Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT"

Transcriptie

1 Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

2 Nieuwe aanbieder CAREZZO NUTRITION BV Ondervoeding met voeding aanpakken Lekker, variatie Betaalbaar Voeding concept & Netwerk: Wetenschap en R&D Productie en Zorg $ *-,. *+ " " " " / *+ - --, " ". +, *+,, ", +-*, "! -, $" */$ ", $. * " " & - "- ") -, * + / " +, " +,$! ".0, / ** -, /$ " +&*$. - ",-,$"- 0 ") " "A3 5 /B ""5E A/ AE 5 "EE /1)"AB )EF"E3"O"5 3/12"5E-"FE )A/. 2 5B" F7"BF 5 "5E /5 " O/"2"5-J/O"5=E "5E 7:E " K/1)E : F/$5F"5E /B 75 "A.. K7" " -"3)FE 377:FE -""F A/B/ 7E 75 "AK7" E F"E A 2"5= 7AO 2 E O/"2" 3/ - 4""5 -" "5 4""AE "5"A,/" "5 K7" /5,BBF7))"5 57 /, F"A. L/13E 77AE," A"2E 5 ""F3J JBF "5 B4 2K"A3/"B K""3 : F/$5. F"5 1J/BFE4/5 "AE, 5 "F"5 5= "FE :A7 3""4E 27BFE 1 A3/12B E9 C 4A E 5 3 5,"A" 7:5 4". JJAE "5E -"ABF"3 "- 5 "3/5,"5= "57",E 53"/ /5,E K77AAE /"2"5. -J/BE "3 "AB"E 33"/E 74 -"FE :A7. 3""4E /1E "E27:EEF" : 2 22"5=E "F :A71" FE F"AE L/F-E A" E FE E "77,F 3 5,BE K 5E BF AFE /BE,", 5 K7" /5,E K77AE -"ABF"33"5 5 " : F/. "5F"5E F" K"AA/12"5E "5 F"","3/12"A. F/1 E 3"22"AE F"E -7J "5= /1 /1)E " A/1. K"5 -" "5E O/ -,"4"3 E 74E /" :A7 J F"5 F"E 75FL/22"3""5= BF "/5OE "5E " F/ -F/5,E A747. F/" 3)BK3""B ;5 JLE,"3/"""A E 5 K3""B " A/1)E 5 A/"E A7 7":< O/15 FE A/" "A5"4/5,"5 "4/5,"5 2"55/B " A/1)E /O7 E)AJ/FB :. B7". :"5. "5E OJ/K"3 A 5275FL/22"3 A JA"+ 7J "5 A77. "5EB "AE A"OO7=E " " A/1K"5E A,"5 E9 & 435 /1 5 -"FE J,"FE K 5 AJ/4E E+E435= "FE""ABF"EA"BJ3F FE/B 5JE7:,". 3"K"A E A77 E4"FE""5-77,E"/L/F.,"- 3F" E99E,A 4 :"AEFL""EB5""$5 /5E:3 FB K 5 "E," AJ/2"3/12"E* *,A 4= " 1J/BF" F"MFJJAE K/5 "5 L BE""5 J/F,/5, O",FE /A" F"JA A" "A,4 5B ;D9< K 5 A"OO7=? "AA/12FE A77 /BE 3 -""3EB5"3E 74. : F= 33"A/, E AJ "A -F/,=E ". L775,""5 3"22"AE A77 =E "EO/15 "AE 5J /5E,"B3, 74E -"FE 3J -F/, "5E 3"22"AE F" 4 "A,4 5B 75FL/22"3FE-"FE A77 4"FE-"FE J. A7:" 5E 2"ANE 557K F/75E "5FA" 75 "A ""3EK 5 22"A/1,A75 BF7). )"53"K"A 5 /"AE 755"K"3 = "A,4 AA/%A"FA"/5F1"E : B. B""A " ""5 5/"FE,"A/5,E 5F 3 BF F/. 75BE/5 " K7" /5,BB" F7A K/ E AB "/15"5 JA,E"5EA )FE 77 B "3 5. " -/1 /1E B57":1"B) A/2 5FE 5 "33" E 3K7A"5BE /5E IQQIE K77AE O/ -. O"3)EF" ",/55"5=E /1 K/B""AFE23 5. F"5 7K"AE " 4 A2F/5FA7 J. F/"E K 5 5/"JL" :A7 J F"5= 5 /15 K"AL -F/5,"5EK77AE-"FE:A7F"0. 5" A77 O/15-77, -77, E-/1 -/1 /B /BE/5E,"B:A"2 /5,"B:A"2 4"FEK"A:3"",-J/O"5 /5 A 5FE74 772E /1E-"5E-"FE A77 EF"EF"BF"5=E "F /"2"5-J/BE "3 "AB"E 33"/E 75 "A. - 5 "3FE-/1 5J 7K"AE "E:A/1B= JA"+ 7J E""5E17/5FEK"5FJA"EK 5 "E A 5FB"E K7" /5,B " A/1K"5 E 77 E"5E 5 /1B/5,"5 EB3"JF"3F 75 "AFJBB"5E 5E 4"FE :A7F"05" "5 K7" /5,BBF7))"5 K"AA/12F" FJBB"5. 77AF1"B E )AJ/FB ::"5 E B7":"5E "5 & +3 + (++ + ) +1 ((,+ (!! + 0, + + (+, + ' pagina 12, Het Financieele Dagblad 0 #( 1, 0 0 #( 1 1, ( + # (, ( + # # ( ()) (, + #(! + + ( / + / ( * )* *#- #(.+ #(.+ ) 2 ( *+-)) 0 - )* () * *1 +1! ) ( 1 ' ( * (. *! * 0! * -(!-* * ( 00!' (! +*.!!(* 1& - +*)- ) )*$ *, * % *! ( ( *- +* -(!#'* *#(+ () ( *0 *(- * *" * * ' OJ/K"3 A 52"5= /A" F"JAE /4EK 5 J/12E;*9< K"AL -FE FE-"FE:A71" F,J5BF/,E O 3 J/F: 22"5E K77AE " F7. F 3"EK"A277:=E? 3BEL" /FE,7" E 5. : 22"5 2J55"5 L"E7:EF"A4/15E772 75O"E 57A4 3"E B7":"5E "5 B ::"5 5E O7A,/5BF"33/5,"5E 3"K"A"5=E 5 5 "AB74E772= 5O"3 5,"F"A4/15. 7"3BF"33/5,E /BE FE 75O"E K"AA/12F" :A7 J F"5E772E/5E " A"F /3EF"A" -F. 274"5 EL AEL" 5J AE "EK"A,A/1O/5,EO 3EK73,"5B 5 J/12E772E J/F"5E " O/"2"5-J/O"5 "5E O7A,/5BF"33/5,"5E " KA,E 5 A K"AA/12F" K7" /5,EF7"5"4"5= "55/B " A/1)E /O7E O 3E O7L"3 JA"+ 7JE 3B A"OO7"5 "/5O. K/B" K/ /B" B"A" A"5 A" 5E7K 7K"A 7K "AE " "A FF"" ,/ 37,/"E //"" "A,/" "A / /11E 27 / 2 4F 4 2/12"5E74 K7" B"33 F" K" K"AA AA/1 /12" 2"5= 2" 5= " 2J5FEL"3 "MFA E"/L/FF"5E/5 K7" /5 /5,, BF7::"5 E 4 AE /FE 4,E 5/"FE F"5 27BF", 5, 5E K 5 K 5E " -7J A-"/ "5 2L 3/F"/F=E? "E :A7 J F"5E 47". K7",FE JB/5"BB4 5,"AE77BE 7B. F"A- K"5E"A 5 F7"= "FEK 3FE7:E FE A/"E23"/5"A" ". A/1K"5 5 /FE :A71" FE 4"" 7"5= " A/1K"5 /"E 5/"FE ",A7F" )/5 5. /$3" J))"AB -" "5 K 5EK7" /5,. 4J3F/5 F/75 3BE 3BE "BB 5"5 & 3 +#(! 0, !#+, ( +!! + + +(, + 1 ( ' 5/3 /33"K "K"AE 7)) A/""B33 5 A/" A 5 4:/. 5 =E? 5 "E -" -" "5 "5E 4"FE 4J3. F/5 F/ 5 F/ F/75 /75 3 3B 3BE,","B: O",FE O",B. KA7JL"E "5A/2"E "52K"3 =? AA 74 K"AB -/33"5 " A" "5"5 7"5 O" 5JE5/"FE4""=E "E-" "5EB74BE 5 ". E7)E L"F"5E57,E5/"FEL F O" L/33"5 4"FE " 7J "A"54 A2F= " K"A4 A2F"5 5 FJJA3/12E 3/"K"AE :A7. J F"5E K77AE 175," E,"O75 "E 4"5. A7F":A7 J "5F"5L/33"557, 5/"FE/5BF ::"5E/5 ""5E23"/5B - 3/, :A71" FE L AK 5E " J/F274BFE 75. J/ "3/12E /B E K"A47" FE "A,4 5B=? "FE/B K 2E""5EA73 /" L#3 7:EO/ 3/1)FE "E KA,E L/" -"FE K"AA/12F" K7" B"3 E FE K 5L","E -7,"A"E :A7. J F/"27BF"5 JJA "AE /B, FE ". F 3"5=E 7A,E/5BF"33/5,"5 OJ33"5E " A"2"5/5,EK"A47" "3/12E 77AB -J/. K"5 5 AE "E :A"4/" "F 3"A=E "A,. 4 5BEL/1BFE"A7:E FE-"FEF"AJ, A/5.,"5 K 5E 75 "AK7" /5,E," :3"K"A"5=? /FE 75 "AO7"2E 3/12F FE/"4 5 /" 75 "AK7" E/B ""5 O7A,/5BF"33/5,E A/" 2""AE4""AE27BF 5 /"4 5 E /" 5E J/12E -77:FE 5/"FE FE K"A. A/12F" K7" /5,E J/F"5E-"FEO7A,: 2. 2"FEO 3 K 33"5=E? 3BE4"5B"5 /"EO"3) 47"F"5 "F 3"5 E274FE FE ",A7"/ K 5 "O"E4 A2FE5/"FEF"5E,7"

3 Jaren onderzoek en ontwikkeling $ *-,. *+ " " " " / *+ - --, " ". +, *+,, ", +-*, "! -, $" */$ ", $. * " " & - "- ") -, * + / " +, " +,$! ".0, / ** -, /$ " +&*$. - ",-,$"- 0 ") " "A3 5 /B ""5E A/ AE 5 "EE /1)"AB )EF"E3"O"5 3/12"5E-"FE )A/. 2 5B" F7"BF 5 "5E /5 " O/"2"5-J/O"5=E "5E 7:E " K/1)E : F/$5F"5E /B 75 "A.. K7" " -"3)FE 377:FE -""F A/B/ 7E 75 "AK7" E F"E A 2"5= 7AO 2 E O/"2" 3/ - 4""5 -" "5 4""AE "5"A,/" "5 K7" /5,BBF7))"5 57 /, F"A. L/13E 77AE," A"2E 5 ""F3J JBF "5 B4 2K"A3/"B K""3 : F/$5. F"5 1J/BFE4/5 "AE, 5 "F"5 5= "FE :A7 3""4E 27BFE 1 A3/12B E9 C 4A E 5 3 5,"A" 7:5 4". JJAE "5E -"ABF"3 "- 5 "3/5,"5= "57",E 53"/ /5,E K77AAE /"2"5. -J/BE "3 "AB"E 33"/E 74 -"FE :A7. 3""4E /1E "E27:EEF" : 2 22"5=E "F :A71" FE F"AE L/F-E A" E FE E "77,F 3 5,BE K 5E BF AFE /BE,", 5 K7" /5,E K77AE -"ABF"33"5 5 " : F/. "5F"5E F" K"AA/12"5E "5 F"","3/12"A. F/1 E 3"22"AE F"E -7J "5= /1 /1)E " A/1. K"5 -" "5E O/ -,"4"3 E 74E /" :A7 J F"5 F"E 75FL/22"3""5= BF "/5OE "5E " F/ -F/5,E A747. F/" 3)BK3""B ;5 JLE,"3/"""A E 5 K3""B " A/1)E 5 A/"E A7 7":< O/15 FE A/" "A5"4/5,"5 "4/5,"5 2"55/B " A/1)E /O7 E)AJ/FB :. B7". :"5. "5E OJ/K"3 A 5275FL/22"3 A JA"+ 7J "5 A77. "5EB "AE A"OO7=E " " A/1K"5E A,"5 E9 & 435 /1 5 -"FE J,"FE K 5 AJ/4E E+E435= "FE""ABF"EA"BJ3F FE/B 5JE7:,". 3"K"A E A77 E4"FE""5-77,E"/L/F.,"- 3F" E99E,A 4 :"AEFL""EB5""$5 /5E:3 FB K 5 "E," AJ/2"3/12"E* *,A 4= " 1J/BF" F"MFJJAE K/5 "5 L BE""5 J/F,/5, O",FE /A" F"JA A" "A,4 5B ;D9< K 5 A"OO7=? "AA/12FE A77 /BE 3 -""3EB5"3E 74. : F= 33"A/, E AJ "A -F/,=E ". L775,""5 3"22"AE A77 =E "EO/15 "AE 5J /5E,"B3, 74E -"FE 3J -F/, "5E 3"22"AE F" 4 "A,4 5B 75FL/22"3FE-"FE A77 4"FE-"FE J. A7:" 5E 2"ANE 557K F/75E "5FA" 75 "A ""3EK 5 22"A/1,A75 BF7). )"53"K"A 5 /"AE 755"K"3 = "A,4 AA/%A"FA"/5F1"E : B. B""A " ""5 5/"FE,"A/5,E 5F 3 BF F/. 75BE/5 " K7" /5,BB" F7A K/ E AB "/15"5 JA,E"5EA )FE 77 B "3 5. " -/1 /1E B57":1"B) A/2 5FE 5 "33" E 3K7A"5BE /5E IQQIE K77AE O/ -. O"3)EF" ",/55"5=E /1 K/B""AFE23 5. F"5 7K"AE " 4 A2F/5FA7 J. F/"E K 5 5/"JL" :A7 J F"5= 5 /15 K"AL -F/5,"5EK77AE-"FE:A7F"0. 5" A77 O/15-77, -77, E-/1 -/1 /B /BE/5E,"B:A"2 /5,"B:A"2 4"FEK"A:3"",-J/O"5 /5 A 5FE74 772E /1E-"5E-"FE A77 EF"EF"BF"5=E "F /"2"5-J/BE "3 "AB"E 33"/E 75 "A. - 5 "3FE-/1 5J 7K"AE "E:A/1B= JA"+ 7J E""5E17/5FEK"5FJA"EK 5 "E A 5FB"E K7" /5,B " A/1K"5 E 77 E"5E 5 /1B/5,"5 EB3"JF"3F 75 "AFJBB"5E 5E 4"FE :A7F"05" "5 K7" /5,BBF7))"5 K"AA/12F" FJBB"5. 77AF1"B E )AJ/FB ::"5 E B7":"5E "5 & +3 + (++ + ) +1 ((,+ (!! + 0, + + (+, + ' 0 #( 1, 0 0 #( 1 1, ( + # (, ( + # # ( ()) (, + #(! + + ( / + / ( * )* *#- #(.+ #(.+ ) 2 ( *+-)) 0 - )* () * *1 +1! ) ( 1 ' ( * (. *! * 0! * -(!-* * ( 00!' (! +*.!!(* 1& - +*)- ) )*$ *, * % *! ( ( *- +* -(!#'* *#(+ () ( *0 *(- * *" * * ' OJ/K"3 A 52"5= /A" F"JAE /4EK 5 J/12E;*9< K"AL -FE FE-"FE:A71" F,J5BF/,E O 3 J/F: 22"5E K77AE " F7. F 3"EK"A277:=E? 3BEL" /FE,7" E 5. : 22"5 2J55"5 L"E7:EF"A4/15E772 75O"E 57A4 3"E B7":"5E "5 B ::"5 5E O7A,/5BF"33/5,"5E 3"K"A"5=E 5 5 "AB74E772= 5O"3 5,"F"A4/15. 7"3BF"33/5,E /BE FE 75O"E K"AA/12F" :A7 J F"5E772E/5E " A"F /3EF"A" -F. 274"5 EL AEL" 5J AE "EK"A,A/1O/5,EO 3EK73,"5B 5 J/12E772E J/F"5E " O/"2"5-J/O"5 "5E O7A,/5BF"33/5,"5E " KA,E 5 A K"AA/12F" K7" /5,EF7"5"4"5= "55/B " A/1)E /O7E O 3E O7L"3 JA"+ 7JE 3B A"OO7"5 "/5O. K/B" K/ /B" B"A" A"5 A" 5E7K 7K"A 7K "AE " "A FF"" ,/ 37,/"E //"" "A,/" "A / /11E 27 / 2 4F 4 2/12"5E74 K7" B"33 F" K" K"AA AA/1 /12" 2"5= 2" 5= " 2J5FEL"3 "MFA E"/L/FF"5E/5 K7" /5 /5,, BF7::"5 E 4 AE /FE 4,E 5/"FE F"5 27BF", 5, 5E K 5 K 5E " -7J A-"/ "5 2L 3/F"/F=E? "E :A7 J F"5E 47". K7",FE JB/5"BB4 5,"AE77BE 7B. F"A- K"5E"A 5 F7"= "FEK 3FE7:E FE A/"E23"/5"A" ". A/1K"5 5 /FE :A71" FE 4"" 7"5= " A/1K"5 /"E 5/"FE ",A7F" )/5 5. /$3" J))"AB -" "5 K 5EK7" /5,. 4J3F/5 F/75 3BE 3BE "BB 5"5 & 3 +#(! 0, !#+, ( +!! + + +(, + 1 ( ' 5/3 /33"K "K"AE 7)) A/""B33 5 A/" A 5 4:/. 5 =E? 5 "E -" -" "5 "5E 4"FE 4J3. F/5 F/ 5 F/ F/75 /75 3 3B 3BE,","B: O",FE O",B. KA7JL"E "5A/2"E "52K"3 =? AA 74 K"AB -/33"5 " A" "5"5 7"5 O" 5JE5/"FE4""=E "E-" "5EB74BE 5 ". E7)E L"F"5E57,E5/"FEL F O" L/33"5 4"FE " 7J "A"54 A2F= " K"A4 A2F"5 5 FJJA3/12E 3/"K"AE :A7. J F"5E K77AE 175," E,"O75 "E 4"5. A7F":A7 J "5F"5L/33"557, 5/"FE/5BF ::"5E/5 ""5E23"/5B - 3/, :A71" FE L AK 5E " J/F274BFE 75. J/ "3/12E /B E K"A47" FE "A,4 5B=? "FE/B K 2E""5EA73 /" L#3 7:EO/ 3/1)FE "E KA,E L/" -"FE K"AA/12F" K7" B"3 E FE K 5L","E -7,"A"E :A7. J F/"27BF"5 JJA "AE /B, FE ". F 3"5=E 7A,E/5BF"33/5,"5 OJ33"5E " A"2"5/5,EK"A47" "3/12E 77AB -J/. K"5 5 AE "E :A"4/" "F 3"A=E "A,. 4 5BEL/1BFE"A7:E FE-"FEF"AJ, A/5.,"5 K 5E 75 "AK7" /5,E," :3"K"A"5=? /FE 75 "AO7"2E 3/12F FE/"4 5 /" 75 "AK7" E/B ""5 O7A,/5BF"33/5,E A/" 2""AE4""AE27BF 5 /"4 5 E /" 5E J/12E -77:FE 5/"FE FE K"A. A/12F" K7" /5,E J/F"5E-"FEO7A,: 2. 2"FEO 3 K 33"5=E? 3BE4"5B"5 /"EO"3) 47"F"5 "F 3"5 E274FE FE ",A7"/ K 5 "O"E4 A2FE5/"FEF"5E,7" pagina 12, Het Financieele Dagblad idee onderzoek & ontwikkeling effect studie

4 Wetenschappelijk onderzoek Smaaktesten in de doelgroep Senioren - Wageningen UR Voedingsstudies: inname eiwit Ziekenhuis Vumc / Herstel hotel Ziekenhuis Gelderse Vallei Effectstudies Ziekenhuis ZGV en thuis

5 Ondervoeding Gevolgen van ondervoeding: Vertraagde wondgenezing Langer ziekenhuisverblijf Verminderde kwaliteit van leven Verhoogde sterftekans Totale kosten 1,8 miljard 2 Ziekenhuis: 1,1 miljard Leeftijdsgroep 60 + : 752 miljoen 2 SEO- rapport nr , based on numbers of 2011

6 Aanbevelingen eiwit- inname Gezonde volwassenen: 0,8 g/ kg/ dag Opgenomen in ziekenhuis en verhoogd risico op ondervoeding: 1,2 1,5 g/ kg/ dag Verdeling van eiwit over de dag: g eiwit per hoofdmaaltijd (ontbijt, lunch, diner) 3 3 Paddon- Jones et al. 2009

7 Inname op dag 4 versus aanbeveling 1,5 g/kg/d 1,2 g/kg/d 0,8 g/kg/d (n=31) (n=32) MUST 1 krijgt energie en eiwit verrijkt dieet

8 Verdeling over de dag Protein intake (grams) MUST 0 MUST 1 0 Breakfast Snack morning Lunch Snack afternoon Diner Snack evening

9 WAT WERKT NIET WERKT NIET: MEER ETEN Huidige behandelmethoden: - Energie & Eiwitrijk dieet - Suppletie drinkvoeding Conclusie onderzoek: Huidige behandel mogelijkheden van ondervoeding lijken niet voldoende om de energie en eiwitbehoefte van de meerderheid van oudere patiënten te behalen. Zelfs de MUST 0 patiënten hebben een inadequate eiwit inname. (niet ondervoed volgens screening) CATER WITH CARE: INSIGHTS INTO MEETING PROTEIN REQUIREMENTS IN HOSPITALISED ELDERLY PATIENTS Nancy Janssen * 1, Emmelyne Vasse 1, Janne Beelen 2, Quinta van der Sluijs 1, Joyce van Geel 2, Nicole M de Roos 2, André Janse md 3 1 department of dietetics, Gelderse Vallei Hospital, Ede, 2 Division of Human Nutrition, Wageningen University, Wageningen, 3 department of geriatric medicine, Gelderse Vallei Hospital, Ede, Netherlands Rationale A considerable part of hospitalized elderly patients are unable to meet protein and energy requirements. The objective of this study was 1. To gain insight into the protein and energy intake of hospitalized elderly patients. 2. To gain insight into their awareness of undernutrition, importance of protein and preferences for foods and drinks of these patients. Method 1. Design: cross-sectional study. Participants: Forty hospitalized patients of 65+ years, at risk of undernutrition (MUST 1) and receiving a protein and energy enriched diet, and 40 hospitalized patients of 65+ years not at risk and receiving a standard diet. Measurement: 24h-recall on the fourth day of hospitalisation to calculate protein and energy intake. 2. Ten patients at risk of undernutrition were interviewed using a semi-structured interview guide. Thematic analyses was used for analysing the interviews. Department of dietetics Alliantie Voeding Gelderse Vallei Gelderse Vallei Hospital p/a Ziekenhuis Gelderse Vallei PO box 9025 Postbus HN Ede, the Netherlands 6710 HN Ede Results 1. We observed a significant difference in protein intake but not in energy intake between patients receiving an enriched diet versus not enriched (1.13 grams vs grams of protein per kg BW; P<0.05). 2. Interviews showed that elderly are unaware of the risks of being undernourished and the importance of dietary protein. Healthy food is associated with eating vegetables. Elderly are not prone to change dietary habits. Figure. Actual protein intake compared to the recommendations for hospitalized elderly in the MUST 0 group (n=31) and the MUST 1 group (n=32) on the fourth day of hospitalisation. What do they mean.. Protein?? Key message Most hospitalized elderly would benefit from protein enriched foods. Since elderly won t change their habits, we need to adjust the amount of protein within these habits. Conclusions 1. Current treatment options for undernutrition do not seem sufficient for meeting energy and protein requirements in the majority of elderly patients. 2. Even MUST 0 patients have inadequate protein intake. 3. Increasing awareness about undernutrition among elderly patients and offering enriched foods and drinks that fit in with current dietary choices could increase their protein and energy intake. Undernourished? Not me, I eat vegetables

10 SenTo smaakpanel Wageningen Universiteit Kiezen wat je lekker vindt, en krijgen wat je nodig hebt. Senioren met volledige geur/smaakvermogen Senioren met verminderde geur/smaakvermogen (geur-impairment) Volwassenen

11 Smaaktest in de doelgroep Senioren met verminderde geur-/smaakvermogen vinden Carezzo lekkerder dan het geteste standaardbrood sento normal sento impaired Young SenTo panel WUR - FBR Standard Carezzo

12 Voedingsstudie: Significante stijging eiwit inname RDA Ziekenhuis (3 dagen) Acuut zieke ouderen Interventie groep 1.1 g/kg Controle groep 0.9 g/kg NORM Herstelhotel (3 weken) Herstellende senioren Interventie groep 1.6 g/kg Controle groep 1.1 g/kg Eiwit verrijkt brood & eiwit verrijkte drink joghurt

13 WAT WERKT WEL WERKT WEL: MEER EIWIT - Eiwit verrijkt brood & drink yoghurt - Zelfde hoeveelheid gegeten Resultaat en conclusie onderzoek: Het gebruik van verrijkte producten resulteerde in een significant verhoogde eiwit inname. Brood en drink yoghurt droegen in vrijwel gelijke mate bij in de verhoogde inname in de interventie groep. Het gebruik van eiwit verrijkt brood en eiwit verrijkte drink yoghurt als onderdeel van de reguliere maaltijden is een veelbelovende en haalbare oplossing om de eiwit inname te verhogen van acuut zieke ouderen. Protein-enriched bread and drinking yoghurt and their effect on protein intake Titel in acutely voorbeeld hospitalized titel older adults: a randomized controlled trial S. Stelten* 1, I.M. Dekker 1, A.E. Ronday 1, A. Thijs 2, E. Boelsma 3, H.W. Peppelenbos 3, M.A.E. de van der Schueren 1,4 1 Nutrition and Dietetics, VU University Medical Center, Amsterdam, 2 Internal Medicine, VU University Medical Center, Amsterdam, 3 Food & Biobased Reaserch, Wageningen UR, Wageningen, 4 Faculty of Health and Social Studies, Department Nutrition, Sports and Health, HAN Univerity of Applies Sciences, Nijmegen Rationale Earlier studies have shown that protein intake in elderly is often insufficient during hospitalization. The objective of this study was to examine the effect on protein intake of acutely hospitalized elderly of consuming a protein-enriched bread and drinking yoghurt, replacing normal products. Methods This study was performed as a single blind randomized controlled trial in elderly ( 55 years), acutely admitted to the hospital. During 3 consecutive days participants received either ad libitum protein-enriched bread (7 g of protein) and drinking yoghurt (20 g of protein) in the intervention group or isocaloric, non-enriched bread (4 g of protein) and drinking yoghurt (8 g of protein) in the control group as part of their daily meals. Food intake of the participants was measured and nutritional values were calculated according to the Dutch Food Composition Table. An independent samples t-test was used to compare protein intake between intervention and control group. Data are presented as mean ± SD, unless stated otherwise a Percentage of patients reaching the minimum protein requirement of 1.2 g/kg/day Control group (n=25) Results The use of enriched products resulted in a significantly increased protein intake. Bread and drinking yoghurt contributed almost equally to the increased intake of protein in the intervention group. Intervention group (n=22) P -value Protein intake (g) 58 ± ± Protein intake (g/kg/day) 0.9 ± ± Protein requirement a (%) 8% 36% Conclusion The use of protein-enriched bread and drinking yoghurt, consumed as part of regular meals, is a promising and feasible solution to increase the protein intake of acutely ill elderly. It needs to be confirmed whether a longer-term use of these products in larger groups of patients will also result in better clinical outcomes. Correspondence:

14 Effectieve spreiding: extra eiwit in broodmaaltijden Ziekenhuis geen enkele maaltijd > 25 g Herstelhotel alle maaltijden > 25 g Bron: Ned Tijdschrift voor Voeding & Dietetiek Mei RCT Veveo studie Vumc & ZZG herstelhotel - eiwitverrijkt brood & eiwitverrijkte drink yoghurt

15 WAT WERKT BETER Effects of the daily consumption of protein enriched bread and protein enriched drinking yoghurt on the total protein intake in elderly in a rehabilitation centre: a single blind randomised controlled trial WERKT BETER: SPREIDING INNAME - broodmaaltijden & tussendoor - optimaal over de dag Resultaat en conclusie onderzoek: In vergelijking met de controle groep hebben patiënten die eiwit verrijkte producten kregen een significant hogere eiwit inname.(3 weken) De dagelijkse consumptie van eiwit verrijkt brood en eiwit verrijkte drinkyoghurt is effectief om zowel een significant hogere eiwit inname en een optimale verdeling van het extra eiwit over de dag te verkrijgen bij oudere patiënten. AJ van Til 1, E Naumann 1, IJHM Cox-Claessens 2, S Kremer³, E Boelsma³, MAE de van der Schueren 1,4 1 HAN University of Applied Sciences, Faculty of Health and Social Studies, Department of Nutrition, Sports and Health, 2 ZZG Rehabilitation centre, Medical director, ³ Wageningen UR, Food and Biobased Research, 4 VU University Medical Centre, Nutrition and Dietetics, Internal Medicine Rationale A sufficient total protein intake ( g/kg for acutely and chronically ill older adults) and an optimal protein distribution over the day (25-30 g/meal) are important to counteract sarcopenia. However, patients recovering from disease often have an insufficient protein intake. The purpose of the current study was to investigate the effects of the consumption of protein enriched products on the daily protein intake and the protein distribution over the day in older adults in a rehabilitation centre. Methods Single blind RCT. Patients received either protein enriched bread (Carezzo; 6.9 g protein per slice) and protein enriched drinking yoghurt (Drinking yoghurt enriched with Fonterra Whey Protein Concentrate (WPC 515), 20.0 g protein / 250 ml) or regular products during three weeks (4.0 g and 7.5 g protein, resp.) For each patient, 24h intake of all food products was measured (6 measurement days per patient). Results Thirty-four patients were included in the study. Compared with controls, patients who received the protein enriched products had a significantly higher protein intake (table). Protein intake (g/day) Protein intake g/kg Control Intervention P-value < <0.001 The intervention group consumed quantities over the recommended level (25-30 g/meal) during each of the three meals, where the control group consumed quantities below the recommended level during breakfast and lunch (figure). Conclusion The daily consumption of protein enriched bread and protein enriched drinking yoghurt is effective to achieve both a significant higher protein intake and an optimal distribution of the dietary protein over the day in older adults. Correspondence:

16 Ondervoeding in de zorg: Ongewenst gewichtsverlies 25%- 40% De VOEDINGs oplossing + 30g BROOD TUSSEN DOOR WARM TUSSEN DOOR 2E BROOD TUSSEN DOOR NIEUW VOEDING CONCEPT eiwitverrijkte basisvoeding groenten, fruit en granen voor broodmaaltijden en tussendoor

17 Eiwit tekort voor de spieropbouw Risicogroep: Kwetsbare ouderen Weinig eetlust: < eiwit aanbeveling Behoud spieren Ondervoeding bij ziekte Onbedoeld gewichtsverlies Stop spierafbraak + 30g 1/3 < onacceptabel 60g 1/3 ongewenst 90g 1/3 > gewenst + 50% Eiwit inname Prestatie indicator IGZ 1,2 g eiwit/kg

18 Nieuw voedingconcept: eiwitverijkt eten en drinken voor de zorg

19 Kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt REAKTIES VAN DIETISTEN ik heb niet zo n goed gevoel bij de huidige aanpak van diëten en drinkvoeding: niks werkt echt om ondervoeding op te lossen. we blijven hangen in een JA MAAR discussie en dan gebeurt er niks met zo n hele range is er altijd wel iets dat men lekker vindt, dit gaat gewoon werken. als je kan kiezen kun je het langer volhouden de getallen op de verpakking zijn een leuke hulp om uit te tellen wat je nodig hebt met Carezzo wordt het ons wel heel eenvoudig gemaakt

20 Erkenning voor Carezzo verpakkingen

21 Ter kennismaking: 2 assortiments dozen

22 Praktische vragen Bieden we voldoende eiwit aan in het dagmenu om de eiwit inname normen te halen? Kleinere porties, minder vlees, Niet alles opgegeten, waste? Welke doelgroepen komen eiwit te kort? Bieden we eiwit op de goede momenten aan, verspreid over de maaltijden? Voldoende eiwit in de broodmaaltijden? Niet teveel in de warme maaltijd? Hebben we andere producten met meer eiwit nodig? Kunnen we verleiden en spreiden? Lekker, wordt alles opgegeten. Kiezen en variëren. Houden mensen het vol? Gaan tussendoortjes/supplementen niet ten koste van maaltijden? Kunnen we besparen? Waste is altijd duur Niet gegeten kan nooit werken!

23 Kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt Zorgeloos genieten & Zorgvuldig samengesteld Fred Bergmans & Wim van Cuijk M: M:

24

Goede zorg proef je! Aanpak van ondervoeding door innovaties in maaltijdvoorziening en menu. 18 maart 2015, Dr. Nicole de Roos

Goede zorg proef je! Aanpak van ondervoeding door innovaties in maaltijdvoorziening en menu. 18 maart 2015, Dr. Nicole de Roos Goede zorg proef je! Aanpak van ondervoeding door innovaties in maaltijdvoorziening en menu 18 maart 2015, Dr. Nicole de Roos Ondervoeding: niet altijd zichtbaar, wel meetbaar Gewichtsverlies Minder eetlust

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Cater with Care. Nancy Janssen diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei

Cater with Care. Nancy Janssen diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei Cater with Care Nancy Janssen diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei Cater with Care Samenwerking waarin zorg-en kennisinstellingen met het bedrijfsleven werken aan lekkere en effectieve voeding die bijdraagt

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen lekker goed gevoed. NVZ Themaconferentie kwetsbare ouderen Nancy Janssen, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei

Kwetsbare ouderen lekker goed gevoed. NVZ Themaconferentie kwetsbare ouderen Nancy Janssen, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei Kwetsbare ouderen lekker goed gevoed NVZ Themaconferentie kwetsbare ouderen Nancy Janssen, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei 2016-06-23 VMS kwetsbare ouderen Screeningsbundel voor een vroegtijdige herkenning

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

De effecten van eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt op de eiwitinname van ouderen; een gerandomiseerde klinische studie

De effecten van eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt op de eiwitinname van ouderen; een gerandomiseerde klinische studie WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL De effecten van eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt op de eiwitinname van ouderen; een gerandomiseerde klinische studie S. Stelten, MSc a, A.J. van Til, BSc b, I.M.

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en. Consumptie van (On)Gezonde voeding

Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en. Consumptie van (On)Gezonde voeding Angstcommunicatie bij Kinderen: Pilotstudie naar (In)effectiviteit van een Interventie op Attitude, Intentie en Consumptie van (On)Gezonde voeding Fear-arousing communication on Children: Pilot Study into

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

DOELGROEP De WSD werd gevalideerd bij patiënten met een beroerte (Westergren et al. 1999).

DOELGROEP De WSD werd gevalideerd bij patiënten met een beroerte (Westergren et al. 1999). WESTERGREN S SCREENING FOR DYSPHAGIA (WSD) Westergren, A., Hallberg, I.R., & Ohlsson, O. (1999). Nursing assessment of Dysphagia among patients with stroke. Scandinavian journal of Caring Sciences, 13,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems.

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems. Spelgroepbehandeling voor kinderen met internaliserende problemen De Effectiviteit van een Psychodynamische Spelgroepbehandeling bij Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training. op Existentiële Voldoening. Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program

Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training. op Existentiële Voldoening. Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training op Existentiële Voldoening Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Existential Fulfillment Y. Ducaneaux-Teeuwen Eerste begeleider:

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Nestlé Prijs voor Diëtetiek

Nestlé Prijs voor Diëtetiek Nestlé Prijs voor Diëtetiek 2012 2013 Niets uit deze brochure mag worden vermenigvuldigd, mits met nadrukkelijke toestemming van de auteur(s). 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 4 Samenstelling van de jury

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1 The Role of Sense of Coherence in Glucose regulation among People with Diabetes Type 1 Marja Wiersma Studentnummer:

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life Miranda H. de Haan Eerste

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1 De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders The Effect of MBSR-training on Mindfulness, Perceived Stress

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek PATIËNTEN INFORMATIE Ondervoeding in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek Ondervoeding bij ziekte Ondervoeding door ziekte is in ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer 1 op de 4 patiënten is

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital 06.12.2011 Herbert Habets Geriatric Clinical Nurse Specialist / Nurse Scientist Orbis Medisch Centrum, Sittard Geleen

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Hanka van Waas. April 2010. Faculteit Psychologie. Afstudeerrichting Arbeids - en Organisatie Psychologie. Open Universiteit Nederland

Hanka van Waas. April 2010. Faculteit Psychologie. Afstudeerrichting Arbeids - en Organisatie Psychologie. Open Universiteit Nederland Hanka van Waas Eerste begeleider: Tweede begeleider: Welko Tomic Wim Bloemers April 2010 Faculteit Psychologie Afstudeerrichting Arbeids - en Organisatie Psychologie Open Universiteit Nederland Voorwoord

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression Executief Functioneren en Agressie bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag Executive Functioning and Aggression in a Forensic Psychiatric Population in PPC The Hague Sara Helmink 1 e begeleider:

Nadere informatie

Voeding bij diabetes. Erik Muls, MD, PhD Endocrinologie - Voeding Universiteit Leuven. Ede, 08.02.2011

Voeding bij diabetes. Erik Muls, MD, PhD Endocrinologie - Voeding Universiteit Leuven. Ede, 08.02.2011 Voeding bij diabetes Erik Muls, MD, PhD Endocrinologie - Voeding Universiteit Leuven Ede, 08.02.2011 DIABETES ATLAS, 3rd ed, IDF 2006 2007 2025 Total population (millions) 6600 7900 Adult population (millions)

Nadere informatie

Diagnostiek van Persoonlijkheidsstoornissen. De Relatie tussen. Persoonlijkheidskenmerken en de. Kernfactoren van (Mal)Adaptief Functioneren

Diagnostiek van Persoonlijkheidsstoornissen. De Relatie tussen. Persoonlijkheidskenmerken en de. Kernfactoren van (Mal)Adaptief Functioneren Diagnostiek van Persoonlijkheidsstoornissen De Relatie tussen Persoonlijkheidskenmerken en de Kernfactoren van (Mal)Adaptief Functioneren bij Patiënten met Persoonlijkheidsstoornissen Diagnostics of Personality

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich 1 Look ahead Bekijk de tekst hieronder. Wat voor een tekst is dit? boodschappenlijst voor een feest menu voor een feestmaaltijd recept voor een bijzondere lunch BLT Sandwich Most people eat this sandwich

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Ouderen, kanker en ondervoeding

Ouderen, kanker en ondervoeding Ouderen, kanker en ondervoeding Lisette CPGM de Groot Wageningen Universiteit, Wageningen Malnutrition / ondervoeding Stratton, 2003: a state of nutrition in which a deficiency or excess of energy, protein

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de. Verslavingszorg

Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de. Verslavingszorg Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de Verslavingszorg Therapeutic Assessment. Application of a Collaborative Model in Addiction Care Liesbeth Haarman Studentnummer: 850216664

Nadere informatie

Zuivelproducten voor sporters Effect van melkeiwit en micronutriënten voor prestatie. Jan Steijns

Zuivelproducten voor sporters Effect van melkeiwit en micronutriënten voor prestatie. Jan Steijns Zuivelproducten voor sporters Effect van melkeiwit en micronutriënten voor prestatie Jan Steijns physical activity, athletic performance, and recovery from exercise are enhanced by optimal nutrition @

Nadere informatie

SenTo - eten en welbevinden van gezonde 55+ senioren. Stefanie Kremer, Mariska Nijenhuis, Marita Kouwen, Nancy Holthuysen

SenTo - eten en welbevinden van gezonde 55+ senioren. Stefanie Kremer, Mariska Nijenhuis, Marita Kouwen, Nancy Holthuysen SenTo - eten en welbevinden van gezonde 55+ senioren Stefanie Kremer, Mariska Nijenhuis, Marita Kouwen, Nancy Holthuysen SenTo (Senioren van de Toekomst (Dutch); Seniors of the Future; Italian: I feel)

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie