) die in een steigerconstructie als werkvloer of kantplank worden toegepast.

6 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 6 van PRODUCTEISEN 4.1 Algemene eisen Steigerdelen dienen aan de minimale sterkte eis zoals vermeld in tabel 4 te voldoen. De sterkte van ieder steigerdeel van het type 1 moet machinaal worden bepaald met behulp van een sterkte sorteermachine van het type waarbij de sterkte wordt bepaald door mechanische belasting van het deel. De bepaling dient te worden uitgevoerd conform NEN- EN 519. Machinale sterkte sortering anders dan door een mechanische belasting kan slechts als beproevingsmethode worden geaccepteerd indien niet de gemiddelde sterkte van het steigerdeel wordt bepaald doch de sterkte van de zwakste plek. De sterkte van ieder steigerdeel van het type 2 en 3 dienen in de kwaliteitsverklaring te worden opgenomen. De bepaling van de sterkte dient mechanisch bepaald te worden.de sterkteklasse zal minimaal overeen moeten komen met de sterkteklasse C 18 conform NEN- EN 338. Steigerplanken van het type 3 dienen geproduceerd te worden volgens de eisen die aan gevingerlast gelamineerd hout voor dragende toepassingen in buiten exposities worden gesteld. 4.2 Vochtgehalte Het vochtgehalte van het steigerdeel van het type 1 mag op het moment van het mechanisch sorteren en uitleveren, niet meer dan 20% (m/m) bedragen. Het vochtgehalte van het steigerdeel van het type 2 mag op het moment van mechanisch beproeven, per deel niet hoger zijn dan 12%(m/m). Het vochtgehalte van het steigerdeel van het type 3 mag niet meer bedragen dan het toegestane vochtpercentage van het steigerdeel van het type Houtsoorten De volgende houtsoorten komen in aanmerking voor steigerplanken: - Europees vuren (Picea abies (L.) KARST.) Voor mechanisch op sterkte gesorteerd hout is vuren in combinatie met Abies-soorten toegestaan. Vooral in partijen Midden Europees vurenhout komen ook Abies-soorten (Europees dennenhout) voor.

7 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 7 van Aanvullende eisen t.a.v. de houtkwaliteit van het steigerdeel type 1 Mechanisch op sterkte sorteren Aanvullend op de mechanische beproeving van de steigerdelen conform NEN-EN 519 dienen alle delen visueel gekeurd te worden op basis van de eisen genoemd in tabel 1. Deze eisen wijken deels af van de eisen vermeld in tabel 1 van NEN-EN 519. Boordergangen niet toegestaan Aantasting door insecten niet toegestaan Drukbreuk niet toegestaan Reactiehout max. 1/5 van de breedte Scheuren: langsscheuren max. lengte 300mm/ som van de scheuren max. 1/3 x houtlengte ringscheuren niet toegestaan splijtscheuren max. 150mm Schimmelaantasting: bruin tot rood niet toelaatbaar blauw tot grijs max. 5% van het oppervlak wit tot geel niet toelaatbaar Wan/ mechanische beschadigingen max. 1/6 van de dikte resp. breedte van het deel Vervormingen per gebogen 10 mm 2m houtlengte (max.) krom 8 mm scheluw 8 mm / over de gehele breedte hol 4 mm / over de gehele breedte Tabel 1. Aanvullende kwaliteitseisen. Indien niet de gehele lengte van het steigerdeel mechanisch wordt beproefd zullen de niet beproefde gedeeltes beoordeeld moeten worden op kwastgrootte en draadverloop conform tabel 2. Kwastdiameter op het brede vlak (max.) 1/4 van de breedte van het deel Kwastdiameter op het smalle vlak (max.) 2/3 van de dikte van het deel Draadverloop (max.) 1:10 Tabel 2. Kwastgrootte en draadverloop. Ingeval van beoordeling van hart gekloofde/ door het hart gezaagde delen dient de drukzijde bij de mechanische beproeving de niet hartzijde te zijn. 4.5 Afmetingen en toleranties Steigerdelen van het type 1 worden geleverd in de volgende afmetingen: 32 x 200 mm 38 x 200 mm 50 x 200 mm

8 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 8 van 15 Toegestane maatafwijking: Dikte, waar ook gemeten Breedte, waar ook gemeten -0 en +2mm -0 en + 5mm Tabel 3: maattoleranties(bij een houtvochtgehalte van 20% (m/m/)) De afmeting en toegestane maatafwijkingen van de steigerdelen van het type 2 en 3 dienen in de kwaliteitsverklaring te worden opgenomen. 4.6 Bewerkingen Kramplaten Ter voorkoming van het optreden van kopscheuren en vervormingen in steigerdelen van het type 1 dienen kramplaten aan beide uiteinden zowel aan de boven als aan de onderkant van het steigerdeel te worden aangebracht. Aan de kramplaat worden de volgende eisen gesteld: - De kramplaten moeten gemaakt zijn van continu dompelverzinkt band met gesneden kanten, op ringen. Kwaliteit DX51D+Z275-N-A-C. vlg. NEN-EN of gelijkwaardig. - Het materiaal moet vrij zijn van schadelijke segregaties, grove insluitsels, holten e.d. - Het materiaal moet fijnkorrelig en regelmatig van structuur zijn. - Het oppervlak moet vrij zijn van overlappingen, splinters, groeven, scheuren, poriën e.d. - De kramplaat mag niet gecorrodeerd zijn. - De hechting van de zinklaag moet getest zijn vlg. NEN-EN punt De afmeting van de kramplaat moet minimaal zijn 35x175x0.9mm. Toleranties volgens NEN-EN of gelijkwaardig. Bij kramplaten van andere afmetingen dient aangetoond te worden dat ter voorkoming van scheurvorming minimaal een zelfde resultaat wordt verkregen. - De kramplaat bestaat minimaal uit vier rijen krammen. De plaats van de kramplaat is min. 50mm en max. 150mm gerekend vanaf de uiteinde van de steigerplank van het type 1. Indien er andere systemen zijn ter voorkoming van het optreden van kopscheuren en vervormingen dan mogen deze worden toegepast nadat deze systemen zich bewezen hebben in de praktijk. De eisen die gesteld worden aan het materiaal dienen minimaal te voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Steigerplanken van het type 2 en 3 behoeven niet van een kramplaat te worden voorzien.

9 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 9 van Overige bewerkingen Indien aan het naaldhout bewerkingen worden uitgevoerd door de leverancier, zoals verduurzamen, het aanbrengen van constructieve vingerlassen of lamineren, dan dienen deze bewerkingen conform de desbetreffende beoordelingsrichtlijn te worden uitgevoerd. De bewerkingen mogen de oorspronkelijke sterkte van het hout niet negatief beïnvloeden. Een effectief middel om dit aan te tonen is het laten uitvoeren van deze bewerkingen onder KOMO -certificaat. Bovenbedoelde bewerkingen mogen ook door derden worden uitgevoerd. Bij aflevering dient te worden aangegeven of extra bewerkingen hebben plaatsgevonden en of deze bewerkingen hebben plaatsgevonden op basis van het KOMO -certificaat voor deze bewerkingen. 5. Technische specificatie verschillende steigerdeel types Steigerdeel type 1 In onderstaande tabel staat voor steigerklasse 4, indeling volgens NEN EN , per dikte de maximale overspanning en minimale sterkteklasse volgens NEN-EN 338 vermeld. Steigerklasse Dikte steigerplank Max. overspanning Minimale sterkteklasse 4 32mm 950mm C24 38mm 1000mm C18 50mm 1600mm C18 Tabel 4: maximale overspanning per dikte voor steigerklasse 4 Opm.: Bij de berekening voor de maximale overspanning is uitgegaan van veiligheidsklasse 3 conform NEN 6702 (art 5.2). Opmerking: In de steigerbouwwereld gebruikte men een hart op hart afstand van 900mm.Door gebruik te maken van op sterkte gesorteerde steigerdelen kan men u kiezen voor een hart op hartafstand zoals de in hier boven genoemde tabel. Steigerdeel type 2 en 3 Door de fabrikant dient een tabel overlegd te worden, waarin de max. overspanningen zijn opgenomen voor de steigerdelen voor de verschillende dikten die geleverd worden. Deze tabel dient gebaseerd te zijn op de minimale eisen zoals vernoemd in tabel 4. In de kwaliteitsverklaring dient tevens te worden opgenomen voor welke steigerklasse de steigerdelen gebruikt kunnen worden 6. Nadere eisen 6.1 Eisen met betrekking tot het personeel Het personeel dat steigerdelen sorteert, bewerkt of controleert moet kennis hebben van de gestelde eisen zoals geformuleerd in hoofdstukken 4 en 5 of voor de van toepassing zijnde steigertype zoals steigertype 2 en 3.

10 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 10 van Eisen aan gevingerlast hout Voor het aanbrengen van constructieve vingerlassen conform BRL dient het hout eerst machinaal op sterkte te worden gesorteerd. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een constructieve vingerlas is het toepassen van een goedgekeurde thermohardende lijm die geschikt is voor de omgeving waarin het hout wordt toegepast. De sterkteklasse van het gevingerlaste hout is gelijk aan de laagste klasse van het hout voor het vingerlassen. 6.3 Uitrusting Voor het sorteren van steigerdelen van het type 1 dient de volgende uitrusting conform NEN- EN 519 beschikbaar te zijn: - sterktesorteermachine welke voldoet aan de eisen vermeld in NEN-EN 519; - meetapparatuur voor het meten van lengte, dikte en breedte; - een gekalibreerde vochtmeter. Voor steigerdelen van het type 2 dient een machine aanwezig te zijn voor de beproeving van de sterkte conform (ontwerpnorm) NEN EN Voor steigerdelen van het type 3 dient het steigerdeel geproduceerd en beproefd te worden conform NEN-EN 385 en NEN-EN Algemeen gebruiksvoorschrift Een steigerdeel dat geleverd is onder het KOMO ertificaat mag alleen gebruikt worden als steigerdeel in een steigerconstructie. De gebruiker is vanaf het moment van afleveren, uiteindelijk verantwoordelijk voor het instandhouden van een optimale conditie van het steigerdeel. Naast dit algemene gebruiksvoorschrift dient de producent tevens een eigen gebruiksvoorschrift op te stellen dat minimaal de volgende onderwerpen dient te omvatten namelijk: controle bij ontvangst, gebruik op de bouwplaats, controle bij terugname en controle tijdens opslag.. 7. EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM Interne kwaliteitszorg van de producent In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd, waaraan het kwaliteitssysteem van de producent dient te voldoen in het kader van een productcertificaat. 7.1 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het product en de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de producent. 7.2 Melding van veranderingen Alle veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, IKB- schema, productiewijze, etc., dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld. De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het IKB aan een medewerker, die binnen het bedrijf ook andere taken kan hebben, delegeren.

11 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 11 van Interne kwaliteitsbewaking De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: - een ingangscontrole op de grondstoffen - werkplekinstructies - controle op het eindproduct - de controle op de meetapparatuur - klachtenregistratie 7.4 Kalibreren Meetmiddelen dienen periodiek te worden gekalibreerd. 7.5 Klachtenbehandeling De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is afgehandeld en welke eventuele corrigerende maatregelen getroffen zijn. 8. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING DOOR CERTIFICATIE-INSTELLING 8.1 Algemeen De externe kwaliteitsbewaking door de certificatie-instelling is vastgelegd in het Productcertificatie-reglement van deze instelling. Deze wordt met het informatiepakket aan de producenten toegezonden. 8.2 Externe controle De producent dient medewerking te verlenen aan de door certificatie-instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot het terrein te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. 8.3 Controlefrequentie De certificatie-instelling controleert onaangekondigd 4x per jaar of de producten aan de technische specificaties voldoen, en of het interne kwaliteitssysteem van de producent aan de in hoofdstuk 7 vastgelegde eisen voldoet. Zonodig kan, op advies van het College van Deskundigen, bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 9. EISEN AAN CERTIFICATIE-INSTELLING EN PERSONEEL 9.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie. Ingeval het een nieuw certificatieveld voor de certificatie-instelling betreft dan dient het onderwerp te zijn aangemeld bij de Raad voor Accreditatie.

12 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 12 van Certificatie personeel Personeel betrokken bij het certificatie proces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen: Functie Taak Opleiding Expertise/Ervaring certificatie - uitvoeren HBO niveau - opleiding auditor ISO 9001 deskundige toelatingsonderzoek - ervaring houtbranche - beoordeling rapportage auditors auditor - klachten behandeling - uitvoeren van externe kwaliteit bewaking na certificaat verlening - MBO niveau - opleiding in houtbranche ervaring in houtbranche 10. HERKENBAARHEID Op iedere gecertificeerde steigerplank dient de volgende informatie te worden vermeld: Steigerdeel type 1en 3: Beeldmerk of woordmerk KOMO Het productcertificaatnummer; Productiecode Steigerklasse 4 of aanduiding SK4 Sterkteklasse conform EN 338 Steigerdeel type 2: Beeldmerk of woordmerk KOMO Het productcertificaatnummer; Productiecode Steigerklasse 4 of aanduiding SK4 (of hoger) Type en productnaam

13 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 13 van TITELS VERMELDE DOCUMENTEN NEN-EN 338: 1996 Hout voor constructieve toepassingen. Sterkteklassen. NEN-EN 385: 2001 Gevingerlast hout voor constructieve toepassingen Prestatie-eisen en minimale vervaardigingseisen. NEN-EN 386: 2001 Gelijmd gelamineerd hout voor constructieve toepassingen Prestatie-eisen en minimale vervaardigingseisen. NEN-EN 519: 1995 Hout voor constructieve toepassingen. Sorteren naar kwaliteitsklasse. Eisen voor machinaal op sterkte gesorteerd hout en voor sorteermachines. NEN 5461: 1999 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en rondhout - Algemeen gedeelte. NEN 5466 : 1999 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoorten Europees vuren, Europees grenen en Europees lariks. Incl. wijzigingsblad A1:2000. NEN Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB Belastingen en vervormingen. NEN Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB Houtconstructies Basiseisen Eisen en bepalingsmethoden. NEN-EN 10142: 2000 Continu-dompelverzinkte band en plaat van laag koolstofstaal voor NEN-EN kouddieptrekken of zetwerk- Technische leveringsvoorwaarde. Plaat en band van staal bekleed met een metaal door continu dompelen- Toleranties op afmeting en vorm. NEN-EN Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde componenten Deel 1: Productspecificaties. januari 2004 NEN-EN Tijdelijke bouwplaatsuitrusting Deel 2: Informatie over materialen. Januari 2004 Ontwerp norm NEN-EN Gevelsteigers vervaardigd uit geprefabriceerde onderdelen- Deel 2: Bijzondere methode van een constructief ontwerp. Januari 2004 NEN-EN Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Steigers Prestatie-eisen en algemeen ontwerp. Januari 2004 NEN EN Gelamineerd fineerhout ( Laminated Veneer Lumber (LVL)). Specificaties, definities, classificatie, eisen en bepalingsmethoden BRL Gevingerlast hout voor dragende toepassingen. Uitgave SKH * ) * ) Voor de juiste datum van deze BRL wordt verwezen naar het Overzicht van kwaliteitsverklaringen van SBK

14 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 14 van 15 Bijlage 1 : Model KOMO productcertificaat Logo (CI) KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk CI Houten Steigerdelen Producent Naam Bezoekadres PC Plaats Bezoekadres Postadres PC Plaats Postadres Telefoon: Fax: Website: Fabriek te Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Importeur Verklaring van CI Dit productcertificaat is op basis van BRL 9923 afgegeven door CI, conform het CI reglement voor certificatie. CI verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde Houten Steigerdelen bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s) voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. CI verklaart, dat Houten Steigerdelen in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoet aan de van toepassing zijnde eisen. Voor de erkenning door de Minister van VROM wordt verwezen naar het "Overzicht van erkende Kwaliteitsverklaringen in de bouw" zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Voor CI, directeur Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij CI te informeren of dit document nog geldig is. Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden. Albeeding Komo beeldmerk is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit Bouwbesluit draagt CE Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product Periodieke controle

15 Houten Steigerdelen, d.d Pagina 15 van 15 1 Productspecificatie. 1.1 Onderwerp Houten Steigerdelen 1.2 Merken Elk houten Steigerdeel wordt gekenmerkt met het KOMO -merk De uitvoering van dit merk is afhankelijk van het Steigerdeel type. Voor steigerdeel type 1 en 3 is als volgt: - KOMO -merk - Nr.«Certificaatnummer» - Productiecode - Steigerklasse 4 of aanduiding SK4 - Sterkteklasse conform NEN-EN 338 Voor steigerdeel type 2 is als volgt: - KOMO -merk - Nr.«Certificaatnummer» - Productiecode - Steigerklasse 4 of aanduiding SK4 - Type en productnaam Plaats van het merk: duidelijk zichtbaar op elk geleverde steigerdeel 2 Wenken voor de toepasser De producent dient een eigen gebruiksvoorschrift op te stellen dat minimaal de volgende onderwerpen dient te omvatten namelijk: Controle bij ontvangst, gebruik op de bouwplaats, controle bij terugname en controle tijdens opslag. Bedrijfskwaliteitsinformatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

SKH PUBLICATIE d.d Panlatten. Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH. Nadruk verboden

SKH PUBLICATIE d.d Panlatten. Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH. Nadruk verboden SKH PUBLICATIE 03-01 d.d. 2005-01-01 Panlatten Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1705 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TRIPLEX Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN)

VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN) BRL 2301 d.d. 2 februari 2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VISUEEL GESORTEERD NAALDHOUT (VOOR CONSTRUCTIEVE EN NIET-CONSTRUCTIEVE BOUWKUNDIGE EN NIET-BOUWKUNDIGE

Nadere informatie

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen CE markering constructiehout Peter de Graauw SKH Wageningen SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) Certificeerder in de hout- en bouwbranche Peter de Graauw projectleider: inspecteur: Waarom hebben we bij

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op

Techniekgebied E6. Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op BRL 2908 d.d. 2005-10-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN DEUVELS Techniekgebied E6 Vastgesteld door College van Deskundigen Hout op. 30-03-2006 Aanvaard door

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR BRL M/05 d.d. 2002-01-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Lamineren; niet-dragend, interieur,

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied: E3 Houtproducten BRL 1704-01 2004-04-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied: E3 Houtproducten Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD. Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1106 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR OSB ORIENTED STRAND BOARD Techniekgebied: E2 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11

Wijzigingsblad d.d behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Wijzigingsblad d.d.13042015 behorende bij de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies d.d. 1504

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12 Uitgegeven 2017-03-09 d.d. 2015-04-14 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES RABB 7514 d.d. 01-09-2016 SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor GELIJMDE HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken.

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken. KOMO Attest Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen Veldzigt 26 Postbus 212 3454 Zl DE MEERN Telefoon: (030) 6621633 Telefax: (030) 6621677 E-mail: skg.cert@wxs.nl VERKLARING VAN SKG Dit attest is op

Nadere informatie

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10 Uitgegeven 2013-11-10 d.d. 2012-12-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen

CE markering constructiehout. Peter de Graauw SKH Wageningen CE markering constructiehout Peter de Graauw SKH Wageningen Na afloop digitaal beschikbaar: 1) Deze presentatie 2) Bijbehorende uitleg 3) CPR 4) brochure CE-markering op bouwproducten Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466 Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2006391 pag. 1 van 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki UDC 674.031.817.22:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé Quality requirements for timber - Species ekki NEDERLANDSE NORM 1e druk, februari 1983 Onderwerp en toepassingsgebied Vervangt

Nadere informatie

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04 Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck n.v. - Benelux VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02 Uitgegeven 2016-02-18 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-18 Pagina 1 van 5 Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek

KOMO INSTAL. Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03. Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08. Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek KOMO INSTAL proces Nummer K25164/04 Vervangt K25164/03 Uitgegeven 2011-04-10 d.d. 2011-04-08 Geldig tot 2014-04-10 Pagina 1 van 5 Loodgietersbedrijf N.J. van den Broek VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem KOMO ATTEST SKG.0837.0456.04.NL Uitgegeven op: 01-02-2017 Vervangt: SKG.0837.0456.03.NL Geldig tot: 01-02-2022 Uitgegeven: 31-08-2016 Attesthouder Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel T: +32 (0) 1530 8500

Nadere informatie

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461.

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461. UDC 67.32.477.825.6:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort rode meranti NEDERLANDSE NORM NEN 5483 Quality requirements for timber Species red meranti 1e druk, september 1989 Onderwerp en

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE BRL 1311 2009-01-19 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE Techniekgebied A4: thermische isolatieproducten Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23862/07 Vervangt K23862/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-10-08 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Grobeton N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR TRIPLEX. Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen BRL 1705 d.d. 2005-05-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TRIPLE Techniekgebied: E3 Houtachtige plaatmaterialen Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH

Nadere informatie