Wie trekt er aan. jouw touwtjes? L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie trekt er aan. jouw touwtjes? L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus."

Transcriptie

1 Wie trekt er aan L.S. Lectori Salutem De lezer zij heil! Heelheid dus. jouw touwtjes? Als je zo n vijftig jaar op deze aardbol op visite bent zijn er momenten dat je soms denkt te begrijpen hoe het werkt hier... Dan zie je, dat er dingen gebeuren waarvan niemand eigenlijk wil dat ze plaats vinden, maar toch. Dan krijg je soms sterk de indruk dat er iets anders is, wat af en toe onverhoeds een ruk aan de touwtjes geeft. In deze tekst willen we eens een poging wagen om dit verschijnsel vanuit verschillende hoeken te benaderen en te onderzoeken. Iets wat niet verkeerd hoeft te zijn. Per slot van rekening bemoeit het zich ook met U! We hopen dat het tot een stukje heelheid mag leiden.

2 Een missie Het is misschien goed om eerst mijn denkkader te verduidelijken dat zich de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld. Elementen die daar een rol in mee spelen zijn; een christelijke opvoeding, en een oriëntatie op verschillende Oosterse zienswijzen in m n jongvolwassenheid. Daaruit heeft zich de overtuiging ontwikkeld dat we in dit bestaan komen met een opdracht, een missie. Dat kan inhouden dat we ons in dit leven uiteen moeten zetten met een aspect in onszelf, een karaktertrek, een relatie of bijvoorbeeld het gegeven van een handicap. Een andere missie kan het zijn, om bij te dragen aan een betere wereld. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp aan minder bedeelden of het brengen van schoonheid in de wereld d.m.v. kunst of muziek. Weer andere mensen zijn er kennelijk toe voorbestemd om grote ontwikkelingen in gang te zetten op politiek, religieus of wetenschappelijk niveau. Kortom ieder komt met een zeker programma op aarde en zolang men die rode lijn langs wandelt volgt men z n eigen ontwikkelingsgang. Of zich dat behalve in dit ene leven ook nog in andere levens afspeelt is een interessante vraag, maar ook één die in wezen irrelevant is. We leven hier en nu in dit leven en daar moeten we het dan in doen. En daar hebben we de handjes soms al meer dan vol aan. Toch lijkt het mij aannemelijk dat het zich wel over meerdere levens uitstrekt. Oude verhalen in verschillende religies maken gewag van een zondeval, of het een uit de Goddelijke staat verwijderd raken van wezens die tot dan toe heilig, heel, waren geweest. Kennelijk raakten ze ergens door in een disbalans, of raakten ze gespleten in hun geest. En die Goddelijke energie, die ook met oneindige Liefde wordt omschreven, biedt deze gevallen zielen nu de mogelijkheid om in een reeks van mensenlevens en mensenlichamen die schade te herstellen. Zodat ze de aansluiting met hun oorspronkelijke staat weer kunnen maken. Als een ruwe kristal, krijgen we de kans om in ieder leven één of meerdere facetten te slijpen, te schuren en te polijsten. Af te rekenen met negatieve aspecten en eigenschappen als haat, afgunst, jaloezie, bezitsdrang enzovoort. Om uiteindelijk dan weer als een schitterende steen in de kroon geplaatst te kunnen worden. Dat dit in meerdere levens gebeurt lijkt zelfs alleen maar eerlijk. Niet iedereen heeft immers gelijke uitgangspunten. Iemand die welgesteld is kan makkelijker goed doen dan iemand die in een situatie verkeert waarbij hij voor ieder stuk brood een gevecht moet leveren. Wanneer je in het ene leven koning bent en in het andere bedelaar, in het ene wijsgeer en in het andere verstandelijk beperkt, in het ene onderdrukker en in het andere de onderdrukte liggen die leerervaringen naar mijn idee evenwichtiger verdeeld.

3 Maar hoe dan ook. Of het nu in één of meerdere levensvormen is, ieder heeft een taak, een opdracht, een missie. Men is naar het juiste genetische ouder materiaal toe gedirigeerd en optimaal toegerust om die taken aan te kunnen. Het werken daaraan, het volgen van die drive geeft voldoening. Het negeren van die taak brengt je in de regel bij gevoelens van ongeluk en ongenoegen uit, en vaak zal het leven z n best doen om je toch weer op dat spoor te zetten. Wanneer je er in belemmerd wordt, of er van af wordt gehouden kan dat je in heftige gevoelsmatige stroomversnellingen brengen. Er is namelijk een kracht die er belang bij lijkt te hebben om het proces van groei en ontwikkeling te stagneren, te voorkomen dat die oorspronkelijke staat van heiligheid/heelheid weer wordt bereikt. Misschien is het interessant om eens te proberen om daar een vinger achter te krijgen Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Een brief Aalten, 22 april 2004 Lieve vrienden; Het was even diep adem halen toen we hoorden in welk proces jullie relatie op het ogenblik is terecht gekomen. Als een relatie al zo lang stand houdt, zeker in kunstenaarskringen, ben je geneigd aan te nemen dat het er een van gietijzer is. Niet kapot te krijgen. Voor eeuwig. We zijn begaan met jullie beiden. Allebei hebben we de ervaring van een beëindigde langdurige relatie en we kunnen ons dus een klein beetje inleven in wat er bij jullie speelt nu. Met respect voor ieders gevoelens en standpunten is er toch iets wat we graag aan zouden willen reiken. Ook al omdat het ons ook al vele malen geholpen heeft om zaken in een ander perspectief te kunnen zien. Iedereen die al wat langer op deze wereldbol rondsjouwt weet, of herkent dat daarop twee tegenstrevende krachten werkzaam zijn. Elke religie heeft daar andere namen voor maar zelf noem ik ze, naar hun aard, de Helende Kracht en de Splijtende Kracht. De Helende Kracht verenigt, overbrugt, ondersteunt, reikt uit naar de zwakkere, heeft algemeen belang op het oog, gebruikt energie mét elkaar in plaats van tegen elkaar, troost, zoekt de dialoog, toont mededogen, zoekt de groei etc.

4 De Splijtende kracht toont z n gezicht dagelijks in de t.v. journaals.. Deze kracht stelt zichzelf centraal, manifesteert zich in tweedracht, egocentrisme, haat, wraak, angst, minachting, achterdocht, vernietiging, kortom als tegenstrever in alles waar de helende kracht voor staat. Dit is de strijd tussen Goed en Kwaad. Veel religies hebben deze krachten gepersonifieerd en ze namen gegeven. Ik kies er voor om ze als een vorm van energie te beschouwen, voor mijn part positieve energie en negatieve energie, maar tóch energie. Een energetisch dubbel patroon dat als het ware over het dagdagelijks bestaan ligt en ons beïnvloedt naar de mate waarin we er ons voor open stellen Onze ervaring is dat, hoe sterker je je openstelt en bezig gaat met de Helende Kracht, des te sterker zal de Splijtende Kracht proberen je daarvan af te houden. En hij laat daartoe werkelijk geen middel onbenut! Wat wij; op deze afstand, bij jullie waarnemen is dat je allebei hartstikke goed bezig bent. Andreas met je yoga ontwikkelingen en Lamphe met de Reikidingen. Maar.jullie worden bedreigend, jongelui voor een bepaald soort zwarte wezentjes! Iets vindt je kennelijk ondertussen belangrijk genoeg om z n pijlen op je af te vuren. Dat doet het niet naar iedereen. Kijk eens goed of dat, wat je nu voor elkaar voelt of niet meer denkt te voelen écht uit je binnenste komt óf dat het je wordt ingefluisterd! Ben je het zélf die stappen zet of word je als pion gehanteerd op de witte en zwarte velden? En als je je realiseert dat het laatste het geval is, ben je dan bij machte die controle weer over te nemen en je af te sluiten voor die Splijtende Kracht door je af te vragen: Wat zou Liefde nu doen? Ik geef toe dat het een ongebruikelijke wijze is om conflicten te beschouwen. Het is als het ware een kijken naar de energetische blauwdruk die er onder ligt, ónder alle verwarrende en emotionele ontwikkelingen die er kunnen spelen. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Bij ons heeft het er in ieder geval al vaak toe geleid dat we ons realiseerden: Oh..is dát het, wat er gaande is.. waarop we de energie weer mét elkaar gingen gebruiken in plaats van tegen elkaar. Om dan weer verder vorm proberen te geven aan een wereld, met een ietsiepietsie méér licht. We houden van jullie! Reinnetta en jalf

5 Een tweede brief Aalten, zaterdag 8 mei 2004 Vriend Andreas, We ontvingen je mail waaruit je ontreddering en ontwrichting sterk naar voren komen. Heel begrijpelijk en wat mij persoonlijk betreft, allemaal heel herkenbaar Ik begrijp uit je mail Andreas, dat Lamphe in de brief over de Splijtende Kracht en de Helende Kracht niets herkend heeft waardoor het de zaken anders heeft doen worden. Dan blijft er maar één conclusie over. Het is zoals het is. En het is nu aan jou om jezelf en degenen die je lief zijn, zo onbeschadigd mogelijk door deze gegevens heen te loodsen. Je bevindt je nu op een deel van het levens pad dat je bij een tweesprong uit zal brengen of misschien sta je er zelfs al wel voor. (En ik ken dat smerige stukje weg uit eigen ervaring, geloof me). Het ene pad voert naar slachtoffer voelen, een moeras van zelfmedelijden, verbittering, verharding en pijn. Het andere pad is het pad van de Vreedzame Krijger. Het vraagt van je, of je jezelf en je gegevens kunt relativeren en overstijgen. Onder ogen kunt zien, dat de ander kennelijk niet meer in díe mate van jou houdt, maar dat dit voor jou geen aanleiding hoeft te zijn om jouw houden van die ander, daarom ook maar bij het grof vuil te zetten. Jezelf trouw blijven. Misschien kun je er niets mee op dit moment, maar wellicht is het goed om je te realiseren dat je hier vanuit het Grote Geheel, ook groeikansen worden aangeboden. En groeien dóet pijn Kies je voor de liefde of voor de haat? Dit soort kernmomenten doen zich maar een paar maal voor in een mensenleven. Het zijn versnelde groeikansen! Ooit zul je het kunnen waarderen als een voorrecht dat je werd verleend. Hier boven hanteerde ik de term Vreedzame Krijger. Dat is niet zo maar een kreet. Je bevindt je momenteel op een slagveld waarin de twee krachten om het hardst aan je trekken. En er zal strijd geleverd moeten worden. Een andere woonplek, de omgang met je kinderen veilig stellen en vooral, hún belangen in het oog proberen te houden. Dat zal bovenmenselijke eisen aan je stellen. Een Krijger moet dan in top conditie wezen Vraag je af of je leefstijl nu, daarmee in overeenstemming is. Probeer op een rij te krijgen wat je nodig hebt op dat gebied en handel ernaar. En als we daar iets in bij kunnen dragen laat het dan weten. Sterkte en Kracht! Reinnetta en Jalf

6 Een visie Op het moment dat ik dit schrijf is er ergens in de wereld weer een oorlog gaande tussen de goeden en de kwaden. En er zijn deze keer ook landgenoten bij betrokken. Wie, wát is, is afhankelijk van met welke kant je sympathiseert. Het ligt in deze omstandigheden zo voor de hand eigen volk bij de goeien in te delen en de anderen tot het rijk van het kwade te laten behoren. Toch ligt het niet zó simpel. De scheidslijn tussen goed en kwaad ( laten we het zo maar even noemen) loopt niet langs landsgrenzen, volkeren of religies of tussen jouw en die ander door. Hij loopt dwars door onszelf heen! De strijd tussen die twee polen, goed en kwaad, om het zo nog maar weer even te noemen (hoewel de Boeddhisten het over bewust en onbewust hebben, wat vriendelijker en meer aanvaardend is) vindt niet alleen in de wereld plaats. Het is ook een afspiegeling van wat er in ons zelf gebeurt op dat vlak. In ieder van ons. Duidelijk is in ieder geval wel, dat er nu een Splijtende Kracht door de wereld gaat die bij veel mensen een open deur vindt. Het is die kracht die het echte kwaad is. Niet die mensen. De mensen die er zich voor open stellen zijn slechts het werktuig ervan. De Splijtende Kracht handelt door hen heen. Ze zijn te herkennen aan woorden en daden die angst, haat, geweld, minachting en tweedracht uitwasemen. En; nogmaals ze zijn bij alle partijen te vinden. Sterker nog; er zijn momenten dat het heel moeilijk is om niet mee te vibreren op die golflengte die zo alom tegenwoordig is, en dan zul je zelfs in jezelf die symptomen aantreffen. Wat kunnen we er tegen in brengen? Open stellen voor het Goede, het verbindende, het liefhebbende is het enige wat we kunnen doen. Maar dat is niet makkelijk wanneer alles om je heen van het tegendeel spreekt. Toch is dat de manier. En je moet het zélf doen. Ieder mens heeft het geboorterecht om dat contact rechtstreeks aan te gaan. En laat je daarbij niet in de war brengen door guru s, priesters, Imams, dominees, meesters en anderen die willen proberen om zich tussen jou en God te plaatsen, en je hún versie van wat goed is voor te schotelen. Neem met niets minder genoegen dan Go(e)d Zelf! Het omkeren van die balans begint bij jou. Het is niet voldoende tegen oorlog te zijn, men moet vóór vrede wezen. En er is een zeer oude techniek die daar behulpzaam in is. We noemen het bidden. Het is niet het zeuren om vervulling van onze wensen tot wat bidden in onze tijd en cultuur verworden is. Bidden is van oorsprong zó sterk geloven in iets, dat het zich vanuit dat energieniveau in de materiële wereld realiseert. Het bidden waar Jezus op doelde toen hij zei: Als je het

7 geloof hebt van een mosterdzaadje zou je tegen die berg kunnen zeggen: Rijs op en stort in de zee, en hij zou het doen. Dát bidden dus Bidden is dus een beeld voor ogen hebben, hoe je het zou willen. Sterker nog; het is geloven dat het er al is. En je bekrachtigt dat met een beamen (amen betekent eigenlijk: zo is het). Vervolgens wek je een gevoel van dankbaarheid in je op omdat dat, wat jij wenst zich nu aan het vormen is. Er in feite al is! Voedt dat beeld dagelijks met je geloof en aandacht en je zult het waar zien worden. Hou het simpel, kort en krachtig. Onderstaande tekst is een goed voorbeeld. Spreek of denk de woorden en stel je de Aarde daarbij voor als een harmonische plek in het heelal. Zie de mensen als heilig en alleen tot het goede in staat. Creëer een ándere wereld! Obstakels op de weg Eerder lazen we al dat het volgen van de rode lijn van je eigen ontwikkelingsgang een goed gevoel geeft. Op het juiste moment tref je de juiste mensen die je de juiste dingen weten aan te reiken. Soms valt zelfs letterlijk het boek uit de kast met het antwoord op de vraag waar jij nou net mee rondliep. Alles gaat in een flow en je hebt het gevoel een bevoorrecht wezen te zijn, opgenomen in één groot netwerk. Wanneer je eenmaal in zo n vloeiende stroom zit lijkt het niet zo makkelijk voor die splijtende kracht om je daaruit te halen. Dat denk je maar. De valstrikken zijn legio. Een beproefde methode is het schijnbaar meegaan in de plannen, maar ze dan opblazen tot een schaal waar eigenlijk geen draagvlak voor is. Een voorbeeld: Een natuurgeneeskundige heeft de droom om in een landhuis, samen met anderen een groot multidisciplinair natuurgeneeskundig centrum op te zetten. Zoiets kan. Klein beginnend en langzaamaan uitgroeiend kun je dan bij de verwezenlijking van zo n droom uitkomen. In dit geval werd, toen zich een situatie voor deed, eerst het landhuis gekocht en vervolgens gezocht naar medeparticipanten die er niet voor in de rij bleken te staan. Gevolg; nog jaren financiële kopzorgen en van deze man heeft de Splijtende Kracht voorlopig geen last meer.

8 Verder heb je nog de gewone verleidingen en beproevingen. Denk b.v. aan een recente Amerikaanse president die aantrad met de prachtigste plannen voor hervormingen van onderwijs en gezondheidszorg en die grote dingen voor zijn land had kunnen betekenen. Ze zijn niet waar geworden. Hij raakte in seksuele affaires verstrikt en de nasleep ervan maakte hem politiek vleugellam. Doeltreffende methode! Sex, geld en macht zijn daar zeer bruikbaar voor. Hiervoor liet ik het woord beproeving vallen. Dit is eigenlijk iets waar ik zelf nog niet helemaal uit ben. In verband hiermee wil ik het Bijbelboek Job in herinnering brengen. In dat verhaal gaat het over een man die zeer godvruchtig is. Hij is welvarend en is gelukkig met z n vele kinderen. Voor al deze zegeningen dankt hij veelvuldig zijn God. Die God heeft op een gegeven moment een samenspraakje met Satan die net terugkomt van een reisje Aarde en hij vraagt hem of hij nog op zijn trouwe dienaar Job heeft gelet. Satan toont zich niet erg onder de indruk van die vroomheid en zegt iets in de trant van: Mooi makkelijk, hij heeft alles wat z n hartje begeert en krijgt na ieder dankgebed nóg meer. Zó kan ik ook wel geloven. Daarmee heeft-ie een punt. En God zegt: Satan, je mag alles met hem doen wat je wilt, alleen niet het leven ontnemen en dan zul je zien dat hij nog steeds m n trouwe dienaar is. Nou, dat laat Satan zich geen tweede keer zeggen. Achter elkaar wordt Job allerlei rampspoed aangezegd. Z n slaven worden vermoord door een vijandig volk. Z n kudden afgeslacht. Het huis waarin z n kinderen feest vieren stort in en hij is in één klap zeven zoons en drie dochters kwijt, met wellicht hun aanhang Toch blijft hij trouw aan zichzelf en zegt: Waarom zou ik alleen het goede aannemen van God? Satan vraagt aan God of hij de duimschroeven ietsje strakker aan mag draaien en Job ook nog wat lichamelijk ongenoegen mag bezorgen. Dit wordt toegestaan. Jeukende zweren manifesteren zich en Job heeft een potscherf nodig om zich te krabben. Overmand door verdriet, rouw en ellende wordt hij vervolgens bezocht door een drietal vrienden die hem op allerlei wijzen tot het inzicht willen brengen dat God hem toch wel aardig heeft laten zitten. Bijna hebben ze hem zo ver dat hij God ter verantwoording roept. Maar die reageert daarop met zo n overkill aan Goddelijkheid dat Job zich alsnog zeer devoot toont. Hier voor wordt hij vervolgens rijkelijk beloond. Kinderrijker en welvarender dan daarvoor sterft hij op een zeer hoge leeftijd. Eind goed, al goed Wat kunnen we van dit verhaal leren? Er zijn twee verschillende mogelijkheden: 1. Dit verhaal is waar. Maar daar voor is het naar mijn smaak eigenlijk te menselijk. Die God en de satan zijn niet meer dan schaakspelers die op een onpersoonlijke manier met poppetjes zitten te

9 schuiven. En een spel spelen waarbij wat koppen mogen rollen. Dit beeld staat zo veraf van de liefhebbende en mededogende energie, die mensen die een BDE, een bijnadood ervaring, hebben gehad, zeggen te hebben ervaren dat ik vanzelf bij mogelijkheid 2 uitkom. 2. Het verhaal is achteraf verzonnen door mensen om het lijden een plek en een verklaring te geven. En; het is best wel een boeiend verhaal geworden, want het brengt het ons toch iets dichter uit bij dat wonderlijke verschijnsel, beproeving. Dat is eigenlijk een beetje ouderwets begrip, Bijbeltaal en niet voor iedereen even herkenbaar. Toch, als je je leven eens nagaat zullen er periodes geweest zijn die zo genoemd hadden kunnen worden. Hij had immers wat leren verduren en had zich stevig geworteld. Beproevingen lijken er te zijn om te zien of je geworteld bent in dat wat je nastreeft. Het is letterlijk het afleggen van een proef van bekwaamheid. En beproeving lijkt er niet op gericht om je onderuit te halen, eerder om je te tonen waar je jezelf nog kunt verbeteren. Vaak zal echter het onderscheid tussen een aanval van de Splijtende Kracht en een Beproeving niet zo duidelijk zijn. Er zijn zelfs mensen die zo ver gaan dat ze stellen dat dit onderscheid er niet is. Dat de Helende Kracht en de Splijtende Kracht allebei deel uit maken van een Goddelijk plan. En dat in de Splijtende Kracht altijd een kern van het helen zit en in de Helende Kracht een aanzet tot vernietiging. Een vroegere relatie van me mocht maar tien jaar duren. Het feit dat er drie kinderen uit waren ontstaan maakte het er niet eenvoudiger op. Ook voor die kinderen zelf niet. Maar ik heb geprobeerd ze te bemoedigen met een voorbeeld dat zelfs de jongste begreep. Er waren twee boompjes. De één had alles mee. Stond op een prima plek met op z n tijd regen en zon en groeide tot een stevige boom uit. Maar toen er een keer een stevige storm kwam lag hij in één keer met wortel en tak om. Het andere boompje moest perioden van droogte en felle winden doorstaan. Maar toen de grote storm ook daar langs kwam, boog hij mee en veerde weer op. Het kan. Het laat in ieder geval wat ruimte voor nuanceringen. We hebben het hier over abstracties die, eerlijk gezegd mijn snappertje nog ver te boven gaan. Voorlopig lijkt het me in dit stadium van ontwikkeling vooral zinvol om de Helende Kracht, de schoonheid en de harmonie na te streven. Daaraan lijkt me hier en nu, op deze wereld de meeste behoefte te bestaan.

10 Het lezen van verslagen van mensen die klinisch dood zijn geweest en het onderzoek daar naar is een bijzonder indrukwekkende bezigheid. Ook en vooral omdat ze een heel ander licht op God werpen dan we doorgaans in onze cultuur hebben meegekregen. Geen jaloers en naijverig God die sommigen uitverkiest en anderen verdelgt. Die wetten uitvaardigt als Gij zult niet doden, maar zelf nogal kwistig is, als het om mensenlevens gaat. Nee, de God die je vanuit deze verslagen aankijkt is een wezen dat uit louter liefde bestaat en het maar al te menselijke beeld dat wij erop geprojecteerd hebben ver overstijgt. Het is een energetisch wezen dat samen met die mensen hun levenswandel doorneemt en duidelijk, maar zonder verwijt laat zien waar het aan schortte. Veel mensen die terugkeerden hanteerden andere thema s in hun leven dan daarvoor. Ze begrepen nu, waar het in het leven écht om gaat: het ontwikkelen van liefde en het vergaren van kennis. Ik kan iedereen aanraden om eens boeken over dit gegeven te lezen. Er gaat een louterende werking van uit! Een gezamenlijke uitgave van: Spiritueel en Centrum Jezelf inhalen afdalen in zitten en in zijn Het vinden van een stukje vrede kan soms zo simpel zijn

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden

Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden De mythe van de lovejunk Bert van Dijk Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 de lovejunk: kracht en zwakte Vier heldere uitgangspunten Het verhaal van

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Depressie, wat is het en hoe kom je er van af.

Depressie, wat is het en hoe kom je er van af. Inhoud: 1. Hoe ontstaat een depressie? 2. De verschijnselen 3. Wat kunt U aan een depressie doen? 4. Een spirituele blik op depressie 1. Hoe ontstaat een depressie? Depressie, wat is het en hoe kom je

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie