Er is iets veranderd in Antwerpen (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er is iets veranderd in Antwerpen (2)"

Transcriptie

1 Er is iets veranderd in Antwerpen (2) Interview met Meyrem Almaci Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van 55 werd ze in één klap de vierde partij in Antwerpen. Groen deed het ook goed (7,95%, + 3,24% tgo 2006, 4 zetels). Dat succes van de PVDA+ en Groen in Antwerpen vormde voor de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) de aanleiding voor een interview met de twee lijsttrekkers, Peter Mertens en Meyrem Almaci. Oorspronkelijk mikten ze op een dubbelinterview. Dat bleek echter niet haalbaar en ze namen het interview dan maar afzonderlijk af. Ze werkten wel met identieke vragen: Hoe verklaar je de puike resultaten? Wie zijn de mensen die voor jouw partij gestemd hebben? Met welke prioriteiten gaat jouw partij nu verder aan de slag? Komt er een links front tegen de verrechtsing? Hoe kijkt jouw partij aan tegen de situatie in Antwerpen? Hoe ziet jouw partij de rol van de (christelijke) arbeidersbeweging? Is er volgens jouw partij een rol weggelegd voor een beweging zoals Christenen voor het Socialisme? Is de verkiezingsoverwinning een kans om de harde besparingen te counteren? De gesprekken vonden plaats op 12 november en 30 november, dus voor er een bestuursakkoord in Antwerpen was. Beide politici namen rustig de tijd en zo komt het dat het twee fors uit de kluiten gewassen interviews zijn geworden. Hier volgt het interview met Meyrem Almaci, lijstrekker voor Groen. Goede verkiezingsresultaten Ik denk dat onze resultaten te maken hebben met de vraag van velen naar een duidelijk project. Kiezers weten vaak niet meer voor wie ze moeten stemmen omdat van vele partijen niet meer duidelijk is waar ze eigenlijk voor staan. Ze zijn hun scherpte en hun profiel kwijt gespeeld. Groen daarentegen komt voor de dag met een samenhangend verhaal over een duurzame samenleving waarin solidariteit en de lange termijn op de voorgrond staan. Dat verhaal, zeker in tijden van crisis, spreekt aan omdat mensen nu op alle mogelijke terreinen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zoals deze dagen maar al te goed blijkt: coöperanten tegen spaarders, tegen belastingbetalers, tegen aandeelhouders bijvoorbeeld. Hoe is het zo ver gekomen? En waarom moet de doorsnee bevolking de gevolgen dragen? We worden vandaag geconfronteerd met verschillende crisissen. De verschillende natuurrampen en het debat na Sandy maken het nu wel duidelijk: het klimaat verandert echt. Op sociaal vlak neemt de onzekerheid en het gevoel van uitsluiting toe. Denk maar aan de golf van ontslagen, niet in het minst bij Ford Genk. Lukken we er in om een sociaal weefsel te behouden of duiken we stilaan een ondergrens onder? Hoe kunnen we er voor zorgen dat er menswaardige lonen worden uitbetaald? En er is natuurlijk ook het economisch verhaal. Kunnen we deze economie, deze manier van werken nog aanhouden? We zijn bezig met de grondstoffen te gebruiken van de generaties na ons. Mensen gaan op de vlucht voor de klimaatverandering of om economische redenen en wij negeren dan onze verantwoordelijkheid, want wij kunnen hen echt niet opvangen! Als je goed om je heen kijkt zie je vele grote verhalen die samen komen. Neem nu een stad zoals Antwerpen. Daar word je geconfronteerd met illegaliteit, werkloosheid en besparingen. Gisteren hebben we nog betoogd tegen de besparingen op De Lijn. Mobiliteit is een probleem dat iedereen bezig houdt maar het moet ook een debat worden over de gezondheidsproblematiek van

2 steden. Met Groen ontwikkelen we een algemene visie waarbij we al die problemen als een geheel aanpakken. Dat verhaal is niet altijd even gemakkelijk uit te legen maar we wakkeren de discussie over de doorholmaatschappij wel aan. Daar waar de andere partijen eerder het noorden lijken kwijt te zijn, slaan de thema s van Groen rond mobiliteit, de plaats van de auto en hoe er mee om te gaan, en de leefbaarheid van de openbare ruimte aan, zowel in de steden als op het platteland. Wie zijn de mensen die voor de partij gestemd hebben? We doen daar onderzoek naar. Het gaat om overwegend jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd waarvan velen de oprichting van Agalev nog meegemaakt hebben. Vaak gaat het om hoogopgeleide mensen. En ook opvallend veel vrouwen en allochtonen, waar de hoog opgeleide groep eerder klein is, brengen hun stem uit op Groen. Als ik zelf naar de voorbije campagne terugblik stel ik vast dat ons verhaal over de bankencrisis goed is aangekomen. Mensen kunnen het amper geloven dat de schuldigen niet gestraft worden en dat voor de aanstokers van de crisis de rechtstaat niet lijkt te gelden. Is het dan toch echt dat bepaalde mensen boven de wet staan? Waar is mijn spaargeld naar toe? Waar sta ik nu met mijn coöperatief aandeel waarmee ik dacht een deel belangrijke maatschappelijke initiatieven te kunnen ondersteunen? Waarom moet ik die helemaal geen spaargeld heb toch opdraaien voor de geleden schade en mee betalen voor de stommiteiten van de bankiers? Is mijn geld nog ergens veilig? Ontzettend veel mensen zitten met deze vragen. Daarom ook is voor ons de discussie over een openbare bank zeker opnieuw aan de orde. Maar de vragen waar velen mee worstelen zijn ook vragen over de toekomst. De huidige ontwikkelingen maken die hoogst onzeker. Zo ontstaat er een klimaat waardoor het vertrouwen in de instellingen wordt ondermijnd en we goed op weg zijn om het geloof in zowat iedereen te verliezen. Zelf probeer ik altijd een genuanceerd verhaal te brengen. Er is een verschil tussen banken die gered zijn en banken die niet gered zijn maar die wel op een waardevolle manier met geld zijn om gegaan. En het is niet omdat het bij Arco is fout gegaan dat er geen coöperatieven meer zijn die de coöperatieve waarden nog steeds belichamen. Laat ons dus niet het geloof verliezen in mensen en instellingen die wel goed bezig zijn. Ik geloof in een genuanceerd optreden. Dat is beter dan sloganesk uit de hoek te komen. Ik denk dat veel kiezers die voor ons gestemd hebben geloven dat wij, tegen de verruwing in, een opbouwend en constructief verhaal in petto hebben. Met welke prioriteiten gaat de partij nu verder aan de slag? Op Antwerps vlak wachten we op het bestuursakkoord. En op het nationaal niveau zullen we de desolidarisering aan de kaak blijven stellen. Neem bijvoorbeeld het debat rond de index en de BTW. We zouden de discussie over deze thema s, gezien er een geweldige put is om te dempen, nu eens eindelijk zonder taboes moeten aanpakken. Het is toch merkwaardig dat de taboes steeds aan de linkerzijde worden toegeschreven en telkens betrekking hebben op datgene wat de koopkracht van de mensen beschermt. De werknemers en de vakbonden worden voortdurend verweten dat ze altijd met taboes afkomen waar niet mag aangeraakt worden. De index is zo n taboe. Om dus eindelijk dit land uit het slop te halen zouden de vakbonden dat taboe moeten laten vallen. Maar van taboes gesproken. Neem nu de vermogenswinstbelasting. Dat is een taboe van jewelste aan werkgeverszijde. Zelfs op het opheffen van het bankgeheim rust een geweldig taboe. Alle argumenten zijn goed om deze voorstellen tegen te houden. Het is echt oneerlijk om steeds af te komen met een kapitaalsvlucht. We zien immers dat zowel in Europa als bij internationale instellingen er geleidelijk aan maatregelen worden uitgevaardigd om de werkelijk grote vermogens en de kapitaalstromen in

3 kaart te brengen zodat we kunnen zien of er fraude is of niet. Europa knabbelt aan het bankgeheim en voert een spaarrichtlijn in. Zwitserland wil, weliswaar onder druk, verdragen sluiten over het geld dat daar op de banken staat. Wij zullen dat ook moeten doen en de nodige maatregelen uitwerken maar dan niet in elke lidstaat afzonderlijk want dan kan de ene tegen de andere lidstaat worden uitgespeeld. Het wordt dus tijd dat we een vermogenswinstbelasting op Europees niveau uitwerken. Het is toch onvoorstelbaar dat Bernard Arnault, een Fransman die de rijkentaks uit zijn land wil ontlopen, hier een veilig fiscaal onderkomen vindt als gedomicilieerde van de Brusselse gemeente Ukkel. Er zijn nogal wat achterpoortjes beschikbaar voor wie goed bij kas is. En wie draait daar voor op? Waar halen we de nodige inkomsten? Bij de gewone burger die moet betalen voor de onkunde van hen die het land aan de rand van het failliet hebben gebracht. Er is dus nood aan een grondig fiscaal debat, waarbij ik tussen haakjes vind dat kleine en middelgrote KMO s niet gelijkgesteld mogen worden met MNO s, die over tal van regels beschikken om hun winsten te transfereren naar een ander land waar ze minder belasting betalen. Een rechtvaardig fiscaal beleid zorgt er voor dat de inkomsten niet langer alleen bij de gewone burger gezocht worden. Daarvoor is het wel nodig dat er een flink aantal taboes aan de rechterzijde worden doorbroken. Ik vind het ronduit stuitend dat nu nog maar pas het zoveelste rondje fiscale amnestie alweer is gepasseerd. Nu wel voor de allerlaatste keer wordt gezegd, maar hoe dikwijls hebben ze dat al verteld? Een eerste keer gebeurde dat toen ik nog niet verkozen was. Het was een eenmalige operatie beloofde men. Het zou nooit meer gebeuren en daarna zou men er hard tegenaan gaan. Maar het gebeurde nog een tweede keer, weer met dezelfde beloftes. En dan kwam de permanente fiscale regularisatie. Daarbij kon men zelf kiezen of men een gedeeltelijke aangifte deed (de rente op het zwart geld) of het onderliggende vermogen. Drie vierde koos voor de gedeeltelijke aangifte omdat de fiscus dan elk verder onderzoek zou stop zetten. En nu komt men opnieuw op de proppen met een voorstel tot fiscale amnestie, op een moment dat het vangnet zich aan het verdichten is. Wel voor de laatste keer, wordt er nog maar eens gezegd. Maar wie gelooft dat nog? Ik vind het ronduit ontstellend. Rechts grijpt de macht, komt er een links front tegen de verrechtsing? Ik denk niet zo graag in die termen. Het gaat niet om een links progressief front. Voor Groen draait het om inhoud. En als we mekaar op de inhoud kunnen vinden, zullen we dat niet nalaten. Het is vooral de inhoud die bij ons primeert. Kunnen we ons inhoudelijk profileren? Vroeger waren de verschillen erg duidelijk. Je wist waar Tindemans en Martens voor stonden net zoals je dat wist van de SP.A van Louis Tobback. Vandaag zijn de verschillen uitgevlakt en is het zoeken waar de partijen nog voor staan. Open VLD is een zwalpend schip. Bij CD&V, ook niet na de pogingen van Rik Torfs en Inge Vervotte,raken ze er ook niet uit. De SP.A is zelfs zonder slogan naar de gemeenteraadsverkiezingen getrokken. Je kan niet zoveel spreidstanden hebben. Wij daarentegen hebben een duidelijke visie over mobiliteit, energie en over het gebruik van de openbare ruimte. Mensen moeten het niet altijd met Je eens zijn maar ze moeten wel weten waar je voor staat. Dat rechts de macht heeft gegrepen bij gebrek aan een links front klopt niet. Je moet altijd eerlijk zijn tegenover je kiezers door kenbaar te maken waar je voor staat. Kiezers beseffen ook dat wij in een front steeds de ecologische kaart zullen trekken. Dat is ons handelsmerk zoals het nationalisme bij De Wever en de marxistische inspiratie bij de PVDA. Er zijn dus in Antwerpen bij de oppositie duidelijk verschillen. Maar zeker op het sociale vlak zullen Groen en de PVDA elkaar kunnen vinden vanuit de basisidee dat je niet altijd en alles op de gewone man kunt afschuiven. Ook wat mobiliteit betreft, energie en gezondheid zijn er veel raakpunten. Rond mobiliteit en energie hebben wij talrijke acties

4 gevoerd en waren wij op het terrein actief. Mensen appreciëren dat. Net zoals we zien dat de campagnes van Geneeskunde voor het Volk aanslaan bij de mensen. Mensen snakken naar concrete actiepunten waarmee de problemen op het terrein worden aangepakt. Dat wordt ook geapprecieerd door onze kiezers. Politici mogen niet enkel in Brussel actief zijn. In Antwerpen hebben we duidelijk voor de oppositie gekozen maar in andere steden zijn er coalities gevormd waarbij Groen in zee gaat met N-VA en Open VLD. Is dat erg? Helemaal niet. We mogen zelfs trots zijn op wat Groen, zowel rond groene als rond sociale thema s, in Mechelen en in Gent uit de brand heeft gesleept. Het is een afweging die we maken. Als partij kan je nooit alles binnen halen. In sommige gevallen kan je beter wegen op het beleid vanuit de oppositie en soms is het makkelijker om een deel van je programma te verwezenlijken in de coalitie, ook al wordt die coalitie gevormd met partijen van een eerder rechts signatuur. Als partij reiken we de hand naar diegenen met wie we een eind op weg kunnen om wat ons ter harte gaat te kunnen realiseren. Ook in een niet klassiek inkse coalitie is het mogelijk goeie afspraken te maken over sociale woningen en kinderopvang. Maar er zijn natuurlijk breekpunten. Met politici als J. Ceder en K. Van Overmeire bak je geen zoete broodjes. zij hebben tientallen jaren meegedraaid in een fascistische partij, met een jaar ontluizing en zonder echte afstandsname is het moeilijk dat te negeren. Omwille van ons verzet tegen een N-VA burgemeester met een ex-vlaams Belangsignatuur, zijn we daardoor in Beveren uit de coalitie gekegeld. Onze deelname aan het Gentse stadsbestuur wordt weinig of niet bekritiseerd terwijl er rond Mechelen wel vragen gesteld worden. Maar ik denk dat het ook daar goed zit. Zo is het nu al duidelijk dat Mechelen de eerste stad is waar de GAS-boetes grondig zullen geëvalueerd worden. Antwerpen De ontwerpnota waarmee De Wever de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur op gang wilde trekken was niet meer en niet minder dan een ramp. Er moest heel wat gecorrigeerd worden aan die harde en kille opstelling van de N-VA waarbij mensen tegen elkaar werden opgezet. Zat er dan echt niets goed in? Met de voorgestelde decentralisatie naar de districten kunnen wij leven. Maar zowel inzake het OCMW, veiligheid en diversiteit zullen wij nu vanuit de oppositie blijven hameren op onze eigen voorstellen. We zullen de Antwerpenaren laten zien dat er alternatieven zijn voor de aanpak van de N-VA. Tegen de verzuring in zullen wij aantonen dat je met een heel andere aanpak aan een warme en solidaire stad kunt werken en dat in tegenstelling tot de huidige sociale hardvochtige aanpak. We willen de Antwerpenaren laten zien dat onze voorstellen, onze politiek, het verschil kan maken en wel degelijk effect heeft op het dagelijkse leven. Maar de uitdagingen zijn niet gering. Nu al lijkt het er op, als we niet opletten, dat we in verband met ecologie, mobiliteit, gezondheidszorg en onderwijs van een kale reis zullen terug komen. De Wever schrijft zich helemaal in het verhaal van de Vlaamse regering in. Hij wil de stabiliteit van de Vlaamse regering niet in gevaar brengen. Met betrekking tot onderwijs betekent dat, dat hij zich neerlegt bij het tekort aan geld voor scholen vanuit Vlaanderen in plaats van er via het Vlaams Parlement voor te zorgen dat er voldoende scholen en budgetten zijn. Ik vind dat aberrant. In het kader van ontwikkelingssamenwerking zijn we het er allen over eens dat investeren in onderwijs een prioriteit is. In Antwerpen zegt de toekomstige burgemeester dat het een nobel idee is maar dat hij met handen en voeten gebonden is aan het Vlaams regeerakkoord. Idem dito voor de gezondheidsproblematiek van de Antwerpenaar. Die ga je niet oplossen door het verkeer doorheen de stad te loodsen. Zijn er alternatieven? Jawel, maar de toekomstige burgemeester vindt ook hier dat de afspraken die gemaakt zijn op het Vlaamse niveau voorrang hebben. De prioriteit van De Wever ligt dus ergens anders. Ik heb het daar moeilijk mee.

5 Vind je dat niet straf voor iemand die zegt voor minstens zes jaar burgemeester van Antwerpen te willen worden? Is dat goed bestuur? Laat ons dus maar realistisch blijven. Het ziet er namelijk naar uit, om maar iets te noemen, dat er structureel te weinig geld zal zijn voor het onderwijs en dat de problemen rond mobiliteit en het vraagstuk van de ring geen echte oplossing zullen krijgen. De (christelijke) arbeidersbeweging Er is meer dan ooit nood aan een sterke arbeidersbeweging. Er is flagrant veel dat misgaat en waar bijna geen misbaar over gemaakt wordt. Neem nu de topvrouw van het IMF, C. Lagarde. Die ontvangt een eredoctoraat van de universiteit van Leuven en dringt bij die gelegenheid aan om komaf te maken met de index. Dat komt dan uit de mond van een dame die een riant loon opstrijkt, een loon dat tussen haakjes wel geïndexeerd is maar waarvoor ze geen belasting betaalt. Toen dacht ik bij mezelf: waarom breekt de revolutie niet uit? De arbeidersbeweging en het middenveld zijn erg belangrijk om in het parlement goed ons werk te kunnen doen. Onze tussenkomsten krijgen meer gewicht als we spreken namens de publieke opinie en over wat daar leeft. Heel vaak fungeert de arbeidersbeweging voor ons als doorgeefluik. Als we in het parlement tussenkomen naar aanleiding van besparingsmaatregelen of over de index bijvoorbeeld dan zeggen wij waar zijn jullie mee bezig en luister toch ook eens naar wat er leeft bij grote delen van de bevolking. De kracht van de vakbonden is dat de boodschap die ze brengen meer is dan het verhaal van alleenstaande mensen of van individuen. Vakbonden organiseren die mensen als een groep en maken de structuren zichtbaar achter vele (individuele) problemen. Zo word ik momenteel woest van de wijze waarop met werkloosheid wordt omgegaan. Werklozen zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het is al straffen en sanctioneren wat de klok slaat. De teneur is: "Wie vindt er nu geen werk als hij dat echt zou willen!" Als je niet aan werk geraakt, ook niet in crisistijd, het blijft zogezegd je eigen verantwoordelijkheid en daar word je op afgerekend. Daarbij maakt men abstractie van het opleidingsniveau en van de conjuncturele context. Er gaapt een kloof tussen de beschikbare jobs en de capaciteiten die mensen moeten hebben met wat gevraagd wordt. Men ziet over het hoofd dat industriële tewerkstelling afbrokkelt en dat nieuwe jobs in de zogeheten kenniseconomie ook een hoge opleiding vragen. En zo zien we dat naast een grote groep werklozen weer anderen, in jobs waar hoge eisen worden gesteld, af te rekenen krijgen met stress, depressie en burn-out. En wie niet meer mee kan wordt uit de werkloosheidsstatistieken gehaald, krijgt een leefloon waaraan dan bijkomende eisen worden gesteld en verdwijnt uiteindelijk in de armoede. Er is dus werk genoeg aan de winkel. Van een structureel probleem maakt de overheid een probleem van individuele onwil. Om dat recht te zetten is de arbeidersweging meer dan ooit nodig. In de christelijke arbeidersbeweging zien wij veel gelijkenissen met wat ons als partij drijft. Wij zijn een waardegedreven partij en stellen ons niet materialistisch op. Wellicht mede onder invloed van de christelijke inspiratie zien we bij de christelijke arbeidersbeweging ook een sterke nadruk op een solidaire en warme samenleving. Ze spitst zich toe op de lange termijn en wil ook voor allen die ons nakomen een positieve erfenis achterlaten. De christelijke arbeidersbeweging wil een bijdrage leveren aan de samenleving en benadrukt dat we niet alleen als individu kunnen bestaan. Daar kunnen we mekaar goed in vinden, aan het belang dat gehecht wordt aan waarden die niet materieel uit te drukken zijn. Het leven is meer dan de jacht naar geld en winst. We worden maar pas mens als we ons inspannen voor de anderen, altruïsme en naastenliefde aan de dag leggen. Die opvattingen leven toch sterk bij christenen en natuurlijk ook even goed bij humanisten. Het besef dat we een bijdrage moeten leveren om van de wereld een betere plek te maken. Dat is ook mijn diepste persoonlijke overtuiging en mijn engagement en

6 gedrevenheid is niet ingegeven door geldgewin. Mijn levensmotto is: vervloek de duisternis niet, steek een kaars aan. Er is natuurlijk de duistere, donkere kant van de samenleving: het harde egoïsme. Maar er is ook een keerzijde: mensen die zich door andere waarden laten leiden. Daaraan trek ik mij aan op. Ook al is het maar één iemand. Dat is zoals het verhaal van de witte en de zwarte zwanen. Eén zwarte zwaan is voldoende om te zeggen dat niet alle zwanen wit zijn. Zo is één afwijking voor mij genoeg om te bewijzen dat niet iedereen gedreven is door geld. Er zijn dus nogal wat raakpunten tussen Groen en de christelijke arbeidersbeweging en toch hebben we mekaar nog niet echt gevonden. We hebben nogal wat leden die actief zijn in de christelijke arbeidersbeweging maar die ervaren soms dat Groen daar niet helemaal als een volwaardige partij wordt behandeld. Zie bijvoorbeeld het verschil in ruimte die de CD&V krijgt in 'Visie'. Eigenaardig toch, want het memorandum van het ACW leunt dichter aan bij het programma van Groen dan bij de standpunten van CD&V. In het parlement heb ik al verschillende keren de CD&V-mandatarissen op de standpunten van het ACW gewezen. Maar horen die dat wel? De relatie van Groen met het ACW zou gerust wat intenser mogen. We zien en horen mekaar nu wel via de studiediensten en via de top van de partijen, maar de frequentie mag opgedreven worden. Christenen voor het Socialisme Ik vind dat schitterend. Een beweging die geloof en socialisme tegelijk in het vaandel draagt. Geloven is trouwens per definitie sociaal voor mij. Beide begrippen zijn onlosmakelijk verbonden. Een mens is per definitie sociaal. En de combinatie van beiden confronteert ons met de ruime leefomgeving, met ecologie, met respect voor mens dier en milieu. Hoe we daar concreet op inwerken op al die terreinen is niet eenduidig. We zullen een genuanceerd antwoord moeten geven want de samenleving is niet enkel zwart-wit. Wie vanuit een gelovig en een sociaal standpunt in de samenleving staat zal een brug moeten slaan naar andersdenkenden want de combinatie van geloof en sociale bewogenheid (in jullie geval socialisme) is voor hen niet altijd evident en behoeft toch enige uitleg. Ik ben wel overtuigd van de rol die religie kan spelen. Het is een drijfveer van hoe je in de samenleving staat, hoe mensen zich gedragen. Is geloven een privé aangelegenheid? Ja, in die zin dat het iedereen vrij staat te geloven wat hij of zij wil. Maar het is evident dat religie ook de publieke sfeer beïnvloedt en dat moet absoluut niet altijd negatief beoordeeld worden. Gelovige mensen nemen actief deel aan de samenleving en zijn een gemeenschapsvormende factor als ze zich ook inschrijven in de normen van die samenleving. Vandaar dat ik het belangrijk vind dat we ontmoetingsruimten creëren en blijven bruggen bouwen. En natuurlijk ben ik tegen elke vorm van fanatisme. Als mensen of religies denken dat zij alleen de waarheid in pacht hebben, dan zitten we met een groot probleem. Maar ik heb het ook moeilijk met het voortdurend bashen van gelovigen, van de islam, met religie als het mikpunt van spot. Akkoord dat we kritisch met mekaar moeten omgaan, dat we moeten leren aan zelfkritiek te doen, dat we moeten blijven twijfelen, dat er al eens mag gelachen worden en dat er het recht op beledigen bestaat. Toch moeten we leren aanvaarden als maatschappij dat geloof en religie van alle tijden zijn. En als de kritiek of de spot echt kwetsend wordt, zitten we met een probleem. Moeten we mensen telkens tergen, gewoon omdat het kan? Dat is een algemene vraag, niet alleen met betrekking tot geloven, en ik heb er het antwoord niet op. Maar het is de moeite om over na te denken. Verkiezingsoverwinning een kans om het harde besparingsbeleid te counteren?

7 De besparingswoede van de regering loopt de spuigaten uit. Ook als het moeilijk is moeten mensen een perspectief kunnen hebben. Als vele mensen met de vraag zitten of ze ooit nog aan job zullen geraken dan is dat perspectief meer dan ooit weg. De bankencrisis koste de overheid handenvol geld, bracht die overheid en de economie op haar beurt in de gevarenzone en daar betalen mensen nu een zware prijs voor. Europa legt ons op de publieke sector af te slanken terwijl het de grootbankensector is die toch mee verantwoordelijk is. Voor een goed begrip, ik heb niks tegen een efficiënte overheid en er is niks mis mee om de schuldenlast niet te groot te laten worden, integendeel, maar de overheden en ook Europa moeten ook en vooral investeren in de toekomst. En dat perspectief mis ik helemaal. Wat er in Griekenland gebeurt, dat is toch schrijnend. Daar heeft men de hakbijl boven gehaald en maakt men slachtoffers bij degenen die er niks mee te maken hebben. Zoals kinderen bijvoorbeeld die in de schoolbanken flauw vallen omdat ze s morgens geen eten hebben gehad. Dat is een extreem voorbeeld maar het gebeurt. Iets dergelijks begint zich in meer Europese staten voor te doen. Politici, maar ook burgers, van die landen waar de crisis minder zwaar doorweegt, zeggen dan dat ze het nu eindelijk wel gehad hebben met geld in een bodemloze put van een ander land te storten. Maar neem nu de situatie rond Dexia in België. Als burger vinden wij toch ook dat wij niet mee verantwoordelijk mogen worden gesteld voor het failliet van de bank en voor de torenhoge schuldenlast die daardoor onze toekomst bedreigt. Wij hebben dat failliet niet veroorzaakt, wij zijn niet verantwoordelijk voor de schuldenlast. Het begrip dat we voor ons zelf vragen moeten we ook opbrengen voor anderen. We moeten dus echt weg van kortzichtigheid, durven denken op lange termijn, een visie formuleren. En dat ontbreekt te veel, ook in ons land. We weten al langer dan vandaag dat het oude industriële model aan hevige veranderingen onderhevig is en toch is daar niet op geanticipeerd. Neem de sector van de petrochemie. Daar had al veel langer een omslag, een transitie moeten gemaakt zijn van petroleum-based naar bio-based, naar het gebruik van biologische grondstoffen en de productie van diverse gebruiksvoorwerpen voor het leven van alledag. Op die manier dring je de vervuiling terug, blijf je met minder gevaarlijk afval zitten en kom je makkelijker aan herbruikbaar materiaal. We wisten al langer dat we met autoassemblage ooit in de problemen zouden komen. Tien jaar geleden hebben we een resolutie gestemd in het Vlaams parlement om in te zetten op een hybride auto. Heeft iemand daar nog iets over gehoord? En dan is er nog het pijnpunt van de loonkost. Wat ons betreft mag arbeid minder duur gemaakt worden en moet de loonlast naar beneden, zeker voor KMO s. Maar let op, die verlaging van de loonlast betekent geenszins voor ons dat mensen minder gaan verdienen of dat de sociale zekerheid wordt aangetast. Er moet een verschuiving komen van lasten op arbeid naar vervuilers en de grote vermogens. En ook op dit vlak zijn we niet de beste leerling van de klas in Europa. Laten we die switch dus gauw maken. Interview: Jef Mariën

8

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) De deelnemers beslissen in kleine groepjes of ze akkoord gaan met stellingen over armoede in het Noorden. Onenigheid over bepaalde stellingen moet opgelost

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Leven vanuit Overvloed of Tekort?

Leven vanuit Overvloed of Tekort? Leven vanuit Overvloed of Tekort? Dank allereerst aan de Dijken van Wijven. Zonder jullie vrouwenhadden we hier nu niet met elkaar gestaan. Wat een prachtige traditie: om in het Zeeuwse landschap natuur

Nadere informatie

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009):

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009): Open VLD De Europese Unie heeft onlangs het licht op groen gezet voor zo'n btw-verlaging. De lidstaten moeten echter zelf beslissen hoe en wanneer ze de wet aanpassen. In Frankrijk verlaagt de btw op 1

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel.

Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel. Ik wil vandaag wat met u delen. Ik wil met u delen hoe ík mij vandaag, op de tweede Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, voel. Ik voel mij, zacht gezegd, behoorlijk rot. Rot maar vastberaden.

Nadere informatie

Valkeniers: "Ze moeten weer bang van ons worden"

Valkeniers: Ze moeten weer bang van ons worden Valkeniers: "Ze moeten weer bang van ons worden" De schrik van het Belgische establishment "Stel dat de staatshervorming niet lukt, dan zijn het verkiezingen op ons terrein. Dan zullen ze opnieuw bang

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Ons leven morgen 10 maart 2007 Toespraak van minister Inge Vervotte

Ons leven morgen 10 maart 2007 Toespraak van minister Inge Vervotte Ons leven morgen 10 maart 2007 Toespraak van minister Inge Vervotte We denken vandaag samen na over ons leven morgen. Want we willen de dagen van morgen niet zomaar ondergaan, integendeel we wíllen ze

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Dames en heren, Allereerst dank ik het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D.

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D. 407826_05_TRO_WKS 22-02-2007 12:39 Pagina 24 OPDRACHT 14 1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D A V Spirit N-VA

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Er is iets veranderd in Antwerpen (1)

Er is iets veranderd in Antwerpen (1) Er is iets veranderd in Antwerpen (1) Interview met Peter Mertens Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden scoorde PVDA+ verrassend goed. Met bijna 8% van de stemmen en 4 zetels van

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Voorbeeld van mensen die een tweedehands wagen wensen aan te kopen die ouder is dan 2 jaar met een lening bij ING.

Voorbeeld van mensen die een tweedehands wagen wensen aan te kopen die ouder is dan 2 jaar met een lening bij ING. Voorbeeld van mensen die een tweedehands wagen wensen aan te kopen die ouder is dan 2 jaar met een lening bij ING. Bij deze data moeten we het 1 en ander uitleggen. Jouw geld dat je hebt ontvangen, maakt

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

Deze regering is er een van woorden, niet van daden

Deze regering is er een van woorden, niet van daden (/) INTERVIEW GERT PEERSMAN PROFESSOR ECONOMIE UGENT Deze regering is er een van woorden, niet van daden 24 SEPTEMBER 2016 OM 03:00 UUR Peter De Lobel (http://www.standaard.be/auteur/peter-de-lobel) Het

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012

Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012 Speech Bruno Tobback Ledendag Bellewaerde 3 juni 2012 Ik wil jullie allemaal bedanken om vandaag hier in Bellewaerde te zijn. We zijn hier samen met -hou u vast- bijna 14.000 mensen. Daarmee vestigen we

Nadere informatie

Verenigde Staten: Je bent goed bezig. Kies nog duidelijker partij voor ofwel de Verenigde Staten, ofwel Bangladesh en Ethiopië!

Verenigde Staten: Je bent goed bezig. Kies nog duidelijker partij voor ofwel de Verenigde Staten, ofwel Bangladesh en Ethiopië! Het klimaat: onder ons gezegd en gezwegen Weer > 3 e graad > lesmateriaal > moderatorkaart Verenigde Staten: Vergeet niet: je bent er vooral voor de mensen van de Verenigde Staten! Zorg er vooral voor

Nadere informatie

HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen

HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen Hoe durven ze? Dat is de titel van mijn boek, dat ondertussen met meer dan 21.000 verkochte exemplaren uitgroeide tot een bestseller. In mijn boek pak ik de echte

Nadere informatie

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is?

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is? Positief moeten doen Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

4 op 5 Vlaamse politici passen NIET bij hun partij.

4 op 5 Vlaamse politici passen NIET bij hun partij. PERSBERICHT 2 oktober 2006 4 op 5 Vlaamse politici passen NIET bij hun partij. Dat is het verrassende resultaat van het onderzoek dat Brandhome 4 weken geleden lanceerde op de website www.pastdepoliticus.be.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

PAV [VERKIEZINGEN 2014]

PAV [VERKIEZINGEN 2014] PAV [VERKIEZINGEN 2014] INLEIDING Als je 18 jaar bent, moet je in ons land voor het eerst gaan stemmen. Dat brengt vaak vragen met zich mee. Op wie moet ik stemmen? Hoe zit ons land precies in elkaar?

Nadere informatie

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014 Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014 Groepsfoto van de Nederlandse Jaarvergadering op zondag 18 mei 14 Kees Nieuwerth vertelt

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

Preek 21feb2016, Mariakerk - Anders kijken, anders doen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Preek 21feb2016, Mariakerk - Anders kijken, anders doen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Preek 21feb2016, Mariakerk - Anders kijken, anders doen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, - Anders naar de dingen kijken, en dan anders doen en handelen. - Anderhalve week geleden reikte de Katholieke

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH TOOLKIT TER VOORBEREIDING OP DE WORKSHOP MIJN KLUS IS TOP MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH Wat is een elevatorpitch? Een elevatorpitch (elevator = lift; pitch = verkooppresentatie), heel soms ook elevatorspeech

Nadere informatie

Alter Summit Uitslag van de interpellatie van de Vlaamse partijen en candidaten (België)

Alter Summit Uitslag van de interpellatie van de Vlaamse partijen en candidaten (België) Alter Summit Uitslag van de interpellatie van de Vlaamse partijen en candidaten (België) NVA en Open VLD hebben niet geantwoord. VB werd niet gecontacteerd. CD&V heeft ons zijn Europees programma verzonden

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

Onze vraag: Waarom deze vraag?

Onze vraag: Waarom deze vraag? Onze vraag: Elke overheidsaanbesteding bevat een non-discriminatieclausule. Diversiteits- en opleidingsclausules worden verplicht bij overheidsopdrachten vanaf een zekere omvang. Tegen 2020 moet 100% van

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 4 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007)

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007) 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Het contact met het comité

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit.

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit. Toespraak Paul KUMPEN Voorzitter Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen De Tweede Helft De Rentree Brussel - 12/09/2016 Geachte Minister-President, Geachte Ministers, Geachte Parlementsleden, Geachte ondernemers,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN De komende weken ga ik op campagne door het land. Ik vraag jullie om meer dan het vertrouwen in mij. Ik vraag jullie om samen met

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Sometimes civil disobedience is a moral duty

Sometimes civil disobedience is a moral duty Sometimes civil disobedience is a moral duty Weg met de Gemeentelijke Administratieve Sancties! Beste lezer, Zoals je misschien wel weet is op 30 mei de nieuwe wet rond de Gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Beste iedereen, Ik ben Cynthia, opgeleide ervaringsdeskundige, en ik werk binnen TAO-Armoede. Wij

Nadere informatie

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang ADVIESBRIEF Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang Brief aan: Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Br. dr. René Stockman, Broeder van Liefde

Br. dr. René Stockman, Broeder van Liefde Inleiding 3 april 1990 is voor mij een historische datum, want toen werd in België de legalisering van abortus goedgekeurd. Koning Boudewijn trad voor 1 dag af omdat hij vanuit zijn geweten deze wet niet

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Motivaties om op de PVV te stemmen

Motivaties om op de PVV te stemmen Motivaties om op de PVV te stemmen Voor: NPS/NOVA Mirjam Bartelsman Door: Kees Sanderse Research Executive Datum: 27 augustus 2009 Project: 90054 Copyright: Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie