Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009"

Transcriptie

1 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie Intern werkgroep vertaling Status: werkdocument A009 1/14

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Schematische weergave attesten Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Scenario 2: De voorlegging wordt doorgestuurd Distributierecord: beschrijving gegevensgedeelte Regels aanmaak attesten Voorwaarden in geval van gewone beslissingen Voorwaarden in geval van rechtgezette beslissingen Het attest heeft een einddatum = blanco...8 Telkens er een nieuw origineel attest wordt bezorgd van een bepaald type, zal de FOD SZ een wijziging opmaken met toevoeging van een einddatum voor het vorig attest van datzelfde type Voorbeelden Gegevensgedeelte Origineel attest: Recht zonder einddatum...8 Type recht 6 wordt dus niet vermeld: is hiervoor geen toekenning en had vroeger ook geen toekenning Origineel attest: Recht MET einddatum Origineel attest: Recht zonder einddatum gevolgd door wijziging attest: toevoegen einddatum Vervangen beslissing Wijziging begindatum Wijziging bedrag Meerdere beslissingen verspreid over meerdere jaren Prefix...14 A009 2/14

3 1 Inleiding Deze gegevensuitwisseling heeft tot doel het doorsturen van gegevens betreffende gehandicapten die een tegemoetkoming in overeenstemming met de wet van 27 februari 1987 genieten naar de individuele rekening voor werknemers bij CIMIRe. CIMIRe geeft de betreffende informatie door 6 maand voor het moment vanaf hetwelke een persoon een Inkomensgarantie Ouderen zou kunnen krijgen, zodat RVP automatisch een onderzoek kan starten. Vanaf 2009 zal de pensioenleeftijd IGO gelijk geschakeld worden aan de gewone pensioenleeftijd. Het aantal dossiers auto-igo zal dan dalen ten voordele van het aantal dossiers met automatisch pensioenonderzoek. De gegevens die worden meegedeeld hebben betrekking op de gehandicapten die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming genieten of genoten hebben in het kader van de wet van 27 februari Niet alle gevallen werden overgenomen onder de nieuwe wetgeving, maar ze worden wel allemaal meegenomen in het project. In een eerste fase zullen de gegevens voor het verleden worden meegedeeld namelijk voor de periode vanaf 1 juli 1987 tot op de datum van opmaak voor de berichten; nadien wordt voor de verdere opvolging één doorzending per trimester voorzien. Bij de opstart van het project (1995) werd gekozen voor een jaarlijkse doorgave. Bij deze herziening (2006) wordt gekozen voor een trimestriële doorgave, verduidelijking van de doorgegeven codes en een voorafgaande reprise van het verleden. De rechten op een tegemoetkoming worden weergegeven in één of meerdere situaties; deze bevatten de rechtstoestand van de gehandicapte over een bepaalde periode. Een situatie is steeds gebonden aan een beslissingsdatum zodat bij overlappende situaties aan de hand van deze beslissingdatum kan uitgemaakt worden met welke toestand dient rekening gehouden te worden. Enkel positieve beslissingen worden doorgegeven in de berichten, negatieve beslissingen worden enkel doorgegeven als ze betrekking hebben op een al genomen beslissing die herzien, gewijzigd of geannuleerd wordt. A009 3/14

4 2 Schematische weergave attesten Een attest kan door de KSZ naar meerdere bestemmelingen doorgestuurd worden. In dit geval worden de attesten enkel doorgestuurd naar CIMIRe. 2.1 Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen voorlegging FOD SZ KSZ antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van FOD SZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen of syntactische problemen prefix. Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slaging stroom = E. Voor meer uitleg over de returncodes uit het prefix, of de lijst met netwerk- en applicatiereturncodes wordt verwezen naar de website van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid Scenario 2: De voorlegging wordt doorgestuurd FOD SZ voorlegging KSZ distributie CIMIRe antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de FOD SZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt een antwoord naar de FOD SZ waarin vermeld wordt dat de voorlegging doorgestuurd is (variante N001, slaging stroom = H ). Het gegevensgedeelte heeft de structuur N001-MDP met vermelding van de bestemmeling. Naar CIMIRe stuurt de KSZ een distributie. Dit zijn de attesten. In een eerste fase zullen de attesten doorgestuurd worden zowel in IHF- als XML-formaat. Later zal het IHF-formaat verdwijnen. 1 A009 4/14

5 3 Distributierecord: beschrijving gegevensgedeelte Nr Naam zone Lengte Type Uitleg IHF XML 1 Attestnummer 15 N #BGMA1 Attestation/AttestationIde ntification/attestationid 2 Situatienummer 2 N #BGMA1 AttestationIdentification/ SituationNbr 3 Aard van het attest 1 N Origineel = 0 Annulatie = 3 #BGMA1 AttestationIdentification/ AttestationStatus 4 Aanmaakdatum 8 AN #DTMA1137 AttestationIdentification/ CreationDate 5 Trimester 5 N #DTMd AttestationIdentification/ Quarter 6 INSZ 11 N prefix AttestationIdentification/I NSS 7 Naam 48 AN #NADA1GL0 Details/NaturalPerson/Na me 8 Voornaam 24 AN #NADA1GL0 Details/NaturalPerson/Fir stname 9 Begindatum 8 AN #DTMB1194 Details/ValidityStartDate 10 Einddatum 8 AN #DTMB1206 Details/ValidityEndDate 11 Type recht 1 N IVT = 6 #RFFA1595 GrantedAllowance/Allow IT = 7 ancetype 12 Beslissingsdatum 8 AN #DTMC1585 GrantedAllowance/Decisi ondate (1) Attestnummer De FOD SZ zal een uniek attestnummer bijhouden. Wanneer een beslissing geannuleerd wordt, zal het attestnummer van het originele bericht herhaald worden. (2) Situatienummer Het situatienummer is altijd 0. (3) Aard van het attest Deze code heeft betrekking op het record. o Origineel = 0: doorgave van een positieve belissing. o : correctie van een eerdere doorgave met hetzelfde attestnummer, oa voor het toevoegen van een einddatum. o Duplicaat = 2: copie van een eerdere doorgave met hetzelfde attestnummer, zal normaalgezien niet gebruikt worden. o Annulatie = 3: annuleert een vorig attest, ofwel is er een nieuwe beslissing genomen of een correctie. (4) Aanmaakdatum Dag van aanmaak van het elektronische bericht. (5) Trimester Trimester waarin de beslising genomen werd door de FOD SZ. A009 5/14

6 (6) INSZ Rijksregister of Bisregisternummer van de persoon waar het attest betrekking op heeft. (7) Naam Naam van de Persoon met een Handicap, zoals gekend bij de FOD SZ. (8) Voornaam Voornaam van de Persoon met een Handicap, zoals gekend bij de FOD SZ. (9) Begindatum Datum vanaf dewelke het recht van start gaat. Deze datum kan retroactief vastgelegd worden. (10) Einddatum Als de einddatum gekend is, wordt de zone ingevuld. Als de einddatum niet gekend is, blijft de zone blanco. (11) Type recht Een persoon kan één of meerdere van volgende rechten toegekend krijgen van de FOD SZ. Elk recht krijgt een code toegekend. o Allocation (AO) Gewone tegemoetkoming (GT) = code 3 o Allocation (AS) Bijzondere tegemoetkoming (BT) = code 4 o Allocation de remplacement de Revenu / Allocation d Intégration (ARR/AI) Integratievervangende tegemoetkoming / Integratietegemoetkoming (IVT/IT) = code 5 o Allocation de remplacement de Revenu (ARR) Integratievervangende tegemoetkoming (IVT) = code 6 o Allocation d Intégration (AI) Integratietegemoetkoming (IT)= code 7 (12) Beslissingsdatum Datum waarop door de FOD SZ een beslissing genomen wordt in het dossier. A009 6/14

7 4 Regels aanmaak attesten In welke situaties zal een attest aangemaakt en verzonden worden? 4.1 Voorwaarden in geval van gewone beslissingen a) Het 1 ste negatief recht van eender welk type recht nooit selecteren, deze informatie is immers niet relevant voor CIMIRe. b) Een negatief recht volgend op een ander negatief recht van hetzelfde type in dezelfde beslissing of een afzonderlijke beslissing nooit selecteren, deze informatie is immers niet relevant voor CIMIRe. c) Een negatief recht volgend op een positief recht van hetzelfde type binnen dezelfde beslissing nooit selecteren, het positief recht krijgt al onmiddellijk een einddatum mee (het negatief recht sluit onmiddellijk het positief recht af). d) Een negatief recht volgend op een positief recht van hetzelfde type in 2 afzonderlijke beslissingen: wel selecteren: dit betreft een wijziging van het origineel attest waarbij de einddatum wordt toegevoegd aan het positief recht (want het negatief recht sluit het positief recht af). e) Het 1 ste positief recht van eender welk type in een beslissing altijd selecteren. f) MAAR alle opeenvolgende positieve rechten van hetzelfde type in dezelfde beslissing worden gecumuleerd tot 1 nieuw origineel attest met begindatum = begindatum van het 1 ste positief recht in de beslissing en met einddatum = blanco of de gekende einddatum van het laatste positief recht in de beslissing. 4.2 Voorwaarden in geval van rechtgezette beslissingen a) De geannuleerde beslissing Indien voor deze beslissing al een attest is verstuurd, dient er een attest annulatie (aard = 3) opgestuurd te worden, inclusief de inhoud zoals bij een gewoon attest. Indien voor deze beslissing nog geen attest is verstuurd (selectie is nog niet gebeurd), moet deze beslissing gewoon genegeerd worden bij de selectiecriteria. Bijkomende regel: (1) voor een annulatie-beslissing (Tetra-applicatie) van een negatief recht, moet er GEEN annulatie-attest worden verstuurd (2) voor een annulatie-beslissing (Tetra-applicatie) van een positief recht, moet er WEL een annulatie-attest worden verstuurd b) De rechtgezette beslissing Opmaken van een origineel attest indien voldaan is aan de voorwaarden van een gewone beslissing. A009 7/14

8 4.3 Het attest heeft een einddatum = blanco. Telkens er een nieuw origineel attest wordt bezorgd van een bepaald type, zal de FOD SZ een wijziging opmaken met toevoeging van een einddatum voor het vorig attest van datzelfde type. 5 Voorbeelden 5.1 Gegevensgedeelte Origineel attest: Recht zonder einddatum Beslissing: 26/03/2003: 01/11/2002 IVT Nee en IT Ja Natnr Attestnummer Situatienummer 1 Aard van het attest Origineel = 0 0 Annulatie = 3 A1 Aanmaakdatum 01/04/2003 Trimester 2003/01 INSZ Naam - Voornaam - Begindatum 01/11/2002 Einddatum Type recht ARR IVT = 6 7 AI IT = 7 Beslissingsdatum 26/03/2003 Type recht 6 wordt dus niet vermeld: is hiervoor geen toekenning en had vroeger ook geen toekenning Origineel attest: Recht MET einddatum Beslissing: 26/09/2002: 01/05/2000 IVT Nee en IT Ja (einddatum = 30/11/2000 want er is op 26/09/2002 ook een Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) recht geopend met ingang van 01/12/2000) Natnr Attestnummer Situatienummer 1 Aard van het attest 0 A1 A009 8/14

9 Origineel = 0 Annulatie = 3 Aanmaakdatum 01/10/2002 Trimester 2002/03 INSZ Naam - Voornaam - Begindatum 01/05/2000 Einddatum 01/11/2000 Type recht ARR IVT = 6 7 AI IT = 7 Beslissingsdatum 26/09/2002 Type recht 6 niet vermelden; type recht 7 heeft onmiddellijk een einddatum omdat op moment van de selectie deze einddatum gekend is (door de beslissing THAB die ingaat op 01/12/2000) Origineel attest: Recht zonder einddatum gevolgd door wijziging attest: toevoegen einddatum Beslissing: 26/03/2003: 01/11/2002 IVT Nee en IT Ja Beslissing: 09/09/2004: 01/10/2003 IT Nee Natnr Attestnummer A1 A1 Situatienummer 1 2 Aard van het attest Origineel = 0 Annulatie = Aanmaakdatum 01/04/ /10/2004 Trimester 2003/ /03 INSZ Naam - - Voornaam - - Begindatum 01/11/ /11/2002 Einddatum 30/09/2003 Type recht ARR IVT = AI IT = 7 Beslissingsdatum 26/03/ /09/2004 Voor A1 situatienummer 2 (2 de kolom): regel 1 d) toegepast. A009 9/14

10 5.1.4 Vervangen beslissing Beslissing: 04/07/1994: 01/11/1993 IVT Nee en IT Ja Beslissing: 27/09/2002: 01/03/2002 IT Nee Beslissing: 22/03/2005: 01/03/2002 IT Ja Deze beslissing vervangt de beslissing van 27/09/2002 Beslissing 27/09/2002 krijgt als indicator A en beslissing krijgt als indicator R Natnr Attestnummer A1 A1 A2 Situatienummer Aard van het attest Origineel = 0 Annulatie = Aanmaakdatum 01/10/ /10/ /04/2005 Trimester 1994/ / /01 INSZ Naam Voornaam Begindatum 01/11/ /11/ /03/2002 Einddatum 28/02/2002 Type recht ARR IVT = AI IT = 7 Beslissingsdatum 04/07/ /09/ /03/2005 Voor A2 situatienummer 1 (3 de kolom): regel 2 a) 1 (geen annulatie-attest voor de annulatie van een negeatief recht), en regel 2 b) toegepast Wijziging begindatum Beslissing: 26/03/2003: 01/11/2002 IVT Nee en IT Ja Beslissing: 21/02/2006: 01/01/2001 IVT Nee en IT Ja Natnr. JJJJMMDD XXX YY Attestnummer A1 A1 A2 Situatienummer Aard van het attest Origineel = 0 Annulatie = Aanmaakdatum 01/04/ /04/ /04/2006 Trimester 2003/ / /01 INSZ JJJJMMDD XXX YY JJJJMMDD XXX YY JJJJMMDD XXX YY Naam Voornaam Begindatum 01/11/ /11/ /01/2001 Einddatum A009 10/14

11 Type recht ARR IVT = AI IT = 7 Beslissingsdatum 26/03/ /02/ /02/2006 Voor A1 situatienummer 2 (2 de kolom): regel 2 a) 2 (WEL annulatie-attest voor de annulatie van een positief recht), en regel 2 b) toegepast. A009 11/14

12 5.1.6 Wijziging bedrag Beslissing: 23/05/2001: 01/06/2001 IVT Ja en IT Ja Beslissing: 16/09/2004: 01/06/2004 IVT Ja en IT Ja Natnr Attestnummer A1 A2 A1 A2 A3 A4 Situatienummer Aard van het attest Origineel = Annulatie = 3 Aanmaakdatum 01/07/ /07/ /10/ /10/ /10/ /10/2004 Trimester 2001/ / / / / /03 INSZ Naam Voornaam Begindatum 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2004 Einddatum 31/05/ /05/2004 Type recht ARR IVT = AI IT = 7 Beslissingsdatum 23/05/ /05/ /09/ /09/ /09/ /09/2004 Voor A1 situatienummer 2 (3 de kolom): regel 3 toegepast Voor A2 situatienummer 2 (4 de kolom): regel 3 toegepast A009 12/14

13 5.1.7 Meerdere beslissingen verspreid over meerdere jaren Beslissing: 15/02/2002: 01/02/2001 IVT Ja en IT Ja 01/03/2002 IVT Nee en IT Ja Beslissing: 06/10/2004: 01/10/2003 IVT Nee en IT Ja Beslissing: 07/12/2005: 01/10/2004 IVT Ja en IT Ja Attestnummer A1 A2 A2 A3 A4 A3 A Situatienummer 1 Aard van het attest Origineel = 0 0 Aanmaakdatum 01/04/2002 Trimester 2002/ /04/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ / / / / / /04 INSZ JJMMDD XXX YY JJMMDD XXX YY JJMMDD XXX YY JJMMDD XXX YY JJMMDD XXX YY JJMMDD XXX YY JJMMDD XXX YY Naam - Voornaam - Begindatum 01/02/2001 Einddatum 28/02/2002 Type recht ARR IVT = 6 6 AI IT = 7 Beslissingsdatum 15/02/2002 Voor A1 situatienummer 1 (1 ste kolom): regel 1 e) toegepast Voor A2 situatienummer 1 (2 de kolom): regel 1 f) toegepast. Voor A3 situatienummer1 (4 de kolom): regel 1 e) toegepast Voor A4 situatienummer1 (5 de kolom): regel 1 e) toegepast Voor A5 situatienummer1 (7 de kolom): regel 1 e) toegepast Voor A2 situatienummer 2 (3 de kolom): regel 3 toegepast Voor A3 situatienummer 2 (6 de kolom): regel 3 toegepast /02/ /02/ /10/ /10/ /10/ /10/ /09/ /09/ /02/ /10/ /10/ /12/ /12/ /12/2005 A009 13/14

14 5.2 Prefix Verplichte zone tekst is vaste waarde tekst is een leidraad A009 FOD SZ KSZ KSZ FOD SZ KSZ CIMIRe (neg.) Prefix gedeelte netwerk Constante / netwerkreturncode Tape Code KSZ 0000 Versie_prefix A1 A1 A1 Sector (= KSZ) Type_instelling Interne_referentie_sector Abc Abc KSZ User_id Soort_aanvraag / antwoord D0M F0M F0M INSZ YYMMDDNNNCC YYMMDDNNCC YYMMDDNNCC Returncode_toepassing Prefix gedeelte formulier Formulier A009 A009 A009 Variante blanco N000/N001 blanco Gedeelte_bericht blanco blanco blanco Prefix gedeelte beheer antwoord Identificatie_toepassing blanco blanco blanco Interne_referentie_antwoorder blanco KSZ blanco Datum_versturen_vraag YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM Datum_versturen_antwoord YYMMDDHHMM blanco Antwoord_termijn J10 Actie_timeout M Slagen_stroom 0 (= origineel) A (= aanvaard) 0 (= origineel) E (= geweigerd) Prefix gedeelte repertorium Hoedanigheidscode Fase Begin_repertorium YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Einde_repertorium YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Begin_bericht YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Einde_bericht YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Sector_leverancier blanco Instelling_leverancier blanco A009 14/14

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

Sociale Maribel L350

Sociale Maribel L350 Sociale Maribel L350 Versie Datum Verschillen met vorige versie 0.0 26.05.2004 -- 0.1 11.08.2004 Toevoegen voorbeelden 0.2 28.09.2004 Aanpassingen naar aanleiding van vergadering dd 10/09/2004 0.3 12.10.2004

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 Referentie: rubriek 7180, domein 024 Auteurs: Filip Bauters & Leo Van Broekhoven Herziening: Françoise Tomasetti Type document: Toelichting voor de betrokken sectoren

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911

Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911 Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 16.07.2007 website -- 0.2 18-05-2010 Website Aanvulling ExecutionType code 10 Status: werkdocument

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

Personeelsbestand via appc L950 A950

Personeelsbestand via appc L950 A950 Personeelsbestand via appc L950 A950 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 27.11.2002 Intern -- 0.1 22.04.2003 Werkgroep Mutaties 0.2 - Toevoegen code S, N - Verbeteren voorbeelden

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen A021, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor het bijhouden van de individuele

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar Project Afgeleide rechten De Lijn Gratis Pas Documentatie opgesteld door de KSZ in verband met de gegevensuitwisseling Ref: R1/R1 (O2/O2 vanaf versie 0.4) (R6/R6 vanaf versie 1.0) AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekenden. A200.

Attest Jonge werkzoekenden. A200. Attest Jonge werkzoekenden. A200. Inleiding. Dit attest voorziet in het electronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid

DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid A037, M: Gegevensstroom van de UI s via de RVA naar de RKW, de RJV, het NIC, de VSI, CIMIRe en het FBZ met

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering A012, Z: Gegevensstroom waarmee enerzijds de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00035306 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 GEGEVENSSTROOM TUSSEN VI EN SVF VIA HET NETWERK M.B.T. DE VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN ZELFSTANDIGE IN GEVAL VAN

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de inhoudingen op: - Brugpensioen - Werkloosheidsuitkeringen (Canada-dry) - Uitkeringen tijdskrediet (Canada-dry)

Gegevensstroom betreffende de inhoudingen op: - Brugpensioen - Werkloosheidsuitkeringen (Canada-dry) - Uitkeringen tijdskrediet (Canada-dry) Gegevensstroom betreffende de inhoudingen op: - Brugpensioen - Werkloosheidsuitkeringen (Canada-dry) - Uitkeringen tijdskrediet (Canada-dry) A090, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de informatie

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende het werkloosheidsattest voor uitbetaling kinderbijslag werklozen

Gegevensstroom betreffende het werkloosheidsattest voor uitbetaling kinderbijslag werklozen Gegevensstroom betreffende het werkloosheidsattest voor uitbetaling kinderbijslag werklozen A011, Z: Gegevensstroom waarmee de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid via de KSZ de attesten

Nadere informatie

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00025807 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Consultatie van het Verzekerbaarheidsbestand bij de Verzekeringsinstellingen door de OCMW s via het POD Maatschappelijke

Nadere informatie

Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt

Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt Titel: Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt Gegevenslexicon Auteur : Patrick Laureyns / Claudia Laeremans

Nadere informatie

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte

Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte A052, M: gegevensstroom waarmee de VI s via de KSZ de periodes van inactiviteit

Nadere informatie

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap)

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap) Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Personen met handicap) - Analyse Auteur: Laurence Ngosso Datum: 05-10-2006 Referentiedocument: Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Sociaal Beleid) - Analyse.doc

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de statistieken van de sector werkloosheid

Gegevensstroom betreffende de statistieken van de sector werkloosheid Gegevensstroom betreffende de statistieken van de sector werkloosheid A082, M: Gegevensstroom van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) naar de RVA ter vervanging

Nadere informatie

Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling

Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling Algemeen principe mutaties rijksregister Elke week ontvangt de KSZ van het rijksregister mutaties. Deze mutaties zijn gekoppeld aan één INSZ. Wanneer een

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA

ToepassingsOntwikkeling en Projecten Datum : 23 september 2004 Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA Ref. : 2004//N/MIT/AGG NOTA Ter attentie van : Aangevende instellingen (PensioenKadaster, RVP, RSVZ) A101 Kopij aan : Deelnemers werkgroep A101 Contactpersoon : AM Busacca, M. Tuteleers Onderwerp : Voorstel

Nadere informatie

HANDICHILD - Gehandicapte kinderen

HANDICHILD - Gehandicapte kinderen Projectcharter : HANDICHILD - Gehandicapte kinderen Auteur : Laurence Ngosso Versie : 1.16 Laatste wijziging : 25-05-2008 Status : Referentie : principe goedkeuring op 25/10/2005, definitief eteamcadaf

Nadere informatie

LIJST RETURNCODES IN N001

LIJST RETURNCODES IN N001 LIJST RETURNCODES IN N001 Lijst N001 1 Inhoudstafel De lijst der lijsten 4 1.1. Gerangschikt per lijstnummer 4 1.2. Lijsten die niet door KSZ beheerd worden 5 1.3. Lijsten beheerd door KSZ maar die betrekking

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

CADAF KADASTER KINDERBIJSLAG

CADAF KADASTER KINDERBIJSLAG Projectcharter : CADAF KADASTER KINDERBIJSLAG Auteur : Laurence Ngosso Versie : 1.5 Laatste wijziging : 23/09/2008 Status : Referentie : goedgekeurd op 20/10/2005 op functioneel en technisch vlak eteamcadaf

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister Inhoudstafel RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister... 1 Inhoudstafel... 1 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3)

Nadere informatie

GUIDELINES. Onderstaande redenering gaat uit van de idee dat de databank de PID s en versienummers bevat. + systeemcorrecties + webcorrectie

GUIDELINES. Onderstaande redenering gaat uit van de idee dat de databank de PID s en versienummers bevat. + systeemcorrecties + webcorrectie GUIDELINES Onderstaande guidelines zijn opgemaakt door de pilootgroep DmfA wijzigende aangiften. Zij delen u de werkwijze mee die, op basis van hun ervaringen, het meest ideaal is om een wijzigende aangifte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten Handleiding NH Sociale Dienst Multifunctionele attesten Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 20.12.2005 uw ref. contact Johan Buyck Attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 Betreft: Flux

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud

IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Actieve begeleiding & opvolging werklozen

Actieve begeleiding & opvolging werklozen Actieve begeleiding & opvolging werklozen A080, M: Gegevensstroom van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, BGDA, FOREM en ADG) naar de RVA met de informatie omtrent de begeleiding en

Nadere informatie

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze.

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze. IVC-verwerkingsattesten voor verpakkingsafval Als operator ontvangt u van uw klanten (verpakkingsverantwoordelijken) aanvragen voor verwerkingsattesten. De aanvraagformulieren (C-formulieren) en verwerkingsattesten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

Sante Broccolo en Chris Boens, op basis van de analyse van Laurence Ngosso

Sante Broccolo en Chris Boens, op basis van de analyse van Laurence Ngosso Projectnaam : Project code: OCMW s en gegevens gehandicapten Raadpleging van de databank over de personen met een handicap door de OCMW s Rubriek / Domein code: 579 Auteur: Sante Broccolo en Chris Boens,

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

STARTUP GUIDE FileExchange

STARTUP GUIDE FileExchange STARTUP GUIDE FileExchange December 2014 1 Index 1. Inleiding... 3 1.1. Uitwisseling van documenten... 3 1.2. Concept van Partner... 3 1.3. Beheer van de communicatieregels... 3 1.4. Schema ter illustratie...

Nadere informatie

Bijdragebons Werknemers (RSZ & RSZPPO) A908

Bijdragebons Werknemers (RSZ & RSZPPO) A908 Gebruikershandleiding Bijdragebons Bijdragebons Werknemers (RSZ & RSZPPO) Versie Datum Versreiding Verschillen met vorige versie 0.1 Hans-Willem De 05/05/09 Zutter erste draft versie 0.2 Van Rykeghem Tweede

Nadere informatie

Dienst Handi (Handiflux) (Raadpleging van de beslissingen inzake handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap)

Dienst Handi (Handiflux) (Raadpleging van de beslissingen inzake handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap) Dienst Handi (Handiflux) (Raadpleging van de beslissingen inzake handicap bij de Directie-generaal Personen met een handicap) Inhoudsopgave Dienst Handi (Handiflux)... 1 (Raadpleging van de beslissingen

Nadere informatie

WINDOC en Hoofdstuk IV

WINDOC en Hoofdstuk IV WINDOC en Hoofdstuk IV Inhoudsopgave Wat... 2 Vereisten.... 3 Hoofdstuk IV aanvraag tijdens het voorschrijven.... 4 Aanduiding H IV medicatie en te gebruiken formulier.... 4 Opvragen van bestaande aanvragen

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Workshops Sociale Dienst

Workshops Sociale Dienst 1 Wat komt er aan bod Afpunten kostenstaten LL en FO Installatiepremie : Wanneer, hoe gebruiken? Toekenning of TV in Steun inhouding LL / FO Opmaak attesten voor De Lijn VMM-lijst Tips en trucs Negatief

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Productmeeting: Mutaties MediPrima

Productmeeting: Mutaties MediPrima 1 Productmeeting: Mutaties MediPrima Logins / Cevi 28/09/2015 en 29/09/2015 Programma 1. Inleiding 2. Mutaties Wat zijn mutaties? Werking van mutaties? Welke mutaties komen binnen? Verdeling van de mutaties

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid 1. Vereisten Dossier: CAR-PASS MODULE incl. Wings Logistiek Uitgave Wings: Professional, Enterprise of Expert Gebruiker: (Car-pass maakt gebruik van vrije (gebruikers)velden)

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Vrijwillige oppashulp

Vrijwillige oppashulp CONCEPTUEEL GEGEVENSDOSSIER Versie Status Datum Auteur(s) Aard van de wijzigingen 0.1 Draft 28/03/2012 MDM Eerste versie Reviewers Naam Herziene versie Commentaar SPOC Klant SPOC K&D SPOC GA/TB SPOC TPL

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie