Wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg"

Transcriptie

1 SKRIFLESING: 1 Johannes 2:1-11 TEKS: 1 Johannes 2:6 TEMA: Wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg Psalm 9 : 1, 2, 7 Psalm 31 : 13 (na gebed) Skrifberyming 72 (12-3) : 1, 2 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Ps 24 : 3

2 Gaan dit hierdie jaar weer een van die grootste vlekke op die Christendom wees: dat dit wat gesê word en dit wat geleef word, nie dieselfde is nie? U sal uit eie ervaring weet hoe seer dit jou kan maak as iemand wat sê dat hy/sy n mede-christen is, onchristelik teen jou of voor jou optree. 2 Kan u u dan indink watter skade dit aan die kerk en aan die evangelie en aan die Naam van ons Here doen as mense wat sê dat hulle Sy volgelinge is, voor mense wat nie Christene is nie, anders praat en doen as as wat hulle veronderstel is om te praat en te doen? Ons kan vanaand nie veel aan ander Christene se woorde en dade doen nie, maar ons kan wel hierdie Skrifgedeelte hoor as n oproep dat ten minste óns dan hierdie jaar spesiale moeite sal doen om te leef wat ons praat. Want dis wat hier in ons teksvers staan: - wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg. Kom ons praat eers oor wat dit is om in Christus te bly, en dan na die feit dat sulke mense soos Hy behoort te lewe. 1. OM IN CHRISTUS TE BLY Wie beweer dat hy in Hom bly Bly ons dan in Christus? Is dit nie Hy wat in ons bly nie? Altwee hierdie sinne is waar: Hy bly in ons én ons bly in Hom. Christus bly in ons: o Die Heilige Gees laat die apostel Paulus vir die Romeine skrywe: Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe 1 o En vir die Galasiërs: ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. 2 o En net verder aan in hierdie brief van die apostel Johannes lees ons: 1 Rom 8:10 2 Gal 2:19-20

3 3 Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee. 3 Hy bly in ons. Maar ons bly ook in Hom en móét in Hom bly. Bly in My, soos Ek in julle het die Here Jesus vir Sy dissipels gesê. 4 Hoe bly ons in die Here? Ons doen dit deur in Hom te glo. Wanneer jy in die Here Jesus glo, dan word jy in Hom ingelyf; 5 dan is dit asof jy een van die ledemate van Sy liggaam word. 6 As jy besef dat jy geestelik bankrot voor God staan dat jou sondes al jou kapitaal weggevreet het en dat jy niks het wat goed genoeg is om God mee te betaal nie, en jy daaraan vasgryp dat die Here Jesus al jou skuld ook by God betaal het toe Hy vir die sondes van mense geboet het en dat Sy gehoorsaamheid aan God vir elkeen tel wat so aan Hom vasgryp, dan is dit asof jy jou lewe ophou lewe en saam met die Here Jesus Sý lewe begin lewe asof jy in Hóm begin lewe. Die Here Jesus het gesê: Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My 7 En wat is om Sy liggaam te eet en Sy bloed te drink anders as om gelowig te aanvaar dat Sy liggaam aan die kruis gebreek is en Sy bloed daar gestort is, om ook vir jou vergewing van sondes te bewerk? Wanneer ons in die Here Jesus glo, bly ons in Hom. En ons ís mos sulke mense, nie waar nie? Dis wat ons sê. Dis wat ons beweer. 3 1 Joh 3:24; vgl ook Joh 15:4-5 en 1 Joh 4:13, Joh 15:4 5 HK 7: Kor 12:12-13, 27 7 Joh 6:56

4 Elke Sondag bely ons openlik enige iemand kan ons samekomste bywoon en dit hoor dat ons in Jesus Christus glo. En op elke vorm waar dit ter sprake kom, vul ons in dat ons Christene is. 4 En as iemand ons sou vra aan watter geloof ons behoort, sal ons, sonder om te huiwer, erken dat ons Christene is, mense wat in die drie-enige God van die Bybel glo, mense wat glo dat Jesus Christus ons Here en Verlosser is en ons Sy volgelinge. Die eerste deel van ons teksvers is baie duidelik op ons van toepassing; - ons leef met die aanspraak, die pretensie, dat ons Christene is; - ons is mense wat beweer dat ons in Jesus bly. Maar ís dit regtig so? Om te praat is maklik. Om allerhande dinge te bely, veral as jy van kleins af in die Christelike godsdiens opgevoed is en nog jou hele lewe lank n getroue en meelewende lidmaat van die kerk was, kom amper vanself! Maar ís dit so? Bly ons regtig in die Here? Om ons te help om te weet of dit wat ons sê, ook werklikheid is, het die Heilige Gees die apostel Johannes hierdie brief laat skrywe. Dis onder andere n brief waarin ons verskillende toetse gegee word wat ons kan aanlê om te kyk of ons regtig aan die Here verbind is. Een daarvan is dit wat hier in ons teksvers staan: Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Kom ons kyk nou wat dít beteken: 2. OM SOOS HY TE LEWE Natuurlik moet ons nie lewe soos die Here Jesus as God gelewe het nie dit kán ons nie doen nie; maar ons moet lewe soos Hy as mens gelewe het toe Hy hier op aarde was.

5 5 Dis ook nie regtig anders as wat die Woord van God nog altyd gesê het dat mense moet lewe nie. 8 Maar die Here Jesus het met Sy lewe kom wýs hoe gehoorsaamheid aan God se Woord in die praktyk van die lewe lyk. Dat ons moet lewe soos die Here Jesus as mens gelewe het, beteken ook nie dat ons Hom in ál die fasette van Sy lewe presies moet navolg nie. o Daar was tye waarin Christene byvoorbeeld geglo het dat n ware lewe van navolging van Jesus inhou dat n mens nie mag trou nie, want die Here Jesus was nie getroud nie. o En n deel van baie kloosters se bestaan het daaroor gegaan dat niemand iets mag besit nie, want die Here Jesus het nie eintlik aardse besittings gehad nie. o En daar was selfs by tye Christene wat hulleself liggaamlike pyn aangedoen het, want Christus het dan liggaamlike pyn gely toe Hy gegésel en gekruisig is. Maar hierdie is nie sake wat vir ons as opdragte gegee is nie. Die Heilige Gees het baie duidelik in die Bybel vir ons laat opteken in watter fasette van die Here Jesus se lewe as mens ons Hom moet navolg. Noem vir u drie daarvan: In die eerste plek moet ons liefhê soos die Here Jesus liefgehad het. Hoe duidelik het Hy dit nie vir Sy dissipels gesê nie: Ek gee julle n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. 9 Ons moet mekaar as gelowiges liefhê soos Hy ons liefhet. Maar ons moet ook ons vyande liefhê soos Hy mense wat van nature Sy vyande was, liefgehad het. 10 En veral mans behoort hulle eie vroue lief te hê soos Christus die gemeente liefgehad het Vgl verse 5 en 6 met mekaar. 9 Joh 13:34; 15: Vgl Mat 5:44 met Rom 5:10 en Kol 1:21 11 Efes 5:25

6 6 En hierdie liefde waarin ons die Here Jesus behoort na te volg, moet soos Sy liefde ook bereid wees om tot die uiterste toe te gaan. Luister wat staan in 1 Joh 3:16: Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broeders af te lê. Natuurlik sterf ons nie vir mekaar se sondes nie, maar wanneer ek die welsyn en die saligheid van n medemens kan bevorder, moet ek soos my Here bereid wees om álles daarvoor te gee selfs my lewe. Ons moet liefhê soos Jesus liefgehad het. In die tweede plek moet ons lewe soos Jesus gelewe het in ons bereidheid om die minste te wees. In Filippense 2 word daar geskryf dat dieselfde gesindheid in ons moet wees wat daar ook in die Here Jesus was, 12 en dan word dit verduidelik met n beskrywing van hoe Hy Sy hemelse heerlikheid as t ware eenkant gesit het en soos die nederigste van mense geword het. Net soos wat Hy (so het Hy by n geleentheid geleer) nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien, so moet ons ook bereid wees om mekaar se dienaars en dienaresse te wees. 13 Toe Hy Sy dissipels se voete gewas het, het Hy dit so duidelik gesê: As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. 14 As jy lewe soos die Here gelewe het, soek jy nie eer en erkenning nie, maar is jy bereid om die laagste werk te doen, om jou minderes te dien. In die derde plek as n mens lewe soos die Here Jesus gelewe het, dan bly jy aan die Here gehoorsaam selfs al laat dit jou swaarkry. Die Heilige Gees laat Petrus vir Christene skryf wat onregverdig gely het terwyl hulle tog net gedoen het wat die Here van hulle verwag het; 12 Flp 2:5 13 Mark 10: Vgl ook Joh 14 Joh 13:14-15

7 7 en hy moedig hulle aan om nie op te hou goed doen nie, onder andere met hierdie woorde: om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely het en so vir julle n voorbeeld gestel het en dan gaan hy aan om te verduidelik hoe Christus, al het Hy onregverdig gely, nie gelieg het om op te hou swaarkry en terug-beledig en -gedreig het nie, maar volmaak bly optree het. 15 As jy lewe soos die Here gelewe het, hou jy geduldig en gelowig aan om te doen wat die Here van jou verwag, al is dit nie maklik nie, al is daar mense wat jou teenstaan omdat jy dit doen, al bring dit vir jou skade en skande en pyn. Nie die groot woorde waarmee ons sê/beweer dat ons in die Here glo nie, maar of ons lewe soos Hy gelewe het, sal wys of ons regtig aan Hom behoort, regtig Sy dissipels is, of Hy regtig in ons bly, of Sy Gees regtig die Bestuurder van ons lewens is, of ons regtig in Hom bly. TEN SLOTTE Ons gaan hierdie jaar in as mense wat sê, beweer, bely dat ons in die Here Jesus bly, dat ons in Hom glo, dat ons Sy volgelinge is. Hierdie woorde/bewering/belydenis gaan getoets word in ons huise, in ons gemeentes, in ons optrede in die openbaar en in die samelewing aan hiérdie vraag: lewe ons daar soos ons Here Jesus gelewe het? Kom ons gaan wees mense, ten minste óns, wat nie die kerk en die evangelie en die Naam van ons Here skade aandoen met n lewe wat skreeu teen ons belydenis nie. Maar kom ons gaan hê lief, soos ons Here ons gewys het en ons gaan doen dit in absolute nederigheid soos Hy wat soos n slaaf was 15 1 Pet 2:20-23

8 en sonder om op te gee, al beteken dit dat alles nie altyd lekker gaan wees nie. Wie in Jesus bly en lewe soos Hy gelewe het, gaan tog nie vir altyd in die laagtes leef nie, maar word uiteindelik deur Hom na hoogtes toe gevat waarvoor ons tale nou nog nie woorde het nie 16 8 AMEN 16 Rom 8:17-18; 1 Kor 2:9

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22 1 Zondag: De vrucht van de Geest is liefde Wij snakken naar liefde en naar geborgenheid. We willen gekend en begrepen worden. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij kent ons. Hij weet

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Zijn we bereid om te delen? En draag de rijken van deze wereld op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 Tim. 6:18) Hij kwam om te delen In zijn opstanding

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u.

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u. Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Huwelijksformulier. Huwelijksformulier

Huwelijksformulier. Huwelijksformulier Huwelijksformulier De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat N.N. en N.N. van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente om zijn zegen vragen.

Nadere informatie

Liefde tussen verraad en verloochening

Liefde tussen verraad en verloochening Liefde tussen verraad en verloochening Het evangelie naar Johannes 13:21-13:38 15-december 2015 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend,

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Mijn identiteit in Christus. Deel 1: Wie ben ik? - Wat de bijbel vertelt over mijn identiteit -

Mijn identiteit in Christus. Deel 1: Wie ben ik? - Wat de bijbel vertelt over mijn identiteit - Mijn identiteit in Christus Deel 1: Wie ben ik? - Wat de bijbel vertelt over mijn identiteit - Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Ik ben een.kind van God Ik ben.rechtvaardig in Christus

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Zondig vanaf nu niet meer! (Romeinen 6:14 vijfde preek jaarthema Wet en Genade )

Zondig vanaf nu niet meer! (Romeinen 6:14 vijfde preek jaarthema Wet en Genade ) 1 Zondig vanaf nu niet meer! (Romeinen 6:14 vijfde preek jaarthema Wet en Genade ) Liturgie zondagmorgen 28 maart 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige?

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? Les 13 Eeuwige zekerheid Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Mijn persoonlijke zekerheid en het

Nadere informatie

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN 1. Relaties met anderen De mens is geschapen met de behoefte aan relaties. Ieder mens heeft een aantal relatiecirkels. Je hebt relaties binnen het gezin, het werk, de buurt,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 3: Een Nieuw leven

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 3: Een Nieuw leven Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 3: Een Nieuw leven Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Nieuw leven Wat is vrijheid? Een nieuwe kijk op jezelf Babushka God in jou De Bijbel

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is van God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent

Nadere informatie

Liturgie middag Preek

Liturgie middag Preek Liturgie middag Votum Vrede-/zegengroet Ps 111:1,4,6 Gebed Lezen: Jesaja 42:5-12 Gz 145:1-4 Lezen: 1 Petrus 4 Lb 106:1-4 Tekst: 1 Petrus 4:7 Preek Gz 161:1 Geloofsbelijdenis van Nicea Gz 161:4 Gebed Collecte

Nadere informatie

Het kruis als voorbeeld

Het kruis als voorbeeld Het kruis als voorbeeld Willem J. Ouweneel 12 MAART 2015 Jezus als rabbi Rabbi = groot, voornaam (eretitel, nog geen formeel ambt) Jezus noemt zichzelf Rabbi: Mt 23:8 Anderen: Mt 26:25,49; Mk9:5; 11:21;

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Harmieneke van der Zeijden

Harmieneke van der Zeijden 4 e vespers in de 40-dagen tijd Nieuw leven 10 maart 2013 Ontmoetingskerk, Dordrecht Organist: Muziek: Liturgie: Dick Ouwehand Simone van Mourik (Cello) Liesbeth Rovers Harmieneke van der Zeijden 1 Muziek:

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

HUWELIJKSFORMULIER. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

HUWELIJKSFORMULIER. Gemeente van onze Here Jezus Christus, HUWELIJKSFORMULIER Afkondiging De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat N.N. en N.N. van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen

Nadere informatie

Onbeantwoord gebed. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.mat.21:22

Onbeantwoord gebed. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.mat.21:22 Onbeantwoord gebed. Oorzaak en oplossing Richard Jordan Over het gebed worden misschien wel de meeste vragen gesteld in het christenleven. Eigenlijk weten we het antwoord op veel vragen wel, maar toch

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

De kern van het christelijke geloof

De kern van het christelijke geloof De kern van het christelijke geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Deze preek hoort bij een serie van zes preken die gebaseerd zijn op het boek: Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven.

Deze preek hoort bij een serie van zes preken die gebaseerd zijn op het boek: Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven. Jos Douma, Genade ervaren Preek 6 Deze preek hoort bij een serie van zes preken die gebaseerd zijn op het boek: Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven. Zie voor meer informatie: www.josdouma.nl/genadeervaren

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Leven in stress of vrede?

Leven in stress of vrede? Leven in stress of vrede? ICHTUS ZAANDAM 3 AUGUSTUS 2014 Groeten in het Midden-Oosten Shalom aleichem! Vrede zij u! Ma shalom cha? Hoe is het met uw shalom? Waarom zei Jezus: Groet niemand onderweg? (Lukas

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Introductie tot de waterdoop. Oscar Griffioen

Introductie tot de waterdoop. Oscar Griffioen Introductie tot de waterdoop Inhoudsopgave 1. Soorten van Dopen in de Bijbel 2. Woordstudie dopen 3. Het verschil tussen de doop van Johannes en de doop in Jezus naam 4. Symbolen (of facetten) van de christelijke

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Er is een leven na de aardse dood

Er is een leven na de aardse dood De zaaier Dunne gouden letters op n dun gouden lijntje op n pikzwart boekomslag Het mannetje op de rugkant met de zaaizak in zijn linkerhand strooit het zaad op goede grond en harde weg Zaaier zaai het

Nadere informatie

Gemeente van de Here Jezus,

Gemeente van de Here Jezus, Gemeente van de Here Jezus, 1 Johannes 4:1-16 1 Lezen : - Johannes 15:9-17 - 1 Johannes 4:1-16 I. Er zitten vanmorgen/vanmiddag twee vragen in de preek: - Allereert: Hoe lees je de bijbel? - En de tweede:

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD BEGRIJPEN

DE WIL VAN GOD BEGRIJPEN DE WIL VAN GOD BEGRIJPEN En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Johannes 2:17). Dit onderwerp vormt een belangrijke test voor iedere gelovige.

Nadere informatie

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Op 26 februari 2005 is Elisabeth Eybers negentig jaar geworden. De verjaardag werd met een huldiging in Amsterdam gevierd waarop de dichteres zelf,

Nadere informatie

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone I m no longer a slave to fear I am a child of God (2x) From my mothers womb You have

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT

Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT Hij heelt de gebrokenen van hart AANVAARD WIE JE BENT De wortel van zelfhaat De eerste zonde; verlangen als God te zijn; de ontkenning van wie je bent Eerste gevolg van de zonde: Schaamte voor je lichaam

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Leespreek voor zondag 20 september 2015 Sta stil bij de vluchteling

Leespreek voor zondag 20 september 2015 Sta stil bij de vluchteling Pagina 1 van 6 Leespreek voor zondag 20 september 2015 Sta stil bij de vluchteling Leg u toe op de gastvrijheid (= liefde tot de vreemdeling) (HSV) Romeinen 12: 13b Gemeente, (Inleiding) Het staat hoog

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN Zondag 45 / gehouden op 300111 / p. 1 BLIJVEN BIDDEN Liturgie: Votum/groet Zingen: Psalm 34:1.2 Gebed Luk. 17:20-18:8 Zingen: Psalm 65:1.2 Preek: zondag 45 Zingen: Psalm 116:1.2.3.7 Credo Zingen: Ps. 105:1.3

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling]

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling] Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, zingen GK 164 Jezus vol liefde Votum/zegengroet

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden. Als er met de schuld is afgerekend, ga je anders met de situatie om!

Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden. Als er met de schuld is afgerekend, ga je anders met de situatie om! Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden Lodewijk verwoordt een gevoel van trots over HoH. Er is leven, er is een mooi voorgangersteam. Lodewijk refereert aan het thema dat hij

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

OVERWONNEN. 1 Mike Licona Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010.

OVERWONNEN. 1 Mike Licona Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010. OVERWONNEN Waar moet je over spreken, als je de eerste zondag na Pasen spreekt.. en als het dan ook de zondag is waarop je, als gemeente, samen het avondmaal viert. Het Avondmaal, het ultieme beeld van

Nadere informatie

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Uwe Excellentie Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, Uwe Excellentie

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 1 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 2 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013

Nadere informatie

B. Wat maakt een gemeente een Bijbelse gemeente?

B. Wat maakt een gemeente een Bijbelse gemeente? B. Wat maakt een gemeente een Bijbelse gemeente? Wat maakt een gemeente Bijbels? Of: hoe een Bijbelse gemeente te herkennen? (naar een studie van John MacArthur) [Een kijk op gemeente-zijn vanuit Bijbels

Nadere informatie