Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI UUR UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

2 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013

3 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Cruythof NV is al jaren succesvol actief in verpakkingsmaterialen. Cruythof verkoopt draagtassen, kartonnen- en kunststofdoosjes, emmers, verpakkingen voor feestdagen, verpakkingsfolie etc. De balans van Cruythof ziet er ultimo 2011 en 2012 als volgt uit. Bedragen (x 1.000,00) Vaste activa: Terreinen Gebouwen Auto s Eigen vermogen: Aandelenkapitaal Agioreserve Winstreserve Vlottende activa: Voorraden Debiteuren Liquide middelen Lang vreemd vermogen: Voorziening groot onderhoud 4% Converteerbare obligatielening Kort vreemd vermogen: Crediteuren Rekening-courant Rabobank Te betalen dividend Te betalen belastingen Totaal Totaal De winst-en-verliesrekening van Cruythof ziet er over 2012 als volgt uit: Bedragen (x 1.000,00) Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst 800 Afschrijvingskosten gebouwen 50 Afschrijvingskosten auto s 40 Overige kosten Bedrijfsresultaat 266 Interestkosten 42 Resultaat voor belasting 224 Belasting (25%) 56 Resultaat na belasting 168 Toelichting op de balans en winst- en-verliesrekening: de nominale waarde van een aandeel is 10,00; de inkoopwaarde van de omzet is proportioneel variabel met de omzet; de omzet is volledig op rekening; de inkopen van de voorraden zijn volledig op rekening; de afschrijvingskosten, interestkosten en de overige kosten worden als constant beschouwd; in 2012 is ten laste van de winst-en-verliesrekening een bedrag van ,00 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Dit bedrag is begrepen in de overige kosten; het jaar wordt gesteld op 365 dagen Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013 Pagina 3 van 8

4 In deze opgave wordt de omzetbelasting buiten beschouwing gelaten. Er mag worden aangenomen dat de mutaties in 2012 hebben plaatsgevonden per 1 juli Vraag 1: 2 punten Bereken in twee decimalen de rentabiliteit vóór belasting van het gemiddeld totale vermogen over Geef ook de berekening. Er was in 2012 bij Cruythof sprake van een gunstig hefboomeffect. Vraag 2: 2 of 0 punten Leg uit wat een gunstig hefboomeffect inhoudt. Cruythof heeft een aantal activiteitskengetallen berekend, waaronder de omzetsnelheid van de voorraad producten. Vraag 3: 2 of 0 punten Wat wordt verstaan onder de omzetsnelheid van de voorraad producten? Vraag 4: 2 punten Bereken het nettowerkkapitaal per 31 december Geef ook de berekening. De ondernemingsleiding van Cruythof is benieuwd hoe de kosten zullen reageren op een omzetwijziging. De administrateur berekent het resultaat over 2012, als de omzet 10% hoger is. Cruythof gaat ervan uit dat er geen investeringen nodig zijn om deze omzetstijging te realiseren. Ook het vreemd vermogen en het eigen vermogen blijven gelijk. De vennootschapsbelasting blijft 25%. Vraag 5: 3 punten Bereken in een heel percentage de stijging van het resultaat na belasting, indien de omzet in % hoger is. Geef ook de berekening. ` Vraag 6: 1 punt Bereken met welk bedrag het resultaat na belasting verandert, als de omzet in % lager is. Geef ook de berekening. Het grootste deel van de inkopen vindt plaats via handelsonderneming Rasoc BV. De betalingsvoorwaarden van deze leverancier zijn als volgt: betaling van de geleverde goederen moet uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden; als de goederen binnen acht dagen na de factuurdatum worden betaald, mag een korting van 1,5% van de inkoopprijs in mindering worden gebracht. Vraag 7: 2 punten Bereken in één decimaal de interestkosten per jaar van het ontvangen leverancierskrediet van Rasoc BV. Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013 Pagina 4 van 8

5 Tot en met 2012 stond in de leveringsvoorwaarden van Cruythof een maximale krediettermijn van één maand. De werkelijke gemiddelde krediettermijn van het verleende leverancierskrediet was tot en met het jaar 2012 veel hoger. Cruythof onderzoekt daarom het betaalgedrag van de debiteuren over het jaar Uit het onderzoek blijkt: 30% van de debiteuren betaalt na één maand; 60% van de debiteuren betaalt na twee maanden; 10% van de debiteuren betaalt na drie maanden. Op basis van deze informatie is berekend dat de gemiddelde krediettermijn van het verleende leverancierskrediet op 1,8 maanden lag in Vraag 8: 2 punten Geef een controleberekening van de gemiddelde krediettermijn van het verleende leverancierskrediet in Vraag 9: 2 punten Bereken op basis van de gemiddelde krediettermijn van het verleende leverancierskrediet het gemiddelde debiteurensaldo in Geef ook de berekening. Uitgaande van een gemiddelde vordering van 1.000,00 maakt de administrateur van Cruythof onderstaande contantewaardeberekening. Daarbij gaat hij uit van 1% samengestelde interest per maand. Betaling Bedrag Contante waarde Na één maand 300,- 297,03 Na twee maanden 600,- 588,18 Na drie maanden 100,- 97,06 Totaal 982,27 Cruythof wil wanbetaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom neemt de ondernemingsleiding vanaf 2 januari 2013 de volgende maatregelen: aan afnemers wordt een korting voor contante betaling verleend van 1%; een incassobedrijf wordt ingeschakeld bij te late betaling. De leiding verwacht dat hierdoor het betaalgedrag van debiteuren in 2013 zal veranderen. De leiding verwacht het volgende: 40% betaalt contant; 40% betaalt na één maand; 20% betaalt na twee maanden. Ook in 2013 is de samengestelde interest 1% per maand. Vraag 10: 3 punten Bereken de verwachte contante waarde van een gemiddelde vordering van 1.000,00 in Geef ook de berekening. De administrateur heeft een aantal gegevens met betrekking tot de liquiditeit en de solvabiliteit van Cruythof berekend. Hij heeft deze gegevens in vergelijking met de branche weergegeven in een grafiek. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013 Pagina 5 van 8

6 Vraag 11: 1 punt Welke lijnen hebben betrekking op de liquiditeit? Vraag 12: 2 of 0 punten Wat wordt verstaan onder de solvabiliteit van een onderneming? U mag geen formule geven. Vraag 13: 2 punten Beoordeel de grafiek. a. Hoe ontwikkelt de solvabiliteit van Cruythof zich in de jaren 2006 tot en met 2012? b. Hoe ontwikkelt de solvabiliteit van Cruythof zich in de jaren 2006 tot en met 2012 in vergelijking tot de branche? Motiveer uw antwoorden. Vraag 14: 2 punten Is de liquiditeit van Cruythof eind 2012 beter of slechter dan in de branche? Motiveer uw antwoord. Vraag 15: 2 punten Bereken in twee decimalen de debt ratio van Cruythof per 31 december Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013 Pagina 6 van 8

7 Om de liquiditeit te beoordelen stelt Cruythof ook regelmatig een liquiditeitsbegroting op. Een andere begroting is de resultatenbegroting. Vraag 16: 2 punten Wat is het verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een resultatenbegroting (exploitatiebegroting)? Van product Kartona van Cruythof is het volgende gedeeltelijk ingevulde overzicht gemaakt. Jaar Afzet in stuks Verkoopprijs Indexcijfers per 100 stuks Hoeveelheid Prijs Omzet , Vraag 17: 2 punten Bereken in een heel getal het hoeveelheidindexcijfer van het product Kartona in 2011 en Geef ook de berekening. Vraag 18: 2 punten Bereken afgerond op 100,00 de omzet van het product Kartona in Geef ook de berekening. De administrateur van Cruythof moet de resultaten over 2012 vergelijken met een vergelijkbaar Amerikaans bedrijf. Hij krijgt daarbij te maken met Engelse begrippen. Vraag 19: 2 punten Wat betekenen de begrippen additional paid-in capital en capital employed? Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vraag 20: 2 punten Bereken in twee decimalen de intrinsieke waarde van een aandeel Cruythof per 31 december Geef ook de berekening. Op basis van de verwachte winsten in de toekomst kan ook de rentabiliteitswaarde van een aandeel worden berekend. Stel dat de winst na belasting de komende jaren gelijk is aan die van De rentabiliteitswaarde wordt berekend op basis van de winsten in de jaren 2013 tot en met De winsten komen beschikbaar per het einde van het jaar. Er wordt gerekend met 6% samengestelde interest per jaar. Bij de beantwoording van vraag 21 kan gebruik worden gemaakt van de volgende formule (van een postnumerando rente): 1 (1 + i) -n C n = T i C n = Contante waarde. T = Termijnbedrag. i = Perunage. n = Aantal termijnen. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013 Pagina 7 van 8

8 Vraag 21: 2 punten Bereken per 1 januari 2013 de rentabiliteitswaarde per aandeel. Geef ook de berekening. Cruythof heeft in 2012 extra aandelen uitgegeven om het hoge rekening-courantkrediet te verlagen. De agioreserve is uitsluitend gewijzigd in verband met de aandelenemissie. Vraag 22: 2 punten Bereken de emissiekoers per aandeel van de in 2012 uitgegeven aandelen. Geef ook de berekening. Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de bezitters van de 4% converteerbare obligaties hun converteerbare obligaties omwisselen voor aandelen van Cruythof. In het prospectus van de converteerbare obligatielening staat onder meer het volgende: Vanaf 1 januari 2013 kunnen twee converteerbare obligaties, onder bijbetaling van 60,00, worden omgewisseld voor 20 aandelen van Cruythof. De nominale waarde van één converteerbare obligatie is 100,00. Cruythof verwacht dat in de eerste week van 2013 de helft van alle converteerbare obligaties is omgewisseld in aandelen. Vraag 23: 2 punten Bereken in een heel percentage de conversiekoers van de 4% converteerbare obligaties. Geef ook de berekening. Vraag 24: 2 punten Bereken met welk bedrag de liquide middelen toenemen ten gevolge van de omwisseling van de 4% converteerbare obligaties in aandelen in de eerste week van Geef ook de berekening. Vraag 25: 2 punten Bereken met welk bedrag het geplaatst aandelenkapitaal toeneemt in de eerste week van Geef ook de berekening. Einde examen Bedrijfseconomie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie woensdag 16 januari 2013 Pagina 8 van 8

9 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 15 JANUARI UUR UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

10 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 15 januari 2013

11 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Kok BV te Leidschendam koopt en verkoopt industriële producten. De ontvangen producten worden in de administratie opgenomen tegen vaste verrekenprijzen. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, verhoogd met de verwachte gemiddelde directe inkoopkosten. In het grootboek van Kok komen onder andere de volgende rekeningen voor: 050 Bestelauto s 171 Verschuldigde omzetbelasting 051 Afschrijving bestelauto s 172 Af te dragen omzetbelasting 080 6% Hypothecaire lening o/g 190 Rekening-courant directie 100 Kas 240 Kruisposten 110 ING bank 410 Personeelskosten 120 Debiteuren 420 Autokosten 130 Dubieuze debiteuren 430 Interestkosten 150 Crediteuren 460 Verkoopkosten 160 Vooruitbetaalde bedragen 490 Overige bedrijfskosten 161 Vooruitontvangen bedragen 700 Voorraad producten 162 Nog te betalen bedragen 710 Inkopen producten 163 Nog te ontvangen bedragen 720 Prijsverschillen inkopen 170 Te verrekenen omzetbelasting 950 Incidentele resultaten Vraag 1: 1 punt Wat is een subgrootboek? Vraag 2: 2 punten Geef twee voorbeelden van een subgrootboek. In een geautomatiseerde boekhouding kunnen verschillende overzichten worden opgeroepen, die een gedetailleerder inzicht geven in schulden aan leveranciers. Vraag 3: 2 punten Geef twee overzichten die detailinformatie geven over schulden aan leveranciers. Over december 2012 moet nog een aantal boekingen worden verricht. Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Kok ontvangt via de ING bank een bedrag van 5.093,20 van een advocatenkantoor. Dit bedrag is geboekt op de grootboekrekening Debiteuren. Dit bedrag is de enige uitkering en tevens de slotuitkering in het faillissement van debiteur Prins BV te Waalwijk. De vordering op Prins bedraagt in totaal ,00. Deze vordering is opgenomen onder dubieuze debiteuren. De omzetbelasting over het oninbare gedeelte van de vordering op Prins is 934,80. Dit bedrag zal van de Belastingdienst worden terugontvangen. Vraag 4: 3 punten Journaliseer de afwikkeling van het faillissement van Prins BV. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 3 van 7

12 Van KPN Telecom ontvangt Kok een telefoonrekening van 538,70 over de periode oktober/november Dit bedrag is inclusief 19% omzetbelasting. Deze rekening is correct verwerkt via de inkoopadministratie. De betaling van het bedrag van 538,70 via de rekening bij de ING bank is per ongeluk voor het volledige bedrag inclusief omzetbelasting geboekt op de grootboekrekening Overige bedrijfskosten. Vraag 5: 2 punten Journaliseer de correctie van de betaling per bank van de telefoonrekening. De directeur van Kok heeft met zijn privécreditcard een bedrag van 53,00 betaald voor een fruitmand voor een zieke medewerker. In het bedrag is 6% begrepen voor omzetbelasting. Vraag 6: 2 punten Journaliseer de verrekening van de betaling van de fruitmand door de directeur. Kok heeft een opstalverzekering. De premie bedraagt 1.260,00 voor de periode 1 december 2012 tot en met 30 november Op 2 december 2012 is de premie van de opstalverzekering van de bankrekening afgeschreven. Vraag 7: 2 punten Journaliseer de betaling van de premie van de opstalverzekering. Kok heeft een 6% hypothecaire lening o/g. Per 1 december 2012 is de hoogte van de lening ,00. Elk jaar lost Kok per 31 december ,00 af. Op de zelfde datum wordt ook de interest over het voorgaande jaar betaald. Vraag 8: 2 punten Journaliseer de interestkosten over de 6% hypothecaire lening o/g over december Een factuur voor in december 2012 gekochte en ontvangen relatiegeschenken van 1.785,00 inclusief 285,00 omzetbelasting is begin 2013 ontvangen. De relatiegeschenken zijn in december 2012 geschonken aan een paar grote afnemers. Hiervan is in 2012 niets geboekt. Vraag 9: 2 punten Journaliseer per 31 december 2012 de correctie in verband met de geschonken relatiegeschenken. Kok ontvangt een nota voor het vervoer van ingekochte producten van expediteur Vliegensvlug. De nota bedraagt 1.404,20 inclusief 19% omzetbelasting. Vraag 10: 2 punten Journaliseer de nota van expediteur Vliegensvlug. In december 2012 is een bestelauto gestolen. De aanschafprijs van de bestelauto bedroeg ,00. Hierop is tot en met 30 november ,00 afgeschreven. De verzekeringsmaatschappij zal ,00 als schadevergoeding uitkeren. Vraag 11: 3 punten Journaliseer de diefstal van de bestelauto en de toegezegde schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 4 van 7

13 Kok heeft op 15 december 2012 een nieuwe bestelauto gekocht. De bestelauto kost ,00 inclusief 4.160,00 omzetbelasting. De extra accessoires kosten 2.975,00 inclusief 19% omzetbelasting. De bestelauto wordt in vier jaar afgeschreven met gelijke bedragen per periode. De interestkosten zijn 7% van het gemiddeld in de bestelauto geïnvesteerde vermogen gedurende de gebruiksduur. De geschatte restwaarde aan het einde van de economische gebruiksduur van de bestelauto is 10% van de aanschafprijs inclusief de accessoires. Vraag 12: 2 of 0 punten Wat wordt verstaan onder de economische gebruiksduur van een bestelauto? Vraag 13: 2 punten Bereken de maandelijkse afschrijving op de nieuwe bestelauto. Geef ook de berekening. Vraag 14: 2 punten Journaliseer de afschrijving op de nieuwe bestelauto over december Vraag 15: 2 punten Bereken de maandelijkse interestkosten van de nieuwe bestelauto. Geef ook de berekening. Bij controle van de kas per 31 december 2012 is een nadelig verschil geconstateerd van 1.200,00. Het blijkt dat de kassier zich schuldig heeft gemaakt aan slepen met geld. Volgens zijn verklaring heeft hij een kasopname van 1.200,00 niet, zoals de bedoeling was, op de rekening bij de ING bank gestort. Ook blijkt hij een kasontvangst van een debiteur van 580,00 niet verantwoord te hebben. Na ontdekking heeft de kassier het bedrag van 580,00 alsnog in de kas gestort en heeft hij het bedrag van 1.200,00 alsnog op de rekening bij de ING bank gestort. Vraag 16: 2 punten Journaliseer het kastekort en de ontvangst van de debiteur. Begin 2013 is er een interne controle. De administrateur van Kok controleert of betalingen aan leveranciers betrekking hebben op de schuld aan deze leveranciers per 31 december Vraag 17: 2 of 0 punten Hoe wordt deze controle genoemd? Bij Kok zijn voor alle functies taken en bevoegdheden beschreven. Vraag 18: 2 punten Waarom is het belangrijk om taakomschrijvingen en bevoegdheden van functionarissen vast te leggen? Kok heeft voor grote afnemers een kredietlimiet van 20% van de omzet in het voorgaande jaar. Vraag 19: 1 punt Wat wordt verstaan onder kredietlimiet? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 5 van 7

14 Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Velax BV te Utrecht produceert meerdere producten waaronder het product Stivaro. De benodigde grondstoffen voor de producten worden in de administratie opgenomen tegen vaste verrekenprijzen. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs inclusief de directe kosten en een opslag voor dekking van de indirecte inkoopkosten. De ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de factuur worden apart geboekt. Het prijsverschil wordt geboekt bij ontvangst van de inkoopfactuur. De dekking voor indirecte inkoopkosten wordt geboekt bij de ontvangst van de grondstoffen. De verkoopfactuur en de verzending van de producten naar de afnemers worden apart gejournaliseerd. In het grootboek van Velax komen onder meer de volgende rekeningen voor: 110 ING bank 605 Standaard grondstoffenverbruik 120 Debiteuren 610 Directe loonkosten 150 Crediteuren 615 Standaard directe loonkosten 170 Te verrekenen omzetbelasting 620 Overige productiekosten 171 Verschuldigde omzetbelasting 625 Standaard overige productiekosten 300 Voorraad grondstoffen 700 Voorraad producten 310 Inkopen grondstoffen 710 Te verzenden producten 320 Prijsverschillen op grondstoffen 800 Opbrengst verkopen 510 Inkoopkosten 810 Kostprijs verkopen 515 Dekking indirecte inkoopkosten 950 Incidentele resultaten 600 Grondstoffenverbruik Velax past de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen in dit deel. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. In het magazijn is 8370 kg grondstoffen Pira ontvangen. De verwachte gemiddelde inkoopprijs is 5,76 per kg. Dit is inclusief de directe inkoopkosten van de grondstof Pira. De dekking voor indirecte inkoopkosten is 10% van de vaste verrekenprijs. Vraag 20: 2 punten Bereken de totale vaste verrekenprijs voor 8370 kg grondstoffen Pira. Geef ook de berekening. Vraag 21: 2 punten Journaliseer de ontvangst van de 8370 kg grondstoffen Pira in het magazijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 6 van 7

15 Haalhoud BV levert de 8370 kg grondstoffen Pira af in het magazijn. Kort daarna ontvangt Velax de inkoopfactuur voor de geleverde grondstoffen. Op de factuur staat een inkoopprijs van 5,65 per kg. De omzetbelasting is 19%. Vraag 22: 2 punten Journaliseer de ontvangen inkoopfactuur voor 8370 kg grondstoffen Pira. De verkoopprijs van een product Stivaro is als volgt opgebouwd: Grondstofkosten 7,88 Loonkosten 3,25 Overige productiekosten 3,87 Fabricagekostprijs 15,00 Winstopslag 5,00 Verkoopprijs exclusief omzetbelasting 20,00 Omzetbelasting 19% 3,80 Verkoopprijs inclusief omzetbelasting 23,80 In het productieverslag staat hoeveel producten gereed zijn gekomen. In de laatste week van 2012 zijn er 4800 producten Stivaro gereedgekomen. Deze zijn in het magazijn opgeslagen tegen de fabricagekostprijs. Vraag 23: 2 punten Journaliseer de opslag in het magazijn van de gereedgekomen producten Stivaro. In december 2012 levert en factureert Velax 2250 producten Stivaro aan een afnemer. De aflevering moet nog worden geboekt. Vraag 24: 2 punten Journaliseer de aflevering van de producten Stivaro. In december 2012 zijn aan een andere afnemer 4570 producten Stivaro geleverd. Deze levering is correct geboekt. Op de factuur zijn per ongeluk 4750 producten vermeld en berekend. De omzetbelasting is 19%. Voor het verschil is een creditnota verstuurd, die nog moet worden geboekt. Vraag 25: 2 punten Journaliseer de creditnota. Einde examen Financiële Administratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 7 van 7

16 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 15 JANUARI UUR UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

17 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 15 januari 2013

18 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Thelonidas BV is een handelsonderneming in thee. Thelonidas koopt grootverpakkingen thee in China. De thee wordt verpakt in kleine zakjes van 4 gram (0,004 kilogram). Thelonidas verkoopt de thee in doosjes met 20 zakjes. Het verpakken van de theezakjes en het vullen van de doosjes gebeurt machinaal. De normale afzet van Thelonidas is 3 miljoen doosjes thee per jaar. Voor 2012 is de verwachte afzet 3,15 miljoen doosjes thee. De vaste kosten van het verpakken zijn ,00 per jaar. De vaste verkoopkosten zijn ,00 per jaar. De ingekochte thee wordt geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs. Deze is 6,00 per kg voor De variabele kosten van verpakking (doosje + zakjes) zijn 0,10 per doosje. De proportioneel variabele verkoopkosten zijn 0,08 per doosje thee. De winst is 20% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting is 6%. Op 1 januari 2012 zijn doosjes thee in voorraad. De voorraad doosjes thee wordt op de balans gewaardeerd op basis van de integrale kostprijs. Vraag 1: 2 of 0 punten Wat is de definitie van proportioneel variabele kosten? Vraag 2: 1 punt Wat is de definitie van de normale afzet van een bedrijf? Vraag 3: 2 of 0 punten Worden de kosten van de verpakking tot de directe kosten of tot de indirecte kosten gerekend? Leg uit waarom. Vraag 4: 4 punten Bereken de commerciële kostprijs per doosje thee. Geef ook de berekening. Vraag 5: 2 punten Bereken de verkoopprijs inclusief omzetbelasting van een doosje thee. Geef ook de berekening. Thelonidas wil graag weten hoeveel de break-evenomzet van thee is. Vraag 6: 1 punt Wat is de definitie van de break-evenomzet? Vraag 7: 4 punten Bereken in hele euro s de break-evenomzet exclusief omzetbelasting van thee voor Geef ook de berekening. Aan het eind van 2012 blijkt dat er in dat jaar doosjes thee zijn verpakt. De verkopen in 2012 zijn doosjes thee. Vraag 8: 2 punten Bereken voor welk bedrag de voorraad doosjes thee per 31 december 2012 op de balans staat. Geef ook de berekening. Vraag 9: 2 punten Bereken het verkoopresultaat op thee over Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 3 van 6

19 Thelonidas kan de voorraad thee op de balans ook waarderen op basis van de variabele kostencalculatie. Vraag 10: 2 of 0 punten Wat is het verschil tussen waardering van de voorraad op basis van de variabele kostencalculatie en op basis van de integrale kostencalculatie? De huidige verpakkingsmachine is versleten en moet worden vervangen. Een nieuwe machine kost ,00. De technische gebruiksduur van de machine is acht jaar en de economische gebruiksduur wordt geschat op zes jaar. De verwachte restwaarde van de verpakkingsmachine wordt geschat op 10% van de aanschafprijs. De machine wordt afgeschreven met gelijke bedragen per jaar. De interestkosten zijn 6% per jaar over het gemiddeld in de machine geïnvesteerde vermogen gedurende de hele gebruiksduur. Vraag 11: 2 punten Wat is het verschil tussen de economische gebruiksduur en de technische gebruiksduur van een machine? Vraag 12: 2 punten Bereken het jaarlijkse afschrijvingspercentage van de aanschafprijs waarmee de nieuwe verpakkingsmachine wordt afgeschreven. Geef ook de berekening. Vraag 13: 2 punten Bereken de maandelijkse interestkosten van de nieuwe verpakkingsmachine. Geef ook de berekening. In een internationaal tijdschrift leest de directeur van Thelonidas dat in veel bedrijven de inventory costs erg hoog zijn en dat terugdringing hiervan tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden. Vraag 14: 2 punten Heeft Thelonidas ook inventory costs? Motiveer uw antwoord. Van de verschillende theesoorten is de volgende grafiek gemaakt van de omzet in Vraag 15: 1 punt Hoe wordt deze grafiek genoemd? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 4 van 6

20 Voor 2013 verwacht Thelonidas het volgende: er worden evenveel doosjes thee gevuld als in 2012; het aandeel van de vruchtenthee neemt af tot 50%; de verhouding tussen de Groene thee en de Engelse thee blijft hetzelfde als in Het benodigde verpakkingsmateriaal wordt aan het begin van het jaar besteld. Vraag 16: 2 punten Leg uit welke invloed de verwachtingen voor 2013 hebben op de bestelling van het soort verpakkingsmateriaal voor de verschillende soorten thee aan het begin van Eind 2012 verkoopt Thelonidas aan een grote Noorse afnemer doosjes thee. De afnemer krijgt een rabat van 5% op de normale verkoopprijs. Stel de normale verkoopprijs op 1,25. Thelonidas berekent 1,5% kredietbeperkingstoeslag.er wordt geen omzetbelasting in rekening gebracht. De koers van de euro uitgedrukt in Noorse kronen (NOK) is: 1,00 = NOK 7,1523 (aankoop) NOK 7,8945 (verkoop). Vraag 17: 2 punten Bereken het factuurbedrag in euro s voor de Noorse afnemer. Geef ook de berekening. De Noorse afnemer betaalt niet binnen de gestelde krediettermijn en mag daarom de kredietbeperkingstoeslag niet aftrekken. Vraag 18: 2 of 0 punten Bereken het bedrag in Noorse kronen dat de afnemer moet betalen. Geef ook de berekening. Vanaf 2013 berekent Thelonidas de verkoopprijs van doosjes thee door de directe kosten te verhogen met één percentage voor overige kosten en winst. Vraag 19: 1 punt Hoe heet deze methode van verkoopprijsberekening? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 5 van 6

21 Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten De industriële onderneming Dakop BV produceert onderdelen voor grasmaaiers. Dakop levert de onderdelen aan fabrikanten. Van tandwielen B15 is voor het jaar 2012 gegeven: grondstofkosten: 1,3 kg per stuk à 10,80 per kg; directe loonkosten: 1,6 uur per 100 stuks à 38,50 per uur; machinekosten: 1,4 uur per 100 stuks à 80,00 per uur; uitval: 12% van de ongekeurde productie; de uitval heeft geen opbrengst; normale ongekeurde productie per jaar: tandwielen B15; verwachte werkelijke ongekeurde productie: tandwielen B15. De machinekosten zijn voor 75% constant en voor de rest variabel. Vraag 20: 2 punten Bereken de fabricagekostprijs van een goedgekeurd tandwiel B15. Geef ook de berekening. Eind 2012 worden door de afdeling Administratie de volgende werkelijke gegevens met betrekking tot tandwielen B15 over dat jaar verstrekt: werkelijke ongekeurde productie: tandwielen, waarvan 5720 zijn afgekeurd; efficiencyresultaat op grondstofkosten: 5.292,00 voordelig; prijsresultaat op directe loonkosten: 2.387,00 voordelig; voor de verbruikte grondstoffen is betaald: ,00; voor de gemaakte arbeidsuren is betaald: ,00. De gevraagde berekeningen bij de vragen 21 tot en met 25 hebben betrekking op tandwielen B15 over het jaar Vraag 21: 2 punten Bereken het werkelijk aantal verbruikte kg grondstoffen. Geef ook de berekening. Vraag 22: 2 punten Bereken het prijsresultaat op de directe grondstofkosten. Vermeld of het resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening. Vraag 23: 2 punten Bereken het bedrag dat volgens het standaardtarief voor de gemaakte arbeidsuren betaald had mogen worden. Geef ook de berekening. Vraag 24: 2 punten Bereken het efficiencyresultaat op de directe loonkosten. Vermeld of het resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening. Vraag 25: 2 punten Bereken het bezettingsresultaat op de machinekosten. Vermeld of het resultaat voordelig of nadelig is. Geef ook de berekening. Einde examen Kostprijscalculatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 6 van 6

22 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven PERIODEAFSLUITING WOENSDAG 16 JANUARI UUR UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

23 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013

24 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Dipa BV te Cuijk is een handelsonderneming in verpakkingen. Dipa heeft onder meer een Raad van Bestuur (RvB), Raad van Commissarissen (RvC), een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en een ondernemingsraad (OR). Vraag 1: 1 punt Welke van de vier hierboven genoemde organen heeft de eigendom in handen van Dipa? Een OR heeft onder meer de volgende bevoegdheden bij bestuursbesluiten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Stel dat de directie van Dipa de volgende besluiten wil nemen: verhuizing van het bedrijf naar Helmond; wijziging van de vakantieregeling. Vraag 2: 2 punten Welke rechten heeft de OR in deze beide gevallen? Vraag 3: 2 punten Geef twee bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013 Pagina 3 van 8

25 Per 31 december 2012 heeft de administrateur van Dipa de saldibalans opgesteld. Deze ziet er als volgt uit. Saldibalans Dipa BV per 31 december 2012 Rekeningnrs Namen van de rekeningen Debet Credit Gebouwen Afschrijving gebouwen Machines Afschrijving machines Transportmiddelen Afschrijving transportmiddelen Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Reserves 6% Hypothecaire lening o/g Liquide middelen Debiteuren Voorziening debiteuren Crediteuren Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Te verrekenen omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Voorraad relatiegeschenken Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten machines Afschrijvingskosten transportmiddelen Loonkosten Interestkosten Assurantiekosten Verkoopkosten Algemene kosten Voorraden verpakkingsmaterialen Inkoopprijs verkopen Rabatten en kortingen Opbrengst verkopen Interestbaten Incidentele baten en lasten , , , , , , , , ,00 400, , , , , , , , , , , , ,00 230, , , , , , , , , , , , , , ,00 In de statuten van Dipa is een aandelenkapitaal opgenomen van ,00. De nominale waarde van een aandeel is 25,00. Op de balans staat naast de rekening Aandelenkapitaal een rekening Aandelen in portefeuille. Onder de reserves is ook een bedrag voor agioreserve opgenomen. De voorraad goederen wordt gewaardeerd tegen de inkoopprijs. Vraag 4: 2 of 0 punten Wat is een agioreserve? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013 Pagina 4 van 8

26 Dipa keert de winst aan aandeelhouders uit in de vorm van stockdividend. Vraag 5: 2 punten a. Wat wordt verstaan onder stockdividend? b. In welke andere vorm kan dividend worden uitgekeerd? Dipa past in haar boekhouding de permanence de l inventaire toe met resultatenberekening per kwartaal. Door de decemberdrukte is een aantal boekingsfouten gemaakt en heeft Dipa enkele journaalposten vergeten te maken. Daarom moet de administrateur nog een aantal boekingen maken, voordat hij de definitieve balans per 31 december 2012 kan opstellen. Gebruik bij het journaliseren alleen de gegeven grootboekrekeningen. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Op 30 december 2012 is een nieuwe loods gekocht en geboekt. De aanschafprijs van de nieuwe loods bedraagt ,00. De afschrijving op de gebouwen wordt per kwartaal geboekt. De gebouwen worden met gelijke bedragen per jaar in 30 jaar afgeschreven tot 10% van de aanschafprijs. Op de nieuwe loods wordt in 2012 niet afgeschreven. Vraag 6: 2 punten Journaliseer de afschrijving op gebouwen over het 4e kwartaal van Op de machines wordt zeven jaar lang 12% per jaar van de aanschafprijs afgeschreven. Daarna is de machine aan het einde van de gebruiksduur en wordt deze vervangen. Bij aanschaf of buitengebruikstelling in de loop van het jaar wordt afgeschreven naar evenredigheid van de gebruiksduur. Op 1 november 2012 is een nieuwe bedrijfsauto gekocht voor ,00. De aanschaf van deze auto is ten onrechte op de rekening Machines geboekt. De oudste machine, een machine met een aanschafprijs van ,00, is op 1 december 2006 aangeschaft. De overige machines zijn na 1 januari 2007 aangeschaft. Vraag 7: 1 punt Journaliseer de correctie van de rekening Machines. Vraag 8: 2 punten Bereken het totale afschrijvingsbedrag per 31 december 2012 van de op 1 december 2006 aangeschafte machine. Geef ook de berekening. Dipa berekent voor interestkosten jaarlijks 4,75% van het gemiddeld in de machines geïnvesteerde vermogen gedurende de hele gebruiksduur. Vraag 9: 2 punten Bereken de jaarlijkse interestkosten van de op 1 december 2006 aangeschafte machine. Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013 Pagina 5 van 8

27 De interest van de 6% hypothecaire lening o/g wordt elk half jaar achteraf voldaan per 30 april en per 31 oktober. Tevens wordt op deze data telkens ,00 van de hypothecaire lening o/g afgelost. Op 31 oktober 2012 is de bankafschrijving van de interest en de aflossing in één bedrag op de rekening Algemene kosten geboekt. Over het vierde kwartaal van 2012 zijn de interestkosten van de hypothecaire lening o/g nog niet geboekt. Vraag 10: 2 punten Journaliseer de correctie van de rekening Algemene kosten. Vraag 11: 2 punten Journaliseer de interestkosten op de hypothecaire lening o/g over het 4e kwartaal van Dipa heeft korting ontvangen wegens inkoop van verpakkingsmaterialen. De korting is 1.725,50 inclusief 19% omzetbelasting. Dit bedrag is per ongeluk op de rekening Rabatten en kortingen geboekt. De omzetbelasting is correct geboekt. Vraag 12: 1 punt Journaliseer de correctie van de korting. Dipa verkoopt haar producten met een brutowinstmarge van 60% van de verkoopprijs. Op 30 december 2012 is een partij verpakkingsmaterialen gelijk met de factuur naar een afnemer verzonden. De inkoopprijs van deze zending is 2.400,00. Op de factuur is een rabat van 5% van de verkoopprijs verrekend. De omzetbelasting is 19%. Vraag 13: 4 punten Journaliseer de factuur en de verzending van de verpakkingsmaterialen. Op 28 december 2012 ontvangt Dipa een partij verpakkingsmaterialen van een afnemer terug. De afnemer heeft 100 rollen van het product PA134 ontvangen, maar heeft het product ZB188 besteld. Aan de afnemer is het product PA134 gefactureerd. Een rol PA134 heeft een inkoopprijs van 6,00. Dipa stuurt een creditnota. De creditnota en de terugontvangst van de 100 rollen van het product PA134 moeten nog worden geboekt. Vraag 14: 4 punten Journaliseer de creditnota en de terugontvangst van de 100 rollen van het product PA134. Op 2 januari 2013 inventariseert Dipa de voorraad verpakkingsmaterialen. De voorraad is ,00. Tussen 31 december 2012 en 2 januari 2013 zijn er geen voorraadmutaties geweest. Het voorraadverschil moet per 31 december 2012 worden geboekt. Er moet ook rekening worden gehouden met de hiervoor gemaakte boekingen. Vraag 15: 2 punten Journaliseer het voorraadverschil. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013 Pagina 6 van 8

28 Een van de afnemers van Dipa is Waterreus bv. Waterreus bv gaat failliet. Op 20 december 2012 ontvangt Dipa een bericht hierover van de curator in het faillissement van Waterreus BV. Een openstaande factuur voor een bedrag van 595,00 inclusief 19% omzetbelasting is definitief oninbaar. De factuur is in 2011 verstuurd. Dipa krijgt bericht van de Belastingdienst, dat de omzetbelasting over het oninbare bedrag zal worden terugbetaald. Vraag 16: 2 punten Journaliseer de gevolgen van het bericht van de curator en van de Belastingdienst. De voorziening debiteuren kan worden verlaagd met een bedrag van 2.000,00. Vraag 17: 1 punt Journaliseer de aanpassing van de Voorziening debiteuren. Begin januari 2013 ontvangt Dipa van de bank een afrekening over december De bankkosten zijn 65,00 en de interestkosten zijn 80,00. Deze bedragen hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2012 en moeten nog ten laste van 2012 worden geboekt. Vraag 18: 2 punten Journaliseer de bankkosten en interestkosten per 31 december Een deel van de verzekeringspremies van in totaal 1.680,00 is op 1 december 2012 betaald voor de periode 1 december 2012 tot en met 31 mei Op 1 juni 2012 was dat voor het daaropvolgende half jaar 1.620,00. De assurantiekosten over het vierde kwartaal van 2012 zijn nog niet geboekt. Vraag 19: 2 punten Journaliseer de assurantiekosten over het vierde kwartaal van Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vrisano NV is een industriële producent van keukenmachines. Vrisano wil uitbreiden. Daarom is extra vermogen nodig. Vrisano kan het benodigde vermogen aantrekken door het uitgeven van aandelen en/of van obligaties. In het geval van obligaties kunnen dat gewone of converteerbare obligaties zijn. Vraag 20: 2 punten Wat is een converteerbare obligatie? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013 Pagina 7 van 8

29 Vrisano geeft per eind december 2011 voor een bedrag van ,00 gewone obligaties uit. De interest is 4% per jaar en de nominale waarde bedraagt 1.000,00 per obligatie. In het grootboek zijn onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 080 4% Obligatielening 081 4% Obligaties in portefeuille 085 Agio op obligaties 086 Disagio op obligaties 110 ABN Amro bank 162 Te betalen bedragen 164 Te betalen coupons 440 Interestkosten 610 Fabricagekosten 620 Standaard fabricagekosten 700 Voorraad keukenmachines 701 Voorraad keukenmachines in bewerking Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen in dit deel. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te geven. Vraag 21: 2 punten Journaliseer de creatie van de 4% obligaties. Op 28 december 2011 zijn per bank 300 obligaties geplaatst tegen een koers van 99,25%. Vraag 22: 2 punten Journaliseer de plaatsing van de obligaties. De overige obligaties zijn twee dagen later geplaatst. Alle uitgegeven obligaties zijn rentedragend vanaf 1 januari Maandelijks boekt Vrisano de interest van de 4% obligatielening. Vraag 23: 2 punten Journaliseer de maandelijkse interest van de 4% obligatielening. Per 31 december 2012 worden de coupons van de 4% obligaties betaalbaar gesteld. Vraag 24: 2 punten Journaliseer de betaalbaarstelling per 31 december 2012 van de coupons van de 4% obligaties. Per het einde van elk maand boekt Vrisano de mutatie in de voorraad keukenmachines in bewerking. De standaardkosten van de producten in bewerking bedragen per 30 november ,00 en per 31 december ,00. Vraag 25: 2 punten Journaliseer de mutatie van de keukenmachines in bewerking. Einde examen Periodeafsluiting Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Periodeafsluiting woensdag 16 januari 2013 Pagina 8 van 8

30 Naam: Examennummer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Uitwerkingenformulier FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 15 JANUARI UUR UUR Belangrijke informatie Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

31 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 2 van 11

32 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Vraag 1: 1 punt Wat is een subgrootboek? Vraag 2: 2 punten Geef twee voorbeelden van een subgrootboek. Vraag 3: 2 punten Geef twee overzichten die detailinformatie geven over schulden aan leveranciers. Vraag 4: 3 punten Journaliseer de afwikkeling van het faillissement van Prins bv. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 3 van 11

33 Vraag 5: 2 punten Journaliseer de correctie van de betaling per bank van de telefoonrekening. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 6: 2 punten Journaliseer de verrekening van de betaling van de fruitmand door de directeur. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 4 van 11

34 Vraag 7: 2 punten Journaliseer de betaling van de premie van de opstalverzekering. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 8: 2 punten Journaliseer de interestkosten over de 6% hypothecaire lening o/g over december Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 5 van 11

35 Vraag 9: 2 punten Journaliseer per 31 december 2012 de correctie in verband met de geschonken relatiegeschenken. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 10: 2 punten Journaliseer de nota van expediteur Vliegensvlug. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 6 van 11

36 Vraag 11: 3 punten Journaliseer de diefstal van de bestelauto en de toegezegde schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Vraag 12: 2 of 0 punten Wat wordt verstaan onder de economische gebruiksduur van een bestelauto? Vraag 13: 2 punten Bereken de maandelijkse afschrijving op de nieuwe bestelauto. Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 7 van 11

37 Vraag 14: 2 punten Journaliseer de afschrijving op de nieuwe bestelauto over december Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 15: 2 punten Bereken de maandelijkse interestkosten van de nieuwe bestelauto. Geef ook de berekening. Vraag 16: 2 punten Journaliseer het kastekort en de ontvangst van de debiteur. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 17: 2 of 0 punten Hoe wordt deze controle genoemd? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 8 van 11

38 Vraag 18: 2 punten Waarom is het belangrijk om taakomschrijvingen en bevoegdheden van functionarissen vast te leggen? Vraag 19: 1 punt Wat wordt verstaan onder kredietlimiet? Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vraag 20: 2 punten Bereken de totale vaste verrekenprijs voor 8370 kg grondstoffen Pira. Geef ook de berekening. Vraag 21: 2 punten Journaliseer de ontvangst van de 8370 kg grondstoffen Pira in het magazijn. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 9 van 11

39 Vraag 22: 2 punten Journaliseer de ontvangen inkoopfactuur voor 8370 kg grondstoffen Pira. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 23: 2 punten Journaliseer de opslag in het magazijn van de gereedgekomen producten Stivaro. Rekening nummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële administratie dinsdag 15 januari 2013 Pagina 10 van 11

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 5 MAART 2015 08:45 UUR 11:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 15.00-17.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn.

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 9.00 UUR 12:30 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven Controleer

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00-11:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI 2010 17.30-19.00 UUR Beschikbare tijd 1

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 15 DECEMBER 2015 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie