Net zoals Turkije heeft Nederland vrij traditionele opvattingen over het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Net zoals Turkije heeft Nederland vrij traditionele opvattingen over het"

Transcriptie

1 Mijn opa was getrouwd met twee vrouwen die hem tien kinderen schonken. Van een eerdere - eerste en overleden - vrouw had hij ook nog eens een zoon en drie dochters. Alle 13 kinderen, onder wie mijn moeder, woonden onder één dak. Opa Ahmet was een gerespecteerd zakenman die een hazelnotenplantage en een kledingzaak bezat. Mijn oma Hava deed het huishouden, zij zorgde voor haar kroost, verzorgde de dieren op het erf, en plukte hazelnoten en thee op het land. Volgens mijn moeder was het dan ook mijn overspannen oma zelf geweest die haar man smeekte om er een vrouw bij te nemen, die haar dag en nacht kon helpen bij haar drukke taken. Een werkster inhuren was in die tijd blijkbaar geen optie. En zo geschiedde. 'Lieve stiefmoeder' Ayse - zoals ze werd aangesproken- was een verlegen jonge vrouw. Mijn twee oma's konden het meteen goed met elkaar vinden. Toch, vertelde mijn oma haar kinderen veel later, had ze het vooral in het begin heel moeilijk gehad met de komst van de kuma, de tweede vrouw. De eerste nachten dat haar man bij Ayse op de slaapkamer sliep, huilde ze zichzelf in slaap. Later raakte ze er naar eigen zeggen aan gewend. Al heel jong wist mijn moeder één ding zeker: ze wilde geen zwaar leven zoals dat van haar moeder. Ook mijn oma was daar trouwens geen voorstander van. Ze had maar één (biologische) dochter en zij wenste haar een goed leven. Mijn moeder werd dan ook verwend. Met name voor die tijd had ze een tamelijk zorgeloos en vrij leven. Na de basisschool volgde ze een naai- en kapperscursus. Ze hield ervan om naar de bioscoop te gaan. De bioscoop was tevens een 'ontmoetingsplaats' voor jongens en meisjes. Praten deden die niet met elkaar. Dat was niet toegestaan. Was een jongen geïnteresseerd dan gooide hij een luciferdoosje met briefje voor de voeten van het meisje. Andersom liet een dame een door haar zelf geborduurde zakdoek vallen voor de jongen van haar dromen. Mijn moeder zag haar vriendinnen één voor één trouwen en kinderen krijgen. Meestal moesten die vrouwen zich vervolgens heel hard uitsloven op het land wat niet werd gezien als betaald werk - en voor de kinderen zorgen. De kinderen werden gewoon meegenomen naar het veld, de baby's vastgebonden op de rug. Het inkomen werd vanzelfsprekend verdiend door de man, die aan het hoofd van het gezin stond en de dienst uitmaakte. Voor mijn moeder was het een verademing om mijn vader te ontmoeten: een modern ogende man die in een (oude) BMW reed en in sinds enige tijd in Avrupa Europa - woonde. In de zomer van 1971 kwam mijn vader, die

2 zich eind jaren zestig als gastarbeider in Nederland had gevestigd, naar Turkije met het plan om te trouwen. Eerst moest hij nog wel een geschikte vrouw vinden. Zeven vrouwen werden hem tevergeefs getoond. Mijn moeder ontmoette hij toevalligerwijs tijdens een familiebezoek. Volgens mijn moeder was hij sprakeloos toen ze elkaar een hand gaven. Hij wist meteen dat hij haar wilde trouwen. Zijn vrij conservatieve ouders waren daar in eerste instantie geen voorstander van. Mijn moeder was in hun ogen veel te modern met haar niet bedekte geblondeerde haren en mini-rokken. 'Zij is altijd de hort op en weet niks van het huishouden', hadden zijn ouders mijn vader streng toegeroepen. Maar na die moeizame start trouwde mijn vader alsnog mijn moeder en samen vertrokken ze naar Nederland. Naar Rozenburg, bij Rotterdam. Dat was nou niet bepaald waar mijn moeder op had gehoopt. Rozenburg was 'een dorpje' en niet het Parijs waarvan ze had gedroomd. Maar ze nam het voor lief. In elk geval was ze het zware (werk)leven op het platteland ontvlucht. Hoewel mijn moeder het niet bepaald makkelijk had met haar baan als schoonmaakster in de avonduren, haar taak voor het huishouden en de zorg voor ons, haar vier kinderen, hoorde ik haar nooit klagen. Ze wist, de realiteit was dat haar in Turkije een zwaarder leven had gewacht dan hier in Nederland. Wanneer wij onze familie in Turkije bezochten tijdens de zomervakanties zag ik dat haar zussen en jeugdvriendinnen het inderdaad en stuk moeilijker hadden. Niet in de laatste plaats omdat het leven in Turkije, vooral in die tijd (slechte economische situatie, falende zorg en weinig sociale zekerheid), een kwestie van óverleven was. Mijn aandacht als kind ging vooral uit naar het sociale leven van de vrouwen en naar hun positie in het gezin en in de samenleving. Op enkele uitzonderingen na - in de grote steden en in de vaak meer welgestelde, minder conservatieve gezinnen -, zag ik hoe conservatief de rolverdeling tussen de mannen en de vrouwen was. De man werkte en de vrouw ploegde op het veld, zat thuis bij de kinderen of ze was bij de buren op visite. Haar echtgenoot (en vaak ook de schoonfamilie) bepaalde het leven van de vrouw. Alhoewel de eerste generatie Turkse vrouwen in Nederland eenzelfde traditionele rol vervulde, wisten zij zich door de jaren heen meer te emanciperen. Een voorbeeld: mijn moeder trouwde in een vrij conservatieve familie. De kans is groot dat in Turkije van haar werd verlangd dat ze er geen baan bij zou hebben, naast het verplichte huishoudelijke werk. Dat zou ongepast zijn in de ogen van de schoonfamilie en van de gemeenschap. De man hoort zijn gezin te kunnen onderhouden, dat is een kwestie van eer en

3 trots. Maar in Nederland gingen steeds meer Turkse gastarbeidervrouwen aan het werk: in fabrieken en in de schoonmaakbrache. Dat had te maken met de omstandigheden, er moest snel geld worden verdiend en de echtgenoten hoefden geen rekenschap af te leggen aan de familie of aan de gemeenschap, maar het kwam vooral ook door de interactie tussen gastarbeiders die uit alle windstreken van Turkije kwamen. Ongeschoolde Turken raakten bevriend met goed opgeleide Turken. Gelovige, vrome en conservatieve Turken werkten samen met seculiere moderne Turken. De progressieve Turkse mannen beïnvloedden de conservatieve mannen doordat zij accepteerden dat hun echtgenotes werkten. Ze toonden zo dat er niets mis is met een werkende vrouw; het is niet iets om je voor te schamen als man. Zo verlaagden zij de drempel voor conservatieve Turkse mannen. In Turkije, een land met een enorm klassenverschil, waren deze mensen waarschijnlijk nooit bevriend geraakt met elkaar en hadden ze elkaar ook nooit op deze manier kunnen beïnvloeden. Ik zag veel Turkse mannen, ook mijn vader, door de jaren heen vrijer worden in hun opvattingen over de bewegingsvrijheid van hun dochters. Op kamers wonen was in mijn tijd nog vergelijkbaar met een eerste stap op de maan. Maar zodra een gezinshoofd die stap durfde te wagen, volgden al snel ook anderen. Ook meisjes uit conservatief-religieuze gezinnen konden op den duur zelfstandig wonen. De kinderen spelen trouwens een grote, sturende rol in die verandering. Waar de kinderen in Turkije vaak hun milieu niet kunnen onstijgen, kunnen wij ons ontwikkelen in een land van gelijke kansen. Wij hebben onze ouders wegwijs gemaakt in Nederland. De meisjes, voornamelijk de tweede generatie, maakten de weg weer vrij voor de volgende generatie meisjes. Zo is mijn zusje veel geëmancipeerder dan ik was op haar leeftijd. Het ligt voor de hand ervan uit te gaan dat de man-vrouw rollen in Nederland ook van invloed zijn geweest op de emancipatie van de Turkse vrouwen hier. Maar, en het duurde even totdat ik dit inzag, de rol van de Nederlandse vrouw is niet zo veel minder traditioneel. Gemiddeld werken in Nederland 2 op de 3 vrouwen. Een groot deel werkt in deeltijdbanen. Minder dan de helft is in staat om in het eigen onderhoud te voorzien. Of omdat ze helemaal niet werken, of omdat ze te weinig verdienen - bijvoorbeeld nadat ze gescheiden zijn. De inkomsten van de man zijn domweg hoger. Net zoals Turkije heeft Nederland vrij traditionele opvattingen over het

4 moederschap. Een goede moeder is thuis wanneer haar kinderen van school komen. Een belangrijk verschil is, dat vrouwen in Nederland er veelal zelf voor kiezen om voor de kinderen te zorgen en om niet te werken. Terwijl thuis blijvende moeders in Turkije die keuzevrijheid meestal niet hebben. Veel Turkse vrouwen werken niet, omdat, zoals gezegd, hun echtgenoot dit niet toestaat óf omdat ze nooit onderwijs hebben gehad. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is er 26 procent. Jaarlijks gaat meer dan een miljoen meisjes niet naar school omdat de mannelijke familieleden dit onnodig en ongepast achten. Die meisjes groeien op in een gezinsstructuur waarin de vrouw ondergeschikt is aan een man. Omdat de laagopgeleide vrouwen niet beter weten, voeden ze hun kinderen ook op zoals dat wenselijk is in een patriarchale samenleving. Zo wordt de genderongelijkheid van generatie op generatie in stand gehouden. Als een vrouw de ambities heeft om door te leren en ook de kans krijgt en de mogelijkheden heeft om te studeren, dan haalt ze er ook alles uit, is mijn ervaring. Turkije telt niet voor niets meer vrouwelijke hoogleraren dan Nederland. Het land staat mondiaal in de top-3 met een percentage van 25,5 vrouwen in wetenschappelijke topposities. Ter vergelijking: in Nederland is dit aantal nog geen tien procent. Ook in het bedrijfsleven is het aandeel vrouwelijke topmanagers hoger dan in Nederland. Dat zijn opvallende cijfers. Maar opmerkelijk is ook dat zelfs deze hoogopgeleide vrouwen zich niet altijd kunnen ontworstelen aan de patriarchale Turkse samenleving. Ik ben daar notabene zelf een goed voorbeeld van. Tussen 2002 en 2007 werkte ik in Turkije als correspondent voor Nederlandse media. Totdat ik in Turkije ging wonen (en daar mijn mening moest bijstellen) heb ik altijd gedacht dat Turken (eerste generatie) in Turkije moderner zijn dan Turken in Nederland. Dat is verklaarbaar uit het feit dat een groot deel van de Turkse migranten die eind jaren zestig en begin jaren zeventig naar Nederland afkomstig waren van het platteland: meest onopgeleide Turken uit gebieden waar veel werkeloosheid heerste. Het klopt dat de eerste generatie Turkse Nederlanders behoudend is en dat bijvoorbeeld de sociale controle in de kleine Turkse gemeenschappen verstikkend is voor voornamelijk jonge

5 Turks Nederlandse vrouwen. Toen ik in Istanbul ging wonen, merkte ik al snel dat conservatieve opvattingen (in elk geval over de rol van de vrouw) even goed heersen onder modernere Turken uit de middenklasse. Ondanks dat ik uit Nederland kwam en ondanks dat ik in een vrij moderne wijk woonde, was ik als 'vrijgevochten' verwesterde vrouw een doorn in het oog van mannelijke buurtgenoten. Het feit dat ik op mijzelf woonde bijvoorbeeld werd ongepast bevonden. Een keurige dame woont niet op zichzelf. Waarom had ik geen man? En waar waren mijn ouders? In die tijd was president Recep Tayyip Erdogan, die vindt dat mannen en vrouwen ongelijk zijn en dat een vrouw een moederrol dient te vervullen, nog maar net aan de macht. Er bestaat een groot draagvlak voor Erdogans conservatief-religieuze ideeën onder een meerderheid van de Turkse bevolking. Onder seculiere Turken, en met name onder vrouwen, roepen de conservatieve uitspraken en maatregelen van de islamistische AKP-regering woede op omdat de impact van Erdogans uitspraken in een conservatief land als Turkije heel groot is. Maar onder het strenge en vrome beleid van Erdogan zag ik ook een opmerkelijke en interessante ontwikkeling: de emancipatie van de belijdende moslimvrouw. Deze vrouwen waren onzichtbaar totdat Erdogan aan de macht kwam en zich sterk maakte voor zijn gelovige achterban. Zo maakte hij een einde aan het verbod op het dragen van hoofddoeken op universiteiten en in openbare gebouwen. Ineens doken de 'vrouwen van Erdogan' overal op in het straatbeeld, op de universiteiten en in overheidsfuncties. Hun foto's, met hoofddoek op, prijken zelfs op grote mode-billboards. Seculiere Turkse feministes moeten niets hebben van de emancipatiegolf onder de hoofddoek-moslima's. In hun ogen vormen deze gelovige vrouwen, die nu mogen studeren en belangrijke posities kunnen bekleden, juist een gevaar voor de democratie en voor de toekomst van de zelfstandige, moderne Turkse vrouw. Ik vind dat Turkse vrouwen in het algemeen veel meer verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun positie te verbeteren. Zij zouden bijvoorbeeld hun zonen moeten leren dat de vrouw niet ondergeschikt is aan de man zodat nieuwe generaties niet in eenzelfde ongelijkheidsspiraal terecht komen.

6 Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, dat besef ik, maar het is wel mogelijk. Neem mijn eigen oma en mijn moeder. Mijn oma verkeerde in een ondergeschikte positie jegens haar man en haar zonen beschikten over meer keuzevrijheid dan mijn moeder. Toch heeft mijn moeder haar zoon, mijn broertje, heel anders opgevoed: hij vindt zijn drie zussen helemaal niet ondergeschikt. Dat is het gevolg van mijn moeders keuze, die zij baseerde op haar ervaringen, en die zij maakte uit vrije wil. Daarom gaat het: als de wil er is, is er ook voor Turkse vrouwen een wereld te winnen. Fidan Ekiz

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

Zo vader, zo zoon..?

Zo vader, zo zoon..? Het effect van de daadwerkelijke en ideale taakverdeling van Turkse, Marokkaanse en autochtone vaders op de opvattingen van hun zonen Saskia de Hoog & Maartje Bakhuys Roozeboom Universiteit Utrecht 2006

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Later ga ik werken, net als mama, zegt mijn dochter

Later ga ik werken, net als mama, zegt mijn dochter werk Je moet ze in ons land met een lampje zoeken. Maar ze zijn er wél: vrouwen die de kost verdienen voor hun gezin. Dat kan prima mits je man huisman zijn wil zijn, vertellen deze vier meer dan fulltime

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Kinderarbeid Vroeger & Nu

Kinderarbeid Vroeger & Nu Profielwerkstuk Economie & Maatschappij Kinderarbeid Vroeger & Nu Lianne Helleman H5 - Almere College Kampen Inleverdatum: 19 februari 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...4 Hoe is kinderarbeid

Nadere informatie

Het Twee-Culturen Gezinsconsult - een draaiboek in wording?

Het Twee-Culturen Gezinsconsult - een draaiboek in wording? Anna Bakker Het Twee-Culturen Gezinsconsult - een draaiboek in wording? Sinds 1990 woon ik twee maanden per jaar in mijn vakantiehuis in Turkije, en ondanks nog steeds niet vloeiend Turks heb ik me als

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Auteurs: Hanneke Felten Met bijdragen van: Maurits Boote, Jiro Ghianni, Anouk Poll, Judith Schuyf, Wil Verschoor (MOVISIE) en Theo Verlaan

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool De industriële revolutie is eigenlijk in Engeland begonnen. De meeste mensen waren boer, en rond 1700 hadden veel van deze boeren verdienden

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie