Dordrecht Stad die werkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dordrecht Stad die werkt"

Transcriptie

1 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht

2 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt Een economie die werkt 8 In Dordrecht leiden we op naar werk 10 Dordrecht leeft en werkt als een magneet 12 Werken aan prettig wonen 14 Samenwerken voor een veilige stad 16 Een mobiel Dordrecht werkt beter 18 Zorg- en inkomensondersteuning: Meedoen werkt 20 Dordrecht werkt voor alle generaties 22 Dordrecht in beweging werkt energiek 24 Duurzaam werkt langer 26 Een gemeente die meewerkt 28 De liberale beginselen van de VVD Dordrecht 30 Contactgegevens & Colofon 31 5

4 Het moet werken als een magneet! Enerzijds aantrekkingskracht in de stad zelf, Dordts talent krijgt de ruimte. Voorwoord Anderzijds aantrekkingskracht naar buiten: een stad waar iedereen deel van wil uitmaken. Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Dordrecht voor de periode Dordrecht is een unieke stad om in te leven met een betekenisvolle geschiedenis en tal van publiekstrekkende (culturele) voorzieningen en activiteiten. Een waterrijke stad met veel groen, omgeven door een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De Dordtenaar zal niet snel laten blijken trots te zijn op zijn stad. Wat de VVD betreft hebben we alle reden om trots te zijn op ons Dordrecht. De VVD Dordrecht staat met beide benen in de Dordtse samenleving en in onze afwegingen staat het belang van Dordrecht en haar inwoners centraal. De VVD maakt werk van alle wijken, want Dordrecht heeft meer dan alleen een prachtige historische binnenstad. Het is een zeer diverse stad met elf wijken, elk met een eigen karakter. Dit vraagt om maatwerk en een VVD die in elke wijk haar wortels heeft. Daarnaast hebben we de voordelen van een landelijk VVD-netwerk waarin wij ons verbonden zien in één ideologie. In dit verkiezingsprogramma vindt u onze liberale visie op Dordrecht en de keuzes die de VVD Dordrecht de komende jaren wil maken. Leidraad in deze visie zijn onze liberale beginselen: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid en Sociale rechtvaardigheid. De nog voortdurende economische crisis laat ook in Dordrecht zijn sporen na. Veel Dordtenaren zijn onzeker. Heb ik in de toekomst nog wel werk? Hoeveel is mijn huis straks waard? Kan ik mijn rekeningen nog betalen? De VVD begrijpt deze zorgen en wil zich de komende jaren sterk maken om de welvaart in Dordrecht te behouden en waar mogelijk te versterken. Toename van werkgelegenheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Het is het bedrijfsleven dat voor banen zorgt en niet de overheid. Daarom investeert de VVD de komende jaren fors in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en in het aantrekken van hoger onderwijs. Niet voor niets is de titel van dit verkiezingsprogramma: Dordrecht: stad die werkt! Wij vinden dat de overheid u zo min mogelijk in de portemonnee moet raken. Voor lage lokale lasten bent u bij de VVD aan het juiste adres, dat hebben we in de afgelopen periode bewezen. Mede dankzij de VVD liggen de woonlasten in Dordrecht nog steeds ruim 10% onder die van andere grote gemeenten. Dit blijven we doorzetten door te kiezen voor een gemeente die een focus heeft op haar kerntaken en daardoor met een kleinere organisatie kan werken. Ook maakt de VVD andere belangrijke keuzes die bijdragen aan een stad die werkt: iedereen moet zich vlot en veilig door het verkeer kunnen bewegen, dus ook mindervaliden. En over veiligheid gesproken: de VVD blijft zich inzetten voor een harde aanpak van overlast, vernieling en discriminatie. Iedereen met goede bedoelingen moet zich vrij en welkom voelen in Dordrecht. De VVD visie op Dordrecht Dordrecht: stad die werkt! is de toekomstvisie van de VVD op Dordrecht. Met een stad die werkt bedoelen wij een stad met voldoende werkgelegenheid, want werk zorgt voor inkomen, zingeving en sociale contacten. Maar we bedoelen ook een stad waarin alle raderen in elkaar grijpen. Waar de gemeente functioneert als een vliegwiel in plaats van als een handrem. Kortom, een aantrekkelijke stad om in te wonen, te winkelen, te werken en te ondernemen. Een stad die werkt, is afhankelijk van de mensen. Hoe sterker de (economische) binding van de mensen met de stad en de sociale samenhang, des te sterker het resultaat. De missie van de VVD is dan ook tweeledig: een sterke Dordtse economie en een sterk Dordts woonklimaat. Dit kan alleen lukken als de overheid zoveel mogelijk ruimte biedt. Ruimte die ontstaat als de overheid zich beperkt tot haar kerntaken: veiligheid, openbare ruimte, mobiliteit en het bieden van een activerend sociaal vangnet voor kwetsbaren in onze samenleving. Dat betekent niet dat de overheid haar ogen kan sluiten voor ontwikkelingen op andere gebieden. Maar wel dat de overheid haar rol hier vooral moet beperken tot het faciliteren en stimuleren van particulier initiatief en creativiteit en ondernemerszin niet in de weg moet staan. Wij geloven dat datgene waar Dordrecht sterk in is, zoals de maritieme omgeving, nog meer kracht kan en moet krijgen. Waardoor ook de wat mindere kanten sterker kunnen worden. Het moet werken als een magneet! Enerzijds aantrekkingskracht in de stad zelf: Dordts talent krijgt de ruimte. Anderzijds aantrekkingskracht naar buiten: een stad waar iedereen deel van uit wil maken. Voor u ligt het programma waarin deze visie zichtbaar wordt. Het Dordrecht dat wij graag met uw stem en uw steun in de komende jaren willen verwezenlijken. In tijden van economische crisis is het goed en zelfs noodzakelijk om vooruit te kijken, te bepalen waar je wilt komen, daarvoor te durven investeren en er samen de schouders onder te zetten. De stad verdient het, u verdient het en voor uw kinderen en kleinkinderen is het noodzakelijk. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Overtuigt u zichzelf door het lezen van dit programma dat een stem op de Dordtse VVD de juiste keuze is. Dordrecht verdient een sterke VVD. Jasper Mos, Lijsttrekker Ed Vermeulen, Voorzitter 7

5 Een economie die werkt Een gastvrij Dordrecht: - Wat de VVD betreft komen er digitale routepanelen in de stad met informatie over actuele bezienswaardigheden; - Er komt gratis Wi-Fi in de binnenstad. Een acquisitiefonds om bedrijven te verleiden zich in Dordrecht te vestigen of voor onze stad te behouden. Integrale afschaffing van de horeca-exploitatievergunning voor alle lichte horecabedrijven. Dit geldt ook voor winkeliers met ondergeschikte horeca-activiteiten. Meer kansen voor lokale en regionale ondernemers, met name MKB, bij gemeentelijke aanbestedingen. Een digitaal ondernemersdossier waardoor ondernemingen en de gemeente eenvoudiger kunnen samenwerken. Aantrekkelijk winkelen en ondernemen in Dordrecht door onder andere minder en duidelijkere regels. Winkeliers beslissen zelf of ze op zondag de winkel openen. Sterke wijkeconomie met aantrekkelijke winkelcentra. Bebouwings- en uitbreidingspercentages worden waar mogelijk verhoogd zodat snelgroeiende ondernemers niet worden belemmerd. Continue aandacht voor goede bereikbaarheid en onderhoud bedrijventerreinen. Meer werkgelegenheid door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Dordrecht te creëren. Een actieve inzet van de gemeente om (productie)bedrijven naar Dordrecht te halen. Ondernemersvriendelijkheid voorop: één krachtig loket voor het MKB. Geld moet eerst verdiend worden voordat het uitgegeven kan worden. De gemeente is geen banenmachine, daar zorgen de bedrijven voor. De gemeente moet wel zorgen voor de juiste randvoorwaarden om meer bedrijvigheid aan te trekken en bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. De VVD maakt zich dan ook sterk voor een Dordrecht met een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een daadkrachtig economisch beleid. Een gemeente die ruimte biedt aan ondernemers en innovatie. Zo krijgen we een stad die werkt! In economisch opzicht ligt Dordrecht binnen de invloedssfeer van Rotterdam, Moerdijk (haven, industrie) en Breda (maintenance en logistiek). Dit biedt kansen om samen met hen de economie in ons deel van het land uit het slop te trekken. Die kansen benutten vereist een actief economisch beleid. We moeten ons niet terugtrekken op ons eiland, maar samenwerking zoeken om elkaar, ieder vanuit eigen kracht en onderscheidende mogelijkheden, te versterken. De economie en de arbeidsmarkt stoppen immers niet bij de gemeentegrens. De VVD maakt zich sterk voor reshoring : het terughalen van productiebedrijven naar Nederland en voor een gemeente die zich actief inzet om Dordrecht daarvoor een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn. De strategische ligging van Dordrecht en de Drechtsteden aan belangrijke vervoersknooppunten over water, weg en spoor is een sterk en onderscheidend punt. De strategische ligging van Dordrecht en de Drechtsteden aan belangrijke vervoersknooppunten over water, weg en spoor is een sterk en onderscheidend punt. Met name de maritieme sector in Dordrecht is uniek. Voor wat betreft de vrijetijdseconomie bieden de Biesbosch, het historisch centrum, het havengebied en de culturele voorzieningen volop kansen. Daarmee heeft Dordrecht goud in handen. De VVD wil hier werk van maken! Ondernemers, met name het MKB, zijn de motor van de lokale economie en die moeten we in onze stad koesteren. Initiatieven van bedrijven moeten dan ook zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Bedrijven moeten niet gehinderd worden door gemeentelijke bureaucratie en regelzucht. Zodat we veel vaker horen: In Dordrecht kan het wel! De VVD maakt zich sterk voor aantrekkelijke winkelcentra in de wijken en een attractieve binnenstad waar de basisfaciliteiten op orde zijn. De VVD wil een versnelde uitvoering van de uitbreiding van het winkelcentrum Sterrenburg en zet zich in voor versterking van het Damplein met behoud van het dorpse karakter. Waar dat veilig en zonder overlast voor omwonenden kan, moet ook ruimte zijn voor bestemmingen met een hogere milieucategorie, want ook deze sector zorgt voor broodnodige banen. Bebouwings- en uitbreidingspercentages worden waar mogelijk verhoogd zodat snelgroeiende ondernemers niet worden belemmerd. Dordts ondernemerschap wordt gestimuleerd door bedrijfsruimte voor startende ondernemers en ZZP-ers te faciliteren. Leegstand is een zichtbaar probleem; de vastgoedmarkt zit op slot. De gemeente zal actief, marktconform, beleid voeren om al haar vastgoed een bestemming en bezetting te geven. Dat kan ook tijdelijke verhuur zijn. Ondernemers en ondernemersverenigingen worden vroegtijdig betrokken bij bestemmingsplanwijzigingen. De VVD wil dat de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers excelleert. Dat betekent één krachtig loket voor het MKB, verdere verbetering van de digitale dienstverlening (interactief) en actief en persoonlijk communiceren. < 9

6 In Dordrecht leiden we op naar werk Behoud van openbaar onderwijs in elke wijk. Nieuwe en gerenoveerde scholen in diverse wijken. Een aanhoudende sterke lobby voor het aantrekken van een HTS naar Dordrecht. Een sterke samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Dat betekent: - Meer leerwerk- en stageplaatsen, dus een beter toekomstperspectief voor de Dordtse jongeren; - Ondernemers voor de klas. Meer waardering, ruimte en aandacht voor de vakscholen. Krachtige inzet op het aantrekken van hoger (technisch) onderwijs. Leegstaande lokalen in scholen ook gebruiken voor andere maatschappelijke doeleinden. Het onderwijs moet inspelen op de (toekomstige) behoefte van de arbeidsmarkt en zijn opleidingen daarop aanpassen. In de komende jaren gaan zo n werkenden in de Drechtsteden met pensioen. Hierdoor ontstaat er in bepaalde sectoren een aanzienlijke vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Tegelijkertijd zitten veel mensen op dit moment door de economische crisis zonder baan, terwijl ze met omscholing in een andere sector aan het werk kunnen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven goed samenwerken. In Dordrecht leidt het onderwijs op voor werk, niet voor een uitkering. Kwalitatief goed onderwijs is een voorwaarde voor kinderen om zich maximaal te kunnen ontplooien en een goede toekomst op te bouwen. Arbeidsmarkt relevant onderwijs versterkt het toekomstperspectief van kinderen. Een adequaat opgeleide bevolking is bovendien een belangrijke reden voor bedrijven om zich in een stad te vestigen, waardoor de werkgelegenheid toeneemt. Het is daarom van het allergrootste belang dat de afstemming tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt nog beter wordt. Het onderwijsaanbod moet inspelen op de (toekomstige) behoefte van de arbeidsmarkt en hun opleidingen daarop aanpassen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel Kortom, de VVD wil de verbindingen tussen de drie O s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid versterken. Het Rotterdamse model Vakmanstad laat zien hoe dit tot meer leerwerk- en stageplaatsen in de stad kan leiden. Door bedrijven te stimuleren regelmatig open dagen voor ouders en kinderen te organiseren, kan al op jonge leeftijd kennisgemaakt worden met een bedrijfstak waar toekomst in zit. Praktijk inspireert! De VVD wil bedrijven daarom niet alleen betrekken bij het opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs en hen dus invloed geven op het curriculum, maar ondernemers ook als gastdocent voor de klas laten staan. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. We zien het aantal leerlingen in Dordrecht afnemen en daardoor komen dure klaslokalen leeg te staan. Dat is kapitaalvernietiging. De VVD ziet kansen om vrijgekomen ruimte in schoolgebouwen in te zetten voor andere maatschappelijke doeleinden. Daardoor ontstaan multifunctionele accommodaties. Dit komt de betaalbaarheid ten goede en zorgt er ook voor dat scholen nog meer deel uit maken van het leven in de wijk. De VVD vindt het belangrijk dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kinderen naar school. Alleen in speciale omstandigheden kan een ondersteunende rol van de gemeente nodig zijn. Daarin moet wat de VVD betreft niet worden afgeweken van de landelijke norm. < Er is een enorme vraag naar technisch geschoold personeel in de regio. Daarnaast is het zaak dat er meer technisch hoger onderwijs in Dordrecht komt. De VVD blijft zich inzetten voor de komst van een University College Maritiem naar Dordrecht. Studenten zorgen voor levendigheid in de binnenstad. Bovendien blijven zij na hun opleiding vaak hangen in de stad waar ze hebben gestudeerd. Dat is goed voor het opleidingsniveau in Dordrecht. 11

7 Dordrecht evenementenstad van het jaar Dordrecht als een bruisende kunst- en cultuurstad, aantrekkelijk voor een zeer divers publiek. De vestiging van een bioscoop in Dordrecht. Het aantrekken van het Nationaal Onderwijsmuseum naar gebouw De Holland. Het behoud en de renovatie van Kunstmin, een unieke Dordtse stadsschouwburg met sterke aantrekkingskracht in de regio. Een brede culturele programmering met meer zichtbaarheid van Dordts cultuurtalent. Ruimte voor een brede talentontwikkeling van de jeugd en vergroten van hun culturele belangstelling. Extra jaarlijkse investering in citymarketing om Dordrecht landelijk op de kaart te zetten, als cultuur- en winkelstad. Dordrecht behoudt een centrale bibliotheek en bibliopunten in alle wijken. Vergunningverlening voor evenementen wordt vereenvoudigd. Voor kleinschalige evenementen gelden laagdrempelige veiligheidseisen. De lokale iconen Kunstmin, Dordrechts Museum en het Energiehuis zijn in veilige handen. Dordrecht leeft en werkt als een magneet Dordrecht heeft fors geïnvesteerd in het aanbod aan culturele voorzieningen. In het Energiehuis treden regelmatig artiesten op van nationale en internationale allure. De verbouwing van het Hof maakt het mogelijk om het ontstaan van de Nederlandse Staat te beleven. Daarnaast biedt Dordrecht prachtige recreatiemogelijkheden dankzij het bijzondere natuurgebied Nationaal park De Hollandsche Biesbosch en de historische havens in de binnenstad. Dit moeten we niet voor de buitenwereld verborgen houden maar actief promoten. Daarmee zetten we Dordrecht op de kaart en trekken we bezoekers naar de stad. Dat brengt meer levendigheid en is een impuls voor de lokale economie. De VVD vindt het belangrijk dat er veel aandacht is voor de cultuurhistorie, omdat het vorm en inhoud geeft aan de Dordtse samenleving. De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van kunst en cultuur. Dordrecht heeft op dit gebied veel om trots op te zijn en hier kan meer rendement uitgehaald worden. Daarvoor is het belangrijk dat de stad bruist. Winkels en horeca dienen gezamenlijk op te trekken zodat een bezoek aan Dordrecht uitnodigt tot een actieve beleving van de stad. Want aan alleen gevelstaarders hebben we niets. De Dordtenaar zelf wordt hierdoor ook verleid tot participatie in de eigen stad. De VVD vindt dan ook dat de gemeente initiatieven om een levendiger Dordrecht te creëren moet stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Bijvoorbeeld door vergunningverlening rondom evenementen te vereenvoudigen en door een actieve betrokkenheid zodat evenementen mogelijk zijn. Ook door de horeca zelf de vrijheid te geven om te bepalen wanneer ze open zijn en waar mogelijk soepelere geluidsnormen toe te staan zodat optredens in een café ook mogelijk worden. Het is belangrijk Dordrecht ook landelijk op de kaart te zetten als cultuur- en winkelstad. Dat leidt immers tot meer bezoekers, meer omzet en meer werkgelegenheid. Citymarketing speelt hier een belangrijke rol. Terwijl het aanbod aan culturele voorzieningen is gestegen, is het budget voor citymarketing geslonken. De VVD wil daarom een extra investering in citymarketing. Om (meer) toeristen in de stad onder te kunnen brengen, wil de VVD een groot hotel in het hogere segment in of aan de rand van de binnenstad. Dordrecht heeft behoefte aan een eigen lokale omroep met TV, radio en nieuwe media die kwalitatief goede programma s maakt met nieuws, cultuur en sport. De lokale omroep dient jaarlijks een sluitende begroting in, waarin de effecten van de inspanningen voor het zelf verwerven van financiële middelen zichtbaar gemaakt worden. Samenwerking met andere lokale en regionale omroepen in de Drechtsteden is gewenst. De VVD vindt ondernemerschap in de cultuursector en bij evenementenorganisaties belangrijk. Het ondernemerschap brengt meerwaarde en maakt bredere financieringsbronnen mogelijk waardoor deze sector meer op eigen benen kan staan. Dat kan echter niet zolang de gemeente deze organisaties altijd in een financieel afhankelijke positie houdt. De VVD wil de ruimte voor een financiële buffer (vermogensgrens) in de subsidievoorwaarden daarom oprekken. Subsidie is wat de VVD betreft altijd aanvullend. Dordrecht heeft op dit gebied veel om trots op te zijn en hier kan meer rendement uitgehaald worden. Daarvoor is het belangrijk dat de stad bruist. Winkels en horeca dienen gezamenlijk op te trekken zodat een bezoek aan Dordrecht uitnodigt tot een actieve beleving van de stad. De VVD wil Dordts cultuurtalent stimuleren. Bijvoorbeeld door een brede programmering waarbij dit talent tot zijn recht komt. Het Energiehuis kan alleen voor subsidie in aanmerking komen als ze Dordts talent in de programmering opneemt. De gemeente zal publiek/private samenwerking moeten stimuleren om leegstand in gebouwen met een culturele bestemming te voorkomen. Tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld als galerie, is een welkome aanvulling voor de stad én geeft beginnende kunstenaars kansen om zich te presenteren aan het publiek. < 13

8 Werken aan prettig wonen Een succesvolle aanpak van huisjesmelkers. Een adequate aanpak van kraken. Flinke investeringen in funderingsherstel. Extra parkeerplekken in de wijken, zoals maatwerkparkeren in de oostelijke stadsdelen. Wonen boven winkels is nu ook mogelijk. Behoud van speelplekken, trapveldjes en parken in alle wijken. Behoud van het groen, de polder en het beschermd stadsgezicht. De openbare ruimte (straten, speelplekken en parken) schoon en goed onderhouden. Ruimte voor particuliere opdrachtgevers om een eigen droomhuis te bouwen. Inhaalslag van nieuwbouwwoningen in het segment voor middenhoge en hoge inkomens. Woonkwaliteit voorop: verdere voortzetting ondersteuning funderingsherstel. Extra aandacht voor goede studentenhuisvesting. Geen welstandstoets voor kleine bouwwerken bij particuliere woningen. De waterrijke en groene omgeving, de diversiteit aan wijken, het historisch centrum en de stedelijke voorzieningen maken van Dordrecht een unieke stad om in te wonen. Toch is deze mooie woonomgeving onbekend bij velen en vertrekken nog teveel bewoners uit de stad. De VVD maakt zich sterk voor een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke omgeving. Een woonomgeving die Dordtenaren aan zich bindt en nieuwe bewoners aantrekt. Een aantrekkelijk woonklimaat draagt bij aan een bloeiende lokale economie Meer dan de helft van het huidige woningaanbod in Dordrecht bestaat uit sociale woningbouw. Nog geen zesde deel van de woningen is aantrekkelijk voor middenhoge- en hoge inkomens. Het gevolg is een uitstroom van deze bewoners. Ook jonge mensen trekken relatief vaak weg uit Dordrecht en komen veelal niet terug. Dit zijn met name categorieën bewoners die ook een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van een stad. De VVD wil hen perspectief en ruimte bieden en zo behouden of weer terughalen. Dat betekent woningbouw voor deze doelgroepen. Tegelijkertijd zijn in deze moeilijke economische tijden en vastzittende woningmarkt grote bouwprojecten moeilijk van de grond te krijgen. Daarom is de VVD voor gefaseerd bouwen en wil zij meer ruimte geven aan particuliere opdrachtgevers. Deze tijd vraagt ook een open houding van de gemeente om, als de markt dit vraagt, bestaande bouwplannen aan te passen. Kwaliteit en de totale verdeling van woningtypen is voor de VVD leidend in de afweging van dergelijke aanpassingen. Door de welstandstoets voor grote binnenstedelijke projecten aan het begin van het ontwerpproces en in een open dialoog tussen architect, gemeente en welstandscommissie te laten plaatsvinden, kan het bouwproces worden bevorderd. De unieke kwaliteiten van Dordrecht mogen daarbij niet verloren gaan. De stadsgrenzen hoeven niet groter, de VVD is voorstander van binnenstedelijke herstructurering. Hoge (beeld)kwaliteit van woningbouw in een veilige omgeving blijft ook in deze financieel krappere tijd belangrijk en vraagt extra oplettendheid. Maar dit mag niet doorslaan naar bureaucratie. Een prettige woonomgeving vraagt inzet van haar bewoners, maar ook van de gemeente. Deze heeft een kerntaak om een kwalitatief goede en onderhouden openbare ruimte te garanderen. Een evenwichtig woningaanbod beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Regionale afstemming is daarom onontbeerlijk. De VVD Dordrecht zal scherp sturen op het nakomen van de regionale afspraken om nieuwbouw van sociale woningen en woningen voor hogere inkomens evenredig over de regio te verdelen. Om meer bekendheid aan het wonen in Dordrecht te geven is actieve marketing nodig. Een prettige woonomgeving vraagt inzet van haar bewoners maar ook van de gemeente. Deze heeft een kerntaak om een kwalitatief goede en onderhouden openbare ruimte te garanderen. Dit betekent niet bezuinigen op het onderhoud en verantwoordelijkheid nemen voor het schoonhouden van de omgeving. Maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen zoals straatmeubilair, speelplekken en hondenuitlaatplaatsen op logische locaties. < Bij de ambitie om meer hoger onderwijs naar Dordrecht te halen hoort ook het faciliteren van studentenhuisvesting. Jong talent is bovendien belangrijk om een aantrekkelijke vestigingsstad te kunnen zijn voor werkgevers. Talentsquare in Tilburg, waarbij betaalbare studentenwoningen worden gecombineerd met bedrijvigheid en voorzieningen rondom deze doelgroep, is een aanpak die de VVD als mogelijkheid wil laten onderzoeken. 15

9 Samenwerken voor een veilige stad Een prettige stad is een veilige stad. Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed leefklimaat en essentieel voor een ongestoorde sterke lokale economie. Door een voortrekkersrol na te streven op het gebied van waterveiligheid kan naast een veilige stad ook een sterke economische impuls worden bereikt. Het bewaken van de veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar er ligt ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers en bedrijven. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De veiligheid in Dordrecht is in de afgelopen jaren toegenomen. De door de VVD geïnitieerde inzet van de stadsmarinier (ambtenaar met doorzettingsmacht), gebiedsgerichte aanpak via onder andere de Taskforce Overlast en een gerichte aanpak van overlast van coffeeshops hebben hun vruchten afgeworpen. Het breed inzetten van de wet BIBOB, die voorkomt dat vergunningen kunnen worden misbruikt voor criminele activiteiten, heeft tot gevolg dat ondernemers met criminele contacten of antecedenten worden geweerd uit de stad. Door preventief fouilleren in bepaalde gebieden, wordt wapenbezit aangepakt. Ook instrumenten als gebiedsontzegging, zwarte lijst en cameratoezicht worden actiever ingezet. Dit versterkt het veiligheidsgevoel van de burgers. De meeste Dordtenaren voelen zich veiliger dan enkele jaren terug. Die stijgende lijn zetten wij voort. Bezuinigen op veiligheid is niet wenselijk. De VVD vindt het essentieel dat bij bepaling van prioriteiten binnen de handhaving bewoners en bedrijven worden betrokken. Door overleg met bewoners en bedrijven kan op de juiste plek en het juiste tijdstip sneller, dus effectiever, worden gehandhaafd. Terugkoppeling is daarbij vanzelfsprekend. De inzet van de wijkagent, maar ook de eigen toezichthouders van de gemeente (BOA s) spelen daarin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in de aanpak van te hard rijden in een woonwijk. Gevaarlijk voor fietsers en kinderen en een grote ergernis van veel Dordtenaren. De VVD Dordrecht maakt zich sterk voor de verruiming van de landelijke bevoegdheidsregeling van de BOA. Zo kan ook opgetreden worden bij lichte verkeersovertredingen en heeft de gemeente direct invloed op de handhaving. Door samenwerking kan meer worden bereikt. De huidige succesvolle aanpak van graffiti in de binnenstad is daarvan een goed voorbeeld. Daarin trekken de gemeente en eigenaren van panden via onder andere een schoonmaakregeling gezamenlijk op. De VVD is voor uitbreiding van deze snelle en betaalbare schoonmaakservice naar alle wijken. Op de meest hardnekkig plekken kan buitenkunst een goed remedie zijn. De VVD zet zich in voor ondersteuning van initiatieven waarbij bewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zoals buurtpreventie en sociaal alarm. Maar ook voor voortzetting van de nauwe samenwerking tussen de gemeente en de stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht. Winkeliers krijgen actieve ondersteuning van de gemeente bij het voorkomen van winkeldiefstal en overvallen, bijvoorbeeld door een verbod op de rooftas. Ook wil de VVD regionale samenwerking om spreiding van de maatschappelijke opvang over de regio te bewerkstelligen. Het bewaken van de veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar er ligt ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers en bedrijven. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de belangrijke economische en recreatieve bijdrage van de unieke ligging van onze stad aan het water, levert ditzelfde water ook een veiligheidsrisico op. Het waterplan Dordrecht, waarin risico s en aanpak worden beschreven, dient geactualiseerd te worden. De VVD streeft ernaar dat Dordrecht in de aanpak van waterveiligheid een landelijke voortrekkersrol neemt: Dordrecht stad van het water. Dat kan door onderwijs, overheid en bedrijfsleven op dit gebied goed samen te laten werken. In dit kader is de VVD bij de aanpak van de waterkering Voorstraat voorstander van een innovatieve oplossing. Dit kan een visitekaartje zijn voor de stad. Voorwaarde is wel dat het goed in de omgeving past en een financieel realistische oplossing is. < Invoering van de stadsmarinier, waardoor overlastmeldingen sterk zijn afgenomen. Het terugdringen van overlast door middel van de Taskforce Overlast. Een intensievere aanpak van graffitivervuiling, waardoor dit in de binnenstad met 55% is afgenomen. Afname van overlast gevende coffeeshops door streng handhavend optreden. Geen vestiging coffeeshop binnen 350 meter van een school. Een veiliger Dordrecht: strenge aanpak van crimineel gedrag en discriminatie. Tipgeld om de pakkans te vergroten, geen bonnenquotum. Voortzetting van de succesvolle aanpak van de stadsmarinier en waar nodig uitbreiding van de Taskforce Overlast. Gerichte en effectieve aanpak van overlast door adequaat reageren van toezichthouders bij signalen van de bewoners en bedrijven. Aanpakken en niet doorschuiven. Alert op vroegtijdige indicaties van (sociale) problemen op buurtniveau en direct oppakken. Te hard rijden in de wijken wordt aangepakt. 16

10 De aansluiting op de N3/A16 en daarmee de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. Een continue lobby om Dordrecht als intercitystad te behouden. Het vrij maken van extra geld om achterstand in het onderhoud van de infrastructuur in te lopen. Een eerste stap in het verbeteren van de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht. Verbetering van de doorstroming op de Provinciale weg dankzij o.a. aanleg van dynamische verkeerslichten. De aanleg van een rotonde waardoor de doorstroming bij de Krispijntunnel is verbeterd. Bewoners en bedrijven worden betrokken bij de herinrichting van de wegen. Achterstallig onderhoud van de wegen en stoepen wordt ingelopen. In Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders zal tegelijkertijd aandacht zijn voor extra parkeerplaatsen. Op toekomstig onderhoud wordt niet bespaard. Stevige inzet voor een structurele oplossing voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dordrecht blijft intercitystad en heeft een directe en snelle treinverbinding met Brussel als het aan de VVD ligt. Parkeertarieven blijven zo laag mogelijk. De auto is geen melkkoe. Een mobiel Dordrecht werkt beter Om een aantrekkelijke vestigingsstad te kunnen zijn voor bewoners en bedrijven is goede bereikbaarheid een randvoorwaarde. De VVD maakt zich dan ook sterk om te blijven investeren in deze kerntaak van de gemeente. Door te zorgen voor een inrichting van de wegen die doorstroming bevordert. Door goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. En door te zorgen voor veilige fietsroutes. Blijven werken aan een bereikbaar Dordrecht is óók investeren in de toekomst van Dordrecht. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vraagt om meer flexibiliteit, ook voor wat betreft de afstand tussen wonen en werken. Voor een lange wooncarrière in Dordrecht is goede bereikbaarheid dus essentieel. Dat betekent niet alleen optimale doorstroming op het hoofdwegennet van de stad met goede aansluitingen op de A16 en de N3, maar ook een bereikbaar station met goede treinverbindingen en veilige fietsroutes. De infrastructuur moet ook seniorenproof zijn zodat de Dordtenaren tot op hoge leeftijd mobiel en dus betrokken kunnen blijven. De VVD vindt het voortzetten van investeringen in de infrastructuur ook in deze tijden essentieel. Daarnaast wil de VVD ook de digitale bereikbaarheid mogelijk maken. Toekomstgerichte, snelle netwerken voor vast en mobiel internet zijn minstens zo belangrijk voor een gezonde en moderne stedelijke economie. Bewoners en bedrijven moeten vroegtijdig betrokken worden bij ingrepen aan de wegen. Zij zijn de grootste gebruikers van het verkeer in hun eigen wijk en weten het best wat wel en niet goed functioneert. Eigen initiatief moet dan ook lonen. Initiatieven zoals verkeerswerkgroep Dubbeldam kunnen dus op ondersteuning van de VVD rekenen. De wegwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk gecombineerd moeten worden met noodzakelijk onderhoud zodat met het gemeentelijk budget meer kan worden bereikt. Het waarborgen van de veiligheid van haar inwoners moet de hoogste prioriteit zijn van de gemeente. Daarom hamert de VVD al jaren op een structurele oplossing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door Dordrecht. Dit moet veiliger. Een eerste stap is gezet, maar de VVD blijft druk uitoefenen voor een definitieve oplossing zoals aansluiting op de Betuwelijn of aanleg van de Robellijn. Veiligheid op de weg kan alleen worden bereikt als ook een appel wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers. Dit kan bijvoorbeeld via gedragsgerichte aanpak (zoals voorlichting en handhaving) of fysieke maatregelen zoals belijning in plaats van drempels, waardoor het verkeer goedkoper en effectiever veiliger gemaakt wordt. Bewoners en bedrijven moeten vroegtijdig betrokken worden bij ingrepen aan de wegen. Zij zijn de grootste gebruikers van het verkeer in eigen wijk en weten het best wat wel en niet goed functioneert Naast voldoende parkeerplekken voor de bewoners is het voor de lokale economie essentieel dat er voldoende beschikbare en betaalbare parkeergelegenheid is voor auto s en fietsen bij winkels en bedrijven. Ook bij het museum of andere recreatieve gelegenheden is parkeergelegenheid essentieel. De VVD is terughoudend op het vlak van betaald parkeren. In de wijken buiten de 19e Eeuwse Schil blijft parkeren gratis. De prijs van een parkeervergunning moet kostendekkend zijn en de vergunningsprocedure zo kort mogelijk. De parkeeropbrengsten komen ten goede aan het onderhoud of aanleg van parkeergelegenheden. < De VVD vindt dat niemand u mag voorschrijven met welk vervoermiddel u zich verplaatst. De gemeente moet faciliteren dat u veilig van de deur van uw huis tot aan uw bestemming binnen Dordrecht of daarbuiten kunt komen. U stapt in de auto of op de fiets om te rijden, niet om stil te staan. De VVD zet in op dynamisch verkeersmanagement, rotondes en de nieuwste generatie verkeerslichten die afstemmen op het verkeersaanbod. Vaker groen licht dus. 19

11 Zorg- en inkomensondersteuning: Meedoen werkt De VVD gaat uit van de kracht van mensen. Ieder mens heeft talenten. De VVD wil dat stimuleren en wil dat iedereen op zijn manier en naar vermogen participeert in de samenleving. Een samenleving waarin de overheid verantwoordelijk wordt gemaakt voor iedere tegenslag in een mensenleven tast zelfredzaamheid, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel aan. Geen verzorgingsstaat maar een participatiestaat. De VVD staat voor een effectief, eerlijk, maar in beginsel tijdelijk, vangnet als het op eigen kracht echt even niet gaat. De ondersteuning van kwetsbare burgers staat voor grote veranderingen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg en delen van de AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging). Het aantal zorgvragers zal ook in Dordrecht door de vergrijzing fors toenemen. De gemeente is al verantwoordelijk voor de bijstand. Daar komt straks ook de ondersteuning van jonggehandicapten (Wajong) bij. Deze overdracht van taken gaat samen met een flinke bezuiniging door het Rijk waardoor de gemeente veel minder geld krijgt om deze taken straks uit te voeren. We staan daarom voor een enorme opgave die vele duizenden Dordtenaren zal raken. De VVD gaat deze uitdaging vol vertrouwen aan. Uitgangspunt is dat zorg maatwerk moet zijn. Niet werken vanuit een catalogus met een gestandaardiseerd zorgaanbod. Niet een standaard pakket, maar hulpverlening aanvullend op wat men wel zelf kan. Persoonlijk en menselijk contact staat voorop. Wij maken ons sterk voor de professionals die dit werk uitvoeren. Zij staan in de frontlijn, niet de managers. Wat de VVD betreft geldt in Dordrecht het principe: één gezin, één regisseur, één hulpplan. Geen leger aan hulpverleners die van elkaars bestaan niet afweten. Wel zal er in toenemende mate een beroep gedaan worden op het sociale netwerk van burgers om te voorzien in de dagelijkse verzorging (mantelzorg). De VVD onderkent dat deze zorg niet oneindig is. Daarom moet de beschikbaarheid van respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de mantelzorg) geregeld worden, zodat mantelzorgers indien nodig ontlast kunnen worden. De gemeente moet stimuleren dat lokale zorg- en welzijnsinstellingen hier een actieve rol in spelen. De zorg moet wel betaalbaar blijven. Daarom is de VVD voor zoveel mogelijk hergebruik van voorzieningen zoals trapliften, tenzij dit echt niet kan door bijvoorbeeld een specifieke zorgvraag. Wie per se nieuw wil betaalt hiervoor een aanvullende eigen bijdrage. Daarnaast zien wij ook kansen voor verdere digitalisering van de zorg. Werkloosheid kan iedereen overkomen. Het is daarom goed dat de gemeente burgers een vangnet kan bieden in de vorm van bijstand. Wat veel mensen niet weten, is dat het de liberalen zijn geweest die sociale voorzieningen invoerden om de zelfontplooiing van het individu te stimuleren en de burger te beschermen tegen het recht van de sterkste. Uitgangspunt van de VVD is dat iedereen die kan werken moet werken maar dat werken ook moet lonen. De gemeente biedt een tijdelijk vangnet bij werkloosheid en activeert naar nieuw werk. De VVD vindt het ook belangrijk dat de gemeente verslaafden en ex-gedetineerden op weg helpt naar re-integratie in de samenleving. Daarnaast ligt er een belangrijke taak voor wat betreft de schuldhulpverlening. Wie hard werkt, verdient beter. De beste sociale voorziening is wat de VVD betreft een betaalde baan. Dat is vooral goed voor de mensen zelf want het biedt hen niet alleen economische zelfredzaamheid maar ook zingeving en sociale contacten. Werken maakt echt verschil! Het is ook positief voor de begroting van Dordrecht. De gemeente moet mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen ondersteunen, maar een uitkering is geen vanzelfsprekendheid. Bijstand wordt dan ook altijd voor een bepaalde tijd toegekend en gekoppeld aan een evaluatie van de inspanningen om aan het werk te komen. Wie hierin verwijtbaar tekort schiet, verliest zijn uitkering of een deel ervan. Dordrecht kent een groot aantal inkomensondersteunende regelingen. Dat lijkt sociaal maar dat is het niet. Het verschil tussen werk en uitkering wordt hierdoor kleiner en dat nodigt uit tot passiviteit. De VVD vindt dat werken moet lonen. Tijdelijk- of deeltijdwerk als opstap naar een volledige baan mag niet leiden tot inkomensonzekerheid rondom de uitkering. Ook dit werk is waardevol en vaak een opstap naar uitkeringsonafhankelijkheid. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. De sociale dienst moet hierop inspelen en snel en foutloos om kunnen gaan met wisselende inkomsten. Fraude met uitkeringen is diefstal! Onterechte uitkeringen worden tot de laatste cent teruggevorderd, daarnaast wordt een boete opgelegd. < Een Startersbeurs Drechtsteden: een ondersteuningsregel waarmee 100 jongeren ondanks de economische crisis in het bedrijfsleven werkervaring op kunnen doen. Een efficiëntere dienstverlening en kleinere overheid door één gemeentelijk werkbedrijf te creëren via een fusie tussen Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden. Regie over eigen zorg Mensen houden zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Ondanks handicap of ouderdom moeten mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Zorg voor kwetsbare burgers is maatwerk. Persoonlijk en menselijk contact staat voorop. één gezin, één regisseur, één hulpplan. Zorg moet voor de samenleving betaalbaar blijven. Dit bereiken we onder andere door hergebruik van voorzieningen. Meer ruimte en mandaat voor professionals in de uitvoering. Werken moet lonen Automatische verstrekking van inkomensondersteunende maatregelen door de gemeente zal beëindigd moeten worden. Een uitkering is geen vanzelfsprekendheid maar een tijdelijk vangnet. Wie bijstand ontvangt levert een tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttig werk. 20

12 Dordrecht werkt voor alle generaties Het aantal jonge inwoners van Dordrecht neemt de komende jaren af. Relatief veel jongeren verlaten de stad om elders te studeren en komen vaak niet terug. Tegelijkertijd zien we het aantal senioren in Dordrecht toenemen. De vergrijzing stelt de gemeente voor uitdagingen maar biedt ook kansen. De VVD zet zich in om Dordrecht aantrekkelijk te laten zijn voor alle generaties. Met het overgrote deel van de jongeren in Dordrecht gaat het uitstekend. Zij zitten op school of werken, sporten en gaan uit; een normaal leven dus. De VVD wil dat deze jongeren zich thuis blijven voelen in Dordrecht. Dat betekent dat er ook voor hen een goed en gevarieerd voorzieningenaanbod moet zijn. Het Energiehuis is een duidelijk succes bij jongeren. Toch zijn we er daarmee nog niet. Met name de uitgaansmogelijkheden voor de jongeren en jongvolwassenen kunnen uitgebreid worden in Dordrecht. De VVD gaat samen met de jongeren de mogelijkheden onderzoeken om ook voor deze groep horeca- en andere (uitgaans)voorzieningen toegankelijk te maken. Nieuwe uitgaansvoorzieningen komen zoveel mogelijk tot stand op de route Energiehuis Binnenstad om deze twee publiekstrekkers sterker met elkaar te verbinden. Ook andere voorzieningen, zoals de mogelijke aanleg van een indoorskatebaan, juichen wij toe. Samenleven vraagt om tolerantie. De VVD vindt dat er meer verdraagzaamheid ten opzichte van jongeren moet komen. Zij moeten, net als iedereen, op straat met elkaar een praatje kunnen maken zonder meteen als overlastgevend aangemerkt te worden. Niet iedere jongere op straat is een potentiële struikrover. Waar jeugdzorg nodig is, moet deze adequaat en effectief zijn: op basis van één gezin, één regisseur. De aanpak van voortijdige schoolverlaters is voor de VVD een belangrijk speerpunt en wij zien toe op een adequate en effectieve werkwijze. De VVD is bezorgd om de jeugdwerkloosheid. We kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten. De eerstverantwoordelijke is wat de VVD betreft de jongere zelf. Die moet er alles aan doen om aan het werk te komen of door te studeren. Ook het bedrijfsleven heeft een verantwoordelijkheid, in het aanbieden van meer stage- en leerwerkplekken. Het onderwijs zal met zijn aanbod sterker moeten inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt. De rol van de gemeente is wat de VVD betreft: Strenge maar rechtvaardige toegang tot de sociale zekerheid Ontwikkelen van open calls om innovatieve en vooral effectieve werkgelegenheidsprojecten vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren. Gedacht kan worden aan oudere werknemers die jongeren het vak leren en het ontwikkelen van arbeidspools. Uitgangspunt daarbij is dat die ondersteuning tijdelijk is en altijd op basis van cofinanciering. Maximaal gebruik maken van (Europese) fondsen. Senioren maken een belangrijk onderdeel uit van onze samenleving. Te vaak wordt over de vergrijzing gesproken als een bedreiging. De VVD ziet echter nadrukkelijk kansen om grijze haren voor de stad te verzilveren. Senioren beschikken over een schat aan (vak)kennis en ervaring. Ze vinden het vaak belangrijk en leuk dat over te dragen aan een nieuwe generatie. De gemeente moet de vrijwillige inzet van senioren daarom stimuleren, bijvoorbeeld in het onderwijs (vakmanschap) maar ook als ondersteuning van startende ondernemers (buddy/sparringpartner). Iedere senior is uniek en heeft het recht om het leven vorm te geven naar eigen inzicht. Daarom vindt de VVD dat senioren, als zij dit willen, in hun eigen huis of wijk moeten kunnen blijven wonen. Maar ook andere vormen van huisvesting moeten mogelijk zijn. Het levensbestendig bouwen moet worden uitgebreid. Daarnaast wil de VVD dat gemengd wonen, dus woningtypen voor jong en oud binnen dezelfde buurt, onderdeel uitmaakt van toekomstige gemeentelijke bouwplannen. Het zorgaanbod voor Dordtse senioren moet toegankelijk en van voldoende niveau zijn. De gemeente voorziet in een kwalitatief goed basispakket bekostigd uit publieke middelen. Dit pakket is desgewenst tegen (commerciële) meerprijs uit te breiden met aanvullende verzorging en/of luxe. Daarmee ontstaat niet alleen meer ruimte voor individuele invulling van de ondersteuning, maar ook voor ondernemende zorgaanbieders. Daar waar senioren zelf niet meer mobiel kunnen zijn moet er een alternatief zijn. Dit kan het openbaar vervoer zijn, maar dan wel betaalt door de gebruiker en niet gratis. De VVD is voorstander van betrouwbaar en betaalbaar huis-aan-huisvervoer op afroep. < De Dordtse Beloften, een speciale onderscheiding voor jongeren die zich op bijzonder positieve wijze inzetten voor de stad of hun omgeving. De Startersbeurs: honderd extra plekken waar opgeleide jongeren, ondanks de economische crisis, in de praktijk werkervaring op kunnen doen. Een nieuw Bibelot. Daarmee heeft Dordrecht het grootste poppodium van Zuidwest Nederland Meer uitgaansvoorzieningen voor jongeren. Adequate en effectieve jeugdzorg en aanpak van vroegtijdige schoolverlaters. Ruimte voor de individuele wensen van senioren zowel wat betreft wonen als zorg. Een bekend en goed geëquipeerd WMO-loket. Een sterke verankering van de stem van senioren in de regionale WMO-raad. Talent en ervaring van senioren gaat niet verloren. De VVD verzilvert de vergrijzing. Betaalbaar huis-aan-huisvervoer op afroep.. 22

13 Dordrecht in beweging werkt energiek In deze periode is zwembad de Dubbel opengebleven en heeft de ruimte gekregen om de eigen financiële positie te verbeteren. Een belangrijk (top)sportpodium de sportboulevard die toegankelijk is voor alle sportverenigingen is gerealiseerd. De kwaliteit en beschikbaarheid van de sportvelden is verbeterd dankzij de aanleg van diverse kunstgrasvelden. Sportverenigingen worden zoveel mogelijk in staat gesteld om binnen de regelgeving eigen inkomsten te creëren. Sportcomplexen worden optimaal gebruikt door te stimuleren ze ook in de stille uren beschikbaar te houden. Voldoende gratis parkeerplaatsen bij sportvelden. Sportevenementen in Dordrecht worden verbonden met citymarketing om meer bezoekers van buiten en binnen Dordrecht aan te trekken. Ruimte voor sporttalent en aansprekende sportevenementen. De openluchtzwembaden blijven behouden. Bewegen en sport zijn essentiële onderdelen om mensen fit en gezond te houden. Het draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. In Dordrecht is een groot scala aan sportverenigingen die kunnen functioneren dankzij vele vrijwilligers. Zonder hen zou een levendige sportcultuur in Dordrecht niet mogelijk zijn. De VVD zet zich in voor goede faciliteiten rondom de sportaccommodaties, een gastvrije stad voor sportevenementen en wil geen regels die onnodig in de weg zitten. De VVD wil een actieve sportstad met een brede vertegenwoordiging van verschillende sporten. Goede sportvoorzieningen maken Dordrecht een aantrekkelijke stad om in te leven. En zo draagt ook de sport bij aan een sterk Dordrecht. Sport is vooral leuk en gezond. Tegelijkertijd is het een goede omgeving om te leren samenwerken en incasserings- en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk kennismaken met sport. Bewegen moet een belangrijk onderdeel blijven binnen onderwijs en jeugdbeleid. Daarom zet de VVD zich in voor een duurzame verbinding tussen scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen. De gemeente dient een actieve opstelling van de verenigingen binnen de wijk te stimuleren evenals een bredere inzet van de accommodaties, ook in de stille uren. Uiteindelijk blijft het al dan niet gaan sporten wel een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De bereikbaarheid van de accommodaties mag geen belemmering zijn om te gaan sporten. Daarom wil de VVD veilige fietsroutes naar de sportvelden en voldoende gratis parkeerplekken. Ontspannen sporten kan alleen in een veilige omgeving. Daarom zullen in de subsidievoorwaarden eisen gesteld moeten worden ten aanzien van de toegankelijkheid voor mindervaliden en de veiligheid van sportaccommodaties en velden. In Dordrecht is de afgelopen jaren veel in de sport geïnvesteerd. Diverse sportevenementen brengen elk jaar weer leven en gezelligheid in de stad en trekken mensen van buiten naar Dordrecht. Met de komst van de Sportboulevard kan Dordrecht zich als sportieve stad nog beter op de kaart zetten. Er worden regelmatig belangrijke (internationale) kampioenschappen georganiseerd die bezoekers opleveren uit de hele wereld. Het Dordtse publiek krijgt hier echter weinig van mee. Wij vinden het belangrijk dat ook Dordtenaren als doelgroep in de promotie van deze evenementen worden betrokken. Er komt daarom een verbinding met citymarketing zodat evenementen beter zichtbaar worden in de stad. Grootschalige sportevenementen en de Dordtse topsport kunnen een grote stimulans zijn om mensen ook zelf actief te laten worden en daardoor meehelpen om dalende ledenaantallen bij sportverenigingen een halt toe te roepen. Bewegen moet een belangrijk onderdeel blijven binnen onderwijs en jeugdbeleid. Daarom zet de VVD zich in voor een duurzame verbinding tussen scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen. De VVD is van mening dat een betaaldvoetbalorganisatie zelf haar financiën moet regelen. FC Dordrecht zal met private partijen tot de ontwikkeling van een nieuw stadion moeten komen. De VVD wil echter wel dat de gemeente bij dat proces behulpzaam is en het ruimtelijk mogelijk maakt om een nieuw stadion te bouwen. De openluchtzwembaden De Dubbel en het Wantijbad zorgen, ieder op hun eigen manier, voor veel plezier in de stad. Ze bieden laagdrempelige zwemmogelijkheden en zijn een belangrijke verbinding voor de bewoners van de stad. De VVD waakt dan ook voor het behoud van de openluchtbaden. < Sportverenigingen worden geconfronteerd met dalende inkomsten als gevolg van de crisis. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat amateurclubs binnen de bestaande regelgeving de mogelijkheden behouden om eigen inkomsten te genereren. Zo levert het ophalen van oud papier extra inkomsten op voor sportverenigingen en blijft dit wat de VVD betreft in handen van vrijwilligers in samenwerking met de HVC. 25

14 Duurzaam werkt langer Aandacht voor duurzaamheid is cruciaal om het milieu en onze leefomgeving te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. De VVD vindt daarom dat duurzaamheid onderdeel van het beleid moet zijn. Naast idealisme kan ook het eigenbelang van een ondernemer hiervoor een reden zijn. Door ruimte te bieden aan duurzame innovatie wordt het voor moderne bedrijven aantrekkelijk om zich in Dordrecht te vestigen. Zo creëren we meer werk in Dordrecht. Werk met een lange toekomst! De VVD wil duurzaamheid stimuleren, niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures. Innovatieve of duurzame producten zoals zonnecellen, oplaadpunten voor elektrische auto s en miniwindturbines op bedrijventerreinen dienen in principe vergunningsvrij te zijn. Het plaatsen van meer oplaadpunten zal wat de VVD betreft door de gemeente gestimuleerd worden omdat zij bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de stad. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is, zal dit via een eenvoudige en snelle verzamelvergunning geregeld moeten kunnen worden. De VVD wil ook duurzaam gebruik van gebouwen stimuleren. In dit kader willen wij zoveel mogelijk hergebruik van bestaande gebouwen. Sloop belast het milieu en is kapitaalvernietiging. De gemeente dient actief mee te werken, bijvoorbeeld door bestemmingswijzigingen. Minder afval heeft een positieve invloed op het milieu. De VVD kiest voor het belonen van goed gedrag bij afvalinzameling. Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld het geven van korting op de afvalstoffenheffing bij meer recyclen. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat de vervuiler betaalt, maar de VVD kiest niet voor het betalen per kliko in verband met het risico op illegaal afval. De gemeente kan ook als verbindende factor bijdragen aan meer duurzaamheid. Bij de gemeente is bekend welke bedrijven in Dordrecht zijn gevestigd en wat hun activiteiten zijn. De VVD vindt dat de gemeente op basis van die kennis de rol van matchmaker tussen duurzame vraag en aanbod moet vervullen. Bijvoorbeeld op het gebied van energiemanagement; een bedrijf met een grote koelcapaciteit kan restwarmte leveren aan een bedrijf dat juist behoefte heeft aan warmte. Voor het eerste bedrijf ontstaat er omzet uit warmte die anders in de lucht verdwijnt, voor het tweede bedrijf is het een kostenbesparing. Is een match eenmaal tot stand gekomen dan moet de gemeente alle ruimte bieden aan duurzame innovatie. Dit vraagt creativiteit van de gemeente om haar rol te vervullen met de randvoorwaarden en het einddoel voor ogen. Bestaande regels of processen hoeven niet altijd een blokkade te vormen. Op deze manier kan Dordrecht ook duurzaam ondernemen stimuleren. De VVD kiest voor het belonen van goed gedrag bij afvalinzameling. Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld het geven van korting op de afvalstoffenheffing bij meer recyclen. De VVD maakt zich sterk voor een beter leefmilieu. Daarom zijn wij voor behoud van parken en openbaar groen. De bestaande plannen voor de nieuwe Dordtse Biesbosch beogen een invulling te geven aan een duurzame leefomgeving. Dat doel is echter ook te bereiken met een veel kleinere aanpak. De VVD is voor zo n bescheiden aanpak die minder ingrijpend is voor de bestaande omgeving en veel goedkoper kan worden uitgevoerd. < Een warmtenet in Dordrecht. Met warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval worden woningen en bedrijven verwarmd. De stimulering van duurzaamheid door samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie door middel van de Energiecoöperatie. Energiezuinige verlichting in diverse gemeentelijke gebouwen en in de openbare garages. De gemeente biedt ruimte aan duurzame innovatie en vervult hierin een flexibele en aanjagende rol. Innovatieve of duurzame producten zoals zonnecellen, elektrische oplaadpunten en mini-windturbines op bedrijventerreinen zijn in principe vergunningsvrij. Een kleinschaligere aanpak van de nieuwe Dordtse Biesbosch. Goed recyclegedrag bij afvalinzameling wordt beloond. De gemeente zal haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzamen waar dat bedrijfseconomisch rendabel is. Dordtenaren zijn niet alleen energieconsument maar worden ook energieondernemer. De VVD heeft geen voorkeur voor windmolens op het eiland van Dordrecht. De baten wegen onvoldoende op tegen de negatieve impact op de ruimtelijke omgeving. Tegelijkertijd moet Dordrecht wel voldoen aan de duurzaamheidsopgave. De VVD staat positief tegenover initiatieven waarbij Dordtenaren niet langer alleen maar energieconsument, maar ook energieondernemer zijn. Dergelijke initiatieven bewijzen dat duurzaamheid ook economisch levensvatbaar is; niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. 26

15 Een gemeente die meewerkt Het vroegtijdig betrekken van haar inwoners door de gemeente bij de voorbereiding van nieuw beleid en plannen. De digitale dienstverlening van de gemeente is fors uitgebreid; de meeste zaken kunnen online worden aangevraagd. Dordrecht is de op twee na beste digitale dienstverlener van de Nederlandse gemeenten (2012). Lage woonlasten. De woonlasten voor meerpersoons huishoudens in Dordrecht liggen nog steeds ruim 10% onder het gemiddelde niveau van grote gemeenten. Een kritische houding op de omvang van de overheidstaken. De gemeente beperkt zich zoveel mogelijk tot haar kerntaken. Minder en duidelijkere regels. De gemeente is een betrouwbare partner. De VVD is tegen één Drechtstad als doel op zich. De gemeentelijke lasten, zoals OZB, blijven zo laag mogelijk. Er komt meer transparantie over de besteding van de opbrengst van de gemeentelijke lasten. Leges zijn niet hoger dan kostendekkend, ook voor online dienstverlening. De gemeente is dienstverlenend en faciliterend richting inwoners, ondernemers en bedrijven. Dienstverlening vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Een daadkrachtige en zo compact mogelijke ambtelijke organisatie. Een kostenbewuste gemeente die continu verbetering nastreeft. Dordrecht als aantrekkelijke stad om in te wonen, te recreëren, te winkelen, te werken en te ondernemen, vraagt om sterke randvoorwaarden: een veilige en bereikbare stad, met een uitnodigende openbare ruimte. Stuk voor stuk kerntaken van de gemeente. Alleen met een scherpe focus op deze taken kan de gemeente hierin excelleren. De VVD wil een kleine, efficiënte, krachtige en klantvriendelijke gemeente. Een gemeente die daarmee ruimte geeft aan ondernemers en bewoners van Dordrecht om hun ideeën waar mogelijk te realiseren. Zo draagt ook de gemeente bij aan een stad die werkt. De gemeente moet zich zoveel mogelijk beperken tot haar kerntaken veiligheid, bereikbaarheid, openbare ruimte en een activerend sociaal vangnet. Diensten die niet tot haar core business behoren moeten worden uitbesteed. Een voorbeeld daarvan is het ingenieursbureau Drechtsteden. De gemeente moet zich dus tot de kern beperken, daar past ook een minder actief grondbeleid bij. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Zij is dus dienstbaar aan de Dordtenaar en de Dordtse bedrijven. Dat wil zeggen: ruim baan voor eigen initiatieven van bedrijven en bewoners. Daarom wil de VVD vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regelgeving. Alleen bij hoge uitzondering zal een bezoek aan het stadskantoor nodig zijn; dienstverlening vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Vergunningen worden digitaal verstrekt, maar tegen betaling blijft verstrekking op papier mogelijk. Gesprekken met ambtenaren vinden niet meer automatisch op het stadskantoor plaats. Ambtenaren kunnen met digitale mobiele ondersteuning bewoners en ondernemers ook ter plekke helpen. dienstverlening. Indien zaken via het goedkopere kanaal(online) worden aangevraagd, zal daar dus ook een goedkoper tarief tegenover staan. Een betrouwbare gemeente die het factureren voor klanten zo eenvoudig mogelijk laat verlopen. Facturatie aan bedrijven vindt alleen nog digitaal plaats; een besparing voor zowel het bedrijfsleven als de gemeente. Rekeningen worden binnen eenendertig dagen betaald. De VVD is voorstander van een open overheid. Transparant, met gebruik van open standaarden en haar data in een open formaat beschikbaar. Transparantie is zeker belangrijk bij de besteding van belastinggeld in Dordrecht. Wij zijn voorstander van een digitaal platform: waar gaat mijn belastinggeld naar toe? uitgesplitst per wijk. De VVD wil daarnaast het publiceren van open data voor de kansrijke economische sectoren in Dordrecht stimuleren. Met deze data kunnen ondernemers nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Ruim baan voor eigen initiatieven van bedrijven en bewoners. De VVD is voor regionale samenwerking daar waar het efficiënter en kostenbesparend is. De democratische verantwoording moet dichtbij de Dordtenaren blijven. De Drechtstedenorganisatie moet besluitvaardig, daadkrachtig en efficiënt zijn. Eén Drechtstad is geen doel op zichzelf. Stedenbanden hebben nu het karakter van ontwikkelingshulp. Dat is lovenswaardig, maar dit is geen kerntaak voor de gemeente. De VVD mist gelijkwaardigheid in de stedenbanden en internationale samenwerking. Win win voor beiden of afschaffen. De VVD zet zich in voor een gemeente die verbindingen legt en zo faciliteert om Dordrecht nog beter op de kaart te zetten. Een gemeente die functioneert als vliegwiel voor meer bedrijvigheid en daarmee nieuwe werkgelegenheid. Dit vraagt om een gemeentelijke cultuur die ondernemend, dienend en proactief is. Die aansluit op de belevingswereld van haar bewoners en bedrijven en gebruik maakt van nieuwe technieken. Ook social media zal actief worden gebruikt. En dat binnen een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. De leges mogen niet hoger zijn dan kostendekkend, ook voor online De gemeente staat dichtbij de burger. Taken die zij van de landelijke overheid krijgt zullen in principe zonder extra middelen dan die van het rijk, moeten worden uitgevoerd. De VVD staat voor gedegen financieel beleid waarin de risico s realistisch worden ingeschat. Waar de rekening niet wordt doorgeschoven naar de toekomst en lastenverhoging tot het uiterste beperkt blijft. De totale gemeentelijke lasten stijgen niet meer dan met de inflatie. Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd. < 29

16 De liberale beginselen van de VVD Dordrecht De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen de VVD ers het liberalisme in praktijk. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring. Vrijheid Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. We moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties. Verantwoordelijkheid Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid. Verdraagzaamheid Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen. Sociale rechtvaardigheid Wil jij samen met de VVD werk maken van een sterk Dordrecht? Word lid van de VVD. Voed ons met ideeën of ga samen met ons team aan de slag! Laat het ons weten en stuur een mail naar: Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving. Gelijkwaardigheid Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, gender of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze. Design/DTP/Productie: Fotografie: Jasmijn de Koning-Cooymans / Cees Schilthuizen, Mascha Joustra, Thymen Stolk Steve Toet, Bertknot/Flickr en Samenstelling programmacommissie: Maarten Burggraaf (voorzitter) Marc Bevers Remco Valkman Marijke Pols (eindredactie) 30 Hans Lesterhuis (campagneleider)

17

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie