Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers"

Transcriptie

1 Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers en andere en Prof.dr. C.A. Uyl-de Groot D.T. Stierman Institute for Medical Technology Assessment / Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam 4 april 0

2 Inleiding Bij de overheveling van de TNF-alfaremmers (adalimumab, infliximab, eternacept, certolizumab, golimumab) en de en Stelara, Orencia en Kineret, is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangegeven dat patiënten geen hinder mogen ondervinden van de wijzigingen in de financiering. Hieromtrent heeft de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (hierna: Stichting EGV) in samenwerking met een groot aantal patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen vanaf augustus 0 een project uitgevoerd om patiënten en voorschrijvers voor te lichten over de veranderingen, alsmede om een monitoring uit te voeren waarbij wordt onderzocht of de wijzigingen in de aanspraak tot gevolg hebben dat er problemen in de toegang tot de overgehevelde en ontstaan. De monitoring vond plaats door middel van een vragenlijst die één of meerdere malen aan patiënten is voorgelegd en waarbij uit de antwoorden van patiënten blijkt of er sprake is van verschuivingen in de voorschriften aan patiënten alsmede of deze eventuele verschuivingen een medisch verklaarbare reden hebben. Voorts kan uit de resultaten worden geconcludeerd of er sprake is van problemen in de toegang voor patiënten tot de overgehevelde en. In het hiernavolgende zijn de kernpunten weergegeven uit de analyse van de resultaten van de vragenlijst. Methoden De gegevens zijn verwerkt met behulp van beschrijvende statistiek (SPSS for Windows). Resultaten Algemeen In Tabel staan de karakteristieken van de respondenten weergegeven. In 0 hebben 49 patiënten de vragenlijst ingevuld. In 0 zijn er 5559 vragenlijsten ingevuld. Hiervan hebben 464 patiënten de vragenlijst keer ingevuld en 608 patiënten hebben de vragenlijst of meer keren ingevuld. In totaal is de monitor 5808 keer door patiënten ingevuld. Tabel : Aantal entries en patiënten entries 5559 entries 49 patiënten hebben de vragenlijst keer ingevuld 464 patiënten hebben de vragenlijst keer ingevuld 608 patiënten hebben de vragenlijst of meerdere keren ingevuld in totaal aantal patiënten die de vragenlijst in 0 hebben ingevuld In Tabel staat de leeftijdsverdeling weergegeven. De mediane leeftijd van de patiënten bedroeg 5 jaar in 0 en 54 jaar in 0. Verder is gekeken naar de man vrouw verdeling: in 0 was 6% man, in 0 46%.

3 Tabel. Verdeling leeftijd Jaar N Minimum Maximum Gemiddelde Mediaan 0 Leeftijd Leeftijd In Figuur staat een overzicht van het aantal patiënten per indicatie. De kolom overig bevat de ziekte van Behcet, Wegener en Takayasu. Reumatoïde Artritis is verregweg de grootste groep, gevolgd door Artritis Psoariatica, ziekte van Bechterew en ziekte van Crohn. Figuur. Overzicht aantal patiënten naar indicatie Artritis Psoriatica Colitis Ulcerosa De ziekte van Bechterew De ziekte van Crohn Hidradenitis Jeugdreuma Overig Psoriasis Reumatoïde artritis Sarcoïdose Uveitis

4 Resultaten overheveling In welke mate is uw aandoening onder controle? In 0 hebben 4 patiënten deze vraag ingevuld. Hiervan hebben 7 patiënten aangegeven toenemende of veel te hebben, terwijl zij niet met een overgeheveld behandeld werden. In 0 hebben 470 patiënten de vragenlijst ingevuld. Hiervan hebben 77 patiënten aangegeven toenemende of veel te hebben, terwijl ze niet behandeld werden met een TNF alfaremmer of een overig. Vervolgens is gekeken naar de patiënten die keer in 0 een vragenlijst hebben ingevuld. Gekeken is in hoeverre er waren en of er behandeling met TNF alfaremmers of de overige en plaats vond. Tijdens het eerste ingevulde meetmoment hebben 45 patiënten aangegeven veel of toenemende te hebben, terwijl zij geen behandeling met TNF-alfaremmers of de overige en krijgen (Tabel ). Dit houdt in dat,7% van de patiënten met veel of toenemende er niet mee werden behandeld (45/(44+84). Bij de e keer invullen waren dat 5 patiënten (=6.%). Tabel : Mate van en gekregen behandeling van patiënten die de vragenlijst keer hebben ingevuld Meetmoment Jaar Total Geen Overig TNF- alfaremmer Eerste keer 0 Klachten Weinig/geen Tweede keer Toenemende Veel 7 84 Total Klachten Weinig/geen 6 6 Toenemende Veel 78 8 Total

5 Hoe wordt het geleverd? Hieronder staan de resultaten weergeven van de vragen ten aanzien van de praktische toegang tot de zorg, c.q. de wijze van levering van het en de afstand die patiënten moeten afleggen om een op te halen of te laten toedienen. Uit deze analyse kwam naar voren dat in 0 4,% van de patiënten het bij de apotheek ophaalde en dat in 0 dit percentage 4,6% is. Dit is een toename met bijna 40%. Het percentage patiënten die het niet op hoefden te halen omdat de verpleegkundige dit thuis toediende was in beide jaren laag (0:,8% vs 0: 0,4%). Wel is er een duidelijke afname te zien van het aantal patiënten dat het niet op hoefden te halen in het, omdat het door de verpleegkundige in het werd toegediend (0:,% vs. 0: 4,%). Verder kreeg een groot deel van de patiënten hun thuis geleverd. Het percentage nam wel af (0: 54,9% vs 0: 44,%). Het feit dat meer meer patiënten het op moesten halen bij de apotheek brengt ook kosten voor de patiënt zelf met zich mee. Van deze groep moest 6,% (56/476) tussen de 0 en 5 km reizen om het op te halen en bedroeg voor 6,9% (49/476) van de patiënten de afstand tot het meer dan 5 km. Tabel 4: Wijze van levering en afstand tot het in 0 en 0 Wijze van levering Ik haal het Ik haal het Ik hoef het Ik hoef het Ik krijg het op bij op bij mijn niet op te halen, niet op te halen, genees- de eigen het wordt door het wordt door middel apotheek openbare verpleegkundige verpleegkundige thuis apotheek bij mij thuis in geleverd Afstand tot het toegediend toegediend 0 Minder dan 0 km 0 58 Tussen 0 en 5 km Meer dan 5 km Total Minder dan 0 km Tussen 0 en 5 km Meer dan 5 km Total Total 5

6 Overstappen naar een ander en reden daarvan Als het gehele bestand als uitgangspunt wordt genomen blijkt dat er 50 keer door patiënten is overgestapt naar een ander (zie Bijlage I). Dit is 6,%. In bijlage I staan verder alle (combinaties van) redenen van overstappen weergegeven. Vervolgens zijn de redenen van overstappen ondergebracht in categorieën, te weten: Medische redenen: deelname aan studie, was onvoldoende effectief, is minstens even goed, ongewenste bijwerkingen en ziekte is rustig. Voorkeur. Voorkeur patiënt (makkelijker in gebruik en onprettig in gebruik). Anders en/of weet ik niet. Patiënten konden meerdere redenen invullen. In totaal is door 5 patiënten een medische reden als (één van de) reden(en) genoemd, dat is 80%. In Bijlage II staan de (combinaties) waarbij, naast andere redenen, ook economische redenen werden genoemd. In totaal geven 0 patiënten aan dat de voorkeur van het de enige reden is dat zij zijn omgezet naar een ander (zie Tabel 5). Daarnaast hebben 5 patiënten de voorkeur van het genoemd als een reden naast andere redenen. Verder is door 5 patiënten aangegeven dat de reden dat het nieuwe goedkoper is voor het de enige reden is en geven patiënten deze reden aan naast andere redenen. Eén patiënt gaf zowel voorkeur voor als goedkoper voor als reden. Dit houdt in dat door 90 patiënten (mede) een economische reden als reden genoemd wordt van overstappen naar een ander (= 6%). Tabel 5: (mogelijk) economische reden bij overstappen naar een ander (Bron: totale bestand overstappers, n=50) Reden van overstap Aantal keer Voorkeur als enige reden 0 patiënten Voorkeur als reden, waarbij ook andere redenen zijn 5 patiënten aangegeven Goedkoper voor het als enige reden 5 patiënten Goedkoper voor het als reden, waarbij ook andere patiënten* redenen zijn aangegeven *Noot: Een patiënt geeft zowel voorkeur, als goedkoper voor als reden Vervolgens is gekeken naar de combinatie overstappen naar ander en mate van. Uitgangspunt waren alle vragenlijsten waarbij patiënten aangaven op enig moment te zijn overgestapt naar een ander overgeheveld, dat waren in dit geval 70 vragenlijsten. Reden om deze allemaal mee te nemen is dat een patiënt in de loop van het jaar een verandering in zou kunnen hebben en/of dat later overstappen op ander plaats vindt. Deze mogelijke verandering wordt nu dus meegenomen. Ook hier blijkt dat verreweg de meeste patiënten overgestapt zijn om medische redenen (06/70=8,5%). De meest genoemde redenen waren vanwege ongewenste bijwerkingen en het onvoldoende effectief zijn van het. In 40 gevallen betrof het de voorkeur van het, hetgeen meestal een economische reden is. Uit deze tabel blijkt dat in 0 70,4% (0/7) van patiënten heeft aangegeven weinig/geen te hebben, terwijl zij wel om medische redenen zijn overgestapt naar een ander. In 0 heeft 54% van de patiënten weinig of geen, maar stapt wel over naar een ander middel (68/70). 6

7 Tabel 6: Mate van en reden van overstappen naar een ander in 0 en 0 Anders en/of weet ik niet Deelname aan studie (medische reden) Geneesmiddel was onvoldoende effectief (medische reden) Goedkoper voor het (voorkeur ) Overstap Dit is minstens evengoed (medische reden) Ongewenste bijwerkingen (medische reden) Patiënt voorkeur Voorkeur voor ander (voorkeur ) Ziekte is rustig (medische reden) 0 Klachten Weinig/geen Toenemende Veel Total Klachten Weinig/geen Toenemende Veel Total Total Vervolgens is gekeken naar de mate van per aandoening (Tabel 7). Uit de resultaten blijkt dat patiënten met de aandoening sarcoïdose en die aangeven veel of toenemende te hebben van hun aandoening (7 patiënten), niet behandeld worden met een overgeheveld. Hetzelfde wordt gezien bij patiënten met de ziekte van Bechterew (8 patiënten) (hoewel dat niet eens een off-label indicatie is) en patiënten met hidradenitis suppurativa (4 patiënten). 7

8 Tabel 7: Mate van per aandoening onderverdeeld naar behandeling Diagnose Klachten Overig Klachten Weinig/geen Artritis Psoriatica Colitis Ulcerosa Bechterew Crohn Hidradenitis Jeugd reuma Overig Psoriasis Reumatoïde artritis Sarcoïdose Uveitis Totaal Weinig/geen Toenemende Veel Totaal geen Geen behandeling met genoemde en TNFalfaremmer Klachten Toenemende Veel Totaal overig Weinig/geen Toenemende Veel Totaal TNF Total

9 9

10 Bijlage I: Reden overstappen naar ander (meerder antwoorden mogelijk) Reden overstap Aantal Anders en/of weet ik niet 6 Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is 6 Omdat het nieuwe goedkoper is voor het 5 Omdat het nieuwe goedkoper is voor het, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is 4 Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Anders en/of weet ik niet Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het vorige onvoldoende effectief was 597 Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Anders en/of weet ik niet beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is nieuwe makkelijker in het gebruik is nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is de voorkeur geeft aan een ander de voorkeur geeft aan een ander, Omdat ik meedoe aan een studie (bijvoorbeeld de POEET-stopstudie) Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat ik meedoe aan een studie (bijvoorbeeld de POEET-stopstudie) Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is

11 Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het de voorkeur geeft aan een ander 8 Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Anders en/of weet ik niet Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat ik het vorige zeer onprettig in het gebruik vond Anders en/of weet ik niet Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Anders en/of weet ik niet Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat ik meedoe aan een studie (bijvoorbeeld de POEET-stopstudie) Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Anders en/of weet ik niet Omdat het vorige onvoldoende effectief was nieuwe goedkoper is voor het nieuwe makkelijker in het gebruik is Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat ik meedoe aan een studie (bijvoorbeeld de POEET-stopstudie) 0 Omdat ik meedoe aan een studie (bijvoorbeeld de POEET-stopstudie), Anders en/of weet ik niet Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is 5 Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Anders en/of weet ik niet

12 Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Vanwege ongewenste bijwerkingen van vorig gebruikte 67 Anders en/of weet ik niet Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is Omdat het vorige onvoldoende effectief was Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Anders en/of weet ik niet beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is de voorkeur geeft aan een ander Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat ik het vorige zeer onprettig in het gebruik vond Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Anders en/of weet ik niet 4 9

13 Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Omdat het vorige onvoldoende effectief was beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is 7 Total 50 Geen overstap 478 Totaal aantal entries 5808

14 Bijlage II: Reden goedkoper en voorkeur van de patiënten die overgestapt zijn. Reden overstap Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het nieuwe goedkoper is voor het, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat het nieuwe makkelijker in het gebruik is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Omdat ik meedoe aan een studie (bijvoorbeeld de POEET-stopstudie) Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Anders en/of weet ik niet Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Aantal

15 Omdat ik het vorige zeer onprettig in het gebruik vond, Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat ik het vorige zeer onprettig in het gebruik vond, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het nieuwe goedkoper is voor het Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander, Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is Vanwege ongewenste bijwerkingen van vorig gebruikte, Omdat het vorige onvoldoende effectief was, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander 4 Vanwege ongewenste bijwerkingen van vorig gebruikte, Omdat het de voorkeur geeft aan een ander Totaal reden voorkeur of goedkoper voor 90 Aantal enige reden goedkoper 5 Aantal meerdere redenen waaronder goedkoper Aantal enige reden voorkeur 0 Aantal meerdere redenen waaronder voorkeur 5 Totaal 9 * * patiënt dubbel: goedkoper en voorkeur 5

Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers, groeihormonen, oncologische- en andere geneesmiddelen.

Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers, groeihormonen, oncologische- en andere geneesmiddelen. Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers, groeihormonen, oncologische- en andere geneesmiddelen. Analyse gegevens december 2012-december 2013 10 maart 2014 Prof.dr. C.A. Uyl-de Groot D.T. Stierman

Nadere informatie

B I J S O M M I G E V R A G E N I S H E T M O G E L I J K M E E R D E R E A N T W O O R D E N A A N T E K R U I S E N

B I J S O M M I G E V R A G E N I S H E T M O G E L I J K M E E R D E R E A N T W O O R D E N A A N T E K R U I S E N Vra g e n l i j s t B I J S O M M I G E V R A G E N I S H E T M O G E L I J K M E E R D E R E A N T W O O R D E N A A N T E K R U I S E N Diagnose Vraag 1 Welke diagnose is er bij u gesteld? Reumatoïde

Nadere informatie

TNF blokkerende medicijnen

TNF blokkerende medicijnen TNF blokkerende medicijnen Reumatologie 1 TNF blokkerende medicijnen Etanercept (Enbrel ), Adalimumab (Humira ), Golimumab (Symponi ), Certolizumab pegol (Cimzia ) en Infliximab (Remicade ) Uw reumatoloog

Nadere informatie

Datum 11 mei 2011 Betreft: voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers) Geachte voorzitter,

Datum 11 mei 2011 Betreft: voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers) Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Eindrapportage overheveling 2013 Maart 2014

Eindrapportage overheveling 2013 Maart 2014 Eindrapportage overheveling 2013 Maart 2014 Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening Postbus 4106 3006 AC Rotterdam Tel. 010-480 09 42 Fax. 010-293 74 30 Contactpersonen: mr. drs. N.U.N. Kien en mr.

Nadere informatie

Infliximab Inflectra, Remicade, Remsima

Infliximab Inflectra, Remicade, Remsima Infliximab Inflectra, Remicade, Remsima Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: infliximab. Hoe werkt infliximab?

Nadere informatie

Plan van aanpak Overheveling TNF alfaremmers

Plan van aanpak Overheveling TNF alfaremmers Plan van aanpak Overheveling TNF alfaremmers 8 juli 2011 Verantwoording Dit plan van aanpak biedt ziekenhuizen een handvat bij de overheveling van TNF alfaremmers van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Nadere informatie

Adalimumab Humira. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Adalimumab Humira. Ziekenhuis Gelderse Vallei Adalimumab Humira Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: adalimumab. Hoe werkt adalimumab? Bij patiënten

Nadere informatie

Plaats van biologicals in reumatisch lijden. AZ Damiaan Oostende Dr. M. Maertens Reumatologie

Plaats van biologicals in reumatisch lijden. AZ Damiaan Oostende Dr. M. Maertens Reumatologie Plaats van biologicals in reumatisch lijden AZ Damiaan Oostende Dr. M. Maertens Reumatologie Welke aandoeningen? Plaats van deze biologicals? Welke biologicals? Specifieke aandachtspunten bij patiënt behandeld

Nadere informatie

Etanercept. Enbrel, Benepali

Etanercept. Enbrel, Benepali Etanercept Enbrel, Benepali Inhoud Hoe werkt etanercept? 3 Voor welke aandoeningen wordt etanercept gebruikt? 3 Hoe moet ik het gebruiken? 3 Hoe moet ik het bewaren? 4 Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Nadere informatie

Etanercept Enbrel, Benepali

Etanercept Enbrel, Benepali Etanercept Enbrel, Benepali Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: etanercept. Hoe werkt etanercept? Bij

Nadere informatie

Anakinra Kineret. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Anakinra Kineret. Ziekenhuis Gelderse Vallei Anakinra Kineret Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: anakinra. Hoe werkt anakinra? Bij patiënten met een

Nadere informatie

Vragenlijst bij uw eerste afspraak

Vragenlijst bij uw eerste afspraak Vragenlijst bij uw eerste afspraak op de polikliniek reumatologie U heeft voor de eerste keer een afspraak bij de polikliniek reumatologie. Voor dit eerste gesprek is het belangrijk dat u deze vragenlijst

Nadere informatie

TNF blokkerende medicijnen

TNF blokkerende medicijnen TNF blokkerende medicijnen Etanercept (Enbrel ), adalimumab (Humira ), golimumab (Symponi ), certolizumab pegol (Cimzia ) en infliximab (Remicade/Remsima/Inflectra ) Uw reumatoloog heeft etanercept, adalimumab,

Nadere informatie

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: TNF-remmers : Golimumab (Simponi )

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: TNF-remmers : Golimumab (Simponi ) Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU Langwerkende antireumatische middelen: TNF-remmers : Golimumab (Simponi ) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Adalimumab (Humira )

PATIËNTEN INFORMATIE. Adalimumab (Humira ) PATIËNTEN INFORMATIE Adalimumab (Humira ) 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder vindt u informatie over behandeling met het middel adalimumab. Het doel van een behandeling met adalimumab is het ontstekingsproces

Nadere informatie

Golimumab (Simponi ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Golimumab (Simponi ) Voorgeschreven door de reumatoloog Golimumab (Simponi ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2014 pavo 0901 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u golimumab gaat gebruiken. In deze folder

Nadere informatie

Adalimumab. (Humira ) Sterk in beweging

Adalimumab. (Humira ) Sterk in beweging Adalimumab (Humira ) Sterk in beweging Inhoudsopgave Hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Bijwerkingen 4 Andere geneesmiddelen 5 Zwangerschap 5 Autorijden 5 Vaccinaties 5 Wanneer u op vakantie gaat

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

STARTEN MET EEN BIOLOGICAL, SUB-CUTAAN FRANCISCUS GASTHUIS

STARTEN MET EEN BIOLOGICAL, SUB-CUTAAN FRANCISCUS GASTHUIS STARTEN MET EEN BIOLOGICAL, SUB-CUTAAN FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die door de behandelend reumatoloog een Biological voorgeschreven hebben gekregen. Voorbeelden

Nadere informatie

Adalimumab (Humira ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Adalimumab (Humira ) Voorgeschreven door de reumatoloog Adalimumab (Humira ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2014 pavo 0897 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u Adalimumab gaat gebruiken. In deze folder

Nadere informatie

TNF blokkerende medicijnen

TNF blokkerende medicijnen TNF blokkerende medicijnen Etanercept (Enbrel ), adalimumab (Humira ), golimumab (Symponi ), certolizumab pegol (Cimzia ) en infliximab (Remicade/Remsima/Inflectra ) Uw reumatoloog heeft etanercept, adalimumab,

Nadere informatie

Ustekinumab Stelara. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ustekinumab Stelara. Ziekenhuis Gelderse Vallei Ustekinumab Stelara Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: ustekinumab. Hoe werkt ustekinumab? Bij patiënten

Nadere informatie

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Kernboodschappen Resultaten: Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Een onderzoek bij patiënten met een reumatische aandoening, 2008 3 op 4 patiënten heeft dagelijks pijn ondanks bevredigende

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Golimumab (Simponi )

PATIËNTEN INFORMATIE. Golimumab (Simponi ) PATIËNTEN INFORMATIE Golimumab (Simponi ) 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder vindt u informatie over behandeling met het middel golimumab. Het doel van een behandeling met golimumab is het ontstekingsproces

Nadere informatie

Abatacept Orencia. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Abatacept Orencia. Ziekenhuis Gelderse Vallei Abatacept Orencia Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: abatacept. Hoe werkt abatacept? Bij patiënten met

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Wat kunnen de reumatoloog en de reumaconsulent voor u doen?

Wat kunnen de reumatoloog en de reumaconsulent voor u doen? De reumaconsulent Onlangs heeft u te horen gekregen dat u een reumatische aandoening heeft. Dit kan veel vragen bij u oproepen; over de klachten, de behandeling en hoe u ermee kunt leren leven. De reumatoloog

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Infliximab Voorgeschreven door de reumatoloog

Patiënteninformatie. Infliximab Voorgeschreven door de reumatoloog Patiënteninformatie Infliximab Voorgeschreven door de reumatoloog Inhoud Inleiding... 3 Werking van infliximab... 3 Wanneer wordt infliximab voorgeschreven?... 3 Voorbereiding... 3 Het gebruik van infliximab...

Nadere informatie

Abatacept (Orencia) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Abatacept (Orencia) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Abatacept (Orencia) U heeft in overleg met uw reumatoloog besloten dat u abatacept gaat gebruiken of u overweegt dit om te doen. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

het gebruik van infliximab en adalimumab bij mensen met IBD Onderzoek naar de beschikbaarheid, werking en gevolgen voor het dagelijks leven.

het gebruik van infliximab en adalimumab bij mensen met IBD Onderzoek naar de beschikbaarheid, werking en gevolgen voor het dagelijks leven. het gebruik van infliximab en adalimumab bij mensen met IBD Onderzoek naar de beschikbaarheid, werking en gevolgen voor het dagelijks leven. Periode: 1 november t/m 9 december 2012 Inhoudsopgave P. 1.

Nadere informatie

Secukinumab Cosentyx. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Secukinumab Cosentyx. Ziekenhuis Gelderse Vallei Secukinumab Cosentyx Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: secukinumab. Hoe werkt secukinumab? Bij patiënten

Nadere informatie

Indicaties voor Immuunsupressie en Biologicals bij IMID. Robert Landewé Hoogleraar reumatologie, amc/uva Reumatoloog, AMC Heerlen

Indicaties voor Immuunsupressie en Biologicals bij IMID. Robert Landewé Hoogleraar reumatologie, amc/uva Reumatoloog, AMC Heerlen Indicaties voor Immuunsupressie en Biologicals bij IMID Robert Landewé Hoogleraar reumatologie, amc/uva Reumatoloog, AMC Heerlen IMID?? Immune-Mediated Inflammatory Diseases Inflammatie Immuunsysteem is

Nadere informatie

Ustekinumab. Stelara

Ustekinumab. Stelara Ustekinumab Stelara Inhoud Hoe werkt ustekinumab? 3 Voor welke aandoeningen wordt ustekinumab gebruikt? 3 Hoe moet ik het gebruiken? 3 Hoe moet ik het bewaren? 4 Wat zijn mogelijke bijwerkingen? 4 Zijn

Nadere informatie

Tumor Necrosis Factor (TNF)

Tumor Necrosis Factor (TNF) Reumatologie Tumor Necrosis Factor (TNF) alfa blokkerende behandeling TNF-alfa blokkerende behandeling Toedieningsvorm: Infliximab: intraveneus, via een infuus in de bloedvaten. Dit gebeurt op de afdeling

Nadere informatie

Etanercept. (Enbrel ) Sterk in beweging

Etanercept. (Enbrel ) Sterk in beweging Etanercept (Enbrel ) Sterk in beweging Inhoudsopgave Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Mogelijke bijwerkingen 4 Andere geneesmiddelen 5 Zwangerschap en borstvoeding

Nadere informatie

INFORMATIE OVER ANAKINRA (KINERET )

INFORMATIE OVER ANAKINRA (KINERET ) INFORMATIE OVER ANAKINRA (KINERET ) FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw reumatoloog heeft u anakinra (Kineret ) voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen

Nadere informatie

Biologicals: wat moet u weten?

Biologicals: wat moet u weten? Biologicals: wat moet u weten? INHOUD 1. Wat moet u weten voordat u met een biological begint? 2. Wat doet de arts van tevoren? 3. Wat kunt u zelf doen om een biological goed te laten werken? 4. Wie kan

Nadere informatie

Ongedifferentieerde spondylartritis

Ongedifferentieerde spondylartritis Ongedifferentieerde spondylartritis Wat is ongedifferentieerde spondylartritis? Spondylartritiden is een groep van chronische ziekten die bij elkaar horen omdat patiënten vaak dezelfde klachten hebben.

Nadere informatie

Enbrel. Behandeling met. Poli Reumatologie

Enbrel. Behandeling met. Poli Reumatologie 00 Enbrel Behandeling met Poli Reumatologie Om Enbrel goed te gebruiken, is het belangrijk dat u een aantal dingen weet. Lees daarom deze folder goed door. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze aan

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam. Oktober 2010

Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam. Oktober 2010 Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam Oktober 2010 Inhoud Samenvatting 2 Resultaten 3 Eerste vragenlijst 5 Tweede vragenlijst 6 Bijlagen 8 2 Patiëntenenquête

Nadere informatie

Rapport. Enquête dure geneesmiddelen patiëntenpanel Meldpunt Medicijnen

Rapport. Enquête dure geneesmiddelen patiëntenpanel Meldpunt Medicijnen Rapport Enquête dure geneesmiddelen patiëntenpanel Meldpunt Medicijnen Colofon Auteurs dr. Joost de Metz Anke Lambooij, apotheker december 2016 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave.

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over biologische medicijnen. Informatie voor patiënten en consumenten

Vragen en antwoorden over biologische medicijnen. Informatie voor patiënten en consumenten Vragen en antwoorden over biologische medicijnen Informatie voor patiënten en consumenten U wilt meer weten over biologische medicijnen en biosimilar medicijnen? Bijvoorbeeld omdat u of iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER RITUXIMAB (MABTHERA ) FRANCISCUS VLIETLAND

INFORMATIE OVER RITUXIMAB (MABTHERA ) FRANCISCUS VLIETLAND INFORMATIE OVER RITUXIMAB (MABTHERA ) FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw reumatoloog heeft u een Biological (rituximab) voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn

Nadere informatie

Anakinra (Kineret) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Anakinra (Kineret) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Anakinra (Kineret) U heeft in overleg met uw arts besloten dat u anakinra gaat gebruiken of u denkt daarover na. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Etanercept (Enbrel ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Etanercept (Enbrel ) Voorgeschreven door de reumatoloog Etanercept (Enbrel ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2013 pavo 0912 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u etanercept gaat gebruiken. In deze folder leest

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Een behandeling met Remicade

Patiënteninformatie. Een behandeling met Remicade Patiënteninformatie Een behandeling met Remicade Naam: Gewicht: kg Leeftijd:..jaar VOORONDERZOEKEN....... EERSTE INFUUS OP. 2 Waar moet u zijn? De behandeling gaat door in AZ Turnhout Campus Sint-Jozef

Nadere informatie

Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het 3. Hoe wordt het gebruikt? 3. Mogelijke bijwerkingen 4. Andere geneesmiddelen 5

Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het 3. Hoe wordt het gebruikt? 3. Mogelijke bijwerkingen 4. Andere geneesmiddelen 5 Golimumab Simponi Inhoud Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Mogelijke bijwerkingen 4 Andere geneesmiddelen 5 Zwangerschap en borstvoeding 5 Autorijden 5 Vaccinaties

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Rituximab Mab Thera. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Rituximab Mab Thera. Ziekenhuis Gelderse Vallei Rituximab Mab Thera Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: rituximab. Hoe werkt rituximab? Bij patiënten

Nadere informatie

Hoe belangrijk is herstel of genezing van het darmslijmvlies (mucosa) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa tijdens de behandeling?

Hoe belangrijk is herstel of genezing van het darmslijmvlies (mucosa) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa tijdens de behandeling? Hoe belangrijk is herstel of genezing van het darmslijmvlies (mucosa) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa tijdens de behandeling? Hoe belangrijk is genezing van het darmslijmvlies voor afname van

Nadere informatie

Vaccinatie voor mensen met auto-immune reumatische ontstekingsziekten

Vaccinatie voor mensen met auto-immune reumatische ontstekingsziekten Vaccinatie voor mensen met auto-immune reumatische ontstekingsziekten 27 maart 2017 INLEIDING Vaccinaties zijn een manier om infecties te voorkomen vooraleer ze optreden. Vaccins helpen het immuunsysteem

Nadere informatie

Tocilizumab (Ro-Actemra)

Tocilizumab (Ro-Actemra) Tocilizumab (Ro-Actemra) U heeft in overleg met uw reumatoloog besloten dat u tocilizumab gaat gebruiken of u overweegt dit te doen. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Neem altijd uw

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Remicade (Infliximab)

PATIËNTEN INFORMATIE. Remicade (Infliximab) PATIËNTEN INFORMATIE Remicade (Infliximab) 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder vindt u informatie over de behandeling met het middel infliximab. Het doel van een behandeling met infliximab is het ontstekingsproces

Nadere informatie

Anakinra. (Kineret ) Sterk in beweging

Anakinra. (Kineret ) Sterk in beweging Anakinra (Kineret ) Sterk in beweging Inhoudsopgave Hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Bijwerkingen 3 Andere geneesmiddelen 4 Zwangerschap 4 Autorijden 4 Vaccinaties 4 Allergieën 5 Wanneer u op

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn Keuze-items Normen per keuze-item: Uw wensen. Let op: dit zijn geen normen voor goede zorg. Dit zijn normen om te bepalen of er wordt voldaan aan de

Nadere informatie

Monitor Biologische Geneesmiddelen

Monitor Biologische Geneesmiddelen Monitor Biologische Geneesmiddelen Naomi Jessurun Projectleider 12-1-2017 Missie Bijwerkingencentrum Lareb Het signaleren van risico s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse prak

Nadere informatie

Omdat iedere. patient telt. Samen met partners zoekt Celgene naar oplossingen

Omdat iedere. patient telt. Samen met partners zoekt Celgene naar oplossingen Omdat iedere patient telt Samen met partners zoekt Celgene naar oplossingen Welk perspectief kan je een patiënt bieden als er geen behandeling bestaat voor zijn of haar ziekte? Of als je niet uitkomt met

Nadere informatie

Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen

Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel abatacept te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Nadere informatie

REUMATOLOGIE. De (verpleegkundig) reumaconsulent

REUMATOLOGIE. De (verpleegkundig) reumaconsulent REUMATOLOGIE De (verpleegkundig) reumaconsulent De (verpleegkundig) reumaconsulent U hebt gehoord dat er bij u een vorm van reuma is vastgesteld. Het kan zijn dat u nog vragen hebt, of dat er problemen

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Infliximab (Remicade ) bij reumatische aandoeningen

Infliximab (Remicade ) bij reumatische aandoeningen Infliximab (Remicade ) bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel infliximab te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Verpleegkundig reumaconsulent

Verpleegkundig reumaconsulent Verpleegkundig reumaconsulent Wat is een verpleegkundig reumaconsulent? Een verpleegkundig reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor reumapatiënten. Zij geeft

Nadere informatie

Anakinra. (Kineret ) Sterk in beweging

Anakinra. (Kineret ) Sterk in beweging Anakinra (Kineret ) Sterk in beweging Inhoudsopgave Hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Bijwerkingen 3 Andere geneesmiddelen 4 Zwangerschap 4 Autorijden 4 Vaccinaties 4 Allergieën 5 Wanneer u op

Nadere informatie

Infliximab (Remicade ) bij huidaandoeningen

Infliximab (Remicade ) bij huidaandoeningen Infliximab (Remicade ) bij huidaandoeningen U heeft in overleg met uw arts besloten infliximab te gaan gebruiken. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen,

Nadere informatie

Seckinumab (Cosentyx )

Seckinumab (Cosentyx ) Seckinumab (Cosentyx ) Uw reumatoloog heeft secukinumab voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal

Nadere informatie

Adalimumab (Humira ) Reumatologie

Adalimumab (Humira ) Reumatologie Adalimumab (Humira ) Reumatologie Inleiding U heeft in overleg met uw arts besloten het geneesmiddel Adalimumab (Humira ) te gaan gebruiken. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft

Nadere informatie

Toegankelijkheid van fysiotherapie

Toegankelijkheid van fysiotherapie Toegankelijkheid van fysiotherapie Representatief onderzoek onder reumapatiënten Uitgevoerd door GfK Nederland in opdracht van het Reumafonds Juni 2014 Inhoud Achtergrond Resultaten Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

WAT IS ORENCIA (ABATACEPT)?

WAT IS ORENCIA (ABATACEPT)? WAT IS ORENCIA (ABATACEPT)? Wat is ORENCIA? Wat is ORENCIA? 3 Waarom heb ik ORENCIA voorgeschreven gekregen? 4 Wat kan ik verwachten van de behandeling met ORENCIA? 4 Hoe werkt ORENCIA? 4 Hoe neem ik ORENCIA?

Nadere informatie

Methotrexaat bij reuma Ledertrexate, Emthexate, Metoject

Methotrexaat bij reuma Ledertrexate, Emthexate, Metoject Methotrexaat bij reuma Ledertrexate, Emthexate, Metoject Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: methotrexaat.

Nadere informatie

Infliximab (Remicade ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Infliximab (Remicade ) Voorgeschreven door de reumatoloog Infliximab (Remicade ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2013 pavo 0904 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u infliximab gaat gebruiken. In deze folder

Nadere informatie

Biologicals: wat moet u weten?

Biologicals: wat moet u weten? Biologicals: wat moet u weten? Inhoud 1. Wat moet u weten voordat u met een biological start? 2. Behandeling en biological spreekuur. 3. Levering biological injecties: afhalen of thuisbezorging? 4. Een

Nadere informatie

Tocilizumab RoActemra

Tocilizumab RoActemra Tocilizumab RoActemra Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: tocilizumab. Hoe werkt tocilizumab? Bij patiënten

Nadere informatie

Biologicals. Maag-, Darm- en Leverziekten. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Biologicals. Maag-, Darm- en Leverziekten. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Biologicals Maag-, Darm- en Leverziekten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Inleiding 1 Werking 2 Gebruik 2 Interacties met andere geneesmiddelen 2 TBC-screening 3 De gouden vragen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Patiënten Informatie Folder

Patiënten Informatie Folder Patiënten Informatie Folder imprint studie OZBS62.15245 Patiënten Informatie Folder imprint studie (imaging of PSMA: Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing) Inleiding Uw arts heeft voorgesteld

Nadere informatie

Behandeling met infliximab

Behandeling met infliximab REUMATOLOGIE/INTERNE GENEESKUNDE Behandeling met infliximab bij reumatoïde artritis BEHANDELING Behandeling met infliximab bij reumatoïde artritis Uw arts heeft voorgesteld uw reumatoïde artritis (RA)

Nadere informatie

Vedolizumab (Entyvio )

Vedolizumab (Entyvio ) Vedolizumab (Entyvio ) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over een behandeling met vedolizumab (Entyvio ). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe

Nadere informatie

Rituximab. MabThera, Rixathon

Rituximab. MabThera, Rixathon Rituximab MabThera, Rixathon Inhoud Hoe werkt rituximab? 3 Voor welke aandoeningen wordt rituximab gebruikt? 3 Hoe moet ik het gebruiken? 3 Hoe moet ik het bewaren? 4 Wat zijn mogelijke bijwerkingen? 4

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Overheveling. Specialistische middelen

Overheveling. Specialistische middelen Overheveling Specialistische middelen Overheveling specialistische middelen PNOzorg 2016 Uitzonderingsmiddelen mercaptopurine en tioguanine 3 Overgehevelde middelen die alleen door het ziekenhuis of ZBC

Nadere informatie

Adalumimab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Adalumimab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Adalumimab Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Uw maag-, darm- en leverarts heeft u adalumimab (merknaam Humira ) voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar 2 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Adalimumab (Humira).

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Aanbevelingen Neem de volledige medische voorgeschiedenis van de patiënt in overweging, inclusief enig eerder of gelijktijdig gebruikte biological BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Er is geen ervaring

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara )

Ustekinumab. (Stelara ) Ustekinumab (Stelara ) Inhoud Inleiding 3 Wanneer wordt ustekinumab gebruikt en hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Mogelijke bijwerkingen 4 Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 5 Andere

Nadere informatie

Infliximab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Infliximab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Infliximab Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 2 Uw maag-, darm-, en leverarts (MDL-arts) heeft u infliximab voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Infliximab

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Adalimumab (Humira )

PATIËNTEN INFORMATIE. Adalimumab (Humira ) PATIËNTEN INFORMATIE Adalimumab (Humira ) PATIËNTENINFORMATIE In deze folder vindt u informatie over behandeling met het middel adalimumab. Het doel van een behandeling met adalimumab is het ontstekingsproces

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering, zoals die

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Infliximab (Remicade )

Infliximab (Remicade ) Infliximab (Remicade ) bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Waarom deze folder? Je dokter heeft met je gesproken over het gebruik van Infliximab (Remicade ). In deze folder

Nadere informatie

Adalimumab (Humira )

Adalimumab (Humira ) Patiënteninformatie Adalimumab (Humira ) Informatie over de behandeling met het medicijn adalimumab bij de ziekte van Crohn en collitis ulcerosa 1234567890-terTER_ Adalimumab (Humira ) Informatie over

Nadere informatie

Humira REUMATOLOGIE. Werking

Humira REUMATOLOGIE. Werking REUMATOLOGIE Humira Uw behandelend reumatoloog heeft u het medicijn Humira voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het van belang dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom

Nadere informatie