ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!"

Transcriptie

1 ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

2 Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum Gezond Leven Redactie: Annemieke Bartholomeus Vormgeving: VijfKeerBlauw Gezonde Wijk Overvecht is een samenwerkingsaanpak van partijen uit zorg, welzijn en preventie in Overvecht. Gezonde Wijk Overvecht is een onderdeel van convenant Utrecht gezond! tussen gemeente Utrecht en Achmea Divisie Zorg & Gezondheid.

3 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! Een gezonder Utrecht. Dat was de wens waarmee wij 5 jaar geleden als gemeente Utrecht en Achmea (toen Agis Zorgverzekeringen) onze samenwerking binnen het convenant Utrecht gezond! startten. In Overvecht hebben we vanaf het begin stevig ingezet op versterking van de eerstelijnszorg en het verbeteren van de samenwerking tussen eerstelijnszorg, welzijn en preventie. Dit doen we niet alleen, maar juist samen met de partijen in de wijk. Deze samenwerking is erop gericht dat inwoners de regie over hun eigen gezondheid zo veel mogelijk kunnen pakken. We denken breder dan ziekte en zorg en richten ons ook op gezondheid en gedrag. Achmea en gemeente Utrecht hebben het proces vanaf het begin gefaciliteerd door twee procescoördinatoren in te zetten. De samenwerking werpt zijn vruchten af: Overvechters zijn meer gaan bewegen en de zorgkosten zijn tussen 2006 en 2010 gedaald met 4%. En deze trend zet zich voort in Prachtige resultaten waar we trots op zijn. Bovendien geven professionals aan dat zij weer prettig werken in de wijk en dat zij het gevoel hebben de inwoners echt te kunnen ondersteunen. Hoe is dat gelukt? Welke factoren hebben geleid tot het succes? Procescoördinatoren Sabine Quak (gemeente Utrecht) & Judith van de Mast (Achmea) vertellen er in deze brochure meer over. Inmiddels werken we ook aan de Gezonde Wijkaanpak in de wijken Kanaleneiland en Ondiep/Zuilen. Ook daar zien we goede samenwerking tussen professionals in eerstelijnszorg, welzijn en preventie. Deze samenwerking is hard nodig, zeker gezien alle ontwikkelingen rond de decentralisaties van taken en bevoegdheden. Laat u inspireren door het voorbeeld in Overvecht: Zo kan het ook! Victor Everhardt Wethouder Volksgezondheid (gemeente Utrecht) Marjolein Verstappen Raad van Bestuur (Achmea Zorg en Gezondheid) Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! 1

4 Aan de slag op nieuw terrein In 2008 zetten Sabine Quak en Judith van de Mast hun eerste gezamenlijke stappen in Overvecht. Hun taak: onderzoeken hoe de samenwerking tussen de eerstelijnszorg, welzijn en preventie te verbeteren is. Want, zo is de verwachting, een betere samenwerking komt de algemene gezondheid in de wijk ten goede. En kan helpen om de zorg- en welzijnskosten in de hand te houden. De opdracht van Sabine en Judith is in veel opzichten een primeur. Ze hebben allebei een functie die nieuw is in hun organisatie. De intensieve samenwerking tussen de gemeente en verzekeraar binnen het convenant Utrecht gezond! is nieuw. En ook de wijkgerichte aanpak staat nog in de kinderschoenen. Judith: We hadden geen voorbeeldprojecten om van af te kijken, het was voor iedereen wennen. Maar we kregen de ruimte om te pionieren. De keuze is op Overvecht gevallen omdat die wijk slecht scoort op uiteenlopende gezondheidsindicatoren. Het zorggebruik is er heel hoog, zelfs voor een achterstandswijk met veel kinderen, chronisch zieken, allochtonen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De gezondheidsproblematiek is er op een ingewikkelde manier verweven met problemen op het vlak van scholing, werken, wonen, financiën en opvoeden. De urgentie om op verschillende vlakken samen te werken, was dus hoog. Sabine vult aan: Het klimaat was er ook rijp voor: er liepen al enkele initiatieven in Overvecht waarbij we konden aanhaken. Zo was de eerstelijnszorg bezig zich beter en multidisciplinair te organiseren. Er was gestart met het beweegprogramma Big!Move voor bewoners die kampen met overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, spanningen, vermoeidheid en eenzaamheid. En het programma Gezond Gewicht voor kinderen was er al met succes ingevoerd. We hoefden niet alles vanaf de grond op te bouwen. Sabine Quak, procesregisseur gezondheidsbevordering van GG&GD (onderdeel van de gemeente Utrecht), en Judith van de Mast, projectleider bij Achmea Integrale Zorg. Samen coördineren zij de Gezonde Wijkaanpak in Utrecht Overvecht. Sabine Quak heeft in 2013 de BOP (Beleid, Onderzoek en Praktijk) prijs gewonnen voor de meest inspirerende gezondheidsbevorderaar van Nederland. 2 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt!

5 Convenant Utrecht gezond! Gezonde Wijkaanpak Utrecht De gemeente en Achmea willen gezondheidswinst voor inwoners/verzekerden van de stad Utrecht realiseren en de kosten voor zorg en samenleving betaalbaar houden. Binnen het convenant Utrecht gezond! is de Gezonde Wijkaanpak een van de bouwstenen. Samen met bewoners en professionals wordt gewerkt aan de gezondheid van bewoners. Want gezonde mensen kunnen beter voor zichzelf zorgen en meedoen in de maatschappij. Speciale aandacht gaat uit naar de wijken Kanaleneiland en Ondiep/Zuilen, waar veel mensen naast gezondheidsproblemen ook financiële en sociale problemen hebben. Deze complexiteit vraagt om een gezamenlijke wijkgerichte aanpak. Per wijk wordt gekeken naar de behoeften en kansen. De uiteindelijke inzet kan breed gericht zijn op meedoen, leefstijl, leefomgeving en toegankelijke zorg en ondersteuning. Gemeente Utrecht en Achmea werken zo samen aan een betere gezondheid voor Utrechters. Lees meer op Utrechtgezond.nl. Gezonde Wijk Overvecht in het kort Doelstellingen: de algemene gezondheid in de wijk verbeteren, het verkleinen van gezondheidsverschillen en de zorg- en welzijnskosten in de hand houden. Door: de samenwerking tussen eerstelijnszorg, preventie en welzijn te bevorderen. En meer samenhang aan te brengen tussen verschillende activiteiten. Inmiddels zijn ook de tweedelijnszorg en het Buurtteam Sociaal nauw betrokken. Speciale aandacht voor: volwassenen met vage klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak. Visie: meervoudige problematiek (medisch, psychisch, maatschappelijk en/of sociaal) is gebaat bij een integrale aanpak. Daarbij vindt een verschuiving plaats van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en bewoners worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! 3

6 Van projectmatig naar een procesmatig Hoe breng je de Gezonde Wijkaanpak in de praktijk? Hoe krijg je bewoners en professionals in beweging? Waar begin je en waar wil je uitkomen? Judith: We wilden bestaande initiatieven in de wijk met elkaar verbinden, zodat ze elkaar versterken. En de samenwerking tussen professionals in de eerste lijn, welzijn en preventie op gang brengen. Daarvoor hebben we eerst uitgebreid met alle partijen gesproken. Over wat hen drijft, hoe ze tegen de wijk aankijken, waar ze zich zorgen over maken. En vooral ook waar ze zelf op in willen zetten. Sabine: We merkten dat het water de meeste hulpverleners aan de lippen stond. Hun wachtkamers zaten vol, vaak met dezelfde mensen die ze nauwelijks konden helpen. Ze waren aan het overleven. Judith: Al na de eerste gesprekken kwamen we tot de conclusie dat een projectmatige aanpak, waarbij je alle stappen achter een bureau van tevoren uitstippelt, in Overvecht niet zou werken. De situatie was er te complex en de hulpverlening te versnipperd. We moesten vanuit het proces te werk gaan. Niet zelf bedenken hoe het beter kon, maar mensen bij elkaar brengen en de initiatieven uit de groep laten komen. En die dan faciliteren. Dromen voor de wijk Zo kwamen Judith en Sabine op het idee om een sessie Dromen voor de wijk te organiseren, waarin enthousiaste professionals hardop nadachten over wat ze zouden willen voor Overvecht en wat ervoor nodig was om dat te bereiken. Sabine: Daar kwamen ruim zeventig ideeën uit. Een groot deel konden we clusteren omdat mensen vanuit verschillende disciplines tegen vergelijkbare problemen aanliepen. Het belangrijkste struikelblok voor professionals bleek het grote aantal mensen met hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten waarvoor moeilijk een medische oorzaak te vinden is. Mensen die de huisartsenpraktijk platlopen en daarnaast bij andere zorgprofessionals in de wijk aankloppen. Zonder op te knappen. Jelle van de Meer, beleidsmaker welzijn en deelnemer aan Gezonde Wijk Overvecht van het eerste uur: Judith en Sabine hebben ons op een fantastische manier bij elkaar gebracht. Waardoor we nu over de schutting kijken. Eerder gebeurde dat weinig. Iedereen was op z n eigen eilandje aan het redderen. We hadden geen tijd, dachten dat het niet zou lonen. Ondertussen hielpen wij mensen die in schulden terechtgekomen waren, maar die vervolgens de fysieke en mentale kracht niet hadden om eruit te blijven. Onze inspanningen bleken geen blijvende oplossing, net zo min als een recept van de huisarts. De integrale aanpak van nu is veel duurzamer. 4 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt!

7 Samen met de professionals besloten Judith en Sabine zich in eerste instantie te richten op deze groep volwassenen met vage klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak. Judith: Wat we wilden bereiken was dat professionals, van huisartsen tot fysiotherapeuten en welzijnswerkers, elkaar leerden kennen, samen die groep in kaart brachten, zich er samen voor zouden inspannen en dezelfde boodschap zouden uitdragen, vanuit één gedeelde visie: gezond gedrag stimuleren in plaats van alleen symptomen bestrijden. Wijkgezondheidsprofiel Voor Overvecht is ook een wijkgezondheidsprofiel opgesteld. Dit geeft een overzicht van de gezondheid en leefstijl van wijkbewoners en hun leefomgeving, wensen van bewoners en gezondheidsactiviteiten in de buurt. Een uitstekende basis voor gezondheidsbevordering en een goed instrument om met wijkgerichte professionals en bewoners in gesprek te gaan en prioriteiten te stellen. De Handreiking Gezonde Wijk, een product van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners, helpt bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel. U vindt de handreiking op Loketgezondleven.nl. Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! 5

8 Tussen dromen en daden: draagvlak creëren De professionals die hebben deelgenomen aan de droomsessie, zijn alvast enthousiast. Maar het doel is om de hele eerste lijn en iedereen die zich in de wijk bezighoudt met welzijn en preventie mee te krijgen. Sabine: Omdat professionals een sterke behoefte voelden elkaar te ontmoeten, hebben we een wijkconferentie georganiseerd. Van de ruim tweehonderd hulpverleners in Overvecht maakten er tachtig hun opwachting. Een geweldige opkomst. Voor ons was het belangrijk dat ze hier elkaar niet alleen ontmoetten, maar ook geïnspireerd raakten. Daarom hadden we een theatergezelschap gevraagd herkenbare situaties uit te beelden. Een schot in de roos: professionals voelden zich direct erkend in de problematiek waar ze tegenaan liepen. Toen voelden we: dit gaat de goede kant op. Inmiddels vindt in Overvecht elk jaar een conferentie plaats voor uitvoerende professionals in de wijk. Altijd met een herkenbaar thema, omgeven door workshops ook van de professionals aan elkaar - en ruime gelegenheid tot netwerken. Judith: Het wordt steeds drukker. We organiseren nu bovendien lunchbijeenkomsten waar behalve uitvoerende professionals ook managers bij zijn. Steeds meer professionals haken aan, ook de mensen die in het begin niet mee wilden doen omdat ze het te vaag vonden. Betrokkenheid op alle niveaus Wat begon met een groep enthousiaste professionals, heeft zich als een olievlek uitgebreid. Op uitvoerend niveau werkt een groep professionals nauw samen om (collectieve) gezondheidsbevordering in de wijk vorm te geven. De wijkraad en georganiseerde bewonersgroepen praten mee over de aanpak. Honderden bewoners doen mee aan activiteiten. Daarnaast is er op initiatief van Judith en Sabine een regiegroep in het leven geroepen die op bestuurlijk en managementniveau meedenkt en -beslist. En ten slotte is er brede steun vanuit de Utrechtse politiek en de Raad van Bestuur van Achmea. Wethouders en bestuurders zijn trots op Gezonde Wijk Overvecht en dragen dat ook uit. Nikki Makkes, huisarts in Overvecht: Als ik nu een patiënt binnenkrijg met suikerziekte, die ook slecht Nederlands spreekt, financiële problemen heeft, angstig is en door alle ellende met iedereen ruzie maakt, dan ga ik eerst met de praktijkverpleegkundige-ggz analyseren welke problemen er in welk domein spelen. We spreken af wie wat aanpakt en nemen met de patiënt door wat hij kan verwachten en wat hij zelf kan doen. Dat werkt. En het geeft ons én de patiënt beter inzicht in wat er speelt. Voorheen was ik eerder geneigd zo iemand medicijnen voor te schrijven of door te verwijzen, terwijl ik eigenlijk wist dat dat weinig zou oplossen. 6 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt!

9 Tips uit Overvecht Laat zien welke activiteiten in de wijk al bijdragen aan de gezondheidsbevordering van wijkbewoners. Start met een klein en haalbaar doel dat past binnen de ambitie. Liever klein beginnen en groots eindigen dan andersom. Kruip in de huid van de ander. Weet hoe hij werkt, welke taal hij spreekt en wat zijn verantwoordelijkheden zijn. Werken aan een Gezonde Wijk vraagt om een wijkgerichte integrale aanpak. Hoe werk je samen met bijvoorbeeld eerstelijnszorg, scholen, welzijnsinstanties, bedrijfsleven of wijkbewoners? In de Handreiking Gezonde Wijk op Loketgezondleven.nl. vind je meer tips, praktische voorbeelden en instrumenten. Geef jouw samenwerking vorm aan de hand van de vier basisstappen. Je kunt direct aan de slag met vraagstukken als: hoe kom ik met partners tot een gezamenlijke ambitie, hoe ga ik om met de belangen van anderen en hoe onderhoud ik de samenwerking? Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! 7

10 Van ziekte en zorg naar gezond gedrag Inmiddels timmert Gezonde wijk Overvecht op verschillende manieren aan de weg: Er is een ontwikkeling van een andere houding, werkwijze en competenties van wijkprofessionals (lerende werkomgeving). Judith: Werken in een wijk als Overvecht vraagt meer van professionals dan wat ze leren tijdens hun opleiding. We zetten in op gezonde professionals, zowel voor zichzelf als de bewoners. Die hun houding veranderen en het accent verleggen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag van ZZ naar GG. Dat betekent bijvoorbeeld dat hulpverleners patiënten wezenlijk anders aanspreken, ze ook wijzen op wat ze zelf kunnen doen om ergere klachten te voorkomen. Daarbij kiezen we voor een methode van werkend leren, met en van elkaar, die past bij de wijk. Er wordt gewerkt aan een sluitend netwerk: samenwerking tussen gezondheidscentra en met het sociale domein. Sabine: In 2010 heeft de eerstelijnszorg de Stichting Overvecht Gezond opgericht die de samenwerking tussen gezondheidscentra bevordert, op inhoudelijk én organisatorisch niveau. Deze stichting heeft in 2011 de prijs voor meest innovatieve zorgorganisatie gewonnen. Daarnaast streven we naar een krachtige basiszorg. Daarbij vinden we de verbinding tussen het medische en sociale domein, dus tussen huisartsenzorg en het Buurtteam Sociaal, erg belangrijk. Samenwerking is gericht op preventie, rond thema s als bewegen en ontspannen. Judith: Van ZZ naar GG zit ook in de activiteiten die partijen samen voor en met bewoners organiseren en met elkaar afstemmen. Van wandelingen tot yoga en Fit en Gezond-ochtenden. Voeding, bewegen, stress en ontspannen zijn belangrijke thema s. Het doel is om mensen bewust te maken van hun gezondheid en hen te stimuleren in beweging te komen. Nieuw is de verbinding tussen gezondheidscentra en preventieve activiteiten. Professionals met veel kennis van de mogelijkheden in de wijk, zoals de beweegmakelaar, leefstijlcoach, wijkgezondheidswerker en community coördinator GGZ, stellen zich tijdens lunches voor aan de eerstelijnshulpverleners. Die daardoor patiënten gemakkelijker kunnen wijzen op activiteiten in de wijk wanneer ze voor een consult langskomen. Bewoonster van Overvecht (van Kameroenese afkomst): Via wijkgezondheidswerk hoorde ik van de Fit en Gezond-ochtend in het buurthuis. Daar krijg je ook tests: je gewicht, je spiermassa, er wordt van alles gemeten. Ik ben wel geschrokken van wat daar voor mij uitkwam. Ik ben meteen echt gaan sporten, en ik wil nu ook meer weten over gezonde voeding. 8 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt!

11 Klinkend resultaat Gezonde Wijk Overvecht begon in 2008, met open vizier. De projectmatige aanpak werd al snel ingewisseld voor een procesmatige, waarbij de coördinatoren de regie over het proces voeren, maar de inhoud aan de professionals overlaten. Die aanpak werpt vruchten af: In de periode zijn de zorgkosten in Overvecht gedaald, zowel in 2009 als in 2010 elk met 4%. Ook voor 2011 zijn de cijfers bekend, de dalende trend zet zich voort naar 4,3%. Het aantal Overvechters van 19 jaar en ouder dat de beweegnorm haalt, is gestegen van 54% in 2006 naar 65% in Er is een stevig netwerk ontstaan van partijen en organisaties die elkaar steeds beter weten te vinden. Naast eerstelijnszorg, welzijn en preventie zijn sinds een jaar ook het ziekenhuis en het Buurtteam Sociaal betrokken. Steeds meer professionals lukt het om van ZZ naar GG toe te passen in hun houding en werkwijze. Zij vinden dat ze de bewoners beter kunnen ondersteunen en ervaren meer werkplezier. De resultaten van de volksgezondheidsmonitor worden in februari 2014 verwacht. Financiering In Overvecht vinden activiteiten en de inzet van professionals zo veel mogelijk plaats binnen bestaande budgetten. De gemeente en Achmea stellen wel de uren voor Sabine en Judith beschikbaar en sinds 2011 leggen alle deelnemende partijen een beperkt bedrag in voor gezamenlijke activiteiten en netwerkbijeenkomsten. Gezonde Wijk Overvecht kan daardoor zonder subsidies bestaan. Judith: Een enkele keer zoeken we wel naar een geldbron voor een initiatief. Dit helpt om het van de grond te tillen en te ontwikkelen. Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! 9

12 Toekomstmuziek Overvecht scoort nog steeds laag op bijna alle gezondheidsindicatoren, maar de weg omhoog is ingezet. Sabine: We gaan op deze voet door en scherpen de gezamenlijke visie elk jaar aan. In 2014 start de Populatie Gebonden Management Pilot van VWS Betere Zorg voor Minder Kosten. Hierbij wordt kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde nulde-, eerste- en tweedelijnszorg geboden en worden de zogenoemde schotten opgeheven. Ook preventie krijgt hierin een plek. Deze pilot vormt ook een onderdeel van het vernieuwde convenant Utrecht gezond! 2014 tot en met Ondertussen werken we aan een stevige verbinding met de tweede lijn. Zo komen we steeds een stap verder. En kunnen wij ons als regisseurs uiteindelijk langzaam terugtrekken. Tom Zwaan, manager Longen en Transmurale Zorg, Antoniusziekenhuis: Voor ons is het lastig samenwerken met de eerste lijn als die versnipperd is. Inmiddels heeft die zich veel beter georganiseerd, en vonden wij het van belang om ook in te stappen. We zijn een proef gestart met wijkspecialisten. Zij nemen namens het ziekenhuis deel aan het overleg op de gezondheidscentra. Wisselen informatie uit en praten mee over hoe we bijvoorbeeld met doorverwijzingen omgaan. Zodat mensen met vage klachten niet binnen het ziekenhuis ook nog eens voor verder onderzoek van afdeling naar afdeling worden gestuurd. 10 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt!

13 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt! 11

14 Succesfactoren Gezonde wijk Overvecht voor een integrale wijkaanpak Een procesaanpak in plaats van een projectmatige aanpak. Bottom-up: haal de inbreng van de werkvloer en stel die zeker met mandaat bij bestuurders. Een open houding: denk niet voor de professionals, maar stimuleer ze om zelf met ideeën en oplossingen te komen en faciliteer hun verbeterplannen. Continuïteit: vaste gezichten en een inzet van minimaal drie jaar. Focus: bepaal gezamenlijk met professionals en bewoners per discipline waar de prioriteiten in een wijk liggen en ga daarmee aan de slag. Start met één of twee prioriteiten. Zo blijft het behapbaar voor alle partijen. Financiering binnen het domein: subsidies zijn mooi, maar ga in eerste instantie uit van bestaande budgetten. Gezamenlijke visie en doelstelling: steek daar tijd in en maak ieder jaar ruimte voor verdere aanscherping. Laat de visie en doelstelling terugkomen in alle activiteiten en reguliere werkzaamheden. Werkend leren: deel kennis, ervaar en evalueer, bouw vervolgens verder uit. Zo is onderweg ruimte voor nieuwe inzichten. Kansen zien: staar je niet blind op beperkingen, maar kijk naar wat er wél kan, naar waar je wél invloed op hebt. Regisseur of trekker: wie is geschikt? Samenwerken in een netwerk vraagt om coördinatie. Deze rol moet een of meerdere partijen of personen gegund worden, zoals bij Judith en Sabine. Dat betekent dat een procescoördinator uit een bepaald hout gesneden moet zijn. Bij Gezonde wijk Overvecht bleken de volgende competenties en eigenschappen belangrijk: oprecht open houding; stappen zetten vanuit de wijkbehoefte (bottum-up); verbinder zijn, zodat gekoerst kan worden op gezamenlijke doelen, visie en inzet; kunnen schakelen tussen proces en inhoud en tussen resultaat en relaties, op verschillende niveaus; empathisch zijn, zich kunnen inleven in hoe anderen enthousiast raken en betrokken blijven; analytisch sterk zijn, het overzicht houden en de kern van een probleem vinden; anderen laten schitteren, je dienstbaar opstellen aan de wijk. Lees meer in de Handreiking Gezonde Wijk op Loketgezondleven.nl. 12 Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: een aanpak die werkt!

15 Handreiking Gezonde Wijk Gebruik de digitale Handreiking Gezonde Wijk op Loketgezondleven.nl bij het opstellen en uitvoeren van een wijkgerichte aanpak voor gezondheidsbevordering. De handreiking bevat informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor een integrale wijkgerichte aanpak. Voorbereiden Waarom een Gezonde Wijk en wat is wijkgerichte gezondheidsbevordering precies? Hoe creëer je een breed draagvlak? In dit onderdeel krijg je antwoord op deze vragen en helpen we je bij het opstellen van een wijkgezondheidsprofiel. Wijk. Het e-boek bevat tips, voorbeelden, successen en lessen. Het bundelt de uitkomsten en ervaringen van de dertien steden die aan het experiment meedoen. Handreiking Gezonde Gemeente Kijk voor handvatten bij het maken, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl. Daar vind je ook informatie om het preventiebeleid van diverse actuele gezondheidsthema s in te vullen zoals overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en letsel. Uitvoeren Tips bij het kiezen van prioriteiten, informatie over samenwerking, burgerparticipatie en de verbinding tussen eerstelijnszorg en leefomgeving. Evalueren Hoe kun je afzonderlijke activiteiten monitoren en evalueren? Het proces? Wat levert dat op? Inclusief tips en materialen. Interventieoverzicht Hier vind je een overzicht van aanbevolen en goed beschreven leefstijlinterventies en programma s voor gezondheidsbevordering in de wijk. Op zoek naar meer ervaringen? Het vernieuwde e-boek Gezonde Wijk in de Praktijk (pdf, 2,46 Mb) presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde

16 Het RIVM Centrum Gezond Leven en partners versterken samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering en geven een impuls aan de gezonde leefstijl van jongeren. Neem een abonnement op de gratis digitale nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven (zie Loketgezondleven.nl). Word lid van de LinkedIn-groep Centrum Gezond Leven. Volg ons op Twitter Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus BA Bilthoven Contact: RIVM Centrum Gezond Leven december 2013

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

Infrastructuur van de Gezonde Wijk Samen Zelfzorg 11 december 2015

Infrastructuur van de Gezonde Wijk Samen Zelfzorg 11 december 2015 Infrastructuur van de Gezonde Wijk Samen Zelfzorg 11 december 2015 GezondNL Anja van der Aa, directeur GezondNL Karolien van den Brekel, huisarts Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Website: www.gezondnl.nl

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Een integrale wijkaanpak; wat hebben professionals daar eigenlijk voor nodig? Jennifer van den Broeke

Een integrale wijkaanpak; wat hebben professionals daar eigenlijk voor nodig? Jennifer van den Broeke 1 Een integrale wijkaanpak; wat hebben professionals daar eigenlijk voor nodig? Jennifer van den Broeke Er zijn in Nederland veel laagopgeleiden en migranten met 1 of meerdere chronische ziekten, een ongezonde

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Monitor CGL-producten 2014

Monitor CGL-producten 2014 Monitor CGL-producten Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe professionals CGLproducten gebruiken. Op basis van deze kwantitatieve monitorresultaten schatten we in welke producten, hoe

Nadere informatie

Op de fiets naar school

Op de fiets naar school In beweging Voorlichting over calorieën of aansporingen tot meer beweging zijn niet genoeg in de strijd tegen overgewicht. Wat beter helpt is een wijkgerichte aanpak om het bewoners zo gemakkelijk mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens

Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november 2016 Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens Welkom 1. What s in a name 2. Drie voorbeelden 3. Zelf aan de slag 4. Reflectie & slottips 1. What s in a name

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Psycho-sociale gezondheid - Bouwstenen voor bereik

Psycho-sociale gezondheid - Bouwstenen voor bereik Psycho-sociale gezondheid - Bouwstenen voor bereik Verslag van het seminar Depressiepreventie en lage SES: hoe verhogen we het bereik? 16 november 2010 bij Trimbos Inleiding & aanleiding Jaarlijks worden

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken

aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken aat erkende nterventies Laat erkende interventies voor je werken oor je Interventiedatabase Loketgezondleven.nl Erkende interventies Het is niet eenvoudig om van leefstijl te veranderen. Toch zijn er interventies

Nadere informatie

Infrastructuur Gezonde Wijk Leidsche Rijn Vleuten De Meern Een Gezonde Wijk Infrastructuur opzetten HOE DOE JE DAT?

Infrastructuur Gezonde Wijk Leidsche Rijn Vleuten De Meern Een Gezonde Wijk Infrastructuur opzetten HOE DOE JE DAT? Infrastructuur Gezonde Wijk Leidsche Rijn Vleuten De Meern Een Gezonde Wijk Infrastructuur opzetten HOE DOE JE DAT? Astrid van den Broek, preventie/gezonde wijk coördinator 12 november 2015 Drie randvoorwaarden

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

EIGEN REGIE EN GEZONDHEID

EIGEN REGIE EN GEZONDHEID EIGEN REGIE EN GEZONDHEID NAAR VILANS KLIK HIER! ERVARINGEN VAN PATIËNT HOE ERVAART HIJ GEZONDHEID? ZIEKTE & ZORG WELKE PROBLEMEN ONDERVINDT HIJ? WAT DRAAGT BIJ AAN GEZONDHEID EN GEDRAG? GEZONDHEID & GEDRAG

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

De aanpak van. 1 nov 2013 Almere Congres De 1 e lijn transformeert. Suzanne Wezelenburg, Huisarts. Lia Donkers, Arts Maatschappij & Gezondheid

De aanpak van. 1 nov 2013 Almere Congres De 1 e lijn transformeert. Suzanne Wezelenburg, Huisarts. Lia Donkers, Arts Maatschappij & Gezondheid De aanpak van 1 nov 2013 Almere Congres De 1 e lijn transformeert Suzanne Wezelenburg, Huisarts Lia Donkers, Arts Maatschappij & Gezondheid Workshop Indeling workshop Min. Totaal Opening

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuidwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Zuidwest en subwijken

Nadere informatie

Een APK voor het individu!

Een APK voor het individu! Een APK voor het individu! Invoering van een APK in de zorg. Z org is niet alleen het behandelen naar aanleiding van een zorgvraag of een indicatie, maar ook het voorkomen van ziekte en het bevorderen

Nadere informatie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Gezondheid in de wijk Dat doe je samen Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015 Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Waarom: Een veranderende samenleving vraagt een andere aanpak De komende

Nadere informatie

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ Redactie: JAARGANG 01 nr 2 DECEMBER 2013 Henk Bouman, GZ-psycholoog Pieter Coppoolse, psychotherapeut Correspondentie: Info@zhzbasisggz.nl ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

Waarop gemeenten en zorgverzekeraar elkaar moeten vinden

Waarop gemeenten en zorgverzekeraar elkaar moeten vinden Waarop gemeenten en zorgverzekeraar elkaar moeten vinden Voordracht van prof. Guus Schrijvers bij de aftrapbijeenkomst over convenanten tussen Gemeente Den Haag en Zorgverzekeraars op donderdag 30 april

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht HOUTEN JOGG GEMEENTE 2014 t/m 2017 X* K JOGG w \ Jongeren Op Gezond Gewicht Houten Juli 2014 Inhoud 1. inleiding 2. Context 3. Probleemstelling 4. Doelstelling 5. Oplossingen 5.1. Wat is JOGG? 5.2. Hoe

Nadere informatie

woensdag 31 oktober 2012 Fiets je Fit

woensdag 31 oktober 2012 Fiets je Fit Fiets je Fit Fiets je Fit-onderzoek In opdracht van het Fietsberaad heeft het onderzoeksbureau NIGZ uit Woerden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het stimuleren van fietsgebruik door zorgverleners

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Aanpak gezondheidsachterstanden? In Weststellingwerf doen alle beleidsdomeinen mee!

Aanpak gezondheidsachterstanden? In Weststellingwerf doen alle beleidsdomeinen mee! Aanpak gezondheidsachterstanden? In Weststellingwerf doen alle beleidsdomeinen mee! Meerdere domeinen aan zet In Weststellingwerf realiseert men zich dat gezondheids achter standen niet het probleem zijn

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen Collega s activeren collega s De aanjager laat mensen meer bewegen Waarom hebben we aanjagers nodig? Veel mensen willen wel meer bewegen. Maar in de hectiek van alledag lukt dat vaak niet. Een klein zetje

Nadere informatie

Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie

Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie WIJ GAAN ERVOOR! Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie Samen maken we van de gezonde keuze, de makkelijke keuze! September 2016 Waarom? Wij mogen nu vaker even naar buiten om te rennen en we eten

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams

Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams Meerwaarde & mogelijkheden verbinding 1elijns gezondheidszorg, sociaal werk en wijkteams 9/14/2016 Inhoud deelsessie De gezondheid van mensen beïnvloedt hun deelname aan het maatschappelijk leven en andersom.

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School Workshop De buurtsportcoach en de Gezonde School Gezonde Scholen presteren beter! (Scholieren en Leraren) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT JONGEREN OP GEZOND GEWICHT Over vijf jaar zal de JOGG-aanpak in 75 gemeenten ingevoerd zijn. We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Paul Rosenmöller Voorzitter Convenant Gezond

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Rapport thematoezicht Gezonde Zorg: samenwerking tussen eerstelijnscentrum, de GGD en de thuiszorginstelling op het gebied van leefstijlondersteuning Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Amsterdam, september

Nadere informatie

2e Themasessie Gezondheid. September 2014

2e Themasessie Gezondheid. September 2014 2e Themasessie Gezondheid September 2014 Welkom bij 2 e themasessie Aanleiding Doelstelling Wie aanwezig? Locatie en coproductie Interactie Aan tafels en Digital Voting System In de browser intikken: www.klm.presenterswall.com

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

De patiënt en cardiovasculair risicomanagement Koos van Staveren en Karin Idema. k.idema@hartenvaatgroep.nl

De patiënt en cardiovasculair risicomanagement Koos van Staveren en Karin Idema. k.idema@hartenvaatgroep.nl De patiënt en cardiovasculair risicomanagement Koos van Staveren en Karin Idema k.idema@hartenvaatgroep.nl Onze boodschap vandaag? Sluit aan bij de persoonlijke situatie! Dus: wie bent u & waarom bent

Nadere informatie

6. Nazorg en monitoring

6. Nazorg en monitoring 6. Nazorg en monitoring 59 Voor de trainer De nadruk van de vorige gedeelten lag vooral op het herkennen van hersenletsel en bevatten basisinformatie over de oorzaken en gevolgen. Belangrijk aandachtspunt

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

De transities in zorg en welzijn zijn geen spelletje

De transities in zorg en welzijn zijn geen spelletje De transities in zorg en welzijn zijn geen spelletje Hoe een spelsimulatie organisaties helpt de transitie in zorg en welzijn te maken Angeline van Gils en Janneke Steijns N ederland verandert, de zorg

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars.

Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Tips bij financierings- en samenwerkingsvraagstukken ROS adviseurs

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Het 4 Domeinenmodel. Inhoudsopgave. Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek. 1.

Het 4 Domeinenmodel. Inhoudsopgave. Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek. 1. ! Ondersteuning voor zorgprofessionals die werken met patiënten met complexe problematiek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het 4D-model als instrument in de gespreksvoering 6 Het 4 Domeinenmodel 2.1 Wanneer

Nadere informatie

WERKEN AAN KWALITEITSZORG

WERKEN AAN KWALITEITSZORG WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN WWW.CINOP.NL 2 WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN Hoe werk

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie