door de een het door nemen. Ook in die zin een onroerende zaak te dulden dus een verbintenis "ten iaste" van een IE-recht. grote verscheidenheid in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door de een het door nemen. Ook in die zin een onroerende zaak te dulden dus een verbintenis "ten iaste" van een IE-recht. grote verscheidenheid in"

Transcriptie

1 economie. smeermiddel van die motor. bet grote economische en belang van is opmerkeiijk dat bet antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van tot nu toe moet worden in exegese van t:wee arresten van de Hoge Raad die daar belemaal niet: over gaan. I rprht-c lw\pf<chlpn worden aa!1 f~w 'lld zonder door de een het door nemen. Ook in die zin een onroerende zaak te dulden dus een verbintenis "ten iaste" van een IE-recht. De grote verscheidenheid in ties zien. hebhen die gemeen dat de IE-rechthebbende zich steeds verbindt om vatten IE-Iicentieovereenkomsten alleriei verwante, maar 7

2 Nebula in de IE-Iicentie context

3 en IE-licenties - Nebula inderdaad het laatste daarvan aanvaard dat de le-!icentie na Nebula in faillissement voortaan op de tocht zou staan. uiteraard een rol dat Nebula in de insolis onthaald. dat Nebula revisited structuren alternatief voor!e-licenties naar vruchtde traditionele licentiestrucgorcmjee Is hebben opgaan. Ten slotte leek de evidente te bevatten, dat het door de Hoge Raad overmtcspipcrn moet worden. zodat het niet van De IE-Iicentie praktijk post-nebula rich- Recent heeft Hoge Raad met de Nebulaleer ITPihrrdn>n Oat deed in het Berzona-arrest van 2014, dat sindsdien in de literatuur om voor de hand het in de minder enthousiast. Verstijlen vraagt zich hardop af of de Raad "echt om is, of zich he eft. Van Zan ten stelt in de september editie van Tvl, waarin het arrest door hem overtuigend wordt dat de koers die de Raad thans kiest "vanuit dogmatisch oogpunt moeilijk is te rechtvaardigen" en voorts dat hij dat doet "op een die niet de schoonheidsprijs verdient". Deze kritiek kent twee niveaus. Beide auteurs achten vanuit systematisch en oogpunt de leer van Nebula "better law". Beiden waarop de Hoge Raad met te- zodat het erop ln elk dat iedereen het steeds de kritiek op dat laatste rr'""rl<<'nrip kracht in Berzona de Nebula-leer horirot"r'" "'- po- Berzona tussen verhuurder huurder, zonder de tussenschakel van een economisch genaar. De Hoge Raad stelt opnieuw voorop dat het faillissernent geen invioed heeft op bestaande overeenkomsten en leidt tot van de daaruit voortvloeiende verbintenissen. is dat de Hoge Raad hier echter met geen woord rept over de creditorum, dat beginsel in het Nebula-arrest nag van hogere orde werd geacht dan het beginsel dat het faillissement geen inv!oed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. Oat

4 De Berzona-ieer Geen in licentieovereenkomst geen steun vindt, maar de curator

5 Wei recht om moederrecht te vervreemden Conclusie indienen. bet risko dat de curator bet recht en Ievert aan een aan de IE-iicentie niet kan worden gengeworpen. Daarmee dus ook onder vigeur van Berzona de vraag actueel in boeverre le-iicenties gers van bet moederrecht kunnen worden tegengeworpen. Met het Berzona-arrest heeft de Hoge Raad een nieuw woord gegeven op de vraag of een curator ""''"''rr r worden om nit een overeenkomst voortvloeiende rechten te dulden. Waar na het Nebula-arrest de c:ltocplrmp,n acht moest worden dat het antwoord voor IE-Iicenties ontkennend zoo hahchctht<hvi beantwoord kan worden. Daarmee is de voor het voortbestaan van!e-iicenties die van het Nebula-arrest dus grotendeels met het Berzona-arrest, zover deze be ide arresten zich ook over IE-Iicenties zouden uitstrekken. Of dit het is, was en blijft voorlopig onzeker. Bovendien!open IE-Iicentienemers ook van een-op-een toepasselijkheid van Berzona op IE-Iicentieovereenkomsten het risico dat hun het faillissement van hun rechten, licenties naar Nederlands recht dus onverkort kwetsbaar voor verval door van het moederrecht. 30 wordt verkocht of een schonden. Hoewel er vanwege de en economische verscbillen tussen stoffelijke zaken en immateriele te zeggen is dat van een '-'c '-"«'" tieovereenkomsten anders kunnen en behoren uit dan faillissement van een IErechthebbende diens met betrekking tot dat recht. blijft het vooralsnog wachten op richtinggevende rechtspraak in die zin. Tot die alternatieve beschermingsconstructies die in de nasleep van Nebula hebben om de continulteit van faillissement te verzekeren hun waarde behouden.

6 Tijdschrift voor Jaargang 21 Special maart 2015 onderneming financiering. reorgan1sa rec 'lnsolventie van buiten bezien' 10 Voorwoord Prof. Mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. J.P. Hustinx De licentienemer en de failliete IE I icentiegever Mr. E.M.N. Noordover De curator als overtreder Prof. mr. L.C.A. Verstappen De notaris en zijn failliete client Mr. R.F. Feenstra Bestrijding van Faillissementsfraude, op zoek naar het juiste spoor Mr. J.K. Six-Hummel Raakvlakken tussen faillissement en huur Mr. P.R. VV. Schaink Werknemers en hun failliete werkgev r, door de bril van de aoorstarter Prof. mr. F.A. VV.Bannier Advocaat en faillissement En ele beschouwingen vanuit het ~edragsrecht 18 Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp Levering van gas en elektriciteitmeer keuze maar ook meer risico's Faillissementen in de energiesector Wolters Kluwer When you have to be right

Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig!

Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig! Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig! Mr. dr. M.R. Ruygvoorn In de (internationale) contractenrechtpraktijk wordt in de precontractuele fase veelvuldig gebruikgemaakt van voorbehouden om te

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

De vordering tot dooronderhandelen nader belicht

De vordering tot dooronderhandelen nader belicht verdieping Ars Aequi september 2012 613 De vordering tot dooronderhandelen nader belicht M.R. Ruygvoorn* Een partij die in de precontractuele fase onderhandelingen afbreekt wanneer dat onaanvaardbaar is

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Reactie op prof. mr. W.A.K. Rank en mr. B. Bierman, Aangaan van verplichtingen voor rekening van een FGR: aansprakelijkheid en verhaal, FR

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening

Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening Mr. J.G. Knot Zoals inmiddels genoegzaam bekend, dienen erfrechtelijke IPR-vragen in nalatenschappen die op of na 17 augustus

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Mr. R.C. Sies Al ruim honderd jaar 1 worstelen juristen met het schriftelijkheidsvereiste

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

120. De mededingings rechtelijke boete in concernverband: wie heeft de draagplicht?

120. De mededingings rechtelijke boete in concernverband: wie heeft de draagplicht? DE MEDEDINGINGSRECHTELIJKE BOETE IN CONCERNVERBAND: WIE HEEFT DE DRAAGPLICHT? 120. De mededingings rechtelijke boete in concernverband: wie heeft de draagplicht? MR. M.G. BREDENOORD-SPOEK Civiele handhaving

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER ADVIES NO. 21 DEN HAAG DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ARTIKELEN

Nadere informatie

Zwangerschap en prestatiebonussen: een kwestie van adequate gezondheidsbescherming of gelijke beloning?

Zwangerschap en prestatiebonussen: een kwestie van adequate gezondheidsbescherming of gelijke beloning? Albertine Veldman Zwangerschap en prestatiebonussen: een kwestie van adequate gezondheidsbescherming of gelijke beloning? De Gordiaanse knoop van de toepasselijkheid van de Europese richtlijnen 1992/85

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN

ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN ONBESCHERMDE SEKS EN OPZET: GEEN NORMATIEVE UITLEG, WEL NORMATIVEREN Mr. S.L.J. Janssen Op 24 juni jl. casseerde de Hoge Raad (HR) voor een tweede maal in een zogenaamde HIV-zaak 1. In deze zaken gaat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 De essentie van PROA: ongevraagd, gevraagd, sluitend en juist 19 2.1 PROA: ongevraagd en gevraagd advies 19 2.2 De sluitende PROA: een logische redenering 21 2.3 De

Nadere informatie

Stuiting van verjaring per e-mail

Stuiting van verjaring per e-mail Stuiting van verjaring per e-mail M r. E. M. v a n O r s o u w e n m r. A. M. M o r s s i n k h o f * De gevolgen van het niet stuiten van een vordering zijn zo groot dat de praktijkjurist geneigd is vast

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) 08.014 Samenvatting Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie