Dordrecht Stad die werkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dordrecht Stad die werkt"

Transcriptie

1 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht

2 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt Een economie die werkt 8 In Dordrecht leiden we op naar werk 10 Dordrecht leeft en werkt als een magneet 12 Werken aan prettig wonen 14 Samenwerken voor een veilige stad 16 Een mobiel Dordrecht werkt beter 18 Zorg- en inkomensondersteuning: Meedoen werkt 20 Dordrecht werkt voor alle generaties 22 Dordrecht in beweging werkt energiek 24 Duurzaam werkt langer 26 Een gemeente die meewerkt 28 De liberale beginselen van de VVD Dordrecht 30 Contactgegevens & Colofon 31 5

4 Het moet werken als een magneet! Enerzijds aantrekkingskracht in de stad zelf, Dordts talent krijgt de ruimte. Voorwoord Anderzijds aantrekkingskracht naar buiten: een stad waar iedereen deel van wil uitmaken. Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Dordrecht voor de periode Dordrecht is een unieke stad om in te leven met een betekenisvolle geschiedenis en tal van publiekstrekkende (culturele) voorzieningen en activiteiten. Een waterrijke stad met veel groen, omgeven door een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De Dordtenaar zal niet snel laten blijken trots te zijn op zijn stad. Wat de VVD betreft hebben we alle reden om trots te zijn op ons Dordrecht. De VVD Dordrecht staat met beide benen in de Dordtse samenleving en in onze afwegingen staat het belang van Dordrecht en haar inwoners centraal. De VVD maakt werk van alle wijken, want Dordrecht heeft meer dan alleen een prachtige historische binnenstad. Het is een zeer diverse stad met elf wijken, elk met een eigen karakter. Dit vraagt om maatwerk en een VVD die in elke wijk haar wortels heeft. Daarnaast hebben we de voordelen van een landelijk VVD-netwerk waarin wij ons verbonden zien in één ideologie. In dit verkiezingsprogramma vindt u onze liberale visie op Dordrecht en de keuzes die de VVD Dordrecht de komende jaren wil maken. Leidraad in deze visie zijn onze liberale beginselen: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid en Sociale rechtvaardigheid. De nog voortdurende economische crisis laat ook in Dordrecht zijn sporen na. Veel Dordtenaren zijn onzeker. Heb ik in de toekomst nog wel werk? Hoeveel is mijn huis straks waard? Kan ik mijn rekeningen nog betalen? De VVD begrijpt deze zorgen en wil zich de komende jaren sterk maken om de welvaart in Dordrecht te behouden en waar mogelijk te versterken. Toename van werkgelegenheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Het is het bedrijfsleven dat voor banen zorgt en niet de overheid. Daarom investeert de VVD de komende jaren fors in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en in het aantrekken van hoger onderwijs. Niet voor niets is de titel van dit verkiezingsprogramma: Dordrecht: stad die werkt! Wij vinden dat de overheid u zo min mogelijk in de portemonnee moet raken. Voor lage lokale lasten bent u bij de VVD aan het juiste adres, dat hebben we in de afgelopen periode bewezen. Mede dankzij de VVD liggen de woonlasten in Dordrecht nog steeds ruim 10% onder die van andere grote gemeenten. Dit blijven we doorzetten door te kiezen voor een gemeente die een focus heeft op haar kerntaken en daardoor met een kleinere organisatie kan werken. Ook maakt de VVD andere belangrijke keuzes die bijdragen aan een stad die werkt: iedereen moet zich vlot en veilig door het verkeer kunnen bewegen, dus ook mindervaliden. En over veiligheid gesproken: de VVD blijft zich inzetten voor een harde aanpak van overlast, vernieling en discriminatie. Iedereen met goede bedoelingen moet zich vrij en welkom voelen in Dordrecht. De VVD visie op Dordrecht Dordrecht: stad die werkt! is de toekomstvisie van de VVD op Dordrecht. Met een stad die werkt bedoelen wij een stad met voldoende werkgelegenheid, want werk zorgt voor inkomen, zingeving en sociale contacten. Maar we bedoelen ook een stad waarin alle raderen in elkaar grijpen. Waar de gemeente functioneert als een vliegwiel in plaats van als een handrem. Kortom, een aantrekkelijke stad om in te wonen, te winkelen, te werken en te ondernemen. Een stad die werkt, is afhankelijk van de mensen. Hoe sterker de (economische) binding van de mensen met de stad en de sociale samenhang, des te sterker het resultaat. De missie van de VVD is dan ook tweeledig: een sterke Dordtse economie en een sterk Dordts woonklimaat. Dit kan alleen lukken als de overheid zoveel mogelijk ruimte biedt. Ruimte die ontstaat als de overheid zich beperkt tot haar kerntaken: veiligheid, openbare ruimte, mobiliteit en het bieden van een activerend sociaal vangnet voor kwetsbaren in onze samenleving. Dat betekent niet dat de overheid haar ogen kan sluiten voor ontwikkelingen op andere gebieden. Maar wel dat de overheid haar rol hier vooral moet beperken tot het faciliteren en stimuleren van particulier initiatief en creativiteit en ondernemerszin niet in de weg moet staan. Wij geloven dat datgene waar Dordrecht sterk in is, zoals de maritieme omgeving, nog meer kracht kan en moet krijgen. Waardoor ook de wat mindere kanten sterker kunnen worden. Het moet werken als een magneet! Enerzijds aantrekkingskracht in de stad zelf: Dordts talent krijgt de ruimte. Anderzijds aantrekkingskracht naar buiten: een stad waar iedereen deel van uit wil maken. Voor u ligt het programma waarin deze visie zichtbaar wordt. Het Dordrecht dat wij graag met uw stem en uw steun in de komende jaren willen verwezenlijken. In tijden van economische crisis is het goed en zelfs noodzakelijk om vooruit te kijken, te bepalen waar je wilt komen, daarvoor te durven investeren en er samen de schouders onder te zetten. De stad verdient het, u verdient het en voor uw kinderen en kleinkinderen is het noodzakelijk. Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Overtuigt u zichzelf door het lezen van dit programma dat een stem op de Dordtse VVD de juiste keuze is. Dordrecht verdient een sterke VVD. Jasper Mos, Lijsttrekker Ed Vermeulen, Voorzitter 7

5 Een economie die werkt Een gastvrij Dordrecht: - Wat de VVD betreft komen er digitale routepanelen in de stad met informatie over actuele bezienswaardigheden; - Er komt gratis Wi-Fi in de binnenstad. Een acquisitiefonds om bedrijven te verleiden zich in Dordrecht te vestigen of voor onze stad te behouden. Integrale afschaffing van de horeca-exploitatievergunning voor alle lichte horecabedrijven. Dit geldt ook voor winkeliers met ondergeschikte horeca-activiteiten. Meer kansen voor lokale en regionale ondernemers, met name MKB, bij gemeentelijke aanbestedingen. Een digitaal ondernemersdossier waardoor ondernemingen en de gemeente eenvoudiger kunnen samenwerken. Aantrekkelijk winkelen en ondernemen in Dordrecht door onder andere minder en duidelijkere regels. Winkeliers beslissen zelf of ze op zondag de winkel openen. Sterke wijkeconomie met aantrekkelijke winkelcentra. Bebouwings- en uitbreidingspercentages worden waar mogelijk verhoogd zodat snelgroeiende ondernemers niet worden belemmerd. Continue aandacht voor goede bereikbaarheid en onderhoud bedrijventerreinen. Meer werkgelegenheid door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Dordrecht te creëren. Een actieve inzet van de gemeente om (productie)bedrijven naar Dordrecht te halen. Ondernemersvriendelijkheid voorop: één krachtig loket voor het MKB. Geld moet eerst verdiend worden voordat het uitgegeven kan worden. De gemeente is geen banenmachine, daar zorgen de bedrijven voor. De gemeente moet wel zorgen voor de juiste randvoorwaarden om meer bedrijvigheid aan te trekken en bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. De VVD maakt zich dan ook sterk voor een Dordrecht met een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een daadkrachtig economisch beleid. Een gemeente die ruimte biedt aan ondernemers en innovatie. Zo krijgen we een stad die werkt! In economisch opzicht ligt Dordrecht binnen de invloedssfeer van Rotterdam, Moerdijk (haven, industrie) en Breda (maintenance en logistiek). Dit biedt kansen om samen met hen de economie in ons deel van het land uit het slop te trekken. Die kansen benutten vereist een actief economisch beleid. We moeten ons niet terugtrekken op ons eiland, maar samenwerking zoeken om elkaar, ieder vanuit eigen kracht en onderscheidende mogelijkheden, te versterken. De economie en de arbeidsmarkt stoppen immers niet bij de gemeentegrens. De VVD maakt zich sterk voor reshoring : het terughalen van productiebedrijven naar Nederland en voor een gemeente die zich actief inzet om Dordrecht daarvoor een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn. De strategische ligging van Dordrecht en de Drechtsteden aan belangrijke vervoersknooppunten over water, weg en spoor is een sterk en onderscheidend punt. De strategische ligging van Dordrecht en de Drechtsteden aan belangrijke vervoersknooppunten over water, weg en spoor is een sterk en onderscheidend punt. Met name de maritieme sector in Dordrecht is uniek. Voor wat betreft de vrijetijdseconomie bieden de Biesbosch, het historisch centrum, het havengebied en de culturele voorzieningen volop kansen. Daarmee heeft Dordrecht goud in handen. De VVD wil hier werk van maken! Ondernemers, met name het MKB, zijn de motor van de lokale economie en die moeten we in onze stad koesteren. Initiatieven van bedrijven moeten dan ook zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Bedrijven moeten niet gehinderd worden door gemeentelijke bureaucratie en regelzucht. Zodat we veel vaker horen: In Dordrecht kan het wel! De VVD maakt zich sterk voor aantrekkelijke winkelcentra in de wijken en een attractieve binnenstad waar de basisfaciliteiten op orde zijn. De VVD wil een versnelde uitvoering van de uitbreiding van het winkelcentrum Sterrenburg en zet zich in voor versterking van het Damplein met behoud van het dorpse karakter. Waar dat veilig en zonder overlast voor omwonenden kan, moet ook ruimte zijn voor bestemmingen met een hogere milieucategorie, want ook deze sector zorgt voor broodnodige banen. Bebouwings- en uitbreidingspercentages worden waar mogelijk verhoogd zodat snelgroeiende ondernemers niet worden belemmerd. Dordts ondernemerschap wordt gestimuleerd door bedrijfsruimte voor startende ondernemers en ZZP-ers te faciliteren. Leegstand is een zichtbaar probleem; de vastgoedmarkt zit op slot. De gemeente zal actief, marktconform, beleid voeren om al haar vastgoed een bestemming en bezetting te geven. Dat kan ook tijdelijke verhuur zijn. Ondernemers en ondernemersverenigingen worden vroegtijdig betrokken bij bestemmingsplanwijzigingen. De VVD wil dat de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers excelleert. Dat betekent één krachtig loket voor het MKB, verdere verbetering van de digitale dienstverlening (interactief) en actief en persoonlijk communiceren. < 9

6 In Dordrecht leiden we op naar werk Behoud van openbaar onderwijs in elke wijk. Nieuwe en gerenoveerde scholen in diverse wijken. Een aanhoudende sterke lobby voor het aantrekken van een HTS naar Dordrecht. Een sterke samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Dat betekent: - Meer leerwerk- en stageplaatsen, dus een beter toekomstperspectief voor de Dordtse jongeren; - Ondernemers voor de klas. Meer waardering, ruimte en aandacht voor de vakscholen. Krachtige inzet op het aantrekken van hoger (technisch) onderwijs. Leegstaande lokalen in scholen ook gebruiken voor andere maatschappelijke doeleinden. Het onderwijs moet inspelen op de (toekomstige) behoefte van de arbeidsmarkt en zijn opleidingen daarop aanpassen. In de komende jaren gaan zo n werkenden in de Drechtsteden met pensioen. Hierdoor ontstaat er in bepaalde sectoren een aanzienlijke vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Tegelijkertijd zitten veel mensen op dit moment door de economische crisis zonder baan, terwijl ze met omscholing in een andere sector aan het werk kunnen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven goed samenwerken. In Dordrecht leidt het onderwijs op voor werk, niet voor een uitkering. Kwalitatief goed onderwijs is een voorwaarde voor kinderen om zich maximaal te kunnen ontplooien en een goede toekomst op te bouwen. Arbeidsmarkt relevant onderwijs versterkt het toekomstperspectief van kinderen. Een adequaat opgeleide bevolking is bovendien een belangrijke reden voor bedrijven om zich in een stad te vestigen, waardoor de werkgelegenheid toeneemt. Het is daarom van het allergrootste belang dat de afstemming tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt nog beter wordt. Het onderwijsaanbod moet inspelen op de (toekomstige) behoefte van de arbeidsmarkt en hun opleidingen daarop aanpassen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel Kortom, de VVD wil de verbindingen tussen de drie O s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid versterken. Het Rotterdamse model Vakmanstad laat zien hoe dit tot meer leerwerk- en stageplaatsen in de stad kan leiden. Door bedrijven te stimuleren regelmatig open dagen voor ouders en kinderen te organiseren, kan al op jonge leeftijd kennisgemaakt worden met een bedrijfstak waar toekomst in zit. Praktijk inspireert! De VVD wil bedrijven daarom niet alleen betrekken bij het opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs en hen dus invloed geven op het curriculum, maar ondernemers ook als gastdocent voor de klas laten staan. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. We zien het aantal leerlingen in Dordrecht afnemen en daardoor komen dure klaslokalen leeg te staan. Dat is kapitaalvernietiging. De VVD ziet kansen om vrijgekomen ruimte in schoolgebouwen in te zetten voor andere maatschappelijke doeleinden. Daardoor ontstaan multifunctionele accommodaties. Dit komt de betaalbaarheid ten goede en zorgt er ook voor dat scholen nog meer deel uit maken van het leven in de wijk. De VVD vindt het belangrijk dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kinderen naar school. Alleen in speciale omstandigheden kan een ondersteunende rol van de gemeente nodig zijn. Daarin moet wat de VVD betreft niet worden afgeweken van de landelijke norm. < Er is een enorme vraag naar technisch geschoold personeel in de regio. Daarnaast is het zaak dat er meer technisch hoger onderwijs in Dordrecht komt. De VVD blijft zich inzetten voor de komst van een University College Maritiem naar Dordrecht. Studenten zorgen voor levendigheid in de binnenstad. Bovendien blijven zij na hun opleiding vaak hangen in de stad waar ze hebben gestudeerd. Dat is goed voor het opleidingsniveau in Dordrecht. 11

7 Dordrecht evenementenstad van het jaar Dordrecht als een bruisende kunst- en cultuurstad, aantrekkelijk voor een zeer divers publiek. De vestiging van een bioscoop in Dordrecht. Het aantrekken van het Nationaal Onderwijsmuseum naar gebouw De Holland. Het behoud en de renovatie van Kunstmin, een unieke Dordtse stadsschouwburg met sterke aantrekkingskracht in de regio. Een brede culturele programmering met meer zichtbaarheid van Dordts cultuurtalent. Ruimte voor een brede talentontwikkeling van de jeugd en vergroten van hun culturele belangstelling. Extra jaarlijkse investering in citymarketing om Dordrecht landelijk op de kaart te zetten, als cultuur- en winkelstad. Dordrecht behoudt een centrale bibliotheek en bibliopunten in alle wijken. Vergunningverlening voor evenementen wordt vereenvoudigd. Voor kleinschalige evenementen gelden laagdrempelige veiligheidseisen. De lokale iconen Kunstmin, Dordrechts Museum en het Energiehuis zijn in veilige handen. Dordrecht leeft en werkt als een magneet Dordrecht heeft fors geïnvesteerd in het aanbod aan culturele voorzieningen. In het Energiehuis treden regelmatig artiesten op van nationale en internationale allure. De verbouwing van het Hof maakt het mogelijk om het ontstaan van de Nederlandse Staat te beleven. Daarnaast biedt Dordrecht prachtige recreatiemogelijkheden dankzij het bijzondere natuurgebied Nationaal park De Hollandsche Biesbosch en de historische havens in de binnenstad. Dit moeten we niet voor de buitenwereld verborgen houden maar actief promoten. Daarmee zetten we Dordrecht op de kaart en trekken we bezoekers naar de stad. Dat brengt meer levendigheid en is een impuls voor de lokale economie. De VVD vindt het belangrijk dat er veel aandacht is voor de cultuurhistorie, omdat het vorm en inhoud geeft aan de Dordtse samenleving. De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van kunst en cultuur. Dordrecht heeft op dit gebied veel om trots op te zijn en hier kan meer rendement uitgehaald worden. Daarvoor is het belangrijk dat de stad bruist. Winkels en horeca dienen gezamenlijk op te trekken zodat een bezoek aan Dordrecht uitnodigt tot een actieve beleving van de stad. Want aan alleen gevelstaarders hebben we niets. De Dordtenaar zelf wordt hierdoor ook verleid tot participatie in de eigen stad. De VVD vindt dan ook dat de gemeente initiatieven om een levendiger Dordrecht te creëren moet stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Bijvoorbeeld door vergunningverlening rondom evenementen te vereenvoudigen en door een actieve betrokkenheid zodat evenementen mogelijk zijn. Ook door de horeca zelf de vrijheid te geven om te bepalen wanneer ze open zijn en waar mogelijk soepelere geluidsnormen toe te staan zodat optredens in een café ook mogelijk worden. Het is belangrijk Dordrecht ook landelijk op de kaart te zetten als cultuur- en winkelstad. Dat leidt immers tot meer bezoekers, meer omzet en meer werkgelegenheid. Citymarketing speelt hier een belangrijke rol. Terwijl het aanbod aan culturele voorzieningen is gestegen, is het budget voor citymarketing geslonken. De VVD wil daarom een extra investering in citymarketing. Om (meer) toeristen in de stad onder te kunnen brengen, wil de VVD een groot hotel in het hogere segment in of aan de rand van de binnenstad. Dordrecht heeft behoefte aan een eigen lokale omroep met TV, radio en nieuwe media die kwalitatief goede programma s maakt met nieuws, cultuur en sport. De lokale omroep dient jaarlijks een sluitende begroting in, waarin de effecten van de inspanningen voor het zelf verwerven van financiële middelen zichtbaar gemaakt worden. Samenwerking met andere lokale en regionale omroepen in de Drechtsteden is gewenst. De VVD vindt ondernemerschap in de cultuursector en bij evenementenorganisaties belangrijk. Het ondernemerschap brengt meerwaarde en maakt bredere financieringsbronnen mogelijk waardoor deze sector meer op eigen benen kan staan. Dat kan echter niet zolang de gemeente deze organisaties altijd in een financieel afhankelijke positie houdt. De VVD wil de ruimte voor een financiële buffer (vermogensgrens) in de subsidievoorwaarden daarom oprekken. Subsidie is wat de VVD betreft altijd aanvullend. Dordrecht heeft op dit gebied veel om trots op te zijn en hier kan meer rendement uitgehaald worden. Daarvoor is het belangrijk dat de stad bruist. Winkels en horeca dienen gezamenlijk op te trekken zodat een bezoek aan Dordrecht uitnodigt tot een actieve beleving van de stad. De VVD wil Dordts cultuurtalent stimuleren. Bijvoorbeeld door een brede programmering waarbij dit talent tot zijn recht komt. Het Energiehuis kan alleen voor subsidie in aanmerking komen als ze Dordts talent in de programmering opneemt. De gemeente zal publiek/private samenwerking moeten stimuleren om leegstand in gebouwen met een culturele bestemming te voorkomen. Tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld als galerie, is een welkome aanvulling voor de stad én geeft beginnende kunstenaars kansen om zich te presenteren aan het publiek. < 13

8 Werken aan prettig wonen Een succesvolle aanpak van huisjesmelkers. Een adequate aanpak van kraken. Flinke investeringen in funderingsherstel. Extra parkeerplekken in de wijken, zoals maatwerkparkeren in de oostelijke stadsdelen. Wonen boven winkels is nu ook mogelijk. Behoud van speelplekken, trapveldjes en parken in alle wijken. Behoud van het groen, de polder en het beschermd stadsgezicht. De openbare ruimte (straten, speelplekken en parken) schoon en goed onderhouden. Ruimte voor particuliere opdrachtgevers om een eigen droomhuis te bouwen. Inhaalslag van nieuwbouwwoningen in het segment voor middenhoge en hoge inkomens. Woonkwaliteit voorop: verdere voortzetting ondersteuning funderingsherstel. Extra aandacht voor goede studentenhuisvesting. Geen welstandstoets voor kleine bouwwerken bij particuliere woningen. De waterrijke en groene omgeving, de diversiteit aan wijken, het historisch centrum en de stedelijke voorzieningen maken van Dordrecht een unieke stad om in te wonen. Toch is deze mooie woonomgeving onbekend bij velen en vertrekken nog teveel bewoners uit de stad. De VVD maakt zich sterk voor een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke omgeving. Een woonomgeving die Dordtenaren aan zich bindt en nieuwe bewoners aantrekt. Een aantrekkelijk woonklimaat draagt bij aan een bloeiende lokale economie Meer dan de helft van het huidige woningaanbod in Dordrecht bestaat uit sociale woningbouw. Nog geen zesde deel van de woningen is aantrekkelijk voor middenhoge- en hoge inkomens. Het gevolg is een uitstroom van deze bewoners. Ook jonge mensen trekken relatief vaak weg uit Dordrecht en komen veelal niet terug. Dit zijn met name categorieën bewoners die ook een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van een stad. De VVD wil hen perspectief en ruimte bieden en zo behouden of weer terughalen. Dat betekent woningbouw voor deze doelgroepen. Tegelijkertijd zijn in deze moeilijke economische tijden en vastzittende woningmarkt grote bouwprojecten moeilijk van de grond te krijgen. Daarom is de VVD voor gefaseerd bouwen en wil zij meer ruimte geven aan particuliere opdrachtgevers. Deze tijd vraagt ook een open houding van de gemeente om, als de markt dit vraagt, bestaande bouwplannen aan te passen. Kwaliteit en de totale verdeling van woningtypen is voor de VVD leidend in de afweging van dergelijke aanpassingen. Door de welstandstoets voor grote binnenstedelijke projecten aan het begin van het ontwerpproces en in een open dialoog tussen architect, gemeente en welstandscommissie te laten plaatsvinden, kan het bouwproces worden bevorderd. De unieke kwaliteiten van Dordrecht mogen daarbij niet verloren gaan. De stadsgrenzen hoeven niet groter, de VVD is voorstander van binnenstedelijke herstructurering. Hoge (beeld)kwaliteit van woningbouw in een veilige omgeving blijft ook in deze financieel krappere tijd belangrijk en vraagt extra oplettendheid. Maar dit mag niet doorslaan naar bureaucratie. Een prettige woonomgeving vraagt inzet van haar bewoners, maar ook van de gemeente. Deze heeft een kerntaak om een kwalitatief goede en onderhouden openbare ruimte te garanderen. Een evenwichtig woningaanbod beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Regionale afstemming is daarom onontbeerlijk. De VVD Dordrecht zal scherp sturen op het nakomen van de regionale afspraken om nieuwbouw van sociale woningen en woningen voor hogere inkomens evenredig over de regio te verdelen. Om meer bekendheid aan het wonen in Dordrecht te geven is actieve marketing nodig. Een prettige woonomgeving vraagt inzet van haar bewoners maar ook van de gemeente. Deze heeft een kerntaak om een kwalitatief goede en onderhouden openbare ruimte te garanderen. Dit betekent niet bezuinigen op het onderhoud en verantwoordelijkheid nemen voor het schoonhouden van de omgeving. Maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen zoals straatmeubilair, speelplekken en hondenuitlaatplaatsen op logische locaties. < Bij de ambitie om meer hoger onderwijs naar Dordrecht te halen hoort ook het faciliteren van studentenhuisvesting. Jong talent is bovendien belangrijk om een aantrekkelijke vestigingsstad te kunnen zijn voor werkgevers. Talentsquare in Tilburg, waarbij betaalbare studentenwoningen worden gecombineerd met bedrijvigheid en voorzieningen rondom deze doelgroep, is een aanpak die de VVD als mogelijkheid wil laten onderzoeken. 15

9 Samenwerken voor een veilige stad Een prettige stad is een veilige stad. Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed leefklimaat en essentieel voor een ongestoorde sterke lokale economie. Door een voortrekkersrol na te streven op het gebied van waterveiligheid kan naast een veilige stad ook een sterke economische impuls worden bereikt. Het bewaken van de veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar er ligt ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers en bedrijven. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De veiligheid in Dordrecht is in de afgelopen jaren toegenomen. De door de VVD geïnitieerde inzet van de stadsmarinier (ambtenaar met doorzettingsmacht), gebiedsgerichte aanpak via onder andere de Taskforce Overlast en een gerichte aanpak van overlast van coffeeshops hebben hun vruchten afgeworpen. Het breed inzetten van de wet BIBOB, die voorkomt dat vergunningen kunnen worden misbruikt voor criminele activiteiten, heeft tot gevolg dat ondernemers met criminele contacten of antecedenten worden geweerd uit de stad. Door preventief fouilleren in bepaalde gebieden, wordt wapenbezit aangepakt. Ook instrumenten als gebiedsontzegging, zwarte lijst en cameratoezicht worden actiever ingezet. Dit versterkt het veiligheidsgevoel van de burgers. De meeste Dordtenaren voelen zich veiliger dan enkele jaren terug. Die stijgende lijn zetten wij voort. Bezuinigen op veiligheid is niet wenselijk. De VVD vindt het essentieel dat bij bepaling van prioriteiten binnen de handhaving bewoners en bedrijven worden betrokken. Door overleg met bewoners en bedrijven kan op de juiste plek en het juiste tijdstip sneller, dus effectiever, worden gehandhaafd. Terugkoppeling is daarbij vanzelfsprekend. De inzet van de wijkagent, maar ook de eigen toezichthouders van de gemeente (BOA s) spelen daarin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in de aanpak van te hard rijden in een woonwijk. Gevaarlijk voor fietsers en kinderen en een grote ergernis van veel Dordtenaren. De VVD Dordrecht maakt zich sterk voor de verruiming van de landelijke bevoegdheidsregeling van de BOA. Zo kan ook opgetreden worden bij lichte verkeersovertredingen en heeft de gemeente direct invloed op de handhaving. Door samenwerking kan meer worden bereikt. De huidige succesvolle aanpak van graffiti in de binnenstad is daarvan een goed voorbeeld. Daarin trekken de gemeente en eigenaren van panden via onder andere een schoonmaakregeling gezamenlijk op. De VVD is voor uitbreiding van deze snelle en betaalbare schoonmaakservice naar alle wijken. Op de meest hardnekkig plekken kan buitenkunst een goed remedie zijn. De VVD zet zich in voor ondersteuning van initiatieven waarbij bewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zoals buurtpreventie en sociaal alarm. Maar ook voor voortzetting van de nauwe samenwerking tussen de gemeente en de stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht. Winkeliers krijgen actieve ondersteuning van de gemeente bij het voorkomen van winkeldiefstal en overvallen, bijvoorbeeld door een verbod op de rooftas. Ook wil de VVD regionale samenwerking om spreiding van de maatschappelijke opvang over de regio te bewerkstelligen. Het bewaken van de veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar er ligt ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers en bedrijven. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de belangrijke economische en recreatieve bijdrage van de unieke ligging van onze stad aan het water, levert ditzelfde water ook een veiligheidsrisico op. Het waterplan Dordrecht, waarin risico s en aanpak worden beschreven, dient geactualiseerd te worden. De VVD streeft ernaar dat Dordrecht in de aanpak van waterveiligheid een landelijke voortrekkersrol neemt: Dordrecht stad van het water. Dat kan door onderwijs, overheid en bedrijfsleven op dit gebied goed samen te laten werken. In dit kader is de VVD bij de aanpak van de waterkering Voorstraat voorstander van een innovatieve oplossing. Dit kan een visitekaartje zijn voor de stad. Voorwaarde is wel dat het goed in de omgeving past en een financieel realistische oplossing is. < Invoering van de stadsmarinier, waardoor overlastmeldingen sterk zijn afgenomen. Het terugdringen van overlast door middel van de Taskforce Overlast. Een intensievere aanpak van graffitivervuiling, waardoor dit in de binnenstad met 55% is afgenomen. Afname van overlast gevende coffeeshops door streng handhavend optreden. Geen vestiging coffeeshop binnen 350 meter van een school. Een veiliger Dordrecht: strenge aanpak van crimineel gedrag en discriminatie. Tipgeld om de pakkans te vergroten, geen bonnenquotum. Voortzetting van de succesvolle aanpak van de stadsmarinier en waar nodig uitbreiding van de Taskforce Overlast. Gerichte en effectieve aanpak van overlast door adequaat reageren van toezichthouders bij signalen van de bewoners en bedrijven. Aanpakken en niet doorschuiven. Alert op vroegtijdige indicaties van (sociale) problemen op buurtniveau en direct oppakken. Te hard rijden in de wijken wordt aangepakt. 16

10 De aansluiting op de N3/A16 en daarmee de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. Een continue lobby om Dordrecht als intercitystad te behouden. Het vrij maken van extra geld om achterstand in het onderhoud van de infrastructuur in te lopen. Een eerste stap in het verbeteren van de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht. Verbetering van de doorstroming op de Provinciale weg dankzij o.a. aanleg van dynamische verkeerslichten. De aanleg van een rotonde waardoor de doorstroming bij de Krispijntunnel is verbeterd. Bewoners en bedrijven worden betrokken bij de herinrichting van de wegen. Achterstallig onderhoud van de wegen en stoepen wordt ingelopen. In Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders zal tegelijkertijd aandacht zijn voor extra parkeerplaatsen. Op toekomstig onderhoud wordt niet bespaard. Stevige inzet voor een structurele oplossing voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Dordrecht blijft intercitystad en heeft een directe en snelle treinverbinding met Brussel als het aan de VVD ligt. Parkeertarieven blijven zo laag mogelijk. De auto is geen melkkoe. Een mobiel Dordrecht werkt beter Om een aantrekkelijke vestigingsstad te kunnen zijn voor bewoners en bedrijven is goede bereikbaarheid een randvoorwaarde. De VVD maakt zich dan ook sterk om te blijven investeren in deze kerntaak van de gemeente. Door te zorgen voor een inrichting van de wegen die doorstroming bevordert. Door goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. En door te zorgen voor veilige fietsroutes. Blijven werken aan een bereikbaar Dordrecht is óók investeren in de toekomst van Dordrecht. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vraagt om meer flexibiliteit, ook voor wat betreft de afstand tussen wonen en werken. Voor een lange wooncarrière in Dordrecht is goede bereikbaarheid dus essentieel. Dat betekent niet alleen optimale doorstroming op het hoofdwegennet van de stad met goede aansluitingen op de A16 en de N3, maar ook een bereikbaar station met goede treinverbindingen en veilige fietsroutes. De infrastructuur moet ook seniorenproof zijn zodat de Dordtenaren tot op hoge leeftijd mobiel en dus betrokken kunnen blijven. De VVD vindt het voortzetten van investeringen in de infrastructuur ook in deze tijden essentieel. Daarnaast wil de VVD ook de digitale bereikbaarheid mogelijk maken. Toekomstgerichte, snelle netwerken voor vast en mobiel internet zijn minstens zo belangrijk voor een gezonde en moderne stedelijke economie. Bewoners en bedrijven moeten vroegtijdig betrokken worden bij ingrepen aan de wegen. Zij zijn de grootste gebruikers van het verkeer in hun eigen wijk en weten het best wat wel en niet goed functioneert. Eigen initiatief moet dan ook lonen. Initiatieven zoals verkeerswerkgroep Dubbeldam kunnen dus op ondersteuning van de VVD rekenen. De wegwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk gecombineerd moeten worden met noodzakelijk onderhoud zodat met het gemeentelijk budget meer kan worden bereikt. Het waarborgen van de veiligheid van haar inwoners moet de hoogste prioriteit zijn van de gemeente. Daarom hamert de VVD al jaren op een structurele oplossing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door Dordrecht. Dit moet veiliger. Een eerste stap is gezet, maar de VVD blijft druk uitoefenen voor een definitieve oplossing zoals aansluiting op de Betuwelijn of aanleg van de Robellijn. Veiligheid op de weg kan alleen worden bereikt als ook een appel wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers. Dit kan bijvoorbeeld via gedragsgerichte aanpak (zoals voorlichting en handhaving) of fysieke maatregelen zoals belijning in plaats van drempels, waardoor het verkeer goedkoper en effectiever veiliger gemaakt wordt. Bewoners en bedrijven moeten vroegtijdig betrokken worden bij ingrepen aan de wegen. Zij zijn de grootste gebruikers van het verkeer in eigen wijk en weten het best wat wel en niet goed functioneert Naast voldoende parkeerplekken voor de bewoners is het voor de lokale economie essentieel dat er voldoende beschikbare en betaalbare parkeergelegenheid is voor auto s en fietsen bij winkels en bedrijven. Ook bij het museum of andere recreatieve gelegenheden is parkeergelegenheid essentieel. De VVD is terughoudend op het vlak van betaald parkeren. In de wijken buiten de 19e Eeuwse Schil blijft parkeren gratis. De prijs van een parkeervergunning moet kostendekkend zijn en de vergunningsprocedure zo kort mogelijk. De parkeeropbrengsten komen ten goede aan het onderhoud of aanleg van parkeergelegenheden. < De VVD vindt dat niemand u mag voorschrijven met welk vervoermiddel u zich verplaatst. De gemeente moet faciliteren dat u veilig van de deur van uw huis tot aan uw bestemming binnen Dordrecht of daarbuiten kunt komen. U stapt in de auto of op de fiets om te rijden, niet om stil te staan. De VVD zet in op dynamisch verkeersmanagement, rotondes en de nieuwste generatie verkeerslichten die afstemmen op het verkeersaanbod. Vaker groen licht dus. 19

11 Zorg- en inkomensondersteuning: Meedoen werkt De VVD gaat uit van de kracht van mensen. Ieder mens heeft talenten. De VVD wil dat stimuleren en wil dat iedereen op zijn manier en naar vermogen participeert in de samenleving. Een samenleving waarin de overheid verantwoordelijk wordt gemaakt voor iedere tegenslag in een mensenleven tast zelfredzaamheid, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel aan. Geen verzorgingsstaat maar een participatiestaat. De VVD staat voor een effectief, eerlijk, maar in beginsel tijdelijk, vangnet als het op eigen kracht echt even niet gaat. De ondersteuning van kwetsbare burgers staat voor grote veranderingen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg en delen van de AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging). Het aantal zorgvragers zal ook in Dordrecht door de vergrijzing fors toenemen. De gemeente is al verantwoordelijk voor de bijstand. Daar komt straks ook de ondersteuning van jonggehandicapten (Wajong) bij. Deze overdracht van taken gaat samen met een flinke bezuiniging door het Rijk waardoor de gemeente veel minder geld krijgt om deze taken straks uit te voeren. We staan daarom voor een enorme opgave die vele duizenden Dordtenaren zal raken. De VVD gaat deze uitdaging vol vertrouwen aan. Uitgangspunt is dat zorg maatwerk moet zijn. Niet werken vanuit een catalogus met een gestandaardiseerd zorgaanbod. Niet een standaard pakket, maar hulpverlening aanvullend op wat men wel zelf kan. Persoonlijk en menselijk contact staat voorop. Wij maken ons sterk voor de professionals die dit werk uitvoeren. Zij staan in de frontlijn, niet de managers. Wat de VVD betreft geldt in Dordrecht het principe: één gezin, één regisseur, één hulpplan. Geen leger aan hulpverleners die van elkaars bestaan niet afweten. Wel zal er in toenemende mate een beroep gedaan worden op het sociale netwerk van burgers om te voorzien in de dagelijkse verzorging (mantelzorg). De VVD onderkent dat deze zorg niet oneindig is. Daarom moet de beschikbaarheid van respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de mantelzorg) geregeld worden, zodat mantelzorgers indien nodig ontlast kunnen worden. De gemeente moet stimuleren dat lokale zorg- en welzijnsinstellingen hier een actieve rol in spelen. De zorg moet wel betaalbaar blijven. Daarom is de VVD voor zoveel mogelijk hergebruik van voorzieningen zoals trapliften, tenzij dit echt niet kan door bijvoorbeeld een specifieke zorgvraag. Wie per se nieuw wil betaalt hiervoor een aanvullende eigen bijdrage. Daarnaast zien wij ook kansen voor verdere digitalisering van de zorg. Werkloosheid kan iedereen overkomen. Het is daarom goed dat de gemeente burgers een vangnet kan bieden in de vorm van bijstand. Wat veel mensen niet weten, is dat het de liberalen zijn geweest die sociale voorzieningen invoerden om de zelfontplooiing van het individu te stimuleren en de burger te beschermen tegen het recht van de sterkste. Uitgangspunt van de VVD is dat iedereen die kan werken moet werken maar dat werken ook moet lonen. De gemeente biedt een tijdelijk vangnet bij werkloosheid en activeert naar nieuw werk. De VVD vindt het ook belangrijk dat de gemeente verslaafden en ex-gedetineerden op weg helpt naar re-integratie in de samenleving. Daarnaast ligt er een belangrijke taak voor wat betreft de schuldhulpverlening. Wie hard werkt, verdient beter. De beste sociale voorziening is wat de VVD betreft een betaalde baan. Dat is vooral goed voor de mensen zelf want het biedt hen niet alleen economische zelfredzaamheid maar ook zingeving en sociale contacten. Werken maakt echt verschil! Het is ook positief voor de begroting van Dordrecht. De gemeente moet mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen ondersteunen, maar een uitkering is geen vanzelfsprekendheid. Bijstand wordt dan ook altijd voor een bepaalde tijd toegekend en gekoppeld aan een evaluatie van de inspanningen om aan het werk te komen. Wie hierin verwijtbaar tekort schiet, verliest zijn uitkering of een deel ervan. Dordrecht kent een groot aantal inkomensondersteunende regelingen. Dat lijkt sociaal maar dat is het niet. Het verschil tussen werk en uitkering wordt hierdoor kleiner en dat nodigt uit tot passiviteit. De VVD vindt dat werken moet lonen. Tijdelijk- of deeltijdwerk als opstap naar een volledige baan mag niet leiden tot inkomensonzekerheid rondom de uitkering. Ook dit werk is waardevol en vaak een opstap naar uitkeringsonafhankelijkheid. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. De sociale dienst moet hierop inspelen en snel en foutloos om kunnen gaan met wisselende inkomsten. Fraude met uitkeringen is diefstal! Onterechte uitkeringen worden tot de laatste cent teruggevorderd, daarnaast wordt een boete opgelegd. < Een Startersbeurs Drechtsteden: een ondersteuningsregel waarmee 100 jongeren ondanks de economische crisis in het bedrijfsleven werkervaring op kunnen doen. Een efficiëntere dienstverlening en kleinere overheid door één gemeentelijk werkbedrijf te creëren via een fusie tussen Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden. Regie over eigen zorg Mensen houden zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Ondanks handicap of ouderdom moeten mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Zorg voor kwetsbare burgers is maatwerk. Persoonlijk en menselijk contact staat voorop. één gezin, één regisseur, één hulpplan. Zorg moet voor de samenleving betaalbaar blijven. Dit bereiken we onder andere door hergebruik van voorzieningen. Meer ruimte en mandaat voor professionals in de uitvoering. Werken moet lonen Automatische verstrekking van inkomensondersteunende maatregelen door de gemeente zal beëindigd moeten worden. Een uitkering is geen vanzelfsprekendheid maar een tijdelijk vangnet. Wie bijstand ontvangt levert een tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttig werk. 20

12 Dordrecht werkt voor alle generaties Het aantal jonge inwoners van Dordrecht neemt de komende jaren af. Relatief veel jongeren verlaten de stad om elders te studeren en komen vaak niet terug. Tegelijkertijd zien we het aantal senioren in Dordrecht toenemen. De vergrijzing stelt de gemeente voor uitdagingen maar biedt ook kansen. De VVD zet zich in om Dordrecht aantrekkelijk te laten zijn voor alle generaties. Met het overgrote deel van de jongeren in Dordrecht gaat het uitstekend. Zij zitten op school of werken, sporten en gaan uit; een normaal leven dus. De VVD wil dat deze jongeren zich thuis blijven voelen in Dordrecht. Dat betekent dat er ook voor hen een goed en gevarieerd voorzieningenaanbod moet zijn. Het Energiehuis is een duidelijk succes bij jongeren. Toch zijn we er daarmee nog niet. Met name de uitgaansmogelijkheden voor de jongeren en jongvolwassenen kunnen uitgebreid worden in Dordrecht. De VVD gaat samen met de jongeren de mogelijkheden onderzoeken om ook voor deze groep horeca- en andere (uitgaans)voorzieningen toegankelijk te maken. Nieuwe uitgaansvoorzieningen komen zoveel mogelijk tot stand op de route Energiehuis Binnenstad om deze twee publiekstrekkers sterker met elkaar te verbinden. Ook andere voorzieningen, zoals de mogelijke aanleg van een indoorskatebaan, juichen wij toe. Samenleven vraagt om tolerantie. De VVD vindt dat er meer verdraagzaamheid ten opzichte van jongeren moet komen. Zij moeten, net als iedereen, op straat met elkaar een praatje kunnen maken zonder meteen als overlastgevend aangemerkt te worden. Niet iedere jongere op straat is een potentiële struikrover. Waar jeugdzorg nodig is, moet deze adequaat en effectief zijn: op basis van één gezin, één regisseur. De aanpak van voortijdige schoolverlaters is voor de VVD een belangrijk speerpunt en wij zien toe op een adequate en effectieve werkwijze. De VVD is bezorgd om de jeugdwerkloosheid. We kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten. De eerstverantwoordelijke is wat de VVD betreft de jongere zelf. Die moet er alles aan doen om aan het werk te komen of door te studeren. Ook het bedrijfsleven heeft een verantwoordelijkheid, in het aanbieden van meer stage- en leerwerkplekken. Het onderwijs zal met zijn aanbod sterker moeten inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt. De rol van de gemeente is wat de VVD betreft: Strenge maar rechtvaardige toegang tot de sociale zekerheid Ontwikkelen van open calls om innovatieve en vooral effectieve werkgelegenheidsprojecten vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren. Gedacht kan worden aan oudere werknemers die jongeren het vak leren en het ontwikkelen van arbeidspools. Uitgangspunt daarbij is dat die ondersteuning tijdelijk is en altijd op basis van cofinanciering. Maximaal gebruik maken van (Europese) fondsen. Senioren maken een belangrijk onderdeel uit van onze samenleving. Te vaak wordt over de vergrijzing gesproken als een bedreiging. De VVD ziet echter nadrukkelijk kansen om grijze haren voor de stad te verzilveren. Senioren beschikken over een schat aan (vak)kennis en ervaring. Ze vinden het vaak belangrijk en leuk dat over te dragen aan een nieuwe generatie. De gemeente moet de vrijwillige inzet van senioren daarom stimuleren, bijvoorbeeld in het onderwijs (vakmanschap) maar ook als ondersteuning van startende ondernemers (buddy/sparringpartner). Iedere senior is uniek en heeft het recht om het leven vorm te geven naar eigen inzicht. Daarom vindt de VVD dat senioren, als zij dit willen, in hun eigen huis of wijk moeten kunnen blijven wonen. Maar ook andere vormen van huisvesting moeten mogelijk zijn. Het levensbestendig bouwen moet worden uitgebreid. Daarnaast wil de VVD dat gemengd wonen, dus woningtypen voor jong en oud binnen dezelfde buurt, onderdeel uitmaakt van toekomstige gemeentelijke bouwplannen. Het zorgaanbod voor Dordtse senioren moet toegankelijk en van voldoende niveau zijn. De gemeente voorziet in een kwalitatief goed basispakket bekostigd uit publieke middelen. Dit pakket is desgewenst tegen (commerciële) meerprijs uit te breiden met aanvullende verzorging en/of luxe. Daarmee ontstaat niet alleen meer ruimte voor individuele invulling van de ondersteuning, maar ook voor ondernemende zorgaanbieders. Daar waar senioren zelf niet meer mobiel kunnen zijn moet er een alternatief zijn. Dit kan het openbaar vervoer zijn, maar dan wel betaalt door de gebruiker en niet gratis. De VVD is voorstander van betrouwbaar en betaalbaar huis-aan-huisvervoer op afroep. < De Dordtse Beloften, een speciale onderscheiding voor jongeren die zich op bijzonder positieve wijze inzetten voor de stad of hun omgeving. De Startersbeurs: honderd extra plekken waar opgeleide jongeren, ondanks de economische crisis, in de praktijk werkervaring op kunnen doen. Een nieuw Bibelot. Daarmee heeft Dordrecht het grootste poppodium van Zuidwest Nederland Meer uitgaansvoorzieningen voor jongeren. Adequate en effectieve jeugdzorg en aanpak van vroegtijdige schoolverlaters. Ruimte voor de individuele wensen van senioren zowel wat betreft wonen als zorg. Een bekend en goed geëquipeerd WMO-loket. Een sterke verankering van de stem van senioren in de regionale WMO-raad. Talent en ervaring van senioren gaat niet verloren. De VVD verzilvert de vergrijzing. Betaalbaar huis-aan-huisvervoer op afroep.. 22

13 Dordrecht in beweging werkt energiek In deze periode is zwembad de Dubbel opengebleven en heeft de ruimte gekregen om de eigen financiële positie te verbeteren. Een belangrijk (top)sportpodium de sportboulevard die toegankelijk is voor alle sportverenigingen is gerealiseerd. De kwaliteit en beschikbaarheid van de sportvelden is verbeterd dankzij de aanleg van diverse kunstgrasvelden. Sportverenigingen worden zoveel mogelijk in staat gesteld om binnen de regelgeving eigen inkomsten te creëren. Sportcomplexen worden optimaal gebruikt door te stimuleren ze ook in de stille uren beschikbaar te houden. Voldoende gratis parkeerplaatsen bij sportvelden. Sportevenementen in Dordrecht worden verbonden met citymarketing om meer bezoekers van buiten en binnen Dordrecht aan te trekken. Ruimte voor sporttalent en aansprekende sportevenementen. De openluchtzwembaden blijven behouden. Bewegen en sport zijn essentiële onderdelen om mensen fit en gezond te houden. Het draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. In Dordrecht is een groot scala aan sportverenigingen die kunnen functioneren dankzij vele vrijwilligers. Zonder hen zou een levendige sportcultuur in Dordrecht niet mogelijk zijn. De VVD zet zich in voor goede faciliteiten rondom de sportaccommodaties, een gastvrije stad voor sportevenementen en wil geen regels die onnodig in de weg zitten. De VVD wil een actieve sportstad met een brede vertegenwoordiging van verschillende sporten. Goede sportvoorzieningen maken Dordrecht een aantrekkelijke stad om in te leven. En zo draagt ook de sport bij aan een sterk Dordrecht. Sport is vooral leuk en gezond. Tegelijkertijd is het een goede omgeving om te leren samenwerken en incasserings- en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk kennismaken met sport. Bewegen moet een belangrijk onderdeel blijven binnen onderwijs en jeugdbeleid. Daarom zet de VVD zich in voor een duurzame verbinding tussen scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen. De gemeente dient een actieve opstelling van de verenigingen binnen de wijk te stimuleren evenals een bredere inzet van de accommodaties, ook in de stille uren. Uiteindelijk blijft het al dan niet gaan sporten wel een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De bereikbaarheid van de accommodaties mag geen belemmering zijn om te gaan sporten. Daarom wil de VVD veilige fietsroutes naar de sportvelden en voldoende gratis parkeerplekken. Ontspannen sporten kan alleen in een veilige omgeving. Daarom zullen in de subsidievoorwaarden eisen gesteld moeten worden ten aanzien van de toegankelijkheid voor mindervaliden en de veiligheid van sportaccommodaties en velden. In Dordrecht is de afgelopen jaren veel in de sport geïnvesteerd. Diverse sportevenementen brengen elk jaar weer leven en gezelligheid in de stad en trekken mensen van buiten naar Dordrecht. Met de komst van de Sportboulevard kan Dordrecht zich als sportieve stad nog beter op de kaart zetten. Er worden regelmatig belangrijke (internationale) kampioenschappen georganiseerd die bezoekers opleveren uit de hele wereld. Het Dordtse publiek krijgt hier echter weinig van mee. Wij vinden het belangrijk dat ook Dordtenaren als doelgroep in de promotie van deze evenementen worden betrokken. Er komt daarom een verbinding met citymarketing zodat evenementen beter zichtbaar worden in de stad. Grootschalige sportevenementen en de Dordtse topsport kunnen een grote stimulans zijn om mensen ook zelf actief te laten worden en daardoor meehelpen om dalende ledenaantallen bij sportverenigingen een halt toe te roepen. Bewegen moet een belangrijk onderdeel blijven binnen onderwijs en jeugdbeleid. Daarom zet de VVD zich in voor een duurzame verbinding tussen scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen. De VVD is van mening dat een betaaldvoetbalorganisatie zelf haar financiën moet regelen. FC Dordrecht zal met private partijen tot de ontwikkeling van een nieuw stadion moeten komen. De VVD wil echter wel dat de gemeente bij dat proces behulpzaam is en het ruimtelijk mogelijk maakt om een nieuw stadion te bouwen. De openluchtzwembaden De Dubbel en het Wantijbad zorgen, ieder op hun eigen manier, voor veel plezier in de stad. Ze bieden laagdrempelige zwemmogelijkheden en zijn een belangrijke verbinding voor de bewoners van de stad. De VVD waakt dan ook voor het behoud van de openluchtbaden. < Sportverenigingen worden geconfronteerd met dalende inkomsten als gevolg van de crisis. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat amateurclubs binnen de bestaande regelgeving de mogelijkheden behouden om eigen inkomsten te genereren. Zo levert het ophalen van oud papier extra inkomsten op voor sportverenigingen en blijft dit wat de VVD betreft in handen van vrijwilligers in samenwerking met de HVC. 25

14 Duurzaam werkt langer Aandacht voor duurzaamheid is cruciaal om het milieu en onze leefomgeving te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. De VVD vindt daarom dat duurzaamheid onderdeel van het beleid moet zijn. Naast idealisme kan ook het eigenbelang van een ondernemer hiervoor een reden zijn. Door ruimte te bieden aan duurzame innovatie wordt het voor moderne bedrijven aantrekkelijk om zich in Dordrecht te vestigen. Zo creëren we meer werk in Dordrecht. Werk met een lange toekomst! De VVD wil duurzaamheid stimuleren, niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures. Innovatieve of duurzame producten zoals zonnecellen, oplaadpunten voor elektrische auto s en miniwindturbines op bedrijventerreinen dienen in principe vergunningsvrij te zijn. Het plaatsen van meer oplaadpunten zal wat de VVD betreft door de gemeente gestimuleerd worden omdat zij bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de stad. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is, zal dit via een eenvoudige en snelle verzamelvergunning geregeld moeten kunnen worden. De VVD wil ook duurzaam gebruik van gebouwen stimuleren. In dit kader willen wij zoveel mogelijk hergebruik van bestaande gebouwen. Sloop belast het milieu en is kapitaalvernietiging. De gemeente dient actief mee te werken, bijvoorbeeld door bestemmingswijzigingen. Minder afval heeft een positieve invloed op het milieu. De VVD kiest voor het belonen van goed gedrag bij afvalinzameling. Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld het geven van korting op de afvalstoffenheffing bij meer recyclen. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat de vervuiler betaalt, maar de VVD kiest niet voor het betalen per kliko in verband met het risico op illegaal afval. De gemeente kan ook als verbindende factor bijdragen aan meer duurzaamheid. Bij de gemeente is bekend welke bedrijven in Dordrecht zijn gevestigd en wat hun activiteiten zijn. De VVD vindt dat de gemeente op basis van die kennis de rol van matchmaker tussen duurzame vraag en aanbod moet vervullen. Bijvoorbeeld op het gebied van energiemanagement; een bedrijf met een grote koelcapaciteit kan restwarmte leveren aan een bedrijf dat juist behoefte heeft aan warmte. Voor het eerste bedrijf ontstaat er omzet uit warmte die anders in de lucht verdwijnt, voor het tweede bedrijf is het een kostenbesparing. Is een match eenmaal tot stand gekomen dan moet de gemeente alle ruimte bieden aan duurzame innovatie. Dit vraagt creativiteit van de gemeente om haar rol te vervullen met de randvoorwaarden en het einddoel voor ogen. Bestaande regels of processen hoeven niet altijd een blokkade te vormen. Op deze manier kan Dordrecht ook duurzaam ondernemen stimuleren. De VVD kiest voor het belonen van goed gedrag bij afvalinzameling. Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld het geven van korting op de afvalstoffenheffing bij meer recyclen. De VVD maakt zich sterk voor een beter leefmilieu. Daarom zijn wij voor behoud van parken en openbaar groen. De bestaande plannen voor de nieuwe Dordtse Biesbosch beogen een invulling te geven aan een duurzame leefomgeving. Dat doel is echter ook te bereiken met een veel kleinere aanpak. De VVD is voor zo n bescheiden aanpak die minder ingrijpend is voor de bestaande omgeving en veel goedkoper kan worden uitgevoerd. < Een warmtenet in Dordrecht. Met warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval worden woningen en bedrijven verwarmd. De stimulering van duurzaamheid door samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie door middel van de Energiecoöperatie. Energiezuinige verlichting in diverse gemeentelijke gebouwen en in de openbare garages. De gemeente biedt ruimte aan duurzame innovatie en vervult hierin een flexibele en aanjagende rol. Innovatieve of duurzame producten zoals zonnecellen, elektrische oplaadpunten en mini-windturbines op bedrijventerreinen zijn in principe vergunningsvrij. Een kleinschaligere aanpak van de nieuwe Dordtse Biesbosch. Goed recyclegedrag bij afvalinzameling wordt beloond. De gemeente zal haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzamen waar dat bedrijfseconomisch rendabel is. Dordtenaren zijn niet alleen energieconsument maar worden ook energieondernemer. De VVD heeft geen voorkeur voor windmolens op het eiland van Dordrecht. De baten wegen onvoldoende op tegen de negatieve impact op de ruimtelijke omgeving. Tegelijkertijd moet Dordrecht wel voldoen aan de duurzaamheidsopgave. De VVD staat positief tegenover initiatieven waarbij Dordtenaren niet langer alleen maar energieconsument, maar ook energieondernemer zijn. Dergelijke initiatieven bewijzen dat duurzaamheid ook economisch levensvatbaar is; niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. 26

15 Een gemeente die meewerkt Het vroegtijdig betrekken van haar inwoners door de gemeente bij de voorbereiding van nieuw beleid en plannen. De digitale dienstverlening van de gemeente is fors uitgebreid; de meeste zaken kunnen online worden aangevraagd. Dordrecht is de op twee na beste digitale dienstverlener van de Nederlandse gemeenten (2012). Lage woonlasten. De woonlasten voor meerpersoons huishoudens in Dordrecht liggen nog steeds ruim 10% onder het gemiddelde niveau van grote gemeenten. Een kritische houding op de omvang van de overheidstaken. De gemeente beperkt zich zoveel mogelijk tot haar kerntaken. Minder en duidelijkere regels. De gemeente is een betrouwbare partner. De VVD is tegen één Drechtstad als doel op zich. De gemeentelijke lasten, zoals OZB, blijven zo laag mogelijk. Er komt meer transparantie over de besteding van de opbrengst van de gemeentelijke lasten. Leges zijn niet hoger dan kostendekkend, ook voor online dienstverlening. De gemeente is dienstverlenend en faciliterend richting inwoners, ondernemers en bedrijven. Dienstverlening vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Een daadkrachtige en zo compact mogelijke ambtelijke organisatie. Een kostenbewuste gemeente die continu verbetering nastreeft. Dordrecht als aantrekkelijke stad om in te wonen, te recreëren, te winkelen, te werken en te ondernemen, vraagt om sterke randvoorwaarden: een veilige en bereikbare stad, met een uitnodigende openbare ruimte. Stuk voor stuk kerntaken van de gemeente. Alleen met een scherpe focus op deze taken kan de gemeente hierin excelleren. De VVD wil een kleine, efficiënte, krachtige en klantvriendelijke gemeente. Een gemeente die daarmee ruimte geeft aan ondernemers en bewoners van Dordrecht om hun ideeën waar mogelijk te realiseren. Zo draagt ook de gemeente bij aan een stad die werkt. De gemeente moet zich zoveel mogelijk beperken tot haar kerntaken veiligheid, bereikbaarheid, openbare ruimte en een activerend sociaal vangnet. Diensten die niet tot haar core business behoren moeten worden uitbesteed. Een voorbeeld daarvan is het ingenieursbureau Drechtsteden. De gemeente moet zich dus tot de kern beperken, daar past ook een minder actief grondbeleid bij. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Zij is dus dienstbaar aan de Dordtenaar en de Dordtse bedrijven. Dat wil zeggen: ruim baan voor eigen initiatieven van bedrijven en bewoners. Daarom wil de VVD vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regelgeving. Alleen bij hoge uitzondering zal een bezoek aan het stadskantoor nodig zijn; dienstverlening vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Vergunningen worden digitaal verstrekt, maar tegen betaling blijft verstrekking op papier mogelijk. Gesprekken met ambtenaren vinden niet meer automatisch op het stadskantoor plaats. Ambtenaren kunnen met digitale mobiele ondersteuning bewoners en ondernemers ook ter plekke helpen. dienstverlening. Indien zaken via het goedkopere kanaal(online) worden aangevraagd, zal daar dus ook een goedkoper tarief tegenover staan. Een betrouwbare gemeente die het factureren voor klanten zo eenvoudig mogelijk laat verlopen. Facturatie aan bedrijven vindt alleen nog digitaal plaats; een besparing voor zowel het bedrijfsleven als de gemeente. Rekeningen worden binnen eenendertig dagen betaald. De VVD is voorstander van een open overheid. Transparant, met gebruik van open standaarden en haar data in een open formaat beschikbaar. Transparantie is zeker belangrijk bij de besteding van belastinggeld in Dordrecht. Wij zijn voorstander van een digitaal platform: waar gaat mijn belastinggeld naar toe? uitgesplitst per wijk. De VVD wil daarnaast het publiceren van open data voor de kansrijke economische sectoren in Dordrecht stimuleren. Met deze data kunnen ondernemers nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Ruim baan voor eigen initiatieven van bedrijven en bewoners. De VVD is voor regionale samenwerking daar waar het efficiënter en kostenbesparend is. De democratische verantwoording moet dichtbij de Dordtenaren blijven. De Drechtstedenorganisatie moet besluitvaardig, daadkrachtig en efficiënt zijn. Eén Drechtstad is geen doel op zichzelf. Stedenbanden hebben nu het karakter van ontwikkelingshulp. Dat is lovenswaardig, maar dit is geen kerntaak voor de gemeente. De VVD mist gelijkwaardigheid in de stedenbanden en internationale samenwerking. Win win voor beiden of afschaffen. De VVD zet zich in voor een gemeente die verbindingen legt en zo faciliteert om Dordrecht nog beter op de kaart te zetten. Een gemeente die functioneert als vliegwiel voor meer bedrijvigheid en daarmee nieuwe werkgelegenheid. Dit vraagt om een gemeentelijke cultuur die ondernemend, dienend en proactief is. Die aansluit op de belevingswereld van haar bewoners en bedrijven en gebruik maakt van nieuwe technieken. Ook social media zal actief worden gebruikt. En dat binnen een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. De leges mogen niet hoger zijn dan kostendekkend, ook voor online De gemeente staat dichtbij de burger. Taken die zij van de landelijke overheid krijgt zullen in principe zonder extra middelen dan die van het rijk, moeten worden uitgevoerd. De VVD staat voor gedegen financieel beleid waarin de risico s realistisch worden ingeschat. Waar de rekening niet wordt doorgeschoven naar de toekomst en lastenverhoging tot het uiterste beperkt blijft. De totale gemeentelijke lasten stijgen niet meer dan met de inflatie. Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd. < 29

16 De liberale beginselen van de VVD Dordrecht De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen de VVD ers het liberalisme in praktijk. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring. Vrijheid Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. We moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties. Verantwoordelijkheid Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid. Verdraagzaamheid Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen. Sociale rechtvaardigheid Wil jij samen met de VVD werk maken van een sterk Dordrecht? Word lid van de VVD. Voed ons met ideeën of ga samen met ons team aan de slag! Laat het ons weten en stuur een mail naar: Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving. Gelijkwaardigheid Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, gender of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze. Design/DTP/Productie: Fotografie: Jasmijn de Koning-Cooymans / Cees Schilthuizen, Mascha Joustra, Thymen Stolk Steve Toet, Bertknot/Flickr en Samenstelling programmacommissie: Maarten Burggraaf (voorzitter) Marc Bevers Remco Valkman Marijke Pols (eindredactie) 30 Hans Lesterhuis (campagneleider)

17

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam!

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar ook omdat

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen 2014 Arbeidsvoorwaarden 2015 Meer koopkracht door echte banen centen en procenten voor een gelijkwaardige samenleving Gelijkwaardige samenleving De FNV streeft naar een eerlijke, solidaire en rechtvaardige

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie