Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT"

Transcriptie

1 Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

2 Nieuwe aanbieder CAREZZO NUTRITION BV Ondervoeding met voeding aanpakken Lekker, variatie Betaalbaar Voeding concept & Netwerk: Wetenschap en R&D Productie en Zorg $ *-,. *+ " " " " / *+ - --, " ". +, *+,, ", +-*, "! -, $" */$ ", $. * " " & - "- ") -, * + / " +, " +,$! ".0, / ** -, /$ " +&*$. - ",-,$"- 0 ") " "A3 5 /B ""5E A/ AE 5 "EE /1)"AB )EF"E3"O"5 3/12"5E-"FE )A/. 2 5B" F7"BF 5 "5E /5 " O/"2"5-J/O"5=E "5E 7:E " K/1)E : F/$5F"5E /B 75 "A.. K7" " -"3)FE 377:FE -""F A/B/ 7E 75 "AK7" E F"E A 2"5= 7AO 2 E O/"2" 3/ - 4""5 -" "5 4""AE "5"A,/" "5 K7" /5,BBF7))"5 57 /, F"A. L/13E 77AE," A"2E 5 ""F3J JBF "5 B4 2K"A3/"B K""3 : F/$5. F"5 1J/BFE4/5 "AE, 5 "F"5 5= "FE :A7 3""4E 27BFE 1 A3/12B E9 C 4A E 5 3 5,"A" 7:5 4". JJAE "5E -"ABF"3 "- 5 "3/5,"5= "57",E 53"/ /5,E K77AAE /"2"5. -J/BE "3 "AB"E 33"/E 74 -"FE :A7. 3""4E /1E "E27:EEF" : 2 22"5=E "F :A71" FE F"AE L/F-E A" E FE E "77,F 3 5,BE K 5E BF AFE /BE,", 5 K7" /5,E K77AE -"ABF"33"5 5 " : F/. "5F"5E F" K"AA/12"5E "5 F"","3/12"A. F/1 E 3"22"AE F"E -7J "5= /1 /1)E " A/1. K"5 -" "5E O/ -,"4"3 E 74E /" :A7 J F"5 F"E 75FL/22"3""5= BF "/5OE "5E " F/ -F/5,E A747. F/" 3)BK3""B ;5 JLE,"3/"""A E 5 K3""B " A/1)E 5 A/"E A7 7":< O/15 FE A/" "A5"4/5,"5 "4/5,"5 2"55/B " A/1)E /O7 E)AJ/FB :. B7". :"5. "5E OJ/K"3 A 5275FL/22"3 A JA"+ 7J "5 A77. "5EB "AE A"OO7=E " " A/1K"5E A,"5 E9 & 435 /1 5 -"FE J,"FE K 5 AJ/4E E+E435= "FE""ABF"EA"BJ3F FE/B 5JE7:,". 3"K"A E A77 E4"FE""5-77,E"/L/F.,"- 3F" E99E,A 4 :"AEFL""EB5""$5 /5E:3 FB K 5 "E," AJ/2"3/12"E* *,A 4= " 1J/BF" F"MFJJAE K/5 "5 L BE""5 J/F,/5, O",FE /A" F"JA A" "A,4 5B ;D9< K 5 A"OO7=? "AA/12FE A77 /BE 3 -""3EB5"3E 74. : F= 33"A/, E AJ "A -F/,=E ". L775,""5 3"22"AE A77 =E "EO/15 "AE 5J /5E,"B3, 74E -"FE 3J -F/, "5E 3"22"AE F" 4 "A,4 5B 75FL/22"3FE-"FE A77 4"FE-"FE J. A7:" 5E 2"ANE 557K F/75E "5FA" 75 "A ""3EK 5 22"A/1,A75 BF7). )"53"K"A 5 /"AE 755"K"3 = "A,4 AA/%A"FA"/5F1"E : B. B""A " ""5 5/"FE,"A/5,E 5F 3 BF F/. 75BE/5 " K7" /5,BB" F7A K/ E AB "/15"5 JA,E"5EA )FE 77 B "3 5. " -/1 /1E B57":1"B) A/2 5FE 5 "33" E 3K7A"5BE /5E IQQIE K77AE O/ -. O"3)EF" ",/55"5=E /1 K/B""AFE23 5. F"5 7K"AE " 4 A2F/5FA7 J. F/"E K 5 5/"JL" :A7 J F"5= 5 /15 K"AL -F/5,"5EK77AE-"FE:A7F"0. 5" A77 O/15-77, -77, E-/1 -/1 /B /BE/5E,"B:A"2 /5,"B:A"2 4"FEK"A:3"",-J/O"5 /5 A 5FE74 772E /1E-"5E-"FE A77 EF"EF"BF"5=E "F /"2"5-J/BE "3 "AB"E 33"/E 75 "A. - 5 "3FE-/1 5J 7K"AE "E:A/1B= JA"+ 7J E""5E17/5FEK"5FJA"EK 5 "E A 5FB"E K7" /5,B " A/1K"5 E 77 E"5E 5 /1B/5,"5 EB3"JF"3F 75 "AFJBB"5E 5E 4"FE :A7F"05" "5 K7" /5,BBF7))"5 K"AA/12F" FJBB"5. 77AF1"B E )AJ/FB ::"5 E B7":"5E "5 & +3 + (++ + ) +1 ((,+ (!! + 0, + + (+, + ' pagina 12, Het Financieele Dagblad 0 #( 1, 0 0 #( 1 1, ( + # (, ( + # # ( ()) (, + #(! + + ( / + / ( * )* *#- #(.+ #(.+ ) 2 ( *+-)) 0 - )* () * *1 +1! ) ( 1 ' ( * (. *! * 0! * -(!-* * ( 00!' (! +*.!!(* 1& - +*)- ) )*$ *, * % *! ( ( *- +* -(!#'* *#(+ () ( *0 *(- * *" * * ' OJ/K"3 A 52"5= /A" F"JAE /4EK 5 J/12E;*9< K"AL -FE FE-"FE:A71" F,J5BF/,E O 3 J/F: 22"5E K77AE " F7. F 3"EK"A277:=E? 3BEL" /FE,7" E 5. : 22"5 2J55"5 L"E7:EF"A4/15E772 75O"E 57A4 3"E B7":"5E "5 B ::"5 5E O7A,/5BF"33/5,"5E 3"K"A"5=E 5 5 "AB74E772= 5O"3 5,"F"A4/15. 7"3BF"33/5,E /BE FE 75O"E K"AA/12F" :A7 J F"5E772E/5E " A"F /3EF"A" -F. 274"5 EL AEL" 5J AE "EK"A,A/1O/5,EO 3EK73,"5B 5 J/12E772E J/F"5E " O/"2"5-J/O"5 "5E O7A,/5BF"33/5,"5E " KA,E 5 A K"AA/12F" K7" /5,EF7"5"4"5= "55/B " A/1)E /O7E O 3E O7L"3 JA"+ 7JE 3B A"OO7"5 "/5O. K/B" K/ /B" B"A" A"5 A" 5E7K 7K"A 7K "AE " "A FF"" ,/ 37,/"E //"" "A,/" "A / /11E 27 / 2 4F 4 2/12"5E74 K7" B"33 F" K" K"AA AA/1 /12" 2"5= 2" 5= " 2J5FEL"3 "MFA E"/L/FF"5E/5 K7" /5 /5,, BF7::"5 E 4 AE /FE 4,E 5/"FE F"5 27BF", 5, 5E K 5 K 5E " -7J A-"/ "5 2L 3/F"/F=E? "E :A7 J F"5E 47". K7",FE JB/5"BB4 5,"AE77BE 7B. F"A- K"5E"A 5 F7"= "FEK 3FE7:E FE A/"E23"/5"A" ". A/1K"5 5 /FE :A71" FE 4"" 7"5= " A/1K"5 /"E 5/"FE ",A7F" )/5 5. /$3" J))"AB -" "5 K 5EK7" /5,. 4J3F/5 F/75 3BE 3BE "BB 5"5 & 3 +#(! 0, !#+, ( +!! + + +(, + 1 ( ' 5/3 /33"K "K"AE 7)) A/""B33 5 A/" A 5 4:/. 5 =E? 5 "E -" -" "5 "5E 4"FE 4J3. F/5 F/ 5 F/ F/75 /75 3 3B 3BE,","B: O",FE O",B. KA7JL"E "5A/2"E "52K"3 =? AA 74 K"AB -/33"5 " A" "5"5 7"5 O" 5JE5/"FE4""=E "E-" "5EB74BE 5 ". E7)E L"F"5E57,E5/"FEL F O" L/33"5 4"FE " 7J "A"54 A2F= " K"A4 A2F"5 5 FJJA3/12E 3/"K"AE :A7. J F"5E K77AE 175," E,"O75 "E 4"5. A7F":A7 J "5F"5L/33"557, 5/"FE/5BF ::"5E/5 ""5E23"/5B - 3/, :A71" FE L AK 5E " J/F274BFE 75. J/ "3/12E /B E K"A47" FE "A,4 5B=? "FE/B K 2E""5EA73 /" L#3 7:EO/ 3/1)FE "E KA,E L/" -"FE K"AA/12F" K7" B"3 E FE K 5L","E -7,"A"E :A7. J F/"27BF"5 JJA "AE /B, FE ". F 3"5=E 7A,E/5BF"33/5,"5 OJ33"5E " A"2"5/5,EK"A47" "3/12E 77AB -J/. K"5 5 AE "E :A"4/" "F 3"A=E "A,. 4 5BEL/1BFE"A7:E FE-"FEF"AJ, A/5.,"5 K 5E 75 "AK7" /5,E," :3"K"A"5=? /FE 75 "AO7"2E 3/12F FE/"4 5 /" 75 "AK7" E/B ""5 O7A,/5BF"33/5,E A/" 2""AE4""AE27BF 5 /"4 5 E /" 5E J/12E -77:FE 5/"FE FE K"A. A/12F" K7" /5,E J/F"5E-"FEO7A,: 2. 2"FEO 3 K 33"5=E? 3BE4"5B"5 /"EO"3) 47"F"5 "F 3"5 E274FE FE ",A7"/ K 5 "O"E4 A2FE5/"FEF"5E,7"

3 Jaren onderzoek en ontwikkeling $ *-,. *+ " " " " / *+ - --, " ". +, *+,, ", +-*, "! -, $" */$ ", $. * " " & - "- ") -, * + / " +, " +,$! ".0, / ** -, /$ " +&*$. - ",-,$"- 0 ") " "A3 5 /B ""5E A/ AE 5 "EE /1)"AB )EF"E3"O"5 3/12"5E-"FE )A/. 2 5B" F7"BF 5 "5E /5 " O/"2"5-J/O"5=E "5E 7:E " K/1)E : F/$5F"5E /B 75 "A.. K7" " -"3)FE 377:FE -""F A/B/ 7E 75 "AK7" E F"E A 2"5= 7AO 2 E O/"2" 3/ - 4""5 -" "5 4""AE "5"A,/" "5 K7" /5,BBF7))"5 57 /, F"A. L/13E 77AE," A"2E 5 ""F3J JBF "5 B4 2K"A3/"B K""3 : F/$5. F"5 1J/BFE4/5 "AE, 5 "F"5 5= "FE :A7 3""4E 27BFE 1 A3/12B E9 C 4A E 5 3 5,"A" 7:5 4". JJAE "5E -"ABF"3 "- 5 "3/5,"5= "57",E 53"/ /5,E K77AAE /"2"5. -J/BE "3 "AB"E 33"/E 74 -"FE :A7. 3""4E /1E "E27:EEF" : 2 22"5=E "F :A71" FE F"AE L/F-E A" E FE E "77,F 3 5,BE K 5E BF AFE /BE,", 5 K7" /5,E K77AE -"ABF"33"5 5 " : F/. "5F"5E F" K"AA/12"5E "5 F"","3/12"A. F/1 E 3"22"AE F"E -7J "5= /1 /1)E " A/1. K"5 -" "5E O/ -,"4"3 E 74E /" :A7 J F"5 F"E 75FL/22"3""5= BF "/5OE "5E " F/ -F/5,E A747. F/" 3)BK3""B ;5 JLE,"3/"""A E 5 K3""B " A/1)E 5 A/"E A7 7":< O/15 FE A/" "A5"4/5,"5 "4/5,"5 2"55/B " A/1)E /O7 E)AJ/FB :. B7". :"5. "5E OJ/K"3 A 5275FL/22"3 A JA"+ 7J "5 A77. "5EB "AE A"OO7=E " " A/1K"5E A,"5 E9 & 435 /1 5 -"FE J,"FE K 5 AJ/4E E+E435= "FE""ABF"EA"BJ3F FE/B 5JE7:,". 3"K"A E A77 E4"FE""5-77,E"/L/F.,"- 3F" E99E,A 4 :"AEFL""EB5""$5 /5E:3 FB K 5 "E," AJ/2"3/12"E* *,A 4= " 1J/BF" F"MFJJAE K/5 "5 L BE""5 J/F,/5, O",FE /A" F"JA A" "A,4 5B ;D9< K 5 A"OO7=? "AA/12FE A77 /BE 3 -""3EB5"3E 74. : F= 33"A/, E AJ "A -F/,=E ". L775,""5 3"22"AE A77 =E "EO/15 "AE 5J /5E,"B3, 74E -"FE 3J -F/, "5E 3"22"AE F" 4 "A,4 5B 75FL/22"3FE-"FE A77 4"FE-"FE J. A7:" 5E 2"ANE 557K F/75E "5FA" 75 "A ""3EK 5 22"A/1,A75 BF7). )"53"K"A 5 /"AE 755"K"3 = "A,4 AA/%A"FA"/5F1"E : B. B""A " ""5 5/"FE,"A/5,E 5F 3 BF F/. 75BE/5 " K7" /5,BB" F7A K/ E AB "/15"5 JA,E"5EA )FE 77 B "3 5. " -/1 /1E B57":1"B) A/2 5FE 5 "33" E 3K7A"5BE /5E IQQIE K77AE O/ -. O"3)EF" ",/55"5=E /1 K/B""AFE23 5. F"5 7K"AE " 4 A2F/5FA7 J. F/"E K 5 5/"JL" :A7 J F"5= 5 /15 K"AL -F/5,"5EK77AE-"FE:A7F"0. 5" A77 O/15-77, -77, E-/1 -/1 /B /BE/5E,"B:A"2 /5,"B:A"2 4"FEK"A:3"",-J/O"5 /5 A 5FE74 772E /1E-"5E-"FE A77 EF"EF"BF"5=E "F /"2"5-J/BE "3 "AB"E 33"/E 75 "A. - 5 "3FE-/1 5J 7K"AE "E:A/1B= JA"+ 7J E""5E17/5FEK"5FJA"EK 5 "E A 5FB"E K7" /5,B " A/1K"5 E 77 E"5E 5 /1B/5,"5 EB3"JF"3F 75 "AFJBB"5E 5E 4"FE :A7F"05" "5 K7" /5,BBF7))"5 K"AA/12F" FJBB"5. 77AF1"B E )AJ/FB ::"5 E B7":"5E "5 & +3 + (++ + ) +1 ((,+ (!! + 0, + + (+, + ' 0 #( 1, 0 0 #( 1 1, ( + # (, ( + # # ( ()) (, + #(! + + ( / + / ( * )* *#- #(.+ #(.+ ) 2 ( *+-)) 0 - )* () * *1 +1! ) ( 1 ' ( * (. *! * 0! * -(!-* * ( 00!' (! +*.!!(* 1& - +*)- ) )*$ *, * % *! ( ( *- +* -(!#'* *#(+ () ( *0 *(- * *" * * ' OJ/K"3 A 52"5= /A" F"JAE /4EK 5 J/12E;*9< K"AL -FE FE-"FE:A71" F,J5BF/,E O 3 J/F: 22"5E K77AE " F7. F 3"EK"A277:=E? 3BEL" /FE,7" E 5. : 22"5 2J55"5 L"E7:EF"A4/15E772 75O"E 57A4 3"E B7":"5E "5 B ::"5 5E O7A,/5BF"33/5,"5E 3"K"A"5=E 5 5 "AB74E772= 5O"3 5,"F"A4/15. 7"3BF"33/5,E /BE FE 75O"E K"AA/12F" :A7 J F"5E772E/5E " A"F /3EF"A" -F. 274"5 EL AEL" 5J AE "EK"A,A/1O/5,EO 3EK73,"5B 5 J/12E772E J/F"5E " O/"2"5-J/O"5 "5E O7A,/5BF"33/5,"5E " KA,E 5 A K"AA/12F" K7" /5,EF7"5"4"5= "55/B " A/1)E /O7E O 3E O7L"3 JA"+ 7JE 3B A"OO7"5 "/5O. K/B" K/ /B" B"A" A"5 A" 5E7K 7K"A 7K "AE " "A FF"" ,/ 37,/"E //"" "A,/" "A / /11E 27 / 2 4F 4 2/12"5E74 K7" B"33 F" K" K"AA AA/1 /12" 2"5= 2" 5= " 2J5FEL"3 "MFA E"/L/FF"5E/5 K7" /5 /5,, BF7::"5 E 4 AE /FE 4,E 5/"FE F"5 27BF", 5, 5E K 5 K 5E " -7J A-"/ "5 2L 3/F"/F=E? "E :A7 J F"5E 47". K7",FE JB/5"BB4 5,"AE77BE 7B. F"A- K"5E"A 5 F7"= "FEK 3FE7:E FE A/"E23"/5"A" ". A/1K"5 5 /FE :A71" FE 4"" 7"5= " A/1K"5 /"E 5/"FE ",A7F" )/5 5. /$3" J))"AB -" "5 K 5EK7" /5,. 4J3F/5 F/75 3BE 3BE "BB 5"5 & 3 +#(! 0, !#+, ( +!! + + +(, + 1 ( ' 5/3 /33"K "K"AE 7)) A/""B33 5 A/" A 5 4:/. 5 =E? 5 "E -" -" "5 "5E 4"FE 4J3. F/5 F/ 5 F/ F/75 /75 3 3B 3BE,","B: O",FE O",B. KA7JL"E "5A/2"E "52K"3 =? AA 74 K"AB -/33"5 " A" "5"5 7"5 O" 5JE5/"FE4""=E "E-" "5EB74BE 5 ". E7)E L"F"5E57,E5/"FEL F O" L/33"5 4"FE " 7J "A"54 A2F= " K"A4 A2F"5 5 FJJA3/12E 3/"K"AE :A7. J F"5E K77AE 175," E,"O75 "E 4"5. A7F":A7 J "5F"5L/33"557, 5/"FE/5BF ::"5E/5 ""5E23"/5B - 3/, :A71" FE L AK 5E " J/F274BFE 75. J/ "3/12E /B E K"A47" FE "A,4 5B=? "FE/B K 2E""5EA73 /" L#3 7:EO/ 3/1)FE "E KA,E L/" -"FE K"AA/12F" K7" B"3 E FE K 5L","E -7,"A"E :A7. J F/"27BF"5 JJA "AE /B, FE ". F 3"5=E 7A,E/5BF"33/5,"5 OJ33"5E " A"2"5/5,EK"A47" "3/12E 77AB -J/. K"5 5 AE "E :A"4/" "F 3"A=E "A,. 4 5BEL/1BFE"A7:E FE-"FEF"AJ, A/5.,"5 K 5E 75 "AK7" /5,E," :3"K"A"5=? /FE 75 "AO7"2E 3/12F FE/"4 5 /" 75 "AK7" E/B ""5 O7A,/5BF"33/5,E A/" 2""AE4""AE27BF 5 /"4 5 E /" 5E J/12E -77:FE 5/"FE FE K"A. A/12F" K7" /5,E J/F"5E-"FEO7A,: 2. 2"FEO 3 K 33"5=E? 3BE4"5B"5 /"EO"3) 47"F"5 "F 3"5 E274FE FE ",A7"/ K 5 "O"E4 A2FE5/"FEF"5E,7" pagina 12, Het Financieele Dagblad idee onderzoek & ontwikkeling effect studie

4 Wetenschappelijk onderzoek Smaaktesten in de doelgroep Senioren - Wageningen UR Voedingsstudies: inname eiwit Ziekenhuis Vumc / Herstel hotel Ziekenhuis Gelderse Vallei Effectstudies Ziekenhuis ZGV en thuis

5 Ondervoeding Gevolgen van ondervoeding: Vertraagde wondgenezing Langer ziekenhuisverblijf Verminderde kwaliteit van leven Verhoogde sterftekans Totale kosten 1,8 miljard 2 Ziekenhuis: 1,1 miljard Leeftijdsgroep 60 + : 752 miljoen 2 SEO- rapport nr , based on numbers of 2011

6 Aanbevelingen eiwit- inname Gezonde volwassenen: 0,8 g/ kg/ dag Opgenomen in ziekenhuis en verhoogd risico op ondervoeding: 1,2 1,5 g/ kg/ dag Verdeling van eiwit over de dag: g eiwit per hoofdmaaltijd (ontbijt, lunch, diner) 3 3 Paddon- Jones et al. 2009

7 Inname op dag 4 versus aanbeveling 1,5 g/kg/d 1,2 g/kg/d 0,8 g/kg/d (n=31) (n=32) MUST 1 krijgt energie en eiwit verrijkt dieet

8 Verdeling over de dag Protein intake (grams) MUST 0 MUST 1 0 Breakfast Snack morning Lunch Snack afternoon Diner Snack evening

9 WAT WERKT NIET WERKT NIET: MEER ETEN Huidige behandelmethoden: - Energie & Eiwitrijk dieet - Suppletie drinkvoeding Conclusie onderzoek: Huidige behandel mogelijkheden van ondervoeding lijken niet voldoende om de energie en eiwitbehoefte van de meerderheid van oudere patiënten te behalen. Zelfs de MUST 0 patiënten hebben een inadequate eiwit inname. (niet ondervoed volgens screening) CATER WITH CARE: INSIGHTS INTO MEETING PROTEIN REQUIREMENTS IN HOSPITALISED ELDERLY PATIENTS Nancy Janssen * 1, Emmelyne Vasse 1, Janne Beelen 2, Quinta van der Sluijs 1, Joyce van Geel 2, Nicole M de Roos 2, André Janse md 3 1 department of dietetics, Gelderse Vallei Hospital, Ede, 2 Division of Human Nutrition, Wageningen University, Wageningen, 3 department of geriatric medicine, Gelderse Vallei Hospital, Ede, Netherlands Rationale A considerable part of hospitalized elderly patients are unable to meet protein and energy requirements. The objective of this study was 1. To gain insight into the protein and energy intake of hospitalized elderly patients. 2. To gain insight into their awareness of undernutrition, importance of protein and preferences for foods and drinks of these patients. Method 1. Design: cross-sectional study. Participants: Forty hospitalized patients of 65+ years, at risk of undernutrition (MUST 1) and receiving a protein and energy enriched diet, and 40 hospitalized patients of 65+ years not at risk and receiving a standard diet. Measurement: 24h-recall on the fourth day of hospitalisation to calculate protein and energy intake. 2. Ten patients at risk of undernutrition were interviewed using a semi-structured interview guide. Thematic analyses was used for analysing the interviews. Department of dietetics Alliantie Voeding Gelderse Vallei Gelderse Vallei Hospital p/a Ziekenhuis Gelderse Vallei PO box 9025 Postbus HN Ede, the Netherlands 6710 HN Ede Results 1. We observed a significant difference in protein intake but not in energy intake between patients receiving an enriched diet versus not enriched (1.13 grams vs grams of protein per kg BW; P<0.05). 2. Interviews showed that elderly are unaware of the risks of being undernourished and the importance of dietary protein. Healthy food is associated with eating vegetables. Elderly are not prone to change dietary habits. Figure. Actual protein intake compared to the recommendations for hospitalized elderly in the MUST 0 group (n=31) and the MUST 1 group (n=32) on the fourth day of hospitalisation. What do they mean.. Protein?? Key message Most hospitalized elderly would benefit from protein enriched foods. Since elderly won t change their habits, we need to adjust the amount of protein within these habits. Conclusions 1. Current treatment options for undernutrition do not seem sufficient for meeting energy and protein requirements in the majority of elderly patients. 2. Even MUST 0 patients have inadequate protein intake. 3. Increasing awareness about undernutrition among elderly patients and offering enriched foods and drinks that fit in with current dietary choices could increase their protein and energy intake. Undernourished? Not me, I eat vegetables

10 SenTo smaakpanel Wageningen Universiteit Kiezen wat je lekker vindt, en krijgen wat je nodig hebt. Senioren met volledige geur/smaakvermogen Senioren met verminderde geur/smaakvermogen (geur-impairment) Volwassenen

11 Smaaktest in de doelgroep Senioren met verminderde geur-/smaakvermogen vinden Carezzo lekkerder dan het geteste standaardbrood sento normal sento impaired Young SenTo panel WUR - FBR Standard Carezzo

12 Voedingsstudie: Significante stijging eiwit inname RDA Ziekenhuis (3 dagen) Acuut zieke ouderen Interventie groep 1.1 g/kg Controle groep 0.9 g/kg NORM Herstelhotel (3 weken) Herstellende senioren Interventie groep 1.6 g/kg Controle groep 1.1 g/kg Eiwit verrijkt brood & eiwit verrijkte drink joghurt

13 WAT WERKT WEL WERKT WEL: MEER EIWIT - Eiwit verrijkt brood & drink yoghurt - Zelfde hoeveelheid gegeten Resultaat en conclusie onderzoek: Het gebruik van verrijkte producten resulteerde in een significant verhoogde eiwit inname. Brood en drink yoghurt droegen in vrijwel gelijke mate bij in de verhoogde inname in de interventie groep. Het gebruik van eiwit verrijkt brood en eiwit verrijkte drink yoghurt als onderdeel van de reguliere maaltijden is een veelbelovende en haalbare oplossing om de eiwit inname te verhogen van acuut zieke ouderen. Protein-enriched bread and drinking yoghurt and their effect on protein intake Titel in acutely voorbeeld hospitalized titel older adults: a randomized controlled trial S. Stelten* 1, I.M. Dekker 1, A.E. Ronday 1, A. Thijs 2, E. Boelsma 3, H.W. Peppelenbos 3, M.A.E. de van der Schueren 1,4 1 Nutrition and Dietetics, VU University Medical Center, Amsterdam, 2 Internal Medicine, VU University Medical Center, Amsterdam, 3 Food & Biobased Reaserch, Wageningen UR, Wageningen, 4 Faculty of Health and Social Studies, Department Nutrition, Sports and Health, HAN Univerity of Applies Sciences, Nijmegen Rationale Earlier studies have shown that protein intake in elderly is often insufficient during hospitalization. The objective of this study was to examine the effect on protein intake of acutely hospitalized elderly of consuming a protein-enriched bread and drinking yoghurt, replacing normal products. Methods This study was performed as a single blind randomized controlled trial in elderly ( 55 years), acutely admitted to the hospital. During 3 consecutive days participants received either ad libitum protein-enriched bread (7 g of protein) and drinking yoghurt (20 g of protein) in the intervention group or isocaloric, non-enriched bread (4 g of protein) and drinking yoghurt (8 g of protein) in the control group as part of their daily meals. Food intake of the participants was measured and nutritional values were calculated according to the Dutch Food Composition Table. An independent samples t-test was used to compare protein intake between intervention and control group. Data are presented as mean ± SD, unless stated otherwise a Percentage of patients reaching the minimum protein requirement of 1.2 g/kg/day Control group (n=25) Results The use of enriched products resulted in a significantly increased protein intake. Bread and drinking yoghurt contributed almost equally to the increased intake of protein in the intervention group. Intervention group (n=22) P -value Protein intake (g) 58 ± ± Protein intake (g/kg/day) 0.9 ± ± Protein requirement a (%) 8% 36% Conclusion The use of protein-enriched bread and drinking yoghurt, consumed as part of regular meals, is a promising and feasible solution to increase the protein intake of acutely ill elderly. It needs to be confirmed whether a longer-term use of these products in larger groups of patients will also result in better clinical outcomes. Correspondence:

14 Effectieve spreiding: extra eiwit in broodmaaltijden Ziekenhuis geen enkele maaltijd > 25 g Herstelhotel alle maaltijden > 25 g Bron: Ned Tijdschrift voor Voeding & Dietetiek Mei RCT Veveo studie Vumc & ZZG herstelhotel - eiwitverrijkt brood & eiwitverrijkte drink yoghurt

15 WAT WERKT BETER Effects of the daily consumption of protein enriched bread and protein enriched drinking yoghurt on the total protein intake in elderly in a rehabilitation centre: a single blind randomised controlled trial WERKT BETER: SPREIDING INNAME - broodmaaltijden & tussendoor - optimaal over de dag Resultaat en conclusie onderzoek: In vergelijking met de controle groep hebben patiënten die eiwit verrijkte producten kregen een significant hogere eiwit inname.(3 weken) De dagelijkse consumptie van eiwit verrijkt brood en eiwit verrijkte drinkyoghurt is effectief om zowel een significant hogere eiwit inname en een optimale verdeling van het extra eiwit over de dag te verkrijgen bij oudere patiënten. AJ van Til 1, E Naumann 1, IJHM Cox-Claessens 2, S Kremer³, E Boelsma³, MAE de van der Schueren 1,4 1 HAN University of Applied Sciences, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nutrition, Sports and Health, 2 ZZG Rehabilitation centre, Medical director, ³ Wageningen UR, Food and Biobased Research, 4 VU University Medical Centre, Nutrition and Dietetics, Internal Medicine Rationale A sufficient total protein intake ( g/kg for acutely and chronically ill older adults) and an optimal protein distribution over the day (25-30 g/meal) are important to counteract sarcopenia. However, patients recovering from disease often have an insufficient protein intake. The purpose of the current study was to investigate the effects of the consumption of protein enriched products on the daily protein intake and the protein distribution over the day in older adults in a rehabilitation centre. Methods Single blind RCT. Patients received either protein enriched bread (Carezzo; 6.9 g protein per slice) and protein enriched drinking yoghurt (Drinking yoghurt enriched with Fonterra Whey Protein Concentrate (WPC 515), 20.0 g protein / 250 ml) or regular products during three weeks (4.0 g and 7.5 g protein, resp.) For each patient, 24h intake of all food products was measured (6 measurement days per patient). Results Thirty-four patients were included in the study. Compared with controls, patients who received the protein enriched products had a significantly higher protein intake (table). Protein intake (g/day) Protein intake g/kg Control Intervention P-value < <0.001 The intervention group consumed quantities over the recommended level (25-30 g/meal) during each of the three meals, where the control group consumed quantities below the recommended level during breakfast and lunch (figure). Conclusion The daily consumption of protein enriched bread and protein enriched drinking yoghurt is effective to achieve both a significant higher protein intake and an optimal distribution of the dietary protein over the day in older adults. Correspondence:

16 Ondervoeding in de zorg: Ongewenst gewichtsverlies 25%- 40% De VOEDINGs oplossing + 30g BROOD TUSSEN DOOR WARM TUSSEN DOOR 2E BROOD TUSSEN DOOR NIEUW VOEDING CONCEPT eiwitverrijkte basisvoeding groenten, fruit en granen voor broodmaaltijden en tussendoor

17 Eiwit tekort voor de spieropbouw Risicogroep: Kwetsbare ouderen Weinig eetlust: < eiwit aanbeveling Behoud spieren Ondervoeding bij ziekte Onbedoeld gewichtsverlies Stop spierafbraak + 30g 1/3 < onacceptabel 60g 1/3 ongewenst 90g 1/3 > gewenst + 50% Eiwit inname Prestatie indicator IGZ 1,2 g eiwit/kg

18 Nieuw voedingconcept: eiwitverijkt eten en drinken voor de zorg

19 Kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt REAKTIES VAN DIETISTEN ik heb niet zo n goed gevoel bij de huidige aanpak van diëten en drinkvoeding: niks werkt echt om ondervoeding op te lossen. we blijven hangen in een JA MAAR discussie en dan gebeurt er niks met zo n hele range is er altijd wel iets dat men lekker vindt, dit gaat gewoon werken. als je kan kiezen kun je het langer volhouden de getallen op de verpakking zijn een leuke hulp om uit te tellen wat je nodig hebt met Carezzo wordt het ons wel heel eenvoudig gemaakt

20 Erkenning voor Carezzo verpakkingen

21 Ter kennismaking: 2 assortiments dozen

22 Praktische vragen Bieden we voldoende eiwit aan in het dagmenu om de eiwit inname normen te halen? Kleinere porties, minder vlees, Niet alles opgegeten, waste? Welke doelgroepen komen eiwit te kort? Bieden we eiwit op de goede momenten aan, verspreid over de maaltijden? Voldoende eiwit in de broodmaaltijden? Niet teveel in de warme maaltijd? Hebben we andere producten met meer eiwit nodig? Kunnen we verleiden en spreiden? Lekker, wordt alles opgegeten. Kiezen en variëren. Houden mensen het vol? Gaan tussendoortjes/supplementen niet ten koste van maaltijden? Kunnen we besparen? Waste is altijd duur Niet gegeten kan nooit werken!

23 Kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt Zorgeloos genieten & Zorgvuldig samengesteld Fred Bergmans & Wim van Cuijk M: M:

24

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

Aspirine op je brood

Aspirine op je brood STT 79 Aspirine op je brood Voeding en geneesmiddelen in de toekomst Ellen Willemse red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek At a certain level, when it comes to the future, the only thing one can be

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden

Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden Ida J. Terluin Ben M. Kamphuis Diti A. Oudendag Myrna G.A.

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 577 Invloed van drie dagen kunstmelk na spenen en van voersamenstelling op energieopname en Streptococcus suis verschijnselen bij

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

RIVM rapport 350020004/2006. Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht Een cross-sectionele studie

RIVM rapport 350020004/2006. Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht Een cross-sectionele studie RIVM rapport 350020004/2006 Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht Een cross-sectionele studie SW van den Berg, MC Ocké en JMA Boer Contact: SW van den Berg Centrum voor Voeding

Nadere informatie

Problem: Programme: Chi congres 2011 psychosocial research and practice

Problem: Programme: Chi congres 2011 psychosocial research and practice Chi congres 2011 psychosocial research and practice Effect of Mindfulness-based cognitive therapy on Chronic cancer-related fatigue: faceto-face and online treatment Fatigue Mindfulness Online therapy

Nadere informatie

Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl

Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Voedingsnormen. calcium, vitamine D, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur en biotine

Voedingsnormen. calcium, vitamine D, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur en biotine Voedingsnormen calcium, vitamine D, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur en biotine Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies Voedingsnormen Uw kenmerk

Nadere informatie

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Een verkenning van verschillen naar sociaal-economische

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 22 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 2020 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Biefstuk komt niet van de kip

Biefstuk komt niet van de kip Biefstuk komt niet van de kip De rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen L.C. Jager M.A. de Winter G.M.L. Tacken S.M.A. van der Kroon-Horpestad Projectcode 31246 April 2008 Rapport

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren A.T.G. Hoekstra, MSc, drs. D.A.M. Twisk, A. Stelling, MSc & dr. M. Houtenbos R-2013-12 Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Bouwstenen

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder schulden

Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder schulden Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder M.P. van Rijnsoever 1,E.Tromp 1, W.E. Waterlander 1,F.N.Schütz 2, I.H.M. Steenhuis 2 Achtergrond: Een lage SES en financiële problemen

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie