Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen"

Transcriptie

1 Whitepaper Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Dynamics Business Consultancy, september 2010

2 Interne merkbeleving is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen over dit onderwerp en er zijn veel bedrijven die zich richten op één of enkele van de onderdelen van het interne merkbeleving proces. Bijna iedere organisatie heeft wel te maken met verandering door groei, verbetering, fusie, ontwikkeling van nieuwe markten, producten of diensten etc. In dat geval kan interne merkbeleving ook uw organisatie helpen bij het realiseren van de gewenste veranderingen. In dit whitpaper wordt beschreven wat interne merkbeleving is en uitgelegd hoe interne merkbeleving kan dienen als katalysator voor verandering in uw organisatie. Dit wordt gedaan door interne merkbeleving en het model van de logische niveaus te verbinden met elkaar. Op die manier geeft het inzicht in en overzicht over het proces van creëren van een interne merkbeleving concept tot het realiseren van de gewenste verandering. Wat is interne merkbeleving? Er zijn vele definities in omloop. Een belangrijke kern die in alle definities terugkomt, is dat interne merkbeleving het proces is waarbij de externe profilering van de organisatie wordt verbonden met het gedrag van de medewerkers. Het is sterk op een merk gericht en de medewerkers leven het merk intern en extern zoals het ook beloofd wordt aan klanten. Peter Bosch (1970) Partner Dynamics Business Consultancy Meer weten naar aanleiding van dit artikel? Figuur 1: Corporate Identity model Dat wat beloofd wordt aan klanten wordt ook wel omschreven als de externe belofte van de organisatie. Voorbeelden van externe beloftes zijn (Interpolis: Glashelder, GAC Business Solutions: Growing Together ). Dat wat de medewerkers leven zijn de merkwaarden. Hoe de medewerkers het merk intern en extern leven, is sterk bepalend voor het imago van de organisatie en vindt de oorsprong in de identiteit van de organisatie: Wie of wat ben je als organisatie?. De identiteit van een organisatie 1 uit zich in drie elementen: Communicatie: Het gaat hier om visuele, tastbare en verbale commu- 1 Birkigt & Stadler: Corporate Identity model Inhoud Wat is interne merkbeleving? Wat is het doel van interne merkbeleving? Interne merkbeleving en cultuur Wat zijn de logische niveaus? De verbinding tussen interne merkbeleving en de logische niveaus De stappen naar succesvolle verandering 2

3 nicatie, zowel in vorm als inhoudelijk. Communicatie is een flexibel identiteitsinstrument dat snel en gemakkelijk ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan: advertenties, magazines, publiciteit, events, sponsoring etc. Gedrag: Dit is het belangrijkste identiteitsinstrument van de onderneming. Doelgroepen beoordelen een onderneming uiteindelijk op haar handelen, zoals dat zichtbaar is in leiderschapsstijl, dienstverlening, organisatievorm etc. Symboliek: Dit is de manier waarop een organisatie symbolen gebruikt om een bepaald beeld op te roepen bij de doelgroepen. Denk aan huisstijl, huisvesting, interieur, wagenpark, belettering, bedrijfskleding etc. Zoals gezegd stuurt het proces van interne merkbeleving op bewustwording van wie je bent als organisatie: Wat is je identiteit?. Het maakt verbinding met hoe dit extern gepositioneerd kan worden en hoe het gedrag van medewerkers daarop invloed heeft. Dat betekent dat de hele organisatie betrokken moet worden in het proces maar dat drie afdelingen 2 in feite de kartrekker zouden moeten zijn: Interne communicatie: Dit is de backbone, want zonder architectuur en middelen is er geen (massamediaal) bereik. Zij zorgen ervoor dat alle medewerkers in een organisatie worden bereikt met de relevante boodschappen en faciliteren de interactie tussen alle medewerkers en lagen in de organisatie. Interne marketing: Draagt zorg voor de doorvertaling van externe communicatie/claims naar de interne organisatie; Alle uitingen in de organisatie moeten plaatsvinden van uit het interne merkbeleving concept, van het opnemen van de telefoon tot gedragsregels tot speciale interne acties. Interne HR: Geeft de relatie werkgever/werknemer vorm, maar ook de leiderschapsprogramma s, opleidingen en trainingen, en werving&selectie van personeel. Wat is het doel van interne merkbeleving Interne merkbeleving is geen doel op zich, het leidt tot verandering in een organisatie Interne merkbeleving is geen doel op zich. Interne merkbeleving leidt tot verandering in een organisatie. Kort gezegd is het doel van interne merkbeleving tweeledig: Het optimaliseren van de klantbeleving. Marketeers zien in dat een merk naar buiten toe wordt versterkt, wanneer dit merk intern wordt gedragen en geleefd door de medewerkers. Het creëren van medewerkerbetrokkenheid. Medewerkers voelen zich meer gebonden en geboeid door de organisatie en het merk. 2 Nedesky & Van Beers: Interne merkbeleving

4 Interne merkbeleving wordt in de praktijk nog vaak gezien als iets van de afdeling Marketing of Interne Communicatie. Het gaat niet alleen om het invullen van wat er moet gebeuren op de gebieden communicatie, gedrag en symboliek. Dat geeft zoals gezegd aan wat er allemaal moet gebeuren. Het uiteindelijke succes van interne merkbeleving wordt bepaald door hoe de mensen uiteindelijk invulling geven aan het merk. Interne merkbeleving en cultuur Zoals hierboven beschreven geeft interne merkbeleving aan wat er moet gebeuren op de verschillende aandachtsgebieden om ervoor te zorgen dat medewerkers een merk gaan leven. Het succes van interne merkbeleving wordt bepaald door het succesvol doorvoeren van de veranderingen die er door worden geïnitieerd. Verandering op de gebieden symboliek en communicatie zijn daarbij relatief eenvoudig te beïnvloeden en uit te voeren en leveren vaak ook het snelste resultaat op. Daarentegen is het gedrag van medewerkers het belangrijkste identiteitsinstrument, maar tegelijkertijd ook het moeilijkst te beïnvloeden. Gedrag is sterk verbonden met de cultuur van de organisatie. Gedrag en cultuur zijn de statische elementen in de identiteit van de organisatie. Figuur 2: Cultuurniveaus Ook de symboliek, als element binnen interne merkbeleving, is onderdeel van de cultuur zoals Schein 3 die beschrijft. In de drie lagen waarin hij de cultuur onderverdeelt komt symboliek overeen met de artefacten (de bovenste en meest zichtbare laag van de cultuur). Hij onderscheidt binnen de cultuur ook nog de niveaus van organisatie waarden en veronderstellingen (ook wel onderstroom genoemd). Vooral deze laatste twee niveaus zijn van wezenlijk belang bij verandering in organisaties. Interne merkbeleving maakt de identiteit van een organisatie tastbaar, sluit aan bij de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie en geeft richting: Interne merkbeleving is het verbindende concept dat dient als katalysator van verandering 3 Edgar H. Schein: De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming

5 In de praktijk blijkt maar al te vaak dat verschillende disciplines er eigen overtuigingen en gedrag op na houden. Oftewel, er zijn subculturen afgeleid van de organisatiecultuur, of zelfs helemaal op zich staande culturen binnen één en dezelfde organisatie. En toch wordt verwacht dat deze disciplines en alle medewerkers die daarbinnen werken, allemaal aan het gemeenschappelijke doel werken: het leven van het merk. Om het doel van interne merkbeleving te realiseren zullen de medewerkers een merk moeten gaan leven (gedrag). Wil je deze verandering ook echt in de organisatie realiseren, dan is het noodzakelijk de verbinding te maken naar de verschillende afdelingen, teams en individuen in een organisatie en de cultuur binnen de organisatie. Wat zijn de logische niveaus? De logische niveaus helpen om inzicht te geven in waar vanuit het interne merkbeleving concept, verandering in een organisatie kan worden gerealiseerd. Het model van de logische niveaus 4 geeft inzicht in waar en hoe, vanuit het interne merkbeleving concept, verandering in een organisatie kan worden gerealiseerd. Het model kan op verschillende manieren worden ingezet. Zo kan bijvoorbeeld een organisatie beschreven worden aan de hand van de logische niveaus. In figuur 2 staan de niveaus weergegeven met de vragen die relevant zijn als je de logische niveaus van een organisatie wilt beschrijven. Figuur 3: logische niveaus in een organisatie De logische niveaus zijn niet alleen van toepassing op een organisatie, maar kunnen ook op andere onderdelen zoals afdelingen, teams en individuen toegepast worden. Iedereen heeft zijn eigen model van logische niveaus. Inzicht in de verschillende onderdelen van een organisatie en de niveaus helpt een organisatie om mogelijke knelpunten en ontwikkelpun- 4 R. Dilts: Unified field theory

6 ten bij verandering te identificeren. Naast het beschrijven van een organisatie (of onderdeel daarvan) op de verschillende niveaus, kan het ook worden ingezet bij verandering en bij communicatie. Het model gaat ervan uit dat zaken van een niveau bepalend zijn voor- of doorwerken op de onderliggende niveaus (zowel bekrachtigend als beperkend). Dit betekent dat: Een verandering op het niveau overtuigingen resulteert in veranderingen op de drie onderliggende niveaus, terwijl een verandering op het niveau van gedrag alleen resulteert in veranderingen op het niveau omgeving. Een beschrijving van de identiteit van een afdeling is bepalend voor de overtuigingen / waarden binnen de afdeling. Andersom kunnen veranderingen op lagere niveaus soms veranderingen op hogere niveaus teweegbrengen maar dit kost veel meer energie en daarmee ook tijd dan andersom. Wil je gedragsverandering realiseren dan zul je het beste resultaat behalen als je de bovenliggende niveaus verandert. Verandering op een bepaald niveau kan het beste bereikt worden door je te richten op verandering op de bovenliggende niveaus. De verbinding tussen interne merkbeleving en de logische niveaus Invulling geven aan het interne merkbeleving proces vindt veelal plaats op- of geïnitieerd vanuit corporate niveau. Daarbij zijn dan vaak de partijen betrokken die direct invulling geven aan de elementen communicatie, marketing en HRM. In figuur 4 wordt aangegeven op welke niveaus wordt gewerkt binnen de verschillende disciplines als het gaan om interne merkbeleving. Het zwaartepunt van interne merkbeleving ligt op de oranje vlakken. Figuur 4: Aandachtsgebieden interne merkbeleving in relatie tot de logische niveaus 6

7 Op organisatieniveau is helder benoemd wat je wil, waar je naar toe wilt (missie), wie je als organisatie bent (identiteit) en welke belangrijke overtuigingen daarbij een rol spelen. Dit alles bepaalt ook het merk dat je als organisatie naar buiten wil leven. Als dit alles helder is, wordt door de afdelingen Marketing en Communicatie richting gegeven aan wat er gaat gebeuren om aan de verandering op de gebieden communicatie en symboliek invulling te geven. In het model van de logische niveaus is dit op gedrags- en omgevingsniveau. Zoals eerder aangegeven is het veranderen van het gedrag en de cultuur binnen de organisatie het meest ingrijpend. Een uitspraak die veelvuldig wordt gehoord is dat Mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden, dus zonder doorleving geen verandering. Om daadwerkelijk de gewenste verandering te kunnen realiseren zal de afdeling HRM een belangrijke faciliterende rol richting de organisatie vervullen. Zij zullen de programma s moeten opzetten waarin de medewerkers betrokken worden om de gewenste veranderingen in te zetten. Afhankelijk van de omvang van de organisatie zullen meerdere afdelingen betrokken moeten worden in het proces. Omdat het nu vooral ook gaat om hoe het gedrag van de medewerkers kan worden veranderd zal het management binnen de organisatie een belangrijke rol gaan vervullen. De stappen naar succesvolle verandering Om interne merkbeleving de katalysator te laten zijn, zullen de medewerkers niet alleen het merk maar ook de gewenste verandering(en) moeten leven. Interne merkbeleving dient op twee manieren als katalysator voor verandering: Het geeft richting. Visie, strategie en doelstellingen staan altijd centraal. Heeft een verandering geen directe bijdrage tot deze zaken dan is het een legitieme vraag of het wel zinvol is om er energie in te stoppen. Interne merkbeleving is afgestemd op de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie en kan daarmee worden beschouwd als de kapstok waaraan verandering en verbetering opgehangen kan worden. Het zorgt voor medewerkerbetrokkenheid Dit is ook essentieel voor verandering. Dat maakt de aanpak van interne merkbeleving ook zo geschikt voor gebruik bij veranderingstrajecten. Interne merkbeleving is een verbindend concept. Een gedachte die wordt omgezet in woord en beeld. Om de verbinding te realiseren is het belangrijk om de missie, identiteit en overtuigingen van organisatie, afdelingen, teams en individuen op elkaar af te stemmen. Als je als organisatie daar in slaagt is de basis voor succesvolle gedragsverandering gelegd. Als deze niveaus afgestemd zijn staan de neuzen dezelfde kant op. Sluit het afstemmen af met het benoemen van de aandachtspunten voor 7

8 Figuur 5: Stap 1 Afstemmen van missie, identiteit en overtuigingen in de organisatie verandering. Het meest krachtig is het om de medewerkers ook in dit proces te betrekken en ze zelf aan te laten geven wat zij nodig hebben om de gewenste verandering te kunnen leven. Het succes van interne merkbeleving wordt bepaald door meer dan alleen gedragsverandering Verander niet alleen gedrag Bij het benoemen van de veranderbehoefte is het zaak om ruimte te geven en verder te kijken dan alleen het gedrag. Veranderingen in gedrag zijn sterk bepalend voor het succes van interne merkbeleving. Maar met alleen gedragsverandering ben je er nog niet. Het moet medewerkers makkelijk worden gemaakt om de gedragsverandering te realiseren en ook vol te blijven houden. Kijk dus naar wat medewerkers nodig hebben om dat gedrag te kunnen uitoefenen. Die behoefte kan onderverdeeld worden in drie deelgebieden: Mens en organisatie Proces ICT Figuur 6: De verandergebieden 8

9 De verandering die nodig is, is een afgeleide van het interne merkbeleving programma en de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie. Op die manier borg je de noodzaak van de verandering. Deze drie elementen kunnen gezien worden als de belangrijkste operationele tandwielen in de organisatie. Het is zaak deze goed in elkaar te laten draaien om optimale snelheid te houden en zo via de uitgezette koers het doel te bereiken. Hier zie je weer dat interne merkbeleving een katalysator is voor verandering. Door interne merkbeleving hier te gebruiken als kapstok voor verandering is geen vluchtgedrag mogelijk. Alles wordt aan een gezamenlijk doel opgehangen. En hoe zou je het daar niet mee eens kunnen zijn? Als benoemd is welke veranderbehoefte er is, kan de volgende stap beginnen: het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag dat de verandering daadwerkelijk vorm en inhoud gaat geven in de omgeving waarin dat gewenst is. Figuur 7: Stap 2 Ontwikkelen van vermogens en gedrag Beschouw het realiseren van al deze veranderingen ook als een vorm van interne merkbeleving. Het merk dat intern geleefd moet worden is in dit geval de gewenste verandering. De verandering die nodig is, is een afgeleide van het interne merkbeleving programma en de visie, strategie en doelstellingen van de organisatie. Op die manier borg je de noodzaak van de verandering. Hoe verhoog ik de kans op succes? Veel organisaties willen interne merkbeleving toepassen. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In dit artikel ging het over het proces van interne merkbeleving en hoe het daaruit volgende veranderproces kan worden ingevuld. Je kunt hieruit concluderen dat interne merkbeleving niet of nauwelijks los kan worden gezien van verandering in de organisatie. Om succesvol te kunnen zijn zullen de volgende vier stappen doorlopen moeten worden: 1. Ontwikkelen van het interne merkbeleving concept. 2. Afstemmen van het interne merkbeleving concept binnen de organisatie. 3. Ontwikkelen van vaardigheden en gedrag bij medewerkers om de ge- 9

10 wenste verandering te kunnen realiseren. 4. Ontwikkel en Implementeer processen, tools om de verandering te ondersteunen. Buiten deze processtappen zijn er ook nog andere zaken die het succes van interne merkbeleving kunnen vergroten: Interne merkbeleving en veranderen zijn twee verschillende takken van sport. Weeg af of het zinvol is om specialisten in te zetten op het gebied van marketing en communicatie en specialisten op het gebied van gedragsverandering. Benoem iemand die leiding geeft aan het hele proces (interne merkbeleving en de veranderingen die daar uit volgen). Zorg voor een goed plan, niet voor een week maar voor de lange termijn. Zet tools in die het resultaat van de verandering meetbaar kunnen maken. Is dit alles in overweging genomen? Dan is de basis gelegd voor succesvolle interne merkbeleving. De kwaliteit van het resultaat wordt uiteindelijk bepaald door de medewerkers binnen de organisatie. Aan de ene kant door de kartrekkers en leiders van het interne merkbeleving- en veranderingsproces, aan de andere kant door de doorleving van het merk en de verandering door de medewerkers! Over de auteur Peter Bosch (1970) is als Partner/Management consultant werkzaam bij Dynamics Business Consultancy. Hij heeft bedrijfskundige informatica gestudeerd en brede management en advies ervaring opgedaan bij diverse organisaties. Hij werkt vanuit de persoonlijke missie om vanuit een heldere visie, strategie en doelstellingen, een significante bijdrage te leveren aan duurzame verandering in organisaties. Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in verandermanagement en communicatie. 10

Whitepaper. Creëren van positieve veranderbeleving

Whitepaper. Creëren van positieve veranderbeleving Whitepaper Creëren van positieve veranderbeleving Dynamics Business Consultancy, oktober 2010 Dat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden is een veel gehoorde kreet die meestal wordt

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Over de Brand Performance Study

Over de Brand Performance Study Introductie 6 7 Over de Brand Performance Study Een succesvol merk begint bij het ontwikkelen van een sterke merkbelofte. Maar beloven alleen is niet voldoende. Want of een merk nu vertrouwen, glashelder

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant?

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Kansen Loyaliteit Kennisdeling Cultuur Gedrag Verbetertrajecten Houding Imago Inrichting & aansturing Klachten Processen Verwachtingen Interactie

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

Laat zien en vertel, dat is het motto van

Laat zien en vertel, dat is het motto van Geef een presentatie en doe dat vooral met tekeningen Dan Roam, Visueel presenteren - Het ontwerpen van presentaties die overtuigen, Vakmedianet, 260 blz., ISBN 978 94 6276 016 5. Het doel van de presentator

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit.

Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Achtergrond Huisstijlen Definitie huisstijl: Dat deel van de visuele communicatie dat als doel heeft het imago van de organisatie aan te laten sluiten op de identiteit. Onder imago wordt verstaan het beeld

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Identiteit en Interactiviteit

Identiteit en Interactiviteit Identiteit en Interactiviteit Lost Boys 2006 Organisaties Doelgroepen bereiken, beraken bedienen Individuen Merkwaarde versterken omzet/winst vergroten, kosten reduceren efficiency verbeteren Toepassingen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010

Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 Wat gebeurt er Martien Plasmeijer en Robert Portielje 27 mei 2010 De Oak Group - Intentie: Mensen in organisaties vanuit de context echt verantwoordelijkheid te zien nemen. Zodat ze nog betekenisvoller

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel De weg die u met uw bedrijf bent ingeslagen is duidelijk! Iedereen, van jongste medewerker tot het voltallige management, kent de doelen. Deze zijn zorgvuldig

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Modern Besturen. In de Vereniging van de Toekomst. Huibert Brands Adviseur Organisatieontwikkeling NOC*NSF

Modern Besturen. In de Vereniging van de Toekomst. Huibert Brands Adviseur Organisatieontwikkeling NOC*NSF Modern Besturen In de Vereniging van de Toekomst Huibert Brands Adviseur Organisatieontwikkeling NOC*NSF Agenda 1. Waarheen Waarvoor 2. Sport in Transitie 3. Vereniging van de Toekomst 4. Modern Besturen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Stelling 2 Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht.

Stelling 2 Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er vooraf onvoldoende over is nagedacht. Oefenvragen Ondernemerskunde B - Verandermanagement 1. Welke stelling is juist? Een belangrijke reden dat veranderingsprocessen mislukken is dat er eigenlijk geen goede reden is om iets te veranderen.

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

Teamleiders en HBO-ers opleiding

Teamleiders en HBO-ers opleiding Teamleiders en HBO-ers opleiding Start groep 5 dinsdag 24 januari 2017 Start groep 6 dinsdag 19 september 2017 45 accreditatiepunten voor farmaceutisch consulenten, managers, farmakundigen en teamleiders

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Beheer van veranderingen

Beheer van veranderingen Beheer van veranderingen Katlijn Perneel Afdeling Beleidsondersteuning Cipal dv Agenda Beheer van veranderingen Hoe aanpakken 2-1 Beheer van veranderingen Strategie en verandering hoezo? Directies denken

Nadere informatie

Iden(teitsmanagement. reputa(e. iden(teit. Het herijken van uw ambi(e en het toevoegen van passie aan uw organisa(e. internal.

Iden(teitsmanagement. reputa(e. iden(teit. Het herijken van uw ambi(e en het toevoegen van passie aan uw organisa(e. internal. Iden(teitsmanagement Het herijken van uw ambi(e en het toevoegen van passie aan uw organisa(e Winstgevendheid Betrokkenheid internal reputa(e branding id- en9ty werkt voor organisa9es die: iden(teit ü

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN Passend HRM beleid Wanneer een organisa>e eenmaal gekozen heec om zich Waarden Bewust verder te ontwikkelen is het ook vanzelfsprekend dat zich dat op een gegeven moment vertaalt

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk. Onderzoekscoördinator: Dr. Eveline Schollaert - HoGent

De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk. Onderzoekscoördinator: Dr. Eveline Schollaert - HoGent De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk Onderzoekscoördinator: Dr. Eveline Schollaert - HoGent Onderzoekers: Bart Van Theemsche en Gerd Jacobs - HoGent Externe onderzoekspartner:

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Waarden en competen-es. Katrien Baert Vincent Van Damme

Waarden en competen-es. Katrien Baert Vincent Van Damme Waarden en competen-es Katrien Baert Vincent Van Damme 1 Programma 1. What s in a name? Waarden Competenties Talenten definities, voorbeelden Waarden en talenten versus cultuur en competenties Het belang

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Laat zien wie je bent! versie Concept Visiedocument Kerkgroep Communicatie

Laat zien wie je bent! versie Concept Visiedocument Kerkgroep Communicatie Laat zien wie je bent! versie 20170620 Concept Visiedocument Kerkgroep Communicatie 1 Laat zien wie je bent! Visiedocument Kerkgroep Communicatie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Inhoudsopgave

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Carl Gustav Jung Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie