Lessons-learned Deel 4: usability, de bijlage: Voorbeelden van usability-problematiek uit de archiefpraktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessons-learned Deel 4: usability, de bijlage: Voorbeelden van usability-problematiek uit de archiefpraktijk"

Transcriptie

1 Lessons-learned Deel 4: usability, de bijlage: Voorbeelden van usability-problematiek uit de archiefpraktijk Een rapport van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) uit 2003 stelt dat archieven bij een breed publiek kunnen doorbreken, indien ze investeren in internetvoorzieningen. Het lijkt zo eenvoudig: 80% van de Nederlandse huishoudens heeft immers toegang tot het internet. Veel archieven hebben dan ook websites ingericht om dat potentieel aan te spreken. Maar de praktijk is weerbarstig. De omvang en complexiteit van de informatie die archieven te bieden hebben, stellen ontwerpers voor grote problemen. Bovendien stoelt menig ontwerp vooral op de ervaring van professionele archiefmedewerkers, soms getoetst aan de bevindingen van ervaren amateurs-genealogen. Daarmee is de bruikbaarheid voor een breed en divers publiek verre van gegarandeerd. Happy User Studio heeft de afgelopen jaren archiefwebsites onderworpen aan expert reviews en gebruikerstesten. Al snel bleek dat de meeste sites dezelfde knelpunten hebben, en dat uitgerekend de archiefgegevens zelf lang niet altijd goed te vinden zijn. De tot nu toe geleerde lessen zijn samengevat in vier artikelen die de voornaamste aspecten behandelen van de gemeenschappelijke vraag: hoe te komen tot de ideale archiefsite. Dit vierde artikel biedt een overzicht van de meest gangbare knelpunten die bij usabilityonderzoek van archiefsites aan het licht kwamen, aangevuld met aanbevelingen hoe deze te vermijden of op te lossen. De voorbeelden stammen van bestaande archiefsites, sommige van tests en reviews, andere vonden we online. De volgende onderwerpen komen aan bod: - De homepage - Tekst - Vormgeving - Navigatie en feedback - Gevonden worden - Zoeken op de site en in de collecties 1

2 De homepage : Instant communicatie Juist een homepage kan bezoekers een instant beeld geven van wat de site, en dus de achterliggende instelling allemaal te bieden heeft. In plaats van met lange inleidingen of het obligate Welkom bij... is de bezoeker gediend met een direct en zo intuïtief mogelijk antwoord op vragen als - waar ben ik? ben ik welkom als scholier, als wetenschapper, als genealoog? kan ik hier mijn specifieke doel bereiken? Een goede homepage heeft de functie van uithangbord en etalage in één. Een site voor wetenschappelijk onderzoek kan qua uitstraling en vormgeving heel anders zijn dan een voor scholieren. Waar het op aankomt is dat een ieder direct ziet waar hij is en wat hier aangeboden wordt. Homepage De vraag 'waar ben ik' moet direct een antwoord krijgen. Wanneer de naam van de betreffende instelling een afkorting is (bijvoorbeeld BHIC) dan is een slogan of subtitel aan te bevelen (bijv. Archieven van Den Bosch en omstreken). Het handvest kwaliteit dienstverlening (DIVA) stelt dat bezoekersinformatie (zoals openingstijden en adres) met maximaal één muisklik te vinden moet zijn. Wij adviseren informatie als een telefoonnummer en bezoekadres direct op de homepage te plaatsen, en ook permanent zichtbaar te houden; dat is praktisch en versterkt het gevoel te weten waar men is. Plaats de belangrijkste inhoudelijke informatie in het midden van de homepage. Scrollen op een homepage wordt over het algemeen niet gewaardeerd. Dat dit ook geldt voor archieven bleek uit verschillende tests. Hoewel internetgebruikers gewend zijn aan scrollen, is het een probleem op navigatie-pagina's. Voorbeeld van een herontwerp, naar aanleiding van een expert review, voor een homepage. De zoekfuncties zijn meer op elkaar afgestemd en de beeldende elementen zijn uitgelijnd, waardoor er een rustiger beeld ontstaat. 2

3 Tekst Het internet is geen geschikt medium om hoofdzakelijk tekstuele informatie in vloeiende volzinnen over te brengen. Archiefwebsites bevatten om meerdere redenen veel tekst. Tests wijzen echter uit dat lange teksten op webpagina s niet gelezen worden. Men scant de pagina op een gezocht trefwoord, en verlaat de pagina als dit niet snel gevonden wordt. Pas op diepere niveaus in de site bestaat de kans dat mensen echt iets gaan lezen. Deze bevinding is alom bekend, maar toch zien we veelvuldig lange teksten. Stem dus de teksten die op de site staan af op het gedrag van gebruikers: scannen en niet alles lezen. Dit heeft gevolgen voor de lay-out en voor de inhoud. Wijs binnen de organisatie iemand aan die zich concentreert op de tekst als zodanig, in plaats van op de inhoud. Hij ziet ook toe op de naleving van de huisstijl (kopjes, witregels etc.) en zorgt dat 'specials', bijvoorbeeld themawebsites bij projecten of tentoonstellingen, aan deze afspraken voldoen. Overzicht bij lange teksten - Over het algemeen bevatten informatieve websites veel te lange teksten, met name op de hogere niveaus. Wees hier kritisch op. - Zorg dat bezoekers boven aan een pagina direct zien welke onderwerpen er op de pagina aangeboden worden. Bied deze onderwerpen als hyperlinks aan waardoor een menu ontstaat. - Beperk dit menu tot maximaal 5 items; wanneer het menu te lang wordt, ziet men de inhoud over het hoofd. - Zorg dat men vervolgens vanuit die content snel terug kan naar de kop van de pagina met een 'terug' of 'top' knop. Massieve teksten - Vereenvoudig en verkort de weergegeven tekst ten opzichte van de gedrukte. - Plaats de conclusie van een tekst zoveel mogelijk bovenaan en laat de belangrijkste zin van een alinea ook het begin van de alinea vormen. Dit is dus tegenovergesteld aan de algemene regels voor gedrukte teksten. - Een witregel tussen elke alinea vergemakkelijkt het lezen. - Orden de teksten visueel. Laat doormiddel van de vormgeving zien welk deel van een tekst belangrijker is. Gebruik van kopjes en rijtjes. - Maak de teksten 'scanbaar' door gebruik van kopjes in lopende teksten. Vermijd cryptische of humoristische kopjes. Aan de hand van de koppen moet de kern van de de informatie te zien zijn. - Plaats opsommingen niet achter elkaar, maar in rijtjes. Het oog valt daar sneller op en vanwege de korte zinnen zijn ze makkelijker te lezen. - Kijk kritisch naar deze opsommingen: vaak zit er een hoop herhaling in, die er ooit als stijlmiddel is ingeslopen. Hyperlinks - Wees voorzichtig met hyperlinks in langere teksten; ze leiden vaak tot weg-klikken, waardoor de aandacht voor de tekst onder de link verloren gaat. - Vermijd om dezelfde reden ook hyperlinks als kopjes. - Vermeld hyperlinks apart onder of naast de tekst. Op zinsniveau - Gebruik korte zinnen. Wees zuinig met bijvoeglijke naamwoorden en herhalingen. - Vermijd passieve zinsconstructies. - Vermijd jargon; de insider spreekt meer jargon dan hij zich realiseert. Vele gebruikers weten wel wat de woorden 'collectie', 'dossier' en 'depot' betekenen, maar niet wat er in deze context concreet mee bedoeld wordt. 3

4 Onderstaande tekst is afkomstig van een welkomstpagina en omschrijft wat de site te bieden heeft. De zin is echter zo lang en complex dat niemand hem echt zal lezen. Het Utrechts Archief verzamelt, beheert en presenteert een rijke en omvangrijke collectie aan archieven, bibliotheek- en beeldmateriaal over de provincie Utrecht, de steden, dorpen en hun inwoners aan een breed publiek. De oudste archiefstukken dateren uit de 11e eeuw en zijn te vinden in het archief van de Utrechtse bisschoppen; de meest recente dateren uit de 20e eeuw en zijn o.a. afkomstig van de Nederlandse Spoorwegen en het provinciaal bestuur Utrecht. De aanbeveling hierbij was om dit om te bouwen in de richting van een reclame, met gebruikmaking van beeld en met weglating van bloemrijke volzinnen. Onderstaande elementen moesten er snel uitspringen. Het Utrechts Archief - omvangrijke collectie - alles over de provincie Utrecht - voor iedereen - van de 11e tot de 20e eeuw - de archieven van de Utrechtse bisschoppen tot en met die van de NS. Vormgeving Onderzoek toont aan dat mooie sites een betrouwbare indruk wekken, in de zin dat 'er een serieuze organisatie bij betrokken is'. Goede redenen om aandacht te besteden aan het uiterlijk van de site. Belangrijker nog, is dat effectieve vormgeving de duidelijkheid en overzichtelijkheid van een webpagina versterkt. Paradoxaal als dit lijken mag, al te grote soberheid kan ertoe leiden dat belangrijke elementen van de site over het hoofd worden gezien. Eén beeld zeg meer dan duizend woorden. Anders dan tekst stelt een beeld mensen in staat verschillende informatie tegelijkertijd te verwerken. Daarmee biedt een visuele presentatie een uitstekend alternatief voor zelden aandachtig gelezen lange teksten. Kleur is eerst en vooral informatie-drager, ze vertelt iets over de website en over de gebruiker waar deze zich op richt. Maar geeft ook aan wat het belang is van een bepaald onderdeel en hoe onderdelen van een pagina zich tot elkaar verhouden. Nette, gedekte, verwante kleuren zijn dus niet op voorhand 'goed'. Iconen geven directe informatie, ondersteuning en verduidelijking, ze zijn niet bedoeld als opvrolijking, maar ter verkrijging van een snel overzicht. Vormgeving - Een goede vormgeving ondersteunt de hiërarchie visueel en leidt de aandacht naar de belangrijke elementen op een pagina; - Houd wat betreft plaatsing van pagina-elementen de internet-conventies aan. 4

5 Kleur - Ten behoeve van een rustig beeld kiest men vaak voor verschillende tinten binnen een zelfde kleur. De zo verkregen rust op de pagina mag niet ten koste gaan van de zicht- en onderscheidbaarheid van alle elementen; - Donkere tekst op een lichte achtergrond is het best leesbaar; lichte tekst op donkere achtergrond leest vermoeiend en vereist daarom grotere en vettere letters; - Raadpleeg de adviezen van Drempels Weg voor letterkleur en grootte, en dat niet alléén om slechtzienden tegemoet te komen. Iconen - Zorg dat de gebruikte afbeelding correspondeert met de aard van de bijbehorende informatie; - Hanteer ook hier zo veel mogelijk algemeen geldende conventies. Standarden van iconen zijn te vinden bij Het advies over kleur vindt u bij Navigatie en feedback Op het hoofdniveau weerspiegelt de navigatie de structuur en de globale inhoud van de site. Op diepere niveaus, in de subnavigatie of het submenu, komt de specifieke inhoud aan de orde. Daarnaast hebben veel websites een tweede, ondersteunend, menu. Dit biedt plaats aan items als over de instelling, contactinformatie, educatie, actueel en helpfuncties. Feedback is de informatie die de bezoeker krijgt over 'waar hij is', 'wat er gebeurt' (zoeken, laden etc.) en wat hij gekozen heeft (geklikt, aangevinkt, ingetypt). De menu s en andere navigatie-onderdelen zoals de verkleuring van hyperlinks zijn de aangewezen instrumenten voor dergelijke feedback. Middels gewijzigde vormgeving is te tonen welk navigatie-onderdeel op dit moment in gebruik is. 5

6 Navigatie - Zorg voor consistente vormgeving die de verschillende menu s van elkaar onderscheiden; - Wees creatief en onderscheidend ten opzichte van andere websites maar blijf de conventies van het internet hanteren; - Een veelgebruikte navigatievorm is het kruimelpad. Het kruimelpad laat zien waar de gebruiker zich bevindt en welke niveaus hij heeft doorlopen vanaf de homepage. De laatste stap van het kruimelpad is de huidige positie, de stappen ervoor zijn feedback ( waar ben ik geweest ) en navigatieelementen tegelijk. Alle stappen van een kruimelpad zijn klikbaar, behalve de laatste stap; - Geef pop up schermen of applicaties duidelijke weg-klik mogelijkheden; niet alleen het kruisje rechtsboven, maar ook een knop 'sluiten' of een link naar de homepage of andere relevante pagina. Feedback - Zorg dat de menu s en paginatitels altijd zichtbaar blijven en niet bij het scrollen of navigeren naar dieper gelegen pagina s verdwijnen; - Geef feedback in de vorm van een duidelijke titel op iedere pagina; vermijd titelloze pagina s; - Wees ook bij de feedback consistent. Doe de minitest: - Stel op elke pagina de volgende vragen o Waar ben ik (op welke pagina)? o Waar ben ik in het menu? o Waar ben ik geweest? o Waar kan ik naartoe? Als hier op iedere pagina sluitende antwoorden op gegeven kunnen worden, is de feedback wat betreft locatie en navigatie een heel eind op weg. 6

7 Gevonden worden Bij het vinden van uw site speelt de keuze van uw adres, de url, een belangrijke rol. Gebruik een eigen adres en bij voorkeur niet uwgemeente.nl/archief en kies een betekenisvolle url. Opvallend is dat deelnemers aan tests van archiefsites bij het zoeken naar informatie óver archieven niet bij een archiefinstelling zelf gaan kijken, maar bij algemene of overkoepelende webpagina's. Belangrijke conclusie hieruit is dat dergelijke pagina s essentieel zijn als leverancier van bezoekers. Incidentele sitebezoekers kijken bij andere portals dan genealogen en onderzoekers. De laatste groep doet wellicht een beroep op andere zoekmachines dan Google. Een archief hoort niet alleen thuis onder archievenportals en genealogenportals maar ook bij historische en provinciale, en wellicht ook educatieve portals. Denk ook aan de portals van bepaalde interessegebieden, thema's of onderwerpen. Aanmelden - Het aanmelden van de archiefsite, adres met juiste trefwoorden en een heldere omschrijving bij veel portals is op dit moment nog van groot belang. Bijvoorbeeld: en eigenlijk alle portals en varianten daarvan). - Aanmelden bij de grote zoekmachines, Google, Ilse, MSN (in Nederland de drie meest gebruikte) is ook zeker van belang. Informatie daarover is te vinden bij de zoekmachines zelf. Titels en trefwoorden - Zoeken en vinden gebeurt onder andere op basis van trefwoorden. Houdt rekening met termen die de minder ervaren zoeker spontaan zou kunnen opgeven (archief + den bosch in plaats van Brabant), en mogelijke spelfouten (Drenthe zonder h); - Om vindbaar te zijn zonder zoekmachine of portal, doordat men een logische of ergens gehoorde naam intikt in de browser, verdient het aanbeveling om een begrijpelijke URL te gebruiken. Doorsturen - Daarnaast is het inmiddels algemeen gebruik om de bezoekers de service te verlenen van re-direct URL's. Dit zijn pagina's met een iets ander adres die automatisch doorlinken naar het juiste adres. Ook een oude URL kan op die manier ondergebracht worden; - Bijvoorbeeld: leidt toch naar leidt toch naar Zoeken op de site en in de collecties Alle tests met archiefsites wijzen uit dat deelnemers de zoekfunctie gebruiken. Vele van die zoekfuncties voldoen echter niet. Ten eerste is niet altijd duidelijk waarín gezocht wordt. Zeker bij archiefsites is van belang zoeken op de website duidelijk te onderscheiden van zoeken in de verschillende archieven en collecties. Ál te vaak leidt een poging met een functie die alleen de website blijkt te doorzoeken, tot de verzuchting dat men dacht dat er veel meer te vinden was. Daarnaast zijn de instructies vaak niet duidelijk. De hoeveelheid alternatieve trefwoorden, de mogelijkheden van + en & (booleaanse factoren) worden niet vermeld. Veel mensen benaderen iedere zoekfunctie alsof het Google is, wat lang niet altijd klopt. 7

8 Zoekers in een leeszaal worden snel en concreet geholpen en doorlopen zo ongemerkt een leerproces. Op het internet verloopt dat moeizamer. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat ondanks de Google-cultuur slechts weinigen er een echte zoekstrategie op nahouden. De systematiek van trial & error domineert, en leidt slechts langzaam tot inzicht in effective methodes. Vervolgens blijven de meesten een eenmaal succesvol gebleken methode keer op keer gebruiken, ook wanneer deze voor de betreffende zoekvraag niet adequaat is. We onderscheiden verschillende manieren om te zoeken: - Open zoeken (voorbeeld: Google) - Specifiek open zoeken (voorbeeld: Thematis) - Specifiek associatief zoeken (voorbeeld: Aquabrowser) - Hiërarchische structuur (voorbeeld: de navigatie) - Zoeken op thema - Zoeken middels een trefwoordenlijst Gezien de moeilijkheidsgraad van zoeken in archieven en de verscheidenheid van de bezoekers is het cruciaal om meerdere mogelijkheden aan te bieden. En vooral ook methodes die zeker resultaat opleveren. Het ontbreken van een zoekstrategie bij velen pleit voor een korte training of interactieve hulp. Een wizard spreekt meer aan dan een helpfunctie, omdat men zonder veel lezen meteen doet en vindt. Het ontwikkelen van een wizard die de eerste keren helpt en door te doen meteen leert is bijzonder waardevol, maar voor de meeste instellingen eenvoudig te duur. Een goed voorbeeld van zoeken waarbij er altijd resultaat is: Zoeken op gemeente. Het Utrechts Archief bezit verschillende typen databases waarin gezocht kan worden. Via 'zoek op gemeente' wordt in deze verschillende bestanden tegelijkertijd gezocht. Dit is makkelijk voor de gebruikers. Er is een verschil tussen open zoeken door middel van een zoekmachine of systematisch zoeken via een structuur, geclusterd zoeken (zoals het voorbeeld van het Utrechts Archief hierboven met 'zoeken op gemeente') of zoeken op thema. Het voordeel van zoeken via een structuur of op thema's is dat de bezoeker in elk geval altijd 'een' resultaat heeft. Zoeken - Geef duidelijk aan wáár gezocht wordt indien er sprake is van verschillende zoekfuncties; - Geef bij de zoekresultaten feedback die ook verwijst naar andere zoekmogelijkheden; - Geef voorbeelden in of naast de zoekbox en in een helpveld. 8

9 Zoekmogelijkheden - Bied meerdere methodes aan, zoals zoeken op thema of op trefwoordenlijst, die altijd een resultaat geven. Een trefwoord kan dan leiden naar een pagina waar meerdere doelpagina's als suggestie staan, inclusief synoniemen en relevante pagina's; - Een virtuele studiezaalmedewerker in de vorm een zoekwizard, die niet alleen verder helpt maar de bezoeker ook leert hoe hij zoeken moet, zou ideaal zijn. Zo n instrument kan wellicht door archieven gezamenlijk ontwikkeld worden. Het is in elk geval van belang dat bezoekers van archieven niet bij elke zoekactie te maken krijgen met een ander zoekvenster, andere methodiek en andere look and feel. Bij een ontwerp of herontwerp is het van belang om te kijken hoe de leidende archieven hiermee omgaan. Deze zoekfunctie van het Nationaal Archief maakt duidelijk dat er op verschillende plekken (site of collectie) en naar verschillende elementen (beeld, tekst) gezocht kan worden. Ook bij het gemeentearchief Rotterdam is bij zoeken in alle collecties duidelijk dat je in een of meerdere collecties kunt zoeken. Zoekfunctie algemeen - Volg het debat hierover (via DIVA en TASKFORCE); - Vind niet zelf het wiel uit, ontwikkel niet nog weer een andere manier van zoeken; - Ga kijken bij de verschillende zoekmachines en zet gebruikers aan het werk met de verschillende zoekmachines en strategieën om deze te vergelijken. Zoeken: ondersteuning gevorderden - Voor gevorderde archiefbezoekers is het belangrijk dat zij snel kunnen nagaan of bepaalde informatie al digitaal beschikbaar is, via een aparte zoekfunctie of pagina met een overzicht van de laatste beschikbaarheid; - Gevorderden zoeken graag specifiek en volgens het stramien: wie, wat, waar, wanneer. Om aan te geven wat kan worden ingevuld (plaatsnaam, provincie, Nederland, ook buitenland) zijn uitrolkeuze-menu s handzaam; maar vermijd de indruk dat er altijd een keuze gemaakt móet worden, en maak de consequenties van de keuzes vooraf duidelijk; - Waarschuw de gebruiker wanneer zijn keuze een beroep doet op archieven of collecties die nog niet on-line raadpleegbaar zijn. 9

10 Een zoekproces waarbij net als onderstaand voorbeeld de gebruiker het proces geheel overziet zou het zoeken in veel gevallen aangenaam en overzichtelijk maken. Het hele boekproces is vooraf duidelijk De gevolgen van de keuze worden duidelijk in de beschikbaarheid van de websites Vooraf zijn de betaalmogelijkheden duidelijk Zoekresultaten Zoekresultaten worden lang niet altijd overzichtelijk getoond. Vaak worden te veel resultaten gegeven, zonder aanduiding van hun relevantie in het licht van de ingevoerde zoektermen. En in geval van geen resultaten, ontbreken meestal adequate aanwijzingen voor een meer succesvolle nieuwe poging. Resultaten algemeen - Geef geen documentnamen of afkortingen, maar de titel van de resultaten; - Geef bij de resultaten aan waar (website, collectie, enz.) gezocht is, welke zoektermen gebruikt zijn en hoe (en, of, enz) er gezocht is; - Highlight de gebruikte zoektermen in de resultaten; - Wanneer in meerdere databanken gezocht is, cluster dan de resultaten per bank (bijv. 5 items). Noem de collectie (databank) en geef een optie naar meer resultaten uit deze collectie. 10

11 Weergave - Toon bij de resultaten o titel, o soort document, o de alinea waar het zoekwoord in staat, o doorklik-mogelijkheid naar het hele artikel. - Toon in de resultatenlijst of de doelpagina in de website zelf staat, of elders (bijvoorbeeld door middel van een icoontje). Een voorbeeld van een goede manier om resultaten te ordenen. Ze zijn geordend naar de verschillende databases waarvan steeds de eerste resultaten gegeven zijn. Het geeft de gebruiker inzicht en toegang tot het totale resultaat per database. Uitsmijter Ook usability experts komen er niet altijd uit. Veel besproken is de discussie over het gebruik kruimelpaden en bijvoorbeeld frames. In onderstaand voorbeeld van usability-tips spreken punt 4 en 6 elkaar tegen, althans het in punt 4 geadviseerde wordt van minder belang geacht dan de bevinding uit punt 6. Daarnaast zijn alle door deze site genoemde bezwaren op een ander manier te ondervangen. Plaats onder elke pagina de naam van de pagina eigenaar eventueel inclusief klein logo en een link naar de homepage. Dit kan de techniek automatisch verzorgen. De vraag is of de gebruiker echt gebaat is bij de mogelijkheid op elke subpagina van de site te kunnen bookmarken. Pas dit advies daarom alleen toe bij de hoofdcategorieën van een site. Dan ervaart hij de hinderlijk flikkering alleen bij het overstappen naar een ander onderdeel van de site. Bied altijd een printversie of een printfunctie aan, geprinte websites laten meestal veel te wensen over! 11

12 De discussie is overigens met de veelvuldige toepassing van flashsites in veel gevallen al achterhaald. Ook hier blijkt dat het letterlijk opvolgen van, in principe prima, adviezen niet zonder risico is. Wees kritisch, er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk en bedenk dat het succesvol toepassen van tips en regels in alle gevallen afhangt van de mate waarin zij op de doelgroep en de doelstellingen van de site betrekking hebben. 12

13 Voor meer informatie: met columns van Jacob Nielsen: usability-promotor van het eerste uur voor advanced common sense voor achtergrondartikelen en onderzoeken UPA de Usability Professionals' Association voor alle (Nederlandse) usability-links Lessons learned het vierde artikel uit de reeks Usability die in opdracht van DIVA geschreven is. 1. Voor Antonius en Johanna tot Anouk en Jaimie, gebruiksvriendelijk ontwerpen, wat houdt dat in? 2. De kluwen ontward, hoe maak je een analyse en plan voor een ontwerp of herontwerp van een website? 3. Schatgraven zonder zweetdruppels, welke evaluatietechnieken zijn er en in welke fase kunnen deze ingezet worden? 4. Lessons learned, de bijlage: Voorbeelden van usability-problematiek uit de archiefpraktijk Christien Booij-Steutel & Saskia van der Linden Happy User Studio 13

Schatgraven zonder zweetdruppels Deel 3: Usability: welke evaluatietechnieken zijn er en in welke fase kunnen deze ingezet worden?

Schatgraven zonder zweetdruppels Deel 3: Usability: welke evaluatietechnieken zijn er en in welke fase kunnen deze ingezet worden? Schatgraven zonder zweetdruppels Deel 3: Usability: welke evaluatietechnieken zijn er en in welke fase kunnen deze ingezet worden? In een kamer zitten twee mensen voor een computer. De usability-expert

Nadere informatie

De kluwen ontward Deel 2: Usability: Hoe maak je een analyse en plan voor een ontwerp of herontwerp van een website?

De kluwen ontward Deel 2: Usability: Hoe maak je een analyse en plan voor een ontwerp of herontwerp van een website? De kluwen ontward Deel 2: Usability: Hoe maak je een analyse en plan voor een ontwerp of herontwerp van een website? Een rapport van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) uit 2003 stelt

Nadere informatie

Voor Antonius en Johanna tot Anouk en Jaimie Deel 1: Usability: Gebruiksvriendelijk ontwerpen, wat houdt dat in?

Voor Antonius en Johanna tot Anouk en Jaimie Deel 1: Usability: Gebruiksvriendelijk ontwerpen, wat houdt dat in? Voor Antonius en Johanna tot Anouk en Jaimie Deel 1: Usability: Gebruiksvriendelijk ontwerpen, wat houdt dat in? Uit het leven gegrepen Uit een recent onderzoek naar de bruikbaarheid van een website over

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

Handleiding: Hoog in Google!

Handleiding: Hoog in Google! Handleiding: Hoog in Google! Iedereen wilt graag dat zijn of haar internetsite als één van de eersten getoond wordt wanneer er in Google wordt gezocht. Dit kun je bereiken via: techniek en content. De

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

WEBSITE USABILITY. white-paper

WEBSITE USABILITY. white-paper WEBSITE USABILITY white-paper Alle rechten voorbehouden Het is niet toegestaan deze white-paper aan derden te verstrekken of te verkopen. Het is niet toegestaan de inhoud van deze white-paper elders te

Nadere informatie

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DE BELGAcoM BIZZ SITE BUILDER Met de tool die Uw Zaak Verdient Online aanbiedt, creëert u in enkele minuten uw website. U hoeft zelfs niet meteen alle pagina s te ontwerpen, want u kan

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Digitale didactiek. Docentendagen. Diny Ebrecht Marjo Stalmeier Open Universiteit 7-3-2013 1 1

Digitale didactiek. Docentendagen. Diny Ebrecht Marjo Stalmeier Open Universiteit 7-3-2013 1 1 Digitale didactiek Docentendagen Diny Ebrecht Marjo Stalmeier Open Universiteit 7-3-2013 1 1 Van arrangement naar Toparrangement Kwaliteitscriteria Valkuilen Richtlijnen en Tips 7-3-2013 2 2 Kwaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Handleiding blog-artikelen opmaken Wageningen UR Blog. Oktober 2015

Handleiding blog-artikelen opmaken Wageningen UR Blog. Oktober 2015 Handleiding blog-artikelen opmaken Wageningen UR Blog Oktober 2015 Inhoud 1. Blog-artikel schrijven... 2 1.1. Kenmerken van een blog-artikel... 2 1.2. Opmaak Blog-artikel... 3 1.3. Opmaken blog-artikel

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET

SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET SEO: GEVONDEN WORDEN OP HET INTERNET Datum: Juni 2011 I n h o u d s o p g a v e Gevonden worden op het internet... 2 Nationale Search Engine Monitor... 2 Hoe werkt Google?... 2 Een goede positionering...

Nadere informatie

TUDelft.nl Issuelist met belangrijkste bevindingen usability test. Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum

TUDelft.nl Issuelist met belangrijkste bevindingen usability test. Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum TUDelft.nl Issuelist met belangrijkste bevindingen usability test Liesbeth van Driel, Marjan van Oostrum 15 december 2009 1 Issues Waar liepen respondenten tegenaan? Homepage Onduidelijke doelgroep homepage

Nadere informatie

Uw website optimaliseren voor zoekmachines

Uw website optimaliseren voor zoekmachines Uw website optimaliseren voor zoekmachines Waarom zou je optimaliseren? Met een goede website of goed product ben je er nog niet. Wanneer je product of dienst namelijk niet bekend is bij de gebruiker,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Navigatie

Functioneel ontwerp. Navigatie Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Navigatie 2. Lijst van alle pagina s 3. Paginaontwerp 4. Formulierontwerp 5. Grafisch ontwerp Navigatie Navigatie wordt

Nadere informatie

SEO checklist om hoog in Google te komen

SEO checklist om hoog in Google te komen SEO checklist om hoog in Google te komen Als je website hoog in Google komt dan heeft dat vele voordelen. Je bent beter vindbaar, krijgt meer (gerichte) bezoekers. En als je het goed aanpakt kun je die

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers

Handleiding voor ondernemers Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.nl Pagina 1 van 13 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie...3 Details...3 Adresgegevens...4 Contactgegevens...4

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Maart 2016 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE

1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE 1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE Het is een misvatting om te denken dat een webshop die ontwikkeld is als desktopsite, ook goed werkt voor mobiele gebruikers. Integendeel, je moet de website optimaliseren

Nadere informatie

CHECKLIST. Zoals je ziet, hebben de pagina s die bovenaan staan het keyword vooraan in de title tag geplaatst.

CHECKLIST. Zoals je ziet, hebben de pagina s die bovenaan staan het keyword vooraan in de title tag geplaatst. ON-PAGE SEO CHECKLIST 1 ZET JE KEYWORD VOORAAN IN DE TITLE TAGS Zoals je ziet, hebben de pagina s die bovenaan staan het keyword vooraan in de title tag geplaatst. Voorbeeld: stel dat je een title tag

Nadere informatie

Communicatie voor iedereen

Communicatie voor iedereen Communicatie voor iedereen 7 basiselementen: 1. Kies bewust de communicatiemix 2. Zorg dat iedereen de informatie vindt 3. Bouw de communicatie logisch op 4. Gebruik een toegankelijke lay-out 5. Zorg voor

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet 1 Hardware Specialisatie Module 1: Zoeken op het internet 2 Inhoud Inleiding Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening 3 Inhoud > Inleiding < Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening

Nadere informatie

6. Indexatie: Zijn de verschillende pagina s binnen de site geïndexeerd door Google?

6. Indexatie: Zijn de verschillende pagina s binnen de site geïndexeerd door Google? PIMPTER WEBSHOP http://www.nailsprinter.com http://www.pimpter.com/ http://www.salonique.com/nail-printers.html http://www.nagelstudiocenc.nl/shop.php http://www.yournail.nl/webwinkel-category-1127889/nagelprinter.html

Nadere informatie

SEO webinar Beginnen met SEO

SEO webinar Beginnen met SEO SEO webinar Beginnen met SEO 20 September 2017 Alon Bromet & Robbert Kleijwegt WAT IS DE NUMMER 1 PRIORITEIT VOOR ONDERNEMERS O.G.V. ONLINE MARKETING? Vindbaarheid op het Internet! 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren

Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren Belangrijkste zoekmachine optimalisatiefactoren Er zijn verschillende technieken die je kunt of moet inzetten om een betere positie voor zoektermen te krijgen in Google en andere zoekmachines. On Page

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Digitaal zoeken naar afbeeldingen

Digitaal zoeken naar afbeeldingen Digitaal zoeken naar afbeeldingen Inleiding Vanaf de Homepage kunt u naar de database van onze Beeldbank op de Atlatissite, door te klikken op het icoon Beeldbanken. Met de Home-knop op de Atlantispagina

Nadere informatie

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl

Handleiding. citynavigator database Friesland.nl 1 Handleiding citynavigator database Friesland.nl 3 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie 3 Details 3 Adresgegevens 4 Contactgegevens 5 Kalendergegevens 6 Media 7 Prijzen 7 Kenmerken 8 SEO 8 Aanmaken

Nadere informatie

Dennis Wagenaar 19-04-10 v 1.0

Dennis Wagenaar 19-04-10 v 1.0 Ontwerprapport Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v 1.0 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Grafisch Ontwerp...5 1.1 De website...5 1.2 Header...6 1.3 Menu...6 1.4 Content...7 1.5 Grafieken...7 1.5

Nadere informatie

Meer Winst Met Je Website MEER WINST MET JE WEBSITE!

Meer Winst Met Je Website MEER WINST MET JE WEBSITE! MEER WINST MET JE WEBSITE! Wat is het doel van jouw website? Wat wil je dat de bezoekers doen? En doen ze dat nu ook? Of kijken ze doelloos rond om daarna weer te verdwijnen. Vandaag gaan we kritisch naar

Nadere informatie

Hand-outs. Een succesvolle website in het mobiele tijdperk

Hand-outs. Een succesvolle website in het mobiele tijdperk Hand-outs Een succesvolle website in het mobiele tijdperk De mobiele revolutie Mobiele telefoons in 1999 Confidential & Proprietary Mobiel verkeer in Nederland 80% van de internetgebruikers bezat in 2016

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Inhoudsopgave. 1 Wat is Klik & Tik. Het internet op? 2 Doelgroep. 3 Opbouw van het programma. 4 De bediening van het programma

Docentenhandleiding. Inhoudsopgave. 1 Wat is Klik & Tik. Het internet op? 2 Doelgroep. 3 Opbouw van het programma. 4 De bediening van het programma Inhoudsopgave 1 Wat is Klik & Tik. Het internet op? 2 Doelgroep 3 Opbouw van het programma 4 De bediening van het programma 5 De vaardigheden per hoofdstuk 6 Oefenvormen 7 Tips voor de docent 8 Instructiebladen

Nadere informatie

Informatie vaardigheden

Informatie vaardigheden 0 Boek 77992.indb 0 02-2-09 6:4 Noordhoff Uitgevers bv Informatie vaardigheden Je dient informatievaardig te zijn om snel en grondig digitale informatie te zoeken, te selecteren en te verwerken. In dit

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR WWW.ZEEUWSEANKERS.NL Denk van tevoren goed na over de inhoud van de tekst: wát wil je precies aan de lezer vertellen? Hou daarbij in het oog wat de bezoeker

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

Basisprincipes van het ontwerpen

Basisprincipes van het ontwerpen Basisprincipes van het ontwerpen gordongroup Over de gordongroup gordongroup is een full-service marketing- en communicatiebureau waar klanten voor al hun wensen op het gebied van creatieve services terecht

Nadere informatie

Vaardigheden - Internet HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52517

Vaardigheden - Internet HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52517 Vaardigheden - Internet HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52517 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie Onderzoek en Statistiek De diensten die de gemeente Helmond aanbiedt in het kader van schulddienstverlening zijn

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Het CMS in het kort Middels het CMS zijn alle pagina s aanpasbaar, met uitzondering van het inschrijfformulier en sitemap. Een beheersysteem zorgt in de eerste plaats

Nadere informatie

SEO. Website promotie

SEO. Website promotie SEO Website promotie SEO Website promotie Inhoud 1 Wat is SEO? 2 SEO Tips SEO Website promotie 1 Wat is SEO? 1 Wat is SEO? Afkorting SEO staat voor Search Engine Optimization, vertaald zoekmachineoptimalisatie.

Nadere informatie

Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization

Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization Is jouw site SEO-proof? Mensen zijn online constant op zoek naar informatie, diensten en producten. Zorg er daarom voor

Nadere informatie

HTML Editor: tabellen en hyperlinks

HTML Editor: tabellen en hyperlinks LES 19 HTML Editor: tabellen en hyperlinks In deze les leert u nog iets meer over HTML en de HTML Editor van OpenOffice.org. U leert hoe u absolute en relatieve hyperlinks maakt. We staan even stil bij

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

16-5-2012. Vandaag: Aanleiding en opzet. Online hulpaanbod. Bereikcijfers. Doel gebruikersonderzoek. Online hulp aan jongeren bij seksueel geweld.

16-5-2012. Vandaag: Aanleiding en opzet. Online hulpaanbod. Bereikcijfers. Doel gebruikersonderzoek. Online hulp aan jongeren bij seksueel geweld. Online hulp aan jongeren bij seksueel geweld. Een verkenning van aanbod, bereik en gebruiksvriendelijkheid Expertmeeting 15 mei 2012 Willy van Berlo, Robert van de Walle en Laura van Lee Vandaag: Aanleiding

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

zoeken op het internet

zoeken op het internet zoeken op het internet vmbo Zoeken op het Internet CSWeetje VMBO 11 Hoe zoek je informatie? In dit CSWeetje bespreken we een aantal mogelijkheden om snel en gericht te zoeken. De homepage (openingspagina)

Nadere informatie

Pieter Geneugelijk 4H3

Pieter Geneugelijk 4H3 Pieter Geneugelijk 4H3 Opdracht 1 www.ad.nl : Geeft het AD mij voldoende juiste en actuele informatie? Ja het AD beschikt over actuele informatie en de juistheid ervan. Cijfer: 8 Tip: Iets minder drukke

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Quickscan Webrichtlijnen

Quickscan Webrichtlijnen Quickscan Webrichtlijnen Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard Datum 7-3-2016 Auteur Maaike Fuit-Triemstra Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Bevindingen 3 Quickscan 4 Sample 4 Resultaten 5

Nadere informatie

Schrijven geoptimaliseerde teksten

Schrijven geoptimaliseerde teksten Schrijven geoptimaliseerde teksten Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Title Tag... 4 2. Metatag Description... 4 3. Paginatekst... 5 Woordenlijst... 7 Deze handleiding wordt u aangeboden door, specialist

Nadere informatie

Gevorderd Geld Verdienen Met Internet

Gevorderd Geld Verdienen Met Internet Gevorderd Geld Verdienen Met Internet Zonder enige kosten/moeilijkheden Copyright 2009: "Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd/aangepast zonder toestemming van de auteur. 1 Hee! Bedankt dat je mijn

Nadere informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht 1, zoekvraag bepalen: Voordat je informatie gaat zoeken, is het handig om eerst je zoekvraag te bepalen. Anders krijg je veel informatie waar je niets

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

Handleiding MijnGemeente-app

Handleiding MijnGemeente-app Handleiding MijnGemeente-app Omschrijving Handleiding MijnGemeente-app Auteur SIMgroep Datum 01-05-2013 Versienummer 0.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. MIJNGEMEENTE APP... 3 1.2.

Nadere informatie

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel Toerisme & Recreatie Jan van Amstelstraat 45 5421 ER Gemert www.gemertbakeltoerisme.nl info@gemertbakeltoerisme.nl (INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Opdracht 1. a) Van welk tijdstip is het nieuwste bericht op AD.nl? ... b) Wat zou ongeveer de deadline zijn geweest van het papieren AD? ...

Opdracht 1. a) Van welk tijdstip is het nieuwste bericht op AD.nl? ... b) Wat zou ongeveer de deadline zijn geweest van het papieren AD? ... Zoek een papieren AD en ga naar www.ad.nl. Vergelijk nu de voorpagina met de homepage. a) Van welk tijdstip is het nieuwste bericht op AD.nl? b) Wat zou ongeveer de deadline zijn geweest van het papieren

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 3 ... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 3 ... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 3... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

Bron: SEMPO.org, 2009

Bron: SEMPO.org, 2009 Even vooraf o site niet in Google? Geen zoekresultaat! o google heeft marktaandeel van 95%! o arbeids- en kennis intensief; o dynamisch: 400 veranderingen in 2009! o iedereen is online: 90% van de huishoudens!

Nadere informatie

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden Informatievaardigheden (in het onderwijs) Jaap Walhout & Saskia Brand-Gruwel Overzicht Introductie Opdracht Nabespreken opdracht Informatievaardigheden & 10 jaar onderzoek Discussie Vooruitblik & huiswerk

Nadere informatie

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt sendt Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt MailExpert BV Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 316062 E info@mailexpert.nl W mailexpert.nl Sendt Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 685572 E info@sendt.nl

Nadere informatie

Quickscan Webrichtlijnen

Quickscan Webrichtlijnen Quickscan Webrichtlijnen Gemeente Wijchen Gemeente Wijchen Datum 19-10-2015 Auteur Remco Belgraver Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Bevindingen 3 Quickscan 4 Sample 4 Resultaten 5 Pagina 2

Nadere informatie

Onderzoek naar product en concurrentie. 10 Concurrenten van webshop Sportieve E-bike. Websites links:

Onderzoek naar product en concurrentie. 10 Concurrenten van webshop Sportieve E-bike. Websites links: Onderzoek naar product en concurrentie. 10 Concurrenten van webshop Sportieve Ebike Websites links: http://www.fatboy.com/nl/ http://www.dsignmeubels.nl/ http://allemachtigprachtig.nl/ http://www.gilianoriginals.nl/

Nadere informatie

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1...

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1... Zoek een papieren AD en ga naar www.ad.nl. Vergelijk nu de voorpagina met de homepage. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen c.

Nadere informatie

Basisprincipes van het ontwerpen

Basisprincipes van het ontwerpen Basisprincipes van het ontwerpen Als een van Ottawa s meest prominente marketing- en communicatiebedrijven, biedt gordongroup bekroonde ontwerpen voor een compleet assortiment aan communicatieproducten,

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer.

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer. :(%6,7(69(5.(11(1 Naam Nr Klas Datum :25/':,'(:(%::: Het World Wide Web is een gigantisch web van met elkaar verbonden pagina s. Een geheel van pagina s die bij elkaar horen, noemt men een website. De

Nadere informatie

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn?

Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Deze week: - Bespreken 2 websites - kleur - MBTI - Opdracht wat moet er voor volgende week af zijn? Vormgeving in relatie tot verschillende doelgroepen Hoe kun je mensen groeperen? oefening [ met z n

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Release nieuwe versie 1.9.3

Release nieuwe versie 1.9.3 Release nieuwe versie 1.9.3 November 2013 www.siteop.mobi www.siteop.mobi - Kingsfordweg 151-1043 GR Amsterdam Tel: 085 40 123 92 - support.siteop.mob Release Versie Item Versie Datum SiteOpMobi Platform

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie