Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen"

Transcriptie

1 Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen

2 Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht XV Amsterdam tel fax Facebook: woonbondkennisenadvies samenstelling Gerda van Galen, onderzoeker Konni Smits, onderzoeksassistent auteursrechten Alle rechten voorbehouden Pagina 2

3 Samenvatting Respons In totaal zijn 440 vragenlijsten van huurders verwerkt. De respons op de on-line enquête is 11%. Dat is een redelijke respons voor een digitale enquête. De woning Van de mening van de huurders over de woning is een gemaakt. Deze resultaten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde. De wat betreft de tevredenheid en ontevredenheid van de woning ziet er als volgt uit. Tevreden over de woning St. Joseph Landelijk 1. Grootte van de woning 87% 83% 2. Functioneren cv 71% 68% 3. Onderhoud keuken 60% 61% Ontevreden over de woning St. Joseph Landelijk 1. Geluidsisolatie m.b.t. geluid buren 32% 33% 2. Energiebesparende maatregelen 28% 34% 3. Warmte-isolatie en inbraakpreventie 27% 27% Huurders van Woningstichting St. Joseph zijn, zo blijkt uit de cijfers, meer tevreden over de grootte hun woning en over het functioneren van de cv dan huurders bij andere corporaties elders in het land. De huurders zijn minder ontevreden dan elders over het de energiebesparende maatregelen die in de woningen zijn getroffen. Pagina 3

4 Conclusie Huurders van St.Joseph zijn over de grootte van hun woning, over de geluidsisolatie en over het onderhoud aan de buitenkant van hun woning wat meer tevreden dan huurders elders. Over energiebesparende maatregelen zijn de huurders in Almelo zelfs veel meer tevreden dan elders. Tegelijkertijd hebben ook relatief veel huurders van St. Joseph kritiek over de warmte- en geluidsisolatie, over het onderhoud van de badkamer en het ontbreken van inbraakwerende voorzieningen. Veel huurders vinden ook dat de energiebesparende maatregelen in hun woning tekort schiet. Energiekosten maken een belangrijk deel uit van de totale woonlasten van de huurders. Dit is een aandachtspunt voor het overleg van de HAR met St. Joseph. Dienstverleningsaspecten In een ziet de (on)tevredenheid over de diverse aspecten van de dienstverlening van Woningstichting St. Joseph er als volgt uit. Tevreden over de dienstverlening St. Joseph Landelijk 1 Bereikbaarheid overdag 88% 79% 2 Snelheid afhandelen reparaties 83% 68% 3 Kwaliteit reparaties 76% 68% Ontevreden over de dienstverlening St. Joseph Landelijk 1 Controle op reparaties 19% 26% 2 Bereikbaarheid/functioneren wijkbeheer 11% Kwaliteit reparaties 8% 10% In zijn algemeenheid blijkt dat de tevredenheid van huurders wat betreft de bereikbaarheid van Woningstichting St. Joseph overdag, kwaliteit en de snelheid van afhandeling van reparaties hoger scoort dan landelijk gemiddeld. Pagina 4

5 Conclusie De dienstverleningsaspecten van St. Joseph die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen scoren veel beter dan bij corporaties elders in het land. Een aandachtspunt is de kritiek van relatief veel bewoners op het slechte controle op de uitgevoerde reparaties. De woonomgeving In een ziet de mate waarin de huurders (on)tevreden zijn over de woonomgeving er als volgt uit. Tevreden over de woonomgeving Almelo Landelijk 1. Verlichting directe omgeving 80% 75% 2. Hoeveelheid groen 70% 74% 3. Sociale veiligheid / saamhorigheid 56% 54% / 58% Ontevreden over de woonomgeving Almelo Landelijk 1. Parkeren / verkeersveiligheid 23% 19% / 17% 2. Groenonderhoud 21% 18% 3. Sociale veiligheid 17% 16% Uit de vergelijking met landelijke cijfers blijkt dat de huurders wat betreft de woonomgeving in Almelo meer tevreden zijn over de verlichting in de directe woonomgeving dan elders. Over de parkeermogelijkheden en de verkeersveiligheid zijn de huurders in Almelo juist minder tevreden dan elders. Conclusie De woonomgeving in Almelo scoort op onderdelen beduidend slechter dan elders in het land. Overlast 24% van de huurders in Almelo geeft aan dat er sprake is van overlast door hangjongeren. Landelijk ligt dit percentage iets hoger namelijk op 28%. 76% van de huurders van Woningstichting St. Joseph in Almelo heeft geen last van hangjongeren. 45% van de huurders geeft aan dat er sprake is van overlast door zwerfvuil (elders is dat 42%). Bij de overige 55% van de bewoners is Pagina 5

6 dit niet het geval. Almelo scoort op dit punt iets beter dan vergelijkbare onderzoeken elders. 41% van de bewoners geeft aan dat zij last hebben van andere vormen van overlast. Vastgesteld kan worden dat er in Almelo wat minder sprake is van overlast door hangjongeren en wat meer van zwerfvuil dan elders in het land. Groot onderhoud en renovatie Slechts 14% van de huurders heeft de afgelopen drie jaar te maken gehad met groot onderhoud, renovatie. Met sloop heeft geen van de respondenten te maken gehad. 60% van de huurders is tevreden over de wijze waarop Woningstichting St. Joseph rekening heeft gehouden met hun wensen. 7% van de huurders is daarover ontevreden. Landelijke cijfers laten zien dat huurders elders in het land hierover wat minder tevreden zijn dan de huurders van Woningstichting St. Joseph. 10% van de huurders, die met groot onderhoud, renovatie of sloop te maken hebben gehad, noemt de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd onvoldoende of slecht. 62% van de huurders heeft hierover een positief oordeel. Over de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn de huurders in Almelo veel meer tevreden dan elders. Over de nacontrole op de werkzaamheden door Woningstichting St. Joseph is 43% van de huurders tevreden. 19% van de huurders vindt de nacontrole onvoldoende of slecht. Conclusie Het aantal huurders dat in dit onderzoek te maken heeft gehad met groot onderhoud, renovatie of sloop is dermate gering dat de uitkomsten onvergelijkbaar zijn met de landelijke gemiddelden. Bekendheid met de HAR 57% van de huurders van Woningstichting St. Joseph kent de HAR niet. 36% van de huurders wil informatie over de HAR ontvangen. Pagina 6

7 Geconcludeerd moet worden dat de HAR nogal onbekend is bij de ruim de helft van de huurders. Dus er is wat dat betreft nog een wereld te winnen. 32% van de huurders is tevreden over het functioneren van de HAR, 3% van de respondenten heeft hierover een negatief oordeel. De HAR scoort op dit punt wat beter dan landelijk gemiddeld (29% tevreden huurders). 27% van de huurders is tevreden over het resultaat van het overleg van de HAR met Woningstichting St. Joseph. Slechts 4% van de huurders is ontevreden over de behaalde resultaten. 7% van de huurders heeft hierover een neutraal oordeel. Het grootste deel van de huurders (61%) vult in dat men geen mening heeft over het resultaat van het overleg. Landelijk liggen de cijfers vrijwel gelijk. 35% van de huurders is tevreden over de informatie die zij van de HAR ontvangen, 7% van de respondenten vindt die informatie onvoldoende. Elders noemt gemiddeld 31% van de respondenten de informatie die zij van hun huurdersorganisatie ontvangen voldoende of goed. De HAR scoort wat betreft de waardering over de informatievoorziening beter dan elders. Bekendheid met en mening over de nieuwsbrief 54% van de huurders kent de HAR(t)slag, de nieuwsbrief, niet. 46% van de huurders kent de nieuwsbrief wel. 42% van de huurders vindt de informatie in de nieuwsbrief van de HAR voldoende of goed. Slechts 2% van de huurders noemt de inhoud van de nieuwsbrief slecht of onvoldoende. Bekendheid met en mening over de website Slechts 12% van de huurders kent de website van de HAR. Verwacht mag worden dat nu meer huurders de website kennen omdat bijna 400 huurders de enquête online hebben ingevuld. 17% van de huurders vindt de website van de HAR voldoende of goed. Veruit de meeste huurders hebben hierover geen mening. Een uitgesproken negatief oordeel heeft slechts 1% van de huurders. Pagina 7

8 Meedoen met een digitaal panel 25% van de huurders wil meedoen met het digitale panel van de HAR. Het gaat hierbij om 107 huurders. Met een digitaal panel kan de HAR een nieuwe weg in slaan in het contact met haar achterban. Een dergelijk panel geeft niet alleen de mogelijkheid om op een snelle en slagvaardige manier de mening van huurders op te halen, bijvoorbeeld voor het inhoud geven aan een advies aan Woningstichting St. Joseph. Een digitaal panel is ook een middel om naast huurders die bijeenkomsten bezoeken ook andere huurders te betrekken bij het huurderswerk. Meedoen met de HAR 19% van de huurders, 84 personen, willen op de één of andere manier meedoen met de HAR. 18 huurders hebben met Ja geantwoord en 66 huurders met hangt er vanaf. Door het antwoord hangt er vanaf aan te kruisen laten huurders meestal zien dat ze door de enquête wel geïnteresseerd zijn geraakt voor het huurderswerk, maar dat ze geen idee hebben om hoeveel tijd het gaat, wat er van je verwacht wordt, of je je eigen inbreng voldoende kwijt kunt en dergelijke. Het is van belang dat de HAR hier in de gesprekken rekening mee houdt. Meepraten over onderwerpen Bewoners hebben ook aangegeven over welke onderwerpen zij zouden willen meepraten in de HAR. Ook bewoners die niet hebben aangegeven dat zij mee willen doen met de HAR hebben aangegeven dat zij over bepaalde onderwerpen willen meepraten. 42 bewoners willen graag meepraten over energiebeleid. 77 bewoners, is geïnteresseerd in het huurbeleid. 104 bewoners willen meepraten over het onderhoud van de woningen. 42 bewoners willen graag over een ander onderwerp meepraten dat de in de enquête genoemde onderwerpen. Pagina 8

9 Conclusie Hoewel de HAR het wat betreft bekendheid, het functioneren en het resultaat van het overleg met de verhuurder wat beter doet dan huurdersorganisaties elders in het land valt er voor de HAR een wereld te winnen. Dat veel huurders actief betrokken wil worden bij de HAR, in een digitaal panel of in de HAR zelf, biedt voor kansen om organisatie te versterken en de activiteiten verder uit te breiden. Pagina 9

10 Nieuwe Achtergracht XV Amsterdam tel fax Bewonersenquête Huurders Advies Raad Facebook: woonbondkennisenadvies Pagina 10

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Rapportage door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Rapportage door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Rapportage door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Rapportage Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Enquête Betaalbaarheid

Enquête Betaalbaarheid Amsterdam Enquête Betaalbaarheid Huurdersraad Waterweg Wonen Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman Colofon Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam tel. 020

Nadere informatie

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede

Wervingsonderzoek. SHOH, Enschede. Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman. Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Wervingsonderzoek SHOH, Enschede Versie 2, definitief 9 november 2017 Gerard Jager en Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl

Nadere informatie

Huurdersraadpleging. Huurdersvereniging Accio. Versie 2 16 november 2018 Jurriën Schuurman. Huurdersraadpleging Huurdersvereniging Accio

Huurdersraadpleging. Huurdersvereniging Accio. Versie 2 16 november 2018 Jurriën Schuurman. Huurdersraadpleging Huurdersvereniging Accio Huurdersraadpleging Huurdersvereniging Accio Versie 2 16 november 2018 Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond Kennis- en Adviescentrum Postbus 17789 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl www.wka-centrum.nl.nl

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Achterbanraadpleging. Huurdersvereniging Fijn Wonen. 8 februari 2019 Jurriën Schuurman. Achterbanraadpleging Huurdersvereniging Fijn Wonen

Achterbanraadpleging. Huurdersvereniging Fijn Wonen. 8 februari 2019 Jurriën Schuurman. Achterbanraadpleging Huurdersvereniging Fijn Wonen Achterbanraadpleging Huurdersvereniging Fijn Wonen 8 februari 2019 Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond Kennis- en Adviescentrum Postbus 17789 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl www.wka-centrum.nl.nl

Nadere informatie

Amsterdam november Draagvlakmeting Blok N42 in Amsterdam. Conceptrapportage door Jane Purperhart

Amsterdam november Draagvlakmeting Blok N42 in Amsterdam. Conceptrapportage door Jane Purperhart Amsterdam Draagvlakmeting Blok N42 in Amsterdam Conceptrapportage door Jane Purperhart Colofon Draagvlakmeting Blok N42 in Amsterdam Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam tel. 020 551 77 00 fax 020

Nadere informatie

HBV Leersum, Doorn en Driebergen

HBV Leersum, Doorn en Driebergen Amsterdam Onderzoek kwaliteit dienstverlening Heuvelrug Wonen HBV Leersum, Doorn en Driebergen Rapportage door Jurriën Schuurman Colofon Onderzoek kwaliteit dienstverlening Heuvelrug Wonen Onderzoek kwaliteit

Nadere informatie

4 De woonomgeving, voorzieningenniveau, overlast en wensen 19 4.1 Woonomgeving 19 4.2 Voorzieningenniveau 24 4.3 Overlast 26 4.

4 De woonomgeving, voorzieningenniveau, overlast en wensen 19 4.1 Woonomgeving 19 4.2 Voorzieningenniveau 24 4.3 Overlast 26 4. Inleiding 3 1 Respons 7 2 De woning en het complex 9 2.1 De grootte, de isolatie en inbraakwerende voorzieningen 9 2.2 Het onderhoud, de centrale verwarming en de huurprijs 11 3 De dienstverlening 15 4

Nadere informatie

Amsterdam Maart Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties QuaWonen. Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman

Amsterdam Maart Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties QuaWonen. Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman Amsterdam Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties Rapportage door Gerard Jager en Jurriën Schuurman Colofon Huurdersraadpleging Centraal Overleg Huurdersorganisaties Huurdersraadpleging

Nadere informatie

Enquête Bijeenkomsten Achterhoek Maakt Meters

Enquête Bijeenkomsten Achterhoek Maakt Meters Amsterdam Enquête Bijeenkomsten Achterhoek Maakt Meters Doetinchem, Hengelo en Terborg 2016 Benutting van het slimme meter aanbod voor energiebesparing Rapportage door Gerard Jager, Jurriën Schuurman en

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Huurdersraadpleging. Huurders in Pekela. 9 juli 2019 Jurriën Schuurman. Huurdersraadpleging Huurders in Pekela

Huurdersraadpleging. Huurders in Pekela. 9 juli 2019 Jurriën Schuurman. Huurdersraadpleging Huurders in Pekela Huurdersraadpleging Huurders in Pekela 9 juli 2019 Jurriën Schuurman 1 uitgever Woonbond Kennis- en Adviescentrum Postbus 28589 1001 AD Amsterdam 020-551 77 00 info@wka-centrum.nl www.wka-centrum.nl.nl

Nadere informatie

Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht

Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht Inhoudsopgave Inleiding:...3 Onderzoeksopzet:...3 Buurt:...3 Werkwijze en responds:...3 Vergelijking eerdere onderzoeken...3 Conclusies Buurtaanpak Koele Nacht...4 Uitkomsten

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Draagvlakmeting Johan Wagenaarkade 1-10bs

Draagvlakmeting Johan Wagenaarkade 1-10bs Draagvlakmeting Johan Wagenaarkade 1-10bs Over het Sociaal Projectplan en het plan voor sloop en nieuwbouw 15 november 2018 Drs. G. Jager 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING HUURDERSVERTEGENWOORDIGING & SOCIALE MEDIA. Ymere September / Oktober 2017

RAPPORT KLANTPANEL PEILING HUURDERSVERTEGENWOORDIGING & SOCIALE MEDIA. Ymere September / Oktober 2017 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2017 HUURDERSVERTEGENWOORDIGING & SOCIALE MEDIA Ymere September / Oktober 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017

Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan Mitros 2014-2017 Mitros is bezig met het maken van plannen voor de periode 2014-2017. Wat Mitros in die periode gaat doen, wordt aangegeven in een zogenaamd ondernemingsplan.

Nadere informatie

Woningstichting De Gemeenschap

Woningstichting De Gemeenschap Woningstichting De Gemeenschap Wonen in uw wijk Panelmeting maart 2018 23 april 2018 DATUM 23 april 2018 TITEL Wonen in uw wijk ONDERTITEL Panelmeting maart 2018 OPDRACHTGEVER Woningstichting De Gemeenschap

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen Postbus 474 7600 AL Almelo website: www.shbwalmelo.nl e-mail: info@shbwalmelo.nl

Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen Postbus 474 7600 AL Almelo website: www.shbwalmelo.nl e-mail: info@shbwalmelo.nl r--------------------------------~-- Almelo, juni/juli 2014 Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen Postbus 474 7600 AL Almelo website: www.shbwalmelo.nl e-mail: info@shbwalmelo.nl Leden algemeen bestuur

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Bewonersavond Plesmanlaan en Admiraal de Ruyterlaan

Bewonersavond Plesmanlaan en Admiraal de Ruyterlaan Bewonersavond Plesmanlaan en Admiraal de Ruyterlaan Resultaten bewonersonderzoek Yuri van der Oord 25 juni 2019 Uitkomsten Bewonersonderzoek Respons Respons uitgenodigd deelgenomen % Online 68 38 56% Schriftelijk

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Huurders onderzoek 2019

Huurders onderzoek 2019 Huurders onderzoek 219 Huurders onderzoek 219 Offline & Online enquête voor huurders van Sint Joseph 34 16 11 5 5 Totaal * Algemeen reacties * 2 vragen bestaan uit het sturen van aanvullende gegevens i.v.m.

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Nieuw Sociaal Statuut Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe. Rapportage

Achterbanraadpleging Nieuw Sociaal Statuut Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe. Rapportage Achterbanraadpleging Nieuw Sociaal Statuut Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Rapportage Emmen, mei 2016 Onderzoek van Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Rapportage (printversie dubbelzijdige print) mei

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Door en voor huurders

Door en voor huurders Amsterdam Tussenevaluatie huurdersparticipatie St. Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf door drs. G. Jager Colofon Tussenevaluatie huurdersparticipatie HVW Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam tel.

Nadere informatie

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zeven straten aandachtswijken Groningen Levendige straten J. Oude Groeniger A. Roorda M. Spijker M. Pijpker Y. Seyah E. Yazgili W. Boersma R. Bottema K. Offringa COLOFON

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel. November 2016

Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel. November 2016 Resultaten peiling openbare ruimte Rijssen-Holten Panel November 2016 Algemene indruk, vergelijking omliggende gemeenten en groenadoptie Peiling openbare ruimte De betrokkenheid van de panelleden bij deze

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Hoorn, 12 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek 4. Isolatie en kwaliteit van de woning 2.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK ONDERNEMERS

SAMENSPRAAK ONDERNEMERS SAMENSPRAAK ONDERNEMERS Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Noortje van Zanten, Afdelingshoofd Communicatie JABO/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek Jericho De Alliantie, Amersfoort. Utrecht, 16 juli 2018

Woonwensenonderzoek Jericho De Alliantie, Amersfoort. Utrecht, 16 juli 2018 Woonwensenonderzoek Jericho De Alliantie, Amersfoort Utrecht, 16 juli 2018 Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Alliantie. Copyright 2018, Labyrinth Onderzoek & Advies Amerikalaan 199 3526

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Onderzoek Parkeerregulering Hazepolder

Onderzoek Parkeerregulering Hazepolder Onderzoek Parkeerregulering Hazepolder Team Beleidsonderzoek en informatiemanagement Gemeente Purmerend Parkeerregulering Hazepolder, maart 2016 1 Team B&I, gemeente Purmerend Colofon In opdracht van:

Nadere informatie

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief!

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Doel klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van het Bureau Wsnp zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Inleiding Als huurdersbelangenverenigingen krijgen wij regelmatig

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Op zich goed, ik bekijk gedurende het jaar wel hoe het bevalt. Daar heb ik geen zin in, wilt u mij van de enquêtelijst verwijderen?

Op zich goed, ik bekijk gedurende het jaar wel hoe het bevalt. Daar heb ik geen zin in, wilt u mij van de enquêtelijst verwijderen? Uitslagen enquêtes onder HVB-leden Een keer per maand stuurt HVB een korte enquete uit. In 2018 houden we hiermee een proef onder 100 van onze leden. Eind 2018 evalueren we het resultaat. Hieronder vindt

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Bedankt dat u de vragenlijst wilt invullen!

Bedankt dat u de vragenlijst wilt invullen! Bedankt dat u de vragenlijst wilt invullen! U geeft cijfers Wij vragen u om cijfers te geven van 1 tot en met 10. Het gaat hier om rapportcijfers: een 1 is zeer slecht en een 10 is zeer goed. Ook vragen

Nadere informatie

Resultaten enquête over dienstverlening

Resultaten enquête over dienstverlening Resultaten enquête over dienstverlening oktober 2017 Voorwoord Bij Nijestee vinden we de stem van onze huurders belangrijk. Daarom hebben we een Participatieraad, een groep huurders die structureel met

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Lijnbaansgracht 10 1015 GM Amsterdam 020-6836974 bureau@noordamdevries.nl http://www.noordamdevries.nl /www.ledenonderzoek.nl ABN AMRO 49.62.87.

Lijnbaansgracht 10 1015 GM Amsterdam 020-6836974 bureau@noordamdevries.nl http://www.noordamdevries.nl /www.ledenonderzoek.nl ABN AMRO 49.62.87. Lijnbaansgracht 10 1015 GM Amsterdam 020-6836974 bureau@noordamdevries.nl http://www.noordamdevries.nl /www.ledenonderzoek.nl ABN AMRO 49.62.87.788, K.v.K Amsterdam nr. 33206890 INHOUDSOPGAVE pag. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2018/015 Datum Januari 2018

Nadere informatie

Survey chems&seks Voorjaar 2017

Survey chems&seks Voorjaar 2017 ! Survey chems&seks Voorjaar 2017 Chems & seks is in onze scene geen ongebruikelijke combinatie. Veel mannen kunnen volop genieten van de verruimende werking van diverse middelen, en ervaren het als een

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2016 DIENSTVERLENING

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2016 DIENSTVERLENING RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2016 DIENSTVERLENING Ymere Maart/April 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Case Tevredenheidsonderzoek

Case Tevredenheidsonderzoek Case Tevredenheidsonderzoek Wat resulteert, bij woningen ouder dan 30 jaar, in een hogere tevredenheid met de woning; een nieuwe badkamer of een nieuwe keuken? Wat is tevredenheid? Het gevoel van een klant

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Enquete(s) van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Enquete(s) van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Enquete(s) van Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Eenvoudige statistieken: (Energieneutraal Wonen) Enquete Energie Neutraal Wonen oktober 2013 Algemene filters Respons filters Statistieken Resultaten

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek achterban Stomavereniging

Tevredenheidsonderzoek achterban Stomavereniging achterban Stomavereniging Mei 2018 244405243 Sabine Hooijmans Suzanne Plantinga Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belangrijkste conclusies 5 3 Reputatie van de Stomavereniging en tevredenheid over generieke

Nadere informatie

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID?

BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? BEWONERSVISIE: HOE WILLEN BEWONERS BETROKKEN WORDEN BIJ BELEID? Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Piet Heinkade 55

Nadere informatie

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK Wat is de mening van huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel? Deze achterbanraadpleging gaat over het bestaansrecht van Huurdersvereniging Onder Dak, over de

Nadere informatie

MEEDENKEN, MAAR DAN ÉCHT! DE SAMENVATTING

MEEDENKEN, MAAR DAN ÉCHT! DE SAMENVATTING 19-09-2018 MEEDENKEN, MAAR DAN ÉCHT! DE SAMENVATTING De Samenvatting is een uitgave van De Nieuwe Wind. Deze uitgave bevat de uitwerking van de training, bijeenkomst of sessie van uw organisatie. Een unieke

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET ACHTERGROND EN OPZET PEILING De gemeente Ede wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. Doel is het bevorderen van sociaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek achterban Stichting Olijf

Tevredenheidsonderzoek achterban Stichting Olijf achterban Stichting Olijf Mei 2018 244405243 Sabine Hooijmans Suzanne Plantinga Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belangrijkste conclusies 5 3 Reputatie van Stichting Olijf en tevredenheid over generieke diensten

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

47 JOB-monitor HOE GEBRUIK JE DE JOB-MONITOR? WAT HEB JE ALS STUDENTENRAAD AAN DE JOB-MONITOR?

47 JOB-monitor HOE GEBRUIK JE DE JOB-MONITOR? WAT HEB JE ALS STUDENTENRAAD AAN DE JOB-MONITOR? 7: JOB-monitor HOE GEBRUIK JE DE JOB-MONITOR? Via www.jobmonitorresultaten.nl kan je zien hoe tevreden studenten zijn op jouw school en jouw opleiding. Je kan ook een rapport van jouw eigen school uitdraaien.

Nadere informatie

Digitale enquête Onder huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers

Digitale enquête Onder huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers Digitale enquête Onder huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers Net als vier jaar geleden hebben we onze stakeholders gevraagd via een digitale enquête met ons mee te denken over belangrijke

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans Enige tijd geleden heeft onze school VS De Lans deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080 ouders en verzorgers

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Onderzoek naar klanttevredenheid, leefbaarheid en afhandeling klantcontacten Woningbouwstichting De Gemeenschap oktober 2012

Onderzoek naar klanttevredenheid, leefbaarheid en afhandeling klantcontacten Woningbouwstichting De Gemeenschap oktober 2012 Woningbouwstichting De Gemeenschap oktober 2012 JES Marketing Onderzoek BV drs. S. Brons N.S.K. Egbertsen Arnhem, november 2012 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 1 INLEIDING... 7 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie