Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2014 Huur betalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2014 Huur betalen"

Transcriptie

1 Huur betalen Als huurder van Wonen Zuid betaalt u maandelijks een huurprijs in ruil voor het gebruik van uw woning. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. Automatische incasso is de gemakkelijkste manier. U machtigt Wonen Zuid dan om elke maand de huur van uw rekening af te schrijven. In dat geval passen wij de huurprijs per 1 juli 2014 automatisch voor u aan. Betaalt u via een periodieke betaalopdracht aan uw bank? Vraag uw bank dan om het bedrag voor u aan te passen. Dat geldt ook als u uw huur rechtstreeks laat betalen via bijvoorbeeld sociale dienst, kredietbank of bewindvoerder. Als u gebruik maakt van internetbankieren, kunt u deze opdracht zelf aanpassen. Betaalt u via acceptgiro? Dan krijgt u aan het eind van iedere maand een acceptgiro waarmee u de huur van de volgende maand betaalt. In dat geval heeft Wonen Zuid het bedrag voor u aangepast. Neem betalingsproblemen serieus, vraag onze hulp! Het is belangrijk dat u uw huur altijd op tijd betaalt. Als u de huur niet kunt betalen voor korte of langere periode, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Bel de medewerkers van ons Incassoteam via telefoonnummers of Dan kunnen wij duidelijke afspraken maken over hoe de huur alsnog kan worden betaald. En natuurlijk kunt u ook naar een van onze kantoren komen. Meer weten over het betalen van uw huur? Download dan op onze internetsite de folder Huur betalen of vraag hem op bij een van onze kantoren. Huurbeleid 2014 Wonen Zuid heeft ook dit jaar haar huurprijsbeleid voorgelegd aan haar huurdersorganisaties. Op het Zuiden en St. Pietersrade hebben ons geadviseerd per 1 juli 2014 een inflatievolgend huurbeleid te volgen. Meer informatie vindt u op de websites van de huurdersorganisaties. Huurdersvereniging HTM (Heerlen, Treebeek, Molenberg) Jacob van Maerlantstraat TW Heerlen Huurdersvereniging St. Pietersrade Koestraat XK Kerkrade Op het Zuiden, Vereniging voor huurders Prins Bernhardstraat 26A 6043 BH Roermond Meer informatie? Wilt u meer informatie of heeft u vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met ons Serviceteam. Onze medewerkers zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur bereikbaar via telefoonnummers en en staan u graag te woord! Wonen Zuid Postbus AK Roermond E Kantoor Roermond Buitenop 9 Roermond T Kantoor Heerlen Geerstraat 103A Heerlen T April Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden in staan. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze brochure. Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. 7-Cs.nl WNZUID-RM4005

2 Wonen Zuid wil haar klanten goed informeren over de huurverhoging in Daarom ontvangt u niet alleen een brief met het voorstel voor uw eigen individuele huurverhoging. Wij sturen u ook aanvullende informatie in de vorm van deze folder. De folder maakt deel uit van ons voorstel voor de huurverhoging. Helaas is het niet mogelijk deze folder te maken zonder een aantal moeilijke begrippen hierin op te nemen. Achter in deze folder geven we u uitleg over deze begrippen. Woningwaarderingsstelsel Het landelijke woningwaarderingssysteem (ook wel bekend als puntenstelsel of WWS-systeem) vormt de basis voor de bepaling van de maximaal toegestane huurprijs. Dit systeem bepaalt dus de kwaliteit van een huurwoning in punten. Er worden punten gegeven voor het oppervlak van de woning, voor allerlei voorzieningen in de woning (bijvoorbeeld de keuken), het energielabel en de woonomgeving. De woonomgeving krijgt bijvoorbeeld punten voor groenvoorzieningen en openbaar vervoer. Soms worden er voor de woonomgeving ook aftrekpunten gegeven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige geluidsoverlast van verkeer. Voor de woningen van Wonen Zuid ligt het aantal punten meestal tussen 70 en 150. Op basis van het totaal aantal punten is door de overheid de maximaal toegestane huur bepaald. Uw huurverhoging wordt berekend over de huidige kale huurprijs. De huur zal echter nooit hoger worden dan de maximaal toegestane huur die bij het aantal punten van uw woning hoort. In de brief die u van ons heeft gekregen over de huuraanpassing van uw huurwoning staat welk percentage van de maximaal toegestane huur- 2 3 prijs voor uw woning geldt. De maximaal toegestane huurprijs geldt alleen voor gereguleerde woningen. Het landelijke huurprijsbeleid Dit jaar kunnen woningcorporaties ervoor kiezen de huurverhoging voor gereguleerde woningen inkomensafhankelijk te maken. De wettelijke basis voor de huurverhoging per 1 juli 2014 is 4%. Daarboven mag ook rekening gehouden worden met het inkomen van de huurder. Afhankelijk van het inkomen mag de huurverhoging voor een gereguleerde woning maximaal 6,5% bedragen. Voor geliberaliseerde woningen geldt geen maximum huurverhoging. Huurprijsbeleid van Wonen Zuid Wonen Zuid is geen voorstander van een inkomensafhankelijk huurbeleid. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van de woning bepalend moet zijn voor de huurprijs en niet het inkomen van de bewoner. Toch hebben we besloten een inkomensafhankelijk huurbeleid door te voeren. Dit doen we omdat we ondanks de forse financiële bijdrage die we moeten leveren aan de bezuinigingen van de rijksoverheid toch willen blijven investeren in onze woningen. Daarom hebben we de extra huurinkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging nodig. We bezuinigen daarnaast ook fors op onze personeelskosten en huisvestingskosten en waar het kan proberen we zaken nog efficiënter te organiseren. De maximale huurverhoging voor huurwoningen van Wonen Zuid per 1 juli 2014 is afhankelijk van het totaal inkomen van alle leden van uw huishouden. Gereguleerde woningen groep 1 Bij een gereguleerde woning en inkomen tot ,- is de huurverhoging maximaal 4,0%; groep 2 Bij een gereguleerde woning en inkomen tussen ,- en ,- is de huurverhoging maximaal 4,5%; groep 3 Bij een gereguleerde woning en inkomen boven ,- is de huurverhoging maximaal 6,5%. Geliberaliseerde woningen groep 4 Bij een geliberaliseerde woning is de huurverhoging maximaal 6,5%. Overig groep 5 Voor de groep overig is de huurverhoging maximaal 4,0%. De groep overig bestaat uit huurders waarvan: - de inkomensgegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst; - het adres van de woning (combinatie van postcode, huisnummer en eventuele huis nummertoevoeging) niet bekend is bij de Belastingdienst;

3 - de huidige huurprijs van de woning al (dicht) op de maximaal toegestane huurprijs ligt; - wij zeker weten dat ze gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule gehandicapten en chronisch zieken, omdat ze in een zogenaamde fokuswoning wonen. Deze huurverhogingen gelden alleen voor woningen. Voor parkeerplaatsen en andere verhuureenheden is de huurverhoging in de regel 4,5%. Inkomensgegevens via de Belastingdienst Om het inkomensafhankelijke huurbeleid te kunnen uitvoeren hebben we de inkomensindicaties van onze huurders opgevraagd bij de Belastingdienst. Uitzondering hierop vormen woningen met een huurprijs (dicht) op de maximaal toegestane huurprijs, geliberaliseerde woningen en fokuswoningen. Wanneer wij voor uw huishouden een inkomensindicatie hebben opgevraagd, krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat bij de bepaling van uw inkomen uit van het verzamelinkomen in Dit berekenen ze over het aantal personen dat per 1 juli 2014 op uw adres staat ingeschreven bij de Basisregistratie personen van de gemeente. Van inwonende kinderen die op 1 januari 2014 jonger waren dan 23 jaar wordt alleen het bedrag boven de inkomens-vrijstellingsgrens van ,- meegerekend. De Belastingdienst geeft ons door in welke inkomenscategorie u valt. Hierbij geven ze aan of uw huishouden in groep 1, 2, 3 of 5 valt. Als uw huishouden in groep 2 of 3 valt vermelden ze ook het aantal personen van uw huishouden waarop het inkomen is gebaseerd. De Belastingdienst geeft ons dus niet uw exacte inkomen aan. Zij geven ons alleen aan in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Op basis van de inkomensindicatie van de Belastingdienst bepalen wij welke huurverhoging voor u van toepassing is. Valt u in groep 2 of 3? Dan sturen we de inkomensverklaring van de Belastingdienst mee met de huurverhogingsbrief. Reden voor bezwaar Algemene bezwaren - De maximale huurprijsgrens wordt overschreden - Wonen Zuid verhoogt binnen 12 maanden na ingang van de laatste wettelijke huurprijswijziging opnieuw de huurprijs (in sommige gevallen mag Wonen Zuid binnen 12 maanden de huur 2 maal verhogen) - Het huurverhogingsvoorstel is te laat ingediend, namelijk na 30 april De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan - Er loopt een procedure huurverlaging op grond van onderhoud bij de Huurcommissie of de Huurcommissie heeft al uitspraak hierover gedaan waarbij u in het gelijk bent gesteld - Vormvereisten; er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging Onjuiste inkomensverklaring Belastingdienst - Het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden klopt niet - De inkomenscategorie klopt niet - Het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden en de inkomenscategorie kloppen niet Inkomensdaling van het huishouden in Uw inkomen is in 2013 gedaald beneden de grens van E ,- of E ,- Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Bezwaarmogelijkheden en voorstellen tot huurverlaging Bezwaarmogelijkheden Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bij Wonen Zuid bezwaar hiertegen maken. De redenen waarom u bezwaar kunt maken zijn afhankelijk van in welke groep u valt. In de tabel hiernaast is per groep aangegeven om welke redenen u bezwaar kunt maken. Als er een bolletje () staat, betekent dit dat sprake is van een geldige reden voor bezwaar. Hardheidsclausule gehandicapten en chronisch zieken - Eenpersoonshuishouden: indicatiebesluit voor PV, V of ID - Meerpersoonshuishouden: indicatiebesluit voor PV, V of ID - Indicatiebesluit voor verblijf - Indicatiebesluit voor ADL-assistentie - Beschikking voor voorzieningen op grond van WVG of WMO - Verklaring van blindheid Een bezwaar tegen de huurverhoging op basis van een onjuiste inkomensverklaring van de Belastingdienst, een inkomensdaling van het huishouden in 2013 en de hardheidclausule gehandicapten en chronisch zieken kunt u alleen doen als u tot groep 2 of 3 behoort én als het door ons aan u voorgestelde huurverhogingspercentage meer dan 4% bedraagt. 4 5

4 U kunt dus geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van eventueel aanwezige ernstige gebreken of tekortkomingen aan uw woning. Deze zaken kunt u op ieder moment aan de orde stellen in een zogenaamde onderhoudsprocedure. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Huurcommissie. Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken via een bezwaarformulier. Een formulier om bezwaar te maken kunt u downloaden via onze internetsite ( Formulier bezwaarschrift 2014 ) of via de huurcommissie ( Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging ). U kunt het formulier ook ophalen of opvragen bij onze kantoren. Denkt u eraan dat wij uw bezwaar uiterlijk 30 juni 2014 in ons bezit moeten hebben? Let wel, dat betekent niet dat het bezwaar al helemaal volledig moet zijn. Eventueel benodigd bewijsmateriaal kunt u later aan ons geven. De uiterste datum hiervoor is 6 augustus Op pagina 9 van deze folder staat een overzicht van het aan te leveren bewijsmateriaal dat u nodig hebt om bezwaar aan te tekenen. Als u een bezwaar indient krijgt u binnen enkele dagen per brief een ontvangstbevestiging van ons waarin we u uitleggen hoe we uw bezwaar behandelen en op welke moment u een reactie van ons kunt verwachten. Als wij akkoord gaan met uw bezwaar, dan krijgt u een lagere of geen huurverhoging. Wij sturen u dan een aangepast huurverhogingsvoorstel. Gaan wij niet akkoord met uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit doen we binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. De Huurcommissie beslist De Huurcommissie beslist of het huurverhogingsvoorstel van Wonen Zuid redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag u de oude huurprijs blijven betalen. Vindt de Huurcommissie de door ons voorgestelde huurverhoging redelijk? Dan moet u de hogere huurprijs met terugwerkende kracht betalen. Voorstellen tot huurverlaging Als het inkomen van uw huishouden na een inkomensafhankelijke huurverhoging daalt, kunt u ons een voorstel tot huurverlaging doen. Wij kunnen dan uw eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging corrigeren tot de huurverhoging die hoort bij uw actuele inkomenscategorie. Wilt u vóór 1 juli 2014 een voorstel tot huurverlaging op basis van een inkomensdaling 2014 doen? Neem dan even contract op met de medewerkers van ons Serviceteam. Dan bekijken we samen de mogelijkheden. Let wel, de huurverlaging gaat pas in twee maanden nadat u het voorstel tot huurverlaging bij ons heeft ingediend. De huurverlaging op basis van een lager inkomen gaat dus nooit in met terugwerkende kracht. Als wij instemmen met uw voorstel tot huurverlaging gaat deze op zijn vroegst in vanaf twee kalendermaanden na de datum van indiening. Voorbeeld: wij krijgen op 5 mei 2014 uw voorstel tot huurverlaging binnen en u vraagt om per 5 juli de huurprijs te verlagen. Tussen binnenkomst van uw voorstel en de voorgestelde datum van de verlaging zit twee maanden tijd, maar omdat uw huur steeds per de 1 e van de maand wordt geïnd gaat de verlaging bij honorering pas in per 1 augustus. Tot 1 juli 2016 kunt u huurverlaging vragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 1 juli Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2013 kunt u nog tot 1 juli 2015 een huurverlaging voorstellen. Op de volgende pagina is aangegeven om welke reden u een voorstel tot huurverlaging kunt indienen. U kunt zo n voorstel alleen indienen als u behoort tot groep 2 of 3 en als het door ons aan u voorgestelde huurverhogingspercentage meer dan 4% bedraagt. 6 7

5 Reden voor voorstel tot huurverlaging: Inkomensdaling in 2013 of 2014 De samenstelling van het huishouden is hetzelfde gebleven, maar het inkomen van één of meer leden van het huishouden is gedaald of; De samenstelling van het huishouden is gewijzigd of; De samenstelling van het huishouden is gewijzigd én het inkomen van één of meer leden van het huishouden is gedaald. Procedure voorstel tot huurverlaging wegens inkomensdaling Als u te maken heeft of krijgt met een inkomensdaling, kunt u een voorstel tot huurverlaging indienen. Dit doet u via een formulier. Dit formulier kunt u downloaden via onze internetsite ( Formulier voorstel tot huurverlaging 2014 ) of via de huurcommissie ( Modelbrief voorstel tot huurverlaging voor huurders ). U kunt het formulier ook ophalen of opvragen bij onze kantoren. Denk eraan dat een voorstel tot huurverlaging pas compleet is als de onderbouwing is geleverd. Bewijsmateriaal moet dus gelijk met het voorstel tot huurverlaging worden aangeleverd. Het aan te leveren bewijsmateriaal is afhankelijk van of u een voorstel tot huurverlaging indient wegens een inkomensdaling 2013 of Op pagina 9 van deze folder staat een overzicht van het aan te leveren bewijsmateriaal dat u nodig hebt om een voorstel tot huurverlaging in te dienen. Als u een voorstel tot huurverlaging indient krijgt u binnen enkele dagen per brief een ontvangstbevestiging van ons waarin we u uitleggen hoe we uw voorstel behandelen en op welke momenten u van ons een reactie kunt verwachten. Stemmen wij in met uw voorstel tot huurverlaging? Dan wijzigen wij de huurverhoging naar het percentage dat past bij uw nieuwe inkomenscategorie. Wij sturen u dan een schriftelijke bevestiging van de aangepaste huurprijs, inclusief een nieuwe huurspecificatie. Als wij van mening zijn dat uw voorstel tot huurverlaging niet terecht is laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de door u voorgestelde huurverlaging te beoordelen. Let wel; een voorstel tot huurverlaging wegens een inkomensdaling in 2014 neemt de Huurcommissie tot medio juni 2015 niet in behandeling. Zij accepteren namelijk alleen IB-60 formulieren als bewijsmateriaal en deze zijn pas vanaf medio juni 2015 beschikbaar. Huurcommissie beslist De Huurcommissie beslist of uw voorstel tot huurverlaging gegrond is. Als uw voorstel door de Huurcommissie gegrond wordt verklaard, passen wij de huurverhoging aan tot het percentage dat hoort bij de betreffende inkomenscategorie. Dat doen wij dan per de door u voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging, met inachtneming van de minimale termijn van twee kalendermaanden tussen het moment waarop wij uw voorstel hebben ontvangen en de genoemde ingangsdatum. Als uw voorstel door de Huurcommissie ongegrond wordt verklaard blijft de huurverhoging gelijk zoals in de huurverhogingsbrief aangegeven. Uiteraard wordt u door ons schriftelijk op de hoogte gesteld van de gevolgen van de uitspraak van de Huurcommissie. Bewijsmateriaal Om aan te kunnen tonen dat uw bezwaar terecht is, vragen wij u de volgende zaken met uw bezwaarschrift of voorstel tot huurverlaging mee te sturen. Aan te leveren bewijsmateriaal bij bezwaar-reden hardheidsclausule gehandicapten en chronisch zieken 0 Indicatiebesluit voor persoonlijke verzorging, verpleging of individuele begeleiding dat voldoet aan de voorwaarden zoals onder Begrippen en bezwaarredenen nader toegelicht in deze folder weergegeven of; 0 Indicatiebesluit voor verblijf dat voldoet aan de voorwaarden zoals onder Begrippen en bezwaarredenen nader toegelicht in deze folder weergegeven of; 0 Indicatiebesluit voor ADL-assistentie dat voldoet aan de voorwaarden zoals onder Begrippen en bezwaarredenen nader toegelicht in deze folder weergegeven of; 0 Beschikking voor voorzieningen op grond van WVG of WMO dat voldoet aan de voorwaarden zoals onder Begrippen en bezwaarredenen nader toegelicht in deze folder weergegeven of; 0 Verklaring van blindheid dat voldoet aan de voorwaarden zoals onder Begrippen en bezwaarredenen nader toegelicht in deze folder weergegeven. Aan te leveren bewijsmateriaal bij bezwaar tegen huurverhoging wegens inkomensdaling in 2013 én bij voorstel tot huurverlaging wegens inkomensdaling in 2013 IB-60 formulieren van alle bewoners over Deze zijn vanaf medio juni 2014 beschikbaar bij de Belastingdienst en; Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel), waaruit blijkt hoeveel bewoners op dit moment op het adres staan ingeschreven. - IB-60 formulieren kunt u vanaf medio 2014 opvragen bij de Belastingtelefoon Een uittreksel uit de Basisregistratie personen waaruit blijkt hoeveel bewoners staan ingeschreven op uw adres kunt u bij uw gemeente opvragen. - Houdt bij beiden uw BSN-nummer bij de hand. Ter informatie: gemeenten rekenen kosten voor uittreksels, deze zijn voor uw eigen rekening. De hoogte van deze kosten verschilt per gemeente. Aan te leveren bewijsmateriaal bij voorstel tot huurverlaging wegens inkomensdaling in 2014 Documenten waaruit de actuele inkomens van alle bewoners blijken, zoals voorlopige aanslagen, loonstroken, opgaven van uitkeringsinstanties en dergelijke ; Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel), waaruit blijkt hoeveel bewoners op dit moment op het adres staan ingeschreven. - Bij een voorstel tot huurverlaging wegens een inkomensdaling in 2014 kunt u nog geen gebruik maken van IB-60 formulieren, want voor 2014 zijn deze pas vanaf medio 2015 beschikbaar bij de Belastingdienst. Uit coulance accepteren we ook andere documenten waaruit de actuele inkomens blijken. - Een uittreksel uit de Basisregistratie personen waaruit blijkt hoeveel bewoners staan ingeschreven op uw adres kunt u bij uw gemeente opvragen. - Houdt bij het opvragen van gegevens bij de gemeente uw BSN-nummer bij de hand. Ter informatie: gemeenten rekenen kosten voor uittreksels, deze zijn voor uw eigen rekening. De hoogte van deze kosten verschilt per gemeente. 8 9

6 Opsturen of en ingevuld formulier naar Wonen Zuid U kunt het formulier om bezwaar te maken of een voorstel tot huurverlaging te doen uitprinten, invullen en per post naar ons sturen naar het postbusadres, zoals dat achter in deze brochure staat. Ook kunt u het formulier uitprinten, invullen, inscannen en per sturen naar Vergeet niet uw handtekening te zetten en indien nodig de benodigde bewijsstukken mee te sturen. Zet bij het postadres op de envelop of in de onderwerp-regel van uw bezwaarschrift huurverhoging 2014 of voorstel tot huurverlaging. Dan kunnen wij uw bezwaarschrift of voorstel tot huurverlaging snel en op de juiste plek in behandeling nemen. Begrippen en bezwaarredenen nader toegelicht Algemeen - Liberalisatiegrens: een huurprijsgrens die elk jaar door de overheid opnieuw wordt vastgesteld. Boven deze grens krijgen nieuwe huurders geen huurtoeslag meer. De huidige liberalisatiegrens is E 699,48. - Gereguleerde huurwoning/huurovereenkomst: als de kale aanvangshuurprijs (= de huurprijs bij het afsluiten van de huurovereenkomst met u) lager was dan de toen geldende liberalisatiegrens, dan is de huurovereenkomst gereguleerd. - Niet gereguleerde of geliberaliseerde huurwoning/ huurovereenkomst: als de kale aanvangshuurprijs (= de huurprijs bij het afsluiten van de huurovereenkomst met u) hoger was dan de toen geldende liberalisatiegrens, dan is de huurovereenkomst geliberaliseerd. - Maximaal toegestane huur of maximale huurprijsgrens: dit is de grens die wettelijk is vastgesteld. Bij een gereguleerde huurovereenkomst mag de huurprijs van de woning niet hoger zijn dan deze grens. Voor een geliberaliseerde huurovereenkomst geldt deze grens niet. Algemene bezwaarredenen - De maximale huurprijsgrens wordt overschreden. Deze maximale huurprijsgrens wordt bepaald door het aantal zogenaamde woningwaarderingspunten (WWS) van uw woning. - Wonen Zuid verhoogt binnen 12 maanden na ingang van de laatste wettelijke huurprijswijziging opnieuw de huurprijs. Immers, het Burgerlijk Wetboek artikel 7:250 lid 1 bepaalt dat de huurprijs eenmaal per jaar mag worden verhoogd. Echter, in sommige gevallen mag Wonen Zuid binnen 12 maanden de huur twee maal verhogen. Dit staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:250 lid 3. Een voorbeeld: als uw huurprijs in 2013 per 1 september is verhoogd (eigenlijk twee maanden te laat), mag de huurprijs in 2014 weer gewoon per 1 juli (twee maanden te laat) worden verhoogd. Dit mag omdat de huurprijs in het daaraan voorafgaande jaar 14 maanden gelijk is gebleven. - Het huurverhogingsvoorstel is te laat ingediend, dus na 30 april Wonen Zuid moet ervoor zorgen dat u de huuraanzegging uiterlijk 30 april 2014 in de brievenbus heeft als we de huurprijs per 1 juli 2014 verhogen. Hier moet dus minimaal twee maanden tussen zitten. - De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan. In het hoofdstuk Het landelijke huurprijsbeleid is per categorie aangegeven hoe hoog de huurverhoging per 1 juli 2014 wettelijk mag zijn. Bezwaarreden chronisch zieken en gehandicapten - Indicatiebesluit eenpersoonshuishouden voor PV, V of IB. Als, in geval van een eenpersoonshuishouden, aan de huurder van dat huishouden een indicatiebesluit is verstrekt voor persoonlijke verzorging (PV), verpleging (V) of individuele begeleiding (IB), dat een geldigheidsduur heeft van ten minste een jaar en waarin minimaal tien uur zorg per week wordt toegekend. - Indicatiebesluit meerpersoonshuishouden voor PV, V of IB. Als bij een meerpersoonshuishouden aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een indicatiebesluit is verstrekt voor persoonlijke verzorging (PV), verpleging (V) of individuele begeleiding (IB), dat ten minste 371 dagen geldig is of als aan die huurder of dat lid meerdere van de hiervoor genoemde indicatiebesluiten zijn verstrekt, waarvan de geldigheidsduur in totaal ten minste 371 dagen bedraagt, en de begindatum van elk indicatiebesluit niet meer dan 42 dagen na de einddatum van het daaraan voorafgaande indicatiebesluit heeft gelegen (ook wel een langdurige zorgindicatie genoemd). - Indicatiebesluit voor verblijf. Als aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden een indicatiebesluit is verstrekt voor verblijf (in een verzorgings- of verpleegtehuis). - Indicatiebesluit voor ADL-assistentie. Als aan de huurder of een ander lid van het huishouden een indicatiebesluit is verstrekt voor ADL-assistentie. - Beschikking voor voorzieningen op grond van WVG of WMO. Als aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden voor 1 mei 2013 een beschikking is verstrekt voor voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). - Verklaring blindheid. Als de huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is. De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten staat in Staatscourant 2013, nr (te raadplegen via zoeken/ staatscourant)

Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid.

Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2015 Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid. Wonen Zuid wil haar klanten goed informeren over de huurverhoging in 2015. Daarom ontvangt u niet alleen een brief met het

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 1. Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Huurverhoging KLIK HIER. U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER. U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6%

Huurverhoging KLIK HIER. U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER. U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6% U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6% KLIK HIER Heeft u het schriftelijke huurverhogingsvoorstel voor 1 mei 2016 ontvangen? Een voorstel om

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om de

Nadere informatie

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013 Algemeen V Welke regels gelden er bij de huurverhoging? A De huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd en daarbij niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5%

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5% Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Algemeen V Waarom hebben jullie het niet meer over huurverhoging maar over huuraanpassing? A Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie april 2016

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie april 2016 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 3 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige woning?.

Nadere informatie

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Wat houdt de huurverhoging in? Huurders met een gezamenlijk bruto jaar inkomen tot de 34.678,- krijgen op 1 juli 2016 een huurverhoging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 926 Huurbeleid Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling safhankelijke huurverlaging na inkomensdaling In deze folder leest u een toelichting met enkele voorbeelden voor huurverlaging nadat eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector Dit overzicht van meest gestelde vragen is onderverdeeld in: Algemeen Sociale sector - Bezwaar maken Vrije sector

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie juli 2016

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie juli 2016 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016... 5 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

samenwonen Huur betalen Uitleg, mogelijkheden en advies

samenwonen Huur betalen Uitleg, mogelijkheden en advies samenwonen Huur betalen 02/04-16 Uitleg, mogelijkheden en advies Dorpsstraat 58 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl INHOUD 03 Waar bestaat de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

Huren voor iedereen. Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg!

Huren voor iedereen. Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg! Huren voor iedereen Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg! Wonen Zuid is er voor alle mensen. Of u nu op zoek bent naar uw eerste woning, ruimer wilt gaan wonen in verband met gezinsuitbreiding,

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie januari 2017

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie januari 2017 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie januari 2017 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2017... 5 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2017 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING?

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING? Inkomensafhankelijke HUURVERHOGING CASADIVERS Special Het antwoord op uw vragen over huurverhoging WAAROM DEZE VERHOGING? We leggen het u uit VRAAG EN ANTWOORD HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? > PAG. 2 / 3

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

Huurbetaling & huurincasso

Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling & huurincasso Alles over betaling van uw huur 1 Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek 1 mei 2014 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00

Nadere informatie

alles wat u moet weten over uw huur

alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4 De jaarlijkse huurverhoging 5 Servicekosten 5 Huurcommissie 5 Huurtoeslag 6 Meer informatie

Nadere informatie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Vanaf 1 juli 2008 Colofon Tekst: Huurcommissie Redactie: Pro Communicatie, Rotterdam Ontwerp: Via creative communications, Rotterdam Prepress: Formzet BV

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5 De jaarlijkse huurverhoging 5 Huurcommissie 6 Servicekosten 6 Huurtoeslag 7 Meer informatie

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

Huur betalen. betalen

Huur betalen. betalen Huur betalen betalen Inhoud Brochure Huur betalen Versie mei 2013 04.13.004 03 Hoe betaal ik? 04 Huurachterstand, wat nu? 05 Professionele hulp bij financiële problemen 06 Huurtoeslag Huurverhoging 07

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 Betalen van huur bij Brabantse Waard 5 Bij Brabantse Waard bepaalt u zelf hoe u betaalt 6 Samen voorkomen we hoge betalingsachterstanden

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Vraagt u zich af of het voorschot op de servicekosten redelijk is, of zijn huurder en verhuurder het niet eens over de eindafrekening? Met dit formulier

Nadere informatie

Herstel onderhoudsgebreken - verzoekschrift

Herstel onderhoudsgebreken - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? De Huurcommissie heeft de huur van de woning tijdelijk verlaagd omdat deze woning onderhoudsgebreken heeft. U heeft de gebreken hersteld, maar de huurder is niet

Nadere informatie

Registratie woningzoekenden

Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Registratie woningzoekenden Inleiding Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 926 Huurbeleid Nr. 243 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6

Nadere informatie

Woningverbetering en huurprijs

Woningverbetering en huurprijs Woningverbetering en huurprijs Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders

Nadere informatie

De huur betalen. Goed wonen in de Krimpenerwaard!

De huur betalen. Goed wonen in de Krimpenerwaard! De huur betalen Goed wonen in de Krimpenerwaard! De huurprijs De huurprijs bestaat uit de netto huur, ook wel kale huur genoemd, plus de servicekosten. Deze kosten vormen bij elkaar opgeteld de bruto huur.

Nadere informatie

Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Nederland Betreft

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie