Wie trekt er aan. jouw touwtjes? L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie trekt er aan. jouw touwtjes? L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus."

Transcriptie

1 Wie trekt er aan L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus. jouw touwtjes? Als je zo n vijftig jaar op deze aardbol op visite bent zijn er momenten dat je soms denkt te begrijpen hoe het werkt hier... Dan zie je, dat er dingen gebeuren waarvan niemand eigenlijk wil dat ze plaats vinden, maar toch. Dan krijg je soms sterk de indruk dat er iets anders is, wat af en toe onverhoeds een ruk aan de touwtjes geeft. In deze tekst willen we eens een poging wagen om dit verschijnsel vanuit verschillende hoeken te benaderen en te onderzoeken. Iets wat niet verkeerd hoeft te zijn. Per slot van rekening bemoeit het zich ook met U! We hopen dat het tot een stukje heelheid mag leiden.

2 Een missie Het is misschien goed om eerst mijn denkkader te verduidelijken dat zich de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld. Elementen die daar een rol in mee spelen zijn; een christelijke opvoeding, en een oriëntatie op verschillende Oosterse zienswijzen in m n jongvolwassenheid. Daaruit heeft zich de overtuiging ontwikkeld dat we in dit bestaan komen met een opdracht, een missie. Dat kan inhouden dat we ons in dit leven uiteen moeten zetten met een aspect in onszelf, een karaktertrek, een relatie of bijvoorbeeld het gegeven van een handicap. Een andere missie kan het zijn, om bij te dragen aan een betere wereld. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp aan minder bedeelden of het brengen van schoonheid in de wereld d.m.v. kunst of muziek. Weer andere mensen zijn er kennelijk toe voorbestemd om grote ontwikkelingen in gang te zetten op politiek, religieus of wetenschappelijk niveau. Kortom ieder komt met een zeker programma op aarde en zolang men die rode lijn langs wandelt volgt men z n eigen ontwikkelingsgang. Of zich dat behalve in dit ene leven ook nog in andere levens afspeelt is een interessante vraag, maar ook één die in wezen irrelevant is. We leven hier en nu in dit leven en daar moeten we het dan in doen. En daar hebben we de handjes soms al meer dan vol aan. Toch lijkt het mij aannemelijk dat het zich wel over meerdere levens uitstrekt. Oude verhalen in verschillende religies maken gewag van een zondeval, of het een uit de Goddelijke staat verwijderd raken van wezens die tot dan toe heilig, heel, waren geweest. Kennelijk raakten ze ergens door in een disbalans, of raakten ze gespleten in hun geest. En die Goddelijke energie, die ook met oneindige Liefde wordt omschreven, biedt deze gevallen zielen nu de mogelijkheid om in een reeks van mensenlevens en mensenlichamen die schade te herstellen. Zodat ze de aansluiting met hun oorspronkelijke staat weer kunnen maken. Als een ruwe kristal, krijgen we de kans om in ieder leven één of meerdere facetten te slijpen, te schuren en te polijsten. Af te rekenen met negatieve aspecten en eigenschappen als haat, afgunst, jaloezie, bezitsdrang enzovoort. Om uiteindelijk dan weer als een schitterende steen in de kroon geplaatst te kunnen worden. Dat dit in meerdere levens gebeurt lijkt zelfs alleen maar eerlijk. Niet iedereen heeft immers gelijke uitgangspunten. Iemand die welgesteld is kan makkelijker goed doen dan iemand die in een situatie verkeert waarbij hij voor ieder stuk brood een gevecht moet leveren. Wanneer je in het ene leven koning bent en in het andere bedelaar, in het ene wijsgeer en in het andere verstandelijk beperkt, in het ene onderdrukker en in het andere de onderdrukte liggen die leerervaringen naar mijn idee evenwichtiger verdeeld.

3 Maar hoe dan ook. Of het nu in één of meerdere levensvormen is, ieder heeft een taak, een opdracht, een missie. Men is naar het juiste genetische ouder materiaal toe gedirigeerd en optimaal toegerust om die taken aan te kunnen. Het werken daaraan, het volgen van die drive geeft voldoening. Het negeren van die taak brengt je in de regel bij gevoelens van ongeluk en ongenoegen uit, en vaak zal het leven z n best doen om je toch weer op dat spoor te zetten. Wanneer je er in belemmerd wordt, of er van af wordt gehouden kan dat je in heftige gevoelsmatige stroomversnellingen brengen. Er is namelijk een kracht die er belang bij lijkt te hebben om het proces van groei en ontwikkeling te stagneren, te voorkomen dat die oorspronkelijke staat van heiligheid/heelheid weer wordt bereikt. Misschien is het interessant om eens te proberen om daar een vinger achter te krijgen Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Een brief Aalten, 22 april 2004 Lieve vrienden; Het was even diep adem halen toen we hoorden in welk proces jullie relatie op het ogenblik is terecht gekomen. Als een relatie al zo lang stand houdt, zeker in kunstenaarskringen, ben je geneigd aan te nemen dat het er een van gietijzer is. Niet kapot te krijgen. Voor eeuwig. We zijn begaan met jullie beiden. Allebei hebben we de ervaring van een beëindigde langdurige relatie en we kunnen ons dus een klein beetje inleven in wat er bij jullie speelt nu. Met respect voor ieders gevoelens en standpunten is er toch iets wat we graag aan zouden willen reiken. Ook al omdat het ons ook al vele malen geholpen heeft om zaken in een ander perspectief te kunnen zien. Iedereen die al wat langer op deze wereldbol rondsjouwt weet, of herkent dat daarop twee tegenstrevende krachten werkzaam zijn. Elke religie heeft daar andere namen voor maar zelf noem ik ze, naar hun aard, de Helende Kracht en de Splijtende Kracht. De Helende Kracht verenigt, overbrugt, ondersteunt, reikt uit naar de zwakkere, heeft algemeen belang op het oog, gebruikt energie mét elkaar in plaats van tegen elkaar, troost, zoekt de dialoog, toont mededogen, zoekt de groei etc.

4 De Splijtende kracht toont z n gezicht dagelijks in de t.v. journaals.. Deze kracht stelt zichzelf centraal, manifesteert zich in tweedracht, egocentrisme, haat, wraak, angst, minachting, achterdocht, vernietiging, kortom als tegenstrever in alles waar de helende kracht voor staat. Dit is de strijd tussen Goed en Kwaad. Veel religies hebben deze krachten gepersonifieerd en ze namen gegeven. Ik kies er voor om ze als een vorm van energie te beschouwen, voor mijn part positieve energie en negatieve energie, maar tóch energie. Een energetisch dubbel patroon dat als het ware over het dagdagelijks bestaan ligt en ons beïnvloedt naar de mate waarin we er ons voor open stellen Onze ervaring is dat, hoe sterker je je openstelt en bezig gaat met de Helende Kracht, des te sterker zal de Splijtende Kracht proberen je daarvan af te houden. En hij laat daartoe werkelijk geen middel onbenut! Wat wij; op deze afstand, bij jullie waarnemen is dat je allebei hartstikke goed bezig bent. Andreas met je yoga ontwikkelingen en Lamphe met de Reikidingen. Maar.jullie worden bedreigend, jongelui voor een bepaald soort zwarte wezentjes! Iets vindt je kennelijk ondertussen belangrijk genoeg om z n pijlen op je af te vuren. Dat doet het niet naar iedereen. Kijk eens goed of dat, wat je nu voor elkaar voelt of niet meer denkt te voelen écht uit je binnenste komt óf dat het je wordt ingefluisterd! Ben je het zélf die stappen zet of word je als pion gehanteerd op de witte en zwarte velden? En als je je realiseert dat het laatste het geval is, ben je dan bij machte die controle weer over te nemen en je af te sluiten voor die Splijtende Kracht door je af te vragen: Wat zou Liefde nu doen? Ik geef toe dat het een ongebruikelijke wijze is om conflicten te beschouwen. Het is als het ware een kijken naar de energetische blauwdruk die er onder ligt, ónder alle verwarrende en emotionele ontwikkelingen die er kunnen spelen. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Bij ons heeft het er in ieder geval al vaak toe geleid dat we ons realiseerden: Oh..is dát het, wat er gaande is.. waarop we de energie weer mét elkaar gingen gebruiken in plaats van tegen elkaar. Om dan weer verder vorm proberen te geven aan een wereld, met een ietsiepietsie méér licht. We houden van jullie! Reinnetta en jalf

5 Een tweede brief Aalten, zaterdag 8 mei 2004 Vriend Andreas, We ontvingen je mail waaruit je ontreddering en ontwrichting sterk naar voren komen. Heel begrijpelijk en wat mij persoonlijk betreft, allemaal heel herkenbaar Ik begrijp uit je mail Andreas, dat Lamphe in de brief over de Splijtende Kracht en de Helende Kracht niets herkend heeft waardoor het de zaken anders heeft doen worden. Dan blijft er maar één conclusie over. Het is zoals het is. En het is nu aan jou om jezelf en degenen die je lief zijn, zo onbeschadigd mogelijk door deze gegevens heen te loodsen. Je bevindt je nu op een deel van het levens pad dat je bij een tweesprong uit zal brengen of misschien sta je er zelfs al wel voor. (En ik ken dat smerige stukje weg uit eigen ervaring, geloof me). Het ene pad voert naar slachtoffer voelen, een moeras van zelfmedelijden, verbittering, verharding en pijn. Het andere pad is het pad van de Vreedzame Krijger. Het vraagt van je, of je jezelf en je gegevens kunt relativeren en overstijgen. Onder ogen kunt zien, dat de ander kennelijk niet meer in díe mate van jou houdt, maar dat dit voor jou geen aanleiding hoeft te zijn om jouw houden van die ander, daarom ook maar bij het grof vuil te zetten. Jezelf trouw blijven. Misschien kun je er niets mee op dit moment, maar wellicht is het goed om je te realiseren dat je hier vanuit het Grote Geheel, ook groeikansen worden aangeboden. En groeien dóet pijn Kies je voor de liefde of voor de haat? Dit soort kernmomenten doen zich maar een paar maal voor in een mensenleven. Het zijn versnelde groeikansen! Ooit zul je het kunnen waarderen als een voorrecht dat je werd verleend. Hier boven hanteerde ik de term Vreedzame Krijger. Dat is niet zo maar een kreet. Je bevindt je momenteel op een slagveld waarin de twee krachten om het hardst aan je trekken. En er zal strijd geleverd moeten worden. Een andere woonplek, de omgang met je kinderen veilig stellen en vooral, hún belangen in het oog proberen te houden. Dat zal bovenmenselijke eisen aan je stellen. Een Krijger moet dan in top conditie wezen Vraag je af of je leefstijl nu, daarmee in overeenstemming is. Probeer op een rij te krijgen wat je nodig hebt op dat gebied en handel ernaar. En als we daar iets in bij kunnen dragen laat het dan weten. Sterkte en Kracht! Reinnetta en Jalf

6 Een visie Op het moment dat ik dit schrijf is er ergens in de wereld weer een oorlog gaande tussen de goeden en de kwaden. En er zijn deze keer ook landgenoten bij betrokken. Wie, wát is, is afhankelijk van met welke kant je sympathiseert. Het ligt in deze omstandigheden zo voor de hand eigen volk bij de goeien in te delen en de anderen tot het rijk van het kwade te laten behoren. Toch ligt het niet zó simpel. De scheidslijn tussen goed en kwaad ( laten we het zo maar even noemen) loopt niet langs landsgrenzen, volkeren of religies of tussen jouw en die ander door. Hij loopt dwars door onszelf heen! De strijd tussen die twee polen, goed en kwaad, om het zo nog maar weer even te noemen (hoewel de Boeddhisten het over bewust en onbewust hebben, wat vriendelijker en meer aanvaardend is) vindt niet alleen in de wereld plaats. Het is ook een afspiegeling van wat er in ons zelf gebeurt op dat vlak. In ieder van ons. Duidelijk is in ieder geval wel, dat er nu een Splijtende Kracht door de wereld gaat die bij veel mensen een open deur vindt. Het is die kracht die het echte kwaad is. Niet die mensen. De mensen die er zich voor open stellen zijn slechts het werktuig ervan. De Splijtende Kracht handelt door hen heen. Ze zijn te herkennen aan woorden en daden die angst, haat, geweld, minachting en tweedracht uitwasemen. En; nogmaals ze zijn bij alle partijen te vinden. Sterker nog; er zijn momenten dat het heel moeilijk is om niet mee te vibreren op die golflengte die zo alom tegenwoordig is, en dan zul je zelfs in jezelf die symptomen aantreffen. Wat kunnen we er tegen in brengen? Open stellen voor het Goede, het verbindende, het liefhebbende is het enige wat we kunnen doen. Maar dat is niet makkelijk wanneer alles om je heen van het tegendeel spreekt. Toch is dat de manier. En je moet het zélf doen. Ieder mens heeft het geboorterecht om dat contact rechtstreeks aan te gaan. En laat je daarbij niet in de war brengen door guru s, priesters, Imams, dominees, meesters en anderen die willen proberen om zich tussen jou en God te plaatsen, en je hún versie van wat goed is voor te schotelen. Neem met niets minder genoegen dan Go(e)d Zelf! Het omkeren van die balans begint bij jou. Het is niet voldoende tegen oorlog te zijn, men moet vóór vrede wezen. En er is een zeer oude techniek die daar behulpzaam in is. We noemen het bidden. Het is niet het zeuren om vervulling van onze wensen tot wat bidden in onze tijd en cultuur verworden is. Bidden is van oorsprong zó sterk geloven in iets, dat het zich vanuit dat energieniveau in de materiële wereld realiseert. Het bidden waar Jezus op doelde toen hij zei: Als je het

7 geloof hebt van een mosterdzaadje zou je tegen die berg kunnen zeggen: Rijs op en stort in de zee, en hij zou het doen. Dát bidden dus Bidden is dus een beeld voor ogen hebben, hoe je het zou willen. Sterker nog; het is geloven dat het er al is. En je bekrachtigt dat met een beamen (amen betekent eigenlijk: zo is het). Vervolgens wek je een gevoel van dankbaarheid in je op omdat dat, wat jij wenst zich nu aan het vormen is. Er in feite al is! Voedt dat beeld dagelijks met je geloof en aandacht en je zult het waar zien worden. Hou het simpel, kort en krachtig. Onderstaande tekst is een goed voorbeeld. Spreek of denk de woorden en stel je de Aarde daarbij voor als een harmonische plek in het heelal. Zie de mensen als heilig en alleen tot het goede in staat. Creëer een ándere wereld! Obstakels op de weg Eerder lazen we al dat het volgen van de rode lijn van je eigen ontwikkelingsgang een goed gevoel geeft. Op het juiste moment tref je de juiste mensen die je de juiste dingen weten aan te reiken. Soms valt zelfs letterlijk het boek uit de kast met het antwoord op de vraag waar jij nou net mee rondliep. Alles gaat in een flow en je hebt het gevoel een bevoorrecht wezen te zijn, opgenomen in één groot netwerk. Wanneer je eenmaal in zo n vloeiende stroom zit lijkt het niet zo makkelijk voor die splijtende kracht om je daaruit te halen. Dat denk je maar. De valstrikken zijn legio. Een beproefde methode is het schijnbaar meegaan in de plannen, maar ze dan opblazen tot een schaal waar eigenlijk geen draagvlak voor is. Een voorbeeld: Een natuurgeneeskundige heeft de droom om in een landhuis, samen met anderen een groot multidisciplinair natuurgeneeskundig centrum op te zetten. Zoiets kan. Klein beginnend en langzaamaan uitgroeiend kun je dan bij de verwezenlijking van zo n droom uitkomen. In dit geval werd, toen zich een situatie voor deed, eerst het landhuis gekocht en vervolgens gezocht naar medeparticipanten die er niet voor in de rij bleken te staan. Gevolg; nog jaren financiële kopzorgen en van deze man heeft de Splijtende Kracht voorlopig geen last meer.

8 Verder heb je nog de gewone verleidingen en beproevingen. Denk b.v. aan een recente Amerikaanse president die aantrad met de prachtigste plannen voor hervormingen van onderwijs en gezondheidszorg en die grote dingen voor zijn land had kunnen betekenen. Ze zijn niet waar geworden. Hij raakte in seksuele affaires verstrikt en de nasleep ervan maakte hem politiek vleugellam. Doeltreffende methode! Sex, geld en macht zijn daar zeer bruikbaar voor. Hiervoor liet ik het woord beproeving vallen. Dit is eigenlijk iets waar ik zelf nog niet helemaal uit ben. In verband hiermee wil ik het Bijbelboek Job in herinnering brengen. In dat verhaal gaat het over een man die zeer godvruchtig is. Hij is welvarend en is gelukkig met z n vele kinderen. Voor al deze zegeningen dankt hij veelvuldig zijn God. Die God heeft op een gegeven moment een samenspraakje met Satan die net terugkomt van een reisje Aarde en hij vraagt hem of hij nog op zijn trouwe dienaar Job heeft gelet. Satan toont zich niet erg onder de indruk van die vroomheid en zegt iets in de trant van: Mooi makkelijk, hij heeft alles wat z n hartje begeert en krijgt na ieder dankgebed nóg meer. Zó kan ik ook wel geloven. Daarmee heeft-ie een punt. En God zegt: Satan, je mag alles met hem doen wat je wilt, alleen niet het leven ontnemen en dan zul je zien dat hij nog steeds m n trouwe dienaar is. Nou, dat laat Satan zich geen tweede keer zeggen. Achter elkaar wordt Job allerlei rampspoed aangezegd. Z n slaven worden vermoord door een vijandig volk. Z n kudden afgeslacht. Het huis waarin z n kinderen feest vieren stort in en hij is in één klap zeven zoons en drie dochters kwijt, met wellicht hun aanhang Toch blijft hij trouw aan zichzelf en zegt: Waarom zou ik alleen het goede aannemen van God? Satan vraagt aan God of hij de duimschroeven ietsje strakker aan mag draaien en Job ook nog wat lichamelijk ongenoegen mag bezorgen. Dit wordt toegestaan. Jeukende zweren manifesteren zich en Job heeft een potscherf nodig om zich te krabben. Overmand door verdriet, rouw en ellende wordt hij vervolgens bezocht door een drietal vrienden die hem op allerlei wijzen tot het inzicht willen brengen dat God hem toch wel aardig heeft laten zitten. Bijna hebben ze hem zo ver dat hij God ter verantwoording roept. Maar die reageert daarop met zo n overkill aan Goddelijkheid dat Job zich alsnog zeer devoot toont. Hier voor wordt hij vervolgens rijkelijk beloond. Kinderrijker en welvarender dan daarvoor sterft hij op een zeer hoge leeftijd. Eind goed, al goed Wat kunnen we van dit verhaal leren? Er zijn twee verschillende mogelijkheden: 1. Dit verhaal is waar. Maar daar voor is het naar mijn smaak eigenlijk te menselijk. Die God en de satan zijn niet meer dan schaakspelers die op een onpersoonlijke manier met poppetjes zitten te

9 schuiven. En een spel spelen waarbij wat koppen mogen rollen. Dit beeld staat zo veraf van de liefhebbende en mededogende energie, die mensen die een BDE, een bijnadood ervaring, hebben gehad, zeggen te hebben ervaren dat ik vanzelf bij mogelijkheid 2 uitkom. 2. Het verhaal is achteraf verzonnen door mensen om het lijden een plek en een verklaring te geven. En; het is best wel een boeiend verhaal geworden, want het brengt het ons toch iets dichter uit bij dat wonderlijke verschijnsel, beproeving. Dat is eigenlijk een beetje ouderwets begrip, Bijbeltaal en niet voor iedereen even herkenbaar. Toch, als je je leven eens nagaat zullen er periodes geweest zijn die zo genoemd hadden kunnen worden. Hij had immers wat leren verduren en had zich stevig geworteld. Beproevingen lijken er te zijn om te zien of je geworteld bent in dat wat je nastreeft. Het is letterlijk het afleggen van een proef van bekwaamheid. En beproeving lijkt er niet op gericht om je onderuit te halen, eerder om je te tonen waar je jezelf nog kunt verbeteren. Vaak zal echter het onderscheid tussen een aanval van de Splijtende Kracht en een Beproeving niet zo duidelijk zijn. Er zijn zelfs mensen die zo ver gaan dat ze stellen dat dit onderscheid er niet is. Dat de Helende Kracht en de Splijtende Kracht allebei deel uit maken van een Goddelijk plan. En dat in de Splijtende Kracht altijd een kern van het helen zit en in de Helende Kracht een aanzet tot vernietiging. Een vroegere relatie van me mocht maar tien jaar duren. Het feit dat er drie kinderen uit waren ontstaan maakte het er niet eenvoudiger op. Ook voor die kinderen zelf niet. Maar ik heb geprobeerd ze te bemoedigen met een voorbeeld dat zelfs de jongste begreep. Er waren twee boompjes. De één had alles mee. Stond op een prima plek met op z n tijd regen en zon en groeide tot een stevige boom uit. Maar toen er een keer een stevige storm kwam lag hij in één keer met wortel en tak om. Het andere boompje moest perioden van droogte en felle winden doorstaan. Maar toen de grote storm ook daar langs kwam, boog hij mee en veerde weer op. Het kan. Het laat in ieder geval wat ruimte voor nuanceringen. We hebben het hier over abstracties die, eerlijk gezegd mijn snappertje nog ver te boven gaan. Voorlopig lijkt het me in dit stadium van ontwikkeling vooral zinvol om de Helende Kracht, de schoonheid en de harmonie na te streven. Daaraan lijkt me hier en nu, op deze wereld de meeste behoefte te bestaan.

10 Het lezen van verslagen van mensen die klinisch dood zijn geweest en het onderzoek daar naar is een bijzonder indrukwekkende bezigheid. Ook en vooral omdat ze een heel ander licht op God werpen dan we doorgaans in onze cultuur hebben meegekregen. Geen jaloers en naijverig God die sommigen uitverkiest en anderen verdelgt. Die wetten uitvaardigt als Gij zult niet doden, maar zelf nogal kwistig is, als het om mensenlevens gaat. Nee, de God die je vanuit deze verslagen aankijkt is een wezen dat uit louter liefde bestaat en het maar al te menselijke beeld dat wij erop geprojecteerd hebben ver overstijgt. Het is een energetisch wezen dat samen met die mensen hun levenswandel doorneemt en duidelijk, maar zonder verwijt laat zien waar het aan schortte. Veel mensen die terugkeerden hanteerden andere thema s in hun leven dan daarvoor. Ze begrepen nu, waar het in het leven écht om gaat: het ontwikkelen van liefde en het vergaren van kennis. Ik kan iedereen aanraden om eens boeken over dit gegeven te lezen. Er gaat een louterende werking van uit! Een gezamenlijke uitgave van: Spiritueel en Centrum Jezelf inhalen afdalen in zitten en in zijn Het vinden van een stukje vrede kan soms zo simpel zijn

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft

Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Kunt u mij een (voor u) belangrijk verhaal over Jezus vertellen? Het belangrijkste verhaal is eigenlijk een samenvatting van alles wat Hij gedaan heeft Zijn twee belangrijkste geboden: Heb je God lief

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding Les 3 Stap 2 van Innerlijke Verbinding Kies voor de intentie om uzelf en anderen lief te hebben. Het maken van deze keuze opent uw hart, nodigt goddelijke Liefde en Mededogen binnen en beweegt u in de

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Stramien voor een nooddoop

Stramien voor een nooddoop Stramien voor een nooddoop Beste ouder(s), Jullie hebben gevraagd om jullie kindje nu te dopen. Het wordt een nooddoop jullie kindje is in nood. Haar/zijn leventje is bedreigd, de toekomst is onzeker.

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67

Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67 Johanneskerk, Laren NH 31 december 2015 Psalm 67 Als op s levenszee de stormwind om u loeit, als u tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze een voor een en u zegt verwonderd, Hij liet

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25. Broeders en zusters,

Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25. Broeders en zusters, Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25 Broeders en zusters, Vandaag wil ik stilstaan bij dat bekende gedeelte Galaten 5:22 over de vrucht van de Geest. Ik ben niet de eerste die er over spreekt. Als het

Nadere informatie

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk.

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Uitleg schilderij met kruis en rozen. Waarom EEN WIT KRUIS, de kleur van reinheid? Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Door het

Nadere informatie

Hoe mooi kan het zijn

Hoe mooi kan het zijn Hoe mooi kan het zijn Weet je hoe mooi het eigenlijk is om alles te kunnen doen, jezelf te zijn en dit ook te blijven. Je zegt gewoon wat je wel en niet leuk vindt, graag doet, zonder dit te overdrijven.

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Zal ik mijn man nog tegenkomen na de dood? Zullen we elkaar herkennen? Dat vroeg een vrouw me, enkele weken geleden. De vraag klinkt niet voor

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST

2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST 2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST Gesproken verwachting en groet Zingen: Psalm 62: 1, 3 Schriftlezing 1 = Psalm 130 Zingen: Psalm 130: 1-4 Gebed Schriftlezing 2 = Job 2 Zingen: Gezang 163:

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten.

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Preek op Oudjaarsavond 2013 Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Oudjaarsdag: het lijkt een dag als alle

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Jakobus 2. 1:1 Inleiding Van: Jakobus Aan: 12 stammen in de verstrooiing

Jakobus 2. 1:1 Inleiding Van: Jakobus Aan: 12 stammen in de verstrooiing 1:1 Inleiding Van: Jakobus Aan: 12 stammen in de verstrooiing Jakobus 2 1:2-18 Beproeving verzoeking Jakobus zegt dat we blij moeten zijn wanneer we in beproevingen komen. Beproevingen zorgen er namelijk

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij.

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij. 1 DEEL 1 WERKBOEKJE GELOVEN IN GOD? ILY Start Al die wereldse ellende God wat doet dat pijn Maar wat nu als God helemaal Geen man of vrouw blijkt te zijn. Geen mens en zelfs geen wezen Maar een kracht!

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Zo ver weg, zo dichtbij

Zo ver weg, zo dichtbij Brief van een engel Sinds de dag dat ik mijn lichaam heb verlaten Heb ik geen woorden meer Enkel een gevoel dat geen lied kan vertalen Ik zal er altijd zijn voor je, in de wolken die je zullen vergezellen

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

13 september startzondag: naar buiten. Lezing Lucas 10, Voorganger ds. Hetty Boersma

13 september startzondag: naar buiten. Lezing Lucas 10, Voorganger ds. Hetty Boersma 13 september startzondag: naar buiten Thema Goede buren Lezing Lucas 10, 25-37 Voorganger ds. Hetty Boersma Gemeente van Christus, gasten, Ruim een jaar geleden is een groep jongeren vanuit deze kerk naar

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers

Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers Honderd Vragen over Verslaving door Nathan Wennegers 1) Waarom ik? Antwoord: Precies, het gaat juist over je ik, niet waar? Want wil een normaal intelligent mens verslaafd zijn? 2) Hoe bedoel je precies?

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen,

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen, Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd Liturgie: Welkom Gezang 172: 1,3,4 Begroeting Psalm 139: 1,2 Gebed Projektlied: Nieuw leven Kindernevendienst Schriftlezing:

Nadere informatie

Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam.

Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam. 1 1 Johannes 4:7-12 Preek 1 Geliefde gemeente, Los zand of heilig vuur? Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam. Het eerste thema was

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.!

Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.! Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.! Gemeente, Wie wordt er op z'n tijd niet mee geconfronteerd, met dat stemmetje in je binnenste, dat jou

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie